ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1. Αντικείμενο Τίμημα Τρόπος Πληρωμής Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εκπαίδευση Εγγύηση Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορίες και Διευκρινήσεις Υποχρεώσεις των μερών Εχεμύθεια Αλλαγές Τεχνικής Υφής Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Διάρκεια Ισχύος Εκχώρηση Τροποποίηση όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία 30 1

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Διοργανώσεις Πρώιμες αποδόσεις LOTOS HORIZON ΟΠΑΠ TV Διαδικτυακός τόπος (portal) ΟΠΑΠ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΑΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ Χρονοδιάγραμμα Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού 2

4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 30ή Ιουλίου 2010, μεταξύ: ΑΦΕΝΟΣ της «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Λ. Κηφισού αρ. 62) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Χαράλαμπο Σταματόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ιωάννη Σπανουδάκη και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια του παρόντος «η ΟΠΑΠ Α.Ε.» και σε εκτέλεση της με αριθμό 21/ (Θέμα 1) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. ΑΦΕΤΕΡΟΥ 1. Της Κοινοπραξίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ- INTRALOT INTERNATIONAL LTD» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, (οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) συγκροτούμενης υπό των κοινοπρακτουσών εταιρειών «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» (και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια του παρόντος «ΙΝΤΡΑΛΟΤ AE») που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, (οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) και «INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED» που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου (Βύρωνος 36), εκπροσωπούμενης της κοινοπραξίας αυτής, βάσει του άρθρου 5 του από ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξίας υπό της εκ των κοινοπρακτουσών «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και 2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Οργάνωσης, Λειτουργίας και Προβολής Στοιχημάτων» και τον διακριτικό τίτλο «Εταιρία Στοιχημάτων» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής (οδός οδός Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3) και η οποία αποκαλείται στη συνέχεια «Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε.» και 3

5 εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ανδρέα Παπούλια, Γενικό Διευθυντή αυτής και οι οποίες αποκαλούνται στη συνέχεια του παρόντος από κοινού «ο Εργολάβος», των νομικών προσώπων που αποτελούν τον Εργολάβο ευθυνόμενων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 19 «Τροποποίηση όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού» του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής καλούμενο ως «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), μεταξύ των αυτών συμβαλλομένων μερών, τα μέρη συμφωνούν στην τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού δια του παρόντος («Τροποποιητικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό») σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αντικείμενο 1.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο Εργολάβος θα παράσχει κατά την διάρκεια του παρόντος συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστάμενες στην παροχή προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σχολίων, παρατηρήσεων, αναφορών και προτάσεων για την παραγωγή του εκάστοτε προγράμματος και ειδικότερα για: Κατάρτιση προγράμματος: Ο Εργολάβος, κατά τις ημέρες παραγωγής, αλλά και καθημερινά στη συνέχεια, θα παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις και θα προτείνει τροποποιήσεις στα παραγόμενα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προγράμματα δύο φορές την εβδομάδα (πρόγραμμα Σαββατοκύριακου και πρόγραμμα μεσοβδόμαδου), καθώς και σε όποια άλλα προγράμματα παραχθούν εμβόλιμα. Οι παρατηρήσεις θα αφορούν τα γεγονότα, τους τύπους στοιχήματος για κάθε γεγονός, το μείγμα προϊόντος (μονά, δυάδες, τριάδες), καθώς και ειδικούς περιορισμούς και συνθήκες για την αποδοχή των στοιχημάτων. Στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 4

6 κατάρτιση του προγράμματος ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του τον εκάστοτε γενικό στόχο και τους εκάστοτε ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Παραγωγή αποδόσεων: Στη συνέχεια του καθορισμού του κάθε προγράμματος ο Εργολάβος θα παρέχει σχόλια και παρατηρήσεις και θα προτείνει τροποποιήσεις στις αποδόσεις για όλα τα γεγονότα και για όλους τους τύπους στοιχήματος που περιλαμβάνονται στα προγράμματα. Στα πλαίσια της παροχής των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του, τον εκάστοτε γενικό στόχο και τους εκάστοτε ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο μαζί με τη χρονική περίοδο ισχύος, ή κατά περίπτωση με την κατάρτιση του προγράμματος, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Επίσης ο Εργολάβος θα παρέχει κατά την διάρκεια του παρόντος σχόλια, παρατηρήσεις, αναφορές και προτάσεις για την αποδοχή στοιχημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ειδικότερα για: τη ροή του στοιχηματισμού: Ο Εργολάβος θα παρακολουθεί συνεχώς και αδιαλείπτως την εξέλιξη του στοιχηματισμού καθώς και όλες τις ενέργειες της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αλλαγές αποδόσεων, φραγές στοιχηματισμού και οποιοδήποτε άλλα μέτρα ληφθούν. Ο Εργολάβος θα παρέχει σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις επί των ενεργειών αυτών της ΟΠΑΠ Α.Ε. τα Στοιχήματα τα οποία θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση: Ο Εργολάβος θα παρέχει τις απόψεις του σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των στοιχημάτων που απετέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και παίκτη στοιχήματος. 5

7 Αναφορά στοιχηματισμού: Ο Εργολάβος θα συντάσσει, για κάθε πρόγραμμα, αναφορά με τίτλο: «Αναφορά Προγράμματος» στην οποία θα εκφέρει την άποψή του για την πορεία και την απόδοση του στοιχηματισμού κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η αναφορά αυτή θα αποστέλλεται σε κατάλογο αποδεκτών που θα συντάσσει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα επικοινωνεί στον Εργολάβο. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ο Εργολάβος θα διαθέτει στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και σε καθημερινή βάση και από τις 08:00-24:00 τρία (3) στελέχη του από τις ειδικότητες compiler, trader, infocaster κατά μέσο όρο ανά βάρδια (δύο (2) βάρδιες η πρώτη από 08:00-16:00 και η δεύτερη από 16:00-24:00) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ - BACK-UP Ως υπηρεσίες επιχειρησιακής ετοιμότητας- Βack-up ορίζονται αυτές οι οποίες αφορούν την ανάληψη από τον Εργολάβο του έργου (μερικά ή ολικά) της υποστήριξης, της λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας για τα παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σε περίπτωση έκτακτης λειτουργικής κατάστασης ή έκτακτου περιστατικού και εφόσον προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον αιτούμενο χρόνο ανάληψης λειτουργίας. Ο Εργολάβος θα διαθέτει τον απαραίτητο μηχανισμό για να υποστηρίξει την ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς την ανάληψη λειτουργίας των παιχνιδιών στοιχήματος από τον Εργολάβο με αφετηρία την καθοριζόμενη ημερομηνία δια της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρώντας διαρκή επικοινωνία με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε η τελευταία να εξασφαλίσει έγκαιρα όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την πραγματοποίηση εκ μέρους του Εργολάβου όλων των κατά περίπτωση απαραίτητων ενεργειών. Στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο Εργολάβος δύναται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στοιχηματισμού καθώς επίσης και την παραγωγή προγράμματος για την λειτουργία των παιχνιδιών στοιχήματος και ειδικότερα τις υπηρεσίες: 6

8 - Υποστήριξης στοιχηματισμού Παρακολούθηση στοιχηματισμού. Αλλαγές στα στοιχεία των γεγονότων κατά την εξέλιξη του στοιχηματισμού. Αλλαγές για την αντιμετώπιση πιθανού οικονομικού κινδύνου (αλλαγές αποδόσεων, φραγές γεγονότων κ.λ.π.). Διαχείριση επικίνδυνων στοιχημάτων με την κατά περίπτωση έγκριση ή απόρριψη. Ιδιαίτερες δράσεις και παρεμβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις. - Παραγωγής προγράμματος λειτουργίας Προετοιμασία και κατάρτιση περιεχομένου προγράμματος Εκτέλεση γραφιστικών εργασιών για την σύνθεση και την αποστολή των δοκιμίων στο τυπογραφείο. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους καθοριζόμενους από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού και την εν γένει εμπορική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε όπως θα εξειδικεύεται με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Ο Εργολάβος θα παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το ειδικό προϊόν «πρώιμες αποδόσεις» για επιλεγμένες διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Το προϊόν αυτό συνίσταται στην προσφορά αποδόσεων από την Τρίτη για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα το Σαββατοκύριακο. Οι διοργανώσεις για τις οποίες θα παράγονται πρώιμες αποδόσεις αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Επίσης ο Εργολάβος, θα προτείνει την εισαγωγή νέων διοργανώσεων είτε ήδη προσφερόμενων αθλημάτων είτε αθλημάτων που δεν προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε καθώς και την εισαγωγή νέων στοιχηματικών τύπων και δυνατοτήτων για αθλήματα που ήδη προσφέρονται. Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. υιοθετήσει τέτοιες προτάσεις, ο Εργολάβος αναλαμβάνει να παρέχει το σχετικό πρόγραμμα και τις αποδόσεις. Οι νέες διοργανώσεις και οι νέοι τύποι στοιχηματισμού της παρούσης παραγράφου αναφέρονται περιοριστικά στο παράρτημα Α. 7

9 1.1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την παροχή προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβουλευτικών υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού για: Στρατηγική προσφοράς Στρατηγική αποδοχής Νέους τύπους στοιχημάτων Αναθεωρήσεις πινάκων ειδικών στοιχημάτων Παρουσίαση του προϊόντος σε έντυπη μορφή Παρουσίαση του προϊόντος σε οθόνες Επιλογές προώθησης Αξιολόγηση δικτύου Συμβουλευτική για την εμπορική πολιτική του δικτύου Συμβουλευτική για την εκπαίδευση Σύνταξη κανονισμών Νέα παιχνίδια στοιχημάτων Νέα εργαλεία και εφαρμογές Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο Εργολάβος θα διαθέτει σε τακτική βάση για 4 ώρες εβδομαδιαίως στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. δύο (2) επιτελικά του στελέχη, τα οποία θα συνεργάζονται με τα οριζόμενα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τον σκοπό αυτό στελέχη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «LIVE BETTING» Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη διοργάνωση και διεξαγωγή του τύπου στοιχηματισμού Live Betting και στα πλαίσια αυτά θα παράσχει από κοινού με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τις ακόλουθες υπηρεσίες για είκοσι (20) γεγονότα κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως κατάρτιση προγράμματος, η οποία συνίσταται στην επιλογή των γεγονότων και την επιλογή των τύπων στοιχήματος και του ανώτατου ορίου στοιχηματισμού ανά παίκτη. 8

10 κατάρτιση αποδόσεων διαχείριση στοιχηματισμού. εισαγωγή αποτελεσμάτων ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ Στα πλαίσια της παροχής των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών υπό 1.1 έως 1.5 ο Εργολάβος θα λαμβάνει υπόψη του, τους εκάστοτε γενικούς και ειδικούς στόχους αναφορικά με το διανεμόμενο σε νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του παιχνιδιού που θα καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι θα ανακοινώνονται στον Εργολάβο μαζί με τη χρονική περίοδο ισχύος, ή κατά περίπτωση με την κατάρτιση του προγράμματος, καθώς και την εμπορική στρατηγική της. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω υπό έως θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. από στελέχη του Εργολάβου όπως καθορίζεται αναλυτικά σε εκάστη παράγραφο. Η παροχή του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών θα υποστηρίζεται μέσω απομεμακρυσμένης πραγματικού χρόνου (real time) πρόσβασης δια της υλικοτεχνικής υποδομής της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία θα δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Εργολάβο. Για την χρήση αυτή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικά μέσω ονομαστικής πρόσβασης και την υλοποίηση σχετικού μηχανισμού ελέγχου των ενεργειών των στελεχών και υπαλλήλων του Εργολάβου που θα γνωστοποιούνται εγγράφως προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και η οποία θα παρέχει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Η υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διενέργεια του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ από την Εταιρία Στοιχημάτων υπόκειται στους ακόλουθους κανονισμούς ασφαλείας: Απομακρυσμένη Δικτυακή Πρόσβαση: Η πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου της ΟΠΑΠ Α.Ε. γίνεται μόνο από το συγκεκριμένο υποδίκτυο της Εταιρίας Στοιχημάτων το οποίο υποστηρίζει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Η σύνδεση των δύο δικτύων γίνεται με μισθωμένο-κλειστό δίκτυο. Το σημείο εισόδου στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (firewall) επιτρέπει 9

11 συνδέσεις μόνο από το συγκεκριμένο υποδίκτυο της Εταιρίας Στοιχημάτων. Το Firewall αυτό είναι υπό τον έλεγχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Έτσι εξασφαλίζεται ο έλεγχος πρόσβασης καθώς και η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας σε επίπεδο δικτύου. Απομακρυσμένη Πρόσβαση Χρηστών: Η πιστοποίηση ταυτότητας απομακρυσμένου χρήστη (Εταιρίας Στοιχημάτων) πραγματοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε ρόλους η οποία ελέγχεται και διαχειρίζεται αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν μόνο δικαιώματα ανάγνωσης (read) της πληροφορίας. Δεν μπορούν να παρέμβουν στο σύστημα, να αλλάξουν δεδομένα ή να τα διαγράψουν. Η πρόσβαση των χρηστών καταγράφεται, είναι ονομαστική και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τοπική Πρόσβαση Χρηστών: Η πιστοποίηση ταυτότητας τοπικού χρήστη (Εταιρίας Στοιχημάτων) πραγματοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε ρόλους, η οποία ελέγχεται αποκλειστικά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Οι τοπικοί χρήστες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης (ανάγνωσης, αλλαγής) πληροφορίας, όπως τα ορίζουν οι διαχειριστές της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Χρήστες οι οποίοι έχουν τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση χρησιμοποιούν μοναδικά, ονομαστικά ονόματα χρήστη (usernames). Παρόλα αυτά όταν πραγματοποιούν απομακρυσμένη πρόσβαση (δίκτυο εξωτερικό της ΟΠΑΠ Α.Ε.) τα δικαιώματά τους μεταβάλλονται σε δικαιώματα ανάγνωσης (read) της πληροφορίας, μέσω ενός, ενσωματωμένου στο Σύστημα Διαχείρισης Ρίσκου, μηχανισμού ο οποίος ελέγχει το δίκτυο από το οποίο προέρχεται ο χρήστης και μεταβάλλει αντιστοίχως τα δικαιώματα πρόσβασης. Πρόσβαση σε Επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος και Βάσης Δεδομένων: Οι προσβάσεις σε Επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος και Βάσης Δεδομένων απαγορεύονται αυστηρά για όλους τους χρήστες της Εταιρίας Στοιχημάτων. Δεν υφίστανται λογαριασμοί χρηστών στα επίπεδα αυτά, ενώ το σημείο εισόδου στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (firewall) επιτρέπει συνδέσεις χρηστών μόνο σε επίπεδο εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι στις προσφερόμενες από τον Εργολάβο υπηρεσίες που αφορούν το στοίχημα, υπό έως δεν περιλαμβάνεται η εγγύηση της 10

12 τυχόν υπέρβασης των διανεμητέων ποσών σε νικητές καθώς και εν γένει η ευθύνη της διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης η οποία παραμένει στην ΟΠΑΠ Α.Ε LOTOS HORIZON Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την επέκταση, προμήθεια, ανάπτυξη, μελέτη εγκατάστασης, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON (Η/W και S/W). Συγκεκριμένα ο Εργολάβος, θα διαθέσει προς χρήση καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) LHMC (Lotos Horizon Multimedia Controller) πέραν των ήδη διατεθέντων που ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες έξι χιλιάδες τηλεχειριστήρια LHMC δέκα χιλιάδες (10.000) τηλεοράσεις 32 δέκα χιλιάδες (10.000) τηλεοράσεις 26 ικριώματα τηλεοράσεων εξοπλισμό H/W και λειτουργικό S/W για τα Μ/Κ (Κύριο και Εφεδρικό) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του LOTOS HORIZON περιγράφονται στο Παράρτημα Β και θα εξειδικευτούν στην αντίστοιχη Μελέτη Εφαρμογής στα πλαίσια ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πλέον του ανωτέρω εξοπλισμού και στα πλαίσια της επέκτασης του συστήματος LOTOS HORIZON, ο Εργολάβος θα αξιοποιήσει και την υπάρχουσα υποδομή πρακτορείων. Ο αριθμός των τηλεοράσεων και το μέγεθος αυτών ανά πρακτορείο θα καθορίζονται από την μελέτη εγκατάστασης που θα διενεργήσει ο Εργολάβος και θα εγκρίνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. εγγράφως προς τον Εργολάβο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON. Τα μέρη θα συμφωνούν τη γεωγραφική κατανομή και τον αριθμό των πρακτορείων που θα εγκαθίστανται κάθε φορά με σκοπό την εύρυθμη τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα 11

13 διασφαλίσει στον Εργολάβο και στους τυχόν υπεργολάβους του ακώλυτο πρόσβαση στα πρακτορεία όπου θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος LOTOS HORIZON. Πέραν των ανωτέρω ο Εργολάβος αναλαμβάνει και τη συντήρηση του συστήματος LOTOS HORIZON και του συναφούς εξοπλισμού (με την εξαίρεση των τηλεοράσεων) ΟΠΑΠ TV Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, και λειτουργία του συστήματος OΠΑΠ TV, το οποίο θα υποστηρίζει μέσω δορυφορικής σύνδεσης και το WebTV της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Εργολάβος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε το σχετικό εξοπλισμό των αποκωδικοποιητών ενώ θα διαθέσει προς χρήση το κανάλι της δορυφορικής σύνδεσης που θα εξασφαλίζει την αναμετάδοση του προγράμματος από το studio. Ο Εργολάβος θα αναλάβει το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας του εξοπλισμού studio μέσω του οποίου θα παρέχονται οι υπηρεσίες για την αναμετάδοση του προγράμματος του συστήματος OΠΑΠ TV. Το σύστημα ΟΠΑΠ TV θα περιλαμβάνει καθημερινό δωδεκάωρο (12ώρο) τηλεοπτικό πρόγραμμα (4 ώρες ημερησίως live studio, 4 πεντάλεπτα news bulleting, 4 ώρες ημερησίως highlights, virtual studio εικονικών κληρώσεων, κλπ). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγκρίνει εγκαίρως το πρόγραμμα και θα συνεισφέρει επιπροσθέτως με περιεχόμενο για το οποίο έχει δικαιώματα μέσω χορηγιών ή/και άλλων δραστηριοτήτων της. Τα έσοδα που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία του συστήματος OΠΑΠ TV αποτελούν αποκλειστικά έσοδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. H συγκεκριμένη ολοκληρωμένη (turn key) λύση θα παρασχεθεί κατόπιν κατευθύνσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. βάση της στρατηγικής επικοινωνίας που θα επιλέξει η τελευταία σε συνεργασία με τον Εργολάβο και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης διασφάλισης από την ΟΠΑΠ Α.Ε των τυχόν απαιτούμενων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων. 12

14 Η δομή, το προτεινόμενο περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος OΠΑΠ TV, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Γ θα καθορισθούν σε σχετική Μελέτη Εφαρμογής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παρόντος ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «ΤΑΧ GAMES» Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη ή/και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών χρήσης και λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης έως είκοσι (20) παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης καθόλη τη διάρκεια του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Τα παιχνίδια άμεσης κλήρωσης θα δύνανται να είναι αριθμολαχεία, παιχνίδια εικονικών αγώνων (virtual races/games) επί γεγονότων (πχ. αγώνες αυτοκινήτου, κυνοδρομίες, ποδόσφαιρο) καθώς και τα παιχνίδια των Monitor Games. Τα παιχνίδια θα διεξάγονται στα υφιστάμενα ΤΑΧ, θα είναι σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και θα προτείνονται από τον Εργολάβο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία θα διασφαλίσει και την έγκριση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τους. Τα παιχνίδια άμεσης κλήρωσης που περιγράφονται στο Παράρτημα E θα εξειδικευτούν στην σχετική Μελέτη Εφαρμογής, η δε κατανομή κερδών των παιχνιδιών αυτών στους νικητές συμφωνείται ότι δεν θα υπολείπεται αυτής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ περισσότερο του 4%. Ο Εργολάβος θα αναλάβει με ευθύνη και κόστος του την προμήθεια 500 μηχανισμών συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια ενός πιλοτικού προγράμματος σε αριθμό πρακτορείων που θα εξασφαλίζουν επαρκή γεωγραφική κατανομή για την πιστοποίηση της επιτυχίας διεξαγωγής των παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης μέσω ΤΑΧ. Οι προδιαγραφές της πιλοτικής εφαρμογής και τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων θα εξειδικεύονται στην σχετική Μελέτη Εφαρμογής στα πλαίσια υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν επωφελή για την ΟΠΑΠ Α.Ε. θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση του 13

15 μηχανισμού συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων στο σύνολο των ΤΑΧ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το αντίστοιχο κόστος που βαρύνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και το πιθανό επιπρόσθετο κόστος συντήρησης λόγω του προστιθεμένου μηχανισμού συλλογής νομισμάτων/χαρτονομισμάτων θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Η συντήρηση των παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης που θα διεξάγονται στα τερματικά ΤΑΧ θα πραγματοποιείται από τον Εργολάβο MONITOR GAMES Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την ανάπτυξη ή/και την εξασφάλιση των σχετικών αδειών χρήσης και λειτουργίας από τρίτους προμηθευτές, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 5 παιχνιδιών τύπου Monitor Games καθόλη τη διάρκεια του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Τα χαρακτηριστικά των Monitor Games που ο Εργολάβος θα διαθέσει προς υλοποίηση περιγράφονται στο Παράρτημα Β η δε κατανομή κερδών των παιχνιδιών αυτών στους νικητές συμφωνείται ότι δεν θα υπολείπεται αυτής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ περισσότερο του 4%. Συμφωνείται ότι θα υλοποιηθούν τα παρακάτω Monitor Games: - Εικονικοί αγώνες αυτοκινήτων - Εικονικές κυνοδρομίες - Πραγματικές κυνοδρομίες - Εικονικό ποδόσφαιρο - BINGO Πέραν των ανωτέρω παιχνιδιών μπορούν να υλοποιηθούν και άλλα Monitor Games κατόπιν συμφωνίας των μερών. Ο Εργολάβος θα προτείνει κάθε φορά τους κανόνες του/των Monitor Game(s) και η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διασφαλίσει και την έγκριση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής τους. Ο Εργολάβος έχει την ευθύνη της υλοποίησης, εγκατάστασης και θέσης σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας του εκάστοτε παιχνιδιού σύμφωνα με 14

16 την οικεία Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα Monitor Games θα τεθούν σε λειτουργία στα πρακτορεία στα οποία υπάρχει η δυνατότητα προβολής του αντίστοιχου Monitor Game. Η συντήρηση των παιχνιδιών τύπου Monitor Games θα πραγματοποιείται από τον Εργολάβο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΑΧ ΚΑΙ MONITOR GAMES Ο Εργολάβος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, τα οποία θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και Monitor Games. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διασφαλίσει την έγκριση και θέση σε ισχύ των κανονισμών που τυχόν απαιτούνται για τη διενέργεια καθώς και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των παιχνιδιών αυτών εντός τριών (3) μηνών από την αντίστοιχη ημερομηνία πρότασης του Εργολάβου για το αντίστοιχο παιχνίδι. Για τις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών Monitor Games η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαθέτει τουλάχιστον μία τηλεόραση ανά πρακτορείο. Για τις υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών μέσω ΤΑΧ η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διαθέτει όλα τα ΤΑΧ του κάθε πρακτορείου και για όλη την διάρκεια λειτουργίας του κάθε πρακτορείου ημερησίως. Ο Εργολάβος βαρύνεται με κάθε κόστος τυχόν αδειών χρήσης ή/και πνευματικών δικαιωμάτων για την οργάνωση και λειτουργία παιχνιδιών Monitor Games και ευθύνεται για την μετάδοση τους. Στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας παιχνιδιών Monitor Games από τον Εργολάβο, ο τελευταίος εγγυάται προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι το διανεμόμενο στους νικητές ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των εν λόγω παιχνιδιών δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσοστό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. 15

17 1.7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (PORTAL) ΟΠΑΠ Ο Εργολάβος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της διαδικτυακής πύλης («PORTAL») για το σύνολο των αναγκών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του PORTAL αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο Παράρτημα Δ και θα εξειδικευτούν σε αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής. Στα πλαίσια της υλοποίησης και λειτουργίας της ενοποιημένης πλατφόρμας PORTAL ο Εργολάβος θα διαθέσει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. προς χρήση τον αναγκαίο εξοπλισμό (H/W και S/W) και θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του portal ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο Εργολάβος θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και Τεχνικής και Επιχειρησιακής λειτουργίας του συνόλου της υπάρχουσας υποδομής της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτορείων της, όπως προβλέπονται στο από 31/7/2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, στα συνημμένα σε αυτό παραρτήματα και στις κατά καιρούς τροποποιήσεις αυτού ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Εργολάβος θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον εξοπλισμό του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος, και θα παράσχει τον όποιο απαραίτητο πρόσθετο εξοπλισμό απαιτηθεί: Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία και απόκριση των υπαρχόντων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και Β. για τις νέες εφαρμογές/συστήματα (περιλαμβανομένων των παιχνιδιών που διενεργούνται μέσω των ΤΑΧ και των Monitor Games). 16

18 Ο Εργολάβος αναλαμβάνει επίσης και τις υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας του αναβαθμισμένου και καινούργιου εξοπλισμού κατά τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και των συνημμένων σε αυτό παραρτημάτων) ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (APIs) Ο Εργολάβος θα παράσχει πρωτόκολλα επικοινωνίας (ΑΡΙs) σύνδεσης ή/και διασύνδεσης συστημάτων τρίτων κατασκευαστών με το LOTOS O/S που θα υλοποιούνται με προδιαγραφές, χρονοδιάγραμμα, όρους εμπιστευτικότητας, που θα συμφωνούνται σε αντίστοιχη Μελέτη Εφαρμογής, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ο χρόνος υλοποίησης είναι μικρότερος των δύο ανθρωπομηνών, η υλοποίηση θα γίνεται δωρεάν από τον Εργολάβο. Σε άλλη περίπτωση το κόστος υλοποίησης θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια (σε ανθρωπομήνες) και κόστος ανάλογο με τα διεθνή δεδομένα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την συμφωνία και εφαρμογή εκ μέρους του τρίτου κατασκευαστή των τεχνικών και λοιπών όρων της εν λόγω σύνδεσης / διασύνδεσης. Ειδικότερα και όσον αφορά την σύνδεση ή/και διασύνδεση συστήματος τρίτου που αφορά την διαχείριση κινδύνου των παιχνιδιών στοιχημάτων ή/και του μοντέλου της βάσης δεδομένων (DBMS Data Model) του συστήματος Flexbet του LOTOS O/S ή και την (δια)σύνδεση συστήματος τρίτου σε/για σύστημα που λειτουργεί στο LOTOS O/S ή έχει (δια)συνδεθεί ή θα (δια)συνδεθεί με το LOTOS O/S απαιτεί την διενέργεια Μελέτης Εφαρμογής σύμφωνα με τα προηγούμενα καθώς και τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών προσαρμογών και φίλτρων που θα αναπτύσσει ο Εργολάβος με τρόπο που θα διασφαλίζεται ότι μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας καθώς και των δεδομένων που θα μεταφέρονται στο τρίτο σύστημα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή ολικής κατανόησης, ή/και αντιγραφής από τον τρίτο προμηθευτή της αρχιτεκτονικής του LOTOS O/S ή/και των υποσυστημάτων ή/και λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε αυτό. 17

19 Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβεί σε επιλογή συστημάτων τρίτων μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας επιλογής, παρέχεται δια του παρόντος δικαίωμα προτίμησης υπέρ του Εργολάβου, εφόσον ο τελευταίος κατά την αξιολόγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προσφέρει ισοδύναμο σύστημα (τεχνικές, λειτουργικές προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) έκπτωση 3% επί του τιμήματος αυτού, που προέκυψε από την διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΟΠΑΠ Α.Ε ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Εργολάβος παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άνευ πρόσθετου κόστους και τις εξής παροχές: Α. Ο Εργολάβος επεκτείνει χρονικά την υφιστάμενη άδεια χρήσης του LOTOS O/S και χορηγεί δια του παρόντος προς την ΟΠΑΠ Α.Ε μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού που αφορά την πλατφόρμα LOTOS O/S (περιλαμβανομένων των υποσυστημάτων αυτής) που είναι εγκατεστημένη στο Κύριο και Εφεδρικό ΜΚ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και για το σύνολο των τερματικών που είναι εγκατεστημένα στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς χρονικό περιορισμό καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Β. Ειδικώς για το λογισμικό datawarehouse που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ο Εργολάβος επεκτείνει χρονικά την υφιστάμενη άδεια χρήσης του και χορηγεί προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξαρτήτως της λειτουργίας της πλατφόρμας LOTOS O/S ή/και της διάρκειας ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Τροποποιητικού Συμφωνητικού. Γ. Ειδικώς και όσον αφορά το λογισμικό το οποίο θα αναπτύξει ο Εργολάβος για το Portal της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Εργολάβος χορηγεί προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. μια μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξαρτήτως της λειτουργίας της πλατφόρμας LOTOS O/S ή/και της διάρκειας ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και του παρόντος Τροποποιητικού Συμφωνητικού. 18

20 Δ. Τόσο στο χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος όσο και μετά την λήξη του η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει και να επεκτείνει χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προσωπικό της, τμήματα στο portal τα οποία θα συντηρεί και θα υποστηρίζει αποκλειστικά με προσωπικό της. Γι αυτό το σκοπό ο Εργολάβος θα διαθέσει τα κατάλληλα εργαλεία, τεκμηρίωση και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. 2. Τίμημα Για την παροχή όλων των υπηρεσιών και για τη χρήση του εξοπλισμού που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Τροποποιητικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού η ΟΠΑΠ θα καταβάλει προς την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ως αμοιβή: α. τίμημα ίσο προς το ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων ( ) ευρώ ετησίως πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ β. ποσοστό ίσο προς 8% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των παιχνιδιών, τα οποία θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και των Monitor Games πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ καθόλη την χρονική διάρκεια ισχύος του παρόντος (με ή χωρίς την παράταση ισχύος). 3. Τρόπος Πληρωμής 3.1. Το ετήσιο τίμημα της παραγράφου 2.α θα καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με τον αναλογούντα ΦΠΑ, εκάστη εξ αυτών θα είναι καταβλητέα εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας κάθε μήνα Το τίμημα της παραγράφου 2.β θα τιμολογείται εντός τριών (3) ημερών από το πέρας κάθε μήνα και την εκκαθάριση των εισπράξεων παιχνιδιών που διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και των Monitor Games, η δε καταβολή του τιμήματος θα λαμβάνει χώρα εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του επομένου μήνα. Η έναρξη τιμολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο μηνός από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων παιχνιδιών (παιχνίδια μέσω ΤΑΧ ή/και Monitor Games). 19

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα06/04/2016 Αρ.Πρωτ. 9081 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ ποσού χιλίων πενήντα Ευρώ (1.050,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Προμήθεια Εγγύησης του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και της Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4473 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προβολή των κοινών θέσεων του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών φορέων στους Μηχανικούς και την κοινή γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αθήνα 24.07.2015 Αρ.Πρωτ.18523 Ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 407708 Ημερομηνία: 01.09.2017 Αντικείμενο : Συσκευή ανίχνευσης καθαρότητας SF6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 14SYMV001914730 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Συνολικού Τιμήματος 2.682,93 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Α Α: ΒΕ5ΩΓ-2ΕΓ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - DBS AE Στην Αθήνα σήµερα την 24/04/2013 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 13SYMV000619702 2013-04-29 α) Της Εταιρείας DBS ΑΕ, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13SYMV001517153 2013-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Καβάλα, 02 Μαρτίου 2015 Αριθμός Πρωτ.: 446 ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Καβάλα, σήμερα την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 και στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, μεταξύ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα,27/10/2016 Αρ. Πρωτ: 27519 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση απευθείας ανάθεσης της υποστήριξης της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΤΕΕ, της συλλογής των εκλογικών αποτελεσμάτων των εκλογών της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2013, μεταξύ 1) Του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας που εδρεύει στην οδό Ν. Πλαστήρα 100, στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΥΠ.ΑΡΙΘ: 45 / 2014 14SYMV002055216 2014-05-16 Ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14SYMV001976767 2014-04-08 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8848 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ημ/νια.: 8/4 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η υποστήριξη και συντήρηση του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP:/WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710 /

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ No 331 ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ DRAEGER από 30/05/2014 έως 29/05/2015. : Ετήσια δαπάνη 9.520,00 +ΦΠΑ 2189 = 11709 Στην Φλώρινα, σήμερα την 27 / 5 / 2014 14SYMV002095354 2014-06-10 συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος Πληροφ: Α.Χριστοδουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. 1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016)

Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) Όροι Διαγωνισμού «ΑΒ Plus & Play» (11/03 01/07/2016) 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Ηράκλειο, σήμερα, την 30/9/2014, μεταξύ των αφ ενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης με Α.Φ.Μ. 090101655 και ΔΥΟ Ηρακλείου και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη Αρ. πρωτ. 2719

Σπάρτη Αρ. πρωτ. 2719 Σπάρτη 16.4.2015 Αρ. πρωτ. 2719 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΕΠΊ ΤΌΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΠΎΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΌΛΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑΣ, ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ, ΜΊΣΘΩΣΗ ΈΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΏ (8) ΜΉΝΕΣ, ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ- ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-12-2016 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 18/10/2016 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του ΤΕΕ συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματος της οικονομικής χρήσης για το έτος 2015 ποσού

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 20.9.2016 Αρ. Πρωτ:23456 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41710 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα