ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑ Ε Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΙ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Βάσω Ευθυμίου Βασίλειος Τζέρπος, Τηλ: , Fax: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: Φ.351.1/1/1983/Δ1 ΑΔΑ: ΒΟΝΤ9-ΛΛ2 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)» ΑΠΟΦΑΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1304/1982 (Φ.Ε.Κ. 144 τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 29 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ. Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 τ. Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011» (Φ.Ε.Κ. 268 τ. Α / ). 5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/96/149625/Δ1/ Υπουργική Απόφαση, με την οποία επικυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (Φ.Ε.Κ τ. Γ / ). 6. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων. 7. Τη με αριθμ. 383/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών / 1ο Τμήμα Διακοπών / Ακυρωτικός χηματισμός ως υμβούλιο. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/21/44179/Δ1/ (Φ.Ε.Κ. 94 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) Υ.Α. «Ανασυγκρότηση υμβουλίου Επιλογής χολικών υμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.». 9. Τη με αριθμ. 88/ πράξη του υμβουλίου Επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε. Αποφασίζουμε Τοποθετούμε στις αντίστοιχες κενές θέσεις σχολικών συμβούλων τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία έως , με εξαίρεση την κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ, η οποία τοποθετείται προσωρινά σε εφαρμογή της με αριθμ. 383/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, ύστερα από πρόταση του υμβουλίου Επιλογής σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε., που διατυπώθηκε με την αριθμ. 88/ πράξη του. 1

2 Α/Α Κωδικός Επώνυμο Ονομα Κλάδος ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/Η ΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 39η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΜΛΕΚΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΠΑΡΑΧΙΔΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΕ70 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ ΚΑΡΑΜΠΟΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΟΥΦΛΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΟΡΕΤΙΑΔΑ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΜΟΥΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ60 40η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΦΙΑ ΠΕ ΚΑΡΤΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΪ ΠΕ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ ΠΑΧΑΛΗ ΠΕ70 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΡΥΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ Η ΚΑΒΑΛΑ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ & ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 58η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΟΥΡΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΜΠΑΝΤΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 2

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΛΑΖΑΡΟ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΟΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΒΑΛΑΜΑΚΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΕ60 18η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΜΑΚΡΑ ΡΑΛΛΟΥ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΕ70 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΠΕ60 2 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΟΦΙΑ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΑΛΑΜΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ- ΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ70 Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΟΦΙΑ ΠΕ70 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΑΛΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ70 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ 3

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ ΧΡΗΤΟΥ ΦΩΤΙΟ ΠΕ ΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΜΠΑΤΙΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΗΜΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΙΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΤΖΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Α' ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Α' ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΤΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 17η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΤΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 18η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΓΟΥΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΕ70 19η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 20η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΚΑΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΖΥΜΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 2 Δ/ΝΗ Β' ΑΘΗΝΑ Β' ΑΘΗΝΑ ΧΙΟΥΡΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ Β' ΑΘΗΝΑ 4

5 ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 2 Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ ΚΑΡΑΜΗΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟ ΠΕ ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΕ ΑΒΕΤΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΕ ΚΡΑΑ ΤΕΛΛΙΟ ΠΕ ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΕΑ ΠΕ ΚΑΠΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ70 27η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 29η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 30η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Γ' ΑΘΗΝΑ Γ' ΑΘΗΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΑΘΗΝΑ ΒΑΓΗ-ΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΠΕ60 2 Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΑΛΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ70 38η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 39η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΑΘΙΑ ΠΕ70 40η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 4 Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 4 Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ 5

6 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ ΠΑΠΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΚΑΤΙΜΑΡΔΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟ ΠΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ Δ' ΑΘΗΝΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ' ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 47η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70 48η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΖΕΡΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ70 49η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 50η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΤΟΜΠΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΜΑΝΔΡΙΚΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕ70 5 Δ/ΝΗ ΧΑΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 57η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΚΑΖΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ60 5 Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ70 58η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 59η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ 6

7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟ ΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 60η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 6 Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΝΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ70 6 Δ/ΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΕ ΔΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΖΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ ΜΙΤΙΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΕ ΚΑΤΑΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ ΜΠΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΚΡΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΚΑΡΥΔΑ-ΘΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΑΝΩΛΑΚΟ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΕ ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 57η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 68η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 69η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 70η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 7 7 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΟΝΤΑΡΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ60 49η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΒΟΥ ΤΑΚΑΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΒΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΛΕΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΒΟΥ ΜΠΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΛΕΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΒΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 ΛΕΒΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΛΕΒΟΥ 7

8 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΒΟΥ ΜΠΛΕΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΜΟΥ ΑΜΟ ΑΜΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ70 ΑΜΟΥ ΑΜΟ ΑΜΟΥ ΜΟΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 47η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΙΟ ΧΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 ΧΙΟΥ ΧΙΟ ΧΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΑΜΑΤΙΟ ΠΕ70 ΧΙΟΥ ΧΙΟ ΧΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΚΟΥΖΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ ΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΟ ΠΕ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΠΕ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΡΗΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΖΗΙΜΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΚΑΤΑΒΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗ ΘΩΜΑ ΠΕ ΠΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ ΤΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 6 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΒΟΝΙΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΒΟΪΝΕΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ60 6 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΔΕΛΕΓΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΜΑΝΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ 8

9 ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΑΘΗ ΠΕ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΗΡΑΚΛΗ ΠΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΦΕΛΟΥΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΒΑΛΜΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕ ΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΠΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΕ ΧΟΛΕΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ ΖΕΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΙΑ ΠΕ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ ΦΩΚΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΕ70 ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑ 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η 28η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΑΙΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΠΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΚΡΕΤΕΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΩΤΗΡΙΑ ΠΕ60 6 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ70 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΑΛΕΤΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ70 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 3 ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΖΗΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗ ΑΒΒΑ ΠΕ70 ΚΑΤΟΡΙΑ ΝΕΤΟΡΙΟ ΚΑΤΟΡΙΑ 9

10 ΠΑΤΕΛΑ ΧΡΗΤΟ ΠΕ70 ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ60 1 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΩΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΠΑΜΠΙΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ ΙΑΤΙΤΑ ΚΟΖΑΝΗ ΜΗΤΙΑΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΠΕ60 1 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΟΥΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙΔΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ70 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΚΑΜΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΚΑΝΙΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΜΙΧΑΛΗ ΗΛΙΑ ΠΕ ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΠΕ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ ΤΙΑΛΟ ΤΕΦΑΝΟ ΠΕ ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ ΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 4 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ 4 ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΑΡΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ60 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10

11 ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΝΤΑΙΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ ΑΩΝΙΤΗ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΠΕ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΥΝΗ ΠΕ ΕΥΤΑΘΙΟΥ ΜΗΝΑ ΠΕ ΑΪΤΗ ΟΦΙΑ ΠΕ ΜΠΟΥΙΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΓΚΟΤΟΒΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΠΑΑ ΟΦΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΘΩΜΑ ΠΕ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ ΜΑΡΚΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΝΤΙΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙ ΠΕ60 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η 4 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΟΦΑΔΕ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ60 1 ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΔΑΡΑΡΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΕ70 ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ 11

12 ΧΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ ΠΑΤΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΙΟΠΑ ΚΥΡΑΤΩ ΠΕ ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ ΜΑΛΑΜΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΔΡΟΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ ΥΡΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ ΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ ΚΑΡΑΘΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΗ ΧΡΗΤΟ ΠΕ ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΑΘΗ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΑ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΑ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η 3 ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ 3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΕΛΑΟΝΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΦΑΡΑΛΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΒΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΒΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΑΛΜΥΡΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΒΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΒΟΛΟ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 4 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 12

13 ΛΙΒΕΡΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΠΕ ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ ΜΠΡΙΕΝΙΟΥ ΟΦΙΑ ΠΕ ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ ΚΟΜΕΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΚΙΤΑΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 18η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η 6 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΓΟΤΟΛΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΡΓΟΤΟΛΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΒΑΒΕΤΗ ΟΦΙΑ ΠΕ ΔΑΙΟΥ ΑΡΙΤΕΑ ΠΕ60 59η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΠΟΥΡΑ ΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕ ΟΥΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ ΜΠΑΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ΚΟΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ70 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΥΔΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ70 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΕ70 10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΛΙΑΠΗ ΠΕΤΡΟ ΠΕ ΤΑΚΑΛΙΔΗ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΠΕ70 20η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 13

14 ΠΑΤΙΔΟΥ-ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΒΟΖΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 1 ΔΥΤΙΚΗ ΜΠΟΤΑΪΤΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ60 60η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ60 6 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΤΑΚΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 1 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΑΔΑ ΩΤΗΡΙΟ ΠΕ70 1 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΥΡΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ70 1 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 1 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΠΕ70 1 ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΚΙΑ ΜΕΛΛΩ ΠΕ70 17η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΑΤΑΙΟ ΠΕ70 18η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΤΑΜΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 19η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΤΙΝΟΥΔΗ ΙΙΔΩΡΑ ΠΕ70 2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 2 ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΥΤΟΚΩΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 10η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΩΤΗ - ΔΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 3 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΙΑ ΦΩΤΙΟ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΥΑ ΗΜΑΘΙΑ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 38η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ 14

15 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΗ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΚΙΛΚΙ ΓΟΥΜΕΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 3 ΕΔΕΑ ΠΕΛΛΑ ΤΑΡΗ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΑ ΠΕΛΛΑ ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΙΤΟΔΟΥΛΟ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΑ ΠΕΛΛΑ ΔΡΟΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΑ ΠΕΛΛΑ ΓΡΟΔΟ ΤΑΥΡΟ ΠΕ70 ΠΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΙΤΑ ΠΕΛΛΑ ΒΑΙΛΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ60 3 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ ΓΡΑΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΙΡΑΜΙΔΟΥ ΥΡΜΩ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ ΒΑΔΕΚΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ ΔΑΡΑΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 ΠΙΕΡΙΑ ΑΙΓΙΝΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ60 17η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΡΕ ΕΡΡΩΝ ΝΤΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΕΡΡΩΝ ΠΡΑΜΑ ΧΡΗΤΟ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΕΡΡΩΝ ΤΙΒΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΕΡΡΩΝ ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΡΡΩΝ ΓΡΕΖΙΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΕΡΡΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΠΕ70 ΕΡΡΩΝ ΙΔΗΡΟΚΑΤΡΟ ΕΡΡΩΝ 15

16 ΠΑΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ70 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΡΩΝ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΕΡΡΩΝ ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ ΠΕ60 37η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΠΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΛΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΥΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΕ60 19η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΜΙΤΖΗ-ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ ΤΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΩΤΗΡΙΑ ΠΕ ΚΟΥΤΟΥΡΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 20η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΕ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 68η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗ ΛΑΙΘΙΟΥ ΜΑΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ ΒΡΕΝΤΖΟ ΟΔΥΕΑ ΠΕ70 ΛΑΙΘΙΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΛΑΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗ ΛΑΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗ ΛΑΙΘΙΟΥ ΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΛΑΙΘΙΟΥ 16

17 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΜΠΕΡΚΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ ΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΕΥΤΑΘΙΟ ΠΕ70 69η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΠΕΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΗ ΚΑΩΤΑΚΗ - ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΠΟΠΗ ΠΕ60 50η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΕ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΕ70 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΑΜΟ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΒΑΤΗ ΠΕ60 4 ΡΟΔΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΡΟΔΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΨΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΡΟΔΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΠΑΝΟ ΠΕΤΡΟ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΡΟΔΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΟΦΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΡΟΔΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟ Υ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΕ60 48η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΛΟΥΒΑΤΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17

18 ΤΑΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΤΑΛΛΙΑ ΠΕ60 2 ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΓΚΟΤΟΒΟ ΩΤΗΡΙΟ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ60 7η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΠΑΠΑΖΗΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΑΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΤΡΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΟΥΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ- ΜΑΝΕΤΑ ΠΕ70 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 2 ΚΟΡΙΝΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΡΕΜΠ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΛΩΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΙΑΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΓΚΡΙΤΖΙΟ ΒΑΪΟ ΠΕ70 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΙΑΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΕ60 70η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΪΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΥΘΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΥΡΙΟΠΟΥΛΟY ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΟΛΑΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 27η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ 18

19 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΤΑΓΡΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΤΑΟΥΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΠΥΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΙΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 ΜΕΗΝΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΜΠΑΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ60 29η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΤΙΦΗ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΝΔΡΑ ΑΗΜΩ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΗΒΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΗΒΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΟΡΦΑΝΟ ΠΕΤΡΟ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΛΑΜΠΙΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΗΤΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΝΤΟΝΑ ΧΡΗΤΟ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΙΤΙΑΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΡΥΤΟ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΖΩΖΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ70 ΕΥΒΟΙΑ ΚΥΜΗ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΤΑΡΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΙ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 30η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19

20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ70 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΠΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 1 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠ/Η ΛΑΜΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ60 6 ΑΜΦΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΑΝΑΓΝΩΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΕ70 ΦΩΚΙΔΑ ΑΜΦΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 ΦΩΚΙΔΑ ΑΜΦΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑ τους σχολικούς συμβούλους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1δδ) του Ν. 4024/2011. Οι τοποθετούμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου τ.έ. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. ( Αριθμ. βεβαίωσης ΥΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ 408/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτερική διανομή 1. Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Ε 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή 06-10-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩ 16/12/2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΙΑ 1 ANNA MARIE PETSIS ΚΑΙ ROBIN WILLIAM JONES ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ BOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΑΝ., ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡ., ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 1 KARAVI (ΚΑΡΑΒΗ) PARASKEYI (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ 401838 ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) 4136 129,83 2 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ ΑΕ268167 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 10/ 6/ 2011 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 65813 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 2/ 12 / 2014 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 104770 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεοχαράκης Νικόλαος 2103338447 2103338448 glk-ggr@otenet.gr Πανεπιστημίου 37 10165 Αθήνα Αττικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ. 1 3111 ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ ΑΑ430334 194,00 2 3112 Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ ΑΒ964420 142,88 3 3113 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ

Α/Α Επίθετο Ονομα Ειδικότητα Σχολείο ΠΕΚ 1 damianidou olga ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΕΛ ΑΞΙΟΥ 2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΑΓΑΠΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια 1 η Δ.Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-6454815, 210-6454835 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75 Θηβών & Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Παπαδιαμαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη Τηλέφωνο : 2132161224 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟ/ΤΑ ΤΗΛ/ΝΟ FAX email ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΜ/ΦΟΣ 2103635315 2103605555 efikati@otenet.gr ΣΟΛΩΝΟΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10679 www.notary.yet.gr ΜΠΟΥΖΑΛΗ-ΝΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα