ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Μεταπτυχιακή Διατριβή του Παναγόπουλου Γεωργίου Γεωπόνου Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας του τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Ιωάννη Ισπικούδη, επιβλέποντα της μεταπτυχιακής μου διατριβής, για τη συνεχή καθοδήγηση και συμπαράσταση που μου έδειξε καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας μου. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή κ. Βασίλειο Παπαναστάση για τις εποικοδομητικές του παρατηρήσεις που βοήθησαν σημαντικά στη βελτίωση της διατριβής μου. Τέλος εκφράζω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Εργαστηρίου της Λιβαδικής Οικολογίας τους διδάκτορες κ. Μαντζανά Κων/νο, κ. Χουβαρδά Δημήτριο, κ. Σιδηροπούλου Άννα και κ. Παπαδημητρίου Μαρία καθώς και στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Ευαγγέλου Χριστάκη για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχαν σε τεχνικά θέματα, σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και βιβλιογραφίας, καθώς και για τη συμπαράσταση και καθοδήγησή τους. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Υγρά απόβλητα, ορισμός, προέλευση, χρήσεις, επεξεργασία Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, τομείς εφαρμογής, ιστορία, σημασία Επιλογή τρόπου άρδευσης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό Η ποιότητα του ανακυκλούμενου νερού και η επίδρασή του στα αρδευόμενα φυτά. Παράμετροι υγειονομικής σημασίας, παράμετροι αγρονομικής σημασίας Παράμετροι υγειονομικής σημασίας Παράμετροι αγρονομικής σημασίας Xeriscaping - Σχεδιασμός τοπίου με χρήση ξηροφυτικών ειδών ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Επιλογή των ειδών Περιγραφή των ειδών Πειραματικός σχεδιασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ύψος φυτού Μεσογονάτια διαστήματα Φαινολογικές παρατηρήσεις στα φυτά Τελική επιβιωσιμότητα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY.55 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Το νερό κατέχει πολύ ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα φυσικά αγαθά που παρέχει το περιβάλλον. Την ιδιαιτερότητα αυτή του δίνει το γεγονός ότι είναι το φυσικό προϊόν που παρέχεται από τη φύση προς τους ζωντανούς οργανισμούς στο μεγαλύτερο βαθμό και σε ποικίλα μέρη και παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Το γλυκό νερό (freshwater), αυτό δηλαδή που υπάρχει στις λίμνες και τα ποτάμια, με χαμηλή περιεκτικότητα αλάτων και είναι αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης είναι εξίσου απαραίτητο για τα περισσότερα είδη φυτών και ζώων, καθώς και για τεράστιο αριθμό χρήσεων πλην της άμεσης κατανάλωσης. Το νερό αυτό διαχωρίζεται από το θαλασσινό νερό (seawater) και το γλυφό ή υφάλμυρο νερό (brackish water). Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται κυρίως λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητάς του σε άλατα και είναι αυτή ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο ή μη για τις προαναφερθείσες και άλλες χρήσεις. Εξάλλου η ανθρωπότητα πάντα κατανάλωνε νερό και το χρησιμοποιούσε για τους διάφορους σκοπούς της, ωστόσο η αιώνια αυτή ανθρώπινη επίδραση στις υδάτινες πηγές ήταν ασήμαντη και είχε τοπικό χαρακτήρα. Οι εντυπωσιακές ιδιότητες του νερού κυρίως η αναγέννησή του μέσω του υδρολογικού κύκλου και η ικανότητα για αυτοκαθαρισμό επέτρεψε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μια σχετική καθαρότητα, ποσότητα και ποιότητα γλυκού νερού. Δημιουργήθηκε έτσι μια ψευδαίσθηση αφθαρσίας του νερού και μη εξάντλησης των φυσικών πηγών που το παρείχαν στον άνθρωπο. Με αυτές τις συνθήκες, στο πέρασμα των αιώνων παρατηρήθηκε μια αβασάνιστη και σπάταλη συμπεριφορά του ανθρώπου σχετικά με τη χρήση του παρεχόμενου από τη φύση νερού, αφού τα έξοδα για καθαρισμό των αποβλήτων και προστασία των υδάτινων όγκων (λίμνες, ποτάμια κλπ) ήταν ελάχιστα (State Hydrological Institute - UNESCO, website 2008). Στην ίδια αναφορά γράφεται ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση άλλαξε. Από το 1950 και έπειτα, καθώς η βιομηχανία και η τεχνολογία αναπτύσσονταν με τεράστιες ταχύτητες σε συνδυασμό με την εντατική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σχεδόν σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας δημιούργησαν την άμεση ανάγκη για τεράστιες υδροληψίες. Συγκεκριμένα από το 1951 μέχρι το 1960, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, παρατηρήθηκε τετραπλασιασμός των υδροληψιών, καθώς παρατηρούνταν ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων, αύξηση της κατανάλωσης νερού για βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς και για μηχανολογική χρήση (θέρμανση και δύναμη). 4

5 Τα τελευταία 25 με 30 χρόνια, σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρείται ιδιαίτερη ένταση στην αλλαγή του υδρολογικού κύκλου, στα ποτάμια και στις λίμνες, στην ποιότητα του νερού τους και των πηγών νερού εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα. Η αξία των πηγών νερού, της δυναμικής τους στο χρόνο και της κατανομής του παρεχόμενου νερού τους στις διάφορες περιοχές πλέον δεν αποσαφηνίζεται μόνο ως περιβαλλοντική και κλιματική αξία, αλλά και ως προς την επίδρασή της στις ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες. Εξάλλου σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, οι πηγές νερού έχουν εξαντληθεί και αρκετές ρυπανθεί. Επομένως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση από τον άνθρωπο και καθίστανται ως περιοριστικός παράγοντας εμποδίζοντας την επερχόμενη ανάπτυξη της οικονομίας και την πληθυσμιακή αυτονομία. Αποδεικνύεται πλέον καθημερινά ότι το προς χρήση νερό του πλανήτη είναι περιορισμένο. Παρά το γεγονός ότι τα δύο τρίτα της επιφάνειας της γης καλύπτονται από αυτό, η υψηλή αλατότητα του περιορίζει τη χρησιμότητά του. Από αυτό, μόνο το 2,5% είναι γλυκό, του οποίου τα δύο τρίτα είναι δεσμευμένα στους παγετώνες. Από ό,τι απομένει μόνο το 20% είναι διαθέσιμο στον άνθρωπο για τις ανάγκες του ενώ σημαντικό μέρος αυτού εμφανίζεται σε λάθος τόπο και λάθος χρόνο με τους μουσώνες και τις μεγάλες πλημμύρες. Εν τέλει μόνο το 0,08% του παγκοσμίου νερού απομένει στον άνθρωπο για τις χρήσεις του. Εξάλλου υπολογίζεται ότι οι ανθρώπινες ανάγκες σε νερό θα αυξηθούν στις επόμενες δεκαετίες κατά 40% (Kirby, 2000). Με τα παραπάνω ως δεδομένα γίνεται αντιληπτό ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την ορθολογιστική χρήση του νερού και με τον τρόπο αυτό τη μη σπατάλη και καταστροφή του. Η εκπαίδευση του πολίτη πάνω στη σωστή χρήση νερού και τις συνέπειες της σπατάλης αυτού από αρμόδιους φορείς της κάθε χώρας θα είναι καθοριστική στην εξοικονόμηση νερού σε ατομικό επίπεδο. Όσον αφορά τις βιομηχανίες, εκεί απαιτείται η σύνταξη ειδικών νόμων και διεθνών κανονισμών που θα επιβάλλουν στις επιχειρήσεις τη σωστή χρήση του νερού, τον καθαρισμό των αποβλήτων και τη σωστή απομάκρυνση και αποθήκευση αυτών. Επίσης, η εκμετάλλευση των αποβλήτων των βιομηχανιών (νερό που προκύπτει από βιολογικό καθαρισμό) σε δραστηριότητες που αποδεδειγμένα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, θα αποφέρει εξοικονόμηση νερού σε αρκετά σημαντικό ποσοστό. 5

6 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα άρδευσης συγκεκριμένων καλλωπιστικών φυτών με χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων βιομηχανίας βαφής υφασμάτων, η ανάπτυξή τους και ο βαθμός επιβιωσιμότητάς τους. Ως μηδενική υπόθεση θα οριστεί το ότι τα είδη φυτών που επιλέχθηκαν μπορούν να αρδευτούν με βιολογικά επεξεργασμένα υγρά απόβλητα βιομηχανίας βαφής υφασμάτων. 6

7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Υγρά απόβλητα, ορισμός, προέλευση, χρήσεις, επεξεργασία Μέσα στα πλαίσια της εξοικονόμησης νερού τοποθετείται και η κατ' επανάληψη χρήση του ήδη χρησιμοποιηθέντος νερού μετά από τον καθαρισμό του. Ως καθαρισμός του νερού εννοείται η διαδικασία της απομάκρυνσης των ουσιών ή οργανισμών που το ρυπαίνουν και με τον τρόπο αυτό καθίσταται κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. Η πρακτική αυτή θεωρείται ως ύψιστης σημασίας, διότι είναι φανερό το κατά πόσο είναι δυνατό να περιοριστεί η χρήση του καθαρού νερού, επαναχρησιμοποιώντας, σε κατάλληλες περιπτώσεις, νερό που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί, σε παρόμοιες δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό νέες πηγές παροχής νερού. Η παραπάνω εφαρμογή απαιτεί βέβαια εκτεταμένη επιστημονική έρευνα, ώστε να πραγματοποιηθεί σωστά, με ασφάλεια και όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα (McKenzie, 2006). Το νερό που προορίζεται για επεξεργασία και επανάχρηση προέρχεται κυρίως από την οικιακή χρήση σε αστικά κέντρα, από εμπορική και βιομηχανική χρήση, καθώς και από συλλογή του νερού που προέρχεται από απορροή λόγω βροχής. Οι τύποι του νερού αυτού είναι οι παρακάτω (Quevauviller et al. 2006): α) Αστικό νερό (Urban wastewater). Είναι το νερό που προκύπτει από τη μίξη του οικιακού νερού με τα βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και το νερό της απορροής λόγω βροχοπτώσεων. β) Οικιακό νερό (Domestic wastewater). Είναι το νερό που αποβάλλεται από τα κτίρια στα οποία υπάρχει ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Το νερό αυτό είτε προκύπτει από τον ανθρώπινο μεταβολισμό είτε από άλλες δραστηριότητες, όπως διάφοροι καθαρισμοί κλπ. γ) Βιομηχανικό νερό (Industrial wastewater). Είναι το νερό που αποβάλλεται από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μετά τη χρήση του από αυτές ή μετά από χρήση για εμπορικούς σκοπούς και διαφέρει από το οικιακό νερό και το νερό της επιφανειακής απορροής λόγω βροχής. Κατά τις προαναφερθείσες διαδικασίες η ποσότητα του νερού που αποβάλλεται παρουσιάζει διάφορες διακυμάνσεις ανάλογα με την ένταση της κάθε δραστηριότητας, που ακολούθως επηρεάζεται από αριθμό παραγόντων όπως το κλίμα, το μέγεθος των κοινοτήτων από τις οποίες προέρχεται, την ποιότητα ζωής, την αξιοπιστία και την ποιότητά του παρεχόμενου νερού, τις απαιτήσεις τις πρακτικές αποθήκευσής του, καθώς και από το βαθμό βιομηχανοποίησης, το κόστος του και την πίεση προσφοράς του. 7

8 Εικόνα 2.1 Η διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού. Πηγή Daiseki Co. 2010, Website. Κατά τη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού (εικ. 2.1), το τελικό προϊόν (wastewater), συχνά χύνεται στους υδάτινους φορείς και από εκεί στη θάλασσα. Η αναζήτηση εναλλακτικών χρήσεων αυτού του νερού ως αντικαταστάτη του καθαρού νερού (fresh water), φαίνεται ως ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος εξοικονόμησής του και στην πράξη ένας νέος πόρος παροχής νερού προς χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση του νερού που ανακτάται καθώς προκύπτει από βιολογική επεξεργασία βρίσκει ποικίλες εφαρμογές. Αναφέρεται ότι στην πολιτεία Καλιφόρνια των Η.Π.Α. η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από το

9 Εικόνα 2.2 Οι διάφορες περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης του νερού που προέκυπτε από βιομηχανική χρήση στην Καλιφόρνια κατά το Πηγή F.A.O Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.2, το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχε η άρδευση αγροτικών εκτάσεων με 63% και ακολουθούσαν η αναπλήρωση των υπογείων υδροφορέων με 14%, η άρδευση τοπίων και διάφορες ιδιωτικοποιήσεις με 13%, η χρήση σε ενδιαιτήματα άγριας πανίδας με 4%, η αναψυχή με 3%, η βιομηχανική χρήση με 2% και άλλες με ποσοστό 1%. Στις τελευταίες χρήσεις περιλαμβάνεται και η αστική χρήση (F.A.O., 1991a). Οι διάφορες χρήσεις του βιολογικά ανακτημένου νερού κατά τους Asano et al. (2007) είναι οι κάτωθι: Αγροτική χρήση με άρδευση αγροτικών εκτάσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων ή φυτωρίων. Άρδευση τοπίων Χρήση του νερού για το πότισμα καλλωπιστικών φυτών και χλοοταπήτων σε πάρκα, σχολικές αυλές, διαχωριστικά εθνικών οδών, γηπέδων, κοιμητηρίων και κήπων. Βιομηχανική χρήση μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης ή ψύξης και άλλες διαδικασίες, καθώς και στη χρήση για βαριές κατασκευές όπως κτίρια κλπ. Επαναπλήρωση των υπόγειων υδροφορέων, έλεγχο διείσδυσης αλατισμένου νερού και έλεγχο καθίζησης. Περιβαλλοντικές χρήσεις και χρήσεις για αναψυχή. Αναπλήρωση νερού μικρών τεχνητών λιμνών και ρυακιών, βελτίωση βάλτων, ενίσχυση των ρεμάτων και δημιουργία τεχνητού χιονιού σε πίστες του σκι. Μη πόσιμες αστικές χρήσεις όπως πυρόσβεση, κλιματισμός και «καζανάκια» στις τουαλέτες. 9

10 Πόσιμες χρήσεις, μίξη με το ήδη υπάρχον νερό στις δεξαμενές παροχής νερού, μίξη με το υπόγειο νερό και απευθείας παροχή μέσω σωληνώσεων. Οι τρόποι επεξεργασίας του νερού ποικίλουν. Φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι, χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των λυμάτων από το νερό. Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω οι μέθοδοι αυτές συνδυάζονται σε μια ποικιλία συστημάτων που διαβαθμίζονται από πρωτοβάθμια ως και τριτοβάθμια. Αυστηρότερες μέθοδοι επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση συγκεκριμένων λυμάτων, καθώς και την απομάκρυνση αλλά και έλεγχο των θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, γίνεται χρήση φυσικών συστημάτων στις περιπτώσεις όπου έχουμε επεξεργασία νερού σε εφαρμογές που σχετίζονται με το έδαφος. Η λάσπη που προκύπτει κατά την επεξεργασία του απόβλητου νερού, περνά μέσα από διάφορες διεργασίες οι οποίες διαχωρίζουν το περιεχόμενο νερό της και μειώνουν τα οργανικά συστατικά της και το καθιστούν κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση. Επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω τα στάδια των τριών βασικών μεθόδων καθαρισμού του νερού (Cheremisinoff, 2002). Οι φυσικές διεργασίες περιλαμβάνουν το φιλτράρισμα, τον τεμαχισμό, την εξισορρόπηση της ροής, τη δημιουργία ιζήματος, την επίπλυση και το φιλτράρισμα με τη χρήση κοκκώδους μέσου. Οι χημικές διεργασίες περιλαμβάνουν χημική κατακρήμνιση, την προσρόφηση, την απολύμανση καθώς και άλλες χημικές εφαρμογές. Οι βιολογικές διεργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενεργής λάσπης, την αεριούχα λίμνη, τα φίλτρα ρυάκια, την εναλλαγή των βιολογικών επαφών, τη σταθεροποίηση της λίμνης που περιέχει τη λάσπη, την αναερόβια αφομοίωση και την απομάκρυνση των θρεπτικών βιολογικών στοιχείων. 2.2 Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, τομείς εφαρμογής, ιστορία, σημασία Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια από τις σημαντικότερες χρήσεις του νερού που προέρχεται από βιολογική επεξεργασία είναι η άρδευση. Με το νερό αυτό μπορούν να αρδευτούν γεωργικές καλλιέργειες, όπως χορτοδοτικές εκτάσεις, αμπέλια, οπωροφόρα, λαχανοκομικές καλλιέργειες, φυτώρια και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εκτάσεις που παρέχουν ξυλεία. Επίσης, είναι δυνατή η άρδευση και άλλου, μη γεωργικού φυτικού υλικού, όπως τοπίων πρασίνου, γηπέδων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοσίων πάρκων, σχολικών αυλών, κοιμητηρίων και προαύλια ναών, φυτεύσεις σε 10

11 νησίδες εθνικών οδών, φυτικών ανεμοφρακτών, κοινόχρηστων χώρων καθώς και πράσινο σε βιομηχανικές και κατοικημένες περιοχές. Η ιστορία έχει καταγράψει την πρώτη χρήση υγρών αποβλήτων για άρδευση κατά το Μινωικό πολιτισμό (F.A.O. 1991b, Angelakis and Spyridakis 1996). Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι η πρακτική αυτή βρήκε εφαρμογή για πολλούς αιώνες στην Κίνα. Ωστόσο η χρήση αυτή κατέστη συστηματική κατά τον 16ο αιώνα μ.χ. σε αγροτικές εκτάσεις της Γερμανίας και κατά το 19ο αιώνα στην Αγγλία (F.A.O. 1991b, Tchobanoglous 1979). Οι Η.Π.Α. εγκατέλειψαν την πρακτική αυτή στις αρχές του 20ού αιώνα, αφού μετά το 1930 βρέθηκε ότι χρειαζόταν μια πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων πριν από τη χρήση για άρδευση των καλλιεργειών (Ali, 1987). Όμως η ευρεία επεξεργασία και χρήση των υγρών αποβλήτων άρχισε τη δεκαετία του 1960 (Asano and Levine, 1995). Η χρήση των υγρών αποβλήτων θεωρείται από τις πιο ενδεδειγμένες γιατί αποφεύγεται η υποβάθμιση των αποδεκτών των υγρών (αφού το οργανικό φορτίο και τα θρεπτικά που περιέχονται ακόμη και στα επεξεργασμένα απόβλητα προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον) και επιπλέον επιτυγχάνεται η φυσική τροφοδοσία του εδάφους με θρεπτικά συστατικά και μειώνονται οι απαιτήσεις για χημικά λιπάσματα. Επίσης, αποτελούν έναν επιπλέον υδάτινο πόρο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή μας, αφού είναι έντονο σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόβλημα του νερού. 2.3 Επιλογή τρόπου άρδευσης Τα συνήθη κριτήρια για την επιλογή του τρόπου άρδευσης με κανονικό νερό ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία της αρδευόμενης επιφάνειας (άρδευση ολικής ή μερικής επιφάνειας και υπόγεια) και χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Περαιτέρω διαχωρισμός στις μεθόδους άρδευσης μπορεί να γίνει με βάση τον τύπο του νερού. Οι τρεις βασικοί τρόποι είναι οι εξής (Lazarova et al., 2005): 1. Άρδευση με τρεχούμενο νερό 2. Άρδευση με μικρής ταχύτητα τρεχούμενο νερό 3. Άρδευση με ψεκασμό νερού Σε φυσιολογικές συνθήκες η μέθοδος της άρδευσης (ψεκασμός, στάγδην, κατάκλυση κλπ) εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του νερού, τις κλιματικές συνθήκες, την κατάσταση και το είδος του εδάφους, το είδος της αναπτυσσόμενης καλλιέργειας, το κόστος εφαρμογής της μεθόδου άρδευσης, την ικανότητα του παραγωγού να χειριστεί το αρδευτικό σύστημα και τη διαθεσιμότητα των υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση 11

12 του αρδευτικού συστήματος. Ωστόσο, κατά την άρδευση με νερό που προκύπτει από υγρά απόβλητα, υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες κατά την επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί. Τέτοιοι είναι η πιθανότητα μόλυνσης των φυτών και του συγκομιζόμενου προϊόντος, το περιβάλλον εργασίας των εργαζομένων στην εκμετάλλευση, αλλά και οι πιθανές απειλές αλατότητας και τοξικότητας στο προϊόν. Επομένως κατά την άρδευση με νερό που προκύπτει από υγρά απόβλητα οι παρακάτω παράγοντες καθορίζουν την επιλογή της μεθόδου άρδευσης. 1. Επιλογή καλλιέργειας. 2. Ποσοστό επίβρεξης του φυλλώματος, των καρπών και των υπέργειων τμημάτων των φυτών. 3. Διανομή του νερού, άλατα και στοιχεία που ρυπαίνουν το έδαφος. 4. Ικανότητα διατήρησης υψηλής δυνατότητας εκμετάλλευσης του εδαφικού νερού. 5. Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του νερού. 6. Πολυπλοκότητα του αρδευτικού συστήματος. 7. Πιθανότητα πρόκλησης προβλημάτων υγείας στο εργατικό προσωπικό της εκμετάλλευσης από την έκθεση στα συστατικά του νερού. 8. Πιθανότητα ρύπανσης του περιβάλλοντος. 9. Απαίτηση σε κεφάλαιο για την εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος και κόστος λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε ενέργεια, εργασία και κόστος συντήρησης. Ειδικά σε περιοχές με υψηλά ποσοστά εξατμισοδιαπνοής αλλά και γενικότερη έλλειψη νερού, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου άρδευσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Για αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται η στάγδην άρδευση ή η άρδευση με μικροεκτοξευτήρες. Από την οπτική της υγιεινής, κατά την επιλογή της μεθόδου άρδευσης λαμβάνεται υπόψη ότι: α) όλες οι μέθοδοι άρδευσης είναι κατάλληλες εφόσον γίνεται λόγος για ανακυκλωμένο νερό που πληρεί τις προϋποθέσεις των οδηγιών για επαναχρησιμοποίηση του νερού ή τους κανονισμούς για μη περιορισμένη άρδευση β) ένας αριθμός υπαρχόντων κανονισμών απαιτεί υψηλότερη ποιότητα νερού για άρδευση με εκτοξευτήρες για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών μέσω των σταγονιδίων και γ) άρδευση με εκτοξευτήρες και νερό που δεν πληρεί τα κριτήρια υγιεινής είναι δυνατό μόνο σε συνθήκες εφαρμογής συγκεκριμένων χειρισμών και πρακτικών, όπως επιλογή καλλιέργειας (π.χ. καλλιέργειες για βιομηχανική χρήση παραγωγής ενέργειας), 12

13 προγραμματισμός άρδευσης (νυχτερινή άρδευση) και άλλους περιορισμούς (διακοπή άρδευσης σε συνθήκες ανέμων). Τέλος, τα τεχνικά κριτήρια και τα κριτήρια υγιεινής που πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν κατά την επιλογή της μεθόδου άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό, πρέπει να συνδυάζονται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. 2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της άρδευσης με ανακυκλωμένο νερό Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της άρδευσης με ανακυκλούμενο νερό είναι τα παρακάτω (Lazarova et al., 2005): 1. Αντικαθιστά την ανάγκη εύρεσης νέων πηγών νερού 2. Είναι πηγή αξιόπιστη, ασφαλής και ανεπηρέαστη από την ξηρασία. 3. Εκπληρώνει γρηγορότερα και ευκολότερα τις ανάγκες για νερό σε σχέση με μια πηγή καθαρού νερού 4. Συνεισφέρει στη συμπλήρωση του υδατικού κύκλου. 5. Συνεισφέρει στην αποθήκευση καθαρού νερού για πιθανή μελλοντική χρήση και για κάλυψη αναγκών σε περίπτωση απωλειών ή διαρροών. 6. Ενισχύει τη δημόσια υγεία. 7. Ενισχύει τη γνώση πολιτικών γύρω από τη χρήση του, αλλά και τη συμβατότητα μεταξύ των πολιτικών και των κανονισμών για τη χρήση τέτοιου νερού. 8. Αποφυγή κόστους που προκαλεί η χρήση καθαρού νερού μέσω της εύρεσης και χρήσης νέων πηγών, άντλησης και μεταφοράς του νερού. 9. Χαμηλότερο κόστος χρήσης για τους χρήστες επί της πορείας των ρεμάτων καθόδου του νερού. 10. Μειωμένη ή καθόλου χρήση εμπορικών λιπασμάτων. 11. Επιπρόσθετη πρόσοδος από πώληση του ανακυκλούμενου νερού και των αγροτικών προϊόντων. 12. Δευτερεύοντα οικονομικά οφέλη για πελάτες και βιομηχανίες κατά τη συνεχή παροχή νερού σε περιόδους ξηρασίας. 13. Βελτίωση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές με ξηρασία. 14. Προσθήκη αξίας στη γη και στις περιουσίες Απ' την άλλη πλευρά τα βασικότερα αρνητικά στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση ανακυκλούμενου νερού για άρδευση αγροτικών καλλιεργειών είναι τα ακόλουθα: 13

14 1. Πιθανά προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τα διάφορα παθογόνα και μικροοργανισμούς που εμπεριέχονται στο νερό που δεν έχει υποστεί σωστή επεξεργασία. 2. Υπάρχοντα κενά στους κανονισμούς και στα κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση. 3. Υπάρχοντα κενά σχετικά με το ποιός κατέχει την ιδιοκτησία του νερού και ποιός επωφελείται τα έσοδα από την πώλησή του. 4. Πιθανή μη προσεκτική έκθεση σε αυτό και μη ασφαλής χρήση του. 5. Πιθανές αναστολές με την αποδοχή της χρήσης του νερού από το κοινωνικό σύνολο. 6. Επιβολή αλλαγής του τρόπου εργασίας και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και του τρόπου καλλιέργειας των αγροτών. 7. Υπάρχει η πιθανότητα μείωσης της εμπορικότητας των προϊόντων. 8. Κόστος για υποδομή ανακύκλωσης του νερού (επιπρόσθετη επεξεργασία, διπλή διανομή), καθώς και χρήση και διαχείριση περιλαμβάνοντας και διασταυρούμενο έλεγχο. 9. Δυσκολία σε πρόσοδο και απόσβεση κόστους σε περιπτώσεις τρόπων χρήσης μη επιβεβαιωμένης ορθότητας. 10. Ύπαρξη εποχιακών εναλλαγών ζήτησης και αναγκών αποθήκευσής του. 11. Ανεπαρκής τιμολόγηση του νερού (π.χ. χαμηλή τιμή για τους αγρότες). 12. Πιθανή αλλαγή στο κατεστημένο της αγοράς (ιδίως στην αγορά των αγροτικών προϊόντων) μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανακύκλωση του νερού. 13. Αδυναμία αντίδρασης σε πιθανή απώλεια προσόδου από το ανακυκλούμενο νερό. 14. Ανάγκη για καλά προσαρμοσμένη οικονομική προσέγγιση. 15. Η ποιότητα του ανακυκλούμενου νερού, ιδίως η περιεκτικότητά του σε άλατα και βόριο μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην καλλιέργεια και στο έδαφος. 16. Το επιφανειακό αλλά και το υπόγειο νερό μπορεί να ρυπανθούν από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες αν ο χειρισμός της άρδευσης δεν είναι ορθός (π.χ. στράγγιση). 2.5 Η ποιότητα του ανακυκλούμενου νερού και η επίδρασή του στα αρδευόμενα φυτά. Παράμετροι υγειονομικής σημασίας. Παράμετροι αγρονομικής σημασίας. Η ποιότητα του ανακυκλούμενου νερού είναι το πιο σημαντικό θέμα που προσδιορίζει το εάν είναι αποδεκτό και ασφαλές το νερό σε μια δεδομένη εφαρμογή του. Για τις διάφορες υπάρχουσες κατηγορίες, η ποιότητα καθορίζεται από έναν αριθμό κριτηρίων υγειονομικών, 14

15 ασφαλείας, κοινωνικο-ψυχολογικών και τεχνικο-οικονομικών (Lazarova et al., 2005). Κατά κανόνα, η ποιότητα του νερού ρυθμίζεται από οδηγίες και κανονισμούς που προσδιορίζουν τον τύπο της επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Πίνακας 2.1 Τα κυριότερα κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή της ποιότητας του ανακυκλούμενου νερού κατά την επανάχρηση για αρδευτικούς σκοπούς (Lazarova et al., 2005). Προστασία Δημόσιας Υγείας Περιβαλλοντικές και γεωργικές επιπτώσεις Άλλοι συσχετισμοί Μικροβιολογικοί Παράμετροι Δυσμενείς περιβαλλοντικές βραχυπρόθεσμες πιθανότητες επιπτώσεις μικροβιακών προσβολών 1) Στους υδροφορείς 2) Στο έδαφος 3) Σε χλωρίδα και πανίδα Τεχνικοί περιορισμοί 1) Σε αρδευτικά συστήματα 2) Σε αλυσίδες επεξεργασίας 3) Σε αποθήκευση και διανομή Χημικές Ενώσεις μακροπρόθεσμες πιθανότητες τοξικότητας Πολιτικές και οικονομικές πιέσεις Επιπτώσεις στη γεωργία 1) Στις σοδειές 2) Στις ιδιότητες του εδάφους Δημόσιος αντίκτυπος 1) Αισθητική 2) Ασφάλεια κατά τη χρήση Η σημαντικότερη παράμετρος από αυτές του πίνακα 2.1 είναι εκείνη που σχετίζεται με τις μικροβιακές προσβολές. Από τη στιγμή που είναι αδύνατον να παρακολουθείται το σύνολο των μικροοργανισμών είναι αναγκαίο να στοχοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς που ενέχουν κινδύνους προσβολών και έκθεση της δημόσια υγείας σε κίνδυνο. Αντιθέτως οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμοποιούνται κυρίως ως ρυθμιστικοί παράγοντες και ως δείκτες αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης ανακύκλωσης, εξαρτώμενες βέβαια από τους κατά τόπους τύπους της εφαρμογής. Για παράδειγμα η αλατότητα ως παράγοντας είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίδραση που ασκεί στα αρδευόμενα φυτά σε αντίθεση με ορισμένες οργανικές ενώσεις που ενώ δεν έχουν μεγάλη σημασία για την άρδευση μπορεί να προκαλούν προβλήματα όταν το νερό προορίζεται για πόση Παράμετροι υγειονομικής σημασίας Από τις αρχές της χρήσης ανακτημένου νερού για άρδευση έγινε αντιληπτή ενός βαθμού επικινδυνότητα με βιολογική σημασία. Από την άλλη μελέτες πάνω στις αρνητικές χημικές επιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας την πρόοδο της δυνατότητας ανάλυσης 15

16 χημικών ουσιών. Ωστόσο η επικινδυνότητα βιολογικού χαρακτήρα έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις (ασθένειες που αναπτύσσονται σχετικά σύντομα), ενώ η χημική μπορεί να γίνει αντιληπτή σε βάθος χρόνου (καρκινογενέσεις, μακροχρόνια τοξικότητα κλπ) (Lazarova et al., 2005). Χημικές ενώσεις Το νερό που προέρχεται από κατοικημένες περιοχές συνήθως περιέχει μικρό ποσοστό νερού προερχόμενου από βιομηχανική επεξεργασία και για το λόγο αυτό οι συγκεντρώσεις οργανικών και ανόργανων ενώσεων είναι τέτοιες που δεν παρουσιάζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Επιπλέον κοντά στο 90% των προστιθέμενων χημικών στο νερό μπορεί να αφαιρεθεί και να αποτεθεί σε λεκάνες βιολογικής «λάσπης». Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία σχετικές με τοξικότητα, έχουν αναφερθεί μόνο κατά την άρδευση καλλιεργειών με νερό που έχει ρυπανθεί σε μεγάλο βαθμό και που προέρχεται από βιομηχανίες. Τα συνήθη στοιχεία που προκαλούν τοξικότητα (As, Cu, Cr, Cd, Pb, και Hg) βρίσκονται σχεδόν πάντα σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες του ορίου ασφαλείας. Οι κύριοι κίνδυνοι υγειονομικού χαρακτήρα, σχετικοί με τις περιεκτικότητες σε χημικές ουσίες στο ανακυκλούμενο νερό, εγείρονται από τη ρύπανση των καλλιεργειών ή του υπόγειου νερού από τους παρακάτω παράγοντες: α) Συσσωρευμένες δηλητηριώδεις ενώσεις, ιχνοστοιχεία (βαρέα μέταλλα). β) Καρκινογόνες χημικές ενώσεις. γ) Συνθετικές φαρμακευτικές ουσίες και καλλυντικά. δ) Άλλες ύποπτες ενώσεις για την πρόκληση βλάβης σε διάφορες ενδοκρινικές ανωμαλίες (ορμόνες ή άλλα χημικά όπως PCBs, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, οκτυλφαινόλη, νονυλφαινόλη κλπ). Ακόμη, είναι γνωστό το γεγονός ότι η πρόσληψη από τα φυτά αυτών τον τοξικών στοιχείων ή ενώσεων είναι περιορισμένη. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος των μεθόδων χημικών αναλύσεων οδήγησε στην ανακάλυψη τεραστίων ποσών ουσιών βλαβερών για την ανθρώπινη υγεία που περιέχονται στο νερό. Τέτοιες ουσίες απέσπασαν την προσοχή της επιστήμης, ώστε να βρεθούν τρόποι αφαίρεσής τους από το νερό κατά την επεξεργασία καθαρισμού του, αλλά και κατά τη διήθησή τους στο έδαφος. 16

17 Γενικά, η άρδευση με νερό επαρκώς επεξεργασμένο φαίνεται να μην εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ωστόσο πάντα θα πρέπει να πραγματοποιείται με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Παθογόνα Σύμφωνα με τους Lazarova et al. (2005), το μεγαλύτερο από τα ζητήματα σχετικά με την υγεία είναι η ύπαρξη ή μη παθογόνων οργανισμών στο ανακτημένο νερό. Ακόμη είναι γνωστό ότι είναι δύσκολη η ρύθμιση της ύπαρξης ή όχι παθογόνων στο νερό. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί εντοπισμού και παρακολούθησης των παθογόνων οργανισμών στα απόνερα ή στο ανακτημένο νερό. Μελέτες που έχουν γίνει ως σήμερα δεν έχουν δείξει σαφή συσχέτιση επιπτώσεων στην υγεία σχετικές με τη χρήση νερού που έχει ανακυκλωθεί σωστά. Ακόμη δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληθυσμοί που κατοικούν κοντά σε μονάδες επεξεργασίας νερού ή σε εκτάσεις αρδευόμενες με τέτοιο νερό εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω ύπαρξης παθογόνων μέσω αερόβιων διαδικασιών ή άρδευσης με εκτοξευτήρες. Πάντως σχετικά με την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, που έχουν αρδευτεί με ανακυκλωμένο νερό, αναπτύσσονται φυσικοί μηχανισμοί προστασίας από τα φυτά αλλά και τεχνικές χειρισμοί μέσω του καλλιεργητή που αποσκοπούν στην όσο το δυνατό μικρότερη ποσότητα παθογόνων που απομένουν στο φυτό κατά τη συγκομιδή. Οι φυσικοί μηχανισμοί συνίστανται στα κυτταρικά τοιχώματα των ριζών και των φύλλων που «φιλτράρουν» το νερό κατά την απορρόφησή του και δεν επιτρέπουν εύκολα την είσοδο παθογόνων οργανισμών εντός των εδώδιμων τμημάτων του φυτού. Επιπρόσθετα, η διακοπή της άρδευσης της καλλιέργειας για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από τη συγκομιδή, επιτρέπει το «στέγνωμα» της εξωτερικής επιφάνειας των φυτών κι έτσι την απομάκρυνση των παθογόνων που πιθανόν να περιέχονται στο νερό άρδευσης. Τέλος, η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει πάνω στα φυτά προλαμβάνει επιπλέον την ύπαρξη τους στην εξωτερική επιφάνεια του φυτού. Εν δυνάμει κίνδυνοι που ελλοχεύουν με την ύπαρξη μικροοργανισμών στα απόνερα ή στις καλλιέργειες υφίστανται εφόσον τα παρακάτω κριτήρια προκύψουν: 1. Τα παθογόνα πρέπει να φτάσουν στο φυτό ή να μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε τέτοια ποσότητα, ώστε να φτάσουν σε αριθμό ικανό να προκαλέσει προσβολή. 2. Ένας άνθρωπος ξενιστής θα πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με μια ποσότητα παθογόνου ικανής να προκαλέσει προσβολή. 17

18 3. Ο ξενιστής πρέπει να προσβληθεί. 4. Ασθένεια που θα προκύψει από την προσβολή ή περαιτέρω εξάπλωση του παθογόνου Παράμετροι αγρονομικής σημασίας Αλατότητα Η αλατότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα φυτά κατά την αύξηση, την ανάπτυξη, αλλά και την επιβίωσή τους. Οι συνήθεις πηγές νερού με υψηλή αλατότητα μπορεί να είναι το αλατισμένο υπόγειο νερό (από φυσικά αίτια, από διήθηση άλατος, από αποστράγγιση επαναχρησιμοποιημένου νερού, από ανύψωση υδροφορέων με υψηλή αλατότητα και από διείσδυση υδροφορέων θαλασσινού νερού), το υφάλμυρο επιφανειακό νερό, το βρόχινο νερό μετά από απορροή, το βιομηχανικά ανακτημένο νερό και το θαλασσινό νερό ή μίγματα αυτού (Duncan et al., 2009). Πρόσφατα, μερικές πολιτείες των Η.Π.Α. αποφάσισαν τη χρήση ανακτημένου νερού ή αλμυρού νερού για την άρδευση μεγάλων επιφανειών με χλοοτάπητα (Marcum, 2006). Αυτή η τάση χρήσης τέτοιου νερού αναμένεται να εξαπλωθεί και να συνεχιστεί σε παγκόσμια κλίμακα ώστε τελικά το νερό που θα χρησιμοποιείται για άρδευση χλοοτάπητα να καταλήξει να έχει περισσότερη αλατότητα από ότι παλιότερα (Miyamoto and Chacon, 2006). Εξάλλου, ο Θεριός (1996) αναφέρει ότι αναμένεται ο κίνδυνος από αλατότητα να αυξηθεί διότι η τάση της σύγχρονης γεωργίας είναι η χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου νερού για άρδευση, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση. Συχνά οι παραγωγοί χρησιμοποιούν το νερό αποστράγγισης (που κατά κανόνα περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων) στις χαμηλότερες και πλησιέστερες προς τη θάλασσα περιοχές με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σ αυτές περισσότερων αλάτων. Οι Lazarova et al., (2005), αναφέρουν ότι σε σύγκριση με πολλούς άλλους τύπους νερού που χρησιμοποιούνται για άρδευση, το νερό ανακύκλωσης έχει συνήθως χαμηλή έως μέτρια αλατότητα και σημειώνει αγωγιμότητα από 0,6-1,7 ds/m. Κάποια αδιάλυτα μεταλλικά άλατα ταυτοποιούνται ως θρεπτικά συστατικά και είναι ωφέλιμα για το φυτό, ενώ άλλα είναι τοξικά ή θα καταστούν τοξικά όταν βρεθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Οι κυριότερες προσθήκες αλάτων στο ανακυκλούμενο νερό γίνονται μέσω του πόσιμου νερού (ειδικά με τη σκλήρυνση και τη φυσική δημιουργία αλάτων), των προστιθέμενων αλάτων με την αστική και βιομηχανική χρήση, της διήθησης του υφάλμυρου νερού στους 18

19 υπονόμους και η γεωργική χρήση του, που επιδρά στην αλατότητα του εδάφους. Κατά κανόνα η αστική χρήση προσθέτει στο νερό mg/l αδιάλυτων αλάτων. Επομένως, εάν το νερό που προέρχεται από αστική χρήση είναι ικανό για αρδευτική χρήση τότε το επεξεργασμένο νερό αστικής χρήσης θα είναι αποδεκτής ποιότητας. Εξαιρέσεις μπορεί να αποτελούν οι παράκτιες περιοχές εξαιτίας της διήθησης του αλμυρού νερού στους υπονόμους που είναι ένα σοβαρό θέμα ή περιοχές στις οποίες βιομηχανίες με απαγορευτικές ποσότητες διαλυτών αποθέτουν τα λύματά τους στους υπονόμους αστικών περιοχών. Η αλατότητα του εδάφους συνήθως είναι αποτέλεσμα της αλατότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση. Ο βαθμός με τον οποίο τα άλατα συγκεντρώνονται σε μη επιθυμητά επίπεδα στο έδαφος εξαρτάται από τη συγκέντρωσή τους στο νερό άρδευσης, την ετήσια ποσότητα νερού που εφαρμόζεται, το ετήσιο ύψος βροχής, την εξατμισοδιαπνοή, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Τα αδιάλυτα άλατα του εδάφους αυξάνουν την οσμωτική πίεση του εδαφικού νερού και απαιτείται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από τα φυτά προκειμένου να απορροφήσουν νερό από το έδαφος. Έτσι αυξάνεται η αναπνοή των φυτών και η αύξηση και η στρεμματική απόδοση μιας καλλιέργειας φθίνει βαθμιαία με την αύξηση της οσμωτικής πίεσης. Η αλατότητα στο νερό μπορεί να διαπιστωθεί σαν σύνολο αδιάλυτων στερεών (TDS, Total Dissolved Solids, mg/l) ή σαν ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECw, electrical conductivity, ds/l). Οι δυο παραπάνω σχετίζονται με την παρακάτω μαθηματική σχέση: ECw(dS/L)x640=TDS(mg/L) Τοξικά ιόντα Η ύπαρξη ιόντων μπορεί να είναι ακίνδυνη ή και ωφέλιμη όταν αυτά βρίσκονται σε αποδεκτές συγκεντρώσεις στο νερό. Εξάλλου, ένα στοιχείο είναι θεμελιώδες για το φυτό όταν 1) χωρίς αυτό το φυτό δεν μπορεί να συμπληρώσει το βιολογικό του κύκλο, 2) όταν το στοιχείο αποτελεί μέρος ενός συστατικού του φυτού (Θεριός, 1996). Ωστόσο, όταν η συγκέντρωσή τους αυξάνει μπορεί αυτά να καθίστανται τοξικά για τα φυτά. Τούτο μπορεί να προκύπτει από απευθείας επίδραση στις διεργασίες μεταβολισμού των φυτών ή με έμμεση επίδραση σε άλλα θρεπτικά συστατικά που να γίνονται μη διαθέσιμα. Η τοξικότητα μπορεί να εκδηλώνεται ως μέτρια ανάπτυξη, μείωση της σοδειάς, 19

20 αλλαγές στη μορφολογία του φυτού και τελικά στο θάνατό του. Ο βαθμός ζημίας ποικίλει ανάλογα με το είδος της σοδειάς, το στάδιο ανάπτυξής του, τη συγκέντρωση των τοξικών ιόντων στο νερό, ο συσχετισμός τους και τέλος οι κλιματικές και εδαφικές συνθήκες (Lazarova et al. 2005). Τα συνήθη φυτοτοξικά ιόντα που συναντώνται σε αστικά ύδατα σε συγκεντρώσεις ικανές να προκαλέσουν τοξικότητα είναι το βόριο (B), το χλώριο (Cl) και το νάτριο (Na). Το καθένα από αυτά μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα από μόνο του ή σε συνδυασμό. Τα χλώριο και νάτριο συνήθως προσλαμβάνονται από τις ρίζες, αλλά και μέσω των στομάτων των φύλλων κατά την άρδευση με εκτοξευτήρες. Στην τελευταία περίπτωση η αφομοίωση των τοξικών ιόντων από το φυτό είναι ταχύτερη και μπορεί να είναι η πρωταρχική αιτία εμφάνισης φυτοτοξικότητας. Για το λόγο αυτό οι συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων πρέπει να μελετούνται ξεχωριστά προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του ανακυκλούμενου νερού που προορίζεται για άρδευση φυτών καλλωπιστικών ή παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Το βόριο γίνεται φυτοτοξικό σε συγκεντρώσεις ελάχιστα ανώτερες από αυτές που χρειάζονται για τη σωστή θρέψη του φυτού. Η ανθρώπινη συμβολή στην αύξηση της συγκέντρωσης του βορίου στο νερό πραγματοποιείται μέσω των υγρών λυμάτων που προέρχονται από τις κατοικίες αφού το στοιχείο υπάρχει σε πολλές ουσίες καθαρισμού. Το γεγονός αυτό επιφέρει συγκεντρώσεις βορίου περί τα 5mg/L στα αστικά λύματα ξηρών περιοχών και στους υπονόμους. Η κανονική ποσότητα που είναι καθοριστική για τη σωστή ανάπτυξη του φυτού είναι κοντά στο 1 mg/l. Συγκέντρωση μεγαλύτερη από αυτή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ευαίσθητα φυτά, ενώ τα περισσότερα φυτά επιδεικνύουν προβλήματα τοξικότητας όταν η συγκέντρωση βορίου ξεπεράσει τα 2 mg/l. Αναλογία απορρόφησης νατρίου (SAR, Sodium Absorption Ratio) Το νάτριο εξαιτίας της επίδρασής του στο έδαφος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση κατιόντος. Όταν υπάρχει στο έδαφος σε ανταλλάξιμη μορφή προκαλεί φυσικές και χημικές αλλαγές κυρίως στη δομή του εδάφους που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διήθησης του νερού αλλά και του αερισμού του εδάφους. Επίσης, η ύπαρξη νατρίου στο έδαφος με τη μορφή αλάτων προκαλεί διάφορους περιορισμούς στην αύξηση των φυτών (Seelig, 2000). Κατά κανόνα κάθε ανακυκλούμενο νερό μπορεί να είναι πηγή υπερβολικής περιεκτικότητας νατρίου σε σχέση με άλλα κατιόντα (Ca, K, Mg,) και για το λόγο αυτό πρέπει να παρακολουθείται. Ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ύπαρξη μεγάλων τιμών συγκέντρωσης νατρίου είναι η 20

21 Αναλογία Απορρόφησης Νατρίου (Sodium Absorption Rate, SAR). Ορίζεται από την παρακάτω σχέση: Ο παραπάνω τύπος παρόλο που δε λαμβάνει υπόψη τις πιθανές αλλαγές στις συγκεντρώσεις ασβεστίου στο εδαφικό νερό, που μπορεί να προκληθούν από εκτεταμένη βροχόπτωση ή μη διάλυσης ή επερχόμενης άρδευσης, θεωρείται ικανοποιητικός για την αξιολόγηση όλων των τύπων νερού άρδευσης. Ιχνοστοιχεία Σε αντίθεση με τα παραπάνω, υπάρχουν στοιχεία που ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις είναι τοξικά για τα φυτά. Ευτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις το νερό άρδευσης περιέχει χαμηλές συγκεντρώσεις (συνήθως αρκετά μικρότερες από λίγα mg/l) τοξικών ενώσεων και ιχνοστοιχείων κι έτσι σε γενικές γραμμές δε δημιουργείται πρόβλημα στις αρδεύσεις με ανακυκλούμενο νερό (Lazarova et al., 2005). Οι παραπάνω, αναφέρουν ακόμη ότι τα αστικά λύματα ωστόσο, συνήθως, περιέχουν συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων τέτοιες που θα αυξήσουν τη συγκέντρωση των τοξικών ιχνοστοιχείων στο έδαφος και θα προκαλέσουν ανεπιθύμητες αφομοιώσεις τους στους φυτικούς ιστούς και μείωση της αύξησης της σοδειάς. Τα ιχνοστοιχεία με την επαναλαμβανόμενη άρδευση τέτοιου νερού εγκαθίστανται στα εδάφη και με τον καιρό τα καθιστούν μη παραγωγικά ή τα παραγόμενα προϊόντα άχρηστα. Μέσω ερευνών έχει βρεθεί ότι το 85% των ιχνοστοιχείων που παρέχονται στο έδαφος μέσω της άρδευσης με ανακυκλούμενο νερό κρατείται κοντά ή στην επιφάνεια του εδάφους και μπορεί να εκπλυθεί στα υπόγεια ύδατα. Τα ιχνοστοιχεία που συνήθως περιέχονται σε ανακυκλούμενο νερό είναι: Αργίλιο (Al), Βηρύλλιο (Be), Κοβάλτιο (Co), Φθόριο (F), Σίδηρος (Fe), Λίθιο (Li), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo), Σελήνιο (Se), Κασσίτερος (Sn), Τιτάνιο (Ti), Βολφράμιο (W) και Βανάδιο (V). Μια ειδική ομάδα ιχνοστοιχείων συνιστούν τα βαρέα μέταλλα τα οποία έχουν δείξει ότι δημιουργούν αναμφισβήτητα επιπλοκές στην υγεία όταν απορροφούνται από τα φυτά. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα εξής: Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), Χρώμιο (Cr), Χαλκός (Cu), 21

22 Μόλυβδος (Pb), Υδράργυρος (Hg) και Ψευδάργυρος (Zn). Μακροχρόνια εφαρμογή βαρέων μετάλλων όπως χαλκός, χρώμιο, νικέλιο και ψευδάργυρος έδειξε ότι τα στοιχεία αυτά συσσωρεύονται στην επιφάνεια του εδάφους σε βάθος 1-2 m μετά από εικοσαετή άρδευση με ανακυκλούμενο νερό στην περιοχή Dan του Ισραήλ (Lazarova et al. 2005). Μερικά από τα ιχνοστοιχεία έχουν σημαντική επίδραση σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά είναι τοξικά όταν οι συγκεντρώσεις ανέρχονται (π.χ. Cu, Cr, Mo, Ni, Se, Zn). Απ την άλλη τα Ar, Cr6+, Fl, Pb, Hg, Mo και Se έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις γιατί απορροφούνται από τα φυτά σε ποσοστά επιζήμια για τα ζώα και τους ανθρώπους που τα καταναλώνουν. Τα B, Cd, Cu, Cr6+, Ni, Zn και Se, προκαλούν φυτοτοξικότητα. Αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε ανθρώπους και ζώα μέσω διαφόρων οδών και να προκαλέσουν επιπτώσεις στην υγεία. Μεγάλη είναι η σημασία της μορφής με την οποία τα στοιχεία αυτά συναντώνται στο έδαφος. Μπορεί να είναι σε ανταλλάξιμη μορφή, σε μίγμα με άλλες ουσίες, προσροφημένα σε οργανικές ενώσεις, σε ανθρακικά άλατα ή σουλφίδια. Ο βαθμός απορρόφησής τους από τα φυτά εξαρτάται από το βαθμό παροχής των ουσιών αυτών στα ριζικά τριχίδια των φυτών από το έδαφος, το περιβάλλον της ριζόσφαιρας και τα χαρακτηριστικά του ριζικού συστήματος. Εξάλλου οι ρίζες των φυτών και οι μικροοργανισμοί που συνεργάζονται με αυτές παράγουν οργανικές ενώσεις που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αποδέσμευση των ιχνοστοιχείων που είναι σταθερά δεσμευμένα στο έδαφος (Kabata Pendias and Pendias, 2001). Το εδαφικό ph παίζει επίσης έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση ιχνοστοιχείων από τη βιολογική λάσπη σε σχέση με άλλα χαρακτηριστικά του εδάφους όπως ο άργιλος, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (Cation Exchange Capacity) και η δομή του εδάφους. Άλλα χαρακτηριστικά του εδάφους όπως η οργανική ουσία, ο ένυδρος σίδηρος, τα ένυδρα οξείδια του μαγγανίου, τα οργανικά οξέα, τα αμινοξέα, τα χουμικά και τα φουλβικά οξέα μπορούν να επιδράσουν εμποδίζοντας την κίνηση των ιχνοστοιχείων (Lazarova et al., 2005). Πολλές οργανικές ενώσεις και οργανοχλωρικά εντομοκτόνα αποτελούν εν δυνάμει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Όμως η ανακάλυψη νέων χημικών ουσιών, πάντα θα προηγείται της γνώσης για αυτά αλλά και των κινδύνων που πιθανόν να εγκυμονεί η χρήση τους, αφού κάθε χρόνο εισάγονται στην αγορά περί τα 1000 νέα προϊόντα που με τον καιρό στραγγίζουν στους υπόγειους υδροφορείς μέσω των λυμάτων των βιομηχανιών και των αστικών κέντρων. 22

23 ph Το ph είναι ο δείκτης που περιγράφει το πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το νερό. Το σύνηθες εύρος του ph του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση κυμαίνεται από 6,5 ως 8,4. Τιμές πέρα από αυτά τα δυο όρια είναι ένδειξη του ότι το νερό είναι ακατάλληλο. Εξάλλου το νερό με ακραίες τιμές ph μπορεί να είναι επιζήμιο διαβρώνοντας σωληνώσεις, βάνες και εκτοξευτήρες. Η μέτρηση του ph αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χημικής ανάλυσής του, καθώς μπορεί να είναι δείκτης ύπαρξης τοξικών ιόντων (Lazarova et al., 2005). Ανθρακικά και ανθρακώδη οξέα Τα αυξημένα επίπεδα ανθρακωδών οξέων (>3-4 meq/l ή > mg/l) μπορούν να επηρεάσουν τη διαπερατότητά του εδάφους. Τα ιόντα αυτά μπορούν να αντιδράσουν με ασβέστιο ή μαγνήσιο και δημιουργώντας άλατα που καθώς καθιζάνουν αυξάνουν το SAR λόγω μείωσης της συγκέντρωσης του Ca στο έδαφος. Νερό με μεγάλες ποσότητες ανθρακικών και ανθρακωδών μπορεί να αφήσουν λευκά σημάδια πάνω στα φύλλα των φυτών όταν η άρδευση γίνεται με εκτοξευτήρες κατά τη θερμή περίοδο. Πέρα από τη μείωση της αισθητικής αξίας των φυτών είναι πιθανό να δημιουργήσει και ρωγμές στις σωληνώσεις του αρδευτικού συστήματος. Η συγκέντρωση ανθρακωδών στο νερό προκειμένου να αποφευχθεί η εναπόθεση λευκών στιγμάτων επί των φύλλων των φυτών πρέπει να είναι περίπου 90 mg/l (ή 1,5 meq/l). Διάφορες ζημιές στα φυτά μπορούν να προκύψουν εάν οι συγκεντρώσεις είναι μεγαλύτερες των 500 mg/l (ή 8,5 meq/l). Θρεπτικά Τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τα φυτά είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, ο ψευδάργυρος, το βόριο και το θείο. Από τα παραπάνω, το ωφελιμότερο είναι το άζωτο. Οι Lazarova et al. (2005) αναφέρουν ότι και οι δυο αφομοιώσιμες μορφές του, η νιτρική και η αμμωνιακή, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο νερό που παρέχεται στα φυτά με την άρδευση. Η αναλογία των μορφών αυτών στο νερό ποικίλει και εξαρτάται από την επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε το νερό. Παρόλα αυτά η αμμωνιακή μορφή συνήθως κυριαρχεί με συγκέντρωση από 5 ως 40 mgν-νη4/l. Τα οργανικά σωματίδια μπορεί να βρίσκονται σε διάλυμα ή σε ολοκληρωμένα 23

24 τμήματα, συνιστώντας πολύπλοκα συμπλέγματα, όπως αμινο-σάκχαρα, αμινοξέα και πρωτεΐνες. Όλα τα παραπάνω μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε αμμωνιακή μορφή εξαιτίας της δραστηριότητας των μικροοργανισμών του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται το ανακυκλούμενο νερό. Μέρος των αμμωνιακών μπορούν να μετατραπούν σε νιτρικά όταν η επεξεργασία του νερού είναι αερόβια μέσω των νιτροποιητικών βακτηρίων. Η συνήθης συγκέντρωσή τους είναι από 0 ως 30 mgν-νo3/l. Το άζωτο αποτελεί μακροστοιχείο για τα φυτά και εφαρμόζεται σε σταθερή βάση. Ωστόσο πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, όπως μεγαλύτερες των 30 mgν-νotot/l μπορεί να εξωθήσουν την αύξηση του φυτού προκαλώντας ποικίλα προβλήματα, όπως υπερβολική αύξηση των φύλλων, καθυστέρηση στην ωρίμανση και μείωση της αξίας της σοδειάς. Η ευαισθησία που δείχνουν τα φυτά στο άζωτο σχετίζεται και με το στάδιο ανάπτυξής τους. Ενώ δηλαδή είναι ωφέλιμο κατά την αύξηση των φυτών είναι δυνατό να προκαλέσει απώλειες κατά τα στάδια της ανθοφορίας και καρπόδεσης. Μακροπρόθεσμα, η εκτεταμένη έκθεση στο άζωτο προκαλεί αδυναμία στους μίσχους και στα κλαδιά με αποτέλεσμα σε βροχερές ή με ανέμους συνθήκες να αδυνατούν να συγκρατήσουν το βάρος των καρπών. Η ρύπανση που προκαλείται από τη διήθηση του αζώτου στο έδαφος παρουσιάζει ενδιαφέρον από υγειονομικής άποψης. Τούτο προκύπτει από την εκτεταμένη εφαρμογή θρεπτικών συστατικών σε περιοχές με έδαφος που στραγγίζει εύκολα. Έπειτα καθώς αποτίθεται σε υδάτινους φορείς όπως λίμνες, ποτάμια, ρέματα και κανάλια αποστράγγισης συμβάλλει στη δημιουργία άλγης, η οποία μπορεί να μεταφερθεί σε φίλτρα, σωλήνες, βάνες εκτοξευτήρες κλπ. Ακόμη το υπερβολικό άζωτο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τους ανθρώπους και τα κτηνοτροφικά ζώα. Όσον αφορά το κάλιο, αυτό μπορεί να έχει μόνο μικρή επίδραση στο ανακυκλούμενο νερό. Ο φώσφορος βρίσκεται επίσης σε πολύ μικρή ποσότητα που δεν αρκεί ούτε καν για τις ανάγκες των φυτών. Βέβαια με το χρόνο ο φώσφορος συγκεντρώνεται στο έδαφος και μειώνει την ανάγκη παροχής του στην καλλιέργεια. Παρά το γεγονός ότι υπερβολικές συγκεντρώσεις φωσφόρου στο έδαφος δε φαίνεται να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα στις καλλιέργειες ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές καλλιέργειες σε περίπτωση που το νέο καλλιεργούμενο είδος παρουσιάζει ευαισθησία στο φώσφορο. Ένα πρόβλημα που υπάρχει περίπτωση να προκληθεί εξαιτίας του φωσφόρου σχετίζεται με την επιφανειακή απορροή αφού ο φώσφορος είναι περιοριστικός παράγοντας του ευτροφισμού. Ελεύθερο χλώριο (Cl2) Για την περίπτωση της άρδευσης με εκτοξευτήρες που προκαλούν τεχνητή βροχή, η 24

25 ύπαρξη υπερβολικής συγκέντρωσης ελεύθερου χλωρίου που προέρχεται από οικιακά λύματα, το νερό καθίσταται επιζήμιο για τα φυτά εάν το ελεύθερο χλώριο παραμένει στο νερό κατά τη διάρκεια της άρδευσης. Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να αποφευχθεί εφόσον το ανακυκλωμένο νερό που περιέχει το ελεύθερο χλώριο αποθηκευτεί σε δεξαμενή για μερικές ώρες πριν από τη χρήση του. Τότε το χλώριο που είναι εκ φύσεως πολύ ασταθές μέσα στο νερό και διαλύεται γρήγορα. Οικιακά λύματα με συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου ίση ή μικρότερη από 1 mg/l δε φαίνεται να επηρεάζουν το φύλλωμα των φυτών, ενώ σε κάποια πολύ ευαίσθητα είδη μικρές ζημιές μπορεί να προκληθούν ακόμη και με συγκεντρώσεις της τάξης του 0,5 mg/l. Από την άλλη υπερβολική ποσότητα ελεύθερου χλώριου στο νερό μπορεί να προκαλέσει διαφόρων ειδών ζημιές και καψίματα στα φυτά. Οι μέθοδοι ανακύκλωσης του νερού, που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσής του, δε θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με το ελεύθερο χλώριο. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω παρακάμπτονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του νερού θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα. 2.6 Xeriscaping Σχεδιασμός τοπίου με χρήση ξηροφυτικών ειδών Εικόνα 2.3 Το έμβλημα του xeriscaping κατά την εισαγωγή του όρου από το Denver Colorado Water Department. Website 2009 Ο όρος xeriscaping (εικ. 2.3), προέρχεται από την ελληνική λέξη ξηρός και το δεύτερο συνθετικό της Αγγλικής λέξης landscape που σημαίνει τοπίο. Ο όρος αυτός εισήχθη για πρώτη φορά το 1981 από το Denver Colorado Water Department για να περιγράψει τους 25

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ Οι κρήνες της Μακρινίτσας ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα