ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΥΔΡ /2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 η : Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρωσίας και λοιπές κατασκευές Άρθρο 1 Σχετικό ΥΣΦ 2.01 Αποψίλωση και εκχέρσωση ΥΔΡ 6051 στρ 150,00 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Σχετικό ΥΔΡ 2.01 Σχετικό ΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6071 m 3 3,50 ΥΔΡ 6072 m 3 3,55 Άρθρο 4 Μεταφορά γαιωδών - ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής ΥΔΡ 6073 m 3 km 0,35 Άρθρο 5 Μεταφορά βραχωδών προϊόντων εκσκαφής ΥΔΡ 6074 m 3 km 0,33 Άρθρο 6 Σχετικό ΥΔΡ 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 6.01 Σχετικό ΥΔΡ Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6053 m 3 0, Σχετικό ΥΔΡ Άρθρο 7 Σχετικό ΥΔΡ 3.02 Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών ΥΔΡ 6054 m 3 3, Σχετικό ΥΔΡ Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m 3 4, Σχετικό ΥΔΡ Άρθρο 8 Σχετικό ΥΔΡ 3.03 Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών ΥΔΡ 6055 m 3 7, Σχετικό ΥΔΡ Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m 3 18, Σχετικό ΥΔΡ Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6055 m 3 21,45 Άρθρο 9 ΥΔΡ 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση ΥΔΡ 6059 m 2 0,40 Άρθρο 10 ΥΔΡ 3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση ΥΔΡ 6060 m 2 5,00 Σελίδα 1

2 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 11 Σχετικό ΥΔΡ 3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Σχετικό ΥΔΡ Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6058 m 3 0, Σχετικό ΥΔΡ Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6058 m 3 4,00 Άρθρο 12 Καθαρισμός τάφρων Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέα χωρητικότητας ¾ κυβ. γιάρδας ΥΔΡ 6057 h 60, Καθαρισμός τάφρων με μηχανικό εκσκαφέα χωρητικότητας 1½ κυβ. γιάρδας ΥΔΡ 6058 h 83,09 Άρθρο 13 ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής ΥΔΡ 6070 m 3 0,20 Άρθρο 14 Σχετικό ΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m 3 5,15 Άρθρο 15 Σχετικό ΥΔΡ 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Σχετικό ΥΔΡ Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνο με κρουστικό εξοπλισμό) ΥΔΡ 6055 m 3 28, Σχετικό ΥΔΡ Άρθρο Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης Σχετικό ΥΔΡ 3.19 Κατασκευή μικροσηράγγων με τη μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Ø508mm, χωρίς την προμήθεια του σωλήνα ΥΔΡ 6055 m 3 10, Σχετικό ΥΔΡ Σε χαλαρούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 390, Σχετικό ΥΔΡ Σε συνεκτικούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 460, Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Ø610mm, χωρίς την προμήθεια του σωλήνα Σχετικό ΥΔΡ Σε χαλαρούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 450, Σχετικό ΥΔΡ Σε συνεκτικούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 540, Διάνοιξη μικροσήραγγας για την εγκατάσταση σωληνώσεων εσωτερικής διαμέτρου έως Ø1200mm, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων Σχετικό ΥΔΡ Σε χαλαρούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 700, Σχετικό ΥΔΡ Σε συνεκτικούς σχηματισμούς ΥΔΡ m 1.000,00 Άρθρο 17 Ισοπέδωση Ισοπέδωση με οδοστρωτήρα ΟΔΟ 1140 m 2 0, Ισοπέδωση χωρίς οδοστρωτήρα ΟΔΟ 1140 m 2 0,13 Άρθρο 18 Καθαρισμός ανοικτού ή κλειστού υδραγωγείου Καθαρισμός ανοικτού υδραγωγείου Για τον καθαρισμό του πυθμένα του ανοικτού υδραγωγείου ΟΔΟ 1320 m 2 4, Για τον καθαρισμό των παρειών του ανοικτού υδραγωγείου ΟΔΟ 1320 m 2 3, Καθαρισμός κλειστού υδραγωγείου Για τον καθαρισμό του πυθμένα του κλειστού υδραγωγείου ΟΔΟ 1320 m 2 5, Για τον καθαρισμό των παρειών του κλειστού υδραγωγείου ΟΔΟ 1320 m 2 3,20 Σελίδα 2

3 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 19 Σχετικό ΥΔΡ Σχετικό ΥΔΡ Σχετικό ΥΔΡ Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 ΥΔΡ 5.01 Σχετικό ΥΔΡ 5.02 ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 5.05 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λ.π. συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κ.λ.π.) Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου ΥΔΡ m 3 43,15 ΥΔΡ m 3 83,15 ΥΔΡ 6079 m 3 0,60 ΥΔΡ 6080 m 3 0,50 ΥΔΡ 6066 m 3 0,40 ΥΔΡ 6067 m 3 1, ΥΔΡ Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50cm ΥΔΡ 6068 m 3 15, ΥΔΡ Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm ΥΔΡ 6068 m 3 14,15 Άρθρο 25 ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069 m 3 14,15 Άρθρο 26 ΥΔΡ Άρθρο 27 ΥΔΡ Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητων, ισχύος 10,0 έως 20,0 HP Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ηλεκτροκίνητων, ισχύος 8,0 έως 10,0kW ΥΔΡ 6110 h 15,00 ΥΔΡ 6110 h 10,80 Άρθρο 28 ΟΔΟ Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων ΟΔΟ Β Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα ΟΔΟ 2311 kg 2, ΟΔΟ Β ΟΔΟ Β Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC ΟΔΟ 2311 kg 2,85 ΟΔΟ 2311 kg 3,15 Άρθρο 29 ΟΔΟ Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ 2312 m 2 2,30 Άρθρο 30 ΟΔΟ Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ 2313 m 3 18,95 Άρθρο 31 ΥΔΡ 8.03 Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος ΥΔΡ 6152 m 3 10,00 Άρθρο 32 ΥΔΡ 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών ΥΔΡ Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) ΥΔΡ m 3 12, ΥΔΡ Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ 6157 m 3 16,15 Σελίδα 3

4 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΥΔΡ Με λίθους λατομείου, βάρους 100 έως 200 kg ΥΔΡ 6158 m 3 18, ΥΔΡ Με λίθους λατομείου, βάρους 200 έως 500 kg ΥΔΡ 6158 m 3 20,15 Άρθρο 33 Συρμάτινο δίχτυ προστασίας πρανών ΟΙΚ 6448 m 2 2, ,00 2 η : Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις, Οικοδομικές και λοιπές εργασίες, Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων κ.λ.π. Άρθρο 34 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m 2 8,00 Άρθρο 35 ΥΔΡ 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών ΥΔΡ 6302 m 2 18,00 Άρθρο 36 ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΥΔΡ 6323 m 3 65, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΥΔΡ 6325 m 3 70, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΥΔΡ 6326 m 3 75, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m 3 80, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m 3 85, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΥΔΡ 6329 m 3 90, ΥΔΡ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΥΔΡ 6331 m 3 100,00 Άρθρο 37 ΥΔΡ Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών ΥΔΡ 6351 m 3 60,00 Άρθρο 38 Άρθρο 39 ΥΔΡ 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων ΥΔΡ 9.22 Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα ΥΔΡ Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης ΥΔΡ Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λ.π.) κατ αναλογία με τα άρθρα 36.xx κατ αναλογία με τα άρθρα 36.xx κατ αναλογία με τα άρθρα 36.xx m 3 18,00 m 3 8,00 m 3 12,50 Άρθρο 40 ΥΔΡ 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα ΥΔΡ Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ kg 1, ΥΔΡ Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ kg 0, ΥΔΡ Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ kg 0, ΥΔΡ Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπεράτωσης) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ kg 0, ΥΔΡ Ίνες προπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ 6361 kg 5, ΥΔΡ Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ 6313 kg 2,30 Άρθρο 41 ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ 6311 kg 0,95 Άρθρο 42 Σχετικό ΥΣΦ 4.20 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Σχετικό ΥΣΦ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπαίθρια έργα ΥΔΡ m 3 115, Σχετικό ΥΣΦ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε υπόγεια έργα ΥΔΡ m 3 140,00 Άρθρο 43 ΥΣΦ 4.26 Αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος εντός σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων Σελίδα 4 ΟΙΚ 2227 m 3 29,00

5 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 44 Σχετικό ΥΔΡ Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Σχετικό ΥΔΡ Κοπή αρμών συστολοδιαστολής ΥΔΡ 6370 μμ 4, Σχετικό ΥΔΡ Κοπή ψευδαρμών ΥΔΡ 6370 μμ 2,00 Άρθρο 45 ΥΔΡ Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) ΥΔΡ Για ταινίες πλάτους 160mm ΥΔΡ 6373 μμ 13, ΥΔΡ Για ταινίες πλάτους 240mm ΥΔΡ 6373 μμ 17, ΥΔΡ Για ταινίες πλάτους 300mm ΥΔΡ 6373 μμ 22,50 Άρθρο 46 ΥΔΡ Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10mm με ελαστομερές υλικό ΥΔΡ Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10mm με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως ΥΔΡ 6373 μμ 15, ΥΔΡ Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10mm με υλικά πολυσουλφιδινικής βάσεως ΥΔΡ 6373 μμ 18, ΥΔΡ Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10mm με υλικά ακρυλικής βάσεως ΥΔΡ 6373 μμ 12,00 Άρθρο 47 ΥΔΡ Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα ΥΔΡ Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 20-25cm ΥΔΡ 6311 μμ 15, ΥΔΡ Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 30cm ΥΔΡ 6311 μμ 17,00 Άρθρο 48 ΥΔΡ Στεγανωτικές ταινίες από κράμα φωσφορούχο χαλκού, πλάτους 45cm ΗΛΜ 7 μμ 14,00 Άρθρο 49 ΥΔΡ Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12mm ΥΔΡ 6370 m 2 12,00 Άρθρο 50 Άρθρο 51 ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ Άρθρο 52 Άρθρο 53 Άρθρο 54 Άρθρο 55 Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής ΥΔΡ Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή PE, πλάτους 160mm Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή PE Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ανοίγματος 10mm με υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό ΥΔΡ 6371 μμ 15,00 ΥΔΡ 6401 m 2 14,00 ΥΔΡ 6401 m 2 16,00 ΥΔΡ 6401 m 2 20,00 ΥΔΡ kg 0,80 ΥΔΡ μμ 10,00 ΥΔΡ τεμ 20,00 ΥΔΡ 6370 μμ 8,00 Άρθρο 56 ΥΔΡ Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη ΥΔΡ 6370 μμ 8,00 Άρθρο 57 ΥΔΡ Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m 2 3,50 Σελίδα 5

6 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 58 ΥΔΡ Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m 2 2,50 Άρθρο 59 ΥΔΡ Άρθρο 60 Άρθρο 61 Άρθρο 62 ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,30-3,00mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D 160mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα ΥΔΡ 6370 m 2 52,00 ΥΔΡ m 2 14,00 ΥΔΡ 6370 μμ 20,00 ΥΔΡ μμ 15,00 Άρθρο 63 ΥΔΡ Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m 2 12,00 Άρθρο 64 YΔΡ Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm ΥΔΡ 6373 μμ 25,00 Άρθρο 65 YΔΡ Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη ΥΔΡ 6373 μμ 9,00 Άρθρο 66 YΔΡ Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, από προαναμεμιγμένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου ΟΙΚ 7235 m 2 15,00 Άρθρο 67 ΥΔΡ Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό ΥΔΡ 6079 m 3 13,15 Άρθρο 68 ΥΔΡ Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό τη μεμβράνη) ΥΔΡ 6361 m 2 1,60 Άρθρο 69 ΟΙΚ Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη ΟΙΚ m 3 30,00 Άρθρο 70 ΥΣΦ 5.09 Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76mm ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 13, ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 15, ΥΣΦ Για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 17,90 Άρθρο 71 ΥΣΦ 5.36 Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από PVC, D50mm σε οπές αποστράγγισης ΥΔΡ μμ 3,80 Άρθρο 72 Τσιμεντενέσεις: Εισκόμιση και αποκόμιση μηχανικού εξοπλισμού ΥΔΡ 7019 τεμ 1.850, Προμήθεια τσιμέντου ΥΔΡ 221 kg 0, Διάτρηση οπών διαμέτρου 1,5" ΥΔΡ 7030 μμ 38, Τοποθέτηση πάκερ και σύνδεση του συγκροτήματος ενέματος ΥΔΡ 7031 τεμ 131, Απορρόφηση ενέματος χωρίς την αξία του τσιμέντου ΥΔΡ 7032 m 3 150,00 Άρθρο 73 Στεγανοποίηση διαρροών Τεχνική στελέχωση του εργοταξίου 80% x ΑΤΛΕ % x ΥΔΡ 113 ημ 637, Ενέσιμο υλικό ΟΙΚ lt 20, Εκχυτές ενέματος ΥΔΡ 7031 τεμ 11,50 Σελίδα 6

7 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 74 Διάνοιξη οπής πλήρωσης αυτής με συγκολλητικό υλικό και τοποθέτηση βλήτρων Τοποθέτηση βλήτρων διαμέτρου από Ø8mm εώς Ø16mm ΟΙΚ 003 τεμ 5, Τοποθέτηση βλήτρων διαμέτρου από Ø16mm εώς Ø32mm ΟΙΚ 003 τεμ 8,50 Άρθρο 75 ΥΔΡ Καλύμματα φρεατίων ΥΔΡ Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) ΥΔΡ 6752 kg 1, ΥΔΡ Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 2,80 Άρθρο 76 ΥΔΡ Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 2,10 Άρθρο 77 Σχετικό ΥΔΡ Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και τη βαφή, επί τόπου του έργου Σχετικό ΥΔΡ Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 1, Σχετικό ΥΔΡ Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 2, Σχετικό ΥΔΡ Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) ΥΔΡ 6751 kg 4,40 Άρθρο 78 ΥΔΡ Αμμοβολή / μεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,20 Άρθρο 79 ΥΔΡ Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών ΥΔΡ ΥΔΡ Άρθρο ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75μm (μικρά) ΥΔΡ Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από τη στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από τη στάθμη επεξεργαζομένων υγρών μερικώς ή ολικώς ΥΔΡ 6751 kg 0,12 ΥΔΡ 6751 kg 0,30 ΥΔΡ 6751 kg 0,17 ΥΔΡ 6751 kg 0,22 ΥΔΡ 6751 kg 0, ΥΔΡ Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον ΥΔΡ 6751 kg 0,30 Άρθρο 81 Σχετικό ΥΔΡ Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,22 Άρθρο 82 ΥΔΡ Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες ΥΔΡ 6810 μμ 60,00 Άρθρο 83 ΥΔΡ Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ 6812 μμ 14,50 Άρθρο 84 ΥΔΡ Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης ΥΔΡ 6812 kg 2,80 Άρθρο 85 ΥΔΡ Πάσσαλοι περιφράξεων από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι ΥΔΡ 6751 kg 1,40 Άρθρο 86 ΥΔΡ Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 16 atm ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm ΥΔΡ μμ 9, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm ΥΔΡ μμ 21, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ μμ 29,40 Σελίδα 7

8 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 87 Σχετικό ΥΔΡ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής πίεσης 16 atm, χωρίς προμήθεια Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D110mm ΥΔΡ μμ 3, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D160mm ΥΔΡ μμ 5, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D200mm ΥΔΡ μμ 7, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D250mm ΥΔΡ μμ 7,60 Άρθρο 88 Σχετικό ΥΔΡ Σχετικό ΥΔΡ Σχετικό ΥΔΡ Άρθρο 89 Σχετικό ΥΔΡ Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου από χαλυβδοσωλήνες, χωρίς προμήθεια Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής ΥΔΡ kg 0,90 βάσης) και διπλή στρώση υαλόπανου Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ΥΔΡ kg 1,00 ρητίνη Τοποθέτηση καμπυλών, συστολών και συναρμογών χαλυβδοσωλήνων, χωρίς προμήθεια ΥΔΡ kg 2,20 Άρθρο 90 Σχετικό ΥΔΡ Τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών συγκόλλησης, χωρίς προμήθεια ΥΔΡ kg 3,70 Άρθρο 91 ΥΔΡ Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας ΥΔΡ Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης) ΥΔΡ km 1.050, ΥΔΡ Μελέτη συστήματος καθοδικής προστασίας ΥΔΡ km 1.050, ΥΔΡ Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας ΥΔΡ km 2.100,00 Άρθρο 92 ΥΔΡ Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25atm ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN100mm ΥΔΡ τεμ 470, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm ΥΔΡ τεμ 735, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm ΥΔΡ τεμ 1.050, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN300mm ΥΔΡ τεμ 2.250,00 Άρθρο 93 ΥΔΡ Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, ονομαστικής πίεσης PN 25 atm ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm ΥΔΡ τεμ 3.200, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm ΥΔΡ τεμ 4.200, Ονομαστικής διαμέτρου DN250mm ΥΔΡ τεμ 6.450,00 Άρθρο 94 ΥΔΡ Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN50mm ΥΔΡ τεμ 300, ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου DN100mm ΥΔΡ τεμ 550, Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm ΥΔΡ τεμ 1.110, Ονομαστικής διαμέτρου DN200mm ΥΔΡ τεμ 1.580,00 Σελίδα 8

9 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Ονομαστικής διαμέτρου DN250mm ΥΔΡ τεμ 3.800,00 Άρθρο 95 Σχετικό ΥΔΡ Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με παρεμβολή ταυ Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø100mm ΗΛΜ 4 τεμ 250, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø150mm ΗΛΜ 4 τεμ 300, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø200mm ΗΛΜ 4 τεμ 350, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø250mm ΗΛΜ 4 τεμ 400,00 Άρθρο 96 Σχετικό ΥΔΡ Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø100mm Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø150mm Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø200mm Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø250mm Άρθρο 97 Σχετικό ΥΔΡ Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 30% x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ % x ΥΔΡ τεμ 120,00 τεμ 140,00 τεμ 170,00 τεμ 240, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø110mm ΥΔΡ τεμ 100, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø160mm ΥΔΡ τεμ 150, Σχετικό ΥΔΡ Για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Ø200mm ΥΔΡ τεμ 200,00 Άρθρο 98 ΥΔΡ Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών ΥΔΡ 6053 m 3.10m 2,00 Άρθρο 99 ΥΔΡ Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών ΥΔΡ 6053 m 3.10m 6,00 Άρθρο 100 ΥΣΦ Δομικό πλέγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε υπόγεια έργα ΥΔΡ 7018 kg 0,95 Άρθρο 101 ΥΣΦ Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο, διαμέτρου Ø25mm ΥΔΡ 7025 μμ 19,00 Άρθρο 102 ΥΣΦ 5.07 Περιστροφική διάτρηση ερευνητικών οπών και οπών ελέγχου Ø76mm ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 40, ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 45, ΥΣΦ Για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 55,00 Άρθρο 103 ΥΣΦ 5.17 Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Ø 76 mm ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 14, ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 16,80 Άρθρο 104 ΥΣΦ 5.18 Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Ø 101 mm ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 20, ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 22,10 Σελίδα 9

10 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΥΣΦ Για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 24,20 Άρθρο 105 ΥΣΦ 5.19 Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Ø 131 mm ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 24, ΥΣΦ Για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 26, ΥΣΦ Για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους ΥΔΡ μμ 30,50 Άρθρο 106 ΥΣΦ 5.21 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Ø46mm ΥΔΡ μμ 9,50 Άρθρο 107 ΥΣΦ 5.25 Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις οπές τσιμεντενέσεων ΥΔΡ τεμ 10,00 Άρθρο 108 ΥΣΦ 5.27 Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου υπό πίεση 0,7 έως 3,0 Μρa ΥΔΡ 7104 ton 130,00 Άρθρο 109 ΥΣΦ 5.29 Προμήθεια και ενσωμάτωση μπεντονίτη στο ένεμα τσιμεντενέσεων ΥΔΡ kg 0,11 Άρθρο 110 ΥΣΦ 7.01 Κλισιόμετρα ΥΣΦ Προμήθεια οργάνων ΥΔΡ 7113 μμ 60, ΥΣΦ Εγκατάσταση οργάνων ΥΔΡ 7113 μμ 10,00 Άρθρο 111 ΥΣΦ 7.06 Ακίδες μέτρησης σύγκλισης ΥΣΦ Προμήθεια ακίδας σύγκλισης ΥΔΡ 7113 τεμ 25, ΥΣΦ Εγκατάσταση ακίδας σύγκλισης ΥΔΡ 7113 τεμ 15,00 Άρθρο 112 ΥΣΦ 7.10 Πιεζόμετρα τύπου κατακόρυφου σωλήνα σε γεώτρηση ΥΣΦ Προμήθεια οργάνου ΥΔΡ 7113 τεμ 200, ΥΣΦ Εγκατάσταση και λειτουργία οργάνου ΥΔΡ 7113 τεμ 150,00 Άρθρο 113 ΥΣΦ 7.12 Κατασκευή βάθρων μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων ΥΔΡ 7113 τεμ 90,00 Άρθρο 114 ΥΣΦ 7.13 Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων ΥΔΡ 7113 τεμ 180,00 Άρθρο 115 ΥΣΦ 7.15 Εγκατάσταση διάταξης μέτρησης διαρροών ΥΔΡ 7113 τεμ 1.500,00 Άρθρο 116 ΥΣΦ 8.02 Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων ΥΔΡ 6327 m 3 105,00 Άρθρο 117 ΥΣΦ 8.05 Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων σηράγγων ΥΔΡ 6311 kg 1,00 Άρθρο 118 Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών στοιχείων που εγκιβωτίζονται στο ΥΣΦ 9.01 σκυρόδεμα πρώτου σταδίου ΥΔΡ 6311 kg 4,20 Άρθρο 119 ΥΔΡ Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού ΥΔΡ 7105 h 12,00 Άρθρο 120 ΥΔΡ Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET) ΥΔΡ Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα ΥΔΡ κ.α. 50, ΥΔΡ Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα ΥΔΡ κ.α. 80,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ης : "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,00 3 η : Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα, Κατασκευές Ξύλινες ή Μεταλλικές Άρθρο 121 ΟΙΚ Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ 2252 m 2 5,00 Σελίδα 10

11 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 122 ΟΙΚ Διάνοιξη οπών, φωλεών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές ΟΙΚ Για οπές επιφανείας έως 0,05m 2 ΟΙΚ 2261Α τεμ 5, ΟΙΚ Για οπές επιφανείας άνω των 0,05m 2 και έως 0,12m 2 ΟΙΚ 2261Β τεμ 8, ΟΙΚ Για οπές επιφανείας άνω των 0,12m 2 και έως 0,25m 2 ΟΙΚ 2261Γ τεμ 10, ΟΙΚ Για οπές επιφανείας άνω των 0,25m 2 και έως 0,50m 2 ΟΙΚ 2261Δ τεμ 15, ΟΙΚ Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50m 2 και έως 1,00m 2 ΟΙΚ Α τεμ 20, ΟΙΚ Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,00m 2 και έως 1,50m 2 ΟΙΚ Β τεμ 25, ΟΙΚ Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,50m 2 και έως 2,00m 2 ΟΙΚ Γ τεμ 30, ΟΙΚ Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00m 2 και έως 2,50m 2 ΟΙΚ Δ τεμ 35,00 Άρθρο 123 Σχετικό ΟΙΚ Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19cm Σχετικό ΟΙΚ Πάχους ½ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ m 2 17, Σχετικό ΟΙΚ Πάχους 1(μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m 2 30, Σχετικό ΟΙΚ Πάχους 1½ πλίνθου (υπερμπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ m 2 40,00 Άρθρο 124 ΟΙΚ Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 ½, των 150kg τσιμέντου ΟΙΚ 4701 m 2 16,00 Άρθρο 125 Σχετικό ΟΙΚ Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Σχετικό ΟΙΚ Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ 3213 μμ 15, Σχετικό ΟΙΚ Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ 3213 μμ 17,50 Άρθρο 126 Σχετικό ΟΙΚ Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Σχετικό ΟΙΚ Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13cm ΟΙΚ m 2 140, Σχετικό ΟΙΚ Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23cm ΟΙΚ m 2 150,00 Άρθρο 127 OIK Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m 2 OIK 6201 kg 7,00 Άρθρο 128 OIK Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m 2 ΟΙΚ 6202 kg 6,00 Άρθρο 129 OIK Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες ΟΙΚ 6204 kg 10,00 Άρθρο 130 ΟΙΚ Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες ΟΙΚ 6205 kg 11,00 Άρθρο 131 ΟΙΚ Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ 6221 kg 4,50 Άρθρο 132 ΟΙΚ Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες ΟΙΚ 6224 kg 5,00 Άρθρο 133 ΟΙΚ Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης ΟΙΚ 6239 kg 5,00 Άρθρο 134 ΟΙΚ Kλίμακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ 6301 kg 8,00 Άρθρο 135 ΟΙΚ Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών ΟΙΚ 6401 kg 4,00 Άρθρο 136 ΟΙΚ Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Ø 1½" ΟΙΚ 6417 μμ 12,50 Άρθρο 137 Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη ΟΙΚ 6502 m 2 150, Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη ΟΙΚ 6503 m 2 140,00 Άρθρο 138 Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη ΟΙΚ 6502 m 2 155, Σχετικό ΟΙΚ Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη ΟΙΚ 6503 m 2 145,00 Σελίδα 11

12 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 139 Σχετικό ΟΙΚ Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα Σχετικό ΟΙΚ Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ΟΙΚ 6519 m 2 180, Σχετικό ΟΙΚ Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα ΟΙΚ 6521 m 2 175, Σχετικό ΟΙΚ Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα ΟΙΚ 6523 m 2 180, Σχετικό ΟΙΚ Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη ΟΙΚ 6524 m 2 120,00 Άρθρο 140 Σχετικό ΟΙΚ Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο ΟΙΚ 6531 m 2 50,00 Άρθρο 141 Σχετικό ΟΙΚ Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7122 m 2 12,50 Άρθρο 142 Σχετικό ΟΙΚ Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ 7131 m 2 10,00 Άρθρο 143 Σχετικό ΟΙΚ Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00mm ΟΙΚ 7231 m 2 14,00 Άρθρο 144 ΟΙΚ Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου ΟΙΚ Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5mm ΟΙΚ m 2 24, ΟΙΚ Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6mm ΟΙΚ m 2 30,00 Άρθρο 145 ΟΙΚ Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm και μήκους έως 1,00m ΟΙΚ 7621 m 2 34, ,00 4 η : Επενδύσεις, Επιστρώσεις, Λοιπά, Τελειώματα Άρθρο 146 Σχετικό OIK Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ 7211 m 2 20,00 Άρθρο 147 OIK Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15cm με χρήση κονιαμάτων ΟΙΚ m 2 30,00 Άρθρο 148 ΟΙΚ Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20 Χ 20cm ΟΙΚ 7331 m 2 28,00 Άρθρο 149 ΟΙΚ Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8cm ΟΙΚ m 2 25,00 Άρθρο 150 ΟΙΚ Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2cm ΟΙΚ 7532 m 2 75,00 Άρθρο 151 Άρθρο 152 ΟΙΚ ΟΙΚ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού ή διαλύτου ΟΙΚ 7725 m 2 3,50 ΟΙΚ 7755 m 2 6,00 Άρθρο 153 ΟΙΚ Χρωματισμοί σωληνώσεων ΟΙΚ Διαμέτρου έως 1 ΟΙΚ μμ 1, ΟΙΚ Διαμέτρου από 1¼ έως 2 ΟΙΚ μμ 2, ΟΙΚ Διαμέτρου από 2½ έως 3 ΟΙΚ μμ 3, ΟΙΚ Διαμέτρου από 3 έως 4 ΟΙΚ μμ 4,00 Σελίδα 12

13 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 154 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων αλκυδικής ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου ΟΙΚ m 2 8,00 ΟΙΚ m 2 9,00 ΟΙΚ m 2 8,50 Άρθρο 155 ΟΙΚ Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους ΟΙΚ 7797 m 2 0,30 Άρθρο 156 ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα ΟΙΚ 7902 m 2 2,00 Άρθρο 157 ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάληλα για πόσιμο νερό ΟΙΚ 7903 kg 11,50 Άρθρο 158 ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο ΟΙΚ 7904 kg 5,50 Άρθρο 159 ΟΙΚ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΟΙΚ 7912 m 2 7,00 Άρθρο 160 Άρθρο 161 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μεμβράνης από πλαστικό υμένα Μόνωση οροφής 14% x ΟΙΚ % x ΟΙΚ % x ΟΙΚ % x ΟΙΚ % x ΟΙΚ 7933 m 2 3,20 m 2 101, ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ης : "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) 5 η : Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Σήμανση - Ασφάλιση Άρθρο 162 Σχετικό ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ 1123Α m 3 3,80 Άρθρο 163 ΟΔΟ Α-2.1 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΟΔΟ1123Α m 3 4,60 Άρθρο 164 ΟΔΟ Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ Α-3.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ 1133Α m 3 5, ΟΔΟ Α-3.2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ 1133Α m 3 7, ΟΔΟ Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ 1133Α m 3 10,65 Άρθρο 165 ΟΔΟ Α-19 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm ΟΔΟ 3121Β m 3 10,65 Άρθρο 166 Σχετικό ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ 1530 m 3 0,95 Άρθρο 167 ΟΔΟ Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ 1610 m 2 0,60 Άρθρο 168 ΥΔΡ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου ΥΔΡ 6067 m 3 13,15 Άρθρο 169 ΟΔΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ 3121.Β m 3 13,65 Άρθρο 170 ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m ΟΔΟ 3111.Β m 2 1,30 Σελίδα 13

14 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 171 ΟΔΟ Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10m (ΠΤΠ 0-155) ΟΔΟ 3211.Β m 2 1,40 Άρθρο 172 Μεταφορά αργού υλικού για την κατασκευή υπόβασης ΟΔΟ 3122 m 3 km 0,55 Άρθρο 173 Μεταφορά αργού υλικού για την κατασκευή βάσης ΟΔΟ 3233 m 3 km 0,55 Άρθρο 174 Προμήθεια αργού υλικού ασυμπίεστου Από κατάλληλο θραυστό αμμοχάλικο από ποταμό, χείμαρρο κ.λ.π. ΟΔΟ 3232Α m 3 21, Από καθαρούς υγιείς λίθους λατομείου ΟΔΟ 3232Β m 3 27,00 Άρθρο 175 ΟΔΟ Ε-1 Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) ΟΔΟ Ε-1.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ 2653 μμ 35, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W6 ΟΔΟ 2653 μμ 37, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ 2653 μμ 40, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ 2653 μμ 41, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ 2653 μμ 43, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 ΟΔΟ 2653 μμ 45, ΟΔΟ Ε-1.2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 ΟΔΟ 2653 μμ 50, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W4 ΟΔΟ 2653 μμ 60, ΟΔΟ Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 ΟΔΟ 2653 μμ 70,00 Άρθρο 176 ΟΔΟ Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ 2653 μμ 11,00 Άρθρο 177 ΟΔΟ Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΔΟ 2652 kg 2, ,00 6 η : Τεχνικά Έργα Άρθρο 178 ΟΙΚ Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου ΟΙΚ 3101 m 3 60,00 Άρθρο 179 Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή ΟΙΚ σκυρόδεμα των 200kg τσιμέντου ανά m 3 ΟΙΚ m 3 57,50 Άρθρο 180 ΟΔΟ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ. ΟΔΟ 2151 m 3 6,85 Άρθρο 181 ΟΔΟ Β-37.2 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας ΟΔΟ 2412 m 2 12,10 Άρθρο 182 ΟΔΟ Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ 7914 m 2 1,50 Άρθρο 183 ΟΔΟ Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού ΟΙΚ 7914 m 2 1,65 Άρθρο 184 ΟΔΟ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ 2269(α) μμ 0,90 Σελίδα 14

15 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Άρθρο 185 Σχετικό ΥΔΡ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D200mm ΥΔΡ μμ 14, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D300mm ΥΔΡ μμ 22, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D400mm ΥΔΡ μμ 40, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D600mm ΥΔΡ μμ 70, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D800mm ΥΔΡ μμ 100, Σχετικό ΥΔΡ Ονομαστικής διαμέτρου D1000mm ΥΔΡ μμ 140,00 Άρθρο 186 Σχετικό ΥΔΡ Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Σχετικό ΥΔΡ Εσωτερικής διαμέτρου 200mm ΟΔΟ 2861 μμ 18, Σχετικό ΥΔΡ Εσωτερικής διαμέτρου 300mm ΟΔΟ 2862 μμ 28, Σχετικό ΥΔΡ Εσωτερικής διαμέτρου 400mm ΟΔΟ 2863 μμ 40, Σχετικό ΥΔΡ Εσωτερικής διαμέτρου 600mm ΟΔΟ 2864 μμ 70,00 Άρθρο 187 ΥΔΡ 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΟΔΟ 2815 m 3 9,00 Άρθρο 188 Γενικές εργασίες Εργάτης ανειδίκευτος ΟΔΟ 111 h 15, Εργάτης ειδικευμένος ΟΔΟ 112 h 16, Τεχνίτης ΟΔΟ 113 h 19, Διαμορφωτήρας (Grader) ΟΔΟ 501 Η.Δ. 648, Προωθητήρας (ελαφρύς) ΟΔΟ 502 Η.Δ , Φορτωτής ΟΔΟ 504 Η.Δ. 814, Εκσκαφέας (ελαφρύς) ΟΔΟ 506 Η.Δ. 483, Εκσκαφέας (βαρύς) ΟΔΟ 507 Η.Δ. 767, Εκσκαφέας συρόμενου κάδου ΟΔΟ 507 Η.Δ. 767, Αεροσυμπιεστής ΟΔΟ 508 Η.Δ. 412, Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΟΔΟ 511 Η.Δ. 383, Οδοστρωτήρας (βαρύς) ΟΔΟ 522 Η.Δ. 480, Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων ΥΔΡ 560 Η.Δ. 722, Συγκρότημα εκτόξευσης GUNITE ΥΔΡ 564 Η.Δ , Συγκρότημα παρασκευής και διοχέτευσης ενέματος ΥΔΡ 573 Η.Δ , Γερανός 5 τόνων ΥΔΡ 578 Η.Δ. 641, Γερανός 10 τόνων ΛΙΜ 410 Η.Δ. 740, Γερανός 20 τόνων ΛΙΜ 411 Η.Δ. 945, Μεταφορά προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος ΥΔΡ 6021 m 3 73,13 Σελίδα 15

16 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ Μεταφορά σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων σωλήνων, υδροληψιών αρδεύσεως ΥΔΡ 6022 tn 42,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ης : "ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ) , ,00 ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,00 Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,00 Σεπτέμβριος 2015 Η Συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάμενος Υ.Ε.Υ. Ειρ. Αλεξανδρίδου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αθ. Τζαμτζής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Σελίδα 16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. m3 50,00 1,84 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ( ,00 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΝΕΜ 532 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/5233 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΑΡΙΘ. ΕΙΔΟΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΤΙΙΣΤΟΙΙΧΙΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.00.00 ΕΥΡΏ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε - 861

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ε - 861 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1 / 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα