Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

2 Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες Δημοσιονομική πολιτική και τρέχουσες συναλλαγές

3 Ισοζύγιο πληρωμών Βασικές αρχές Πιστωτικές συναλλαγές (+) Ροή κεφαλαίων προς τη χώρα Παράδειγμα: εξαγωγές αγαθών Χρεωστικές συναλλαγές ( ) Ροή κεφαλαίων εκτός της χώρας Παράδειγμα: εισαγωγές αγαθών

4 Ισοζύγιο πληρωμών Ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών Καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (NX) Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό (NFP) Καθαρές μονομερείς μεταβιβάσεις (NUT)

5 Ισοζύγιο πληρωμών Ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό (NFP) Το εισόδημα που λαμβάνεται από το εξωτερικό καταχωρίζεται ως πίστωση, αφού προκαλεί ροή κεφαλαίων προς την εγχώρια οικονομία Το εισόδημα που καταβάλλεται σε κατοίκους του εξωτερικού καταχωρίζεται ως χρέωση Το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό καταχωρίζεται στο λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών, και ισούται ουσιαστικά με NFP, τις καθαρές αμοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό

6 Ισοζύγιο πληρωμών Ο λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών Καθαρές μονομερείς μεταβιβάσεις (NUT) Πληρωμές που γίνονται από μια χώρα σ άλλη Αρνητικές μονομερείς μεταβιβάσεις για την εγχώρια οικονομία, που είναι ένας καθαρός δότης για τις άλλες χώρες

7 Ισοζύγιο πληρωμών Το άθροισμα των καθαρών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, του καθαρού εισοδήματος από το εξωτερικό και των καθαρών μονομερών μεταβιβάσεων είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών CA = NX + NFP + NUT Θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται πλεόνασμα Αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγεται έλλειμμα

8 Ισοζύγιο πληρωμών Οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Στους λογαριασμούς κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταχωρίζονται συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων, είτε πραγματικών (π.χ. κατοικίες) είτε χρηματοοικονομικών (π.χ. μετοχές και ομολογίες) Στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων καταχωρίζονται οι καθαρές ροές από τις μονομερείς μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς τη χώρα

9 Ισοζύγιο πληρωμών Οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Οι περισσότερες συναλλαγές εμφανίζονται στο λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών Όταν μια χώρα πουλά ένα περιουσιακό στοιχείο στην αλλοδαπή, η συναλλαγή καταχωρίζεται ως χρηματοοικονομική εισροή για την εν λόγω χώρα και πιστώνεται (+) στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Όταν μια χώρα αγοράζει ένα περιουσιακό στοιχείο από την αλλοδαπή, η συναλλαγή καταχωρίζεται ως χρηματοοικονομική εκροή για την εν λόγω χώρα και χρεώνεται ( ) στο λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών

10 Ισοζύγιο πληρωμών Οι λογαριασμοί κίνησης κεφαλαίου και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Λογαριασμός κίνησης κεφαλαίου (μονομερείς μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων) Λογαριασμός χρηματοοικονομικών συναλλαγών Χρηματοοικονομική εισροή Πιστωτική συναλλαγή (+) Πώληση περιουσιακών στοιχείων από την εγχώρια οικονομία σε κατοίκους άλλων χωρών Χρηματοοικονομική εκροή Χρεωστική συναλλαγή ( ) Αγορά περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από κατοίκους της εγχώρια οικονομίας KFA = Το ισοζύγιο λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών

11 Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών Οι συναλλαγές συναλλαγματικών διαθεσίμων διενεργούνται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία (ξένα κρατικά αξιόγραφα, τραπεζικές καταθέσεις, ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, SDRs, του ΔΝΤ, χρυσός) που χρησιμοποιούνται στη διεξαγωγή διεθνών πληρωμών Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν συναλλαγματικά διαθέσιμα με το δικό τους νόμισμα ή αγοράζουν το δικό τους νόμισμα με συναλλαγματικά διαθέσιμα

12 Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο συναλλαγματικών διευθετήσεων Ονομάζεται και ισοζύγιο πληρωμών και ισούται με την καθαρή αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας Για την εγχώρια οικονομία η καθαρή αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων ισούται με τη διαφορά της αύξησης των συναλλαγματικών τους διαθεσίμων μείον την αύξηση των ξένων συναλλαγματικών διαθεσίμων σε δολάρια Πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών σημαίνει ότι η χώρα αυξάνει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα, ενώ αντίθετα έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών σημαίνει μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων

13 Ισοζύγιο πληρωμών Η σχέση του λογαριασμού τρεχουσών συναλλαγών με το λογαριασμό κίνησης κεφαλαίου και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA) + ισοζύγιο του λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών (KFA) = 0 (5.1) CA + KFA = 0 λογιστικά, κάθε συναλλαγή έχει αντισταθμιστικά αποτελέσματα

14 Ισοζύγιο πληρωμών Στην πράξη σφάλματα μετρήσεων που καταχωρίζονται ως προσωρινά στοιχεία, έχουν ως συνέπεια η σχέση CA + KFA = 0 να μην ισχύει απόλυτα

15 Ισοζύγιο πληρωμών Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία και Ισοζύγιο Πληρωμών Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μιας χώρας είναι η διαφορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων μείον τις υποχρεώσεις προς το εξωτερικό Η αξία των καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μεταβληθεί (π.χ. από μια μεταβολή στις τιμές των μετοχών) Τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν με την απόκτηση νέων στοιχείων ή υποχρεώσεων

16 Ισοζύγιο πληρωμών Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία και Ισοζύγιο Πληρωμών Η αύξηση των καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας ισούται με το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πλεονασματικό τότε το ισοζύγιο λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών πρέπει να έχει έλλειμμα, δηλαδή αυξάνονται τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει μια χώρα (μια χρηματοοικονομική εκροή) Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελλειμματικό τότε το ισοζύγιο λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών πρέπει να έχει πλεόνασμα, δηλαδή μειώνονται τα καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει μια χώρα (μια χρηματοοικονομική εισροή)

17 Ισοζύγιο πληρωμών Καθαρά ξένα περιουσιακά στοιχεία και Ισοζύγιο Πληρωμών Ξένες άμεσες επενδύσεις: μια ξένη επιχείρηση αγοράζει ή κατασκευάζει κεφαλαιουχικά αγαθά Αύξηση του ισοζυγίου λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών Επενδύσεις χαρτοφυλακίου: κάτοικοι άλλων χωρών αποκτούν ομολογίες της εγχώριας οικονομίας Αύξηση του ισοζυγίου λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών

18 Ισοζύγιο πληρωμών Σύνοψη: Ισοδύναμες μετρήσεις του διεθνούς εμπορίου και δανεισμού μιας χώρας Πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών = Έλλειμμα του ισοζυγίου λογαριασμού κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών = Καθαρή απόκτηση ξένων περιουσιακών στοιχείων = Καθαρά δάνεια προς το εξωτερικό = Καθαρές εξαγωγές (αν NFP και καθαρές μονομερείς μεταβιβάσεις ισούνται με μηδέν)

19 Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Επειδή η Εθνική Αποταμίευση ισούται με την Ιδιωτική Αποταμίευση και την Δημόσια Αποταμίευση [S=(Y+NFP)- (C+G)]προκύπτει ότι, S = I + CA = I + (NX + NFP) (5.2) Η εθνική αποταμίευση έχει δύο χρήσεις: Την αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου μέσω εγχώριων επενδύσεων Την αύξηση του αποθέματος καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων μέσω δανείων προς το εξωτερικό Στο κεφάλαιο αυτό, θα υποθέσουμε ότι NFP = 0 = NUT

20 Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία S = I + CA = I + NX Για να επιτευχθεί ισορροπία στην αγορά προϊόντος, η επιθυμητή εθνική αποταμίευση πρέπει να εξισωθεί με την επιθυμητή επένδυση: S d = I d + NX (5.4)

21 Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία S = I + CA = I + NX Εναλλακτική μέθοδος: Y = C d + I d + G + NX (5.5) NX = Y (C d + I d + G) (5.6) Οι καθαρές εξαγωγές ισούνται με το προϊόν (Y) μείον την απορρόφηση (C d + I d + G)

22 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Μικρή ανοικτή οικονομία: μια οικονομία αρκετά μικρή για να επηρεάσει το διεθνές πραγματικό επιτόκιο Διεθνές πραγματικό επιτόκιο (r w ): το πραγματικό επιτόκιο στη διεθνή κεφαλαιαγορά

23 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Σημαντική υπόθεση: Οι κάτοικοι της μικρής ανοικτής οικονομίας μπορούν να δανείζονται ή να δανείζουν στο προσδοκώμενο πραγματικό επιτόκιο

24 Διεθνές πραγματικό επιτόκιο, r w Σχήμα 5.1 Μια μικρή ανοικτή οικονομία που δανείζει στο εξωτερικό

25 Διεθνές πραγματικό επιτόκιο, r w Σχήμα 5.2 Μια μικρή ανοικτή οικονομία που δανείζεται από το εξωτερικό

26 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Αποτέλεσμα: το r w μπορεί να είναι τόσο ώστε S d > I d, S d = I d, ή S d < I d α. Αν S d > I d, η διαφορά μεταξύ επιθυμητής αποταμίευσης και επένδυσης δανείζεται στο εξωτερικό (καθαρά δάνεια προς το εξωτερικό) και NX > 0 β. Αν η S d = I d, δεν υπάρχουν διεθνή δάνεια και NX = 0 γ. Αν η S d < I d, η διαφορά μεταξύ επιθυμητής επένδυσης και επιθυμητής αποταμίευσης καλύπτεται με διεθνή δανεισμό (καθαρά δάνεια από το εξωτερικό) και NX < 0

27 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Εναλλακτική εκδοχή: Με όρους προϊόντος και απορρόφησης

28 Πίνακας 5.3 Ισορροπία στην αγορά αγαθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία: Ένα παράδειγμα (δισ. δολάρια) Δ ε δ ο μ έ ν α Α κ α θ ά ρ ισ τ ο ε γ χ ώ ρ ιο π ρ ο ϊό ν, Υ 20 Δ η μ ό σ ιε ς Δ α π ά ν ε ς, G 4 Ε π ίδ ρ α σ η τ ο υ π ρ α γ μ α τ ικ ο ύ ε π ιτ ο κ ίο υ σ τ η ν ε π ιθ υ μ η τ ή κ α τ α ν ά λ ω σ η κ α ι ε π έ ν δ υ σ η (1 ) Δ ιε θ ν έ ς π ρ α γ μ α τ ικ ό ε π ιτ ό κ ιο, r w (% ) (2 ) Ε π ιθ υ μ η τ ή κ α τ α ν ά λ ω σ η, C d (3 ) Ε π ιθ υ μ η τ ή ε π έ ν δ υ σ η, I d Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α (4 ) Ε π ιθ υ μ η τ ή α π ο ρ ρ ό φ η σ η, C d + I d + G (5 ) Ε π ιθ υ μ η τ ή ε θ ν ικ ή α π ο τ α μ ίε υ σ η, S d = Y C d G (6 ) Κ α θ α ρ έ ς ε ξ α γ ω γ έ ς, Ν Χ = Υ ε π ιθ υ μ η τ ή α π ο ρ ρ ό φ η σ η (7 ) Ε π ιθ υ μ η τ ή χ ο ρ ή γ η σ η δ α ν ε ίω ν π ρ ο ς τ ο ε ξ ω τ ε ρ ικ ό Π α ρ α τή ρ η σ η : Υ π ο θ έ τ ο υ μ ε ό τ ι ο ι κ α θ α ρ έ ς α μ ο ιβ έ ς τ ω ν σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ικ ό, N F P, κ α ι ο ι κ α θ α ρ έ ς μ ο ν ο μ ε ρ ε ίς μ ε τ α β ιβ ά σ ε ις ε ίν α ι μ η δ έ ν.

29 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Οι καθαρές εξαγωγές ισούνται με τα καθαρά δάνεια προς το εξωτερικό που ισούνται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (με την προϋπόθεση ότι οι καθαρές αμοιβές των συντελεστών παραγωγής από το εξωτερικό και οι καθαρές μονομερείς μεταβιβάσεις είναι μηδενικές)

30 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Αποτελέσματα των οικονομικών διαταραχών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Οτιδήποτε αυξάνει την επιθυμητή εθνική αποταμίευση (αύξηση του Y, μείωση του μελλοντικού προϊόντος ή μείωση των G) σε σχέση με την επιθυμητή επένδυση (μείωση του MPK f, αύξηση του ) με δεδομένο το διεθνές επιτόκιο αυξάνει τον καθαρό δανεισμό προς το εξωτερικό και αντίστροφα Μία παροδική αρνητική διαταραχή της προσφοράς μια προσωρινή μείωση του εισοδήματος οδηγεί σε μείωση της αποταμίευσης, οπότε ο καθαρός δανεισμός προς το εξωτερικό μειώνεται (Σχ. 5.3)

31 Διεθνές πραγματικό επιτόκιο, r w Σχήμα 5.3 Μια παροδική αρνητική διαταραχή της προσφοράς σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

32 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Αποτελέσματα των οικονομικών διαταραχών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Μια αύξηση του προσδοκώμενου οριακού προϊόντος του κεφαλαίου Η επιθυμητή επένδυση αυξάνεται, οπότε ο καθαρός δανεισμός προς το εξωτερικό μειώνεται (Σχ. 5.4)

33 Διεθνές πραγματικό επιτόκιο, r w Σχήμα 5.4 Μια αύξηση του προσδοκώμενου MPK σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

34 Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία Το πολιτικό περιβάλλον: Όταν ένα κράτος αθετεί τις υποχρεώσεις του Δεν υπάρχει κάποια διεθνής αρχή που να μπορεί να επιβάλλει την αποπληρωμή των διεθνών χρεών Αλλά οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν αθετούν τις υποχρεώσεις τους, αφού αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεμπόδιση του εμπορίου και αποτροπή μελλοντικού δανεισμού τους

35 Εφαρμογή Αμερικανική οικονομία και παγκοσμιοποίηση

36 Παγκοσμιοποίηση Οι οικονομίες του πλανήτη γίνονται όλο και πιο αλληλοεξαρτώμενες αύξηση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων Πρέπει οι ΗΠΑ να ηγηθούν της παγκοσμιοποίησης ;

37 Παγκοσμιοποίηση Ιστορικά στοιχεία για τις τάσεις του εμπορίου από το 1929 μέχρι το 2005 Σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές και στις εισαγωγές τα τελευταία 50 χρόνια (ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π)

38 Διεθνές πραγματικό επιτόκιο rw Διεθνές πραγματικό επιτόκιο rw Σχήμα 5.5 Προσδιορισμός του διεθνούς πραγματικού επιτοκίου όταν υπάρχουν δύο μεγάλες οικονομίες 300 Καμπύλη αποταμίευσης S Καμπύλη επένδυσης I Καμπύλη αποταμίευσης S for Καμπύλη επένδυσης I for Επιθυμητή εθνική αποταμίευση S και επιθυμητή επένδυση I (σε δισ. δολάρια) (a) Εγχώρια οικονομία Επιθυμητή εθνική αποταμίευση S for και επιθυμητή επένδυση I for (σε δισ. δολάρια) (b) Αλλοδαπή οικονομία

39 Παγκοσμιοποίηση Ιστορικά στοιχεία των τάσεων των διεθνών επενδύσεων από το 1982 μέχρι το 2004 Σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στις επενδύσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό και στις επενδύσεις των άλλων χωρών στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια (ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π) Είναι ανησυχητικό, όμως, ότι οι ΗΠΑ είναι τώρα ο μεγαλύτερος διεθνής οφειλέτης

40 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.6 Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π,

41 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Ποσοστό ΑΕΠ Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑEΠ, Ελλάδα ,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Εξαγωγές Εισαγωγές

42 Παγκοσμιοποίηση Κόστος από την παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ : Μείωση των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους Οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ : Αύξηση των θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους Αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ Φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα σημαίνει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές κέρδη από το εμπόριο Η παγκοσμιοποίηση της αμερικανικής οικονομίας είναι υπεύθυνη για ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής απώλειας θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

43 Παγκοσμιοποίηση Τα τελευταία χρόνια: μεγάλες αλλαγές στον κλάδο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τηλεφωνικά κέντρα και άλλα Κριτική: οι εργασίες μεταφέρονται στο εξωτερικό Πραγματικότητα: Οι ΗΠΑ αποτελούν τον παγκόσμιο ηγέτη στις εξαγωγές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις πολύ περισσότερες επιτελούνται στις ΗΠΑ και πωλούνται στο εξωτερικό από το αντίστροφο Επομένως το όφελος των ΗΠΑ απ αυτήν τη δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος

44 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.7 Διεθνή περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π, Ιδιοκτησία ξένων περιουσιακών στοιχείων από Αμερικανούς επενδυτές/α.εγχ.π Ιδιοκτησία αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων από ξένους επενδυτές/α.εγχ.π

45 Αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες Μεγάλη ανοικτή οικονομία: μια οικονομία αρκετά μεγάλη ώστε να επηρεάζει το διεθνές πραγματικό επιτόκιο Θεωρούμε ότι υπάρχουν μόνο δύο οικονομίες σε όλο τον κόσμο Η εγχώρια οικονομία (με αποταμίευση S και επένδυση I) Η αλλοδαπή οικονομία, που αντιπροσωπεύει όλο τον υπόλοιπο κόσμο (με αποταμίευση S For, και επένδυση I For ) Το διεθνές πραγματικό επιτόκιο μεταβάλλεται για να ισορροπήσει το επιθυμητό ύψος των παρεχόμενων δανείων της μιας χώρας με το επιθυμητό ύψος των λαμβανόμενων δανείων της άλλης χώρας (Σχ. 5.8)

46 Δισεκατομμύρια δολάρια Σχήμα 5.8 Εξωτερικό εμπόριο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις των ΗΠΑ,

47 Αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες Το διεθνές πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας προσδιορίζεται έτσι ώστε το πλεόνασμα στις τρέχουσες συναλλαγές της μιας χώρας να ισούται με το έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές της άλλης χώρας

48 Αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες Μεταβολές στο διεθνές πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας: κάθε παράγοντας που αυξάνει το επιθυμητό ύψος των παρεχόμενων δανείων σε σχέση με το επιθυμητό ύψος των λαμβανομένων δανείων μειώνει το διεθνές πραγματικό επιτόκιο

49 Εφαρμογή Οι τελευταίες τάσεις στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ

50 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Είναι δυνατό το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ να διατηρηθεί για πολύ; Θα υπάρξει προσαρμογή, και αν ναι, πώς;

51 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.9 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π,

52 1997Q1 1997Q4 1998Q3 1999Q2 2000Q1 2000Q4 2001Q3 2002Q2 2003Q1 2003Q4 2004Q3 2005Q2 2006Q1 2006Q4 2007Q3 2008Q2 2009Q1 2009Q4 2010Q3 2011Q2 2012Q1 2012Q4 Ποσοστό του ΑΕΠ Σχήμα 5.9 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π, Ελλάδα ,04 0,02 0,00-0,02-0,04-0,06-0,08-0,10-0,12-0,14

53 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Στοιχεία για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται

54 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Γιατί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ συνεχίζει ν αυξάνεται; Μείωση της ζήτησης από το εξωτερικό Ελκυστικότερες διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες Αύξηση της τιμής του πετρελαίου Αύξηση της αποταμίευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες

55 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Μείωση της ζήτησης από το εξωτερικό Επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης σε Ιαπωνία και Ευρώπη στις αρχές του 2000 Οι πολίτες αυτών των χωρών αύξησαν τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ, αλλά μείωσαν τις αγορές αμερικανικών αγαθών

56 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Ελκυστικότερες διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες Οι Αμερικανοί επενδυτές διευρύνουν τη διεθνή διαφοροποίηση των επενδύσεων τους Οι ξένοι επενδυτές επενδύουν περισσότερο στις ΗΠΑ

57 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.10 Καθαρά διεθνή περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π,

58 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Αύξηση των τιμών του πετρελαίου Οι ΗΠΑ εισάγουν πολύ περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι εξάγουν Ο πρόσφατος διπλασιασμός των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πάνω από 1% του Α.Εγχ.Π.

59 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.11 Καθαρές εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ως ποσοστό του Α.Εγχ.Π,

60 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Αύξηση της αποταμίευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες Πολλά αναπτυσσόμενα κράτη προτιμούν να επενδύουν σε ασφαλείς χώρες όπως οι ΗΠΑ, αντί να δανείζονται και ν αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, όπως στο παρελθόν Από διεθνείς οφειλέτες μετατράπηκαν σε διεθνείς δανειστές

61 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Πολλοί κατηγορούν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ. το επιχείρημα των δίδυμων ελλειμμάτων Στα τέλη της δεκαετίας του 90, οι ΗΠΑ είχαν δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε Άλλες χώρες με πλεονασματικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα από τις ΗΠΑ

62 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Τι επιφυλάσσει το μέλλον; Πιθανώς, αύξηση των τιμών των εισαγωγών και μείωση των τιμών των εξαγωγών, εξαιτίας της πτώσης της αξίας του δολαρίου Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών και αύξηση των εξαγωγών, μειώνοντας το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

63 Δημοσιονομική πολιτική και τρέχουσες συναλλαγές Συνοδεύονται απαραίτητα τα δημοσιονομικά ελλείμματα από ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών; Υπάρχουν «δίδυμα ελλείμματα»; Ο αποφασιστικός παράγοντας: η αντίδραση της εθνικής αποταμίευσης Μια αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος θ αυξήσει το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μόνο αν η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος μειώσει την επιθυμητή εθνική αποταμίευση Σε μια μικρή ανοικτή οικονομία, αν μια αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος μειώσει την επιθυμητή εθνική αποταμίευση, η καμπύλη αποταμίευσης θα μετατοπιστεί προς τ αριστερά, με αποτέλεσμα τη μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Σχ. 5.12)

64 ( r w ) Σχήμα 5.12 Δημοσιονομικό έλλειμμα και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μια ανοικτή οικονομία

65 Δημοσιονομική πολιτική και τρέχουσες συναλλαγές Το δημοσιονομικό έλλειμμα και η εθνική αποταμίευση Ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που οφείλεται σε αύξηση των δημοσίων δαπανών Δεν υπάρχει διχογνωμία: Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμφισβήτητα μειώνει την εθνική αποταμίευση Αποτέλεσμα: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μειώνεται Ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που οφείλεται σε μείωση των φόρων Η S d μειώνεται μόνο αν η C d αυξηθεί Οπότε η S d δεν θα μεταβληθεί αν ισχύει η πρόταση της ρικαρδιανής ισοδυναμίας, διότι μια μείωση των φόρων δεν θα επηρεάσει την κατανάλωση Αλλά αν τα άτομα δεν αντιληφθούν την αύξηση των μελλοντικών φόρων λόγω της μείωσης των φόρων σήμερα, θ αυξήσουν την κατανάλωσή τους και η επιθυμητή αποταμίευση όπως και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα μειωθούν

66 Δημοσιονομική πολιτική και τρέχουσες συναλλαγές Εφαρμογή: Τα δίδυμα ελλείμματα Σχέση μεταξύ δημοσιονομικού ελλείμματος και ελλείμματος του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ Στοιχεία στο Σχ Τα ελλείμματα κινήθηκαν παράλληλα, ως δίδυμα, στη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 Αλλά άλλες φορές (κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων I και II, και του 1975) το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρύνθηκε, παρά την αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Οι ενδείξεις απ άλλες χώρες είναι επίσης συγκεχυμένες

67 Ποσοστό του Α.Εγχ.Π. Σχήμα 5.13 Δημοσιονομικό έλλειμμα και τρέχουσες συναλλαγές στις ΗΠΑ,

68 Δημοσιονομική πολιτική και τρέχουσες συναλλαγές Εφαρμογή: Τα δίδυμα ελλείμματα Διαχρονικά στοιχεία για τις ΗΠΑ Αρχές και μέσα της δεκαετίας του 80: Τα στοιχεία δείχνουν ύπαρξη δίδυμων ελλειμμάτων Μείωση φορολογίας το 1975: Τα στοιχεία είναι αντίθετα με την ύπαρξη δίδυμων ελλειμμάτων Πρόσφατα στοιχεία: Είναι αντίθετα με την ύπαρξη δίδυμων ελλειμμάτων Διαχρονικά στοιχεία για άλλες χώρες Γερμανία: Μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και μεγάλο έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ο Καναδάς και η Ιταλία παρουσιάζαν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα χωρίς σοβαρά ελλείμματα στις τρέχουσες συναλλαγές

69 ( r w ) Διάγραμμα κλειδί 4 Εθνική αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

70 ( r w ) ( r w ) Διάγραμμα κλειδί 5 Εθνική αποταμίευση και επένδυση σε μεγάλες ανοικτές οικονομίες (a) Εγχώρια οικονομία (b) Αλλοδαπή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 5. Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 5 Αποταµίευση και επένδυση σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωµών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε µια ανοικτή οικονοµία Αποταµίευση και επένδυση σε µια µικρή ανοικτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών

1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών. 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί 2. Οι Λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών 1. Οι Εθνικοί Λογαριασμοί Καταγράφουν την αξία του εισοδήματος ή προϊόντος, που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας. 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί Μακροοικονομική Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας 2.1 Εθνικοί Λογαριασμοί 1) Οι τρεις προσεγγίσεις αποτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι Α) προσεγγίσεις κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς συναλλαγές Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 1: Ιστορική Αναδρομή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2 Κλάδοι Οικονομικής (i) Μικροοικονομική: Αποφάσεις ατομικών νοικοκυριών- Επιχειρήσεων (ii) Μακροοικονομική: Μελέτη οικονομίας ως συνόλου Βασικά Ζητήματα που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Χρηματοοικονομικής

Αρχές Χρηματοοικονομικής Αρχές Χρηματοοικονομικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση"!

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών! «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &!Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)»! µε κατεύθυνση τη Στρατηγική Διοίκηση! Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονοµικών Μονάδων &Οργανισµών (ΔΔΟΜΟ)» µε κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεµατική Ενότητα 1 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση

Κεφάλαιο 6. Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Κεφάλαιο 6 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση Περίγραμμα κεφαλαίου Τα αίτια της οικονομικής μεγέθυνσης Η δυναμική της μεγέθυνσης: Το υπόδειγμα του Solow Μέσα οικονομικής πολιτικής για την αύξηση του μακροχρόνιου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία 1. Η συζήτηση γύρω από την εθνική αποταμίευση είναι εξόχως σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση

Διαβάστε περισσότερα