Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα , ΕΕ C 54 της , σ. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013, ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.I.2007 E(2007)125 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 814/2006 Κύπρος Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 4ης Δεκεμβρίου 2006, που πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή την ίδια ημέρα με αριθμό πρωτοκόλλου (A/39810) η Κύπρος κοινοποίησε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο (2) Στις 21 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εφεξής ΚΓΠΕ ). Σύμφωνα με την παράγραφο 100 των ΚΓΠΕ κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, έναν και μόνο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που να καλύπτει την επικράτειά του και ο οποίος θα ισχύσει για την περίοδο Σύμφωνα με την παράγραφο 101, ο εγκεκριμένος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των ΚΓΠΕ. 1 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα , ΕΕ C 54 της , σ. 13. Κύριο Γιώργος ΛΙΛΛHΚΑΣ Υπουργό Εξωτερικών Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη Chypre Λευκωσία Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) Για την περίοδο από την 1 η Μαΐου 2004 έως την 31 η Δεκεμβρίου ολόκληρη η επικράτεια της Κύπρου ήταν επιλέξιμη βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για ενίσχυση έντασης 20%. Οι κυπριακές αρχές προτείνουν για την περίοδο δύο περιφέρειες οι οποίες καλύπτουν μαζί το 50% του πληθυσμού της χώρας για να θεωρηθούν επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ με ένταση ενίσχυσης 15%. Επιπλέον, οι ίδιες προτείνουν μία μεταβατική πρόσθετη κάλυψη κάτω του 16% του πληθυσμού της χώρας για τα έτη με ένταση ενίσχυσης 10% ΑΙΕ 3. (4) Όλα τα προτεινόμενα ανώτατα όρια ενίσχυσης αφορούν επενδύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις 4 αυτά τα ανώτατα όρια δύνανται να αυξηθούν 5 κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και για τις μικρές επιχειρήσεις 6 κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) που προτείνονται για ολόκληρη την περίοδο (5) Η Δυτική Ζώνη, που αποτελείται από τους ακόλουθους δήμους, προτείνεται για επιλεξιμότητα βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ με ανώτατο όριο ενίσχυσης 15% ΑΙΕ για ολόκληρη την περίοδο Το σύνολο του πληθυσμού αυτής της περιοχής ανέρχεται σε κατοίκους. Κωδικός Όνομα δήμου Πληθυσμός Δήμος Στροβόλου Δήμος Λατσιών (Λακκιά) Γέρι Σιά Μαθιάτης Αλάμπρα Αγία Βαρβάρα Κοτσιάτης Νήσου Κρατική ενίσχυση CY 14/2003 Κύπρος Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων (C(2004) 1757/1 της ). ΑΙΕ Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης. Όπως ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της 25 ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, ΕΕ L 63 της , σ. 22, καθώς και κάθε μεταγενέστερου κανονισμού προς αντικατάστασή του. Με εξαίρεση τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών και ενισχύσεις για σχέδια που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Βλέπε υποσημείωση 4. Στοιχεία του πληθυσμού όπως χορηγήθηκαν από τις κυπριακές αρχές. 2

3 1106 Πέρα Χωριό Δήμος Ιδαλίου Λύμπια Λυθροδόντας & Μονή Προφήτη Ηλία Ποταμιά 'Αγιος Σωζόμενος Καμπί Φαρμακάς Απλίκι Λαζανιάς (Περιλ. Μονή Μαχαιρά) Γούρρη Φικάρδου (Περιλ. Οικ. Πύργου) 'Αγιος Επιφάνιος (Ορεινής) Καλό Χωριό (Ορεινής) Μαλούντα Κλήρου Αρεδιού 'Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας) Αγροκηπιά Μιτσερό (Περ. Μονή Αγ. Παντελ.) Καπέδες Καταλιόντας Αναλιόντας (Περ. Μονή Αρχ.Μιχ.) Καμπιά Μαργί Τσέρι Πολιτικό -Μονή Αγ.Ηρακλ.&Φιλάνι Πέρα Επισκοπειό Ψιμολόφου Εργάτες 'Αγιοι Τριμιθιάς Παλαιομέτοχο Κοκκινοτριμιθιά Μάμμαρη Παλαιχώρι Μόρφου Ασκάς 'Αλωνα Φτερικούδι Πολύστυπος 149 3

4 1305 Λαγουδερά Σαράντι Λιβάδια Αληθινού Πλατανιστάσα Παλαιχώρι Ορεινής Ξυλιάτος 'Αγιος Γεώργιος Καυκάλλου Νικητάρι (Περιλ. Ασίνου) Βυζακιά Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Άγιοι Ηλιόφωτοι Κάτω Μονή Ορούντα Πάνω Κουτραφάς Κάτω Κουτραφάς (Περιλ. Μάνδρες) Ποτάμι Περιστερώνα Αστρομερίτης Μένικο Σπήλια Αγία Ειρήνη Καννάβια (Περιλ. Καπουρά) Κακοπετριά -Πλατάνια,Αγ.Νικ.Στ 'Αγιος Θεόδωρος (Σολέας) Γαλάτα Σινάορος Καλιάνα Τεμβριά Κοράκου (Περιλ. Αργολάδου) Ευρύχου Φλάσου Άγιος Επιφάνιος (Σολέας) Ληνού Κατύδατα Σκουριώτισσα (Φουκάσα) Πεδουλάς Μυλικούρι Μουτουλλάς Οίκος 180 4

5 1424 Καλοπαναγιώτης-Ορκόντας,Ι.Λαμπ Γερακιές Τσακίστρα (Περιλ. Μονή Κύκκου) Κάμπος Άγιος Νικόλαος (Λέυκας) Πάνω Πύργος Κάτω Πύργος Σελλάδι του Άππη Αλεύγα Πηγένια (Περιλ. Χαλέρι) Παχύαμμος Φροδίσια (Βροδίσια) 'Αγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας) Δήμος Αραδίππου Λιβάδια Δρομολαξιά Μενεού Κελλιά Bορόκληνη(Ορόκληνη) Αβδελλερό Κίτι Περιβόλια Τερσεφάνου Σοφτάδες Μαζωτός Αλαμινός Αναφωτίδα Απλάντα Κιβισίλι Αλεθρικό Κλαυδιά Αγγλισίδες Μενόγεια Δήμος Αθιένου Καλό Χωριό Αγία 'Αννα Μοσφιλωτή Ψευδάς Πυργά-Μονή Σταυροβ.&Αγ.Βαρβάρας Κόρνος(Περιλ.Μονή Αγίας Θέκλας)

6 4216 Δελίκηπος Κόχη Ζύγι Μαρί (Περιλ. Βασιλικό) Καλαβασός Τόχνη Χοιροκoιτία Ψεματισμένος Μαρώνι 'Αγιος Θεόδωρος Σκαρίνου Κοφίνου Κάτω Λεύκαρα Δήμος Πάνω Λευκάρων Κάτω Δρυς Βάβλα (Περιλ. Νονή Αγίου Μηνά) Λάγεια Ορά (Περιλ. Δράπια και Παρσάτα) Μελίνη Οδού 'Αγιοι Βαβατσινιάς Βαβατσινιά Δήμος Μέσα Γειτονιάς Δήμος Αγίου Αθανασίου Πάνω Πολεμίδια 'Υψωνας Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Παλόδεια Παραμύθα-& Μονή Παναγίας Ευαγγ Σπιτάλι Φασούλα Μαθικολώνη Γεράσα Αψιού Απεσιά Κορφή Λιμνάτης Καπηλειό Μουτταγιάκα Αρμενοχώρι 185 6

7 5122 Φοινικάρια Ακρούντα 'Αγιος Τύχων Παρεκκλησιά Πεντάκωμο Μοναγρούλλι Μονή Πύργος Ασγάτα (Περ.Μεταλλεία Πλατείες) Βάσα (Κελλακίου) Σανίδα Πραστιό (Κελλακίου) Κλωνάρι Βίκλα Κελλάκι -& Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ακαπνού Επταγώνεια Διερώνα Αρακαπάς 'Αγιος Παύλος 'Αγιος Κωνσταντίνος Συκόπετρα Λουβαράς Καλό Χωριό (Περιλ. 'Αθρακος) Ζωοπηγή Πλατανίστεια 'Αγιος Θωμάς Αλέκτορα Ανώγυρα Πισσούρι 'Αλασσα 'Αγιος Αμβρόσιος 'Αγιος Θεράπων Λόφου Πάχνα 'Αγιος Γεώργιος Δωρός Λάνεια Σιλίκου Μονάγρι-& Μονή Παναγίας Αμασγού 175 7

8 5315 Τριμήκληνη 'Αγιος Μάμας Κουκά Μονιάτης-Μέσα Ποτ.,Σαϊττάς,Φυλ Δωρά Γεροβάσα 'Αρσος Κισσούσα Μαλιά Βάσα (Κοιλανίου) Βουνί Πέρα Πεδί Μανδριά Ποταμιού 'Ομοδος Κοιλάνι 'Αγιος Δημήτριος Παλαιόμυλος Πρόδρομος (Περιλ. Τρικουκκιά) Καμινάρια Τρεις Ελιές Λεμίθου Κάτω Πλάτρες (Toρναρίδες) Πάνω Πλάτρες (Περιλ. Τροόδος) Φοινί (Περ. Μονή Τροοδίτισσας) Πάνω Αμίαντος Κάτω Αμίαντος 'Αγιος Θεόδωρος 'Αγιος Ιωάννης Κάτω Μύλος Ποταμίτισσα Δύμες Πελένδρι (Περιλ. Κάρδαμα) Αγρός Αγρίδια Χανδριά Κυπερούντα Δήμος Γεροσκήπου Κονιά Αγία Μαρινούδα 331 8

9 6013 Κολώνη (Περιλ. Μονή Ανατολικό) Αχέλεια 'Εμπα Τρεμιθούσα Μέσα Χωριό Μεσόγη Τάλα (Περ. Μονή Αγίου Νεοφύτου) Κούκλια Μανδριά Νικόκλεια Σουσκιού Τίμη 'Αγία Βαρβάρα Αναρίτα Φοίνικας Μαραθούντα 'Αρμου Επισκοπή Νατά Χολέτρια Αξύλου Ελεδιό Τσάδα Κοίλη Στρουμπί Πολέμι Καλλέπεια (Περιλ. Μορόνερο) Λετύμβου Πιταργού Κούρδακα Λεμώνα Χούλου Ακουρσός Κάθικας Πάνω Aρχιμανδρίτα-& Κάτω Αρχιμ Φασούλα Μούσερε Μάρωνας Μαμώνια 'Αγιος Γεώργιος 123 9

10 6206 Σταυροκόννου Πραστιό Τραχυπέδουλα Κελοκέδαρα Σαλαμιού Κιδάσι Κέδαρες Μέσανα Πραιτώρι Φιλούσα (Κελοκεδάρων) Αρμίνου 'Αγιος Νικόλαος (Περ. Πέραβασα) 'Αγιος Ιωάννης (Περ. Μαλούντα) Αμαργέτη Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων) Πενταλιά Φάλεια Γαλαταριά Κοιλίνεια Βρέτσια Στατός-'Αγιος Φώτιος-&Αμπελίτης Λαπηθιού Μαμουντάλη Πάνω Παναγιά-&Μονή Χρυσορ.&Αγιά Ασπρογιά Ψάθι 'Αγιος Δημητριανός Κανναβιού (Περιλ. Μελαμιού) Θρίνια (Δρίνια) Μηλιά Κρίτου Μαρόττου Φύτη Λάσα Δρύμου Σίμου Αναδιού Σάραμα Ευρέτου Τριμιθούσα Φιλούσα (Χρυσοχούς) 34 10

11 6316 Κιός Ζαχαριά Μελαδειά, Λυσός -Αγ. Μερκούρ & Σταυρός της Ψώκας Μελάνδρα Λυσός-&Αγ.Μερκούρ.&Σταυρός Ψώκ Περιστερώνα Θελέτρα Γιόλου Πάνω Ακουρδάλεια Μηλιού -& Μονή Αγίων Αναργύρων Κάτω Ακουρδάλεια Τέρα Κρίτου Τέρα Σκούλλη Χόλη Λουκρουνού Καραμουλλήδες Χρυσοχού Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς Νέο Χωριό(Περ.Λουτρά Αφροδίτης) Γουδί Κάτω Αρόδες Πάνω Αρόδες 'Ινεια Δρούσεια (Περιλ. Πιττόκοπος) Φασλί Ανδρολίκου Πελαθούσα -& Μύρμιγκωφ & Λίμνη Κυνούσα Μακούντα Αργάκα Γιαλιά Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς) Νέα Δήμματα Πομός (Περιλ. Παλιάμπελα) Στενή Άγιος Ισίδωρος Λιβάδι 0 Συνολικός πληθυσμός

12 (6) Η Ανατολική Ζώνη, που αποτελείται από τους ακόλουθους δήμους, προτείνεται για επιλεξιμότητα βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ με ανώτατο όριο ενίσχυσης 15% ΑΙΕ για ολόκληρη την περίοδο Το σύνολο του πληθυσμού αυτής της περιοχής ανέρχεται σε κατοίκους. Κωδικός Όνομα δήμου Πληθυσμός 3100 Δήμος Αγίας Νάπας -& Αγία Θέκλα Δήμος Παραλιμνίου Δήμος Δερύνειας-Στροβίλ.&Α.Νικ Σωτήρα Λιοπέτρι Φρέναρος Αυγόρου (& Μονή 'Αγιος Κενδέας) Συνολικός πληθυσμός Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ):μεταβατική συμπληρωματική κάλυψη ( ) (7) Οι ακόλουθοι δήμοι προτείνονται για επιλεξιμότητα βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για την περίοδο με ανώτατο όριο ενίσχυσης 10% ΑΙΕ: Κωδικός Όνομα δήμου Πληθυσμός 1000 Δήμος Λευκωσίας Δήμος Αγίου Δομετίου Δήμος 'Εγκωμης Δήμος Αγλαντζιάς (Αγλαγγιά) Τρούλλοι Πύλα Δήμος Γερμασόγειας Χλώρακας Λέμπα Κισσόνεργα Δήμος Πέγειας & Αγ. Γεωργίου Πέγειας Συνολικός πληθυσμός ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (8) Το παράρτημα V των ΚΓΠΕ όρισε για την Κύπρο συνολική πληθυσμιακή κάλυψη 50% επιλέξιμη για εθνικές κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ. Τα πληθυσμιακά στοιχεία που χορήγησε η Κύπρος αναφέρουν συνολικό πληθυσμό

13 (9) Το παράρτημα V των ΚΓΠΕ χορήγησε στην Κύπρο μεταβατική συμπληρωματική πληθυσμιακή κάλυψη 16% επιλέξιμη για εθνικές κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) προτεινόμενες για ολόκληρη την περίοδο Δυτική περιοχή (10) Σύμφωνα με την παράγραφο 30 στοιχείο γ) των ΚΓΠΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν περιφέρειες που συγκροτούν γειτονικές περιοχές με πληθυσμό τουλάχιστον κατοίκους και εντάσσονται σε περιοχές είτε NUTS-II είτε NUTS-III, έχουν δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 115% του εθνικού μέσου όρου. (11) Η Κύπρος είναι περιφέρεια NUTS-III και έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-25 (85,8 8 ). Ο πληθυσμός της προτεινόμενης Δυτικής Περιοχής, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.1 ανωτέρω, ανέρχεται σε κατοίκους. (12) Κατά συνέπεια, οι όροι της παραγράφου 30 στοιχείο γ) των ΚΓΠΕ πληρούνται. Ανατολική Περιοχή (13) Σύμφωνα με την παράγραφο 30 στοιχείο ε) των ΚΓΠΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν νησιά ή άλλες περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από παρόμοια γεωγραφική απομόνωση, με κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-25 υπολογισμένου επί του μέσου όρου των στοιχείων της Eurostat για τα τρία πλέον πρόσφατα έτη. (14) Η προτεινόμενη Ανατολική Περιοχή είναι εξ ολοκλήρου χωρισμένη από την υπόλοιπη Κύπρο από την Περιοχή της Ανατολικής Κυρίαρχης Βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δεν αποτελεί τμήμα της ΕΕ, δυνάμει του άρθρου 299 παράγραφος 6 στοιχείο β) της Συνθήκης. Συνεπώς, αυτή η περιφέρεια μπορεί να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζεται από παρόμοια με ένα νησί γεωγραφική απομόνωση, όπως προβλέπει η παράγραφος 30 στοιχείο ε) των ΚΓΠΕ. (15) Η Κύπρος είναι περιφέρεια NUTS-III και έχει κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-25 (85,8 9 ). Ο πληθυσμός της προτεινόμενης Ανατολικής Περιοχής, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.1 ανωτέρω, ανέρχεται σε κατοίκους. (16) Συνεπώς, οι όροι της παραγράφου 30 στοιχείο ε) των ΚΓΠΕ πληρούνται. Δυτική και Ανατολική Περιοχή 8 9 Στοιχεία Eurostat (μέσος όρος των ετών ). Στοιχεία Eurostat (μέσος όρος των ετών ). 13

14 (17) Ο πληθυσμός της Δυτικής Περιοχής ανέρχεται σε και της Ανατολικής Περιοχής σε κατοίκους. Ο συνολικός προτεινόμενος πληθυσμός ανέρχεται σε κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 50.0% του κυπριακού πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό είναι ίσο με την πληθυσμιακή κάλυψη που χορηγήθηκε στην Κύπρο στο παράρτημα V των ΚΓΠΕ. Κατά συνέπεια, όλοι οι όροι των ΚΓΠΕ πληρούνται. (18). Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές ορθώς εφαρμόζουν την ένταση ενίσχυσης 15% που προβλέπεται στην παράγραφο 47 των ΚΓΠΕ για τις προτεινόμενες περιφέρειες Περιφέρειες άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): μεταβατική πρόσθετη κάλυψη ( ) (19) Σύμφωνα με την παράγραφο 95 των ΚΓΠΕ, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν κατ' εξαίρεσιν να υποδείξουν και άλλες περιφέρειες ως επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, υπό την προϋπόθεση ότι: οι οικείες περιφέρειες ήταν επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάμει του άθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στις επιπλέον περιφέρειες που θα υποδεικνύονται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη δεν θα υπερβαίνει το 10 %. (20) Επειδή το σύνολο της επικράτειας της Κύπρου ήταν επιλέξιμο για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ την 31η Δεκεμβρίου 2006, και η προτεινόμενη ένταση ενίσχυσης είναι 10%, αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται. (21) Το σύνολο του πληθυσμού όλων των περιφερειών που έχουν ορισθεί ως επιλέξιμες βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για τα έτη ανέρχεται σε κατοίκους, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.2 ανωτέρω και αντιστοιχεί στο 15,88% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου. Κατά συνέπεια, τηρείται το όριο του 16% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου όπως ορίστηκε για την Κύπρο στο παράρτημα V των ΚΓΠΕ. (22) Κατόπιν των ανωτέρω, οι περιφέρειες που ορίστηκαν ως επιλέξιμες για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για την περίοδο και για ένταση ενίσχυσης 10% ΑΙΕ πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 95 των ΚΓΠΕ Γενικές διατάξεις του χάρτη (23) Σύμφωνα με την παράγραφο 49 των ΚΓΠΕ, με εξαίρεση τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών, τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια ενισχύσεων δύνανται να αυξηθούν κατά 10% ΑΙΕ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% ΑΙΕ για τις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 67 των ΚΓΠΕ δεν χορηγούνται πριμοδοτήσεις ΜΜΕ για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμη δαπάνη που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. (24) Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης, τα ανώτατα όρια για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που κοινοποίησε η Κύπρος για την περίοδο

15 συνάδουν με τα σχετικά ανώτατα όρια ενισχύσεων που χορηγήθηκαν βάσει των ΚΓΠΕ. (25) Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 των ΚΓΠΕ αυτά τα ανώτατα όρια ισχύουν για τη μεταποίηση και την εμπορία των προϊόντων αυτών, αλλά μόνο ενόσω τούτο προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα 10, ή σε οποιεσδήποτε άλλες προς αντικατάστασή τους. (26) Η Επιτροπή σημειώνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι κυπριακές αρχές στην κοινοποίηση: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μόνο οι περιφέρειες που ορίζονται στον περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δυνάμει της εν λόγω κοινοποίησης θα είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις ΚΓΠΕ ή και οποιονδήποτε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία σχετικά με τις περιφερειακές επενδύσεις. Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μόνο μικρές επιχειρήσεις που ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα στις περιφέρειες που αναγράφονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δυνάμει της εν λόγω κοινοποίησης θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση προς νεοϊδρυθείσες μικρές επιχειρήσεις όπως προβλέπεται στο τμήμα 6 (παράγραφοι 84-91) των ΚΓΠΕ. Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα σχέδια χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, είτε ως καθεστώτα ενίσχυσης είτε ως μεμονωμένες κοινοποιήσεις εκτός εάν ισχύει κανονισμός απαλλαγής. Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλες οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις θα τηρήσουν τα ανώτατα όρια που ορίστηκαν για τη σχετική περιφέρεια στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δυνάμει της εν λόγω κοινοποίησης. Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια τα ανώτατα όρια που ορίστηκαν σχετικά με την περιφέρεια που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δυνάμει της εν λόγω κοινοποίησης θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παραγράφου 67 των ΚΓΠΕ. Οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια για τα οποία το ποσό της προτεινόμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100 εκατομμυρίων EUR βάσει της κλίμακας που ορίζεται στην παράγραφο 67 των ΚΓΠΕ, θα κοινοποιούνται μεμονωμένα στην Επιτροπή. 10 ΕΕ C 28 της , σ.2. Διορθωτικό ΕΕ C 232 της σ

16 3.4. Κατάλληλα μέτρα (27) Με επιστολή της 6 ης Μαρτίου 2006, αριθμός αναφ. D/(06)234, η Επιτροπή πρότεινε στις κυπριακές αρχές κατάλληλα μέτρα με τα οποία, μεταξύ άλλων, η ισχύς των υφιστάμενων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων περιορίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Οι κυπριακές αρχές δέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα με επιστολή της 6 ης Απριλίου 2006, που πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Απριλίου 2006 (A/32807). 4. ΑΠΟΦΑΣΗ (28) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε: ότι ο κυπριακός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο όπως έχει στο παράρτημα, είναι συμβιβάσιμος με τη Συνθήκη ΕΚ δεδομένου ότι πληροί τους όρους των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Αυτός ο χάρτης ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον χάρτη, όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας επιστολής στην αυθεντική γλώσσα θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο: Οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα επιστολή πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην εξής διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων Ι Γραμματεία Κρατικών Ενισχύσεων B 1049 Βρυξέλλες Φαξ: Με εκτίμηση, Για την Επιτροπή Neelie KROES Μέλος της Επιτροπής 16

17 Παράρτημα της απόφασης σχετικά με την υπόθεση N 814/2006 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για το (ΕΕ C 54 της , σ. 13) Κρατική ενίσχυση N 814/2006 ΚΥΠΡΟΣ Εθνικός χάρτης κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα ΚΥΠΡΟΣ (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24.I.2007) Ανώτατα όρια για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις 11 (Εφαρμοζόμενα στις μεγάλες επιχειρήσεις) 1. Δήμοι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο με ένταση ενίσχυσης 15% 1012 Δήμος Στροβόλου, 1023 Δήμος Λατσιών (Λακκιά), 1024 Γέρι, 1100 Σιά, 1101 Μαθιάτης, 1102 Αλάμπρα, 1103 Αγία Βαρβάρα, 1104 Κοτσιάτης, 1105 Νήσου, 1106 Πέρα Χωριό, 1107 Δήμος Ιδαλίου, 1108 Λύμπια, 1109 Λυθροδόντας & Μονή Προφήτη Ηλία, 1120 Ποταμιά, 1121 'Αγιος Σωζόμενος, 1200 Καμπί, 1201 Φαρμακάς, 1202 Απλίκι, 1203 Λαζανιάς (Περιλ. Μονή Μαχαιρά), 1204 Γούρρη, 1205 Φικάρδου (Περιλ. Οικ. Πύργου), 1206 'Αγιος Επιφάνιος (Ορεινής), 1207 Καλό Χωριό (Ορεινής), 1208 Μαλούντα, 1209 Κλήρου, 1210 Αρεδιού, 1211 'Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας), 1212 Αγροκηπιά, 1213 Μιτσερό (Περ. Μονή Αγ. Παντελ.), 1220 Καπέδες, 1221 Καταλιόντας, 1222 Αναλιόντας (Περ. Μονή Αρχ.Μιχ.), 1223 Καμπιά, 1224 Μαργί, 1225 Τσέρι, 1226 Πολιτικό - Μονή Αγ.Ηρακλ.&Φιλάνι, 1227 Πέρα, 1228 Επισκοπειό, 1229 Ψιμολόφου, 1230 Εργάτες, 1240 'Αγιοι Τριμιθιάς, 1241 Παλαιομέτοχο, 1243 Κοκκινοτριμιθιά, 1244 Μάμμαρη, 1300 Παλαιχώρι Μόρφου, 1301 Ασκάς, 1302 'Αλωνα, 1303 Φτερικούδι, 1304 Πολύστυπος, 1305 Λαγουδερά, 1306 Σαράντι, 1307 Λιβάδια, 1308 Αληθινού, 1309 Πλατανιστάσα, 1310 Παλαιχώρι Ορεινής, 1320 Ξυλιάτος, 1321 'Αγιος Γεώργιος Καυκάλλου, 1322 Νικητάρι (Περιλ. Ασίνου), 1323 Βυζακιά, 1324 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου), 1325 Άγιοι Ηλιόφωτοι, 1326 Κάτω Μονή, 1327 Ορούντα, 1328 Πάνω Κουτραφάς, 1329 Κάτω Κουτραφάς (Περιλ. Μάνδρες), 1330 Ποτάμι, 1361 Περιστερώνα, 1362 Αστρομερίτης, 1368 Μένικο, 1400 Σπήλια, 1402 Αγία Ειρήνη, 1403 Καννάβια (Περιλ. Καπουρά), 1404 Κακοπετριά -Πλατάνια,Αγ.Νικ.Στ., 1405 'Αγιος Θεόδωρος (Σολέας), 1406 Γαλάτα, 1407 Σινάορος, 1408 Καλιάνα, 1409 Τεμβριά, 1410 Κοράκου (Περιλ. Αργολάδου), 1411 Ευρύχου, 1412 Φλάσου, 1414 Άγιος Επιφάνιος (Σολέας), 1415 Ληνού, 1416 Κατύδατα, 1417 Σκουριώτισσα (Φουκάσα), 1420 Πεδουλάς, 1421 Μυλικούρι, 1422 Μουτουλλάς, 1423 Οίκος, 1424 Καλοπαναγιώτης-Ορκόντας,Ι.Λαμπ., 1425 Γερακιές, 1426 Τσακίστρα (Περιλ. Μονή Κύκκου), 1427 Κάμπος, 1430 Άγιος Νικόλαος (Λέυκας), 1456 Πάνω Πύργος, 1457 Κάτω Πύργος, 1458 Σελλάδι του Άππη, 1459 Αλεύγα, 1460 Πηγένια (Περιλ. Χαλέρι), 1461 Παχύαμμος, 1465 Φροδίσια (Βροδίσια), 1462 'Αγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας), 3100 Δήμος Αγίας Νάπας -& Αγία Θέκλα, 3101 Δήμος Παραλιμνίου, 3102 Δήμος Δερύνειας-Στροβίλ.&Α.Νικ., 3103 Σωτήρα, 3104 Λιοπέτρι, 3105 Φρέναρος, 3110 Αυγόρου (& Μονή 'Αγιος Κενδέας), 4010 Δήμος Αραδίππου, 4011 Λιβάδια, 4012 Δρομολαξιά, 4013 Μενεού, 4100 Κελλιά, 4102 Bορόκληνη(Ορόκληνη), 4103 Αβδελλερό, 4110 Κίτι, 4111 Περιβόλια, 4112 Τερσεφάνου, 4113 Σοφτάδες, 4120 Μαζωτός, 4121 Αλαμινός, 4122 Αναφωτίδα, 4123 Απλάνταn, 4124 Κιβισίλι, 4125 Αλεθρικό, 4126 Κλαυδιά, 4127 Αγγλισίδες, 4128 Μενόγεια, 4202 Δήμος Αθιένου, 4210 Καλό Χωριό, 4211 Αγία 'Αννα, 4212 Μοσφιλωτή, 4213 Ψευδάς, 4214 Πυργά-Μονή Σταυροβ.&Αγ.Βαρβάρας, 4215 Κόρνος(Περιλ.Μονή Αγίας Θέκλας), 4216 Δελίκηπος, 4217 Κόχη, 4300 Ζύγι, 4301 Μαρί (Περιλ. Βασιλικό), 4302 Καλαβασός, Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, το ανώτατο αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της , σ. 36). Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, το ανώτατο όριο προσαρμόζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 67 των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

18 Τόχνη, 4304 Χοιροκoιτία, 4305 Ψεματισμένος, 4306 Μαρώνι, 4307 'Αγιος Θεόδωρος, 4308 Σκαρίνου, 4309 Κοφίνου, 4310 Κάτω Λεύκαρα, 4311 Δήμος Πάνω Λευκάρων, 4312 Κάτω Δρυς, 4313 Βάβλα (Περιλ. Νονή Αγίου Μηνά), 4314 Λάγεια, 4315 Ορά (Περιλ. Δράπια και Παρσάτα), 4316 Μελίνη, 4317 Οδού, 4318 'Αγιοι Βαβατσινιάς, 4319 Βαβατσινιά, 5011 Δήμος Μέσα Γειτονιάς, 5012 Δήμος Αγίου Αθανασίου, 5020 Πάνω Πολεμίδια, 5021 'Υψωνας, 5022 Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, 5100 Παλόδεια, 5101 Παραμύθα-& Μονή Παναγίας Ευαγγ., 5102 Σπιτάλι, 5103 Φασούλα, 5104 Μαθικολώνη, 5105 Γεράσα, 5106 Αψιού, 5107 Απεσιά, 5108 Κορφή, 5109 Λιμνάτης, 5110 Καπηλειό, 5120 Μουτταγιάκα, 5121 Αρμενοχώρι, 5122 Φοινικάρια, 5123 Ακρούντα, 5124 'Αγιος Τύχων, 5125 Παρεκκλησιά, 5126 Πεντάκωμο, 5127 Μοναγρούλλι, 5128 Μονή, 5129 Πύργος, 5130 Ασγάτα (Περ.Μεταλλεία Πλατείες), 5131 Βάσα (Κελλακίου), 5132 Σανίδα, 5133 Πραστιό (Κελλακίου), 5134 Κλωνάρι, 5135 Βίκλα, 5136 Κελλάκι -& Μονή Ζωοδόχου Πηγής, 5137 Ακαπνού, 5138 Επταγώνεια, 5140 Διερώνα, 5141 Αρακαπάς, 5142 'Αγιος Παύλος, 5143 'Αγιος Κωνσταντίνος, 5144 Συκόπετρα, 5145 Λουβαράς, 5146 Καλό Χωριό (Περιλ. 'Αθρακος), 5147 Ζωοπηγή, 5223 Πλατανίστεια, 5224 'Αγιος Θωμάς, 5225 Αλέκτορα, 5226 Ανώγυρα, 5227 Πισσούρι, 5302 'Αλασσα, 5305 'Αγιος Αμβρόσιος, 5306 'Αγιος Θεράπων, 5307 Λόφου, 5308 Πάχνα, 5310 'Αγιος Γεώργιος, 5311 Δωρός, 5312 Λάνεια, 5313 Σιλίκου, 5314 Μονάγρι-& Μονή Παναγίας Αμασγού, 5315 Τριμήκληνη, 5316 'Αγιος Μάμας, 5317 Κουκά, 5318 Μονιάτης-Μέσα Ποτ.,Σαϊττάς,Φυλ., 5320 Δωρά, 5321 Γεροβάσα, 5322 'Αρσος, 5323 Κισσούσα, 5324 Μαλιά, 5325 Βάσα (Κοιλανίου), 5326 Βουνί, 5327 Πέρα Πεδί, 5328 Μανδριά, 5329 Ποταμιού, 5330 'Ομοδος, 5331 Κοιλάνι, 5340 'Αγιος Δημήτριος, 5341 Παλαιόμυλος, 5342 Πρόδρομος (Περιλ. Τρικουκκιά), 5343 Καμινάρια, 5344 Τρεις Ελιές, 5345 Λεμίθου, 5350 Κάτω Πλάτρες (Toρναρίδες), 5351 Πάνω Πλάτρες (Περιλ. Τροόδος), 5352 Φοινί (Περ. Μονή Τροοδίτισσας), 5353 Πάνω Αμίαντος, 5354 Κάτω Αμίαντος, 5360 'Αγιος Θεόδωρος, 5361 'Αγιος Ιωάννης, 5362 Κάτω Μύλος, 5363 Ποταμίτισσα, 5364 Δύμες, 5365 Πελένδρι (Περιλ. Κάρδαμα), 5366 Αγρός, 5367 Αγρίδια, 5368 Χανδριά, 5369 Κυπερούντα, 6010 Δήμος Γεροσκήπου, 6011 Κονιά, 6012 Αγία Μαρινούδα, 6013 Κολώνη (Περιλ. Μονή Ανατολικό), 6014 Αχέλεια, 6022 'Εμπα, 6023 Τρεμιθούσα, 6024 Μέσα Χωριό, 6025 Μεσόγη, 6026 Τάλα (Περ. Μονή Αγίου Νεοφύτου), 6100 Κούκλια, 6101 Μανδριά, 6102 Νικόκλεια, 6103 Σουσκιού, 6104 Τίμη, 6106 'Αγία Βαρβάρα, 6107 Αναρίτα, 6108 Φοίνικας, 6110 Μαραθούντα, 6111 'Αρμου, 6112 Επισκοπή, 6113 Νατά, 6114 Χολέτρια, 6115 Αξύλου, 6116 Ελεδιό, 6120 Τσάδα, 6121 Κοίλη, 6122 Στρουμπί, 6123, Πολέμι, 6124 Καλλέπεια (Περιλ. Μορόνερο), 6125 Λετύμβου, 6126 Πιταργού, 6127 Κούρδακα, 6128 Λεμώνα, 6129 Χούλου, 6130 Ακουρσός, 6132 Κάθικας, 6200 Πάνω Aρχιμανδρίτα-& Κάτω Αρχιμ., 6201 Φασούλα, 6202 Μούσερε, 6203 Μάρωνας, 6204 Μαμώνια, 6205 'Αγιος Γεώργιος, 6206 Σταυροκόννου, 6207 Πραστιό, 6208 Τραχυπέδουλα, 6210 Κελοκέδαρα, 6211 Σαλαμιού, 6212 Κιδάσι, 6213 Κέδαρες, 6214 Μέσανα, 6215 Πραιτώρι, 6216 Φιλούσα (Κελοκεδάρων), 6217 Αρμίνου, 6218 'Αγιος Νικόλαος (Περ. Πέραβασα), 6219 'Αγιος Ιωάννης (Περ. Μαλούντα), 6220 Αμαργέτη, 6221 Αγία Μαρίνα (Κελοκεδάρων), 6222 Πενταλιά, 6223 Φάλεια, 6224 Γαλαταριά, 6225 Κοιλίνεια, 6226 Βρέτσια, 6227 Στατός-'Αγιος Φώτιος-&Αμπελίτης, 6228 Λαπηθιού, 6229 Μαμουντάλη, 6230 Πάνω Παναγιά-&Μονή Χρυσορ.&Αγιά, 6231 Ασπρογιά, 6300 Ψάθι, 6301 'Αγιος Δημητριανός, 6302 Κανναβιού (Περιλ. Μελαμιού), 6303 Θρίνια (Δρίνια), 6304 Μηλιά, 6305 Κρίτου Μαρόττου, 6306 Φύτη, 6307 Λάσα, 6308 Δρύμου, 6310 Σίμου, 6311 Αναδιού, 6312 Σάραμα, 6313 Ευρέτου, 6314 Τριμιθούσα, 6315 Φιλούσα (Χρυσοχούς), 6316 Κιός, 6317 Ζαχαριά, 6318 Μελαδειά, Λυσός -Αγ. Μερκούρ & Σταυρός της Ψώκας, 6319 Μελάνδρα, 6320 Λυσός-&Αγ.Μερκούρ.&Σταυρός Ψώκ., 6321 Περιστερώνα, 6330 Θελέτρα, 6331 Γιόλου, 6332 Πάνω Ακουρδάλεια, 6333 Μηλιού -& Μονή Αγίων Αναργύρων, 6334 Κάτω Ακουρδάλεια, 6335 Τέρα, 6336 Κρίτου Τέρα, 6337 Σκούλλη, 6338 Χόλη, 6339 Λουκρουνού, 6340 Καραμουλλήδες, 6341 Χρυσοχού, 6343 Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, 6344 Νέο Χωριό(Περ.Λουτρά Αφροδίτης), 6345 Γουδί, 6350 Κάτω Αρόδες, 6351 Πάνω Αρόδες, 6352 'Ινεια, 6353 Δρούσεια (Περιλ. Πιττόκοπος), 6354 Φασλί, 6355 Ανδρολίκου, 6360 Πελαθούσα -& Μύρμιγκωφ & Λίμνη, 6361 Κυνούσα, 6362 Μακούντα, 6363 Αργάκα, 6364 Γιαλιά, 6365 Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς), 6366 Νέα Δήμματα, 6367 Πομός (Περιλ. Παλιάμπελα), 6368 Στενή, 6369 Άγιος Ισίδωρος, 6370 Λιβάδι. 2. Δήμοι επιλέξιμοι για μεταβατική κάλυψη βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ για την περίοδο με ένταση ενίσχυσης 10% 1000 Δήμος Λευκωσίας, 1010 Δήμος Αγίου Δομετίου, 1011 Δήμος 'Εγκωμης, 1013 Δήμος Αγλαντζιάς (Αγλαγγιά), 4101 Τρούλλοι, 4104 Πύλα, 5013 Δήμος Γερμασόγειας, 6020 Χλώρακας, 6021 Λέμπα, 6027 Κισσόνεργα, 6133 Δήμος Πέγειας & Αγ. Γεωργίου Πέγειας. 18

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.7.2014 ΘΕΜΑ: Κύριε Υπουργέ,

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.7.2014 ΘΕΜΑ: Κύριε Υπουργέ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2014 C(2014) 5045 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΘΕΜΑ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμό ACS Περιοχή ΤΚ. Page 1 of 9

Σταθμό ACS Περιοχή ΤΚ. Page 1 of 9 LC Αγγλισίδες 7571 D1 ΚΟΦΙΝΟΥ LC Αγία 'Αννα 7641 D2 ΛΑΡΝΑΚΑ NI Αγία Βαρβάρα 2560 D1 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ PF Αγία Βαρβάρα Πάφου 8501 D1 ΠΑΦΟΣ NI Αγία Ειρήνη 2820 D2 ΕΥΡΥΧΟΥ PF Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων 8641 D2

Διαβάστε περισσότερα

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 7501 ΛΑΡΝΑΚΑ Β ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4100 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4101 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4102 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή -

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 5124 Άγιος Τύχωνας 12 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1102 Αλάµπρα 45 5127

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου Επιλεξιμότητα Περιοχών

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου Επιλεξιμότητα Περιοχών Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου 2014-2020 Επιλεξιμότητα Περιοχών Κώδικας Δήμος/Κοινότητα Πληθυσμός Επιλέξιμη (Ναι / Όχι) Σύνολο Πληθυσμού 840,407 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1000 Δήμος Λευκωσίας 55,014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 8 & 12) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 2 & 3) Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ' (δίκτυα 5 & 7 & 13) 1 Απόστολος Λουκάς 1 Λατσιά Δ 1 Έγκωμη Α (ΚΑ) 2 Άγιος Βασίλειος (ΚΒ) 2 Δάλι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές 1. 07 June 2011 Page 1 of 15 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 ΜΑΚΕ ΟΝΙΤΙΣΣΑ 76 59 60 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ 64 45 46 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 45 38 36 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 92 61 62

Περιοχές 1. 07 June 2011 Page 1 of 15 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 ΜΑΚΕ ΟΝΙΤΙΣΣΑ 76 59 60 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ 64 45 46 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 45 38 36 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 92 61 62 Περιοχές 1 1-001 187 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 310 199 201 161 117 112 114 1-002 497 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 655 541 532 476 405 390 383 1-003 670 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 987 718 719 628 496 483 482 1-004 24 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 25 17 22 17 1-005 59

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Ελένη Δεληγιάννη 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Έφη Παπαριστοδήμου 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Είδος καυσίμου για τη θέρμανση χώρων μονίμων κατοικιών...4 Σχήμα 2: Προμήθεια ξυλείας για την θέρμανση των χώρων στις μόνιμες κατοικίες...

Σχήμα 1: Είδος καυσίμου για τη θέρμανση χώρων μονίμων κατοικιών...4 Σχήμα 2: Προμήθεια ξυλείας για την θέρμανση των χώρων στις μόνιμες κατοικίες... Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Έρευνα για τη χρήση βιομάζας ξυλείας στις Κοινότητες της Κύπρου (υψόμετρο >500m) Πρόταση για παροχή επιχορήγησης της μετατροπής/αντικατάστασης των υφιστάμενων παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΟΠΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 1 & 2) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 3 & 4) Α/Α ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε..

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800876 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde-tpe@schools.ac.cy 16 Σεπτεμβρίου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία Ενδοσχολική επιμόρφωση: Στην ενδοσχολική επιμόρφωση θα λάβουν μέρος τόσο τα Δημόσια όσο και τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ Αργυροχοΐα Αστρονομία-Αστροφυσική Γεωπονικά/Κηπουρική Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικής για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικής για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.20.1/6 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy - Προέδρους Σχολικών Εφορειών -

Διαβάστε περισσότερα

Φακ.: Οκτωβρίου Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Φακ.: Οκτωβρίου Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φακ.: 7.11.12.8.2 15 Οκτωβρίου 2007 Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αγία Βαρβάρα Αγία Βαρβάρα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου Αλάμπρα Αλάμπρα Γέρι Α Γέρι Α Γέρι Β Γέρι Β άλι Α άλι Α - Αντρέας Παναγίδης άλι Β άλι Β άλι Γ άλι Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800875 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde@moec.gov.cy 30 Οκτωβρίου 2007 Διευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Άγιος Ανδρέας (ΚΑ) Νικολέτα Αυγουστή 2 Άγιος Ανδρέας (ΚΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 25.6.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 587/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3738 της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 587 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac.cy ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΒ) Θεοδώρα

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 30 Σεπτεμβρίου 2014

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.16 Αρ. Tηλ.: 22402485 Aρ. Φαξ: 22480505 Ηλ. Διεύθυνση: info@cyearn.pi.ac.cy 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 31.8.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιμορφωτική Ημερίδα για τη Διδασκαλία των Ελληνικών (Φεβρουάριος 2016 - Απρίλιος 2016), για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Ενσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία Ελευθερίου-Τεμενέ (ΜΝ) Ροϊκού 135 1060 Λευκωσία 22344180 22343262 nip-ag-antonios-lef@schools.ac.

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία Ελευθερίου-Τεμενέ (ΜΝ) Ροϊκού 135 1060 Λευκωσία 22344180 22343262 nip-ag-antonios-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ξάνθη Λεμή (ΒΔ) Γωνία Χρυσελεούσας και Αποστόλου Βαρνάβα 41 2059 Στρόβολος 22315390 22315390 nip-ag-marina-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.:21.8.01/2 Aρ. Τηλ.:22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες ημόσιων Νηπιαγωγείων

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 4 Φεβρουαρίου 2014

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 4 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.16 Αρ. Tηλ.: 22402480 Aρ. Φαξ: 22480505 Ηλ. Διεύθυνση: info@cyearn.pi.ac.cy 4 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

βόρειοανατολική και ανατολική κατεύθνση κατά μήκος των ορίων της Νεκρής Ζώνης μέχρι της συμβολή τους με το κέντρο της Κοινότητας Μάμμαρι.

βόρειοανατολική και ανατολική κατεύθνση κατά μήκος των ορίων της Νεκρής Ζώνης μέχρι της συμβολή τους με το κέντρο της Κοινότητας Μάμμαρι. ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003-2012 152 (Ι) ΤΟΥ 2003-2012 Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 18.5.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com KRONOS express ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77777808 www.kronosexpress.com Kronos Express Προσφέρουµε τις πιο κάτω υπηρεσίες: 1 Υπηρεσία Door to Door: υνατότητα παραλαβής από οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ 77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοινώνει ότι ενόψει της 6 ης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 και μέσα από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003-2012 152 (Ι) ΤΟΥ 2003 2012

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003-2012 152 (Ι) ΤΟΥ 2003 2012 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003-2012 152 (Ι) ΤΟΥ 2003 2012 Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (κ) του εδαφίου (1) του άρθρου 27. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: ΠΙ 13.25.08.18 Αρ. Τηλ.: 22 402346 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac.

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ) Αναστασία Ζαμπακίδου Παναγίας Χρυσελεούσης 2059 Στρόβολος 22422830 22312062 dim-ag-marina-ka-lef@schools.ac.cy 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2011 14:05 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ KOINOTHTA ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΜΥΡΙΛΛΗ ΕΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 109 ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Μιχαήλ Σιακαλλής

28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Μιχαήλ Σιακαλλής S-167 28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στις 25 Μαϊου 1883 με διάταγμα του Υπατου Αρμοστή της Κύπρου Ρόμπερτ Βίδδωλφ, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

MÂ Û ÈÔ ÔÚËÁÈÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË

MÂ Û ÈÔ ÔÚËÁÈÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleèô ÎÔÓÙ ÛÙËÓ ÚÒappleË enterprise europe network ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 MÂ Û ÈÔ ÔÚËÁÈÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË È ÛÙ ÓÈÛ ÔÓÙ È ÔÈ ªª ÁÈ ÙÔÓ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÌfi Για την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14.8.2014 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8.8.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.6.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ 1 Α ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ 2 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ 3 ΑΧΝΑΣ 4 Β ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 5 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 5.8.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.7.2010 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 23.5.2011 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18.5.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και μόνιμους με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3.7.2009 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011. Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011. Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι Έφοροι Εκλογής Κοινοταρχών/Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, έχουν ανακηρύξει ως εκλεγέντες Κοινοτάρχες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 5.8.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς περιορισμό 19/8/ /10/2012 Ορτύκι 2. Columba livia

Χωρίς περιορισμό 19/8/ /10/2012 Ορτύκι 2. Columba livia Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 2003-2012 152 (Ι) ΤΟΥ 2003-2012 Διάταγμα σύμφωνα με τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 27. Ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 26.6.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΟΛΗ EPARCHIA LEFKOSIAS - POLI 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ NIPIAGOGEIO AGIAS MARINAS nipagogio.agiasmarinas@cytanet.com.cy nip-ag-marina-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.7.2010 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.5.2010 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Χαραλάμπους. Συντονίστρια Έργου

Ανθή Χαραλάμπους. Συντονίστρια Έργου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0608(ΒΕ)/02 Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 11.8.2011 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ A/A Σχολείο Scholeio. Email

ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ A/A Σχολείο Scholeio. Email ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Α - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ NIPIAGOGEIO AGLANTZIAS 1 nip-aglantzia1-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΥΔΥ Β' NIPIAGOGEIO PASYDY 2 nip-pasydy2-lef@schools.ac.cy 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.5.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 12.7.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU 1 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΣΚΕ) NIPIAGOGEIO AGIOU DOMETIOU (SKE) 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση, με ισχύ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Υπουργείο Υγείας o Δρ. Όλγα Καλακούτα o κ.

Διαβάστε περισσότερα

6993 Κ.Δ.Π. 706/2004

6993 Κ.Δ.Π. 706/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 Κ.Δ.Π. 706/2004 Αριθμός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει -του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συμβουλίου - Αμπελοοινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΡΑΕΚ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΡΑΕΚ 1 1611-04 18/10/2004 N.418/6B-04 (K) 3.8 MEK (Μονάδα 61/2005 Σκουριώτισσα - Λινού, 2 1611-04 18/10/2004 N.418/6Γ-04 (Π) Παραγωγή 3.8 MEK (Μονάδα 61/2005 Σκουριώτισσα - Λινού, 3 1612-04 18/10/2004 ΕΜΕ (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

A/A Σχολείο Διευθύντρια Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

A/A Σχολείο Διευθύντρια Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α Μάρω Κασπαρή (ΜΝ) Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δομέτιος 22776715 22776715 nip-ag-dometios1-lef@schools.ac.cy 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ (ΣΚΕ) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α' ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ Β' ΚΑ/ΚΒ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 12.7.2016 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.:7.7.02.3/4 Αρ. Τηλ.: 22809525/22800836 Αρ. Φαξ: 22800862 15 Δεκεμβρίου 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολείων Μέσης

Διαβάστε περισσότερα