Επίτευξη συμφωνιών μεταξύ πρακτόρων σε MAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίτευξη συμφωνιών μεταξύ πρακτόρων σε MAS"

Transcript

1 Επίτευξη συμφωνιών μεταξύ πρακτόρων σε MAS

2 Συμφωνίες μεταξύ πρακτόρων Για να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν πράκτορες σε MAS, όταν έχουν διαφορετικά και πιθανά αντικρουόμενα συμφέροντα, είναι απαραίτητο να διαθέτουν μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να διαπραγματευτούν ώστε να καταλήξουν σε συμφωνίες. Η διαπραγμάτευση μεταξύ πρακτόρων τυπικά διεξάγεται σύμφωνα με κάποιους κανόνες, ένα πρωτόκολλο, που ορίζουν τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται να κάνει ή να πει κάθε ένας από τους διαπραγματευόμενους. Έτσι μας απασχολεί ο σχεδιασμός μηχανισμών διαπραγμάτευσης, δηλαδή τέτοιων πρωτοκόλλων. Κάθε διαπραγματευόμενος πράκτορας επιδιώκει την εξασφάλιση των δικών του συμφερόντων κατά το μέγιστο δυνατό. Έτσι μας απασχολεί ο σχεδιασμός στρατηγικών, που να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ένας πράκτορας ώστε να μεγιστοποιήσει το δικό του όφελος. 2

3 Σχεδιασμός πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης Όταν σχεδιάζουμε «συμβατικά» πρωτόκολλα επικοινωνίας μας ενδιαφέρει αυτά να εξασφαλίζουν συγκεκριμένες ιδιότητες, π.χ. Να μην οδηγούν σε αδιέξοδα (deadlock), να έχουν ιδιότητες ζωτικότητας (livelock) κλπ. Στην περίπτωση των πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης, μας ενδιαφέρουν επιπρόσθετα κι άλλες ιδιότητες, όπως: Εγγυημένη επιτυχία: το πρωτόκολλο τελικά να εξασφαλίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευόμενων. Μεγιστοποίηση κοινωνικού οφέλους: το πρωτόκολλο εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, μεγιστοποιείται το άθροισμα των χρησιμοτήτων των διαπραγματευόμενων. Pareto αποτελεσματικότητα: το πρωτόκολλο εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι τέτοιο ώστε να μην είναι δυνατό ένας πράκτορας να ωφεληθεί περισσότεροχωρίςέναςάλλοςπράκτοραςναυποφέρει. Ατομικός ορθολογισμός: το πρωτόκολλο είναι τέτοιο ώστε το καλύτερο που έχει να κάνει κάθε πράκτορας είναι να το ακολουθήσει. Σταθερότητα: το πρωτόκολλο είναι τέτοιο ώστε να δίνει σε κάθε πράκτορα κίνητρο να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη στρατηγική (π.χ. Ισορροπία Nash) Απλότητα: το πρωτόκολλο είναι τέτοιο ώστε κάθε πράκτορας που το χρησιμοποιεί να μπορεί εύκολα να καθορίσει ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική γι αυτόν. Κατανομή: το πρωτόκολλο είναι τέτοιο ώστε να μην υπάρχει κάτι αναντικατάστατο (π.χ. Μοναδικός διαιτητής) και να ελαχιστοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων. 3

4 Δημοπρασίες (1) Οι δημοπρασίες κάποτε ήταν σπάνια φαινόμενα που δεν αφορούσαν πολλούς. Σήμερα, με τη χρήση του διαδικτύου, είναι πλέον εφικτό ο καθένας να συμμετέχει σ αυτές, για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. Ολόκληρες επιχειρήσεις πλέον ασχολούνται με δημοπρασίες στο διαδίκτυο (π.χ. ebay) Οι δημοπρασίες είναι εξαιρετικά απλά παραδείγματα αλληλεπίδρασης και αυτοματοποιούνται εύκολα. Γι αυτό είναι μία κατ αρχήν καλή επιλογή σαν ένας τρόπος για να πετύχουν συμφωνίες μεταξύ τους πολλοί πράκτορες. Παρά την απλότητά τους προσφέρουν ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πράκτορες για να κάνουν ανάθεση προϊόντων, εργασιών και πόρων μεταξύ τους. 4

5 Δημοπρασίες (2) auctioneer bidder bidder bidder bidder Στόχος της δημοπρασίας είναι να αναθέσει προϊόντα (πόρους, εργασίες κλπ) ο auctioneer σε έναν από τους bidders. Ο auctioneer προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την τιμή των προϊόντων ενώ οι bidders προσπαθούν να την ελαχιστοποιήσουν. Ο auctioneer προσπαθεί να πετύχει το στόχο του σχεδιάζοντας ένα κατάλληλο πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης ενώ οι bidders προσπαθούν να πετύχουν το δικό τους στόχο χρησιμοποιώντας μία στρατηγική που σέβεται το πρωτόκολλο αλλά εξασφαλίζει και το βέλτιστο αποτέλεσμα γι αυτούς. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν το πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης και τη στρατηγική που ακολουθούν οι πράκτορες. 5

6 Παράγοντες ενδιαφέροντος σε δημοπρασίες Το προϊόν που δημοπρατείται έχει ιδιωτική η δημόσια τιμή; Η αξία του είναι ίδια ή διαφορετική για κάθε πράκτορα bidder που συμμετέχει; (π.χ σενάριο δημοπρασίας ενός νομίσματος του 1Ε vs. σενάριο δημοπρασίας του τελευταίου νομίσματος του 1Ε που ξόδεψε ο Kurt Cobain). Ίσως ένα προϊόν να έχει εν μέρει ιδιωτική και εν μέρει δημόσια τιμή, ή αλλιώς σχετική τιμή, δηλαδή η αξία που του προσδίδει ένας πράκτορας να εξαρτάται εν μέρει από την άποψη του ίδιου, και εν μέρει από το πόσο αυτός νομίζει ότι το αξιολογούν οι άλλοι πράκτορες. (π.χ. Σενάριο δημοπρασίας ενός έργου τέχνης, όπου ο πράκτορας αποφασίζει πόσα να πληρώσει ανάλογα με το πόσο του αρέσει το έργο και το πόσο πιστεύει ότι θα πλήρωναν άλλοι πράκτορες για αυτό αν αργότερα αποφάσιζε να το πουλήσει). Πώς μπορεί να διαφέρουν τα πρωτόκολλα δημοπρασίας; Ως προς το ποιος από τους πράκτορες bidders κερδίζει τα προϊόντα. Ως προς το αν οι προσφορές του κάθε πράκτορα bidder είναι γνωστές στους άλλους πράκτορες bidders. Ως προς το μηχανισμό με τον οποίο διεξάγεται η διαδικασία των προσφορών. 6

7 Αγγλικές δημοπρασίες Ο πιο συνηθισμένος τύπος δημοπρασίας, είναι First-price, δηλαδή νικητής είναι ο πράκτορας που προσφέρει την υψηλότερη τιμή όταν τερματίσει η δημοπρασία, δηλαδή όταν κανένας πράκτορας δεν προσφέρει πλέον τίποτα περισσότερο. Open-cry, δηλαδή κάθε πράκτορας γνωρίζει τις προσφορές όλων των άλλων. Ascending, δηλαδή ο πράκτορας auctioneer ξεκινά τη δημοπρασία ζητώντας μία τιμή η οποία αυξάνεται με τις προσφορές των πρακτόρων bidders. Ο auctioneer μπορεί να ξεκινήσει και με τιμή (εκκίνησης) μηδενική. Αν κανένας δεν κάνει προσφορά, τότε το προϊόν μένει στον auctioneer για την τιμή εκκίνησης που έχει θέσει. Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική; Η κυρίαρχη στρατηγική είναι να αυξάνει λίγο-λίγο ο πράκτορας την προσφορά του, μέχρι να φτάσει η προσφορά του την αξία που εκείνος αποδίδει στο προϊόν και τότε να αποσυρθεί. Αν και απλές, οι αγγλικές δημοπρασίες εγείρουν ενδιαφέροντες προβληματισμούς: η κατάρα του νικητή, είναι ένας από αυτούς. 7

8 Η κατάρα του νικητή Το πρόβλημα εγείρεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό που δημοπρατείται έχει ιδιωτική ή σχετική τιμή. Έστω ότι ένας πράκτορας auctioneer πουλά ένα συγκεκριμένο τμήμα γης μέσω αγγλικής δημοπρασίας, το οποίο υποτίθεται ότι διαθέτει μεταλλεύματα προς εκμετάλλευση, αλλά δεν υπάρχει εκτενής γεωλογική πληροφορία. Οπότε κανείς πράκτορας δεν γνωρίζει με σιγουριά ακριβώς πόσο αξίζει το τμήμα γης που δημοπρατείται. Οι πράκτορες μετέχουν στην αγγλική δημοπρασία, ο καθένας χρησιμοποιώντας την κυρίαρχη στρατηγική. Όταν τελειώσει η δημοπρασία, ο νικητής θα πρέπει Να χαρεί που κατάφερε να αποκτήσει τη γη για το πολύ τόσα χρήματα όσα ο ίδιος πίστευε ότι αξίζει (ή καιλιγότερα); Ή Να ανησυχεί γιατί κανείς άλλος πράκτορας δεν απέδωσε τόσο υψηλή αξία όσο εκείνος στη γη που μόλις απέκτησε; Δηλαδή να ανησυχεί μήπως υπερτίμησε το προϊόν της δημοπρασίας; 8

9 Ολλανδικές δημοπρασίες Είναι open-cry, descending, δηλαδή ο πράκτορας auctioneer ξεκινά τη δημοπρασία με μία πολύ υψηλή τιμή, πιο υψηλή από την αναμενόμενη αξία που θα απέδιδε στο προϊόν οποιοσδήποτε πράκτορας bidder. Ο auctioneer σταδιακά μειώνει την τιμή που ζητά μέχρι κάποιος πράκτορας bidder να προσφέρει την τρέχουσα τιμή. Τότε το προϊόν το κερδίζει αυτός ο πράκτορας. Δεν υπάρχει κυρίαρχη στρατηγική για τις ολλανδικές δημοπρασίες, γενικά. Και σε αυτές προκύπτει το πρόβλημα της κατάρας του νικητή. 9

10 First-price, sealed-bid δημοπρασίες Είναι αντίστοιχες με αυτό που αποκαλούμε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Οι πράκτορες bidder προσφέρουν (ταυτόχρονα, ή στα ίδια χρονικά πλαίσια) ο καθένας μία τιμή για το προϊόν στον πράκτορα auctioneer, ηοποίαδεν γίνεται γνωστή στους άλλους. Νικητής είναι ο πράκτορας που έκανε την υψηλότερη προσφορά. Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική κάθε πράκτορα; Έστω ότι κάθε ένας προσφέρει την τιμή που αντιστοιχεί στην αξία που εκείνος αποδίδει στο προϊόν. Κερδίζει ο πράκτορας που προσέφερε την υψηλότερη τιμή, έστω Χ. Έστω ότι είναι Ψ η δεύτερη υψηλότερη τιμή. Τότε ο νικητής θα μπορούσε να κερδίσει ακόμα κι αν προσέφερε Ψ+αγιαέναελάχιστοα. Δηλαδή από τη σκοπιά του νικητή τα περισσότερα από τα χρήματα Χ-Ψ είναι άχρηστη δαπάνη. Οπότε η καλύτερη στρατηγική είναι να προσφέρει ένας πράκτορας λιγότερο από την αξία που εκείνος αποδίδει στο προϊόν. Αλλά πόσο λιγότερο εξαρτάται από το τι προσφέρουν οι άλλοι πράκτορες (ή μάλλον το τι πιστεύει ο πράκτορας ότι θα προσφέρουν οι άλλοι πράκτορες, μίαςκαιοιπραγματικέςπροσφορέςδενείναι γνωστές). 10

11 Δημοπρασίες Vickrey Είναι ο πιο ασυνήθιστος και ίσως δυσκολότερος να κατανοηθεί τύπος δημοπρασίας. Πρόκειται για δημοπρασίες second-price, sealed-bid. Υπάρχει μόνο ένας γύρος δημοπρασίας κατά τον οποίο οι πράκτορες bidder υποβάλλουν τις προσφορές τους, χωρίς ο καθένας να γνωρίζει τις προσφορές των άλλων. Κερδίζει ο πράκτορας που έκανε την υψηλότερη προσφορά, ΑΛΛΑ πληρώνει την τιμή που προσέφερε ο πράκτορας που έκανε την δεύτερη υψηλότερη προσφορά. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δημοπρασίες Vickrey είναι γιατί σ αυτές η ειλικρίνεια (δηλαδή η προσφορά τέτοιας τιμής που να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία που αποδίδει ένας πράκτορας στο προϊόν) είναι η κυρίαρχη στρατηγική. Έστω ότι προσφέρει περισσότερα από την πραγματική αξία που αποδίδει στο προϊόν. Τότε ρισκάρει να κερδίσει το προϊόν πληρώνοντας περισσότερο από την αξία που του αποδίδει. Έστω ότι προσφέρει λιγότερα από την πραγματική αξία που αποδίδει στο προϊόν. Τότε έχει λιγότερη πιθανότητα να κερδίσει απ ότι αν είχε προσφέρει την πραγματική αξία. Αλλά ακόμα κι αν κερδίσει, το ποσό που θα πληρώσει δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι προσφέρει λιγότερα από την πραγματική αξία που αποδίδει στο προϊόν, γιατί θα πληρώσει την τιμή της δεύτερης προσφοράς. Είναι δυνατόν να προκύψει αντικοινωνική συμπεριφορά: οαεκτιμάτηναξίατου προϊόντος στο ποσό 90, και γνωρίζει ότι ο Β το εκτιμά και θα προσφέρει 100, οπότε ο Βθατοπάρειμε90, γι αυτό το λόγο ο Α προσφέρει 99 για να αναγκάσει τον Β να πληρώσει περισσότερα. 11

12 Αναμενόμενο εισόδημα Από την πλευρά του πράκτορα auctioneer το ενδιαφέρον ζήτημα είναι τι μηχανισμό δημοπρασίας να εφαρμόσει ώστε να μεγιστοποιήσει το εισόδημά του. Για δημοπρασίες όπου τα προϊόντα έχουν ιδιωτική τιμή, αυτή η επιλογή εξαρτάται εν μέρει από τη στάση που έχουν τόσο ο auctioneer όσο και οι bidders προς το ρίσκο. Για bidders που είναι ουδέτεροι προς το ρίσκο το αναμενόμενο εισόδημα για τον πράκτορα auctioneer είναι περίπου το ίδιο όποιο κι από τους 4 τύπους δημοπρασίας κι αν εφαρμόσει. Για bidders που φοβούνται το ρίσκο (δηλαδή τους ενδιαφέρει οπωσδήποτε να πάρουν το προϊόν ακόμα κι αν πληρώσουν λίγο παραπάνω από την αξία που του αποδίδουν) το εισόδημα του auctioneer είναι μεγαλύτερο με ολλανδικές και firstprice sealed-bid. Ο auctioneer που φοβάται το ρίσκο έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα σε αγγλικές και Vickrey δημοπρασίες. 12

13 Διαπραγμάτευση Οι δημοπρασίες είναι χρήσιμος μηχανισμός για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ πρακτόρων αλλά είναι πολύ απλές για τα περισσότερα ενδιαφέροντα σενάρια αλληλεπίδρασης, ασχολούνταιμόνομετηνανάθεσηπροϊόντων. Για τομείς που απαιτούν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πρακτόρων για περισσότερο πολύπλοκα ζητήματα χρειάζονται άλλοι μηχανισμοί: μηχανισμοί διαπραγμάτευσης. Κάθε σενάριο διαπραγμάτευσης έχει τέσσερα συστατικά: Το σύνολο διαπραγμάτευσης, που περιέχει όλες τις πιθανές προτάσεις που μπορεί να κάνει ένας πράκτορας. Ένα πρωτόκολλο που ορίζει, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, ποιες είναι οι νόμιμες προτάσεις που μπορεί να κάνει ένας πράκτορας, δεδομένης της ιστορίας της διαπραγμάτευσης μέχρι την τρέχουσα στιγμή. μία συλλογή από στρατηγικές, μία για κάθε διαπραγματευόμενο πράκτορα, που ορίζουν τι προτάσεις θα κάνει τελικά ο καθένας. Συνήθως η στρατηγική κάθε πράκτορα είναι ιδιωτική. Έναν τερματικό κανόνα που ορίζει πότε θεωρείται ότι έφτασαν οι πράκτορες σε συμφωνία και ποια ακριβώς είναι η συμφωνία. Συνήθως η διαπραγμάτευση προοδεύει σε γύρους, όπου κάθε πράκτορας κάνει την πρότασή του σε κάθε γύρο. Η διαπραγμάτευση τερματίζει όταν επιτευχθεί συμφωνία. 13

14 Παράγοντες πολυπλοκότητας στη διαπραγμάτευση Το πλήθος των ζητημάτων που διαπραγματεύονται οι πράκτορες διαμορφώνει την πολυπλοκότητα της διαπραγμάτευσης. Στα σενάρια όπου ένα ζήτημα μόνο είναι διαπραγματεύσιμο (π.χ. ητιμή) συνήθως οι προτιμήσεις των πρακτόρων είναι συμμετρικές και είναι προφανές ποιος αμοιβαίος συμβιβασμός πρέπει να γίνει για να συμφωνήσουν. Όταν πολλά και πιθανά αλληλοεξαρτώμενα ζητήματα είναι διαπραγματεύσιμα (π.χ τιμή, χρόνος παράδοσης, ποιότητα, τρόπος και τόπος παράδοσης) είναι λιγότερο προφανές το ποιος είναι ο αμοιβαίος συμβιβασμός που απαιτείται για συμφωνία. Όταν τα ζητήματα προς διαπραγμάτευση είναι πολλά, μεγαλώνει εκθετικά και το πλήθος των πιθανών προτάσεων που μπορεί να κάνει ένας πράκτορας. Έτσι είναι πρακτικά αδύνατο ένας πράκτορας να αξιολογήσει όλες τις πιθανές προτάσεις του και να επιλέξει μία. Πολλές φορές η διαπραγμάτευση περιπλέκεται γιατί οι συμμετέχοντες διαφωνούν και ως προς τον αριθμό των ζητημάτων της! Η πολυπλοκότητα μίας διαπραγμάτευσης εξαρτάται και από τον αριθμό των συμμετεχόντων και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν. 14

15 Συμμετέχοντες και αλληλεπιδράσεις στη διαπραγμάτευση 1-1 διαπραγμάτευση: ένας πράκτορας διαπραγματεύεται απ ευθείας με έναν άλλο πράκτορα. Συνήθως οι προτιμήσεις των πρακτόρων είναι συμμετρικές, δηλαδή ό,τι είναι καλύτερο για τον έναν είναι το χειρότερο για τον άλλο. Μany-1 διαπραγμάτευση: ένας πράκτορας διαπραγματεύεται με πολλούς άλλους, π.χ. Δημοπρασίες. Μερικές φορές για να αναλύσουμε μία Μ-1 διαπραγμάτευση την θεωρούμε σαν σύνολο από πολλές παράλληλες 1-1 διαπραγματεύσεις. Μany-Many διαπραγμάτευση: πολλοί πράκτορες διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με πολλούς άλλους. Στη χειρότερη περίπτωση υπάρχουν n(n-1)/2 νήματα διαπραγμάτευσης και είναι δύσκολο να αναλύσουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις. Το συνηθέστερο είδος διαπραγμάτευσης που έχει μελετηθεί με σκοπό να αυτοματοποιηθεί είναι 1-1, ενός ζητήματος, συμμετρική. 15

16 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε εργασίες: σενάριο Έχετε τρία παιδιά που κάθε πρωί πηγαίνουν σε τρία διαφορετικά σχολεία. Ο γείτονάς σας έχει τέσσερα παιδιά και πρέπει κι εκείνος να τα πάει στο σχολείο κάθε πρωί. Η μεταφορά κάθε παιδιού στο σχολείο του μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ατομική (αδιάσπαστη) εργασία. Μπορείτε με το γείτονά σας να συζητήσετε την κατάσταση και να κάνετε μία συμφωνία που να είναι καλή και για τους δύο (π.χ. να πηγαίνει ο ένας και του άλλου το παιδί μαζί με το δικό του, αν πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο). Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να μην προκύψει συμφωνία με το γείτονα, οπότε να χρειαστεί να τα βγάλετε πέρα μόνος σας, δηλαδή μόνο όφελος μπορεί να προκύψει από τη διαπραγμάτευση με το γείτονα, δεν έχετε τίποτα να χάσετε. Έστω ότι ένα από τα παιδιά σας κι ένα από τα παιδιά του γείτονα πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο, δηλαδή το κόστος της μεταφοράς και των δύο παιδιών είναι ίσο με το κόστος της μεταφοράς του ενός. Τι είδους συμφωνίες θα μπορούσατε να πετύχετε με το γείτονα; Θα μπορούσε να πηγαίνει τα παιδιά ο ένας τις μονές κι ο άλλος τις ζυγές μέρες του μήνα. Αν υπάρχουν κι άλλα παιδιά που συμπίπτει το σχολείο τους, θα μπορούσε να παίρνει ένα ζευγάρι ο καθένας κάθε μέρα, κλπ. 16

17 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε εργασίες: μοντέλο (Rosenschein & Zlotkin 1994) (1) T,Ag, c Ένας τομέας προσανατολισμένος σε εργασίες (TOD) ορίζεται από την τριάδα όπου Τ είναι το πεπερασμένο σύνολο όλων των εργασιών Ag={1,...,n} είναι το πεπερασμένο σύνολο των διαπραγματευόμενων πρακτόρων c : (T ) R + είναι μία συνάρτηση που ορίζει το κόστος της εκτέλεσης κάθε υποσυνόλου εργασιών σαν θετικό πραγματικό αριθμό. Η συνάρτηση κόστους πρέπει να ικανοποιεί δύο ιδιότητες: Να είναι μονοτονική, δηλαδή όσο προστίθενται εργασίες σε ένα σύνολο να μην χαμηλώνει το κόστος: Αν T1,T2 T είναι σύνολα εργασιών και T1 T2 τότε c(t1 ) c(t2 ). Το κόστος της αδράνειας είναι μηδενικό, δηλαδή c ( ) = 0. Μία αλληλεπίδραση προκύπτει σε ένα TOD όταν οι πράκτορες Ag αναλαμβάνουν εργασίες προς εκτέλεση. Όταν προκύπτει αλληλεπίδραση, υπάρχει δυνατότητα να διαπραγματευτούν οι πράκτορες για να αλλάξουν την ανάληψη εργασιών μεταξύ τους. 17

18 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε εργασίες: μοντέλο (Rosenschein & Zlotkin 1994) (2) Μία αλληλεπίδραση σε ένα TOD είναι μια συλλογή T 1,...,Tn i,i Ag and Ti T. όπου Στα 1-1 σενάρια διαπραγμάτευσης έχουμε Ag={1,2}. Δοθείσης μιας αλληλεπίδρασης T 1, T 2, μία συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή: είναι μία ανάθεση των εργασιών T1 T 2 στους πράκτορες 1 και 2. Τυπικά μία συμφωνία δ είναι το ζεύγος D1, D2 όπου D1 D2 = T1 T2 και η ύπαρξή της σημαίνει ότι ο κάθε πράκτορας είναι δεσμευμένος να κάνει τις εργασίες που του αναλογούν από τη συμφωνία. Το κόστος μίας συμφωνίας δ= D 1, D2 για τον πράκτορα i είναι c( Di ) και συμβολίζεται cost i ( δ ). Η χρησιμότητα μίας συμφωνίας δ= D 1, D2 για τον πράκτορα i είναι η διαφορά ανάμεσα στο κόστος των εργασιών που είχε αναλάβει στην αρχική αλληλεπίδραση και το κόστος των εργασιών που αναλαμβάνει με τη συμφωνία, δηλαδή utilityi( δ ) = c(ti ) costi( δ ) Αν η χρησιμότητα είναι αρνητική, τότε τι σημαίνει αυτό για τον πράκτορα; 18

19 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε εργασίες: μοντέλο (Rosenschein & Zlotkin 1994) (3) Τι συμβαίνει όταν οι πράκτορες δεν καταφέρουν να φτάσουν σε συμφωνία; Τότε θα πρέπει να εκτελέσει ο καθένας τις εργασίες που του είχαν ανατεθεί αρχικά. Ονομάζουμε το σύνολο αυτών των εργασιών συμφωνία σύγκρουσης Θ= T 1, T2. Μια συμφωνία δ 1 κυριαρχεί επί μιας συμφωνίας δ 2 (συμβολικά δ1 f δ2) αν και μόνο αν: o Η δ 1 είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με την δ 2 για κάθε πράκτορα, δηλαδή i Ag,utilityi( δ1 ) utilityi( δ2 ) o Η δ 1 είναι καλύτερη για κάποιο πράκτορα από την δ 2, δηλαδή i Ag,utilityi( δ1 ) > utilityi( δ2 ) Όταν μία συμφωνία κυριαρχεί επί μίας άλλης, εφόσον οι συμμετέχοντες πράκτορες είναι ορθολογικοί, θα πρέπει να την προτιμούν. Όταν ισχύει τουλάχιστον η πρώτη από τις παραπάνω συνθήκες, τότε η συμφωνία δ 1 ασθενώς κυριαρχεί επί της συμφωνίας δ 2. Μια συμφωνία λέγεται ατομικά ορθολογική αν ασθενώς κυριαρχεί επί της συμφωνίας σύγκρουσης. Αν μία συμφωνία δεν είναι ατομικά ορθολογική, τότε τουλάχιστον ένας πράκτορας προτιμάει να κάνει τις εργασίες που του αντιστοιχούν από την συμφωνία σύγκρουσης, δηλαδή τις εργασίες που του είχαν ανατεθεί αρχικά. 19

20 Σύνολο διαπραγμάτευσης (1) Το σύνολο διαπραγμάτευσης περιέχει όλες τις προτάσεις που μπορεί να κάνει ένας πράκτορας. Ουσιαστικά περιέχει τις προτάσεις-συμφωνίες που είναι: o Ατομικά ορθολογικές, δηλαδή ο πράκτορας δεν προτείνει συμφωνίες που δεν του αποδίδουν κάτι καλύτερο από τη συμφωνία σύγκρουσης (δηλαδή την αρχική ανάθεση εργασιών), και o Pareto βέλτιστες, δηλαδή αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει άλλη που να κυριαρχεί πάνω τους (ο πράκτορας δεν προτείνει συμφωνίες για τις οποίες υπάρχουν εναλλακτικές που θα βελτίωναν τη θέση κάποιου πράκτορα χωρίς κανένας άλλος να χάσει κάτι). 20

21 Σύνολο διαπραγμάτευσης (2) utility for agent i A B E C Ο κύκλος δείχνει το χώρο όλων των πιθανών συμφωνιών. Η συμφωνία σύγκρουσης βρίσκεται στο σημείο Ε. Συμφωνίες αριστερά από τη γραμμή BD δεν είναι ατομικά ορθολογικές για τον πράκτορα j και συμφωνίες κάτω από τη γραμμή AC δεν είναι ατομικά ορθολογικές για τον πράκτορα i. D utility for agent j Το σύνολο διαπραγμάτευσης περιέχει ουσιαστικά τις συμφωνίες της περιοχής BCE. Δεν είναι όλες από αυτές Pareto βέλτιστες. Οι μόνες ατομικά ορθολογικές συμφωνίες και για τους δύο πράκτορες που είναι και Pareto βέλτιστες βρίσκονται στη γραμμή BC. Τυπικά, οπράκτοραςi ξεκινά προτείνοντας μίασυμφωνίαστοσημείοβκαιο πράκτορας j προτείνοντας μία συμφωνία στο σημείο C. 21

22 Το μονοτονικό πρωτόκολλο συμβιβασμού (1) (Rosenschein & Zlotkin 1994) Η διαπραγμάτευση προχωρά σε γύρους. Στον πρώτο γύρο και οι δύο πράκτορες προτείνουν ταυτόχρονα μία συμφωνία από το σύνολο διαπραγμάτευσης. Συμφωνία επέρχεται αν δύο πράκτορες προτείνουν συμφωνίες δ 1 και δ 2 αντίστοιχα, τέτοιες ώστε είτε utility1( δ 2 ) utility1( δ1 ) είτε utility2( δ1 ) utility2( δ2 ) δηλαδή όταν ένας από τους δύο βρίσκει ότι η πρόταση του άλλου είναι τουλάχιστον τόσο καλή για αυτόν όσο η πρόταση που κάνει ο ίδιος. Αν επέλθει συμφωνία τότε καθορίζεται το περιεχόμενό της ως εξής: αν και οι δύο προτάσεις που κάνουν οι πράκτορες είναι τουλάχιστον το ίδιο καλές και για τους δύο, η μία επιλέγεται τυχαία. Αν μία μόνο πρόταση είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με αυτή που κάνει ο άλλος πράκτορας, τότε αυτή επιλέγεται. Αν δεν επέλθει συμφωνία, η διαπραγμάτευση προχωρά σε νέο γύρο ταυτόχρονων προτάσεων. Στο γύρο u+1, κανένας πράκτορας δεν επιτρέπεται να κάνει πρόταση που είναι λιγότερο προτιμητέα στον άλλο πράκτορα από πρόταση που έκανε στον γύρο u μ άλλα λόγια, κάθε πράκτορας υποχρεούται να βελτιώνει (για τον άλλο πράκτορα) αυτό που του προτείνει. Αν κανείς πράκτορας δεν συμβιβαστεί σε κάποιο γύρο u>0, τότε η διαπραγμάτευση τερματίζει και συμφωνία είναι η συμφωνία σύγκρουσης. 22

23 Το μονοτονικό πρωτόκολλο συμβιβασμού (2) Η διαπραγμάτευση θα τερματίσει σίγουρα με ή χωρίς συμφωνία μετά από πεπερασμένο αριθμό γύρων γιατί ο χώρος των πιθανών συμφωνιών είναι πεπερασμένος. Το πρωτόκολλο δεν εγγυάται ότι η διαπραγμάτευση θα τερματίσει γρήγορα. Ο αριθμός των πιθανών συμφωνιών είναι Ο(2 Τ ) οπότε θα διαρκέσει για πλήθος γύρων εκθετικό ως προς τον αριθμό των εργασιών. Ερωτήματα που προκύπτουν όταν χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο: Τι θα πρέπει να προτείνει ένας πράκτορας στον πρώτο γύρο; Σε οποιοδήποτε γύρο, ποιος θα πρέπει να κάνει συμβιβασμό; Αν ένας πράκτορας κάνει συμβιβασμό, πόσο πρέπει να συμβιβαστεί; Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι προφανής: τη συμφωνία που προτιμά περισσότερο. 23

24 Συμβιβασμός και στρατηγική Zeuthen (1) Σε ό,τι αφορά ερωτήματα συμβιβασμού αυτό που καθορίζει αν ένας πράκτορας είναι ή όχι διατεθειμένος να συμβιβαστεί είναι η προθυμία ή απροθυμία του να ρισκάρει να μην επιτευχθεί συμφωνία και να μείνει με τις εργασίες που του αναλογούν από τη συμφωνία σύγκρουσης. Σύμφωνα με τη στρατηγική Zeuthen, ένας πράκτορας είναι περισσότερο πρόθυμος να ρισκάρει τη σύγκρουση αν η διαφορά σε χρησιμότητα μεταξύ της πρότασής του και της συμφωνίας σύγκρουσης είναι μικρή. Στην αντίθετη περίπτωση, ο πράκτορας θα είναι περισσότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί. Η προθυμία του πράκτορα i να ρισκάρει τη σύγκρουση στο γύρο διαπραγματεύσεων t είναι utility i loses by conceding and accepting j' s offer risk i t = utility i loses by not conceding and cau sin g conflict Ο αριθμητής είναι η διαφορά ανάμεσα στη χρησιμότητα για τον i της τρέχουσας πρότασης του i και της πρότασης του j. Ο παρονομαστής είναι η χρησιμότητα για τον i της τρέχουσας πρότασής του. Τυπικά risk t i t 1 if utility i ( δi ) = 0 = t t utility i ( δi ) utility i ( δ j ) utility ( δ t i i ) otherwise Μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία η τιμή του ρίσκου θα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Υψηλές τιμές ρίσκου σημαίνουν ότι ο πράκτορας έχει λίγα να χάσει από τη σύγκρουση και έτσι είναι λιγότερο πρόθυμος να συμβιβαστεί. 24

25 Συμβιβασμός και στρατηγική Zeuthen (2) ΗστρατηγικήZeuthen υπαγορεύει ότι στον γύρο t συμβιβάζεται ο πράκτορας που έχει τη μικρότερη τιμή ρίσκου. Πόσο όμως πρέπει να συμβιβαστεί; Πρέπει να συμβιβαστεί «αρκετά». Αν δεν συμβιβαστεί αρκετά τότε στον επόμενο γύρο θα εξακολουθήσει να έχει μικρότερη τιμή ρίσκου (δηλαδή περισσότερα να χάσει από σύγκρουση) και θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί και πάλι. Αν συμβιβαστεί πολύ τότε σπαταλά κάποια από τη χρησιμότητά του. Έτσι πρέπει να κάνει τον μικρότερο δυνατό συμβιβασμό που απαιτείται για να αλλάξει η ισορροπία ρίσκου, έτσι ώστε στον επόμενο γύρο να αναγκαστεί να συμβιβαστεί ο αντίπαλος. Τι γίνεται αν στον τελευταίο γύρο και οι δύο πράκτορες έχουν ίση τιμή ρίσκου; Τότε και οι δύο θα πρέπει να συμβιβαστούν, σύμφωνα με τη στρατηγική. Αλλά γνωρίζοντάς το αυτό, μπορεί ο ένας να επιλέξει μησυνεργασία (Defect) και να εκμεταλλευτεί τον άλλο. Ανκαιοιδύοφερθούν έτσι τότε θα προκύψει σύγκρουση και δεν θα επιτευχθεί συμφωνία. Έτσι μία επέκταση της στρατηγικής είναι στην περίπτωση αυτή να επιλέγεται τυχαία (κορώνα-γράμματα) ποιος θα συμβιβαστεί. 25

26 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε αξίες Στη διαπραγμάτευση που είναι προσανατολισμένη σε εργασίες, αυτές ορίζονται ρητά για κάθε πράκτορα, μαζί με το κόστος τους. Στόχος του πράκτορα είναι να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος της διεκπεραίωσης των εργασιών του και γι αυτό εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις ώστε να αλλάξει την κατανομή των εργασιών υπέρ του. Στη διαπραγμάτευση που είναι προσανατολισμένη σε αξίες δεν ορίζουμε ρητά εργασίες για κάθε πράκτορα. Συσχετίζουμε καταστάσεις του περιβάλλοντος με αξίες (βλ. Προηγούμενα κεφάλαια για χρησιμότητα) και στόχος του πράκτορα είναι να κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε να επιφέρει μία κατάσταση περιβάλλοντος με τη μέγιστη δυνατή αξία. Θεωρούμε ότι στην περίπτωση αυτή οι πράκτορες έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο από κοινάσχέδιαδράσης. Τα σχέδια δράσης είναι κοινά γιατί εκτέλεση ενός μπορεί να απαιτεί πολλούς διαφορετικούς πράκτορες, δηλαδή συνεργασία. Η διαπραγμάτευση πλέον γίνεται όχι για να συμφωνήσουν οι πράκτορες στην κατανομή εργασιών μεταξύ τους, αλλά για να συμφωνήσουν:(i) ποια κατάσταση περιβάλλοντος θα επιφέρουν, και (ii) με ποιο από τα κοινά σχέδια δράσης θα επιφέρουν μία κατάσταση περιβάλλοντος. Κάθε πράκτορας θέλει να επιλεγεί εκείνο το σχέδιο που θα επιφέρει με το μικρότερο κόστος την κατάσταση περιβάλλοντος με τη μεγαλύτερη αξία για εκείνον. 26

27 Διαπραγμάτευση προσανατολισμένη σε αξίες: μοντέλο (Rosenschein & Zlotkin 1994) Ένας τομέας προσανατολισμένος σε αξίες (WOD) ορίζεται από την τετράδα E,Ag,J,c όπου o Ε είναι το σύνολο των δυνατών καταστάσεων περιβάλλοντος o Ag={1,,n} είναι το σύνολο των πρακτόρων o J είναι το σύνολο των κοινών σχεδίων δράσης. Το καθένα συμβολίζεται j : e 1 e 2 δηλαδή μπορεί να εκτελεστεί στην κατάσταση e 1 η εκτέλεσή του θα επιφέρει την κατάσταση e 2. o c : J Ag R είναι μία συνάρτηση κόστους που συσχετίζει κάθε πράκτορα με το κόστος για αυτόν της εκτέλεσης ενός σχεδίου δράσης. e, W όπου Μία αλληλεπίδραση σε ένα WOD ορίζεται από τη δυάδα o e E είναι η αρχική κατάσταση περιβάλλοντος o W : E Ag R είναι μία συνάρτηση αξίας που συσχετίζει κάθε πράκτορα με την αξία που έχει για αυτόν κάθε κατάσταση περιβάλλοντος. 27

28 Επιχειρηματολογία (argumentation) Επιχειρηματολογία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πράκτορας προσπαθεί να πείσει έναν άλλο για την αλήθεια ή το ψεύδος κάποιας πρότασης που περιγράφει μία κατάσταση περιβάλλοντος. Κάθε επιχείρημα υποβάλλεται μαζί με την στήριξή του, δηλαδή μαζί με άλλες προτάσεις που το δικαιολογούν και αυξάνουν την πειστικότητά του. Υπάρχουν διάφορα είδη επιχειρημάτων, π.χ.: Λογικά: «ανδέχεσαιότιακαιότιασυνεπάγεταιβ, τότε πρέπει να δεχτείς ότι Β». Συναισθηματικά: «πώςθααισθανόσουνεσύανδεσεπλήρωνα;» Φυσικά: «κάνε το Α (ενώ χτυπώ το χέρι στο τραπέζι)» Ψυχολογικά: «κάνε το Α αλλιώς ο θεός θα σε τιμωρήσει / θα σε καταραστώ» Δεν είναι όλα τα είδη επιχειρημάτων αποδεκτά σε όλες τις περιπτώσεις, και δεν είναι όλα τα είδη το ίδιο πειστικά για όλους τους ανθρώπους/πράκτορες. 28

29 Λογική επιχειρηματολογία (1) Ασχολείται με επιχειρήματα βασισμένα σε κάποιο σύστημα λογικής. Στην κλασική λογική επιχείρημα είναι μία σειρά από συλλογισμούς που οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Με το συμβολισμό Δ -φεννοούμετησειράαπό συλλογισμούς που ξεκινώντας από προκείμενες Δ, τις οποίες θεωρούμε αληθείς, καταλήγουν στο συμπέρασμα φ. Παράδειγμα Δ={human(socrates), human(x) mortal(x)} φ={mortal(socrates)} Μπορούμε να θεωρούμε ότι οι προτάσεις Δ περιέχονται σε μία βάση δεδομένων, οπότε λέμε ότι το φ είναι αληθές σύμφωνα με το περιεχόμενο της βάσης Δ. 29

30 Λογική επιχειρηματολογία (2) Βασική μορφή επιχειρήματος: Database ( Sentence,Grounds ) όπου: Database ένα (πιθανά ασυνεπές) σύνολο από λογικές προτάσεις Sentence μία λογική πρόταση που λέγεται συμπέρασμα Grounds ένα σύνολο από λογικές προτάσεις τέτοιες ώστε o Grounds Database o Το συμπέρασμα Sentence αποδεικνύεται από τις προτάσεις Grounds. Οι προτάσεις Database αντιστοιχούν σε πράγματα που έχουν συμφωνήσει οι διαπραγματευόμενοι. Οι προτάσεις Grounds είναι η δικαιολογία για την πρόταση Sentence που υποβάλλει σαν επιχείρημα ένας πράκτορας. Εναλλακτικός συμβολισμός: όπου Δ είναι μία βάση δεδομένων, τότε ένα επιχείρημα πάνω στη Δ είναι το ζεύγος <φ,γ>, όπου φ είναι το συμπέρασμα και Γ η δικαιολογία του, με Γ. Γ Δ, και ϕ Το σύνολο όλων των επιχειρημάτων επί της Δ συμβολίζεται Α(Δ). Κάθε επιχείρημα <φ,γ> συμβολίζεται και ως Arg, Arg1, Arg2 κλπ. 30

31 Λογική επιχειρηματολογία (3) Κάθε πράκτορας μπορεί να κατασκευάσει περισσότερα από ένα επιχειρήματα υπέρ μίας πρότασης φ και κατά μίας πρότασης φ (δηλαδή υπέρ της ϕ). Ένα επιχείρημα <φ,γ> λέγεται μη-τετριμμένο αν το Γ είναι λογικά συνεπές. Ένα επιχείρημα <φ,γ> λέγεται ταυτολογικό αν Γ =. Έστω δύο επιχειρήματα ϕ 1, Γ 1 και ϕ 2, Γ 2 από μία βάση δεδομένων Δ. Το επιχείρημα ϕ 2, Γ 2 μπορεί να ηττηθεί με δύο τρόπους. o Πρώτον, το επιχείρημα ϕ 1, Γ 1 αντικρούει το ϕ 2, Γ 2 αν το φ 1 επιτίθεται στο φ 2. o Δεύτερον, το ϕ 1, Γ1 κόβει το ϕ 2, Γ2 αν το φ 1 επιτίθεται σε ένα ψ Γ2 Για οποιεσδήποτε προτάσεις φ και ψ, λέμε ότι η φ επιτίθεται στην ψ αν και μόνο αν ϕ ψ 31

32 Λογική επιχειρηματολογία (4): παράδειγμα Έστω ότι η βάση δεδομένων Δ περιέχει τις εξής προτάσεις: human(heracles) human(socrates) human(x) mortal(x) father(heracles,zeus) father(apollo,zeus) divine(x) mortal(x) father(x,zeus) divine(x) (father(x,zeus) divine(x)) Μπορούμε να κατασκευάσουμε το επιχείρημα Arg1: <mortal(heracles) {human(heracles), human(x) mortal(x)}> Το επιχείρημα που αντικρούει το Arg1 είναι το Arg2: < mortal(heracles) {father(heracles,zeus), father(x,zeus) divine(x), divine(x) mortal(x)}> Το επιχείρημα Arg3 κόβει το Arg2: < (father(x,zeus) divine(x)) { (father(x,zeus) divine(x))}> 32

33 Συστήματα διαλόγου για επιχειρηματολογία Ένας διάλογος είναι μία σειρά από επιχειρήματα που τίθενται εναλλάξ από τους δύο πράκτορες που συμμετέχουν στο διάλογο. Ο διάλογος ξεκινά με τον ένα πράκτορα (0) να θέτει ένα επιχείρημα με σκοπό να πείσει τον άλλο πράκτορα (1) για το συμπέρασμά του. Ο άλλος πράκτορας τότε προσπαθεί να νικήσει το επιχείρημα αυτό είτε θέτοντας ένα άλλο που το αντικρούει είτε θέτοντας ένα άλλο που το κόβει. Ο πράκτορας0 ξανά θέτει αντεπιχείρημα κ.ο.κ. Κάθε βήμα σε ένα διάλογο είναι μία κίνηση σε ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο πρακτόρων. Οι κανόνες του παιχνιδιού: Οι πράκτορες πρέπει να εναλλάσσονται Δεν επιτρέπεται οι πράκτορες να θέτουν το ίδιο επιχείρημα πάνω από μία φορά. Σε κάθε γύρο, ο πράκτορας που είναι σειρά του να παίξει πρέπει να θέσει επιχείρημα που είτε να αντικρούει είτε να κόβει το επιχείρημα του προηγούμενου γύρου. Ο διάλογος τελειώνει όταν δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις. Νικητής είναι ο πράκτορας που έκανε τελευταίος την κίνησή του. 33

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Φυσικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διατριβή για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής

Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής 1 Μια εισαγωγή στα θέµατα της καινοτοµίας και της τεχνολογικής αλλαγής Απόστολος Ραφαηλίδης Οκτ. 1998 Εισαγωγή Ένα από τα πρώτα και βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τους οικονοµολόγους, και άλλους επιστήµονες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα