Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ιονύσης Καραϊσκάκης Φυσικός, MSc Χρήστος Μπούρας * Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Παρασκευάς ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Τοµέας ικτυακών Τεχνολογιών Πανεπιστήµιο Πατρών Κτήριο Β Ρίο Πατρών Λέξεις κλειδιά ίκτυα, Σχολικά ίκτυα, Εκπαιδευτικά ίκτυα, Αρχιτεκτονική ικτύων, Παιδαγωγική Αξιοποίηση ικτύων, Βασικές Υπηρεσίες ικτύων, Προηγµένες Υπηρεσίες ικτύων Περίληψη Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το πρώτο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο, που υλοποιείται από το έργο «Ασκοί του Αιόλου», εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» και χρηµατοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει την ευθύνη για την σχεδίαση, υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Με βάση την επίδραση που ασκεί η δικτυακή τεχνολογία στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η χρήση του δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργεί ως αντικείµενο γνώσης, πηγή πληροφόρησης, µαθησιακό και επικοινωνιακό εργαλείο. Ο βασικός στόχος του έργου «Ασκοί του Αιόλου» είναι η ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής για τη διασύνδεση των σχολικών εργαστηρίων και των διοικητικών µονάδων και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε µία ευρεία κλίµακα. Έτσι διαµορφώνεται ένα εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο βασίζεται στο δίκτυο κορµού του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) και παρέχει βασικές και προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες στους χρήστες του δικτύου. Abstract In this paper, we present the first Greek School Network, which is implemented by the project Winds of Aiolos. This project is subsumed in the framework of the European Community Action "Operational Program for the Education and Initial Vocational Training - Odysseia". Computer Technology Institute (CTI) has the responsibility for the design and the implementation of the project. On the basis of the influence of the networking technologies to the educational activities and according to the international experience, the usage of the network to the educational procedure acts as knowledgeable object, information source, learning tool and communication tool. The main object of the project Winds of Aiolos is the implementation of a network infrastructure for the interconnection of school laboratories and educational administration offices and the provision of network services in a wide range. It forms a closed educational network, which is based on the Greek educational and research backbone network (GRNET) and provides basic and advanced network services to the users of the network. 1. Εισαγωγή Οι ικτυακές Τεχνολογίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και άλλες χώρες αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσονται παιδαγωγικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας [1], [2], [3], [4]. Με βάση την επίδραση των ικτυακών Τεχνολογιών σε διάφορους τοµείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τη διεθνή * Πρόσωπο Επικοινωνίας

2 εµπειρία από τον χώρο της εκπαίδευσης, είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των χρήσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εξής [5], [6], [7]: Πηγή πληροφόρησης πιστοποιηµένων παιδαγωγικά και γνωστικά πληροφοριών [17]. Εργαλείο µάθησης. Το δίκτυο µπορεί εύκολα να αποτελέσει το εργαλείο που συντελεί στην προσοµοίωση της µάθησης µέσω εξερεύνησης καθώς και στη µάθηση µέσω τυχαίων περιστατικών [16]. Εργαλείο επικοινωνίας Η χρήση των ικτυακών Τεχνολογιών βελτιώνει την επικοινωνία µεταξύ µαθητών, δασκάλων και γονέων και επιτρέπει την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ σχολείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, χώρες, ακόµα και ηπείρους [15]. Γνωστικό αντικείµενο Η σύγχρονη πραγµατικότητα επιβάλει την εξοικείωση κάθε µαθητή µε τα δίκτυα δεδοµένων και µε τις βασικές και προηγµένες υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν [8], [10]. Για τη δηµιουργία ενός δικτύου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα σχολεία και µε βάση πολιτικά, οικονοµικά και τεχνολογικά κριτήρια, προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές: Η χρήση ενός ήδη υπάρχοντος δικτύου κορµού (εθνικό ακαδηµαϊκό και ερευνητικό δίκτυο). Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών µονάδων, βασική απαίτηση από το δίκτυο κορµού είναι ο µεγάλος αριθµός σηµείων παρουσίας σε όλη την επικράτεια και η συνάφεια των στόχων του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο κορµού. Η επιλογή παροχέων υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISPs) για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων στο Internet και για τη µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Η χρήση ενός ήδη υπάρχοντος δικτύου κορµού έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: υνατότητα χρήσης ενός δικτύου κορµού προσανατολισµένο στην εκπαίδευση και την έρευνα και έχει κατανεµηµένους κόµβους σε πολλές περιοχές της κάθε χώρας. Κεντρικός σχεδιασµός και διοίκηση της δοµής που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας. ιασφάλιση της δυνατότητας άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας τόσο σε ζητήµατα αυξηµένης διαθεσιµότητας εξοπλισµού, όσο και σε θέµατα ελέγχου και πιστοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Έλεγχος της ποιότητας χρήσης (Quality of Service - QoS) των παρεχόµενων δικτυακών υπηρεσιών και δυνατότητα διορθωτικών παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δικτυακών υπηρεσιών. Εκµετάλλευση στο µέγιστο δυνατό βαθµό της υποδοµής και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί από φορείς που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια άλλων κάθετων και οριζόντιων δράσεων. Επίσης δυνατότητα χρήσης προηγµένων υπηρεσιών δικτύου. ηµιουργία ενός ευέλικτου διαχειριστικού και διοικητικού σχήµατος, το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών για την εκπαίδευση. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι η διασύνδεση των εκπαιδευτικών µονάδων µε κάποιον από τους διαθέσιµους παροχείς υπηρεσιών Internet (ISPs) και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: υνατότητα χρήσης της υποδοµής του ISP που επιλέγεται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Internet. Με τη λύση αυτή δε χρειάζεται η ανάπτυξη δικτύου κορµού και πρόσβασης (ή µόνο δικτύου πρόσβασης) µε αποτέλεσµα εξοικονόµηση πόρων από την µη προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση αυτών των δικτύων. Η επιλογή ενός ISP για την παροχή

3 υπηρεσιών δικτύου σε εκπαιδευτικές µονάδες, δίνει στο Υπουργείο Παιδείας τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ειδικής τιµολογιακής πολιτικής. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του δικτύου και τεχνικής υποστήριξης των χρηστών στην αποτελεσµατική χρήση και λειτουργία των υπηρεσιών του δικτύου, χωρίς να χρειάζεται η δηµιουργία σχήµατος διαχείρισης του δικτύου και στελέχωσής του µε εξειδικευµένο προσωπικό. Η λύση αυτή έχει όµως και µερικά σηµαντικά µειονεκτήµατα: Έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού από το Υπουργείο Παιδείας για την εξέλιξη του δικτύου και έλλειψη ελέγχου στο είδος και την ποιότητα των δικτυακών υπηρεσιών που αυτό παρέχει προς τις εκπαιδευτικές µονάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη διαφορετικής ποιότητας στις παρεχόµενες δικτυακές υπηρεσίες ανάλογα µε τον ISP που έχει επιλεγεί για κάθε περιοχή. Οι ελλείψεις αυτές ισχύουν και στην περίπτωση που επιλέγεται ένας και µόνο ISP για όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες. Η άσκηση πίεση εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας προς τον ISP για την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών δικτύου προς τις εκπαιδευτικές µονάδες, ενδέχεται να µην είναι αποτελεσµατική, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων του ISP, ως εµπορική επιχείρηση. Αδυναµία διασφάλισης µεγάλης διαθεσιµότητας εξοπλισµού, π.χ. σε ένα δίκτυο εκπαίδευσης είναι απαίτηση η ύπαρξη 1-1 αντιστοίχησης µεταξύ των σχολείων και των διαθέσιµων modems στη πλευρά του ISP, για τις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο πρόσβασης µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου (dial-up) µεταξύ κάποιων σχολείων και του ISP. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση µε τις επιδιώξεις του ISP ως εµπορική επιχείρηση (π.χ. προβολή διαφηµιστικών ή άλλων µηνυµάτων προς τους χρήστες του δικτύου). Η πρόσβαση σε πηγές υλικού δεν µπορεί να πιστοποιηθεί ως προς την εκπαιδευτική ποιότητα, την επιστηµονικά ορθή προέλευση και την παιδαγωγική καταλληλότητα. Η ύπαρξη ενός και µόνο χώρου σύνδεσης των παροχέων υπηρεσιών Internet µεταξύ τους (Internet Exchange), σηµαίνει ότι ακόµα και η επικοινωνία µεταξύ δύο γειτονικών σχολείων που συνδέονται σε διαφορετικούς ISPs θα γίνει µε µεγάλη καθυστέρηση. Στη χώρα µας η εισαγωγή των εκπαιδευτικών µονάδων στην κοινωνία της πληροφορίας σχετίζεται άµεσα µε το πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης), που αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. [9], [16]. Η ενέργεια «Οδύσσεια - Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) [11], αποτελεί τη συνέχεια επιτυχηµένων πιλοτικών εφαρµογών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) στην αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας κατά την καθηµερινή µαθησιακή διαδικασία επάνω σε σηµαντικό αριθµό σχολείων, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για την εφαρµογή της στο σύνολο της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Το έργο «Ασκοί του Αιόλου» εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» και έχει ως βασικό στόχο την εγκατάσταση υποδοµής για τη διασύνδεση σε κλειστό δίκτυο (private network) ελληνικών σχολείων σε ευρεία κλίµακα. Το έργο έχει ήδη υλοποιήσει ένα δίκτυο πανελλαδικής κλίµακας για τη διασύνδεση των σχολείων που συµµετέχουν στην Οδύσσεια, παράλληλα όµως παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των σχολείων σε κάθε έναν από τους 29 νοµούς που έχει παρουσία. Με το Σχολικό ίκτυο έχουν διασυνδεθεί 362 Σχολικά εργαστήρια εξοπλισµένα µε τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικό εξοπλισµό και 30 ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες Internet σε άλλες 1100 εκπαιδευτικές και 280 διοικητικές µονάδες (στοιχεία Αυγούστου 2000),

4 ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των διασυνδεδεµένων µονάδων σε Ο αριθµός αυτός αναµένεται να φθάσει τις 2500 µονάδες µέχρι το τέλος του Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική, οι υπηρεσίες και η παιδαγωγική αξιοποίηση του ελληνικού σχολικού δικτύου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ασκοί του Αιόλου». Στην Ενότητα 2 περιγράφονται θέµατα σχεδιασµού της αρχιτεκτονικής του ικτύου. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται οι βασικές και προηγµένες υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο. Στην Ενότητα 4 περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας Voice Over IP στο δίκτυο. Στην Ενότητα 5 αναφέρονται οι δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης του δικτύου. Τέλος, στη Σύνοψη αναφέρονται τα συµπεράσµατα από την υλοποίηση του δικτύου. 2. Το ίκτυο 2.1 Αρχιτεκτονική του ικτύου Κατά τον σχεδιασµό του δικτύου ελήφθησαν υπόψη κρίσιµοι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση αλλά και την µελλοντική ανάπτυξη του δικτύου. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στις συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών, στις ταχύτητες διασυνδέσεων και στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του σχολικού δικτύου. Για την αρχιτεκτονική σχεδίαση του δικτύου ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράγοντες: τα γεωγραφικά σηµεία - περιοχές που καλύπτει το δίκτυο (δυνατότητα για δηµιουργία σηµείου παρουσίας του δικτύου, διασύνδεση των σηµείων µεταξύ τους) τεχνολογικά θέµατα (διαθέσιµες τεχνολογίες δικτύωσης, εφαρµογές που υποστηρίζουν, δυνατότητα για επέκταση, σηµεία στα οποία είναι διαθέσιµη η τεχνολογία) οικονοµικοί παράγοντες (κόστος εξοπλισµού, κόστος τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων (κόστος εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων και κόστος λειτουργίας του δικτύου), κόστος διασύνδεσης µε το Internet, κόστος στέγασης σηµείων παρουσίας, κόστος πιλοτικής λειτουργίας, κόστος διαχείρισης και λειτουργίας, απαξίωση του εξοπλισµού και κόστος δηµιουργίας backup συστήµατος). Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται το δίκτυο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ασκοί του Αιόλου». Με σκούρο χρώµα εµφανίζονται οι 29 νοµοί παρουσίας του δικτύου: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Άρτας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου, ωδεκανήσων, Κυκλάδων, Ρεθύµνου, Χανίων και Ηρακλείου, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Το µοντέλο σχεδιασµού και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Ελληνικού Σχολικού ικτύου βασίζονται στην τεχνολογία και µεθοδολογία διαδικτύωσης [7], που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της πλατιάς εξάπλωσης του Internet και στηρίζεται στην οικογένεια πρωτοκόλλων του Internet, γνωστή ως TCP/IP.

5 Σχήµα 1. Χάρτης Ελληνικού Σχολικού ικτύου Η τοπολογία του δικτύου (Σχήµα 2) έχει ιεραρχικό σχήµα και αποτελείται από τα εξής επίπεδα: ίκτυο Κορµού, ίκτυο ιανοµής, ίκτυο Πρόσβασης και Τοπικό ίκτυο Μονάδων. Σχήµα 2. Αρχιτεκτονική Ελληνικού Σχολικού ικτύου 2.2 ίκτυο Κορµού Το έργο δεν αναπτύσσει δικό του δίκτυο κορµού, αλλά µε στόχο την αξιοποίηση των υπαρχόντων εθνικών υποδοµών χρησιµοποιεί το Εθνικό ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) [12], προς το οποίο έχει 6 σηµεία εισόδου µε συνολική χωρητικότητα 8.5 Μbps. Οι προδιαγραφές που εκπληρώνει το δίκτυο κορµού (υποστηριζόµενα πρωτόκολλα, ολοκληρωµένο σχήµα διαχείρισης, τεχνογνωσία, ταχύτητες εθνικών και διεθνών συνδέσεων, αυξηµένη δυνατότητα τοπικής υποστήριξης), παρέχουν τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένα αποδοτικό, σε σηµαντικό βαθµό «κλειστό» δίκτυο (private network), που θα εξασφαλίζει QoS (Quality of Service), ασφάλεια και σηµαντική ολοκλήρωση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των βαθµίδων.

6 2.3 ίκτυο ιανοµής Το ίκτυο ιανοµής είναι το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τα Σηµεία Παρουσίας, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε το ίκτυο Κορµού. Η τοπολογία έχει σχεδιαστεί µε τρόπο τέτοιο ώστε το λειτουργικό κόστος να κρατείται σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιµο σε δίκτυα µεγάλης γεωγραφικής εµβέλειας. Τα Σηµεία Παρουσίας ή αλλιώς Κόµβοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Περιφερειακοί Κόµβοι: Σηµεία Παρουσίας του δικτύου που διασυνδέονται άµεσα µε το αντίστοιχο σηµείο παρουσίας του ικτύου Κορµού. Νοµαρχιακοί Κόµβοι: Σηµεία Παρουσίας του δικτύου που διασυνδέονται έµµεσα µε το ίκτυο Κορµού µέσω της διασύνδεσής τους µε τον πλησιέστερο Περιφερειακό Κόµβο. Οι Κόµβοι του ικτύου Πρόσβασης έχουν εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ κάθε περιοχής. ιαθέτουν κατάλληλο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό, που εξασφαλίζει τόσο τη δυνατότητα διασύνδεσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων της περιοχής µε τον Κόµβο, όσο και τη δυνατότητα διασύνδεσης των Κόµβων µεταξύ τους (Σχήµα 3). Νοµαρχιακός Κόµβος TELINDUS CN4 Modem Rack MGE EX-30 UPS ΙΚΡΙΩΜΑ CISCO Σταθεροζευκτικές Συνδέσεις 60 Dial-up Συνδέσεις (απλές και ISDN) SUN ULTRA 10 (α) Λειτουργικό διάγραµµα (β) Εξοπλισµός Σχήµα 3. Περιφερειακός - Νοµαρχιακός Κόµβος Για την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών και τη διαχείριση του δικτύου έχουν εγκατασταθεί εξυπηρετητές µε κατάλληλο λογισµικό σε όλους τους Περιφερειακούς και Νοµαρχιακούς Κόµβους. 2.4 ίκτυο Πρόσβασης Το ίκτυο Πρόσβασης είναι το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες µε τα πλησιέστερα Σηµεία Παρουσίας. Με φθίνουσα σειρά µε βάση τη συχνότητα χρήσης τους, τα είδη των διασυνδέσεων που χρησιµοποιούνται είναι: Ψηφιακές τηλεφωνικές διασυνδέσεις µε χρήση ISDN-BRI κυκλωµάτων στα άκρα των µονάδων (64 Kbps 128 Kbps) και ISDN-PRI στα άκρα των Κόµβων. Σταθερές διασυνδέσεις µε χρήση αφόρτιστων αναλογικών µισθωµένων κυκλωµάτων (Analog Leased Lines, 128 Kbps 1,1 Mbps). Αναλογικές τηλεφωνικές διασυνδέσεις µε χρήση κοινών PSTN τηλεφωνικών κυκλωµάτων (56 Kbps µετάδοση 33,6 Kbps λήψη).

7 Στο σχήµα 4 εµφανίζεται η αναλογία µεταξύ ISDN, µισθωµένων αναλογικών κυκλωµάτων και απλών τηλεφωνικών συνδέσεων για το Ελληνικό Σχολικό ίκτυο. 42% 48% Μισ θ ω µένα κυκλώµατα Σχήµα 4. Είδη κυκλωµάτων δικτύου πρόσβασης. 10% Απ λές τηλεφω νικά κυκλώµατα Ψηφιακά κυκλώµατα IS DN ύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ικτύου Πρόσβασης που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο σε σχέση µε τα αντίστοιχα δίκτυα των εµπορικών ISPs, είναι τα εξής: Για κάθε εκπαιδευτική ή διοικητική µονάδα αντιστοιχεί αφιερωµένο τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα και θύρα στον ενεργό δικτυακό εξοπλισµό, έτσι ώστε η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών του δικτύου να είναι εξασφαλισµένη. Ακόµα και για τις περιπτώσεις των µη σταθερών διασυνδέσεων η έναρξη της επικοινωνίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο από την πλευρά των µονάδων, όσο και από την πλευρά του Κόµβου. Με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο δεν σταµατά στα Σηµεία Παρουσίας αλλά φτάνει µέχρι το εσωτερικό των µονάδων. 2.5 Τοπικό ίκτυο Μονάδων Στα Σχολικά Εργαστήρια εγκαθίσταται ο υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισµός που φαίνεται στο σχήµα 5. Νοµαρχιακός Κόµβος Σχολικό Εργαστήριο 128 kbps CISCO 160xR WINDOWS NT Σχήµα 5. ιασύνδεση Σχολικού Εργαστηρίου Οδύσσειας Ο υπολογιστικός εξοπλισµός που έχει εγκατασταθεί στα Σχολικά Εργαστήρια, (έργο «Μνηστήρες») είναι σύγχρονης τεχνολογίας και περιλαµβάνει έναν ισχυρό εξυπηρετητή (µε λειτουργικό σύστηµα Windows NT Server), δέκα (10) κατά µέσο όρο multimedia σταθµούς εργασίας (µε λειτουργικό σύστηµα Windows 98), έναν έγχρωµο εκτυπωτή, µία µονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και µία µονάδα backup (DAT). Το τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός Ethernet Hub (10BaseT). Ο δικτυακός εξοπλισµός (έργο «Ασκοί

8 του Αιόλου») περιλαµβάνει ένα δροµολογητή (CISCO 160x-R) και σε ορισµένα σχολεία (ανάλογα µε την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση που επιλέγεται) και ένα modem βασικής ζώνης. Στις τριάντα (30) ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο έργο εγκαθίσταται γραµµή υψηλής ταχύτητας (1.152 Kbps) και δικτυακός εξοπλισµός, ο οποίος εκτός των γνωστών δικτυακών υπηρεσιών παρέχει και τη δυνατότητα µετάδοσης φωνής µέσα από το σχολικό δίκτυο (Σχήµα 6). Νοµαρχιακός Κόµβος ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 1,1 Mbps ιεύθυνση.ε CISCO 1750 & BASEBAND MODEM LAN B ΒΑΘΜΙΑΣ Σχήµα 6. ιασύνδεση ιεύθυνσης Β θµιας Εκπαίδευσης 2.6 Σχολεία που συνδέονται µε απλή τηλεφωνική σύνδεση Στους (29) νοµούς που έχει ήδη παρουσία το Σχολικό ίκτυο παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο των σχολείων αυτών των νοµών να συνδεθούν στο δίκτυο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) (ένας ή λίγοι λογαριασµοί), πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW Proxy), φιλοξενία ιστοσελίδων, κλπ. Ο εξοπλισµός που απαιτείται να υπάρχει από την πλευρά των σχολείων είναι τουλάχιστον ένας H/Y µε modem και µία τηλεφωνική γραµµή (απλή ή ISDN), ενώ το τηλεπικοινωνιακό κόστος επιβαρύνει το σχολείο. Επίσης, πρόσφατα το Σχολικό ίκτυο απέκτησε το προνόµιο της µειωµένης χρέωσης των κλήσεων που πραγµατοποιούν τα σχολεία προς το δίκτυο. Το γεγονός αυτό αποτελεί δικαίωµα που παραχωρείται µόνο στα µεγάλα δίκτυα και θα συντελέσει δραµατικά στη ραγδαία εξάπλωση του Internet στα Ελληνικά Σχολεία. Ο ΕΠΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι για κλήσεις µέσω απλών τηλεφωνικών κυκλωµάτων και για κλήσεις µέσω ISDN κυκλωµάτων. 3. Υπηρεσίες του ικτύου 3.1 Υπηρεσία Φορέα Σαν Υπηρεσία Φορέα [13] καλούµε το σύνολο των ελάχιστων δυνατοτήτων και υπηρεσιών µέσα στα διάφορα λειτουργικά επίπεδα από τις οποίες πρέπει να απαρτίζεται ο βασικός σκελετός του δικτύου. Ο σχεδιασµός αυτής της υπηρεσίας µπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω µέρη: Τοπολογία του δικτύου Σχήµα διευθυνσιοδότησης και πολιτική δροµολόγησης Σχήµα ονοµατολογίας 3.2 Βασικές Υπηρεσίες Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Σχολικό ίκτυο στα Σχολικά Εργαστήρια [14], είναι οι εξής:

9 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ): Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web - WWW): Πρόσβαση στο παγκόσµιο σύστηµα παρουσίασης στοιχείων. Ιδεατό Τερµατικό Αποµακρυσµένης πρόσβασης (Telnet): Πρόσβαση και εκτέλεση εφαρµογών σε αποµακρυσµένο υπολογιστή. Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol - FTP): Μεταφορά αρχείων από ένα κεντρικό υπολογιστή (ftp server) στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Ηλεκτρονικές συζητήσεις (Electronic Discussion Forums): Επικοινωνία (µε ζωντανή συνοµιλία ή µε ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων) των µελών µιας οµάδας για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Υπηρεσίες Καταλόγου (Directory Services): Προσπέλαση ευρετηρίων πληροφοριών, όπως φυσικών προσώπων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων, διευθύνσεων αρχείων, κλπ. Φιλτράρισµα περιεχοµένου: Αποκλεισµός της πρόσβασης σε συγκεκριµένες δικτυακές τοποθεσίες (π.χ. σε αυτές που περιέχουν άσεµνο υλικό). Υπηρεσία Caching Proxy: Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εξυπηρετητών του δικτύου και του Ε ΕΤ µε σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του δικτύου. Φωνητική τηλεφωνία (Voice over IP): Τηλεφωνική επικοινωνία όλων των µονάδων του σχολικού δικτύου µέσω του δικτύου δεδοµένων χωρίς χρέωση και µε σκοπό τη µείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του ΥΠΕΠΘ (περιγράφεται στην ενότητα 4). Στις διασυνδεδεµένες εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες µε απλή τηλεφωνική σύνδεση, παρέχονται ορισµένες βασικές δικτυακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ένας έως λίγοι λογαριασµοί ανά σχολείο), πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, µεταφορά αρχείων, υπηρεσία Caching Proxy, φιλοξενία Ιστοσελίδων σχολείου (Web Hosting). 3.3 Προηγµένες Υπηρεσίες Οι προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες [18], [19], [20] που σύντοµα θα παρέχονται στους χρήστες του σχολικού δικτύου είναι οι εξής: Τηλεδιάσκεψη: Επικοινωνία χρηστών του δικτύου γεωγραφικά αποµακρυσµένων, βασισµένη σε πραγµατικού χρόνου µετάδοση εικόνας και ήχου. Τηλεκπαίδευση: Παρακολούθηση µαθηµάτων ή διαλέξεων βασισµένη σε µετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγµατικό χρόνο από έναν κεντρικό σταθµό σε πολλούς χρήστες. Βίντεο κατ απαίτηση. (Video on Demand - VoD): Προσπέλαση και χρήση αποθηκευµένου ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. 4. Υπηρεσία Μετάδοσης Φωνής (Voice Over IP VoIP) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του δικτύου φωνής επάνω από το Σχολικό ίκτυο, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε µία κλειστή οµάδα χρηστών - διοικητικές µονάδες του ΥΠΕΠΘ- αλλά και διασύνδεση µε το ηµόσιο ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας στους 29 νοµούς που έχει παρουσία το δίκτυο. Στο σχεδιασµό αυτής της υπηρεσίας δόθηκε έµφαση στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την επέµβαση στην διάρθρωση του δικτύου IP τόσο στο ιδιωτικό τµήµα του ικτύου ( ίκτυο Πρόσβασης), όσο και στο δηµόσιο ( ίκτυο Κορµού Ε ΕΤ). Το δίκτυο φωνής του Ελληνικού Σχολικού ικτύου αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα φωνής στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη προσέγγιση παροχής διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Differentiated Services) επάνω από το Ε ΕΤ σε επίπεδο πρωτοκόλλου IP.

10 Για την υλοποίηση του δικτύου φωνής εγκαταστάθηκε σε κάθε νοµό µία πύλη φωνής (VoIP Gateway) στην αντίστοιχη διοικητική µονάδα. Εξασφαλίζεται έτσι η δυνατότητα υλοποίησης ενός κλειστού (εσωτερικού) δικτύου που διασυνδέει αυτές τις µονάδες, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η διασύνδεση µε το δηµόσιο δίκτυο σε κάθε νοµό, εξασφαλίζοντας για το δίκτυο φωνής πρόσβαση µε την µικρότερη δυνατή χρέωση. Το δίκτυο συντονίζεται κεντρικά µε την χρήση ενός Gatekeeper ο οποίος εγκαταστάθηκε σε ένα κόµβο του δικτύου και συντηρεί τον πίνακα δροµολόγησης όλων των κλήσεων του δικτύου. Το δίκτυο φωνής βασίζεται στο πρότυπο H.323 που επιτρέπει την πραγµατοποίηση κλήσεων από και προς τους σταθµούς εργασίας σε όλο το δίκτυο. Το Η.323 δίκτυο αποτελεί ένα domain το οποίο για λόγους συµβατότητας µε την υπάρχουσα πολιτική στη ονοµατολογία ακολούθησε την ίδια ονοµασία. Το δίκτυο χωρίζεται σε ζώνες, οι οποίες συµπίπτουν µε το νοµαρχιακό δίκτυο και ακολουθούν την ίδια γεωγραφική ονοµατολογία. 5. Παιδαγωγική αξιοποίηση του δικτύου Το Σχολικό ίκτυο παρέχει χρήσιµες και παιδαγωγικά πιστοποιηµένες δικτυακές υπηρεσίες, καλύπτοντας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους: Ανανέωση των παιδαγωγικών µεθόδων και περιβαλλόντων ηµιουργία ερεθισµάτων για τη διάχυση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού σε µία ευρεία γεωγραφική περιοχή Ενθάρρυνση της συνεργασίας, που από µόνη της αποτελεί µια πολύ καλή εκπαιδευτική τεχνική Υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων µέσω της χρήσης αποτελεσµατικού και σύγχρονου υπολογιστικού εξοπλισµού για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων Αποτελεσµατική µετάδοση και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόµενους ιευκόλυνση σπουδών και πρακτικής άσκησης των µαθητών Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση Υποστήριξη διαδικασίας µάθησης µέσα από δικτυακό περιβάλλον Συνεργασία οµάδων εργασίας µαθητών γεωγραφικά διασκορπισµένων Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις λύσεις, κλπ) Ευέλικτη αναζήτηση και ανάκτηση πιστοποιηµένα χρήσιµων πληροφοριών ηµιουργία & διανοµή παρουσιάσεων Ενηµέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία ιεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων, σεµιναρίων, διαλέξεων, κλπ. µέσω δικτύου Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων Συνεργασία και επικοινωνία ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εξυπηρέτηση προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης Επικοινωνία µε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα Τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την συµπεριφορά των χρηστών καθώς και την εξέλιξη της κίνησης του δικτύου συλλέγονται από ένα µηχανισµό διαχείρισης καταγραφής χρήσης (accounting management) του οποίου ο σχεδιασµός, ο τρόπος λειτουργίας και τα αποτελέσµατα καταγραφής περιγράφονται στην εργασία [21].

11 Σύνοψη Το σχολικό δίκτυο µπορεί να αποτελέσει ένα εργαστήρι εφαρµογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ένα περιβάλλον στο οποίο θα µπορούν να εφαρµοστούν, να αξιολογηθούν και να χρησιµοποιηθούν νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι. Παρέχει σε καθηγητές και µαθητές σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ένα δικτυακό περιβάλλον που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία της µάθησης και τη δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα και σχολεία που βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισµένα Για τους σκοπούς της ενηµέρωσης και προβολής του Ελληνικού Σχολικού ικτύου έχει κατασκευαστεί ιστοσελίδα (διεύθυνση: που ενηµερώνεται τακτικά και απεικονίζει µε ακρίβεια όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο. Η σελίδα αυτή περιέχει καινοτοµικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, δέχεται υψηλό αριθµό επισκέψεων και µετεξελίσσεται σε δικτυακή πύλη των Ελληνικών Σχολείων. Βιβλιογραφία [1] (1999), Going Beyond Your Local Area Network, California Department of Education - K12 Network Planning Unit. [2] Russell Isaac Rothstein, (1996), Networking K-12 Schools: Architecture Models and Evaluation of Costs and Benefits, Master of Science in Management and Master of Science in Technology and Policy, MIT Sloan School of Management. [3] Bradley H. Lamont, (1996), A Guide to Networking a K-12 School District, Master of Science in Computer Science, Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign. [4] (1999), European Schoolnet. [5] (1999), National Grid for Learning (NGfL). [6] (1999), U.S. Department of Education Home Page. [7] (1998) Cisco Education Authority Solutions. [8] (1999), Journal of Interactive Media in Education. [9] (2000), Greek Ministry of Education and Religious Affairs. [10] (2000), Greek Pedagogical Institute. [11] (2000), Operational Program for the Education and Initial Vocational Training Odysseia. [12] (2000), Greek Research & Technology Network (GRNET). [13] C. Bouras, D. Fotakis, A. Katanou, A. Konidaris, S. Kontogiannis, A. Sevasti, E. Stephanou, (1997), Major Principles on the Design of an Educational Network, Open Classroom II Conference, Crete, Greece, pp [14] C. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, P. Lampsas, Th. Tsiatsos, (1998), A platform for the implementation of the services of an Educational Network, 15th IFIP World Computer Congress-Teleteaching 98, Vienna, Austria, pp [15] B. Collis, P. De Vries, W. Veen, & F. Vogelgang de Lier (eds.), (1994), Telematics in education: the European case, De Lier: Academic Book Centre. [16] W. J. Pelgrum, (1992), New Information Technologies in the education systems of the EC Member States, Synthesis Report, European Commission. [17] J. Richardson, (1997), Information Technology: a new path to creativity in education, ESKA Publishing, France. [18] B. Furht, (1996), Multimedia Tools and Applications, Florida Atlantic University, Kluwer Academic Publishing. [19] B. Furht, (1996), Multimedia Systems and Techniques, Florida Atlantic University: Kluwer Academic Publishing. [20] C. Bouras, D. Fotakis, V. Kapoulas, S. Kontogiannis, P. Lampsas, A. Tatakis, (1997), Using Multimedia/Hypermedia Tools over Networks for Distance Education and Training, Journal of Educational Technology Review - ETR, Vol.7, pp [21] Ν. Αδαµόπουλος, Χ. Μπούρας, (2000), Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Πατρών.

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Υπηρεσία ιαχείρισης Χρηστών www.sch.gr/usersadmin Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των χρηστών (σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αντώνης Σταµατάκης ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αντώνης Σταµατάκης ίκτυο Υπολογιστών Με τον όρο ίκτυο Υπολογιστών αναφερόµαστε σε ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) Σκοπός του Εργαστηρίου: Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δοµή του ιαδικτύου. Θα πειραµατιστούν σχετικά και θα προσπαθήσουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Διάλεξη 5 Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 5: Δίκτυα, Διαδίκτυο & Ιστός 1/48 1/11/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα

Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΔ mparask@cti.gr Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 24.02.2012 Α.Π. 1229 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του Υποέργου 9 με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ στην αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ στην αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση Η συμβολή του ΕΠΕΑΕΚ στην αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση Ε. Πουπάκη, Ν. Δαπόντες 1. ΕΠΕΑΕΚ Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του Β'

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εκδοση: Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Το δίκτυο τηλεφωνίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ξεκίνησε το 1997 µε τη δηµιουργία υποδοµών στα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Περιγραφή και Συγκριτική Μελέτη της αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Α.Τ.Ε.Ι. Καλπαξίδου Ελένη Τμήμα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τηλεκπαίδευση-Ορισμός Τι εννοούμε με τον όρο e-learning?η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα