Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ιονύσης Καραϊσκάκης Φυσικός, MSc Χρήστος Μπούρας * Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Παρασκευάς ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Τοµέας ικτυακών Τεχνολογιών Πανεπιστήµιο Πατρών Κτήριο Β Ρίο Πατρών Λέξεις κλειδιά ίκτυα, Σχολικά ίκτυα, Εκπαιδευτικά ίκτυα, Αρχιτεκτονική ικτύων, Παιδαγωγική Αξιοποίηση ικτύων, Βασικές Υπηρεσίες ικτύων, Προηγµένες Υπηρεσίες ικτύων Περίληψη Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το πρώτο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο, που υλοποιείται από το έργο «Ασκοί του Αιόλου», εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» και χρηµατοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει την ευθύνη για την σχεδίαση, υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Με βάση την επίδραση που ασκεί η δικτυακή τεχνολογία στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η χρήση του δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργεί ως αντικείµενο γνώσης, πηγή πληροφόρησης, µαθησιακό και επικοινωνιακό εργαλείο. Ο βασικός στόχος του έργου «Ασκοί του Αιόλου» είναι η ολοκλήρωση της δικτυακής υποδοµής για τη διασύνδεση των σχολικών εργαστηρίων και των διοικητικών µονάδων και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε µία ευρεία κλίµακα. Έτσι διαµορφώνεται ένα εκπαιδευτικό δίκτυο, το οποίο βασίζεται στο δίκτυο κορµού του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) και παρέχει βασικές και προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες στους χρήστες του δικτύου. Abstract In this paper, we present the first Greek School Network, which is implemented by the project Winds of Aiolos. This project is subsumed in the framework of the European Community Action "Operational Program for the Education and Initial Vocational Training - Odysseia". Computer Technology Institute (CTI) has the responsibility for the design and the implementation of the project. On the basis of the influence of the networking technologies to the educational activities and according to the international experience, the usage of the network to the educational procedure acts as knowledgeable object, information source, learning tool and communication tool. The main object of the project Winds of Aiolos is the implementation of a network infrastructure for the interconnection of school laboratories and educational administration offices and the provision of network services in a wide range. It forms a closed educational network, which is based on the Greek educational and research backbone network (GRNET) and provides basic and advanced network services to the users of the network. 1. Εισαγωγή Οι ικτυακές Τεχνολογίες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και άλλες χώρες αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύσσονται παιδαγωγικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας [1], [2], [3], [4]. Με βάση την επίδραση των ικτυακών Τεχνολογιών σε διάφορους τοµείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τη διεθνή * Πρόσωπο Επικοινωνίας

2 εµπειρία από τον χώρο της εκπαίδευσης, είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των χρήσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εξής [5], [6], [7]: Πηγή πληροφόρησης πιστοποιηµένων παιδαγωγικά και γνωστικά πληροφοριών [17]. Εργαλείο µάθησης. Το δίκτυο µπορεί εύκολα να αποτελέσει το εργαλείο που συντελεί στην προσοµοίωση της µάθησης µέσω εξερεύνησης καθώς και στη µάθηση µέσω τυχαίων περιστατικών [16]. Εργαλείο επικοινωνίας Η χρήση των ικτυακών Τεχνολογιών βελτιώνει την επικοινωνία µεταξύ µαθητών, δασκάλων και γονέων και επιτρέπει την επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ σχολείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, χώρες, ακόµα και ηπείρους [15]. Γνωστικό αντικείµενο Η σύγχρονη πραγµατικότητα επιβάλει την εξοικείωση κάθε µαθητή µε τα δίκτυα δεδοµένων και µε τις βασικές και προηγµένες υπηρεσίες που αυτά προσφέρουν [8], [10]. Για τη δηµιουργία ενός δικτύου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα σχολεία και µε βάση πολιτικά, οικονοµικά και τεχνολογικά κριτήρια, προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές: Η χρήση ενός ήδη υπάρχοντος δικτύου κορµού (εθνικό ακαδηµαϊκό και ερευνητικό δίκτυο). Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εκπαιδευτικών µονάδων, βασική απαίτηση από το δίκτυο κορµού είναι ο µεγάλος αριθµός σηµείων παρουσίας σε όλη την επικράτεια και η συνάφεια των στόχων του φορέα που διαχειρίζεται το δίκτυο κορµού. Η επιλογή παροχέων υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISPs) για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων στο Internet και για τη µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Η χρήση ενός ήδη υπάρχοντος δικτύου κορµού έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: υνατότητα χρήσης ενός δικτύου κορµού προσανατολισµένο στην εκπαίδευση και την έρευνα και έχει κατανεµηµένους κόµβους σε πολλές περιοχές της κάθε χώρας. Κεντρικός σχεδιασµός και διοίκηση της δοµής που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας. ιασφάλιση της δυνατότητας άσκησης πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας της κάθε χώρας τόσο σε ζητήµατα αυξηµένης διαθεσιµότητας εξοπλισµού, όσο και σε θέµατα ελέγχου και πιστοποίησης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Έλεγχος της ποιότητας χρήσης (Quality of Service - QoS) των παρεχόµενων δικτυακών υπηρεσιών και δυνατότητα διορθωτικών παρεµβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δικτυακών υπηρεσιών. Εκµετάλλευση στο µέγιστο δυνατό βαθµό της υποδοµής και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί από φορείς που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια άλλων κάθετων και οριζόντιων δράσεων. Επίσης δυνατότητα χρήσης προηγµένων υπηρεσιών δικτύου. ηµιουργία ενός ευέλικτου διαχειριστικού και διοικητικού σχήµατος, το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει το ελάχιστο παραδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών για την εκπαίδευση. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι η διασύνδεση των εκπαιδευτικών µονάδων µε κάποιον από τους διαθέσιµους παροχείς υπηρεσιών Internet (ISPs) και έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: υνατότητα χρήσης της υποδοµής του ISP που επιλέγεται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Internet. Με τη λύση αυτή δε χρειάζεται η ανάπτυξη δικτύου κορµού και πρόσβασης (ή µόνο δικτύου πρόσβασης) µε αποτέλεσµα εξοικονόµηση πόρων από την µη προµήθεια εξοπλισµού για την υλοποίηση αυτών των δικτύων. Η επιλογή ενός ISP για την παροχή

3 υπηρεσιών δικτύου σε εκπαιδευτικές µονάδες, δίνει στο Υπουργείο Παιδείας τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ειδικής τιµολογιακής πολιτικής. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του δικτύου και τεχνικής υποστήριξης των χρηστών στην αποτελεσµατική χρήση και λειτουργία των υπηρεσιών του δικτύου, χωρίς να χρειάζεται η δηµιουργία σχήµατος διαχείρισης του δικτύου και στελέχωσής του µε εξειδικευµένο προσωπικό. Η λύση αυτή έχει όµως και µερικά σηµαντικά µειονεκτήµατα: Έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού από το Υπουργείο Παιδείας για την εξέλιξη του δικτύου και έλλειψη ελέγχου στο είδος και την ποιότητα των δικτυακών υπηρεσιών που αυτό παρέχει προς τις εκπαιδευτικές µονάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη διαφορετικής ποιότητας στις παρεχόµενες δικτυακές υπηρεσίες ανάλογα µε τον ISP που έχει επιλεγεί για κάθε περιοχή. Οι ελλείψεις αυτές ισχύουν και στην περίπτωση που επιλέγεται ένας και µόνο ISP για όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες. Η άσκηση πίεση εκ µέρους του Υπουργείου Παιδείας προς τον ISP για την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών δικτύου προς τις εκπαιδευτικές µονάδες, ενδέχεται να µην είναι αποτελεσµατική, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων του ISP, ως εµπορική επιχείρηση. Αδυναµία διασφάλισης µεγάλης διαθεσιµότητας εξοπλισµού, π.χ. σε ένα δίκτυο εκπαίδευσης είναι απαίτηση η ύπαρξη 1-1 αντιστοίχησης µεταξύ των σχολείων και των διαθέσιµων modems στη πλευρά του ISP, για τις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο πρόσβασης µέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου (dial-up) µεταξύ κάποιων σχολείων και του ISP. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση µε τις επιδιώξεις του ISP ως εµπορική επιχείρηση (π.χ. προβολή διαφηµιστικών ή άλλων µηνυµάτων προς τους χρήστες του δικτύου). Η πρόσβαση σε πηγές υλικού δεν µπορεί να πιστοποιηθεί ως προς την εκπαιδευτική ποιότητα, την επιστηµονικά ορθή προέλευση και την παιδαγωγική καταλληλότητα. Η ύπαρξη ενός και µόνο χώρου σύνδεσης των παροχέων υπηρεσιών Internet µεταξύ τους (Internet Exchange), σηµαίνει ότι ακόµα και η επικοινωνία µεταξύ δύο γειτονικών σχολείων που συνδέονται σε διαφορετικούς ISPs θα γίνει µε µεγάλη καθυστέρηση. Στη χώρα µας η εισαγωγή των εκπαιδευτικών µονάδων στην κοινωνία της πληροφορίας σχετίζεται άµεσα µε το πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης), που αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. [9], [16]. Η ενέργεια «Οδύσσεια - Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) [11], αποτελεί τη συνέχεια επιτυχηµένων πιλοτικών εφαρµογών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) στην αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας κατά την καθηµερινή µαθησιακή διαδικασία επάνω σε σηµαντικό αριθµό σχολείων, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για την εφαρµογή της στο σύνολο της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Το έργο «Ασκοί του Αιόλου» εντάσσεται στην ενέργεια «Οδύσσεια» και έχει ως βασικό στόχο την εγκατάσταση υποδοµής για τη διασύνδεση σε κλειστό δίκτυο (private network) ελληνικών σχολείων σε ευρεία κλίµακα. Το έργο έχει ήδη υλοποιήσει ένα δίκτυο πανελλαδικής κλίµακας για τη διασύνδεση των σχολείων που συµµετέχουν στην Οδύσσεια, παράλληλα όµως παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των σχολείων σε κάθε έναν από τους 29 νοµούς που έχει παρουσία. Με το Σχολικό ίκτυο έχουν διασυνδεθεί 362 Σχολικά εργαστήρια εξοπλισµένα µε τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικό εξοπλισµό και 30 ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες Internet σε άλλες 1100 εκπαιδευτικές και 280 διοικητικές µονάδες (στοιχεία Αυγούστου 2000),

4 ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των διασυνδεδεµένων µονάδων σε Ο αριθµός αυτός αναµένεται να φθάσει τις 2500 µονάδες µέχρι το τέλος του Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική, οι υπηρεσίες και η παιδαγωγική αξιοποίηση του ελληνικού σχολικού δικτύου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ασκοί του Αιόλου». Στην Ενότητα 2 περιγράφονται θέµατα σχεδιασµού της αρχιτεκτονικής του ικτύου. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται οι βασικές και προηγµένες υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο. Στην Ενότητα 4 περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας Voice Over IP στο δίκτυο. Στην Ενότητα 5 αναφέρονται οι δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης του δικτύου. Τέλος, στη Σύνοψη αναφέρονται τα συµπεράσµατα από την υλοποίηση του δικτύου. 2. Το ίκτυο 2.1 Αρχιτεκτονική του ικτύου Κατά τον σχεδιασµό του δικτύου ελήφθησαν υπόψη κρίσιµοι παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση αλλά και την µελλοντική ανάπτυξη του δικτύου. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στις συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών, στις ταχύτητες διασυνδέσεων και στις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του σχολικού δικτύου. Για την αρχιτεκτονική σχεδίαση του δικτύου ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράγοντες: τα γεωγραφικά σηµεία - περιοχές που καλύπτει το δίκτυο (δυνατότητα για δηµιουργία σηµείου παρουσίας του δικτύου, διασύνδεση των σηµείων µεταξύ τους) τεχνολογικά θέµατα (διαθέσιµες τεχνολογίες δικτύωσης, εφαρµογές που υποστηρίζουν, δυνατότητα για επέκταση, σηµεία στα οποία είναι διαθέσιµη η τεχνολογία) οικονοµικοί παράγοντες (κόστος εξοπλισµού, κόστος τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων (κόστος εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων και κόστος λειτουργίας του δικτύου), κόστος διασύνδεσης µε το Internet, κόστος στέγασης σηµείων παρουσίας, κόστος πιλοτικής λειτουργίας, κόστος διαχείρισης και λειτουργίας, απαξίωση του εξοπλισµού και κόστος δηµιουργίας backup συστήµατος). Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται το δίκτυο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ασκοί του Αιόλου». Με σκούρο χρώµα εµφανίζονται οι 29 νοµοί παρουσίας του δικτύου: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Άρτας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάµου, ωδεκανήσων, Κυκλάδων, Ρεθύµνου, Χανίων και Ηρακλείου, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Το µοντέλο σχεδιασµού και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Ελληνικού Σχολικού ικτύου βασίζονται στην τεχνολογία και µεθοδολογία διαδικτύωσης [7], που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της πλατιάς εξάπλωσης του Internet και στηρίζεται στην οικογένεια πρωτοκόλλων του Internet, γνωστή ως TCP/IP.

5 Σχήµα 1. Χάρτης Ελληνικού Σχολικού ικτύου Η τοπολογία του δικτύου (Σχήµα 2) έχει ιεραρχικό σχήµα και αποτελείται από τα εξής επίπεδα: ίκτυο Κορµού, ίκτυο ιανοµής, ίκτυο Πρόσβασης και Τοπικό ίκτυο Μονάδων. Σχήµα 2. Αρχιτεκτονική Ελληνικού Σχολικού ικτύου 2.2 ίκτυο Κορµού Το έργο δεν αναπτύσσει δικό του δίκτυο κορµού, αλλά µε στόχο την αξιοποίηση των υπαρχόντων εθνικών υποδοµών χρησιµοποιεί το Εθνικό ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) [12], προς το οποίο έχει 6 σηµεία εισόδου µε συνολική χωρητικότητα 8.5 Μbps. Οι προδιαγραφές που εκπληρώνει το δίκτυο κορµού (υποστηριζόµενα πρωτόκολλα, ολοκληρωµένο σχήµα διαχείρισης, τεχνογνωσία, ταχύτητες εθνικών και διεθνών συνδέσεων, αυξηµένη δυνατότητα τοπικής υποστήριξης), παρέχουν τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένα αποδοτικό, σε σηµαντικό βαθµό «κλειστό» δίκτυο (private network), που θα εξασφαλίζει QoS (Quality of Service), ασφάλεια και σηµαντική ολοκλήρωση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των βαθµίδων.

6 2.3 ίκτυο ιανοµής Το ίκτυο ιανοµής είναι το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τα Σηµεία Παρουσίας, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε το ίκτυο Κορµού. Η τοπολογία έχει σχεδιαστεί µε τρόπο τέτοιο ώστε το λειτουργικό κόστος να κρατείται σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιµο σε δίκτυα µεγάλης γεωγραφικής εµβέλειας. Τα Σηµεία Παρουσίας ή αλλιώς Κόµβοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Περιφερειακοί Κόµβοι: Σηµεία Παρουσίας του δικτύου που διασυνδέονται άµεσα µε το αντίστοιχο σηµείο παρουσίας του ικτύου Κορµού. Νοµαρχιακοί Κόµβοι: Σηµεία Παρουσίας του δικτύου που διασυνδέονται έµµεσα µε το ίκτυο Κορµού µέσω της διασύνδεσής τους µε τον πλησιέστερο Περιφερειακό Κόµβο. Οι Κόµβοι του ικτύου Πρόσβασης έχουν εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ κάθε περιοχής. ιαθέτουν κατάλληλο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό, που εξασφαλίζει τόσο τη δυνατότητα διασύνδεσης των εκπαιδευτικών και διοικητικών µονάδων της περιοχής µε τον Κόµβο, όσο και τη δυνατότητα διασύνδεσης των Κόµβων µεταξύ τους (Σχήµα 3). Νοµαρχιακός Κόµβος TELINDUS CN4 Modem Rack MGE EX-30 UPS ΙΚΡΙΩΜΑ CISCO Σταθεροζευκτικές Συνδέσεις 60 Dial-up Συνδέσεις (απλές και ISDN) SUN ULTRA 10 (α) Λειτουργικό διάγραµµα (β) Εξοπλισµός Σχήµα 3. Περιφερειακός - Νοµαρχιακός Κόµβος Για την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών και τη διαχείριση του δικτύου έχουν εγκατασταθεί εξυπηρετητές µε κατάλληλο λογισµικό σε όλους τους Περιφερειακούς και Νοµαρχιακούς Κόµβους. 2.4 ίκτυο Πρόσβασης Το ίκτυο Πρόσβασης είναι το τµήµα του δικτύου που διασυνδέει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες µε τα πλησιέστερα Σηµεία Παρουσίας. Με φθίνουσα σειρά µε βάση τη συχνότητα χρήσης τους, τα είδη των διασυνδέσεων που χρησιµοποιούνται είναι: Ψηφιακές τηλεφωνικές διασυνδέσεις µε χρήση ISDN-BRI κυκλωµάτων στα άκρα των µονάδων (64 Kbps 128 Kbps) και ISDN-PRI στα άκρα των Κόµβων. Σταθερές διασυνδέσεις µε χρήση αφόρτιστων αναλογικών µισθωµένων κυκλωµάτων (Analog Leased Lines, 128 Kbps 1,1 Mbps). Αναλογικές τηλεφωνικές διασυνδέσεις µε χρήση κοινών PSTN τηλεφωνικών κυκλωµάτων (56 Kbps µετάδοση 33,6 Kbps λήψη).

7 Στο σχήµα 4 εµφανίζεται η αναλογία µεταξύ ISDN, µισθωµένων αναλογικών κυκλωµάτων και απλών τηλεφωνικών συνδέσεων για το Ελληνικό Σχολικό ίκτυο. 42% 48% Μισ θ ω µένα κυκλώµατα Σχήµα 4. Είδη κυκλωµάτων δικτύου πρόσβασης. 10% Απ λές τηλεφω νικά κυκλώµατα Ψηφιακά κυκλώµατα IS DN ύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ικτύου Πρόσβασης που προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο σε σχέση µε τα αντίστοιχα δίκτυα των εµπορικών ISPs, είναι τα εξής: Για κάθε εκπαιδευτική ή διοικητική µονάδα αντιστοιχεί αφιερωµένο τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα και θύρα στον ενεργό δικτυακό εξοπλισµό, έτσι ώστε η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών του δικτύου να είναι εξασφαλισµένη. Ακόµα και για τις περιπτώσεις των µη σταθερών διασυνδέσεων η έναρξη της επικοινωνίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο από την πλευρά των µονάδων, όσο και από την πλευρά του Κόµβου. Με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο δεν σταµατά στα Σηµεία Παρουσίας αλλά φτάνει µέχρι το εσωτερικό των µονάδων. 2.5 Τοπικό ίκτυο Μονάδων Στα Σχολικά Εργαστήρια εγκαθίσταται ο υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισµός που φαίνεται στο σχήµα 5. Νοµαρχιακός Κόµβος Σχολικό Εργαστήριο 128 kbps CISCO 160xR WINDOWS NT Σχήµα 5. ιασύνδεση Σχολικού Εργαστηρίου Οδύσσειας Ο υπολογιστικός εξοπλισµός που έχει εγκατασταθεί στα Σχολικά Εργαστήρια, (έργο «Μνηστήρες») είναι σύγχρονης τεχνολογίας και περιλαµβάνει έναν ισχυρό εξυπηρετητή (µε λειτουργικό σύστηµα Windows NT Server), δέκα (10) κατά µέσο όρο multimedia σταθµούς εργασίας (µε λειτουργικό σύστηµα Windows 98), έναν έγχρωµο εκτυπωτή, µία µονάδα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) και µία µονάδα backup (DAT). Το τοπικό δίκτυο του σχολικού εργαστηρίου υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός Ethernet Hub (10BaseT). Ο δικτυακός εξοπλισµός (έργο «Ασκοί

8 του Αιόλου») περιλαµβάνει ένα δροµολογητή (CISCO 160x-R) και σε ορισµένα σχολεία (ανάλογα µε την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση που επιλέγεται) και ένα modem βασικής ζώνης. Στις τριάντα (30) ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο έργο εγκαθίσταται γραµµή υψηλής ταχύτητας (1.152 Kbps) και δικτυακός εξοπλισµός, ο οποίος εκτός των γνωστών δικτυακών υπηρεσιών παρέχει και τη δυνατότητα µετάδοσης φωνής µέσα από το σχολικό δίκτυο (Σχήµα 6). Νοµαρχιακός Κόµβος ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 1,1 Mbps ιεύθυνση.ε CISCO 1750 & BASEBAND MODEM LAN B ΒΑΘΜΙΑΣ Σχήµα 6. ιασύνδεση ιεύθυνσης Β θµιας Εκπαίδευσης 2.6 Σχολεία που συνδέονται µε απλή τηλεφωνική σύνδεση Στους (29) νοµούς που έχει ήδη παρουσία το Σχολικό ίκτυο παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο των σχολείων αυτών των νοµών να συνδεθούν στο δίκτυο και να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) (ένας ή λίγοι λογαριασµοί), πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό (WWW Proxy), φιλοξενία ιστοσελίδων, κλπ. Ο εξοπλισµός που απαιτείται να υπάρχει από την πλευρά των σχολείων είναι τουλάχιστον ένας H/Y µε modem και µία τηλεφωνική γραµµή (απλή ή ISDN), ενώ το τηλεπικοινωνιακό κόστος επιβαρύνει το σχολείο. Επίσης, πρόσφατα το Σχολικό ίκτυο απέκτησε το προνόµιο της µειωµένης χρέωσης των κλήσεων που πραγµατοποιούν τα σχολεία προς το δίκτυο. Το γεγονός αυτό αποτελεί δικαίωµα που παραχωρείται µόνο στα µεγάλα δίκτυα και θα συντελέσει δραµατικά στη ραγδαία εξάπλωση του Internet στα Ελληνικά Σχολεία. Ο ΕΠΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι για κλήσεις µέσω απλών τηλεφωνικών κυκλωµάτων και για κλήσεις µέσω ISDN κυκλωµάτων. 3. Υπηρεσίες του ικτύου 3.1 Υπηρεσία Φορέα Σαν Υπηρεσία Φορέα [13] καλούµε το σύνολο των ελάχιστων δυνατοτήτων και υπηρεσιών µέσα στα διάφορα λειτουργικά επίπεδα από τις οποίες πρέπει να απαρτίζεται ο βασικός σκελετός του δικτύου. Ο σχεδιασµός αυτής της υπηρεσίας µπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω µέρη: Τοπολογία του δικτύου Σχήµα διευθυνσιοδότησης και πολιτική δροµολόγησης Σχήµα ονοµατολογίας 3.2 Βασικές Υπηρεσίες Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Σχολικό ίκτυο στα Σχολικά Εργαστήρια [14], είναι οι εξής:

9 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ): Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web - WWW): Πρόσβαση στο παγκόσµιο σύστηµα παρουσίασης στοιχείων. Ιδεατό Τερµατικό Αποµακρυσµένης πρόσβασης (Telnet): Πρόσβαση και εκτέλεση εφαρµογών σε αποµακρυσµένο υπολογιστή. Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol - FTP): Μεταφορά αρχείων από ένα κεντρικό υπολογιστή (ftp server) στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Ηλεκτρονικές συζητήσεις (Electronic Discussion Forums): Επικοινωνία (µε ζωντανή συνοµιλία ή µε ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων) των µελών µιας οµάδας για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Υπηρεσίες Καταλόγου (Directory Services): Προσπέλαση ευρετηρίων πληροφοριών, όπως φυσικών προσώπων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων, διευθύνσεων αρχείων, κλπ. Φιλτράρισµα περιεχοµένου: Αποκλεισµός της πρόσβασης σε συγκεκριµένες δικτυακές τοποθεσίες (π.χ. σε αυτές που περιέχουν άσεµνο υλικό). Υπηρεσία Caching Proxy: Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εξυπηρετητών του δικτύου και του Ε ΕΤ µε σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του δικτύου. Φωνητική τηλεφωνία (Voice over IP): Τηλεφωνική επικοινωνία όλων των µονάδων του σχολικού δικτύου µέσω του δικτύου δεδοµένων χωρίς χρέωση και µε σκοπό τη µείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών του ΥΠΕΠΘ (περιγράφεται στην ενότητα 4). Στις διασυνδεδεµένες εκπαιδευτικές και διοικητικές µονάδες µε απλή τηλεφωνική σύνδεση, παρέχονται ορισµένες βασικές δικτυακές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ένας έως λίγοι λογαριασµοί ανά σχολείο), πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό, µεταφορά αρχείων, υπηρεσία Caching Proxy, φιλοξενία Ιστοσελίδων σχολείου (Web Hosting). 3.3 Προηγµένες Υπηρεσίες Οι προηγµένες δικτυακές υπηρεσίες [18], [19], [20] που σύντοµα θα παρέχονται στους χρήστες του σχολικού δικτύου είναι οι εξής: Τηλεδιάσκεψη: Επικοινωνία χρηστών του δικτύου γεωγραφικά αποµακρυσµένων, βασισµένη σε πραγµατικού χρόνου µετάδοση εικόνας και ήχου. Τηλεκπαίδευση: Παρακολούθηση µαθηµάτων ή διαλέξεων βασισµένη σε µετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγµατικό χρόνο από έναν κεντρικό σταθµό σε πολλούς χρήστες. Βίντεο κατ απαίτηση. (Video on Demand - VoD): Προσπέλαση και χρήση αποθηκευµένου ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. 4. Υπηρεσία Μετάδοσης Φωνής (Voice Over IP VoIP) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του δικτύου φωνής επάνω από το Σχολικό ίκτυο, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε µία κλειστή οµάδα χρηστών - διοικητικές µονάδες του ΥΠΕΠΘ- αλλά και διασύνδεση µε το ηµόσιο ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας στους 29 νοµούς που έχει παρουσία το δίκτυο. Στο σχεδιασµό αυτής της υπηρεσίας δόθηκε έµφαση στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την επέµβαση στην διάρθρωση του δικτύου IP τόσο στο ιδιωτικό τµήµα του ικτύου ( ίκτυο Πρόσβασης), όσο και στο δηµόσιο ( ίκτυο Κορµού Ε ΕΤ). Το δίκτυο φωνής του Ελληνικού Σχολικού ικτύου αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα φωνής στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη προσέγγιση παροχής διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Differentiated Services) επάνω από το Ε ΕΤ σε επίπεδο πρωτοκόλλου IP.

10 Για την υλοποίηση του δικτύου φωνής εγκαταστάθηκε σε κάθε νοµό µία πύλη φωνής (VoIP Gateway) στην αντίστοιχη διοικητική µονάδα. Εξασφαλίζεται έτσι η δυνατότητα υλοποίησης ενός κλειστού (εσωτερικού) δικτύου που διασυνδέει αυτές τις µονάδες, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η διασύνδεση µε το δηµόσιο δίκτυο σε κάθε νοµό, εξασφαλίζοντας για το δίκτυο φωνής πρόσβαση µε την µικρότερη δυνατή χρέωση. Το δίκτυο συντονίζεται κεντρικά µε την χρήση ενός Gatekeeper ο οποίος εγκαταστάθηκε σε ένα κόµβο του δικτύου και συντηρεί τον πίνακα δροµολόγησης όλων των κλήσεων του δικτύου. Το δίκτυο φωνής βασίζεται στο πρότυπο H.323 που επιτρέπει την πραγµατοποίηση κλήσεων από και προς τους σταθµούς εργασίας σε όλο το δίκτυο. Το Η.323 δίκτυο αποτελεί ένα domain το οποίο για λόγους συµβατότητας µε την υπάρχουσα πολιτική στη ονοµατολογία ακολούθησε την ίδια ονοµασία. Το δίκτυο χωρίζεται σε ζώνες, οι οποίες συµπίπτουν µε το νοµαρχιακό δίκτυο και ακολουθούν την ίδια γεωγραφική ονοµατολογία. 5. Παιδαγωγική αξιοποίηση του δικτύου Το Σχολικό ίκτυο παρέχει χρήσιµες και παιδαγωγικά πιστοποιηµένες δικτυακές υπηρεσίες, καλύπτοντας τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους: Ανανέωση των παιδαγωγικών µεθόδων και περιβαλλόντων ηµιουργία ερεθισµάτων για τη διάχυση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού σε µία ευρεία γεωγραφική περιοχή Ενθάρρυνση της συνεργασίας, που από µόνη της αποτελεί µια πολύ καλή εκπαιδευτική τεχνική Υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευοµένων µέσω της χρήσης αποτελεσµατικού και σύγχρονου υπολογιστικού εξοπλισµού για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων Αποτελεσµατική µετάδοση και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόµενους ιευκόλυνση σπουδών και πρακτικής άσκησης των µαθητών Εκπαίδευση από απόσταση, τηλεκπαίδευση Υποστήριξη διαδικασίας µάθησης µέσα από δικτυακό περιβάλλον Συνεργασία οµάδων εργασίας µαθητών γεωγραφικά διασκορπισµένων Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις λύσεις, κλπ) Ευέλικτη αναζήτηση και ανάκτηση πιστοποιηµένα χρήσιµων πληροφοριών ηµιουργία & διανοµή παρουσιάσεων Ενηµέρωση, πληροφόρηση, ψυχαγωγία ιεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων, σεµιναρίων, διαλέξεων, κλπ. µέσω δικτύου Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων Συνεργασία και επικοινωνία ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Εξυπηρέτηση προγραµµάτων συµπληρωµατικής εκπαίδευσης Επικοινωνία µε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα Τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την συµπεριφορά των χρηστών καθώς και την εξέλιξη της κίνησης του δικτύου συλλέγονται από ένα µηχανισµό διαχείρισης καταγραφής χρήσης (accounting management) του οποίου ο σχεδιασµός, ο τρόπος λειτουργίας και τα αποτελέσµατα καταγραφής περιγράφονται στην εργασία [21].

11 Σύνοψη Το σχολικό δίκτυο µπορεί να αποτελέσει ένα εργαστήρι εφαρµογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ένα περιβάλλον στο οποίο θα µπορούν να εφαρµοστούν, να αξιολογηθούν και να χρησιµοποιηθούν νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι. Παρέχει σε καθηγητές και µαθητές σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ένα δικτυακό περιβάλλον που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τη διαδικασία της µάθησης και τη δυνατότητα συνεργασίας ανάµεσα σε άτοµα και σχολεία που βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισµένα Για τους σκοπούς της ενηµέρωσης και προβολής του Ελληνικού Σχολικού ικτύου έχει κατασκευαστεί ιστοσελίδα (διεύθυνση: που ενηµερώνεται τακτικά και απεικονίζει µε ακρίβεια όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο. Η σελίδα αυτή περιέχει καινοτοµικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, δέχεται υψηλό αριθµό επισκέψεων και µετεξελίσσεται σε δικτυακή πύλη των Ελληνικών Σχολείων. Βιβλιογραφία [1] (1999), Going Beyond Your Local Area Network, California Department of Education - K12 Network Planning Unit. [2] Russell Isaac Rothstein, (1996), Networking K-12 Schools: Architecture Models and Evaluation of Costs and Benefits, Master of Science in Management and Master of Science in Technology and Policy, MIT Sloan School of Management. [3] Bradley H. Lamont, (1996), A Guide to Networking a K-12 School District, Master of Science in Computer Science, Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign. [4] (1999), European Schoolnet. [5] (1999), National Grid for Learning (NGfL). [6] (1999), U.S. Department of Education Home Page. [7] (1998) Cisco Education Authority Solutions. [8] (1999), Journal of Interactive Media in Education. [9] (2000), Greek Ministry of Education and Religious Affairs. [10] (2000), Greek Pedagogical Institute. [11] (2000), Operational Program for the Education and Initial Vocational Training Odysseia. [12] (2000), Greek Research & Technology Network (GRNET). [13] C. Bouras, D. Fotakis, A. Katanou, A. Konidaris, S. Kontogiannis, A. Sevasti, E. Stephanou, (1997), Major Principles on the Design of an Educational Network, Open Classroom II Conference, Crete, Greece, pp [14] C. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, P. Lampsas, Th. Tsiatsos, (1998), A platform for the implementation of the services of an Educational Network, 15th IFIP World Computer Congress-Teleteaching 98, Vienna, Austria, pp [15] B. Collis, P. De Vries, W. Veen, & F. Vogelgang de Lier (eds.), (1994), Telematics in education: the European case, De Lier: Academic Book Centre. [16] W. J. Pelgrum, (1992), New Information Technologies in the education systems of the EC Member States, Synthesis Report, European Commission. [17] J. Richardson, (1997), Information Technology: a new path to creativity in education, ESKA Publishing, France. [18] B. Furht, (1996), Multimedia Tools and Applications, Florida Atlantic University, Kluwer Academic Publishing. [19] B. Furht, (1996), Multimedia Systems and Techniques, Florida Atlantic University: Kluwer Academic Publishing. [20] C. Bouras, D. Fotakis, V. Kapoulas, S. Kontogiannis, P. Lampsas, A. Tatakis, (1997), Using Multimedia/Hypermedia Tools over Networks for Distance Education and Training, Journal of Educational Technology Review - ETR, Vol.7, pp [21] Ν. Αδαµόπουλος, Χ. Μπούρας, (2000), Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Πανεπιστηµίου Πατρών.

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) Σκοπός του Εργαστηρίου: Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δοµή του ιαδικτύου. Θα πειραµατιστούν σχετικά και θα προσπαθήσουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα

Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΔ mparask@cti.gr Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing

2.1.1 Client based 2.1.2 Server based. 2.2.1 HTTP 2.2.2 E-mail 2.2.3 SMTP. 2.3.1. FTP 2.3.2 Telnet 2.3.3 Instant Messaging 2.3.4 Video Conferencing Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό διαχείρισης δικτύων Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Network Administration Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 24.02.2012 Α.Π. 1229 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του Υποέργου 9 με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2

Θέµατα διάλεξης. Γιατί χρειάζονται οι Σ ΕΠΥ. Ορισµός. Κατηγοριοποίηση Σ ΕΠΥ Σ ΕΠΥ Ι ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 2 Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ email: bouras@cti.gr http://ru6.cti.gr/bouras/ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 1 Θέµατα διάλεξης Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Κων/να Κωστοπούλου Ηλίας Βλάχος Θεόδωρος Tσιλιγκιρίδης Λέκτορας, Γ.Π.Α. Λέκτορας, Γ.Π.Α. Αναπλ. Καθηγητής, Γ.Π.Α. tina@aua.gr gvlahos@aua.gr tsili@aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εκδοση: Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Το δίκτυο τηλεφωνίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ξεκίνησε το 1997 µε τη δηµιουργία υποδοµών στα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο 182 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό ίκτυο Νίκος Αδαµόπουλος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AEGEE EUROPE/ AEGEE ATHINA ΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Χαράς Τοµαρά εληγιάννη Τόπος Γέννησης Πειραιάς Ηµεροµ. Γέννησης 6 Σε τεµβρίου 1952 ιεύθυνση Υπολογιστικό Κέντρο ΣΘTΕ Κτίριο Φυσικής Παν/µιο Κρήτης Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες: X. Ζερβού Τηλ: 210 32 57 501 e-mail : chzervou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ Γ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ Πάτρα, Οκτώβριος 2007 ΕΑΙΤΥ Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου 1. Εισαγωγή κωδικού Θα πρέπει να εισάγετε τον 7ψήφιο κωδικό του ΥΠΕ ΒΜΘ (π.χ 9510015) που αντιστοιχεί στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα