CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD"

Transcript

1 KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. / Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSŁUGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH. PRODUKT LASEROWY KLASY 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów... Ostrzeżenie: Zatrzymaj samochód przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Przestroga: Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu. Jazda z nadmierną głośnością może prowadzić do wypadków. Należy unikać używania urządzenia z USB lub SD lub ipoda/iphone a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB/SD) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Temperatura w samochodzie: Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Skraplanie: Jeśli samochód wyposażony jest w klimatyzację, na soczewce laserowej może zebrać się wilgoć. Może to powodować błędy w odczycie płyty. W takim przypadku, wyjmij płytę z urządzenia i odczekaj aż zaparowanie zniknie. 2 POLSKI

3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty (Przytrzymaj) Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Konserwacja Czyszczenie urządzenia Zatrzyj zabrudzenia z panelu za pomocą suchego kawałka silikonu lub miękkiego materiału. Niedopełnienie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Czyszczenie złącza Zetrzyj zabrudzenia za złącza urządzenia i z panelu. Użyj kawałka bawełny lub tkaniny bawełnianej. Spis treści Przygotowanie... 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego Ustawianie zegara Podstawowa obsługa... 4 Radio... 6 CD/USB... 8 SD... 9 ipod/iphone... 0 Komponenty zewnętrzne... Bluetooth... Regulacja koloru podświetlenia... 2 Regulacje jasności... 3 Regulacje dźwięku... 3 Funkcje menu... 4 Zdalne sterowanie... 6 Informacje dodatkowe... 7 Znajdowanie i usuwanie problemów... 9 Specyfikacje Korzystanie z instrukcji: Niniejsza instrukcja wyjaśnia obsługę za pomocą przycisków na panelu sterowania. < > wskazuje wyświetlacze na panelu sterowania. [XX] wskazuje początkowe ustawienie elementu menu. POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego Wskazania wyświetlacza są zawsze widoczne, o ile nie zostaną wyłączone. (Przytrzymaj) 2 Przygotowanie 3 Wybierz opcję <DEMO OFF>. (Ustawienia początkowe) Ustawianie zegara (Przytrzymaj) 2 Wybierz opcję <CLOCK>. 3 Wybierz opcję <CLOCK SET>. 4 Ustaw godzinę. 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. (Ustawienia początkowe) 5 Ustaw minuty. 6 Wybierz opcję <24H/2H>. Podstawowa obsługa Informacje wyświetlacza Zmiana wyświetlanych informacji. (Naciśnij) Przewija bieżąco wyświetlane informacje. (Przytrzymaj) 7 Wybierz opcję <24 HOUR> lub <2 HOUR>. 8 Naciśnij MENU, aby wyjść. Radio Źródło CD/USB/SD ipod/iphone (HEAD MODE/ IPOD MODE) ipod/iphone (EXT MODE) Komponenty zewnętrzne (AUX) Audio Bluetooth Wyświetlacz Stacja bez Radio Data System: Częstotliwość Godzina Stacja FM Radio Data System: Nazwa stacji (PS) Częstotliwość Typ programu (PTY) Godzina (z powrotem do początku) Tytuł albumu/wykonawca* Tytuł utworu* Numer utworu/czas odtwarzania Numer utworu/godzina (z powrotem do początku) * W przypadku konwencjonalnych lub pustych płyt CD pojawi się komunikat NO NAME. EXT MODE Godzina F-AUX lub R-AUX Godzina BT AUDIO Godzina 4 POLSKI

5 Panel sterowania Pokrętło wielofunkcyjne Wyświetlacz Szczelina na płytę Podstawowa obsługa Pilot zdalnego sterowania Wysunięcie płyty Odłącz panel Gniazdo karty SD Terminal wejściowy USB Czujnik pilota zdalnego sterowania Przednia gniazdo wejściowe AUX Skierować pilot zdalnego sterowania bezpośrednio w kierunku czujnika. NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Panel Pilot sterowania zdalnego sterowania Funkcje ogólne Włączenie. Wyłączenie. (Przytrzymaj) /SOURCE Na panelu sterowana naciśnij przycisk /SOURCE i w ciągu dwóch sekund obróć tarcze kontrolną, aby wybrać źródło. SOURCE Kilkakrotnie naciskaj, aby wybrać źródło. Pokrętło VOL - / + Reguluje poziom głośności. wielofunkcyjne (włączenie) Wybór pozycji. Pokrętło wielofunkcyjne (naciśnij) Wycisza dźwięk lub wstrzymuje odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wyciszenie i wznowić odtwarzanie. Potwierdzenie wyboru. SD Przełącza na źródło SD. ( strona 9) Przyciski Wybór zaprogramowanej stacji. numeryczne Zapisanie bieżącej stacji do wybranego przycisku ( - 6) numerycznego. (Przytrzymaj) ( strona 6) EQ SOUND Wybór zaprogramowanego trybu dźwięku. ( strona 3) Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. ( strona 7) Wejście w tryb wyszukiwania PTY. (Przytrzymaj) ( strona 7) Powrót do poprzedniego menu. Wyjście z menu. (Przytrzymaj) / / Wybór zaprogramowanej stacji. ( strona 6) Wybór folderu MP3/WMA. ( strona 8) / / Automatyczne wyszukiwanie stacji. ( strona 6) Ręczne wyszukiwanie stacji. (Przytrzymaj) Wybór utworu. ( strona 8, 0) Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) POLSKI 5

6 Radio Wyszukiwanie stacji B A Wybierz opcję <FM> lub <AM>. Wyszukiwanie automatyczne. (Naciśnij) Wyszukiwanie ręczne. (Przytrzymaj) Błyska M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Wskaźnik ST uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Zapisywanie stacji w pamięci Ręczne programowanie Można ustawić do 8 stacji FM i 6 stacji AM. Podczas słuchania stacji... (Przytrzymaj) Błyska numer zapisanej pozycji i pojawia się komunikat MEMORY. Zapisuje bieżącą stację do wybranego przycisku numerycznego ( - 6) lub (Przytrzymaj) Będzie migać komunikat PRESET MODE. 2 Wybierz zaprogramowany numer. Błyska numer zapisanej pozycji i pojawia się komunikat MEMORY. Automatyczne programowanie (tylko FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 8 stacji. (Przytrzymaj) 2 <TUNER> <SSM> <SSM 0 06> Będzie migać komunikat SSM. Po zapisaniu wszystkich stacji, SSM przestaje migać. Aby zaprogramować <SSM 07 2>/ <SSM 3 8>, powtarzaj kroki i 2. Wybór zaprogramowanej stacji lub Zaprogramowaną stację można również wybrać za pomocą /. Ustawianie zegara radia Do zaprogramowanej stacji można się przełączyć o określonej godzinie bez względu na używane bieżąco źródło. (Przytrzymaj) 2 <TUNER> <RADIO TIMER> <OFF>/<ONCE>/ <DAILY> [OFF] Anulowanie zegara radia. ONCE Włączenie jeden raz. DAILY Włączanie codziennie. 3 Wybierz zaprogramowaną stację. <FM>/<AM> <0>... <8> dla FM/ <0>... <06> dla AM 4 Ustaw czas włączania. 5 Naciśnij MENU, aby wyjść. Wskaźnik uaktywnia się po ustawieniu zegara radia. Można ustawić tylko jeden zegar. Ustawienie nowego zegara usunie poprzednie ustawienie. Zegar radia nie zostanie włączony, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy <AM> jest ustawiony na <OFF>, po wybraniu stacji AM dla zegara. 6 POLSKI

7 Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów Wyszukiwanie PTY 2 Wybierz kod PTY. (Przytrzymaj) Rozpoczyna się wyszukiwanie PTY. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Włączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych/ wiadomości Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) lub wiadomości (NEWS) z dowolnego źródła, innego niż AM. Odbiór w tle informacji drogowych Wskaźnik Odbiór w tle informacji TP drogowych Urządzenie przełączy się chwilowo na odbiór informacji Zapala się drogowych (TA), jeśli będą dostępne. Jeszcze nie włączony. Dostrój Miga się do kolejnej stacji z sygnałami Radio Data System. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij. Gotowość do odbioru wiadomości (NEWS) (Przytrzymaj) 2 <TUNER> <NEWS-STBY> <NEWS ON> Urządzenie przełączy się chwilowo na odbiór wiadomości (NEWS), jeśli będą dostępne. Jeśli podczas odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości zostanie zmieniona regulacja głośności, nowy poziom głośności zostanie automatycznie zapamiętany. Zostanie on zastosowany przy następnym włączeniu funkcji odbioru informacji o ruchu drogowym lub wiadomości. Śledzenie tego samego programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. 2 (Przytrzymaj) <TUNER> <AF-REG> * Radio Przełącza na inną stację. Program może różnić się od [AF ON] obecnie otrzymywanego (wskaźnik AF wyświetlony). Przełącza na inną stację, AF-REG ON nadającą ten sam program (wskaźnik AF wyświetlony). OFF Anulowanie. * AF-REG: Inne częstotliwości - regionalne Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Gdy sygnał wybranej zaprogramowanej stacji jest słaby, urządzenie wyszukuje inne stacji, która może nadawać ten sam program, co stacja zaprogramowana. <P-SEARCH> ( strona 5) POLSKI 7

8 CD/USB Odsłuchiwanie z urządzenia CD/USB Strona z etykietą Terminal wejściowy USB Kabel USB 2.0 (nie wchodzi w skład zestawu) Źródło zmienia się na CD i rozpoczyna się odtwarzanie. Źródło zmienia się na USB i rozpoczyna się odtwarzanie. Omawiany sprzęt może odtwarzać pliki MP3/WMA zapisane na płytach CD-R, CD-RW oraz urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB i cyfrowym odtwarzaczu audio). Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w urządzeniu pamięci masowej USB, do której doszło podczas korzystania z tego systemu. Jeśli w ciągu 5 sekund wysunięta płyta nie zostanie wyjęta, automatycznie zostanie ponownie wsunięta. Jeśli nie można wysunąć płyty, strona 3. Wybór folderu/utworu Wybór folderu. (Dla MP3/WMA) Wybór utworu. (Naciśnij) Przewinięcie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) Wybór folderu/utworu z listy Wybór trybów odtwarzania Można wybrać tylko jeden z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. Naciśnij dla REPEAT. Naciśnij 2 dla RANDOM. Ponownie naciśnij, aby wyjść lub (Przytrzymaj) 2 <REPEAT> <RANDOM> 2 Wybierz folder. (Dla MP3/WMA) 3 Wybierz utwór. Dla MP3/WMA Jeśli płyta zawiera wiele folderów lub utworów, można ją szybko przeszukiwać prędko obracając tarczą sterowania. REPEAT RPT OFF Anulowanie odtwarzania z powtarzaniem. TRACK RPT Powtarzanie odtwarzania bieżącego utworu. FOLDER RPT * Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu. RANDOM RND OFF Anulowanie odtwarzania losowego. Odtwarzanie w kolejności FOLDER RND * losowej wszystkich utworów z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów. ALL RND Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów. * Dla MP3/WMA 8 POLSKI

9 SD Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w formacie MP3/WMA zapisanych na ogólnodostępnych kartach SD/SDHC. Można używać kart pamięci SD/SDHC zgodnych ze standardem SD lub SDHC. Karta SD ( 2 GB), karta SDHC ( 32 GB) Nie można używać kart pamięci SDXC, ani MultiMedia (MMC). Do korzystania z kart minisd, minisdhc, microsd, lub microsdhc wymagany jest specjalny adapter. Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na kartach pamięci SD/SDHC, do której doszło podczas korzystania z tego systemu. Odtwarzanie karty SD SD Odłączyć panel sterowania. 5 Wybrać SD jako źródło lub Naciśnij kilkakrotnie. 2 Wsuwać kartę SD w szczelinę do czasu kiedy kliknie. Strona z etykietą 3 Ponownie podłączyć panel sterowania. Źródło zmienia się na SD i rozpoczyna się odtwarzanie. Kartę SD można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na CD/USB. ( strona 8) Wyjmowanie karty SD Aby odłączyć panel sterowania, nacisnąć przycisk zwalniający. 2 Wsuwać kartę SD w szczelinę do czasu kiedy kliknie, a następnie wyciągnąć kartę. 3 Ponownie podłączyć panel sterowania. 4 Włączyć urządzenie. POLSKI 9

10 ipod/iphone Odsłuchiwanie z ipoda/iphona Terminal wejściowy USB Kabel USB 2.0 (w zestawie z ipod/iphone) Źródło zmienia się na USB USB-IPOD i rozpoczyna się odtwarzanie. Wybór trybu sterowania HEAD MODE IPOD MODE EXT MODE <HEAD MODE>/<IPOD MODE>/ <EXT MODE> Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą jednostki głównej. Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą sterowania ipoda/iphone. Umożliwia odtwarzanie sygnałów dźwiękowych z urządzenia ipod/ iphone. Ustawienie to można również zmienić w opcji <IPOD SWITCH> menu. ( strona 6) Wybór utworu Możliwość używania tylko w <HEAD MODE/IPOD MODE>. Wybór ścieżki z listy Wybór utworu/rozdziału. (Naciśnij) Przewinięcie utworu do przodu lub do tyłu. (Przytrzymaj) Możliwość używania tylko w <HEAD MODE>. 2 Wybierz żądaną listę. PLAYLISTS ARTISTS ALBUMS SONGS PODCASTS GENRES COMPOSERS (z powrotem do początku) 3 Wybierz utwór. Powtarzaj tę czynność do momentu wybrania żądanego utworu. Jeśli wybrane menu zawiera wiele utworów, można je szybko przeszukiwać prędko obracając tarczą sterowania. Wybór trybów odtwarzania Możliwość używania tylko w <HEAD MODE>. Można wybrać tylko jeden z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. Naciśnij dla REPEAT. Naciśnij 2 dla RANDOM. Ponownie naciśnij, aby wyjść lub (Przytrzymaj) 2 REPEAT ONE RPT ALL RPT <REPEAT> <RANDOM> Działa tak samo, jak funkcja Repeat One odtwarzacza ipod. Działa tak samo, jak funkcja Repeat All odtwarzacza ipod. RANDOM RND OFF Anulowanie odtwarzania losowego. Działa tak samo, jak funkcja SONG RND Shuffle Songs odtwarzacza ipod. Działa tak samo, jak funkcja ALBUM RND Shuffle Albums odtwarzacza ipod. Opcja ALBUM RND nie może być stosowana w niektórych modelach urządzeń ipod/iphone. 0 POLSKI

11 Komponenty zewnętrzne Komponenty zewnętrzne Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do komponentów zewnętrznych. Odsłuchiwane z zewnętrznego komponentu z gniazda przedniego/ tylnego AUX Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (o złączu w kształcie L ) (nie ma w wyposażeniu) Połączyć z gniazdem F-AUX na panelu sterowania i/lub R-AUX na tylnym panelu. 2 Ustaw źródło zgodnie z potrzebą. (Przytrzymaj) <SRC SELECT> <F-AUX>/<R-AUX> <F-AUX ON> lub <R-AUX ON> Naciśnij MENU, aby wyjść. 3 Wybierz opcję <F-AUX> lub <R-AUX>. 4 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. Do optymalnego odtwarzania dźwięku użyć wtyczki mini stereo z głowicą o 3 końcówkach. Inne wtyczki mogą powodować przerywanie lub zniekształcanie dźwięku podczas słuchania z zewnętrznego komponentu. Bluetooth Aby z tym urządzeniem używać urządzenia Bluetooth, podłącz dostarczone adapter Bluetooth KS-BTA00 (osobno zakupiony) do pomocniczego gniazda wejściowego (R-AUX/BT ADAPTER), znajdującego się z tyłu urządzenia. ( Instrukcja montażu/ podłączania przewodów) Adapter KS-BTA00 jest niedostępny w pewnych krajach. Należy się skontaktować z punktem zakupu tego urządzenia. Działanie może być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do urządzenia. Przygotowanie KS-BTA00 Szczegółowe informacje na temat rejestracji i urządzenia Bluetooth znajdują się w instrukcji dołączonej do KS-BTA00. Zarejestruj (sparuj) urządzenie Bluetooth z adapterem KS-BTA00. 2 Zmień ustawienia <SRC SELECT> tego urządzenia. <SRC SELECT> (Przytrzymaj) <R-AUX> <BT ADAPTER> 3 Naciśnij MENU, aby wyjść. POLSKI

12 Regulacja koloru podświetlenia Strefa przycisków Strefa wyświetlacza Wszystkie strefy: Dotyczy zarówno strefy przycisków, jak też strefy wyświetlacza. Wszystkie strefy Wybieranie zaprogramowanego koloru Można osobno wybrać zaprogramowany kolor dla <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE>, oraz dla <ALL ZONE>. (Przytrzymaj) Zapisywanie własnych ustawień Można osobno zapisać kolory dnia i nocy dla <BUTTON ZONE> oraz <DISP ZONE>. (Przytrzymaj) 2 Wybierz opcję <COLOR SETUP>. 2 Wybierz opcję <COLOR>. 3 3 BUTTON ZONE DISP ZONE ALL ZONE COLOR 0-29/USER/ COLOR FLOW 0-03* * Kolor zmienia sie z różną prędkością. Kolor wyjściowy: BUTTON ZONE [06], DISP ZONE [0], ALL ZONE [06]. Jeśli wybrano <ALL ZONE>, podświetlenie przycisku i wyświetlacza zmieni się na obecny/ wybrany kolor <BUTTON ZONE>. 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. DAY COLOR NIGHT COLOR BUTTON ZONE DISP ZONE BUTTON ZONE DISP ZONE Wybrać główny kolor <RED/GREEN/BLUE>, a następnie wyregulować poziom <00-3>. Proces ten należy powtarzać do czasu wyregulowania trzech głównych kolorów. Regulacja jest automatycznie zapisywana w USER. Jeśli wybrano 00 w przypadku wszystkich kolorów <DISP ZONE>, na wyświetlaczu nic się nie pojawi. MENU COLOR ON OFF Zmienia podświetlenie wyświetlacza i przycisków w trybach menu, przeszukiwania listy, oraz odtwarzania. NIGHT COLOR/DAY COLOR zmieni się po włączeniu/wyłączeniu świateł samochodu. 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. 2 POLSKI

13 Regulacje jasności Można osobno wybrać jasność <BUTTON ZONE>, <DISP ZONE>. 3 (Przytrzymaj) Regulacje jasności 2 <DIMMER> <BRIGHTNESS> <DAY>/<NIGHT> BUTTON ZONE BUTTON 00 do 3 DISP ZONE DISP 00 do 3 4 Naciśnij MENU, aby wyjść. Regulacje dźwięku To urządzenie zapamiętuje ustawienia dźwięku, dostrojone dla każdego źródła dźwięku. Wybieranie zaprogramowanego dźwięku Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, osobno dla każdego źródła, odpowiedni dla rodzaju muzyki lub Naciśnij kilkakrotnie. DYNAMIC VOCAL BOOST BASS BOOST USER FLAT NATURAL (z powrotem do początku) Zapisywanie własnych ustawień Podczas słuchania możesz wyregulować i zapisać poziom tonu dla każdego źródła dźwięku. Easy Equalizer (Przytrzymaj) 2 Ustaw poziom. (Ustawienie początkowe: [XX]) SUB.W* 00 do 08 [08] BASS LVL** -06 do +06 [+05] MID LVL -06 do +06 [00] TRE LVL -06 do +06 [+05] Ustawienia są zapisywane i uaktywniany jest <USER>. 2 3 Pro Equalizer (Przytrzymaj) <PRO EQ> <BASS>**/<MIDDLE>/ <TREBLE> Wyreguluj elementy dźwiękowe wybranego tonu. BASS (Ustawienie początkowe: [XX]) Częstotliwość 60/80/[00]/200 Hz Poziom LVL -06 do +06 [+05] Q [Q.0]/Q.25/Q.5/Q2.0 MIDDLE Częstotliwość 0.5/[.0]/.5/2.5 khz Poziom LVL -06 do +06 [00] Q Q0.75/Q.0/[Q.25] TREBLE Częstotliwość 0.0/[2.5]/5.0/7.5 khz Poziom LVL -06 do +06 [+05] Q [Q FIX] 4 Powtórz kroki 2 i 3, aby wyregulować pozostałe tony. Ustawienia są zapisywane i uaktywniany jest <USER>. 5 Naciśnij MENU, aby wyjść. * Dostępne tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> ustawiony jest na <SUB.W>. ( strona 5) ** Dostępne tylko wówczas, jeśli tryb <HPF> ustawiony jest na <OFF>. ( strona 5) POLSKI 3

14 Funkcje menu menu (Przytrzymaj) Jeśli przez 60 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, operacja zostanie anulowana. 2 3 Jeśli to konieczne, powtórz krok 2. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk. Aby wyjść z menu, naciśnij DISP lub MENU. Pozycja menu Ustawienie do wyboru, (Ustawienia początkowe: [XX]) DEMO Dla ustawień strona 4. CLOCK SET 24H/2H CLOCK ADJ * [AUTO]: Wbudowany zegar zsynchronizowany jest z zegarem stacji FM (Ustawianie nadającej sygnał Radio Data System. zegara) OFF: Anulowanie. COLOR Dla ustawień strona 2. COLOR SETUP DIMMER SET Powoduje wybór wyświetlacza i podświetlenie przycisku ustawione w opcji <BRIGHTNESS>/<COLOR SETUP>. [AUTO]: Przełączanie ustawieniem Dzień i Noc, zgodnie z włączaniem/ wyłączaniem reflektorów samochodu. *2 ON: Wybór regulacji trybu nocnego. OFF: Wybór regulacji trybu dziennego. BRIGHTNESS DAY [3]/NIGHT []: Ustawienia jasności wyświetlacza i podświetlenia przycisku trybu dziennego i nocnego. BUTTON ZONE/DISP ZONE: Ustawianie poziomów jasności SCROLL *3 [ONCE]: Przewija wyświetlane informacje jeden raz. AUTO: Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). OFF: Anulowanie. TAG DISPLAY [ON]: Wyświetlanie informacji znacznika (TAG) podczas odtwarzania utworów MP3/WMA. OFF: Anulowanie. PRO EQ Dla ustawień strona 3. FADER *4*5 R06 F06 [00]: Regulacja balansu dźwięku z przednich i tylnych głośników. BALANCE *5 L06 R06 [00]: Regulacja balansu dźwięku z prawych i lewych głośników. CLOCK DIMMER DISPLAY AUDIO LOUD (Głośność) ON: Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. [OFF]: Anulowanie. * Działa tylko podczas odbierania danych czasu zegara. *2 Wymagane jest podłączenie kabla kontroli oświetlenia. (Patrz Instrukcja montażu/ podłączania przewodów.) To ustawienie może nie działać poprawnie w niektórych pojazdach, zwłaszcza wyposażonych w pokrętło ściemniania. W takimi przypadku należy wybrać ustawienie inne niż <DIMMER AUTO>. *3 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. *4 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien mieć wartość 00. *5 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. 4 POLSKI

15 AUDIO TUNER Pozycja menu VOL ADJUST (Regulacja głośności) L/O MODE (Tryb wyjścia liniowego) SUB. W *6 (Subwoofer) SUB.W LPF *7 (Filtr dolnoprzepustowy subwoofera) SUB.W LEVEL *7 (Poziom subwoofera) HPF *7 (Filtr górnoprzepustowy) BEEP (Dźwięk naciskania przycisków) TEL MUTING *8 (Wyciszanie telefonu) AMP GAIN *9 (Wzmocnienie wzmacniacza) SSM Ustawienie do wyboru, (Ustawienia początkowe: [XX]) [00]: Poziom regulacji głośności każdego źródła należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. (pojawi się VOL ADJ FIX, jeśli zostanie wybrana opcja FM.) Należy wybrać tę opcję, jeśli do podłączenia głośników lub subwoofera (przez wzmacniacz liniowy) wykorzystano styki REAR/SW. SUB.W: Subwoofer [REAR]: Głośniki OFF: Anulowanie. [ON]: Włączenie wyjścia subwoofera. LOW 55Hz/MID 85Hz/[HIGH 20Hz]: Sygnały audio o częstotliwościach niższych niż 55 Hz/85 Hz/20 Hz są wysyłane do subwoofera [08]: Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. ON: Aktywacja filtra niskich częstotliwości. Sygnały niskiej częstotliwości są odcinane od przednich/tylnych głośników. [OFF]: Wyłączenie. (Wszystkie sygnały przesyłane są do przednich/tylnych głośników.) [ON]/OFF: Włącza lub wyłącza dźwięk naciskania przycisków. ON: Wycisza dźwięki podczas korzystania z telefonu komórkowego (niepodłączonych przez adapter KS-BTA00). [OFF]: Anulowanie. LOW POWER: VOLUME 00 VOLUME 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika.) [HIGH POWER]: VOLUME 00 VOLUME 50 Dla ustawień strona 6. (Wyświetlane tylko wówczas, gdy źródłem jest FM.) AF-REG *0 Dla ustawień strona 7. NEWS-STBY *0 ON/[OFF]: Włączenie/wyłączenie trybu gotowości do odbioru wiadomości. (Gotowość do (Wyświetlane tylko wówczas, gdy źródłem jest FM.) ( strona 7) odbioru wiadomości (NEWS)) P-SEARCH *0 (Wyszukiwanie programu) MONO (Tryb mono) Funkcje menu SEARCH ON/[SEARCH OFF]: Aktywacja wyszukiwania programów (jeśli <AF-REG> ustawiono na <AF ON> lub <AF-REG ON>) lub dezaktywacja. Wyświetlane tylko wówczas, gdy źródłem jest FM. [OFF]: Umożliwia odbiór FM w stereo. ON: Jakość odbioru stacji FM poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. *6 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <L/O MODE> ustawiony jest na <SUB.W>. *7 Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb <SUB.W> ustawiony jest na <ON>. *8 Ustawienie to nie działa po ustawieniu opcji <BT ADAPTER> na <R-AUX> w <SRC SELECT>. *9 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na VOLUME 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <LOW POWER> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż VOLUME 30. *0 Tylko dla stacji FM Radio Data System. POLSKI 5

16 Funkcje menu TUNER Pozycja menu Ustawienie do wyboru, (Ustawienia początkowe: [XX]) IF BAND [AUTO]: Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy (Pasmo spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo częstotliwości może być utracony). pośredniej) WIDE: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. RADIO TIMER Dla ustawień strona 6. IPOD SWITCH (Sterowanie urządzeń ipod/iphone) AM * F-AUX * (Przednie gniazdo wejściowe pomocnicze) R-AUX * (Tylne gniazdo wejściowe pomocnicze) SRC SELECT [HEAD MODE]/IPOD MODE/EXT MODE: Dla ustawień strona 0. (Wyświetlane tylko wówczas, gdy źródłem jest USB-IPOD.) [ON]/OFF: Włącza lub wyłącza AM w wyborze źródła. [ON]/OFF: Włącza lub wyłącza F-AUX w wyborze źródła. ON/OFF: Włącza lub wyłącza R-AUX w wyborze źródła. [BT ADAPTER]: Wybierz, jeśli do tylnego gniazda wejściowego pomocniczego podłączono adapter Bluetooth, KS-BTA00 ( strona ). Nazwa źródła zmieni się na BT AUDIO. * Wyświetlane tylko wówczas, gdy urządzenie jest ustawione na dowolne źródło niż odpowiednie źródło AM/F-AUX/R-AUX/BT AUDIO. Zdalne sterowanie Przygotowanie W przypadku użycia pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, należy wyciągnąć izolację. Izolacja Wymiana bateryjki litowej Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. CR2025 Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Ostrzeżenie: Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Ściskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Wyrzucaną lub przechowywaną baterię należy zaizolować owijając ją taśmą. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. 6 POLSKI

17 Informacje dodatkowe Informacje o płytach Ta jednostka może tylko odtwarzać następujące płyty kompaktowe: Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. Płyty, których nie można odtwarzać Płyty, które nie są okrągłe. Płyty z kolorem naniesionym na powierzchnię nagrania lub płyty zabrudzone. Nie można odtwarzać płyt do zapisu/ wielokrotnego zapisu, które nie zostały sfinalizowane. (Proces finalizacji opisano w instrukcji oprogramowania do nagrywania i instrukcji nagrywarki.) Płyta kompaktowa 8 cm. Próba włożenia takiej płyty z adapterem może uszkodzić urządzenie. Po włożeniu takiej płyty mogą powstać trudności z jej wyjęciem. Obchodzenie się z płytami Nie dotykaj powierzchni nagrywania płyty kompaktowej. Nie umieszczaj naklejek ani podobnych przedmiotów na płytach kompaktowych. Nie korzystaj również z płyt z takimi naklejkami. Nie używaj żadnych akcesoriów przy obchodzeniu się z płytą. Czyść od środka płyty przesuwając (ściereczkę) w kierunku na zewnątrz. Czyść płytę suchym silikonem lub miękkim materiałem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników. Wyjmując płyty z tego urządzenia, należy je wyciągać poziomo. Przed włożeniem płyty usuń wszelkie zanieczyszczenia z obrzeża otworu i zewnętrznych krawędzi płyty. Odtwarzanie płyt DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Informacje dodatkowe Pliki dźwiękowe Pliki, które można odtwarzać Rozszerzenia plików: MP3(.mp3), WMA(.wma) Przepływność danych: MP3: 8 kbps kbps WMA: 32 kbps - 92 kbps Częstotliwość próbkowania: MP3: 48 khz, 44, khz, 32 khz, 24 khz, 22,05 khz, 6 khz, 2 khz,,025 khz, 8 khz WMA: 48 khz, 44, khz, 32 khz Pliki o różnej przepływności danych (VBR). (W przypadku plików zarejestrowanych w trybie VBR może być wyświetlany nieprawidłowy czas odtwarzania.) Pliki, których nie można odtwarzać Pliki MP3: - zakodowane w formacie MP3i i MP3 PRO - zakodowane w niewłaściwym formacie - zakodowane z Layer /2 Pliki WMA: - zakodowane w bezstratnym, profesjonalnym i głosowym formacie - nie oparte na Windows Media Audio - chronione przed kopiowaniem za pomocą DRM Plików z danymi AIFF, ATRAC3 itp. Maksymalna liczba znaków w nazwach plików/folderów Jest ona zmienna, zależnie od formatu używanej płyty (zawiera 4 znaki rozszerzenia <.mp3> lub <.wma>). ISO 9660 Level i 2: 64 znaki Romeo: 64 znaki Joliet: 32 znaki Długa nazwa pliku w systemie Windows: 64 znaki Inne To urządzenie wyświetla tag WMA i tag ID3 w wersji,0/,/2,2/2,3/2,4 (dla plików MP3). Funkcja przeszukiwania działa, ale jej szybkość nie jest stała. Urządzenie USB/karta pamięci SD Przy podłączaniu stosując kabel USB należy używać USB 2.0. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera lub przenośnego dysku twardego. POLSKI 7

18 Informacje dodatkowe Do urządzenia można podłączyć jednocześnie maksymalnie jedno urządzenie USB. Nie należy używać koncentratorów USB. Urządzenia USB wyposażone w specjalne funkcje, takie jak zabezpieczanie danych, nie są kompatybilne z odbiornikiem. Nie należy używać urządzeń USB/karty pamięci SD z dwoma lub więcej partycjami. Odbiornik nie wykryje urządzenia USB, którego napięcie zasilania jest inne niż 5 V, a natężenie przekracza A. To urządzenie może nie rozpoznać karty pamięci włożonej do czytnika kart USB. Prawidłowe odtwarzanie plików znajdujących się w pamięci urządzenia USB podłączonego za pośrednictwem przedłużacza USB może być niemożliwe. W zależności od kształtu urządzenia USB i portów, prawidłowe podłączenie niektórych urządzeń USB może być niemożliwe lub połączenie może być nietrwałe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Maksymalna liczba znaków dla: Nazwy folderów: 63 znaki Nazwy plików: 63 znaki Znacznik MP3: 60 znaków Znacznik WMA: 60 znaków Urządzenie może rozpoznać plików i 255 folderów (255 plików w folderze, w tym folder bez nieobsługiwanych plików) i w 8 hierarchiach. Uwaga Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat READING. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę. Może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Karty SD nie można zginać, rzucać, lub zamoczyć. Aby uniknąć problemów z odtwarzaniem, kartę SD należy odpowiednio włożyć. ipod/iphone Urządzenia ipod/iphone, które można podłączyć do tego urządzenia: - ipod touch (czwartej generacji) - ipod touch (trzeciej generacji) - ipod touch (drugiej generacji) - ipod touch (pierwszej generacji) - ipod classic - ipod z funkcją wideo (piątej generacji)* - ipod nano (szóstej generacji) - ipod nano (piątej generacji) - ipod nano (czwartej generacji) - ipod nano (trzeciej generacji) - ipod nano (drugiej generacji) - ipod nano (pierwszej generacji)* - iphone 4S - iphone 4 - iphone 3GS - iphone 3G - iphone *<IPOD MODE>/<EXT MODE> nie można stosować. W trybie <HEAD MODE> niemożliwe jest przeszukiwanie plików wideo w menu Videos. Kolejność utworów wyświetlona w menu wyboru odbiornika może różnić się od kolejności w odtwarzaczu ipod. W trakcie obsługi odtwarzacza ipod/iphone niektóre operacje mogą być wykonywane nieprawidłowo lub niezgodnie z poleceniami. Informacje na wypadek takiej sytuacji znajdują się na następującej stronie internetowej JVC: < index.html> (Strona tylko w języku angielskim). Informacje o znakach towarowych i licencji Microsoft i Windows Media są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Made for ipod and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, or iphone may affect wireless performance. iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, and ipod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Logo SDHC jest znakiem handlowym SD-3C, LLC. 8 POLSKI

19 Znajdowanie i usuwanie problemów Znajdowanie i usuwanie problemów Symptom Środki zaradcze/przyczyna Ogólne Brak dźwięku, dźwięk przerywany Sprawdź kable, antenę i połączenia kabli. lub zakłócenia statyczne. Sprawdź stan płyty, podłączone urządzenie i nagrane utwory. Na ekranie pojawia się komunikat Przed zresetowaniem urządzenia sprawdź, czy styki przewodów MISWIRING CHK WIRING THEN głośników są prawidłowo zaizolowane taśmą. ( strona 3) RESET UNIT / WARNING CHK Jeśli komunikat nie zniknie, wówczas należy skontaktować się z WIRING THEN RESET UNIT i nie najbliższym przedstawicielem samochodowego sprzętu audio można wykonać żadnego JVC lub z firmą dostarczającą zestawy. działania. Radioodtwarzacz nie działa. Wyzerować pamięć jednostki. ( strona 3) Nie można wybrać źródła. Sprawdź ustawienie <SRC SELECT>. ( strona 6) Nie są wyświetlane poprawnie To urządzenie może wyświetlać tylko litery (wielkie), cyfry i znaki, np. w nazwie albumu. pewną liczbę symboli. FM/AM Funkcja automatycznego Zaprogramuj stację ręcznie. wyszukiwania stacji SSM nie działa. CD/USB/SD/iPod/iPhone Na ekranie pojawia się komunikat Naciśnij [ ], następnie prawidłowo włóż płytę. PLEASE i EJECT. Na ekranie pojawia się komunikat Płyty nie można prawidłowo wysunąć. Upewnij się, że nic nie IN DISC. blokuje szczeliny płyty. Na wyświetlaczu miga Wymagany jest dłuższy czas odczytu. Nie używaj zbyt wielu komunikat READING. poziomów hierarchicznych i folderów. Wyjmij i ponownie włóż płytę bądź odłącz i podłącz urządzenie USB. Utwory/foldery nie są odtwarzane w kolejności żądanej przez użytkownika. Wyświetlony czas odtwarzania jest niepoprawny. Na ekranie pojawia się komunikat NOT SUPPORT i utwór jest pomijany. Na wyświetlaczu miga komunikat CANNOT PLAY. Jednostka nie może wykryć podłączonego urządzenia. Odtwarzacz ipod/iphone nie włącza się lub nie działa. Kolejność odtwarzania jest ustalana na podstawie nazw plików (USB/SD) lub w kolejności ich nagrywania (płyta). Zdarza się to czasami podczas odtwarzania. Jest to spowodowane sposobem nagrania plików na płycie. Sprawdź, czy utwór jest w formacie, który może być odtworzony. Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest kompatybilne z tym urządzeniem. (USB: strona 20) (SD: strona 2) (ipod/iphone: strona 8) Sprawdź, czy w urządzeniu zapisano pliki w obsługiwanych formatach. ( strona 7) Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB. Sprawdź połączenie między tą jednostką a urządzeniem ipod/iphone. Odłącz i zresetuj urządzenie ipod/iphone, przywracając ustawienia fabryczne. Szczegółowe informacje na temat resetowania urządzenia ipod/iphone znajdują się w instrukcji dołączonej do ipoda/iphona. Sprawdź, czy ustawienie <IPOD SWITCH> jest odpowiednie. ( strona 0) POLSKI 9

20 Specyfikacje WZMACNIACZ AUDIO Maksymalna moc wyjściowa Stała moc wyjściowa (RMS) Impedancja obciążenia Charakterystyka częstotliwościowa Stosunek sygnał/szum Poziom wyjścia liniowego, poziom wyjścia głośnika niskotonowego/impedancja Impedancja wyjściowa TUNER 50 W na kanał 20 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż %. 4 Ω (4 Ω do 8 Ω tolerancja) 40 Hz do Hz 70 db 2,5 V/20 kω (pełna skala) 600Ω FM Zakres częstotliwości 87,5 MHz do 08,0 MHz Czułość użyteczna 9,3 dbf (0,8 μv/75 Ω) 50 db czułość tłumienia 6,3 dbf (,8 μv/75 Ω) Selektywność kanałów (400 khz) Charakterystyka częstotliwościowa Separacja stereo 65 db 40 Hz do Hz 40 db AM Zakres częstotliwości MW: 53 khz do 6 khz LW: 53 khz do 279 khz Czułość/Selektywność MW: 20 μv/40 db, LW: 50 μv ODTWARZACZ CD Układ wykrywania sygnałów Liczba kanałów Charakterystyka częstotliwościowa Stosunek sygnał/szum Kołysanie i drżenie dźwięku USB Bezkontaktowy układ optyczny (laser półprzewodnikowy) 2 kanały (stereo) 5 Hz do Hz 98 db Poniżej mierzalnej granicy Standard USB USB., USB 2.0 Szybkość transferu danych (pełna szybkość) Maks. 2 Mb/s Obsługiwane urządzenia Klasa urządzeń pamięci masowej Obsługiwany system plików FAT 32/6/2 Odtwarzany format audio MP3/WMA Maksymalne zasilanie prądem 5 V prąd stały A 20 POLSKI

21 SD Obsługiwany system plików FAT 32/6/2 Pamięć Odtwarzany format audio OGÓLNE do 32 GB MP3/WMA Wymagania dotyczące zasilania (Napięcie pracy) 4,4 V prąd stały (tolerancja V do 6 V) Uziemienie Masa Dopuszczalna temperatura pracy 0 C do +40 C Wymiary Wymiary montażowe ok. 82 mm 52 mm 58 mm (szer. wys. gł.) Wymiary panelu ok. 88 mm 59 mm 4 mm Masa,2 k (bez wypos. dodatkowego) Informacje mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Specyfikacje POLSKI 2

22 Благодарим Вас за приобретение изделия JVC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства. ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса M. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты. 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА. Батарея Изделия Сведения для пользователей по утилизации старого оборудования и батарей [только Европейсий Союз] Эти символы указывают на то, что изделие и батарея, на которые они нанесены, в конце срока службы не должны утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Утилизация данного изделия и батареи должна осуществляться в соответствии с требованиями национального законодательства или другими правилами, действующими в Вашей стране и городе. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете возможный ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Уведомление: Надпись Pb под символом батарей указывает на то, что данная батарея содержит свинец... Предупреждение: Остановите автомобиль перед началом работы с устройством. Предостережение: Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля. Слишком высокая громкость во время вождения может стать причиной аварии. Не используйте устройства USB, SD или ipod/ iphone, если это может отрицательно повлиять на безопасность вождения. Предостережение, касающееся настройки громкости: По сравнению с другими источниками воспроизведения цифровые устройства (CD/ USB/SD) создают незначительный шум. Уменьшите громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе. Температура внутри автомобиля: Если Вы припарковали Ваш автомобиль на длительное время в жаркую или холодную погоду, перед тем, как включать это устройство, подождите до тех пор, пока температура в автомобиле не придет в норму. Конденсация: Если автомобиль оборудован установкой для кондиционирования воздуха, возможна конденсация влаги на оптической линзе. Это может приводить к ошибкам при чтении диска. В этом случае извлеките диск и дождитесь испарения влаги. 2 РУCCKИЙ

23 Подключение и отключение панели управления Как перенастроить Ваше устройство Запрограммированные настройки будут также удалены. Принудительное извлечение диска (Удерживать) Будьте осторожны, не уроните диск при извлечении. Если это не поможет, попробуйте перенастроить приемник. Обслуживание Очистка устройства В случае загрязнения протрите панель сухой силиконовой или иной мягкой тканью. Несоблюдение данной меры предосторожности может привести к повреждению устройства. Очистка разъемов В случае загрязнения очищайте разъемы устройства и панели. С помощью хлопчатобумажной ткани или салфетки. Cодержание Подготовка... 4 Отмена демонстрации функций дисплея Настройка часов Основные операции... 4 Радио... 6 CD/USB... 8 SD... 9 ipod/iphone... 0 Внешние компоненты... Bluetooth... Регулировка цвета подсветки... 2 Регулировка яркости... 3 Регулировка звука... 3 Операции с меню... 4 Пульт дистанционного управления... 6 Дополнительная информация... 7 Устранение проблем... 9 Технические характеристики Как читать это руководство: Данное руководство описывает операции с использованием кнопок, расположенных на панели управления. < > указывает на отображения на панели управления. [XX] указывает на изначальную настройку элемента меню. В соответствии с Законом Российской Федерации О защите прав потребителей срок службы (годности) данного товара по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре. Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним. РУCCKИЙ 3

24 Подготовка Отмена демонстрации функций дисплея Демонстрация отображения включена всегда, до тех пор, пока она не будет отменена. (Удерживать) Настройка часов (Удерживать) 2 Выберите <CLOCK>. 2 3 Выберите <DEMO OFF>. (Начальная настройка) 3 Выберите <CLOCK SET>. 4 Установите час. 4 Нажмите MENU, чтобы выйти. (Начальная настройка) 5 Установите минуты. 6 Выберите <24H/2H>. Основные операции Сведения об отображении Изменение отображаемой информации. (нажмите) Прокрутка текущей информации отображения. (Удерживать) 7 Bыберите <24 HOUR> или <2 HOUR>. 8 Нажмите MENU, чтобы выйти. Радио Источник CD/USB/SD ipod/iphone (HEAD MODE/ IPOD MODE) ipod/iphone (EXT MODE) Внешние компоненты (AUX) Аудио Bluetooth Отображение Станция системы данных, отличных от Radio Data System: Частота Часы Станция FM Radio Data System: Название радиостанции (PS) Частота Тип передачи (PTY) Часы (возврат в начало) Название альбома/исполнитель* Название дорожки* дорожки/ время воспроизведения дорожки/часы (возврат в начало) * Надпись NO NAME появляется для обычных компакт-дисков или компакт-дисков без записи. EXT MODE Часы F-AUX или R-AUX Часы BT AUDIO Часы 4 РУCCKИЙ

25 Панель управления Диск управления Окно дисплея Загрузочный отсек Извлеките диск Основные операции Пульт дистанционного управления Отсоединение панели Отсек для SD-карты Входной USB-разъем Телеметрический датчик Передний входной разъем AUX Направьте пульт дистанционного управления на датчик. НЕ подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. При нажатии и удерживании следующих кнопок... Панель Пульт управления дистанционного Общая функция управления Включение. Выключение питания. (Удерживать) /SOURCE Нажмите кнопку /SOURCE на панели управления и поверните колесо управления в течение двух секунд, чтобы выбрать источник. SOURCE Нажмите несколько раз, чтобы выбрать источник. Диск VOL - / + Настройка уровня звука. управления Выбор элементов. (переверните) Диск управления (нажмите) Отключает звук или приостанавливает воспроизведение. Нажмите кнопку еще раз для включения звука или возобновления воспроизведения. Подтверждение выбора. SD Переключает на источник SD. ( стр. 9) Кнопки с цифрами ( - 6) EQ SOUND / / / / Выбирает запрограммированные станции. Сохраняет текущую станцию на выбранную цифровую кнопку. (Удерживать) ( стр. 6) Осуществляет выбор запрограммированного режима звучания. ( стр. 3) Включение или выключение функции резервного приема TA. ( стр. 7) Осуществляет вход в режим поиска PTY. (Удерживать) ( стр. 7) Возврат к предыдущему меню. Осуществляет выход из меню. (Удерживать) Осуществляет выбор запрограммированной радиостанции. ( стр. 6) Осуществляет выбор папки MP3/WMA. ( стр. 8) Автоматически осуществляет поиск радиостанции. ( стр. 6) Осуществляет поиск радиостанции в ручном режиме. (Удерживать) Выбор дорожки. ( стр. 8, 0) Быстрая перемотка дорожки вперед или назад. (Удерживать) РУCCKИЙ 5

26 Радио Поиск радиостанции B A Bыберите <FM> или <AM>. Автоматический поиск. (нажмите) Ручной поиск. (Удерживать) После того как замигает надпись M, повторно нажимайте кнопку. Индикатор ST загорается при приеме стереосигнала FM-трансляции достаточного уровня. Сохранение радиостанций в памяти Программирование вручную Можно сохранить 8 FM-радиостанций и 6 AMрадиостанций. При прослушивании радиостанции... (Удерживать) Запрограмированный номер мигает, и отображается надпись MEMORY. Текущая станция сохранена на выбранную цифровую кнопку ( - 6) или (Удерживать) Мигает надпись PRESET MODE. 2 Выбор запрограммированного номера. Запрограмированный номер мигает, и отображается надпись MEMORY. Автоматическое программирование (только FM) SSM (Strong-station Sequential Memory последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом) Можно запрограммировать до 8 радиостанций FM. (Удерживать) 2 <TUNER> <SSM> <SSM 0 06> Мигает надпись SSM. Когда все радиостанции будут сохранены, SSM перестанет мигать. Чтобы запрограммировать <SSM 07 2>/ <SSM 3 8>, повторите действия и 2. Выбор запрограммированной радиостанции или Выбрать запрограммированную радиостанцию можно также с помощью /. Установка таймера на радио Вы можете включить запрограммированную радиостанцию в определенное время вне зависимости от текущего источника. (Удерживать) 2 <TUNER> <RADIO TIMER> <OFF>/<ONCE>/ <DAILY> [OFF] Отменяет таймер радио. ONCE Активирует один раз. DAILY Активирует ежедневно. 3 Выберите запрограммированную радиостанцию. <FM>/<AM> <0>... <8> для FM/ <0>... <06> для AM 4 Установите время активации. 5 Нажмите MENU, чтобы выйти. загорается по завершении установки таймера радио. Можно установить только один таймер. Установка нового таймера автоматически отменит предыдущую настройку. Таймер радио не будет активирован, если изделие выключено, или если <AM> установлено на <OFF> после выбора радиостанции AM для таймера. 6 РУCCKИЙ

27 Следующие функции доступны только при прослушивании радиостанций FM Radio Data System. Резервный прием NEWS (Удерживать) Радио Поиск любимых программ поиск по типу программы (PTY) 2 Выберите код PTY. (Удерживать) Начнется поиск PTY. Если есть радиостанция, передающая в эфир программу того же кода PTY, что был Вами выбран, осуществляется настройка на эту радиостанцию. Коды PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (музыка), ROCK M (музыка), EASY M (музыка), LIGHT M (музыка), CLASSICS, OTHER M (музыка), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (музыка), OLDIES, FOLK M (музыка), DOCUMENT Активация функции резервного приема TA/новостей Резервный прием позволяет временно переключаться на передачу сообщений о движении на дорогах (TA) или новостей с любого источника, отличного от AM. Резервный прием TA Индикатор TP Резервный прием TA Изделие временно переключится на передачу Горит сообщений о движении на дорогах (TA), если она доступна. Еще не активировано. Настройтесь на другую радиостанцию, Мигает транслирующую сигналы системы радиоданных (Radio Data System). Чтобы деактивировать, еще раз нажмите. 2 <TUNER> <NEWS-STBY> <NEWS ON> Изделие временно переключится на передачу новостей, если она доступна. В случае регулировки громкости в процессе приема сообщений о движении на дорогах или новостей настроенная громкость фиксируется в памяти автоматически. Она будет применена при следующем включении функции приема сообщений о движении на дорогах или новостей. Отслеживание той же программы сетьотслеживающий прием При поездке по региону, где невозможен качественный прием в диапазоне FM, данный приемник автоматически настраивается на другую радиостанцию FM Radio Data System в той же сети, которая может передавать в эфир ту же программу с помощью более сильных сигналов. 2 [AF ON] AF-REG ON OFF (Удерживать) <TUNER> <AF-REG> * Переключается на другую радиостанцию. Программа может отличаться от принимаемой в данный момент программы (загорается индикатор AF). Переключается на другую радиостанцию, транслирующую ту же программу (загорается индикатор AF). Отмена. * AF-REG: Альтернативные частоты - по регионам Автоматический выбор радиостанции поиск программы Если сигнал запрограммированной радиостанции, которую вы выбрали, слабый, изделие осуществит поиск другой радиостанции, транслирующей ту же программу, которая транслируется на запрограммированной радиостанции. <P-SEARCH> ( стр. 5) РУCCKИЙ 7

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

KD-R536/KD-R436/ KD-R435

KD-R536/KD-R436/ KD-R435 ENGLISH РУCCKИЙ KD-R536/KD-R436/ KD-R435 CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD ไทย For canceling the display demonstration, see page 4. / Информацию об отмене демонстрации функций

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция. CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Bluetooth

Инструкция. CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Bluetooth (044)36-05-06 ICQ:495-089-92 (067)469-02-2 ICQ:63-2-859 (099)048-99-03 (093)672-77-76 Инструкция CD/USB автомагнитола JVC KW-R600BTEY c Blueoth В интернет-магазине Винавто Вы также можете купить CD/USB

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) 13Stepup_QSG_E_ELL.indd 1 2013/01/10 12:2 Περιεχόμενα Πριν τη χρήση Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi, MM220 Sweex Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X230 / KD-X130 ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ B5A-0821-Greek/00 [E] JS_JVC_KD_X230_E_CoverGR_00.indd 1 17/8/2015 12:31:11 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΓΡΗΓΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0994-Greek/00 (JKNL) CoverSafety_JS_KWD_KMM_BT34_EN_GR.indd 1 25/11/2013 2:11:34 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 Ηχοσύστηµα Μini Hi-Fi Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα,

Διαβάστε περισσότερα

Use Guide. Краткое руководство по эксплуатации. Hızlı Kullanım Kılavuzu. Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. Phaser 5550. laser printer Quick

Use Guide. Краткое руководство по эксплуатации. Hızlı Kullanım Kılavuzu. Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. Phaser 5550. laser printer Quick Phaser 5550 laser printer Quick Use Guide RU TU EL Краткое руководство по эксплуатации Hızlı Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης DM 2 Rev A Copyright 2008 Xerox Corporation. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION MP- Soundmachine Z x R UM- D-CES DIIT REMO REPET SERCH SS ND x RUM P Z C x -- : Pagina MP- Soundmachine Z Oθ"νη την κατάσταση της ( είτε ) SOURCE επιλογή της STNDY y διακ πτης ενεργοποίησης ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης Ελληνικά ResMed Ltd (Κατασκευαστής) 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia ResMed Corp (Αντιπρόσωπος για τις ΗΠΑ) 14040 Danielson Street

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα BeoSound 4 Συμπλήρωμα Σύστημα μενού Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό του BeoSound 4. Λόγω νέου λογισμικού, το μουσικό σας σύστημα έχει εξοπλιστεί με νέα χαρακτηριστικά. Το σύστημα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά VTE-1016

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά VTE-1016 Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά VTE-1016 7025696 1 Ας ξεκινήσουμε! Σύνδεση του χειριστηρίου στο σύστημα PlayStation TV Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 3 ή DUALSHOCK 4 με το

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации. Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS

Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации. Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσεως Руководство по эксплуатации Wyciskacz do cytryn Στίφτης εσπεριδοειδών Соковыжималка для цитрусовых RUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Wyciskacz do cytryn Szanowni Klienci! Przed

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά

6. ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3. Aux-In 3,5 χιλιοστά FMT-701D Brand: 4905192531669 110585-0002 6. ΕΙΔΗ ΑΚΑΙ FMT-701D CAR FM TRANSMITTER Αναπαραγωγή & μετάδοση αρχείων ήχου, μορφης MP3 Με τηλεχειριστήριο USB και συσκευή ανάγνωσης καρτών SD Slot (Max. 32GB)

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 Πλήκτρο MENU Σύντομο πάτημα: Κλήση/Κλείσιμο μενού χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E

Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0E Σηµειώσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες Γενικά Το iaudio είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της COWON SYSTEMS inc, Aυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-514-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Цифровой Спутниковый Ресивер. Спутниковый Ресивер DVS-S700HD/S701HD РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровой Спутниковый Ресивер. Спутниковый Ресивер DVS-S700HD/S701HD РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Цифровой Спутниковый Ресивер Спутниковый Ресивер DVS-S700HD/S701HD РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ВАЖНО, ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ... 1 2. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ... 2 3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό Σύστημα. Οδηγίες χρήσης. Αγαπητέ καταναλωτή RQTX1053-D. Αρ. μοντέλου SC-HC20

Στερεοφωνικό Σύστημα. Οδηγίες χρήσης. Αγαπητέ καταναλωτή RQTX1053-D. Αρ. μοντέλου SC-HC20 Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό Σύστημα Αρ. μοντέλου SC-HC0 Αγαπητέ καταναλωτή Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Πριν κάνετε τις συνδέσεις, ρυθμίσετε ή θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

An ISO 9001 certified company. QR No: 08-Q TIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

An ISO 9001 certified company. QR No: 08-Q TIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ An ISO 9001 certified company ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ QR No: 08-Q-00449-TIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 50W ΜΕ MP3 PLAYER & DIGITAL FM TUNER / REMOTE CONTROL ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Orlando MP

Orlando MP Radio CD MP3 WMA Orlando MP46 7 646 480 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1 Πλήκτρο ON/ΟFF Σύντομο πάτημα: Σίγαση (Mute) της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CH-X1500/X550 ZMIENIARKA CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ-АВТОМАТ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ LT097-004A [E/EX] POLSKI Dzi kujemy za nabycie produktu firmy JC. Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejszà instrukcjà obs ugi, co umo liwi optymalne wykorzystanie

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) 2 Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH 1-Series

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH 1-Series 1-Series 1/9/2015 101 Ηχείο βάσεως 2 δρόμων Ισχύος 150 WRMS, μαγνητικά θωρακισμένο Απόκριση συχνότητας 48Hz - 32KHz (+/- 3dB) Αντίσταση 8Ω Ευαισθησία 87dB Mid/Bass Drivers 110mm με κώνους από ανοδυομένο

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина Favorit 99000I Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Посудомоечная машина 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1) Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-62 (1) Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 Πλήκτρο MENU Σύντομο πάτημα: Κλήση/Κλείσιμο μενού χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM MP3 CLIP BLUETOOTH 8GB

ENERGY SISTEM MP3 CLIP BLUETOOTH 8GB ENERGY SISTEM MP3 CLIP BLUETOOTH 8GB Εγχειρίδιο χρήσης Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Energy MP3 Clip Bluetooth, ένα MP3 player με ενσωματωμένο ραδιόφωνο για να ακούτε την μουσική σας.

Διαβάστε περισσότερα