ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων"

Transcript

1 ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone Networks) ίκτυα εδοµένων (Data Networks) ίκτυα Εκποµπής (Broadcasting Networks) ίκτυα Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών (Integrated Services Digital Networks) ίκτυα Ευρείας Ζώνης (Broadband Multiservice Networks) Εφαρµογές ΠολυµέσωνκαιαπαιτήσειςΕύρουςΖώνης ιαπροσωπική Επικοινωνία (Interpersonal Communications) ιαδραστικές Εφαρµογές διαµέσου του ιαδικτύου (Interactive Applications over the Internet) Εφαρµογές Ψυχαγωγίας (Entertainment Applications) Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας Τρόποι Επικοινωνίας Μεταγωγή δεδοµένων Πολυµέσων Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS) Τεχνολογίες Streaming για το ιαδίκτυο 1

2 Βιβλιογραφία ηµητριάδης Κεφάλαιο 9 Καγιάφας [2000]: Εισαγωγή στα ίκτυα Πολυµέσων Halsall [2001]: Chapter 1, Chapter 6, Chapter 15: Section 15.4 Li [2004]: Chapter 15 Εισαγωγή Η µετάδοση πολυµέσων περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα εφαρµογών και υποδοµών δικτύωσης Οι νέες τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων πολυµέσων (κυρίως τεχνικές συµπίεσης µε απώλειες όπως η κωδικοποίηση µετασχηµατισµού) που έχουν ενσωµατωθεί σε διαδεδοµένα διεθνή πρότυπα (π.χ. τα πρότυπα MPEG), επιτρέπουν τη χρήση παραδοσιακών δικτύων (όπως τα τηλεφωνικά δίκτυα) για τη µετάδοση πολυµέσων Όσον αφορά τις σύγχρονες εφαρµογές πολυµέσων αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες κάθε µια από τις οποίες θέτει συγκεκριµένους περιορισµούς τόσο όσον αφορά την συµπίεση αλλά και τη µετάδοση: Εφαρµογές διαπροσωπικής επικοινωνίας (δύο άνθρωποι επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω δυο τερµατικών σταθµών συσκευών) ιαδραστικές Εφαρµογές (εφαρµογές που βασίζονται κυρίως στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών WWW, όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων). Ηβασική συσκευή πρόσβασης στις εφαρµογές αυτές από την πλευρά του χρήστη είναι ένας σταθµός εργασίας PC-µε δυαντότητες υποστήριξης πολυµέσων Εφαρµογές Ψυχαγωγίας (τα δεδοµένα πολυµέσων εκπέµπονται π.χ από τηλεοπτικούς σταθµούς- και οι χρήστες επικοινωνούν αντίστροφα µε το κανάλι εκποµπής για να δηλώσεις τις προτιµήσεις του και να κάνει τις επιλογές του µέσω συσκευών που είναι γνωστές ως Set Top Boxes STB) 2

3 ίκτυα Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων ονοµάζουµε τα ίκτυα Επικοινωνίας τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση πολυµέσων και υλοποίησης πολυµεσικών εφαρµογών (δηλαδή εφαρµογών που περιλαµβάνουν ήχο ή/και βίντεο, εικόνα και κείµενο) Υπάρχουν πέντε τύποι ικτύων που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση πολυµέσων: Τηλεφωνικά ίκτυα ίκτυα εδοµένων ίκτυα Εκποµπής ίκτυα Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Ευρυζωνικά ίκτυα Από τους προηγούµενους τύπους µόνο οι τελευταίοι δύο σχεδιάστηκαν από την αρχή για τη µετάδοση πολυµέσων. Οι πρώτοι τρεις τύποι σχεδιάστηκαν για άλλο σκοπό (µετάδοση φωνής, µετάδοση κειµένου, µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων) αλλά µε την αποτελεσµατικότητα των σύγχρονων αλγορίθµων συµπίεσης είναι εφικτή η µετάδοση πολυµέσων µέσω αυτών. ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα Πολυµέσων και Εφαρµογές Oρισµένες εφαρµογές πολυµέσων που µπορούν να υποστηριχθούν σε κάθε µια από τις πέντε κατηγορίες δικτύων είναι: Τηλεφωνικά δίκτυα Ηχητική Τηλεδιάσκεψη ίκτυα δεδοµένων (π.χ. Internet) Πολυµεσικό ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ίκτυα εκποµπής (π.χ. καλωδιακή τηλεόραση) Βίντεο κατά απαίτηση ιαδραστική τηλεόραση ίκτυα ολοκληρωµένων υπηρεσιών Βιντεοτηλεφωνία Ευρυζωνικά δίκτυα Όλες οι εφαρµογές διαπροσωπικής επικοινωνίας ίκτυα κορµού για MAN και WAN 3

4 ίκτυα Πολυµέσων => Τηλεφωνικά ίκτυα Σχεδιάστηκαν για τη µετάδοση φωνής µε εύρος ζώνης περίπου 4kHz ιακρίνονται σε: PSTN (Public Switched Telephone Networks) PBX (Private Branch exchange) Κυψελωτά δίκτυα (cellular phone networks) Βασίζονται στη λογική της συνεχούς µετάδοσης πληροφορίας µε σταθερό ρυθµό: Λογική µεταγωγής κυκλώµατος ίκτυα Πολυµέσων => Τηλεφωνικά ίκτυα => Ρυθµίσεις για Μετάδοση Πολυµέσων Για πολυµεσικές εφαρµογές χαµηλού εύρους ζώνης: Χρήση modem για διαµόρφωση των ψηφιακών δεδοµένων σε ακουστικές συχνότητες Για εφαρµογές µε απαίτηση για υψηλό εύρος ζώνης: Χρήση modem υψηλών ταχυτήτων (DSL modem) Βελτίωση δικτύου υποδοµής (οπτικές ίνες µέχρικαιτακατάτόπους τηλεφωνικά κέντρα Μείωση µήκους συνδροµητικών γραµµών 4

5 ίκτυα Πολυµέσων => Τηλεφωνικά ίκτυα => ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Βασίζεται στη λογική αύξησης του εύρους ζώνης της συνδροµητικής γραµµής (από το σπίτι µας στο πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο last mile challenge). Γιααπλάτηλεφωνικάκαλώδια(twisted pair) υπάρχουν οι πιο κάτω περιορισµοί σε σχέση µε την αποδοτικότητα της τεχνολογίας ADSL: Μήκος γραµµής έως 5.5 km και διατοµή καλωδίου0.5mm => BitRate < 1.5 Mbps Μήκος γραµµής έως 4.6 km και διατοµή καλωδίου0.4mm => BitRate < 1.5 Mbps Μήκος γραµµής έως 3.7 km και διατοµή καλωδίου0.5mm => BitRate < 6.1 Mbps Μήκος γραµµής έως 2.7 km και διατοµή καλωδίου0.4mm => BitRate < 6.1 Mbps Στο ADSL: H φωνή (τηλεφωνία POTS ή ISDN) χρησιµοποιεί τη βασική ζώνη µετάδοσης (0-4 khz) Ta ψηφιακά δεδοµένα διαµορφώνονται στις ζώνες khz (upstream) και (200 khz 1.1 ΜHz) Ηπεριοχή25 khz 1.1 ΜHz διαχωρίζεται σε κανάλια των 4 khz (συνήθως στο πλήθος) Με την µεθοδολογία DMT (Discrete MultiTone) υπολογίζεται το SNR στα επιµέρους κανάλια. Τα κανάλια µε τοµεγαλύτερο SNR διαµορφώνονται µε µεγαλύτερο αριθµό bits per symbol (π.χ. 8QAM) ενώ τα κανάλια µε µικρότερο SNR διαµορφώνονται µε µικρότερο αριθµό bits per symbol (π.χ. 1 bit PSK) ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα εδοµένων Σχεδιάστηκαν για τη µετάδοση δεδοµένων κειµένου σε ψηφιακή µορφή Υποστηρίζονταν χαµηλοί ρυθµοί µετάδοσης για µετάδοση µη µορφοποιηµένου κειµένου αλλά και µορφοποιηµένου κειµένου σύµφωνα µε το πρωτόκολλο Gopher Στηρίζονται στη(ν): Μεταγωγή πακέτου (οµαδοποίηση ψηφιακών δεδοµένων µε χρήση πλεονασµατικής πληροφορίας για δήλωση παραλήπτη, έλεγχο σφαλµάτων κλπ.) Ύπαρξη και καθολική τήρηση (open systems interconnection) επικοινωνιακών πρωτοκόλλων: Συµφωνηµένων κανόνων που διέπουν την έναρξητηςεπικοινωνίαςαλλάκαιτη σύνταξη των ανταλασσόµενων µηνυµάτων 5

6 ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα εδοµένων Γνωστά ίκτυα εδοµένων Τα πιο γνωστά δίκτυα δεδοµένων είναι: Το Χ.25 (σχεδιάστηκε για µετάδοση σε δεδοµένων σε χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης και εποµένως είναι πρακτικά ακατάλληλο για µετάδοση πολυµέσων Το Internet: Αρχική σχεδίαση για δυνατότητα διάσπαρτης αποθήκευσης πληροφοριών (για λόγους ασφαλείας) κειµένου και άµεσης πρόσβασης σε αυτές Βασίζεται στην οµάδα πρωτοκόλλων TCP/IP τα οποία αποτελούν το defacto πρότυπο επικοινωνίας τόσο για δηµόσια δίκτυα δεδοµένων ευρείας ζώνης (WAN) αλλά και για ιδιωτικά τοπικά δίκτυα (LAN) γνωστά ως Intranet ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα Εκποµπής Σχεδιάστηκαν για τη µετάδοση προγραµµάτων αναλογικής τηελόρασης και ραδιοφώνου: Υποστηρίζουν µεγάλο εύρος ζώνης αλλά για αναλογικά σήµατα Η µεταφορά πολυµέσων υψηλού ρυθµού µετάδοσης µέσω των δικτύων αυτών (π.χ. ψηφιακού βίντεο) απαιτεί ακόµαυψηλότερο εύρος ζώνης Χρησιµοποιούνται για µετάδοση συνοδευτικών πληροφοριών ψηφιακών µορφής (RDS, Whether channel, Traffic channel, Teletext, κλπ) εν υπάρχει η έννοια της µεταγωγής (switching) Βασικό µειονέκτηµα η έλλειψη καναλιού ανάδρασης (upward channel) 6

7 ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα Εκποµπής => Κατηγορίες ικτύων Εκποµπής ορυφορικά ίκτυα (Satellite Networks): Ικανότητα υποστήριξης πολύ υψηλών ρυθµών µετάδοσης (downstream µόνο) Έλλειψη καναλιού ανάδρασης. Για upstream κανάλι πρέπει να χρησιµοποιηθεί άλλης µορφής δίκτυο Επίγεια ίκτυα Εκποµπής (Terrestrial Broadcast Networks) υσκολία υποστήριξης απαιτητικών εφαρµογών πολυµέσων (π.χ. ψηφιακού βίντεο) λόγω µη επαρκούς εύρους ζώνης. Έλλειψη καναλιού ανάδρασης. Καλωδιακά ίκτυα ιανοµής Ικανότητα υποστήριξης πολύ υψηλών ρυθµών µετάδοσης (downstream µόνο) Υποστήριξη καναλιού ανάδρασης (συνήθως χαµηλού εύρους ζώνης) υνατότητα άµεσης χρήσης Set-Top-Box ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Σχεδιάστηκαν για τη παροχή επιπλέον υπηρεσιών στους χρήστες PSTN. Μετάδοση ψηφιακών δεδοµένων συµπεριλαµβανόµενου και ψηφιακού ήχου: Υποστηρίζουν εύρος ζώνης µέχρι 2Mbps (Primary Rate Access - PRA) Βασικός ρυθµός µετάδοσης (Basic Rate Access BRA) 2x64 kbps Εφικτή και η υποστήριξη ψηφιακού βίντεο χαµηλής ανάλυσης Στηρίζονται στη µεταγωγή κυκλώµατος (αφού χρησιµοποιούν τα κυκλώµατα PSTN) µε χρήση ψηφιακών σηµάτων 7

8 ίκτυα Πολυµέσων => ίκτυα Ευρείας Ζώνης Είναι γνωστά και ως ευρυζωνικά δίκτυα ολοκληρωµένων υπηρεσιών (Broadband ISDN) Σχεδιάστηκαν εξαρχής για την υποστήριξη πολυµέσων σε υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης (µεγαλύτερους από 2Mbps που υποστηρίζουν κατά µέγιστο τα Ν-ISDN) Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας της συµπίεσης πολυµέσωνόπωςτοψηφιακόβίντεοκαιηεµφάνιση των τεχνολογιών ADSL περιόρισαν την διάδοση τους Τα δεδοµένα µεταδίδονται υπό τη µορφή µικρών πακέτων δεδοµένων (cells) που αντιστοιχούν σε διαφορετικές εφαρµογές πολυµέσων (π.χ. Άλλα πακέτα βιντεοτηλεφωνία, άλλα για Video on Demand). Τα πακέτα διαφορετικών εφαρµογών µεταδίδονται µε διαφορετικούς ρυθµούς. Έτσι η µετάδοση δεδοµένων µε αυτή τη φιλοσοφία είναι γνωστή και ως ATM (Asynchronous Transfer Mode) Χρησιµοποιούν την τεχνική µεταγωγής πακέτου (εδώ το πακέτο είναι γνωστό ως cell. Άρα cell switching) Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων της µορφής του διπλανού σχήµατος. Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι απότηφύσητουςσεψηφιακή µορφή ενώ άλλα όπως το βίντεο και ο ήχος ψηφιοποιούνται. Οι εφαρµογές πολυµέσων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ιαπροσωπικές επικοινωνίες (όπως εφαρµογές VoIP) ιαδραστικές εφαρµογές διαµέσου του ιαδικτύου (όπως ηλεκτρονικό εµπόριο) Εφαρµογές Ψυχαγωγίας (όπως Video on Demand και ιαδραστική Τηλεόραση) 8

9 Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία Η διαπροσωπική επικοινωνία µπορεί να περιλαµβάνει την ανταλλαγή δεδοµένων υπό τη µορφή κειµένου, ήχου, εικόνων ή και βίντεο Στο σχήµα επιδεικνύεται η βασική δοµή διαπροσωπικής επικοινωνίας µέσω δικτύων µεταγωγής πακέτου σύµφωνα µε τηστοίβα πρωτοκόλλων H323. Τα δίκτυα µεταγωγής πακέτου στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν µε τη φιλοσοφία της βέλτιστης προσπάθειας (best effort networks). Κάθε πακέτο δεδοµένων το οποίο αναγνωρίζεται ότι περιέχει σφάλµατα καταστρέφεται πριν φτάσει στον προορισµό του Ο δέκτης αναγνωρίζει την απώλεια του πακέτου και µπορεί να ζητήσει επανεκποµή του (reliable service λογική TCP) ή αναπλήρωση του µε το προηγούµενο πακέτο (unreliable service - λογική UDP) Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Μετάδοση φωνής Η µετάδοση φωνής σε παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα εµφαίνεται στο διπλανό σχήµα. Υποστηρίζονται και εφαρµογές Voice Mail και ηχητικής τηλεδιάσκεψης (audioconference) αµφότερες µέσω του αντίστοιχου τηλεπικοινωνιακού φορέα Μετάδοση φωνής από υπολογιστή σε υπολογιστή είναι επίσης εφικτή εφόσον υπάρχουν: Modem για διαµόρφωση µετάδοση των ψηφιακών δεδοµένων σε ηχητικά Μικρόφωνα, κάρταήχουκαιηχείαγια καταγραφή, ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή της φωνής 9

10 Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Voice over IP και Internet Telephony Η µετάδοση της φωνής διαµέσου του ιαδικτύου γνωστή και ως Voice over IP (VoIP) έχει αποκτήσει µεγάλη δηµοτικότητα και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί ειδικά πρωτόκολλα κυρίως για τη σηµατοδοσία (signaling services) Ενδιαφέρον παρουσιάζει ηδυνατότητακλήσης συµβατικών τηλεφώνων µέσω του ιαδικτύου (βλέπε σχήµα), εφαρµογήγνωστήως ιαδικτυακή τηλεφωνία (Internet Telephony) Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Μετάδοση εικόνας µόνο και κειµένου Η µετάδοση εικόνας µόνο υποστηρίζεται από παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα και είναι η γνωστή µας µετάδοση Fax Μετάδοση κειµένου µόνο µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση των servers 10

11 Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Μετάδοση εικόνας και κειµένου µαζί Εφαρµογές µετάδοσης κειµένου και εικόνας σε συνδυασµό είναι γνωστές και ως εφαρµογές CSCW (Computer Supported Cooperated Work) Η γενική αρχιτεκτονική των συστηµάτων αυτών εµφαίνεται στο διπλανό σχήµα Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή ο διαµοιρασµός εφαρµογών: Μια εφαρµογή που τρέχει σε κάποιο από τους σταθµούς εργασίας (PC) είναι ορατή σε όλους τους συνεργάτες (χρήστες από άλλους σταθµούς εργασίας) Κάθε συνεργάτης µπορεί να ελέγχει την εφαρµογή από µακριά (π.χ. Ενεργοποιεί κάποιες επιλογές, σχεδιάζει, γράφει, υποδεικνύει, κλπ.) Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Μετάδοση βίντεο και ήχου µαζί Η µετάδοση βίντεο και ήχου µαζί για διαπροσωπική επικοινωνία είναι γνωστή και βιντεοτηλεφωνία (video telephony) Μπορεί να υποστηριχθεί τόσο από συµβατικά δίκτυα όπως τα PSTN (ADSL) και ISDN αλλά και δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων (Internet) Η επικοινωνία ένας προς ένα (one-to-one) δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία εκτός από τον υψηλό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που απαιτείται Η επικοινωνία πολλοί προς πολλούς (many-to-many) εφαρµογή γνωστή και ως βιντεοδιάσκεψη (video conference) είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε εύρος ζώνης Σε δίκτυα PSTN (ADSL) και ISDN γίνεται χρήση µιας κεντρικής µονάδας (Multipoint Control Unit - MCU) µέσω της οποίας ρυθµίζεται ο συρµός δεδοµένων (bitstream) που θα µεταδίδεται προς κάθε συµµετέχοντα Σε δίκτυα LAN και Internet γίνεται χρήση της διαδικασίας multicast (σηµειώνεται ότι δεν υποστηρίζεται συνήθως από τους δροµολογητές) δηλαδή αποστολής του συρµού δεδοµένων σε πολλαπλά σηµεία ταυτόχρονα 11

12 Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαπροσωπική Επικοινωνία => Μετάδοση βίντεο και ήχου µαζί (II) Τηλεδιάσκεψη µεταξύ οµάδων ατόµων (groups): Μορφή Αποµακρυσµένης ιάλεξης (Remote Lecture). Τεχνολογικά ως προς το εύρος ζώνης είναι ισοδύναµη µε την επικοινωνία ένα προς ένα. Η διαφορά έγκειται ως προς τον εξοπλισµό των αιθουσών τηλεδιάσκεψης (VS Videoconferencing Studio), οι οποίες υποστηρίζουν ανάµεσα σε άλλα Voice Activated Cameras δηλαδή βιντεοκαµέρες που εστιάζουν αυτόµατα στον εκάστοτε οµιλητή. Μορφή Τηλεδιάσκεψης. Τεχνολογικά ως προς το εύρος ζώνης είναι αντίστοιχη τηςεπικοινωνίαςπολλοίπροςπολλούς (άρα και εδώ χρειάζεται είτε MCU, είτε Multicasting). Η διαφορά έγκειται στον εξοπλισµό ενός τουλάχιστον από τα συµµετέχοντα µέρη (αίθουσα τηλεδιάσκεψης). Εφαρµογές Πολυµέσων => ιαδραστικές Εφαρµογές διαµέσου του ιαδικτύου Η πλειονότητα των διαδραστικών εφαρµογών διαµέσου του ιαδικτύου αφορούν αλληλεπίδραση µε κάποιοweb Server (π.χ. Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου) Χρήση του πρωτοκόλλου ΗΤΤP και της γλώσσας HTML Από τη πλευρά του Web server υπάρχει επικοινωνία µε κάποιοσύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (RDMBS Relational DataBase Management System, π.χ. Oracle, SQL Server, PostGress, MySQL) Πολλές από τις διαδραστικές εφαρµογές αφορούν την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες χρειάζονται κρυπτογράφηση (π.χ. Χρήση πρωτοκόλλων SSL) 12

13 Εφαρµογές Πολυµέσων => Εφαρµογές Ψυχαγωγίας Υπάρχουν δύο βασικές εφαρµογές ψυχαγωγίας µε χρήσηπολυµεσικής πληροφορίας: Βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand VoD) ιαδραστική τηλεόραση (Interactive TV) Αµφότερες έχουν την ιδιοµορφία της ασύµµετρης επικοινωνίας Το κανάλι προς τον συνδροµητή µεταφέρει πολύ µεγάλο όγκο πληροφορίας (π.χ. τηλεοπτικό πρόγραµµα) Το κανάλι από το συνδροµητή προς το σύστηµα µετάδοσης απαιτεί σχετικά χαµηλό εύρος ζώνης (αφορά συνήθως επιλογές του χρήστη οι οποίες γίνονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήµατα) Εφαρµογές Πολυµέσων => Εφαρµογές Ψυχαγωγίας => Video on Demand Η µετάδοση του video γίνεται σε υψηλή ποιότητα (συνήθως ποιότητα MPEG-2 στα 10 Mbps) Αυτό µαζί µε τη ασύµµετρη επικοινωνία διαφοροποιούν τις εφαρµογές video on demand από τις εφαρµογές τηλεδιάσκεψης που εξετάσαµε νωρίτερα. Το Video on Demand αναφέρεται στη δυνατότητα ενός συνδροµητή να επιλέξει µια ταινία (από ένα σύνολο ταινιών αποθηκευµένων σε ένα Video Server) ηέναρξητηςοποίας γίνεται όποτε θέλει ο συνδροµητής. Επιπλέον πρέπει να υποστηρίζονται υπηρεσίες pause, fast-forward κλπ. Με βάση τον παραπάνω ορισµό είναι προφανές ότι δύσκολα µπορούν να συµπέσουν οι επιλογές δύο συνδροµητών. Εποµένως τεχνολογίες MCU και Multicasting δεν αµβλύνουν το πολύ µεγάλο εύρος ζώνης που απαιτείται για το δίκτυο διανοµής του παροχέα της υπηρεσίας Στην πράξη αυτό που εφαρµόζεται είναι το Near Video on Demand δηλαδήηέναρξητωνταινιών γίνεται σε προκαθορισµένα χρονικά σηµείοώστενα µπορεί να πραγµατοποιηθεί οµαδοποίηση των επιλογών διαφόρων συνδροµητών 13

14 Εφαρµογές Πολυµέσων => Εφαρµογές Ψυχαγωγίας => ιαδραστική Τηλεόραση Η διαδραστική τηλεόραση αναφέρεται στην δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας σε δίκτυα εκποµπής (ύπαρξη καναλιού upstream) Σε δίκτυα εκποµπής καλωδιακής µορφής η αµφίδροµη επικοινωνία είναι σχετικά εύκολα υλοποιήσιµη. Με δεδοµένο ότι η upstream επικοινωνία πραγµατοποιείται µέσω καλωδίου εκτός από επιλογές όσον αφορά το τηλεοπτικό πρόγραµµα (επιλογή κάµερας, pause, κλπ.) είναι δυνατή η πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω τέτοιου καναλιού Σε δίκτυα εκποµπής είτε µέσω δορυφόρου (satellite) είτε επίγεια ασύρµατα (terrestrial) η αµφίδροµη επικοινωνία απαιτεί την ύπαρξη µιας συµβατικής τηλεφωνικής γραµµής και modem στην πλευρά του συνδροµητή και ενός server για χειρισµό των επιλογών των συνδροµητών και συγχρονισµό µε τηνεκπεµπόµενη πληροφορία στη πλευρά του παροχεά υπηρεσιών Μετάδοση Πολυµέσων Υπάρχουν τρεις κατηγορίες παραµέτρων που αφορούν τη µετάδοση πολυµέσων: Τρόποι επικοινωνίας (Communication modes) Κανάλια επικοινωνίας (Communication channels) Τύποι µέσων (Media types) Για κάθε µια από αυτές τις τρεις κατηγορίες υπάρχει µια σειρά προδιαγραφών οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται ώστε να καθίσταται δυνατή η µετάδοση πολυµέσων 14

15 Μετάδοση Πολυµέσων => Τρόποι Επικοινωνίας Simplex: Μονόδροµη επικοινωνία ανάµεσα σε δύο µόνο σηµεία (διαφοροποίηση από δίκτυα εκποµπής στα οποία έχουµε εκποµπή σε πολλά σηµεία ταυτόχρονα) Αδυναµία υποστήριξης διαδραστικών εφαρµογών Half duplex: Αµφίδροµη επικοινωνία αλλά όχι ταυτόχρονα Μπορούν να υποστηριχθούν διαδραστικές εφαρµογές αλλά όχι εφαρµογές ψυχαγωγίας και εφαρµογές διαπροσωπικής επικοινωνίας Duplex: Αµφίδροµη επικοινωνία ταυτόχρονα Υποστηρίζονται όλες οι εφαρµογές πολυµέσων (υπό την προϋπόθεση τις ύπαρξης του απαιτούµενου εύρους ζώνης) Broadcast: Μονόδροµη ανοικτήµετάδοση Κατάλληλη για εφαρµογές ψυχαγωγίας χωρίς ανάδραση (interaction) από τους συνδροµητές Multicast: Μονόδροµη ανοικτήµετάδοση σε ένα πεπερασµένο σύνολο σηµείων (multicast group) Συνήθως χρησιµοποιείται για την υποστήριξη είτε εφαρµογών διαπροσωπικής επικοινωνίας είτε εφαρµογών ψυχαγωγίας. εν χρησιµοποιείται αυτόνοµα Μετάδοση Πολυµέσων => Κανάλια επικοινωνίας Σύγχρονα (µεταγωγή κυκλώµατος) Σταθερός ρυθµός µετάδοσης ηµιουργία κυκλώµατος από άκρου σε άκρο για άµεση επικοινωνία (µεταγωγή κυκλώµατος circuit switched netwoks) Η εγκατάσταση του κυκλώµατος πραγµατοποιείται µε την ανταλλαγή µηνυµάτων σηµατοδοσίας Ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση ονοµάζεται καθυστέρηση εγκατάστασης (call setup delay). Το συνολικό εύρος ζώνης διαµοιράζεται σε όλες τις ενεργές εφαρµογές Το διαθέσιµο εύρος ζώνης περιορίζεται συνήθως από το εύρος ζώνης των συνδροµητικών γραµµών (δηλαδή των γραµµών πρόσβασης των συνδροµητών προς το δίκτυο µεταγωγής) Αποτελούν την κλασική επιλογή για µετάδοση συνεχών µέσων (ήχος και βίντεο) 15

16 Μετάδοση Πολυµέσων => Κανάλια επικοινωνίας Ασύγχρονα (µεταγωγή πακέτου) Μεταβλητός ρυθµός µετάδοσης Γνωστά και ως δίκτυα βέλτιστης προσπάθειας (best effort networks) Οµαδοποίηση δεδοµένων και δηµιουργία πακέτων µε προσθήκη δεδοµένων για έλεγχο σφαλµάτων Καταλληλότερα για µετάδοση µη συνεχώνµέσων (κείµενο, εικόνα) ή συνεχώνµέσων (ήχος, βίντεο) χωρίς απαίτηση µετάδοσης σε πραγµατικό χρόνο (real time transmission) Ειδικά πρωτόκολλα για µετάδοση συνεχών µέσων σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. RTP, RTCP) Μετάδοση Πολυµέσων =>Κανάλια επικοινωνίας ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας ύο µορφές: Εικονικό κύκλωµα (virtual circuit) Χωρίς σύνδεση (connectionless) ίκτυα που βασίζονται στη λογική του εικονικού κυκλώµατος έχουν µικρή καθυστέρηση στους κόµβους µεταγωγής (PSE-Packet Switched Exchange) Παράδειγµα τέτοιων δικτύων τα δίκτυα ATM Κατάλληλα για µετάδοση συνεχών µέσων (ήχος, βίντεο) σε πραγµατικό χρόνο και µε εγγύηση ποιότητας (quality of service) Tα connectionless δίκτυα βασίζονται στη λογική της προσωρινής αποθήκευσης (store and forward) στους κόµβους (οι οποίοι ονοµάζονται δροµολογητές) Παράδειγµα τέτοιου δικτύου το Internet Η καθυστέρηση αποθήκευσης στους κόµβους είναι ένας από τους περιοριστικούς παράγοντες για µετάδοση συνεχών µέσων η οποία επιτυγχάνεται µε ειδικά πρωτόκολλα (µε δυσκολία εγγύησης ποιότητας) 16

17 Μετάδοση Πολυµέσων => Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS) Η ποιότητα υπηρεσιών κατά τη µετάδοση πολυµέσων αναφέρεται στις: Παραµέτρους λειτουργίας δικτύου (όπως bit rate, µέσος ρυθµός σφαλµάτων στα bits) γνωστές ως Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου (Network Quality of Services) Απαιτήσεις της εφαρµογής πολυµέσων (όπως ζητούµενο bit rate, µέγιστη καθυστέρηση έναρξης) γνωστές ως Ποιότητα Υπηρεσιών Εφαρµογής (Application Quality of Services) ιαφορετικά είδη δικτύων έχουν διαφορετικές παραµέτρους λειτουργίας οι οποίες ικανοποιούν ή όχι τις απαιτήσεις της εφαρµογής (εγγυώνται ή όχι τη ζητούµενη Ποιότητα Υπηρεσιών Εφαρµογής) Στη πράξη ο όρος ποιότητα υπηρεσιών κατέληξε να σηµαίνει ποιότητα υπηρεσιών εφαρµογής Μετάδοση Πολυµέσων => Ποιότητα Υπηρεσιών => Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου Η Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου (Network Quality of Services) αναφέρεται σε διαφορετικές παραµέτρους λειτουργίας ανάλογα µε το είδος του δικτύου µεταγωγής. Εποµένως διακρίνουµε Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου για τα δίκτυα: Μεταγωγής Κυκλώµατος Μεταγωγής Πακέτου Η ποιότητα υπηρεσιών για δίκτυα µεταγωγή κυκλώµατος περιλαµβάνει: Το ρυθµό µετάδοσης bit (BR - bit rate) Το µέσο ρυθµό σφαλµάτων στα µεταδιδόµενα bit (BER-mean Bit Error Rate), δηλαδή τη πιθανότητα ένα bit να µεταδοθεί εσφαλµένα (να ληφθεί 1 αντί για 0 ή το αντιστροφο) Την καθυστέρηση µετάδοσης (T D -Transmission Delay) η οποία ισούται µε το άθροισµα του χρόνου κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης της πληροφορίας (C D - Codec Delay) και του χρόνου µετάδοσης του ψηφιακού σήµατος (ο οποίος προφανώς καθορίζεται από την φυσική απόσταση ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη και την ταχύτητα µετάδοσης των Η/Μ κυµάτων στο µέσο µετάδοσης) 17

18 Μετάδοση Πολυµέσων => Ποιότητα Υπηρεσιών => Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου (II) Ακόµα και στη περίπτωση των δικτύων µεταγωγής κυκλώµατος τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε πακέτα για λόγους ασφάλειας µετάδοσης αλλά και δυνατότητας µερικής αποκωδικοποίησης. Τα δεδοµένα που προστίθενται στο πακέτο (π.χ για επικεφαλίδα, συγχρονισµό, έλεγχο σφαλµάτων κλπ) εκτός από την πραγµατική πολυµεσική πληροφορία ονοµάζονται πλεονασµατική πληροφορία (overhead information). Το µέγεθος L του πακέτου πρέπει σχετικά µεγάλο ώστε η αναλογία της πλεονασµατικής προς την πραγµατική πληροφορία να είναι µικρή. Αν υπάρχει σφάλµα έστω και σε ένα bit ολόκληρο το πακέτο καταστρέφεται. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό δικτύων βέλτιστης προσπάθειας Η πιθανότητα απόρριψης πακέτων πρέπει να είναι σχετικά µικρή (και οπωσδήποτε µικρότερη από 0.5). Με βάση την παραπάνω παρατήρηση πρέπει το µέγεθος L του πακέτου να είναι σχετικά µικρό ώστεηπιθανότητανασυµβεί σφάλµα µετάδοσης σε έστω και ένα bit στο πακέτο να είναι µικρή. Εποµένως η πιθανότητα απόρριψης P B ενός πακέτου µεγέθους L σχετίζεται µε τοµέσο ρυθµό σφάλµατος bit (BER) µε βάσητησχέση: P B =1-(1-BER) L Στη πράξη µε βάσητοζητούµενο µέγιστο P B υπολογίζεται το µέγιστο επιτρεπτό µέγεθος πακέτου Lmax Μετάδοση Πολυµέσων => Ποιότητα Υπηρεσιών => Ποιότητα Υπηρεσιών ικτύου (III) Η ποιότητα υπηρεσιών για δίκτυα µεταγωγή πακέτου περιλαµβάνει: Το µέγιστο µέγεθος πακέτου Lmax (υπολογισµένου µε βάσητησχέσηp B =1-(1-BER) L ) όπως αναλύθηκε προηγουµένως Το µέσο ρυθµό µετάδοσης πακέτου MPTR (Mean Packet Transfer Rate) Ο µέσος ρυθµός απόρριψης πακέτων MPER (Mean Packet Error Rate), ο οποίος πρακτικά ισούται µε την πιθανότητα P B. Η µέση καθυστέρηση µετάδοσης πακέτων MPTD (Mean Packet Transfer Delay), η οποία ισούται µε το άθροισµα των µέσων καθυστερήσεων εξαιτίας της προσωρινής αποθήκευσης στους κόµβους Τη χείριστη διακύµανση καθυστέρησης µετάδοσης πακέτων WCJ (Worst Case Jitter), η οποίαείναιηµέγιστη διακύµανσης καθυστέρησης στο σύνολο των κόµβων που διατρέχει το πακέτο κατά τη διαδροµή του. Την καθυστέρηση µετάδοσης (T D -Transmission Delay) η οποίαείναιίδιαµε την περίπτωση ων δικτύων µεταγωγής κυκλώµατος, ισούται δηλαδή µε το άθροισµα του χρόνου κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης της πληροφορίας (C D -Codec Delay) και του χρόνου µετάδοσης του ψηφιακού σήµατος. 18

19 Μετάδοση Πολυµέσων => Ποιότητα Υπηρεσιών => Ποιότητα Υπηρεσιών Εφαρµογής Η ποιότητα υπηρεσιών εφαρµογής περιλαµβάνει: Το ζητούµενο από την εφαρµογή bit rate Τη µέγιστη καθυστέρηση έναρξης (maximum startup delay), η οποία αφορά το χρόνο που µεσολαβεί από την αίτηση έναρξης της εφαρµογής µέχρι την έναρξη της. (π.χ. αίτηση έναρξης ακρόασης διαδικτυακού ραδιοφώνου µέχρι την επιβεβαίωση ότι η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί) Hµέγιστη από άκρο σε άκρο καθυστέρηση (Endto-end Delay) EEDmax η οποία περιλαµβάνει: την καθυστέρηση πακεταρίσµατος την µέση καθυστέρηση µετάδοσης πακέτων MPTD τον χρόνο αποθήκευσης στον buffer του δέκτη για αντιστάθµιση της διακύµανσης καθυστέρησης στην άφιξη των πακέτων (jitter) Μετάδοση σε Πολλαπλούς Παραλήπτες (Multicast) Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η απαίτηση µετάδοσης πολυµεσικής πληροφορίας σε πολλαπλούς αποδέκτες: Εφαρµογές τηλεδιάσκεψης Ραδιοφωνία µέσω ιαδικτύου Video on demand Η υπηρεσία multicasting διεκπεραιώνεται µέσω ειδικών δροµολογητών (mrouters) οι οποίοι: δηµιουργούν αντίγραφα του ιδίου µηνύµατος όταν πρόκειται αυτό να µεταδοθεί σε δροµολογητές που δεν υποστηρίζουν multicasting προωθούν το µήνυµα σε άλλους mrouters ΗδιεύθυνσηIP παραλήπτη σε µηνύµατα multicasting αρχίζει από τα δυαδικά ψηφία 1110 δηλαδή αφορά τις διευθύνσεις από µέχρι Οποιοδήποτε υποσύνολο τέτοιων διευθύνσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον ορισµό ενός multicasting group 19

20 Μετάδοση σε πολλαπλούς αποδέκτες => Παράδειγµα Στο παράδειγµα του σχήµατος ο Streaming Server A µεταδίδει ραδιοφωνικό πρόγραµµα µε 32 Kbps στο group που ορίζεται από τους υπολογιστές A1, A2, C1, C2, D2, E1, F1, F2, F3. Να υπολογιστεί το χρησιµοποιούµενο εύρος ζώνης στις γραµµές link 1 link 11 όταν έχουµε µετάδοση: Multicast (οι mrouters A-C υποστηρίζουν multicasting) Unicast Να δώσετε ένα παράδειγµα χρήσης του πρωτοκόλλου RSVP υποθέτωντας ότι το link 5 έχει σχετικά µικρό εύρος ζώνης Τεχνολογίες Streaming για το ιαδίκτυο Streaming σε εφαρµογές πολυµέσων ονοµάζουµε τηνεκτέλεσητηςεφαρµογής χωρίς να χρειάζεται προηγουµένως όλη η πληροφορία να έχει αποθηκευτεί τοπικά στον δέκτη. Τεχνολογίες streaming είναι κρίσιµες για την µετάδοση πολυµεσικής πληροφορίας συνεχούς µορφής (ήχος, βίντεο). Μετάδοση πολυµεσικής πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο (δηλαδή άµεσα µετά τη δηµιουργία της) όπως εφαρµογές διαδικτυακής τηλεφωνίας, διαδικτυακού ραδιοφώνου και τηλεόρασης απαιτεί οπωσδήποτε τεχνολογίες streaming. Το βασικό πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ήχου και βίντεο σε πραγµατικό χρόνο είναι το πρωτόκολλο RTP στα πακέτα του οποίου περιλαµβάνεται πληροφορία χρονισµού (time stamps) ιαδραστικές εφαρµογές ψυχαγωγίας όπως Video on Demand, και διαδραστική τηλεόραση απαιτούν επίσης τεχνολογίες streaming. Η διαδραστικότητα (έναρξη ακρόασης ραδιοφώνου, pause, fast-forward σε video on demand) υποστηρίζεται µέσω του πρωτοκόλλου RTSP (Real Time Streaming Protocol) 20

21 Τεχνολογίες Streaming => RTP (Real-time Transport Protocol) Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο στηρίζεται στο πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol), δηλαδή προσθέτει τη δική του επικεφαλίδα (header) εντός του πεδίου δεδοµένων ενός πακέτου UDP Η επικεφαλίδα ενός RTP πακέτου περιλαµβάνει διάφορα πεδία το σηµαντικότερο από τα οποία είναι η πληροφορία χρονισµού του πακέτου (timestamp) και ο αριθµός ακολουθίας πακέτου (sequence number) Περιέχεται ακόµη πληροφορία της πηγής της πολυµεσικής πληροφορίας ώστε να επιτυγχάνεται συγχρονισµός ανάµεσα σε πηγές ήχου και βίντεο. Στην επικεφαλίδα επίσης δηλώνεται ο τύπος των δεδοµένων που µεταφέρονται και το σχήµα κωδικοποίησης (π.χ. PCM για φωνή/ήχο και H.261, H.263, MPEG-1,2,4 για ήχο και βίντεο) Τεχνολογίες Streaming => Streaming µέσω Web-Server 21

22 Τεχνολογίες Streaming => Streaming µέσω Web-Server (ΙΙ) Τεχνολογίες Streaming => Πρωτόκολλο RTSP Το πρωτόκολλο RTSP (Real Time Streaming Protocol) επιτρέπει υπηρεσίας fast-forward σε πολυµεσικές εφαρµογές: Play Pause Forward Τα πραγµατικά δεδοµένα όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήµα µεταδίδονται µέσω του πρωτοκόλλου RTP Ένα αναλυτικό παράδειγµα που επεξηγεί τη συχέτιση ανάµεσα σε RTP και RTSP φαίνεται στο επόµενο σχήµα 22

23 Τεχνολογίες Streaming => Πρωτόκολλο RTSP (ΙΙ) Τεχνολογίες Streaming => Πρωτόκολλο RTSP (ΙΙΙ) 23

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ WEB SITES ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «MΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Κ ΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» ΡΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2177 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca -

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - 2 Πρόλογος Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για το Voice over IP. Όλα άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα