ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ Α/Α Αριθμός-Ημ/νία Διαταγής Ημερομηνία Καταχώρισης Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν.

3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σχετικά Βοηθήματα 4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Πρώτες Ύλες Κατασκευαστικά Στοιχεία 1 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Δείγματα Μερίδα - Δειγματοληψία Έλεγχοι Ποιότητας 9 4. ΔΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Επισημάνσεις Παραλαβή - Απόρριψη 13 5 ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "A" Σχέδια Υποδημάτων Στελεχών Δερμάτινα "Β" Πίνακας Μεγεθών - Ποσοστών Υποδημάτων ''Γ'' Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Επανωδέρματος "Δ" Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Μόσχου Προσώπου για Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) Ε Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα «Κρουπόν» Φυτικής Δέψεως ΣΤ Ειδικές Απαιτήσεις Πρόσθετου Ανατομικού Πάτου Ζ Ειδικές Απαιτήσεις Ενδιάμεσης Σόλας Φιάπας "Η" Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σόλας ''Θ'' Ειδικές Απαιτήσεις για Κορδόνια Υποδημάτων ''Ι'' Ειδικές Απαιτήσεις για Καψύλλια Κορδονιών Υποδημάτων ΙΑ Ειδικές Απαιτήσεις Κλωστής Ραφής Υποδημάτων ΙΒ Ειδικές Απαιτήσεις Εσωτερικού Ενδυναμώματος Δακτύλων και Πτέρνας ΙΓ Ειδικές Απαιτήσεις για Πεντάφυλλα Χαρτοκιβώτια Συσκευασίας Υλικών ΙΔ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Υποδημάτων ΙΕ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων ΙΣΤ Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Συνόλου Επανωδέρματος - Φόδρας ΙΖ Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Υποδημάτων ΙΗ Υποδείγματα Καρτέλας ΙΘ Έλεγχοι Σταδίου Αξιολόγησης Προσφορών Κ Καρτέλα Οδηγιών Συντήρησης ΚΑ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΚΒ Τυχαία Δειγματοληψία ΚΓ Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της

4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή και προμήθεια υποδημάτων στελεχών Δερμάτινα (Μ 08) που προορίζονται για στρατιωτική χρήση. 1.2 Σχετικά βοηθήματα Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ/ (Υποδήματα Μαύρα Σκαρπίνια) η οποία καταργείται Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΥΣΛ-1300/ (Υποδήματα Στελεχών Δερμάτινα) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΕΔΧ-1331/ (Επανώδερμα Μόσχου Δέψεως Χρωμίου Αδιάβροχο Φυσικού Προσώπου Ατρόχιστο Κατεργασίας PULL UP) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ (Δέρμα Μόσχου Προσώπου Δέψεως Χρωμίου για Εσωτερική Επένδυση Αρβυλών Τύπου Ι) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΠΑΠ-1329/ (Πρόσθετος Εσωτερικός Ανατομικός Πάτος Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07 (DMS)) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΔΚ-824Β/ (Δέρμα «Κρουπόν» Μικτής Δέψεως) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Δ-1079/ (Δέρμα) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Α-870Ε/ (Άρβυλα Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07) MIL-S- 1319P/30 - June1988 (Shoes, Men s, Dress, Oxford) MIL. A-A-50530/ 29 Sep 1988 (Shoes, Men s, Dress, Black, Poromeric) STANAG 4281/Edition 2 (Σήμανση NATO για Μεταφορά και Αποθήκευση) Φ.Ε.Κ 166/Α/ Φ.Ε.Κ 1045/Β/ Φ.Ε.Κ 1283/Β/ Πληροφορίες από την εγχώρια βιομηχανία και το διαδίκτυο Το Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΕ , Εργαστηριακές Μέθοδοι Ελέγχου Υλικών Το Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΕ , Μέθοδοι Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Η κατασκευή των υποδημάτων πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με τους όρους της προδιαγραφής. Η γενική μορφή των υποδημάτων φαίνεται στο Παράρτημα Α. Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στους , και νόμους και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σ αυτούς. 2.2 Πρώτες Ύλες Επανώδερμα Δερμάτινα, χρώματος μαύρου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ''Γ'' για την κατασκευή των φοντίων των υποδημάτων (ψίδι, γλώσσα και πτερύγια) Δέρμα μόσχου, προσώπου, δέψεως χρωμίου, για την εσωτερική επένδυση (φόδρα) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Δ Δέρμα κρουπόν φυτικής δέψεως για την κοπή εσωτερικών σολών (πάτων) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ε Πρόσθετος ανατομικός πάτος, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ Υλικό για την κατασκευή της ενδιάμεσης σόλας Φιάπας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ Εξωτερική Σόλα από υλικό και χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Η Κορδόνια μαύρου χρώματος, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Θ Καψύλλια κορδονιών, μαύρα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Κλωστή ραφής από συνθετικές ίνες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΑ Υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος δακτύλων (πομπές) και πτέρνας (φόρτι) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΒ Λευκή ταινία από πολυεστέρα ή 80/20 πολυεστέρα - βαμβάκι διαστάσεων 5 Χ 4 cm πάνω στην οποία τυπώνονται με ανεξίτηλο μελάνι οι ενδείξεις της παραγράφου Nylon σακούλα με οπές αερισμού για την συσκευασία κάθε υποδήματος (όχι ζεύγους) με διαστάσεις 40 cm Χ 25 cm περίπου Χαρτονένια κουτιά για τη συσκευασία κάθε ζεύγους υποδημάτων, με διαστάσεις 34 cm Χ 21 cm Χ 12 cm Κολλοειδής Πυριτία (Silica Gel) αφυγραντική ουσία σε σακουλάκι για χρήση σε κάθε χαρτονένιο κουτί.

6 Λεπτό χαρτί περιτυλίγματος για το τύλιγμα κάθε υποδήματος πριν τη τοποθέτηση στη Nylon σακούλα με οπές αερισμού Πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια με τα χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΙΓ Κόλα (τύπου Latex) για την στερέωση του δέρματος μόσχου της παραγράφου επί του πρόσθετου ανατομικού πάτου της παραγράφου Βάρδουλο ραφής με δοντάκι από συνθετικό υλικό, χρώματος μαύρου και πάχους στο προφίλ της σόλας 2,5 mm. 2.3 Κατασκευαστικά στοιχεία Γενικά Τα μεγέθη των υποδημάτων και το ποσοστό του κάθε μεγέθους καθορίζονται στο Παράρτημα Β. Η διαμόρφωση των υποδημάτων πρέπει απαραίτητα να γίνεται με καλαπόδια των οποίων οι διαστάσεις στο Νο42 ανταποκρίνονται πλήρως στο Επίσημο Δείγμα Καλαποδιού Νο42 της Υπηρεσίας όπως αυτό έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά από το ΕΛΚΕΔΕ και το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΙΔ. Με μέριμνα των προμηθευτών και βήμα ± 6,66 mm αναπαράγονται τα καλαπόδια για τα λοιπά μεγέθη υποδημάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται πλήρως στο Γαλλικό σύστημα μέτρησης Επάνω μέρος υποδήματος (φόντι) Τα κατασκευαστικά σχέδια των υποδημάτων περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Το επάνω μέρος των υποδημάτων (ψίδι, γλώσσα και πτερύγια) κατασκευάζεται από επανώδερμα Δερμάτινα της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ''Γ'' Η ραφή των υποδημάτων πρέπει να γίνεται με κλωστή από συνθετικές ίνες (πολυεστερικές ή πολυαμιδικές), υψηλής αντοχής, της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα "ΙΑ". Η πυκνότητα του γαζιού πρέπει να είναι 5±1 βελονιές ανά εκατοστό. Η κατασκευή και η ραφή των πτερυγίων πρέπει να γίνεται με την ίδια κλωστή και πυκνότητα βελονιών με το ψίδι. Η καψουλιέρα των πτερυγίων πρέπει να είναι ραμμένη με πλακοραφή ώστε το γαζί να είναι κρυφό. Εσωτερικά δε η ραφή καλύπτεται από ταινία σφραγίσεως για αδιαβροχοποίηση. Η συνένωση των πτερυγίων πρέπει να γίνεται με ραφή στο πίσω μέρος (πίσω ραφή) όπως στο επίσημο δείγμα της υπηρεσίας και τα σχέδια 10Α και 10Β του Παραρτήματος Α. Η γλώσσα πρέπει να κόβεται όπως το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Τα πτερύγια στο εμπρός μέρος έχουν 5 ζεύγη τρυπών με εσωτερικά καψύλλια της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ι τα οποία δεν πρέπει να εμφανίζονται εξωτερικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των καψυλλίων καθώς και η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων και το επάνω μέρος της καψουλιέρας φαίνονται στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α.

7 - 4 - Τα υποδήματα δεν πρέπει να φέρουν πλαϊνές ραφές στο ψίδι όπως φαίνεται στις πλάγιες όψεις του σχεδίου 2 του Παραρτήματος Α Εσωτερική Επένδυση (φόδρα) Τα υποδήματα εσωτερικά σε όλη την επιφάνειά τους (περιοχή του ψιδιού, της γλώσσας, των πτερυγίων και την επιφάνεια των ανατομικών πάτων που έρχεται σε επαφή με το πόδι) επενδύονται με επανώδερμα μόσχου της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα "Δ". Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) δεν πρέπει να συγκολλάται στο επανώδερμα, αλλά να στερεώνεται σε αυτό με ραφή στο πάνω μέρος (περιμετρικά), σε όλα τα ελεύθερα άκρα (πτερύγια, πτέρνα, γλώσσα) καθώς και στις δύο πλευρές στα σημεία της πονταρισιάς (ενισχυτική στερέωση). Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) στην περιοχή της φτέρνας πρέπει να έχει το πρόσωπο του δέρματος προς το μέρος του επανωδέρματος. Η εσωτερική επένδυση (φόδρα) πρέπει να είναι μικρότερη από το επανώδερμα σε όλη την περίμετρο στο κάτω ελεύθερο άκρο του φοντίου τόσο ώστε κατά την διαμόρφωση (κοινώς μοντάρισμα) να γυρίζει και να στερεώνεται στον εσωτερικό πάτο (δέρμα «κρουπόν» της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε ). Παράλληλα πρέπει να αφήνει περιθώρια για την στερέωση του επανωδέρματος στον εσωτερικό πάτο Υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος δακτύλων (πομπές) και πτέρνας (φόρτι) Στο επάνω μέρος του υποδήματος (περιοχή ψιδιού) και επάνω από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα δάκτυλα, μεταξύ εσωτερικής επένδυσης (φόδρας) και δέρματος, τοποθετείται ο πομπές, για να κρατά σταθερό το υπόδημα και να προφυλάσσει τα δάκτυλα. Στην περιοχή της πτέρνας, ανάμεσα στο δέρμα και την εσωτερική επένδυση (φόδρα), τοποθετείται το φόρτι, με σκοπό, αφενός μεν να διατηρεί το σχήμα του υποδήματος, αφετέρου δε να προστατεύει την φτέρνα του ποδιού εσωτερικά. Το υλικό του εσωτερικού ενδυναμώματος, δακτύλων και πτέρνας, πρέπει να είναι σύμφωνο με την παράγραφο και με τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΒ Κάτω μέρος υποδήματος Πρόσθετος Ανατομικός Πάτος Ολόκληρος ο εσωτερικός πάτος των υποδημάτων καλύπτεται με πρόσθετο ανατομικό πάτο, της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ Εσωτερικός Πάτος Ο εσωτερικός πάτος πρέπει να είναι μονοκόμματος αποτελούμενος από δέρμα κρουπόν της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε. Οι διαστάσεις του εσωτερικού πάτου πρέπει να είναι απολύτως ίδιες με το Επίσημο Δείγμα Ιχναρίων (Πατρόν) Πάτων Υποδημάτων Νο 42 της Υπηρεσίας τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με

8 - 5 - τις διαδικασίες που περιγράφονται στη Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΙΔ. Με μέριμνα των προμηθευτών και σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας (το οποίο έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά και δίδεται με CD) αναπαράγονται τα Ιχνάρια (πατρόν) Πάτων για τα λοιπά μεγέθη υποδημάτων. Πάνω στον εσωτερικό πάτο ράβεται με μηχανή τύπου μέσα έξω, ενδιάμεση σόλα ( Φιάπα ) της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ζ Η Φιάπα Η φιάπα, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ, πρέπει να γαζώνεται πάνω στην εσωτερική σόλα (δέρμα κρουπόν της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε ) με μηχανή τύπου μέσα έξω. Μεταξύ δε της φιάπας και του εσωτερικού πάτου παρεμβάλλεται βάρδουλο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο Οι κλωστές γαζώματος της φιάπας πρέπει να είναι από σπάγκο υποδηματοποιίας συνθετικό, της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΑ Εξωτερικό κάττυμα (σόλα-τακούνι) Στο σχέδιο 1 του Παραρτήματος Α παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό σχήμα της σόλας του υποδήματος το οποίο παρέχει αντιολισθητικές ιδιότητες και δεν είναι δεσμευτικό. Αποδεκτό είναι οποιοδήποτε σχήμα σόλας το οποίο παρέχει στα υποδήματα αντιολισθητικές ιδιότητες. Το εξωτερικό κάττυμα κατασκευάζεται, από μονοκόμματο υλικό της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Η. Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και στα σχέδια του Παραρτήματος Α. Το συνολικό ύψος του τακουνιού πρέπει να είναι 28 ±1 mm και η τελικώς διαμορφωμένη σόλα πρέπει να έχει πάχος 12 ±1 mm, μετρούμενη στην μύτη όπως φαίνεται στο σχέδιο 12 του Παραρτήματος Α. Το εξωτερικό κάττυμα συγκολλάτε με την φιάπα σταθερά. Η δύναμη αποκόλλησης μεταξύ φιάπας και εξωτερικής σόλας (κάττυμα) πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΖ Κορδόνια Τα κορδόνια των υποδημάτων πρέπει να είναι στρογγυλά, της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Θ. 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Δείγματα Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας Τα επίσημα δείγματα υποδημάτων της Υπηρεσίας, τα οποία επισημοποιούνται για την διαδικασία προκηρύξεως διαγωνισμού προμήθειας του υλικού, ισχύουν μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της προδιαγραφής που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η τεχνική προδιαγραφή. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες ή άλλες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

9 Επίσημα Δείγματα Διαμορφωτηρίων (καλαποδιών) Όπως η Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΙΔ Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Πατρόν) Εσωτερικών Πάτων Υποδημάτων Όπως η Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΙΔ Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων Χωρίς Κάλυμμα Όπως η Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΣΤ Επίσημα Δείγματα Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων με Κάλυμμα (Πλήρη) Όπως η Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΣΤ Αξιολόγηση Προσφορών Δείγματα Προμηθευτών Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους πρέπει να καταθέτουν ένα ζεύγος υποδημάτων από κάθε μέγεθος που αναφέρεται στη διακήρυξη ως δείγματα, προκειμένου να ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην διακήρυξη αριθμός μεγεθών τότε θα κατατίθενται δείγματα για όλα τα μεγέθη από το μέγεθος (Νο) 40 μέχρι και το (Νο) 48 (εννέα (9) ζεύγη υποδημάτων) και επιπλέον τρία (3) ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 42 (σύνολο δώδεκα (12) ζεύγη υποδημάτων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των κατατεθέντων δειγμάτων υποδημάτων θα είναι πολλαπλάσιο του έξι (6). Τα δείγματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και συσκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής και η εργασία κατασκευής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή, το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Υποδήματα δείγματα προμηθευτών με εκτροπές θα απορρίπτονται υποχρεωτικά καθόσον όλοι οι όροι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι. Στο εσωτερικό της γλώσσας επί του δέρματος της εσωτερικής επένδυσης σε όλα τα δείγματα, θα πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός του διαγωνισμού για τον οποίο κατατίθενται καθώς και το έτος διεξαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα προβλεπόμενα δείγματα ή πραγματοποιηθεί απόρριψη έστω και ενός δείγματος κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται και δεν θα αποστέλλεται δείγμα στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον όλα τα δείγματα (όλα τα ζεύγη) ικανοποιούν μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής, ένα υπόδημα (τεμάχιο) τυχαία από κάθε ζεύγος θα επιλέγεται για αποστολή στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις. Τα επιλεγέντα υποδήματα στη συνέχεια χωρίζονται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών τυχαία σε δύο μερίδες

10 - 7 - των έξι (6) δειγμάτων (τεμαχίων υποδημάτων) και αποστέλλονται στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις σαν δύο μερίδες. Το Χημείο Στρατού στα δείγματα των προμηθευτών για αξιολόγηση θα πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΘ. Εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοτήτων των υποδημάτων βρίσκονται μέσα στα προσδιοριζόμενα από την προδιαγραφή όρια (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο), τότε οι τεχνικές προσφορές των προμηθευτών θα γίνονται αποδεκτές, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Τα δείγματα που θα υποστούν Εργαστηριακό Διαστασιολογικό έλεγχο καθώς και το κόστος των ελέγχων του Παραρτήματος ΙΘ επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Τα δείγματα των προμηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο Χημείο Στρατού θα τους επιστρέφονται. Τα δείγματα των προμηθευτών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής εφόσον κατά τους ελέγχους (Μακροσκοπικό Εργαστηριακό Διαστασιολογικό) συμφωνούν απολύτως με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής υποχρεωτικά όλες οι μερίδες Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής έχει το δικαίωμα απρόσκλητα και χωρίς καμία ενημέρωση του προμηθευτή, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να διαπιστώσει τους τρόπους κατασκευής των υποδημάτων και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η Επιτροπή επίσης έχει δικαίωμα να ελέγχει τα καλαπόδια και γενικά την όλη παραγωγική διαδικασία κατασκευής των υποδημάτων καθώς και να παίρνει δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την εξέτασή τους ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Το κόστος των χημικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις πρώτες ύλες βαρύνουν τον προμηθευτή Προδείγματα Μειοδοτών για Μαζική Παραγωγή (Βιομηχανικό Πρότυπο) Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του προϊόντος της σχετικής συμβάσεως οφείλει να προσκομίσει δύο (2) δείγματα (ζεύγη υποδημάτων μεγέθους Νο42) στην επιτροπή παραλαβής ή στη Δνση που διενεργεί την προμήθεια σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή. Στο εσωτερικό της γλώσσας επί του δέρματος της εσωτερικής επένδυσης, πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός της σύμβασης για την οποία κατατίθενται τα προδείγματα καθώς και το έτος υπογραφής της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται. Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα δύο αυτά δείγματα εάν συμφωνούν απόλυτα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν από την επιτροπή με την ίδια διαδικασία.

11 - 8 - Εφόσον τα δείγματα κριθούν κατάλληλα, μακροσκοπικά, η επιτροπή τα επισημοποιεί μόνο για την συγκεκριμένη σύμβαση προμηθείας (τοποθετώντας σε κάθε ζεύγος κατάλληλη καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΗ ), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα για την έναρξη μαζικής παραγωγής. Η επισημοποίηση των δειγμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικά πρότυπα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τηρήσεως όλων των όρων της προδιαγραφής για ενδεχόμενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό διαστασιολογικό έλεγχο που διενεργεί το Χημείο Στρατού. Από τα εξετασθέντα και τελικά επισημοποιηθέντα δείγματα το ένα παραμένει στην επιτροπή και το άλλο δίνεται στον προμηθευτή. Τα δύο (2) αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης. 3.2 Μερίδα-Δειγματοληψία Μερίδα Τα υποδήματα παραδίδονται σε μερίδες των ζευγών οι οποίες και αριθμούνται. Αν ο αριθμός των ζευγών που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του τα επιπλέον ζεύγη συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα ζεύγη, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. Η παράδοση γίνεται στην Υπηρεσία που ορίζεται στη διακήρυξη με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή Δειγματοληψία Η δειγματοληψία γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Για Μακροσκοπικό Έλεγχο Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τριακόσια δεκαπέντε (315) ζεύγη υποδημάτων από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας κάθε μερίδας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3 του Παραρτήματος ΚΒ, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται στο ίδιο Παράρτημα. Τα παραπάνω ζεύγη υποδημάτων αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου Για Χημικό Έλεγχο Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραπάνω παραγράφου έξι (6) ζεύγη υποδημάτων και αναγράφει τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. Τα δώδεκα υποδήματα από τα έξι (6) αυτά ζεύγη, αποτελούν το δείγμα - αντίδειγμα. Έξι (6) υποδήματα (ένα από κάθε ζεύγος, τυχαία δεξιό ή αριστερό) στέλλονται στο Χημείο Στρατού για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) αποτελούν το αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα τοποθετείται καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΗ οι οποίες υπογράφονται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Τα έξι (6) ζεύγη υποδήματα του δείγματος - αντιδείγματος ανά

12 - 9 - μερίδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας Έλεγχος Χαρτοκιβωτίων Συσκευασίας (Μακροσκοπικός - Χημικός) Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται, παίρνει τυχαία τις ακόλουθες ποσότητες χαρτοκιβωτίων τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΓ της παρούσας Προδιαγραφής. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 1. έως και άνω 6 0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο Χημείο Στρατού για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία (κενά) θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα) Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο εξετάζει επίσης κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο αν η συσκευασία έχει γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.1. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια ή στον τρόπο συσκευασίας οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. 3.3 Έλεγχοι ποιότητας Εργαστηριακός Έλεγχος Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χημείο Στρατού για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2.1 και 2.2 καθώς και των λοιπών χαρακτηριστικών της παραγράφου 2.3 που μπορεί να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν. Πέραν αυτών το Χημείο Στρατού ελέγχει το ορθό πάτημα του υποδήματος που καθορίζεται στο σχέδιο 11, τις διαστάσεις του σχεδίου 12, τις διαστάσεις Γ και Α που φαίνονται στα σχέδια 7 και 8 του Παραρτήματος Α, τον τρόπο στερέωσης της εσωτερικής επένδυσης στο επανώδερμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.3.3, τις διαστάσεις της εσωτερικής επένδυσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.3.3, τον τρόπο γαζώματος της φιάπας και του πάτου των υποδημάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

13 παράγραφο 2.3.5, την κατάσταση του εσωτερικού πάτου (μονοκόμματος ή μη) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο καθώς και το υλικό ενισχύσεως της περιοχής των δακτύλων και πτέρνας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο και το Παράρτημα ΙΒ. Το Χημείο Στρατού ελέγχει επίσης όλα τα υποδήματα του δείγματος διαστασιολογικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΙΔ. Όλες οι μετρήσεις και έλεγχοι που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναγράφονται υποχρεωτικά αναλυτικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο Δελτίο Χημικών Ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως κάποιας δοκιμασίας από το Χημείο Στρατού αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου Στρατού από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου. Όλοι οι προβλεπόμενοι από την τεχνική προδιαγραφή εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται με δαπάνη του προμηθευτή Μακροσκοπικός Έλεγχος Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των υποδημάτων ελέγχονται η ποιότητα της εργασίας κατασκευής, η συμφωνία της κατασκευής με τους όρους και τα σχέδια της τεχνικής προδιαγραφής και το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας, καθώς και τυχόν ελαττώματα σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Κατά τον έλεγχο της ποιότητας, του δείγματος μακροσκοπικού ελέγχου, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων της μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος προς τον αριθμό αποδοχής Ac είκοσι ένα (21) η μερίδα θεωρείται αποδεκτή, αλλιώς, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς τον αριθμό απόρριψης Re είκοσι δύο (22) η μερίδα απορρίπτεται. Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει υποχρεωτικά όλο το δείγμα των 315 ζευγών που επιλέγηκαν και καταγράφει όλα τα ελαττώματα του τυχόν θα εντοπίσει. Παραδείγματα π.χ. (1) Εάν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ενός δείγματος (υποδήματος) βρεθούν: α. Οπή. β. Τομή. γ. Καψίματα, τότε καταγράφονται τρία (3) ελαττώματα. π.χ. (2) Εάν τα ίδια ελαττώματα βρεθούν και σε άλλα δείγματα (υποδήματα) ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δειγμάτων, δηλαδή δύο (2) υποδήματα στις οποίες καταγράφηκαν τα ίδια ελαττώματα θα μας δώσουν έξι (6) συνολικά ελαττώματα στην μερίδα). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 1.1 Στίγματα ή κηλίδες. 1.2 Θαμπάδα στο δέρμα εξωτερικά. 1.3 Θαμπάδα ή κηλίδες στη φόδρα.

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1 Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα σχέδια της παρούσας προδιαγραφής και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον έχει δοθεί). 2.2 Οι πρώτες ύλες δεν βρίσκονται στην προβλεπόμενη από την προδιαγραφή ποιότητα, θέση, πλήθος, τύπο, μέγεθος και στερεότητα. 2.3 Η συνένωση των πτερυγίων δεν έχει γίνει με ραφή στο πίσω μέρος όπως τα σχέδια 10Α και 10Β του Παραρτήματος Α. 2.4 Τα πτερύγια δεν έχουν 5 ζεύγη τρυπών. 2.5 Καψούλια μη συμμετρικά τοποθετημένα ως προς τα άκρα του πτερυγίου ή σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους ή εξωτερικά τοποθετημένα. 2.6 Οι αποστάσεις μεταξύ των καψυλλίων δεν είναι σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α. 2.7 Η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων και το επάνω μέρος της καψουλιέρας δεν είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α. 2.8 Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) στην περιοχή της φτέρνας έχει το πρόσωπο του δέρματος προς το εσωτερικό του υποδήματος και όχι προς το μέρος του επανωδέρματος. 2.9 Το πάνω μέρος των ανατομικών πάτων είναι ατελώς κολλημένο Πτερνίτης ή βάρδουλο κακής εμφάνισης. 3 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 4 ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ 3.1 Ελαττώματα στα δέρματα (αμυχές, ρυτίδες, στίγματα, μασήματα κ.λπ.). 3.2 Φθορές, επισκευές, σχισίματα, κοψίματα, καψίματα, τρύπες, ψαλιδίσματα, οπές, τομές ή εγκοπές δέρματος. 3.3 Φόδρα μασημένη, σχισμένη ή χαλαρή. 4.1 Κλωστές λανθασμένης απόχρωσης. 4.2 Ελαττωματικές ή ελλιπείς ραφές (χαλαρές, σφικτές ή υπάρχουν κενά ραφών). 4.3 Διπλά γαζώματα τα οποία δεν είναι παράλληλα. 4.4 Η πυκνότητα του γαζιού δεν είναι 5±1 βελονιές ανά εκατοστό. 4.5 Η καψουλιέρα των πτερυγίων δεν είναι ραμμένη με πλακοραφή και το γαζί δεν είναι κρυφό. 4.6 Τα υποδήματα φέρουν πλαϊνές ραφές στο ψίδι και δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις πλάγιες όψεις του σχεδίου 2 του Παραρτήματος Α. 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 5.1 Ο χρωματισμός διαφορετικός από αυτόν του επισήμου Δείγματος. 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.1 Διαστάσεις υποδημάτων εκτός των ορίων της προδιαγραφής. 6.2 Τα μεγέθη και τα ποσοστά των μεγεθών δεν είναι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη διακήρυξη. 6.3 Ανομοιομορφία διαστάσεων μεταξύ δεξιών και αριστερών υποδημάτων. 6.4 Οι διαστάσεις των υποδημάτων δεν είναι σύμφωνες με τα τα σχέδια 3, 4, 5, 6 και 9 του Παραρτήματος Α.

15 7 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το μήκος των κορδονιών δεν είναι σύμφωνο με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα Θ. 7.1 Δεν υπάρχουν επισημάνσεις ή είναι ατελείς. 7.2 Αναγράφονται λανθασμένες επισημάνσεις ή δεν είναι γραμμένες με ανεξίτηλο τρόπο ή είναι τοποθετημένες σε χώρο διαφορετικό από τον καθορισμένο. 7.3 Ακατάλληλο μέγεθος επισημάνσεων. 7.4 Η συσκευασία των υποδημάτων δεν είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο ΔΙΑΦΟΡΑ 8.1 Κατασκευή των υποδημάτων με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες της τέχνης της υποδηματοποιίας. 8.2 Οι επισημάνσεις στη γλώσσα δεν είναι σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Δεν έχει τοποθετηθεί καρτέλα σε κάθε ζεύγος ή αυτή είναι διαφορετική από τα καθοριζόμενα στη παράγραφο και το Παράρτημα Κ. 4. ΔΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Σε κάθε υπόδημα για την υποστήριξη της περιοχής των δακτύλων και του κουντεπιέ τοποθετείται εσωτερικά κατάλληλη φόρμα από χαρτόνι. Στη συνέχεια κάθε υπόδημα ενός ζεύγους αφού δεθεί το κορδόνι του τοποθετείται σε Nylon σακούλα της παραγράφου η οποία φέρει οπές. Κάθε ζεύγος υποδημάτων στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σε χαρτονένιο κουτί της παραγράφου Σε κάθε Nylon σακούλα τοποθετείται αφυγραντική ουσία της παραγράφου Κάθε δώδεκα (12) χαρτονένια κουτιά τοποθετούνται μέσα σε πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια της παραγράφου , με διαστάσεις μήκος 48 cm, πλάτους 38 cm και ύψος 70 cm Κάθε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας σφραγίζεται στο πάνω μέρος με συγκολλητική ταινία και φέρει εξωτερικά ταινία (τσέρκι) πλαστική, μία κατά τον διαμήκη και μία κατά τον εγκάρσιο άξονα Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής των υποδημάτων διαφορά από τα παραπάνω, η επιτροπή απορρίπτει την μερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από την αρχή. 4.2 Επισημάνσεις Σε κάθε υπόδημα και στο εσωτερικό μέρος της γλώσσας του πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο σε λευκή ταινία της παραγράφου τα παρακάτω στοιχεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΜΕΓΕΘΟΣ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) : ΠΧ 12/07

16 Σε κάθε ζεύγος υποδήματος αναρτάται (στο ένα υπόδημα), με πλαστικό κορδόνι το οποίο ασφαλίζει, καρτελάκι το οποίο πρέπει να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που καθορίζεται στο Παράρτημα Κ Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτονένιου κουτιού της παραγράφου πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ : ΜΕΓΕΘΟΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) : ΠΧ 12/ Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου της παραγράφου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δε φέρει άλλες επισημάνσεις, πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) Αζωχρώματα Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων, που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισοτέρρων αζωομάδων, μία ή περισοτέρρες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στους νόμους , και (και τις τυχόν τροποποιήσεις τους), σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σε αυτούς Ο προμηθευτής για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο: Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου με ISO στο οποίο να φαίνεται ότι το παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω νόμων σε ότι αφορά τα Αζωχρώματα. Το εργαστήριο που προβλέπεται παραπάνω μπρορεί να είναι και αυτό του κατασκευαστή με την προϋπόθεση ότι διαθέτει ISO για τον συγκεκριμένο έλεγχο Αντίγραφο του ISO του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τους υπόψη νόμους ελέγχους Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΚΑ στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό

17 αφορά την συγκεκριμένη ποσότητα ειδών με την οποία κατασκευάστηκαν τα παραδιδόμενα υποδήματα Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους παραπάνω νόμους προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 4.4 Παραλαβή - Απόρριψη Τα υποδήματα παραλαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου της παρούσας προδιαγραφής Σε περίπτωση που η συσκευασία ή οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παρούσα προδιαγραφή, επιβάλλεται η συμμόρφωση με αυτή. Διαφορετικά, η μερίδα απορρίπτεται Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα κορδόνια δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής θα πρέπει να αντικατασταθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή και αφού συσκευαστούν τα υποδήματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.1 ακολουθεί ο έλεγχος από την αρχή. Διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή: Θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές οι παλέτες που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας Θα παραλαμβάνει από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη παράγραφο για κάθε τμηματική παράδοση. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής Θα ελέγχει εάν με την τελευταία μερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του Επιπλέον των παραπάνω για τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει παραστατικά αγοράς του επανωδέρματος και του δέρματος εσωτερικής επένδυσης, για το σύνολο των υποδημάτων που προσκόμισε, στα οποία να αναγράφεται με σαφήνεια ο τύπος και η κατεργασία των δερμάτων, όπως καθορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή. Τα παραστατικά θα επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και θα μνημονεύονται επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου τους από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των υποδημάτων. 5. Απόψεις - Παρατηρήσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για τυχόν ασάφειες της Προδιαγραφής, περιοριστικά σημεία ή προτάσεις για βελτίωσή της, συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος ΚΓ. 6. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ Kg κιλό g γραμμάρια cm εκατοστά

18 mm χιλιοστά kp κιλό δύναμης (9,81 Newton) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "A" Σχέδια Υποδημάτων Στελεχών Δερμάτινα "Β" Πίνακας Μεγεθών - Ποσοστών Υποδημάτων ''Γ'' Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Επανωδέρματος Δερμάτινα "Δ" Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Μόσχου Προσώπου για Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) Ε Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα «Κρουπόν» Φυτικής Δέψεως ΣΤ Ειδικές Απαιτήσεις Πρόσθετου Ανατομικού Πάτου Ζ Ειδικές Απαιτήσεις Ενδιάμεσης Σόλας Φιάπας "Η" Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σόλας ''Θ'' Ειδικές Απαιτήσεις για Κορδόνια Υποδημάτων ''Ι'' Ειδικές Απαιτήσεις για Καψύλλια Κορδονιών Υποδημάτων ΙΑ Ειδικές Απαιτήσεις Κλωστής Ραφής Υποδημάτων ΙΒ Ειδικές Απαιτήσεις Εσωτερικού Ενδυναμώματος Δακτύλων και Πτέρνας ΙΓ Ειδικές Απαιτήσεις για Πεντάφυλλα Χαρτοκιβώτια Συσκευασίας Υλικών ΙΔ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Υποδημάτων ΙΕ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων ΙΣΤ Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Συνόλου Επανωδέρματος - Φόδρας ΙΖ Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Υποδημάτων ΙΗ Υποδείγματα Καρτέλας ΙΘ Έλεγχοι Σταδίου Αξιολόγησης Προσφορών Κ Καρτέλα Οδηγιών Συντήρησης ΚΑ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΚΒ Τυχαία Δειγματοληψία ΚΓ Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

20 Α-2

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΑΠ-1329 / 11-2007 8335-03-002-061207 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 8330-03-003-221007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες 3 2.2 Κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΣΤΟ-1020Γ/01-2010 8105-03-005-240210 ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΣΤ-1020Β/12-2006) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΠΔ-920Ζ/ 06-2009 8415-03-021-301109 ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΤΖΟΚΕΪ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΠΔ-920Ζ/ 06-2009 8415-03-021-301109 ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΤΖΟΚΕΪ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΠΔ-920Ζ/ 06-2009 8415-03-021-301109 ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΤΖΟΚΕΪ) (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Π-920ΣΤ / 12-99) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 -2- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός...2 2. 2.1. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά...2 Κατασκευή...2 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΓΕΣ-ΣΡΣ-483 ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8955-02-004-261009 ΕΚΔΟΣΗ: 1η ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΕΠΔ-1265ΣΤ/01-2010 8405-03-051-240210 ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ-08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ-08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΣΑΕ-841Ζ / 01-2010 8405-03-013-240210 ΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ-08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΣΑΕ-841ΣΤ/11-08) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Είδη: Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Α/Α ΕΙΔΗ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΖΑΚΕΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΖΑΚΕΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΑΕΕΠ-1299Α/07-2010 8405-03-104-200710 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΖΑΚΕΤ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΑΕΕΠ-1299/01-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Χολαργός 22-02-2012 Ν.Π.Δ.Δ. Γραφείο:Κου Προέδρου ΕΟΦ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Τηλ:2132040000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑ:, ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Σάκων αποκομιδής απορριμμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια ανθεκτικών πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-561B/07-2013 6810-03-068-080813 ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ (Καταργεί την Προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Μ-561A/11-2007) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ IOYΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ CPV : 33141114-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ: 1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 10Χ10 12ply 2. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ (ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ) 3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-11 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 4923 Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015

02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 02-04-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 18/03/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν25 Ν26 Ν27 Ν28 Ν33 16-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1,60Χ2,10)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ : 43-120/1424 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Ρόδος, 13-12-2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011» Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια μηχανογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΘΕΜΑ: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών Η Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών η οποία ορίστηκε κατά την 4 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σάμου στις 6/2/2015, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από 11/7/2011 προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2011 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ. : 659 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 5250 Ταχ. /νση: ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ξυλείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

15PROC003091270 2015-09-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 25-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1. ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 1) Νο 1 με βελόνα ½ κύκλου στρογγυλή 30X75 cm, τεμάχια 700 Συνολικής πιθανής δαπάνης 400,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ

Κατάλογος Προϊόντων. Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές. Ξενοφών Γερμανός ΑΕΕ Κατάλογος Προϊόντων Γαζοεπιδεσμικό Υλικό Υλικό ΜΤΝ Επιδεσμικό Υλικό Ιατρικές Συσκευές Κριμαίας 11-15, 11526 Αθήνα 210 6917178 210 6916258 info@xgermanos.com ΕΚΔΟΣΗ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα: Αποστειρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα