ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ*"

Transcript

1 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ* Α. Ζώνιου-Σιδέρη 1, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου 2, Η. Σπανδάγου 2, * 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 ιδάκτωρ Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Έρευνας και Τεκµηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών *Ερευνητική οµάδα του Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π. σε έρευνα του προγράµµατος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ιεύθυνση επικοινωνίας: Κέντρο Έρευνας και Τεκµηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π.), Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ: , φαξ: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα που αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση πτυχιούχων µε αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στοχεύει στη διερεύνηση των επαγγελµατικών εµπειριών των πτυχιούχων των παραπάνω τµηµάτων και ειδικότερα των παραµέτρων εκείνων που επηρεάζουν την επιτυχή ή µη εύρεση εργασίας καθώς και τις εναλλακτικές διεξόδους που παρέχονται από την πολιτεία. 1. Εισαγωγή Οι ευεργετικές διατάξεις για την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αυξάνουν τη δυνατότητα φοιτητών µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (βλ. άρθρο 12 του ν.2690/1988 και ΦΕΚ 482Β της 6/4/2000). Οι διατάξεις αυτές δεν εγγυούνται όµως και την ισοτιµία της συµµετοχής των φοιτητών µε αναπηρίες καθώς αυτή απαιτεί µια σειρά από προϋποθέσεις ικανές να προωθήσουν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000, 1996). Αρκετές από τις προϋποθέσεις αυτές είναι ειδικές και διαµορφώνονται ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας (λ.χ. προσβασιµότητα, ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισµός, εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας), κάποιες όµως προϋποθέσεις αφορούν το σύνολο του φοιτητικού πληθυσµού (λ.χ. συµβουλευτικά κέντρα, κέντρα επαγγελµατικής αποκατάστασης, βιβλιοθήκες, εργαστήρια) (βλ. Ψύλλα κ.ά., 2003, Leicester και Lovell, 1994, Hurst, 1993, Brock, 1991). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 769

2 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. ύο είναι οι κεντρικές ερευνητικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Αφενός, η πλειοψηφία των ερευνών εξετάζουν τις εµπειρίες των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι έρευνες αυτές περιγράφουν λεπτοµερειακά το βαθµό της εκπαιδευτικής ένταξης των φοιτητών/τριών µε αναπηρίες που φοιτούν τη δεδοµένη στιγµή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και καταγράφουν τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες που απαιτούνται για την κατοχύρωση της ισότιµης φοίτησής τους (βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2002, Σπανδάγου, 1999, Καλατζή-Αζίζι και Τζιναρέλης, 1994). Αφετέρου, ένας µικρός αριθµός ερευνών παρουσιάζουν προσπάθειες επαγγελµατικής ετοιµότητας και αποκατάστασης φοιτητών µε αναπηρίας σε συγκεκριµένα ιδρύµατα (Πολεµικός και Μακαρή, 2003). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες που έχουν αποφοιτήσει από τα δύο Παιδαγωγικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα είκοσι περίπου χρόνια λειτουργίας τους. Τα δύο Παιδαγωγικά Τµήµατα επιλέχθηκαν για την έρευνα αυτή καθώς είναι δηµοφιλή στις προτιµήσεις των φοιτητών µε αναπηρίες που εισάγονται σε αυτά µε ή χωρίς εξετάσεις (ανεπίσηµα στοιχεία από τις γραµµατείες των τµηµάτων και από την προσωπική εµπειρία των διδασκόντων) καθώς ο διορισµός στη δηµόσια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις πριµοδοτείται στα πλαίσια της υπάρχουσας κοινωνικής πολιτικής που προωθεί τη θετική διάκριση. Επιπλέον, το αντικείµενο και περιεχόµενο των σπουδών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων που περιλαµβάνει και την Ειδική Αγωγήαποτελεί ένα επιπρόσθετο λόγο επιλογής των φοιτητών. Συνοπτικά οι στόχοι της έρευνας είναι: o Η καταγραφή της πορείας της επαγγελµατικής αποκατάστασης των πτυχιούχων µε αναπηρίες, o Η ανάλυση των παραµέτρων εκείνων που επηρεάζουν την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων δίνοντας έµφαση στην απασχόληση στο αντικείµενο του πτυχίου, την υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση και ανεργία, και o Η διερεύνηση των τυχόν οµοιοτήτων και διαφορών σε διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιων παθήσεων καθώς και του βαθµού που επηρεάζουν την πανεπιστηµιακή φοίτηση και την επαγγελµατική αποκατάσταση. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει µέρος των ευρηµάτων της έρευνας και ειδικότερα εκείνα που αφορούν τους πτυχιούχους µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις οι οποίοι εργάζονταν κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 2. Μεθοδολογία Για τη συλλογή των δεδοµένων της παρούσας έρευνας σχεδιάστηκαν δύο ερωτηµατολόγια εκ των οποίων το ένα απευθύνεται στους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων που τη 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 770

3 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων περίοδο διεξαγωγής της έρευνας εργάζονται και το άλλο σε εκείνους που είναι άνεργοι. Και τα δύο ερωτηµατολόγια καλύπτουν κοινές θεµατικές περιοχές, διαφοροποιούνται όµως ως προς τις ερωτήσεις εκείνες που αφορούν τις εµπειρίες των πτυχιούχων σε θέµατα εργασίας και ανεργίας. Οι κοινές θεµατικές περιοχές των ερωτηµατολογίων είναι: o Στοιχεία ταυτότητας των ερωτηθέντων o Η φοίτηση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση o Η εργασιακή τους εµπειρία o Η οικονοµική τους κατάσταση o Οι θέσεις τους σχετικά µε την υπάρχουσα κοινωνική πολιτική Ο εντοπισµός του δείγµατος για τη συγκεκριµένη έρευνα βασίστηκε στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις Γραµµατείες των δύο Παιδαγωγικών Τµηµάτων και αφορούν φοιτητές/τριες που εγγράφηκαν άνευ εξετάσεων σε ποσοστό 3% επί του συνόλου των εισαχθέντων φοιτητών. Η έλλειψη καταγεγραµµένων στοιχείων για τους φοιτητές/τριες µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που εγγράφονται µετά από εξετάσεις, -παρόλο που από την εµπειρία µας γνωρίζουµε τέτοιες περιπτώσεις φοιτητών/τριων- κάνει µια συστηµατική καταγραφή του πραγµατικού συνόλου των φοιτητών µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις αδύνατη. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αντίστοιχες µεθοδολογικές δυσκολίες καθώς τα ελλιπή στατιστικά στοιχεία όπως και η επιφύλαξη κάποιων ατόµων µε αναπηρίες να γνωστοποιήσουν την αναπηρία τους όταν δεν είναι απαραίτητο, δυσχεραίνουν την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση όσο και της µετέπειτα επαγγελµατικής τους αποκατάστασης (Riddell κ.ά., 2005, Hurst, 1996). Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ Ε) εγγράφηκαν, κατά τα ακαδηµαϊκά έτη έως και , 254 φοιτητές/τριες µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Από αυτούς αποφοίτησαν 114 άτοµα (44,9%). Στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) εγγράφηκαν από το και έως το , 225 φοιτητές/τριες και αποφοίτησαν 125 (55,7%). Συνολικά από τα δύο Τµήµατα αποφοίτησαν 239 φοιτητές/τριες µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις. Για τον εντοπισµό των 239 αποφοίτων ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Αρχικά έγινε διασταύρωση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ώστε να διαπιστωθεί εάν οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους ισχύουν. Από τους 239 αποφοίτους ήταν δυνατός ο εντοπισµός των 138. Ο εντοπισµός των υπολοίπων δεν ήταν δυνατός λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, τηλεφώνου, κλπ. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τους αποφοίτους που εντοπίσθηκαν, έγινε ταχυδροµική αποστολή του αντίστοιχου ερωτηµατολογίου ανάλογα µε την εργασιακή τους κατάσταση. Μαζί µε το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε και απαντητικός φάκελος µε προπληρωµένα ταχυδροµικά τέλη. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 771

4 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. Ακολούθησε και δεύτερη τηλεφωνική προσέγγιση των αποφοίτων εκείνων οι οποίοι δεν επέστρεψαν τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Στη δεύτερη αυτή φάση δόθηκε επίσης η δυνατότητα τηλεφωνικής συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 66 ερωτηµατολόγια εκ των οποίων 58 αφορούν εργαζόµενους πτυχιούχους και 8 άνεργους. Μετά τη συλλογή τους, τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν και µια πρώτη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS για τις Κοινωνικές Επιστήµες. 3. Παρουσίαση ευρηµάτων Παρουσίαση του δείγµατος Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποια αρχικά ευρήµατα που αφορούν τους εργαζόµενους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από τους 58 εργαζόµενους 22 (37,9%) είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤ Ε) και 36 (62,1%) του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ). Η ιδιαιτερότητα του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στο οποίο φοιτούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες επηρεάζει και την αντιπροσώπευση των δύο φύλων στο δείγµα. Έτσι από τους 58 απόφοιτους, µόνο οι δέκα είναι άνδρες και όλοι τους είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις ηλικίες που εκπροσωπούνται στο δείγµα το εύρος τους κυµαίνεται από 23 έως 39 ετών και άρα εκπροσωπούνται τόσο οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες όσο και οι πρώτοι απόφοιτοι των Τµηµάτων αυτών. Πιο συγκεκριµένα, στις ηλικίες κατατάσσονται 24 άτοµα, στις ηλικίες κατατάσσονται 20 άτοµα και τέλος στις ηλικίες ανήκουν 10 άτοµα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις δεν ορίζεται η ηλικία. Επιπλέον, η πλειοψηφία των αποφοίτων (45 άτοµα) κατοικούν στην Αττική, ενώ αναφέρονται και άλλοι έξι νοµοί. Όσον αφορά το είδος της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης (βλ. πίνακα Ι) η πλειοψηφία των αποφοίτων πάσχουν από Μεσογειακή Αναιµία µε συνολικά 43 άτοµα να ανήκουν στην κατηγορία αυτή (75,4%) (σε µία περίπτωση δεν δηλώνεται το είδος της αναπηρίας). Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα Ι, οι αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες που απαιτούν σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία προσαρµογές στην προσβασιµότητα, µεθόδους διδασκαλίας, το εποπτικό και υλικοτεχνικό υλικό, κτλ κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποτελούν ένα µικρό ποσοστό επί του συνόλου του δείγµατος. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 772

5 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων Πίνακας Ι: Κατηγορία αναπηρίας και Τµήµα Φοίτησης Κατηγορία ΠΤ Ε ΤΕΑΠΗ Σύνολο % (Ν=58) Κώφωση ,2 Τύφλωση ,4 Μεσογειακή ,1 Αναιµία ιαβήτης ,9 Υδροκεφαλία ,7 Ρευµατοειδής ,7 αρθρίτιδα Κακοήθη ,7 νεοπλασία Σπαστική ,7 Τετραπληγία Αιµορροφιλία ,7 60% ή 67% ,7 αναπηρία Όπως υποστηρίζεται και στη βιβλιογραφία, ο µικρός αριθµός των φοιτητών µε αναπηρίες και το γεγονός ότι οι αναπηρίες που εκπροσωπούνται στο φοιτητικό πληθυσµό δεν είναι σταθερές από έτος σε έτος, είναι κάποιοι από τους λόγους που τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα προτάσσουν για την ολιγωρία τους να επενδύσουν στις απαραίτητες παρεµβάσεις που θα επέτρεπαν την ισότιµη συµµετοχή των φοιτητών αυτών (Riddell κ.ά., 2005, Hurst, 1993). Φοίτηση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνουν ότι επέλεξαν τα Παιδαγωγικά Τµήµατα από «ενδιαφέρον για το αντικείµενο» σπουδών (54 επιλογές). Στην ερώτηση αυτή που επέτρεπε την πολλαπλή επιλογή απαντήσεων πολύ κοντά σε προτίµηση είναι οι προτάσεις «δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης» (36 επιλογές) και «ενθάρρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον» (32 επιλογές), ενώ οι επιλογές «ενθάρρυνση από σύµβουλο επαγγελµατικού προσανατολισµού» (3 επιλογές) και «τυχαία επιλογή» (6 επιλογές) είναι χαµηλά στις προτιµήσεις των αποφοίτων. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή επιβεβαιώνουν την αρχική µας υπόθεση για τους λόγους επιλογής των Παιδαγωγικών Τµηµάτων. Όσον αφορά τη διάρκεια φοίτησης στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, φαίνεται πως ένα µεγάλο ποσοστό των πτυχιούχων µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε εύλογο χρόνο, καθώς 24 (42,9%) άτοµα αποφοίτησαν στα τέσσερα χρόνια σπουδών και 17 (30,4%) στα πέντε χρόνια, σύµφωνα µε το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 773

6 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. Επιπλέον, οι απόφοιτοι που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους µε σχετική καθυστέρηση που κυµαίνεται από τα έξι έως τα έντεκα χρόνια- ανήκουν όλοι στην κατηγορία της Μεσογειακής Αναπηρίας και άρα το είδος της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης δεν διαφαίνεται να αποτελεί για το δείγµα της έρευνας αυτής παράγοντα καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των σπουδών. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι απόφοιτοι στην ερώτηση «Υπήρξε χρονική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σπουδών σας;». Θετικά στην ερώτηση αυτή απαντούν 28 άτοµα (48,3%). Στην ερώτηση επιλογής για να δικαιολογήσουν τους λόγους καθυστέρησης ολοκλήρωσης σπουδών (µε δυνατότητα επιλογής µέχρι 3 απαντήσεις), οι απόφοιτοι τείνουν να επιλέγουν λόγους που συγκλίνουν µε το ιατρικό-προσωπικό µοντέλο (βλ. πίνακα ΙΙ). Πίνακας ΙΙ: Λόγοι καθυστέρησης στην ολοκλήρωση σπουδών Αιτιολόγηση Οικογενειακός/προσωπικός λόγος 11 Οικονοµικός λόγος 6 Θέµατα υγείας 14 Ακαδηµαϊκές απαιτήσεις του Τµήµατος 4 Έλλειψη πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης από το Τµήµα 5 υσκολίες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων (π.χ. οργάνωση προφορικών εξετάσεων, παρουσία διερµηνείας νοηµατικής γλώσσας, επιπλέον χρόνος γραπτής εξέτασης) Άλλος 5 Αριθµός απαντήσεων (Ν 28) Το ιατρικό-προσωπικό µοντέλο της αναπηρίας εστιάζει στο άτοµο και στους περιορισµούς που θέτει σε αυτό η όποια δυσλειτουργία ή έλλειµµα που ορίζεται ως αναπηρία. Σε αντίθεση µε το κοινωνικό µοντέλο που επικεντρώνεται στους περιορισµούς που θέτει η οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας στην ισότιµη συµµετοχή των αναπήρων. Σύµφωνα µε το κοινωνικό µοντέλο η αναπηρία κατασκευάζεται κοινωνικά και άρα η έλλειψη, για παράδειγµα, πρόσθετης εκπαιδευτικής υποστήριξης είναι ένας παράγοντας που δυνητικά µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας «κατασκευής» αναπηρίας. Οι προσδοκίες των αποφοίτων από τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα διαφαίνεται και από τον τρόπο που αξιολογούν τις διάφορες πτυχές τις ακαδηµαϊκής ζωής (βλ. πίνακα ΙΙΙ). 5 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 774

7 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων Πίνακας ΙΙΙ: Αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής ζωής Ανύπαρκτη Κακή Μέτρια Αρκετά Πολύ Άριστη Σύνολο καλή καλή Περιεχόµενο µαθηµάτων Συνεργασία µε διδάσκοντες Συνεργασία µε συµφοιτητές Συνεργασία µε γραµµατεία/διοίκηση του Τµήµατος Κτιριακές υποδοµές Συγγράµµατα Βιβλιοθήκες Εργαστήρια Πρακτική άσκηση Πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη (βιβλία σε Braille ή ακουστικά βιβλία, διερµηνείς νοηµατικής γλώσσας, ειδικά λογισµικά προγράµµατα, κ.ά.) Όπως φαίνεται από τον πίνακα ΙΙΙ, οι πιο αρνητικές τοποθετήσεις αφορούν τις κτιριακές υποδοµές των δύο Τµηµάτων, ενώ οι πιο θετικές τοποθετήσεις αφορούν στη συνεργασία µε συµφοιτητές πτυχή της ακαδηµαϊκής ζωής που δεν υπόκειται άµεσα στην οργάνωση και λειτουργία των Τµηµάτων. Επίσης, σχετικά θετική είναι η αξιολόγηση του περιεχοµένων των µαθηµάτων και της πρακτικής άσκησης. Ιδιαίτερο όµως ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση των πτυχιούχων στην πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς µόνο 39 άτοµα (67,2% του συνόλου) απάντησαν και 24 εξ αυτών (61,5%) θεωρούν ότι είναι ανύπαρκτη. Επαγγελµατική αποκατάσταση Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων στην προσπάθειά τους για ανεύρεση εργασίας αποτάθηκαν στον ΟΑΕ (21 άτοµα), σε ιδιωτικούς φορείς εύρεσης εργασίας (9 άτοµα), στο ΥΠΕΠΘ (7 άτοµα), σε άλλους φορείς (9 άτοµα) και σε κανένα φορέα (9 άτοµα), ενώ κανένας δεν απευθύνθηκε σε Πανεπιστηµιακά γραφεία διασύνδεσης. Κατά την περίοδο συλλογής των δεδοµένων 51 απόφοιτοι εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, ενώ 5 εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα (2 άτοµα δεν απάντησαν). Η σύµβαση εργασίας των 40 εξ αυτών είναι πλήρης απασχόλησης, των 7 είναι µερικής απασχόλησης, 2 άτοµα απασχολούνται σε επιδοτούµενη απασχόληση και 5 άτοµα δηλώνουν άλλου τύπου απασχόλησης (4 άτοµα δεν απάντησαν). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 775

8 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. Από τους εργαζόµενους πτυχιούχους 51 απασχολούνται σε εργασιακή θέση που σχετίζεται µε την εκπαίδευση, ενώ 7 εργάζονται σε επαγγελµατικό χώρο που δεν σχετίζεται µε την εκπαίδευση. Από τους 7 πτυχιούχους που δεν εργάζονται στην εκπαίδευση, 6 δηλώνουν ότι θα επιθυµούσαν να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης και 5 εξ αυτών αναφέρουν τη «δυσκολία ανεύρεσης εργασίας» ως λόγο που δεν εργάζονται στο χώρο αυτό. Όσον αφορά το κατά πόσο είναι ευχαριστηµένοι από την υπάρχουσα εργασιακή τους θέση, 4 απαντούν θετικά, ενώ 3 αρνητικά. Και οι 3 πτυχιούχοι που δεν είναι ικανοποιηµένοι από τη θέση εργασίας τους αναφέρουν ότι «η εργασία τους δεν συνάδει µε το αντικείµενο των σπουδών τους». Από τους 51 πτυχιούχους που εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης, 40 (68,96%) εργάζονται σε γενικά δηµοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, 2 εργάζονται σε δηµοτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, και από 1 σε ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης, ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, φροντιστήριο, και άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο (2 άτοµα δεν απάντησαν). Στην ερώτηση «Είστε ικανοποιηµένος από την υπάρχουσα εργασιακή σας θέση;» 40 (68,96%) απάντησαν θετικά, 9 αρνητικά, ενώ 9 δεν απάντησαν καθόλου. Οι αρνητικές απαντήσεις δόθηκαν από 5 εργαζόµενους στη γενική εκπαίδευση, τους 2 εργαζόµενους σε δηµοτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς, και 2 που δεν δηλώνουν το χώρο εργασίας τους. Στις πολλαπλές επιλογές (µέχρι 3 απαντήσεις) για αιτιολόγηση των λόγων έλλειψης ικανοποίησης από τον εργασιακό χώρο, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι οι «χαµηλές απολαβές» και το «είδος της σύµβασης εργασίας» (επιλέχθηκαν αντιστοίχως από 4 άτοµα) και «η εργασία µου µε περιορίζει ως προς την άσκηση του εκπαιδευτικού µου έργου» και «µου προκαλεί επαγγελµατική κόπωση» (επιλέχθηκαν από 3 άτοµα). Μόνο 5 από τους ερωτώµενους που εργάζονται στην εκπαίδευση επιθυµούν να εργαστούν σε άλλο εργασιακό χώρο εκτός της εκπαίδευσης µε κυριότερο λόγο αιτιολόγησης τις χαµηλές απολαβές στην υπάρχουσα εργασία (4 άτοµα). Οι λόγοι αιτιολόγησης της παραµονής στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης για τους υπόλοιπους 46 εργαζόµενους παρουσιάζονται στον πίνακα IV. Οι τρεις επικρατέστερες επιλογές είναι το «ενδιαφέρον για το αντικείµενο εργασίας» µε 43 επιλογές, το «ωράριο εργασίας» µε 35 επιλογές (εκ των οποίων 13 είναι απόφοιτοι του ΠΤ Ε και 22 του ΤΕΑΠΗ) και η «µονιµότητα» µε 20 επιλογές (εκ των οποίων 15 κατέχουν οργανική θέση, 4 είναι αναπληρωτές, 1 αορίστου χρόνου). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 776

9 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων Πίνακας ΙV: Λόγοι παραµονής στο χώρο της εκπαίδευσης Σύνολο επιλογών 159 % Ν=46 Ενδιαφέρον για το αντικείµενο 43 93,5 εργασίας Οικονοµικές απολαβές 18 39,1 Εργασιακό περιβάλλον 12 26,1 Ωράριο εργασίας 35 76,1 Μονιµότητα 20 43,5 Πρακτικοί λόγοι (τόπος κατοικίας, 3 6,5 µετακινήσεις κλπ.) υνατότητα προσφοράς στο 5 10,9 κοινωνικό σύνολο Επαφή και αλληλεπίδραση µε 12 26,1 µαθητές και συναδέλφους Άλλος 11 23,9 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η επιλογή των Παιδαγωγικών Τµηµάτων µε κριτήρια το αντικείµενο σπουδών αλλά και τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης, συµβάλει στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής ικανοποίησης κυρίως υπό το πρίσµα του «περιεχοµένου εργασίας-ωραρίου-µονιµότητας» που αποτελούν κεντρικά χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού στην ελληνική πραγµατικότητα. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι κοινά τόσο για τους εκπαιδευτικούς µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις όσο και για τους εκπαιδευτικούς χωρίς αναπηρίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης οι λόγοι για τους οποίους οι επιλογές της «επαφής και αλληλεπίδρασης µε µαθητές και συναδέλφους» (12 επιλογές) και «προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο» (5 επιλογές) δεν είναι σηµαντικές για την επαγγελµατική ικανοποίηση. Γενικές απόψεις Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις που παρουσιάζονται αφορούν το σύνολο του δείγµατος εργαζόµενους ή µη στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην ερώτηση του κατά πόσο πιστεύουν ότι «κατά την τελευταία δεκαετία η πολιτεία έχει προωθήσει τα ζητήµατα που αφορούν την επαγγελµατική αποκατάσταση ατόµων µε αναπηρία», 35 (60,3%) εκπαιδευτικοί απαντούν αρνητικά, ενώ 23 (39,7%) θετικά. Ο πίνακας V παρουσιάζει την αιτιολόγηση των θετικών και αρνητικών απαντήσεων (πολλαπλές επιλογές µέχρι 3 απαντήσεις). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 777

10 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. Πίνακας V: Τοµείς προώθησης ή µη ζητηµάτων επαγγελµατικής αποκατάστασης αναπήρων Τοµείς προώθησης (θετική Τοµείς έλλειψης απάντηση) προώθησης (αρνητική απάντηση) Σύνολο επιλογών 72 % Ν=23 Σύνολο επιλογών % Ν=35 Νοµοθετικός τοµέας 11 47, Εφαρµογή της υπάρχουσας 9 39, ,1 νοµοθεσίας Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση εργοδοτών 7 30, , ,6 Εφαρµογή προγραµµάτων υποστήριξης της επαγγελµατικής αποκατάστασης αναπήρων Εφαρµογή προγραµµάτων περαιτέρω 3 13,0 1 2,8 επαγγελµατικής εξειδίκευσης Αξιοποίηση κρατικών και 8 34,8 8 22,8 Ευρωπαϊκών πόρων Ενθάρρυνση του ιδιωτικού τοµέα µε 9 39,1 9 25,7 επιδοτούµενες θέσεις εργασίας Ενθάρρυνση του δηµόσιου τοµέα µε 12 52, ,3 επιδοτούµενες θέσεις εργασίας Ενίσχυση προγραµµάτων 2 8,7 2 5,7 επαγγελµατικής καθοδήγησης Άλλο Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στη θετική προσέγγιση της προώθησης των θεµάτων που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρίες η «η ενθάρρυνση του δηµόσιου τοµέα µε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας» επιλέγεται από 12 άτοµα, ενώ στην αρνητική προσέγγιση επιλέγεται µε µεγάλη διαφορά η έλλειψη «ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης εργοδοτών» (21 άτοµα). Τέλος, στην ανοικτή ερώτηση «αναφέρετε συνοπτικά τις µελλοντικές σας επαγγελµατικές προσδοκίες» (βλ. πίνακα VI), οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι η µονιµοποίηση (23 άτοµα) και οι περαιτέρω σπουδές (17 άτοµα). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 778

11 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων Πίνακας VI: Μελλοντικές επαγγελµατικές προσδοκίες Σύνολο επιλογών 71 Μονιµοποίηση 23 Μεταπτυχιακά/Μετεκπαίδευση 17 Βελτίωση συνθηκών εργασίας 9 Είµαι ικανοποιηµένος/καµία 5 προσδοκία Χωρίς απάντηση 5 Μεγαλύτερες οικονοµικές 4 απολαβές Εργασία σχετική µε το αντικείµενο 3 σπουδών Πρόωρη συνταξιοδότηση 2 Υγεία 2 Λιγότερη εργασία 1 Συµπερασµατικά, 51 άτοµα του συνολικού δείγµατος εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, εκ των οποίων οι 49 στο χώρο της εκπαίδευσης. Από τους 51 εργαζόµενους στην εκπαίδευση, οι 25 έχουν οργανική θέση, 17 είναι αναπληρωτές, 1 ωροµίσθιος, 2 εργάζονται µε σύµβαση έργου, 2 είναι αορίστου χρόνου και 3 αυτοαπασχολούµενοι (1 άτοµο δεν απάντησε). Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το είδος σύµβασης εργασίας των µισών εργαζοµένων στην εκπαίδευση αντιδιαστέλλεται µε την επιλογή του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού µε κριτήριο την µονιµότητα. Είναι φανερό πως οι εκπαιδευτικοί µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, παρόλη την ύπαρξη της πολιτικής θετικής διάκρισης στις διαδικασίες πρόσληψης και διορισµού, αντιµετωπίζουν κοινά επαγγελµατικά ζητήµατα µε το σύνολο του κλάδου των εκπαιδευτικών. Η κάλυψη των ζητηµάτων αυτών φαίνεται να υπερισχύει των όποιων ιδιαίτερων ή ειδικών θεµάτων που άπτονται της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής τους. 4. Επίλογος Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει αρχικά ευρήµατα σχετικά µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις των δύο Παιδαγωγικών Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όπως περιγράφεται στην παρουσίαση των ευρηµάτων για την πλειοψηφία των αποφοίτων η επιλογή φοίτησης στα Παιδαγωγικά Τµήµατα είναι µια επιλογή βασισµένη τόσο στο ενδιαφέρον τους για το συγκεκριµένο αντικείµενο όσο και στις δυνατότητες εύρεσης εργασίας. Παρόλο που η πλειοψηφία του δείγµατος εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης (51 άτοµα) η έλλειψη µονιµότητας και άρα και επαγγελµατικής ασφάλειας- επηρεάζουν το βαθµό 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 779

12 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. επαγγελµατικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, των προσδοκιών τους για το µέλλον, αλλά και τον τρόπο προσέγγισής τους της κοινωνικής πολιτικής σε θέµατα αναπηρίας όπου εστιάζουν στη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brock, S. (1991) More does not Mean Different: Access to Higher Education to Students with Disabilities, Journal of Access Studies, Vol. 6, No. 2. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000) «Η αναγκαιότητα της ένταξης: προβληµατισµοί και προοπτικές» στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη (επιµ.) Ένταξη: Ουτοπία ή Πραγµατικότητα; Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης µαθητών µε ειδικές ανάγκες, Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996) Οι Ανάπηροι και οι Εκπαίδευσή τους: Μια Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση της Ένταξης, Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα. Hurst, A. (1996) Reflecting on researching disability and higher education στο Barton, L. (επιµ.) Disability and Society: Emerging Issues and Insights, Longman: London. Hurst, A. (1993) Steps Towards Graduation, Avebury: Aldershot. Καλατζή-Αζίζι, Α. (2003) «Υποστηρικτικές δράσεις στο Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών» στο Μ. Ψύλλα Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. Βαζαίου, και Ο. Στασινοπούλου, (επιµ.) Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, Κριτική: Αθήνα. Καλατζή-Αζίζι, Α. και Τζιναρέλης, Γ. (1994) «Φοιτητές µε Ειδικές Ανάγκες που φοιτούν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών» στο Μ. Καϊλα, Ν. Πολεµικού, και Γ. Φιλίππου (επιµ.) Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, Τόµος Β, Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2002) (επιµέλεια έκδοσης) Σπουδές και ζωή των νέων µε ειδικές ανάγκες στο πανεπιστήµιο: ιαπιστώσεις-προτάσεις, Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ.: Θεσσαλονίκη. Leicester, M. and Lovell, T. (1994) Equal Opportunities and University Practice; Race, Gender and Disability: a Comparative Perspective, Journal of Further and Higher Education, Vol. 18, No. 2. Πολεµικός, Ν. και Μπακαρή,. (2003) «Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci «Ίσες Ευκαιρίες Απασχόλησης: άσκηση και υποστήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες και εργοδοτών»- Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» στο Μ. Ψύλλα Κ. Μαυριγιαννάκη, Α. Βαζαίου, και Ο. Στασινοπούλου, (επιµ.) Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, Κριτική: Αθήνα. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 780

13 Επαγγελµατική Aποκατάσταση Aναπήρων Riddell, S., Tinklin, T. και Wilson, A. (2005) Disabled Students in Higher Education; perspectives on widening access and changing policy, Routledge: London. Σιδηροπούλου- ηµακάκου,. και ηµητρόπουλος, Α (2000) «Επαγγελµατικός προσανατολισµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ατόµων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό» στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη (επιµ.) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους, Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα. Σπανδάγου, Η. (1999) «Η ένταξη των ανάπηρων φοιτητών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση» στο Παγκόσµια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής-Ελληνική Επιτροπή ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή (Κοντογιάννη, Α. επιµ.), Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα. Ψύλλα, Μ., Μαυριγιαννάκη, Κ., Βαζαίου, Α. και Στασινοπούλου, Ο. (2003) (επιµ.) Άτοµα µε Αναπηρίες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Κριτική: Αθήνα. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 781

14 Α. Ζώνιου Σιδέρη κ.ά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 782

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Χηµικοί Τµήµα Χηµικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου

Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Εφοδιαστική υπό το Πρίσμα των Σπουδαστών Γ. Βαλκαμελής 1, Σ. Νάνου 2, Α. Πανηγυριτζόγλου 1 Εκπαιδευτικός Β /θμιας Εκπ/σης 2 Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Ν.Ιωνίας Μαγνησίας, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιστηµονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: επιστηµονική ηµερίδα: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Τρόποι Συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας Εγκαταστάσεις New York College 27 Φεβρουαρίου 2010 - ΑΘΗΝΑ ρ Τσιµπιδάκη Ασηµίνα ιδάσκουσα Ειδικής Αγωγής ΠΤ Ε

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Πολιτικοί Μηχανικοί Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-6 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Κουϊκόγλου Βασίλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Πάγγειου Βάσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση

Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση επιµορφωτική ηµερίδα: Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση Εγκαταστάσεις OTEACADEMY 24 Απριλίου 2010 - ΑΘΗΝΑ Προσκεκληµένη εισηγήτρια: ρ. Χατζοπούλου Μαριάννα Ειδική παιδαγωγός για κωφά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα