ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ. Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ. Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ

2 Ορισμοί Καθαρισμός/Απορρύπανση είναι η απομάκρυνση κάθε ορατού ρύπου από τα αντικείμενα ή τις επιφάνειες Απολύμανση είναι η ελάιεηρε ηςκ πιείζηςκ ή όιςκ ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ, με ηεκ ελαίνεζε ηςκ μηθνμβηαθώκ ζπόνςκ (μείςζε θμνηίμο 4-6 log) Αποστείρωση είναι η πιήνεξ ελάιεηρε όιςκ ηςκ μμνθώκ ηεξ μηθνμβηαθήξ δςήξ, ζομπ. θαη ηςκ βαθηενηαθώκ ζπόνςκ

3 Σαξινόμηση εξοπλισμού / υλικών με βάση τον Spaulding Κρίσιμα Ημικρίσιμα Μη κρίσιμα Μη κρίσιμα αντικείμενα Μη κρίσιμες επιφάνειες Rutala WA, APIC Guidelines Committee. APIC guideline for selection and use of disinfectants. Am J Infect Control 1996;24:313-4

4 Κρίσιμα Αντικείμενα ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΑ ΠΟΤ ΓΙΓΡΥΟΝΣΑΙ Γ ΣΤΕΙΡΟ ΙΣΤΟ ή ΣΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΤΗ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΑΠΟΣΓΙΡΩΝΟΝΣΑΙ Για παραδειγμα... Φειρουργικά εργαλεία Αγγειακοί καθετήρες Καρδιακοί και ουρολογικοί καθετήρες Εμφυτεύματα Βελόνες Αρθροσκόπια, Λαπαροσκόπια Κυστεοσκόπια? Σα περισσότερα από τα αντικείμενα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ΣΕΙΡΑ (μικροβιοκτονία &

5 Κατηγορία Κρίσιμα Αντικείμενα Αντικείμενα Επιπεδο πχ Φειρουργικά εργαλεία Καρδιακοί και ουρολογικοί καθετήρες Αγγειακοί Καθετήρες Εμφυτεύματα Βελόνες (ΠΡΟΟΦΗ:λαβίδες βιοψίας) Αρθροσκόπια, Κυστεοσκόπια, Λαπαροσκόπια Γενικής Φειρουργικής Πλήρες αντιμικροβιακό φάσμα & σποροκτονία Μέθοδος Ατμός υπό πίεση Ξηρή θερμότητα Διαδικασίες χαμηλής θερμοκρασίας (οξείδιο του αιθυλενίου, πλάσμα) Τγρά χημικά αποστειρωτικά

6 Παραδοσιακές Μέθοδοι Αποστείρωσης (Ι) ΞΗΡΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Ειδικοί κλίβανοι με ζεστό αέρα 170 ο C για 1 ώρα ή 160 ο C για 2 ή 4 ώρες αν τα εργαλεία έχουν λάδι ή λίπος Πλεονέκτημα Προφύλαξη έναντι σκουριάς και φθοράς των αιχμηρών άκρων Μειονεκτήματα Τψηλή θερμοκρασία...δεν αντέχουν πολλά υλικά Μεγάλη διάρκεια αποστείρωσης

7 Παραδοσιακές Μέθοδοι Αποστείρωσης (ΙΙ) ΤΓΡΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Ειδικοί κλίβανοι με ατμό υπό πίεση C για 30 min C για 13 min C για 18 min για prions Πλεονεκτήματα χετικά χαμηλή θερμοκρασία, ανεκτή σε πολλά υλικά & υφάσματα χετικά μικρή διάρκεια για την επιτυχία της αποστείρωσης Μη τοξική Αποτελεσματική Οικονομική Μειονεκτήματα κουριά στα εργαλεία Υθορές στα αιχμηρά άκρα και στα μικρο-εργαλεία μετα από επανειλημμένους κύκλους αποστειρωσης Πιθανότητα εγκαύματος στο προσωπικό Απαιτειται ανοξείδωτο δίκτυο νερού και

8 ΤΓΡΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ Είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αποστείρωσης υλικών και εργαλείων που δεν είναι ευαίσθητα στην πίεση, στην θερμοκρασία και στην υγρασία (CDC NOV 2008, Category IA)

9 Παραδοσιακές Μέθοδοι Αποστείρωσης (ΙΙΙ) ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ ΜΕ ΑΕΡΙΑ Κλίβανοι όπου τοποθετούνται φύσιγγες με ΑΙΘΤΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ (ETO), υπό ελαφρά αυξημένη πίεση & θερμοκρασία Πλεονέκτημα Για αντικείμενα ευαίσθητα στην υψηλή θερμοκρασία όπως πλαστικά, ελαστικά, εργαλεία δίκην τηλεσκοπίου (το αέριο διεισδύει παντού), αναισθησιολογικό υλικό, λεπτά εργαλεία, καλώδια, βηματοδότες, καρδιακές βαλβίδες κτλ Μειονεκτήματα Εύφλεκτο & Σοξικό αέριο : ερεθισμός δέρμα, μάτια, βλεννογόνοι 12 ώρες περίπου για επιτυχία αποστείρωσης επιπλέον χρόνος για την απομάκρυνση του αερίου από τα υλικά (ανάλογα με το υλικό) πχ εργαλεία με φακούς, ελαστικά ή πορώδη αντικείμενα... μετά από

10

11 ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ (ΠΛΑΜΑ) Πλεονεκτήματα Ασφαλές για το περιβάλλον και το προσωπικό. Δεν αφήνει υπόλειμμα. Δεν απαιτείται αερισμός των αποστειρωμένων υλικών ύντομος κύκλος αποστείρωσης (28-52 λεπτά) Ιδανικό για τα θερμοευαίσθητα υλικά και για τα υλικά ευαίσθητα στην υγρασία Εύκολο στην χρήση, στην παρακολούθηση & καταγραφή Κατάλληλο και αριστα συμβατό με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Κύριο Μειονεκτήματα Διάμετρος αυλού και μήκος ενδοσκοπίου μπορεί να αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα. Οδηγιες

12 «Νέες» Μέθοδοι Αποστείρωσης ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ ΜΕ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ (ΠΛΑΜΑ) Rutala WA, Gergen MF, Weber DJ. Sporicidal activity of a new low temperature sterilization technology: the Sterrad 50 sterilizer. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20: Rutala WA, Gergen MF, Weber DJ. Comparative evaluation of the sporicidal activity of new low-temperature sterilization technologies: ethylene oxide, 2 plasma sterilization systems, and liquid peracetic acid. Am J Infect Control 1998;26:393-8.

13 Flash Αποστείρωση Π Ο Σ Ε στα εμφυτεύσιμα / μοσχεύματα κτλ ΟΦΙ χρήση ρουτίνας, μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ΚΡΙΙΜΑ ΗΜΕΙΑ 1. σχολαστικό πλύσιμο του εργαλείου / υλικού 2. προσοχή στην επιμόλυνση του εργαλείου / υλικού κατα τη μεταφορά του στο χειρουργικό πεδίο 3. καταγραφη της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης χρησιμοποιώντας χημικούς & βιολογικούς δείκτες, ειδικούς για τον flash κλιβανο

14 Τγρά Φημικά Αποστειρωτικά The information that is available in the literature suggests that sterilization processes based on liquid chemical sterilants, in general, may not convey the same sterility assurance level as sterilization achieved using thermal or physical methods. (CDC Disinfection & Sterilization, NOV 2008) Glutaraldehyde (>2.0 %) 0.95% glutaraldehyde & 1.64% phenol/phenate Hydrogen Peroxide (7.5 %) Peracetic Acid (0.2 %) Hydrogen Peroxide (1.0 %) and Peracetic Acid (0.08 %) Hydrogen Peroxide (7.35 %) and Peracetic Acid (0.23 %) δεν υπάρχει βιολογικός δείκτης για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης είναι σχετικά αξιόπιστα ΜΟΝΟ εάν προηγείται σχολαστικός καθαρισμός και εφ όσον τηρούνται οι κατάλληλες οδηγίες σε ότι αφορά την αραίωση, το χρόνο δράσης (επαφής), τη θερμοκρασία και το ph σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις και λιγότερο χρόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υψηλού βαθμού απολυμαντικά!

15

16 ΙΟΝΙΖΟΤΑ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ Μέθοδος αποστείρωσης σε χαμηλή θερμοκρασία Εργοστασιακή Αποστείρωση Αποστείρωση μεγάλης κλίμακας Οικονομικά ασύμφορη για τα νοσοκομεία σε σύγκριση με την ΕΣΟ / PLASMA Φρησιμοποιείται για μοσχεύματα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

17 Σμήμα Κεντρικής Αποστείρωσης Η λειτουργία οργανωμένης και αυτόνομης Κεντρικής Αποστείρωσης περιλαμβάνει : ωστή αρχιτεκτονική Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποστείρωσης Έλεγχο και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων Επιλογή προσωπικού με κατάλληλα κριτήρια

18 ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ : Ασφαλής διοχέτευση αποστειρωμένου υλικού Κεντρική ευθύνη Ετοιμότητα των σετ εργαλείων Ύπαρξη αποθεμάτων Μείωση του συνολικού κόστους o κόστος εξοπλισμού o κόστος αποθεμάτων o κόστος προσωπικού

19 Α Ζώνη Καθαρισμός Απολύμανση τέγνωμα Προσωπικό : αυστηρά μέτρα προστασίας δυνητικά μολυσμένα υλικά Γνώση της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης των εργαλείων γραπτές οδηγίες εργασίας Β Ζώνη Έλεγχος λειτουργικότητας εργαλείων πακετάρισμα (ειδικά κουτιά με φίλτρα κ.λ.π.) τοποθέτηση δεικτών, τοποθέτηση πακέτων στον κλίβανο Γ Ζώνη

20 Α Ζώνη (Ακαθαρτη) ΚΑΘΑΡΙΜΟ / ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Καθαρισμός / απολύμανση με κατάλληλο προϊόν, ενδεδειγμένη διάλυση στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα Πλυντήριο διπλής όψης, πλυντήρια υπερηχων τόχος: μείωση μικροβιακού φορτίου και απομάκρυνση οργανικών

21 Β Ζωνη (Καθαρή) ΕΛΕΓΦΟ / ΤΚΕΤΑΙΑ Παροχή αέρα υπο πίεση για στέγνωμα Καθαριότητα Λειτουργικότητα Ύπαρξη οξείδωσης, οπών, αιχμών Λίπανση υσκευασία ανάλογα με τις δυνατότητες και το είδος του κλιβάνου Σοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών δεικτών ανάλογα με το είδος του κλιβάνου

22 ΕΙΔΗ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΚΕΤΑΙΑ

23

24 ΒΗΜΑΣΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ 1ο ΒΗΜΑ : ΕΛΕΓΦΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ (ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ, ΚΛΙΒΑΝΨΝ κτλ) Πόσο συχνά ; Κάθε μέρα Μετά από κάθε συντήρηση / επισκευή, αλλαγή στον τρόπο συσκευασίας ή στον όγκο του φορτίου Με τι μέσο ; Όργανα μέτρησης που τεκμηριώνονται μέσω εκτυπωτή Bowie & Dick test

25 2ο ΒΗΜΑ: ΕΛΕΓΦΟ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ Πόσο συχνά ; Πάντοτε. Πάνω σε κάθε μεμονωμένο πακέτο. Με τι μέσο ; Με εξωτερικό χημικό δείκτη (ταινία, ετικέτα)

26 3ο ΒΗΜΑ : ΕΛΕΓΦΟ ΥΟΡΣΙΟΤ Πόσο συχνά ; Κάθε φορτίο Με τι μέσο ; PCD χημικός δείκτης Βιολογικός δείκτης

27 4ο Βήμα : Έλεγχος πακέτου Πόσο συχνά ; Κάθε πακέτο Με τι μέσο ; Δείκτες μίας παραμέτρου Δείκτες πολλαπλών παραμέτρων Ολοκληρωμένοι δείκτες (PCDs)

28 5ο ΒΗΜΑ : ΑΡΦΕΙΟΘΕΣΗΗ Πόσο συχνά ; Κάθε ενέργεια Με τι μέσο ; Ντοσιέ Bowie & Dick Test Ντοσιέ φορτίων και βιολογικών δεικτών Ειδικό έντυπο στο φάκελο του ασθενή Βιβλίο επισκευών κλιβάνου /

29 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ Τπάρχουν 3 ουσιαστικές μέθοδοι ελέγχου της διαδικασίας αποστείρωσης : μηχανικές / φυσικές χημικές βιολογικές «There is no practical way of verifying the sterility of individual objects that have been through a sterilizer»

30 ΜΗΦΑΝΙΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ Καταγράφονται αυτόματα σε εκτυπωτές υνεχή μέτρηση των παραμέτρων της αποστείρωσης όπως ατμός, πίεση, θερμοκρασία, χρόνος Προσοχή στη διάρκεια «ζωής» των τυπωμένων στοιχείων στο χαρτί

31 ΦΗΜΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Σαξινόμηση χημικών δεικτών κατά ISO στις ακόλουθες κατηγορίες :

32 1.Έλεγχος Μηχανήματος Bowie & Dick Σεστ Ανεξάρτητο τεστ μηχανήματος για τον έλεγχο του κενού και της διείσδυσης του ατμού Πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φόρα την ημέρα ανά κλίβανο σύμφωνα με την EN 554

33 2. Δείκτες μίας παραμέτρου Δείχνουν την έκθεση σε μία συγκεκριμένη παράμετρο Άμεσα διαθέσιμα αποτελέσματα Ανιχνεύουν τοπικά προβλήματα Σοποθέτηση σε διαφορετικές θέσεις 3. Δείκτες πολλαπλών παραμέτρων Λαμβάνουν υπόψη δύο ή περισσότερες από τις κρίσιμες παραμέτρους της αποστείρωσης

34 "New Class 5 PCD verifies sterilization with accuracy of biological test pack". Healthcare Purchasing News. FindArticles.com. 08 Apr, BPC/is_6_30/ai_n /

35 Ένας ενοφθαλμισμένος φορέας, που περιέχεται σε μία συσκευασία, έτοιμος για χρήση [EN 866] μη παθογόνος & σπορογόνος ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Βιολογικός Δείκτης (3 ωρης/48 ωρης επώασης): Η ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΣΗ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ

36 Ποιος μικρόοργανισμός για ποια Μέθοδο ; EΣΟ : Bacillus Sudtilis Ατμός : Bacillus Stearothemophilus Τπεροξείδιο υδρογόνου : B acillus Circulans

37 Κύρια ημεία: Οδηγίες CDC 2008 Επιλογή κατάλληλης συσκευασίας (χαρτί, πανί, contaιner), τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγεται η παραμονή υγρασίας και ο κίνδυνος φθοράς του περιτυλίγματος (Category IΒ) ΠΡΟΟΦΗ στο πακετάρισμα (εργαλεία & υλικά πρέπει να είναι χαλαρά ώστε να διεισδύει ο ατμός / αέριο) και στον όγκο του φορτίου (να μην υπερβαίνει τις οδηγίες του κατασκευαστή) (Category IΒ) Παρακολούθηση μηχανικών, χημικών και βιολογικών δεικτών, καταγραφή, τηρηση αρχείου (Category IΒ) Κάθε φορτίο πρέπει να παρακολουθείται με μηχανικούς (πίεση, θερμοκρασία, χρόνος) & χημικούς δείκτες (εξωτερικοί & εσωτερικοί) (Category ΙΙ) Βιολογικοί Δείκτες: τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως (Category IΒ) Βιολογικοί Δείκτες: σε κάθε φορτίο που περιέχει εμφυτεύσιμα, αναμονη του δείκτη μέχρι την αρνητικοποίησή του (Category IΒ)

38 Ημι-κρίσιμα Αντικείμενα Τψηλού Βαθμού Απολύμανση Αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους ή με μη αθικτο δέρμα Τψηλού βαθμού απολύμανση: Καταστροφή όλων των μικροοργανισμών, με εξαίρεση μεγάλο αριθμό σπόρων. Μέσου βαθμού απολύμανση: Αδρανοποίηση του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης, των βλαστικών μορφών των βακτηρίων, των περισσότερων ιών και των περισσότερων μυκήτων. Δεν διασφαλίζεται η καταστροφή των σπόρων των μικροβίων. Φαμηλού Βαθμού Απολύμανση: Αδρανοποίηση κάποιων ιών, βακτηριδίων και μυκήτων.

39 Κατηγορία Ημι-Κρίσιμα Αντικείμενα Αντικείμενα γαστροσκόπια, κολονοσκόπια, ορθο-σιγμοειδοσκόπια, βρογχοσκόπια, λαρυγγοσκόπια διοισοφάγειο υπέρηχο κολποσκόπια, τονόμετρα υλικά αναισθησίας και αναπνευστικής θεραπείας (ΠΡΟΟΦΗ: λαβίδες βιοψίας είναι κρίσιμα αντικείμενα ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ) Επιπεδο Μέθοδος Μικροβιοκτονία, όχι σποροκτονία Τψηλού Βαθμού Απολύμανση

40 ΤΧΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Glutaraldehyde >2.0% Ortho-phthalaldehyde (12 m) 0.55% Hydrogen peroxide* 7.5% Hydrogen peroxide and peracetic acid* 1.0%/0.08% Hydrogen peroxide and peracetic acid*7.5%/0.23% Glut and phenol/phenate** 1.21%/1.93% *May cause cosmetic and functional damage; **efficacy not verified Exposure Time >12 m-30m, 20 o C Copyright 2006 WA Rutala

41 Γιμοηαναιδεύδε Πλεονεκτήματα Αρκετές δημοσιευμένες μελέτες υγκριτικά οικονομικο απολυμαντικό χημικό αποστειρωτικό Αριστη συμβατότητα με πολλά υλικά Μειονεκτήματα Ερεθισμός του αναπνευστικού. Επίμονη και ενοχλητική οσμή υγκριτικά χαμηλή αποτελεσματικότητα στο μυκοβακτηρίδιο Μονιμοποιεί την οργανική ύλη (αίμα, ιστός κτλ) πάνω στα υλικά Αλλεργική Δερματίτιδα Παρακολούθηση προσωπικού που εκτίθεται στη γλουταραλδεϋδη

42 Ορθοφθαλδεϋδη (ΟΡΑ) ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣ Α Σαχείας Δράσης Δεν απαιτείται ενεργοποίηση Άριστη συμβατότητα με πολλά υλικά Ελάχιστος ερεθισμός ματιών & ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Ακριβότερη από τη γλουταραλδεϋδη Πολύ αργή σποροκτόνος δράση (ΠΡΑΚΣΙΚΑ: ΔΕΝ είναι αποστειρωτικό) Η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε υπερευαισθησία πχ κυστεοσκόπια

43 Αντενδείξεις ΟΡΑ υνεχόμενη έκθεση σε ΟΡΑ μπορεί να οδηγήσει σε υπερευαισθησία σε ασθενείς με ιστορικό καρκίνου της ουροδόχου κύστης 24 ασθενείς / κατέγραψαν αντιδράσεις αναφυλαξίας μετά από κυστεοσκόπηση (όπου

44 Comparison of Glutaraldehyde and OPA Copyright 2005 WA Rutala >2.0% Glutaraldehyde ΟΡΑ HLD: 45 min at 25 o C Needs activator 14 day use life 2 year shelf life Strong odor MEC, 1.5% Cost -$10/gallon HLD: 12 min at 20 o C No activator needed 14 day use life 2 year shelf life Weak odor MEC, 0.3% Cost -$30/gallon

45

46 Τπενμλείδημ ημο οδνμγόκμο Πλεονεκτήματα Δεν απαιτείται ενεργοποίηση Δεν είναι τόξικο Δεν υπάρχει θέμα ασφαλούς απόρριψης Δεν έχει ερεθιστική οσμή Δεν μονιμοποιεί τις πρωτείνες Μειονεκτήματα Αμφισβητούμενη συμβατότητα με πολλά υλικά (πχ ορείχαλκος, ψευδάργυρος, χαλκός, νικέλιο και αργυρος) Ερεθισμός οφθαλμών μετά από επαφή

47 Τπεροξικό / Τπεροξείδιο του Τδρογόνου Πλεονεκτήματα Δεν απαιτείται ενεργοποίηση Δεν έχει ερεθιστική οσμή Μειονεκτήματα Αμφισβητούμενη συμβατότητα με μόλυβδο, ορύχαλκο, χαλκό, ψευδάργυρο Περιορισμένη κλινική χρήση Πιθανότητα για ερεθισμό οφθαλμών & δέρματος

48 Αμίνες (Κεντρική Ευρώπη) Αλκυλαμίνη / Γλυκοπρωταμίνη Πλεονεκτήματα Δεν μονιμοποιεί τις πρωτείνες Δεν συντελεί στη δημιουργία βιομεμβράνης Άριστη καθαριστική δράση Μειονεκτήματα Ερεθισμός δέρματος/δυσάρεστη οσμή Μειωμένη αποτελεσματικότητα σε κάποιους εντεροϊούς και σπόρους

49 Φλώριο & οι ενώσεις του Δναζηηθή μμνθή HOCl (οπμπιςνηώδεξ μλύ)θαη ιηγόηενμ ηόκ OCl -. Γπίδναζε ph. Κύνηα ζθεοάζμαηα άιαηά ημο ζε ογνή (NaOCl- ε μηθηαθή πιςνίκε είκαη δηάιομα NaOCl 5.25%) ή ζηενεή μμνθή [Ca(OCl) 2, δηπιςνμσζμθοακμονηθό Na] θαζώξ θαη ζθεοάζμαηα ειεγπόμεκεξ απμδέζμεοζεξ (πιςναμίκε Σ) με πημ παναηεηαμέκε δνάζε Η εοαηζζεζία ηςκ δηαθόνςκ μηθνμμνγακηζμώκ πμηθίιεη. Ο βαζμόξ απμιύμακζεξ ελανηάηαη από ηε ζογθέκηνςζε (ppm). Βαθηήνηα <1 ppm - M. tuberculosis 1000 ppm C.Diff 5000 ppm Αδνακμπμηείηαη από αίμα / μνγακηθή μοζία. ε επαθή με μλέα ή όληκα βημιμγηθά ογνά (μύνα) εθιύεηαη δειεηενηώδεξ αένημ

50 Αποτελεσματικότητα Απολύμανσης Παράγοντες Ο προηγούμενος καθαρισμός του αντικειμένου Η εγγενής αντίσταση του μικροοργανισμού στο απολυμαντικό Σο οργανικό και ανόργανο φορτίο του αντικειμένου Ο τύπος και ο βαθμός της μικροβιακής επιμόλυνσης Η συγκέντρωση και ο χρόνος δράσης του αντιμικροβιακού απολυμαντικού Οι φυσικές & χημικές ιδιότητες του αντικειμένου (πχ ρωγμές, αυλοί, αρθρώσεις ) Η παρουσία βιομεμβράνης Η θερμοκρασία και το pη της διαδικασίας απολύμανσης

51 ημεία Κλειδιά Τψηλού Βαθμού Απολύμανση χολαστικός μηχανικός καθαρισμός (αφαίρεση συναρμολογούμενων τμημάτων και επανασυναρμολόγηση) Ξέπλυμα με αποστειρωμένο νερό για την αποφυγή επαναμόλυνσης από μικροοργανισμούς του νερού (άτυπα μυκοβακτηρίδια, λεγεωνελλα) Εναλλακτικά...ξέπλυμα με αλκοολη τέγνωμα με αερα υπο πίεση, απομάκρυνση υγρασίας ΠΡΙΝ την αποθήκευση

52 Μη κρίσιμα αντικείμενα Μέσου ή Φαμηλού Βαθμού Απολύμανση Αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με ακέραιο δέρμα Μη κρίσιμα αντικείμενα πχ θερμόμετρο, περιχειρίδες Μη κρίσιμες επιφάνειες πχ περιβάλλον ασθενή (κρεβάτι, κομοδίνο, πόμολα, κουρτίνες, παραβάν κτλ)

53 Απμιομακηηθά Υαμειμύ Βαζμμύ Απμιύμακζεξ Copyright 2006 WA Rutala

54 ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ / ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Prions (e.g Creutzfeldt Jacob Disease) πόροι Βακτηρίων, Coccidia (Cryptosporidium) Εξειδικευμένη διεργασία Αποστείρωση Μυκοβακτηρίδια Ιοί χωρίς λιπιδικό στρώμα, μικροί ιοι (Poliocoxsacie), Μύκητες Βλαστικές μορφές μικροβίων(mrsa, P. aeruginosa) Τψηλού Βαθμού Απολύμανση Μέσου Βαθμού απολύμανση Φαμηλού Βαθμού Απολύμανση Ιοί με λιπιδικό στρώμα περιβλήματος ή ιοι μεσαίου μεγέθους (HIV, Ηepatitis B, Herpes) Φαμηλού Βαθμού Απολύμανση

55 ΠΡΟΟΦΗ!!! Αντισηπτικά δέρματος χρησιμοποιούνται σαν απολυμαντικά ΛΑΘΟ Ένα αντισηπτικό είναι μικροβιοκτόνο το οποίο προορίζεται για χρήση σε δέρμα ή ιστό και γι αυτό ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την απολύμανση ψυχρών επιφανειών ή

56 Ενδοσκόπια Αποστείρωση ή Τψηλού Βαθμού Απολύμανση????

57 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΔΟΚΟΠΙΨΝ ΠΕΝΣΕ ΒΗΜΑΣΑ (...αδιαπραγμάτευτα) 1. ΚΑΘΑΡΙΜΟ μηχανικός καθαρισμός εξωτερικής και εσωτερικών επιφανειών αυλών, καναλιών κτλ με ειδικά βουρτσάκια (προτιμάται το πλυντήριο αν και ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΣΑΙ ο προηγούμενος χειρωνακτικός καθαρισμός...για την αποφυγή δημιουργίας βιομεμβράνης) 2. ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ / ΤΧΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ εμβάπτιση στο ενδεδειγμένο χημικό αποστειρωτικό ή υψηλού βαθμού απολυμαντικό, προσβαση υγρού σε όλα τα πιθανά σημεία (κανάλια, αυλοί κτλ) 3. ΞΕΒΓΑΛΜΑ ξέβγαλμα με αποστειρωμένο νερό ή φιλτραρισμένο νερό ή νερό βρύσης με ακόλουθο ξέβγαλμα με αλκοόλη 4. ΣΕΓΝΨΜΑ εισαγωγή άερα υπο πίεση για στέγνωμα

58 ΚΑΘΑΡΙΜΟ Μειώνει το μικροβιακό φορτίο κατά 4 6 log10 Πλήρης αποσυναρμολόγηση όλων των καναλιών, εξαρτημάτων κτλ Σο απορρυπαντικό πρέπει να πετάγεται (δεν είναι σταθερό και δεν έχει μικροβιοκτόνες ιδιότητες) Καθαρισμός των αυλών με ειδικά βουρτσάκια, προσαρμοσμένα στο μέγεθος του κάθε αυλού Βουρτσάκια, πανάκια κτλ μιας χρήσης Ενδείκνυται πλυσιμο σε πλυντήρια υπερήχων των εξαρτημάτων που είναι δύσκολο να πλυθούν στο χέρι Ακόμα κι αν χρησιμοποιείται πλυντήριο δεν καταργείται ο αρχικός

59

60 ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ / ΤΧΗΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΡΟΟΦΗ στη συμβατότητα και στις υποδείξεις του κατασκευαστή είδικά ως προς το χρόνο έκθεσης στο υγρό χημικό αποστειρωτικό ή στο απολυμαντικό ΚΙΝΔΤΝΟ διάβρωσης, φθοράς του ενδοσκοπίου Σουλάχιστον καθημερινός έλεγχος της σταθερότητας του διαλύματος (π.χ. χημικός δείκτης για την ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση της

61

62 Προβληματισμοί Ενδοσκόπια που εισέρχονται σε στείρες κοιλότητες πρέπει να αποστειρώνονται (αρθρο-κυστεολαπαρο σκόπια) Αν δεν είναι εφίκτο υπόκεινται τουλάχιστον σε υψηλού βαθμού απολύμανση (Category IB) ΟΜΨ Θερμοευαίσθητα (καταστρέφονται σε κλίβανο ατμού) Κλίβανος ΕΣΟ χρονοβόρος (κλίβανοι υπεροξειδίου ή παραοξικού... πιο σύντομος κύκλος) Τγρά αποστειρωτικά...προϋποθέτουν σχολαστική καθαριότητα, εκπαιδευμένο προσωπικό που τεστάρεται τακτικά, πρωτόκολλά κτλ Εάν ένα ενδοσκόπιο συνδυάζεται με ένα εργαλείο που επεμβαίνει σε στείρο ιστό ή στο αγγειακό σύστημα πχ λαβίδες βιοψίας? Λαβίδες βιοψίας και ό,τι σπάει τον αγγειακό φραγμό ή εισέρχεται σε στείρες κοιλότητες πρέπει να

63

64 ΕΤΦΑΡΙΣΨ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας 1 2 3 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Νοσηλευτικής Εγχειρίδιο Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων για τους Επαγγελματίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου

Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου Ανδριανή Γρηγοράτου Κανονισμός ασφαλούς λειτουργίας του Εργαστηρίου Παλαιότερα, η υγιεινή και ασφάλεια του εργαστηρίου ήταν αποκλειστική ευθύνη των εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ - BAR ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ www.glasscleaning.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β. 1 N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 Αγαπητοί συνάδελφοι Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: 2103645751, fax. no: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα