Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ"

Transcript

1 I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I

2

3 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή

4 Η έκδοση αυτού του κειμένου έγινε με την υποστήριξη της DG Education and Culture (Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: index_en.htm Η παρούσα έκδοση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των εταίρων του προγράμματος και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για την χρήση των πληροφοριών που περιέχει το παρόν κείμενο. Εκδότες: Verity Donnelly, Μέλος του προσωπικού του Φορέα Στην σύνταξη του συγκεκριμένου εγγράφου αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη η συμμετοχή των προτεινόμενο ειδικών των χωρών οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών για την Ένταξη. Η χρήση αποσπασμάτων του κειμένου επιτρέπονται υπό τον όρο να γίνεται σαφής αναφορά στην πηγή. Η παραπομπή στην παρούσα έκθεση πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής: Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2011) Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Προκλήσεις και Ευκαιρίες, Odense, Denmark: Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή ISBN (Print): ISBN (Electronic): European Agency for Development in Special Needs Education 2011 Secretariat Østre Stationsvej 33 DK-5000 Odense C Denmark Tel: Brussels Office 3 Avenue Palmerston BE-1000 Brussels Belgium Tel:

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τον Φορέα του προγράμματος σχετικά με την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης Αποτελέσματα του προγράμματος Η έκθεση της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης Στόχοι της έκθεσης Παραδείγματα πρακτικής χωρών Δομή της έκθεσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δομή της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Κριτήρια εισόδου Εκπροσώπηση από μειονοτικές ομάδες Το περιεχόμενο της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Αξιολόγηση Προσεγγίσεις βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Διακριτές και συνδυαστικές ενότητες μαθημάτων Ενοποιημένοι κύκλοι μαθημάτων Στάσεις και αξίες στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών Περίληψη ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Περίληψη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Επαγγελματική Ανάπτυξη Περίληψη ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

6 6.1 Η αξιολόγηση των ικανοτήτων Περίληψη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Περίληψη ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ορολογία Ολιστικές πολιτικές για την υποστήριξη όλων των μαθητών Υπευθυνότητα Περίληψη ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ζητήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Προσλήψεις και διατήρηση θέσεων εργασίας Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών Συνεργασίες στα σχολεία Αλλαγή βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα Ικανότητες των εκπαιδευτικών Ευρύτερα ζητήματα πολιτικής Ορολογία Εντοπισμός των μαθητών Υποστήριξη όλων των μαθητών Συγκρουόμενα συμφέροντα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Προτάσεις για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών Προτάσεις για την ευρύτερη πολιτική ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης για την Αναπηρία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη Νέα Υόρκη (Ιούνιος 2011), τόνισα τη σπουδαιότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών λειτουργών «Μπορούμε να μιλάμε για την ένταξη σε πολλαπλά επίπεδα: σε εννοιολογικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, ιδεαλιστικό ή ερευνητικό επίπεδο, αλλά σε τελικό επίπεδο είναι ο εκπαιδευτικός αυτός ο οποίος καλείται να υποστηρίξει μια διαφορετικούς μαθητές μέσα σε μια τάξη. Είναι ο εκπαιδευτικός αυτός που καλείται να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης. Αν ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διαφορετικότητα των μαθητών μέσα στη γενική τάξη, τότε όλες οι καλές προθέσεις προς μια ενταξιακή εκπαίδευση είναι ανούσιες. Επομένως, η πρόκληση για το μέλλον είναι να αναπτύξουμε κύκλους μαθημάτων και να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς στο πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτήν τη διαφορετικότητα». Το τριετές πρόγραμμα του Φορέα ξεκίνησε το 2009 και σκοπός του ήταν να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι μέσω της βασικής τους εκπαίδευσης να είναι «ενταξιακοί». Πενήντα πέντε εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στην προσπάθεια από 25 χώρες και συγκεκριμένα από: την Αυστρία, το Βέλγιο (ομιλούσες Φλαμανδικά και Γαλλικά κοινότητες), τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία), την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Τσέχικη Δημοκρατία, τη Φιλανδία. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων συμπεριελάμβανε υπευθύνους για την χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής αρμόδιους για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και για την ενταξιακή εκπαίδευση- και εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδικής αγωγής. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, ένας μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερόμενων συμμετείχαν, επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιπροσώπων εθελοντικών οργανώσεων, μαθητών και γονέων. Ο Φορέας οφείλει να ευχαριστήσει όλους για την πολύτιμη συνεισφορά τους. (Επιπλέον 5

8 πληροφορίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των ειδικών μπορούν να αναζητηθούν στο Παράρτημα 1.) Η παρούσα έκθεση αποτελεί μια σύνθεση όλων των λεπτομερών εκθέσεων της καθεμίας συμμετέχουσας χώρας σχετικά με την πολιτική και πρακτική της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης. Επιπλέον, αντλεί πληροφορίες από τη βιβλιογραφική επισκοπή της πολιτικής και έρευνας, η οποία διενεργήθηκες ως μέρος του προγράμματος, καθώς και από δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των 14 Επισκέψεων Μελέτης των Χωρών για να επισημάνει σημαντικά παραδείγματα και παρουσιάσει προτάσεις για το μέλλον. Το πρόγραμμα, επίσης, θα συγκροτήσει ένα Προφίλ Ενταξιακών Εκπαιδευτικών το οποίο ουσιαστικά θα σκιαγραφεί ένα πλαίσιο διαφορετικών περιοχών ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να μπορούν να εργαστούν σε ενταξιακά πλαίσια, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη όλες τις μορφές διαφορετικότητας. Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση, μαζί με το έγγραφο περιγραφής του Προφίλ των εκπαιδευτικών θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης σε όλη την Ευρώπη. Cor Meijer Διευθυντής Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή 6

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών είναι κυρίαρχο στην πολιτική ατζέντα της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Επιπλέον, ευρέως αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών καθώς και της εκπαίδευσής τους στα πλαίσια της προσπάθειας μετακίνησης προς τη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων με έναν περισσότερο ενταξιακό προσανατολισμό. Η Παγκόσμια Έκθεση για την Αναπηρία (2011) τονίζει ότι: Η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα καίριο και κρίσιμο ζήτημα για να μπορούν να αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί βέβαιοι και ικανοί να διδάξουν παιδιά με «διαφορετικές ανάγκες». Επιπλέον δίνει έμφαση Στην αναγκαιότητα να εστιαστεί αυτή η κατάρτιση όχι μόνο στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά κυρίως σε αντιλήψεις και σε αξίες (σελ. 222). Προς το τέλος του 2007, εκπρόσωποι από τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (στο εξής θα ονομάζεται «Φορέας») συναντήθηκαν με σκοπό να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ένταξη, μια συζήτηση που είχε τεθεί ως προτεραιότητα προς διερεύνηση από τον Φορέα από το 2009 και μετά. Έπειτα από συζητήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προτεραιότητες σε Ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο εντός των κρατών μελών, λήφθηκε η απόφαση να επικεντρωθούμε σε μια ουσιώδη ερώτηση: πως μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται από τη βασική τους εκπαίδευση ώστε να είναι «ενταξιακοί»; Αρχικά, η συνεπτυγμένη έκδοση του προγράμματος αναφερόταν σε «εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης», αλλά αυτό αργότερα άλλαξε σε «όλους» τους εκπαιδευτικούς, κυρίως επειδή οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποστήριξαν έντονα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αναλάβουν την ευθύνη για όλους τους μαθητές στις τάξεις τους. Επιπλέον, αναγνώρισαν το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν υποστήριξη στην προσπάθειά τους να χτίσουν τις ικανότητές τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Το τριετές πρόγραμμα είχε ως στόχο να εξετάσει τις απαραίτητες δεξιότητες, τις γνώσεις και το βαθμό κατανόησης, τις αντιλήψεις και 7

10 αξίες που είναι απαραίτητες στον κάθε νέο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από το αντικείμενο, την ειδικότητα, την ηλιακή ομάδα που καλείται να διδάξει ή τον τύπο του σχολείου στο οποίο θα εργαστεί. Στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη πολιτική και πρακτική και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα σχετικά με την ένταξη. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή: Προτάσεων για τη δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Προτάσεων προς τους φορείς χάραξης πολιτικής. Παραδείγματα καινοτόμων πρακτικών. Καθώς οι χώρες-μέλη του Φορέα ζήτησαν επιπλέον πληροφορίες για τις ικανότητες, τις αντιλήψεις και τα πρότυπα που απαιτείται να διαθέτουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ενταξιακά πλαίσια, ένα βασικό παραδοτέο του προγράμματος θα είναι ένα προφίλ ενταξιακών εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται σε πληροφορίες από τα δεδομένα κάθε χώρας, συμφωνημένες όμως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα 1.1. Η έκθεση καθορίζει τη μεθοδολογία του προγράμματος και το πλαίσιο σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει συνοπτικές πληροφορίες οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί από τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίες παρατίθενται στον πρόλογο. της κάθε συμμετέχουσας χώρας όπως αυτές αναφέρθηκαν στον Πρόλογο. Παρά το γεγονός ότι 25 χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 29 εκθέσεις υποβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων εκθέσεων από τις ομιλούσες Φλαμανδικά και Γαλλικά κοινότητες του Βελγίου και τις τέσσερις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου- Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία. 1.1 Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τον Φορέα του προγράμματος σχετικά με την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης Μετά από την επισκόπηση των διεθνών εγγράφων πολιτικής και της ερευνητικής βιβλιογραφίας από το έτος 2000 και μετά (διαθέσιμες στον ιστότοπο: teacher-education-for-inclusion), μια βασική έρευνα των χωρών 8

11 μελών του Φορέα διενεργήθηκε σχετικά με κεντρικά ζητήματα και προκλήσεις που συνδέονται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ένταξη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και την πρακτική συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια μέσω ενός ερωτηματολογίου απευθυνόμενο σε καθορισμένους εμπειρογνώμονες των συμμετεχουσών χωρών. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο τον Οκτώβριου του 2009 και η δεύτερη συνάντηση για το πλήρες σχέδιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη το Και οι δύο συναντήσεις, επιπρόσθετα από την παροχή πολύτιμων ευκαιριών για την δημιουργία δικτύου, ενθάρρυναν τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των χωρών μελών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα με σκοπό την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την καταγραφή των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το 2010 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης σε 5 χώρες και 9 επιπλέον επισκέψεις το Οι επισκέψεις αυτές συνεισέφεραν σημαντικά στο πρόγραμμα κυρίως γιατί προσέφεραν τη δυνατότητα για διενέργεια ανοιχτού διαλόγου σχετικά με ζητήματα-κλειδιά καθώς και τη δυνατότητα να συζητήσουν οι εμπειρογνώμονες της κάθε χώρας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τις συγκεκριμένες ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους «ενταξιακούς» εκπαιδευτικούς. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις μελέτης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο :http://www.europeanagency.org/agency-projects/teacher-education-for-inclusion/countrystudy-visits Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από μια Ομάδα Συμβούλων αποτελούμενη από τους Εκπροσώπους Μελών του Φορέα και τους Εθνικούς Συντονιστές, από το προσωπικό του Φορέα και έναν εξωτερικό σύμβουλο, τον Kari Nes από την Νορβηγία. Επίσης, μία διευρυμένη Ομάδα Συμβούλων του Προγράμματος συναντήθηκε κατά την διάρκεια του προγράμματος με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-τη Γενική Γραμματεία για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (DG-EAC), από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας (OECD-CERI) και από το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO (IBE) για να διασφαλίσει την συνοχή και την συνέπεια με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. 9

12 1.1.1 Αποτελέσματα του προγράμματος Επιπροσθέτως από τη διενέργεια βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με θέματα πολιτικής και έρευνας, η οποία προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν: Εκθέσεις 29 χωρών σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης. Όλες αυτές οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες προς μεταφόρτωση από τον ιστότοπο: country-info. Επιπλέον, οι εκθέσεις των χωρών παρουσιάζονται σε συναφή μορφή με σκοπό να διευκολύνουν τη διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων μεταξύ των χωρών. Ένας «πίνακας παρουσίασης δεδομένων» ο οποίος συνδέει τα ευρήματα από το πρόγραμμα απευθείας με τις προτάσεις που προέκυψαν από αυτό, αποτελεί την τελική έκθεση σύνθεσης του προγράμματος. Ο πίνακας παρουσίασης δεδομένων αντλεί πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και τις αξιολογήσεις της πολιτικής της κάθε χώρας, από τις εκθέσεις των χωρών και από τις επισκέψεις και συνδέει τα ευρήματα αυτά με τις αντίστοιχες προτάσεις που παρουσιάζονται στα τελευταία κεφάλαια της παρούσας έκθεσης. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: Ένα Προφίλ των Ενταξιακών Εκπαιδευτικών αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του προγράμματος ως αποτέλεσμα της έρευνας, των πληροφοριών που παρείχε η κάθε χώρα και πιο συγκεκριμένα, των συζητήσεων με τους εμπειρογνώμονες του προγράμματος και τα ενδιαφερόμενα μέλη κατά τη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης. Οι 9 επισκέψεις μελέτης το 2011 αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένα με σκοπό την επικύρωση και επαλήθευση του περιεχομένου του Προφίλ των Ενταξιακών Εκπαιδευτικών. Το Προφίλ παρέχει ένα πλαίσιο περιοχών ικανοτήτων που ισχύουν σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (δηλαδή δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην ηλικία, στη φάση, στον τομέα ή σε οποιοδήποτε τρόπο παράδοσης ή μέθοδο). Οι περιοχές ικανότητας 10

13 πρέπει να αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της Βασικής Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών (ΒΕΕ) και να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη μετέπειτα επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το προφίλ βασίζεται σε συμφωνημένες βασικές αξίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στην ενταξιακή εκπαίδευση, και έχουν την ευθύνη όλων των μαθητών. Περιοχές ικανότητας αποτελούν οι: Εκτίμηση της διαφορετικότητας των μαθητών: η διαφορετικότητα θεωρείται πλούσια πηγή και πλεονέκτημα για την εκπαίδευση. Υποστήριξη όλων των μαθητών: οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων από όλους του μαθητές. Εργασία με τους άλλους: η συνεργασία και ομαδική εργασία είναι βασικές προσεγγίσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Προσωπική επαγγελματική εξέλιξη: η διδασκαλία ως μια μαθησιακή δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή εκπαίδευση και μάθησή τους. Στάσεις και πεποιθήσεις, δεξιότητες και ικανότητες καθορίζονται για καθεμία περιοχή ικανοτήτων. Το προφίλ είναι εσκεμμένα ευρύ για να επιτρέπει στις χώρες να το προσαρμόσουν στα συγκεκριμένα τοπικά πλαίσια, μετά από διάλογο με όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προφίλ είναι διαθέσιμες στην στον ιστότοπο: Τέλος, το πρόγραμμα οδήγησε στην ανάπτυξη της παρούσας έκθεσης, η οποία αντλεί από όλες τις πηγές των πληροφοριών του προγράμματος με σκοπό να παρουσιάσει τα ευρήματα-κλειδιά σχετικά με την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης σε όλη την Ευρώπη. 1.2 Η έκθεση της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης Η ομάδα προγράμματος του Φορέα ήταν ενήμερη ότι οι εκθέσεις της EURYDICE Eurybase παρέχουν μια περιεκτική πηγή πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι εκθέσεις της EURYDICE 11

14 Eurybase μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: Οι ομάδες των χωρών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους Εκπροσώπους των Μελών του Φορέα και τους Εθνικούς Συντονιστές, σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των χωρών, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης το οποίο στόχευε στον εμπλουτισμό των πληροφοριών που παρείχε το Eurybase και όχι στην αναπαραγωγή τους. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν τον ορισμό της ένταξης, την εθνική πολιτική και τις αρχές που συγκεκριμένα επηρεάζουν την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην χώρα τους. Επιπλέον συμπεριέλαβαν πληροφορίες σχετικά με καινοτόμα παραδείγματα τρεχουσών πολιτικών και πρακτικών στον εξειδικευμένο τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε ζητήματα Ένταξης (TE4I) στο: Αυτές οι πληροφορίες τις οποίες παρείχε η κάθε χώρα αποτέλεσαν τη βασική πηγή τεκμηρίωσης στην προετοιμασία της παρούσας έκθεσης. Ωστόσο, εξαιτίας των διαφορετικών πλαισίων και των διαφορετικών κατανοήσεων της ενταξιακής εκπαίδευσης, οι πληροφορίες από τις εκθέσεις των χωρών χρησιμοποιηθήκαν βασικά στην παρούσα έκθεση για να να δοθεί έμφαση στο κοινό έδαφος και στα κοινά ζητήματα που εγείρονται και να παρασχεθεί μια ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν, με σκοπό την ενημέρωση και υπόδειξη πιθανών περαιτέρω τρόπων εξέλιξης την πρόταση πιθανών τρόπων εξέλιξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εξαιτίας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη, στις οποίες οι περισσότερες χώρες έχουν πρόσφατα προχωρήσει ή προχωρούν επί του παρόντος έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η έρευνα Στόχοι της έκθεσης Στόχοι της έκθεσης αποτελούν: Η παροχή μιας σύνθεσης των τάσεων σε εθνικό επίπεδο, των ομοιοτήτων και των διαφορών σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο καθώς και των υποστηρικτικών πληροφοριών από τα υπόλοιπα 12

15 σκέλη του προγράμματος δηλαδή από τις επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας και από τις επισκέψεις της μελέτης των χωρών. Η αναγνώριση κεντρικών ζητημάτων και κοινών προκλήσεων για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα ιδρύματα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (ΒΕΕ) στα πλαίσια της προσπάθειας μετακίνησης προς μια κατεύθυνση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια πολιτικής. Η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με καινοτομίες και προσεγγίσεις αντιμετώπισης των εμποδίων κατά τη διάρκεια αλλαγών στην πολιτική και πρακτική για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Σύσταση προτάσεων για τη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική, οι οποίες τεκμηριώνονται από πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και από την έρευνα του προγράμματος Παραδείγματα πρακτικής χωρών Πολλές χώρες παρείχαν παραδείγματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τα οποία αξιοποιήθηκαν στη παρούσα έκθεση με σκοπό να προβάλλουν κάποια βασικά θέματα. Λόγω του ότι οι πρακτικές διαφέρουν ανάμεσα και στις ίδιες τις χώρες, τα παραδείγματα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν απόλυτα και με συνέπεια την ευρύτερη πολιτική των χωρών αυτών. Ορισμένα αυτόνομα παραδείγματα παρουσιάζονται σε πίνακες στα κεφάλαια 2,3,5 και 6 για να παρουσιάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Στόχος τους αποτελεί να προκαλέσουν έναν στοχασμό επί του ζητήματος της μετακίνησης σε μία κατεύθυνση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών η οποία αποτελεσματικά να προετοιμάζει όλους τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές ανάγκες που παρουσιάζονται στις σημερινές τάξεις. Συνοπτικά παραδείγματα πρακτικής των χωρών περιλαμβάνονται σε όλο το κυρίως κείμενο Δομή της έκθεσης Σε όλη την έκθεση, ο όρος «μαθητές» χρησιμοποιείται γενικά και αναφέρεται σε παιδιά και νέους σχολικής ηλικίας και ο όρος «εκπαιδευόμενος εκπαιδευτικός» ή «ΒΕΕ φοιτητής» αναφέρεται σε όσους εκπαιδευτικούς βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία εκπαίδευσής τους. Ο όρος «εκπαίδευση εκπαιδευτικών» 13

16 χρησιμοποιείται ως προτιμητέος αντί του όρου «κατάρτιση εκπαιδευτικών» για να δηλώσει την ανάγκη να συμμετέχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι σε διαδικασίες μελέτης και αναστοχασμού για την ανάπτυξη της υποστηρικτικής γνώσης και κατανόησης η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η επόμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης ασχολείται με ορισμένες από τις κοινές προκλήσεις οι οποίες αναγνωρίζονται από τις χώρες μέλη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και από την πρόσφατη ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία. Η έκθεση στη συνέχεια παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση της πρακτικής των χωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών χαρακτηριστικών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, την αξιολόγηση, τις πληροφορίες σχετικά με τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών και των τις ικανότητες αυτών. Η ανάλυση των ευρημάτων όλης της έκθεσης συνοψίζεται στην ενότητα σχετικά με τα βασικά ζητήματα και τις προκλήσεις, προτού παρουσιαστούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα ένταξης. 14

17 2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφει ορισμένες από τις κοινές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες καθώς προχωρούν στη δημιουργία περισσότερο ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων και, συγκεκριμένα, περιγράφει κάποια βασικά ζητήματα ως προς την ανάπτυξη μιας περισσότερο ενταξιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν πλέον τον όρο «ένταξη» σε σχέση με ένα ευρύτερο φάσμα μαθητών ευάλωτων στον αποκλεισμό από ότι σε σχέση με εκείνους που έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Η 48 η σύνοδος της Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση (ICE) (2008) συνέστησε στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν ότι: «η ενταξιακή εκπαίδευση είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία η οποία στοχεύει στο να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους ενώ παράλληλα επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και στις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, στα χαρακτηριστικά και στις μαθησιακές προσδοκίες των μαθητών και των κοινοτήτων, εξαλείφοντας όλες τις μορφές διάκρισης» (UNESCO-IBE 2008, σελ. 3). Ωστόσο, ένα βασικό ζήτημα που τίθεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία καθώς και στις εκθέσεις των χωρών του προγράμματος είναι αυτό της ορολογίας. Ο Ainscow και οι συνεργάτες του (2006), αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος αυτού, ανέπτυξαν την ακόλουθη τυπολογία έξι τρόπων κατανόησης της ένταξης, οι οποίοι εμφανίζονται σε διαφορετικό βαθμό και στις εκθέσεις των χωρών του προγράμματος: Η ένταξη ως ενδιαφέρον για τους μαθητές και για άλλους οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «έχοντες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η ένταξη ως απάντηση στην εξάλειψη του αποκλεισμού. Η ένταξη σε σχέση με όλες τις ομάδες που είναι ευάλωτες στον αποκλεισμό. Η ένταξη ως ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους. Η ένταξη ως «Εκπαίδευση για όλους». Η ένταξη ως μια αξιακή προσέγγιση για την εκπαίδευση και την 15

18 16 κοινωνία. Ο Haug (2003) προτείνει την ύπαρξη δύο επιπέδων ορισμού ένα που αφορά την ιδεολογία και τις αξίες και ένα δεύτερο που ασχολείται με το πώς αυτές επηρεάζουν την εκπαιδευτική πρακτική (δηλαδή μέσω της αύξησης της συντροφικότητας, της συμμετοχής, του εκδημοκρατισμού και της παροχής προνομίων για όλους). Ενώ πολλές χώρες στρέφονται προς την έννοια ενός «σχολείου για όλους», άλλες χώρες συνεχίζουν να εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως σε μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε μαθητές των οποίων η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην τάξη. Η χρήση του όρου «ενσωμάτωση», επίσης, συνεχίζεται σε ορισμένες χώρες, και συνδέεται με συζητήσεις που εξετάζουν την τοποθέτηση μαθητών σε ειδικά ή σε γενικά σχολεία. Η έκθεση της Ουγγαρίας αναφέρει τον πρόσφατο διάλογο σχετικά με το αν η ένταξη σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει «να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη» σε ένα κοινό σχολείο, ή σημαίνει να συμμετέχουν σε μια «κοινή προσπάθεια μάθησης» με αποτέλεσμα η ένταξη να παρουσιάζεται ως συμβατή με τα ειδικά πλαίσια. Η μειοψηφία των χωρών έχουν ξεκινήσει να αντικαθιστούν τις κατηγορίες οι οποίες σχετίζονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες με ιδέες περί εμποδίων στη μάθηση και στη συμμετοχή. Ο Norwich (2010) εξηγεί πώς ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» εισήχθη για να απομακρυνθούμε από κατηγορίες ελλείμματος και να επικεντρωθούμε στα σημεία που χρειάζονται προσοχή για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών και υποστήριξης στη μάθηση. Ωστόσο, παρά την αυξημένη προσοχή που έχει δοθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης και το μαθησιακό περιβάλλον, εξακολουθεί να παρατηρείται εστίαση στην αρνητική ετικετοποίηση. Ο διάλογος αυτός δεν είναι καινούργιος. Το 1993, ο Ayers δήλωσε ότι: «Στην ανθρωποκεντρική διαδικασία της διδασκαλίας όλες οι προσπάθειες να ορίσουμε κατηγορίες περιορίζουν την οπτική μας, οδηγούν σε λάθους δρόμους το όραμά μας και παραπλανούν τις προθέσεις μας. Οι ταμπέλες προσφέρουν ένα μονό φακό εστίασης επικεντρωμένο σε ένα συγκεκριμένο έλλειμμα τη στιγμή που αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι πολλαπλούς τρόπους για να παρακολουθήσουμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες δυνάμεις του παιδιού» (σελ. 228). Ο Naukkarinen (2010) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βλέπουν τους μαθητές ως έχοντες «πολλαπλή νοημοσύνη και μαθησιακά στυλ με πολλαπλές διαστάσεις, και όχι ως μέλη μιας

19 κατηγορίας» (σελ. 190). Η κατανόηση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη ενός μοντέλου «συνεχιζόμενων υπηρεσιών στήριξης» και όχι ενός μοντέλου ειδικής εκπαίδευσης βασισμένου στην κατηγοριοποίηση και την εξειδίκευση. Έμφαση χρειάζεται να δοθεί τόσο στη συμμετοχή όσο και στη μάθηση ενώ παράλληλα χρειάζεται να απομακρυνθούμε από πρακτικές αποχώρησης των μαθητών από την τάξη με σκοπό να λάβουν ειδική καθοδήγηση για τη «διόρθωση» δυσκολιών. Ο Pijl (2010) υποστηρίζει ότι αυτός ο τρόπος σκέψης, ο οποίος βασίζεται στο ιατρικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μπορεί, από μόνος του, να οδηγήσει στην αύξηση παραπομπών παιδιών σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια ενώ το ίδιο μπορεί να συμβεί επίσης όσο οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μην έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να αισθάνονται ανίκανοι να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ευρέως η ανάγκη να αντικατασταθεί η «αντισταθμιστική υποστήριξη» με μεταρρυθμίσεις στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης και με την επίδειξη επιμέλειας ως προς το περιβάλλον προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα των σχολείων να ανταποκρίνονται στην διαφορετικότητα. Η Sliwka (2010) περιγράφει την αλλαγή νοοτροπίας διαδοχικά από την ομοιογένεια στην ετερογένεια και τελικά στην διαφορετικότητα μια μορφή ορολογίας η οποία επίσης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Σε αυτό το σενάριο, η διαφορετικότητα στην αρχή δεν αναγνωρίζεται, στη συνέχεια αντιμετωπίζεται ως μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και τέλος αναγνωρίζεται ως πλεονέκτημα ή ευκαιρία. Σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα (ομοιογένεια), οι μαθητές θεωρούνται παρόμοιοι και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με το δεύτερο παράδειγμα (ετερογένεια), θεωρείται απαραίτητο να προχωρήσουμε σε κατάλληλες προσαρμογές για τον μαθητή ενώ σύμφωνα με το τρίτο (διαφορετικότητα), οι διαφορές θεωρούνται πηγή πληροφοριών για την προσωπική και αμοιβαία μάθηση και εξέλιξη. Στις εκθέσεις των χωρών, εννιά χώρες χρησιμοποιούν τον όρο «ετερογενείς» ή «ετερογένεια», και ενώ πολλές περισσότερες χρησιμοποιούν τον όρο «διαφορετικότητα», αυτή η αλλαγή στην ορολογία δεν αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Είναι σημαντικό να συμφωνηθεί μια συνεπής ορολογία σε κάθε χώρα και, ει δυνατόν, ανάμεσα στις χώρες ώστε να υποστηριχθεί μια κίνηση προς τη γενικότερη ένταξη στην εκπαίδευση και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η 17

20 υποστηρικτική ιδεολογία να συνδεθεί με όρους που είναι γενικότερα κατανοητοί από όλους, όπως για παράδειγμα, με γλώσσα η οποία υποστηρίζει τη μετακίνηση από μια «φιλανθρωπική» θεώρηση της αναπηρίας προς μια προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα της ορολογίας θα συζητηθεί σε περισσότερο βάθος στο κεφάλαιο 8 της παρούσας έκθεσης. Για να επιτύχουμε συνέπεια στην ορολογία και μια ολιστική προσέγγιση στην χάραξη πολιτικής, είναι απαραίτητος ένας ευρύς διάλογος που θα οδηγήσει σε μία συμφωνία μεταξύ των βασικών ομάδων ενδιαφερόμενων σχετικά με τις κατευθυντήριες αξίες και αρχές. Ο Arnesen και οι συνεργάτες του (2009) υποστηρίζουν ότι στην εκπαίδευση, οι πολιτικές ένταξης έχουν συνδεθεί με τις ακόλουθες ευρύτερες αξίες και αρχές: Πρόσβαση και ποιότητα. Ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δημοκρατικές αξίες και συμμετοχή. Ισορροπία μεταξύ συλλογικότητας και διαφορετικότητας. Αβεβαιότητες σχετικά με την πολιτική της ένταξης προκύπτουν, βέβαια, όσο εντείνονται οι προσπάθειες για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές αξίες και να επιλυθεί το δίλημμα σχετικά με τα κοινά χαρακτηριστικά (την ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών και την προώθηση του αισθήματος του «ανήκειν» και της αποδοχής) και με τη διαφοροποίηση (την ανταπόκριση στις ατομικές ανάγκες) και εκφράζονται και από τον Minnow (1990): «Πότε η αντιμετώπιση των ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο τονίζει τις διαφορές τους και τους στιγματίζει ή τους εμποδίζει να εξελιχθούν; Και πότε το να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο έγινε ένδειξη έλλειψης ευαισθησίας της διαφορετικότητας τους και είναι πιθανόν να τους στιγματίσει και να τους εμποδίσει να εξελιχθούν;» (σελ. 20). Το ίδιο ζήτημα έχει επίπτωση και όσον αφορά το που θα πρέπει ο κάθε μαθητής να εκπαιδεύεται, σε τι είδους γνώσεων (περιεχόμενο προγράμματος σπουδών) θα πρέπει να εκτίθεται και πως (παιδαγωγική πράξη) πρέπει να διδάσκεται. Αυτές οι τάσεις θα συζητηθούν περαιτέρω στο κεφάλαιο 8. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια ομάδα νέων ανθρώπων με πολύ σύνθετες ανάγκες που είναι πάντοτε πιθανόν να χρειαστούν υποστήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επιτακτικό 18

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήματα Έντeαξης ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ TE I I European Agency for Development in Special Needs Education Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ζητήματα Ένταξης ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική

Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προτάσεις για πρακτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προτάσεις για πρακτική Ευρωπαϊκός φορέας για την

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MAPPING THE IMPLEMENTATION ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ OF POLICY ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1105502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα