Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου"

Transcript

1 Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, όμως πλέον υπάρχει κίνηση κεφαλαίων. Αρχικά αναλύεται η ισορροπία σε μια ανοικτή οικονομία με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων, καθώς και η αποτελεσματικότητα ή όχι τόσο της νομισματικής όσο και της δημοσιονομικής πολιτικής. Στη συνέχεια, αναλύεται η ισορροπία υποθέτοντας ατελή κίνηση στα κεφάλαια, ενώ και πάλι εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών. 7.2 Εισαγωγή Στην προηγούμενη ενότητα αγνοήσαμε τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων με συνέπεια το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να ταυτίζεται με το ισοζύγιο πληρωμών και η καμπύλη ΒΡ να είναι κάθετη στο επίπεδο εισοδήματος που ορίζει η (6.3). Αν 107

2 συμπεριλάβουμε τις κινήσεις κεφαλαίων, το ισοζύγιο πληρωμών δίνεται από BP = CA + KA όπου το KA συμβολίζει την καθαρή εισροή κεφαλαίου στην εγχώρια οικονομία, ή αλλιώς το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων (Λεβεντάκης (2003)). Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της απόκτησης εγχώριων περιουσιακών στοιχείων από ξένους (εισροή) μείον την απόκτηση ξένων περιουσιακών στοιχείων από τους κατοίκους της χώρας (εκροή). Στο σύγχρονο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, η κίνηση κεφαλαίων έχει τεράστια σημασία. Η δυνατότητα πρόσβασης μιας χώρας στις διεθνείς χρηματαγορές της επιτρέπει να δημιουργήσει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς μπορεί να προσφύγει σε διεθνή δανεισμό για να το χρηματοδοτήσει (αντί να μειώσει ισόποσα τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα). Θα πρέπει να επισημανθεί πως η παρούσα ανάλυση αφορά μικρή ανοικτή οικονομία (δηλαδή το διεθνές επίπεδο τιμών και τα διεθνή επιτόκια θεωρούνται δεδομένα καθώς δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη οικονομία) με σταθερό επίπεδο εγχώριων τιμών (δηλαδή η εγχώρια συναθροιστική προσφορά είναι πλήρως ελαστική). Αν υποθέσουμε ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο είναι τα ομόλογα, τότε η επιλογή μεταξύ εγχώριων και ξένων εξαρτάται από την απόδοσή τους. Αν επιπλέον διατηρήσουμε σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία και το ξένο επιτόκιο, τότε η εισροή κεφαλαίου εξαρτάται από το εγχώριο επιτόκιο. Και η σχέση είναι θετική. Μια αύξηση του εγχώριου επιτοκίου θα αυξήσει την απόδοση των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων με συνέπεια να αυξηθεί η εισροή κεφαλαίου. Δηλαδή οι ξένοι θα αγοράζουν περισσότερους εγχώριους τίτλους (αύξηση εισροής) και οι κάτοικοι της χώρας λιγότερους ξένους τίτλους (μείωση εκροής). Γενικότερα, τόσο οι κάτοικοι της χώρας όσο και οι ξένοι θα ρευστοποιήσουν τα ξένα περιουσιακά στοιχεία και θα επενδύσουν στα εγχώρια. Αντίστροφα, μια μείωση του εγχώριου επιτοκίου θα μειώσει την απόδοση των εγχώριων περιουσιακών στοιχείων και την καθαρή εισροή κεφαλαίου. Οι ξένοι θα αγοράζουν λιγότερα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία (μείωση εισροής) και οι κάτοικοι της χώρας θα αγοράζουν περισσότερα ξένα περιουσιακά στοιχεία (αύξηση εκροής). Τόσο οι κάτοικοι της χώρας όσο και οι ξένοι, θα ρευστοποιήσουν τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία και θα επενδύσουν στα ξένα. Συνεπώς, μπορούμε να παραστήσουμε το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων ως 108

3 συνάρτηση του εγχώριου επιτοκίου: KA = KA(i) = KA + z(i i ) με dka di z 0 Το αυτόνομο μέρος KA συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε επηρεάζει τις κινήσεις κεφαλαίων εκτός από το επιτόκιο, όπως το συναλλαγματικό και πολιτικό κίνδυνο. Η παράμετρος z αποτυπώνει την ευαισθησία των κινήσεων κεφαλαίου σε αποκλίσεις του εγχώριου επιτοκίου από το διεθνές επιτόκιο. Διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: z που ισοδυναμεί με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων και προϋποθέτει ότι ισχύει η ακάλυπτη ισοδυναμία επιτοκίων, δηλαδή ότι τα εγχώρια και ξένα χρεόγραφα είναι πλήρως υποκατάστατα μεταξύ τους. Λόγω σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η συγκεκριμένη συνθήκη γίνεται i = i. 0 < z < που ισοδυναμεί με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων, η οποία κυρίως οφείλεται στην ατελή υποκατάσταση μεταξύ εγχώριων και ξένων χρεογράφων λόγω θεσμικών περιορισμών, αφερεγγυότητας, πολιτικού κινδύνου ή φορολογικού καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει i > i για να υπάρχει κίνητρο προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό. z = 0 που ισοδυναμεί με απουσία κινητικότητας κεφαλαίων και σημαίνει πως η μεταβολή του εγχώριου επιτοκίου δεν έχει καμία επίδραση στην κίνηση κεφαλαίων. Με βάση τα παραπάνω, η καμπύλη ΒΡ δίνεται πλέον από τη σχέση: BP = CA + KA = CA(Q, Y ) + KA(i) = CA my + γq + KA + z(i i ) Η συνθήκη εξωτερικής ισορροπίας είναι BP = 0 109

4 Λύνοντας ως προς το εισόδημα, θα έχουμε: Y = 1 m [CA + γq + KA + z(i i )] (7.1) Από την (7.1) φαίνεται η θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και επιτοκίου Y / i = z/m 0, καθώς και η περίπτωση της απουσίας κίνησης κεφαλαίων που εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, αν θέσουμε z = 0 και μετατρέψουμε τα αυτόνομα στοιχεία. Λύνοντας ως προς το επιτόκιο,θα έχουμε: i = i 1 [CA + γq my + KA] (7.2) z όπου και πάλι φαίνεται η θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και επιτοκίου i/ Y = m/z 0, αλλά και η περίπτωση της πλήρους κινητικότητας κεφαλαίου z όπου το εγχώριο επιτόκιο εξισώνεται με το διεθνές. 110

5 i BP 1 (χωρίς κινητικότητα) BP 2 (ατελής κινητικότητα) i BP 3 (πλήρης κινητικότητα) Y Διάγραμμα 7.1: Η καμπύλη ΒΡ με διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας κεφαλαίων 111

6 7.3 Ισορροπία με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων Η πλήρης κινητικότητα κεφαλαίου αφορά την περίπτωση που τα ξένα και τα εγχώρια ομόλογα είναι πλήρως υποκατάστατα μεταξύ τους και υπάρχει άμεση προσαρμογή των χαρτοφυλακίων, ώστε να τηρείται πάντα η ακάλυπτη ισοδυναμία επιτοκίου: i i = s e t+1 Εφόσον υποθέτουμε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες η προσδοκώμενη υποτίμηση είναι μηδενική με βεβαιότητα, με αποτέλεσμα τα επιτόκια να πρέπει να εξισωθούν, δηλαδή i = i. Με άλλα λόγια, εφόσον το εγχώριο επιτόκιο είναι ίσο με το διεθνές, η χώρα μπορεί να βρει όσο κεφάλαιο χρειάζεται για να αντισταθμίσει το εμπορικό της ισοζύγιο. Για αυτό το λόγο η καμπύλη ΒΡ είναι οριζόντια στο ύψος του διεθνούς επιτοκίου. Σημεία πάνω από την οριζόντια ΒΡ αντιστοιχούν σε πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών. Το εγχώριο επιτόκιο είναι υψηλότερο από το διεθνές με αποτέλεσμα να εισρέει περισσότερο (ή να εκρέει λιγότερο) κεφάλαιο από όσο χρειάζεται για να αντισταθμίσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντίστοιχα, σημεία κάτω από τη ΒΡ αντιστοιχούν σε έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Το εγχώριο επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το διεθνές με αποτέλεσμα να εισρέει λιγότερο (ή να εκρέει περισσότερο) κεφάλαιο από όσο χρειάζεται για να αντισταθμίσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η εσωτερική ισορροπία εξακολουθεί να συμβολίζεται από την τομή των καμπυλών IS-LM, η οποία σε συνδυασμό με την οριζόντια BP δείχνουν το εισόδημα εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας. Αν το σημείο εσωτερικής ισορροπίας βρίσκεται εκτός της ΒΡ θα υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Με την υπόθεση της σταθερής ισοτιμίας, αυτό θα προκαλέσει μεταβολή των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Με την υπόθεση της μη αντιστάθμισης από την Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα προκαλέσει μεταβολή της προσφοράς χρήματος, δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης LM μέχρι να αποκατασταθεί και η εξωτερική ισορροπία. Για παράδειγμα, αν το σημείο εσωτερικής ισορροπίας βρίσκεται πάνω από την καμπύλη ΒΡ, αυτό συνεπάγεται ότι i > i με συνέπεια την εισροή κεφαλαίων, τη δημιουργία πλεονάσματος στο ΒΡ και την αύξηση της προσφοράς χρήματος. Αυτό θα 112

7 i Πλεόνασμα στο ισοζύγιο, BP > 0: Το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό και προκαλεί μεγαλύτερη καθαρή εισροή κεφαλαίου από όση χρειάζεται για να ισορροπήσει το ισοζύγιο, KA > CA i = i BP Πλεόνασμα στο ισοζύγιο, BP < 0: Το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό και προκαλεί μικρότερη καθαρή εισροή κεφαλαίου από όση χρειάζεται για να ισορροπήσει το ισοζύγιο, KA < CA Y Διάγραμμα 7.2: Η καμπύλη ΒΡ με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων 113

8 έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της καμπύλης LM προς τα δεξιά και θα οδηγήσει σε μείωση του εγχώριου επιτοκίου. Η μετατόπιση της LM θα συνεχιστεί μέχρι να εξαλειφθεί το πλεόνασμα στο ΒΡ, οπότε και θα σταματήσει η αύξηση της προσφοράς χρήματος. Αυτό θα συμβεί όταν οι καμπύλες IS και LM τέμνονται πάνω στην καμπύλη ΒΡ, όπου και θα έχουμε πλήρη ισορροπία. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η πλήρης ισορροπία δεν αντιστοιχεί κατ ανάγκη σε επίπεδο προϊόντος πλήρους απασχόλησης. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση, είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση στην οικονομία, μέσω νομισματικής ή δημοσιονομικής πολιτικής. Το ζητούμενο βεβαίως είναι η αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. 114

9 i Πλεόνασμα στο ισοζύγιο, αύξηση συναλλαγματικών διαθείμων, αύξηση προσφοράς χρήματος, μετατόπιση LM δεξιά LM 3 LM 1 LM 2 i = i BP Έλλειμμα στο ισοζύγιο, μείωση συναλλαγματικών διαθεσίμων, μείωση προσφοράς χρήματος, μετατόπιση LM αριστερά IS Y Διάγραμμα 7.3: κεφαλαίων Εσωτερική και εξωτερική ισορροπία με πλήρη κινητικότητα 115

10 7.4 Νομισματική πολιτική με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων Από τα προηγούμενα είναι προφανές ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας. Μια αύξηση της προσφοράς χρήματος θα μετατοπίσει την καμπύλη LM προς τα δεξιά οδηγώντας σε χαμηλότερο επιτόκιο και υψηλότερο εισόδημα. Το νέο σημείο εσωτερικής ισορροπίας οδηγεί σε έλλειμμα το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς (α) η αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει τις εισαγωγές και άρα θα επιδεινώσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και (β) η μείωση του εγχώριου επιτοκίου θα οδηγήσει σε εκροή κεφαλαίων και άρα θα επιδεινώσει το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Με σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία, το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών θα προκαλέσει μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, και εφόσον δεν ακολουθείται πολιτική αντιστάθμισης από την Κεντρική Τράπεζα, θα οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς χρήματος μέχρι να επανέλθει σταδιακά η καμπύλη LM στην αρχική της θέση. Τελικά, η οικονομία θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο ισορροπίας, γεγονός που σημαίνει ότι σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. 116

11 i LM 1 LM 2 i 1 = i BP i 2 < i IS Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 7.4: Νομισματική επέκταση με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων 117

12 7.5 Δημοσιονομική πολιτική με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων Η δημοσιονομική πολιτική μεταβάλλει την αυτόνομη δαπάνη και μετατοπίζει την καμπύλη IS. Μια δημοσιονομική επέκταση θα την μετατοπίσει προς τα δεξιά αυξάνοντας το επιτόκιο και το εισόδημα εσωτερικής ισορροπίας. Η αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει τις εισαγωγές και άρα θα επιδεινώσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όμως, η αύξηση του εγχώριου επιτοκίου θα οδηγήσει σε εισροή κεφαλαίων, η οποία θα υπερκαλύψει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Εφόσον η ισοτιμία είναι σταθερή, το πλεόνασμα αυτό θα προκαλέσει αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και εφόσον δεν γίνεται αντιστάθμιση από την Κεντρική Τράπεζα, θα υπάρξει αύξηση της προσφοράς χρήματος μετατοπίζοντας την LM δεξιά. Στο νέο σημείο εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας το επιτόκιο είναι ίσο με το διεθνές και το εισόδημα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ο λόγος που αυξάνεται περισσότερο το εισόδημα σε σχέση με το σημείο εσωτερικής ισορροπίας είναι ότι η πλήρης κινητικότητα κεφαλαίου δεν αφήνει το εγχώριο επιτόκιο να αυξηθεί πάνω από το διεθνές (όπως θα συνέβαινε σε μια κλειστή οικονομία, στη οποία θα λειτουργούσε το αποτέλεσμα παραγκωνισμού, crowdingout effect). Συμπερασματικά λοιπόν, σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική. 118

13 i LM 1 LM 2 i 2 > i E 2 i 1 = i E 1 E 3 BP IS 2 IS 1 Y 1 Y 2 Y 3 Y Διάγραμμα 7.5: Δημοσιονομική επέκταση με πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων 119

14 7.6 Ισορροπία με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων Όπως αναφέραμε, η ατελής κινητικότητα κεφαλαίου συμβολίζεται με μια καμπύλη ΒΡ που έχει θετική κλίση. Ο λόγος είναι πως μια αύξηση του εισοδήματος θα αυξήσει και τις εισαγωγές προκαλώντας έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Για να αντισταθμιστεί το έλλειμμα αυτό από το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, θα πρέπει να αυξηθεί και το επιτόκιο ώστε να προσελκύσει περισσότερο κεφάλαιο. Η κλίση της καμπύλης ΒΡ εξαρτάται από το βαθμό ευαισθησίας της κίνησης κεφαλαίων σε μεταβολές του εγχώριου επιτοκίου και από την οριακή ροπή για εισαγωγές (m). Με δεδομένο m, όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κίνησης κεφαλαίων σε μεταβολές του εγχώριου επιτοκίου (z) τόσο μικρότερη θα είναι η κλίση της καμπύλης ΒΡ. Αν η ευαισθησία αυτή είναι μεγάλη, τότε μια δεδομένη αύξηση του εισοδήματος (που θα προκαλέσει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω αύξησης των εισαγωγών), θα πρέπει να συνοδευτεί από μια σχετικά μικρή αύξηση του εγχώριου επιτοκίου (προκειμένου να εισρεύσουν κεφάλαια ικανά για να χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα αυτό). Δηλαδή η καμπύλη ΒΡ θα είναι σχετικά οριζόντια. Αντίθετα, αν η ευαισθησία είναι μικρή, ίδια δεδομένη αύξηση του εισοδήματος και του ελλείμματος θα απαιτεί σχετικά μεγαλύτερη αύξηση του επιτοκίου ώστε να προσελκύσει τα απαραίτητα κεφάλαια, δηλαδή η καμπύλη ΒΡ θα είναι περισσότερο κάθετη. Σημεία πάνω και αριστερά από τη ΒΡ αντιστοιχούν σε πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών. Το εγχώριο επιτόκιο είναι υψηλότερο με αποτέλεσμα να εισρέει περισσότερο (ή να εκρέει λιγότερο) κεφάλαιο από όσο χρειάζεται για να αντισταθμίσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που αντιστοιχεί στο δεδομένο εισόδημα. Σημεία κάτω και δεξιά από τη ΒΡ αντιστοιχούν σε έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Το εγχώριο επιτόκιο είναι χαμηλότερο με αποτέλεσμα να εισρέει λιγότερο (ή να εκρέει περισσότερο) κεφάλαιο από όσο χρειάζεται για να αντισταθμίσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που αντιστοιχεί στο δεδομένο εισόδημα. Το σημείο εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας είναι το σημείο τομής των καμπυλών IS-LM- BP 120

15 i LM BP i 1 IS Y 1 Y Διάγραμμα 7.6: κεφαλαίων Εσωτερική και εξωτερική ισορροπία με ατελή κινητικότητα 121

16 7.7 Νομισματική πολιτική με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων Μια νομισματική επέκταση θα μετατοπίσει την καμπύλη LM προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα στη νέα βραχυχρόνια εσωτερική ισορροπία το εισόδημα να είναι υψηλότερο και το επιτόκιο χαμηλότερο. Όμως το υψηλότερο εισόδημα αυξάνει τις εισαγωγές και το χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει τις εισροές κεφαλαίου (ή αυξάνει τις εκροές). Και οι δύο παραπάνω επιδράσεις προκαλούν έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Εφόσον η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή, το έλλειμμα αυτό θα προκαλέσει μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και εφόσον η Κεντρική Τράπεζα δεν ασκεί πολιτική αντιστάθμισης, θα υπάρξει μείωση της προσφοράς χρήματος. Συνεπώς, η καμπύλη LM θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά μέχρι την επιστροφή της στο αρχικό σημείο και την επαναφορά του εισοδήματος και επιτοκίου στο προηγούμενο σημείο εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας. Συμπερασματικά, σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με ατελή κίνηση κεφαλαίων, η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. 122

17 i LM 1 LM 2 BP i 1 i 2 IS Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 7.7: Νομισματική επέκταση με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων 123

18 7.8 Δημοσιονομική πολιτική με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων Μια δημοσιονομική επέκταση θα μετατοπίσει την καμπύλη IS προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα στη νέα βραχυχρόνια εσωτερική ισορροπία το εισόδημα και το επιτόκιο να είναι υψηλότερα. Το υψηλότερο εισόδημα αυξάνει τις εισαγωγές και προκαλεί έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ το υψηλότερο επιτόκιο αυξάνει τις εισροές κεφαλαίου και προκαλεί πλεόνασμα στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Εφόσον οι επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών είναι αντιφατικές, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τις κλίσεις των καμπυλών BP και LM. Οπότε, θα έχουμε εναλλακτικά: Αν η BP έχει μεγαλύτερη κλίση από την LM (είναι δηλαδή πιο κάθετη), τότε υπάρχει σχετικά μικρή κινητικότητα κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το m (ροπή για εισαγωγές) είναι υψηλό σε σχέση με το z (βαθμός κινητικότητας κεφαλαίου), με αποτέλεσμα η αύξηση του επιτοκίου να μην προκαλεί αρκετές εισροές κεφαλαίων για να αντισταθμιστεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Συνεπώς, το ισοζύγιο πληρωμών είναι ελλειμματικό, προκαλώντας μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Αν η Κεντρική Τράπεζα δεν ασκεί πολιτική αντιστάθμισης, η προσφορά χρήματος θα μειωθεί, με αποτέλεσμα η καμπύλη LM να μετατοπιστεί προς τα αριστερά. Μετριάζεται δηλαδή, το αρχικό αποτέλεσμα της δημοσιονομικής επέκτασης. Αν η BP έχει μικρότερη κλίση από την LM (είναι δηλαδή πιο οριζόντια), τότε υπάρχει σχετικά μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το m (ροπή για εισαγωγές) είναι χαμηλό σε σχέση με το z (βαθμός κινητικότητας κεφαλαίου), με αποτέλεσμα η αύξηση του επιτοκίου να προκαλεί περισσότερες εισροές από όσες χρειάζονται για να αντισταθμιστεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Συνεπώς, το ισοζύγιο πληρωμών είναι πλεονασματικό, προκαλώντας αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Αν η Κεντρική Τράπεζα δεν ασκεί πολιτική αντιστάθμισης, η προσφορά χρήματος θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα η καμπύλη LM να μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Επαυξάνεται δηλαδή, το αρχικό αποτέλεσμα της δημοσιονομικής επέκτασης. 124

19 i BP 2 LM i 2 E 2 BP 1 E 1 i 1 IS 2 IS 1 Y 1 Y 2 Y Διάγραμμα 7.8: Δημοσιονομική επέκταση με ατελή κινητικότητα κεφαλαίων 125

20 i BP LM 2 i 3 E 3 LM 1 i 2 E 2 i 1 E 1 IS 2 IS 1 Y 1 Y 3 Y 2 Y Διάγραμμα 7.9: Δημοσιονομική επέκταση με μικρή κινητικότητα κεφαλαίων 126

21 i LM 1 LM 2 i 2 E 2 BP i 3 i 1 E 1 E 3 IS 2 IS 1 Y 1 Y 2 Y 3 Y Διάγραμμα 7.10: Δημοσιονομική επέκταση με μεγάλη κινητικότητα κεφαλαίων 127

22 Συμπερασματικά, σε καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών με ατελή κίνηση κεφαλαίων, η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από το βαθμό ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η δημοσιονομική πολιτική. Όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες, με πλήρη ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αποτελεσματική, ενώ με απουσία κίνησης κεφαλαίων η δημοσιονομική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. Επεξήγηση Συμβόλων και Ακρωνύμια BP = CA + KA: Ισοζύγιο Πληρωμών CA: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών KA: Ισοζύγιο Κεφαλαίου KA: Αυτόνομο Μέρος Ισοζυγίου Κεφαλαίου i: Εγχώριο Επιτόκιο i : Ξένο Επιτόκιο z: Βαθμός Κινητικότητας Κεφαλαίου m: Οριακή Ροπή για Εισαγωγές Q: Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία Ευρετήριο Αντιστοίχισης Επιστημονικών Όρων Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών: Goods and Services Market Αγορά Χρήματος: Money Market Απουσία Κίνησης Κεφαλαίων: Capital Immobility Ατελής Κίνηση Κεφαλαίων: Imperfect Capital Mobility Βαθμός Κινητικότητας Κεφαλαίου: Degree of Capital Mobility Δημόσιες Δαπάνες: Public Expenditure Δημοσιονομική Πολιτική: Fiscal Policy Εγχώρια Δαπάνη: Domestic Spending Εγχώριο Επιτόκιο: Domestic Interest Rate 128

23 Εισαγωγές: Imports Εισόδημα: Income Εισροή Κεφαλαίου: Capital Inflow Εκροή Κεφαλαίου: Capital Outflow Έλλειμμα: Deficit Εξαγωγές: Exports Εξωτερική Ισορροπία: External Equilibrium Εξωτερικός Τομέας: External Sector Εσωτερική Ισορροπία: Internal Equilibrium Εσωτερικός Τομέας: Internal Sector Ζήτηση Χρήματος: Money Demand Ισοζύγιο Πληρωμών: Balance of Payments Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Current Account Balance Ισορροπία: Equilibrium Καμπύλη BP: BP Curve Καμπύλη IS: IS Curve Καμπύλη LM: LM Curve Κίνηση Κεφαλαίων: Capital Mobility Κλίση: Slope Μικρή Ανοικτή Οικονομία: Small Open Economy Νομισματική Πολιτική: Monetary Policy Οριακή Ροπή για Εισαγωγές: Marginal Propensity to Import Οριακή Ροπή για Κατανάλωση: Marginal Propensity to Consume Πλεόνασμα: Surplus Πλήρης Κίνηση Κεφαλαίων: Perfect Capital Mobility Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία: Real Exchange Rate Προσφορά Χρήματος: Money Supply Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες: Fixed Exchange Rates Συναλλαγματική Πολιτική: Exchange Rate Policy Συνάρτηση Επένδυσης: Investment Function Συνάρτηση Κατανάλωσης: Consumption Function 129

24 Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. Λεβεντάκης, Ι. (2003), Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 130

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες Κεφάλαιο 4 Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες 4. Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί άμεση συνέχεια του προηγούμενου. Αναλύεται η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών με έμφαση στην εισοδηματική προσέγγιση λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Μακροοικονομική Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Εισαγωγή Το υπόδειγμα Mundell-Fleming είναι ένα μοντέλο IS-LM που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μιας ανοιχτής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Σταθεροποιητική πολιτική Πολιτική για τη σταθεροποίηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος

Αγορά συναλλάγματος. Αγορά συναλλάγματος Αγορά συναλλάγματος Κεντρικές τράπεζες Άτομα και επιχειρήσεις Τράπεζες Μεσίτες συναλλάγματος (brokers) Αγορά συναλλάγματος - Αποκεντρωμένη αγορά (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φραγκφούρτη, Ζυρίχη, Σιγκαπούρη, Τόκιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών (Balance of Payments) μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Η νοµισµατική προσέγγιση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διεθνούς µακροοικονοµικής. Βάση της είναι το λεγόµενο νοµισµατικό υπόδειγµα, το οποίο προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 6 : To ισοζύγιο πληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει το 1. Εμπορικό ισοζύγιο 2. Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 3. Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η δημοσιονομική πολιτική συνίσταται στην παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία της αγοράς μέσω της μεταβολής των κρατικών δαπανών ( G) ή της φορολογίας (Τ) ή και των δύο. Επόμενο είναι ότι η άσκηση της

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019 [Γ' εξάμηνο - Χειμερινό] Διδάσκων: Δημήτριος Σιδέρης Α. Το υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης και Συναθροιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2.

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2. ΔΕΟ34 - Σχήματα Μάκρο : Mέρος 1 Σχήματα Ισορροπίας Αγοράς Προϊόντος Συνθήκη ισορροπίας Y= C+I+G+X-M Σχήμα 1:Κεϋνσιανός Σταυρός C+I+G (Δαπάνη) C, I B C+I+G C+I+G A 45 o Γ Y1 Y2 Y (Εισόδημα) Α: Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος

Μακροοικονομική. Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος Μακροοικονομική Προσδιορισμός του εθνικού προϊοντος Προσδιορισμός του εθνικού προϊόντος Ένα θεμελιώδες ερώτημα είναι τι προσδιορίζει το Εθνικό Προϊόν δηλ. ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Φραγκίσκος Κουτεντάκης Μίνως Κουκουριτάκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΜΗΝΩ ΚΟΤΚΟΤΡΗΣΑΚΖ Διεθνής Μακροοικονομική Διεθνής Μακροοικονομική Σσγγραυή Φραγκίζκος Κοσηενηάκης Μίνως Κοσκοσριηάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις μήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Ενότητα: Α.Ξ.Ε. και ανταγωνιστικότητα Διδάσκων: Δημήτρης Γιακούλας Ορισμός ανταγωνιστικότητας Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί

Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί , Κεφ. 13, Ισοζύγιο Πληρωμών και οι Εθνικοί Λογαριασμοί Το Ισοζύγιο Πληρωμών: θέματα 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. 3. Η λογιστική του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί Καταγράφουν την αξία του εισοδήματος ή προϊόντος, που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS Μακροοικονομική Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS 1 Η Νεοκλασική Σύνθεση Σε αυτή την διάλεξη θα αναπτύξουμε το πρώτο μέρος του IS-LM υποδείγματος To IS-LM υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει πως λειτουργεί η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υπόθεση του Μόνιµου Εισοδήµατος Αναπτύχθηκε από τον Milton Friedman Ισχυρίζεται πως τα άτοµα επιθυµούν να οµαλοποιούν το ύψος της προγραµµατισµένης τους κατανάλωσης, ακόµα και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα