Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου"

Transcript

1 Ο Ρήγας Βελεστινλής μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Βουκουρεστίου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάς Στον παρόντα αφιερωματικό για τον Ρήγα Βελεστινλή τόμον περιοριζόμαστε στην παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη και το Βουκουρέστι. Για την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη οι ερευνητές φαίνεται να μην συμφωνούν ακολουθώντας ο καθείς δική του μεθοδολογία και συλλογισμούς. [1] Το ερώτημα, βεβαίως, είναι πότε ο Ρήγας έφθασε στην Βασιλεύουσα. Η περίοδος αυτή του βίου του χάνεται μες τον θρύλο, εφ όσον προφανής είναι η έλλειψη πηγών, μολονότι υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες, ατεκμηρίωτες κατά κανόνα. Ο Ρήγας είχε γεννηθεί μεταξύ 1757/1758. [2] Κατά συνέπειαν, ο Ρήγας θα πρέπει να έφθασε στην Κωνσταντινούπολη περί το 1775/6 σε ηλικία δέκα οκτώ, περίπου, ετών. Εκείνο που φαίνεται ως βέβαιον είναι ότι ο Ρήγας ενωρίς συνδέθηκε με την οικογένεια του Φαναριώτου Αλεξ. Υψηλάντη, ο οποίος όχι μόνον φιλοξένησε στο αρχοντικό του τον νεαρό Ρήγα, αλλά φρόντισε και για την μόρφωσή του ως να ήταν πατέρας του. Ο ιστορικός της Ελληνικής Επαναστάσεως Ιω. Φιλήμων εξυμνώντας την οικογένεια Υψηλάντη προσθέτει, θέλοντας να τονίσει τον πατριωτισμό της, τις σχέσεις της με τον Ρήγα [3] ο Φιλήμων είναι, αναμφιβόλως, πηγή αξιόπιστη ως εκ της σχέσεώς του με την φαναριωτική αυτή οικογένεια, γι αυτό και τον ακολουθούν οι δύο έγκυροι μελετητές του βίου και του έργου του Ρήγα, ήτοι ο Λ. Βρανούσης [4] και ο Απ. Δασκαλάκης. [5] Είναι η εποχή που οι Φαναριώτες κυριαρχούν στην πολιτική και πνευματική ζωή της Οθωμανικής Πύλης και οι μεγάλες οικογένειες των Υψηλαντών, των Μουρούζηδων, των Σούτσων, των Καρατζάδων διαγωνίζονται για να προσελκύσουν την εύνοια των Σουλτάνων και να διορισθούν ηγεμόνες στις πλούσιες παραδουνάβιες ηγεμονίες. Από την άλλη, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η γαλλική και η ιταλική γλώσσα έχουν διεισδύσει στην Κωνσταντινούπολη. [6] Στο Φανάρι πατριάρχες κατ αυτήν την περίοδο της παρουσίας του Ρήγα στην Βασιλεύουσα ήσαν ο Σωφρόνιος Β, ο από Ιεροσολύμων ( ), σοφός και συνετός κατά τις πηγές, και πριν από αυτόν ο διαπρεπής ανήρ της εποχής Σαμουήλ ο Χατζερής ( β πατριαρχεία) και ο Γαβριήλ Δ ( ). [7] Στην Πατριαρχική Ακαδημία δίδασκαν εκείνη την εποχή σοφοί διδάσκαλοι : ο Χρύσανθος Αιτωλός ( ), αδελφός του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Σέργιος Μακραίος ο εξ Αγράφων (ante ) και ο Ηλίας ο Κύπριος, ενώ μεταξύ των ετών μαζί με τον Μακραίο δίδασκαν ο Αρσένιος και ο υποδιδάσκαλος Βασίλειος. [8] Άραγε ο Ρήγας πέρασε ποτέ το κατώφλι των Πατριαρχείων και της Πατριαρχικής Ακαδημίας; Όπως και να είναι, πάντως, η αναστροφή του με την οικογένεια Υψηλάντη και το περιβάλλον της του έδωσε πολλές ευκαιρίες παιδείας και γνωριμιών. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάππος των ηρώων του Εθνικού Αγώνος του 1821 Αλεξάνδρου και Δημητρίου, είχε διατελέσει ηγεμόνας της Βλαχίας την περίοδο και και της Μολδαβίας και τίποτε δεν αποκλείει ο Ρήγας να ευρέθη κοντά του στο Βουκουρέ- 34

2 στι λίγο πριν το Υιός του Αλεξάνδρου ήταν ο Κωνσταντίνος, ο πατέρας των δύο ηρώων, με τον οποίο συνδέθηκε ο Ρήγας κατά την κοινή μαθητεία τους στο φαναριωτικό περιβάλλον. [9] Για την παρουσία του Ρήγα στο Βουκουρέστι οι πληροφορίες είναι περισσότερες. Λέγεται ότι έφθασε εκεί συνοδεύοντας τον ηγεμόνα Αλεξ. Υψηλάντη, το 1774 δηλ. αλλά τότε ο Ρήγας ήταν μόλις δέκα έξη ή δέκα επτά ετών. Και λέγεται, ακόμη, ότι το 1786 ο αυτός Υψηλάντης τον συνέστησε ως γραμματέα στον Ν. Μαυρογένη, όταν αυτός ονομάσθηκε ηγεμόνας ( ). [10] Οι ιστορικοί Georges Potra και Emile Vîrtosu δημοσίευσαν ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1785 και 1788, όπου συζητούν για το έτος εγκαταστάσεως στο Βουκουρέστι όχι μόνον του Ρήγα, αλλά και της οικογενείας του ο δεύτερος εξ αυτών, ο Vîrtosu, συμπεραίνει μάλιστα ότι ο Ρήγας έφθασε στην Βλαχία προ του Μαρτίου 1785, έτος χρονολογίας του εγγράφου. [11] Το γεγονός μάλιστα ότι ένα εκ των δημοσιευμένων από τον Vîrtosu εγγράφων, από 27 Μαΐου 1788, ορίζει να πωληθεί από τους διοικητές της επαρχίας Vlaşca μέρος της περιουσίας του γραμματικού Ρήγα μαρτυρεί ότι ο Θεσσαλός πατριώτης και η οικογένειά του είχαν φθάσει εκεί προ μερικών ετών, για να προλάβει μάλιστα να αποκτήσει και περιουσία. [12] Η παρουσία του Ρήγα κατά το έτος αυτό τεκμηριώνεται και από σημείωση του Ρήγα στην μετάφραση που εξεπόνησε στο έργο του J. Barthélemy Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη [13] Με τι ασχολούνταν άρα γε ο Ρήγας στο Βουκουρέστι ιδίως τα πρώτα έτη της εκεί εγκαταστάσεώς του; Και για το ζήτημα αυτό υπάρχει σειρά αλληλοσυγκρουομένων πληροφοριών. Και πρώτα, ο Γερμανός ιστορικός Ernst Münch, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, που τον γνώρισε, ως φαίνεται στο Βουκουρέστι ή στην Βιέννη, έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας αρχικώς δίδαξε στην Αυθεντική Ακαδημία του Βουκουρεστίου και μετά προσελήφθη από τον βογιάρο Νικόλαο Βραγκοβάνο, ως γραμματικός του. [14] Άποψη μαχητή, μολονότι η ειδική για τα καθέκαστα της Αυθεντικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Ariadna Camariano Cioran γράφει ότι ο Ρήγας διετέλεσε καθηγητής της και μάλιστα κατά το έτος 1783 και, πιθανώς, κατά την ίδια, και το [15] Και αυτή η θέση ατεκμηρίωτη, καθώς ένας νέος λόγιος, ως ο Ρήγας, δεν μπορούσε να διδάξει μαζί με τους επιφανείς καθηγητές Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη ( ) και Γρηγόριο Κωνσταντά ( ). Απλώς η A. Camariano Cioran στηρίχθηκε σε πληροφορία του ιστορικού V. A. Vrechia ότι ο Ρήγας ήταν καθηγητής στο Βουκουρέστι κατά την ηγεμονία του Μιχαήλ Σούτσου. Πληροφορία, πάντως, χωρίς δήλωση της αρχειακής πηγής. [16] Οπωσδήποτε, όμως, ο Ρήγας, άνθρωπος των γραμμάτων και ανήσυχο πνεύμα, θα είχε σχέσεις και επικοινωνία με την Ακαδημία του Βουκουρεστίου, το μεγάλο αυτό ίδρυμα στην Βαλκανική. Και φυσικά η επικοινωνία αυτή θα είχε και τις προεκτάσεις της με τον πνευματικό κύκλο του Βουκουρεστίου. Αναφέρεται, ως παράδειγμα, ο Δημητράκης Καταρτζής, διακεκριμένη προσωπικότητα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού από τον οποίο πιθανολογείται ότι ο Ρήγας εξέμαθε την αραβική, [17] ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, ο οποίος δεν αποκλείεται να υπήρξε και διδάσκαλος του Ρήγα. [18] Αυτά για την χρονολογία 1783 της A. Camariano Cioran αλλά και για την άλλη χρονολογία, το 1791, δεύτερη θητεία, κατά την Camariano, του Ρήγα στην Αυθεντική Ακαδημία, προβάλλεται αμφισβήτηση, αφού ο Ρήγας κατά την διαβεβαίωση του ιδίου ευρισκόταν από την 1 Ιουνίου 1790 ως το τέλος Ιανουαρίου 1791 στην Βιέννη, ως ιδιαίτερος γραμματεύς, συνοδός και μεταφραστής του σερδάρη Χριστοδούλου Κιρλιάνου, βαρώνου του Langenfeld. [19] 35

3 Ο Ρήγας πολύ γρήγορα εκτιμήθηκε από το βλαχικό αρχοντολόγιο, γι αυτό και, σύμφωνα πάντα με τις αρχειακές και άλλες μαρτυρίες, προσελήφθη ως γραμματεύς και κρυπτογράφος στην οικογένεια των μεγαλοβογιάρων Brîncoveanu. Οι ασχοληθέντες με τον Ρήγα, και ειδικώς με την παραμονή του στην Βλαχία, γράφουν ότι υπήρξε γραμματεύς του φιλέλληνος και ελληνιστού Γρηγορίου Brîncoveanu περί το [20] Αλλά νομίζουμε ότι το ορθόν είναι ότι διετέλεσε γραμματεύς του πατρός του Νικολάου Brîncoveanu, καθώς υποστηρίζει ο καθηγητής Ernst Münch που έγραψε το 1823 ότι ο Ρήγας ήταν γραμματεύς και κρυπτογράφος του βογιάρου Νικολάου Brîncoveanu με την προσθήκη μάλιστα ότι κατείχε εικόνα του Ρήγα και έναν από τους χάρτες της Ελλάδος που ο Ρήγας είχε φιλοτεχνήσει. [21] Και είναι φυσικό αυτό διότι ο Γρηγόριος Brîncoveanu, που σημειωτέον είχε γεννηθεί το 1771, και επομένως το 1789, δεκαεπτάχρονος ων, δεν μπορούσε να έχει γραμματέα. Επομένως το 1790 ο Ρήγας ήταν γραμματεύς του πατρός του Νικολάου και ακολουθούμε επ αυτού την μαρτυρία του Münch αλλά και του Γρηγορίου το 1792, σύμφωνα με έγγραφο του Μαρτίου 1792, γραμμένο από τον Ρήγα σε μάλλον άσχημα γαλλικά και κατά το οποίο έγγραφο ο Ρήγας προσλαμβάνεται γραμματεύς του Γρηγορίου Brîncoveanu. [22] Ένα από τα ζητήματα του πολυτάραχου βίου του Ρήγα είναι αν υπήρξε γραμματεύς του τουρκόφιλου ηγεμόνος της Βλαχίας Ν. Μαυρογένους, καθώς η βιβλιογραφία στηρίχθηκε στην πληροφορία του Χρ. Περραιβού. [23] Ο Βρανούσης εξέφρασε, και δικαίως, τις αντιρρήσεις του, [24] καθώς υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε ένας γενναίος πατριώτης, όπως ο Ρήγας, να ο- νομασθεί από αυτόν καϊμακάμης Κραϊόβας, αφού καμμία αρχειακή μαρτυρία κάμει λόγο επ αυτού. Αντίθετα, πουθενά σε πηγές συνδεόμενες με τον Μαυρογένη δεν αναφέρεται το όνομα του Ρήγα ως καϊμακάμη Κραϊόβας και ως πριγκιπικού γραμματέως για παράδειγμα, δεν αναφέρεται σε εγκωμιαστική ποιητική συλλογή που εκδόθηκε στο Βουκουρέστι το 1789 και όπου μετέχουν ο επίσκοπος Ριμνίκου Φιλάρετος, ο κόμισος Αλέξ. Κάλφογλου, οι αδελφοί Slâtineanu κ.ά. [25] Ένας Έλληνας λόγιος της εποχής, ο Διόνυσιος Φωτεινός, γράφει μάλιστα ότι ο Μαυρογένης απέστειλε ως καϊμακάμη Κραϊόβας τον φίλο του Δημ. Τυρναβίτη, [26] ενώ άλλη πηγή φέρει ως γραμματέα του Μαυρογένη τον Γ. Κονδύλη. [27] Ύστερα, υπενθυμίζουμε ότι ο Μαυρογένης, από 27 Μαΐου 1788, όριζε να πωληθούν μερικά περιουσιακά του Ρήγα του γραμματικού και να σταλούν στο Βουκουρέστι. [28] Και αν ο Ρήγας ήταν φίλος και συνεργάτης του Μαυρογένη δεν θα τον κατήγειλε ο βαρώνος Κιρλιάνος de Langenfeld στους Αυστριακούς, την εποχή που ευρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον Ρήγα, την στιγμή μάλιστα που η Βλαχία τελούσε υπό αυστριακή κατοχή ( ); Και, επιπλέον, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο οι Αυστριακοί δεν θα συνελάμβαναν τον Ρήγα ως συνεργάτη του τουρκόφιλου Μαυρογένη; Έτσι πιστεύουμε ότι ένας γνήσιος πατριώτης δεν θα μπορούσε να συνεργασθεί με τον Μαυρογένη, ούτε μάλιστα να διατελέσει καϊμακάμης, ούτε να παραστεί στον αποκεφαλισμό του από τους Τούρκους την 1 Οκτ ως υπαιτίου της ήττας τους στον τουρκοαυστριακό πόλεμο για τον απλούστατο λόγο ότι τότε ευρισκόταν στην Βιέννη συνοδεύοντας τον βαρώνο Κιρλιάνο de Langenfeld. [29] Επιπροσθέτως δεν υπάρχει μνεία στις πηγές περί της περιουσίας του Ρήγα ως καϊμακάμη Κραϊόβας. [30] Χαρακτηριστικό επεισόδιο της παραμονής του Ρήγα στο Βουκουρέστι αποτελεί η ανεπιτυχής, ως απεδείχθη εκ των υστέρων, συνεργασία του με τον Χριστόδουλο Κιρλιάνο, τον οποίο συνόδευσε στην Βιέννη ως διερ- 36

4 μηνεύς, όταν αυτός προσεκλήθη από τους Αυστριακούς, για να τιμηθεί με την βαρωνία του Langenfeld για τις υπηρεσίες του προς αυτούς κατά τον τουρκοαυστριακό πόλεμο. Πρόκειται για την περίοδο τέλη Μαΐου τέλη Ιανουαρίου 1791, για την οποία σώθηκε σχετικό ημερολόγιο εξόδων γραμμένο από τον Ρήγα και το οποίο κατέθεσε ο ίδιος ο Ρήγας απαιτώντας από τον Κιρλιάνο την αποζημίωσή του, όταν αυτός αρνούνταν την καταβολή της. Στην υπόθεση αυτήν αναμείχθηκε η ηγεμονική αυλή του Μιχαήλ Σούτσου και ο Γραμματεύς της Παναγιώτης Κοδρικάς, ο Αθ. Ψαλίδας, το αυστριακό και γαλλικό προξενείο, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει αίσιο τέλος στις απαιτήσεις του Ρήγα. [31] Συζητήθηκε, ωστόσο, από ερευνητές, Έλληνες και ξένους, αν ο Ρήγας διετέλεσε γραμματεύς του ηγεμόνος Μιχαήλ Σούτσου (στην Βλαχία post Μάρτιος 1791 Ιαν και στην Μολδαβία Ιαν Απρίλ. 1795). Όλοι σχεδόν (Βρανούσης, Δημαράς, Φ. Μιχαλόπουλος, Κορδάτος) δέχονται την άποψη ότι ο Ρήγας υπηρέτησε ως γραμματεύς του Φαναριώτου ηγεμόνος παρασυρθέντες, προφανώς, από πληροφορία του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού. Ο Νέστωρ Καμαριανός, όμως απέδειξε ότι ουδέποτε ο Ρήγας υπηρέτησε στην ηγεμονική αυλή, διότι κατ αυτήν την εποχή ο ηγεμονικός γραμματεύς Κοδρικάς τον αναφέρει απλώς ως γραμματικό και δεύτερον ότι ο Σούτσος ανάγκασε τον Ρήγα να προσέλθει σχεδόν, βιαίως, σε αρμόδια υπηρεσία της ηγεμονίας για πληρωμή οφειλής προς τον Stoyan Cazangiu. [32] Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ο Ρήγας διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού Προξενείου στο Βουκουρέστι επ αυτού υπήρξε εύλογη συζήτηση, αλλ εκ των πηγών προκύπτει ότι ο πρώτος προξενικός πράκτωρ της Γαλλικής Επαναστάσεως στην βλαχική πρωτεύουσα Émile Gaudin έφερε δικό του δραγουμάνο ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη στο Βουκουρέστι. Σε καμμία πηγή, άλλωστε, δεν μνημονεύεται τέτοια ιδιότητα του Ρήγα, ούτε στα γαλλικά αρχεία, ούτε όταν ανακρινόταν ο Ρήγας από τους Αυστριακούς στην Βιέννη, ούτε σε άλλα έγγραφα της περιόδου αυτής που φέρεται ως δραγουμάνος των Γάλλων (Σεπτ Μάιος 1796). Οι ερευνητές παρασύρθηκαν από δύο επιστολές του Γάλλου προξένου στην Τεργέστη Bréchet (5 Φεβρ. 1798, 11 Φεβρ. 1798) προς τον διοικητή της Τεργέστης κόμητα de Brigide η πρώτη και τον στρατηγό Bernadotte η δεύτερη, λίγο μετά την σύλληψη του Ρήγα στην Τεργέστη. Ο Bréchet προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τον Ρήγα υπενθυμίζοντας ότι διετέλεσε δραγουμάνος του Γαλλικού Προξενείου στο Βουκουρέστι. Αλλά φαίνεται ότι επρόκειτο για μάταια προσπάθεια του Γάλλου διπλωμάτη. [33] Στην Βλαχία ο Ρήγας ασχολήθηκε, κυρίως, με το συγγραφικό έργο και δεν ανέπτυξε εμπορικές δραστηριότητες, όπως σημείωσαν ορισμένοι ερευνητές του έργου του. Γνωρίζουμε ότι είχε ένα αγρόκτημα στην επαρχία Vlaşca και ένα άλλο στο Călăreţi. Και το μεν πρώτο αγοράσθηκε πριν το 1788 και το άλλο προ του Και για τα δύο την φροντίδα είχε ο αδελφός του Κωστής. [34] Στο Βουκουρέστι ο Ρήγας συνέθεσε όλο το έργο του, εκεί συνέταξε και τους χάρτες του, και συγκεκριμένα κατά την περίοδο , μετά δηλ. την επιστροφή του από την Βιέννη, πλην του Σχολείου των Ντελικάτων Εραστών και του Φυσικής Απάνθισμα που τύπωσε στην Βιέννη το Ο Νέστωρ Καμαριανός, στη- 37

5 ριζόμενος σε πληροφορία του φίλου του Ρήγα J. Chr. von Engel, δέχεται ότι ο Ρήγας, προκειμένου να συμπληρώσει τον Χάρτη της Ελλάδος επιχείρησε ταξίδια στην τουρκοκρατούμενη Ανατολή. [35] Και αυτή η άποψη μαχητή. Σκιαγραφήσαμε, εν ολίγοις, την παρουσία του Ρήγα στην Κωνσταντινούπολη και στην Βλαχία σε μιαν εποχή, όπου στην μεν Βασιλεύουσα ο Θεσσαλός πατριώτης διαμορφώνει την προσωπικότητά του, στην δε Βλαχία ( ) αναπτύσσει τις εξέχουσες εκείνες δραστηριότητες που τον αναδεικνύουν πρωτομάρτυρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. [1] Βλ. Λέανδρος Βρανούσης, Ρήγας, Αθήναι 1957, Απ. Δασκαλάκης, Μελέτη περί Ρήγα Βελεστινλή, Αθήναι 1964 (βιβλιογραφία επιλεκτική). [2] Βρανούσης, ό.π., 8, Δασκαλάκης, ό.π., 269. Πρβλ. Zeitung der Elegente Welt, 6 Μαΐου 1824 την πληροφορία λαμβάνω από μελέτη του εξέχοντος μελετητή του έργου του Ρήγα Νέστορος Καμαριανού, Ρήγας Βελεστινλής. Συμπληρώσεις και διορθώσεις για την ζωή και το έργο του Εισαγωγή Μετάφραση- Σχόλια Αθ. Καραθανάσης, εκδ. Εταιρείας Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα, Αθήνα 1999, 16, 50. [3] Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επανστάσεως, Αθήνα 1859, τ. 2, [4] Βρανούσης, ό.π., 17. [5] Δασκαλάκης, ό.π., 274. [6] Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1983, [7] Τ. Α. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, Αθήνα 1966, 427 κέξ. [8] ό.π. [9] Βλ. Βλαντιμίρ Μισκέβκα, Ο ηγεμόνας Κωνστ. Υψηλάντης, μετάφραση Αθ. Ε. Καραθανάσης, εκδ. αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη [10] Φιλήμων, ό.π., και Δημ. Οικονομίδης, «Ο Ρήγας Φεραίος εν Βλαχία», Αθηνά 53(1959) 30, Βρανούσης, ό.π., 17, Δασκαλάκης, ό.π., 274. [11] Georges Potra, στην σειρά Documente privitoare la Istoria oraşului Bucureşti, Βουκουρέστι 1961, 5, 29 και E. Vîrtosu, Noα despre Riga Velestinul premergătul Independeţei greceşti, Βουκουρέστι 1946, 15. Πρβλ. N. Camariano, «Η διαμονή του Ρήγα Βελεστινλή στη Βλαχία», Μακεδονική Ζωή 123, Αύγ. 1976, 8. [12] Vîrtosu, ό.π., 4. [13] Νέος Ανάχαρσις, Βιέννη 1797, 95 βλ. τώρα την αναστατική ανατύπωση από την Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα, Αθήνα 2006, επιμ. Δημ. Καραμπερόπουλος. [14] Ernst Münch, Die Heergŭge des christlichen Europas wider die Osmanen und die Versuche der Griechen zu Freizeit, Βασιλεία 1823, τ. 3, 213 από τον Ν. Καμαριανό, Ρήγας Βελεστινλής κλπ., 19, 51. [15] Ar. Camariano Cioran, Les Académies Princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, (εκδ. Ι.Μ.Χ.Α.). [16] Βλ. V. A. Vrechia, Istoria scoalelor, Βουκουρέστι 1901, τ. 4, 63. [17] Αναστ. Γούδας, Βίοι παράλληλοι, Αθήναι 1874, 12, όπου διορθώνουμε ότι ο Καταρτζής ζούσε στο Βουκουρέστι και όχι στην Μολδαβία. [18] Πασχ. Κιτρομηλίδης, Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1989, 34. [19] Βλ. παρακάτω. [20] Ο Χριστ. Περραιβός, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού, Αθήνα 1860, 6 γράφει ότι ο Ρήγας ήταν γραμματεύς του βογιάρου Brîncoveanu, ο Μιχ. Περδικάρης ότι γνώριζε τον Ρήγα «παρά Βραγκοβάνω τω μεγάλω όντα τότε γραφέα», ο Βρανούσης, ό.π., 20 και ο Δασκαλάκης, ό.π., 280 το αυτό και άλλοι ομοίως. [21] Münch, ό.π., 216. [22] N. Iorga, La pénétration des idées de l Occident dans la Sud Est de l Europe au XVIII et XVIII siècles, Revue Historique τ. 1, 1924, 33. [23] Περραιβός, ό.π., 9 τον ακολούθησαν οι Φιλήμων, Γούδας, Σπ. Λάμπρος, Φ. Μιχαλόπουλος, Δασκαλάκης, Ενεπεκίδης κ.ά. [24] Βρανούσης, ό.π., 21. [25] I. Bianu H. Hodos, Bibliografia românească veche, τ. 2, Βουκουρέστι 1905, [26] Διονύσιος Φωτεινός, Ιστορία της πάλαι ποτέ Δακίας, Βιέννη 1818, τ. 2,

6 [27] Γ. Λάιος, Ο βαρώνος Λάνγκενφελντ και ο Ρήγας Βελεστινλής, Αθήνα 1955, 10. [28] Vîrtosu, ό.π., τ. 4, [29] Βλ. παρακάτω. [30] Πρβλ. I. C. Filitti, Bani şi caimacami Craiovei, εκδ. Βιβλιοθήκη των Αρχείων της Ολτένιας, n o 1, Κραϊόβα, χ.χ., [31] Ν. Καμαριανός, Ρήγας Βελεστινλής, 30 44, 54 56, [32] ό.π., 63 64, 91. [33] ό.π., 63 66, [34] Βρανούσης, ό.π., 36, Δασκαλάκης, ό.π. 277, Vîrtosu, ό.π., [35] N. Camariano, Contributions à la bibliographie des oeuvres de Rhigas Velestinlis, Balcania 1(1938) , ο ίδιος, Ρήγας Βελεστινλής, 75 78,

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος»

Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Το Φυσικής απάνθισμα του Ρήγα Βελεστινλή, πρώτη απόπειρα σε «απλούν ύφος» ΑΘΗΝΑ 2011 Δημήτριος Καραμπερόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες

Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες Φιλική Εταιρεία, Αλέξανδρος Υψηλάντης και τα αναρχικά Κινήματα για Ελευθερία και Αυτοδιάθεση σύμμαχοι και διώκτες ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Οικονομολόγος - Ιστορικός Ερευνητής Email: alex.stefanidis@emesco.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 BRUNO HELLY H ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΎΡΤΩΝΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Μετάφραση από τα γαλλικά GINO POLESE [Η μελέτη που ακολουθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Επικ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού

ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού ((ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ» ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ (1820-1821) ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΤΑΟΜΟ στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου την περίοδο του ελληνικού Διαφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864)

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) 7ο διαχειριστικό βιβλίο Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ. ΤΑΤΤΗΣ (1787-1864) Ή τυχαία ανεύρεση ανάμεσα στα λίγα κατάλοιπα τής μητέρας μου Πόπης (Καλλιόπης), χήρας Γεωργίου Σερεμέτη, τό γένος Κωνσταντίνου Στ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΤΤΖΟΤΡΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) Η ιστορία του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει γίνει ακόμη αντικείμενο ιστορικής μελέτης οι περισσότερες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ PBNIEPH ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΟ: ΕΝΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ Στην Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά την Ανταλλαγή των πληθυσμών και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1930 και εξής, το ενδιαφέρον για τη χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

23 ο οποίος ήταν γραμματέας και διπλωμάτης των Γενουατών στη Φώκαια

23 ο οποίος ήταν γραμματέας και διπλωμάτης των Γενουατών στη Φώκαια Ηλίας Κολοβός «ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΡΕΝΤΙΝ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι εξεγέρσεις που συνδέθηκαν με το όνομα του σεΐχη Μπεντρεντίν το έτος 1416 στην Ανατολία και στα Βαλκάνια έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου Χαρ. Καράογλου Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Εγνώρισα το Ρόδη Ρούφο για πρώτη φορά το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πρόδρομος Ε.Β., 1805) δεν προσδιόρισε ονομαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL HERALD VOL. 99 No.33006 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. Υγιής η πορεία της Οικονομίας

NATIONAL HERALD VOL. 99 No.33006 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50. Υγιής η πορεία της Οικονομίας News Γράφει την ιστορία του Ελληνισμού των ΗΠΑ από το 1915 a b Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015/ Wednesday, January 21, 2015 www.ekirikas.com Αφιέρωμα στις πιο κρίσιμες και καθοριστικές εκλογές της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.09.2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 336 1 www.paraskhnio.gr. Η φωτό είναι άσχετη με την αρπαχτή αλλά σχετική με την έρευνα

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.09.2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 336 1 www.paraskhnio.gr. Η φωτό είναι άσχετη με την αρπαχτή αλλά σχετική με την έρευνα 336 8 ΣΕλΙΔο ΑΦΙΕρΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΘ Η ΑΝΑΚρΙΣΗ ΤΩΝ... ΕΞΙ ΣΤο «Π» 6-7. ΕΥρΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥλΙΑΝΙΔΗΣ 32. ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ 32. ΑΝΔρΕΑΣ λυκουρεντζοσ 34. ΘΕοΔΩροΣ ΚΑρΑοΓλοΥ 34. ΚΩΣΤΗΣ ΜοΥΣοΥροΥλΗΣ 11. ΚΩΣΤΑΣ ΤζΑβΑρΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδια στο Μοριά. Ο Μοριάς του Νίκου Καζαντζάκη και η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ α του Άγγελου Τερζάκη

Ταξίδια στο Μοριά. Ο Μοριάς του Νίκου Καζαντζάκη και η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ α του Άγγελου Τερζάκη Ταξίδια στο Μοριά. Ο Μοριάς του Νίκου Καζαντζάκη και η Πριγκηπέσσα Ιζαμπώ α του Άγγελου Τερζάκη Όταν το καλοκαίρι του 1937 ο Γεώργιος Βλάχος πρότεινε στον Νίκο Καζαντζάκη και στον Άγγελο Τερζάκη να ενισχύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Από την ομιλία της υπουργού Εξωτερικών στην τελετή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Από την ομιλία της υπουργού Εξωτερικών στην τελετή. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφειο ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΕΜΠΑ Αριθμος Άδειας 3634 MHNIAIA EKΔOΣH APIΘ. 425 IOYΛIOΣ- AYΓOYΣTOΣ 2009 ΒOYΛΗΣ 36 105 57 AΘHNA THΛ.: 210 3244315 Το Υπουργείο Εξωτερικών τίμησε επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Διαβάστε περισσότερα