6 η Οκτωβρίου Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός"

Transcript

1 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

2 Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011)

3 Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» είναι μια κάθετη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ από ελαιούχους σπόρους. Ιδρύθηκε το 2006 και έχει έδρα το Παραλίμνιο Σερρών.

4 Σήμερα: Καταλαμβάνει οικοπεδική έκταση ίση με m 2, εκ των οποίων τα m 2 είναι στεγασμένες επιφάνειες. Απασχολεί 60 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συνεργάζεται με καλλιεργητές. Αποτελεί σοβαρό οικονομικό πνεύμονα της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας.

5 Ασχολείται με την παραγωγή & εμπορία: 1. Βιοντίζελ -Από σπόρους ηλίανθου, ελαιοκράμβης, σόγιας, τηγανόλαδα και βαμβακέλαια. -Δυναμικότητα μονάδας 96 τόνους/ημέρα. 2. Ζωοτροφών Εκ των παραλαμβανομένων σπόρων: Το 52% της ελαιοκράμβης γίνεται κραμβάλευρο 3. Γλυκερίνης(~1000 τόνους/έτος) 4. Λιπαρών οξέων 5. Αcid oil Προκύπτουν από τη μονάδα παραγωγής του βιοντίζελ και τη μονάδα σαπουνοδιάσπασης. Συνολική ποσότητα:~500 τόνους/έτος.

6 Επιπλέον: Η εταιρεία μεταποιεί ελαιούχους σπόρους άλλων μη καθετοποιημένων μονάδων παραγωγής βιοντίζελ. Τέλος, στην εταιρεία λειτουργεί εξειδικευμένο γεωπονικό τμήμα το οποίο εφοδιάζει με τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια τους συνεργαζόμενους μ αυτή παραγωγούς και παρέχει τις απαιτούμενες οδηγίες για την ορθή και αποδοτική καλλιεργητική πρακτική.

7 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

8 Καλλιέργεια Προμήθεια εφοδίων. Εξειδικευμένοι γεωπόνοι παρέχουν συμβουλές για τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες στους παραγωγούς της. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων. Πειραματίστηκε κάνοντας χρήση αποδεικτικών αγρών πριν προτείνει εφόδια στους παραγωγούς της. Η «ΦΥΤΟΕΝΈΡΓΕΙΑ Α.Ε.» ήταν η πρώτη εταιρεία που καλλιέργησε ελαιοκράμβη σε ελληνικά εδάφη.

9 Εισκόμιση Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες συλλεκτικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί για την συλλογή των ελαιούχων σπόρων. 2 Εικόνα 2: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

10 3 4 Εικόνες 3-4: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

11 6 Εικόνα 6: Ηλίανθος 5 Εικόνα 5: Ελαιοκράμβη 7 Εικόνα 7: Αγρός σόγιας

12 Παραλαβή ελαιούχων σπόρων. Κατά την παραλαβή των ελαιούχων σπόρων διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος, μέτρηση υγρασίας και ξένων υλών.

13 8 9 Εικόνες 8-9: Δειγματοληψία

14 Αποθήκευση Η εταιρεία διαθέτει: αποθηκευτικούς χώρους (σιλό και αποθήκες) συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τόνων ελαιούχων σπόρων. ξηραντήριο για την ασφαλή αποθήκευση (όταν η υγρασία των παραλαμβανόμενων σπόρων ξεπερνά το 10%).

15 Εικόνα 10: Σιλό 10

16 Σποροελαιουργείο 1. Ο σπόρος επεξεργάζεται κατάλληλα (καθάρισμα, σπάσιμο ή πεπλάτυνση, θέρμανση για την απομάκρυνση υγρασίας και καταστροφής ένζυμων). 2. Με μηχανική σύνθλιψη εξάγεται το λάδι. 3. Το λάδι που παράγεται από τις πρέσες οδηγείτε σε φίλτρα για κατακράτηση σωματιδίων, ενώ ο συμπιεσμένος σπόρος που μετά την μερική απομάκρυνση του λαδιού καλείται πίτα, οδηγείται στην μονάδα εκχύλισης. Το περιεχόμενο του λαδιού στην πίτα ανέρχεται περίπου στο 18%.

17 11 12 Εικόνες 11-12: Μονάδα Σποροελαιουργείου

18 13 14 Εικόνες 13-14: Μονάδα Σποροελαιουργείου

19 Εκχύλιση Στο τμήμα αυτό τροφοδοτούμε την πίτα που παράγεται από το σποροελαιουργείο και η οποία περιέχει περίπου 18% λάδι. Η πίτα αναμιγνύεται με εξάνιο το οποίο παραλαμβάνει το λάδι. Το μίγμα λαδιού - εξανίου αποκαλείτε miscela. Το μίγμα αποστάζεται και το εξατμισθέν εξάνιο συμπυκνώνεται και επαναχρησιμοποιείται. Το εξάνιο που παραμένει στην πίτα εξατμίζεται σε ξηραντήριο (toaster), συμπυκνώνεται και επαναχρησιμοποιείται. Οι συνολικές απώλειες εξανίου ανέρχονται σε 1 με 1.5 κιλά εξανίου /τόνο σπόρου. Η πίτα μετά την εξαγωγή του λαδιού καλείται άλευρο και περιέχει περίπου 1-1,5% λάδι. Το λάδι που προκύπτει από το σποροελαιουργείο και το λάδι που προκύπτει από την εκχύλιση αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία και καλείται ακατέργαστο λάδι.

20 Εικόνα 15: Μονάδα εκχύλισης, «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» (2013) 15

21 Εικόνα 16: Μονάδα εκχύλισης, «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» (2013) 16

22 Εικόνα 17: Ηλιάλευρο (Πίτα μετά την εκχύλιση) 17

23 18 19 Εικόνες 18: Τμήμα ψύξης άλευρου Εικόνες 19: Αίθουσα ελέγχου Εκχύλισης

24 Ραφιναρία Στο τμήμα αυτό γίνεται χημική επεξεργασία του ακατέργαστου λαδιού με σκοπό: την αποφωσφόριση (deguming), την απομάκρυνση των κεριών και την απομάκρυνση της οξύτητας του λαδιού με προσθήκη νερού, φωσφορικού οξέος και σόδας. Το λάδι που προκύπτει έχει περιεκτικότητα: σε φώσφορο μικρότερη των 5 ppm οξύτητα FFA χαμηλότερη από 0.1 και υγρασία χαμηλότερη από 500 ppm.

25 Ανάλογα με το είδος του λαδιού (αν απαιτείται αποκύρωση ή όχι) πραγματοποιείται κρύο ή ζεστό ραφινάρισμα. Η οξύτητα του ακατέργαστου λαδιού (ελεύθερα λιπαρά οξέα) με την προσθήκη σόδας μετατρέπεται σε σάπωνες που απομακρύνονται με φυγοκέντριση και οδηγούνται στο τμήμα σαπουνωδιάσπασης Στο τμήμα σαπουνωδιάσπασης προστίθεται θειϊκό οξύ για την μετατροπή των σάπωνων σε ελεύθερα λιπαρά οξέα.

26 Εικόνα 20: Αίθουσα ελέγχου Ραφιναρίας 20

27 Εικόνα 21: Φυγόκεντρα Ραφιναρίας 21

28 Εικόνα 22: Τμήμα Σαπουνοδιάσπασης 22

29 Εικόνα 23: Τμήμα Σαπουνοδιάσπασης 23

30 Βιοντίζελ To βιοντίζελ από χημικής άποψης είναι μεθυλεστέρες. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι τριγλυκερίδια και μεθανόλη παρουσία μεθοξειδίου του νατρίου (καταλύτης). Από αυτήν προκύπτουν μεθυλεστέρες με γλυκερόλη. Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε 3 στάδια ήτοι τα τριγλυκερίδια μετατρέπονται σε διγλυκερίδια, τα διγλυκερίδια σε μονογλυκερίδια και τα μονογλυκερίδια σε μεθυλεστέρες. τριγλυκερίδια διγλικερίδια μονογλυκερίδια μεθυλεστέρες

31 Επειδή για την πραγματοποίηση της μετατροπής των τριγλυκεριδίων σε μεθυλεστέρες απαιτείται περίσσεια μεθανόλης (η αντίδραση είναι αμφίδρομη και θέλουμε να αυξήσουμε την ταχύτητα αντίδρασης) η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Τμήμα ανάκτησης της περίσσειας μεθανόλης, καθώς και τμήμα καθαρισμού της μεθανόλης πριν την επαναχρησιμοποίησης της. Στην γλυκερίνη που παράγεται προστίθενται και τα υγρά λύματα (σαπουνόνερα) που προκύπτουν από τον καθαρισμό (πλύση του βιοντίζελ). Η γλυκερίνη υφίσταται χημική επεξεργασία για την μετατροπή των σάπωνων σε λιπαρά οξέα. Τέλος, η γλυκερίνη θερμαίνεται υπό κενό για την απομάκρυνση υγρασίας και μεθανόλης. Η μονάδα παράγει γλυκερίνη καθαρότητας 95%. Οι σάπωνες παράγονται από την αντίδραση του καταλύτη με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα του λαδιού. Ο καταλύτης καταστρέφεται με την προσθήκη φωσφορικού οξέος και η μεθανόλη που προκύπτει ανακτάται, ενώ τα άλατα απομακρύνονται με το πλύσιμο του βιοντίζελ.

32 Εικόνα 24: Άποψη μονάδας Βιοντίζελ 24

33 Εικόνα 25: Αίθουσα Ελέγχου Βιοντίζελ 25

34 Εικόνα 26: Αίθουσα Ελέγχου Βιοντίζελ 26

35 Εικόνα 27: Άποψη μονάδας Βιοντίζελ 27

36 Αποθηκευτικοί χώροι Οι μονάδα διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα: τόνων ακατέργαστου λαδιού 370 τόνων σε ραφιναρισμένου λαδιού 420 m 3 βιοντίζελ 150 τόνων λιπαρών 450 τόνων γλυκερίνης 200 τόνων μεθανόλης 30 τόνων καταλύτη 30 τόνων εξανίου.

37 Εικόνα 28: Δεξαμενές 28

38 Ποιοτικός Έλεγχος Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου: o των πρώτων υλών o των ενδιάμεσων προϊόντων o και των τελικών προϊόντων Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύπαρξη: αέριων χρωματογράφων αναλυτικών συσκευών εκχύλισης υγρασιόμετρων αυτόματων τιτλοδοτών κ.α.

39 Τμήμα επεξεργασίας αποβλήτων. Η εταιρεία ανέπτυξε δική της τεχνογνωσία στην διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία προέρχονται κύρια από το τμήμα της σαπωνοδιάσπασης και καταφέρνει φορτία που φτάνουν και στα COD να εκρέουν τελικά με φορτίο 90 COD. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε: διπλή χημική επεξεργασία (κροκίδωση και αντίδραση Fenton) παρατέταμένος αερισμός.

40 Εικόνα 29: Ακατέργαστα λύματα 29

41 Εικόνα 30: Αφυδατωτής 30

42 Εικόνα 31: Λάσπη 31

43 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Strähle ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Strähle ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Strähle ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΖΩΗΣ OIl Presses made in Germany Φυτικά Έλαια δια της ψυχρής συμπίεσης ΕλαιοκρAμβη Οι καφέ-μαύροι σπόροι της ελαιοκράμβης αναπτύσσονται σε έναν λοβό μήκους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Δρ Θάλεια Λαζαρίδου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ The Bioolea project is co-funded by the ERDF and by national funds of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ».

ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ». ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡ ΑΓΩ ΓΗ & ΔΙΟΙ Κ Η Η ΕΡΓ Α Σ Η ΡΙ Ο Φ ΕΔΙ Α Μ Ο Τ ΚΑΙ Α Ν Α Π Σ ΤΞΗ Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΤΠ Ο Σ Η ΡΙ Ξ Η Α Π Ο Υ Α ΕΩ Ν ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ σε συνεργασια με την ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μακεδονίας 20, 67100, Ξάνθη, τηλ.: 25410-28349, 84468 & 84469, fax: 25410-844468 Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής»

«Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής» «Μελέτη Οικολογικής Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Μελισσοτροφής» Αρ. Κουπονιού: 19526550 01 000159 Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα