ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/10-2008"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ / ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ Α/Α Αριθμός-Ημ/νία Διαταγής Ημερομηνία Καταχώρισης Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν.

3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σχετικά Βοηθήματα 4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Πρώτες Ύλες Κατασκευαστικά Στοιχεία 1 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Δείγματα Μερίδα - Δειγματοληψία Έλεγχοι Ποιότητας 9 4. ΔΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Επισημάνσεις Παραλαβή - Απόρριψη 13 5 ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "A" Σχέδια Υποδημάτων Στελεχών Δερμάτινα "Β" Πίνακας Μεγεθών - Ποσοστών Υποδημάτων ''Γ'' Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Επανωδέρματος "Δ" Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Μόσχου Προσώπου για Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) Ε Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα «Κρουπόν» Φυτικής Δέψεως ΣΤ Ειδικές Απαιτήσεις Πρόσθετου Ανατομικού Πάτου Ζ Ειδικές Απαιτήσεις Ενδιάμεσης Σόλας Φιάπας "Η" Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σόλας ''Θ'' Ειδικές Απαιτήσεις για Κορδόνια Υποδημάτων ''Ι'' Ειδικές Απαιτήσεις για Καψύλλια Κορδονιών Υποδημάτων ΙΑ Ειδικές Απαιτήσεις Κλωστής Ραφής Υποδημάτων ΙΒ Ειδικές Απαιτήσεις Εσωτερικού Ενδυναμώματος Δακτύλων και Πτέρνας ΙΓ Ειδικές Απαιτήσεις για Πεντάφυλλα Χαρτοκιβώτια Συσκευασίας Υλικών ΙΔ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Υποδημάτων ΙΕ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων ΙΣΤ Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Συνόλου Επανωδέρματος - Φόδρας ΙΖ Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Υποδημάτων ΙΗ Υποδείγματα Καρτέλας ΙΘ Έλεγχοι Σταδίου Αξιολόγησης Προσφορών Κ Καρτέλα Οδηγιών Συντήρησης ΚΑ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΚΒ Τυχαία Δειγματοληψία ΚΓ Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της

4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή και προμήθεια υποδημάτων στελεχών Δερμάτινα (Μ 08) που προορίζονται για στρατιωτική χρήση. 1.2 Σχετικά βοηθήματα Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Υ-1235Δ/ (Υποδήματα Μαύρα Σκαρπίνια) η οποία καταργείται Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΥΣΛ-1300/ (Υποδήματα Στελεχών Δερμάτινα) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΕΔΧ-1331/ (Επανώδερμα Μόσχου Δέψεως Χρωμίου Αδιάβροχο Φυσικού Προσώπου Ατρόχιστο Κατεργασίας PULL UP) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ (Δέρμα Μόσχου Προσώπου Δέψεως Χρωμίου για Εσωτερική Επένδυση Αρβυλών Τύπου Ι) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΠΑΠ-1329/ (Πρόσθετος Εσωτερικός Ανατομικός Πάτος Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07 (DMS)) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-ΔΚ-824Β/ (Δέρμα «Κρουπόν» Μικτής Δέψεως) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Δ-1079/ (Δέρμα) Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Α-870Ε/ (Άρβυλα Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07) MIL-S- 1319P/30 - June1988 (Shoes, Men s, Dress, Oxford) MIL. A-A-50530/ 29 Sep 1988 (Shoes, Men s, Dress, Black, Poromeric) STANAG 4281/Edition 2 (Σήμανση NATO για Μεταφορά και Αποθήκευση) Φ.Ε.Κ 166/Α/ Φ.Ε.Κ 1045/Β/ Φ.Ε.Κ 1283/Β/ Πληροφορίες από την εγχώρια βιομηχανία και το διαδίκτυο Το Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΕ , Εργαστηριακές Μέθοδοι Ελέγχου Υλικών Το Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΕ , Μέθοδοι Δειγματοληπτικού Ελέγχου.

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Η κατασκευή των υποδημάτων πρέπει να γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με τους όρους της προδιαγραφής. Η γενική μορφή των υποδημάτων φαίνεται στο Παράρτημα Α. Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στους , και νόμους και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σ αυτούς. 2.2 Πρώτες Ύλες Επανώδερμα Δερμάτινα, χρώματος μαύρου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ''Γ'' για την κατασκευή των φοντίων των υποδημάτων (ψίδι, γλώσσα και πτερύγια) Δέρμα μόσχου, προσώπου, δέψεως χρωμίου, για την εσωτερική επένδυση (φόδρα) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Δ Δέρμα κρουπόν φυτικής δέψεως για την κοπή εσωτερικών σολών (πάτων) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ε Πρόσθετος ανατομικός πάτος, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ Υλικό για την κατασκευή της ενδιάμεσης σόλας Φιάπας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ Εξωτερική Σόλα από υλικό και χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Η Κορδόνια μαύρου χρώματος, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Θ Καψύλλια κορδονιών, μαύρα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Κλωστή ραφής από συνθετικές ίνες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΑ Υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος δακτύλων (πομπές) και πτέρνας (φόρτι) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΒ Λευκή ταινία από πολυεστέρα ή 80/20 πολυεστέρα - βαμβάκι διαστάσεων 5 Χ 4 cm πάνω στην οποία τυπώνονται με ανεξίτηλο μελάνι οι ενδείξεις της παραγράφου Nylon σακούλα με οπές αερισμού για την συσκευασία κάθε υποδήματος (όχι ζεύγους) με διαστάσεις 40 cm Χ 25 cm περίπου Χαρτονένια κουτιά για τη συσκευασία κάθε ζεύγους υποδημάτων, με διαστάσεις 34 cm Χ 21 cm Χ 12 cm Κολλοειδής Πυριτία (Silica Gel) αφυγραντική ουσία σε σακουλάκι για χρήση σε κάθε χαρτονένιο κουτί.

6 Λεπτό χαρτί περιτυλίγματος για το τύλιγμα κάθε υποδήματος πριν τη τοποθέτηση στη Nylon σακούλα με οπές αερισμού Πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια με τα χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΙΓ Κόλα (τύπου Latex) για την στερέωση του δέρματος μόσχου της παραγράφου επί του πρόσθετου ανατομικού πάτου της παραγράφου Βάρδουλο ραφής με δοντάκι από συνθετικό υλικό, χρώματος μαύρου και πάχους στο προφίλ της σόλας 2,5 mm. 2.3 Κατασκευαστικά στοιχεία Γενικά Τα μεγέθη των υποδημάτων και το ποσοστό του κάθε μεγέθους καθορίζονται στο Παράρτημα Β. Η διαμόρφωση των υποδημάτων πρέπει απαραίτητα να γίνεται με καλαπόδια των οποίων οι διαστάσεις στο Νο42 ανταποκρίνονται πλήρως στο Επίσημο Δείγμα Καλαποδιού Νο42 της Υπηρεσίας όπως αυτό έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά από το ΕΛΚΕΔΕ και το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΙΔ. Με μέριμνα των προμηθευτών και βήμα ± 6,66 mm αναπαράγονται τα καλαπόδια για τα λοιπά μεγέθη υποδημάτων κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται πλήρως στο Γαλλικό σύστημα μέτρησης Επάνω μέρος υποδήματος (φόντι) Τα κατασκευαστικά σχέδια των υποδημάτων περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Το επάνω μέρος των υποδημάτων (ψίδι, γλώσσα και πτερύγια) κατασκευάζεται από επανώδερμα Δερμάτινα της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ''Γ'' Η ραφή των υποδημάτων πρέπει να γίνεται με κλωστή από συνθετικές ίνες (πολυεστερικές ή πολυαμιδικές), υψηλής αντοχής, της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα "ΙΑ". Η πυκνότητα του γαζιού πρέπει να είναι 5±1 βελονιές ανά εκατοστό. Η κατασκευή και η ραφή των πτερυγίων πρέπει να γίνεται με την ίδια κλωστή και πυκνότητα βελονιών με το ψίδι. Η καψουλιέρα των πτερυγίων πρέπει να είναι ραμμένη με πλακοραφή ώστε το γαζί να είναι κρυφό. Εσωτερικά δε η ραφή καλύπτεται από ταινία σφραγίσεως για αδιαβροχοποίηση. Η συνένωση των πτερυγίων πρέπει να γίνεται με ραφή στο πίσω μέρος (πίσω ραφή) όπως στο επίσημο δείγμα της υπηρεσίας και τα σχέδια 10Α και 10Β του Παραρτήματος Α. Η γλώσσα πρέπει να κόβεται όπως το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Τα πτερύγια στο εμπρός μέρος έχουν 5 ζεύγη τρυπών με εσωτερικά καψύλλια της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ι τα οποία δεν πρέπει να εμφανίζονται εξωτερικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των καψυλλίων καθώς και η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων και το επάνω μέρος της καψουλιέρας φαίνονται στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α.

7 - 4 - Τα υποδήματα δεν πρέπει να φέρουν πλαϊνές ραφές στο ψίδι όπως φαίνεται στις πλάγιες όψεις του σχεδίου 2 του Παραρτήματος Α Εσωτερική Επένδυση (φόδρα) Τα υποδήματα εσωτερικά σε όλη την επιφάνειά τους (περιοχή του ψιδιού, της γλώσσας, των πτερυγίων και την επιφάνεια των ανατομικών πάτων που έρχεται σε επαφή με το πόδι) επενδύονται με επανώδερμα μόσχου της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα "Δ". Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) δεν πρέπει να συγκολλάται στο επανώδερμα, αλλά να στερεώνεται σε αυτό με ραφή στο πάνω μέρος (περιμετρικά), σε όλα τα ελεύθερα άκρα (πτερύγια, πτέρνα, γλώσσα) καθώς και στις δύο πλευρές στα σημεία της πονταρισιάς (ενισχυτική στερέωση). Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) στην περιοχή της φτέρνας πρέπει να έχει το πρόσωπο του δέρματος προς το μέρος του επανωδέρματος. Η εσωτερική επένδυση (φόδρα) πρέπει να είναι μικρότερη από το επανώδερμα σε όλη την περίμετρο στο κάτω ελεύθερο άκρο του φοντίου τόσο ώστε κατά την διαμόρφωση (κοινώς μοντάρισμα) να γυρίζει και να στερεώνεται στον εσωτερικό πάτο (δέρμα «κρουπόν» της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε ). Παράλληλα πρέπει να αφήνει περιθώρια για την στερέωση του επανωδέρματος στον εσωτερικό πάτο Υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος δακτύλων (πομπές) και πτέρνας (φόρτι) Στο επάνω μέρος του υποδήματος (περιοχή ψιδιού) και επάνω από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα δάκτυλα, μεταξύ εσωτερικής επένδυσης (φόδρας) και δέρματος, τοποθετείται ο πομπές, για να κρατά σταθερό το υπόδημα και να προφυλάσσει τα δάκτυλα. Στην περιοχή της πτέρνας, ανάμεσα στο δέρμα και την εσωτερική επένδυση (φόδρα), τοποθετείται το φόρτι, με σκοπό, αφενός μεν να διατηρεί το σχήμα του υποδήματος, αφετέρου δε να προστατεύει την φτέρνα του ποδιού εσωτερικά. Το υλικό του εσωτερικού ενδυναμώματος, δακτύλων και πτέρνας, πρέπει να είναι σύμφωνο με την παράγραφο και με τεχνικά χαρακτηριστικά αυτά που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΒ Κάτω μέρος υποδήματος Πρόσθετος Ανατομικός Πάτος Ολόκληρος ο εσωτερικός πάτος των υποδημάτων καλύπτεται με πρόσθετο ανατομικό πάτο, της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ Εσωτερικός Πάτος Ο εσωτερικός πάτος πρέπει να είναι μονοκόμματος αποτελούμενος από δέρμα κρουπόν της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε. Οι διαστάσεις του εσωτερικού πάτου πρέπει να είναι απολύτως ίδιες με το Επίσημο Δείγμα Ιχναρίων (Πατρόν) Πάτων Υποδημάτων Νο 42 της Υπηρεσίας τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με

8 - 5 - τις διαδικασίες που περιγράφονται στη Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΙΔ. Με μέριμνα των προμηθευτών και σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας (το οποίο έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά και δίδεται με CD) αναπαράγονται τα Ιχνάρια (πατρόν) Πάτων για τα λοιπά μεγέθη υποδημάτων. Πάνω στον εσωτερικό πάτο ράβεται με μηχανή τύπου μέσα έξω, ενδιάμεση σόλα ( Φιάπα ) της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ζ Η Φιάπα Η φιάπα, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ζ, πρέπει να γαζώνεται πάνω στην εσωτερική σόλα (δέρμα κρουπόν της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Ε ) με μηχανή τύπου μέσα έξω. Μεταξύ δε της φιάπας και του εσωτερικού πάτου παρεμβάλλεται βάρδουλο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παράγραφο Οι κλωστές γαζώματος της φιάπας πρέπει να είναι από σπάγκο υποδηματοποιίας συνθετικό, της παραγράφου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα IΑ Εξωτερικό κάττυμα (σόλα-τακούνι) Στο σχέδιο 1 του Παραρτήματος Α παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό σχήμα της σόλας του υποδήματος το οποίο παρέχει αντιολισθητικές ιδιότητες και δεν είναι δεσμευτικό. Αποδεκτό είναι οποιοδήποτε σχήμα σόλας το οποίο παρέχει στα υποδήματα αντιολισθητικές ιδιότητες. Το εξωτερικό κάττυμα κατασκευάζεται, από μονοκόμματο υλικό της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Η. Οι λεπτομέρειες κατασκευής φαίνονται στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και στα σχέδια του Παραρτήματος Α. Το συνολικό ύψος του τακουνιού πρέπει να είναι 28 ±1 mm και η τελικώς διαμορφωμένη σόλα πρέπει να έχει πάχος 12 ±1 mm, μετρούμενη στην μύτη όπως φαίνεται στο σχέδιο 12 του Παραρτήματος Α. Το εξωτερικό κάττυμα συγκολλάτε με την φιάπα σταθερά. Η δύναμη αποκόλλησης μεταξύ φιάπας και εξωτερικής σόλας (κάττυμα) πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΖ Κορδόνια Τα κορδόνια των υποδημάτων πρέπει να είναι στρογγυλά, της παραγράφου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο Παράρτημα Θ. 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Δείγματα Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας Τα επίσημα δείγματα υποδημάτων της Υπηρεσίας, τα οποία επισημοποιούνται για την διαδικασία προκηρύξεως διαγωνισμού προμήθειας του υλικού, ισχύουν μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της προδιαγραφής που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η τεχνική προδιαγραφή. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες ή άλλες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

9 Επίσημα Δείγματα Διαμορφωτηρίων (καλαποδιών) Όπως η Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΙΔ Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Πατρόν) Εσωτερικών Πάτων Υποδημάτων Όπως η Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΙΔ Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων Χωρίς Κάλυμμα Όπως η Προσθήκη 1 του Παραρτήματος ΣΤ Επίσημα Δείγματα Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων με Κάλυμμα (Πλήρη) Όπως η Προσθήκη 2 του Παραρτήματος ΣΤ Αξιολόγηση Προσφορών Δείγματα Προμηθευτών Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους πρέπει να καταθέτουν ένα ζεύγος υποδημάτων από κάθε μέγεθος που αναφέρεται στη διακήρυξη ως δείγματα, προκειμένου να ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην διακήρυξη αριθμός μεγεθών τότε θα κατατίθενται δείγματα για όλα τα μεγέθη από το μέγεθος (Νο) 40 μέχρι και το (Νο) 48 (εννέα (9) ζεύγη υποδημάτων) και επιπλέον τρία (3) ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 42 (σύνολο δώδεκα (12) ζεύγη υποδημάτων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των κατατεθέντων δειγμάτων υποδημάτων θα είναι πολλαπλάσιο του έξι (6). Τα δείγματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και συσκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής και η εργασία κατασκευής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή, το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Υποδήματα δείγματα προμηθευτών με εκτροπές θα απορρίπτονται υποχρεωτικά καθόσον όλοι οι όροι της παρούσης τεχνικής προδιαγραφής είναι απαράβατοι. Στο εσωτερικό της γλώσσας επί του δέρματος της εσωτερικής επένδυσης σε όλα τα δείγματα, θα πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός του διαγωνισμού για τον οποίο κατατίθενται καθώς και το έτος διεξαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα προβλεπόμενα δείγματα ή πραγματοποιηθεί απόρριψη έστω και ενός δείγματος κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται και δεν θα αποστέλλεται δείγμα στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακό έλεγχο. Εφόσον όλα τα δείγματα (όλα τα ζεύγη) ικανοποιούν μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής, ένα υπόδημα (τεμάχιο) τυχαία από κάθε ζεύγος θα επιλέγεται για αποστολή στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις. Τα επιλεγέντα υποδήματα στη συνέχεια χωρίζονται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών τυχαία σε δύο μερίδες

10 - 7 - των έξι (6) δειγμάτων (τεμαχίων υποδημάτων) και αποστέλλονται στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις σαν δύο μερίδες. Το Χημείο Στρατού στα δείγματα των προμηθευτών για αξιολόγηση θα πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΘ. Εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοτήτων των υποδημάτων βρίσκονται μέσα στα προσδιοριζόμενα από την προδιαγραφή όρια (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο), τότε οι τεχνικές προσφορές των προμηθευτών θα γίνονται αποδεκτές, διαφορετικά θα απορρίπτονται. Τα δείγματα που θα υποστούν Εργαστηριακό Διαστασιολογικό έλεγχο καθώς και το κόστος των ελέγχων του Παραρτήματος ΙΘ επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Τα δείγματα των προμηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο Χημείο Στρατού θα τους επιστρέφονται. Τα δείγματα των προμηθευτών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής εφόσον κατά τους ελέγχους (Μακροσκοπικό Εργαστηριακό Διαστασιολογικό) συμφωνούν απολύτως με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής υποχρεωτικά όλες οι μερίδες Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής έχει το δικαίωμα απρόσκλητα και χωρίς καμία ενημέρωση του προμηθευτή, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να διαπιστώσει τους τρόπους κατασκευής των υποδημάτων και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η Επιτροπή επίσης έχει δικαίωμα να ελέγχει τα καλαπόδια και γενικά την όλη παραγωγική διαδικασία κατασκευής των υποδημάτων καθώς και να παίρνει δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την εξέτασή τους ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Το κόστος των χημικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις πρώτες ύλες βαρύνουν τον προμηθευτή Προδείγματα Μειοδοτών για Μαζική Παραγωγή (Βιομηχανικό Πρότυπο) Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του προϊόντος της σχετικής συμβάσεως οφείλει να προσκομίσει δύο (2) δείγματα (ζεύγη υποδημάτων μεγέθους Νο42) στην επιτροπή παραλαβής ή στη Δνση που διενεργεί την προμήθεια σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή. Στο εσωτερικό της γλώσσας επί του δέρματος της εσωτερικής επένδυσης, πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός της σύμβασης για την οποία κατατίθενται τα προδείγματα καθώς και το έτος υπογραφής της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται. Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα δύο αυτά δείγματα εάν συμφωνούν απόλυτα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν από την επιτροπή με την ίδια διαδικασία.

11 - 8 - Εφόσον τα δείγματα κριθούν κατάλληλα, μακροσκοπικά, η επιτροπή τα επισημοποιεί μόνο για την συγκεκριμένη σύμβαση προμηθείας (τοποθετώντας σε κάθε ζεύγος κατάλληλη καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΗ ), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα για την έναρξη μαζικής παραγωγής. Η επισημοποίηση των δειγμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικά πρότυπα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τηρήσεως όλων των όρων της προδιαγραφής για ενδεχόμενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό διαστασιολογικό έλεγχο που διενεργεί το Χημείο Στρατού. Από τα εξετασθέντα και τελικά επισημοποιηθέντα δείγματα το ένα παραμένει στην επιτροπή και το άλλο δίνεται στον προμηθευτή. Τα δύο (2) αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης. 3.2 Μερίδα-Δειγματοληψία Μερίδα Τα υποδήματα παραδίδονται σε μερίδες των ζευγών οι οποίες και αριθμούνται. Αν ο αριθμός των ζευγών που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του τα επιπλέον ζεύγη συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα ζεύγη, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. Η παράδοση γίνεται στην Υπηρεσία που ορίζεται στη διακήρυξη με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή Δειγματοληψία Η δειγματοληψία γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Για Μακροσκοπικό Έλεγχο Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τριακόσια δεκαπέντε (315) ζεύγη υποδημάτων από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας κάθε μερίδας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3 του Παραρτήματος ΚΒ, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται στο ίδιο Παράρτημα. Τα παραπάνω ζεύγη υποδημάτων αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου Για Χημικό Έλεγχο Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραπάνω παραγράφου έξι (6) ζεύγη υποδημάτων και αναγράφει τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. Τα δώδεκα υποδήματα από τα έξι (6) αυτά ζεύγη, αποτελούν το δείγμα - αντίδειγμα. Έξι (6) υποδήματα (ένα από κάθε ζεύγος, τυχαία δεξιό ή αριστερό) στέλλονται στο Χημείο Στρατού για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) αποτελούν το αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα τοποθετείται καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΗ οι οποίες υπογράφονται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Τα έξι (6) ζεύγη υποδήματα του δείγματος - αντιδείγματος ανά

12 - 9 - μερίδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας Έλεγχος Χαρτοκιβωτίων Συσκευασίας (Μακροσκοπικός - Χημικός) Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται, παίρνει τυχαία τις ακόλουθες ποσότητες χαρτοκιβωτίων τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΓ της παρούσας Προδιαγραφής. Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 1. έως και άνω 6 0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο Χημείο Στρατού για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία (κενά) θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα) Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο εξετάζει επίσης κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο αν η συσκευασία έχει γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.1. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια ή στον τρόπο συσκευασίας οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. 3.3 Έλεγχοι ποιότητας Εργαστηριακός Έλεγχος Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χημείο Στρατού για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2.1 και 2.2 καθώς και των λοιπών χαρακτηριστικών της παραγράφου 2.3 που μπορεί να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν. Πέραν αυτών το Χημείο Στρατού ελέγχει το ορθό πάτημα του υποδήματος που καθορίζεται στο σχέδιο 11, τις διαστάσεις του σχεδίου 12, τις διαστάσεις Γ και Α που φαίνονται στα σχέδια 7 και 8 του Παραρτήματος Α, τον τρόπο στερέωσης της εσωτερικής επένδυσης στο επανώδερμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.3.3, τις διαστάσεις της εσωτερικής επένδυσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.3.3, τον τρόπο γαζώματος της φιάπας και του πάτου των υποδημάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην

13 παράγραφο 2.3.5, την κατάσταση του εσωτερικού πάτου (μονοκόμματος ή μη) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο καθώς και το υλικό ενισχύσεως της περιοχής των δακτύλων και πτέρνας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο και το Παράρτημα ΙΒ. Το Χημείο Στρατού ελέγχει επίσης όλα τα υποδήματα του δείγματος διαστασιολογικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΙΔ. Όλες οι μετρήσεις και έλεγχοι που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναγράφονται υποχρεωτικά αναλυτικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο Δελτίο Χημικών Ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως κάποιας δοκιμασίας από το Χημείο Στρατού αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου Στρατού από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου. Όλοι οι προβλεπόμενοι από την τεχνική προδιαγραφή εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται με δαπάνη του προμηθευτή Μακροσκοπικός Έλεγχος Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των υποδημάτων ελέγχονται η ποιότητα της εργασίας κατασκευής, η συμφωνία της κατασκευής με τους όρους και τα σχέδια της τεχνικής προδιαγραφής και το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας, καθώς και τυχόν ελαττώματα σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Κατά τον έλεγχο της ποιότητας, του δείγματος μακροσκοπικού ελέγχου, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων της μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος προς τον αριθμό αποδοχής Ac είκοσι ένα (21) η μερίδα θεωρείται αποδεκτή, αλλιώς, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς τον αριθμό απόρριψης Re είκοσι δύο (22) η μερίδα απορρίπτεται. Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει υποχρεωτικά όλο το δείγμα των 315 ζευγών που επιλέγηκαν και καταγράφει όλα τα ελαττώματα του τυχόν θα εντοπίσει. Παραδείγματα π.χ. (1) Εάν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ενός δείγματος (υποδήματος) βρεθούν: α. Οπή. β. Τομή. γ. Καψίματα, τότε καταγράφονται τρία (3) ελαττώματα. π.χ. (2) Εάν τα ίδια ελαττώματα βρεθούν και σε άλλα δείγματα (υποδήματα) ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δειγμάτων, δηλαδή δύο (2) υποδήματα στις οποίες καταγράφηκαν τα ίδια ελαττώματα θα μας δώσουν έξι (6) συνολικά ελαττώματα στην μερίδα). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 1.1 Στίγματα ή κηλίδες. 1.2 Θαμπάδα στο δέρμα εξωτερικά. 1.3 Θαμπάδα ή κηλίδες στη φόδρα.

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.1 Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα σχέδια της παρούσας προδιαγραφής και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον έχει δοθεί). 2.2 Οι πρώτες ύλες δεν βρίσκονται στην προβλεπόμενη από την προδιαγραφή ποιότητα, θέση, πλήθος, τύπο, μέγεθος και στερεότητα. 2.3 Η συνένωση των πτερυγίων δεν έχει γίνει με ραφή στο πίσω μέρος όπως τα σχέδια 10Α και 10Β του Παραρτήματος Α. 2.4 Τα πτερύγια δεν έχουν 5 ζεύγη τρυπών. 2.5 Καψούλια μη συμμετρικά τοποθετημένα ως προς τα άκρα του πτερυγίου ή σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους ή εξωτερικά τοποθετημένα. 2.6 Οι αποστάσεις μεταξύ των καψυλλίων δεν είναι σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α. 2.7 Η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων και το επάνω μέρος της καψουλιέρας δεν είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο 6 του Παραρτήματος Α. 2.8 Η εσωτερική επένδυση (Φόδρα) στην περιοχή της φτέρνας έχει το πρόσωπο του δέρματος προς το εσωτερικό του υποδήματος και όχι προς το μέρος του επανωδέρματος. 2.9 Το πάνω μέρος των ανατομικών πάτων είναι ατελώς κολλημένο Πτερνίτης ή βάρδουλο κακής εμφάνισης. 3 ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 4 ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΦΕΣ 3.1 Ελαττώματα στα δέρματα (αμυχές, ρυτίδες, στίγματα, μασήματα κ.λπ.). 3.2 Φθορές, επισκευές, σχισίματα, κοψίματα, καψίματα, τρύπες, ψαλιδίσματα, οπές, τομές ή εγκοπές δέρματος. 3.3 Φόδρα μασημένη, σχισμένη ή χαλαρή. 4.1 Κλωστές λανθασμένης απόχρωσης. 4.2 Ελαττωματικές ή ελλιπείς ραφές (χαλαρές, σφικτές ή υπάρχουν κενά ραφών). 4.3 Διπλά γαζώματα τα οποία δεν είναι παράλληλα. 4.4 Η πυκνότητα του γαζιού δεν είναι 5±1 βελονιές ανά εκατοστό. 4.5 Η καψουλιέρα των πτερυγίων δεν είναι ραμμένη με πλακοραφή και το γαζί δεν είναι κρυφό. 4.6 Τα υποδήματα φέρουν πλαϊνές ραφές στο ψίδι και δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις πλάγιες όψεις του σχεδίου 2 του Παραρτήματος Α. 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 5.1 Ο χρωματισμός διαφορετικός από αυτόν του επισήμου Δείγματος. 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.1 Διαστάσεις υποδημάτων εκτός των ορίων της προδιαγραφής. 6.2 Τα μεγέθη και τα ποσοστά των μεγεθών δεν είναι σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη διακήρυξη. 6.3 Ανομοιομορφία διαστάσεων μεταξύ δεξιών και αριστερών υποδημάτων. 6.4 Οι διαστάσεις των υποδημάτων δεν είναι σύμφωνες με τα τα σχέδια 3, 4, 5, 6 και 9 του Παραρτήματος Α.

15 7 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το μήκος των κορδονιών δεν είναι σύμφωνο με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα Θ. 7.1 Δεν υπάρχουν επισημάνσεις ή είναι ατελείς. 7.2 Αναγράφονται λανθασμένες επισημάνσεις ή δεν είναι γραμμένες με ανεξίτηλο τρόπο ή είναι τοποθετημένες σε χώρο διαφορετικό από τον καθορισμένο. 7.3 Ακατάλληλο μέγεθος επισημάνσεων. 7.4 Η συσκευασία των υποδημάτων δεν είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο ΔΙΑΦΟΡΑ 8.1 Κατασκευή των υποδημάτων με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες της τέχνης της υποδηματοποιίας. 8.2 Οι επισημάνσεις στη γλώσσα δεν είναι σύμφωνες με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο Δεν έχει τοποθετηθεί καρτέλα σε κάθε ζεύγος ή αυτή είναι διαφορετική από τα καθοριζόμενα στη παράγραφο και το Παράρτημα Κ. 4. ΔΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Σε κάθε υπόδημα για την υποστήριξη της περιοχής των δακτύλων και του κουντεπιέ τοποθετείται εσωτερικά κατάλληλη φόρμα από χαρτόνι. Στη συνέχεια κάθε υπόδημα ενός ζεύγους αφού δεθεί το κορδόνι του τοποθετείται σε Nylon σακούλα της παραγράφου η οποία φέρει οπές. Κάθε ζεύγος υποδημάτων στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σε χαρτονένιο κουτί της παραγράφου Σε κάθε Nylon σακούλα τοποθετείται αφυγραντική ουσία της παραγράφου Κάθε δώδεκα (12) χαρτονένια κουτιά τοποθετούνται μέσα σε πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια της παραγράφου , με διαστάσεις μήκος 48 cm, πλάτους 38 cm και ύψος 70 cm Κάθε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας σφραγίζεται στο πάνω μέρος με συγκολλητική ταινία και φέρει εξωτερικά ταινία (τσέρκι) πλαστική, μία κατά τον διαμήκη και μία κατά τον εγκάρσιο άξονα Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής των υποδημάτων διαφορά από τα παραπάνω, η επιτροπή απορρίπτει την μερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από την αρχή. 4.2 Επισημάνσεις Σε κάθε υπόδημα και στο εσωτερικό μέρος της γλώσσας του πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο σε λευκή ταινία της παραγράφου τα παρακάτω στοιχεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :... ΜΕΓΕΘΟΣ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) : ΠΧ 12/07

16 Σε κάθε ζεύγος υποδήματος αναρτάται (στο ένα υπόδημα), με πλαστικό κορδόνι το οποίο ασφαλίζει, καρτελάκι το οποίο πρέπει να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που καθορίζεται στο Παράρτημα Κ Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτονένιου κουτιού της παραγράφου πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ : ΜΕΓΕΘΟΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) : ΠΧ 12/ Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου της παραγράφου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δε φέρει άλλες επισημάνσεις, πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΜ-ΕΕ) Αζωχρώματα Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων, που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισοτέρρων αζωομάδων, μία ή περισοτέρρες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στους νόμους , και (και τις τυχόν τροποποιήσεις τους), σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σε αυτούς Ο προμηθευτής για κάθε τμηματική παράδοση πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο: Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου με ISO στο οποίο να φαίνεται ότι το παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω νόμων σε ότι αφορά τα Αζωχρώματα. Το εργαστήριο που προβλέπεται παραπάνω μπρορεί να είναι και αυτό του κατασκευαστή με την προϋπόθεση ότι διαθέτει ISO για τον συγκεκριμένο έλεγχο Αντίγραφο του ISO του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τους υπόψη νόμους ελέγχους Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΚΑ στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό

17 αφορά την συγκεκριμένη ποσότητα ειδών με την οποία κατασκευάστηκαν τα παραδιδόμενα υποδήματα Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους παραπάνω νόμους προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 4.4 Παραλαβή - Απόρριψη Τα υποδήματα παραλαμβάνονται οριστικά από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, αν συμφωνούν με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου της παρούσας προδιαγραφής Σε περίπτωση που η συσκευασία ή οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παρούσα προδιαγραφή, επιβάλλεται η συμμόρφωση με αυτή. Διαφορετικά, η μερίδα απορρίπτεται Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα κορδόνια δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής θα πρέπει να αντικατασταθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή και αφού συσκευαστούν τα υποδήματα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.1 ακολουθεί ο έλεγχος από την αρχή. Διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή: Θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές οι παλέτες που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας Θα παραλαμβάνει από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στη παράγραφο για κάθε τμηματική παράδοση. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής Θα ελέγχει εάν με την τελευταία μερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του Επιπλέον των παραπάνω για τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει παραστατικά αγοράς του επανωδέρματος και του δέρματος εσωτερικής επένδυσης, για το σύνολο των υποδημάτων που προσκόμισε, στα οποία να αναγράφεται με σαφήνεια ο τύπος και η κατεργασία των δερμάτων, όπως καθορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή. Τα παραστατικά θα επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και θα μνημονεύονται επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου τους από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των υποδημάτων. 5. Απόψεις - Παρατηρήσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για τυχόν ασάφειες της Προδιαγραφής, περιοριστικά σημεία ή προτάσεις για βελτίωσή της, συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος ΚΓ. 6. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ Kg κιλό g γραμμάρια cm εκατοστά

18 mm χιλιοστά kp κιλό δύναμης (9,81 Newton) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "A" Σχέδια Υποδημάτων Στελεχών Δερμάτινα "Β" Πίνακας Μεγεθών - Ποσοστών Υποδημάτων ''Γ'' Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Επανωδέρματος Δερμάτινα "Δ" Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Μόσχου Προσώπου για Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) Ε Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα «Κρουπόν» Φυτικής Δέψεως ΣΤ Ειδικές Απαιτήσεις Πρόσθετου Ανατομικού Πάτου Ζ Ειδικές Απαιτήσεις Ενδιάμεσης Σόλας Φιάπας "Η" Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικής Σόλας ''Θ'' Ειδικές Απαιτήσεις για Κορδόνια Υποδημάτων ''Ι'' Ειδικές Απαιτήσεις για Καψύλλια Κορδονιών Υποδημάτων ΙΑ Ειδικές Απαιτήσεις Κλωστής Ραφής Υποδημάτων ΙΒ Ειδικές Απαιτήσεις Εσωτερικού Ενδυναμώματος Δακτύλων και Πτέρνας ΙΓ Ειδικές Απαιτήσεις για Πεντάφυλλα Χαρτοκιβώτια Συσκευασίας Υλικών ΙΔ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Υποδημάτων ΙΕ Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Ανατομικών Πάτων Υποδημάτων ΙΣΤ Φυσικοχημικά και Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Συνόλου Επανωδέρματος - Φόδρας ΙΖ Φυσικομηχανικά Χαρακτηριστικά Υποδημάτων ΙΗ Υποδείγματα Καρτέλας ΙΘ Έλεγχοι Σταδίου Αξιολόγησης Προσφορών Κ Καρτέλα Οδηγιών Συντήρησης ΚΑ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΚΒ Τυχαία Δειγματοληψία ΚΓ Υπόδειγμα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΥΣΔ-1235Ε/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

20 Α-2

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365B/11-2012 8010-03-027-121212 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΠΥΥ-1365A/01-2011) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 3520-03-004-010808 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/2 ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ 7 η Π-ΓΕΣ-ΕΤΑ-88 Σεπ 2008 ΚΑ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/6 ο : 2640 01 012-110908 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΝΙΤΡΙΛΙΟ) ΚΩ ΙΚΟΙ: 831000111 831000112 Κατασκευή Το εµπρός µέρος της παλάµης, ολόκληρα τα δάκτυλα (εσωτερικά και εξωτερικά) και µικρό τµήµα του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: 18926 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3805 Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104-210 6853330 ΦΑΞ: 210 6853330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 15, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης: Α. Παναρέτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

141/17-08-2010). 163/04-09-2009).

141/17-08-2010). 163/04-09-2009). ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 4/14 για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου) Φύλλα ιακήρυξης : 43 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375

Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13375 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.838,77 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α ΠΙΣΤΩΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα