ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015

2 - Σύνταξη Περιεχομένου: Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων - Επιμέλεια έκδοσης: Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Οργάνωσης Τμήμα Δ Υποθέσεων Πολιτών 2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος... 4 Εισαγωγή... 5 Ι. Παιχνίδια... 5 ΙΙ. Ενδύματα Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα... 7 ΙΙΙ. Υποδήματα Δέρματα... 8 IV. Χαρτιά κοινής χρήσης εκτός αυτών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα... 9 V. Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα VI. Απορρυπαντικά Αποτελέσματα ελέγχων

4 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για διάθεση στην αγορά προϊόντων που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, εκδίδει το Εγχειρίδιο Βασικών Νομοθετικών Απαιτήσεων για Βιομηχανικά Είδη Κοινής Χρήσης. Η έκδοσή του είναι αναγκαία, καθώς οι σχετικές διατάξεις συνεχώς επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στα νεότερα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα για να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των χρηστών, αλλά και ζητήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση των προϊόντων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο έλεγχος, με εξειδικευμένες μεθόδους, των προϊόντων, όπως π.χ. παιχνίδια, ενδύματα, απορρυπαντικά, κλπ, στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, που προορίζονται για την εσωτερική αγορά αλλά και για εξαγωγή. Στόχος των ελέγχων είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και ο εντοπισμός των αιτίων και των πηγών των διαπιστούμενων παρεκκλίσεων. Επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα συνεχίσει την προσπάθειά της για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία της υγείας τους, αλλά και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Η Γενική Γραμματέας Κατερίνα Σαββαΐδου 4

5 Εισαγωγή Τα βιομηχανικά προϊόντα κοινής χρήσης περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ποικίλων ειδών, όπως π.χ. παιχνίδια, ενδύματα, υποδήματα, απορρυπαντικά, χαρτικά, κοσμήματα κ.ά. Για τα είδη αυτά έχει θεσπιστεί ένα σύνολο διατάξεων στην κοινοτική και στην εθνική νομοθεσία με σκοπό τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Οι διατάξεις αυτές συνεχώς επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στα νεότερα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα για να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των χρηστών αλλά και θέματα που προκύπτουν κατά τη χρήση των προϊόντων. Τα προϊόντα ελέγχονται σε όλα σχεδόν τα εργαστήρια του ΓΧΚ. Ορισμένα προϊόντα των οποίων ο εργαστηριακός έλεγχος απαιτεί την ανάλυση μεγάλου αριθμού παραμέτρων, ή την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων, εξετάζονται σε συγκεκριμένες Χημικές Υπηρεσίες. Έτσι, πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι με εξειδικευμένες μεθόδους, σε δείγματα προϊόντων που προορίζονται τόσο για την εσωτερική αγορά, όσο και για εξαγωγή. Τα δείγματα ελέγχου της εσωτερικής αγοράς αποτελούν περισσότερα από το ήμισυ των ελεγχόμενων δειγμάτων. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται ο στόχος του ενδελεχούς ελέγχου των προϊόντων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά και συμπληρώνεται ο έλεγχος κατά την τελωνειακή εισαγωγή, που περιορίζεται στα προϊόντα του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Analysis Assessment) των Τελωνειακών Υπηρεσιών. Ο στόχος των ελέγχων, πέραν της διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις, είναι ο εντοπισμός των αιτίων και των πηγών των διαπιστούμενων παρεκκλίσεων. Οι θεσμοθετημένες απαιτήσεις ανά είδος προϊόντος έχουν ως εξής : Ι. Παιχνίδια Ως «παιχνίδια» νοούνται τα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Το ΓΧΚ ελέγχει, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, την ασφάλεια των παιχνιδιών και των ειδών παιδικής φροντίδας ως προς τους εγγενείς χημικούς κινδύνους και την ασφαλή χρήση τους, λόγω της παρουσίας επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων κατά την κατασκευή τους (π.χ. περιεκτικότητα σε φθαλικούς εστέρες, βαρέα μέταλλα κ.λπ.). Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. Νομοθεσία ΚΥΑ 3669/194/ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΦΕΚ 549/Β/ ), σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2009/48/ΕΚ (ΕΕ L 170/ ), όπως τροποποιείται και ισχύει. Η ΚΥΑ ισχύει από Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 REACH (ΕΕ L 396/ ) 5

6 Αρμόδια εθνική Αρχή Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας Τμήμα Δ Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του Υπ. Π.Α.Π.ΕΝ. για τις μηχανικές παραμέτρους Εργαστήρια του ΓΧΚ για τις φυσικοχημικές παραμέτρους Χρήσιμες πληροφορίες Η ένδειξη CE αποτελεί σήμανση συμμόρφωσης του παιχνιδιού προς την ενωσιακή νομοθεσία. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα παιχνίδια : 1. Η νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών αφορά και τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου; Οι νομοθετικές ρυθμίσεις καλύπτουν και τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες στους καταναλωτές πριν αγοράσουν το παιχνίδι. Αν ο καταναλωτής παραγγείλει το παιχνίδι μέσω ενός ιστοτόπου, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εν λόγω ιστότοπο. Aν το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται σε αρκετές γλώσσες, οι προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες από τους καταναλωτές στη γλώσσα του ιστότοπου που χρησιμοποιούν. Κατά την πώληση των παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, συνιστάται να παρουσιάζονται τα παιχνίδια κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σήμανση CE να είναι ορατή στις αρχές εποπτείας της αγοράς, στην οποία απευθύνεται. 2. Τα βιβλία υπόκεινται στη νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών; Εξαρτάται από την κατηγορία του βιβλίου. Για να μάθουμε κατά πόσο ένα βιβλίο εμπίπτει στις νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των παιχνιδιών, είναι βασικό να εξακριβωθεί καταρχάς εάν είναι παιχνίδι και συγκεκριμένα εάν απευθύνεται σε παιδιά, την ηλικία των παιδιών και το περιεχόμενο του. Tα αναγνωστικά δε θεωρούνται παιχνίδια και συνεπώς δεν υπόκεινται στη νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών αλλά στη νομοθεσία περί γενικής ασφάλειας προϊόντων. 3. Είναι τα φθηνότερα παιχνίδια λιγότερο ασφαλή; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ασφαλή και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της τιμής τους. 4. Τα παιχνίδια που έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά είναι ασφαλέστερα; Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ασφαλή και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα φυσικά υλικά ενδέχεται να εμπεριέχουν χημικές ουσίες που απαγορεύονται ή εμπίπτουν σε περιορισμούς από τη νομοθεσία για την ασφάλεια παιχνιδιών. 5. Τα παιχνίδια με οπτικές ακτινοβολίες, όπως τα παιχνίδια λέιζερ, σε ποιους κανόνες οφείλουν να συμμορφώνονται; Το πρότυπο EN62115 σχετικό με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υποδεικνύει ότι οι LED στα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN για λέιζερ πρώτης κατηγορίας. 6

7 6. Kάθε εισαγόμενο παιχνίδι πρέπει να φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, ή αρκεί η αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του εισαγωγέα στο σύνολο του αποθέματος (στο εμπορευματοκιβώτιο) πριν τη διάθεσή του στην αγορά; Σε κάθε παιχνίδι ο εισαγωγέας πρέπει να αναγράφει την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία του ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και τη διεύθυνση επικοινωνίας του ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, στη συσκευασία του παιχνιδιού ή σε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο. Η αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του διανομέα δεν είναι υποχρεωτική. Αν ο διανομέας αντιληφθεί ότι δεν αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, οφείλει να τον ενημερώσει ότι το προϊόν δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και δεν πρέπει να διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά έως ότου συμμορφωθεί. 7. Ποιες είναι οι ευθύνες του εισαγωγέα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Εάν ένας εισαγωγέας διαθέτει στην αγορά ένα παιχνίδι που δε συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να λάβει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε το παιχνίδι να συμμορφωθεί, αποσύροντας το ή ανακαλώντας το, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν το παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, ο εισαγωγέας οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στις οποίες διατέθηκε το παιχνίδι. Ο εισαγωγέας πρέπει να προσκομίσει στοιχεία, ιδιαιτέρως όσον αφορά στη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. ΙΙ. Ενδύματα Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Ως «κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα» νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα, ημιμεταποιημένα, μεταποιημένα, ημιέτοιμα ή έτοιμα, αποτελούνται αποκλειστικά από υφάνσιμες ίνες, ανεξάρτητα από τη διεργασία ανάμειξης ή συναρμολόγησης που εφαρμόζεται. Το ΓΧΚ ελέγχει : την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση και επισήμανση σε είδη ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα την παρουσία ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών όπως π.χ. αζωχρωστικές, διμεθυλεστέρας του φουμαρικού οξέος (DMF) κ.λπ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. Νομοθεσία Κανονισμός (ΕΕ) 1007/2011 (ΕΕ L 272/ ) όπως τροποποιείται και ισχύει ΥΑ Α2-718 Υπουργική Απόφαση Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/2014, άρθρα 79 και 82. Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 REACH (ΕΕ L 396/ ) Αρμόδιες εθνικές Αρχές 1. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας - Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα 7

8 2. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του ΓΧΚ Χρήσιμες πληροφορίες 1. Η επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή στον καταναλωτή και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό. 2. Για την επισήμανση και σήμανση της περιγραφής της σύνθεσης των ινών χρησιμοποιούνται μόνον οι ονομασίες υφανσίμων ινών του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 1007/ Κατά τη διάθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον καταναλωτή, η σύνθεσή τους παρέχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Υπόχρεος για την παροχή της παραπάνω γραπτής πληροφόρησης στον καταναλωτή, είναι ο λιανοπωλητής. Ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει προϊόντα με την ίδια σύνθεση και να πληροφορήσει σχετικά τον καταναλωτή με την ανάρτηση εμφανούς πινακίδας στην ελληνική γλώσσα, που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τον τόπο έκθεσής τους. Στην περίπτωση που εντός του καταστήματος υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης του καταναλωτή και για τη σύνθεση των προϊόντων, ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει ομοειδή προϊόντα ανεξαρτήτως σύνθεσης. Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ομαδοποίησης τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις σύνθεσης τουλάχιστον σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες : αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική. ΙΙΙ. Υποδήματα Δέρματα Ως «υπόδημα» νοείται κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά (άνω μέρος, φόδρες και σόλα). Το ΓΧΚ ελέγχει : την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση και επισήμανση σε είδη υπόδησης και σε δερμάτινα είδη την παρουσία ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών π.χ. αζωχρωστικές, διμεθυλεστέρας του φουμαρικού οξέος (DMF), εξασθενές χρώμιο κ.λπ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. Νομοθεσία ΥΑ Α2-718 Υπουργική Απόφαση Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/2014, άρθρα 80, 81 και 82. Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 REACH (ΕΕ L 396/ ) 8

9 Αρμόδια εθνική Αρχή Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του ΓΧΚ Χρήσιμες πληροφορίες 1. Επισήμανση υποδημάτων με εικονογράμματα και ενδείξεις : ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΦΟΔΡΕΣ ΣΟΛΑ ΔΕΡΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΔΕΡΜΑ 2. Ο διμεθυλεστέρας του φουμαρικού οξέος DMF προκαλεί σοβαρές δερματικές βλάβες. Χρησιμοποιείται ως συντηρητικό στο εσωτερικό των υποδημάτων ή στα κουτιά τους, είτε αυτούσιος είτε μέσα σε σακουλάκια, για να αποφεύγεται η εμφάνιση μούχλας στο προϊόν κατά την πολύμηνη μεταφορά και φύλαξή του. Έχει ταυτοποιηθεί σε δείγματα δερμάτινων, πλαστικών, υφασμάτινων καθώς και αθλητικών υποδημάτων, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, που κατασκευάζονται στην Κίνα ή σε μακρινές τρίτες χώρες. Εξ όσων είναι γνωστά μέσω του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ευρίσκεται επίσης σε ταπετσαρίες επίπλων, ενδύματα κ.λπ. IV. Χαρτιά κοινής χρήσης εκτός αυτών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα Το ΓΧΚ ελέγχει την ποιότητα και την ορθή επισήμανση προϊόντων όπως χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας κ.ά. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν το είδος της πρώτης ύλης, τον έλεγχο ενδείξεων, τον αριθμό φύλλων, το μήκος ρολού, τις διαστάσεις, το βάρος περιεχομένου κ.λπ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. 9

10 Νομοθεσία ΥΑ Α2-718 Υπουργική Απόφαση Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/2014, άρθρο 83. Αρμόδιες εθνικές Αρχές Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του ΓΧΚ Χρήσιμες πληροφορίες Οι χαρτοπετσέτες, το χαρτί κουζίνας, τα χαρτομάντιλα και το χαρτί υγείας πρέπει να αναγράφουν στη συσκευασία τους με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, τις παρακάτω ενδείξεις: α) το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) β) το είδος του προϊόντος που περιέχεται γ) το καθαρό βάρος του περιεχομένου δ) το είδος της πρώτης ύλης Ειδικότερα, για καθένα από τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να αναγράφεται : - στις χαρτοπετσέτες ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται - στο χαρτί κουζίνας το καθαρό βάρος, το μήκος και ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού, ο αριθμός των στρώσεων και οι διαστάσεις κάθε φύλλου και ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία - στα χαρτομάντιλα ο αριθμός των στρώσεων και οι διαστάσεις κάθε τεμαχίου και ο αριθμός των τεμαχίων - στο χαρτί υγείας το μήκος και ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού και ο αριθμός των στρώσεων κάθε φύλλου. V. Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα Για τα κοσμήματα γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο καθώς και της ορθής επισήμανσής τους από πολύτιμα μέταλλα. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. Νομοθεσία ΥΑ Α2-718 Υπουργικής Απόφασης Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/2014, άρθρα

11 Αρμόδιες εθνικές Αρχές Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του ΓΧΚ Χρήσιμες πληροφορίες 1. Τα κοσμήματα και τα λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα είτε από περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους: α) κωδικό κατασκευαστή β) περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο, εκφρασμένη σε χιλιοστά και για σύμμικτα κοσμήματα η περιεκτικότητα του μετάλλου που κυριαρχεί. Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στο κόσμημα, από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελείται το κόσμημα ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα. Κοσμήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα μπορούν να φέρουν χαραγμένα τα λατινικά στοιχεία GR πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό κατασκευαστή. 2. Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα) σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο). 3. Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λπ.) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπόθεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο g. 4. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται: - αντικείμενα με βάρος κάτω από ένα (1) γραμμάριο - επιστημονικά όργανα και μηχανήματα - οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.λπ.) - νομίσματα, μετάλλια - κοσμήματα αντίκες - αντικείμενα από άλλη χώρα που επιβάλει ανάλογη υποχρέωση για την περιεκτικότητα των πολύτιμων μετάλλων, με την προϋπόθεση ότι η ίδια εξαίρεση ισχύει για τα κοσμήματα που εξάγονται από την Ελλάδα στη χώρα αυτή. 11

12 VI. Απορρυπαντικά Ως «απορρυπαντικό» νοείται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που περιέχει σάπωνες ή/και επιφανειοδραστικές ουσίες και προορίζεται για διαδικασίες πλύσης και καθαρισμού. Τα απορρυπαντικά δύνανται να βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή (υγρό, σκόνη, πολτός, ράβδοι, ταμπλέτες, τεμάχια κ.λπ.) και να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται στις οικίες ή για σκοπούς ιδρυμάτων ή για βιομηχανικούς σκοπούς. Άλλα προϊόντα που θεωρούνται ως απορρυπαντικά είναι : - «βοηθητικά παρασκευάσματα πλύσης» που προορίζονται για εμποτισμό (πρόπλυση), έκπλυση ή λεύκανση ενδυμάτων, υφασμάτων οικιακής χρήσης, κ.λπ., - «μαλακτικό υφασμάτων», προοριζόμενο να τροποποιεί την υφή των υφασμάτων σε διαδικασίες που είναι συμπληρωματικές της πλύσης των υφασμάτων, - «παρασκεύασμα καθαρισμού», που προορίζεται για οικιακά καθαριστικά κάθε χρήσης ή/και άλλο καθαρισμό επιφανειών (π.χ. υλικά, προϊόντα, μηχανήματα, μηχανικά εξαρτήματα, μεταφορικά μέσα και συναφής εξοπλισμός, όργανα, συσκευές, κ.λπ.), - «άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού και πλύσης», προοριζόμενα για κάθε άλλη διαδικασία πλύσης και καθαρισμού. Το ΓΧΚ ελέγχει τη συμμόρφωση των καθαριστικών προϊόντων με την κείμενη Νομοθεσία. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του ΓΧΚ, τα οποία είναι διαπιστευμένα κατά EN ISO και εφαρμόζουν επίσημες μεθόδους ελέγχου με όργανα υψηλής τεχνολογίας. Νομοθεσία Καν. (ΕΚ)648/2004 (ΕΕ L 104/ ) ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/ ) ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/ ) ΥΑ Α2-718 Υπουργική Απόφαση Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/2014 άρθρο 84 Καν. (ΕΚ) 1272/2008, (ΕΕ L 353/ ) Καν. (ΕΚ) 1907/2006 REACH (ΕΕ L 396/ ), ως ισχύουν. Αρμόδια εθνική Αρχή Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ Αθήνα Εργαστήρια ελέγχου Εργαστήρια του ΓΧΚ Χρήσιμες πληροφορίες 1. Στη συσκευασία των απορρυπαντικών αναγράφεται υποχρεωτικά το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων Για οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα προκύπτει κατά τη χρήση απορρυπαντικών μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων για ιατρική συμβουλή. 2. Τα συνηθέστερα εικονογράμματα κινδύνου στα απορρυπαντικά ενδέχεται να υποδεικνύουν μία ή περισσότερες επικινδυνότητες : 12

13 Εικονογράμματα κινδύνου Επικινδυνότητα Διαβρωτικό δέρματος / οφθαλμών Διαβρωτικό μετάλλων Οξεία Τοξικότητα από του στόματος/ δια του δέρματος / δια της εισπνοής Ευαισθητοποιητικό δέρματος / Ερεθιστικό δέρματος / οφθαλμών / αναπνευστικής οδού. Τοξικότητα οξεία ειδική Οξειδωτικό στερεό / υγρό / αέριο Εύφλεκτο στερεό / υγρό / αέριο Πυροφορικό στερεό / υγρό Αυτοαντιδρώσα / Αυτοθερμαινόμενη ουσία ή μείγμα Οργανικό υπεροξείδιο κ.λπ. Ευαισθητοποιητικό αναπνευστικού συστήματος Καρκινογένεση / Μεταλλαξιγένεση / Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους μετά από εφάπαξ ή επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος από αναρρόφηση Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον 3. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος! 4. Άτομα με αλλεργία συνιστάται να διαβάζουν τη σύνθεση και τα αλλεργιογόνα συστατικά του αρώματος του απορρυπαντικού, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. 5. Προσοχή στα απορρυπαντικά σε μορφή υγρής κάψουλας! Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά! 6. Απαγορεύεται η πώληση απορρυπαντικών χύμα. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα απορρυπαντικά 1. Τα προϊόντα για καθαρισμό φρούτων και λαχανικών υπάγονται στη νομοθεσία των απορρυπαντικών ; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι τα προϊόντα για καθαρισμό φρούτων και λαχανικών εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για τα απορρυπαντικά, διότι χρησιμοποιούνται κατά την πλύση αυτών (π.χ. για την απομάκρυνση του κεριού από τα φρούτα). Όταν τα προϊόντα για καθαρισμό φρούτων και λαχανικών φέρουν ισχυρισμούς και για άλλες δράσεις, π.χ. βιοκτόνες δράσεις, τότε εμπίπτουν και στις αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξεις (δηλ. των βιοκτόνων) επιπρόσθετα των διατάξεων των απορρυπαντικών. 2. Τα σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρεμοσάπουνα, σαπούνια με αιθέρια έλαια / βότανα / αρώματα / μπαχαρικά κ.ά. υπάγονται στη νομοθεσία των απορρυπαντικών ; Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στη νομοθεσία των καλλυντικών που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). 13

14 Αποτελέσματα ελέγχων Πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχων στην εσωτερική αγορά παρουσιάζονται στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί: ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΝΣΙΜΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Άθροισμα από ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Άθροισμα από ΣΥΝΟΛΟ Τα πλήρη αποτελέσματα των ελέγχων από τα εργαστήρια του ΓΧΚ, ανά έτος, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και κατά την εισαγωγή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ: ως Έκθεση Πεπραγμένων Έτους. όπου μπορείτε να ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες. Βιβλιογραφία 1. Κανονισμός (ΕΕ) 1007/2011 (ΕΕ L 272/ ) 2. Κανονισμός (ΕΚ)648/2004 (ΕΕ L 104/ ) Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 REACH (ΕΕ L 396/ ) 5. Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008, (ΕΕ L 353/ ), ως ισχύει 6. ΥΑ Α2-718 Υπουργική Απόφαση Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) ΦΕΚ 2090/Β/ Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για ασφαλή παιχνίδια Ερωτήσεις και απαντήσεις 8. ΚΥΑ 3669/194/ (ΦΕΚ 549/Β/ ) 14

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. 2013, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 1 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013... 5 3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ... 8 4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ... 17 5. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 861 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ 1 Τι είναι η ΕΦΕΧ...2 2 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. της ΕΦΕΧ...3 2.1 Ορισμός του Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ....4 3 Εισαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα

Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Στοιχεία του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τα Καλλυντικά Προϊόντα Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών e-mail: sohatzi@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα