Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος. Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας. Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο. Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση κατόπιν εντολής που θα δίδεται στον ανάδοχο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ή τμηματικά) εφ όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ αυτά. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 με το ΦΠΑ. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2012 είναι ,00 ευρώ (Κ.Α οικονομικού έτους 2012) και προέρχεται από έσοδα. Θραψανό, 2/4/2012 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, 2/4/2012 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δημήτρης Μιχάλακας ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ά ρ θ ρ ο 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται για παραλαβή σε αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Την Υπ. Αποφ /93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ /93) β) Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ» Σε περίπτωση που η αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει το εκάστοτε ορισμένο χρηματικό όριο ( ), η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Κ. Α ρ θ ρ ο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με τους όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Οι κατατεθιμένες προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 3 (τρεις) μήνες. Α ρ θ ρ ο 4 ο Δημοσίευση Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο βαραίνει τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ) άρθρο 4. Α ρ θ ρ ο 5 ο Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε ορισμένο χρόνο προκειμένου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις ( Άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ) και σ αυτήν θα καθοριστεί επίσης ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών.

4 Α ρ θ ρ ο 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή επί της υπογραφής της σύμβασης και καθορίζεται σε 10% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ (Άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) και απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το συμβατικά οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 7 ο Παραλαβή Υλικών Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής συμφωνά με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου και αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Άρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται. Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού. Α ρ θ ρ ο 8 ο Πλημμελής κατασκευή - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Εάν κατά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή διαπιστωθεί μερική ή ολική μη τήρηση των όρων της σύμβασης και της προσφοράς του αναδόχου ή διαπιστωθούν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τα μη παραληφθέντα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Επίσης, εφόσον υπάρξει αδικαιολογήτως υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, είτε ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις του, τότε επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και κατά περίπτωση δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ.35 του ΕΚΠΟΤΑ. Α ρ θ ρ ο 9 ο Έξοδα δημοσίευσης, Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλων των βάσει των κείμενων διατάξεων εξόδων δημοσίευσης, φόρων, τελών και κρατήσεων. Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ. Θραψανό, 2/4/2012 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, 2/4/2012 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δημήτρης Μιχάλακας ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ.νση : Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού Θραψανό Νομός Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ Τηλ Fax: Θραψανό, Αρ. Πρωτ Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ /93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 14/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Υ.Α /93) και έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 2.250,00. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % και προέρχεται από έσοδα του Δήμου. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2012 είναι ,00 ευρώ. Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση. Γλώσσα Ελληνική. Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 4 η Ιουλίου 2012,ημέρα Τετάρτη μέχρι της 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου. Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή. Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο (αρμόδιος υπάλληλος Δ.Μιχάλακας ) Ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Καλογεράκης

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει προχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό συμφώνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ για της ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Α ρ θ ρ ο 1 ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού O διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θραψανό, έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, την 4 η Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και έως της 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 2 ο Προϋπολογισμός Προμήθειας Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ 23%. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2012 είναι ,00 ευρώ προέρχεται από έσοδα του Δήμου και βαρύνει τον Κ.Α του τρέχοντος οικονομικού έτους. Α ρ θ ρ ο 3 ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Οι υποβληθείσες προσφορές θα επιδίδονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : 1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό ( Αρθρ.5,6,7,8 και10 της παρούσας διακήρυξης ) 2.Σφραγισμενο φάκελο με την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την παραπάνω ορισμένη ώρα, μετά το πέρας της οποίας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 «αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών» του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά (ή με άλλο τρόπο) την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας Θραψανό

7 Νομός Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ (υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ») Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με της όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Της απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες είτε ακόμα δεν δύναται να εκτιμηθεί σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες της όρους της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ.. Οι προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Α ρ θ ρ ο 4 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί είτε οίκοι κατασκευαστών είτε αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που να καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. Α ρ θ ρ ο 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν : (α) πρωτότυπο Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, όπου να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος αυτό, με ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. (β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας, δηλαδή ποσού 2.250,00. (ολογράφως : Δυο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ ) που θα απευθύνεται στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από Τράπεζα είτε από άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε από ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. (γ) πρωτότυπο Τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με της ελλείψεις η ασάφειες, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. (δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται : 1. Ο προσφέρον δεν εμπίπτει της περιορισμούς του άρθρου 4, παρ.3 Ν2286/95, δηλ. δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από της διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 2. Ότι ο προσφέρον έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, της οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, της και της ισχύουσες διατάξεις που διέπουν της διαγωνισμούς προμηθειών των Ο.Τ.Α.. Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα οφείλουν να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανώτερα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Α ρ θ ρ ο 6 ο Τιμές προμήθειας Κρατήσεις Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού.

8 Η προμήθεια δύναται να εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. Α ρ θ ρ ο 7 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Με την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή επί της υπογραφής της σύμβασης και καθορίζεται σε 10% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ (Άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) που θα ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο εγγύησης της προσφοράς και απευθύνεται το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 8 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών θα καθορίζεται της προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος της αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα (μερικά ή ολικά) που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας, που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί κατά την παραλαβή. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του της έτους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί της ανωτέρω ενέργειες, τότε ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες αντικατάστασης σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. Α ρ θ ρ ο 9 ο Δασμοί εισαγωγής Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη της ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό. Κατόπιν αυτού η τιμή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασμούς. Α ρ θ ρ ο 10 ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή κατά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ. του παρόντος. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό η συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με της ελλείψεις η ασάφειες, αιτιολογημένα, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 11 ο Λήψη Πληροφοριών-Δημοσίευση Αντίγραφο της διακηρύξεως της θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο (αρμόδιος υπάλληλος Δ. Μιχάλακας ). Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται για παραλαβή σε αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με της διατάξεις : α) Την Υπ. Αποφ /93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ /93) β) Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Γ) Της διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ» Σε περίπτωση που η αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει το εκάστοτε ορισμένο χρηματικό όριο ( ), η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Κ. A/A ΑΡΔΡΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ASETON δοχείο 10 λιτρων 2 Αερεξαγωγός (εξαεριστικό) 1'' χυτοσίδηρος 3 Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ100 4 Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ50 5 Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ65 6 Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ125 7 Βάνα σφαιρική 1'' CIM 8 Βάνα σφαιρική 2 1/2'' CIM 9 Βάνα σφαιρική 2'' CIM 10 Βάνα σφαιρική 3'' CIM ΑΡΘΡΟ 3 ο (α)τεχνικές Προδιαγραφές 11 Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16 ΑΤΜ Φ50χ 12 Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16 ΑΤΜ Φ80χ 13 Βάνες σφαιρική 1 1/2'' CIM 14 Βίδες 5/8'' 5cm & παξιμάδια 15 Βίδες 5/8'' 6cm & παξιμάδια 16 Βίδες 5/8'' 7cm & παξιμάδια 17 Βίδες 5/8'' 9cm & παξιμάδια 18 Βίδες για 22κλειδί & παξιμάδια Βίδες ζιμπό 20 Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90 21 Γωνία P.E. Φ63 45 ευθαίων άκρων 22 Γωνία P.E. Φ63 90 ευθαίων άκρων

10 23 Γωνία P.E. Φ90 45 ευθαίων άκρων 24 Γωνία P.E. Φ90 90 ευθαίων άκρων 25 Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' γαλβανιζέ κορδονάτες 26 Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 2'' γαλβανιζέ κορδονάτες 27 Γωνία μονοσωλήνιου 18χ1/2'' θηλυκές ορειχάλκινο 28 Γωνία μονοσωλήνιου 18χ18χ2 ορειχάλκινο 29 Γωνία οξυγόνου Φ50 30 Γωνία οξυγόνου Φ80 31 Γωνία σιδερένιες 2'' μέσα-μέσα βόλτα γαλβανιζέ κορδονάτες 32 Γωνία φλαντζωτές 50χ50 33 Γωνία φλαντζωτές 80χ80 34 ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤ, ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ Φ80/16atm 35 Δίσκοι κοπής μετάλλου μεσαίοι inox 36 Δίσκοι κοπής μετάλλου μικροί inox 37 Ελαστικος δακτύλιος Φ63 38 Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1'' 39 Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1/2'' 40 Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 3/4'' 41 Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ125 για μανσόν 43 Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ140 για μανσόν 45 Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ160 για μανσόν 47 Ελαστικος δακτύλιος Φ63 για μανσόν 48 Ελαστικος δακτύλιος Φ90 49 Ελαστικος δακτύλιος Φ90 για μανσόν 50 Ενωτικα με λάστιχο Φ50 θηλυκό 51 Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό 52 Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Ηλεκτροδια 2,5 πακέτο 57 Ηλεκτροδια 3 πακέτο 58 ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ32 62 ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ50 63 ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ63 64 ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ75 65 ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ90 66 θήλυ ενωτικο Φ110χ με λάστιχα 67 θήλυ ενωτικο Φ63χ με λάστιχα 68 θήλυ ενωτικο Φ90χ με λάστιχα 69 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ JEL- FLUX ή επώνυμο ισοδύναμο / υγρό καθαριστικό χαλκού συσκευασμένο 70 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 3/4 της ίντσας Φ63X1/2'' 71 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1 ίντσας Φ90 72 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1/2 ίντσας Φ90 73 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1ίντσας Φ63 74 Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 10 παροχες 1

11 75 Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 4 παροχες 1 76 Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 8 παροχες 1 77 Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 65 με 8 παροχες 1 78 Κολλεκτέρ 2'' όρθιο 6 οπών παροχής 1'' 79 Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ50 80 Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ65 81 Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ80 82 Κρουνοί Σφαιρικοί Φ1 83 Κρουνοί Σφαιρικοί Φ1/2 84 Λαιμος για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου 85 Λαιμος Φ110 και φλάντζες τόρνου 86 Λαιμος Φ75 και φλάντζες τόρνου 87 ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ90 91 ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ Μανόμετρο 0-16 ATM 93 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ110χ με λάστιχα 94 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ125χ με λάστιχα 95 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ160χ με λάστιχα 96 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ200χ με λάστιχα 97 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ250χ με λάστιχα 98 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ63χ με λάστιχα 99 μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ90χ με λάστιχα 100 Μαστος γαλβανιζέ 2'' 101 Μειωτής πίεσης 1'' 16 ATM 102 Μικτοί σύνδεσμοι Φ32χ1'' PE ευθαίων άκρων 103 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' αρσενικοί PE ευθαίων άκρων 104 Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' θηλυκοί PE ευθαίων άκρων 105 ΝΗΜΑ LOCTITE ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκευασμένο κατάλληλο για στεγάνωση/ σύσφιξη 106 Ορθοστάτης Φ50χ1m γαλβανιζέ πράσινη 107 Ορθοστάτης Φ65χ1m γαλβανιζέ πράσινη 108 Ορθοστάτης Φ80χ1m γαλβανιζέ πράσινη 109 πλαστική σωλήνα PVC Φ110χ/10 ΑΤΜ 110 πλαστική σωλήνα PVC Φ140χ/10 ΑΤΜ 111 πλαστική σωλήνα PVC Φ160χ/ 10 ΑΤΜ 112 πλαστική σωλήνα PVC Φ200χ/16ατμ 113 πλαστική σωλήνα PVC Φ90χ/10 ΑΤΜ 114 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' θηλυκά 115 Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' αρσενικά 116 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 1/2'' αρσενικά 117 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 1/2'' θηλυκά 118 Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' θηλυκά 119 Ρακόρ σύσφιξης σιδήρου 1'' για σιδηροσωλήνα 120 Σέλα κολλητη για P.E. 110*2 121 Σέλες κολλητές για P.E. 75χ2 122 Σέλες κολλητές για P.E. 90χ2 123 Συστολές P.E. Φ90χ75 ευθαίων άκρων 124 Συστολή P.E, Φ75χ63 ευθαίων άκρων 125 Συστολή P.E. Φ90χ63 ευθαίων άκρων 126 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2''χ1''

12 127 Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2''χ1'' 128 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2''χ1 1/2'' 129 Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2''χ1 1/2'' 130 Συστολή δύο κεφαλών Φ90χ63 μαντεμένια 131 Συστολή δύο κεφαλών Φ90χ63 MANTEMI 132 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ / ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm 133 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm 134 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm 135 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm 136 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm 137 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ/ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ * σωλήνα PVC Φ125χ/10 ΑΤΜ 139 ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ -Φ50 ΜΗΚΟΥΣ 90εκ. ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ50 γαλβανιζέ 140 ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ -Φ65 ΜΗΚΟΥΣ 90εκ. ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ65 γαλβανιζέ 141 Σωλήνας γαλβανιζέ 2 πράσινος 142 Τάπες 1'' αρσενικές σιδερένιες γαλβανιζέ 143 Τάπες 1'' θηλυκές σιδερένιες γαλβανιζέ 144 Τάπες 1/2'' αρσενικές γαλβανιζέ 145 Τάπες 1/2'' θηλυκές γαλβανιζέ 146 Τάπες 2'' αρσενικές γαλβανιζέ 147 Τάπες 2'' θηλυκές γαλβανιζέ 148 Τάπες 3/4'' γαλβανιζέ 149 ΤΑΥ γαλβανιζε 1'' κορδονάτα 150 ΤΑΥ γαλβανιζέ 2'' κορδονάτα 151 ΤΑΥ γαλβανιζέ 2'' κορδονάτο 152 ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ50/ ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ80/ ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ80/ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Φ75 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ Ταυ γαλβανιζε 1'' κορδονάτο 157 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1" 158 ΤΑΥ ΜΟΝΟΣ/ΝΙΟΥ (ΡΑΚΟΡ) 18x18x2 159 ΤΑΥ ΜΟΝΟΣ/ΝΙΟΥ (ΡΑΚΟΡ) 22x22x ΤΑΥ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΑ 1/2" 161 ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ65 σπαστό 163 ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ Τυφλές φλάντζες Φ Τυφλές φλάντζες Φ Τυφλή φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ τυφλή φλάντζα Φ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ τύπου MADALENA ή επώνυμο ισοδύναμο ΛΑΔΙΟΥ 1" ορειχάλκινο πολλαπλής ριπής με ζευγάρι ρακόρ 16atm ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ τύπου MADALENA ή επώνυμο ισοδύναμο ΛΑΔΙΟΥ 1/2" ορειχάλκινο πολλαπλής ριπής με ζευγάρι ρακόρ 16atm 172 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAPP GAS ή επώνυμο ισοδύναμο 173 φλάντζα Φ75 τόρνου 174 φλάντζα Φ110 τόρνου 175 φλάντζα Φ90 τόρνου 176 Φλάντζες τόρνου κατασκευών Φ50

13 177 Φλάντζες τόρνου κατασκευών Φ Φλάντζες Φ50 X 2'' 179 Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ -τυπου ΚΑΜΠΑΝΑ Φ160 Τα αναφερόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν τις κατά το νόμο οριζόμενες πιστοποιήσεις. Θραψανό, 2/4/2012 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, 2/4/2012 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δημήτρης Μιχάλακας ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τεμάχια Ποσότητα Μέτρα Τιμή Σύνολο 1 ASETON δοχείο 10 λιτρων Αερεξαγωγός (εξαεριστικό) 1'' χυτοσίδηρος Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ Βάνα ελαστικής Έμφραξης 16 ΑΤΜ Φ Βάνα σφαιρική 1'' CIM Βάνα σφαιρική 2 1/2'' CIM Βάνα σφαιρική 2'' CIM Βάνα σφαιρική 3'' CIM Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) ΑΤΜ Φ50χ Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) ΑΤΜ Φ80χ 13 Βάνες σφαιρική 1 1/2'' CIM Βίδες 5/8'' 5cm & παξιμάδια Βίδες 5/8'' 6cm & παξιμάδια Βίδες 5/8'' 7cm & παξιμάδια Βίδες 5/8'' 9cm & παξιμάδια Βίδες για 22κλειδί & παξιμάδια Βίδες ζιμπό Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ Γωνία P.E. Φ63 45 ευθαίων άκρων Γωνία P.E. Φ63 90 ευθαίων άκρων Γωνία P.E. Φ90 45 ευθαίων άκρων Γωνία P.E. Φ90 90 ευθαίων άκρων Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' γαλβανιζέ κορδονάτες Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 2'' γαλβανιζέ κορδονάτες 27 Γωνία μονοσωλήνιου 18χ1/2'' θηλυκές ορειχάλκινο Γωνία μονοσωλήνιου 18χ18χ2 ορειχάλκινο Γωνία οξυγόνου Φ Γωνία οξυγόνου Φ Γωνία σιδερένιες 2'' μέσα-μέσα βόλτα γαλβανιζέ κορδονάτες 32 Γωνία φλαντζωτές 50χ Γωνία φλαντζωτές 80χ

15 34 ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤ, ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ Φ80/16atm Δίσκοι κοπής μετάλλου μεσαίοι inox Δίσκοι κοπής μετάλλου μικροί inox Ελαστικος δακτύλιος Φ63 38 Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1'' 39 Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1/2'' Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 3/4'' 41 Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ125 για μανσόν Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ140 για μανσόν Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ160 για μανσόν Ελαστικος δακτύλιος Φ63 για μανσόν Ελαστικος δακτύλιος Φ Ελαστικος δακτύλιος Φ90 για μανσόν Ενωτικα με λάστιχο Φ50 θηλυκό Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Ηλεκτροδια 2,5 πακέτο Ηλεκτροδια 3 πακέτο ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ θήλυ ενωτικο Φ110χ με λάστιχα θήλυ ενωτικο Φ63χ με λάστιχα θήλυ ενωτικο Φ90χ με λάστιχα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ JEL- FLUX ή επώνυμο ισοδύναμο / υγρό καθαριστικό χαλκού συσκευασμένο κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 3/4 της ίντσας Φ63X1/2'' κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1 ίντσας Φ90 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1/2 ίντσας Φ90 κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1ίντσας Φ63 74 Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 10 παροχες Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 4 παροχες Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 8 παροχες Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 65 με 8 παροχες Κολλεκτέρ 2'' όρθιο 6 οπών παροχής 1''

16 Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα 10 1, προσαρμογης Φ Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ Κρουνοί Σφαιρικοί Φ Κρουνοί Σφαιρικοί Φ1/ Λαιμος για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου Λαιμος Φ110 και φλάντζες τόρνου Λαιμος Φ75 και φλάντζες τόρνου ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ, Φ ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ Μανόμετρο 0-16 ATM μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ110χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ125χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ160χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ200χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ250χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ63χ με λάστιχα μανσόν PVC 10 ΑΤΜ, Φ90χ με λάστιχα Μαστος γαλβανιζέ 2'' Μειωτής πίεσης 1'' 16 ATM Μικτοί σύνδεσμοι Φ32χ1'' PE ευθαίων άκρων Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' αρσενικοί PE ευθαίων άκρων Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' θηλυκοί PE ευθαίων άκρων ΝΗΜΑ LOCTITE ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκευασμένο κατάλληλο για στεγάνωση/ σύσφιξη Ορθοστάτης Φ50χ1m γαλβανιζέ πράσινη Ορθοστάτης Φ65χ1m γαλβανιζέ πράσινη Ορθοστάτης Φ80χ1m γαλβανιζέ πράσινη πλαστική σωλήνα PVC Φ110χ/10 ΑΤΜ πλαστική σωλήνα PVC Φ140χ/10 ΑΤΜ πλαστική σωλήνα PVC Φ160χ/ 10 ΑΤΜ πλαστική σωλήνα PVC Φ200χ/16ατμ πλαστική σωλήνα PVC Φ90χ/10 ΑΤΜ Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' θηλυκά Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' αρσενικά Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 1/2'' αρσενικά Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 1/2'' θηλυκά Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζε για σιδήροσωλήνα 2'' θηλυκά 119 Ρακόρ σύσφιξης σιδήρου 1'' για σιδηροσωλήνα Σέλα κολλητη για P.E. 110* Σέλες κολλητές για P.E. 75χ Σέλες κολλητές για P.E. 90χ Συστολές P.E. Φ90χ75 ευθαίων άκρων Συστολή P.E, Φ75χ63 ευθαίων άκρων Συστολή P.E. Φ90χ63 ευθαίων άκρων

17 126 Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2''χ1'' Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2''χ1'' Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2''χ1 1/2'' Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2''χ1 1/2'' Συστολή δύο κεφαλών Φ90χ63 μαντεμένια , Συστολή δύο κεφαλών Φ90χ63 MANTEMI ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ / ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ /ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ 30cm mm ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ/ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ * σωλήνα PVC Φ125χ/10 ΑΤΜ ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ -Φ50 ΜΗΚΟΥΣ εκ. ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ50 γαλβανιζέ ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ -Φ65 ΜΗΚΟΥΣ εκ. ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ Φ65 γαλβανιζέ Σωλήνας γαλβανιζέ 2 πράσινος Τάπες 1'' αρσενικές σιδερένιες γαλβανιζέ Τάπες 1'' θηλυκές σιδερένιες γαλβανιζέ Τάπες 1/2'' αρσενικές γαλβανιζέ Τάπες 1/2'' θηλυκές γαλβανιζέ Τάπες 2'' αρσενικές γαλβανιζέ Τάπες 2'' θηλυκές γαλβανιζέ Τάπες 3/4'' γαλβανιζέ ΤΑΥ γαλβανιζε 1'' κορδονάτα ΤΑΥ γαλβανιζέ 2'' κορδονάτα ΤΑΥ γαλβανιζέ 2'' κορδονάτο ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ50/ ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ80/ ΤΑΥ τριών φλαντζών Φ80/ ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Φ75 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ Ταυ γαλβανιζε 1'' κορδονάτο ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ1" ΤΑΥ ΜΟΝΟΣ/ΝΙΟΥ (ΡΑΚΟΡ) 18x18x ΤΑΥ ΜΟΝΟΣ/ΝΙΟΥ (ΡΑΚΟΡ) 22x22x ΤΑΥ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΑ 1/2" ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ65 σπαστό ΤΑΥ ΧΥΤ/ΡΟ ΦΛΑΤΖΩΤΟ Φ ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ Τυφλές φλάντζες Φ Τυφλές φλάντζες Φ Τυφλή φλάντζα τόρνου κατασκευών Φ τυφλή φλάντζα Φ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ τύπου MADALENA ή επώνυμο ισοδύναμο ΛΑΔΙΟΥ 1" ορειχάλκινο πολλαπλής ριπής με ζευγάρι ρακόρ 16atm ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ τύπου MADALENA ή επώνυμο ισοδύναμο ΛΑΔΙΟΥ 1/2" ορειχάλκινο πολλαπλής ριπής με ζευγάρι ρακόρ 16atm

18 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ MAPP GAS ή επώνυμο ισοδύναμο φλάντζα Φ75 τόρνου φλάντζα Φ110 τόρνου φλάντζα Φ90 τόρνου Φλάντζες τόρνου κατασκευών Φ Φλάντζες τόρνου κατασκευών Φ Φλάντζες Φ50 X 2'' Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχα Φ Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ Φλαντζολάστιχο Φ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ -τυπου ΚΑΜΠΑΝΑ Φ Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.) 36, Στρογγυλευση & Φ.Π.Α. 23 % 8,4151,99 Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.) 45, Θραψανό, 2/4/2012 Ο Συντάξας Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό, 2/4/2012 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δημήτρης Μιχάλακας ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό ΤΚ Τηλ.κέντρο : Fax : , Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος Τηλ. : ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφερόμενες τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού. Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστούν από τη σύμβαση. Η προμήθεια δύναται να εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΩΝ 1. ASETON δοχείο 10lit Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 18,00 Δέκα οκτώ Ευρώ 2. Αερεξαγωγός (εξαεριστικό) 1'' χυτοσίδηρος Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 60,00 Εξήντα Ευρώ 3. Βάνα ελαστικής Εμφραξης 16 ΑΤΜ Φ100 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 110,00 Εκατό Δέκα Ευρώ 4. Βάνα ελαστικής Εμφραξης 16 ΑΤΜ Φ50 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 65,00 Εξήντα Πέντε Ευρώ 5. Βάνα ελαστικής Εμφραξης 16 ΑΤΜ Φ65 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 80,00 Ογδόντα Ευρώ 6. Βάνα ελαστικής Εμφραξης 16 ΑΤΜ Φ125 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 145,00 Εκατό σαράντα πέντε Ευρώ

20 7. Βάνα σφαιρικη 1'' CIM Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 6,00 Εξι Ευρώ 8. Βάνα σφαιρικη 2 1/2'' CIM Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 39,00 Τριάντα Εννέα Ευρώ 9. Βάνα σφαιρικη 2'' CIM Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 18,80 Δέκα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά 10. Βάνα σφαιρικη 3'' CIM Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 54,00 Πενήντα τέσσερα Ευρώ 11. Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16 ΑΤΜ Φ50χ Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 57,60 Πενήντα Επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά 12. Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16 ΑΤΜ. Φ80χ Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 85,80 Ογδόντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά 13. Βάνα σφαιρικη 1. 1/2'' CIM Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 12,40 Δώδεκα Ευρώ και σαράντα λεπτά 14. Βίδες 5/8'' 5cm & παξιμάδια Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,65 Εξήντα πέντε λεπτά 15. Βίδες 5/8'' 6cm & παξιμάδια Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,75 Εβδομήντα πέντε λεπτά 16. Βίδες 5/8'' 7cm & παξιμάδια Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,85 Ογδόντα πέντε λεπτά 17. Βίδες 5/8'' 9cm & παξιμάδια Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,95 Ενενήντα πέντε λεπτά 18. Βίδες για 22κλειδί & παξιμάδια 100 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 2,50 Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά

21 19. Βίδες ζιμπό Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,10 Ένα Ευρώ και δέκα λεπτά 20. Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 35,00 Τριάντα πέντε Ευρώ 21. Γωνίες P.E. Φ63 45 ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 16,10 Δεκαέξι Ευρώ και δέκα λεπτά 22. Γωνίες P.E. Φ63 90 ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 16,10 Δεκαέξι Ευρώ και δέκα λεπτά 23. Γωνίες P.E. Φ90 45 ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 27,10 Είκοσι επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 24. Γωνίες P.E. Φ90 90 ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 27,10 Είκοσι επτά Ευρώ και δέκα λεπτά 25. Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1'' γαλβανιζε κορδονάτες Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 2,50 Δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά 26. Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 2'' γαλβανιζε κορδονάτες Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 9,00 Εννιά Ευρώ 27. Γωνία μονοσωλήνιου 18χ1/2'' θηλυκές ορειχάλκινο Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 3,50 Τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά 28. Γωνία μονοσωλήνιου 18χ18χ2 ορειχάλκινο Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 5,00 Πέντε Ευρώ 29. Γωνία οξυγόνου Φ50 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 4,50 Τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά

22 30. Γωνία οξυγόνου Φ80 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 5,00 Πέντε Ευρώ 31. Γωνία σιδερένιες 2'' γαλβανιζε κορδονάτες Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 8,70 Οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτά 32. Γωνία φλαντζωτη 50χ50 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 45,00 Σαράντα πέντε Ευρώ 33. Γωνία φλαντζωτη 80χ80 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 65,00 Εξήντα πέντε Ευρώ 34. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΕΩΣ Φ80/16atm Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 95,00 Ενενήντα πέντε Ευρώ 35. Δίσκοι κοπής μετάλλου μεσαίοι inox Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 2,50 Δυό Ευρώ και πενήντα λεπτά 36. Δίσκοι κοπής μετάλλου μικροί inox Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 2,00 Δύο Ευρώ 37. Ελαστικος δακτύλιος Φ63 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,60 εξήντα λεπτά 38. Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,55 Πενήντα πέντε λεπτά 39. Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 1/2'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,25 Εικοσι πέντε λεπτά 40. Ελαστικος δακτύλιος για υδρόμετρα 3/4'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,35 Τριάντα πέντε λεπτά

23 41. Ελαστικος δακτύλιος Φ125 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,35 Ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 42. Ελαστικος δακτύλιος Φ125 για μανσόν Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,25 Ένα Ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 43. Ελαστικος δακτύλιος Φ140 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,50 Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 44. Ελαστικος δακτύλιος Φ140 για μανσόν Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,50 Ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά 45. Ελαστικος δακτύλιος Φ160 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 2,00 Δύο Ευρώ 46. Ελαστικος δακτύλιος Φ160 για μανσόν Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 1,95 Ένα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 47. Ελαστικος δακτύλιος Φ63 για μανσόν Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,55 Πενήντα πέντε λεπτά 48. Ελαστικοί δακτύλιοι Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,75 Εβδομήντα λεπτά 49. Ελαστικος δακτύλιος Φ90 για μανσόν Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 0,68 Εξήντα οκτώ λεπτά 50. Ενωτικά με λάστιχο Φ50 θηλυκό Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 35,20 Τριάντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά 51. Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 39,10 Τριάντα εννιά Ευρώ και δεκα λεπτά 52. Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 70,00 Εβδομήντα Ευρώ

24 53. Εξαρτήματα Αγκυρώσεων Αμιαντοσωλλήνα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 85,00 Ογδόντα πέντε Ευρώ 54. Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : Ενενήντα Ευρώ 55. Εξαρτήματα αγκυρώσεως αμιαντοσωλήνα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 90,00 Ενενήντα Ευρώ 56. Ηλεκτροδια 2,5 πακέτο Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 4,50 Τεσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά 57. Ηλεκτροδια 3 πακέτο Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 15,00 Δέκα πέντε Ευρώ 58. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ110 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 10,20 Δέκα Ευρώ και Είκοσι λεπτά 59. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ125 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 15,20 Δέκα Ευρώ και είκοσι λεπτά 60. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ140 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 20,50 Είκοσι Ευρώ και πενήντα λεπτά 61. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ32 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 6,00 Εξι Ευρώ 62. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ50 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 8,00 Οκτώ Ευρώ 63. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ63 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 5,70 Πέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά 64. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ75 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 8,60 Οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά

25 65. ηλεκτρομούφα ΡΕ-100 εξωτερικής διατομής Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 10,00 Δέκα Ευρώ 66. θήλυ ενωτικο Φ110χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 35,00 Τριάντα πέντε Ευρώ 67. θήλυ ενωτικο Φ63χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 22,00 Είκοσι δύο Ευρώ 68. θήλυ ενωτικο Φ90χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 28,00 Είκοσι Οκτώ Ευρώ 69. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ JEL- FLUX ή επώνυμο ισοδύναμο / υγρό καθαριστικό χαλκού συσκευασμένο Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 4,80 Τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 70. Κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 3/4 της ίντσας Φ63X1/2'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 9,55 Εννιά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 71. Κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1 ίντσας Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 16,75 Δεκα Εξι Ευρώ και Εβδομήντα πέντε Ευρώ 72. Κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1/2 ίντσας Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 11,65 Εντεκα Ευρώ κσι εξήντα πέντε λεπτά 73. κολλάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή ΡΕ με παροχή 1 ίντσας Φ63 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 9,55 Εννιά Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 74. Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 10 παροχες 1 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 110,00 Εκατο δέκα Ευρώ 75. Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 4 παροχες 1 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 85,00 Ογδόντα πέντε Ευρώ

26 76. Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 50 με 8 παροχες 1 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 90,00 Ενενήντα Ευρώ 77. Κολλεκτέρ τυπου "Ι" Φ 65 με 8 παροχες 1 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 98,00 Ενενήντα Οκτώ Ευρώ 78. Κολλεκτέρ 2'' όρθιο 6 οπών παροχής 1'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 21,20 Εικόσι Ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά 79. Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ50 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 120,00 Εκατό είκοσι Ευρώ 80. Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ65 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 130,00 Εκατο τριάντα Ευρώ 81. Κολλεκτέρ Φ80 με 10 παροχες Φ1 και φλατζα προσαρμογης Φ80 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 140,00 Εκατο σαράντα Ευρώ 82. Κρουνοί Σφαιρικοί Φ1 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 9,20 Εννιά Ευρώ και είκοσι λεπτά 83. Κρουνοί Σφαιρικοί Φ1/2 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 6,20 Εξι Ευρώ και είκοσι λεπτά 84. Λαιμοί για ΡΕ Φ90 και φλάντζες τόρνου Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 7,50 Επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά 85. Λαιμοί Φ110 και φλάντζες τόρνου Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 8,00 Οκτώ Ευρώ 86. Λαιμοί Φ75 και φλάντζες τόρνου Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 6,00 Εξι Ευρώ 87. ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ110 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 15,00 Δεκαπέντε Ευρώ

27 88. ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ160 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 33,00 Τριάντα τρία Ευρώ 89. ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ200 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 50,00 Πενήντα Ευρώ 90. ΜANSON PVC 16 AT. Φ90 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 11,00 Εντεκα Ευρώ 91. ΜANSON PVC 16 ΑΤΜ. Φ225 Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 75,00 Εβδομήντα πέντε Ευρώ 92. Μανόμετρα 0-16 ΑΤΜ Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 4,00 Τέσσερα Ευρώ 93. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ110χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 12,85 Δώδεκα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 94.Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ125χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 17,50 Δέκα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά 95. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ160χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 26,70 Εικοσι Εξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά 96. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ200χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 43,40 Σαράντα τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά 97. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ250χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 99,40 Ενενήντα Εννιά Ευρώ και σαράντα λεπτά 98. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ63χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 5,85 Πέντε Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

28 99. Μανσόν PVC 10 ΑΤΜ. Φ90χ με λάστιχα Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 8,60 Οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά 100. Μαστος γαλβανιζέ 2'' Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 6,10 Εξι Ευρώ και δέκα λεπτά 101. Μεωτής πίεσης 1'' 16ΑΤΜ Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 67,00 Εξήντα Επτά Ευρώ 102. Μικτοί σύνδεσμοι Φ32χ1'' PE Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 22,50 Είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά 103. Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' αρσενικοί PE ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 60,00 Εξήντα Ευρώ 104. Μικτοί σύνδεσμοι Φ63χ2'' θηλυκοί PE ευθαίων άκρων Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 60,00 Εξήντα Ευρώ 105. ΝΗΜΑ LOCTITE ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκ. Κατάλληλο για στεγάνωση/ σύσφιξη Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 11,10 Εντεκα Ευρώ και δέκα λεπτά 106. Ορθοστάτες Φ50χ1m γαλβανιζε πράσινη Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 60,20 Εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτα 107. Ορθοστάτες Φ65χ1m γαλβανιζε πράσινη Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 65,20 Εξήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά 108. Ορθοστάτες Φ80χ1m γαλβανιζε πράσινη Μονάδα μέτρησης : ΤΕΜ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 70,20 Εβδομήντα Ευρώ και είκοσι λεπτά 109. πλαστική σωλήνα PVC Φ110χ/10 ΑΤΜ Μονάδα μέτρησης : μμ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 9,00 εννιά Ευρώ 110. πλαστική σωλήνα PVC Φ140χ/10 ΑΤΜ Μονάδα μέτρησης : μμ Τιμή ( ) ανά μον.μετρ. : 15,00 Δώδε πέντε Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 / 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προϋπολογισµού: 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6 / 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ 6/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 31558 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 9-8-2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 22673 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014. Προϋπολογισµού: 27.497,88 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 2014 Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων. Προϋπολογισµού: 52.779,30 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια υλικού Οδοποιίας και εκµίσθωση µηχανηµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια υλικού Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιµάνι Χερσονήσου 24-9-2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 9375 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2014 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑ - ΒΡΑΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 6.457,50 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος 27/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 13009 Αρ. Απόφασης: 112 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δ/νση Προγραμματισμού & ΤΠΕ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ετος:2015 ΜΕΛΕΤΗ: 06/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνική Έκθεση Με την συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια οργάνων Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8932

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα