Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο. Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008, µεταξύ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο. Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008, µεταξύ:"

Transcript

1 Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 Στην Αθήνα, σήµερα ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008, µεταξύ: Του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (εφεξής «ΥΠΕΠΘ»), µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Ανδρέα Παπανδρέου 37), όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη, και Του Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παγκόσµιων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011» (εφεξής «Αθήνα 2011»), µε έδρα την Αθήνα (Ολυµπιακά Ακίνητα Γουδί), όπως νόµιµα εκπροσωπείται από την Πρόεδρό του κυρία Γιάννα εσποτοπούλου. ΕΠΕΙ Η: 1. Με την υπ αριθµ. 2260/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 28/Υ.Ο.../ ) συγκροτήθηκε Επιτροπή ιεκδίκησης των Παγκόσµιων Αγώνων Special Olympics του 2011, στο φάκελο υποψηφιότητας της οποίας ανελήφθη, µεταξύ άλλων, και η υποχρέωση προώθησης κάθε αναγκαίας και πρόσφορης πρωτοβουλίας και συνεργασίας, ακόµη και νοµοθετικής, για τη διευκόλυνση του έργου της διοργανώτριας πόλης και την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήµατος (φάκελος ελληνικής υποψηφιότητας, Section III, Chapter 1), 2. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ιεθνούς Επιτροπής Special Olympics, η οργάνωση και διεξαγωγή των Αγώνων του 2011 ανατέθηκε στην Αθήνα (εφεξής οι «Αγώνες»),

2 3. Με την υπ αριθµ. 1217/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 35/Υ.Ο.../ ) συγκροτήθηκε η «Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσµιων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011», και 4. Με το από Μνηµόνιο, που συνυπογράφηκε ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας από τους εκπροσώπους της Πολιτείας, της Αθήνα 2011 και της ιεθνούς Επιτροπής Special Olympics, ανελήφθη και επισήµως η ευθύνη της από κάθε πλευράς άρτιας προετοιµασίας, οργάνωσης και διεξαγωγής των Αγώνων, οι οποίοι αναµένεται να προσελκύσουν αθλητές, προπονητές, κριτές και διαιτητές, εθελοντές, µέλη οικογενειών των αθλητών και χιλιάδες θεατές και δηµοσιογράφους από κάθε γωνιά της υφηλίου ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, το ΥΠΕΠΘ και η Αθήνα 2011, επιβεβαιώνοντας τη διακηρυγµένη πρόθεσή τους να συνεργασθούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά για την επιτυχία του εγχειρήµατος, προσέρχονται στην υπογραφή του παρόντος Μνηµονίου, µε το οποίο συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Αντικείµενο του παρόντος Μνηµονίου αποτελεί η σύµφωνα µε τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις της Αθήνα 2011, όπως αυτές περαιτέρω θα εξειδικευθούν στο αναλυτικό Κατευθυντήριο Σχέδιό της (Master Plan) το οποίο θα συνταχθεί από την Αθήνα 2011, αλλά και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο επίσης θα συνταχθεί από την Αθήνα 2011 µε τη συµβολή του ΥΠΕΠΘ στα σηµεία που χρειάζεται, το οποίο τα µέρη θα εκπονήσουν µε βάση την αρµοδιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο (άρθρο 3 κατωτέρω), καθώς και η περαιτέρω περιγραφή των έργων, υπηρεσιών και δράσεων αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ που συναρτώνται µε τη διεξαγωγή των Αγώνων. 2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες, τοµείς και δράσεις, αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ: α) Εισαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Special Olympics «So get into it» σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. β) Ενθάρρυνση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους των Σχολών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

3 και του Παντείου Πανεπιστηµίου για την πραγµατοποίηση Ηµερίδων και ιαλέξεων, ώστε να ενηµερωθούν οι φοιτητές για τους Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics Αθήνα 2011 και αναλάβουν, εθελοντικά, (ως µέρος της πρακτικής τους εξάσκησης), την υποστήριξή τους σε ό,τι έχει σχέση µε την επικοινωνία και δηµοσιογραφική τους κάλυψη. γ) Υποστήριξη του Προγράµµατος «ΠΟΛΙΣ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ» (Host Town) των Αγώνων, µέσω των κατά τόπους δοµών της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και των Τοπικών Συµβουλίων Νέων (ΤΟΣΥΝ), µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, καθώς επίσης και συµµετοχή της Αθήνα 2011 στα περιφερειακά «Ανοιχτά ιήµερα» της Γενικής Γραµµατείας, που απευθύνονται στα ΤΟΣΥΝ. δ) Συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και µε τον Ενιαίο ιοικητικό Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, µε σκοπό την προσέλκυση εθελοντών στο Πρόγραµµα Εθελοντισµού των Αγώνων του 2011, καθώς και τη θέσπιση σχετικών πολιτικών και διαδικασιών και συστήµατος κινήτρων συµµετοχής και από κοινού υποβολής αντίστοιχων φακέλων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που θα προτείνει η οργανωτική επιτροπή Αθήνα ε) Συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς για το σχεδιασµό του θεµατικού περιεχοµένου της Παγκόσµιας Συνόδου Νεολαίας (Global Youth Summit), από κοινού µε τη ιεθνή Επιτροπή Special Olympics, καθώς και την από κοινού υποβολή φακέλων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που θα προτείνει η οργανωτική επιτροπή Αθήνα 2011, αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση της διοργάνωσης της Συνόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. στ) Παραχώρηση των κατασκηνώσεων του ΥΠΕΠΘ (περιοχή Αγίου Ανδρέα) για τη χρησιµοποίησή τους από την Οργανωτική Επιτροπή, ως µέρος του χωριού Special Olympics και διάθεση του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησής τους και ζ) ιερεύνηση τυχόν δυνατοτήτων βελτίωσης των υπαρχουσών υποδοµών των κατασκηνώσεων (κτίρια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κλπ) στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ. η) Συµµετοχή της Αθήνα 2011 στο Συνέδριο µε θέµα «Τα ικαιώµατα του Παιδιού στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα», που διοργανώνεται το Νοέµβριο του 2008 από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα ικαιώµατα του Παιδιού της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.

4 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Για την αποτελεσµατικότερη συνεργασία στο πλαίσιο του κατ άρθρο 1 αντικειµένου του παρόντος Μνηµονίου, τα µέρη αναλαµβάνουν να συστήσουν Οµάδα Εργασίας, η οποία θα µελετήσει εκ του σύνεγγυς τα δεδοµένα που θα προκύψουν από τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος Μνηµονίου και θα εξειδικεύσει τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε βάση την αντίστοιχη αρµοδιότητα, ώστε να αποτυπωθούν στην αναλυτική οριστική σύµβαση, την οποία τα µέρη επιφυλάσσονται να υπογράψουν. 2. Τα µέρη οφείλουν να ορίσουν τα κατάλληλα εκείνα πρόσωπα, που θα συµµετέχουν στην Οµάδα Εργασίας, το δυνατό συντοµότερο και πάντως όχι αργότερα από την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος µνηµονίου. Η Οµάδα Εργασίας θα ρυθµίσει αυτόνοµα τα της λειτουργίας της. Ως υπεύθυνος της Οµάδας Εργασίας από πλευράς ΥΠΕΠΘ ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΠΘ συνεπικουρούµενος από την κα Σταυρίδου Τζούλια, συντονίστρια προγραµµάτων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ και υπεύθυνος της Οµάδας Εργασίας από πλευράς Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς συνεπικουρούµενος από την κα Βερναδάκη Ζαµπία, συντονίστρια προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, ενώ από πλευράς Αθήνα 2011 ο κ. Γιάννης Πυργιώτης, Εκτελεστικός ιευθυντής, συνεπικουρούµενος από την κα ήµητρα Ήγκαν, υπεύθυνη προγράµµατος «So Get Into It», και την κα Παναγιώτα Μάντη, συντονίστρια προγραµµάτων «Πόλις Αµφιτρύων» και Global Youth Summit. Οι παραπάνω υπεύθυνοι της Οµάδας Εργασίας αποτελούν και τους επιδιαιτητές, που από κοινού θα επιλύουν τυχόν προβλήµατα στη λειτουργία της Οµάδας Εργασίας. 3. Έξοδα ή δαπάνες συµµετοχής των εκπροσώπων των δύο µερών στην Οµάδα Εργασίας βαρύνουν το κάθε µέρος αποκλειστικά και κανένα από τα δύο µέρη δεν δικαιούται να αξιώσει από το άλλο οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση. 4. Η Οµάδα Εργασίας ΥΠΕΠΘ/Αθήνα 2011 ή µέλη αυτής, δύναται να συµµετέχουν σε ή να συνεπικουρούνται από άλλες Οµάδες Εργασίας ή Επιτροπές, τις οποίες θα συγκροτήσει η Αθήνα 2011 ή το ΥΠΕΠΘ, µε βάση την αντίστοιχη αρµοδιότητα.

5 ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 1. Η οργανωτική επιτροπή Αθήνα 2011 αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο µε τη συµβολή του ΥΠΕΠΘ στα σηµεία που χρειάζεται, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις και ανάγκες διεξαγωγής των Αγώνων, σύµφωνα µε τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις της Αθήνα 2011 και το οποίο θα ενσωµατωθεί στην οριστική σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ ΥΠΕΠΘ και Αθήνα Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αναφέρεται ιδίως: α) στις επιµέρους ενέργειες ή εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των ειδικότερων υπηρεσιών και δράσεων και την κατανοµή τους µεταξύ των µερών, β) στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (υπηρεσιών και δράσεων), αξιοποιώντας και το Κατευθυντήριο Σχέδιο της Αθήνα 2011, γ) στους εµπλεκόµενους φορείς και τους κατά περίπτωση επισπεύδοντες του κάθε µέρους, και δ) στο εκτιµώµενο κόστος ανά ενέργεια/φάση, µαζί µε την εκτιµώµενη πηγή χρηµατοδότησης. 3. Το αντικείµενο του έργου (των υπηρεσιών/δράσεων) θα µπορεί ασφαλώς να εξειδικευθεί περαιτέρω στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, ιδίως ως προς τον ακριβή προσδιορισµό του, τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κ.λ.π. 4. Το επιχειρησιακό σχέδιο σε κάθε περίπτωση χρήσιµο είναι να καλύπτει και την «επόµενη µέρα», δηλαδή την αξιοποίηση της εµπειρίας που θα αποκτηθεί στους Αγώνες, πάντοτε µε βάση τον επιµερισµό της αρµοδιότητος των δύο µερών.

6 ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για την ευόδωση της σκοπούµενης συνεργασίας, κάθε µέρος θα έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από το άλλο κάθε συναφώς αναγκαία πληροφορία, περιλαµβανοµένης και της πρόσβασης στον/ους τόπο/ους εργασίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ως προθεσµία κατάθεσης από την Αθήνα 2011 του πρώτου σχεδίου του κατά το άρθρο 3 Επιχειρησιακού Σχεδίου, µαζί µε προσχέδιο της οριστικής σύµβασης ορίζεται η 15 η εκεµβρίου Ως προθεσµία ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και κατάρτισης της οριστικής σύµβασης από την Αθήνα 2011 µε τη συµβολή του ΥΠΕΠΘ στα σηµεία που χρειάζεται, ορίζεται η 28 η Φεβρουαρίου ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι επιδιαιτητές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ανωτέρω θα επιλαµβάνονται και κάθε άλλου θέµατος, που αφορά το παρόν µνηµόνιο και ιδίως την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και οφείλουν να εξευρίσκουν κοινά αποδεκτές λύσεις. Εάν κάτι τέτοιο παρίσταται απολύτως αδύνατο, οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως τυχόν υποδείξεις ή διαπιστώσεις στους εν αρχή εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ ή της Αθήνα 2011, οι οποίοι θα φέρουν και την ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων. 2. Το παρόν τροποποιείται µόνον εγγράφως. Σε πίστωση των ανωτέρω υπεγράφη το παρόν Μνηµόνιο σε δύο (2) πρωτότυπα, των µερών λαβόντων από ένα (1). Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Η Πρόεδρος του «Αθήνα 2011» και Θρησκευµάτων Ευριπίδης Στυλιανίδης Γιάννα εσποτοπούλου

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα