Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών"

Transcript

1 Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/304/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 900/ )

2 Τροποποιήσεις: 1. Υπ αριθμ. 252/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 662/ ) 2. Υπ αριθμ. 261/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 23/367/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 96/ ) 3. Υπ αριθμ. 265/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 4/380/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 877/ ) 4. Υπ αριθμ. 269/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 22/396/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1726/ ) 5. Υπ αριθμ. 272/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 33/400/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1726/ ). 6. Υπ αριθμ. 164/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/443/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1904/ ) 7. Υπ αριθμ. 171/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/461/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 195/ ) 8. Υπ αριθμ. 172/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3/461/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 188/ ) 9. Υπ αριθμ. 174/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/465/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 353/ ) 10.Υπ αριθμ. 178/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/473/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ) 2

3 11.Υπ αριθμ. 179/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/473/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ) 12. Υπ αριθμ. 189/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/495/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β.). 3

4 Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: Διαχειρίστρια Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων νοείται η προβλεπόμενη στο Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφόσον πρόκειται για Μερίδια Ελληνικών Α.Κ.) ή η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611 περί ΟΣΕΚΑ (εφόσον πρόκειται για Μερίδια Αλλοδαπών ΑΚ) τα οποία (Μερίδια) διαχειρίζεται και τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α (Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων ΔΑ.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια. Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων: Ο Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β (market maker) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν.2533/1997 και του άρθρου 2 της απόφασης 53/ του Δ.Σ. του Χ.Π.Α. όπως ισχύει. Ειδικός Διαπραγματευτής: Ο οριζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 6 ν. 2733/99 ή το άρθρο 22 Α ν. 1806/88 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση χρηματιστηρίου ή έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. Ως Eκδότρια Δ.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού η προβλεπόμενη στο Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή η Διαχειρίστρια Εταιρία της Οδηγίας 85/611/ΕΚ. 4

5 Θεματοφύλακας: Το πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων. Μέλος (Χ.Α.): Κάθε ΕΠΕΥ, που έχει την ιδιότητα του μέλους αγοράς που τελεί υπό τη διαχείριση του Χ.Α. Ως Μερίδια Δ.Α.Κ. νοούνται τα άυλα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού με τον όρο κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ. Μεριδιούχος Μεριδίων ΔΑΚ νοείται ο επενδυτής που κατέχει Μερίδια ΔΑΚ και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή. Ως Συναλλαγές που συνάπτονται σε χρηματιστήριο νοούνται οι συναλλαγές που συνάπτονται σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση χρηματιστηρίου. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης των άυλων αξιών, παρακολούθησης των επ αυτών μεταβολών, εκκαθάρισης και διακανονισμού των χρηματιστηριακών συναλλαγών, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (ΕΧΑΕ). Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ). Τ: Η ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Οι ημέρες Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αντιστοιχούν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Χειριστής: Το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας που έχει το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή. Δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή έχει και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται για αυτήν στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χειριστές οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις επάρκειας γνώσεων των συστημάτων και 5

6 των διαδικασιών του κανονισμού εκκαθάρισης, τις οποίες ορίζει εκάστοτε η ΕΧΑΕ με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως προς τους υπαλλήλους ή τα στελέχη των Χειριστών που έχουν πρόσβαση στο Σ.Α.Τ. για τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης των συναλλαγών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΑΕ καθορίζονται τα πάσης φύσεως θέματα για την πιστοποίηση και εν γένει την επάρκεια των γνώσεων που πρέπει να διαθέτουν οι υπάλληλοι ή τα στελέχη των Χειριστών για την άσκηση καθηκόντων που σχετίζονται με την διεξαγωγή της εκκαθάρισης των συναλλαγών. Για τις ανάγκες πιστοποίησης των γνώσεων των ως άνω υπαλλήλων και στελεχών, η ΕΧΑΕ μπορεί με ευθύνη της να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διενέργεια σεμιναρίων ή εξετάσεων, που αφορούν στην εν λόγω πιστοποίηση, σε άλλες εταιρίες του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. ή σε άλλους φορείς κατά τους ειδικότερους όρους που θα ορίζονται με τη σχετική Απόφασή της. Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 30/7/2007 απόφαση της 164 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/443/ (ΦΕΚ Β 1904/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΕΧΑΕ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Τ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε. (ΕΧΑΕ) Άρθρο 2 Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (ΕΧΑΕ) και Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 1. Οι άυλες αξίες, που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.) καταχωρούνται στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (ΕΧΑΕ). Η τήρηση των αξιών στο Σ.Α.Τ. γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό. 2. Η ΕΧΑΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών που συνάπτονται σε αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση Χρηματιστηρίου. Επίσης η ΕΧΑΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των μεταβολών, που προκύπτουν στις αξίες ή στα πρόσωπα των δικαιούχων αξιών είτε λόγω εκκαθάρισης είτε επειδή έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα ή διενεργήθηκαν πράξεις από τον μέτοχο ή τον δικαιούχο. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης η Ε.Χ.Α.Ε. μπορεί να αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της εκκαθάρισης και του διακανονισμού για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού τόσο των συναλλαγών που διακανονίζονται πολυμερώς όσο και αυτών που διακανονίζονται διμερώς σύμφωνα με τους όρους του 7

8 παρόντος Κανονισμού δεν συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία που προβλέπεται για το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών. 4. Η ΕΧΑΕ έχει μόνο την υποχρέωση ορθής καταχώρησης των χορηγηθέντων σε αυτή στοιχείων. Οι παρ. 1 & 2 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με την από 30/7/2007 απόφαση της 164 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/443/ (ΦΕΚ Β 1904/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αναριθμήθηκε σε παράγραφο 4 και προστέθηκε νέα παράγραφος 3 ως ανωτέρω με την από 3/3/2008 απόφαση της 174 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/465/ (ΦΕΚ Β 353/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 3 Απόρρητο καταχωρούμενων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων 1. Οι καταχωρήσεις στα αρχεία της ΕΧΑΕ που αφορούν άυλες αξίες είναι απόρρητες. Η ενημέρωση Εκδοτριών, Χειριστών, Επενδυτών και Χ.Α. επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού καθώς και όπου αλλού προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 2. Η ΕΧΑΕ γνωστοποιεί στο δανειστή του άρθρ. 24 ν. 2915/2001, μετά από σχετικό αίτημά του, τα εξής στοιχεία: α. το είδος και τον εκδότη των αξιών που βρίσκονται καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό. β. τους Χειριστές των Λογαριασμών του επενδυτή στους οποίους βρίσκονται καταχωρημένες αξίες καθώς και το είδος και τον εκδότη των αξιών αυτών. 8

9 Άρθρο 4 Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου Η ΕΧΑΕ ενημερώνει υποχρεωτικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις α. Κατά το στάδιο της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή: i. Όταν ο κωδικός ΟΑΣΗΣ δεν αντιστοιχεί στον δηλωθέντα από τον Χειριστή κατά την γνωστοποίηση Λογαριασμό Χειριστή. ii. Όταν ο δηλωθείς κατά την γνωστοποίηση Λογαριασμός Χειριστή δεν έχει συσχετισθεί με κωδικό ΟΑΣΗΣ. iii. Σε κάθε περίπτωση που ο Χειριστής δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης. vi. Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή αφορά αξίες που πιστώθηκαν οριστικά στο γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Αξιών σε ημερομηνία μεταγενέστερη της Τ. β. Κατά το στάδιο του διακανονισμού: Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χειριστής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση. Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 30/7/2007 απόφαση της 164 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/443/ (ΦΕΚ Β 1904/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι υποπεριπτώσεις iv και v του στοιχείου α του άρθρου 4 καταργήθηκαν με την υπ αριθμ. 178/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/473/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ) 9

10 Άρθρο 5 Ιστορικό αρχείο 1. Η ΕΧΑΕ τηρεί σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής της, εκτός του Σ.Α.Τ., ιστορικό αρχείο με όλες τις καταχωρίσεις και μεταβολές (κινήσεις) επί άυλων αξιών που έχουν καταγραφεί στο Σ.Α.Τ., επί εξαετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν. 2. Οι κινήσεις μεταφέρονται στο ιστορικό αρχείο εντός εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο Σ.Α.T ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 6 Λογαριασμοί χρηματικού διακανονισμού 1. Για το διακανονισμό των συναλλαγών επί άυλων αξιών κάθε Χειριστής του Σ.Α.Τ. που συμμετέχει στην εκκαθάριση των συναλλαγών οφείλει να τηρεί σε Τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΧΑΕ, ειδικούς χρηματικούς λογαριασμούς, όπως αυτοί προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ. 2. Οι λογαριασμοί χρηματικού διακανονισμού που τηρεί κάθε Χειριστής στην Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού διακρίνονται σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί Μετοχών και σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί Ομολόγων. Απεικόνιση των εν λόγω Λογαριασμών εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λογαριασμοί αυτοί καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς. 3. Ο Χειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΧΑΕ τον αριθμό των χρηματικών λογαριασμών μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς 10

11 την εκκαθάριση καθώς και την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΧΑΕ ή τρίτων για τους οποίους η ΕΧΑΕ έχει ορισθεί ως αρμόδιο προς είσπραξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Σ.Α.Τ. Άρθρο 7 Προσδιορισμός Μερίδων και Λογαριασμών 1. Η εκκαθάριση και διακανονισμός επί άυλων αξιών διενεργείται μέσω των Λογαριασμών Αξιών Μερίδων Επενδυτών που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., όπως οι λογαριασμοί αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Μερίδα» νοούνται η Μερίδα Επενδυτή, η Μερίδα Εκδότριας και η Μερίδα Μέλους όπως οι μερίδες αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. 3. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός» νοούνται όλοι οι λογαριασμοί αξιών, δηλ. ο Λογαριασμός Αξιών, ο Ειδικός Λογαριασμός και ο Μεταβατικός Λογαριασμός, όπως οι λογαριασμοί αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Οι Λογαριασμοί Αξιών της Μερίδας Μέλους, της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων ΔΑΚ θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ΕΧΑΕ για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η παρ. 4 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 30/7/2007 απόφαση της 164 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης και 11

12 εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/443/ (ΦΕΚ Β 1904/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 8 Λογαριασμός Χειριστή 1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. 2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού Χειριστή καθορίζεται ειδικότερα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. 12

13 ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 9 Η διαδικασία εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών 1. Η διαδικασία εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών αρχίζει με τη γνωστοποίηση από το Χρηματιστήριο στην ΕΧΑΕ των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο και λήγει με το πέρας του διακανονισμού τους. 2. Στη διαδικασία της εκκαθάρισης συμμετέχουν οι Χειριστές και η ΕΧΑΕ κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών διενεργείται μέσω της ΕΧΑΕ αυτοτελώς για το σύνολο των συναλλαγών κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Άρθρο 10 Τα στάδια της εκκαθάρισης Η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών πραγματοποιείται στα εξής τέσσερα στάδια: α. Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών από το Χρηματιστήριο προς την ΕΧΑΕ β. Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση πράξεων (πωλήσεων ή αγορών). γ. Γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή για κάθε πράξη. δ. Διακανονισμός των πράξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΧΑΕ 13

14 Άρθρο 11 Η διαδικασία της γνωστοποίησης των προς εκκαθάριση συναλλαγών 1. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ή και κατά τη διάρκεια αυτής, το Χρηματιστήριο με ευθύνη του διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των πραγματοποιηθεισών χρηματιστηριακών συναλλαγών της ημέρας αυτής. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θεωρούνται ότι παρελήφθησαν με την αποστολή αποδεικτικού παραλαβής από την ΕΧΑΕ 2. Τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα ανά πράξη (πώληση ή αγορά): α. Στοιχεία αξίας της πράξης. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: i. Κωδικός διαπραγμάτευσης. ii. Ποσότητα αξιών. iii. Τιμή μονάδος των αξιών. β. Στοιχεία των Μελών και των εντολέων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: i. Οι κωδικοί των αντισυμβαλλομένων Μελών. ii. Ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ του εντολέα και επιπρόσθετα ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της ομάδας επενδυτών, σε περίπτωση που η εντολή έχει δοθεί για λογαριασμό ομάδας επενδυτών. γ. Τα στοιχεία της πράξης (πώλησης ή αγοράς). Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: i. Ένδειξη είδους πράξης. ii. Ημερομηνία και ώρα πράξης. iii. Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική πράξη του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. vi. Σχετική ένδειξη εάν πρόκειται για πράξη που προήλθε από εντολή που δόθηκε για λογαριασμό ομάδας επενδυτών. 3. Η ΕΧΑΕ απορρίπτει την εισαγωγή στο Σ.Α.Τ. των πράξεων για τις οποίες στην ηλεκτρονική επικοινωνία που αποστέλλει το Χρηματιστήριο δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία ή εάν 14

15 οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α.i. και β.i. της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο Σ.Α.Τ. και σε ισχύ. 4. Μετά την προσωρινή εισαγωγή των πράξεων στο Σ.Α.Τ., η ΕΧΑΕ ελέγχει τα εξής: α. εάν τα σύνολα όλων των πράξεων, των ποσοτήτων των αξιών και της χρηματικής αξίας των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ημέρας αυτής και των αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων του Χρηματιστηρίου συμφωνούν μεταξύ τους. β. εάν τα στοιχεία α., β.i. και γ. της παρ. 2 των αγορών συμφωνούν προς τα αντίστοιχα στοιχεία των πωλήσεων. 5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή ασυμφωνίας των παραπάνω, η ΕΧΑΕ ενημερώνει το Χρηματιστήριο ανάλογα. Το Χρηματιστήριο, για την άρση των παραπάνω ελλείψεων και ασυμφωνιών διαβιβάζει άμεσα νέα συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία για την ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης σε αντικατάσταση των προηγούμενων. Οι υποπεριπτώσεις iv και v του στοιχείου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 καταργήθηκαν με την υπ αριθμ. 178/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/473/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Άρθρο 12 Η διαδικασία της οριστικοποίησης των πράξεων 1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του προηγουμένου άρθρου και την άρση των τυχόν ελλείψεων και ασυμφωνιών, οι ποσοτικές και χρηματικές αξίες των πράξεων (πωλήσεων ή αγορών) αθροίζονται ανά επενδυτή, ανά Μέλος, ανά κωδικό διαπραγμάτευσης και ανά είδος πράξης (σύμπτυξη πράξεων). Η ΕΧΑΕ για τη διενέργεια 15

16 του διακανονισμού με τους Χειριστές προσδιορίζει τη μέση χρηματική τιμή των αξιών των αθροιζόμενων πράξεων, διαιρώντας τη συνολική χρηματική αξία δια της ποσότητας των αξιών. 2. Μετά την ως άνω σύμπτυξη των πράξεων, οι πράξεις που είχαν εισαχθεί προσωρινά στο Σ.Α.Τ. οριστικοποιούνται, σχηματίζοντας οριστικά και αμετάκλητα το σύνολο των προς εκκαθάριση πράξεων. Η οριστικοποίηση εμφαίνεται στους Χειριστές με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΧΑΕ. 3. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας τα Μέλη μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του Σ.Α.Τ. για τα στοιχεία που συμπτύσσονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους σε αξίες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους. 4. Μετά την οριστικοποίησή τους, οι πράξεις δεν υπόκεινται σε καμία τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση από την ΕΧΑΕ. Κατ εξαίρεση σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α 31), οι σχετικές πράξεις μπορεί να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υπό ακύρωση και να ακυρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, το Χρηματιστήριο οφείλει να κοινοποιεί στην ΕΧΑΕ αυθημερόν την απόφασή του, ώστε οι πράξεις αυτές να απομονωθούν από τις διαδικασίες του πολυμερούς διακανονισμού και να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υπό ακύρωση. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακυρώσει την απόφαση του Χρηματιστηρίου, οι πράξεις αυτές θα αποχαρακτηριστούν και θα εκκαθαριστούν με την διαδικασία του διμερούς διακανονισμού. Αν αντίθετα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ακυρώσει την απόφαση του Χρηματιστηρίου, η ΕΧΑΕ χαρακτηρίζει ως άκυρες τις πράξεις αυτές. Μετά το χαρακτηρισμό τους ως άκυρων, οι πράξεις αυτές δεν παράγουν κανένα περαιτέρω αποτέλεσμα στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 13 Διάσπαση πράξης 1. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων (αγορών ή πωλήσεων) επιτρέπεται η διάσπασή τους στις εξής μόνο περιπτώσεις: α. Από το Μέλος, σε περίπτωση πληκτρολόγησης λανθασμένης ποσότητας αξιών στην εντολή αγοράς ή πώλησης στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου. 16

17 β. Από το Μέλος, σε περίπτωση που για την εκκαθάριση της αγοράς ή πώλησης πρέπει να ενεργήσουν περισσότεροι του ενός Θεματοφύλακες. γ. Από τον Θεματοφύλακα, σε περίπτωση που απαιτείται η γνωστοποίηση Λογαριασμών Χειριστή για περισσότερους από έναν επενδυτές. 2. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι ως άνω Χειριστές μπορούν να διασπάσουν την ποσότητα των αξιών μίας αγοράς ή μιας πώλησης σε περισσότερες αγορές ή πωλήσεις αντίστοιχα. Το άθροισμα των αξιών στις δημιουργούμενες με τη διαδικασία αυτή πωλήσεις ή αγορές ισούται υποχρεωτικά με τη συνολική ποσότητα των αξιών πριν από την διάσπαση. Κατά τη διαδικασία αυτή και αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, υπολογίζεται αυτόματα μέσω του Σ.Α.Τ. η συνολική χρηματική αξία για κάθε διασπασθείσα πράξη πολλαπλασιάζοντας τη μέση χρηματική τιμή μονάδος επί την ποσότητα των αξιών. Σε περίπτωση που προκύψουν δεκαδικές μονάδες, αυτές στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο αριθμό, ενώ η χρηματική τιμή των αξιών της τελευταίας διασπασθείσας αγοράς ή πώλησης ορίζεται έτσι ώστε το άθροισμα των χρηματικών τιμών των αξιών όλων των διασπασθεισών αγορών ή πωλήσεων να ισούται με τη χρηματική τιμή των αξιών της αγοράς ή πώλησης πριν από την διάσπαση. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι διασπασθείσες αγορές ή πωλήσεις αντιμετωπίζονται από το Σ.Α.Τ. ως αυτοτελείς αγορές ή πωλήσεις αντίστοιχα. Ο Χειριστής που έκανε την διάσπαση μπορεί να την ανακαλέσει μόνο στο σύνολό της, εφόσον δεν την έχει μεταθέσει και δεν έχει γνωστοποιήσει Λογαριασμό Χειριστή για οποιαδήποτε από τις διασπασθείσες αγορές ή πωλήσεις. 3. Δεν επιτρέπεται η διάσπαση των πράξεων που προέρχονται από εντολές που δόθηκαν για λογαριασμό ομάδας επενδυτών. 4. Στην περίπτωση α. της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η ΕΧΑΕ ενημερώνει το Χρηματιστήριο για τα στοιχεία της διάσπασης και για τον Χειριστή που την πραγματοποίησε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 17

18 Άρθρο 14 Η διαδικασία της γνωστοποίησης 1. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων, ακολουθεί η γνωστοποίηση στο Σ.Α.Τ. του Λογαριασμού Χειριστή από τον οποίο θα αφαιρεθούν ή στον οποίο θα προστεθούν οι αξίες που αφορά η πώληση ή η αγορά. 2. Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή γίνεται είτε από το Μέλος που πραγματοποίησε την αγορά ή πώληση είτε από τον Θεματοφύλακα στον οποίο έχει μετατεθεί η αγορά ή η πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος Κανονισμού. Το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας μπορούν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή μόνο για τους Λογαριασμούς Αξιών Μερίδας Επενδυτή στους οποίους έχουν ορισθεί ως Χειριστές. 3. Για κάθε αγορά ή πώληση επιτρέπεται η γνωστοποίηση ενός μόνο Λογαριασμού Χειριστή και για μία μόνο φορά. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 καταργήθηκε με την υπ αριθμ. 178/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/473/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ) Άρθρο 15 Προθεσμία και συνέπειες γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή 1. Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή πρέπει να γίνει: α. από τα Μέλη, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού. β. από τους Θεματοφύλακες, το αργότερο μέχρι την 13:30 της ημέρας διακανονισμού και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού μέχρι την 16:00 της ημέρας διακανονισμού. 18

19 2. Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή επιφέρει αυτοδίκαια τις εξής συνέπειες: α. Σε περίπτωση πώλησης, τη δέσμευση των πωληθεισών αξιών στον γνωστοποιούμενο Λογαριασμό Χειριστή. β. Σε περίπτωση αγοράς, την προσωρινή, χωρίς έννομα αποτελέσματα εγγραφή στο γνωστοποιούμενο Λογαριασμό Χειριστή της ποσότητας των αγορασθεισών αξιών που ευρίσκεται υπό εκκαθάριση. 3. Η δέσμευση των αξιών και η προσωρινή εγγραφή ισχύουν μέχρι το πέρας του διακανονισμού της πράξης. 4. Τυχόν ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή καθιστά ανίσχυρες την άνω δέσμευση και προσωρινή εγγραφή. Η περίπτωση β. της παρ. 1 του αρθρ. 15 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 16 Μη αποδοχή της γνωστοποίησης λογαριασμού Χειριστή Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή δεν γίνεται αποδεκτή από την ΕΧΑΕ, αν στον γνωστοποιούμενο Λογαριασμό Χειριστή περιέχεται ποσότητα αξιών μικρότερη από αυτή που πωλήθηκε. Άρθρο 17 Ακύρωση γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή 1. Ο Χειριστής μπορεί να προβαίνει στην ολική ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή μόνο μέχρι την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού. Η ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή συνεπάγεται την αντίστοιχη άρση της δέσμευσης ή προσωρινής εγγραφής της παρ. 2 του άρθρου

20 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χειριστής επιθυμεί να συνυπολογισθεί η χρηματική αξία των πωλήσεών του για τον καθορισμό του ορίου συναλλαγών του κατά την επομένη ημέρα συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου (Τ+1), δύναται να δηλώσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα ακύρωσης της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή, στην οποία έχει προβεί. Σε περίπτωση που η ακύρωση καταστεί αναγκαία, αυτή μπορεί να γίνει μόνο από την ΕΧΑΕ ύστερα από σχετική αίτηση του Χειριστή. Η ΕΧΑΕ ενημερώνει σχετικά το Χρηματιστήριο. Άρθρο 18 Παράλειψη γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή, εκπρόθεσμη γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή 1. Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή από Μέλος ή Θεματοφύλακα, επέρχονται τα εξής αποτελέσματα: α. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από Μέλος, η ΕΧΑΕ με την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού, θεωρεί αυτοδικαίως ως γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Χειριστή τον Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Μέλους. β. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από Θεματοφύλακα στην προθεσμία της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 15, δηλαδή μέχρι την 13:30 της ημέρας διακανονισμού ή μέχρι την 16:00 της ημέρας διακανονισμού, εφόσον η μετάθεση έχει γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του παρόντος Κανονισμού, η υποχρέωση γνωστοποίησης επιστρέφει στο Μέλος, το οποίο οφείλει μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού, να γνωστοποιήσει τον ίδιο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του ή Λογαριασμό Χειριστή στην περίπτωση εφαρμογής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΧΑΕ με την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας διακανονισμού, θεωρεί αυτοδικαίως ως γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Χειριστή τον Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Μέλους που μετέθεσε την αγορά ή την πώληση στον Θεματοφύλακα. 20

21 Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β. της παρ. 1 του αρθρ. 18 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Άρθρο 19 Γενικές αρχές του διακανονισμού των πράξεων 1. Μετά την γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή ακολουθεί το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης, δηλαδή ο διακανονισμός των πράξεων. Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο αυτό, η ΕΧΑΕ αφαιρεί τις πωληθείσες αξίες από τους Λογαριασμούς Χειριστή των Μερίδων των πωλητών επενδυτών, τις καταχωρεί στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων των αγοραστών επενδυτών και προβαίνει ταυτόχρονα στις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών. Στην περίπτωση του αρθρ. 26 παρ. 1 (β) του παρόντος Κανονισμού, ο διακανονισμός διενεργείται αποκλειστικά με χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών. 2. Ο διακανονισμός των πράξεων είναι πολυμερής. Διμερής διακανονισμός χωρεί, όπου προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό. 3. Συμψηφισμός χωρεί μόνο στα πλαίσια του πολυμερούς διακανονισμού και αφορά μόνο το χρηματικό σκέλος της εκκαθάρισης. Η ΕΧΑΕ συμψηφίζει τις χρηματικές απαιτήσεις και οφειλές του Χειριστή, που έχουν προέλθει από συναλλαγές της ίδιας ημέρας. 4. Ο διακανονισμός των πράξεων διενεργείται από την ΕΧΑΕ με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή», ως εξής: α. κάθε αγορασθείσα αξία μεταφέρεται στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του αγοραστή επενδυτή, μόνον εφόσον το τίμημα αγοράς της έχει καταβληθεί ή συμψηφιστικά εξοφληθεί και 21

22 β. το τίμημα μίας πωληθείσας αξίας, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί συμψηφιστικά, αποδίδεται στον Χειριστή του πωλητή επενδυτή, μόνον εφόσον η αξία αυτή έχει προηγουμένως παραδοθεί στο διακανονισμό. 5. Η ΕΧΑΕ διακανονίζει τις συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό και με βάση αυτοματοποιημένο αλγόριθμο, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων των επενδυτών εντολέων προς τους Χειριστές ή και αντίστροφα. 6. Ο διακανονισμός κάθε αγοράς ή πώλησης θεωρείται οριστικός και αμετάκλητος, κατά την έννοια του άρθρ. 3 του ν. 2789/00, ως προς τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στους Λογαριασμούς Χειριστή και στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 19 προστέθηκε με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 20 Πολυμερής Διακανονισμός Γενικές Αρχές 1. Ο πολυμερής διακανονισμός πραγματοποιείται από την ΕΧΑΕ μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ), εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 44 παρ. 5 του Κανονισμού ΧΑ ή του άρθρου 26, παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα ο διακανονισμός των συναλλαγών επί ομολόγων και ομολογιών πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Τ+1) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). 2. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές, η δε υποχρέωση ή απαίτηση Χειριστή είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου του. 3. Η από το διακανονισμό παροχή αξιών και χρημάτων προς Χειριστή με το πέρας κάθε κύκλου θεωρείται ως τμηματική παροχή, την οποία δεν μπορεί να αποκρούσει ο Χειριστής. 22

23 4. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά τη διενέργεια του διακανονισμού, όπως ιδίως οι ειδικότερες προδιαγραφές του αλγορίθμου διακανονισμού, ο αριθμός των κύκλων και η ώρα διεξαγωγής κάθε κύκλου καθορίζονται από την ΕΧΑΕ. 5. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάγκη προστασίας των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ μπορεί να τεθεί σε αναστολή η εκκαθάριση των αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά. Με την απόφαση αυτή θα μπορούν να ρυθμίζονται ο χρόνος διάρκειας αναστολής της εκκαθάρισης καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια. Η παρ. 1 του άρθρ. 20 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 17/11/2005 απόφαση της 261 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 23/367/ (ΦΕΚ Β 96/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 21 Πολυμερής Διακανονισμός - Διαδικασία 1. Ο διακανονισμός διενεργείται σε κύκλους. Σε κάθε κύκλο, η ΕΧΑΕ επιδιώκει το διακανονισμό του συνόλου των συναλλαγών με βάση τις αρχές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. 2. Κάθε κύκλος διακανονισμού χωρίζεται στις εξής φάσεις: α. Φάση Α: Διακανονισμός των γνωστοποιηθεισών αγορών, στις οποίες αντιστοιχούν πωλήσεις της ίδιας αξίας, από τον ίδιο Χειριστή στον ίδιο Κωδικό ΟΑΣΗΣ. β. Φάση Β: Διακανονισμός των λοιπών γνωστοποιηθεισών αγορών. 3. Ο πρώτος κύκλος διακανονισμού έχει δύο στάδια, σε καθένα από τα οποία ολοκληρώνονται οι Φάσεις Α και Β της προηγούμενης παραγράφου: 23

24 α. Στάδιο Α: Ο διακανονισμός διενεργείται από την ΕΧΑΕ χωρίς τη συμμετοχή και πριν την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας Χρηματικού Διακανονισμού. β. Στάδιο Β: Ο διακανονισμός διενεργείται με τη συμμετοχή της Τράπεζας Χρηματικού Διακανονισμού. 4. Σε κάθε φάση ή στάδιο διακανονισμού, η ΕΧΑΕ υπολογίζει: α. Το όριο κάλυψης κάθε Χειριστή, το οποίο ισούται με τη χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεων του Χειριστή αυτού συν το ποσό, που βρίσκεται κατατεθειμένο στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του και έχει από την ΕΧΑΕ δεσμευτεί μέχρι του ύψους της συνολικής αξίας των προς εκκαθάριση αγορών του, μείον την χρηματική αξία των αγορών του Χειριστή αυτού, που έχουν ήδη διακανονιστεί. Ειδικά κατά στο στάδιο Α του πρώτου κύκλου διακανονισμού, το όριο κάλυψης του Χειριστή ισούται με την αξία των γνωστοποιηθεισών πωλήσεών του. β. Το όριο διακανονισμού κάθε Χειριστή, το οποίο ισούται με τη συνολική χρηματική αξία των γνωστοποιηθεισών αγορών του. γ. Την κλίμακα προτεραιότητας Χειριστών, οι αγορές των οποίων προτάσσονται στο διακανονισμό. Προτεραιότητα στο διακανονισμό έχουν: i. κατά το στάδιο Α του πρώτου κύκλου, οι αγορές του Χειριστή, που εμφανίζει το μεγαλύτερο όριο κάλυψης. ii. κατά στο στάδιο Β του πρώτου κύκλου καθώς και σε κάθε επόμενο κύκλο, οι αγορές του Χειριστή, ο οποίος εμφανίζει το υψηλότερο χρηματικό ποσό δέσμευσης στην Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού. 5. Σε περίπτωση Χειριστών, που ισοβαθμούν με το κριτήριο της παρ. 4γ του παρόντος άρθρου, προτάσσεται στην κλίμακα διακανονισμού ο Χειριστής που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο. 24

25 6. Η ΕΧΑΕ δύναται να διενεργεί τη Φάση Β κάθε σταδίου ή κύκλου διακανονισμού διακανονίζοντας παράλληλα (διακανονισμός σε ομάδα) τις γνωστοποιηθείσες αγορές περισσοτέρων του ενός Χειριστών, οι οποίοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κλίμακας προτεραιότητας. 7. Σε κάθε κύκλο η ΕΧΑΕ επιδιώκει με τις προτεραιότητες των παρ. 4γ και 5 του παρόντος άρθρου το διακανονισμό των αγορών. Κάθε Χειριστής μπορεί να ικανοποιηθεί για αγορές του το ανώτερο μέχρι του ύψους του ορίου διακανονισμού του, εφόσον αυτό είναι ίσο ή μικρότερο του ορίου καλύψεώς του. 8. Από τις αγορές ενός Χειριστή ή μίας ομάδας Χειριστών κατά τη διάρκεια της φάσης Β κάθε κύκλου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που εμφανίζει τη μεγαλύτερη προς διακανονισμό ποσότητα αξιών. Κατά τη φάση Α κάθε κύκλου, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα εκείνη που επιλέγεται τυχαία από τον αλγόριθμο. 9. Από τις πωλήσεις των Χειριστών που έχουν αναλυθεί επιλέγεται και διακανονίζεται κατά προτεραιότητα η πώληση της οποίας η ποσότητα αξιών προσεγγίζει αριθμητικά την ποσότητα της υπό διακανονισμό αγοράς. 10. Μία πράξη (αγορά ή πώληση) δύναται να διακανονιστεί σε περισσότερους κύκλους. Ως τίμημα μίας αγορασθείσας ή πωληθείσας αξίας νοείται η μέση χρηματική τιμή μονάδος, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και στρογγυλοποιηθεί κατ αρθρ. 12 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. 11. Στο τέλος κάθε κύκλου που συμμετέχει η Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού, η ΕΧΑΕ προβαίνει σε πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή (πληρωμή) με το μέρος εκείνο του τιμήματος των διακανονισμένων πωλήσεών του, που δε συμψηφίστηκε με το τίμημα των γνωστοποιηθεισών αγορών του. Η πληρωμή αυτή διενεργείται από την ΕΧΑΕ μόνο εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων του Χειριστή υπερβαίνει τη συνολική χρηματική αξία των αγορών του και μέχρι του ποσού της διαφοράς αυτής. Άρθρο 22 Διμερής Διακανονισμός 25

26 1. Διμερής διακανονισμός διενεργείται στις Προσυμφωνημένες συναλλαγές των άρθρ. 100, 101, 102, 103 του Κανονισμού ΧΑ και σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. για συναλλαγές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2579/1998. Ειδικά στις περιπτώσεις των Πακέτων Διάθεσης του άρθρ. 104 του Κανονισμού ΧΑ, διενεργείται μόνο μεταφορά τίτλων επί τη βάσει του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 30 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Ε.Κ. 2. Διακανονισμός των διμερώς διακανονιζόμενων συναλλαγών δεν χωρεί, εάν τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώσουν πλήρως τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους. 3. Διμερής διακανονισμός χωρεί έως την Τ+3, με Τ την ημέρα πραγματοποίησης της διμερώς διακανονιζόμενης συναλλαγής. Κατ εξαίρεση στην περίπτωση των Πακέτων Διακανονισμού Spot ο διακανονισμός διενεργείται αυθημερόν (Τ+0). Το άρθρ. 22 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρ. 1 του άρθρ. 22 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 17/11/2005 απόφαση της 261 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 23/367/ (ΦΕΚ Β 96/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 23 Υπερημερία Χειριστών 1. Υπερημερία Χειριστών που προκύπτει από την εκκαθάριση, θεωρείται ότι υπάρχει στις εξής ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: α. Οταν ο Χειριστής δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή. β. Οταν στον Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο. 26

27 γ. Όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής το άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού και στον Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του Μέλους δεν είναι διαθέσιμη η πωληθείσα ποσότητα αξιών. 2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου: α. τα χρήματα και οι αξίες που αντιστοιχούν στις μη διακανονισθείσες αγορές ή πωλήσεις (εκκρεμότητες) παραμένουν δεσμευμένα στους οικείους Λογαριασμούς για τη διενέργεια του εκπρόθεσμου διακανονισμού. β. η ΕΧΑΕ γνωστοποιεί την επόμενη της ημέρας διακανονισμού στο Χ.Α. στην Ε.Κ. και στον Διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου τα πλήρη στοιχεία των εκκρεμών υποχρεώσεων του υπερήμερου Μέλους, ήτοι των πάσης φύσεως χρηματικών ποσών που δεν κατέβαλε και των πράξεων πώλησης για τις οποίες δεν γνωστοποίησε Λογαριασμό Χειριστή, για την κατά το Ν. 2471/97 ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου. [Άρθρο 24] Το άρθρ. 24 διαγράφηκε με την από 27/7/2006 απόφαση της 269 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 22/396/ (ΦΕΚ Β 1726/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 25 Εκπρόθεσμος Διακανονισμός Η ΕΧΑΕ διενεργεί εκπρόθεσμο διακανονισμό των εκκρεμοτήτων ως εξής: Μετά την ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, η ΕΧΑΕ μεταθέτει κατά την έννοια του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού άμεσα και αμετάκλητα τις εκκρεμείς σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό υποχρεώσεις του υπερήμερου Μέλους, στο Μέλος που έχει ορισθεί σύμφωνα με τον ν. 2471/1997, όπως ισχύει. Οι αξίες και τα χρήματα που προκύπτουν από το διακανονισμό των εκκρεμών υποχρεώσεων του υπερήμερου Μέλους καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του Επικουρικού Κεφαλαίου και στο 27

28 Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του ορισθέντος Μέλους αντίστοιχα. Κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, ο αριθμός των οφειλομένων και απαιτουμένων από το ορισθέν Μέλος τίτλων καθορίζεται με συμψηφισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου ανά ομοειδή τίτλο. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται για τη διενέργεια του διακανονισμού και στην περίπτωση αυτή. Το άρθρ. 25 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 27/7/2006 απόφαση της 269 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 22/396/ (ΦΕΚ Β 1726/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 26 Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Εκκαθάριση Μέλους που εξακολουθεί να είναι υπερήμερο μετά τη λήξη του χρόνου κατάρτισης πακέτου Spot 2 στο Χ.Α. 1. Προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για παράδοση τίτλων προς την εκκαθάριση, Μέλος, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερημερία μετά τη λήξη του χρόνου κατάρτισης πακέτου Spot 2 της ημέρας Τ+4, όπως αυτός ορίζεται με απόφαση του Χ.Α., υποχρεούται να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή του ως εξής: α) Εφόσον δεν έχει χωρήσει από την Τ έως την Τ+4 καμία εταιρική πράξη επί των οφειλομένων τίτλων και αυτοί δεν τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, με την προσκόμιση τίτλων που έχει αποκτήσει με Πακέτο Διακανονισμού Spot 1, ή από συμφωνία για κατάρτιση συμβολαίου επαναγοράς ειδικού τύπου (STRAs) επί των τίτλων μέσω της αγοράς παραγώγων. β) Εφόσον κατά το διάστημα Τ έως την Τ+4 έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη του εκδότη των οφειλομένων τίτλων ή οι τίτλοι τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, η παροχή του Μέλους μετατρέπεται σε χρηματική και υπολογίζεται ως η διαφορά που προκύπτει από την αρχική αξία της συναλλαγής με την αξία που προκύπτει με πολλαπλασιασμό των οφειλομένων τεμαχίων επί την υψηλότερη τιμή κλεισίματος που είχε ο οφειλόμενος τίτλος, είτε την ημέρα Τ είτε την προσαρμοσμένη από το Χ.Α. τιμή κλεισίματος της ημέρας Τ+3, το δε Μέλος μπορεί να την εκπληρώσει μόνο με πίστωση του Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού του. 28

29 2. Η ΕΧΑΕ ενημερώνει αμελλητί το ΧΑ σχετικά με την μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκκαθάριση Μέλους του προκειμένου το ΧΑ να λάβει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του μέτρα. Το άρθρ. 26 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρ. 1 του άρθρ. 26 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 17/11/2005 απόφαση της 261 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 23/367/ (ΦΕΚ Β 96/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΓΟΡΩΝ Η ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 27 Γενικά για τη μετάθεση 1. Με τη μετάθεση αγοράς ή πώλησης, το Μέλος μεταφέρει υποχρεώσεις του και εκχωρεί απαιτήσεις του που απορρέουν από την εκκαθάριση αγοράς ή πώλησης σε ένα Θεματοφύλακα, ο οποίος υποκαθιστά το Μέλος στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του. Η μετάθεση αφορά συγκεκριμένη αγορά ή πώληση και γίνεται από το Μέλος που την κατάρτισε. 2. Δεν επιτρέπεται να γίνει μετάθεση αγοράς ή πώλησης από Μέλος, το οποίο ενεργεί τη συγκεκριμένη πράξη με την ιδιότητά του ως Ειδικού Διαπραγματευτή. 29

30 Άρθρο 28 Διαδικασία και συνέπειες της μετάθεσης - Ανάκληση μετάθεσης Ανενεργός μετάθεση 1. Η μετάθεση αγοράς ή πώλησης επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί κοινή δήλωση του Θεματοφύλακα και του Μέλους προς την ΕΧΑΕ ότι ο μεν Θεματοφύλακας αποδέχεται μεταθέσεις από το συγκεκριμένο Μέλος, το δε Μέλος ότι επιθυμεί να μεταθέτει στον συγκεκριμένο Θεματοφύλακα. 2. Η μετάθεση συγκεκριμένης αγοράς ή πώλησης γίνεται μετά την οριστικοποίηση της πράξης και πριν από την γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή. Σε κάθε περίπτωση, η μετάθεση πράξης πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 20:00μ.μ. της Τ+1 αν ο διακανονισμός της πράξης γίνεται την Τ+3 και το αργότερο έως την π.μ. της Τ+1 αν ο διακανονισμός γίνεται την Τ Μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και με την προϋπόθεση ότι ο Θεματοφύλακας δεν έχει προηγουμένως προβεί στη γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή της πράξης στην οποία αφορά η μετάθεση, το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση της πράξης. Επίσης το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση και να προβεί σε νέα μετάθεση της πράξης μεταξύ 14:00 και 16:30 μ.μ. της ημέρας Τ+2, αν ημέρα διακανονισμού της πράξης είναι η Τ Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή από το Θεματοφύλακα θεωρείται ως αποδοχή της μετάθεσης. Μετά την αποδοχή της μετάθεσης αγοράς ή πώλησης, το Μέλος υποκαθίσταται από το Θεματοφύλακα στο σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση αυτής. 5. Στις περιπτώσεις παράλειψης γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή ή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον Θεματοφύλακα των υποχρεώσεών του απέναντι στον χρηματικό διακανονισμό, η μετάθεση καθίσταται ανενεργός, λογίζεται ως μη γενομένη και δεν παράγει αποτελέσματα για την ΕΧΑΕ Στις περιπτώσεις αυτές, το Μέλος ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που μετατέθηκαν στο Θεματοφύλακα. 6. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου το Μέλος δύναται να μεταθέσει εκ νέου την πράξη στον ίδιο ή σε διαφορετικό Θεματοφύλακα μέχρι την 16:00 της ημέρας διακανονισμού. 30

31 Η παρ. 6 του αρθρ. 28 προστέθηκε με την από 1/4/2005 απόφαση της 252 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 6/336/ (ΦΕΚ Β 662/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 αντικαταστάθηκε με την από 17/12/2007 απόφαση της 171 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει από 1/02/2008. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Άρθρο 29 Παράδοση αξιών στις συμβάσεις repos του Χ.Α. 1. Η μεταφορά αξιών από Μερίδα υπόχρεου προς παράδοση στην Ε.Χ.Α.Ε. σε Μερίδα Ε.Χ.Α.Ε. σε εκτέλεση υποχρεώσεων κατάρτισης συμβάσεων repos, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Χ.Α., ή άσκησης δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές διενεργείται εναλλακτικά ως εξής: α. Ο Χειριστής υπό τη διαχείριση του οποίου είναι καταχωρημένες οι παραδοτέες αξίες προβαίνει σε δήλωση παράδοσής τους ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. χαρακτηρίζοντας τις ως «διαθέσιμες υπέρ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.». Ακολούθως η Ε.Χ.Α.Ε. αναλαμβάνει απευθείας τις ως άνω χαρακτηρισμένες αξίες και τις μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιών Μερίδας της. β. Οι αξίες μεταφέρονται απευθείας με ηλεκτρονική κίνηση του ως άνω Χειριστή στο Σ.Α.Τ. από το Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του υπόχρεου επενδυτή σε Λογαριασμό Αξιών Μερίδας Ε.Χ.Α.Ε. 2. Η μεταφορά αξιών από Μερίδα Ε.Χ.Α.Ε. σε Μερίδα δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή για το διακανονισμό σύμβασης repos της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε., η οποία προβαίνει σε απευθείας πίστωση του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας του δικαιούχου επενδυτή μέσω του Σ.Α.Τ. Οι πιστωθείσες αξίες δεσμεύονται αυτόματα από το Σ.Α.Τ. υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. σε υπόλοιπο 31

32 «παράδοση από Ε.Χ.Α.Ε.» υπό το χειρισμό του Χειριστή του δικαιούχου προς παραλαβή επενδυτή. Αξίες που δεσμεύονται σύμφωνα τα ανωτέρω μπορεί είτε να χαρακτηρίζονται ως διαθέσιμες είτε να επιστρέφουν υποχρεωτικά στη Μερίδα Ε.Χ.Α.Ε. μετά από εντολή της Ε.Χ.Α.Ε. 3. Για τη διενέργεια των παραπάνω μεταφορών, η Ε.Χ.Α.Ε. προσδιορίζει ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Α.Τ. την ποσότητα και το είδος των προς παράδοση αξιών, το Χειριστή που υποχρεούται να παραδώσει για λογαριασμό του επενδυτή και την ημερομηνία διενέργειας της μεταφοράς στο Σ.Α.Τ. Στις μεταφορές που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζεται το άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού. 4. Η Ε.Χ.Α.Ε. τηρεί δύο συνολικά υπόλοιπα πληροφοριακού χαρακτήρα στους Λογαριασμούς των επενδυτών που συνάπτουν συμβάσεις repos ως εξής: α. Υπόλοιπο «οφειλόμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών που ο επενδυτής έχει αγοράσει με σύμβαση repos και οφείλει να επιστρέψει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. β. Υπόλοιπο «προσδοκώμενες αξίες»: πρόκειται για το προοδευτικό άθροισμα των αξιών, που ο επενδυτής έχει πωλήσει με σύμβαση repos και δικαιούται να αναλάβει σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. 5. Σε περίπτωση μεταφοράς αξιών σε εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατάρτιση σύμβασης επαναγοράς (STRA), όπως ορίζεται στον Κανονισμό Χ.Α., η οποία καταρτίζεται για την κάλυψη συναλλαγής της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, οι μεταφερόμενες αξίες θα διατηρούν όλα τα δικαιώματα που είχαν αυτές κατά την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας κατάρτισης της σύμβασης επαναγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρεί για τη σχετική σύμβαση η Ε.Χ.Α.Ε. στο Σ.Α.Τ. Το άρθρο 29 αντικαταστάθηκε με την από 15/12/2008 απόφαση της 189 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/495/ (ΦΕΚ Β.) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει από 1/01/

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I. Προοίμιο Ορισμοί - Γενικές ρυθμίσεις 1. Προοίμιο 1.1. Το Χ.Α. διαχειρίζεται ηλεκτρονικό δίκτυο διόδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ 2/563/ του Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΦΑΗ 2/563/ του Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΑΗ 2/563/23.9.2010 του Διοικητικού υμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Από την 1 η Μαΐου 2004, η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος ως σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων, έχει παραδοσιακά στενούς πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς

Διαβάστε περισσότερα