Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Πολύ καλά Πολύ καλά Πολύ καλά Γαλλικά Μέτρια Μέτρια Μέτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Πολύ καλά Πολύ καλά Πολύ καλά Γαλλικά Μέτρια Μέτρια Μέτρια"

Transcript

1 Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Πυθίας, 1, 11364, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) Κινητό: Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Υπηκοότητα (ες) Ελληνική Ηµ.γέννησης 26 Μαρτίου, 1962 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Πολύ καλά Πολύ καλά Πολύ καλά Γαλλικά Μέτρια Μέτρια Μέτρια Εκπαίδευση και κατάρτιση 1993, ιδακτορικό δίπλωµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Χηµικό τµήµα, «Μελέτη της µεταφοράς ενέργειας κατά τη χηµειοφωταύγεια σε οµοιογενή και προσανατολισµένα συστήµατα» 1988, Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Μελέτη χηµικών παραµέτρων στα νερά και ιζήµατα της λίµνης Μικρής Πρέσπας» 1984, Πτυχίο Χηµείας, Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) 2006 σήµερα, Κύριος Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών , Εντεταλµένος Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) , Développement d un réseau intérregional de surveillance de la qualité des eaux côtières par des bio-intégrateurs pour la protection durable de la Méditerranée Orientale (MYTIMED), INTERREG IIIB Mediterranée occidentale (MEDOCC), Greek coordinator Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό

2 2008, ιερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Τρίπολης της Λιβύης, υπεύθυνος για τις χηµικές παραµέτρους , Μελέτη των επιπτώσεων της ρύπανσης που προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στον όρµο Αθηνιός της νήσου Θήρας, Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Επιστηµονικός υπεύθυνος , Development and application of ultra- and nano- filtration technologies to environmental studies of dissolved organic matter and nutrients, Ελληνο-αµερικανική συνεργασία, ΓΓΕΤ , Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος για τη µελέτη των οργανικών ρύπων , Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των δυτικών ακτών του ν. Μεσσηνίας για την περίοδο , Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Επιστηµονικός υπεύθυνος την περίοδο , Καινοτόµες τεχνολογίες-τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριµµάτων µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας και εγκαταλειµµένων δηµόσιων µεταλλείων. Πιλοτικές εφαρµογές: µελέτες επιπτώσεων σε θαλάσσιους οργανισµούς και ιζήµατα, υπεύθυνος για τη , Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση της εκβολής των λυµάτων του αγωγού της Ψυττάλειας, υπεύθυνος για τη µελέτη των στερολών , IASON, DG Research, No , 6 th FP. International Action for the Sustainability of the Mediterranean and the Black Sea Environment , Χηµικός και µικροβιολογικός προσδιορισµός της αποικοδόµησης του πετρελαίου σε θαλάσσια συστήµατα», Πρόγραµµα Αρχιµήδης (ΕΕΟΤ), ΤΕΙ Πειραιά , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στον Παγασητικό κόλπο (MEDPOL Παγασητικού), ΥΠΕΧΩ Ε, Επιστηµονικός υπεύθυνος , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στον Κορινθιακό κόλπο (MEDPOL Κορινθιακού), ΥΠΕΧΩ Ε, υπεύθυνος για τη µελέτη των οργανικών ρύπων , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης (MEDPOL Κρήτης), ΥΠΕΧΩ Ε, υπεύθυνος για τη , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στο Σαρωνικό κόλπο (MEDPOL Σαρωνικού), ΥΠΕΧΩ Ε, υπεύθυνος για τη µελέτη των οργανικών ρύπων , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος (MEDPOL Αιγαίου - Ιονίου), ΥΠΕΧΩ Ε, υπεύθυνος για τη , Πρόγραµµα έρευνας και ελέγχου ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου (MEDPOL Ρόδου), ΥΠΕΧΩ Ε, υπεύθυνος για τη 2005, Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον όρµο άρδιζας του ήµου Ερµιόνης νοµού Αργολίδας από την επαναλειτουργία εγκατάστασης φόρτωσης πλοίων, Επιστηµονικός υπεύθυνος , Communities of Marine Micro-organisms for Oil Degradation (COMMODE) EU FP5 R & D Project. ( ) , Transfer and Fate of Harmful Algal Blooms (HAB) Toxins in European Marine Waters (FATE), EVK , υπεύθυνος για τις αναλύσεις των τοξινών , ιερεύνηση Παράκτιου Οικοσυστήµατος Βόρειας Ρόδου, υπεύθυνος για τη , Μελέτη των οργανικών ρύπων στην περιοχή της λίµνης Πολυφύτου Κοζάνης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Επιστηµονικός υπεύθυνος , Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων νερών, της λίµνης Κουµουνδούρου και του παρακείµενου θαλάσσιου χώρου σε σχέση µε τον Χ.Υ.Τ.Α. υτικής Αττικής, υπεύθυνος για τη 2003, Καταγραφή και Αξιολόγηση της Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Λιµένα Ζέας, υπεύθυνος για τη µελέτη των υδρογονανθράκων 2003, Environmental & Economical Marine Pollution Project for Power & Desalination Plants of Lybia, υπεύθυνος για τη µελέτη υδρογονανθράκων , Μελέτη της ρύπανσης από πετρελαιοειδή στον Ν. Ευβοϊκό κόλπο, Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Επιστηµονικός υπεύθυνος Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Reizopoulou, S., Strogyloudi, E., Giannakourou, A., Pagou, K., Hatzianestis, I., Pyrgaki, C., Graneli, E. (2008). Okadaic acid accumulation in macrofilterfeeders subjected to natural blooms of Dinophysis acuminata, Harmful Algae, 7(2), Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό

3 Theodore D. Kanellopoulos, Ioannis Hatzianestis, Μichael Ο. Αngelidis and Vasilios Kapsimalis (2007). Aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in recent prodelta sediments of the Evros river, N. E Aegean sea. Fresenius Environmental Bulletin, 16 (7), Ch. Vasilakos, N. Levi, Th. Maggos, J. Hatzianestis, J. Michopoulos, C. Helmis (2007) Gas-particle concentration and characterization of sources of PAHs in the atmosphere of a suburban area in Athens, Greece. Journal of Hazardous materials, 140, Ch. Zeri, I. Hatzianestis (2005). Distribution of total dissolved and C18 extractable copper and nickel in relation to dissolved organic matter sources, in the Thermaikos Gulf (Εastern Mediterranean). Journal of Marine Systems, 58, E. Cotou, A. Gremare, F. Charles, I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2005). Potential toxicity of resuspended particulate matter and sediments: Environmental samples from the Bay of Banyuls-sur-Mer and Thermaikos Gulf. Continental Shelf Research, 25, A. Papadopoulos, Ch. Vassilakos, I. Hatzianestis, T. Maggos, J. Bartzis (2005). Volatile organic compound concentration levels on a day without traffic in the center of Athens. Fresenius Environmental Bulletin, 14 (6), V. Catsiki, I. Hatzianestis, F. Rigas (2004). Distribution of metals & organic contaminants in mussels from Thermaikos gulf. Global Nest: the International Journal, 5 (3), A. Zenetos, I. Hatzianestis, M. Lantzouni, M. Simboura, E. Sklivagou and G. Arvanitakis (2004). The Eurobalker oil spill: mid-term changes of some ecosystem indicators. Marine Pollution Bulletin, 48 (1-2), I. Hatzianestis, N. Rori, E. Sklivagou, F. Rigas (2004). PAH profiles in dated sediment cores from Elefsis bay, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 13, Karageorgis, A.P., Hatzianestis, I. (2003). Surface sediment chemistry in the Olympic Games 2004 Sailing Center (Saronikos Gulf ). Mediterranean Marine Science, 4(1), A. Pavlidou, I. Hatzianestis, E. Sklivagou, V. Papadopoulos, V. Zervakis (2002). Hydrology And Pollution Assessment In A Coastal Estuarine System. The Case Of Strymonikos Gulf (North Aegean Sea). Marine Mediterranean Science, 3(1), I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2002). Dissolved and Suspended Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the North Aegean Sea. Marine Mediterranean Science, 3(1), Μ.Lahaniati, Τ. Maggos, I. Hatzianestis, A. Papadopoulos, A. Bartzi, J. Bartzis, (2001). Concentration Levels of Volatile Organic Compounds in the greater Athens area, Fresenius Environmental Bulletin, 10 (7), E. Sklivagou, S.P. Varnavas and I. Hatzianestis (2001). Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments from the Elefsis Bay, Greece (Eastern Mediterranean), Toxicological and Environmental Chemistry 79 (3/4), P.D. Kalabokas, J. Hatzianestis, J.G. Bartzis, P. Papagiannakopoulos (2001). Atmospheric concentrations of saturated and aromatic hydrocarbons around a Greek oil refinery, Atmospheric Environment, 35(14), J. Hatzianestis, E. Sklivagou and E. Georgakopoulou (2001). Hydrocarbons, pesticides and PCBs in sediments from Thermaikos gulf, Fresenius Environmental Bulletin, 10(1), E. Sklivagou, S.P. Varnavas and J. Hatzianestis (2001). Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments from the Elefsis Bay, Greece (Eastern Mediterranean). Toxicological and Environmental Chemistry 79 (3/4), Μ.Lahaniati, Τ. Maggos, J. Hatzianestis, A. Papadopoulos, A. Bartzi, J. Bartzis, (2001). Concentration Levels of Volatile Organic Compounds in the greater Athens area, Fresenius Environmental Bulletin, 10 (7), J. Hatzianestis, E. Sklivagou and E. Georgakopoulou (2000). Organic contaminants in sediment and mussels from Thermaikos gulf, Hellas, Toxicological and Environmental Chemistry, 74 (3/4), J. Hatzianestis, E. Georgakopoulou - Gregoriadou, A. Frantzis (1998). Organochlorine levels in Cuvier s whales from Ionian sea, Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 7 (5a/6a), Vasilikiotis, G., Bartzis, J., Hatzianestis, J., Vosniakos, F., Pilidis, G (1998). Determination of volatile Organic Compounds in the Atmosphere of the City of Thessaloniki, Greece. Fresenius Environmental Bulletin 7, 1-6 P. Kalabokas, J. Hatzianestis, J. Bartzis, N. Mimikos (1997) Seasonal and diurnal variation of carbonyl compounds concentration levels in the atmosphere of the Athens basin, Fresenius Environmental Bulletin, 6, Bo Larsen, Teresa Bomboi-Mingarro, Enzo Brancaleoni, Aggelos Calogirou, Angelo Cecinato, Cecile Coeur, Ioannis Chatzianestis, Matthew Duane, Massimiliano Frattoni, Jean-Luc Fugit, Ute Hansen, Veronique Jacob, Nikolaos Mimikos, Thorsten Hoffmann, Susan Owen, Rosa Perez- Pastor, Andreas Reichmann, Gunther Seufert, Michael Staudt, Reiner Steinbrecher (1997). Sampling and Analysis of Terpenes in Air. An Interlaboratory Comparison. Atmospheric Environment, 31 (S1) K. Papadopoulos, J. Hadjianestis and J. Nikokavouras (1993) Chemiluminescence of N,N'- dialkyl-9,9'-biacridinium nitrates in aqueous and non aqueous systems., Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, 75, J. Hatzianestis and J. Nikokavouras (1993) Luminol Chemiluminescence in micellar media. Part II: Energy Transfer to Fluorescein., Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, 69, J. Hadjianestis and J. Nikokavouras (1992). Luminol Chemiluminescence in micellar media, Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, 67, Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό

4 M. Scoullos and J. Hatzianestis (1989). Dissolved and Particulate Trace Metals in a Wetland of International Importance: Lake Mikri Prespa, Greece, Water, Air and Soil Pollution 44, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ I. Hatzianestis (2005). Organochlorinated compounds, In: State of Hellenic Marine Environment, (A. Zenetos and E. Papathanasiou eds.), HCMR Monograph, pp M. Bernhard, V.A. Catsiki, M. Zangrandi, J. Hatzianestis (1999). Trace elements (TM) and Chlorinated hydrocarbons (Chl-hc) in G. Izzo (ed.) State and pressures of the marine and coastal Mediterranean Environment, Environmental issues series No 5, pp , European Environmental Agency, Copenhagen M. Scoullos and J. Hatzianestis (1990). Trace metals in the sediments of a remote mountain lake: Mikri Prespa, Greece, in Air Pollution Research Report 20: Acidification Processes in remote mountain lakes, Commission of the European Communities, pp ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Moutsaki P., Kormas K., Hatzianestis I., Gogou A. & Panos K., Microbiological and chemical analysis of oil degradation in two Greek marine ecosystems. 38th Congress-Plenary Assembly of the International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean sea, Istanbul (Turkey), 9-13 April, Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, 2007 Hatzianestis I., Gogou A., Sklivagou E. & Bouloubassi I., Microbiological and chemical analysis of oil degradation in two Greek marine ecosystems. 38th Congress-Plenary Assembly of the International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean sea, Istanbul (Turkey), 9-13 April, Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, 2007 Ioanna Varkitzi, Kalliopi Pagou, Edna Granéli, Ioannis Hatzianestis, Christina Pyrgaki, Aleka Pavlidou, Georgia Asimakopoulou, Barbara Montesanto, Athena Economou-Amilli, Importance of nitrogen and phosphorus availability on the regulation of prorocentrum lima growth and okadaic acid production. 12th International Conference on Harmful Algae, 4-8 September 2006, Copenhagen, Denmark, Abstracts pp I. Hatzianestis, F. Botsou (2005). Distribution of organochlorinated compounds in Saronikos gulf sediments. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, proceedings, pp. B , 1-3 September 2005, Rhodos, Greece. Vasilakos C., Levi N., Maggos T., Hatzianestis J., Mihopoulos J. and Helmis C (2005). Gas-particle concentration and distribution of PAHs in the atmosphere of a suburban area in Athens, Greece. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, proceedings, pp. A , 1-3 September 2005, Rhodos, Greece. I. Hatzianestis, F. Botsou, P. Sifnioti, F. Rigas (2005). PAH Levels and Distribution in Sediments from Northern Evoikos Gulf, Greece. 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impacts on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki, 8-12 October V. Dritsa, F. Rigas, E.J. Avramides, I. Hatzianestis (2005). Biodegradation of Lindane in Liquid Cultures by the Polypore Fungus Ganoderma Australe. 3rd European Bioremediation Conference, 4-7 July 2005, Chania, Greece. S. Reizopoulou, E. Strogyloudi, A. Giannakourou., I. Hatzianestis, I. Varkitzi, E. Graneli. (2004). Accumulation of okadaic acid in shellfish from Thermaikos gulf (Eastern Mediterranean). 11th International Conference on Harmful Algae, Cape Town, South Africa, November Th. Kanellopoulos., I.Hatzianestis, M. Angelidis, Ch. Anagnostou (2004). Distribution of aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in the Evros delta sediments, Greece. European Conference on Coastal Zone Research: an ELOISE Approach, Portoroz, Slovenia, November E. Sklivagou, I. Hatzianestis, N. Rori, F. Rigas (2004). Distribution and origin of hydrocarbons in sediments from Elefsis bay, Greece (Eastern Mediterranean). Rapp. Comm. int. Mer. Medit. 36, 244. I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2004). PAH distribution in water column and surface sediments of Thermaikos Gulf, Greece. Rapp. Comm. int. Mer. Medit. 37, 206. E. Sklivagou, I. Hatzianestis (2003). Organic contaminants in the sediments and suspended particulate matter of Saronikos gulf (Eastern Mediterranean). International Conference: Scientific and policy challenges towards an effective management of the marine environment, Book of abstracts, pp , October 2003, Varna, Bulgaria. I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2003). Hydrocarbon and organochlorine compound distribution, sources and geochemistry in Thermaikos gulf surficial sediments. International Conference: Scientific and policy challenges towards an effective management of the marine environment, Book of abstracts, pp , October 2003, Varna, Bulgaria I. Hatzianestis, N. Rori, E. Sklivagou, F. Rigas, F. (2003). PAH profiles in dated sediments cores from Elefsis Bay, Greece. 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impacts on Life in the Mediterranean Region, Book of abstracts, p.69, Antalya, Turkey, 4-8 October. I. Hatzianestis and E. Sklivagou (2003). Determination of phytoplankton pigments in seawater and sediments by high performance liquid chromatography. 27th Symposium on High Performance Liquid Separations and related techniques Book of abstracts p. 55, June 2003, Nice. I. Hatzianestis, A. Hantzi, E. Sklivagou, F. Rigas (2003). Distribution and origin of aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in Saronikos gulf sediments. 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Proceedings, pp , 8-10 September 2003, Lemnos. Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό

5 E. Sklivagou, I. Hatzianestis (2003). The Εurobulker oil spill in South Evoikos gulf: distribution and fate of aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons. 8th International Conference on Environmental Science and Technology, Proceedings, pp , 8-10 September 2003, Lemnos. T. Theophanides, Ch.Vassilakos, J. Anastasopoulou, T. Maggos, I. Hatzianestis and J. Bartzis (2002). Chemical Characterization and Concentration Levels of Volatile Organic Compounds (VOCs) inn Nea Karvali Area, Kavala, Greece. 8th FECS Conference on Chemistry and the Environment. Athens, Greece, August 31 September 4, 2002, Environmental Science and Pollution Research, special issue 3: I. Hatzianestis and E. Sklivagou (2002). Hydrocarbon geochemistry in the sediments of Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Second International Conference on Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins", proceedings, pp , October 2002, Ankara. I. Hatzianestis and E. Sklivagou (2002). Hydrocarbon Contamination in Sediments from five Major Greek Estuaries. 8th FECS Conference on Chemistry and the Environment. Athens, Greece, August 31 September 4, 2002, Environmental Science and Pollution Research, special issue 3: E. Cotou, M.A. Pancucci-Papadopulou, I. Hatzianestis (2002). Microtox Solid-phase for marine sediments: A case study in Nestos river region (North Aegean, Greece). VI International Conference on Protection and Restoration of the environment. Skiathos, Greece, 1-5 July 2002, proceedings, Vol. II, pp I. Hatzianestis, E. Sklivagou and E. Georgakopoulou (2002). Long-term measurements of chlorinated compounds in mussels from Saronikos gulf. VI International Conference on Protection and Restoration of the environment. Skiathos, Greece, 1-5 July 2002, proceedings, Vol. II, pp I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2001). Distribution and origin of hydrocarbons and chlorinated compounds in sediments from Strymonikos gulf in Northern Aegean Sea, Greece. Rapp. Comm. int. Mer. Medit. 36, 134. J. Lelekis, S. Petalas, I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2001). Determination of anthropogenic organic compounds in the sediments of a deltaiccoastal area. The case of Igoumenitsa Gulf and Kalamas river. 7 th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, proceedings, Vol. C, pp Catsiki, V., Hatzianestis, I., Strogyloudi, E., Belou, O., Gogou, M., Rigas, F. (2001). Distributions of metals and organic contaminants in mussels from Thermaikos Gulf. 7 th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, proceedings, Vol. A, pp I. Hatzianestis, E. Sklivagou, E. Georgakopoulou (2001). Levels of chlorinated compounds in marine organisms from Greek waters. 7 th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, proceedings, Vol. A, pp I. Hatzianestis, E. Sklivagou (2000). Contamination from hydrocarbons and chlorinated compounds in sediments from Nestos estuary V International Conference on Protection and Restoration of the environment. Thassos, Greece, 3-6 July 2000, proccedings, Vol. I, pp Karageorgis A., Panayotidis P., Sakellariou D., Zervakis V., Hatzianestis I. (2000). The Olympic Sailing Center of Agios Kosmas (Athens- Greece): Geological and environmental parameters 2 nd International Conference Port Development & Coastal Environment Varna, Boulgaria, 5-7 June 2000, proceedings, pp Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Θαλάσσια Οργανική Χηµεία, Οργανικοί ρύποι στο θαλάσσιο περιβάλλον, Ατµοσφαιρικοί ρύποι, Οργανικοί βιοδείκτες, Περιβαλλοντική αναλυτική χηµεία, αέρια χρωµατογραφία, υγρή χρωµατογραφία, φασµατοµετρία µαζών Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) 2004, «Τοξικολογία-ρύπανση», Θερινό σχολείο ΤΗΘΥΣ που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 2001, Χηµεία των υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ειδικές σειρές µαθηµάτων του µεταπτυχιακού τµήµατος Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών , Επίκουρος καθηγητής Βιοχηµείας, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθηνών Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία

ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ Χηµικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΕΔΙΠ, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ: +30 22510 36225 e-mail: malou@env.aegean.gr Εκπαίδευση 1981-1982: Βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2005 1. ANAGNOSTOU CH., CHRONIS G., SIOULAS A., KARAGEORGIS A.P. & TZIAVOS CH., 2005. Morphodynamics

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Νίττης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76400 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ.

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 1. Προσωπικές Πληροφορίες ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ Όνοµα Θωµάς Επίθετο Σπανός Επάγγελµα Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ )

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) Έτος - Τόπος Γέννησης : 1960 - Βόλος Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, δύο παιδιά Επαγγελματική κατάσταση : Επίκουρος Καθηγητής Χημείας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα