ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1. Αντικείμενο Τίμημα Τρόπος Πληρωμής Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εκπαίδευση Εγγύηση Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορίες και Διευκρινήσεις Υποχρεώσεις των μερών Εχεμύθεια Αλλαγές Τεχνικής Υφής Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Διάρκεια Ισχύος Εκχώρηση Τροποποίηση όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία 30 1

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Διοργανώσεις Πρώιμες αποδόσεις LOTOS HORIZON ΟΠΑΠ TV Διαδικτυακός τόπος (portal) ΟΠΑΠ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΑΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ Χρονοδιάγραμμα Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού 2

4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 30ή Ιουλίου 2010, μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ της «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Λ. Κηφισού αρ. 62) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Χαράλαμπο Σταματόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ιωάννη Σπανουδάκη και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια του παρόντος «η ΟΠΑΠ Α.Ε.» και σε εκτέλεση της με αριθμό 21/ (Θέμα 1) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. ΑΦΕΤΕΡΟΥ 1. Της Κοινοπραξίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ- INTRALOT INTERNATIONAL LTD» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, (οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) συγκροτούμενης υπό των κοινοπρακτουσών εταιρειών «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» (και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια του παρόντος «ΙΝΤΡΑΛΟΤ AE») που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, (οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) και «INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου (Βύρωνος 36), εκπροσωπούμενης της κοινοπραξίας αυτής, βάσει του άρθρου 5 του από ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξίας υπό της εκ των κοινοπρακτουσών «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και 2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Οργάνωσης, Λειτουργίας και Προβολής Στοιχημάτων» και τον διακριτικό τίτλο «Εταιρία Στοιχημάτων» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (οδός οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια «Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε.» και 3

5 εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ανδρέα Παπούλια, Γενικό Διευθυντή αυτής και οι οποίες αποκαλούνται στη συνέχεια του παρόντος από κοινού «ο Εργολάβος», των νομικών προσώπων που αποτελούν τον Εργολάβο ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 19 «Τροποποίηση όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού» του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής καλούμενο ως «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων μερών, τα μέρη συμφωνούν στην τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού δια του παρόντος («Τροποποιητικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό») σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αντικείμενο 1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο Εργολάβος θα παράσχει κατά την διάρκεια του παρόντος συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστάμενες στην παροχή προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχολίων, παρατηρήσεων, αναφορών και προτάσεων για την παραγωγή του εκάστοτε προγράμματος και ειδικότερα για: Κατάρτιση προγράμματος: Ο Εργολάβος, κατά τις ημέρες παραγωγής, αλλά και καθημερινά στη συνέχεια, θα παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις και θα προτείνει τροποποιήσεις στα παραγόμενα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προγράμματα δύο φορές την εβδομάδα (πρόγραμμα Σαββατοκύριακου και πρόγραμμα μεσοβδόμαδου), καθώς και σε όποια άλλα προγράμματα παραχθούν εμβόλιμα. Οι παρατηρήσεις θα αφορούν τα γεγονότα, τους τύπους στοιχήματος για κάθε γεγονός, το μείγμα προϊόντος (μονά, δυάδες, τριάδες), καθώς και ειδικούς περιορισμούς και συνθήκες για την αποδοχή των στοιχημάτων. Στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 4

6 κατάρτιση του προγράμματος ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του τον εκάστοτε γενικό στόχο και τους εκάστοτε ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Παραγωγή αποδόσεων: Στη συνέχεια του καθορισμού του κάθε προγράμματος ο Εργολάβος θα παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις και θα προτείνει τροποποιήσεις στις αποδόσεις για όλα τα γεγονότα και για όλους τους τύπους στοιχήματος που περιλαμβάνονται στα προγράμματα. Στα πλαίσια της παροχής των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του, τον εκάστοτε γενικό στόχο και τους εκάστοτε ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο μαζί με τη χρονική περίοδο ισχύος, ή κατά περίπτωση με την κατάρτιση του προγράμματος, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Επίσης ο Εργολάβος θα παρέχει κατά την διάρκεια του παρόντος σχόλια, παρατηρήσεις, αναφορές και προτάσεις για την αποδοχή στοιχημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ειδικότερα για: τη ροή του στοιχηματισμού: Ο Εργολάβος θα παρακολουθεί συνεχώς και αδιαλείπτως την εξέλιξη του στοιχηματισμού καθώς και όλες τις ενέργειες της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αλλαγές αποδόσεων, φραγές στοιχηματισμού και οποιοδήποτε άλλα μέτρα ληφθούν. Ο Εργολάβος θα παρέχει σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις επί των ενεργειών αυτών της ΟΠΑΠ Α.Ε. τα Στοιχήματα τα οποία θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση: Ο Εργολάβος θα παρέχει τις απόψεις του σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των στοιχημάτων που απετέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και παίκτη στοιχήματος. 5

7 Αναφορά στοιχηματισμού: Ο Εργολάβος θα συντάσσει, για κάθε πρόγραμμα, αναφορά με τίτλο: «Αναφορά Προγράμματος» στην οποία θα εκφέρει την άποψή του για την πορεία και την απόδοση του στοιχηματισμού κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η αναφορά αυτή θα αποστέλλεται σε κατάλογο αποδεκτών που θα συντάσσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα επικοινωνεί στον Εργολάβο. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ο Εργολάβος θα διαθέτει στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και σε καθημερινή βάση και από τις 08:00-24:00 τρία (3) στελέχη του από τις ειδικότητες compiler, trader, infocaster κατά μέσο όρο ανά βάρδια (δύο (2) βάρδιες η πρώτη από 08:00-16:00 και η δεύτερη από 16:00-24:00) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ - BACK-UP Ως υπηρεσίες επιχειρησιακής ετοιμότητας- Βack-up ορίζονται αυτές οι οποίες αφορούν την ανάληψη από τον Εργολάβο του έργου (μερικά ή ολικά) της υποστήριξης, της λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας για τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σε περίπτωση έκτακτης λειτουργικής κατάστασης ή έκτακτου περιστατικού και εφόσον προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον αιτούμενο χρόνο ανάληψης λειτουργίας. Ο Εργολάβος θα διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό για να υποστηρίξει την ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς την ανάληψη λειτουργίας των παιχνιδιών στοιχήματος από τον Εργολάβο με αφετηρία την καθοριζόμενη ημερομηνία δια της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρώντας διαρκή επικοινωνία με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε η τελευταία να εξασφαλίσει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την πραγματοποίηση εκ μέρους του Εργολάβου όλων των κατά περίπτωση απαραίτητων ενεργειών. Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο Εργολάβος δύναται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στοιχηματισμού καθώς επίσης και την παραγωγή προγράμματος για την λειτουργία των παιχνιδιών στοιχήματος και ειδικότερα τις υπηρεσίες: 6

8 - Υποστήριξης στοιχηματισμού Παρακολούθηση στοιχηματισμού. Αλλαγές στα στοιχεία των γεγονότων κατά την εξέλιξη του στοιχηματισμού. Αλλαγές για την αντιμετώπιση πιθανού οικονομικού κινδύνου (αλλαγές αποδόσεων, φραγές γεγονότων κ.λ.π.). Διαχείριση επικίνδυνων στοιχημάτων με την κατά περίπτωση έγκριση ή απόρριψη. Ιδιαίτερες δράσεις και παρεμβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις. - Παραγωγής προγράμματος λειτουργίας Προετοιμασία και κατάρτιση περιεχομένου προγράμματος Εκτέλεση γραφιστικών εργασιών για την σύνθεση και την αποστολή των δοκιμίων στο τυπογραφείο. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού και την εν γένει εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε όπως θα εξειδικεύεται με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Ο Εργολάβος θα παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το ειδικό προϊόν «πρώιμες αποδόσεις» για επιλεγμένες διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Το προϊόν αυτό συνίσταται στην προσφορά αποδόσεων από την Τρίτη για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα το Σαββατοκύριακο. Οι διοργανώσεις για τις οποίες θα παράγονται πρώιμες αποδόσεις αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Επίσης ο Εργολάβος, θα προτείνει την εισαγωγή νέων διοργανώσεων είτε ήδη προσφερόμενων αθλημάτων είτε αθλημάτων που δεν προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε καθώς και την εισαγωγή νέων στοιχηματικών τύπων και δυνατοτήτων για αθλήματα που ήδη προσφέρονται. Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. υιοθετήσει τέτοιες προτάσεις, ο Εργολάβος αναλαμβάνει να παρέχει το σχετικό πρόγραμμα και τις αποδόσεις. Οι νέες διοργανώσεις και οι νέοι τύποι στοιχηματισμού της παρούσης παραγράφου αναφέρονται περιοριστικά στο παράρτημα Α. 7

9 1.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την παροχή προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλευτικών υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού για: Στρατηγική προσφοράς Στρατηγική αποδοχής Νέους τύπους στοιχημάτων Αναθεωρήσεις πινάκων ειδικών στοιχημάτων Παρουσίαση του προϊόντος σε έντυπη μορφή Παρουσίαση του προϊόντος σε οθόνες Επιλογές προώθησης Αξιολόγηση δικτύου Συμβουλευτική για την εμπορική πολιτική του δικτύου Συμβουλευτική για την εκπαίδευση Σύνταξη κανονισμών Νέα παιχνίδια στοιχημάτων Νέα εργαλεία και εφαρμογές Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο Εργολάβος θα διαθέτει σε τακτική βάση για 4 ώρες εβδομαδιαίως στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. δύο (2) επιτελικά του στελέχη, τα οποία θα συνεργάζονται με τα οριζόμενα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τον σκοπό αυτό στελέχη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «LIVE BETTING» Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη διοργάνωση και διεξαγωγή του τύπου στοιχηματισμού Live Betting και στα πλαίσια αυτά θα παράσχει από κοινού με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τις ακόλουθες υπηρεσίες για είκοσι (20) γεγονότα κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως κατάρτιση προγράμματος, η οποία συνίσταται στην επιλογή των γεγονότων και την επιλογή των τύπων στοιχήματος και του ανώτατου ορίου στοιχηματισμού ανά παίκτη. 8

10 κατάρτιση αποδόσεων διαχείριση στοιχηματισμού. εισαγωγή αποτελεσμάτων ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Στα πλαίσια της παροχής των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών υπό 1.1 έως 1.5 ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του, τους εκάστοτε γενικούς και ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο μαζί με τη χρονική περίοδο ισχύος, ή κατά περίπτωση με την κατάρτιση του προγράμματος, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω υπό έως θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. από στελέχη του Εργολάβου όπως καθορίζεται αναλυτικά σε εκάστη παράγραφο. Η παροχή του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών θα υποστηρίζεται μέσω απομεμακρυσμένης πραγματικού χρόνου (real time) πρόσβασης δια της υλικοτεχνικής υποδομής της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία θα δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Εργολάβο. Για την χρήση αυτή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικά μέσω ονομαστικής πρόσβασης και την υλοποίηση σχετικού μηχανισμού ελέγχου των ενεργειών των στελεχών και υπαλλήλων του Εργολάβου που θα γνωστοποιούνται εγγράφως προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και η οποία θα παρέχει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Η υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διενέργεια του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ από την Εταιρία Στοιχημάτων υπόκειται στους ακόλουθους κανονισμούς ασφαλείας: Απομακρυσμένη Δικτυακή Πρόσβαση: Η πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου της ΟΠΑΠ Α.Ε. γίνεται μόνο από το συγκεκριμένο υποδίκτυο της Εταιρίας Στοιχημάτων το οποίο υποστηρίζει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Η σύνδεση των δύο δικτύων γίνεται με μισθωμένο-κλειστό δίκτυο. Το σημείο εισόδου στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (firewall) επιτρέπει 9

11 συνδέσεις μόνο από το συγκεκριμένο υποδίκτυο της Εταιρίας Στοιχημάτων. Το Firewall αυτό είναι υπό τον έλεγχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Έτσι εξασφαλίζεται ο έλεγχος πρόσβασης καθώς και η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας σε επίπεδο δικτύου. Απομακρυσμένη Πρόσβαση Χρηστών: Η πιστοποίηση ταυτότητας απομακρυσμένου χρήστη (Εταιρίας Στοιχημάτων) πραγματοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε ρόλους η οποία ελέγχεται και διαχειρίζεται αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης (read) της πληροφορίας. Δεν μπορούν να παρέμβουν στο σύστημα, να αλλάξουν δεδομένα ή να τα διαγράψουν. Η πρόσβαση των χρηστών καταγράφεται, είναι ονομαστική και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τοπική Πρόσβαση Χρηστών: Η πιστοποίηση ταυτότητας τοπικού χρήστη (Εταιρίας Στοιχημάτων) πραγματοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε ρόλους, η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι τοπικοί χρήστες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης (ανάγνωσης, αλλαγής) πληροφορίας, όπως τα ορίζουν οι διαχειριστές της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Χρήστες οι οποίοι έχουν τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση χρησιμοποιούν μοναδικά, ονομαστικά ονόματα χρήστη (usernames). Παρόλα αυτά όταν πραγματοποιούν απομακρυσμένη πρόσβαση (δίκτυο εξωτερικό της ΟΠΑΠ Α.Ε.) τα δικαιώματά τους μεταβάλλονται σε δικαιώματα ανάγνωσης (read) της πληροφορίας, μέσω ενός, ενσωματωμένου στο Σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου, μηχανισμού ο οποίος ελέγχει το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ο χρήστης και μεταβάλλει αντιστοίχως τα δικαιώματα πρόσβασης. Πρόσβαση σε Επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος και Βάσης Δεδομένων: Οι προσβάσεις σε Επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος και Βάσης Δεδομένων απαγορεύονται αυστηρά για όλους τους χρήστες της Εταιρίας Στοιχημάτων. Δεν υφίστανται λογαριασμοί χρηστών στα επίπεδα αυτά, ενώ το σημείο εισόδου στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (firewall) επιτρέπει συνδέσεις χρηστών μόνο σε επίπεδο εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι στις προσφερόμενες από τον Εργολάβο υπηρεσίες που αφορούν το στοίχημα, υπό έως δεν περιλαμβάνεται η εγγύηση της 10

12 τυχόν υπέρβασης των διανεμητέων ποσών σε νικητές καθώς και εν γένει η ευθύνη της διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης η οποία παραμένει στην ΟΠΑΠ Α.Ε LOTOS HORIZON Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την επέκταση, προμήθεια, ανάπτυξη, μελέτη εγκατάστασης, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON (Η/W και S/W). Συγκεκριμένα ο Εργολάβος, θα διαθέσει προς χρήση καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) LHMC (Lotos Horizon Multimedia Controller) πέραν των ήδη διατεθέντων που ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες έξι χιλιάδες τηλεχειριστήρια LHMC δέκα χιλιάδες (10.000) τηλεοράσεις 32 δέκα χιλιάδες (10.000) τηλεοράσεις 26 ικριώματα τηλεοράσεων εξοπλισμό H/W και λειτουργικό S/W για τα Μ/Κ (Κύριο και Εφεδρικό) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του LOTOS HORIZON περιγράφονται στο Παράρτημα Β και θα εξειδικευτούν στην αντίστοιχη Μελέτη Εφαρμογής στα πλαίσια ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πλέον του ανωτέρω εξοπλισμού και στα πλαίσια της επέκτασης του συστήματος LOTOS HORIZON, ο Εργολάβος θα αξιοποιήσει και την υπάρχουσα υποδομή πρακτορείων. Ο αριθμός των τηλεοράσεων και το μέγεθος αυτών ανά πρακτορείο θα καθορίζονται από την μελέτη εγκατάστασης που θα διενεργήσει ο Εργολάβος και θα εγκρίνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. εγγράφως προς τον Εργολάβο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON. Τα μέρη θα συμφωνούν τη γεωγραφική κατανομή και τον αριθμό των πρακτορείων που θα εγκαθίστανται κάθε φορά με σκοπό την εύρυθμη τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα 11

13 διασφαλίσει στον Εργολάβο και στους τυχόν υπεργολάβους του ακώλυτο πρόσβαση στα πρακτορεία όπου θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON. Πέραν των ανωτέρω ο Εργολάβος αναλαμβάνει και τη συντήρηση του συστήματος LOTOS HORIZON και του συναφούς εξοπλισμού (με την εξαίρεση των τηλεοράσεων) ΟΠΑΠ TV Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, και λειτουργία του συστήματος OΠΑΠ TV, το οποίο θα υποστηρίζει μέσω δορυφορικής σύνδεσης και το WebTV της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Εργολάβος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε το σχετικό εξοπλισμό των αποκωδικοποιητών ενώ θα διαθέσει προς χρήση το κανάλι της δορυφορικής σύνδεσης που θα εξασφαλίζει την αναμετάδοση του προγράμματος από το studio. Ο Εργολάβος θα αναλάβει το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας του εξοπλισμού studio μέσω του οποίου θα παρέχονται οι υπηρεσίες για την αναμετάδοση του προγράμματος του συστήματος OΠΑΠ TV. Το σύστημα ΟΠΑΠ TV θα περιλαμβάνει καθημερινό δωδεκάωρο (12ώρο) τηλεοπτικό πρόγραμμα (4 ώρες ημερησίως live studio, 4 πεντάλεπτα news bulleting, 4 ώρες ημερησίως highlights, virtual studio εικονικών κληρώσεων, κλπ). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγκρίνει εγκαίρως το πρόγραμμα και θα συνεισφέρει επιπροσθέτως με περιεχόμενο για το οποίο έχει δικαιώματα μέσω χορηγιών ή/και άλλων δραστηριοτήτων της. Τα έσοδα που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία του συστήματος OΠΑΠ TV αποτελούν αποκλειστικά έσοδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. H συγκεκριμένη ολοκληρωμένη (turn key) λύση θα παρασχεθεί κατόπιν κατευθύνσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. βάση της στρατηγικής επικοινωνίας που θα επιλέξει η τελευταία σε συνεργασία με τον Εργολάβο και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης διασφάλισης από την ΟΠΑΠ Α.Ε των τυχόν απαιτούμενων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων. 12

14 Η δομή, το προτεινόμενο περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος OΠΑΠ TV, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Γ θα καθορισθούν σε σχετική Μελέτη Εφαρμογής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παρόντος ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «ΤΑΧ GAMES» Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη ή/και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών χρήσης και λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης έως είκοσι (20) παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης καθόλη τη διάρκεια του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Τα παιχνίδια άμεσης κλήρωσης θα δύνανται να είναι αριθμολαχεία, παιχνίδια εικονικών αγώνων (virtual races/games) επί γεγονότων (πχ. αγώνες αυτοκινήτου, κυνοδρομίες, ποδόσφαιρο) καθώς και τα παιχνίδια των Monitor Games. Τα παιχνίδια θα διεξάγονται στα υφιστάμενα ΤΑΧ, θα είναι σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και θα προτείνονται από τον Εργολάβο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία θα διασφαλίσει και την έγκριση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τους. Τα παιχνίδια άμεσης κλήρωσης που περιγράφονται στο Παράρτημα E θα εξειδικευτούν στην σχετική Μελέτη Εφαρμογής, η δε κατανομή κερδών των παιχνιδιών αυτών στους νικητές συμφωνείται ότι δεν θα υπολείπεται αυτής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ περισσότερο του 4%. Ο Εργολάβος θα αναλάβει με ευθύνη και κόστος του την προμήθεια 500 μηχανισμών συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια ενός πιλοτικού προγράμματος σε αριθμό πρακτορείων που θα εξασφαλίζουν επαρκή γεωγραφική κατανομή για την πιστοποίηση της επιτυχίας διεξαγωγής των παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης μέσω ΤΑΧ. Οι προδιαγραφές της πιλοτικής εφαρμογής και τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων θα εξειδικεύονται στην σχετική Μελέτη Εφαρμογής στα πλαίσια υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν επωφελή για την ΟΠΑΠ Α.Ε. θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση του 13

15 μηχανισμού συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων στο σύνολο των ΤΑΧ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το αντίστοιχο κόστος που βαρύνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και το πιθανό επιπρόσθετο κόστος συντήρησης λόγω του προστιθεμένου μηχανισμού συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Η συντήρηση των παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης που θα διεξάγονται στα τερματικά ΤΑΧ θα πραγματοποιείται από τον Εργολάβο MONITOR GAMES Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη ή/και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών χρήσης και λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 5 παιχνιδιών τύπου Monitor Games καθόλη τη διάρκεια του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Τα χαρακτηριστικά των Monitor Games που ο Εργολάβος θα διαθέσει προς υλοποίηση περιγράφονται στο Παράρτημα Β η δε κατανομή κερδών των παιχνιδιών αυτών στους νικητές συμφωνείται ότι δεν θα υπολείπεται αυτής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ περισσότερο του 4%. Συμφωνείται ότι θα υλοποιηθούν τα παρακάτω Monitor Games: - Εικονικοί αγώνες αυτοκινήτων - Εικονικές κυνοδρομίες - Πραγματικές κυνοδρομίες - Εικονικό ποδόσφαιρο - BINGO Πέραν των ανωτέρω παιχνιδιών μπορούν να υλοποιηθούν και άλλα Monitor Games κατόπιν συμφωνίας των μερών. Ο Εργολάβος θα προτείνει κάθε φορά τους κανόνες του/των Monitor Game(s) και η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διασφαλίσει και την έγκριση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τους. Ο Εργολάβος έχει την ευθύνη της υλοποίησης, εγκατάστασης και θέσης σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας του εκάστοτε παιχνιδιού σύμφωνα με 14

16 την οικεία Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα Monitor Games θα τεθούν σε λειτουργία στα πρακτορεία στα οποία υπάρχει η δυνατότητα προβολής του αντίστοιχου Monitor Game. Η συντήρηση των παιχνιδιών τύπου Monitor Games θα πραγματοποιείται από τον Εργολάβο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΧ ΚΑΙ MONITOR GAMES Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, τα οποία θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και Monitor Games. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διασφαλίσει την έγκριση και θέση σε ισχύ των κανονισμών που τυχόν απαιτούνται για τη διενέργεια καθώς και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παιχνιδιών αυτών εντός τριών (3) μηνών από την αντίστοιχη ημερομηνία πρότασης του Εργολάβου για το αντίστοιχο παιχνίδι. Για τις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών Monitor Games η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαθέτει τουλάχιστον μία τηλεόραση ανά πρακτορείο. Για τις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών μέσω ΤΑΧ η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαθέτει όλα τα ΤΑΧ του κάθε πρακτορείου και για όλη την διάρκεια λειτουργίας του κάθε πρακτορείου ημερησίως. Ο Εργολάβος βαρύνεται με κάθε κόστος τυχόν αδειών χρήσης ή/και πνευματικών δικαιωμάτων για την οργάνωση και λειτουργία παιχνιδιών Monitor Games και ευθύνεται για την μετάδοση τους. Στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών Monitor Games από τον Εργολάβο, ο τελευταίος εγγυάται προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι το διανεμόμενο στους νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των εν λόγω παιχνιδιών δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσοστό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. 15

17 1.7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) ΟΠΑΠ Ο Εργολάβος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της διαδικτυακής πύλης («PORTAL») για το σύνολο των αναγκών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του PORTAL αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο Παράρτημα Δ και θα εξειδικευτούν σε αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής. Στα πλαίσια της υλοποίησης και λειτουργίας της ενοποιημένης πλατφόρμας PORTAL ο Εργολάβος θα διαθέσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. προς χρήση τον αναγκαίο εξοπλισμό (H/W και S/W) και θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του portal ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Εργολάβος θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και Τεχνικής και Επιχειρησιακής λειτουργίας του συνόλου της υπάρχουσας υποδομής της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτορείων της, όπως προβλέπονται στο από 31/7/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, στα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα και στις κατά καιρούς τροποποιήσεις αυτού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Εργολάβος θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον εξοπλισμό του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος, και θα παράσχει τον όποιο απαραίτητο πρόσθετο εξοπλισμό απαιτηθεί: Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία και απόκριση των υπαρχόντων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και Β. για τις νέες εφαρμογές/συστήματα (περιλαμβανομένων των παιχνιδιών που διενεργούνται μέσω των ΤΑΧ και των Monitor Games). 16

18 Ο Εργολάβος αναλαμβάνει επίσης και τις υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας του αναβαθμισμένου και καινούργιου εξοπλισμού κατά τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και των συνημμένων σε αυτό παραρτημάτων) ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (APIs) Ο Εργολάβος θα παράσχει πρωτόκολλα επικοινωνίας (ΑΡΙs) σύνδεσης ή/και διασύνδεσης συστημάτων τρίτων κατασκευαστών με το LOTOS O/S που θα υλοποιούνται με προδιαγραφές, χρονοδιάγραμμα, όρους εμπιστευτικότητας, που θα συμφωνούνται σε αντίστοιχη Μελέτη Εφαρμογής, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ο χρόνος υλοποίησης είναι μικρότερος των δύο ανθρωπομηνών, η υλοποίηση θα γίνεται δωρεάν από τον Εργολάβο. Σε άλλη περίπτωση το κόστος υλοποίησης θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια (σε ανθρωπομήνες) και κόστος ανάλογο με τα διεθνή δεδομένα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την συμφωνία και εφαρμογή εκ μέρους του τρίτου κατασκευαστή των τεχνικών και λοιπών όρων της εν λόγω σύνδεσης / διασύνδεσης. Ειδικότερα και όσον αφορά την σύνδεση ή/και διασύνδεση συστήματος τρίτου που αφορά την διαχείριση κινδύνου των παιχνιδιών στοιχημάτων ή/και του μοντέλου της βάσης δεδομένων (DBMS Data Model) του συστήματος Flexbet του LOTOS O/S ή και την (δια)σύνδεση συστήματος τρίτου σε/για σύστημα που λειτουργεί στο LOTOS O/S ή έχει (δια)συνδεθεί ή θα (δια)συνδεθεί με το LOTOS O/S απαιτεί την διενέργεια Μελέτης Εφαρμογής σύμφωνα με τα προηγούμενα καθώς και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών προσαρμογών και φίλτρων που θα αναπτύσσει ο Εργολάβος με τρόπο που θα διασφαλίζεται ότι μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας καθώς και των δεδομένων που θα μεταφέρονται στο τρίτο σύστημα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή ολικής κατανόησης, ή/και αντιγραφής από τον τρίτο προμηθευτή της αρχιτεκτονικής του LOTOS O/S ή/και των υποσυστημάτων ή/και λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε αυτό. 17

19 Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβεί σε επιλογή συστημάτων τρίτων μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας επιλογής, παρέχεται δια του παρόντος δικαίωμα προτίμησης υπέρ του Εργολάβου, εφόσον ο τελευταίος κατά την αξιολόγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσφέρει ισοδύναμο σύστημα (τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) έκπτωση 3% επί του τιμήματος αυτού, που προέκυψε από την διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΟΠΑΠ Α.Ε ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Εργολάβος παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άνευ πρόσθετου κόστους και τις εξής παροχές: Α. Ο Εργολάβος επεκτείνει χρονικά την υφιστάμενη άδεια χρήσης του LOTOS O/S και χορηγεί δια του παρόντος προς την ΟΠΑΠ Α.Ε μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού που αφορά την πλατφόρμα LOTOS O/S (περιλαμβανομένων των υποσυστημάτων αυτής) που είναι εγκατεστημένη στο Κύριο και Εφεδρικό ΜΚ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και για το σύνολο των τερματικών που είναι εγκατεστημένα στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς χρονικό περιορισμό καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Β. Ειδικώς για το λογισμικό datawarehouse που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο Εργολάβος επεκτείνει χρονικά την υφιστάμενη άδεια χρήσης του και χορηγεί προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξαρτήτως της λειτουργίας της πλατφόρμας LOTOS O/S ή/και της διάρκειας ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Τροποποιητικού Συμφωνητικού. Γ. Ειδικώς και όσον αφορά το λογισμικό το οποίο θα αναπτύξει ο Εργολάβος για το Portal της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Εργολάβος χορηγεί προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξαρτήτως της λειτουργίας της πλατφόρμας LOTOS O/S ή/και της διάρκειας ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Τροποποιητικού Συμφωνητικού. 18

20 Δ. Τόσο στο χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος όσο και μετά την λήξη του η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει και να επεκτείνει χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προσωπικό της, τμήματα στο portal τα οποία θα συντηρεί και θα υποστηρίζει αποκλειστικά με προσωπικό της. Γι αυτό το σκοπό ο Εργολάβος θα διαθέσει τα κατάλληλα εργαλεία, τεκμηρίωση και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. 2. Τίμημα Για την παροχή όλων των υπηρεσιών και για τη χρήση του εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού η ΟΠΑΠ θα καταβάλει προς την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ως αμοιβή: α. τίμημα ίσο προς το ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων ( ) ευρώ ετησίως πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ β. ποσοστό ίσο προς 8% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των παιχνιδιών, τα οποία θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και των Monitor Games πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ καθόλη την χρονική διάρκεια ισχύος του παρόντος (με ή χωρίς την παράταση ισχύος). 3. Τρόπος Πληρωμής 3.1. Το ετήσιο τίμημα της παραγράφου 2.α θα καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τον αναλογούντα ΦΠΑ, εκάστη εξ αυτών θα είναι καταβλητέα εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας κάθε μήνα Το τίμημα της παραγράφου 2.β θα τιμολογείται εντός τριών (3) ημερών από το πέρας κάθε μήνα και την εκκαθάριση των εισπράξεων παιχνιδιών που διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και των Monitor Games, η δε καταβολή του τιμήματος θα λαμβάνει χώρα εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του επομένου μήνα. Η έναρξη τιμολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο μηνός από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων παιχνιδιών (παιχνίδια μέσω ΤΑΧ ή/και Monitor Games). 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα