ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Τμήμα προμηθειών 2 Το έργο του τμήματος προμηθειών 2 Προσωπικό του τμήματος 4 Η διαδικασία των αγορών 5 Ανάλυση ABC στη διαδικασία των αγορών 6 Προδιαγραφές ποιότητας 7 Επιλογή προμηθευτών και σύναψη συμφωνίας 9 Παραλαβές προϊόντων 12 Χώροι αποθήκευσης τροφίμων 14 Η διαδικασία της αποθήκευσης 14 Αποθέματα 17 Logistics αποθεμάτων 17 Διαχείριση των αποθεμάτων 18 Απογραφές 19 Υπολογισμός ύψους των αποθεμάτων 20 Απόθεμα ασφαλείας 20 Παραγγελόμενες ποσότητες 21 Θέματα πολιτικής του τμήματος προμηθειών 21

2 Τμήμα προμηθειών Το έργο του τμήματος προμηθειών Το τμήμα προμηθειών έχει το καθήκον διαρκούς ανεφοδιασμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης, με τα υλικά αγαθά που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων της. Ο μεγάλος όγκος εργασιών του τμήματος αφιερώνεται στον ανεφοδιασμό των τμημάτων του F&B και κύρια του μαγειρείου και για το λόγο αυτό το τμήμα προμηθειών εντάσσεται στα τμήματα του F&B. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η διαδικασία προμηθειών είναι απλή. Συνήθως συνίσταται στην καταγραφή των υλικών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση σε ένα κατάλογο, στον έλεγχο των αποθεμάτων, βάσει του καταλόγου αυτού, για να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και στην προμήθεια των απαραίτητων ειδών από την πλησιέστερη αγορά. Το τμήμα προμηθειών των μεγάλων ξενοδοχείων στην εποχή μας, χρησιμοποιεί για να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος, την επιστήμη των logistics γνωστή και ως «Διοίκηση Αποθεμάτων». Hotel logistics management είναι η επιστήμη που καλύπτει τον έλεγχο της ροής των προϊόντων από τους προμηθευτές έως τα τμήματα του ξενοδοχείου. Ο σκοπός της είναι να εξασφαλίζει στα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου, τη βεβαιότητα ότι τα κατάλληλα προϊόντα θα βρίσκονται στον κατάλληλο χώρο τη στιγμή που πρέπει. Η διοίκηση αποθεμάτων επιδιώκει την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας με χαμηλό κόστος 1. Η μείωση του κόστους στο logistics δεν αφορά στη μείωση του κόστους κτήσης ενός είδους, αλλά στη συνολική μείωση του κόστους λειτουργίας του τμήματος. Για παράδειγμα η μείωση του αριθμού των εργαζόμενων σε ένα τμήμα, πιθανόν να οδηγήσει σε ελλιπή παρακολούθηση και καταστροφές προϊόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ζημίες από το έξοδο των μισθών. Το τμήμα λειτουργεί βάσει της πολιτικής προμηθειών του ξενοδοχείου, που εξαρτάται από το μέγεθος, την απόσταση από την αγορά, τα διαθέσιμα κεφάλαια, το χρόνο λειτουργίας και την πολιτική ποιότητας προϊόντων της επιχείρησης. Ο υπεύθυνος προμηθειών σε συνεννόηση με τα τμήματα, ερευνά την αγορά, επιλέγει τους κατάλληλους προμηθευτές και προχωρεί στις αρχικές παραγγελίες. Τα παραγγελθέντα είδη παραλαμβάνονται και αποθηκεύονται, ώστε να είναι διαθέσιμα στις αιτήσεις προμηθειών των τμημάτων. Τα αποθέματα παρακολουθούνται και όταν μειωθούν, ο υπεύθυνος προμηθειών προχωρεί σε νέες παραγγελίες, οπότε γίνονται εκ νέου παραλαβές και επαναλαμβάνεται ο κύκλος, όπως φαίνεται στο σχήμα Το τμήμα επιφορτίζεται κατά περίπτωση με την παραλαβή και αποθήκευση υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων πάγιου εξοπλισμού. Το έργο αυτό όμως απασχολεί ιδιαίτερα σπάνια το τμήμα. Κατά κανόνα το τμήμα προμηθειών ασχολείται με τις παρακάτω κατηγορίες υλικών: Πρώτες ύλες μαγειρείου, φθαρτές (άμεσης αξιοποίησης όπως φρέσκα ψάρια, φρέσκο γάλα κλπ) και αποθηκεύσιμες (όπως ζυμαρικά, καφές κλπ). Αναλώσιμα υλικά, όπως είδη καθαρισμού, χαρτικά κλπ. 1 Σιφνιώτης Κ. «Logistics» Παπαζήσης, Αθήνα 1997

3 Προϊόντα προς μεταπώληση, όπως εμφιαλωμένα ποτά, τα οποία πωλούνται όπως αγοράζονται, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία Διαμόρφωση πολιτικής προμηθειών Εκτίμηση αναγκών σε αναλώσιμα Επιλογή προμηθευτών Αρχικές παραγγελίες Παραλαβή προϊόντων Αποθήκευση Διανομή στα τμήματα του ξενοδοχείου Παρακολούθηση των αποθεμάτων Νέες παραγγελίες Σχήμα Το 6 του κυκλώματος των προμηθειών Οι κύριοι χώροι του τμήματος είναι: Ο χώρος παραλαβών όπου τα φορτηγά των προμηθευτών παραδίδουν τα παραγγελθέντα προϊόντα Οι χώροι αποθήκευσης, δηλαδή οι αποθήκες και τα ψυγεία Το γραφείο διοίκησης και διαχείρισης του τμήματος Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι σε επαφή μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε γειτνίαση με το μαγειρείο όπου παραδίδεται ο κύριος όγκος των παραλαμβανομένων προϊόντων.

4 Το τμήμα προμηθειών εγκαθίσταται κατά κανόνα στα υπόγεια της ξενοδοχειακής επιχείρησης και η είσοδος των προμηθευτών βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του ξενοδοχείου από αυτήν της εισόδου των πελατών. NEUFERT Προσωπικό του τμήματος Στα μικρά ξενοδοχεία το τμήμα καλύπτεται από ένα άτομο, το οποίο κατά κανόνα είναι της εμπιστοσύνης του ξενοδόχου. Στις μεγαλύτερες μονάδες το άτομο αυτό πλαισιώνεται από υπαλληλικό προσωπικό που αποτελείται από ένα γραμματέα και υπαλλήλους που αναλαμβάνουν τις μεταφορές των εμπορευμάτων και την τάξη των αποθηκών. Στα μεγάλα ξενοδοχεία το τμήμα διευρύνεται ώστε να δημιουργείται η ιεραρχία που φαίνεται στο οργανόγραμμα του σχήματος. Υπεύθυνος προμηθειών Γραμματεία Βοηθός υπεύθυνου προμηθειών Υπεύθυνος παραλαβών Υπάλληλοι παραλαβών Υπεύθυνος Αποθήκης Υπάλληλοι Αποθήκης Σχήμα Οργανόγραμμα τμήματος προμηθειών Ο υπεύθυνος προμηθειών είναι άνθρωπος της αγοράς. Πρέπει να γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προμηθεύεται, να χειρίζεται τη γλώσσα, συμπεριφορά και γενικότερα τους κώδικες επικοινωνίας της αγοράς, να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα της αγοράς, να επισκέπτεται τους προμηθευτές στην έδρα τους, να ενημερώνεται από περιοδικά του κλάδου σχετικά με τα συμβαίνοντα στον κλάδο και να βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την τοπική και ευρύτερη αγορά. Ο υπεύθυνος προμηθειών εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας προμηθειών. Ελέγχει τον εξοπλισμό και τους χώρους του τμήματος, συνεργάζεται με τα τμήματα που προμηθεύονται υλικά και ερευνά για αποτελεσματικότερα νέα προϊόντα, νέες πηγές προμηθειών και νέες μεθόδους παραλαβής, αποθήκευσης και τυποποίησης των εργασιών του τμήματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να έχει άριστες γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες των εμπορευμάτων που προμηθεύεται πιθανό. Ως υπεύθυνος του τμήματος έχει το καθήκον προγραμματισμού του. Για το λόγο αυτό πληροφορείται από το τμήμα πωλήσεων τις προβλέψεις πληρότητας και πραγματοποίησης εκδηλώσεων, ώστε να εντοπισθεί ο ρυθμός ζήτησης προϊόντων από τα τμήματα και να εκτιμηθεί ο ρυθμός και το ύψος των παραγγελιών. Επίσης ο υπεύθυνος προμηθειών πρέπει να προβλέπει τις διακυμάνσεις των τιμών και να

5 προβαίνει την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη παραγγελία, διότι έχει την ευθύνη των οικονομικών του αποτελεσμάτων του τμήματος. Η γραμματεία του τμήματος τηρεί τα έντυπα που αφορούν στη διακίνηση των προϊόντων και επικοινωνεί τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τα τμήματα του ξενοδοχείου για διάφορα θέματα. Ο υπεύθυνος παραλαβών είναι ειδικευμένο άτομο σε θέματα ποιότητας προϊόντων (κύρια τροφίμων) και καλύπτει τη διαδικασία των παραλαβών, ενώ ο υπεύθυνος αποθήκης, αναλαμβάνει την ευθύνη οργάνωσης, τάξης και καθαριότητας μίας ή περισσοτέρων αποθηκών του τμήματος, όπως και την ευθύνη φύλαξης, συντήρησης και παράδοσης των προϊόντων των αποθηκών. Βασικό προσόν των εργαζόμενων στο τμήμα προμηθειών είναι η αδιαμφισβήτητη εντιμότητά τους, διότι ο κύκλος εργασιών του τμήματος αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα υψηλά κονδύλια. Η διαδικασία των αγορών Με τον όρο αγορές στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, νοείται η διαδικασία απόκτησης (της κυριότητας) διαφόρων προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Οι βασικοί στόχοι των αγορών σύμφωνα με την επιστήμη των logistics είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας προμηθειών με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο τα κεφάλαια που δεσμεύει το ξενοδοχείο για τη λειτουργία του τμήματος, η εξυπηρέτηση στο μέγιστο των τμημάτων του ξενοδοχείου και η εξασφάλιση μίας θετικής εικόνας της επιχείρησης στην αγορά των προμηθευτών της. Η διαδικασία των αγορών προϋποθέτει γνώση των αναγκών της επιχείρησης και αφορά στην επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, διαμόρφωση της παραγγελίας, παραλαβή και πληρωμή των επιθυμητών προϊόντων. Οι αγορές μπορεί να γίνουν με τρεις τρόπους. Με επίσκεψη του υπεύθυνου προμηθειών στην αγορά, με το φορτηγό αυτοκίνητο της επιχείρησης και η επιλογή των ποιοτικότερων ειδών στις χαμηλότερες τιμές. Η διαδικασία αυτή συνήθως καλύπτει φθαρτά είδη, όπως τα οπωρολαχανικά. Η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή με επιταγή. Με επίσκεψη των προμηθευτών στο ξενοδοχείο, οπότε παρουσιάζονται δείγματα των πωλουμένων προϊόντων στον υπεύθυνο προμηθειών και αυτός συγκρίνει την ποιότητα και την τιμή τους. Ορισμένα δημόσια ξενοδοχεία ή αλυσίδες ξενοδοχείων μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καταθέτουν προσφορές και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα. Οι προμήθειες των φθαρτών προϊόντων όπως ψωμί, φρέσκο γάλα, κλπ γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ οι προμήθειες των αποθηκεύσιμων προϊόντων γίνονται ή σε τακτικές χρονικές περιόδους (π.χ. κάθε 15 ημέρες) ή όταν παρουσιαστεί έλλειψη. Στην περίπτωση που ένας προμηθευτής εφοδιάζει με περισσότερα του ενός προϊόντα το ξενοδοχείο, όταν γίνεται παραγγελία για ένα είδος εξαιτίας παρουσιαζόμενης έλλειψης, ταυτόχρονα γίνεται παραγγελία και για τα άλλα είδη του ιδίου προμηθευτή. Αν για παράδειγμα ένας προμηθευτής εφοδιάζει το ξενοδοχείο με καφέ και ζάχαρη,

6 όταν γίνεται παραγγελία για τον καφέ, γίνεται και για τη ζάχαρη. Αυτό γίνεται για να ελαχιστοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών. Συχνά τα ξενοδοχεία ορίζουν ελάχιστο και μέγιστο απόθεμα για τα αποθηκεύσιμα προϊόντα. Έτσι η παραγγελία του καφέ γίνεται όταν το απόθεμα είναι ίσο ή μικρότερο της ελάχιστης ποσότητας. Το ύψος της παραγγελίας ορίζεται τόσο, ώστε το απόθεμα καφέ να φτάσει στο ανώτατο όριο. Το ίδιο γίνεται με τη ζάχαρη κοκ. Το ελάχιστο και μέγιστο όριο δεν είναι σταθερά, αλλά τροποποιούνται ανά διμηνία ή τριμηνία, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Αγορές Φθαρτές Α ύλες μαγειρείου Αποθηκεύσιμες Α ύλες μαγειρείου Αναλώσιμα υλικά Προϊόντα προς μεταπώληση Καθημερινές προμήθειες Προμήθειες σε τακτά διαστήματα Προμήθειες όταν παρουσιαστεί έλλειψη Προμήθειες σε ένα είδος Παράδοση στο μαγειρείο Προμήθειες σε όλα τα είδη που καλύπτει ο προμηθευτής Αποθήκευση Συχνότητα παραγγελιών Ανάλυση ABC στη διαδικασία των αγορών Κατά κανόνα ένας μικρός αριθμός προϊόντων από αυτά που προμηθεύεται το ξενοδοχείο, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που διατίθενται για αγορές. Για το λόγο αυτό οι αγορές δεν εστιάζουν εξίσου σε όλα τα προϊόντα, αλλά στρέφουν την προσοχή τους κύρια σε αυτά που προκαλούν τον μεγαλύτερο όγκο εξόδων. Έχει παρατηρηθεί 2 ότι το 70% της συνολικής ετήσιας δαπάνης για αγορές προϊόντων, απορροφάται από το 10% περίπου των προϊόντων που αποτελούν την ομάδα Α, ενώ το επόμενο 20% της ετήσιας δαπάνης απορροφάται από το 20% περίπου των προϊόντων που αποτελεί την ομάδα Β. Το υπόλοιπο δε 70% των 2 Πρόκειται για τον κανόνα Pareto (Κυριαζόπουλος Παν «Διοίκηση Logistics» Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1999

7 προϊόντων που αγοράζει σε ετήσια βάση η επιχείρηση (ομάδα C), απασχολεί το 10% μόλις των χρημάτων που δαπανούνται. Η απεικόνιση της συμμετοχής των Α, Β και C ομάδων προϊόντων στο συνολικό κόστος ετησίων αγορών, παρουσιάζεται στο διάγραμμα, όπου στον άξονα Ψ αναφέρεται στο ποσοστό της αξίας των προϊόντων επί του συνόλου και στον άξονα Χ στο ποσοστό του αριθμού των ειδών επί του συνόλου. C Β Ψ Α Σχήμα Ανάλυση ABC στη διαδικασία αγορών Η ανάλυση ABC διευκολύνει ιδιαίτερα το έργο του τμήματος προμηθειών, το οποίο δίνει έμφαση στις αγορές των προϊόντων A και λιγότερο στα B. Προδιαγραφές ποιότητας Ποιότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι το όφελος που προσφέρει ένα προϊόν στον καταναλωτή 3. Σύμφωνα με τη θεωρία των logistics η ποιότητα αφορά στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν ορισμένες ανάγκες του καταναλωτή 4. Για τα τρόφιμα και ποτά, τέτοια χαρακτηριστικά είναι η εμφάνιση, η γεύση, η οσμή, το εύπεπτο και η θρεπτική αξία. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση, προ της διαδικασίας των αγορών, οφείλει να θέσει τις προδιαγραφές των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει. Προδιαγραφή είναι η περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η σύνταξη των προδιαγραφών δημιουργεί μία βάση επί της οποία η επιχείρηση διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές και επί της οποίας εξασφαλίζεται η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Η σύνταξη των προδιαγραφών εστιάζει στα κυριότερα - και όχι όλα - από τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος που προμηθεύεται το ξενοδοχείο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η επικοινωνία με τους προμηθευτές, οι οποίοι γνωρίζουν εκ των Χ 3 Ράπτης Νικόλαος «Εμπορευματογνωσία Προμήθειες» Αθήνα Σιφνιώτης Κ. «Logistics.. όπ. παραπ.

8 προτέρων τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τους για να γίνουν αποδεκτά από την επιχείρηση. Επίσης οι προδιαγραφές διευκολύνουν το έργο των επιτροπών παραλαβών, διότι γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά πρέπει να ελεγχθούν για να αποδεχθούν τα προϊόντα. Η σύνταξη των προδιαγραφών για την ποιότητα των προϊόντων μπορεί να αφορά μόνο στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή σε αυτά που διαπιστώνονται με τις ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, οσμή κλπ). Η άριστη αγορά προϋποθέτει τη δοκιμή της αποδοτικότητας των προϊόντων. Δηλαδή, για να αποφασίσει ο υπεύθυνος προμηθειών αν θα προτιμηθούν τα μακαρόνια της μάρκας Χ ή της Ψ, πρέπει να μαγειρευτούν και οι δύο μάρκες και να συγκριθεί το αποτέλεσμα. ΝΑΙ Υψηλή κατηγορία ξενοδοχείου Ζ Ω Χαμηλή κατηγορία ξενοδοχείου ΟΧΙ Σχήμα. Μήτρα αγορών Μπορούμε να αναλύσουμε τη σχέση τιμής ποιότητας με τη μήτρα που παρουσιάζεται στο σχήμα. Πρόκειται για ένα σχήμα στο οποίο το προϊόν τοποθετείται ανάλογα με την εκτιμώμενη ποιότητα και τιμή του. Η μήτρα χρησιμοποιείται για να επιλεγεί το ένα από δύο ή περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως τα Ζ και Ω.. Πράσινη σκούρα περιοχή. Τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή, προτιμώνται σε σχέση με τα προϊόντα όλων των άλλων περιοχών. Πράσινη ανοικτή περιοχή. Τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή, αποφεύγονται σε σχέση με τα προϊόντα όλων των άλλων περιοχών. Πορτοκαλί περιοχή. Τα προϊόντα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, ελέγχονται και συγκρίνονται οι παρακάτω παράγοντες 1. Η σημασία της ποιότητας του προϊόντος σε σχέση με το τελικά παραγόμενο προϊόν. Για παράδειγμα η ποιότητα των ζυμαρικών διαπιστώνεται δυσκολότερα από τον πελάτη σε σχέση με την ποιότητα των φρέσκων λαχανικών. Όσο μεγαλύτερη σημασία έχει για τον πελάτη το προϊόν, τόσο πρέπει να επιλέγεται το υψηλότερης ποιότητας, δηλαδή της σκούρας πορτοκαλί περιοχής. 2. Η διαφορά τιμής. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται το φθηνότερο προϊόν. 3. Η κατηγορία A,B ή C στην οποία ανήκει το προϊόν. Τα προϊόντα της κατηγορίας Α χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό των απασχολούμενων κεφαλαίων,

9 οπότε η επιχείρηση εντείνει τις προσπάθειες εξεύρεσης προϊόντων χαμηλότερων τιμών. Τα προϊόντα των κατηγοριών Β και C αφήνουν το ξενοδοχείο αδιάφορο σε σχέση με την τιμή. Η διαδρομή από την ανοικτή προς σκούρα πράσινη περιοχή, υποστηρίζει την επιλογή ενός προϊόντος, ενώ η διαδρομή από την ανοικτή προς σκούρα πορτοκαλί περιοχή, υποστηρίζει την επιλογή των προϊόντων της ανοικτής πορτοκαλί για τα ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών και της σκούρας πορτοκαλί για τα ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, με δεδομένο ότι τα ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών θέτουν υψηλότερα standards ποιότητας. Επιλογή προμηθευτών και σύναψη συμφωνίας Για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή, ο υπεύθυνος προμηθειών μπορεί να επισκεφτεί την αγορά, τις ειδικές εκθέσεις ή να συναντήσει τους προμηθευτές στο χώρο του. Οι προμηθευτές των ξενοδοχείων μπορεί να είναι παραγωγοί, εισαγωγείς ή χονδρέμποροι. Οι προμηθευτές προσεγγίζουν το ξενοδοχείο (ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, το μέγεθος και τα τμήματα εκμετάλλευσης) με προσωπική επαφή, με την αποστολή διαφημιστικών φυλλαδίων ή μέσω ειδικών περιοδικών στα οποία διαφημίζονται τα προϊόντα και υπηρεσίες τους και θέτουν στη διάθεση του ξενοδοχείου τη συνεργασία τους. Ο υπεύθυνος προμηθειών δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων που εμπορεύεται ο προμηθευτής, αλλά και για τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ευκολίες πληρωμής, συχνή παράδοση, πληροφόρηση του ξενοδοχείου σχετικά με αναμενόμενες ανατιμήσεις των αγαθών, αποδοχή αντικατάστασης προϊόντων που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές, κλπ. Εκτός τούτων, ο υπεύθυνος προμηθειών ενδιαφέρεται και για το επαγγελματικό status του προμηθευτή, δηλαδή την οικονομική του κατάσταση, τη φήμη του στην αγορά και γενικότερα την αξιοπιστία του. Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί η σύναψη συμφωνιών. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, συμφωνία συνάπτουν δύο άτομα όταν ο καθένας πιστεύει ότι κερδίζει αρκετά σε βάρος του άλλου. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η συμφωνία συνάπτεται όταν οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η κάθε μία εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις θέσεις της άλλης. Σήμερα η ελληνική αγορά λειτουργεί με την πρώτη άποψη. Οι συναλλασσόμενοι συμφωνούν στο επίπεδο όπου ο καθένας τους έχει πειστεί ότι η συμφωνία κλείνεται εις βάρους του άλλου. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ψευδή ετερο-πληροφόρηση και σκληρή διαπραγμάτευση για την επίτευξη συμφωνίας. Επίσης έχει ως αποτέλεσμα τη σαθρή βάση συνεργασίας, δεδομένου ότι η στρατηγική των σχέσεων οδηγεί συστηματικά το κάθε μέρος, στο να ξαναπροσπαθήσει να κερδίσει σε βάρος του άλλου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Τέτοιου τύπου συνεργασία εκθέτει το ξενοδοχείο σε αυξημένους κινδύνους, δεδομένου ότι ο προμηθευτής έχει περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα που εμπορεύεται από τους πελάτες του και αποφασίζει αυτός τελικά για την έγκαιρη ή μη παράδοση, της συμφωνηθείσης ή όχι ποιότητας και ποσότητας και με τους συμφωνηθέντες ή όχι όρους. Για το λόγο αυτό το ξενοδοχείο πρέπει να προμηθεύεται τα ίδια είδη από περισσότερους του ενός προμηθευτές, ώστε αν ο ένας δεν μπορεί ή δεν διατίθεται να τηρήσει τη συμφωνία του, να απευθύνεται σε άλλον.

10 Η επιστήμη των logistics υποστηρίζει τη δεύτερη άποψη, ότι οι προμηθευτές πρέπει να θεωρούνται συνεργάτες του ξενοδοχείου και η συμφωνία με αυτούς να επιτυγχάνεται στο επίπεδο που κερδίζουν αμφότερες οι πλευρές. Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια ενός είδους γίνεται αποκλειστικά από ένα προμηθευτή, από τον οποίο ζητείται να προσφέρει σε σωστό χρόνο, τις παραγγελθείσες ποσότητες ποιοτικών προϊόντων, στη σωστή τιμή. Όταν το ξενοδοχείο δέχεται να προμηθεύεται κατ αποκλειστικότητα ορισμένα είδη από ένα προμηθευτή, τότε η διαδικασία προμηθειών για τα είδη αυτά απλοποιείται και η διαπραγματευτική ικανότητα για μείωση των τιμών κτήσης αυξάνεται διότι οι ποσότητες που προμηθεύεται το ξενοδοχείο δεν διαιρούνται σε πολλούς προμηθευτές. Από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται ο κίνδυνος αθέτησης της συμφωνίας από τον προμηθευτή, με αποτέλεσμα την αδυναμία του ξενοδοχείου να προμηθευτεί έγκαιρα τα είδη αυτά από άλλον προμηθευτή σε συμφέρουσα τιμή, εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία.

11 ΖΩΝΗ ΥΠΕΡ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ Αποκλειστική συνεργασία με ένα προμηθευτή Δυνατότητα εξασφάλισης άριστης τιμής Δυνατότητα εξασφάλισης άριστης ποιότητας Δυνατότητα εξασφάλισης έγκαιρης παράδοσης Δυνατότητα εξασφάλισης συμπληρωματικών υπηρεσιών Κίνδυνος σε περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας, μη έγκαιρης απόκτησης των προμηθευομένων ειδών και απώλεια πελατείας Συνεργασία με δύο ή περισσότερους προμηθευτές Δυνατότητα διαπραγματεύσεων Δυνατότητα επιστροφής ακατάλληλων προϊόντων Δυνατότητα εξασφάλισης έγκαιρης παράδοσης Δυνατότητα εξασφάλισης συμπληρωματικών υπηρεσιών Αυξημένος κόστος προμηθειών εξαιτίας διευρυμένων διαδικασιών Πιθανότητα προβληματικών υπηρεσιών σε τιμές, ποιότητα, χρόνο κλπ. Σχήμα. Επιλογή αριθμού προμηθευτών Η σχέση αποκλειστικότητας μπορεί να αποδώσει σε αμφοτέρους, διότι στον βαθμό που ο προμηθευτής εξυπηρετεί το ξενοδοχείο με ποιοτικά προϊόντα, έγκαιρα και σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέρει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι πωλήσεις του ξενοδοχείου και κατά συνέπεια το ύψος προμηθειών του, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων του προμηθευτή. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, ειδικά στην Ελλάδα σήμερα. Το ξενοδοχείο που ασπάζεται το σκεπτικό των logistics, πρέπει να ξεκινήσει με περισσότερους από ένα προμηθευτές για τα διάφορα είδη του, ειδικά της ομάδας Α. Στη συνέχεια να επιλέξει ένα αξιόλογο προμηθευτή και σταδιακά να προχωρήσει σε συμφωνία αποκλειστικότητας, στον βαθμό που ο προμηθευτής αυτός ανταποκρίνεται

12 συστηματικά στις υποχρεώσεις του και αντιμετωπίζει θετικά τη συνεργασία του με το ξενοδοχείο. Σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος προμηθειών του ξενοδοχείου, πρέπει να προετοιμάζεται προ της συνάντησης για σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές. Πρέπει να παίρνει πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο προμηθευτής, για τους κύριους ανταγωνιστές του, για τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει ο προμηθευτής, για τις επικρατούσες τιμές πώλησής τους και για το περιθώριο κέρδους που αφήνουν στον προμηθευτή οι τιμές αυτές. Επίσης πρέπει να πληροφορείται για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του προμηθευτή, τη φήμη που έχει στην αγορά, την πορεία της επιχείρησης και τις δυνατότητες να προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζεται το ξενοδοχείο. Η συμφωνία γίνεται πάνω σε ένα σύνολο θεμάτων και παραγόντων που αφορούν τη συστηματοποίηση των συναλλαγών του προμηθευτή με το ξενοδοχείο. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν σε θέματα τιμών, όπως είναι το ύψος της τιμής κάθε είδους, η σταθερότητα ή οι αναπροσαρμογές της τιμής, η διάρκεια της συμφωνίας, η έκπτωση που θα γίνεται σε περιπτώσεις αγοράς μεγάλων ποσοτήτων και οι όροι της πληρωμής. Επίσης αναφέρονται σε θέματα ποιότητας των προσφερομένων ειδών και στη διαδικασία επιστροφών των ακατάλληλων προϊόντων, όπως και σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων, ημέρες και ώρες παραλαβών της ξενοδοχειακής αποθήκης, χρόνο που μεσολαβεί από την παραγγελία μέχρι την παράδοση. Οι συμφωνίες κατά κανόνα γίνονται γραπτά, διότι τα γραπτά μένουν. Οι συμφωνίες όμως για μικρής αξίας προϊόντα (όπως οπωροκηπευτικά, ψωμί, κλπ) από ντόπιους προμηθευτές, γίνονται προφορικά. Παραλαβές προϊόντων Η διαδικασία παραλαβών έχει ως αντικείμενο την εξασφάλιση της επιχείρησης ότι θα αποκτά την παραγγελθείσα ποσότητα των προϊόντων στην ποιότητα των προδιαγραφών. Η διαδικασία παραλαβών περιλαμβάνει τον έλεγχο των παραστατικών του προμηθευτή και την αντιπαραβολή τους με την παραγγελία του ξενοδοχείου. Στην περίπτωση που τα δελτία αποστολής ανταποκρίνονται στην παραγγελία, εκφορτώνεται το φορτίο και ελέγχεται από την επιτροπή παραλαβής, ως προς την ποσότητα και την ποιότητά του. Εφόσον το φορτίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της επιχείρησης γίνεται αποδεκτό και ταξινομείται προκειμένου να εισαχθεί στις αποθήκες, καθορίζεται η θέση της αποθήκης που θα καταλάβει κάθε είδος και ενεργείται η διαδικασία αποθήκευσης. Τότε συμπληρώνονται τα έντυπα παραλαβής και ενημερώνεται το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης. Η επιτροπή παραλαβής πρέπει να έχει σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση διαφορών ανάμεσα στην ποσότητα και ποιότητα της παραγγελίας και της παράδοσης, όπως επίσης ανάμεσα στα παραστατικά του προμηθευτή και τις παραδιδόμενες ποσότητες. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δύο λύσεις: 1. Επιστροφή ολόκληρου του φορτίου και επανεκτέλεση της παραγγελίας, ή 2. Μερική παραλαβή και συμπλήρωση της παραγγελίας ή αφαίρεση της αξίας των μη παραλαμβανομένων ειδών με πιστωτικό σημείωμα.

13 Ο χώρος παραλαβής πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν κοντά στις αποθήκες και το μαγειρείο. Συνήθως πρόκειται για υπόγειο υπαίθριο χώρο, στην αντίθετη πλευρά, από αυτή που βρίσκεται η κύρια είσοδος του ξενοδοχείου, ώστε η πελατεία να μην έρχεται σε επαφή με τις διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων. Ο χώρος πρέπει να είναι αρκετός ώστε να μπορούν να μανουβράρουν τα φορτηγά των προμηθευτών. Η εκφόρτωση μπορεί να γίνεται από την πίσω ή την πλαϊνή πλευρά του φορτηγού. Για να γεφυρωθεί η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο της αποθήκης και της καρότσας του φορτηγού, κατασκευάζονται κτιστές ή μεταλλικές ράμπες σε ύψος 1 έως 1,3 μέτρα. Όσο το φορτηγό ξεφορτώνεται, η καρότσα του ανεβαίνει. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμη μεταλλική γέφυρα, που καλύπτει τη δημιουργούμενη διαφορά, για να μπορούν να ανεβαίνουν καρότσια μεταφοράς εμπορευμάτων στο φορτηγό. Σε επαφή με τον χώρο παραλαβών, πρέπει να βρίσκεται το γραφείο του τμήματος προμηθειών. Το γραφείο πρέπει να διαθέτει θυρίδα επικοινωνίας με τον χώρο παραλαβών, ζυγαριά και επαρκή φωτισμό για βραδινές παραλαβές. Μία πρόταση διαρρύθμισης του χώρου παραλαβών ενός ξενοδοχείου, παρουσιάζεται στο σχήμα. Χώρος παραλαβών Πόρτες Ράμπα εκφόρτωσης Αποθήκη Διάδρομος Θυρίδα ελέγχου Γραφείο παραλαβών Ζυγαριά Αποθήκη Σχήμα. Κάτοψη χώρου παραλαβών ξενοδοχείου Πρέπει μόνο μία πόρτα να οδηγεί στις αποθήκες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τη στιγμή που εισάγονται τα παραλαμβανόμενα είδη στο μαγειρείο, άλλα είδη να εξέρχονται και να φορτώνονται στα φορτηγά από άλλη πόρτα. Η πόρτα αυτή πρέπει να είναι ασφαλής ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι κλοπών και να έχει ικανοποιητικό πλάτος για την μετακίνηση των καροτσιών και των υπαλλήλων του τμήματος προμηθειών.

14 Χώροι αποθήκευσης τροφίμων Τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε ξηρές αποθήκες με σταθερή θερμοκρασία 18 ο C περίπου, ή σε ψυγεία συντήρησης και κατάψυξης. Οι ξηρές αποθήκες είναι δωμάτια που αερίζονται χωρίς όμως να δημιουργούνται ρεύματα αέρα. Τα ψυγεία είναι θερμομονωμένα δωμάτια ή μικρότεροι μεταλλικοί θάλαμοι, στα οποία διοχετεύεται ψυχρός αέρας. Οι πόρτες των ψυγείων δωματίων πρέπει να ανοίγουν και από μέσα, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Για τον αυτό λόγο πρέπει τα ψυγεία να διαθέτουν κουδούνι κινδύνου. Τόσο τα ψυγεία όσο και οι ξηρές αποθήκες πρέπει να κατασκευάζονται από λεία και αδιαπότιστα υλικά ώστε καθαρίζονται εύκολα. Επίσης δεν πρέπει να τοποθετούνται εμπορεύματα στο πάτωμα, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός του. Τα ψυγεία των ξενοδοχείων λειτουργούν σε διάφορες θερμοκρασίες από 25 έως +2 C o, ανάλογα με την αποστολή τους. Τα ψυγεία χαμηλών θερμοκρασιών (καταψύξεις) διατηρούν τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ εμποδίζεται η διάδοση των οσμών. Τα ψυγεία υψηλότερων θερμοκρασιών (συντηρήσεις) χρησιμοποιούνται για τα φρέσκα τρόφιμα. Τα τρόφιμα με έντονες ορμές (όπως ψάρια, τυριά κλπ) πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστά ψυγεία. Η διαδικασία της αποθήκευσης Το ξενοδοχείο προμηθεύεται και αποθηκεύει διάφορα προϊόντα προκειμένου να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα αποθέματα, που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των τμημάτων εκμετάλλευσης. Πέρα από το θέμα των ποσοτήτων, κατά την αποθήκευση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρείται αναλλοίωτη η ποιότητα των προϊόντων αυτών, μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής τους προς τα τμήματα. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εμπορευμάτων από κλοπές. Ο κύριος στόχος του υπεύθυνου αποθηκών ενός ξενοδοχείου, είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους. Η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των αποθηκών συνίσταται στην: Ελαχιστοποίηση των εργασιών που είναι απαραίτητες για να εξυπηρετείται άριστα η επιχείρηση. Η αποθήκευση και διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται βάσει ενός συστήματος εργασιών (παραλαβής, μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης, διατήρησης, παράδοσης, διαχειριστικής παρακολούθησης με έντυπα και ελέγχου). Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι αποτελεσματικό και οικονομικό, δηλαδή να εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα με τις ελάχιστες διαδικασίες. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ελαχιστοποίηση των διαδρομών και μετακινήσεων προϊόντων. Τα προϊόντα τακτοποιούνται ανάλογα με την ταχύτητα κυκλοφορίας τους. Τα προϊόντα που ζητούνται συχνά τοποθετούνται σε σημεία της αποθήκης που βρίσκονται κοντά στην πόρτα, ενώ τα προϊόντα που διακινούνται σπάνια τοποθετούνται στο βάθος της αποθήκης. Επίσης τα βαριά προϊόντα τοποθετούνται χαμηλά ενώ τα ελαφρά ψηλά.

15 Μέγιστη αξιοποίηση του χώρου Ο εξοπλισμός της αποθήκης επιλέγεται προσεκτικά, και η διαρρύθμιση επιτρέπει να γίνονται οι εργασίες με άνεση και τη μέγιστη ταχύτητα. Απόλυτη προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων (ποσοτικά και ποιοτικά). Λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας. Ο χώρος πρέπει να τηρείται καθαρός και σε απόλυτη τάξη. Για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των αποθεμάτων, εφαρμόζεται το σύστημα FIFO. Στη μέθοδο διαχείρισης των αποθεμάτων FIFO (First In First Out), τα είδη παραδίδονται στα τμήματα ανάλογα με τη χρονική σειρά που παρελήφθησαν (το πρώτο που μπήκε, βγαίνει πρώτο). Για να γίνει αυτό τα προϊόντα τοποθετούνται από τη μία πλευρά του ραφιού και παραλαμβάνονται από την άλλη. Έτσι τα νεοπαραλαμβανόμενα προϊόντα ωθούν τα παλαιότερα προς την πλευρά της παράδοσης, όπως φαίνεται στο σχήμα. Για να γίνει αυτό εύκολα, μπορεί το ράφι να αποτελείται από κινούμενο ιμάντα πάνω σε ράουλα. Σύστημα FIFO Δοκοί στήριξης Ράφι Αποθέματα Παραδόσεις Παραλαβές Ράφι Σχηματική περιγραφή της διαδικασίας FIFO Το σύστημα FIFO θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας όλων των προϊόντων και αποτελεί οδηγία του συστήματος διαφύλαξης ποιότητας ISO 9000, σε αντιδιαστολή με το σύστημα LIFO (Last In Last Out), το οποίο τείνει να καταργηθεί, παρά την ευκολία που προσφέρει. Η διαχείριση των αποθεμάτων με το σύστημα FIFO οδηγεί στην διαρρύθμιση της αποθήκης με τέτοιο τρόπο, ώστε τα ράφια να έχουν πρόσβαση από δύο αντίθετες πλευρές. Έτσι η αποθήκη μπορεί να πάρει την διαρρύθμιση που φαίνεται στο σχήμα.

16 Out Out Out In In Ρ ά φ ι α In Ρ ά φ ι α Out Out Ρ ά φ ι α In Out Είδη ταχείας κυκλοφορίας Out In Είδη ταχείας κυκλοφορίας Out Πάσο διανομών Out Βαριά προϊόντα In Πόρτα Σχήμα. Διαρρύθμιση αποθήκης που λειτουργεί με σύστημα FIFO Είναι δυνατόν, προς αποφυγή σφαλμάτων, οι διάδρομοι να χρωματισθούν, ώστε οι εργαζόμενοι να εντοπίζουν εύκολα από ποια πλευρά των ραφιών τοποθετούνται τα αποθέματα και από ποια πλευρά παραλαμβάνονται. Τα ράφια αριθμούνται σε σχέση με την αποθήκη στην οποία βρίσκονται, τον πύργο ραφιών στον οποίο ανήκουν, το σημείο του πύργου που καταλαμβάνουν και το ύψος του ραφιού. Έτσι μπορεί κανείς να βρει εύκολα ένα προϊόν που βρίσκεται στην αποθήκη Α, στον πύργο 3, στο 7 ο ράφι, στο Γ ράφι από κάτω προς επάνω. Δηλαδή στη διεύθυνση Α37Γ. Τα προϊόντα επιτρέπεται να έχουν μία και μόνο διεύθυνση, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση και ο έλεγχός τους. Χαμηλά τοποθετούνται τα βαριά προϊόντα. Τα είδη που συσκευάζονται σε βαρέλια, τενεκέδες, τσουβάλια ή ογκώδη και βαριά κιβώτια, τοποθετούνται σε παλέτες στο πάτωμα κοντά στην είσοδο της αποθήκης. Τα είδη μεγάλης αξίας τοποθετούνται σε δυσπρόσιτα σημεία ή σε ντουλάπια που κλειδώνουν προς αποφυγή διαρροών. Τα ράφια της αποθήκης μπορούν να ανήκουν στην ελαφρά κατηγορία που δέχεται μέχρι 200kg/m 2 ή στην μέση κατηγορία που μπορεί να δεχθεί 500kg/m 2. Κατασκευάζονται δε από μέταλλο η σκληρό PVC, δεδομένου ότι τα ξύλινα ράφια διευκολύνουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Τα κινούμενα ράφια πάνω σε ράουλα έχουν υψηλό κόστος, αλλά μειώνουν το εργατικό κόστος, ενώ είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικά για εφαρμογή του συστήματος FIFO. Ακόμη περισσότερο εξυπηρετικά είναι τα κεκλιμένα κινούμενα ράφια, όπου τα προϊόντα τοποθετούνται σε υψηλότερο σημείο από αυτό που γίνεται η παραλαβή ώστε η κύλιση των προϊόντων γίνεται ιδιαίτερα εύκολα. Μειονέκτημα των κεκλιμένων κινητών ραφιών, είναι το κόστος κατασκευής τους, που είναι αρκετά υψηλό.

17 Αποθέματα Αποθέματα είναι τα είδη που φυλάσσονται στις αποθήκες. Αποθέματα διατηρεί το ξενοδοχείο, διότι δεν είναι δυνατόν να προμηθεύεται τα είδη που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πελατών, τη χρονική στιγμή που τα ζητούν οι πελάτες. Για το λόγο αυτό διατηρούνται στην αποθήκη ορισμένες ποσότητες αγαθών, που όταν ζητηθούν από τη πελατεία, παραδίδονται στο τμήμα που θα τα καταστήσει έτοιμα προς πώληση και θα τα προσφέρει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες στους πελάτες. Τα αποθέματα δημιουργούν κόστος για το ξενοδοχείο, που συνίσταται στη δέσμευση κεφαλαίων, στο εργατικό κόστος που προκύπτει από την απασχόληση προσωπικού στις αποθήκες και στη γραμματεία του τμήματος προμηθειών, στο κόστος της διάθεσης και συντήρησης του χώρου, στα κεφάλαια που απασχολούνται για την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού και στις φθορές που προκύπτουν από την αποθήκευση των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά η επιχείρηση με τη διατήρηση αποθεμάτων εκτός από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ωφελείται από τις χαμηλές τιμές που πετυχαίνει εξαιτίας των μαζικών ή έγκαιρων αγορών. Μαζικές είναι οι αγορές μεγάλων ποσοτήτων και έγκαιρες είναι οι αγορές εποχιακών ειδών όταν αυτά έχουν μεγάλη προσφορά και κατά συνέπεια χαμηλές τιμές, όπως αγορά ντομάτας την εποχή αυξημένης προσφοράς για πολτοποίηση. Υπέρ Χαμηλές τιμές Επάρκεια ειδών Κατά Δέσμευση κεφαλαίων Εργατικό κόστος Σπατάλη χώρου Φθορές Σχήμα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διατήρησης υψηλών αποθεματικών επιπέδων Το ξενοδοχείο ανάλογα με τις αποθηκευτικές δυνατότητες, την απόσταση από τη πλησιέστερη αγορά, τα διαθέσιμα κεφάλαια, τις εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης των κεφαλαίων, τη δυνατότητα διατήρησης των διαφόρων ειδών και τις σχέσεις με τους προμηθευτές, διαμορφώνει την πολιτική αποθεμάτων. Logistics αποθεμάτων Η επιστήμη του logistics εξετάζει τις δυνατότητες μείωσης του όγκου αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του χρόνου που τα αποθέματα μένουν στην αποθήκη.

18 Δεδομένου ότι τα αποθέματα διατηρούνται για να γεφυρώσουν το χρόνο ζήτησής τους με το χρόνο προμήθειάς τους, το κόστος αποθεμάτων θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί στην περίπτωση που οι προμηθευτές παρέδιδαν άμεσα τα παραγγελόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση δεν θα διατηρούσε αποθέματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε ορισμένα ξενοδοχεία (όπως τα ξενοδοχεία πόλης) και για ορισμένα προϊόντα, και ονομάζεται διαδικασία προμηθειών «Στη Στιγμή» (ΣΣ) ή «Just In Time» (JIT). Η ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων προϋποθέτει τη μέγιστη ακρίβεια πρόβλεψης της χρονικής στιγμής ζήτησης των πρώτων υλών. Όταν η πρόβλεψη παραγωγής είναι ακριβής, το τμήμα προμηθειών μπορεί να ρυθμίσει τις παραγγελίες με τέτοιο τρόπο, ώστε η παραγγελία και παραλαβή των προϊόντων να γίνεται σε χρονική στιγμή που να είναι κατά το δυνατόν κοντά στη στιγμή χρήσης τους. Τα ξενοδοχεία διαθέτουν ακριβή συστήματα παρακολούθησης της ζήτησης των δωματίων με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Τα συστήματα αυτά πρέπει να ενισχυθούν με συστήματα πρόβλεψης της ζήτησης των προϊόντων των τμημάτων εκμετάλλευσης που δέχονται περαστική πελατεία, ώστε συνολικά να είναι δυνατή η πρόβλεψη ζήτησης που θα οδηγήσει τις παραγγελίες του τμήματος προμηθειών. Σύμφωνα με την ABC ανάλυση των αποθεμάτων (ήδη έχουμε αναφερθεί στην ABC ανάλυση των αγορών) έχει διαπιστωθεί, ότι το 20% των προϊόντων δημιουργεί το 80% περίπου του κόστους αποθεμάτων. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν την ομάδα Α των αποθεμάτων. Το επόμενο 20% των προϊόντων δημιουργεί το 15% περίπου του κόστους αποθεμάτων (ομάδα Β) και το 60% των προϊόντων το 5% περίπου του κόστους αποθεμάτων (ομάδα C). Τα προϊόντα της ομάδας Α χαρακτηρίζονται από υψηλή κυκλοφορία, δηλαδή συχνές παραγγελίες και πρέπει να απασχολήσουν ιδιαίτερα τον υπεύθυνο προμηθειών, σε σχέση με την ελαχιστοποίηση του κόστους τους. Η ομάδα Β παρουσιάζει μέτρια κινητικότητα και δεν πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα το τμήμα. Η ομάδα C, περιέχει προϊόντα που μπορούν να χαρακτηριστούν χαμηλής ή μηδενικής ζήτησης και πιθανόν η αποθεματοποίησή τους να μην είναι απαραίτητη 5. Στην περίπτωση που υπάρχουν αποθηκευμένα προϊόντα της ομάδας αυτής, πρέπει να ενημερώνονται τα αντίστοιχα τμήματα ώστε να αξιοποιούνται πριν αλλοιωθούν. Διαχείριση των αποθεμάτων Η διαχείριση των αποθεμάτων στηρίζεται σε τρία βασικά έντυπα του τμήματος: Τα δελτία εισαγωγής που καλύπτουν τη διαδικασία παραλαβών, Τα δελτία εξαγωγής που καλύπτουν τη διαδικασία διανομής και Τις καρτέλες που καλύπτουν την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Στα δελτία εισαγωγής αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή. Τα δελτία εισαγωγής στην περίπτωση αποδοχής ολόκληρης της παραγγελίας, περιέχουν τα στοιχεία των δελτίων αποστολής του προμηθευτή. Στα δελτία δελτία εξαγωγής αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες που παραδίδονται στα τμήματα. Τα δελτία εξαγωγής στην περίπτωση που υπάρχει επάρκεια, περιέχουν τα στοιχεία του δελτίου παραγγελίας των τμημάτων εκμετάλλευσης. Οι καρτέλες 5 Κυριαζόπουλος Παν «Διοίκηση Logistics» Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1999

19 αποθήκης παρακολουθούν τις ποσότητες που εισάγονται, τις ποσότητες που εξάγονται και το υπόλοιπο που παραμένει στην αποθήκη κατά είδος (σχήμα ). Ξενοδοχείο «X» Απόθεμα ασφαλείας ΚΑΡΤΕΛΑ (π.χ. Καφές φίλτρου) Μονάδα μέτρησης κιβώτιο 10Kg α/α Ημερομηνία Εισαγωγή Εξαγωγή Υπόλοιπο Παρατηρήσεις 1 2 1/1/20.. 3/1/ Μπαρ Σχήμα... Καρτέλα ειδών αποθήκης Στο παραπάνω παράδειγμα του σχήματος, περιγράφονται οι εξής πράξεις. Στην 1 η 1 ου εισάγονται 100 κιβώτια καφέ, οπότε το υπόλοιπο είναι 100 κιβ. Στις 3/1 ου γίνεται εξαγωγή 5 κιβωτίων στο μπαρ, οπότε μένει υπόλοιπο 95 κιβωτίων και στη στήλη παρατηρήσεων αναγράφεται το τμήμα που παρέλαβε τα 5 κιβώτια, δηλαδή μπαρ. Η ποσότητα του υπολοίπου παρουσιάζει την ποσότητα που είναι διαθέσιμη στην αποθήκη. Απογραφές Απογραφή είναι η διαδικασία καταμέτρησης των αποθηκευμένων ειδών. Οι ποσότητες αυτών πρέπει να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες στη στήλη «υπόλοιπο» των καρτελών. Οι απογραφές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε πρώτη του μηνός. Αλλά σε διάφορες περιπτώσεις, το τμήμα ελέγχου διενεργεί έκτακτες απογραφές, για να διαπιστώσει την πιστότητα του διαχειριστικού συστήματος του τμήματος προμηθειών, αλλά και την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας. Αν στη διαφορά ανάμεσα σε δύο απογραφές προστεθούν οι εισαχθείσες ποσότητες, υπολογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων που παραδόθηκαν στα τμήματα, ώστε να υπολογιστεί το κόστος των αναλισκόμενων πρώτων υλών. Για παράδειγμα, αναφορικά με τον στιγμιαίο καφέ, έστω ότι ισχύουν τα εξής: ~ Αρχική απογραφή (ΑΑ) 1 ης 6 ου 40 κιλά ~ Τελική απογραφή (ΤΑ) 1 ης 7 ου 30 κιλά ~ Αγορασθείσες ποσότητες (ΑΠ) 200 κιλά ~ Παραδοθείσες ποσότητες (ΠΠ) = ΑΑ ΤΑ + ΠΠ = = 210 κιλά Η απογραφή διευκολύνεται ιδιαίτερα όταν τα διάφορα προϊόντα βρίσκονται πάντα σε συγκεκριμένες θέσεις και όταν εφαρμόζεται σύστημα γραμμικής κωδικοποίησης (bar coding).

20 Υπολογισμός ύψους των αποθεμάτων Ο υπολογισμός του ύψους των αποθεμάτων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος που προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα για το επίπεδο αποθεμάτων είναι οι κυλιόμενες αθροίσεις, όπου παρακολουθούνται οι αναπροσαρμογές του δείκτη αποθεμάτων σε σχέση με τις διανομές κάθε είδους. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: Αξία αποθεμάτων είδους Α την εβδομάδα Χ Μέση αξία ημερησίων διανομών του είδους Α την εβδομάδα Χ (διανομές εβδομάδας:7) Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσων ημερών απόθεμα διατηρεί το ξενοδοχείο για ένα είδος τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Ο δείκτης αυτός μπορεί να αναπροσαρμόζεται καθημερινά. Την όγδοη για παράδειγμα ημέρα, μπορεί να αφαιρείται η αξία διανομών που έγιναν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας και να προστίθεται η αξία αγορών της όγδοης ημέρας, ώστε να διαμορφώνεται μία νέα εβδομάδα. Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει εύκολα και αυτόματα με τη βοήθεια ενός Η/Υ για όλα τα είδη, ώστε ο υπεύθυνος προμηθειών να γνωρίζει πόσων ημερών αποθέματα διατηρεί στις αποθήκες του. Στην περίπτωση που ο δείκτης είναι υψηλός, ο υπεύθυνος προμηθειών ελέγχει τη δυνατότητα αύξησης της συχνότητας παραγγελιών, μείωσης της ποσότητας και μείωσης του αποθέματος ασφαλείας. Χρήσιμοι δείκτες είναι επίσης ο δείκτης αγορών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις συγκεκριμένης περιόδου, όπως και ο δείκτης διανομών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις. Απόθεμα ασφαλείας Ανάλογα με το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και το βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την επιχείρηση, το ξενοδοχείο οφείλει να διατηρεί ένα απόθεμα ασφαλείας. Το απόθεμα αυτό έχει σκοπό να εξασφαλίσει το ξενοδοχείο από τον κίνδυνο να δημιουργηθεί έλλειψη σε ορισμένα είδη. Το απόθεμα ασφαλείας αυξάνει την ποσότητα των παραγγελομένων ειδών. Έτσι στην περίπτωση που το ξενοδοχείο παραλαμβάνει κρέας δύο φορές κάθε μήνα, ο υπεύθυνος προμηθειών παραγγέλλει τις ποσότητες που θεωρεί ότι θα καλύψουν τη ζήτηση του δεκαπενθήμερου, συν το απόθεμα ασφαλείας. Τα είδη που αποθηκεύονται μπορούν να ενταχθούν σε τρεις ομάδες: Μοναδικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που δεν υποκαθίστανται με άλλα. Τέτοια προϊόντα είναι όλες σχεδόν οι μάρκες αλκοολούχων ποτών, διότι εάν ένας πελάτης ζητήσει στο μπαρ ουίσκι Balladines, θα ενοχληθεί όταν ο μπάρμαν του δηλώσει ότι είναι διαθέσιμο μόνο ουίσκι J&B, το γάλα, το ψωμί και πολλά ακόμη. Προϊόντα μειονεκτικής υποκατάστασης, δηλαδή προϊόντα τα οποία όταν υποκαθίστανται από άλλα, επηρεάζεται αρνητικά το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών. Έτσι αν για παράδειγμα δεν σερβιριστεί γαλοπούλα όπως ανακοινώνεται στο menu αλλά κοτόπουλο, η αλλαγή θα ενοχλήσει ένα ποσοστό της πελατείας. Προϊόντα που εύκολα υποκαθίστανται, όπως γαρνιτούρες ή λαχανικά. Είναι εμφανές ότι για την πρώτη ομάδα προϊόντων πρέπει να διατηρείται υψηλό απόθεμα ασφαλείας, για τη δεύτερη μικρότερο και για την τρίτη ακόμη πιο μικρό.

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων

10/6/2014. Σύστημα αποθήκευσης. Το σύστημα αποθήκευσης ορίζεται με την επιλογή της μεθόδου στοίβαξης και των ανυψωτικών μηχανημάτων Τι είναι η αποθήκη? Αποθήκη είναι ο χώρος της επιχείρησης από τον οποίο περνούν και φυλάσσονται, προσωρινά, τα προϊόντα που αποκτά ή πωλεί ή επεξεργάζεται η επιχείρηση. Στρατηγική Σοβαρότητα Σκέψη Προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.2 Θέμα 1 ο σελ.3 Θέμα 2 ο σελ.5 Θέμα 3 ο σελ.7 Θέμα 4 ο σελ.8 Επίλογος...σελ.9 Βιβλιογραφία..σελ.10 1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΒΑΝΗΣ ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΤΣΙΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές

Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3. Τι Είναι Απόθεμα Σε βιομηχανικό περιβάλλον η αποθεματοποίηση γίνεται στις εξής μορφές. Απόθεμα Α, Β υλών και υλικών συσκευασίας: Είναι το απόθεμα των υλικών που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μπαλκούρα Τρικάλων Ταχ. Κώδικας : 42100 Πληροφορίες : Γ. Ψωφάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 2 Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α Κατηγορία Ειδών (CPV) SAP Μονάδας Μέτρησης Σχόλια 40000953 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 1 Κατεψυγμένα λαχανικά (15331170-9) 40000245 40000249 κιλό ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223)

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223) ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(LOGISTICS) ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής. Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Σειρά Διαλέξεων μαθήματος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η & 6 η -Ευέλικτη εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA. Με την ευγενική χορηγία της

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA. Με την ευγενική χορηγία της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA Με την ευγενική χορηγία της ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ = ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Mηχανήματα για Πλυντήρια Αυτοκινήτων

Ειδικά Mηχανήματα για Πλυντήρια Αυτοκινήτων Ειδικά Mηχανήματα για Πλυντήρια Αυτοκινήτων μία πλήρης σειρά προϊόντων των πιο εξειδικευμένων κατασκευαστών CAR MAT CLEANER: Μηχανή καθαρισμού για πατάκια αυτοκινήτων Το CAR MAT CLEANER καθαρίζει γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ζόμπου Φώτης. Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων

Ζόμπου Φώτης. Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων Ζόμπου Φώτης Η επίδραση των μεθόδων στη συντήρηση των τροφίμων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται τις μεθόδους στη συντήρηση των τροφίμων. Τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το PrintJobOffers

Τι είναι το PrintJobOffers Τι είναι το PrintJobOffers To PrintJobOffers -ή PJO για συντομία- είναι ένας πρωτοποριακός μηχανισμός ζητήσεων / προσφορών με τη μέθοδο του κλειστού διαγωνισμού, διαθέτοντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα

Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων. Σήμερα Μια ματιά στο παρελθόν για να ατενίσουμε το μέλλον Αυτοκίνητα Τηλεοράσεις Έλεγχος δωματίων ξενοδοχείων 1970 1990 Σήμερα Το προνόμιο και το χάσμα Σήμερα τα κεντρικά συστήματα ελέγχου (Building Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΧΟΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΤΙΤΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 1) Η Αποθήκη που χρησιμοποιείται είναι Ιδιοκτήτη Ενοικιαζόμενη 2) Σε ποια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics Manager Διανέμοντας Προϊόντα Ψύξης με Περιορισμένο Shelf Life Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ βέλτιστου κόστους και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 Λευτέρης Κυρκούδης Demand Planning & Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα