ιαβήτης Diabetes Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαβήτης Diabetes Greek"

Transcript

1 Diabetes ιαβήτης Greek These materials were developed by the Nutrition Education for New Americans project of the Department of Anthropology and Geography at Georgia State University, Atlanta, Georgia. Funded by the United States Department of Agriculture Food and Consumer Service for Food Stamp Program families. In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture's policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. For more information call (404) Αυτό το υλικό ετοιµάστηκε από το πρόγραµµα «Εκπαίδευση ιατροφής για Νέους Αµερικάνους» του Τµήµατος Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Γεωργίας, στην Ατλάντα, Γεωργίας των ΗΠΑ. Χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, Υπηρεσία Τροφίµων και Καταναλωτού (United States Department of Agriculture Food and Consumer Service) για οικογένειες, που είναι στο πρόγραµµα λήψης κουπονιών διατροφής (Food Stamp Program). Σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Νόµο και την πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, αυτό το ίδρυµα απαγορεύεται να µεροληπτήσει βάσει φυλής, χρώµατος, καταγωγής, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή αναπηρίας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο τηλ. (404)

2 Diabetes ιαβήτης What is diabetes? Diabetes is a disease in which the body does not produce or properly use insulin. Τι είναι ο ιαβήτης; Ο ιαβήτης είναι µια ασθένεια κατά την οποία το σώµα δεν παράγει ή δεν χρησιµοποιεί ινσουλίνη κατάλληλα. Insulin is a hormone that changes sugar, starches and other food into energy needed for daily life. Η ινσουλίνη είναι µία ορµόνη, η οποία µετατρέπει τη ζάχαρη, τα άµυλα και άλλες τροφές σε ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για την καθηµερινή ζωή. How is diabetes managed? Πώς Ελέγχεται ο ιαβήτης; The management of diabetes has three parts: Ο έλεγχος του διαβήτη επιτυγχάνεται µε τρεις τρόπους: Healthy Eating Με Υγιεινή ιατροφή Physical Activity Με Φυσική Ασκηση Medication (if needed) Με φάρµακα (αν απαιτείται) How can I control my diabetes? You can help control your blood sugar (also called blood glucose) and diabetes when you eat healthy, get enough physical activity, and stay at a healthy weight. Πώς Μπορώ να Ελέγχω το ιαβήτη µου; Μπορείτε να βοηθάτε τον έλεγχο του σακχάρου στο αίµα σας (που επίσης ονοµάζεται γλυκόζη του αίµατος) και τον έλεγχο του διαβήτη όταν τρώτε υγιεινά, ασκείστε αρκετά και διατηρείτε υγιές βάρος. A healthy weight also helps you control your blood fats (cholesterol) and lower your blood pressure. Το υγειές βάρος επίσης βοηθά στο να ελέγχετε τα λίπη στο αίµα (χοληστερίνη) και να µειώνετε την πίεση του αίµατός σας. Many people with diabetes also need to take medicine to help control their blood sugar. Πολλοί άνθρωποι µε διαβήτη χρειάζονται επίσης να λαµβάνουν φάρµακα για να ρυθµίζουν το σάκχαρο στο αίµα τους.

3 Eat Healthy Τρέφοµαι Υγιεινά Using the Food Guide Pyramid helps you eat a variety of healthy foods. Variety means eating foods from each of the food groups every day. When you eat different foods each day, you get the vitamins and minerals you need. Η χρήση της Πυραµίδας Οδηγού ιατροφής σας βοηθάει να τρώτε ποικιλία υγιεινών τροφών. Ποικιλία σηµαίνει να τρώτε τροφές από κάθε µία από τις οµάδες τροφών καθηµερινώς. Οταν τρώτε διαφορετικά φαγητά κάθε µέρα, παίρνετε τις βιταµίνες και τα µέταλλα που χρειάζεστε. Here is an example of getting a variety of foods each day. Αυτό είναι ένα παράδειγµα του πώς µπορείτε να λαµβάνετε ποικιλία τροφών κάθε µέρα. Day 1 Day 2 1η Μέρα 2η Μέρα Grains: tortilla brown rice ηµητριακά: τορτίλλα µαύρο ρύζι Fruit: apple mango Φρούτα: µήλο µάνγκο Vegetable: broccoli tomatoes Λαχανικά: µπρόκολο ντοµάτες Dairy: milk yogurt Γαλακτοκοµικά: γάλα γιαούρτι Protein: chicken beans Πρωτεϊνες: κοτόπουλο όσπρια

4 Eat From all the Food Groups Τρώω από όλες αυτές τις Οµάδες Τροφών Buy whole grain breads and cereals. Some examples are whole grain breads, bran flakes, brown rice, wholewheat pasta, bulgur and amaranth. Να αγοράζετε σταρένια ψωµιά και δηµητριακά. Μερικά παραδείγµατα είναι: ψωµιά σταρένια, φολίδες από πίτουρο, µαύρο ρύζι, σταρένια µακαρόνια, µπλουγούρι και αµάρανθο. Eat fewer fried and high-fat starches such as pastries, biscuits or muffins. Να τρώτε λιγότερες τηγανιτές και λιπαρές αµυλούχες τροφές όπως γλυκά, µπισκότα ή µάφιν. Fresh fruit is the best choice. When buying canned fruit, look for the words, canned in its own juice. Τα φρέσκα φρούτα είναι η καλλίτερη επιλογή. Οταν αγοράζετε φρούτα κονσέρβα, να κοιτάτε για την ένδειξη «κονσερβοποιήθηκαν µέσα στο δικό τους το χυµό». Buy smaller pieces of fruit, and drink fruit juices in small amounts. Να αγοράζετε µικρότερα κοµµάτια φρούτων και να πίνετε χυµούς σε µικρή ποσότητα. Eat raw and cooked vegetables with very little fat. Να τρώτε ωµά ή µαγειρεµένα λαχανικά µε πολύ λίγο λίπος. Use mustard instead of mayonnaise on a sandwich. Να χρησιµοποιείτε µουστάρδα αντί για µαγιονέζα στο σάντουιτς. Use vegetable cooking oil spray instead of oil, shortening, butter or margarine, or lard when cooking. Να χρησιµοποιείτε µαγειρικό σπρέι λαδιού από λαχανικά αντί για λάδι, λίπος, βούτυρο ή µαργαρίνη, ή λαρδί όταν µαγειρεύετε. Cooking techniques that are good for you are: baking, broiling, boiling, stir-frying, roasting, steaming, stews and grilling. Avoid cooking foods in large amounts of oil. Τεχνικές µαγειρικής, που είναι καλές για σας, είναι: το ψήσιµο στο φούρνο, ψήσιµο στη ψηστιέρα, βράσιµο, τηγάνισµα ανακατεύοντας, ψήσιµο, άχνισµα, σιγανό ψήσιµο και ψήσιµο στα κάρβουνα. Choose lower fat cuts of meat such as: chicken, turkey. When buying pork, beef and ham, trim off the extra fat. Να χρησιµοποιείτε κρέατα που έχουν λίγο λίπος όπως: κοτόπουλο και γαλοπούλα. Οταν αγοράζετε χοιρινό, µοσχάρι και ζαµπόν να αφαιρείτε το επιπλέον πάχος. Choose fat free (skim) or low-fat (1%) milk, or dairy foods. Να χρησιµοποιείτε άπαχο (αποβουτυρωµένο) ή µειωµένων λιπαρών (1%) γάλα, ή γαλακτοκοµικές τροφές.

5 Grains, Beans and Starchy Vegetables ηµητριακά, Οσπρια και Αµυλούχα Λαχανικά What are starches or carbohydrates? Starches are breads, grains, cereal, pasta, beans or starchy vegetables. Eat some starches/ carbohydrates at each meal. People might tell you not to eat many starches/carbohydrates, but that is no longer correct advice. Eating starches/carbohydrates is healthy for everyone, including people with diabetes. Τι είναι άµυλα ή υδατάνθρακες; Άµυλα είναι τα ψωµιά, δηµητριακά, τα επεξεργασµένα δηµητριακά (cereal), τα µακαρόνια, τα όσπρια ή τα αµυλούχα λαχανικά. Να τρώτε µερικά άµυλα/υδατάνθρακες σε κάθε γεύµα. Αλλοι άνθρωποι µπορεί να σας λένε να µην τρώτε πολλά άµυλα/υδατάνθρακες, αλλά αυτή δεν είναι πια σωστή συµβουλή. Είναι υγιεινό για οποιονδήποτε να τρώει άµυλα/υδατάνθρακες, ακόµα και για αυτούς που πάσχουν από διαβήτη. How many starches/carbohydrates do I need each day? 6 11 servings each day Πόσα άµυλα/υδατάνθρακες χρειάζοµαι ηµερησίως; 6-11 µερίδες κάθε µέρα The number of servings you should eat each day depends on: Ο αριθµός µερίδων που πρέπει να τρώτε κάθε µέρα εξαρτάται από: The calories you need Τις θερµίδες που χρειάζεστε Your diabetes plan Το πρόγραµµα θεραπείας του διαβήτη σας, που ακολουθείτε What do starches and carbohydrates do for my body? Starches give your body energy, B vitamins, minerals and fiber. Whole grains are healthier because they have more vitamins, minerals, and fiber. Fiber helps you have regular bowel movements. They also help you better control your blood sugar. Τι κάνουν τα άµυλα και οι υδατάνθρακες στο σώµα µου; Τα άµυλα δίνουν ενέργεια στο σώµα, βιταµίνες Β, µέταλλα και φυτικές ίνες. Τα δηµητριακά είναι υγιεινότερα διότι έχουν περισσότερες βιταµίνες, µέταλλα και φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην τακτική αφόδευση. Επίσης σας βοηθούν να ελέγχετε το σάκχαρο στο αίµα καλλίτερα.

6 Grains, Beans and Starchy Vegetables (continued) ηµητριακά, Οσπρια και Αµυλούχα Λαχανικά How much is one serving of starch/carbohydrate? Πόσο είναι µία µερίδα άµυλο/υδατάνθρακες; 1 slice of bread 1 φέτα ψωµί 1 small potato, casaba or plantain 1 µικρή πατάτα, casaba ή µπανανοειδές ½ cup cooked cereal such as oatmeal or cream of wheat ½ φλυτζάνι µαγειρεµένα επεξεργασµένα δηµητριακά (cereal) όπως µπλουγούρι βρώµης ή κρέµα σταριού ¾ cup dry cereal such as corn flakes ¾ του φλυτζανιού επεξεργασµένα δηµητριακά (cereal) όπως φολίδες καλαµποκιού (corn flakes) a cup of cooked rice a φλυτζάνι µαγειρεµένο ρύζι 1 small tortilla, roti bread or enjira bread 1 µικρή τορτίλλα, ψωµί roti ή ψωµί enjira You may need to eat one, two or three starch/carbohydrate servings at a meal. If you need to eat more than one serving at a meal, choose different foods from this food group. For example: Μπορεί να χρειαστεί να φάτε µία, δύο ή τρεις µερίδες άµυλα/υδατάνθρακες σε ένα γεύµα. Αν χρειαστεί να φάτε περισσότερο από µία µερίδα σε ένα γεύµα, διαλέξτε διαφορετικές τροφές από αυτή την οµάδα τροφών. Για παράδειγµα: Breakfast: ¾ cup dry cereal and 1 slice of bread 2 servings Πρωινό: ¾ του φλυτζανιού στεγνά επεξεργασµένα δηµητριακά (cereal) και 1 φέτα ψωµί 2 µερίδες Lunch: a cup of rice and ½ cup of cooked plantains 2 servings Μεσηµεριανό: 1/3 του φλυτζανιού ρύζι και ½ φλυτζάνι µαγειρεµένα µπανανοειδή 2 µερίδες Dinner: ½ cup of pasta and one bread stick 2 servings Απογευµατινό: ½ φλυλτζάνι µακαρόνια και ένα ψωµάκι (bread stick) 2 µερίδες Snack: 6 crackers 1 serving Κολατσό: 6 κράκερς 1 µερίδα Total for the day: 7 servings. Notice that the carbohydrates are balanced at the meals. This can help you control your blood sugars. Σύνολο ηµέρας: 7 µερίδες. Σηµειώστε ότι οι υδατάνθρακες είναι ισοζυγισµένοι στα γεύµατα. Αυτό σας βοηθάει στο να ελέγχετε το σάκχαρο στο αίµα σας.

7 Vegetables Λαχανικά Vegetables are healthy for everyone, including people with diabetes. Eat raw and cooked vegetables everyday. Vegetables give you vitamins, minerals, and fiber with very few calories. Look for vegetables that are bright in color. A few examples are: carrots, peppers, eggplant, broccoli, tomatoes, and spinach. Τα λαχανικά είναι υγιεινά για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που πάσχουν από διαβήτη. Να τρώτε ωµά και µαγειρεµένα λαχανικά κάθε µέρα. Τα λαχανικά σας δίνουν βιταµίνες, µέταλλα και φυτικές ίνες µε πολύ λίγες θερµίδες. Να αναζητάτε λαχανικά, που έχουν έντονο χρώµα. Μερικά παραδείγµατα είναι: καρότα, πιπεριές, µελιτζάνες, µπρόκολο, ντοµάτες και σπανάκι. You should have 3 to 5 servings every day. Πρέπει να παίρνετε 3 µε 5 µερίδες καθηµερινώς. How much is a serving of vegetables? Πόσο είναι µια µερίδα λαχανικών; ½ cup cooked vegetables, like cooked green beans, eggplant, spinach and squash ½ φλυτζάνι µαγειρεµένα λαχανικά όπως µαγειρεµένα πράσινα φασολάκια, µελιτζάνες, σπανάκι και κολοκυθάκι 1 cup raw vegetables, like a salad, carrot sticks or cut up cucumbers 1 φλιτζάνι ωµά λαχανικά όπως σαλάτα, καρότα ή κοµµένα αγγούρια ½ cup vegetable juice, like tomato juice or carrot juice ½ φλυτζάνι χυµό από λαχανικά όπως τοµατοχυµό ή χυµό από καρότα You might need to eat one, two or three vegetable servings at a meal. If you need to eat more than one serving at a meal, choose different types of vegetables or have two or three servings of one vegetable. Μπορεί να χρειάζεται να φάτε µία, δύο ή τρεις µερίδες λαχανικών στο γεύµα. Αν χρειαστεί να φάτε περισσότερο από µία µερίδα ανά γεύµα, να διαλέξετε διαφορετικά είδη λαχανικών ή να έχετε δύο ή τρεις µερίδες από ένα λαχανικό.

8 Fruits Φρούτα Fruit is healthy for everyone, including people with diabetes. Fruit gives you energy, vitamins and minerals and fiber. Τα φρούτα είναι υγιεινά για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων που πάσχουν από διαβήτη. Τα φρούτα δίνουν ενέργεια, βιταµίνες και µέταλλα και φυτικές ίνες. How many servings of fruit do I need? Πόσες µερίδες φρούτων χρειάζοµαι; 2 to 4 servings 2 µε 4 µερίδες What is a serving of fruit? Τι είναι µία µερίδα φρούτων; 1 small apple or pear (approximately the size of a woman s fist) 1 µικρό µήλο ή αχλάδι (περίπου στο µέγεθος µιας γυναικείας γροθιάς) ½ cup of apple or orange juice ½ φλυτζάνι χυµό µήλου ή πορτοκαλιού ½ of a grapefruit ½ από γρέιπ-φρουτ 1 small banana or ½ of a large banana 1 µικρή µπανάνα ή ½ µιας µεγάλης µπανάνας ½ cup of chopped fruit ½ φλυτζάνι µε κοµµένα φρούτα ¼ cup of raisins or dried fruit (approximately what would fit in the palm of your hand) ¼ του φλυτζανιού σταφίδες ή ξερά φρούτα (περίπου ό,τι θα χωρούσε στην παλάµη του χεριού σας) You might need to eat one or two servings of fruit at a meal. Μπορεί να χρειαστεί να φάτε µία ή δύο µερίδες φρούτα σε ένα γεύµα. How should I eat fruit? Πώς πρέπει να τρώω τα φρούτα; Eat fruits raw, or as juice with no sugar added. Να τρώτε τα φρούτα ωµά, ή ως χυµό δίχως να προστεθεί ζάχαρη. Buy smaller pieces of fruit. Να αγοράζετε µικρότερα κοµµάτια φρούτων.

9 Milk and Yogurt Foods Γάλα και Γιαούρτι Fat-free and low-fat milk and yogurt are healthy for everyone, including people with diabetes. Milk and yogurt give you energy, protein, calcium, vitamin A, and other vitamins and minerals. Το άπαχο γάλα, το γάλα µειωµένων λιπαρών και το γιαούρτι είναι υγιεινά για όλους, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών, που υποφέρουν από διαβήτη. Το γάλα και το γιαούρτι σας δίνουν ενέργεια, πρωτεϊνες, ασβέστιο, βιταµίνη Α και άλλες βιταµίνες και µέταλλα. Drink fat-free (skim or nonfat) or low-fat (1%) milk each day. Eat low-fat or fat-free yogurt. They have less total fat, saturated fat and cholesterol. Να πίνετε µη λιπαρούχο (αποβουτυρωµένο ή άπαχο) ή µειωµένων λιπαρών (1%) γάλα κάθε µέρα. Να τρώτε µειωµένων λιπαρών ή άπαχο γιαούρτι. Εχουν λιγότερο συνολικό πάχος, κεκορεσµένο λίπος και χοληστερίνη. How many servings do I need each day? 2 to 3 servings each day. Note: If you are pregnant or breastfeeding, eat four to five servings of milk and yogurt each day. Πόσες µερίδες χρειάζοµαι τη µέρα; 2 µε 3 µερίδες κάθε µέρα. Σηµείωση: Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, να τρώτε τέσσερις µε πέντε µερίδες γάλα και γιαούρτι ηµερησίως. How much is a serving of milk and yogurt? Πόσο είναι µία Mερίδα Γάλα ή Γιαούρτι; 1 cup fat-free plain yogurt (look for yogurts flavored with aspartame also) 1 φλυτζάνι άπαχο απλό γιαούρτι (επίσης να κοιτάζετε και για γιαούρτια µε γεύση ασπαρτάµης) 1 cup skim or low-fat milk 1 φλυτζάνι αποβουτυρωµένο ή µειωµένων λιπαρών γάλα Note: Avoid yogurts that say, fruit on the bottom. They contain high amounts of added sugar. Σηµείωση: Να αποφεύγετε τα γιαούρτια, που γράφουν, «φρούτα στον πάτο». Περιέχουν µεγάλες ποσότητες επιπρόσθετης ζάχαρης.

10 Meat, Poultry, Fish, Eggs and Nuts Κρέας, Πουλερικά, Ψαρικά, Αυγά και Ξηροί Καρποί This food group contains meat (beef, pork, lamb), chicken, turkey, eggs, fish, nuts and tofu or soy products. Eat small amounts of some of these foods each day. All these foods provide our bodies with protein. Αυτή η οµάδα τροφών περιλαµβάνει κρέας (µοσχάρι, χοιρινό, αρνί), κοτόπουλο, γαλοπούλα, αυγά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τόφου ή προϊόντα σόγιας. Να τρώτε µικρή ποσότητα από µερικές από αυτές τις τροφές καθηµερινά. Ολες αυτές οι τροφές προσφέρουν στο σώµα µας πρωτεϊνες. Protein foods help your body build tissue and muscles. They also give your body vitamins and minerals. Οι πρωτεϊνούχες τροφές βοηθούν το σώµα σας να φτιάξει ιστούς και µυς. Επίσης δίνουν στο σώµα βιταµίνες και µέταλλα. How many protein foods do I need each day? 2 to 3 servings Πόσες πρωτεϊνούχες τροφές χρειάζοµαι κάθε µέρα; 2 µε 3 µερίδες How much is a serving of meat, poultry, fish, eggs and nuts? Πόσο είναι µια µερίδα Κρέας, Πουλερικά, Ψάρια, Αυγά και Ξηροί Καρποί; 2 to 3 ounces of cooked fish 2 µε 3 ουγγιές µαγειρεµένο ψάρι 2 to 3 ounces cooked chicken 2 µε 3 ουγγιές µαγειρεµένο κοτόπουλο 3 to 4 ounces tofu (½ cup) 3 µε 4 ουγγιές τόφου (½ φλυτζάνι) 1 egg (equals one ounce of protein) 1 αυγό (ισοδυναµεί µε µία ουγγιά πρωτεϊνης) 1 slice of cheese or one ounce of cheese (approximately the size of a D battery) 1 φέτα τυρί ή µία ουγγιά τυρί (περίπου στο µέγεθος µπαταρίας D) 2 tablespoons of peanut butter (equals one ounce) 2 κουταλιές φυστικοβούτυρο (ισοδυναµεί µε µία ουγγιά)

11 Meat, Poultry, Fish, Eggs and Nuts (continued) Κρέας, Πουλερικά, Ψαρικά, Αυγά και Ξηροί Καρποί Helpful Tips: Χρήσιµες συµβουλές: The serving size you eat now may be too big. Η ποσότητα της µερίδας που τρώτε τώρα µπορεί να είναι πολύ µεγάλη. Take a look at a deck of cards. This size is equal to 2 to 3 ounces. Κοιτάξτε ένα πακέτο τραπουλόχαρτα. Αυτό το µέγεθος είναι ίσο µε 2 µε 3 ουγγιές. Buy cuts of beef, pork, ham and lamb that have only a little fat on them. Trim off the extra fat. Να αγοράζετε κοµµάτια µοσχαριού, χοιρινού, ζαµπόν και αρνιού, που έχουν µόνο λίγο πάχος πάνω τους. Κόψτε το πάχος που περισσεύει. Eat chicken or turkey without the skin. Φάτε κοτόπουλο ή γαλοπούλα δίχως το δέρµα. Cook protein foods in low fat ways: broil, grill, stir-fry, roast, steam, boil or stew. Μαγειρέψτε πρωτεϊνούχες τροφές µε τρόπους που µειώνουν το λίπος: Ψήσιµο στη σχάρα, ψήσιµο στα κάρβουνα, τηγάνισµα ανακατεύοντας, ψήσιµο στο φούρνο, ψήσιµο στον ατµό, βράσιµο ή σιγανό ψήσιµο. Use only small amounts of oil when cooking meats, or using a cooking spray instead of oil. Να χρησιµοποιείτε µόνο µικρές ποσότητες λαδιού όταν µαγειρεύετε κρέας, ή να χρησιµοποιείτε σπρέι µαγειρέµατος αντί για λάδι. Have a meal without meat. Try beans or tofu as your protein source. Φάτε κάποιο γεύµα που δεν περιέχει κρέας. οκιµάστε όσπρια ή τόφου ως πηγή πρωτεϊνών.

12 Fats, Oils and Sweets Λίπη, Ελαια και Γλυκά Fats and oils include butter, margarine, lard and oils that we add to foods and use to cook foods. Some oils are canola, olive and vegetable. Fats are also found in meats, dairy products, snack foods and some sweets. To control your diabetes, it is best to eat foods with less fat and less saturated fat (fat we get from meat and animal products). Τα λίπη και τα έλαια, που προσθέτουµε στα φαγητά και χρησιµοποιούµε για να µαγειρεύουµε τις τροφές, περιέχουν βούτυρο, µαργαρίνη, λαρδί και λάδια. Μερικά λάδια είναι: κανόλα, ελαιόλαδο και λάδι από λαχανικά. Λίπη βρίσκονται επίσης στα κρέατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, τροφές κολατσού και σε µερικά γλυκά. Για να ελέγχετε το διαβήτη σας, είναι καλλίτερα να τρώτε τροφές µε λιγότερο πάχος και λιγότερο κεκορεσµένο λίπος (λίπος που παίρνουµε από το κρέας και τα ζωϊκά προϊόντα). Sweets are sugary foods that have calories but not very many vitamins and minerals. Some sweets are also high in fat like cakes, pies, and cookies. Τα γλυκά είναι τροφές που περιέχουν ζάχαρη και που έχουν θερµίδες αλλά δεν έχουν πολλές βιταµίνες και µέταλλα. Μερικά γλυκά περιέχουν πολύ πάχος όπως τα κέικς, οι τούρτες και τα µπισκότα. Eating too many sugary and high fat foods makes it hard to control your blood sugar and weight. If you do eat fats and sweets, eat small portions. Αν τρώτε πολλά γλυκά και φαγητά µε πολύ πάχος κάνει πιο δύσκολο τον έλεγχο του σακχάρου στο αίµα και τον έλεγχο του βάρους. Αν τρώτε λίπη και γλυκά, να τρώτε µικρές ποσότητες. How much is a serving of fats, oils and sweets? Πόσο είναι µια µερίδα από λίπη, έλαια και γλυκά; 1 teaspoon oil 1 κουταλάκι λάδι 1 tablespoon regular salad dressing 1 κουτάλι κανονικού ντρέσσινγκ σαλάτας 2 teaspoons light mayonnaise 2 κουταλάκια ελαφριάς µαγιονέζας 1 strip of bacon 1 λωρίδα µπέηκον 1 cookie 1 µπισκότο 1 plain doughnut 1 απλό ντόνατ 1 tablespoon syrup 1 κουταλιά συρόπι chips τσιπς

13 Greek These materials were developed by the Nutrition Education for New Americans project of the Department of Anthropology and Geography at Georgia State University, Atlanta, Georgia. Funded by the United States Department of Agriculture Food and Consumer Service for Food Stamp Program families. In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture's policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability. For more information call (404) Αυτό το υλικό ετοιµάστηκε από το πρόγραµµα «Εκπαίδευση ιατροφής για Νέους Αµερικάνους» του Τµήµατος Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Γεωργίας, στην Ατλάντα, Γεωργίας των ΗΠΑ. Χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, Υπηρεσία Τροφίµων και Καταναλωτού (United States Department of Agriculture Food and Consumer Service) για οικογένειες, που είναι στο πρόγραµµα λήψης κουπονιών διατροφής (Food Stamp Program). Σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Νόµο και την πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, αυτό το ίδρυµα απαγορεύεται να µεροληπτήσει βάσει φυλής, χρώµατος, καταγωγής, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή αναπηρίας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο τηλ. (404)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τρώει το παιδί σας σωστά;

Τρώει το παιδί σας σωστά; Τρώει το παιδί σας σωστά; Προσφορά σε συνεργασία µε την εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd Τα θεμέλια για την υγεία του παιδιού σας αρχίζουν από την καλή διατροφή Η καλή διατροφή δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast

American Buffet Breakfast. Continental Breakfast Αµερικάνικο πρόγευµα American Buffet Breakfast Παρακαλώ επιλέξτε από το µπουφέ Please choose from the large selection of items available from the buffet 35 Ευρωπαικό πρόγευµα Continental Breakfast Ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από την ποσότητα των υδατανθράκων που αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES

ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES 1 ΤΡΟΦΕΣ WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES PACK 6 pcs Μαγειρεμένα, γευστικά, πλήρη και ισορροπημένα γεύματα σε υγρή μορφή, με πάνω από 60% περιεκτικότητα σε φρέσκα κρέατα, με λαχανικά και ρύζι και με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» ΘΕΜΑ : «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» ΘΕΜΑ : «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» - 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» ΘΕΜΑ : «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» Ο άνθρωπος προσλαμβάνει από το περιβάλλον του τροφές σε στερεά και υγρή μορφή. Τις επεξεργάζεται και ένα μέρος αυτών το παρακρατεί ενώ το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices.

Ελληνικά. Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Greek Ελληνικά Διαβήτης: Πώς να κάνετε υγιεινές επιλογές τροφών. Diabetes: Making healthy food choices. Πίνακας Περιεχομένων Table of Contents Υγιεινή Διατροφή για το διαβήτη 3 Healthy Eating for diabetes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Our English class Η τάξη των Αγγλικών

Our English class Η τάξη των Αγγλικών Our English class Η τάξη των Αγγλικών Θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου Ανατολικού στο μάθημα των Αγγλικών. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές

Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές 1 µερίδα την εβδοµάδα! Γλυκά τσιπς/ µπισκότα Γάλα 2 µερίδες ηµερησίως Κρέας/Ψάρι 2

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης στο θέμα της διατροφής είναι μεγάλο και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λανθασμένες εmλογές και εκτιμήσεις. Ένα στοιχείο που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2 Τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενος) Τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενος) Γεωργία Τσιάππα Κλινική Παιδιατρική Διαιτολόγος Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ MODY (maturity onset diabetes in the young διαβήτης ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για την Παγκύπρια Ημέρα Διατροφής (10/5/2012) και Δραστηριότητες για την Εβδομάδα 7-13/5/2012 Φετινό θέμα: «Προγραμματίστε σωστά το πιάτο σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαρία Χασαπίδου Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ > 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ραγδαία αύξηση των εκφυλιστικών παθήσεων (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά νοσήματα) στη χώρα μας, που οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΟΣ. Ψυχολογία: Αύξηση σωματικών αλλαγών. Επιθυμία έκφρασης. Διάθεση ανεξαρτητοποίησης. Επιθυμία συμμετοχής σε ένα σύνολο

ΕΦΗΒΟΣ. Ψυχολογία: Αύξηση σωματικών αλλαγών. Επιθυμία έκφρασης. Διάθεση ανεξαρτητοποίησης. Επιθυμία συμμετοχής σε ένα σύνολο ΕΦΗΒΟΣ Ψυχολογία: Αύξηση σωματικών αλλαγών Επιθυμία έκφρασης Διάθεση ανεξαρτητοποίησης Επιθυμία συμμετοχής σε ένα σύνολο Ενδιαφέρον για εξωτερική εμφάνιση Διατροφή+ Έφηβος: Ανθυγιεινά Πάθη Λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal)

ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH 3,80. Veggie Roast (335 Kcal) ΣΑΝΤΟΥΙΝΤΣ/SANDWICH BRIOCHE SANDWICH 2 mini μπριοζάκια με ησρί κρέμα, ζολομό καπνιζηό και άνηθο. 2 mini brios with cream cheese, smoked salmon and dill. 3,80 Veggie Roast (335 Kcal) Μελιηζάνα, κολοκύθι,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε κολοστομία (colostomy)

Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε κολοστομία (colostomy) Οδηγός για το τι πρέπει να τρώτε και να πίνετε αν έχετε κολοστομία (colostomy) Δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε το τι τρώτε επειδή έχετε το στόμιο. Μπορεί τώρα να είστε σε θέση να τρώτε τρόφιμα που είχατε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.gr Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ 100ml Ενέργεια/ Energy 52Kcal/221KJ Υδατάνθρακες/

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Κωδ: ΤΚΟΡ-Α, ΤΚΟΡ-Ν

tmstore.gr Κωδ: ΤΚΟΡ-Α, ΤΚΟΡ-Ν T-CORE ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Το T-Core αποτελείται από 3 κοµµάτια: Χειρολαβή, άξονα, πλάκα βάσης. Κωδ: ΤΚΟΡ-Α, ΤΚΟΡ-Ν Χειρολαβή Εικόνα Α Εικόνα Α2 Ξεκινήστε προσαρµόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ.

ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ. ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (Επιτρέπεται: Α-Γ, Α-Δ, Α-Γ-Δ // Απαγορεύεται: Α-Β, Α-Ε) ΚΡΕΑΤΙΚΑ: Μοσχάρι, Χοιρινό, Βοδινό, Γαλοπούλα, Κοτόπουλο, Κυνήγι, Συκώτι, κ.λπ. ΨΑΡΙΚΑ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι:

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στο τμήμα αυτό θα παρατεθεί σειρά άρθρων που αφορούν τη διατροφή των κολυμβητών. Τα άρθρα αυτά προέρχονται από έγκυρες πηγές, οι οποίες και αναφέρονται. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

Food Menu / Μενού Τροφίμων

Food Menu / Μενού Τροφίμων Food Menu / Μενού Τροφίμων Also see our Special Board for Daily Fresh Meals Επίσης, βλ. Ειδικό Δ.Σ. για Daily Fresh γεύματα μας τιμές περιλαμβάνουν δικαίωμα υπηρεσίας και Φ.Π.Α. Searays Café Bar, Lara

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Το μοτίβο σωματικής ανάπτυξης στα βρέφη που θηλάζουν είναι αρκετά διαφορετικό από τα βρέφη

Διαβάστε περισσότερα

«Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα.

«Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα. «Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα. Απάντηση: Λάθος Mάθε κι αυτό: Πρέπει να παίρνουμε όση ενέργεια χρειάζεται ο οργανισμός μας, αν παίρνουμε περισσότερη από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΗΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (0.03-0.04%) ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΤΑΥΡΙΝΗ

ΧΑΜΗΛΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (0.03-0.04%) ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΤΑΥΡΙΝΗ 1 ΤΡΟΦΕΣ GRAIN FREE WET FOOD / NATUREST LIFE STAGES KITTEN ITEM: 1424 (100gr) ITEM: 1434 (200gr) CHICKEN AND SALMON, WITH SALMON OIL ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΜΕ ΛΑΔΙ ΣΟΛΩΜΟΥ Μαγειρεμένα, γευστικά, πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής Ως Μεσογειακή χαρακτηρίζεται η διατροφή των χωρών από την Ισπανία µέχρι την Αίγυπτο και από τη Νότια Γαλλία µέχρι το Μαρόκο, για

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας

Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Υδατάνθρακες: σύνθετο και μπερδεμένο και στους καταναλωτές & επαγγελματίες υγείας Πλούσιες σε Υδατ/χαμηλές Σύνθετοι υδατάνθρακες σε λίπη δίαιτες Απλές ζάχαρες Δίαιτες χαμηλού GI Χαμηλής γλυκαιμικής δόσης

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons

Menu 1. Ψωμί & ντιπ ελιές ανάμικτες και αρωματικό λάδι Bread & dipping Olives, aromatic olive oil. Ανά 4 άτομα /per 4 persons MENUS Menu 1 Ανά 4 άτομα /per 4 persons Κρασοτύρι σε χειροποίητο φύλλο βέργας με μέλι και σουσάμι, σερβιρισμένο με φρούτα του δάσους Krasotiri cheese in handmade dough pastry with honey & sesame, and forest

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Η σημασία των φρούτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate.

ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. LUNCH SET MENU 9.50 Monday-Friday From 12:00 to 16:00 ROCKET SALAD Crispy rocket leaves with sundried tomatoes, kefalotyri, balsamic vinaigrette, mushrooms, and pomegranate. CLUB SANDWICH Grilled chicken,

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι η φαινυλκετονουρία?

Τί είναι η φαινυλκετονουρία? Οι παρακάτω πληροφορίες σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τη δίαιτα του φαινυλκετονουρικού παιδιού, ώστε να είστε περισσότερο σίγουροι και λιγότερο αγχωμένοι εσείς και οι γονείς όταν το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παχιαδάκη Άννα Ομάδα μαθητών Β Τάξης Λυκείου: Αλεβυζάκη Ευανθία, Καλαγασίδη Βάλια, Καλοειδάς Αντώνης, Λεμονάκης Μάριος, Πετράκης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ «ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ» KING S COLLEGE LONDON T CHILDRENS HOSPITAL BOSTON OBESOGENIC ENVIRONMENT BMJ. 1997 Aug 23;315(7106):477-80.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι: ΛΑΡΙΣΑ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & Εξετάσεις. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίοδος οι εξετάσεις Αυξημένο stress Ανάγκη για υψηλές αποδόσεις Ενίσχυση της μνήμης Μεγάλες αντοχές

Διατροφή & Εξετάσεις. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίοδος οι εξετάσεις Αυξημένο stress Ανάγκη για υψηλές αποδόσεις Ενίσχυση της μνήμης Μεγάλες αντοχές Διατροφή & Εξετάσεις Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίοδος οι εξετάσεις Αυξημένο stress Ανάγκη για υψηλές αποδόσεις Ενίσχυση της μνήμης Μεγάλες αντοχές Αυξημένο stress οδηγεί σε Διατροφικές επιθέσεις H ορμόνη

Διαβάστε περισσότερα

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εργασία της Ειρήνης Καλλιντεράκη Μαθήτρια Τ.Α.Δ. - 2 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθλήτρια Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑ Αγ. Δημητρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Taekwondo είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012

ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012 Νόστιμα, απλά και υγιεινά! ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012 Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-2012 το σχολείο μας έθεσε ως ένα από τους στόχους του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά τροφικής αλλεργίας

Σειρά τροφικής αλλεργίας Σειρά τροφικής αλλεργίας Αλλεργία στο γάλα αγελάδας Δίαιτα αποφυγής γαλακτοκομικών Πρόταση υποκατάστατων Μάριος Μ. Παπαδόπουλος" Παιδοαλλεργιολόγος - Παιδοπνευμονολόγος" www.pedoallergo.gr" 8/17/15" ΠΗΓΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TIR Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, ο οποίος θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

All The Time Classic γεύσεις

All The Time Classic γεύσεις All The Time Classic γεύσεις PLAIN ΤΥΡΙ γκούντα, σάλτσα τομάτας ANATOLIAN ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ, ΦΡ. ΝΤΟΜΑΤΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, τυρί γκούντα, MEXICAN ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΜΠΕΪΚΟΝ, ΦΡ. ΝΤΟΜΑΤΑ, τυρί γκούντα, GREEK LAND - ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

Φρούτα και Λαχανικά, μια Υγιεινή Ιδέα

Φρούτα και Λαχανικά, μια Υγιεινή Ιδέα Φρούτα και Λαχανικά, μια Υγιεινή Ιδέα Ποίημα για την υγιεινή διατροφή από την ομάδα: Chocolate Ice-cream Φρούτα και λαχανικά Μια υγιεινή ιδέα Όλα τα παιδιά μαζί Να τους κάνουμε παρέα Τα fast-food, τα γαριδάκια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S

Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D Σ Ο Υ Π A S O U P Σ Α Λ Α Τ Ε Σ S A L A D S Ο Σ Τ Ρ Α Κ Α Κ Α Ι Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α S H E L L F I S H A N D S E A F O O D 4 τµχ/items 8 τµχ/items ΚΥΝΙΑ 10.00 18.00 COCKLES ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ 10.00 18.00 CLAMS ΣΤΡΕΙΙΑ OYSTERS 5.00 ανά τµχ/item Σοπα ηρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ/ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Μαρία Μπασκίνη-Αρσένη, MSc, RD Κλινική ιαιτολόγος, Ειδική ιατροφολόγος Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων 11 εκεµβρίου 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ NEW YORK COLLEGE ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 10/10/2009 εγκρίθηκε στην Nairobi της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

SUN Chinese food & sushi

SUN Chinese food & sushi SUN Chinese food & sushi Μενού Κινέζικο Φαγητό Ορεκτικά Σσιπς με γεύση γαρίδας/shrimp crackers 2,50 Ανοιξιάτικα ρολλά/spring rolls 2,60 Σηγανητές μπουκίτσες με χοιρινό κιμά/fried dumpungs with pork 3,90

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά;

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Κατερίνα Πέλκα BSc (Honrs) Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τομεάρχης Διαιτητικής ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ pelka@logodiatrofis.gr Οι διακοπές είναι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΙΑ μαγειρεμα ΣΤΟΝ ΑΤμΟ ΜΑΓΕΙΡΕμΑ ΣΤΟΝ ΑΤμΟ, μια ΒΕΛΤΙΣΤΗ μεθοδοσ μαγειρεματοσ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙμΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης: Η θέση της Κορινθιακής σταφίδας στη διατροφή ασθενών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 Νικόλαος Τεντολούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αθήνα, 2014 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Χρυσάνθη Βλαχάκη, MSc Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Τηλ.: 210 63 98 905 Κιν: 693 80 95 550

Διαβάστε περισσότερα

A use se Bo B u o ch c e (Ταρτά τ ρ Ψαριο ι ύ ο κ αι ιμ πι π φ ι τέ τ κ έ ι ιμ ε μ ε Μ υρωδ ω ι δ κ ι ά Σαλάτα τ Mesc e l sc u l n) Τ ΡΤ Α Α ΡΤ Ρ ΨΑ

A use se Bo B u o ch c e (Ταρτά τ ρ Ψαριο ι ύ ο κ αι ιμ πι π φ ι τέ τ κ έ ι ιμ ε μ ε Μ υρωδ ω ι δ κ ι ά Σαλάτα τ Mesc e l sc u l n) Τ ΡΤ Α Α ΡΤ Ρ ΨΑ MENU No 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Β έτους OTEK Αναβυσσου 2012 Kostas Athanasopoulos CEC Amuse Bouche (Ταρτάρ Ψαριού και Μπιφτέκι με Μυρωδικά Σαλάτα Mesclun) ΤΑΡΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός & Ενέργεια στην Προεφηβική και Εφηβική ηλικία

Μεταβολισμός & Ενέργεια στην Προεφηβική και Εφηβική ηλικία Μεταβολισμός & Ενέργεια στην Προεφηβική και Εφηβική ηλικία Τροφή και Ενέργεια (πρόσληψη) Σωματική Άσκηση και Ενέργεια (δαπάνη) Ενεργειακό Ισοζύγιο ΠΡΟΣΛΗΨΗ = ΔΑΠΑΝΗ 1 kcalorie = 1 C = 4,184 = kilojoules

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FITin30

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FITin30 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FITin30 Το παρακάτω διατροφικό πλάνο είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει στη συντήρηση του βάρους αλλά και στην απώλεια λίπους όσων έχουν ήδη ένα καλό βάρος (ΔΜΣ 18-25). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΜΕ ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. (filic acid, folic acid, folacin, vitamin B9, vitamin Bc, vitamin M)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΜΕ ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. (filic acid, folic acid, folacin, vitamin B9, vitamin Bc, vitamin M) Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΜΕ ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (filic acid, folic acid, folacin, vitamin B9, vitamin Bc, vitamin M) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (mcg/100g) Δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα