ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Λιδοκαΐνη/Τετρακαΐνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Λιδοκαΐνη/Τετρακαΐνη"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rapydan 70mg/70mg φαρμακούχο έμπλαστρο Λιδοκαΐνη/Τετρακαΐνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Rapydan και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Rapydan 3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Rapydan 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 5 Πώς να φυλάσσεται το Rapydan 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RAPYDAN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan περιέχουν δύο τοπικά αναισθητικά: λιδοκαΐνη και τετρακαΐνη. Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για να μουδιάζουν μια μικρή περιοχή του δέρματος πριν από μια διαδικασία που θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο, όπως ένεση ή μικρή χειρουργική επέμβαση. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ RAPYDAN Μη χρησιμοποιήσετε το Rapydan - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη λιδοκαΐνη, στην τετρακαΐνη ή στο βορικό νάτριο ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Rapydan (βλ. παράγραφο 6) - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) σε άλλα τοπικά αναισθητικά - σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, μια ένωση που σχηματίζεται όταν το σώμα σας διασπά την τετρακαΐνη. Μη χρησιμοποιείτε το Rapydan σε δέρμα που έχει υποστεί λύση της συνεχείας ή κάκωση ούτε σε βλεννογόνους, π.χ. μέσα στο στόμα ή στη μύτη. Προσέξτε ιδιαίτερα με το Rapydan Ενημερώστε το γιατρό, τη νοσηλεύτρια ή το φαρμακοποιό σας - εάν έχετε προβλήματα με το ήπαρ, τους νεφρούς ή την καρδιά σας - εάν πάσχετε από οξεία νόσο ή έχετε κακή φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να είστε περισσότερο ευαίσθητοι στις επιδράσεις της λιδοκαΐνης και της τετρακαΐνης. Το Rapydan πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στην περιοχή των οφθαλμών. Εάν το Rapydan έλθει σε επαφή με τον οφθαλμό, ξεπλύνετε αμέσως τον οφθαλμό με νερό ή αλατούχο διάλυμα και προστατέψτε τον μέχρι να επανέλθει η αίσθηση. RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 1

2 Το Rapydan περιέχει ένα συστατικό που εκλύει θερμότητα και ενδέχεται να αποκτήσει μέγιστη θερμοκρασία 40 C (μέση θερμοκρασία C). Λήψη άλλων φαρμάκων Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών αυξάνεται όταν το Rapydan χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ορισμένα άλλα φάρμακα, π.χ. - ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία καρδιακών νοσημάτων, όπως κινιδίνη, δισοπυραμίδη, τοκαϊνίδη, μεξιλετίνη και αμιοδαρόνη - άλλα φάρμακα που περιέχουν λιδοκαΐνη ή/και τετρακαΐνη. Κύηση και θηλασμός Χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Rapydan κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Οδήγηση και χειρισμός μηχανών Το Rapydan δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Rapydan Το φαρμακούχo έμπλαστρο Rapydan περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο (E218) και παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο (E216), τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανώς με καθυστέρηση). 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ RAPYDAN Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Rapydan σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan εφαρμόζονται σε καθαρό και στεγνό δέρμα για 30 λεπτά. Για λεπτομερείς οδηγίες, βλ. "Οδηγίες χρήσης" παρακάτω. Τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μόλις ανοιχθεί το σακουλάκι. Τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Το φαρμακούχo έμπλαστρο Rapydan περιέχει επίσης ένα θερμαντικό συστατικό (υλικό έκλυσης θερμότητας CHADD) το οποίο ανεβάζει ελαφρά τη θερμοκρασία του δέρματος (βλ. παράγραφο 2 "Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Rapydan"). Το θερμαντικό συστατικό χρειάζεται οξυγόνο για να φέρει αποτέλεσμα και για αυτό το λόγο το έμπλαστρο είναι συσκευασμένο σε αεροστεγές σακουλάκι. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ανοιχθεί το σακουλάκι, το έμπλαστρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως, γιατί θα αρχίσει να θερμαίνεται ελαφρά. Είναι σημαντικό να ανοιχθεί το σακουλάκι μόνον όταν θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το φαρμακούχo έμπλαστρο. Το Rapydan δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από κλειστούς επιδέσμους λόγω της ικανότητάς του να εκλύει θερμότητα. Ενήλικες: 1 ή, το πολύ, 4 έμπλαστρα ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 4 έμπλαστρα την ίδια ημέρα (24 ώρες). RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 2

3 Παιδιά (ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών): 1 ή, το πολύ, 2 έμπλαστρα ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 2 έμπλαστρα σε ένα παιδί την ίδια ημέρα (24 ώρες). Να μη χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό και στεγνό. 2. Ανοίξτε το σακουλάκι με τη θερμικά σφραγισμένη μεμβράνη και αφαιρέστε το έμπλαστρο. 3. Αφαιρέστε τον πλαστικό δίσκο από το έμπλαστρο. Μην ακουμπήσετε το λευκό στρογγυλό ταμπόν που περιέχει τις φαρμακευτικές ουσίες. 4. Εφαρμόστε το έμπλαστρο με τέτοιον τρόπο, ώστε το λευκό, στρογγυλό ταμπόν που περιέχει τις φαρμακευτικές ουσίες να καλύπτει την περιοχή που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία. 5. Πιέστε σταθερά, μόνο γύρω από τις άκρες του επιθέματος για να εξασφαλίσετε ότι το φαρμακούχo έμπλαστρo θα κολλήσει καλά στο δέρμα. 6. Πιέστε απαλά στο κέντρο του εμπλάστρoυ για να εξασφαλίσετε ότι οι φαρμακευτικές ουσίες θα έλθουν σε επαφή με το δέρμα. 7. Σημειώστε την ώρα της εφαρμογής. Το φαρμακούχo έμπλαστρο Rapydan πρέπει να εφαρμοστεί 30 λεπτά πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε επέμβαση στην περιοχή. Θα πρέπει να επιδειχθεί προσοχή ώστε το φαρμακούχo έμπλαστρo να μη φύγει από τη θέση του σε αυτό το χρονικό διάστημα. 8. Αφαιρέστε το έμπλαστρo και καθαρίστε την περιοχή επιμελώς πριν από την επέμβαση. Εάν εφαρμόσατε το έμπλαστρo πριν από την εκτέλεση κάποιας επέμβασης από γιατρό, αφήστε το γιατρό να αφαιρέσει το έμπλαστρo, εκτός εάν έχετε διαφορετικές οδηγίες. Μετά την αφαίρεση του εμποτισμένου με φαρμακευτικές ουσίες εμπλάστρoυ Rapydan Το Rapydan μουδιάζει την περιοχή του δέρματος στην οποία εφαρμόζεται, ώστε να υπάρχει μειωμένη αίσθηση. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κάκωση, φροντίστε να μη γδαρθεί ή τριφτεί η μουδιασμένη περιοχή και να μην έλθει σε επαφή με πολύ καυτές ή πολύ ψυχρές επιφάνειες μέχρι να επανέλθει η πλήρης αίσθηση. Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Rapydan από την κανονική: Εάν το έμπλαστρο παραμείνει στο δέρμα για διάστημα μεγαλύτερο από το συνιστώμενο ή εάν χρησιμοποιηθούν περισσότερα έμπλαστρα από όσα συνιστώνται, ο κίνδυνος για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αυξάνεται. Η υπερδοσολογία του Rapydan είναι απίθανη με κανονική χρήση. Ωστόσο, εάν απορροφήσετε υπερβολική ποσότητα από το φάρμακο ή εάν, για παράδειγμα, ένα παιδί απορροφήσει τις δραστικές ουσίες κατά λάθος, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή με το τοπικό Κέντρο Πρώτων Βοηθειών για βοήθεια. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού το προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Rapydan μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Το έμπλαστρo ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές (αναφυλακτοειδείς) αντιδράσεις, όπως δερματικό εξάνθημα, οίδημα και αναπνευστική δυσχέρεια. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το έμπλαστρo αμέσως και να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό. RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 3

4 Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι τοπικές και εμφανίζονται στη θέση στην οποία τοποθετήθηκε το έμπλαστρο. Γενικά είναι ήπιες, έχουν σύντομη χρονική διάρκεια και συνήθως εξαφανίζονται μετά το τέλος της θεραπείας. Ενημερώστε το γιατρό, τη νοσηλεύτρια ή το φαρμακοποιό σας εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες σάς δημιουργεί προβλήματα. Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς): ερυθρότητα στο σημείο εφαρμογής του εμπλάστρoυ ωχρότητα του δέρματος οίδημα Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10 ασθενείς): εξάνθημα Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς): εξάνθημα με φλύκταινες κνησμός Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους ασθενείς): κνιδωτικό εξάνθημα ή εξάνθημα με κηλίδες αποχρωματισμός του δέρματος πόνος αλλαγή στην αίσθηση της γεύσης Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ RAPYDAN Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε το Rapydan μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο σακουλάκι και στο κουτί μετά το "EXP", (συντομογραφία που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία λήξης). Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 C. Μη χρησιμοποιήσετε το φαρμακούχo έμπλαστρο Rapydan εάν δείτε ότι η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Τα χρησιμοποιημένα έμπλαστρα πρέπει να διπλώνονται με το υλικό κόλλησης προς τα μέσα, και να απορρίπτονται με ασφάλεια, ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στα έμπλαστρα. Τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μη ρίξετε το αχρησιμοποίητο φάρμακο στην αποχέτευση ούτε στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε στο φαρμακείο τι πρέπει να κάνετε το φάρμακο που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτά τα μέτρα προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχουν τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan - Οι δραστικές ουσίες σε κάθε έμπλαστρο είναι 70 mg λιδοκαΐνη και 70 mg τετρακαΐνη. RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 4

5 - Τα άλλα συστατικά είναι: Υποστηρικτική στρώση: μεμβράνη πολυαιθυλενίου, καλυμμένη στη μία πλευρά με ακρυλική κόλλα Υλικό έκλυσης θερμότητας CHADD (Χορήγηση φαρμάκου υποβοηθούμενη από ελεγχόμενη θερμότητα): σκόνη σιδήρου, ενεργός άνθρακας, χλωριούχο νάτριο και ξυλάλευρο μέσα σε θύλακα από χαρτί φίλτρου Αυτοκόλλητη μεμβράνη: κόλλα από πολυαιθυλένιο και ακρυλικό Θερμικά σφραγιζόμενο φύλλο: φύλλο πολυαιθυλενίου και αλουμινίου, καλυμμένο με κόλλα από πολυεστερική ουρεθάνη Φαρμακευτική στρώση: πολυβινυλική αλκοόλη, μονοπαλµιτική σορβιτάνη, κεκαθαρμένο ύδωρ, παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο (E218), παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο (E216), ινώδης επίστρωση καλυμμένη με βορικό νάτριο Πλαστικός (πολυαιθυλένιο) δίσκος, ο οποίος αφαιρείται πριν από τη χρήση του εμπλάστρου. Εμφάνιση των φαρμακούχων εμπλάστρων Rapydan και περιεχόμενο της συσκευασίας Έμπλαστρα ελλειπτικού σχήματος, ανοικτού καφέ χρώματος (διαστάσεις κατά προσέγγιση: 8,5 cm x 6,0 cm), με αφαιρούμενο αδιαφανή πλαστικό δίσκο. Κάθε έμπλαστρo είναι χωριστά συσκευασμένο σε προστατευτικό σακουλάκι (φύλλο από πολυεστέρα/αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο). Μεγέθη συσκευασίας: 1, 2, 5, 10, 25 ή 50 έμπλαστρα. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Eurocept International B.V., Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Οι Κάτω Χώρες Παραγωγός: Eurocept BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Οι Κάτω Χώρες Για οποιαδήπουτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. Ελλάδα MEDAXIS GLOBAL Βαλαωρίτου 10, Μεταμόρφωση GR Αττική Τηλ: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες: Όνομα του Κράτους Μέλους Αυστρία/ Γερμανία Βέλγιο/ Λουξεμβούργο Γαλλία Δανία Ελλάδα Ονομασία του Φαρμακευτικού Προϊόντος Rapydan 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster Rapydan 70 mg/70 mg emplâtre médicamenteux Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister Rapydan 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster Rapydan 70 mg/70 mg emplâtre médicamenteux Ralydan 70 mg/70 mg medicinsk plaster Rapydan 70mg/70mg φαρμακούχο έμπλαστρο RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 5

6 Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Ιταλία Κάτω Χώρες Νορβηγία Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Σουηδία Τσεχική Δημοκρατία Φινλανδία Rapydan 70/70 mg medicated plaster Ralydan 70 mg/70 mg apósito adhesivo medicamentoso Ralydan 70 mg/70 mg cerotti medicati Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster Velocaine 70 mg/70 mg gyógyszeres tapasz Rapydan: 70 mg + 70 mg plaster leczniczy Rapydan 70mg/70mg, emplastro medicamentoso Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Rapyden 70 mg/70mg Léčivá náplast Velocaine 70mg/70mg lääkelaastari Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή RAPY EL 012 PIL 09Aug2013 6

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. EMLA κρέμα 5% λιδοκαΐνη / πριλοκαΐνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. EMLA κρέμα 5% λιδοκαΐνη / πριλοκαΐνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ κρέμα 5% λιδοκαΐνη / πριλοκαΐνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Elidel κρέμα 10 mg/g πιμεκρόλιμους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Elidel κρέμα 10 mg/g πιμεκρόλιμους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ κρέμα 10 mg/g πιμεκρόλιμους Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ TESTOPATCH 1,2 mg/24 h TESTOPATCH 1,8 mg/24 h TESTOPATCH 2,4 mg/24 h Τεστοστερόνη - διαδερμικό έμπλαστρο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Qutenza 179 mg δερματικό επίθεμα καψαϊκίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία αναστροζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vesicare 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vesicare 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ηλεκτρική σολιφενασίνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25 mg δισκία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Genotropin 5,0 mg, 5,3 mg και 12 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σωματοτροπίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. GLUCOPHAGE 500 mg, Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. υδροχλωρική μετφορμίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. GLUCOPHAGE 500 mg, Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. υδροχλωρική μετφορμίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GLUCOPHAGE 500 mg, Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο υδροχλωρικ μετφορμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livensa 300 μικρογραμμάρια/24 ώρες διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CLARITYNE-D 5 mg/120 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης λοραταδίνη/θειική ψευδοεφεδρίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CLARITYNE-D 5 mg/120 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης λοραταδίνη/θειική ψευδοεφεδρίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLARITYNE-D 5 mg/120 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης λοραταδίνη/θειική ψευδοεφεδρίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIAMICRON MR 30 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Gliclazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφοροίες για τον χρήστη Lsec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Lsec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nexium 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση εσομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 3-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Protopic 0,1% Αλοιφή Τακρόλιμους μονοϋδρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 5mg / 5mg δισκία 10mg / 5mg δισκία 5mg / 10mg δισκία 10mg / 10mg δισκία περινδοπρίλη αργινίνη / αμλοδιπίνη (perindopril arginine / amlodipine)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα