ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, Χολαργός - Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, 155 61 Χολαργός - Αθήνα"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολυμνίας 9, Χολαργός - Αθήνα ΤΗΛ.: / γραφείου σπιτιού ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με ένα παιδί 1

2 Β. ΣΠΟΥΔΕΣ : Σπουδές στο Πολυτεχνείο του Graz και της Βιέννης, Αυστρία : Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης με βασικό κλάδο σπουδών (Hauptfach) Ψυχολογία και δεύτερο κλάδο σπουδών (Nebenfach) Εθνολογία. 1978: Πτυχίο Ψυχολογίας 1978: Διατμηματικές εξετάσεις υποψηφιότητας για διδακτορικό δίπλωμα (Dissertantenprűfung). Αμέσως μετά έγινα δεκτή ως υποψ. διδάκτορας Ψυχολογίας με θέμα διατριβής: «Sexualität Körperbehinderter - Eine Untersuchung zur Problematik der Sexualität Körperbehinderter im Vergleich zu Nichtbehinderten» («Η σεξουαλικότητα των κινητικά Αναπήρων - Έρευνα για την προβληματική της σεξουαλικότητας των κινητικά αναπήρων σε σχέση με τη σεξουαλικότητα των μη αναπήρων»), με επόπτη τον καθηγητή G. Fischer. 1981: Διδακτορικό Δίπλωμα (με βαθμό άριστα) στη Φιλοσοφία με κύριο κλάδο την Ψυχολογία. 1982: Αναγνώριση του διδακτορικού διπλώματος από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμου προς τα αντίστοιχα διδακτορικά διπλώματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (απόφαση Δ.Σ. 987/ ). Υποτροφίες : Υπότροφος του Εργατικού Κέντρου της πόλης της Βιέννης (Arbeitsgewerkschaft der Stadt Wien) : Υπότροφος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Institut fur Psychologie d. Universität Wien). Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ έως σήμερα Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ Παν/μίου Αθηνών Αναπλ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Αθηνών Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Αθηνών Λέκτορας Π.Τ.Ν. Παν/μίου Αθηνών Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 (ΦΕΚ 112/80 τ.α ), στο Π.Τ.Δ.Ε. και Π.Τ.Ν. του Παν/μίου Αθηνών Ωρ. Καθηγήτρια των Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής) και των Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων). 2

3 Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ερευνητική Δραστηριότητα : Ανάθεση έρευνας, που χρηματοδοτήθηκε από την Ősterreichisches Gewerkschafts Bund (ΦGB), αντίστοιχη της Γ.Σ.Ε.Ε, Innerbetriebliche Mitbestimmung, Wien 1977 (σε συνεργασία με την Edith Kneiff, ψυχολόγο) : Ερευνητικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κάτω Αχαγιάς Αχαΐας (σε συνεργασία με τη Μαρία Κορρέ). Χρηματοδότηση: Ε.Ο.Κ.- Γ.Γ.Λ.Ε : Ερευνητικό πρόγραμμα HORIZON (αρ Ε1) με θέμα: «Ψυχοκοινωνικές ανάγκες κωφών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών». Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Καλαντζή-Αζίζι : Ερευνητική συγκριτική μελέτη, επιδοτούμενη από την Ε.Ε., με θέμα: «Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση σε παιδιά με αναπηρίες». Συμμετέχουσες χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία και Φιλανδία. Συντονιστής της μελέτης: Prof. F. Peterander : Ερευνητική μελέτη με θέμα: «Δημιουργία και αξιολόγηση διδακτικών εφαρμογών (πρακτικών) για την κοινωνική ένταξη των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στην προσχολική αγωγή». Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αθηνών : Ευρωπαϊκή έρευνα (Αγγλία, Βόρ. Ιρλανδία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Φιλανδία), με θέμα: Affective Education in Europe. Στόχος της έρευνας η σύγκριση των στάσεων των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και μαθητών ως προς τις διάφορες πλευρές της εργασίας τους που συνδέονται με την κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση. Συντονιστής προγράμματος: Prof. Peter Lang, Institute of Education, University of Warwick, Coventry CV47AL, UK, Τel.: , Fax: : Συγκριτική διακρατική ερευνητική μελέτη (Ελλάδα, Σκοτία, Γαλλία, Ιρλανδία) με θέμα: Inclusive Education: Cross-national Project. Στόχος της μελέτης η συγκριτική προσέγγιση και ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων των παραπάνω χωρών τόσο σε μακροόσο και σε μικρο-επίπεδο. Βασική αρχή αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών δομών και πρακτικών που να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που έχουν χαρακτηριστεί ως παιδιά με ειδικές ανάγκες, ανάπηρων παιδιών, παιδιών άλλων εθνικοτήτων, παιδιά μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων κ.λπ. Συντονιστής του προγράμματος: Prof. Len Barton, University of 3

4 Sheffield, 388 Glossop Road, Sheffield, S10-2JA, Tel: (0114) , Fax: (0114) : Έρευνα με θέμα: «Κοινωνικές αξίες και παιδαγωγικές πρακτικές της Τσιγγάνικης οικογένειας» (σε συνεργασία με την Α. Κορωναίου). Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Γκότοβος : Υπεύθυνη ποσοτικής έρευνας με θέμα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής (650 νηπιαγωγοί-δάσκαλοι-καθηγητές) για την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες στην γενική εκπαίδευση». Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ : Έρευνα με θέμα: «Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες» Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών : Ερευνητική μελέτη στο έργο: «Χαρτογράφηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τους τυφλούς μαθητές». Φορέας υλοποίησης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Υπεύθυνη Έργου: Β. Λαμπροπούλου. Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Πράξη α : Ερευνητική μελέτη με θέμα: «Επαγγελματική Αποκατάσταση Ανάπηρων Απόφοιτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.», στο πλαίσιο του Πυθαγόρα ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ. Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ : Έρευνα με θέμα: «Ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας». Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική υπεύθυνη Ευρωπαϊκών και Ελληνικών προγραμμάτων Ειδικής Εκπαίδευσης : Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του πειραματικού προγράμματος «Επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση αναπήρων», που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πρότυπα εργαστήρια (θερμοκήπια, επεξεργασία πηλού και Η/Υ) για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Παράλληλα έγινε η πρώτη εφαρμογή αυτόνομης διαβίωσης και αυτοδιοικούμενων εργασιακών μονάδων στην Ελλάδα. Το 1989 το πρόγραμμα αυτό συνέπραξε με το Springboard Sunderland Trust της Αγγλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Petra I. Σημειώνεται ότι 4

5 το παραπάνω πρόγραμμα επιλέχθηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα του Δικτύου Petra I. Χρηματοδότηση: Ε.Ο.Κ. - Γ.Γ.Λ.Ε : Επιστημονική υπεύθυνη για την εκπόνηση μελέτης που αφορούσε στην Ίδρυση Κέντρου Πληροφοριών και Στήριξης ΑΜΕΑ για τους Δήμους Δυτικής Αττικής και ανάληψη του συντονισμού του προγράμματος «Κατάρτιση Κοινωνικών Συμβούλων-Στελεχών για τα υπό ίδρυση κέντρα» στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. - Νομ. Δυτικής Αττικής : Επιστημονική υπεύθυνη στην Ελλάδα για το πρόγραμμα HELIOS II (Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ιταλία) που πραγματευόταν ερευνητικά το θέμα: «Πρώιμη Εκπαιδευτική Παρέμβαση». Κύριος στόχος του προγράμματος η καταγραφή-αξιολόγηση προγραμμάτων για την πρώιμη εκπαιδευτική και συμβουλευτική παρέμβαση για τα ΑΜΕΑ, από όπου προέκυψε ένας τόμος με συμπεράσματα και προτάσεις. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχα επίσης στην ομάδα 13 για την «ακαδημαϊκή/κοινωνική ένταξη των φοιτητών με ειδικές ανάγκες» (ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Χρηματοδότηση: Ε.Ε : Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος με θέμα: «Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών εφαρμογών (πρακτικών) για την κοινωνική ένταξη παιδιών με νοητική καθυστέρηση στην προσχολική αγωγή». Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αθηνών : Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος «Αντιρατσιστική εκπαίδευση στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου», που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Το υλικό παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς. Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ν.Γ : Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος με τίτλο: Learning without Borders («Εκπαίδευση χωρίς σύνορα»), στο πλαίσιο του COMENIUS II. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ένταξη στο γενικό σχολείο τόσο των παιδιών με αναπηρίες όσο και των παιδιών που προέρχονταν από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον και δεν μιλούσαν τη γλώσσα της χώρας. Δοκιμάστηκαν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και διαμορφώθηκαν εργαλεία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος παράχθηκαν κείμενα και ένα CD-Rom. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης «Διακρατικά Σχέδια στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», με συμμετοχή τριών κρατών (Ελλάδας, Πορτογαλίας, Αυστρίας) : Επιστημονική υπεύθυνη προγραμμάτων ένταξης (εντόπιση, εφαρμογή, αξιολόγηση) παιδιών με αναπηρίες σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου 5

6 Αθηναίων και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Χρηματοδότηση: Δήμος Αθηναίων : Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του τρίχρονου Ευρωπαϊκού Προγράμματος με θέμα: «Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) σε θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ε.Π.Α.Ε.Κ. - Β Κ.Π.Σ., Ενέργεια 1.1.Ζ). Στο έργο αυτό συνολικά επιμορφώθηκαν 650 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Επίσης έχουν παραχθεί: - έξι βίντεο, - κασέτες εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι οποίες συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο, - φυλλάδιο για την ενδοσχολική επιμόρφωση, - βιβλίο πρακτικών με τις εισηγήσεις των σεμιναρίων του προγράμματος, με τίτλο: «Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους», - βιβλίο πρακτικών διημερίδας με τίτλο: «Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα;», - δύο φυλλάδια με άρθρα και βιβλία που αφορούν στην Ειδική Αγωγή από τον ελληνικό και τον αγγλικό χώρο : Επιστημονική υπεύθυνη υποέργου: «Χαρτογράφηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τους Τυφλούς Μαθητές». Αρμόδιος φορέας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Υπεύθυνη Έργου: Β. Λαμπροπούλου), Χρηματοδότηση: ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ/ Πράξη α : Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος «Εξειδίκευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Ατόμων με Σοβαρά Προβλήματα Όρασης», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ./Μέτρο 1.1) : Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Επαγγελματική Αποκατάσταση Ανάπηρων Αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.», Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Ε.Κ.Π.Α., με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) : Επιστημονική υπεύθυνη της ερευνητικής μελέτης με τίτλο: «Ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας». Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 6

7 Επιστημονική Σύμβουλος : Επιστημονική σύμβουλος του Network of Rehabilitation Centers της Ε.Ο.Κ. για το νομό Αχαΐας. Με τη συνεργασία αυτή ανέλαβα το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατευθύνσεων για την υλοποίηση πειραματικού προγράμματος και μεθόδων για την αξιολόγησή του. Το πειραματικό πρόγραμμα αφορούσε άτομα με αναπηρία ηλικίας 0-25 ετών στην ψυχολογική, εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξή τους : Επιστημονική σύμβουλος του Δήμου Υμηττού και συντονίστρια του προγράμματος Κ.Ε.Τ.Α. (Κοινωνικό Εργαστήρι Τοπικής Αυτοδιοίκησης) : Επιστημονική σύμβουλος προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., έργο 4, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και την πρόσβαση σ αυτήν εκπαιδευτικών 210 ΣΜΕΑ και όλης της σχολικής κοινότητας. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Κόλλιας : Επιστημονικός σύμβουλος της ομάδας διαχείρισης του έργου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Ενέργεια Ι.Ι.Ε. Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Έργο: Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κέντρου Σ.Ε.Π. για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα κοινωνικώς αποκλεισμένα. Επιστημονική υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου. Αξιολογήτρια προγραμμάτων ειδικής-ενταξιακής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης αναπήρων : Αξιολογήτρια των προτάσεων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., ΥΠ.Ε.Π.Θ : Αξιολογήτρια του έργου ΣΕΠΠΕ (Συνεργαζόμενα Σχολεία κατά του Ρατσισμού και υπέρ των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : Υπεύθυνη αξιολόγησης σε πρόγραμμα (Community Rehabilitation Programme) του U.P.M.R.C. (Union of Palestinian Medical Relief Committees), το οποίο αφορά στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, στη στήριξη γονιών παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη αναπήρων γυναικών πολέμου. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα στη Δυτική Όχθη της Γάζας σήμερα: Αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων του Ιδρύματος Προώθησης της Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου. 7

8 2006-σήμερα: Αξιολογήτρια Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ιωαννίνων. Πανεπιστημίου Ε.. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 1..Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1986). «Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες», περ. Εκλογή, Οκτώβρης- Νοέμβρης-Δεκέμβρης, τεύχ. 71, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1989). «Σεξουαλική ζωή ατόμων με ειδικές ανάγκες», περ. Επειδή η διαφορά είναι δικαίωμα, Νοέμβρης, τεύχ , σσ , και στο βιβλίο Διαφυλικές Σχέσεις (επιμ. Ι. Παρασκευόπουλος, Η. Μπεζεβέγκης, Ν. Γιαννίτσας & Α. Καραθανάση), εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995, τόμος Α, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1991). «Ο παιδικός σταθμός και το Νηπιαγωγείο ως χώρος συνάντησης και συνύπαρξης για παιδιά ανάπηρα και μη», περ. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο και Παιδικός σταθμός, τεύχ. 4, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1993). «Προϋποθέσεις για την ένταξη στη βασική εκπαίδευση των παιδιών με σωματικές αναπηρίες», περ. Νέα Παιδεία, τεύχ. 67, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1993). «Τα παιδιά των Τσιγγάνων» στο Α. Καλούτση (επιμ.), Παιδί και Πληθυσμιακές Μετακινήσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Μπεζεβέγκης, Η., Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1994). «Στάση γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες», στο βιβλίο Θέματα Προληπτικής Ψυχιατρικής, τόμ. Β (επιμ. Γ. Ν. Χριστοδούλου & Β. Π. Κονταξάκης), Αθήνα: Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1994). «Η ένταξη των ανάπηρων παιδιών στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση», στο Μ. Καΐλα, Ν. Πολεμικός & Γ. Φιλίππου, Γ. (επιμ.), Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, τόμ. Β, σσ Μπεζεβέγκης, Η., Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1994). «Απόψεις και στάσεις γονέων φυσιολογικών παιδιών απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες», στο Μ. Καΐλα, Ν. Πολεμικός & Γ. Φιλίππου, Γ. (επιμ.), Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, τόμ. Β, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1995). «Tα παιδιά των Τσιγγάνων στο πεδίο της Παιδαγωγικής», περ. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχ. 30, Ιανουάριος- Φεβρουάριος, σσ

9 10. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996). «Εκπαιδευτική πολιτική και ένταξη των ανάπηρων παιδιών στη βασική εκπαίδευση. Προβληματισμοί - Προϋποθέσεις - Προοπτική», στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, εκδ. Ιόνιος Σχολή, Φεβρουάριος, σσ , και στο Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς (επιμ. Ε. Τάφα), εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996). «Ειδική Παιδαγωγική. Λίγες σκέψεις και ανησυχίες πάνω στο θέμα», στο κεφάλαιο «Ειδική Αγωγή», Πρακτικά του συνεδρίου: ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις Και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή, ΟΜΕP, Δ.Ο.Ε., εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Zoniou-Sideri, A. (1996). Integration for Children of Pre-School and Elementary Education, στα Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συμποσίου, Integration, Université de Liège, σσ Ζοnιοu-Sideri, Α., Mathis, F. (1996). Integration, στο P. Peterander (Εd.), Frűhförderung, LMU, München, SS Zoniou-Sideri, A. (1997). The Integration programme of a Visually Impaired Child in a Mainstream Kindergarten, Video, στο περ. First Step, Stories on Inclusion in Early Childhood Education. UNESCO, pp Zoniou-Sideri, A. & Vlachou, A. (1997). Inclusive education: Teacher s perspectives, Proceedings of the International Conference on Human Rights for Persons with Mental Handicaps. Prague, Czech Republic, pp Zoniou-Sideri, A. (1998). Integration auf Griechisch. Ein Projekt zur Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergarten und Grundschule, στο περ. Gemeinsam leben, Vol. 6, SS Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998). «Παιδιά με νοητική καθυστέρηση στην οικογένεια και στην κοινωνία», στα Πρακτικά Ημερίδας: Πλευρές αποδοχής των ατόμων με διανοητική καθυστέρηση, έκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1998). «Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναλυτικά προγράμματα», στο περ. Ε21, Ιδέες και προτάσεις για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, Απρίλιος, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (1998). «Εκπαιδευτικές εμπειρίες, σκέψεις και προβληματισμοί με αφορμή την εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στον 7ο Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών», περ. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχ. 2, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1999). «Προοπτικές και εξελίξεις στην Παιδαγωγική της ένταξης», στο βιβλίο 2 Μετα-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην 9

10 προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή, ΟΜΕΡ, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Karageorgiou-Short, R., Kontogianni, A., Zoniou-Sideri, A. (1998). Affective education and the Greek school curriculum, στο P. Lang, Y. Katz & I. Menezes (Eds.), Affective Education. A Comparative View, Cassell, London and New York, pp Vlachou-Balafouti, A., Zoniou-Sideri, A. (2000). Greek policy practices in the area of special/inclusive education, στο F. Armstrong, D. Armstrong & L. Barton (Eds.), Inclusive Education (Policy, Contexts and Comparative Perspectives), David Fulton Publishers, London, pp Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). «Ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο: παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής προγραμμάτων ένταξης», στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Η. Μπεζεβέγκης (επιμ.), Θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Zoniou-Sideri, A., Karayianni P. (2000). Echolalia versus Inclusion. A case study of a child who is blind, British Journal of Special Education, τεύχ. 27, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2002). «Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο και η νέα τάξη πραγμάτων», στο Α. Γαγάτσης κ.ά. (επιμ.), Η εκπαιδευτική έρευνα στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, εκδ. Πανεπιστήμιο Κύπρου, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2002). «Οι προαναγνωστικές δυνατότητες νηπίων με κώφωση και ήπια πολλαπλή αναπηρία (βαρηκοΐα, και νοητική καθυστέρηση) στην Προσχολική Εκπαίδευση», στο Ε. Κούρτη (επιμ.), Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Τυπωθήτω, Αθήνα, τόμ. Γ, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Γ. (2002). «Γραφή Braille και προαναγνωστικές/ προγραφικές δεξιότητες των τυφλών παιδιών προσχολικής ηλικίας στη γενική εκπαίδευση», στο Ε. Κούρτη (επιμ.), Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Τυπωθήτω, Αθήνα, τόμ. Γ, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2003). «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικών κοινωνικών ομάδων», στο Δ. Βεργίδης (επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτικών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2003). «Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων στην Παλαιστίνη: δράσεις σε μια πολύπαθη περιοχή», περ. Γέφυρες, 2003, τεύχ. 8, σσ

11 30. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου Ε., Καραγιάννη, Π., Σπανδάγου, Η., (2003). «Οροθέτηση της εκπαιδευτικής ένταξης αναπήρων στη νέα τάξη πραγμάτων. Τα παραδείγματα της Ελλάδας, της Παλαιστίνης και της Αγγλίας», στο Ετερότητα και Κοινωνία, πρακτικά σε CD-Rom του διεθνούς συνεδρίου σε συνεργασία με την Association Internationale des Sociologues de Langue Française (A.I.S.L.F.), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων (Σ.Ε.Κ.) και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, σελ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2004). «Η αναγκαιότητα της ένταξης: Προβληματισμοί και προοπτικές», στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Α Θεωρία, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2004). «Η εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης: Από το ειδικό στο γενικό σχολείο», στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Β Πράξη, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2004). «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών», στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη, Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Β Πράξη, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου, Ε., Παπασταυρινίδου, Γ., Σπανδάγου, Η. (2004). «Η σημασία και ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος στην ενταξιακή εκπαίδευση των τυφλών παιδιών στην Ελλάδα», στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου (επιμ.), Εκπαίδευση και τύφλωση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2004). «Η εκπαιδευτική ένταξη στην Ελλάδα: Μια πορεία είκοσι ετών», στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου (επιμ.), Εκπαίδευση και τύφλωση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2004). «Ειδική Αγωγή, Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και έρευνα», στο Β. Τσελφές, Π. Καριώτογλου & Μ. Πατσαδάκης (επιμ.), Φυσικές Επιστήμες: Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα, τόμ. Β, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., Σπανδάγου, Η. (2004). «Εκπαιδευτική Πολιτική και Ένταξη», περ. Θέματα Ειδικής Αγωγής, τεύχ. 26, Αύγουστος-Οκτώβριος, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2005). «Οι απόψεις και η εκπαιδευτική πρακτική των ειδικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων (τάξεων 11

12 προβαθμίδας) ως προς την εισαγωγή των κωφών και βαρήκοων παιδιών στην ανάγνωση», στο Β. Λαμπροπούλου (επιμ.), Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου του Πανεπιστημίου Πατρών Η συμμετοχή των κωφών στην εκπαίδευση και την κοινωνία: Διεθνείς προοπτικές, εκδ. Πανεπιστήμιο Πατρών, σσ Zoniou-Sideri, A., Karayianni, P., Deropoulou-Derou, E., Spandagou, I. (2005). Inclusive classes in Greece: New names, old institutions, στο CD-Rom των πρακτικών του Incusive and Supportive Education Congress του οργανισμού (I.S.E.K. 2005), Inclusion: Celebrating Diversity? University of Stathclyde, Glasgow, Scotland, p Καραγιάννη, Π., Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2006). «Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Θεωρία και ερευνητική πρακτική. Αντιφάσεις και ερωτήματα», περ. Μακεδνόν, τεύχ. 15ο, Φλώρινα, σσ Zoniou-Sideri, A., Karayianni, P, Deropoulou, E., Spandagou, I. (2006). Inclusive Discourse in Greece; strong voices, weak policies, στο περ. International Journal of Inclusive Education, vol. 10, No 2, 3, pp Zoniou-Sideri, A., Vlachou, A. (2006). Greek teachers` belief systems about disability and inclusive education, στο περ. International Journal of Inclusive Education, vol. 10, No 4, 5, pp Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου, Ε., Σπανδάγου, Η. (2006). «Εκπαιδευτική αξιολόγηση αναπήρων μαθητών. Κριτική ανάλυση των θέσεων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων», στο Δ.-Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης & E. Καβαλάρη (επιμ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση, έκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2006). «Ένταξη: Μια εκπαιδευτική πολιτική για το σημερινό σχολείο», στο CD-Rom των Πρακτικών του IX Παγκύπριου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, σε συνεργασία με το Κ.Ο.Ε.Ε. και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και προοπτικές, Λευκωσία, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου, Ε., Σπανδάγου, Η. (2006). «Επαγγελματική Αποκατάσταση Πτυχιούχων με Αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΙ), στο CD-Rom των Πρακτικών του IX Παγκύπριου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, σε συνεργασία με το Κ.Ο.Ε.Ε. και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και προοπτικές, Λευκωσία, σσ Zoniou-Sideri, A., Nteropoulou-Nterou, E. (2007). Experiences of disabled children s families concerning school-family collaboration, στο CD-Rom των πρακτικών του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οργανισμού European Research 12

13 Network About Parents in Education (E.R.N.A.P.E. 2007), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Schools & Families in Partnership: Looking Into The Future, Λευκωσία, σσ Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου Ε. (2008). «Συνεργασία σχολείου και οικογένειας: Ανάλυση λόγου των εμπειριών γονέων παιδιών με αναπηρίες», στο Συνεργασία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμέλεια Ε. Φτιάκα, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 48. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2008). «Αδυναμία θεωρητικού λόγου περί ένταξης: Στρεβλά σχέδια εκπαιδευτικής πολιτικής» στον επετειακό τόμο του περ. Επιθεώρηση Ειδική Παιδαγωγικής. 49. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. «Ενταξιακή εκπαίδευση και ανάπηροι μαθητές στο ελληνικό σχολείο: Προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή μια νέα μορφή αποκλεισμού» στον τιμητικό τόμο για την Μαρία Ηλιού (υπό δημοσίευση). 50. Βλάχου, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2008). «Σχολική ένταξη και συνεργατικές πρακτικές των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής», στο περ. Hellenic Journal of Psychology. Βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό (συγγραφή, επιμέλεια) 1. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1987). Το άτομο με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία, ανάτυπο, εκδ. Νεφέλη, σελ. 23 (εξαντλημένο). 2. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1988). Σκεπτικό για την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάτυπο, εκδ. Νεφέλη, σελ. 23 (εξαντλημένο). 3. Παυλή-Κορρέ, Μ., Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1990) Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαΐας (Μελέτη Έρευνα), σε συνεργασία με τη Μαρία Παυλή-Κορρέ, εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα, σελ Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1991, 2011 βελτιωμένη εκδοση). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους, εκδ. Βιβλιογονία, σελ Επανέκδοση (βελτιωμένη) Πεδιο, Αθήνα, σελ Καλαντζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Βλάχου, Α. (1996). Προκαταλήψεις και Στερεότυπα - Δημιουργία και Αντιμετώπιση, εκδ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα, σελ

14 6. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ) (2004). Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Α Θεωρία, σελ. 261, τόμ. Β Πράξη, σελ. 278, (2012) εκδ. Πεδιο. 7. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Σπανδάγου, Η. (επιμ.) (2004). Εκπαίδευση και τύφλωση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σελ Εκδ. Πεδίο. 8. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου Ε., & Σπανδάγου, Η. (2004). Αρχές απτικοποίησης παραμυθιού: Το παράδειγμα της Αλεπούς και του Κόρακα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα (σελ. 33). 9. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου Ε., & Σπανδάγου, Η. (2004). Εποπτικό υλικό. Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές (τόμ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), εκδ. Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Αθήνα (τόμ. Ι σελ. 63, τόμ. ΙΙ σελ. 62, τόμ. ΙΙΙ σελ. 62). 10. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου Ε., Σπανδάγου, Η. (2007). Επαγγελματική αποκατάσταση ανάπηρων απόφοιτων των παιδαγωγικών τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., ερευνητική μονογραφία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και με επιστημονική υπεύθυνη την Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. 11. Ζώνιου Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου- Ντέρου, Ε., Παπαδοπούλου,Κ., (επιμ.) (2012) Η έρευνα στην ειδική Αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία (τομ.α, σελ 262, τομ.β.294) 12. Ζώνιου Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου- Ντέρου, Ε., Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α., (επιμ.), 2012) Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική εκδ. Πεδιο : Εκπαιδευτική βιντεοκασέτα «Playing together Integration: Ideological crossroads and educational practices» (Παίζοντας μαζί Ένταξη: Ιδεολογικά σταυροδρόμια και εκπαιδευτικές πρακτικές). Βιντεοκασέτα καταγραφής προγράμματος ένταξης τυφλού παιδιού στο κανονικό νηπιαγωγείο. Για λογαριασμό της UNESCO : Ένταξη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στο Ε.Ι.Κ., οδηγός μελέτης περιπτώσεων συνοδευόμενος από βιντεοταινία, εκδ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π., Αθήνα (σελ. 32). 14

15 : Ένταξη ενός τυφλού παιδιού στο γενικό νηπιαγωγείο, οδηγός μελέτης περίπτωσης συνοδευόμενος από βιντεοταινία, εκδ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π., Αθήνα (σελ. 32) : Βιντεοκασέτα με θέμα: «Η πορεία μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό», εκδ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π., Αθήνα : Βιντεοκασέτα με θέμα: «Διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές», εκδ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π., Αθήνα : Εκπαιδευτική βιντεοκασέτα με τίτλο: «Γραφή Braille: Οι κουκκίδες έχουν νόημα! Μια μέθοδος εκμάθησης του απτικού γραπτού λόγου των τυφλών ατόμων», Τ.Ε.Α.Π.Η.- Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π : Βιντεοκασέτα με τίτλο: «Άτομα με τύφλωση οπτικοποιούν τις εμπειρίες τους: Σύντομες συνομιλίες μεταξύ τυφλών και βλεπόντων», Τ.Ε.Α.Π.Η. - Κ.Ε.Τ.Ε.Ε.Π. Επιμέλεια και εισαγωγή ξενόγλωσσων βιβλίων 1. Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα, του Christoph Anstötz, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1994, σελ. 190 (επιστημονικά επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη). 2. Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Προβληματισμοί - Προοπτικές), των S. Modgi, G. Verma, K. Mallick & C. Modgil, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997, σελ. 359 (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη και Π. Χαραμής). 3. Οι Σίντι και Ρομά υπό το ναζιστικό καθεστώς. Από τη «φυλετική έρευνα» στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, της Henriette Asseo, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα, 2000, σελ. 162 (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη). 4. Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης: Η πρόσβαση στην εκπαίδευση, των H. Mason & S. McCall, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σελ. 703, (2012, εκδ. Πεδιο) (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Ε. Ντεροπούλου- Ντέρου). 15

16 5. Τύφλωση και παιδί, του D.H. Warren, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σελ. 482,, (2012, εκδ. Πεδιο) (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Π. Καραγιάννη). 6. Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία. Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία, του R. M. Hodapp, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2005, σελ. 342 (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη και Η. Σπανδάγου). 7. Εκπαίδευση και Κώφωση: Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές, του D.F. Moores, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2007, (2012 εκδ. Πεδιο) σελ. 603 (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου). 8. Νοητική Καθυστέρηση,των D. Thomas & H. Woods (2008),, σελ 279 εκδ. Τόπος, Αθήνα (επιστημονική επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Ε. Ντεροπούλου. Άλλες Δημοσιεύσεις- Μελέτες 69. Ζώνιου-Σιδέρη Α., Ντεροπούλου-Ντέρου Ε., Καραγιάννη Π. (1998). Προτεινόμενη ελληνική και αγγλόφωνη βιβλιογραφία για το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) σε θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Β' Κ.Π.Σ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (2 έντυπα), εκδ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Αθήνα (σελ. ελληνικής βιβλιογραφίας 62, σελ. αγγλικής βιβλιογραφίας 47). 70. Zoniou-Sideri, A., Deropoulou, E., Karayianni P. (2001). Evaluation Report of the C.B.R. s (Community Based Rehabilitation Programme). Η αξιολόγηση ανατέθηκε από τη Union of Palestinian Medical Relief Committees και την οργάνωση Μedecins sans Frontières - Greece, Gaza, Palestine (σελ. 18). 71. Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Καραγιάννη, Π., Ντεροπούλου, Ε., Παπασταυρινίδου, Γ., Σπανδάγου, Η. (2004). Η αναγκαιότητα διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος στο Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές, επιμέλεια Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σσ (έκδοση για πολιτική εφαρμογή σε σχολεία). Έχω επίσης γράψει το Λήμμα «Αποκατάσταση», στην Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, τόμ. Β, σελ. 664, και τις εισαγωγές για τη σειρά Παραμυθιών «Μόζα η Γάτα» της Ιωάννας Σταματοπούλου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα

17 Διοικητικό έργο Από το 1990 συμμετέχω ενεργά σε διοικητικές εργασίες του Τμήματος, καθώς και σε διοικητικές εργασίες που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Μ.Π.Σ. «Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα)» του Τ.Ε.Α.Π.Η., όπου είμαι μέλος της Συντονιστικής και της Διατμηματικής Επιτροπής. Από το 2007 είμαι υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή». Από το 1997 έως το 2000 και από το 2007 μέχρι σήμερα διατέλεσα και διατελώ αντιπρόεδρος στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, Από το 2010 μέχρι σήμερα αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Κριτής σε περιοδικά - Νόηση - Ψυχολογία - Μέντορας - Παιδαγωγική Επιθεώρηση -International Journal of Inclusive Education 17

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας όπου και ολοκλήρωσα τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο: Υπηρεσία: Διεύθυνση: Τηλ. γραφείου: E- mail: ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχιακές: 2) Μεταπτυχιακές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Σωτηροπούλου Ζορμπαλά Όνομα: Μαρίνα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητική Αγωγή Νηπίου και Παιδιού Υπηρεσία: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί.

Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί. Συγκριτική παρουσίαση οκτώ μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονες ενταξιακές συνθήκες και μελλοντικοί προβληματισμοί. Χατζηγεωργιάδου Σοφία, 2 ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ΤΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα