Έφη Αβδελά Δήµητρα Βασιλειάδου, «Ιδιωτικός σύλλογος ή κρατικός φορέας; Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και οι µεταµορφώσεις της»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έφη Αβδελά Δήµητρα Βασιλειάδου, «Ιδιωτικός σύλλογος ή κρατικός φορέας; Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και οι µεταµορφώσεις της»"

Transcript

1 «Θαλής Μορφές δηµόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέµβασης και συλλογικές υποκειµενικότητες» Δ κοινό σεµινάριο των ΕΟ, Ρέθυµνο, 6-7 Ιουνίου 2014 Έφη Αβδελά Δήµητρα Βασιλειάδου, «Ιδιωτικός σύλλογος ή κρατικός φορέας; Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και οι µεταµορφώσεις της» (κείµενο υπό διαµόρφωση) Στην έρευνά µας εξετάζουµε τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) στις πρώτες δεκαετίες της δράσης τους. Οι ΕΠΑ αντιπροσωπεύουν µια ιδιότυπη και γι αυτό ενδιαφέρουσα περίπτωση συσσωµάτωσης που ενώ ξεκινά ως εθελοντική συλλογικότητα, όχι µόνο συνεργάζεται στενά µε το κράτος αλλά γίνεται µάλιστα κάποια στιγµή ΝΠΔΔ. Η πρώτη ΕΠΑ ιδρύεται στη δεκαετία του 20 και είναι ιδιωτικός σύλλογος. Το 1940 οι ΕΠΑ θεσπίζονται ως ΝΠΔΔ µε διορισµένο ΔΣ και εθελοντές επιµελητές ανηλίκων. Επιχορηγούνται µε µικρά ποσά από το κράτος, αλλά κυρίως χρηµατοδοτούν τις δραστηριότητές τους από χορηγίες ιδιωτών και έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, ενίοτε και από τα βασιλικά ιδρύµατα. Οι ΕΠΑ δρουν εξίσου ως µοχλός του νεοσύστατου µηχανισµού δικαιοσύνης ανηλίκων µέχρι τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων το 1954 όσο και ως ιδιωτικός προνοιακός φορέας µε δράση εθελοντών. Την περίοδο που εξετάζουµε η δηµόσια δράση τους αποτυπώνει τόσο τις κοινωνικές φοβίες της εποχής όσο και την εντατικοποίηση της κοινωνικής διαφοροποίησης και ιεραρχίας. Φαίνεται ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 60 οι περισσότερες έχουν περιορισµένη δράση ή αδρανούν. Καταργήθηκαν µε νόµο στα τέλη του Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν την ιστορία των ΕΠΑ και σε αυτά θα σταθούµε σε όσα ακολουθούν: αφενός οι αλλεπάλληλες µεταµορφώσεις των σχετικών συλλογικοτήτων στο χρόνο ως προς τη θεσµική τους υπόσταση και αφετέρου οι στενές σχέσεις τους µε το κράτος, η ρητή αµφισηµία της σχέσης αυτής και ο καθοριστικός ρόλος συγκεκριµένων υποκειµένων και πρακτικών στη διαµόρφωσή της. Εντέλει θα θίξουµε τις συνέπειες που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά για το είδος της κοινωνικότητας που παράγεται. Εστιάζοντας εδώ στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (ΕΠΑ-Α), θα προσεγγίσουµε τα ζητήµατα αυτά σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος θα 1

2 παρακολουθήσουµε πώς η συλλογικότητα που εξετάζουµε µεταµορφώνεται στο χρόνο αλλάζοντας τόσο όνοµα όσο και θεσµική υπόσταση. Στη συνέχεια θα αναδείξουµε το ρόλο που παίζουν συγκεκριµένα στελέχη της ΕΠΑ, είτε ως ενοποιητικό νήµα πίσω από τις διαδοχικές µορφές της είτε ως πόλοι εξουσίας στο εσωτερικό της. Θα δούµε πώς οι αλλεπάλληλες αλλαγές στην ιδιότητα συγκεκριµένων προσώπων που συµµετέχουν σε αυτήν ενεργά σε διάστηµα τριάντα τουλάχιστον χρόνων µαρτυρούν τις µεταβαλλόµενες σχέσεις των προσώπων αυτών µεταξύ τους, µε το αντικείµενο της φροντίδας τους (τους «παραστρατηµένους» ανήλικους) και µε το κράτος στις πολλαπλές εκδοχές του. Υποστηρίζουµε καταρχάς ότι πρόκειται για ιεραρχικές σχέσεις που διαµορφώνουν εκδοχές κάθετης κοινωνικότητας σε πολλαπλά επίπεδα (ως προς τη συλλογικότητα και το αντικείµενό της, στο εσωτερικό της, ως προς τη σχέση της µε το «κράτος» ή/και τους εκάστοτε εκπροσώπους του κτλ.). Σε ένα τρίτο µέρος θα επιχειρήσουµε να ανασυγκροτήσουµε τι σήµαινε για τα εµπλεκόµενα υποκείµενα η συµµετοχή τους σε αυτή τη συλλογικότητα µέσα από τις ποικίλες θέσεις που είχαν σε αυτήν, αλλά και πώς αντιλαµβάνονταν τη σχέση τους µε το κράτος. Με αφετηρία τα πρακτικά του ΔΣ της ΕΠΑ Αθήνας, θα εξετάσουµε αφενός πώς νοηµατοδοτούσαν τα µέλη του τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητές της και αφετέρου τις απαντήσεις τους στο σχεδόν υπαρξιακό ερώτηµα που έρχεται και επανέρχεται: «Τι είναι η ΕΠΑ; Νοµικό πρόσωπο; Ηµι-κρατικός οργανισµός; Φιλανθρωπική οργάνωση;». Θα δείξουµε ότι η κυρίαρχη έννοια που τα ίδια τα υποκείµενα αποδίδουν στη δράση τους είναι «θυσία» και ότι οι σχέσεις που αναπτύσσουν τόσο στο εσωτερικό της συλλογικότητας όσο και έξω από αυτήν είναι ιεραρχικές και εξουσιαστικές. Ι. Η Γενική Εταιρεία Προστασίας Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας µαρτυρείται ότι συγκροτήθηκε το 1924 από «κυρίες» των γυναικείων σωµατείων µε στόχο να προωθήσει την ίδρυση «παιδικών δικαστηρίων» 1. Η ίδρυση αυτή αποτελεί την έκφραση ενός ευρύτερου φαινοµένου που αφορά τη διαµόρφωση ενός νέου πεδίου δηµόσιας κοινωνικότητας συλλογικών υποκειµένων, όπου η συµπόρευση ανάµεσα σε σοσιαλιστές, φεµινίστριες, νοµικούς, δικαστικούς, παιδαγωγούς και δηµόσιους 1 Η Γενική Εταιρεία εκδίδει µάλιστα και το περιοδικό Το Παιδί, στο οποίο δηµοσιεύουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε τα «παιδικά δικαστήρια». Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων. Έτος ιδρύσεως 1924, Έκθεσις του Διοικητικού Συµβουλίου δια το έτος 1938 υποβληθείσα εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μελών της 28 Μαρτίου 1939, Αθήνα 1939 (στο εξής ΕΠΑ, 1938). 2

3 υπαλλήλους σφυρηλατείται µε γνώµονα την επιστηµονική γνώση στο επίπεδο της δράσης. Αυτή η εκδοχή της δηµόσιας κοινωνικότητας φέρει τη σφραγίδα της εποχής της, την έντονη κοινωνική αντιπαράθεση και τα διαφοροποιηµένα πολιτικά υποκείµενα του µεσοπολέµου. Οι συζητήσεις για τα παιδικά δικαστήρια, οι πρώτες αποτυχηµένες απόπειρες θεσµοθέτησής τους και το γεγονός ότι η σχετική νοµοθεσία θεσπίζεται στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας Μεταξά, όλα αυτά συµβάλλουν στο να συγκροτηθεί νοµοθετικά ένα θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του µηχανισµού δικαιοσύνης ανηλίκων που παράγει κάποιες από τις µεταµορφώσεις που παρακολουθούµε εδώ. Πιο συγκεκριµένα, το 1931 η Γενική Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ) 2. Η ΕΠΑ θα παίξει ρόλο στη συζήτηση για τα παιδικά δικαστήρια που θα διεξαχθεί µε ένταση κατά τη δεκαετία του 30 και θα οδηγήσει σε έναν νόµο που δεν θα εφαρµοστεί ποτέ 3. Το ζήτηµα θα το αναλάβει το καθεστώς Μεταξά από νωρίς µε σειρά νοµοθετικών µέτρων. Σε ό,τι µας ενδιαφέρει εδώ, το 1937 θεσπίζεται νόµος που προβλέπει την ίδρυση Εταιρειών Προστασίας Αποφυλακιζοµένων (ΕΠΑπ) στις έδρες των Πρωτοδικείων και τη δυνατότητά τους να ιδρύουν τµήµατα προστασίας ανηλίκων 4. Σε αυτό το πλαίσιο ανατίθεται σε «Εφορεία Κυριών» της ΕΠΑ να συγκεντρώνει στοιχεία για τις υποθέσεις ανηλίκων που δικάζονταν στην ειδική δικάσιµο που έχει στο µεταξύ θεσπιστεί 5. Το κενό όµως θα καλυφθεί άµεσα την ίδια χρονιά, όταν, εφαρµόζοντας το νέο νόµο, ο (ιδιωτικός) Σύλλογος Προστασίας Κρατουµένων Γυναικών και Ανηλίκων θα µετονοµαστεί σε Εταιρία Προστασίας Αποφυλακιζοµένων (του Πρωτοδικείου), η οποία το 1940 δηµιουργεί Τµήµα ανηλίκων 6. 2 ΕΠΑ 1938, 8-9. Την ίδια χρονιά ιδρύεται επίσης ο Σύλλογος Προστασίας Κρατουµένων Γυναικών και Ανηλίκων, ο οποίος το 1938 θα µετονοµαστεί σε Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων (κρατουµένων). Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, φακ. 1942, 4273/38. 3 Βλ. Έφη Αβδελά, Νέοι εν κινδύνω. Επιτήρηση, αναµόρφωση και δικαιοσύνη ανηλίκων µετά τον πόλεµο, Πόλις, Αθήνα 2013, σ ΑΝ 869/ , «Περί ιδρύσεως Γενικής Εταιρείας Φυλακών και Προστατευτικών Εταιρειών αποφυλακιζοµένων, οργανώσεως Ποινικού Μητρώου και τροποποιήσεως διατάξεων περί Διοικήσεως Φυλακών και Σωφρονιστικού προσωπικού», ΦΕΚ 376, , και Διάταγµα , «περί ιδρύσεως και οργανώσεως των Προστατευτικών Εταιριών Αποφυλακιζοµένων». Ο νόµος είχε σκοπό «την µελέτην των ζητηµάτων των αφορώντων εις την πρόληψιν και καταστολήν του εγκλήµατος εν Ελλάδι», ενώ ρύθµιζε ζητήµατα που αφορούσαν τα αναµορφωτικά σχολεία Αθηνών και Σύρου. 5 Οι πιέσεις για εφαρµογή του νόµου δεν φαίνεται να είχαν πολιτικό χρωµατισµό. Στο µεταξύ, το 1936, δηµιουργείται στον Πειραιά µε ενέργειες του εισαγγελέα της πόλης, Π. Σπηλιώτη, η πρώτη «Αλητούπολη», το Πρότυπο Αναµορφωτικό Σχολείο Πειραιώς. Β. Θεοδώρου, «Επαιτεία και αλητεία στην Αθήνα και τον Πειραιά. Οι πρώτες απόπειρες αναµόρφωσης παραστρατηµένων παίδων (τέλη 19 ου αρχές 20ού αιώνα)», Πρακτικά Συνεδρίου Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19 ος -20ός αι.), Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 2000, Βλ. 1940, συνεδρίαση 2η, Πρακτικά Συνεδριάσεως Συµβουλίου ( ) [Τµήµατος Προστασίας Ανηλίκων Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζοµένων], στο εξής Πρακτικά

4 Τα δικαστήρια ανηλίκων θεσµοθετήθηκαν τελικά το 1939 και λίγους µήνες πριν τον πόλεµο αρχίζει να λειτουργεί το πρώτο δικαστήριο ανηλίκων στην Αθήνα. Θα κληθεί να το συνδράµει το Τµήµα ανηλίκων της Εταιρίας Προστασίας Αποφυλακιζοµένων και οι εθελοντές επιµελητές τους. Ταυτόχρονα όµως το 1940, µε τον ΑΝ 2724 για τη λειτουργία αναµορφωτικών καταστηµάτων για ανήλικους, θεσµοθετείται η ίδρυση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων ως ΝΠΔΣ στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου, µε συµβολική χρηµατοδότηση από το κράτος και απασχόληση εθελοντών. Ο νόµος ορίζει αναλυτικά τους όρους λειτουργίας των ΕΠΑ καθώς και τα προσόντα των µελών του ΔΣ, των µισθωτών και των εθελοντών που απασχολούντα στα διάφορα τµήµατά τους 7. Ο νόµος τίθεται σε εφαρµογή µέσα στην Κατοχή και έτσι το 1943 το Τµήµα ανηλίκων της ΕΠΑπ αλλάζει θεσµική υπόσταση, αυτονοµείται και µετονοµάζεται σε ΕΠΑ (του Πρωτοδικείου) 8. Ένα χρόνο µετά, το 1944, το παλαιότερο (µεσοπολεµικό) οµώνυµο σωµατείο µετονοµάζεται σε Σύλλογο Μερίµνης Ανηλίκων 9. Η δράση της ΕΠΑ-Α συνεχίστηκε έντονη και στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια , µολονότι µαρτυρείται ότι συχνά συναντούσε «την άγνοιαν της κοινής γνώµης, ενίοτε δε και την αντίδρασιν των αρχών» 10. Η Εταιρεία είχε τέσσερα τµήµατα: δικαστικής βοήθειας, αποκατάστασης απολυµένων, επίβλεψης και παρακολούθησης απολυµένων, και διαφώτισης. Εθελοντική εργασία παρείχαν νέοι και νέες δικηγόροι, που παρακολουθούσαν και διαλέξεις, ενώ υπήρχαν για πρώτη φορά και δύο έµµισθοι επιµελητές, γυναίκες δικηγόροι. Το 1947 η Εταιρεία ίδρυσε Σταθµό Ανηλίκων, όπου φιλοξενούνταν ανήλικα αγόρια που είχαν απολυθεί από το σωφρονιστήριο και το αναµορφωτήριο, ενώ έκανε ενέργειες για να αποκτήσει οικόπεδο για µόνιµη στέγαση του σταθµού. Παράλληλα κάλυπτε ανάγκες ένδυσης και υπόδησης σε απολυµένους ανήλικους, συνέτασσε «εκθέσεις παρακολουθήσεως» για τη µετέπειτα εξέλιξή τους και παρενέβαινε για να συµβιβάσει οικογενειακές υποθέσεις. Την Εταιρεία επιχορηγούσε συµβολικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε µικρά ποσά. Οι περισσότερες ανάγκες της καλύπτονταν από χορηγίες ιδιωτών, επενδύσεις κεφαλαίων και φιλανθρωπικές 7 ΑΝ 2724/1940, «περί οργανώσεως και λειτουργίας αναµορφωτικών καταστηµάτων ανηλίκων», ΦΕΚ 449, , σ Βλ. και «Αιτιολογική Έκθεσι επί του σχεδίου Αναγκαστικού Νόµου περί οργανώσεως και λειτουργίας αναµορφωτικών καταστηµάτων ανηλίκων», ΦΕΚ 449, , Κανονιστικό Διάταγµα , «περί οργανώσεως και λειτουργίας Εταιρειών προστασίας ανηλίκων», ΦΕΚ 239, , σ , το οποίο υλοποιεί το άρθρο 12 του 2724/40 για την ίδρυση Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων στις έδρες των Πρωτοδικείων, που συντίθενται από Τµήµατα. Βλ. επίσης 1943, Συνεδρίαση 11η, Πρακτικά Αρχείο Πρωτοδικείο Αθηνών, φακ. 1944, 740/ Αγλαϊα Τρωιάνου-Λουλά, Η Υπηρεσία Επιµελητών των Δικαστηρίων Ανηλίκων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή , 22. 4

5 εκδηλώσεις. Πάντως στη λογοδοσία στηλιτεύεται η «άρνησι[ς] των περισσοτέρων µας εδώ πλουσίων και ευπόρων που αρνούνται πολλάκις εις τον εισπράκτορα της εταιρίας µας να προσφέρουν την ασήµαντον ετήσιαν συνδροµήν των προς την Εταιρίαν εκ χιλιάδων δραχµάν δι ένα τέτοιο σηµαντικώτατον έργον που τους ιδίους αύριον θα περιφρουρήση» 11. Τα στελέχη της, κυρίες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας, βρίσκονται σε επικοινωνία µε το παλάτι και µαθαίνουν από την ίδια τη Φρειδερίκη την ίδρυση του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος, που υπόσχεται να συµπεριλάβει και τη µέριµνα των αποφυλακιζόµενων ανήλικων 12. Μετά τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων το 1954 και ιδίως όταν αυτή γίνεται έµµισθη, από το 1958, οι ΕΠΑ χάνουν µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων τους. Όπως δείχνει το αρχειακό υλικό για την ΕΠΑ-Α που διαθέτουµε, οι δραστηριότητές της περιστρέφονται στο εξής σε άλλες δραστηριότητες, κυρίως τη συγκέντρωση χρηµάτων, τη φροντίδα της Στέγης Ανηλίκων και την ίδρυση και λειτουργία του Φροντιστηρίου Κοινωνικής Προνοίας 13. ΙΙ Δεν µπορούµε να αναλύσουµε εδώ διεξοδικά τις παραπάνω µεταµορφώσεις. Να µείνουµε µόνο στην παρατήρηση ότι δεν συνδέονται µόνο µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της δικαιοσύνης ανηλίκων, αλλά επίσης και ενδεχοµένως κυρίως µε άτοµα που πρωτοστατούν διαχρονικά στη δράση των συγκεκριµένων συλλογικοτήτων. Για παράδειγµα, συνδετικοί κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα µεταµορφώσεων είναι άτοµα που παρακολουθούµε τη δράση τους από τις αρχές της δεκαετίας του 30. Ενδεικτικά: Η Ευανθία Γκινοπούλου, µεσοπολεµικό στέλεχος του µεσοπολεµικού σωµατείου ΕΠΑ (καθώς και του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας) και πρώτη πρόεδρος της ΕΠΑ του Πρωτοδικείου του , ο Ιωάννης Βεργόπουλος, στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης µε διαδοχικές ιδιότητες στο σωµατείο, ο νοµικός Ιωάννης Ζαγκαρόλας, επίσης στέλεχος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Άννα Αλευρά, πρόεδρος της ΕΠΑ µετά την Γκινοπούλου και στέλεχος 11 Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Δικαστικόν Μέγαρον Αρσάκειον Ειρηνοδικείον, Λογοδοσίαι «της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών» , , Αθήνα 1948 [στο εξής ΕΠΑ ] και Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Δικαστικόν Μέγαρον Αρσάκειον Ειρηνοδικείον, Λογοδοσίαι της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών , Αθήνα 1948 [στο εξής ΕΠΑ ]. [και Πρακτικά] 12 Στο ίδιο, 23-26, το παράθεµα, 23. Βλ , Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών [στο εξής Πρακτικά ]. 13 Βλ. ενδεικτικά, Βιβλίον Πρακτικών Διοικητικού Συµβουλίου ΕΠΑ Αθηνών , Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών. 14 Για την Ευανθία Γκινοπούλου, βλ. Έ Αβδελά, Νέοι εν κινδύνω, ό.π. 5

6 επίσης του Λυκείου Ελληνίδων, και αρκετοί άλλοι. Από το 1940 µέχρι το 1970, στα τριάντα χρόνια για τα οποία διαθέτουµε αρχειακό υλικό, βλέπουµε τα πρόσωπα αυτά να δραστηριοποιούνται στις στελεχικές θέσεις της ΕΠΑ της Αθήνας παράλληλα µε άλλες δραστηριότητές τους, επαγγελµατικές ή κοινωνικές, γυναίκες που συνδέονται µε τον πολιτικό κόσµο ή άντρες που προέρχονται από τη δικαστική εξουσία ή τη διοίκηση και µάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης 15. Στις µελλοντικές προθέσεις µας είναι να χαρτογραφήσουµε τη δράση τους και έξω από την ΕΠΑ-Α. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες θεσµικές µορφές της ΕΠΑ-Α, τις οποίες υπαγορεύει από το 1937 και µετά η νοµοθετική συγκρότηση του µηχανισµού δικαιοσύνης ανηλίκων, µετασχηµατίζουν σηµαντικά το προπολεµικό πεδίο κοινωνικότητας στο οποίο αναφερθήκαµε παραπάνω, µολονότι συχνά εµπλέκονται τα ίδια πρόσωπα. Καταρχάς είναι εντονότερη και σαφέστερη η υπαγωγή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού αυτό διορίζει κάθε χρόνο το ΔΣ της ΕΠΑ-Α. Ωστόσο είναι προφανές ότι ο συγκεκριµένος διορισµός γίνεται σε απόλυτη συνεννόηση τόσο µε τον/την εκάστοτε πρόεδρο της ΕΠΑ-Α όσο και µε εκείνα τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συµµετέχουν σταθερά µε ιδιότητες που αλλάζουν. Χαρακτηριστική περίπτωση, ο Ιωάννης Βεργόπουλος, δικηγόρος, στέλεχος αρχικά του Υπουργείου, µέλος του ΔΣ του Τµήµατος Ανηλίκων της Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζοµένων, αργότερα τµηµατάρχης του Υπουργείου, άρα σε θέση ασύµβατη µε το ΔΣ, αλλά που δεν του απαγορεύει να συµµετέχει στις συνεδριάσεις του υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να κατευθύνει σε µεγάλο βαθµό τις αποφάσεις του, αργότερα (µετά τη συνταξιοδότησή του;) πάλι µέλος του ΔΣ. Φαίνεται µάλιστα ότι οι αλλαγές στο ΔΣ, που συµβαίνουν µε κάθε ετήσιο διορισµό και συνεπάγονται συχνά την αποµάκρυνση στελεχών του µε σηµαντική δράση, γίνονται είτε µε στόχο να εξασφαλιστεί η ισχύς της προέδρου (ή/και του στελέχους του Υπουργείου που χρησιµοποιεί την Εταιρεία ως πολιτικό µοχλό πίεσης) είτε επειδή άλλαξε η κυβερνητική σύνθεση. Αρκετά σχετικά παραδείγµατα εντοπίζονται στο αρχειακό µας υλικό 16. Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις των µελών του ΔΣ µεταξύ τους, ανάλογα µε την ιδιότητα, το φύλο τους και το ζήτηµα που συζητιέται κάθε φορά, έχουν ιδιαίτερο 15 Β Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών ( ), Βιβλίον Πρακτικών ΔΣ ΕΠΑ Αθηνών , Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων του ΔΣ., περίοδος , Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ Τµήµατος Εταιρ. Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών ( ), Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ Τµήµατος Κυριών της ΕΠΑ-Α ( ), Πρακτικά Συνεδριάσεων µελών Νοµικού Τµήµατος ( ) και Πρακτικά συνεδριάσεων µελών Νοµικού Τµήµατος ( ). 16 Ενδεικτικά βλ. Πρακτικά , και Πρακτικά ,

7 ενδιαφέρον, αλλά δεν µπορούµε να επεκταθούµε εδώ στα χαρακτηριστικά τους. Κοντολογίς, πρόκειται στο εξής για ιεραρχική κοινωνικότητα, η οποία καθόλου δεν στηρίζεται σε επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη, αλλά µάλλον από νοµικά και φιλανθρωπικά ιδιώµατα. ΙΙΙ Τα πρακτικά µαρτυρούν ότι τα στελέχη της ΕΠΑ νοηµατοδοτούν τη δράση τους µε σταθερό τρόπο στο χρόνο. Σε αντίθεση µε τις µεσοπολεµικές νοηµατοδοτήσεις, όπου κυριαρχούσε η σύζευξη ανάµεσα στις (χριστιανικές) αξίες της ανιδιοτελώς προσφερόµενης «αγάπης» 17 και της «σωτηρίας», τώρα η δράση εντάσσεται περισσότερο σε ένα (εξίσου χριστιανικό) σύµπλοκο «θυσίας» και «σωτηρίας». Ενώ παλιά τα στελέχη και τα µέλη της ΕΠΑ πρόσφεραν στα «παραστρατηµένα» παιδιά την αγάπη τους και µε αυτή τα «έσωζαν», τώρα «θυσιάζονται» για να «σωθούν» εκείνα. Στα λεγόµενά τους χαρακτηρίζουν συχνά το έργο τους «θυσία», «κοπιώδη εθελοντική εργασία» 18, «συστηµατική και σκληρά εργασία, παρεχοµένη ανιδιοτελώς χάριν κοινωφελών σκοπών» και «ωραίο[ν] αγών[α] για την σωτηρίαν του παιδιού» 19, «δύσκολη και µεγάλη αποστολή» 20. Έτσι µοιάζει η «αγάπη» που προσφέρουν όσοι δίνουν το χρόνο και την ψυχή τους για να προστατεύσουν «παραστρατηµένα» ανήλικα, δηλαδή παιδιά που δεν διαθέτουν τη θεωρούµενη ως φυσική γονεϊκή «προστασία», να µην είναι απλώς ανιδιοτελής, αλλά να γίνεται µια µορφή θυσίας, να παρουσιάζεται σαν να έχει κόστος γι αυτούς που την προσφέρουν. Η «θυσία» αυτή και η «αγάπη» που τη συνοδεύει παρουσιάζονται σαν να προσφέρονται εξίσου από όλους και όλες, µε τρόπο που φαινοµενικά τους εξισώνει. Ωστόσο η πρόεδρος, τα µέλη του ΔΣ και οι επιµελητές και επιµελήτριες της ΕΑΠ-Α συνδέονται µε σχέσεις ιεραρχίας, εντέλει εξουσίας, που δεν αναφέρονται ποτέ ρητά, 17 Για την ανιδιοτελή αγάπη, τις συνδηλώσεις της και τις µορφές κοινωνικότητας µε τις οποίες συνδέεται σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και σε διαφορετικά συµφραζόµενα, βλ. Κατερίνα Ροζάκου, «Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισµικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας µε πρόσφυγες», Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Αθήνα 2007 και Δήµητρα Βασιλειάδου, «Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει : από τη χριστιανική ηθική στη συναισθηµατική κοινότητα της οικογένειας (τέλη 19ου αρχές 20ού αιώνα)», ανακοίνωση στην Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού/Μνήµων, 27 Νοεµβρίου Επίσης, Βάσω Θεοδώρου, «Ερµηνευτικές προσεγγίσεις της φιλανθρωπίας. Από τον κοινωνικό έλεγχο στην αµοιβαιότητα», Μνήµων 25 (2003): Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, Δικαστικόν Μέγαρον Αρσάκειον Ειρηνοδικείον, Λογοδοσίαι της «Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών» , Αθήνα 1948 στο εξής ΕΠΑΑ Στο ίδιο, 10-11, Ιάκωβος Ζαγκαρόλας, Υφηγητής Ποινικού Δικαίου, Τµηµατάρχης Ποινικών υποθέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης. 20 Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Πρακτικά Συνεδρίου Προστασίας Παιδιού, Αθήνα 1946, επιµ. Κωνστ. Μουτούσης Θεοδ. Μπαλούρδας, Αθήνα 1947,

8 ενώ προσκοµίζουν πολύ διαφορετικά «οφέλη» από τη δράση τους σε αυτήν: άλλοι/ες κύρος και εξουσία, άλλοι/ες εµπειρία δυνητικά χρήσιµη επαγγελµατικά, άλλοι/ες βιοπορισµό, έστω και πενιχρό. Για παράδειγµα, η Ευανθία Γκινοπούλου εξηγεί στους νέους επιµελητές το 1943 οι περισσότεροι από τους οποίους είναι εθελοντές- ότι «το έργον της Εταιρίας είναι δυσκολώτατον και µεγάλης κοινωνικής σηµασίας, γι αυτό [ ] χρειάζεται µεγάλος αλτρουϊσµός, εξαιρετικός ζήλος και ψυχική δύναµις και ο απαραίτητος κυρίως χρόνος. [ ] θα χρειασθή ακόµη αγάπη πολύ και συµπόνια, που θα τους δώση [στα παραστρατηµένα παιδιά] την πραγµατικήν προστασία και θα τα σώση από το κοινωνικό κατρακύλισµα, αγάπη» 21. Μέσα στην Κατοχή, οι νέοι αυτοί επιµελητές χρειαζόταν βέβαια συχνά να διασχίζουν την Αθήνα µε τα πόδια για να επισκεφθούν τα ιδρύµατα στα οποία βρίσκονταν τα παιδιά, ωστόσο η ιδιότητά τους τούς εξασφάλιζε τη συµµετοχή τους στα συσσίτια του Υπουργείου. Έτσι θεωρούµε ότι η έµφαση στη «θυσία» νοµιµοποιούσε την κάθετη κοινωνικότητα και τις ιεραρχικές σχέσεις στο εσωτερικό του σωµατείου, τις οποίες υπαγόρευαν η σύλληψη, η συγκρότηση και η λειτουργία του. Αν τα στελέχη της ΕΠΑ νοηµατοδοτούν µε παρόµοιο τρόπο τη δράση τους, ωστόσο φαίνεται ότι δεν συµφωνούν όλα ως προς το χαρακτήρα της συλλογικότητας στην οποία συµµετέχουν και εποµένως ως προς το επίπεδο αυτονοµίας που αυτοδίκαια έχουν σε σχέση µε το «Υπουργείο», δηλαδή το κράτος. Αναφερόµαστε στις διαφορετικές εννοιολογήσεις του «κράτους» που συναντάµε µεταξύ των στελεχών της ΕΠΑ, ανάλογα µε την ιδιότητα, τη θέση και το φύλο του καθενός και της καθεµιάς. Αν δεχτούµε τις σύγχρονες προσεγγίσεις που τονίζουν τη ρευστοποίηση των ορίων ανάµεσα στο «κράτος» και το «µη κράτος» και την πολιτισµική συγκρότησή τους ανάλογα µε την εκάστοτε ιστορική συγκυρία, έχει σηµασία να προσδιορίσει κανείς στο συγκεκριµένο παράδειγµα πώς εννοιολογείται η σχέση µε το «κράτος» στην καθηµερινή πρακτική της συλλογικότητας και στις σχέσεις της µε τους φορείς του, και πώς αυτό επιδρά στο είδος της δηµόσιας κοινωνικότητας που αναπτύσσει 22. Στα επίσηµα κείµενά της η ΕΠΑ-Α αυτοπροσδιορίζεται ως «Οργανισµ[ός] εις τον οποίον συνεργάζονται το Κράτος και η Κοινωνία» 23. Ο ορισµός αυτός δεν µοιάζει να 21 Πρακτικά , Το 1951 το ΔΣ της εταιρείας θα προτείνει στην Ακαδηµία Αθηνών να απονείµει το «έπαθλον Αρετής και Αυτοθυσίας» στην ίδια την Γκινοπούλου, «ως επιβράβευσιν µεγίστων υπηρεσιών, µόχθων και θυσιών εµπνεοµένων από τας λαµπροτέρας Ηθικάς αξίας και παλλοµένην από την βαθείαν πίστην προς την υπερτάτην Αρετήν», Πρακτικά , Βλ. Aradhana Sharma Akhil Gupta, Introduction: Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization, στο Aradhana Sharma Akhil Gupta (επιµ.), The Anthropology of the State. A Reader, Blackwell, Οξφόρδη 2006, ΕΠΑ Κέρκυρας, , Ενηµερωτικόν Δελτίον Νο1, 1970, 3. 8

9 συνοµιλεί µε τα τα νοµικά κείµενα που ορίζουν τη λειτουργία και το χαρακτήρα της Εταιρείας. Εντοπίζεται δηλαδή εδώ ένα σοβαρό περιθώριο αµφισηµίας ανάµεσα στην ΕΠΑ ως θεσµικά προσδιορισµένο συλλογικό υποκείµενο και στην ΕΠΑ όπως νοηµατοδοτείται από τα υποκείµενα που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Οι διαφωνίες περιστρέφονται γύρω από το θεσµικό καθεστώς της Εταιρείας: είναι κρατικός, ηµικρατικός ή ιδιωτικός φορέας; Οι σχετικές συζητήσεις ξεκινούν ήδη από το 1943, αµέσως µετά τη θεσµική αυτονόµηση της ΕΠΑ-Α. Αρκετά µέλη του ΔΣ διατυπώνουν την κριτική ότι το Υπουργείο νοµοθετεί για το σωµατείο χωρίς να ζητά τη γνώµη τους 24, ότι δεν εκτιµά επαρκώς το έργο τους 25 κτλ. Χαρακτηριστική είναι η κρίση που ξεσπά τους πρώτους µήνες λειτουργίας της νεοσύστατης ΕΠΑ του Πρωτοδικείου Αθηνών, το 1943, και αφορά τον Εσωτερικό της Κανονισµό. Το Υπουργείο απέρριψε το σχέδιο που είχε εκπονήσει το ΔΣ και έστειλε άλλο δικό του, το οποίο το ΔΣ καλείται να αποδεχθεί. Η συζήτηση που ακολουθεί αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΕΠΑ, τη δικαιοδοσία του Υπουργείου στη συγκρότηση και το έργο της, εντέλει την ιδιότητά της. Μολονότι η συλλογικότητα ιδρύθηκε σε εφαρµογή νοµοθετικού διατάγµατος, οι δικαιοδοσίες της και η αυτονοµία της µοιάζουν από τις συζητήσεις να µην είναι προφανείς. Τα µέλη θα διχαστούν στις απαντήσεις στο ερώτηµα αν η εταιρεία είναι ή όχι «ηµικρατικός οργανισµός» και ποιες είναι οι τυπικές σχέσεις της µε το ΥΔ, αν έχει ή όχι «νοµική προσωπικότητα» ή «η φύσις της Εταιρείας και η Κοινωνική της αποστολή αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί αυθυποστάτου Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου» και εποµένως δεν υπόκειται παρά µόνο στον έλεγχο του νόµου 26. Το ζήτηµα θα λυθεί µε διαπραγµάτευση, η διαφωνία θα ονοµαστεί «παρεξήγηση» και θα επικρατήσει η λύση του Υπουργείου µε µικρές παραχωρήσεις. Διαµεσολαβητής και ρυθµιστικός παράγοντας, η πρόεδρος, σύµφωνα µε την οποία απαιτείται άµεση λύση γιατί «µε την παράτασιν των ατελευτήτων συζητήσεων [ ], επί των λεπτοµερειών του γράµµατος του νόµου [ ] µας διαφεύγει η κυρία ουσία του έργου, που µας έφερε εδώ και απασχολούµεθα τόσοι άνθρωποι». Νέες ζωηρές διαφωνίες καθώς πολλοί ζητούν αλλαγές στον εσωτερικό κανονισµό του υπουργείου. Στη σχετική ψηφοφορία θα επικρατήσει η θέση της προέδρου 27. Οι αλλαγές θα γίνουν δεκτές από το Υπουργείο, 24 Πρακτικά , Πρακτικά , Πρακτικά , , , Πρακτικά ,

10 αλλά δύο µέλη του ΔΣ θα θεωρήσουν τις παρεµβάσεις του παράνοµες και θα υποβάλλουν (προσωρινά) την παραίτησή τους 28. Η συγκεκριµένη αντιπαράθεση δεν είναι η µοναδική διχογνωµία γύρω από τον χαρακτήρα της σχέσης ανάµεσα στην ΕΠΑ-Α και το «κράτος» στις διάφορες µορφές του 29. Πάντως οι σχετικές συζητήσεις θα σφυρηλατήσουν τη συλλογική υποκειµενικότητα που διαµορφώνουν τα στελέχη της Εταιρείας στις προς τα έξω σχέσεις τους. Σε ένα άλλο επίπεδο, ένα ερώτηµα το οποίος δεν έχουµε ακόµη απαντήσει είναι τα διαφορετικά πρόσωπα αυτής της συλλογικότητας, ανάλογα µε τις διαφορετικές κατηγορίες υποκειµένων που τη συνθέτουν και τη διαφορετική θέση στην οποία βρίσκονται στελέχη, εθελοντές και ανήλικοι «προστατευόµενοι». Για να µείνουµε εδώ στα στελέχη, είναι κρίσιµο να καταλάβουµε γιατί τόσοι άνθρωποι ασχολούνται επί τόσο µακρύ διάστηµα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Τι προσδοκούν, άντρες και γυναίκες στις πολλαπλές τους ιδιότητες στο εσωτερικό της συγκεκριµένης συλλογικότητας; Τι υποκειµενικότητες συγκροτούν µέσα από τη δράση τους και τι τύπου κοινωνικότητα παράγουν; Μοιάζει πράγµατι να καταναλώνουν πολύ χρόνο σε αντίξοες συχνά συνθήκες. Τα πρακτικά καταγράφουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων χρονοβόρων και κοπιαστικών, που συχνά δεν έχουν καµία σχέση µε τα υποκείµενα της προσφοράς τους, τα «παραστρατηµένα» ανήλικα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η κοινωνικότητα που συγκροτείται στην ΕΠΑ είναι πολύ µακριά τόσο από την ανδρική αστική κοινωνική πρακτική του adda της Βεγγάλης, στην οποία κυριαρχεί η ευχαρίστηση της συνύπαρξης και της συζήτησης, όσο και από την «πυρακτωµένη κοινωνικότητα» των θρησκευτικών συναθροίσεων στην επαρχία της Κίνας 30. Η κοινωνικότητα που παράγεται στην ΕΠΑ-Α είναι κάθετη, ιεραρχική, ενίοτε ενθουσιώδης, κάποτε ανταγωνιστική, ακόµη και βλοσυρή. Οι συλλογικές υποκειµενικότητες που παράγει αναγνωρίζονται περισσότερο στο άχθος της θυσίας παρά στην ευχαρίστηση της συνύπαρξης, µολονότι κι αυτή διαφαίνεται κάποιες φορές κάτω από τις γραµµές. Αλλά εδώ χρειάζεται ακόµη περισσότερη έρευνα. 28 Πρακτικά , Ανάλογης έντασης διχογνωµίες παρουσιάστηκαν το 1962 κατά τις συζητήσεις για τη σύνταξη του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών (αργότερα Σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας). Και σ αυτήν την περίπτωση το ΔΣ, και παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις του, θα αποδεχθεί τελικά τις τροποποιήσεις που ζητά το ΥΔ µέσω του εκπροσώπου του Ι. Βεργόπουλου, Πρακτικά , , , Dipesh Chakrabarty, Adda: A History of Sociality, στο βιβλίο του Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Πρίνστον 2000, Adam Yuet Chau, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, Stanford University Press, Στάνφορντ 2006, κεφ. 8: Red-Hot Sociality,

11 11

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ενότητα Β Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 1. Οι Εθελοντικοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και η Εθελοντική Συµµετοχή στην Ελλάδα 1.1 Μία ιαχρονική Παρουσίαση Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου

Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Γράφει η κα.ευτυχία Γ. Μανιάκη-Επιμελήτρια Ανηλίκων Αγρινίου Στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου και υπό την «σκέπη» του Δικαστηρίου Ανηλίκων λειτουργούν οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, οι οποίες υπάγονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των

Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των Πρωτοφανής στην ιστορία του τόπου η μη εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΕΦΚΑ. επιστολή της ΓΣΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union 1 Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι δικαίωμα σου! Τα παιδιά, οι νέοι όπως και οι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα της παροχής συμβουλών και το δικαίωμα του να εισακούονται σε διαδικασίες που τους αφορούν. Πρώτα όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

&

& www.emfasisfoundation.org 2104066140 & 6946617113 info@emfasisfoundation.org ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EMFASIS 3 ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. 6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EMFASIS... 15 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/468/23-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια 7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), παρέδωσε τις αποµακρυσµένες πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Ε Ι Α Γ Ω Γ Η 16 1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΑΓΩΓΗ Παρατηρήσεις - χόλια - Επεξηγήσεις 1. «τις µέρες µας όλο και πιο σηµαντικό τµήµα των κανόνων δικαίου βρίσκεται έξω από το Κράτος, όπως π.χ. τα όργανα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Αυτονόμηση της αντιμετώπισης των ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/10-09-2009). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/07-05-2009). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 9 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 9 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 22/09/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 2705 Προς τους Δημάρχους της Χώρας Θέμα: «Πρόταση του ΥΠΕΣΔΑ προωθεί την κατάργηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από τους Δημάρχους και την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΓΑΜΟ - ΧΕΕΙ ΥΖΥΓΩΝ - ΙΑΖΥΓΙΟ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις τις οικογενειακές σχέσεις είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά και σύγκριση των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Αθήνα, 31-10-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/31-10-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

1976/77 και µια σειρά από νόµους που ψηφίστηκαν, κατά κύριο λόγο την τριετία Αν κάποιος προσπαθούσε να σκιαγραφήσει σε αδρές γραµµές την

1976/77 και µια σειρά από νόµους που ψηφίστηκαν, κατά κύριο λόγο την τριετία Αν κάποιος προσπαθούσε να σκιαγραφήσει σε αδρές γραµµές την Σταµέλος Γιώργος Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα (ΕΕΣ) αρχίζει να δηµιουργείται από το 1833, οπότε και έχουµε το πρώτο νοµοθέτηµα για την εκπαίδευση στο νεοσύστατο ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ; Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης (I)» (όπως και στο (ΙΙ) που ακολουθεί) παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό λειτουργίας της «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αποκρατικοποίηση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 14: Προσέγγιση και αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 14: Προσέγγιση και αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 14: Προσέγγιση και αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Λειτουργίες της εργασίας και αντιλήψεις περί εργασίας

1.3 Λειτουργίες της εργασίας και αντιλήψεις περί εργασίας 1.3 Λειτουργίες της εργασίας και αντιλήψεις περί εργασίας Η εργασία επιτελεί τέσσερεις βασικές λειτουργίες στις σύγχρονες κοινωνίες: την παραγωγή του πλούτου της κοινωνίας την αναπαραγωγή των ατόμων την

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας Άρθρο 4

Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας Άρθρο 4 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Ασφάλεια

Μετανάστευση και Ασφάλεια Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπ αίδευσης ( E learning ) Μετανάστευση και Ασφάλεια E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα