ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4377 ΙΙαρασκευή, 16 Οκτωβρίου Αριθμός 2952 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ), ζητά προσφορές όπως πιο κάτω: Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 62/2009 Προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίεση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) α) στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερού Φάση Ι και σε χώρους στάθμευσης στην οδό Νεφέλης του Οικισμού Υπερηλίκων Τσιακκιλερού και β) στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κελιών Φάση Ε, όπως πιο κάτω : Α. Στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερού Φάση Ι και σε δύο χώρους στάθμευσης στην οδό Νεφέλης του Οικισμού Υπερηλίκων 1.1 Ασφαλτική προεπάλειψη ( Prime Coat): 2300 m 2 ± 30% 1.2 Πρώτη Στρώση ασφαλτικού τάπητα 70 χιλ. ( Βασική ): 400 τόνοι + 30% 1.3 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (Tack Coat): 2300 m 2 ± 30% 1.4 Δεύτερη Στρώση ασφαλτικού τάπητα 50 χιλ. ( Επιφανειακή ): 300 τόνοι ± 30% Β. Στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κελιών Φάση Ε και σε δύο χώρους αδιέξοδο 1.1 Ασφαλτική προεπάλειψη ( Prime Coat): 900 m % 1.2 Πρώτη Στρώση ασφαλτικού τάπητα 70 χιλ. ( Βασική ): 350 τόνοι + 30% 1.3 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (Tack Coat): 900 m 2 ± 30% 1.4 Δεύτερη Στρώση ασφαλτικού τάπητα 50 χιλ. ( Επιφανειακή ): 240 τόνοι + 30% Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημόσιων Έργων Λάρνακας ( 2 ος Όροφος ) στη διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα όχι αργότερα από τις 9.00 το πρωί της Παρασκευής 6/11/2009 Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ , ή στα κατά τόπους Γραφεία του πιο πάνω Τμήματος. Τα έντυπα προσφορών θα διατίθενται δωρεάν

2 2288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2953 ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ Α1ΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕίΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ Δημοσίευση του Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υπενθύμιση: Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή των όρων που αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη διαγωνισμού όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και του αντικειμένου ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών. ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίσημη επωνυμία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Ταχυδρομική Τ.Θ διεύθυνση: Πόλη: Χώρα: Σημείο(α) επαφής: Υπόψη: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος Ταχ. κώδικας: 1681 ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλέφωνο: , , Φαξ: Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο (εάν υπάρχουν): Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): 1.2) Είδος φορέα προμηθειών Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) Αναθέτουσα οντότητα (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ- «Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας») Β D

3 ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ) Σύντομη τεριγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας σε αιτητές ασύλου (διαμονή και σίτιση) και η διαχείριση της εισδοχής και διαμονής τους με την απασχόληση ενός διοικητικού λειτουργού και ενός κοινωνικού λειτουργού σε καθημερινή βάση ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Κύριο λεξιλόγιο Κύριο αντικείμενο Συμπληρωματικό Λεξιλόγιο (εάν υπάρχουν): ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Ανοικτή Κλειστή Επισπευσμένη κλειστή Με διαπραγμάτευση Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση Ανταγωνιστικός διάλογος IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως) ΥΑ/06/2009 IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω: SIMAP Σύνδεση: Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης: SIMAP2_ATHANASIOU OJS esender (έτος και αριθμός εγγράφου) IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση (εάν υπάρχουν): 2009/S της 08/09/2009 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολησ τησ παρουσασ προκηρυξησ: 04/09/2009 D

4 2290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ (ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) Ελλιπής διαδικασία Π Διόρθωση D Συμπληρωματικές πληροφορίες D VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε. Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής. Η σύμβαση δεν ανατέθηκε. Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης. Q Q Q D VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ενδεχομένως, για να διευκρινίσετε το σημείο του κειμένου ή των ημερομηνιών που πρέπει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα το σχετικό τμήμα και τον αριθμό της παραγράφου της αρχικής προκήρυξης) VI.3.1 Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή Ο Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή Ο Σε αμφότερα VI.3.2 Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη Ο Ο Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού "για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού" Σε αμφότερα "για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού" VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Αντί: ( Διάβαζε: VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο ημερομηνιών προς Αντί: Διάβαζε: τροποποίηση: IV.3.4 Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (ηη/μμ/εεεε) 23/10/2009 (ωω:λλ) 12:00 (ηη/μμ/εεεε) 30/10/2009 (ωω:λλ) 12:00

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ IV.3.8 Όροι για το άνοιγμα των προσφορών (ηη/μμ/εεεε) 23/10/2009 (ωω:λλ) 12:00 (ηη/μμ/εεεε) 30/10/2009 (ωω:λλ) 12:00 V/1.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν) V1.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο κειμένου προς προσθήκη Κείμενο προς προσθήκη t VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 09/10/2009 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2954 ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 46/2009 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΠΑ. ΛΕΜΕΣΟΥ Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ζητά προσφορές για «αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οργάνων μέτρησης και πάγκων εργασίας) για το Εργαστήριο κινητής τηλεφωνίας του ΚΕ.ΠΑ. Λεμεσού». 1. Το εκτιμώμενο κόστος του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ ( ) συν Φ.Π.Α. 2. Τα έγγραφα προσφορών είναι διαθέσιμα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από το Αρχείο του Κέντρου Παραγωγικότητας, Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Λευκωσία από τις 19 Οκτωβρίου, 2009 και ώρα 9.00π.μ. Οι προμηθευτές που ενδιαφέρονται να παραλάβουν έγγραφα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματειακή Λειτουργό στο τηλ , 3. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου κο Ιάκωβο Ανδρέου (τηλ ) ή τον εκπαιδευτή κο Γιαννάκη Ιωάννου (τηλ , ). 4. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Διευθυντή του Κέντρου Παραγωγικότητας και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Τ.Ο , 1679 Λευκωσία, ή να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του ΚΕΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο ΚΕΠΑ το αργότερο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οργάνων μέτρησης και πάγκων εργασίας) για το Εργαστήριο κινητής τηλεφωνίας του ΚΕ.ΠΑ. Λεμεσού». Αρ. Προσφοράς ΚΕΠΑ46/2009

6 2292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2955 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * * Φ- + ^ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης k * 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα * ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία: Ταχ. διεύθυνση: Πόλη: Χώρα: Σημείο(α) επαφής: Υπόψη: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩί ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος κ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ κ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Ταχ. κώδικας: 1453 Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση) Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Ο Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Ο Το(τα) ττροαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙ Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Ο Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.ΙΙΙ

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ ) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους Ο Ο Ο Ο Ο Ο Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο Περιφερειακή ή τοπική αρχή Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο Οργανισμός δημοσίου δικαίου Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός Άλλο (να προσδιοριστεί): Μ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες D Άμυνα D Δημόσια τάξη και ασφάλεια Ε Περιβάλλον D Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις Κ Υγεία D Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας D Κοινωνική προστασία D Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία D Εκπαίδευση ΠΆλλο (να προσδιοριστεί): Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Ο ναι όχι

8 2294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόττος παράδοσης ή παροχής [Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία - έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες - η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας] (α) Έργα D Ο Ο Ο Εκτέλεση Σχεδιασμός και εκτέλεση Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τις αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις (β) Προμήθειες D Ο Αγορά Ο Χρηματοδοτική μίσθωση Ο Ενοικίαση Ο Αγορά-μίσθωση Ο Συνδυασμός αυτών (γ) Υπηρεσίες Η Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 12 (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/1Β/ΕΚ) Κύριος τόπος των έργων ) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση Κύριος τόπος παράδοσης Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) ) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο (κατά περίπτωση) Ο Κύριος τόπος παροχής Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κωδικός NUTS CY000 Ο Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς D Αριθμός, Ή, κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία-πλαίσιο Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα D Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου: Διάρκεια σε έτη: ή μήνα(ες): Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της σι/μφωνίας-ττλαισίου (κατά περίπτωση, ποσά): Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: Νόμισμαή εύρος: μεταξύ και Νόμισμα Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν:(εφόσον είναι γνωστές)

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το αντικείμενο της Σύμβασης της παρούσας προκήρυξης είναι η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικιακών στερεών απορριμμάτων της επαρχίας Λευκωσίας και την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι σύνολο 48 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. ΦΑΣΗ Α- 12 μήνες για ετοιμασία μελετών και εγγράφων. (Δεσμευτικός χρόνος). ΦΑΣΗ Β - 6 μήνες για διαδικασία προκήρυξης/ αξιολόγησης/κατακύρωσης προσφορών. (Ενδεικτικός χρόνος). ΦΑΣΗ Γ - 30 μήνες για επίβλεψη της κατασκευής του έργου (24 μήνες κατασκευή και 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία)(δεσμευτικός χρόνος).

10 2296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ) Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Κύριο αντικείμενο ' Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α) Ι Κύριο λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο(καγά περίπτωση) Ι ) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) ναι Ο όχι ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) Ο ναι όχι Εάν ναι,πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο)- Ο μόνον ένα τμήμα Ο ένα ή περισσότερα τμήματα Ο λα τα τμήματα ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Ο ναι όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση) Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): Νόμισμα: EUR ή εύρος: μεταξύ και Νόμισμα Μ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση)

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ο ναι όχι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά ή εύρος: μεταξύ και περίπτωση): Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις: σε μήνες: ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) 11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 48 ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) ή έναρξη ολοκλήρωση (ηη/μμ/εεεε) (ηη/μμ/εεεε)

12 2298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ > ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση) 1)ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : )ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 3)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ: ) Κύριοι όρο! χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέττουν ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (% ποσό του συνολικού ποσού του Μέρους Α και Β του συμβολαίου, που αναφέρεται πιο κάτω) 1) Χορήγηση πρώτης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Μελέτης Σκοπιμότητας: 10% 2) Χορήγηση δεύτερης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Χωροθετικής Μελέτης: 10% 3) Χορήγηση τρίτης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Τεχνοοικονομικής Μελέτης: 20% 4) Χορήγηση τέταρτης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον: 10% 5) Χορήγηση πέμπτης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Μελέτης Κόστους - Ωφέλους: 5% 6) Χορήγηση έκτης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Μελέτης σχετικά με την ποσότητα και την σύνθεση των απορριμμάτων: 5% 7) Χορήγηση εβδόμης δόσης με την υποβολή και έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.: 5% 8) Χορήγηση όγδοης δόσης με την υποβολή και έγκριση της προμελέτης του έργου: 10% 9) Χορήγηση ένατης δόσης με την υποβολή και έγκριση των Εγγράφων και Όρων προσφοράς : 15% 10) Χορήγηση δέκατης δόσης με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής: 10% ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (% ποσό του Μέρους Γ του συμβολαίου, που αναφέρεται πιο κάτω) 1) Ίσες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: 80% 2) Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου: 5% 3) Μετά την Τελική παραλαβή του έργου: 5% 4) Μετά την ολοκλήρωση του Τελικού Λογαριασμού του Αναδόχου Κατασκευής και έγκριση του από τον Εργοδότη: 10% ) Νομική μορφή ττου πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση) 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου, β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πρίν την υπογραφή της σύμβασης. Θα πρέπει δε να προκύπτει κατά τρόπο απόλυτα σαφή από τα αποδεικτικά στοιχεία ότι κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην κοινοπραξία έχει νομίμως συσταθεί και ότι δεσμεύεται από το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να υπογράφει ως εκπρόσωπος του. 4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία ) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση) Ο ναι Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όρων όχι

13 IIL2) ΟΡΟ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ IS1.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων Κάθε Προσφοροδότης, ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει να αποδείξει, επί ποινή αποκλεισμού, την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που αφορά την κατηγορία υπηρεσιών του παρόντος διαγωνισμού. Οι Προσφέροντες πρέπει να πιστοποιήσουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ή να προσκομίσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό της κατά περίπτωση Αρμόδιας Αρχής της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα VIIIT του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του2006{ν.12(ι)/2006}. ΙΙΙ.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Για την πιστοποίηση της Οικονομικής.και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετικός Πίνακας, υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 3) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών, σε περίπτωση που ο Προσφέρων υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): 1. Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον Ισο με ,00 2. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια, να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν. 3. Ειδικότερα ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι θετικός Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία: α. Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας β παρεχόμενες υπηρεσίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός β. Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του Προσφέροντα που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. γ. Κατάλογο δέκα (10) το πολύ συμβάσεων ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): 1. Ο αριθμός του μόνιμου εργοδοτούμενου επιστημονικού προσωπικού από τον Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα φυσικών προσώπων, με αντικείμενο απασχόλησης συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δέκα (10). Επίσης ο αριθμός των μόνιμων εργοδοτούμενων φυσικών προσώπων (γενικό προσωπικό), κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία δεν πρέπει να είναι μικρότερος από είκοσι (20). 2. Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών / μελετών για Ετοιμασία Μελέτης σχετικά με την ποσότητα και την σύνθεση των απορριμμάτων

14 2300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 δ. Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων ως εξής: Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση. ε. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των βασικών εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Έργου σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται βασικοί εμπειρογνώμονες που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των προσώπων αυτών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. Ετοιμασία Μελέτης Σκοπιμότητας για παρόμοιας φύσης έργα. Ετοιμασία Χωροθετικής Μελέτης για παρόμοιας φύσης έργα. Ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης για παρόμοιας φύσης έργα. Ετοιμασία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για παρόμοιας φύσης έργα. Ετοιμασία Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης για παρόμοιας φύσης έργα D Ετοιμασία Μελέτης Κόστους-Οφέλους και Αίτησης Συνδρομής για χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής. Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού για κατασκευή έργων παρόμοιας φύσης. Επίβλεψη έργων κατασκευής παρόμοιας φύσης. Σημειώνεται όμως ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι κατηγορίες υπηρεσιών / μελετών όπως αναγράφονται πιο πάνω. Η ικανοποίηση της εμπειρίας αυτής θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσα από συμβάσεις που θα υποβληθούν, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του ποσού της σύμβασης. 3. Επί πλέον των πιο πάνω να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον τις ακόλουθες συμβάσεις και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 80%. D Μια (1) σύμβαση για ετοιμασία Μελετών για παρόμοιας φύσης έργο και προϋπολογισμού δαπάνης (της σύμβασης) τουλάχιστον ,00. D Μια (1) σύμβαση για επίβλεψη κατασκευής έργου παρόμοιας φύσης κατασκευαστικής αξίας (του έργου) τουλάχιστον ,00. Ο όρος «παρόμοιας φύσης έργο» θεωρούνται συμβάσεις με αντικείμενο τον σχεδιασμό η/και επίβλεψη έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών αποβλήτων και με ποσοστό συμμετοχής του Οικονομικού Φορέα τουλάχιστον 80%. Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον 80%. Σημειώνεται ότι για σκοπούς εμπειρίας στη μελέτη, έργο που αφορά αποκλειστικά σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α) χωρίς εγκαταστάσεις Διαλογής και Επεξεργασίας των αποβλήτων δεν ικανοποιεί τον όρο «παρόμοιας φύσης έργο», ενώ για σκοπούς εμπειρίας στην επίβλεψη γίνεται αποδεκτή εμπειρία σε επίβλεψη έργου κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.ΤΑ). Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο η πιο πάνω σύμβαση Μελέτης να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους μελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. 4. Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, ως βασικούς εμπειρογνώμονες στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ 2301 IIL2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα (κατά περίπτωση) Ο όχι Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης G D 111.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία Ο όχι Εάν ναι,αναφορά στις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών ναι Ο όχι

16 2302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας < ) Ανοικτή Ο Ο Ο Ο Ο Κλειστή Επισπευσμένη κλειστή Με διαπραγμάτευση Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση Ανταγωνιστικός διάλογος Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί Ο ναι Ο όχι Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο του τμήματος VI3) Πρόσθετες Πληροφορίες Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου^δ/αο/κασ/α με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ 2303 IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)] Χαμηλότερη τιμή Π ή Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω(υα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με τη στάθμιση τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμιση τους δεν είναι δυνατή για εμφανείς λόγους) τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση 1. Τεχνική Προσφορά 2. Οικονομική Προσφορά IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας Ο ναι όχι Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση) IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς ττου χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 11/2009 ΑΡ.ΦΑΚ IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εΰσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση Ο ναι όχι Εάν ναι, Ο Προκαταρκτική προκήρυξη Ο Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ: /S - της (ηη/μμ/εεεε) Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση) ϋ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα Ημερομηνία: 04/12/2009 (ηη/μμ/εεεε) Έγγραφα έναντι αντιτίμου ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: Όροι και τρόπος πληρωμής: Ο όχι Ώρα: 13:00

18 2304 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ) Τραπεζική επιταγή (τραπεζικού ιδρύματος που εδρεύει στην Κύπρο) ή μετρητά σε Ευρώ με δικαιούχο το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. 2) Για την παραλαβή των Εγγράφων του Διαγωνισμού ο εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα, για τον οποίο θα παραληφθούν τα έγγραφα, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική επιστολή/εξουσιοδότηση από τον Οικονομικό Φορέα υπογραμμένη από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία τους (όνομα Οικονομικού Φορέα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα προσώπου επικοινωνίας του Φορέα) και την επιθυμία να προμηθευτούν τα έγγραφα του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 3) Τα παρόντα έγγραφα Διαγωνισμού διατίθενται και στην Αγγλική γλώσσα τα οποία θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση ή χρέωση. Διευκρινίζεται όμως ότι σε περίπτωση αντίφασης και γενικά σε κάθε περίπτωση θα υπερισχύει η Ελληνική έκδοση των όρων του Διαγωνισμού έναντι της Αγγλικής έκδοσης. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 11/12/2009 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους (εφόσον είναι γνωστές) (σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο) Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής ES CS DA DE ΕΤ EL ΕΝ FR IT LV LT HU ΜΤ NL PL ΡΤ SK SL Fl SV D D D D D S H D D D D D D D D D D D D D Άλλο: IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) Έως: (ηη/μμ/εεεε) ή Διάρκεια σε μήνα(ες): 6 ή ημέρες: (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 11/12/2009 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10:00 Τόπος (κατά περίπτωση): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση) ναι Ο όχι Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, με τον τρόπο που προβλέπεται στον Κανονισμό, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των Προσφερόντων. Για την παρουσία τους στη διαδικασία, οι εκπρόσωποι πρέπει να προσκομίσουν, κατά την προσέλευση τους στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, σχετική εξουσιοδότηση του Προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του.

19 ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση) Ο ναι όχι Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ναι Ο όχι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): ΈΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ! ΠΟΡΟΥΣΓΓΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) 1)Οικονομικές Προσφορές των οποίων το ποσό τους υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της Σύμβασης αυξημένο κατά 20% θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2)Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 33.(δ)(ϋ) του Νόμου 12(Ι)/2006,στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο, για ανάθεση υπηρεσιών που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με αυτές της παρούσας σύμβασης. Το ποσό της αμοιβής του Αναδόχου στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να ανέλθει έως τρακόσες χιλιάδες ( ,00) Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η προσφυγή στη διαδικασία μπορεί να γίνει επί μία τριετία από τη σύναψη της Σύμβασης. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ! VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Επίσημη επωνυμία: ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ, Τ.Θ Πόλη: Χώρα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες δ Ταχ. κώδικας: 1304 Τηλέφωνο: Επίσημη επωνυμία: Ταχ. διεύθυνση:

20 2306 Πόλη: Χώρα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 Ταχ. κώδικας: Τηλέφωνο: VI.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI. 4.2 ή, εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υττοβολής προσφυγών. VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Επίσημη επωνυμία: ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 81-83, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, Πόλη: Χώρα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος Ταχ. κώδικας: 1304 Τηλέφωνο: V1.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 09/10/2009 (ηη/μμ/εεεε)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 Αριθμός 1278 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 Αριθμός 3119 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 ^ & Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 67 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ i: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ; Επαρχιακή Διοίκηση Αεμεσού,, Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκ Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκς Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα