ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 2000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ"

Transcript

1 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΩΣ 000 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΪΟΣ 005 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ

2 ΕΚΩΣ000 ( Ο.Κ.Λ. ) ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.15. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από ρηγµάτωση 15.. Κριτήρια σχεδιασµού για περιορισµό : της εγκάρσιας ρηγµάτωσης στις ράβδους α)περιορισµός ανοίγµατος ρωγµών σύµφωνα µε την 15.3 β)τοποθέτηση ελάχιστου οπλισµού σύµφωνα µε την 15.5 της διαµήκους ρηγµάτωσης παράλληλα στις ράβδους α)κατάλληλη επικάλυψη για πλήρη συνάφεια σύµφωνα µε την β)περιορισµός τάσεων του σκυροδέµατος σύµφωνα µε την Έλεγχος (περιορισµός) του ανοίγµατος των ρωγµών Απλοποιητικός έλεγχος (εύρος <0.30 mm),η τάση υπολογίζεται σε στάδιο ΙΙ για τον βραχυχρόνιο συνδυασµό σ S 0.70 f yk ) Μέγιστες ράβδοι οπλισµού Π 15.1 Μέγιστες ράβδοι οπλισµού σ S (Mpa) κ.σ.π. 1, κ.σ.π. 3, (Για πάχος h>0.30µ οι διατοµές αυξάνονται κατά h / 30) Μέγιστες αποστάσεις ράβδων Π 15. Μέγιστες αποστάσεις ράβδων σ S (Mpa) κ.σ.π. 1, κ.σ.π. 3, (Για καθαρό εφελκυσµό οι τιµές διαιρούνται µε ) Αναλυτικός έλεγχος Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ, για συνθήκες περιβάλλοντος 1, υπό τον βραχυχρόνιο συνδυασµό Περιορισµός των τάσεων δεν απαιτείται εφ όσον : α)οι έλεγχοι αστοχίας ανακατανοµής εντατικών µεγεθών έγιναν σύµφωνα µε τον κανονισµό. β)οι παραµορφώσεις έχουν ελεγχθεί µε τα Κ.14 και Κ.16 γ)η κατασκευαστική διαµόρφωση έγινε σύµφωνα µε τα Κ.17 και Κ.18 δ)έχει τηρηθεί η απαίτηση του ελάχιστου οπλισµού Περιορισµός θλιπτικών τάσεων σκυροδέµατος σ C < 0.6 fck (σηµαντικές παραµορφώσεις ερπυσµού για σ C > 0.5 fck ) Περιορισµός εφελκυστικών τάσεων χάλυβα σ S < 0.8 f yk (για δυνάµεις καταναγκασµού σ S < 1.0 f yk ).

3 15.5. Ελάχιστος οπλισµός για τον έλεγχο της ρηγµάτωσης A min Αs = k f ct ctm σ S A ct εφελκυόµενη ζώνη σκυροδέµατος σταδίου I f ctm εφελκυστική αντοχή σκυροδέµατος C1 C16 C0 C σ S τάση οπλισµού σταδίου II από Π15.1 ανάλογη της ράβδου οπλισµού συντελεστής εντατικής κατάστασης k k = 0.5 για κάµψη k = 0.85 για t=0.30 ~ 0.50 για t=0.80 / για καθαρό εφελκυσµό Παράρτηµα Γ Αρχές υπολογισµού της ρηγµάτωσης Γ.3. Αρχές Έλεγχος για τους βραχυχρόνιους συνδυασµούς ( συντελεστής ψ 1 ). Κατηγορία συνθηκών Μέγιστο ανεκτό εύρος ρωγµής Περιβάλλοντος Wmax σε m Γ.4. Μέθοδος εκτίµησης πιθανού εύρους ρωγµών. Εύρος ρωγµής: w k 1,75 x s rm x ε sm s rm η µέση απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών ρωγµών. s rm k 1 x k x ρ r s + (c + ) για πλάκες 10 Φ s rm k 1 x k x ρ r για γραµµικά στοιχεία µε k 1 = 0,4 (ράβδοι µε νευρώσεις) k 1 = 0,8 (λείες ράβδοι) k = 0,15 (κάµψη) k = 0,5 (εφελκυσµός) Φ διατοµή (mm) ρ Ar r ποσοστό οπλισµού στη ζώνη ενεργού επιρροής = Act c επικάλυψη (mm) s απόσταση οπλισµών (mm) 15 Φ Ar, ρ r η διατοµή και το ποσοστό του οπλισµού στη ζώνη ενεργού επιρροής. Act το εµβαδόν της διατοµής της ζώνης ενεργού επιρροής του εφελκυόµενου οπλισµού που απλοποιητικά δύναται να ληφθεί ως τετράγωνο πλευράς 15 Φ, πέριξ του κέντρου της ράβδου,λαµβάνοντας υπ όψη την επικάλυψη και την απόσταση των ράβδων s 15 Φ 3

4 ε sm η µέση ανηγµένη παραµόρφωση των ράβδων µεταξύ δύο διαδοχικών ρωγµών. ε sm σ ζ όπου ζ = 1-β 1 β sr σ s σ s E s σ s (1-β 1 β E s σ sr σ s και ζ = 0 για σ s < σ sr ε sm ) Μ µε σ s η µέση τάση του οπλισµού χωρίς το σκυρόδεµα = sd x Α s (h c ) 3 E s = N/mm β 1 = 0,5 (ράβδοι λείες) = 1,0 (ράβδοι µε νευρώσεις) β = 0,5 (επαναλαµβανόµενη,διαρκείας, µακροχρόνια φόρτιση) = 1,0 (µεµονωµένη, µικρής διάρκειας,βραχυχρόνια φόρτιση ) σ sr η τάση του οπλισµού στην ρηγµατωµένη διατοµή (µε την έναρξη της ρηγµάτωσης) f σ sr = ctm W c x Αs c ) (h 3 σ sr M = cr σ για κάµψη s Μ ser σ sr N = cr για εφελκυσµό σ s Ν ser N Μ cr W c f ser ct Α c Μ ser, N ser ροπή, αξονική λειτουργικότητας N cr A c f ct W c ροπή αντίστασης της πλέον εφελκυόµενης ίνας ως προς τον ουδέτερο άξονα. bh W c = 6 A c εµβαδόν της διατοµής f ct µπορεί να ληφθεί = µε f ctm. h πάχος στοιχείου c επικάλυψη + Φ / x ύψος θλιβόµενης ζώνης 4

5 Κ.16. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας από παραµορφώσεις Απαιτήσεις έναντι παραµορφώσεων. Π.16.1 Μέγιστα βέλη ( µακροχρόνιος συνδυασµός ) Εµφάνιση χρηστικότητα για το σύνολο των φορτίων : l / 50 Βλάβη διαχωριστικών µετά τα διαχωριστικά : l / Περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο. Πλάκες : α l / d <30, α l² /d <150 οκοί : α l / d <0, α l² /d <150 Zolner : α l / d < Βασικές αρχές υπολογισµού βελών κάµψης (1/r)t = (1/r)e + (1/r)cc + (1/r)cs (1/r)t ολική καµπυλότητα (1/r)e καµπυλότητα λόγω φορτίων (1/r)cc (1/r)cs καµπυλότητα λόγω ερπυσµού καµπυλότητα λόγω συστολής ξήρανσης Υπολογισµός βελών λόγω κάµψης και αξονικής. Στάδιο Ι ο υπολογισµός γίνεται µε τη µέθοδο της ελαστικότητας Στάδιο ΙΙ ο υπολογισµός µε τη βοήθεια κατάλληλων προσεγγιστικών µεθόδων Τα βέλη λόγω ερπυσµού υπολογίζονται προσεγγιστικά µε τη σχέση : a t = a o (1+φ) a t το βέλος σε χρόνο t = 0 a o το βέλος σε χρόνο t = t φ ο συντελεστής ερπυσµού Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακριβέστερα στοιχεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία του Παραρτήµατος. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρχές υπολογισµού των παραµορφώσεων..γενικα Οι παραµορφώσεις επηρεάζονται από πολλούς αβέβαιους παράγοντες. 1. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά (π.χ. διακύµανση ±30% της εφελκυστικής αντοχής και του µέτρου ελαστικότητας). Η συνθήκη στήριξης (πάκτωση, άρθρωση κ.τ.λ.) 3. Οι συνθήκες φόρτισης (άµµεσες, έµµεσες δράσεις, χαρακτήρας κ.τ.λ.).3.αρχεσ εν ισχύει η αρχή της επαλληλίας για την εκτίµηση των παραµορφώσεων. Στα συνήθη κτίρια αρκεί ο έλεγχος βελών κάµψης: Είτε για τους βραχυχρόνιους συνδυασµούς λειτουργικότητας (συντελεστές ψ 1 ) για το σύνολο των φορτίων (εµφάνιση, χρηστικότητα). Είτε για τους µακροχρόνιους συνδυασµούς λειτουργικότητας (συντελεστές ψ ) για τα πρόσθετα φορτία (αποφυγή βλάβης διαχωριστικών). Τα βέλη υπολογίζονται µε βάση τη µεταβλητή, κατά µήκος των στοιχείων, ολική καµπυλότητα σε χρόνο t, δηλαδή το άθροισµα της καµπυλότητας λόγω των συνήθων δράσεων και της καµπυλότητας λόγω του ερπυσµού ή της συστολής ή θερµοκρασιακής µεταβολής, ή µεταβολές συνθηκών στήριξης..4.μεθο ΟΣ α.) θεωρούνται δύο ακραίες καταστάσεις Η κατάσταση χωρίς ρωγµές (στάδιο Ι) όπου το σκυρόδεµα και ο οπλισµός λειτουργούν µαζί και ελαστικά τόσο υπό θλίψη όσο και σε εφελκυσµό. Κατάσταση µε ρωγµές (στάδιο ΙΙ) όπου αγνοείται η συµµετοχή του σκυροδέµατος. β.) Στοιχεία για τα οποία δε αναµένεται υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέµατος θα θεωρούνται µη ρηγµατωµένα. γ.) Για στοιχεία που υπόκεινται σε εφελκυσµό ή κάµψη χωρίς σηµαντικές αξονικές δυνάµεις η παραµόρφωση είναι : α = (1-ζ) α Ι + ζ α ΙΙ α Ι η παραµόρφωση σταδίου Ι α ΙΙ η παραµόρφωση σταδίου ΙΙ ζ συντελεστής βαρύτητας κατανοµής που εκφράζει την «ανακούφιση» της παραµόρφωσης του οπλισµού ανάµεσα σε δύο ρωγµές( ο ίδιος µε τον ζ του Παραρτήµατος Γ). ζ=0 για σ s < σ sr σ ζ=1-β sr σ s για σ s σ sr β=β 1 β όπου β 1 συντελεστής συνάφειας = 1,0 για ράβδους µε νευρώσεις 6

7 = 0,50 για ράβδους λείες β συντελεστής φόρτισης = 1,0 για µεµονωµένη, βραχυχρόνια,µικρής διάρκειας φόρτιση = 0,5 για επαναλαµβανόµενη, µακροχρόνια, φόρτιση διαρκείας σ s : η τάση του οπλισµού στη ρηγµατωµένη διατοµή για τους σχετικούς συνδυασµούς λειτουργικότητας σ sr : η τάση του οπλισµού όταν εµφανιστεί η ρηγµάτωση Γενικά: 1.) σ sr σ s M cr M ser ροπή κάµψης κατά τη ρηγµάτωση ροπή κάµψης δρώσα Ν cr N ser αξονική κατά τη ρηγµάτωση αξονική δρώσα N.) M cr W ser c f ct A c N cr A c f ct 3.) A c, W c εµβαδό διατοµής χωρίς τον οπλισµό και ροπή αντίστασης της πλέον εφελκυόµενης ίνας ως προς τον ουδέτερο άξονα 4.) γενικά f ct f ctm 7

8 δ.) Ερπυσµός: Η επιρροή του µπορεί να ληφθεί υπόψη µε πρόσθετη καµπυλότητα 1, λαµβάνοντας υπόψη µειωτικό συντελεστή που εκφράζει την επιρροή του οπλισµού r cc 1 1 στην ελάττωση του ερπυσµού π.χ. ξ φ είτε µέσω µειωµένης δυσκαµψίας r cc r o E χρησιµοποιώντας ως µέτρο ελαστικότητας Ε c,ef cm ( 1 + φ) Για συνήθη έργα: α t = α ο (1+φ) α t : το βέλος σε χρόνο t=t α o : το βέλος σε χρόνο t= ΕΡΠΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΕΩΣ Τελικές τιµές συντελεστή ερπυσµού φ(t, t o ) και συντελεστής συστολής ξήρανσης ε cs (t, t o ) Π..3 φ(t,t o ) ηλικί α t 0 τη στιγµή της φόρτισης Ξηρή ατµόσφαιρα RH=50% (σχετική υγρασία) (φ ο συντελεστής ερπυσµού) Εφ όσον σ c < 0.50 f ck Υγρή ατµόσφαιρα RH=80% (σχετική υγρασία) ιδεατό πάχος στοιχείου Α c /U (mm) (ηµέρες) ,50 4,60 3,70 3,60 3,0,90 7 3,90 3,10,60,60,30,00 8 3,00,50,00 1,90 1,70 1,50 90,40,00 1,60 1,50 1,40 1, ,80 1,50 1,0 1,10 1,00 1,00 θέση στοιχείου ε cs (t,t 0 ) 10 3 ιδεατό πάχος Αc/U σχετική (mm) υγρασία εσωτερικός χώρος 50% -0,60-0,50 εξωτερικός χώρος 80% -0,33-0,8 (υπαίθριος) Α c η διατοµή του στοιχείου U η περίµετρος του στοιχείου η σε επαφή µε την ατµόσφαιρα ΣΧΟΛΙΑ: Οι τιµές των Πινάκων ισχύουν για συνήθη σκυροδέµατα υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος +10 ο C ~ +0 o C. Οι τιµές φ(t,t o ), ε cs (t,t 0 ) ισχύουν και για εποχιακές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας -10 ~ +40 ο C οπότε : σco ε cc(t,to) = φ(t, to) E t o c8 : ηλικία σκυροδέµατος τη στιγµή επιβολής της φόρτισης ε cc(t,to) : ερπυστική παραµόρφωση τη στιγµή (t>t o ) σ co : τάση τη στιγµή t o φ(t,t o ) : συντελεστής ερπυσµού τη στιγµή t>t o Ε c8 : η µέση τιµή του µέτρου ελαστικότητας από Π.. για f ck = είναι Ε =

9 ε.) συστολή οµοίως : 1 ξ ε cs r cs d στ.) θερµοκρασία ξ Τ οµοίως: 1 r τ d 1 ξ Τ r Τ d d : το στατικό ύψος (h c ) ε cs : η συστολή ρ' ξ 1 0,5 συντελεστής οπλισµού ρ για οµοιόµορφη αύξηση Τ καθ όλο το ύψος της διατοµής για διαφορετική αύξηση Τ µεταξύ άνω και κάτω πέλµατος ζ.) α α ο 1 r 1 r 0 όπου (1/r) πρόσθετη καµπυλότητα λόγω έµµεσων δράσεων (1/r) ο η αρχική καµπυλότητα του συνδ. λειτουργικότητας 9

10 ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι 1 M = στην αρηγµάτωτη διατοµή λόγω φόρτισης r M,I E I c,ef Ε c,ef = Ε cm φ I Μ E cm 1+ φ το µέτρο ελαστικότητας από Π.. ο συντελεστής ερπυσµού η ροπή αδρανείας της όλης διατοµής η ροπή των οιονεί µόνιµων φορτίων 1 r CS,I = εcs α e S I II = ε cs α e A s z s 1 b h 3 λόγω συστολής Α s η διατοµή του οπλισµού z s η απόσταση του οπλισµού από το κέντρο βάρους της διατοµής S I στατική ροπή αδρανείας ES α e = Ec,ef Ε S µέτρο ελαστικότητας χάλυβα = N / mm I Ι η ροπή αδρανείας της αρηγµάτωτης (όλης) διατοµής ε cs συντελεστής συστολής ξήρανσης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΙ 1 ε σ = s = s r M,II d x E s ( d x) λόγω φόρτισης σ s η τάση του χάλυβα E s το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα d = h c x = ύψος θλιβόµενης ζώνης 1 εcs = α e S II r CS,II I II λόγω συστολής = εcs α e A s I II ( d x) = ε cs α e A s b h 3 k II ( d x) 1 ε cs συντελεστής συστολής E α s e = E c,ef S II, I II στατική ροπή και ροπή αδράνειας στην κατάσταση ΙΙ 1/k II συντελεστής δυσκαµψίας 10

11 1 1 1 και συνολική = ζ + ( 1 ζ) το ζ όπως πριν r tot r II r I και η σχέση του απλοποιηµένου βέλους είναι : f = k l 1 r tot όπου k συντελεστής φόρτισης. 11

12 ΕC ( Ο.Κ.Λ. ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 4.4 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας Γενικά Συµβολισµοί Σκοπός 1. -Περιορισµός τάσεων ( 4.4.1) -Έλεγχος ρηγµάτωσης( 4.4.) -Έλεγχος παραµόρφωσης ( 4.4.3) Περιορισµός τάσεων υπό συνθήκες λειτουργικότητας Βασικές θεωρήσεις 1.Υπερβολικές θλιπτικές τάσεις του σκυροδέµατος µπορεί να προκαλέσουν διαµήκεις ρωγµές και ερπυσµό µεγαλύτερο του αναµενόµενου γι αυτό πρέπει να ληφθούν µέτρα περιορισµού των τάσεων..για κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος 3-4 : σ c 0.6 f ck 3.Προκειµένου ο ερπυσµός να µην υπερβεί τα µεγέθη που προκύπτουν από την.5.5 πρέπει σ c 0.45 f ck. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και για τα καµπτόµενα στοιχεία εάν ο λόγος ανοίγµατος /στατικό ύψος υπερβαίνει κατά 85% την τιµή που προκύπτει από την Τάσεις στους οπλισµούς που οδηγούν σε ανελαστική παραµόρφωση αποφεύγονται γιατί προκαλούν µεγάλες διαρκώς ρωγµές. 7.Η απαίτηση αυτή για τον ασυνήθιστο συνδυασµό δράσεων (.3.4) ικανοποιείται εάν σ s < 0.8f ck.εάν η τάση οφείλεται σε επιβαλλόµενη παραµόρφωση σ s f yk είναι αποδεκτό Μέθοδοι για τον έλεγχο των τάσεων 1.Κατά τον υπολογισµό των τάσεων λαµβάνεται υπ όψην η πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω των φορτίων της συστολής ή έµµεσης δράσης (θερµοκρασίας)..τα όρια των τάσεων της υποτίθεται ότι ικανοποιούνται εάν: a) ο υπολογισµός της τελικής οριακής κατάστασης είναι σύµφωνος µε την 4.3 b) οι όροι της ικανοποιούνται c) η διαµόρφωση του οπλισµού είναι σύµφωνη µε την 5 d) το ποσοστό ανακατανοµής κατά την ανάλυση δεν υπερβαίνει το 30%. 3.Επιδράσεις µεγάλης διάρκειας αγνοούνται, εκτός από την περίπτωση όπου περισσότερο του 50% της τάσης που προκύπτει από σχεδόν µόνιµες δράσεις.στη περίπτωση αυτή µπορεί να υποτεθεί ένας λόγος µέτρων=15 4.Οι τάσεις ελέγχονται ανάλογα µε τις ιδιότητες για κάθε κατάσταση I ή II της διατοµής. 5.Γενικά όταν η εφελκυστική τάση στο σκυρόδεµα υπολογισµένη βάσει αρηγµάτωτης διατοµής για τον ασυνήθιστο συνδιασµό δράσεων υπερβεί την f ctm (Π 3.1) τότε θα πρέπει να υποτεθεί η κατάσταση II. 6.Όταν χρησιµοποιείται αρηγµάτωτη διατοµή, η όλη διατοµή είναι ενεργή και τα δύο υλικά είναι ελαστικά σε εφελκυσµό και θλίψη. 7.Όταν χρησιµοποιείται ρηγµατωµένη διατοµή το σκυρόδεµα είναι ελαστικό σε θλίψη. Κατά τον έλεγχο µετά τη ρηγµάτωση δεν µπορεί να ληφθεί αντίσταση του σκυροδέµατος σε εφελκυσµό. 8.Ο ελάχιστος οπλισµός σύµφωνα µε την ικανοποιεί τον περιορισµό της τάσης σε οπλισµούς συνήθους συνάφειας, υπό τη δράση επιβαλλόµενων παραµορφώσεων των στηρίξεων. 1

13 4.4. Οριακές καταστάσεις ρηγµατώσεως Γενικά 1.Η ρηγµάτωση πρέπει να περιορίζεται ώστε να µην βλάπτεται η λειτουργία της κατασκευής ή να είναι απαράδεκτη η εµφάνιση της..η ρηγµάτωση είναι σχεδόν αναπόφευκτη στις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος. 3.Η ρηγµάτωση µπορεί να οφείλεται και σε πλαστική συστολή ξήρανσης ή διογκωτική χηµική δράση µέσα στο σκυρόδεµα.η αποφυγή και ο έλεγχος αυτών δεν περιλαµβάνεται στους σκοπούς του παρόντος. 4.Εναλλακτικά επιτρέπεται η ρηγµάτωση χωρίς έλεγχο,εάν ληφθούν µέτρα,όπως αρµοί. 5.Περιορισµοί της ρηγµάτωσης συµφωνούνται µε τον εργοδότη. 6.Ανεκτό εύρος ρωγµής είναι έως 0.30mm για τον µακροχρόνιο συνδυασµό και για συνθήκες περιβάλλοντος 4 της Π Eλάχιστη διατοµή οπλισµού «Ελάχιστος οπλισµός απαιτείται επειδή ο οπλισµός πρέπει να µπορεί να αναλάβει την εφελκυστική δύναµη στην εφελκυόµενη ζώνη του σκυροδέµατος κατά την εµφάνιση της ρωγµής χωρίς να υπερβληθεί το όριο διαρροής του χάλυβα. ηλ. δύναµη ρηγµάτωσης σκυροδέµατος < δύναµη διαρροής χάλυβα Α s σ s A ct f ct,ef µε σ s < f yk γιατί εάν σ s > f yk τότε η αύξηση της φόρτισης θα διεύρυνε την πρώτη ρωγµή χωρίς να δηµιουργούνται άλλες. Ανάλογα µε την µορφή της καταπόνησης -κάµψη (τριγωνική κατανοµή των τάσεων) ή εφελκυσµός (όλη η διατοµή υπό εφελκυστική τάση) - και την αιτία και το αποτέλεσµα του καταναγκασµού εσωτερικός (π.χ.συστολή ξήρανσης) ή εξωτερικός (υποχώρηση στηρίξεων, συστολή ξήρανσης ή µεταβολή θερµοκρασίας σε γειτονικά στοιχεία) υπεισέρχονται στην παραπάνω σχέση ανάλογοι συντελεστές k c και k» f ct,eff min A s = k c k A ct (4.78) σs k c : συντελεστής φύσης κατανοµής των τάσεων k c = 1,0 για εφελκυσµό 0,4 για κάµψη k : συντελεστής επιρροής ανοµοιόµορφων τάσεων k = 0,8 για εφελκυστικές τάσεις λόγω εσωτερικών εµποδιζόµενων παραµορφώσεων για διατοµή µε h 30cm = 0,5 για εφελκυστικές τάσεις λόγω εσωτερικών εµποδιζόµενων παραµορφώσεων για διατοµή µε h 80cm k = 1,0 για δυνάµεις καταναγκασµού εξωτερικού,που προκαλούνται δηλ.από άλλα δοµικά στοιχεία f ct,ef :η ενεργός εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος κατά την στιγµή εµφάνισης της πρώτης ρωγµής,από Π.3.1. C1 C16 C0 C για χρόνο t 8 ηµερών min f ct,ef 3,0 N/mm. σ s : η µέγιστη τάση που επιτρέπεται στον οπλισµό µετά την εµφάνιση της ρωγµής και µπορεί να ληφθεί = f yk (ή και µικρότερη για την ικανοποίηση του Π.4.11) σ s = 1 M ( SdS + N ) As z sd Α ct : η εφελκυόµενη ζώνη της διατοµής πριν από την ρηγµάτωση,πάχους = h / για πλάκες = t για τοιχεία 13

14 Έλεγχος ρηγµατώσεως χωρίς άµεσο υπολογισµό 1. Για πλάκες πάχους 0 εκ. εφ όσον έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της δεν είναι απαραίτητα ειδικά µέτρα για τον έλεγχο των ρωγµών.. Ο περιορισµός του εύρους των ρωγµών σε αποδεκτές τιµές µπορεί γενικά να επιτευχθεί, εάν ο ελάχιστος οπλισµός της (4.78) εφαρµοσθεί, περιορίζοντας τις διαµέτρους ή και τις αποστάσεις των ράβδων σύµφωνα µε τους Π και 4.1. Οι τιµές των πινάκων προκύπτουν από την εφαρµογή της σχέσης της ρηγµάτωσης w k 1,75 x s rm x ε sm για w k = 0.30 mm και για τον µακροχρόνιο συνδυασµό φόρτισης. Π 4.11 Μέγιστες διάµετροι ράβδων υψηλής πρόσφυσης (σε mm) σ s (Mpa) κ.σ.π (Για πάχος h>0.30µ οι διατοµές αυξάνονται κατά h / 30). Φ max = Φs * ctm h.5 f 10 h c Φs * f ctm για ρηγµάτωση λόγω καταναγκασµού.5 h Φ max = Φs * 10( h c) ( ) Φs * για ρηγµάτωση από φορτία 3. Εάν οι τάσεις προέρχονται από καταναγκασµό θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως σ s η τιµή της (4.78). Π 4.1 Μέγιστες αποστάσεις ράβδων υψηλής πρόσφυσης (σε mm) σ s (Mpa) κάµψη εφελκυσµός Για δοκούς µε h 1.00µ ο ελάχιστος οπλισµός της (4.78) γίνεται min A s = k c 0.5 Και οι µέγιστες διάµετροι και αποστάσεις µπορούν να λαµβάνονται από τους Π.4.11 και 4.1 Θεωρώντας καθαρό εφελκυσµό µε τάση χάλυβα ίση µε το µισό της τάσης του κύριου οπλισµού. 5.Η ρηγµάτωση λόγω διάτµησης θεωρείται ελεγχόµενη εφ όσον τηρούνται οι τιµές του Π.4.13 Π 4.13 Αποστασεις συνδετήρων σε δοκούς (σε mm) Vsd - 3Vcd (N/mm ) ρ b d ( ) w w απόσταση V sd : η τέµνουσα σχεδιασµού στην οριακή κατάσταση αστοχίας V cd : µπορεί να λαµβάνεται ίση µε V Rd1= t rd k (1.+40ρ) σ cp b w d (4.18) t rd η βασική διατµητική αντοχή = 0.5f ctk0.05 /γ c µε γ c =1.50 Τιµές t rd από Π V Rd1= η αντοχή σχεδιασµού σε τέµνουσα χωρίς απαίτηση διατµητικού οπλισµού. k =1 για στοιχεία όπου περισσότερα από 50% των κάτω οπλισµών δεν συνεχίζονται αλλιώς k =1.6-d < 1 (d σε µέτρα) A Ρ= si <0.0 b wd f ct,eff f yk A ct 14

15 Asi: η διατοµή του εφελκυόµενου οπλισµού που προεκτείνεται πέρα από την διατοµή περισσότερο από d+l b,net b w το πλάτος της διατοµής N sd σ cp = Α C Ν sd = η θλιπτική (θετική) δύναµη. Asw ρ W= (4.79) d w sin a ρ W :το ποσοστό του διατµητικού οπλισµού Asw : η διατοµή του διατµητικού οπλισµού σε µήκος s bw :το πλάτος της διατοµής a :γωνία διατµητικού και κύριου οπλισµού (για κάθετους συνδετήρες α=90 0 sina=1) 6.Ιδιαίτεροι κίνδυνοι ρηγµάτωσης εµφανίζονται σε θέσεις απότοµων µεταβολών των τάσεων: -σε θέσεις αλλαγής της διατοµής -σε θέσεις συγκεντρωµένων φορτίων -σε θέσεις κλιµάκωσης των οπλισµών -σε θέσεις πέρατος των παραθέσεων οπλισµών. 15

16 Υπολογισµός του πλάτους των ρωγµών W k β S rm ε sm (4.80) β = 1,7 για ρηγµάτωση που οφείλεται σε φορτία = 1,7 για ρηγµάτωση που οφείλεται σε δυνάµεις καταναγκασµού για διατοµές h>0,80m. = 1,3 για ρηγµάτωση που οφείλεται σε δυνάµεις καταναγκασµού για διατοµές h 0,30m h 0,3 = 1,3 + 0,4 για 0,30m < h 0,80m 0,5 s rm : η µέση απόσταση δύο διαδοχικών ρωγµών Φ 50+0,5 α k 1 k (4.8) ρ r k 1 = 0,8 για ράβδους µε νευρώσεις = 1,6 για λείες ράβδους k = 0,5 για κάµψη = 1,0 για εφελκυσµό ε1+ ε = για κάµψη και εφελκυσµό µε ε 1, ε η απόλυτα µεγαλύτερη και µικρότερη µήκυνση ε1 του οπλισµού στα άκρα της διατοµής στην κατάσταση ΙΙ. ρ r : το ποσοστό του οπλισµού στην ενεργό εφελκυστική ζώνη του σκυροδέµατος πλάτος ζώνης για τοιχεία = min ( t /,.5(c + Φ/)) h x και για πλάκες= min(,.5(c + Φ/)) 3 α = 1,0 για καταπόνηση λόγω φορτίων α = k της για επιβαλλόµενες παραµορφώσεις ε sm η µέση επιµήκυνση των ράβδων του οπλισµού ε sm = σ s σ sr 1 β 1β E s σs (4.81) σ s η τάση του οπλισµού στη ρηγµατωµένη διατοµή σ sr η τάση του οπλισµού στην εµφάνιση της πρώτης ρωγµής (για καταναγκασµό εσωτερικό σ s = σ sr ) β 1 = 1,0 για νευροχάλυβες = 0,5 για λείες ράβδους β = 1,0 για βραχυχρόνια φόρτιση = 0,5 για µακροχρόνια φόρτιση 16

17 4.4.3 Οριακές καταστάσεις παραµόρφωσης Βασικές θεωρήσεις. 1) Η παραµόρφωση ενός δοµικού στοιχείου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην θίγεται η λειτουργεία ή η εµφάνιση. ) Κατάλληλες οριακές τιµές του βέλους κάµψης που λαµβάνουν υπ όψην τη λειτουργία,φύση της κατασκευής και τοιχοποιίες θα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του εργοδότη. 3) Η ταλάντωση µπορεί επίσης να χρειάζεται περιορισµό καθώς προκαλεί ανησυχία ή φόβο στους χρήστες ή και ζηµιά σε ακραίες περιπτώσεις. 4) Τα περιορισµένα βέλη κάµψης που δίνονται παρακάτω συµφωνούν µε το ISO ) Το βέλος κάµψης δοκού,πλάκας,προβόλου για τα σχεδόν µόνιµα φορτία έχει οριακή τιµή l/50.μπορεί να δοθεί υπερύψωση η οποία επίσης έχει όριο την ίδια τιµή. 6) Το βέλος κάµψης για να µην προκαλεί βλάβη σε τοίχους,προσαρτήµατα έχει οριακή τιµή l/ Περιπτώσεις όπου ο υπολογισµός µπορεί να παραλειφθεί. 1)Έλεγχοι είναι απαραίτητοι για στοιχεία όπου οι προηγούµενοι λόγοι είναι ανεπαρκείς. )Εφ όσον ο λόγος ανοίγµατος προς το ύψος του δοµικού στοιχείου δεν υπερβαίνει τις τιµές της διάταξης, θεωρείται ότι ικανοποιείται η και 6 Ο οριακός λόγος ανοίγµατος προς το ύψος προκύπτει από τον Π.4.14 του οποίου οι τιµές πολλαπλασιάζονται µε διορθωτικές συντελεστές του τύπου του οπλισµού και άλλες µεταβλητές. Π.4.14 Βασικοί λόγοι ανοίγµατος /ενεργού ύψους για στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς αξονική θλίψη. οµικό σύστηµα: σκυρόδεµα σκυρόδεµα ισχυρής έντασης ελαφριάς έντασης 1.Απλά στηριγµένοι δοκοί,απλά στηρ πλάκες καµπτόµενες σε µία ή δυο διευθύνσεις.ακραίο άνοιγµα συνεχούς δοκού, ή 3 3 σε µία διεύθυνση καµπτόµενη συνεχής πλάκα,ή σε δυο διευθύνσεις καµπτόµενη πλάκα συνεχής πάνω στη µεγάλη διάσταση. 3.Μεσαίο άνοιγµα δοκού ή πλάκας 5 35 καµπτόµενης σε µία ή δυο διευθύνσεις 4.Πλάκα στηριζόµενη σε υποστυλώµατα 1 30 χωρίς δοκούς. 5.Πρόβολος

18 3.Οι τιµές του Π.4.14 µειώνονται -για διατοµές πλακοδοκού µε b b eff w > 3 επί 0.8 -για ανοίγµατα > 7.00µ -για πλάκες επί υποστυλωµάτων µε l eff > 8.50µ επί 7.00 / l eff επί 8.50 / l eff 4.Οι τιµές του Π.4.14 έχουν παραχθεί υποθέτοντας ότι η τάση του χάλυβα στο µέσον της δοκού(πλάκας) ή στο στήριγµα ενός προβόλου είναι 50 Ν/mm (αντιστοιχούσα περίπου σε fyk=400n/mm ) όταν οι τάσεις είναι διαφορετικές τότε οι τιµές του π. θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 50/σs(συντηρητικά αποδεκτό 50/σs=fyk As rec/as prov) As rec υπάρχον οπλισµός Αs prov απαιτούµενος οπλισµός 5.α. Οι τιµές του Π.4.14 είναι γενικά συντηρητικές β. Η ελαφρά ένταση αντιστοιχεί σε ποσοστό οπλισµού ρ= 5 % ρ=αs/b d γ.η ισχυρή ένταση αντιστοιχεί σε ποσοστό οπλισµού ρ=1.5 % για ενδιάµεσα ποσοστά οπλισµού γίνεται γραµµική παρεµβολή. δ.για πλάκες καµπτόµενες κατά δύο διευθύνσεις ο έλεγχος γίνεται για το µικρότερο άνοιγµα.για πλάκες επί υποστυλωµάτων ο έλεγχος γίνεται για το µεγαλύτερο άνοιγµα. ε.τα όρια των πλακών επί υποστυλωµάτων αντιστοιχούν σε ένα λιγότερο βαρύ περιορισµό από εκείνον του λόγου l/ Έλεγχος βελών κάµψης µε υπολογισµό 3.Το παράρτηµα 4 δίνει πληροφορίες για τον υπολογισµό των παραµορφώσεων. ( όµοιες µε αυτές του Παραρτήµατος του ΕΚΩΣ) 18

19 Μεθοδολογία ελέγχου οριακής κατάστασης λειτουργικότητας εδοµένα : είδος στοιχείου πλάκα µορφή καταπόνησης κάµψη υλικά : σκυρόδεµα C 0/5 χάλυβας B500c πάχος στοιχείου h επικάλυψη c nom διατοµή οπλισµού Φ φορτίσεις : µόνιµα g κινητά q 1.Έλεγχος ρηγµατώσεως χωρίς άµεσο υπολογισµό Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ q) δράσεις µακροχρόνιου συνδυασµού. AS ευρίσκεται το ύψος της θλιβόµενης ζώνης από τη σχέση : x = αe 1+ b bd 1+ aeas όπου αe = E s /E c = 15 A S = η διατοµή του οπλισµού / µµ b = 1.00 µ d = h c ( c = c nom + Φ/ ) και ο µοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάµεων : z = h c - 3 x οπότε η τάση του χάλυβα είναι : σ s = M As z έλεγχος της διαµέτρου Φ η οποία τέθηκε, από τον Π.4.11 προκύπτει η Φs * οπότε Φ max = Φs * 10( h c) θα πρέπει Φ max Φ h Φs *. Eλάχιστη διατοµή οπλισµού Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ q) δράσεις µακροχρόνιου συνδυασµού. f ct,eff min A s = k c k A ct (4.78) σ c k c = 0.4 k = 0.8 f ct,ef = 3.0 σ s = η τάση του οπλισµού που αντιστοιχεί σε διατοµή Φs * = Φ από Π.4.11 Α ct = h / X 100 (Θα πρέπει να ισχύουν και το 1. και το. Εάν δεν ισχύει π.χ. το. θα πρέπει να αυξηθεί το M εµβαδόν του οπλισµού προκειµένου να µειωθεί η τάση σ s = ( + N ) ). As z 19

20 3. Περιορισµός τάσεων υπό συνθήκες λειτουργικότητας Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ q) δράσεις µακροχρόνιου συνδυασµού M η τάση του σκυροδέµατος είναι σ C = < ; 0.6 f ck ή 0.45 f ck b x z από 1. πρέπει επίσης σ S < ; 0.8 f ck ; ή περιορισµός µε ελάχιστο οπλισµό προκειµένου σ C < ; 0.6 f ck ή 0.45 f ck b( h - c) M η ροπή αντίστασης της διατοµής είναι W = και σ = 6 w σ από Π.13.7 του [5] για ε = προκύπτει το ελάχιστο ποσοστό οπλισµού 100ρ 0.6fck ή 0.45fck για την ικανοποίηση του κριτηρίου, οπότε : min A s = ρ b ( h c ) 4.Υπολογισµός του πλάτους των ρωγµών Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ q) δράσεις µακροχρόνιου συνδυασµού W k β S rm ε sm (4.80) β = 1,7 για ρηγµάτωση που οφείλεται σε φορτία Φ s rm α k 1 k ρ k 1 = 0.8 για ράβδους µε νευρώσεις k = 0.5 για κάµψη h x Φ ρ r = Α S / min(,.5 (Cnom+ )) 3 α = 1.0 για καταπόνηση λόγω φορτίων r σs ε sm = ( 1 ζ ) E s = σ s σ sr 1 β 1β E s σs σ σ s sr β 1 = 1,0 για νευροχάλυβες β = 1,0 για βραχυχρόνια φόρτιση = 0,5 για µακροχρόνια φόρτιση M η τάση του οπλισµού στη ρηγµατωµένη διατοµή x Αs(h - c ) 3 Mcr fctm b h Αs(h - c Ήτοι : w x ) 3 = 6A S h c x 3 0

21 5.Περιπτώσεις όπου ο υπολογισµός των παραµορφώσεων µπορεί να παραλειφθεί Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ 1 q) δράσεις βραχυχρόνιου συνδυασµού l Θα πρέπει να ισχύει : eff < f1 f f3 f 4 h - c Όπου f 1 ο συντελεστής καταπόνησης του Π.4.14 που αντιστοιχεί στο ποσοστό οπλισµού ρ=αs / b ( h c ) και στο ανάλογο δοµικό σύστηµα f ο συντελεστής ανοίγµατος = 7.00 / l eff f 3 ο συντελεστής τάσεων χάλυβα = ( σs από το 1.) σs req 400 As (f 3 ) fyk As f 4 ο συντελεστής µορφής της διατοµής = 1 για πλάκες l εάν eff > 0.85 f1 f f3 f 4 h - c ακολουθεί ο έλεγχος σύµφωνα µε το Έλεγχος βελών κάµψης µε υπολογισµό Ανάλυση : ροπή Μ = f (1.35g + ψ q) δράσεις µακροχρόνιου συνδυασµού Με βάση τα γεωµετρικά στοιχεία της διατοµής εµβαδόν A c = 100 h 100 h ροπή αντίστασης W = h ροπή αδρανείας I= 1 περίµετρος U = ( 100+ h ) Ac ιδεατό πάχος U τον χρόνο της φόρτισης και την θέση του στοιχείου ευρίσκονται οι συντελεστές ερπυσµού φ(t,t o ) και συστολής ξήρανσης ε(t,t o ) από τον Π3.3 (ίδιος µε τον Π.3 του ΕΚΩΣ ) και στη συνέχεια, - Ε c,ef = E cm 1+ φ οπότε η καµπυλότητα λόγω φόρτισης και ερπυσµού είναι : - α e E E c,ef 1 = r M,I S =, και η απόσταση zs του οπλισµού από τον κεντροβαρικό άξονα της διατοµής, οπότε η καµπυλότητα λόγω συστολής ξήρανσης είναι : 1 = r CS,I M E - το ύψος της θλιβόµενης ζώνης x και η τάση σ s του χάλυβα ( όπως στο 1.) c,eff I ε cs α e A s z s 1 b h 3 1

22 Οπότε η καµπυλότητα λόγω φόρτισης και ερπυσµού είναι : - 1/k II από Π.14.3β του [5] για ρ1 / ρ = 0 και α e ρ 1 r M,II σ = s E s ( h - c - x) οπότε η καµπυλότητα λόγω συστολής ξήρανσης είναι : σ - ζ = 1- β 1 β σ rs s ( όπως στο 4.) 1 = r CS,II ε cs α e A s b h 3 k II ( h-c - x) και η συνολική καµπυλότητα είναι : = ζ ( + ) + ( 1 ζ ) ( + ) r r r r r tot M,I I CS, I I M, I 1 CS, I και το βέλος f = k l 1 eff r tot leff < ; f επ = 50 ή leff 500 όπου k συντελεστής φόρτισης από Π.14. του [5]. ή βάσει του Π.14.3 του [5] για ω 1 ( h - c) καµπυλότητες στη κατάσταση ΙΙ είναι : = προκύπτουν οι συντελεστές b ΑS ξ ζ και β οπότε οι 1 r M,II α Μ = e E b h 3 s ξ ζ 1 r CS,II ε = cs β ( h c) [1].ΕΚΩΣ 000 [].ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ - Έκδοση Οκτ.1991 [3].AVAK Ευρωπαϊκές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα [4].ΑVΑΚ / CORIS Παραδείγµατα για την εφαρµογή του Ευρωκώδικα στην πράξη [5].Γ.Ρ.ΓΚΡΟΣ Ωπλισµένο σκυρόδεµα κατά τον Ελληνικό Κανονισµό 000 Σύγκριση µε τον Ευρωκώδικα και το DIN 1045 /

23 3

24 4

25 5

26 6

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη ΟΚΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - EC2 Περιορισμός των παραμορφώσεων Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη ΟΚΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - EC2 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό

Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται στα άλλα κεφάλαια του ΚΑΝ.ΕΠΕ., όταν και ό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ελισάβετ Βιντζηλαίου 1 Στο Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνονται τα προσομοιώματα συμπεριφοράς. Οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πλάκες

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πλάκες ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πλάκες Version 0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

(M+V+T) F = x. F = y. F + = y

(M+V+T) F = x. F = y. F + = y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9.1 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην συµπεριφορά της κατασκευής υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας της. Με εξαίρεση την στιγµή της αστοχίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΝΤΑΣΗ Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛIΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73 e mail: sigalasi@ cental.ntua.gr N A T I O N A L T E C H N I C A

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 1», Μάρτιος 21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

2η Εφαρμογή. 45kN / m και το κινητό της φορτίο είναι qk. 40kN / m.

2η Εφαρμογή. 45kN / m και το κινητό της φορτίο είναι qk. 40kN / m. Κεφάλαιο ο ΔΟΚΟΙ η Εφαρμογή Δίδεται συνεχής δοκός δύο ίσων ανοιγμάτων. Η διατομή της δοκού είναι αμφίπλευρη πλακοδοκός, όπως φαίνεται στο κατωτέρω σχήμα. Οι ποιότητες των υλικών είναι: Χάλυβας B500c και

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη αγκύρωση. Βρόγχος. Προσοχή: Οι καμπύλες και τα άγκιστρα δεν συμβάλλουν στην περίπτωση θλιβομένων ράβδων.!!!

Ευθύγραμμη αγκύρωση. Βρόγχος. Προσοχή: Οι καμπύλες και τα άγκιστρα δεν συμβάλλουν στην περίπτωση θλιβομένων ράβδων.!!! Αγκυρώσεις 1.Σημασία αγκύρωσης: Κάθε ράβδος για να παραλάβει τη δύναμη για την οποία υπολογίστηκε σε μια διατομή, πρέπει να επεκτείνεται πέραν της διατομής εκείνης κατά "μήκος αγκύρωσης". Το μήκος αγκύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y

Ελικοειδείς ρωγµές Καθαρή στρέψη ( τυχαία διατοµή ) 2F 2F + = F F 2 Gϑ τ = τ = 2 x 2 y zy zx x y ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Σχεδιασµός φορέων από ΗΜΕΡΙ Α από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΛΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΗΛΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.: 41375 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΑΠΗΣ ΑΘΗΝΑ 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών

ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών ΛΥΣΕΙΣ άλυτων ΑΣΚΗΣΕΩΝ στην Αντοχή των Υλικών Ασκήσεις για λύση Η ράβδος του σχήματος είναι ομοιόμορφα μεταβαλλόμενης κυκλικής 1 διατομής εφελκύεται αξονικά με δύναμη Ρ. Αν D d είναι οι διάμετροι των ακραίων

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα Λ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενότητα Λ 1. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1.1 Στόχοι και Κριτήρια του Σχεδιασμού Με βάση τον σχεδιασμό σε κατάσταση αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκoντες: Μελισσανίδης Σ, Παναγόπουλος Γ, Τερζή Β Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία: Σέρρες 19-1-2012 ΑΕΜ Εξάµηνο ίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση γραµµικών φορέων ΟΣ σύµφωνα µε τους EC2 & EC8. Άσκηση 1η ΑΣΚΗΣΗ 1

Επίλυση γραµµικών φορέων ΟΣ σύµφωνα µε τους EC2 & EC8. Άσκηση 1η ΑΣΚΗΣΗ 1 Άσκηση 1η ΑΣΚΗΣΗ 1 Να υπολογισθεί ο οπλισµός της παρακάτω διατοµής, χωρίς τη χρήση έτοιµων τύπων ή πινάκων, για ροπή M d = 150 knm ίνεται ότι η κατηγορία σκυροδέµατος είναι C 16/0 και η ποιότητα χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 (2016) Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα