ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών"

Transcript

1 elliniki-gnomi.eu ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ By Elliniki Gnomi on November 7, 2011 at 22:11 Edit Ολοκληρώθηκε η 2η Ελληνογερµανική Συνάντηση (DGVII) στη Θεσσαλονίκη τις εργασίες της οποίας παρακολούθησε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Επιµέλεια: Αποστόλης Ζώης Στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 2η Ελληνογερµανική Συνάντηση (DGV II). Η DGV II αποτελεί συνέχεια της 1 ης Ελληνογερµανικής Συνάντησης, κατά την οποία τον Ιούνιο του 2009 συναντήθηκαν στην Αθήνα πολλοί ελληνογερµανικοί σύλλογοι και ανάλογες πρωτοβουλίες, µε σκοπό την δικτύωση και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων τους. Το Γενικό Προξενείο της Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη προετοίµασε σε συνεργασία µε διάφορους φορείς στα πλαίσια πρωτοβουλίας για την εταιρική σχέση της Ελλάδας και της Γερµανίας που ξεκίνησε από την Καγκελάριο της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, Angela Merkel και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γιώργο Παπανδρέου, την 2 η Ελληνογερµανική Συνάντηση, η οποία είχε ως επίκεντρο την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (µεταξύ άλλων την ενίσχυση υφιστάµενων αδελφοποιήσεων καθώς και τη δηµιουργία νέων). Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός Ελληνογερµανικού Δικτύου Περιφερειών, Δήµων και Πολιτών. Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα η οποία θα εξυπηρετεί τόσο την διαδικασία της επικοινωνίας και συνεννόησης κατά την προετοιµασία της 2 ης Ελληνογερµανικής Συνάντησης, όσο και την µακροπρόθεσµη ανταλλαγή εµπειριών και µετά το πέρας της Συνάντησης. Έτσι έχουν συσταθεί οµάδες εργασίας για διάφορα θέµατα, µέσω των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ήδη να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για κοινά πρότζεκτς. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ βρέθηκε σε αυτή τη συνάντηση και παρακολούθησε τις εργασίες της. Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση τονίζονται τα παρακάτω: Seite 1 von 5

2 «Η Γερµανία και η Ελλάδα συνδέονται µε ισχυρούς δεσµούς φιλίας. Η φιλία αυτή αποτελούσε και αποτελεί τη βάση της στενής συνεργασίας µας-διµερώς στην Ατλαντική Συµµαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεµέλιο της συνεργασίας µας αποτελεί η στενή επαφή µεταξύ των πολιτών µας. Πάνω από Έλληνες κατοικούν µόνιµα στη Γερµανία, περίπου Γερµανοί κατοικούν στην Ελλάδα. Σχεδόν κάθε 10 ος Έλληνας κατοικούσε, σπούδαζε ή εργαζόταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη Γερµανία. Σχεδόν δύο εκατοµµύρια Γερµανοί ταξιδεύουν ετησίως στην Ελλάδα και θαυµάζουν τον πλούσιο και πολύπλευρο πολιτισµό της. Σχεδόν 30 πόλεις συνεργάζονται µεταξύ τους ή έχουν δηµιουργήσει διάφορες αδελφοποιήσεις. Αυτό το πυκνό δίκτυο επιθυµούµε να ενισχύσουµε. Ταυτόχρονα επιθυµούµε να κάνουµε βήµατα προς την ανανέωση και επέκταση της συνεργασίας µας. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε νέα καθήκοντα, η αντιµετώπιση των οποίων απαιτεί την αµοιβαία υποστήριξη. Θέλουµε να εµβαθύνουµε τις αµοιβαίες οικονοµικές µας σχέσεις. Κυρίως µας ενδιαφέρει η δυναµικότητα στη καινοτοµία και η δυνατότητα ανταγωνισµού των επιχειρήσεών µας στο τοµέα της βιοµηχανίας και της µεσαίας τάξης καθώς και η προώθηση µίας βιώσιµης ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών για τη δηµιουργία δοµών προς τον σκοπό προώθησης της βιώσιµης οικονοµικής δραστηριότητας. Είµαστε πεπεισµένοι, ότι και οι δύο µπορούµε να επωφεληθούµε µέσω µίας στενότερης και ενισχυµένης συνεργασίας. Η Ελλάδα και η Γερµανία αντιµετωπίζουν από κοινού τις µεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουµε να εµβαθύνουµε και να σταθεροποιήσουµε περαιτέρω τη διµερή συνεργασία µας όπως και τον συντονισµό µας σε ζητήµατα ευρωπαϊκής πολιτικής.» Προοίµιο της κοινής δήλωσης της Οµοσπονδιακής Καγκελαρίου Angela Merkel και του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου στις Στις 4 και 5 Νοεµβρίου 2011 συνήλθαν στη Θεσσαλονίκη Έλληνες και Γερµανοί προκειµένου να ανταλλάξουν τις απόψεις και εµπειρίες τους για την ανάδειξη µίας ευµενέστερης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο καθώς και να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, συνδέσµων φίλων, ελληνικών κοινοτήτων στη Γερµανία και γερµανικών οµάδων στην Ελλάδα, µεταξύ πολιτών και των δύο πλευρών, ενδιαφερόµενων µη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισµών παντός είδους. Αδελφοποίηση πόλεων: Η Συνάντηση ανέδειξε, ότι οι δυνατότητες της αδελφοποίησης µεταξύ γερµανικών και ελληνικών πόλεων, κοινοτήτων, περιφερειών και διοικητικών µονάδων όλων των επιπέδων δεν έχουν επαρκώς εξαντληθεί. Seite 2 von 5

3 Ενώ µέχρι σήµερα υπάρχουν περίπου 30 αδελφοποιήσεις γερµανικών και ελληνικών πόλεων, µεταξύ Γερµανίας και Γαλλίας ο αριθµός υπερβαίνει τις Η συζήτηση στο πλαίσιο της συνάντησης απέδειξε, ότι στις εν λόγω αδελφοποιήσεις αναγνωρίζεται µία αυξηµένη πρακτική αξία, συµβάλλουν σηµαντικά προκειµένου να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των δύο µερών, αποτελούν τη βάση για µία ουσιαστική ανταλλαγή εµπειριών αλλά και την προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων, για τα οποία υπάρχουν ποικίλα αλλά µέχρι σήµερα ακόµη ανεκµετάλλευτα οικονοµικά µέσα. Καλούµε συνεπώς, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τους πολίτες καθώς και τους πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο και των δύο µερών, να επιτείνουν τις προσπάθειές τους, προκειµένου να αναπτυχθούν σύντοµα και να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός ανάλογων αδελφοποιήσεων. (Κέντρο Διαµεσολάβησης στην Τοµείς ενδιαφέροντος: Το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήµατα: 1. Κατανόηση, σύνδεση, δικτύωση-μαζί για το µέλλον 2. Προώθηση της εγκατάστασης επιχειρήσεων και αξιοποίηση του διµερούς οικονοµικού δυναµικού 3. Διαχείριση απορριµµάτων και λυµάτων 4. Σύγχρονη διοίκηση 5. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 6. Πολιτισµός 7. Προώθηση Τουρισµού 8. Διαχείριση καταστροφών 9. Δυνατότητες και προγράµµατα χρηµατοδότησης 10. Πολιτική για τη νεολαία και προγράµµατα ανταλλαγής νέων 11. Συγκοινωνιακός σχεδιασµός µε προσανατολισµό στο µέλλον Στο πλαίσιο της συνάντησης προστέθηκαν περαιτέρω και οι ακόλουθοι ειδικότεροι τοµείς συνεργασίας: 1. Παράκτια αστική συγκοινωνία 2. Ιαµατικά λουτρά 3. Διαχείριση Περιαστικών Δασών 4. Ανταλλαγή εξειδικευµένου προσωπικού 5. Προγράµµατα ανταλλαγής επαγγελµατικής κατάρτισης ακόµη και µετεκπαίδευσης Οι συµµετέχοντες θεώρησαν την ανταλλαγή απόψεων ως εξαιρετικά χρήσιµη και επιθυµούν να διασφαλισθεί η σταθερότητα του διαλόγου. Seite 3 von 5

4 Περαιτέρω Συνεργασία: Οι συµµετέχοντες, όπως ανακοινώνεται, χαιρετούν την προετοιµασία και οργάνωση της Συνάντησης εκ µέρους των διοργανωτών και κυρίως αναγνωρίζουν στο πλαίσιο αυτό την εκτενή παροχή εθελοντικής εργασίας. Η εκδήλωση πέτυχε την καταλυτική επίδραση. Στόχος είναι η συνεργασία αυτή να χαρακτηρισθεί από βιωσιµότητα και διάρκεια. 1. Τα αποτελέσµατα και τα περαιτέρω στοιχεία αναφορικά µε τα αντικείµενα ενασχόλησης προτείνεται να αναρτηθούν στη συνεδριακή ιστοσελίδα ή σε κάποια άλλη. 2. Ο συντονισµός της περαιτέρω συνεργασίας µεταβιβάζεται σε µία διµερή επιτροπή, της οποίας το έργο προτείνεται να συντονίζεται από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήµων και Κοινοτήτων (Γερµανικό Τµήµα). Το γερµανικό Τµήµα του ΣΕΔΚ παρακαλείται να επεξεργαστεί µία πρόταση για την περαιτέρω λειτουργία της επιτροπής, η οποία θα τύχει αποδοχής από τα ιδρυτικά µέλη αυτής. Στόχος της επιτροπής αποτελεί η εδραίωση σταθερότητας στο διάλογο µεταξύ των γερµανικών και ελληνικών δήµων αναφορικά µε τα κυρίαρχα σηµεία της συνεργασίας τους. Ο κ. Μπουτάρης Πρόσκληση για τη διενέργεια του επόµενου Συνεδρίου το έτος 2012 στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε ο Δήµαρχος της πόλης, κύριος Ιωάννης Μπουτάρης, όπου θα λάβει χώρα µία επισκόπηση των αποτελεσµάτων της ΙΙ. Ελληνο- Γερµανικής Συνάντησης και θα παρουσιαστούν οι επιτυχείς αδελφοποιήσεις του έτους Το επόµενο έτος 2013 θα ακολουθήσει στη Νυρεµβέργη η IV. Ελληνο-Γερµανική Συνάντηση κατόπιν πρόσκλησης του Δηµάρχου, Δρ. Ulrich Maly. Οι συµµετέχοντες επισηµαίνουν τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητες χρηµατοδότησης των προγραµµάτων αδελφοποίησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον για τη δηµιουργία µίας διαρκούς συνεργασίας µεταξύ του συνόλου των γερµανοελληνικών δήµων, η οποία θα βασίζεται σε µία κοινονικο-οικονοµική και οικολογική ανάπτυξη, υπάρχουν δυνατότητες χρηµατοδότησης, οι οποίες θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν δεόντως. Στόχος είναι να εξαντληθούν οι δυνατότητες συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Στόχος της σηµερινής συνάντησης αποτελεί η εµβάθυνση της Συνεργασίας των Κρατών Seite 4 von 5

5 µας. Μία Συνεργασία, η οποία θα είναι αισθητή στο πλαίσιο της επόµενης Γερµανο- Ελληνικής Συνάντησης. Στο σηµείο αυτό θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά την φιλοξενούσα Πόλη Θεσσαλονίκη και τον Δήµαρχο αυτής, κύριο Ιωάννη Μπουτάρη, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κύριο Θεόδωρο Σουµπάση, καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της HELEXPO Α.Ε., κύριο Πάρι Μαυρίδη για την φιλοξενία και υποστήριξη τους καθώς και την ενεργό συµµετοχή τους. Επίσης, ευχαριστούµε το προσωπικό του Γερµανικού Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη καθώς και των επισκεπτών αυτού, οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά για την προετοιµασία και διοργάνωση της Συνάντησης (κυρία Παρθένα Πολυχρονίδου, κυρία Αντωνία Ρούπρεχτ, κυρία Μπρίττα Ντένελ, κυρία Ξένια Φάστναχτ, κυρία Μάρεν Ρέντερ, κύριο Φίλιππ Χάουγκβιτς, κύριο Γιαν-Πέτερ Βασιλειάδη, κύριο Φρέντερικ Πάνες, κύριο Παύλο Πολυχρονίδη και κύριο Κωνσταντίνο Πουρνάρα)». Tags: ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΩΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ Seite 5 von 5

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις

ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις ΝΕΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ιαχείριση της χρήσης γης σε µητροπολιτικό επίπεδο: ένα κλειδί για Βιώσιµες Πόλεις Η διαχείριση της αστικής διάχυσης, η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των βιοµηχανικών περιοχών και η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού» Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος Αθήνας Ερευνητικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράµµατος «Ανάπτυξη του χώρου του Αεροδροµίου του Ελληνικού»

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα