ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης

2 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συνοπτική αλλά περιεκτική περιγραφή των συστημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής Ε.Ε.). Συνολικά παρουσιάζονται στοιχεία για 20 χώρες της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της αρχικής μας έρευνας για την ανεύρεση πηγών που θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα μας, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές χώρες δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο σύστημα ή πρόβλεψη για τους εκπαιδευτές της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενώ σε κάποιες χώρες το υφιστάμενο σύστημα περιοριζόταν απλά στους εκπαιδευτές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι σε ένα ακόμη μικρότερο αριθμό χωρών, ταυτιζόταν με τους δασκάλους και τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας ή της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε όλες τις χώρες της Ε.Έ. στη μελέτη μας. Το γεγονός λοιπόν ότι κάποιες χώρες εξαιρέθηκαν δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αλλά ότι οι απαιτήσεις πιστοποίησης και επαγγελματοποίησης των εκπαιδευτών είναι μάλλον γενικές και αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργών της χώρας. Ωστόσο, στις σελίδες της μελέτης αυτής γίνεται παρουσίαση για κάθε χώρα που ακόμη και αν δεν είχε κάποιο σύστημα αποκλειστικά οργανωμένο γύρω από την εκπαίδευση των εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης κατάρτισης, τουλάχιστον στα κείμενα της επίσημης πολιτικής της, φαινόταν αφενός να υπάρχει προβληματισμός για τη μη-ύπαρξη ενός συστήματος και αφετέρου υπήρχαν σαφείς περιγραφές ακόμη και για απλές προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η περίπτωση της Ρουμανίας δεν εξετάστηκε από τη στιγμή που η μελέτη πραγματοποιείται στο πλαίσιο διακρατικού προγράμματος και απευθύνεται σε ειδικούς της ΣΕΚ της συγκεκριμένης χώρας. Βασική πηγή πληροφόρησης για τη σύνταξη της μελέτης αποτέλεσε η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης ( CEDEFOP ) ενώ επίσης πολλά στοιχεία αντλήθηκαν και από ιστοσελίδες υπουργείων, οργανισμών, και φορέων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης από 2

3 κάθε χώρα. Οι σελίδες που χρησιμοποιήσαμε για πληροφορίες παρουσιάζονται στο τέλος του προφίλ κάθε χώρας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει ένα διαφορετικό σύστημα πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Ένα στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα συστήματα πιστοποίησης που υφίστανται στις ευρωπαϊκές χώρες αφορούν κυρίως στους εκπαιδευτές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Για τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η πιστοποίηση δεν είναι δεδομένη σε όλες τις χώρες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και μετα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η κατοχή τίτλου σπουδών παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχου περιεχομένου για να θεωρηθεί κανείς ικανός να διδάξει σε ενήλικες. Η μελέτη δομείται σε 4 κεφάλαια : Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των αντιλήψεων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων η οποία είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση των στόχων και των τάσεων στα διάφορα συστήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πολιτικές της ΕΕ και οι εθνικές πολιτικές που επηρεάζουν τη δομή των συστημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υφιστάμενα συστήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε 20 χώρες της Ε.Ε. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και τις καλές πρακτικές και ακολουθεί παρουσίαση μίας ταξινόμησης των συστημάτων εκπαίδευσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι χώρες παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ονομασία των κρατών στην ελληνική γλώσσα. Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης Μάιος

4 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Περιεχόμενα 4 Κεφάλαιο Ι : Αντιλήψεις που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων Κεφάλαιο ΙΙ : Πολιτικές της ΕΕ για την εκπαίδευση εκπαιδευτών 1. Ανάπτυξη των Πολιτικών 2. Επίδραση των Πολιτικών Κεφάλαιο ΙΙΙ : Συστήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στις διάφορες χώρες της ΕΕ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Αυστρία 13 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Βέλγιο 15 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Βουλγαρία 19 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Γαλλία 20 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία 22 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Δανία 23 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Εσθονία 25 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ιρλανδία 27 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ισπανία 30 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ιταλία 33 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Λετονία 35 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Μεγ. Βρετανία 36 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ολλανδία 38 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ουγγαρία 40 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Πορτογαλία 42 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Σλοβακία 44 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Σλοβενία 46 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Σουηδία 48 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Τσεχία 50 4

5 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Φινλανδία 52 Κεφάλαιο ΙV : Σύνοψη 1. Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας και Καλές Πρακτικές 2. Ταξινόμηση συστημάτων 3. Γενικά Συμπεράσματα Παράρτημα: ΗΠΑ & Καναδάς 67 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) Το κίνητρο της ανάπτυξης πολιτικών στην ΕΕ πρέπει να εξετασθεί μέσα στο πλαίσιο μερικών κοινωνικών και πολιτικών τάσεων που προέρχονται από τις αρχές, κοινωνικούς εταίρους και σχετικά εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν επίδραση στην ΕΕΚ. Κάποιες σημαντικές τάσεις σχετικές με την ΕΕΚ είναι: Η συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη πολιτικών για καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Τα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, όπως το Europass (προαναγνώριση πτυχίων), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων κλπ καθώς επίσης και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε., ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη ( OECD) και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις εθνικές πολιτικές για την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι πλέον αποκλειστικά εθνική υπόθεση. Η παγκοσμιοποίηση στην οικονομία και στην αγορά εργασίας επηρεάζει την εκπαίδευση καθηγητών και εκπαιδευτών ΕΕΚ στην Ευρώπη. Προκειμένου να δώσουν τα προσόντα που θα κάνουν τους μαθητές ανταγωνιστικούς σε μία διεθνή αγορά εργασίας, οι ίδιοι οι καθηγητές και εκπαιδευτές πρέπει να έψουν τις απαραίτητες νέες δεξιότητες. Τα προγράμματα σπουδών των πιο πολλών προϋπηρεσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς επίσης και η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στις πιο πολλές χώρες της Ε.Ε., αντικατοπτρίζουν αυτές τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Από την ίδια της την φύση, η ΕΕΚ έχει άμεση συνάφεια με την αγορά εργασίας, το εμπόριο και τα μέσα παραγωγής. Έτσι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία. Η σπουδαιότητα των μηχανισμών της αγοράς έχει αυξηθεί με την υιοθέτηση των αρχών της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, ΝΔΔ, (Ν ew Ρublic Μanagement) όπου δίδεται μεγάλη σημασία στην ευθύνη λογοδοσία, διασφάλιση ποιότητας, τυποποίηση, αξιολόγηση και διαφάνεια. Οι απαιτήσεις αυτές γίνονται πλέον μία καθημερινή πραγματικότητα για τους καθηγητές και εκπαιδευτές ΕΕΚ, ο οποίοι πλέον και σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν πρέπει να κάνουν συστηματικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου και το απήχηση που έχει στους μαθητές. Αυτό προϋποθέτει μία πολύ καλή γνώση της αξιολόγησης και την ικανότητα να χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από αυτό το πρίσμα, σε πολλές ευρωπαικές χώρες η προϋπηρεσιακή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση εστιάζεται ολοένα και πιο πολύ στο να παρέξει στους καθηγητές και εκπαιδευτές τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία που θα τους βοηθήσου να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις. Σε εθνικό επίπεδο οι τάσεις που έχουν επίδραση στην ΕΕΚ είναι: 6

7 Η αναδιοργάνωση των συστημάτων ΕΕΚ. Η συμφωνία της Μπολόνια εισήγαγε μία καινούργια δομή στην ανώτερη εκπαίδευση, το μοντέλο ( τρία χρόνια για πτυχίο πανεπιστημίου, δύο επιπλέον για Μάστερ και τρία χρόνια για Διδακτορικό). Αυτή η δομή έχει διευκολύνει την ένταξη της εκπαίδευσης του καθηγητή ΕΕΚ στο γενικότερο σύστημα της ανώτερης εκπαίδευσης (Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Φιλανδία). Εκτός από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, φαίνεται ότι σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. υπάρχει η τάση αποκέντρωσης της ΕΕΚ, κάτι που έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερες ευκαιρίες για τους καθηγητές ΕΕΚ να επηρεάσουν την παροχή ΕΕΚ (προγράμματα σπουδών, σχεδιασμός, μεθοδολογία, περιεχόμενο κλπ). Παράλληλα με την τάση αποκέντρωσης κάποιων αποφάσεων, υπάρχει η τάση να ξαναγίνεται συγκέντρωση, καθώς κάποιες τάσεις που έχουν σχέση με τη ΝΔΔ, δίνουν μεγαλύτερη δύναμη στην κεντρική κυβέρνηση. Αναδόμηση συστημάτων ΕΕΚ (Αυστρία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία). Η πιο ριζική αναδόμηση φαίνεται να έχει γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, όπου τα όρια ανάμεσα στα σχολεία, κολέγια και ανώτερη εκπαίδευση είναι δυσδιάκριτα. Λιγότερο ριζικές είναι οι αλλαγές στην Αυστρία όπου οι φορείς εκπαίδευσης καθηγητών Αρχικής και ΣΕΚ, ενσωματώθηκαν στα ΑΕΙ. Στις πιο πολλές νέες στην Ε.Ε. χώρες σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται σε επίπεδο ιδρυμάτων (Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία) Η δημιουργία συστημάτων δια βίου μάθησης, είναι επίσης εμφανής σε διάφορες τάσεις, όπως μέτρα για να βελτιωθεί η κινητικότητα εντός των συστημάτων ΕΕΚ. Μερικές χώρες αναδομούν το σύστημα των ιδρυμάτων (οι πιο πολλές νέες χώρες από Ανατολική Ευρώπη, η Αυστρία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία), κάνοντας την μεταφορά από την μία γραμμή εκπαίδευσης σε μία άλλη πιο εύκολη και δημιουργώντας αυτοτελή προγράμματα (Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία). Έχει γίνει, επιπλέον, αισθητή η ανάγκη να ξεπερασθεί ο παραδοσιακός διαχωρισμός που υφίσταται ανάμεσα σε Αρχική και ΣΕΚ. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να συντονίσουν και να ενσωματώσουν την εκπαίδευση και τα προγράμματα εκπαίδευσης σε ένα σύστημα δια βίου μάθησης (Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία). Ως εκ τούτου η διάκριση ανάμεσα σε καθηγητή και εκπαιδευτή θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολα από ότι σήμερα και θα προκύψει η ανάγκη για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για καθηγητές και εκπαιδευτές με μεγαλύτερη διαφάνεια και ομοιογένεια. Στις νεότερες στην Ε.Ε. χώρες η τάση είναι να δημιουργηθούν τυπικές προϋποθέσεις για όλους τους τύπους εκπαίδευσης για καθηγητές και εκπαιδευτές καθώς καθιερώνουν εθνικά πλαίσια προσόντων, εθνικά πρότυπα για καθηγητές και ορίζουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις προσόντων μέσα στα πλαίσια των αλλαγών που γίνονται στα συστήματα ΣΕΚ. Στην Ουγγαρία, αλλά και στο Λουξεμβούργο για παράδειγμα υπάρχει η πολιτική βούληση να τυποποιήσουν την εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εταιρείες αλλά και σε Ιδρύματα ΣΕΚ. Σε πολλές από τις νεότερες χώρες παρατηρείται μία επικέντρωση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για καθηγητές ενηλίκων (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία). Η ανταπόκριση στα διεθνή πρότυπα, ειδικά σε πολλές από τις νεότερες χώρες είναι ένα σημαντικό κομμάτι των αλλαγών που γίνονται στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής (Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία). Υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία συστημάτων που να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και κατά συνέπεια οι εξελίξεις στις εθνικές πολιτικές συνδέονται με την συμφωνία της Μπολόνια και την 7

8 στρατηγική της Λισσαβόνας, ευθυγραμμίζοντας τα συστήματα ΕΕΚ με τα Διεθνή Πρότυπα Κατάταξης Εκπαίδευσης ( ISCED) κλπ. Η εκπαίδευση καθηγητών παίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για αναμόρφωση και γενικά υπάρχει μία τάση να γίνει το επάγγελμα του καθηγητή πιο ακαδημαϊκό, απαιτώντας οι καθηγητές να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου (Εσθονία, Ουγγαρία, Αυστρία). Σε νεότερες χώρες είναι φανερό ότι μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε και άλλες χώρες δαπανήθηκαν στην βελτίωση των ιδρυμάτων, ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης καθηγητών και εκπαιδευτών και στην εκπαίδευση των καθηγητών και εκπαιδευτών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μεγάλες αυτές αλλαγές αποτελούν ρήξη με το παλιό σύστημα (Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία). Ενδιαφέρον είναι ότι μόνο λίγες χώρες αναφέρουν την πρόκληση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των καθηγητών εντός του συστήματος (Εσθονία). Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα που υπάρχει για να γίνει το επάγγελμα του καθηγητή ΕΕΚ ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξετασθεί από τις χώρες που αναφέραμε. 8

9 2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Ε.Κ. Η παροχή Ε.Ε.Κ και ειδικά η εκπαίδευση καθηγητών και εκπαιδευτών Ε.Ε.Κ., είναι ένας δύσκολος τομέας για την άσκηση δημόσιας διοίκησης και πολιτικής. Σε πολλές χώρες, είναι κάτι σαν «γκρίζα ζώνη», ούτε δημόσιος αλλά ούτε και ιδιωτικός τομέας. Πολλοί από τους άμεσα ενδιαφερόμενους προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή στον χώρο αυτό πολιτικοί, managers του δημοσίου, κοινωνικοί εταίροι από την αγορά εργασίας, εταιρείες, σχολές Ε.Ε.Κ., συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών κλπ. Κατά συνέπεια αποτελεί ένα ιδιαίτερο και πολύπλοκο χώρο. Οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθηγητών και εκπαιδευτών Ε.Ε.Κ είναι: Να παρέχουν στην Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτές και καθηγητές με επικαιροποιημένες γνώσεις και ικανότητες Να προσελκύσουν και να κρατήσουν ένα ικανό αριθμό καθηγητών και εκπαιδευτών με τα ανάλογα προσόντα Γενικά, η Ε.Ε.Κ. ευρίσκεται σε μία φάση αλλαγών και στην ανάλυση που θα ακολουθήσει θα δούμε πως οι αλλαγές αυτές έχουν επίδραση στο επάγγελμα του καθηγητή και εκπαιδευτή και πως οι απαιτήσεις για νέες ικανότητες αρχίζουν να γίνονται εμφανείς στις πιο πολλές χώρες της Ε.Ε. 1. Η αλλαγές στον ρόλο των καθηγητών και εκπαιδευτών ΕΕΚ Γενικά, ο ρόλος των καθηγητών και εκπαιδευτών Ε.Ε.Κ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει πιο πολύπλοκος. Η καθοδήγηση, η συμβουλευτική, η ομαδική εργασία, η συνεργασία με επιχειρήσεις και η επικοινωνία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία σε ότι αφορά μέρος των καθηκόντων των καθηγητών και εκπαιδευτών. Αυτή η εξέλιξη είναι εμφανής σε όλες τις χώρες, ειδικότερα δε σε αυτές όπου μεγάλες αλλαγές λαμβάνουν χώρα (όπως τα νέα μέλη από την Αν. Ευρώπη) μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται να συμπεριλάβουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το σύστημα της Ε.Ε.Κ., ειδικότερα δε από την κοινωνία της ανάπτυξης της γνώσης. Οι αρμοδιότητες που ορίζονται από την νομοθεσία και τους κανονισμούς όμως, είναι πολλές φορές δύσκολο να γίνουν πράξη. Οι έλλειψη πόρων και η αδυναμία να παρακολουθήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, πολλές φορές δρουν αρνητικά στο να προσελκύσουν νέους καθηγητές όπως πχ στην Σλοβακία. Οι κρίσιμες δεξιότητες των καθηγητών ΕΕΚ (διδασκαλία αντικειμένου, διασφάλιση προόδου στη μάθηση, συμμετοχή σε αξιολογήσεις και υποστήριξη των μαθητευομένων) και η σημασία της σύνδεσης των επαγγελματικών και διδακτικών δεξιοτήτων, είναι θέματα στα οποία δίδεται μεγάλη σημασία σε όλη την Ε.Ε. σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Η ταυτότητα των καθηγητών που διδάσκουν επαγγελματικά αντικείμενα 9

10 είναι το ίδιο το επάγγελμα, είναι λοιπόν σημαντικό να αποκτήσουν μία ταυτότητα στα πλαίσια αυτού του επαγγέλματος. Ο ρόλος των καθηγητών ΕΕΚ και η αυτονομία που έχουν ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στα πιο αποκεντρωμένα συστήματα (Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία) και σε πολλά από τα νέα μέλη (Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία) οι καθηγητές ΕΕΚ ασκούν μεγάλη επιρροή σε επίπεδο φορέων. Σε πιο συγκεντρωτικά συστήματα (Γαλλία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Ισπανία), οι καθηγητές πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σε εθνικό επίπεδο και δεν έχουν μεγάλη αυτονομία. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, ο ρόλος των καθηγητών στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση είναι διαφορετικός από τον ρόλο τους στην ΣΕΚ. Στην Γαλλία για παράδειγμα, οι καθηγητές της ΑΕΚ δεν μπορούν να επηρεάσουν τα προγράμματα σπουδών, ενώ στην ΣΕΚ μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα και την μεθοδολογία. Αυτό σημαίνει ότι στην Γαλλία, η ΑΕΚ είναι πολύ συγκεντρωτική και καθοδηγείται από την προσφορά, ενώ η ΣΕΚ είναι αποκεντρωμένη και εξαρτάται από την ζήτηση. Γενικά η ΣΕΚ δεν είναι συστηματοποιημένη σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η επιρροή των καθηγητών και εκπαιδευτών της ΣΕΚ στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις μεθόδους εξαρτάται από τον οργανισμό ή την επιχείρηση όπου εργάζονται. Η δυνατότητα που έχουν οι καθηγητές και εκπαιδευτές της ΣΕΚ να επηρεάσουν την διαμόρφωση εθνικής πολιτικής εξαρτάται από το αν είναι οργανωμένοι σε επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις. Γενικά οι καθηγητές συμβουλεύονται τους συνδικαλιστικούς τους φορείς και επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούνται σε εθνικά συμβούλια και επιτροπές. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην Αυστρία και την Φιλανδία, οι καθηγητές εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων σπουδών μέσω συμβουλίων για την εκπαίδευση ή ομάδων εργασίας. 2. Έμφαση στις νέες δεξιότητες και στην επάρκεια Σε μερικές χώρες παρατηρούμε να δίδεται νέα έμφαση στην γενική επάρκεια, όπως βασικές δεξιότητες, συνεργασία και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία, Πολωνία) και στις νέες, παγκοσμίως αποδεκτές θεωρίες που δίνουν σημασία στην μάθηση παρά στην διδασκαλία (Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία). Σχεδόν παντού στην Ευρώπη υπάρχει μία αμφισημία. Υπάρχει μία αποστασιοποίηση από την σημασία που αποδίδεται στην απόκτηση των τυπικών γνώσεων μέσα στα πλαίσια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μία προσέγγιση στην αντίληψη ότι σημασία έχει η πραγματική επάρκεια και ικανότητες που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια. Αυτό όμως, βρίσκεται σε αντίθεση με την τάση να γίνει πιο ακαδημαϊκή η εκπαίδευση καθηγητών ΣΕΚ, θέτοντας ως προαπαιτούμενο πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής για τους καθηγητές (Εσθονία, Λετονία, Ουγγαρία, Φιλανδία). Σε ότι αφορά δε τους εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, υπάρχει μία αυξανόμενη τάση να απαιτείται προ-υπηρεσιακή εκπαίδευση. Σε μερικές επίσης χώρες έχει τεθεί στη διαβούλευση το πώς θα διασφαλισθεί ένα μίνιμουμ στην ποιότητα, θέτοντας ως προϋπόθεση την ύπαρξη ελαχίστων προσόντων πριν την πρόσληψη του εκπαιδευτή. Μία άλλη σχετική τάση είναι η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μερικές χώρες τα τελευταία χρόνια (Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Νορβηγία), δίδεται μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη της 10

11 επάρκειας και ικανότητας σε επίπεδο οργανισμού παρά σε ατομικό επίπεδο. Τα Κολέγια αναλαμβάνουν πλέον την ευθύνη ανάπτυξης εξέλιξης των επαρκειών και ικανοτήτων διαμορφώνοντας πολιτικές ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και διοργανώνοντας ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση. Στο Βέλγιο δίδεται μεγάλη σημασία στην διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των σχολείων και την αποκεντροποίησης της εκπαίδευσης. 2. Η «Επαγγελματικοποίηση» των καθηγητών και εκπαιδευτών της ΣΕΚ Η έννοια της «Επαγγελματικοποίησης» είναι στενά συνυφασμένη με τις προσπάθειες επικαιροποίησης, αναβάθμισης και ανάπτυξης της επάρκειας των καθηγητών και εκπαιδευτών της ΣΕΚ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του επαγγέλματος τους και να λειτουργούν με επαγγελματισμό στα καθημερινά τους καθήκοντα. Οι πλειονότητα των χωρών της ΕΕ βλέπουν διαφορετικές διαστάσεις της «Επαγγελματικοποίησης» των καθηγητών και εκπαιδευτών της ΣΕΚ. Στην Δανία, Γερμανία και Αυστρία η έμφαση είναι στην σημασία της «Επαγγελματικοποίησης» για όλους τους εκπαιδευτικούς λόγω των αλλαγών στον χώρο της εκπαίδευσης κατάρτισης καθώς επίσης και λόγω των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν πλέον οι καθηγητές και εκπαιδευτές. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση κατάρτιση για να γίνει επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, πχ να αποκτήσουν διδακτικές και παιδαγωγικές δεξιότητες. Στη Φιλανδία και το Βέλγιο επικεντρώνονται στην αύξηση της διεθνούς κινητικότητας στα πλαίσια της «Επαγγελματικοποίησης» και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των καθηγητών και εκπαιδευτών. Από αυτή την σκοπιά θα πρέπει να αναμένονται περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας στο μέλλον. Στο Βέλγιο και στην Φιλανδία δίνουν έμφαση στην ανάγκη να δίδεται περισσότερη σημασία πλέον στην εκπαίδευση στην εργασία ( on the job training) παρά εκτός εργασίας ( off the job) έτσι ώστε να έρθουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση πιο κοντά στις τρέχουσες πρακτικές και έτσι να βελτιωθούν η επάρκεια και οι δεξιότητες του εκπαιδευτή. Κατά παράδοση στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατάρτιση, η επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο θεωρείται η μόνη αναγκαία προϋπόθεση για διδασκαλία και εκπαίδευση. Αυτή η αντίληψη είναι υπό αναθεώρηση και αλλάζει σε κάποιες χώρες που δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση των καθηγητών και των εκπαιδευτών. Επάρκεια σε παιδαγωγικά και θέματα διδακτικής θεωρείται σημαντική και αναγκαία προκειμένου να γίνει το αποτέλεσμα της διδασκαλίας και εκπαίδευσης βέλτιστο. Από αυτή την σκοπιά, καθιερώνονται και γίνονται υποχρεωτικά εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης στη ΣΕΚ για καθηγητές και εκπαιδευτές. Συνοψίζοντας την επίδραση της ανάπτυξης των πολιτικών βλέπουμε να υπάρχουν οι εξής νέες τάσεις: Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν τα προσόντα ώστε να χρησιμοποιούν μεθόδους ερευνητικού περιεχομένου και η εκπαίδευση των καθηγητών θα πρέπει να έχει στοιχεία γνώσης έρευνας (Φιλανδία και Νορβηγία) 11

12 Οι καθηγητές θα πρέπει να αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να μην περιορίζονται απλά σε θέματα ρουτίνας διδασκαλίας (Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Φιλανδία) Οι καθηγητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν ευρύτερες αρμοδιότητες, για παράδειγμα καθοδήγηση (Βόρεια Ευρώπη) Έμφαση στην «Επαγγελματικοποίηση» των καθηγητών και των εκπαιδευτών με την αύξηση των απαιτήσεων προϋπηρεσίας. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Αυστρία Στην Αυστρία, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται τόσο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και εκτός αυτού. Οι εκπαιδευτικοί της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εντός του πλαισίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τα εξής προσόντα: Εκπαιδευτικοί γενικών θεμάτων: πτυχίο παιδαγωγικής / καθηγητικής σχολής από πανεπιστημιακό ίδρυμα και ένα χρόνο πρακτική σε σχολείο. Εκπαιδευτικοί σε επαγγελματικές ειδικότητες: πτυχίο πανεπιστημίου στην ειδικότητά τους, επαγγελματική εμπειρία, και παιδαγωγική κατάρτιση από πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εκπαιδευτές εργαστηρίων: πτυχίο πανεπιστημίου και παιδαγωγική κατάρτιση Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων νοσηλευτικής: πτυχίο νοσηλευτικής και πιστοποιητικό από ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών νοσηλευτικής και μαιευτικής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιείται στο περιβάλλον της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα χωρίς όμως να υπάρχουν προδιαγραφές για τον αριθμό των ωρών. Οι εκπαιδευτικοί της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εντός του πλαισίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Fachhochschule institutions - FH) οφείλουν να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών οι οποίοι συνδυάζονται με επαγγελματική εμπειρία. Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αυτής της 13

14 κατηγορίας δεν ρυθμίζεται από κάποιο νομικό πλαίσιο. Οι καθηγητές, ωστόσο, των FH οφείλουν να δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προσφέρεται και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, εντός των επιχειρήσεων ή σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Για τους εκπαιδευτές που ασχολούνται με την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχουν υποχρεωτικά τυπικά προσόντα. Συνήθως πρόκειται για άτομα του επαγγελματικού χώρου στον οποίο απευθύνονται. Για παράδειγμα στον τομέα της πληροφορικής η κατάρτιση γίνεται από επαγγελματίες του χώρου δηλαδή, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικούς λογισμικού, κλπ. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για διδακτική επάρκεια. Για τους εκπαιδευτές αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχουν απαιτήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ( Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, bifeb) διοργανώνει διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε αυτά. Πηγές στο διαδίκτυο

15 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο Βέλγιο Οι δραστηριότητες της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) στο Βέλγιο δεν διέπονται από κάποιο πλαίσιο λειτουργίας με γενική εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις ΣΕΚ. Κατά συνέπεια και οι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δεν ακολουθούν ένα κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ικανοτήτων τους. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στο Βέλγιο στους παρακάτω άξονες: 1) Εκπαίδευση κοινωνικής ανέλιξης (Social advancement education). 2) Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική ενηλίκων ( Continuing vocational training and guidance) - (φορείς VDAB, βλ. και LE FOREM βλ. 3) Κατάρτιση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Training for independent entrepreneurs and for small & middleclass enterprises). 4) Γεωργική κατάρτιση (Training in agriculture). Αναλυτικά: 1. Εκπαίδευση κοινωνικής ανέλιξης Σε αυτό το είδος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όπου ο κύριος στόχος είναι η απόκτηση βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. γλώσσα, επικοινωνία) απασχολούνται εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων (π.χ. φιλόλογοι, μαθηματικοί) αλλά και εκπαιδευτές πρακτικών δεξιοτήτων. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (υπάρχουν 12 4 στη Φλαμανδική περιοχή και 165 στη Βαλλωνική περιοχή). Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα κέντρα είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης το οποίο αποκτάται στο πλαίσιο των τυπικών παιδαγωγικών σπουδών στο Βέλγιο (π.χ. στα πανεπιστήμια). Το πιστοποιητικό 15

16 αυτό αποκτάται μετά από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 60 διδακτικές μονάδες (credits) εκ των οποίων οι 30 αφορούν πρακτική άσκηση. 2. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική ενηλίκων Στο Βέλγιο υπάρχουν δύο οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής ενηλίκων: ο Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) στη Φλαμανδική περιοχή και ο 'Office Wallon de formation professionnelle et de l'emploi' (LE FOREM) στη Βαλλωνική περιοχή. Οι εκπαιδευτές που απασχολούνται από αυτούς τους οργανισμούς είναι εκπαιδευτές τεχνικών και πρακτικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτού του είδους ΣΕΚ γίνονται σε περιφερειακά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και διαχειριστικά ελέγχονται από την κυβέρνηση. Η επιλογή των εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν στα προγράμματα των δύο αυτών οργανισμών γίνεται με ανοικτή προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό γνώσεων καθώς και με ψυχολογικά τεστ. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν και ειδικοί από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο αφορά η κατάρτιση. 2.1 Εκπαίδευση εκπαιδευτών στον οργανισμό VDAB Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών για τους νέους εκπαιδευτές του VDAB είναι οργανωμένη σε θεματικές περιοχές και περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες. Από αυτές οι 2 θεματικές είναι υποχρεωτικές (βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) και οι 4 είναι προαιρετικές (τεχνικά ζητήματα) για τους έμπειρους εκπαιδευτές ενώ είναι υποχρεωτικές για τους νέους. Ωστόσο, ένας νέος εκπαιδευτής με παιδαγωγική πιστοποίηση είναι δυνατόν επίσης να εξαιρεθεί από την παρακολούθηση των ενοτήτων αυτών. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών γίνεται σε συνεργασία με τους διάφορους κλαδικούς φορείς. 2.2 Εκπαίδευση εκπαιδευτών στον οργανισμό FOREM Στον οργανισμό FOREM η μονάδας εκπαίδευσης εκπαιδευτών ( Formation des formateurs) παρέχει κατάρτιση σε νέους και έμπειρους εκπαιδευτές σε τεχνικό και μεθοδολογικό επίπεδο. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών περιλαμβάνει: 1. Διδακτική μεθοδολογία για όλους τους νέους εκπαιδευτές 2. Συνεχιζόμενη τεχνική κατάρτιση για τους έμπειρους εκπαιδευτές 16

17 3. Διδακτική μεθοδολογία για τους έμπειρους εκπαιδευτές 4. Κατάρτιση σε θέματα διοίκησης και δεξιοτήτων πληροφορικής 5. Συνεχιζόμενη κατάρτιση για το διοικητικό προσωπικό Το πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους εκπαιδευτές στοχεύει να πληροφορήσει τους εκπαιδευτές για το εργασιακό τους περιβάλλον, την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού FOREM και να τους εκπαιδεύσει στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων και της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές του FOREM έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν για 15 μέρες το χρόνο σε δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης με τη μορφή εκπαιδευτικής άδειας. 3. Κατάρτιση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η κατάρτιση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματοποιείται σε περιφερειακά ή τοπικά κέντρα κατάρτισης τα οποία ονομάζονται "Syntra" στη Φλαμανδία και d "Centre de Formation PME" στη Βαλλωνική περιοχή. Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης και ο έλεγχος της ποιότητάς της γίνεται από δυο οργανισμούς: τον οργανισμό VLAO στη Φλαμανδία και τον οργανισμό IFAPME στη Βαλλωνική περιοχή. Η κατάρτιση αυτή γίνεται με δύο μεθοδολογίες. Η πρώτη μεθοδολογία είναι μια διετής κατάρτιση με στόχο το να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η άλλη μεθοδολογία αφορά την πρακτική της μαθητείας. Στην πρώτη περίπτωση οι εκπαιδευτές είναι εκπαιδευτικοί γενικής και τεχνικής παιδείας οι οποίοι προσλαμβάνονται για να διδάξουν στα τοπικά κέντρα κατάρτισης καθώς και εκπαιδευτές πρακτικής που εργάζονται ως εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Στη δεύτερη περίπτωση η μαθητεία αποτελεί ευθύνη των επιχειρηματιών οι οποίοι προσλαμβάνουν τους καλύτερους ειδικούς ανά κλάδο οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να εξοικειώσουν τους επιχειρηματίες με τις καινοτομίες του κλάδου τους (ενδοεπιχειρησιακή μαθητεία). 4. Γεωργική κατάρτιση. Στη Φλαμανδική περιοχή η γεωργική κατάρτιση συντονίζεται από το Φλαμανδικό Γεωργικό Κέντρο (VAC) το οποίο οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για τους αγρότες. Τα προγράμματα εγκρίνονται από το Υπουργείο της Φλαμανδίας ( Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Land- en Tuinbouw). Οι εκπαιδευτές επιλέγονται 17

18 από το VAC με βάση τις τεχνικές τους γνώσεις ενώ δεν υπάρχει κάποιου είδους πιστοποίηση σε σχέση με την ικανότητά τους στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στη Βαλλωνική περιοχή δεν υπάρχει συντονιστικός φορέας και οι εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά κέντρα εγκρίνονται κατά περίπτωση και μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος για την πραγματοποίηση προγράμματος γεωργικής κατάρτισης στο Υπουργείο Απασχόλησης της Βαλλωνίας (Ministère de l'emploi de la Région Wallonne). Πηγές στο διαδίκτυο

19 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Βουλγαρία Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Κάθε δάσκαλος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων ή σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά ούτε το δικαίωμα να εργαστεί κάποιος ως εκπαιδευτικός έχει συγκεκριμένες παιδαγωγικές προδιαγραφές. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η απαραίτητη ειδίκευση αποκτιέται είτε στο πλαίσιο άλλων σπουδών που οδηγούν σε κάποια επαγγελματική ειδίκευση (π.χ. γεωπόνος) είτε σε μεταπτυχιακό επ ίπεδο. Με άλλα λόγια στην επαγγελματική κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη) οι εκπαιδευτικοί έχουν τα εξής προσόντα: Αρχικά έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές σε επίπεδο πτυχίου (Bachelor) ή διπλώματος ( Master) και είτε έχουν ειδικευτεί ως «εκπαιδευτικοί» στο πλαίσιο των σπουδών τους ή έχουν αποκτήσει επιπρόσθετο παιδαγωγικό πιστοποιητικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δεν υπάρχουν στο πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης. Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών προσφέρονται είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το πρόγραμμα Leonardo da Vinci τα οποία οργανώνονται από φορείς όπως το Κέντρο για την Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων ( Human Resources Development Centre). Πηγές στο διαδίκτυο 19

20 Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Γαλλία Ο εκπαιδευτές της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Γαλλία είναι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης είτε στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ή στην ελεύθερη (ιδιωτική) αγορά κατάρτισης. Ως εκπαιδευτές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προσδιορίζονται και οι: σύμβουλοι επιχειρήσεων, υπεύθυνοι εκπαίδευσης σε κέντρα κατάρτισης ή επιχειρήσεις, εκπαιδευτές που εργάζονται σε επιχειρήσεις και γενικά άλλοι «διευκολυντές». Το επάγγελμά τους δεν καλύπτεται από κάποιο νομικό πλαίσιο εθνικής εμβέλειας. Ο κύριος όγκος των εκπαιδευτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνάπτουν συμβόλαια πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η επιλογή τους γίνεται με βάση τα προσόντα τους και την επαγγελματική τους εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Με άλλα λόγια ένας εκπαιδευτής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δεν κατέχει απαραίτητα κάποιο πιστοποιητικό σχετικά με τη διδακτική του επάρκεια. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κάποιου είδους υποχρεωτική αρχική κατάρτιση για τους εκπαιδευτές της ΣΕΚ. Ωστόσο οι επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν έχουν τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύσουν σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτές του οργανισμού AFPA (η Ένωση για την Επαγγελματική Κατάρτιση Ενηλίκων, που είναι και ο κύριος φορέας κατάρτισης του γαλλικού υπουργείου απασχόλησης). Οι εκπαιδευτές του AFPA είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ως 12 εβδομαδιαίων θεματικών ενοτήτων ούτως ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες διδασκαλίας. Επίσης οι μεγαλύτεροι οργανισμοί κατάρτισης είτε είναι κερδοσκοπικοί είτε μη-κερδοσκοπικοί έχουν δομές εσωτερικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές τους με σκοπό να τους εξοικειώσουν με την κουλτούρα του οργανισμού αλλά και για να τους εκπαιδεύσουν σε 20

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑξιοΠιστοΣυν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 4 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Πρότυπα Έκθεση Σύνθεσης

Επαγγελματικά Πρότυπα Έκθεση Σύνθεσης SmartFarmer Βελτίωση δεξιοτήτων για «έξυπνες» καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης LLP LdV TOI project 2013-1-CY1-LE005-03114 Επαγγελματικά Πρότυπα Έκθεση Σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Διεθνούς Έρευνας για τη Διδασκαλία και Μάθηση Δημοσιογραφική Διάσκεψη-7 Ιουλίου 2014

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Διεθνούς Έρευνας για τη Διδασκαλία και Μάθηση Δημοσιογραφική Διάσκεψη-7 Ιουλίου 2014 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Διεθνούς Έρευνας για τη Διδασκαλία και Μάθηση Δημοσιογραφική Διάσκεψη-7 Ιουλίου 2014 Σοφία Βλάμη και Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Παρουσίαση Aποτελεσμάτων Η Έρευνα TALIS Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα