Citation: McDermid, Donald The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems."

Transcript

1 Citation: McDermid, Donald The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: The attached document may provide the author's accepted version of a published work. See Citation for details of the published work.

2 Σχηοολ οφ Ινφορmατιον Σψστεmσ Τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Dοναλδ Χηισηολm ΜχDερmιδ Τηισ τηεσισ ωασ πρεσεντεδ ασ παρτ οφ τηε ρεθυιρεmεντσ φορ τηε αωαρδ οφ τηε Dεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ οφ τηε Χυρτιν Υνιϖερσιτψ οφ Τεχηνολογψ ϑυλψ, 1998

3 Αβστραχτ Τηισ τηεσισ χονχερνσ τηε δεϖελοπmεντ οφ α διαγραmmινγ τεχηνιθυε ωηιχη ασσιστσ ιν τηε σπεχιφιχατιον οφ ινφορmατιον σψστεmσ ρεθυιρεmεντσ. Τηε τεχηνιθυε ισ χαλλεδ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm (ΒΡD) αλτηουγη εαρλιερ ϖερσιονσ ωερε γιϖεν διφφερεντ ναmεσ. Τηε τερm δεϖελοπmεντ ιν τηε τιτλε οφ τηισ τηεσισ ισ δεφινεδ ηερε το ινχλυδε βοτη τηε ωορκ ινϖολϖεδ ιν δεσιγνινγ τηε ΒΡD ασ ωελλ ασ τεστινγ ιτσ υσεφυλνεσσ. Σο, τηε σχοπε οφ τηισ ρεσεαρχη χοϖερσ ρεσεαρχη αχτιϖιτψ σταρτινγ φροm τηε οριγιναλ ιδεα φορ τηε διαγραm τηρουγη το τεστινγ ιτσ υσεφυλνεσσ. Αχτιον ρεσεαρχη ωασ τηε ρεσεαρχη mετηοδ υσεδ. Ιν αλλ, τωο mαϕορ αχτιον ρεσεαρχη στυδιεσ ωερε υνδερτακεν. Τηε φιρστ ινϖολϖεδ ωορκινγ ωιτη αν αναλψστ ονλψ. Τηε σεχονδ ινϖολϖεδ ωορκινγ ωιτη αν αναλψστ ανδ υσερσ. ι

4 Dεδιχατιον Τηισ τηεσισ ισ δεδιχατεδ το mψ mοτηερ, Wινιφρεδ, ωηοσε λοϖε, πατιενχε, ωισδοm ανδ σταmινα ηαϖε βεεν α χονσταντ σουρχε οφ ινσπιρατιον το mε. 19 τη ϑυλψ, ιι

5 Αχκνοωλεδγεmεντσ Τηερε αρε α νυmβερ οφ πεοπλε Ι σηουλδ λικε το τηανκ φορ τηειρ συππορτ τηρουγηουτ τηισ προϕεχτ. Φιρστλψ, Ι δ λικε το τηανκ Πετερ Μαρσηαλλ, mψ συπερϖισορ, φορ ηισ ηελπ ανδ φορ ηισ υνσηακεαβλε βελιεφ ιν mε ανδ ιν mψ αβιλιτψ το υνδερτακε τηισ ωορκ. Τρψινγ το δο τηισ ωορκ ον τοπ οφ α φυλλ τιmε αχαδεmιχ λοαδ ωασ α χηαλλενγε το σαψ τηε λεαστ, βυτ ωασ mαδε α λοτ εασιερ βψ Πετερ σ φλεξιβλε ψετ χονστρυχτιϖε αππροαχη. Ι δ αλσο λικε το τηανκ ϑυδψ ΜχΚαψ φορ ηερ ωιλλινγνεσσ ανδ αβιλιτψ το εξπλορε α ωηολε ρανγε οφ ισσυεσ ωιτη mε λιτεραλλψ εϖερψτηινγ φροm παστ παρτιχιπλεσ το επιστεmολογψ! Στιλλ ον τηε αχαδεmιχ σιδε Ι δ λικε το τηανκ Παυλ Σωατmαν, εσπεχιαλλψ φορ α στρονγ ιντελλεχτυαλ ιδεα ηε προϖιδεδ ανδ αλσο ϑοην Γαmmαχκ φορ ηισ τιmελψ αδϖιχε ανδ ηισ υνχαννψ αβιλιτψ το γετ το τηε ηεαρτ οφ α mαττερ. Τηανκσ αλσο γο το mψ χο ρεσεαρχηερσ ωηο, τηουγη υν ναmεδ, αρε ςιπσ ασ φαρ ασ τηισ ρεσεαρχη ισ χονχερνεδ. Λαστ, βυτ νοτ λεαστ, Ι δ λικε το τηανκ mψ ωιφε Μαριον ωηο ονχε αγαιν ηασ ενδυρεδ χονσιδεραβλε σαχριφιχε το αλλοω mε το δο ωηατ Ι ωαντεδ το δο. Τηανκ ψου Μαριον, ψου δεσερϖε ανψ αχχολαδε mορε τηαν Ι δο. ιιι

6 Ταβλε οφ Χοντεντσ Τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm... 1 Dεδιχατιον...ιι Αχκνοωλεδγεmεντσ...ιιι Ταβλε οφ Χοντεντσ...ιϖ Λιστ οφ Φιγυρεσ ανδ Ταβλεσ... ξ Χηαπτερ 1 Ιντροδυχτιον Οϖερϖιεω Σχοπε οφ Ρεσεαρχη Βριεφ Ηιστορψ οφ τηε Dιαγραm Τηε Υσε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Χοηεσιον οφ Τηεσισ Πρεσεντατιον Στψλε Ρεmαινδερ οφ τηεσισ... 7 Χηαπτερ 2 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm (ϖερσιον 3) Οϖερϖιεω Χοντεξτ οφ τηε ΒΡD Wηατ ισ α Βυσινεσσ Ρυλε? Dατα Μοδελσ Προχεσσ Μοδελσ Βεηαϖιουρ Μοδελσ Τηεορετιχαλ Βασεσ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Φλοωχηαρτσ Φινιτε Στατε Dιαγραmσ ανδ Πετρι νετσ Χονστρυχτινγ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Ιδεντιφψ Χανδιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ (Πολιχψ Ρυλεσ) Ιδεντιφψ Χανδιδατε Βυσινεσσ Εϖεντσ ανδ Σιγναλσ Ιδεντιφψ Χανδιδατε Οβϕεχτσ ιν Προβλεm Σιτυατιον Χονστρυχτ Οβϕεχτ Λιφε Ηιστοριεσ φορ εαχη Οβϕεχτ Ιδεντιφιεδ Χονστρυχτ Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραmσ Χονστρυχτ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ςαλιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Στρυχτυρεδ Wαλκτηρουγη Εξαmινινγ Αβνορmαλ Λιϖεσ Αναλψσινγ Αmενδmεντσ Συmmαρψ Χηαπτερ 3 Ρεσεαρχη Θυεστιον ανδ Σιγνιφιχανχε οφ τηε Ρεσεαρχη Οϖερϖιεω Ρεσεαρχη Θυεστιον Σπεχιφιχ Χονστρυχτσ οφ Στατε, Εϖεντ, Χονδιτιον, Τριγγερ ανδ Μεσσαγε Πολιχψ Ρυλεσ Χοντεξτ οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Dιρεχτ Μοδελλινγ οφ Βυσινεσσ Ρυλεσ Χονστρυχτιον Προχεσσ Νοτατιοναλ Ρεϖιεω Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Μοδελλινγ οφ Στατιχ Ρυλεσ Χλαριφψινγ ΟΛΗσ (Οβϕεχτ Λιφε Ηιστοριεσ) ΥΒΡD (Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm) Στρυχτυρεδ Wαλκτηρουγη Αβνορmαλ Λιφε Αναλψσισ Αmενδmεντ Αναλψσισ Μοδελλινγ ατ τηε Ινστανχε Λεϖελ Σιγνιφιχαντ Μοδιφιχατιονσ Τηισ Ρεσεαρχη δεmονστρατεσ ηοω το Dεσιγν Dιαγραmσ υσινγ Αχτιον Ρεσεαρχη ιϖ

7 3.3.1 Λιmιτατιονσ οφ Πρεϖιουσ Ρεσεαρχη Τηε Χοντριβυτιον οφ Τηισ Ρεσεαρχη Στρυχτυραλ Ασπεχτσ οφ τηε ΒΡD Στρυχτυρεδ Ρεπρεσεντατιον οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Χοmπρεηενσιϖε Dεφινιτιον οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Χονστρυχτιον Ασπεχτσ οφ τηε ΒΡD Α Τηιρδ Γενεριχ Αππροαχη το Σψστεmσ Dεϖελοπmεντ Τηε ΒΡD ηασ Φεατυρεσ χονσιδερεδ υσεφυλ ιν ρεσολϖινγ Dιφφιχυλτιεσ ιν ΙΡD Φεατυρεσ οφ τηε ΒΡD ωηιχη αιδ ΙΡD Προβλεmσ ιν ΙΡD Συmmαρψ Χηαπτερ 4 Λιτερατυρε Ρεϖιεω Οϖερϖιεω Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Βοοχη Σηλαερ ανδ Μελλορ Ρυmβαυγη ετ αλ Πετρι νετ Εϖαλυατιον οφ Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Χονδιτιον βασεδ mοδελσ Ηερβστ Τσαλγατιδου ανδ Λουχοπουλοσ Σανδψ ΧΠΜ Εϖαλυατιον οφ Χονδιτιον βασεδ Μοδελσ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Καππελ ανδ Σχηρεφλ Κυνγ ανδ Σολϖβεργ Εϖαλυατιον οφ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ ϑοοστεν Φλψνν ανδ Dαϖαρπαναη ϑαζι Εϖαλυατιον οφ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ Εϖεντ βασεδ Μοδελσ Dαταφλοω διαγραm Μαρτιν ανδ Οδελλ Εϖαλυατιον οφ Εϖεντ βασεδ Μοδελσ Συmmαρψ Χηαπτερ 5 Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ Οϖερϖιεω Χονσιδερ Ρεσεαρχη Παραδιγm ιν Ρελατιον το Ρεσεαρχη Θυεστιον Ιmπλιχατιονσ οφ Ρεσεαρχη Θυεστιον ανδ Ιντερπρετιϖιστιχ Παραδιγm Ρεαλ ωορλδ Χοντεξτ Σοχιαλ ανδ Τεχηνιχαλ Dοmαινσ οφ Ιντερεστ Ιτερατιϖε Λεαρνινγ Εξπλιχιτ Λεαρνινγ Τηε Dεγρεε οφ Ινϖολϖεmεντ οφ Παρτιχιπαντσ Χρεατε Σηορτ λιστ οφ Ρεσεαρχη Αππροαχηεσ Λαβορατορψ Εξπεριmεντ/Στυδψ Φιελδ Εξπεριmεντ/Στυδψ Χασε Στυδψ Αχτιον Ρεσεαρχη Dεσχριπτιϖε/Ιντερπρετιϖε Ρεσεαρχη Σηορτ λιστ Χονφιρmατιον οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Συmmαρψ Χηαπτερ 6 Ρεσεαρχη Dεσιγν Οϖερϖιεω Φραmεωορκ φορ Λεαρνινγ Χηοσεν Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ ϖ

8 6.2.2 Ρελατιονσηιπ οφ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ το Ρεσεαρχη Θυεστιον Λεαρνινγ Χψχλε Χονχεπτυαλισατιον οφ τηε Ρεσεαρχη Τψπεσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Προχεσσ Μοδελσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στρυχτυρε οφ τηε Dεσιγν Φιρστ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χριτιχαλ Ρεϖιεω οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Σεχονδ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Dατα Χολλεχτιον ανδ Αναλψσισ Τεχηνιθυεσ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεω Χοντεντ Αναλψσισ Dοχυmενταρψ Αναλψσισ Φιελδ Νοτεσ Συmmαρψ Χηαπτερ 7 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Οϖερϖιεω Στρυχτυρε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χλιεντ Σψστεm Ινφραστρυχτυρε Τηε Αναλψστ Τηε Ρολε οφ Ρεσεαρχηερ ανδ Σψστεmσ Αναλψστ Τηε Βυσινεσσ Αππλιχατιον Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Ινϖοιχινγ Αππλιχατιον Πρεπαρατιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Εϖεντ Φοχυσ (1Π1) Οβϕεχτ οριεντεδ βασισ (1Π2) Γρουπ Εϖεντ Νοτατιον (1Π3) Dελαψ Αναλψσισ Στεπ (1Π4) Εϖεντ Νοτατιον Ρεφινεmεντ (1Π5) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Φλαω ιν Πρερεθυισιτε Ταβλε Νοτατιον (1Α1) Τηε Γραπηιχαλ Ιmπλιχατιονσ οφ Υνιον ανδ Ιντερσεχτιον (1Α2) Αλτερνατιϖε Ποιντ οφ Εντρψ Προβλεm (1Α3) Φαν Ουτ Dεπενδενχψ (1Α4) Αmενδmεντ το τηε Νοτατιον φορ Χοντινγεντ Dεπενδενχψ (1Α5) Σιmυλτανειτψ Προβλεm (1Α6) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Ινφορmατιον Σψστεmσ Εϖεντσ ϖερσυσ Βυσινεσσ Εϖεντσ (1Ρ1) Νεεδ φορ Ρυλε Χοmπλετενεσσ (1Ρ2) Στατεσ ϖερσυσ Εϖεντσ (1Ρ3) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Χηανγε Νοτατιον (1D1) Χηανγε το Στατε (1D2) Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΕD Χηαπτερ 8 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Πρεπαρατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (2Π1) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (2Α1) Τηε Οϖερκιλλ Προβλεm (2Α2) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Ρεαδαβιλιτψ (2Ρ1) ϖι

9 8.4.2 Τηε Νεεδ φορ Ρυλε Χοmπλετενεσσ (2Ρ2) Μανψνεσσ (2Ρ3) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Εξτενσιονσ το τηε Πρερεθυισιτε Ταβλε (2D1) Χοmπλεξ Οβϕεχτσ (2D2) Τηε Ηαρελ βλοβ (2D3) Εϖαλυατιον οφ Dεχισιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΣDϖ Χηαπτερ 9 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Ρεαδαβιλιτψ (3Α1) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Χοmπλεξιτψ (3Ρ1) Σιmυλτανειτψ (3Ρ2) Ρυλε Χοmπλετενεσσ (3Ρ3) Χονστρυχτιον φροm Χοmπλεξ Οβϕεχτσ (3Ρ4) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Μοδελλινγ ιν βοτη Στατεσ ανδ Εϖεντσ (3D1) Εϖαλυατιον οφ Dεχισιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΣDϖ Χηαπτερ 10 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (4Α1) Ρεαδαβιλιτψ ανδ τηε Σιmπλε Εϖεντ (4Α2) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Χοmπλεξιτψ (4Ρ1) Ρυλε Χοmπλετενεσσ (4Ρ2) Ινφορmατιον Σψστεm Εϖεντσ ϖερσυσ Βυσινεσσ Εϖεντσ (4Ρ3) Τηε Μανψνεσσ Προβλεm (4Ρ4) Dιρεχτ ϖερσυσ Ινδιρεχτ Χονστρυχτιον (4Ρ5) Εϖαλυατιον οφ τηε Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Σηοω Χονδιτιονσ ανδ Τριγγερσ ον τηε Dιαγραm (4D1) Πρερεθυισιτε Ταβλε (4D2) Ρεφινε Dεφινιτιον οφ Ρυλε (4D3) Dιρεχτ Αππροαχη (4D4) Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΡDϖ Πρεπαρατιον οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Βυσινεσσ Ρυλεσ ϖερσυσ Ινφορmατιον Σψστεmσ Ρυλεσ (5Π1) Τριγγερ Σελεχτιον (5Π2) Ηαρελ βλοβ φορ σιmπλε χονδιτιονσ (5Π3) Συβ Στατεσ ανδ Παραλλελισm (5Π4) Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Γυιδε (5Π5) Εϖαλυατιον οφ Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΡDϖ Χηαπτερ 11 Χριτιχαλ Ρεϖιεω οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Οϖερϖιεω Ρεϖιεω οφ Φραmεωορκ Φ Μαππινγ (Μ) Χοmπλεξιτψ (Χ) Προχεσσ (Π) ϖιι

10 Αβστραχτιον (Α) Νοτατιον (Ν) Συmmαρψ οφ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Ρεϖιεω οφ Μετηοδολογψ Μ Dιστινχτιον βετωεεν Μετηοδολογιχαλ ανδ Οντολογιχαλ Ιδεασ Ρεφλεχτιονσ ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Μετηοδολογψ Ρεϖιεω οφ Αρεα οφ Αππλιχατιον Α Συmmαρψ Χηαπτερ 12 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Οϖερϖιεω Γοαλσ ανδ Στρυχτυρε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χλιεντ/Σψστεm Ινφραστρυχτυρε Αναλψστ Ψ Υσερ Α Υσερ Β Τηε Βυσινεσσ Αππλιχατιον Πρεπαρατιον οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Χατεγορισινγ Εϖεντσ, Τριγγερσ ανδ Μεσσαγεσ (6Π1) Φλοωχηαρτ Λοοκ ανδ Φεελ το τηε ΥΒΡD (6Π2) Τηε Αβολιτιον οφ Συβ στατεσ (6Π3) Τηε Ονε το Μανψ Βυσινεσσ Ρυλε (6Π4) Τηε Αβολιτιον οφ τηε Σιmπλε Εϖεντ (6Π5) Ρεφινινγ τηε Ηαρελ Βλοβ (6Π6) Χηανγεσ το τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Γυιδε (6Π7) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Υσερ λεδ ΥΒΡD Χονστρυχτιον (6Α1) Φλοωχηαρτ Λοοπσ ιν τηε ΥΒΡDσ (6Α2) Προχεσσινγ Ρυλεσ ιν τηε ΥΒΡDσ (6Α3) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω οφ Στεπ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Τηε νεεδ φορ γυιδανχε (6Ρ1) Τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον (6Ρ2) Τηε λεϖελ οφ αβστραχτιον προβλεm (6Ρ3) Εϖαλυατε Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Συmmαρψ Χηαπτερ 13 Αναλψσισ οφ Φινδινγσ Οϖερϖιεω Ιντροδυχτιον το ωηατ ηασ βεεν λεαρντ αβουτ Βυσινεσσ Ρυλεσ Α Ρεϖιεω οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλε Α Ρεϖιεω οφ τηε Πολιχψ Ρυλε Α Ρεϖιεω οφ τηε Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Τηε Νεεδ το ηαϖε Σεπαρατε Υσερ Dιαγραmσ Τηε Νεεδ φορ α Φλεξιβλε Αππροαχη ωιτη τηε ΥΒΡD Τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε (6D1) Τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον (6D2) Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Νοτατιοναλ Ισσυεσ Ηαρελ βλοβ Συβ στατεσ Χονστρυχτιον Ισσυεσ Χοmπλεξιτψ Τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Τηε Εmεργινγ Ρολε οφ τηε ΕΣΤ Μανψνεσσ Σιmυλτανειτψ Χριτιθυε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη ανδ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αργυmεντσ αγαινστ υσινγ α Φραmεωορκ Αργυmεντσ φορ υσινγ α Φραmεωορκ ϖιιι

11 Σψντηεσισ οφ α Ρεϖισεδ Φραmεωορκ Χονχλυσιονσ φροm τηισ Χριτιθυε Συmmαρψ Χηαπτερ 14 Φυτυρε Ρεσεαρχη Οϖερϖιεω Πρε ΒΡD Ισσυεσ Τηε Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Παραλλελ στατεσ Σεθυεντιαλιτψ ιν α βυσινεσσ ρυλε Ηαρελ βλοβ Σιmυλτανειτψ Τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε ςαλιδατιον Ποστ ΒΡD Φραmεωορκ οφ Ιδεασ Οντολογιχαλ Ιδεασ Μετηοδολογψ Αρεα οφ Αππλιχατιον Χονχλυσιον 361 Βιβλιογραπηψ 364 Αππενδιχεσ: 1. ςερσιονσ οφ Dιαγραm 2. Τρανσχριπτ οφ 1στ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεω 3. Dοχυmεντατιον οφ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον 4. Dοχυmεντατιον οφ Ινϖοιχινγ Αππλιχατιον 5. Τρανσχριπτσ οφ 2νδ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεωσ 6. Μινυτεσ οφ Μεετινγσ φροm Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 2 7. Dεσχριπτιον οφ Ορδερ Προχεσσινγ Χασε Στυδψ 8. Πρελιmιναρψ Dατα Αναλψσισ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 2 ιξ

12 Λιστ οφ Φιγυρεσ ανδ Ταβλεσ Φιγυρε 1.1 Μαπ οφ Στυδιεσ ιν τηισ Ρεσεαρχη το ςερσιονσ οφ τηε Dιαγραm... 9 Φιγυρε 2.1 Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον οφ Βυσινεσσ ρυλεσ Φιγυρε 2.2 Εξαmπλε οφ α Φλοωχηαρτ Φιγυρε 2.3 Φινιτε Στατε Dιαγραm φορ Χυστοmερ Σχεναριο Φιγυρε 2.4 Πετρι νετ φορ Χυστοmερ Σχεναριο...26 Φιγυρε 2.5 Χοmπαρισον βετωεεν Φινιτε Στατε Dιαγραm ανδ Πετρι νετ Ταβλε 2.1 Χανδιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ φορ Σαmπλε Χασε Ταβλε 2.2 Χανδιδατε Λιστ οφ Βυσινεσσ Εϖεντσ ανδ Σιγναλσ Φιγυρε 2.6 ΟΛΗσ φορ Χανδιδατε Οβϕεχτσ Φιγυρε 2.7 Ιλλυστρατιον οφ Ηαρελ Dεπτη Φιγυρε 2.8 Νοτατιοναλ Χονστρυχτσ φορ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Φιγυρε 2.9 Αχχεπτ Ορδερ ΥΒΡD Φιγυρε 2.10 Χρεατε Νεω Ορδερ φροm Ουτστανδινγ Ορδερ ΥΒΡD Φιγυρε 2.11 Ινϖοιχε ΥΒΡD Φιγυρε 2.12 Χρεδιτ Νοτε ΥΒΡD Φιγυρε 2.13 Παψmεντ ΥΒΡD Φιγυρε 2.14 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm.42 Ταβλε 2.3 Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Φιγυρε 3.1 Χογνιτιϖε Μαπ συmmαρισινγ Σιγνιφιχανχε οφ Ρεσεαρχη Ταβλε 3.1 Συmmαρψ οφ Φεατυρεσ οφ ΒΡDϖ Ταβλε 4.1 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.2 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Χονδιτιον βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.3 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Ταβλε 4.4 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.5 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εϖεντ βασεδ mοδελσ Φιγυρε 5.1 Χογνιτιϖε Μαπ ινδιχατινγ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ ανδ Dεσιγν Ταβλε 5.1 Α Ρεϖιεω οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Χηαραχτεριστιχσ φροm τηε Λιτερατυρε Φιγυρε 6.1 Χογνιτιϖε Μαπ ινδιχατινγ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ ανδ Dεσιγν Φιγυρε 6.2 Τηε Οργανισεδ Υσε οφ Ρατιοναλ Τηουγητ, αφτερ Χηεχκλανδ, Φιγυρε 6.3 Μαππινγ οφ Σχριπτσ φροm Ρεαλ Wορλδ το Μαχηινε Wορλδ Φιγυρε 6.4 Φιϖε Σχεναριοσ ιν Οντολογιχαλ Φραmεωορκ, αφτερ Wανδ ανδ Wεβερ (1993) Φιγυρε 6.5 Φλοωχηαρτ οφ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Προχεσσ, αδαπτεδ φροm Χηεχκλανδ (1985) Ταβλε 6.1 Τψπεσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Μετηοδ Φιγυρε 6.6 Λεωιν σ Χψχλιχ Μοδελ, αδαπτεδ βψ Βυρνσ (1990) Φιγυρε 6.7 Σοχιοτεχηνιχαλ Αχτιον Ρεσεαρχη Χψχλε, αφτερ Συσmαν ανδ Εϖερεδ, Φιγυρε 6.8 Κολβ σ Εξπεριεντιαλ Λεαρνινγ Χψχλε, αφτερ Κολβ ετ αλ. (1979) Ταβλε 6.2 Μαππινγ οφ Προχεσσ Στεπσ ιν Dιφφερεντ Αχτιον Ρεσεαρχη/Λεαρνινγ Μοδελσ Φιγυρε 6.9 Φραmεωορκ Φ, υσινγ ονε οφ Μ1, Μ2, Μ3 ορ Μ4 αππλιεδ το Αππλιχατιον Αρεα Α ιν τηε Φιρστ Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 6.10 Λεαρνινγ Χψχλε ιν Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 6.11 Χηανγεσ ρεσυλτινγ φροm Χριτιχαλ Ρεϖιεω Φιγυρε 6.12 Φεεδβαχκ Πατησ ιν Σεχονδ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 7.1 Μαιν Στεπσ ιν Αχτιον Ρεσεαρχη Προχεσσ Φιγυρε 7.2 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Ταβλε 7.1 Χοδεσ ιν Ρεσεαρχη Προχεσσ Φιγυρε 7.3 Ρεϖισεδ Μαππινγ σηοωινγ Τρανσιτιϖε Μαππινγσ Φιγυρε 7.4 Αττεmπτ ατ Σηοωινγ Αλτερνατιϖε Χονστρυχτιον Ρουτεσ Ταβλε 7.2 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ ΒΕD Φιγυρε 7.5 Φιρστ χυτ Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 7.6 Τωο Ηετερογενεουσ Εϖεντ Σιτυατιονσ Φιγυρε 7.7 Σιτυατιον Β Ρεσολϖεδ Φιγυρε 7.8 Στραιγητφορωαρδ Dεπενδενχψ ανδ Φαν Ουτ Dεπενδενχψ Φιγυρε 7.9 Χοντινγεντ Dεπενδενχψ Φιγυρε 7.10 Φιναλ Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 7.11 Σεπαρατιον οφ Βυσινεσσ ανδ Ινφορmατιον Σψστεm Εϖεντσ ξ

13 Ταβλε 7.3 Τηε Βυνγε Wανδ Wεβερ Ρεπρεσεντατιον Μοδελ, αφτερ Wανδ ανδ Wεβερ (1995) Ταβλε 8.1 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ ΒΣDϖ Φιγυρε 8.1 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον 1 Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 9.1 Φιρστ Αττεmπτ ατ υσινγ τηε Ηαρελ Βλοβ..172 Φιγυρε 9.2 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ωιτη Ηαρελ Dεπτη..174 Ταβλε 9.1 Πρερεθυισιτε ταβλε φορ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 9.3 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον 2 ωιτη Χοδεσ 179 Φιγυρε 10.1 Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ωιτη Ηαρελ Dεπτη.185 Ταβλε 10.1 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 10.2 Τραδε οφφ ιν αχηιεϖινγ αν αχχεπταβλε Λεϖελ οφ Χοmπλεξιτψ Φιγυρε 10.3 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm 199 Φιγυρε 10.4 Εξτενσιον οφ Μαππινγσ φροm τηε Οντολογιχαλ Wορλδ Φιγυρε 11.1 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ τηε Χριτιχαλ Ρεϖιεω Φιγυρε 11.2 Εξτενσιον οφ Wανδ ανδ Wεβερ σ Μοδελ Ταβλε 11.1 Αλλοχατιον οφ Ισσυεσ ιντο Χατεγοριεσ Ταβλε 11.2 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Μαππινγ (Μ) Ταβλε 11.3 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Χοmπλεξιτψ Ταβλε 11.4 ΜχΧαβε σ Χοmπλεξιτψ Φαχτορ φορ εαχη ςερσιον οφ τηε Dιαγραm Ταβλε 11.5 Ροσσι σ Χοmπλεξιτψ Φαχτορ φορ εαχη ςερσιον οφ τηε Dιαγραm Ταβλε 11.6 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Προχεσσ (Π) Φιγυρε 11.3 Στρυχτυραλ Dεχοmποσιτιον ιν Γλασσον σ Μοδελ Φιγυρε 11.4 Dεϖελοπmεντ Σεθυενχε ιν Γλασσον σ Μοδελ Ταβλε 11.5 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Αβστραχτιον Φιγυρε 11.5 Τωο Dιφφερεντ Βυσινεσσ Ρυλεσ φορ Dελετινγ α Μεσσαγε Φιγυρε 11.6 Εξτενδεδ Μοδελ σηοωινγ Ελαβορατιον Προβλεm Ταβλε 11.7 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Νοτατιον Φιγυρε 12.1 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 12.2 Σινγυλαριτψ ωιτηιν αν Οβϕεχτ Φιγυρε 12.3 Μυλτιπλιχιτψ βετωεεν Οβϕεχτσ Φιγυρε 12.4 Βαρ ον Μυλτιπλιχιτψ βετωεεν Οβϕεχτσ Φιγυρε 12.5 ΥΒΡD φροm Χασε Στυδψ Φιγυρε 12.6 Ηαρελ Βλοβ Εθυιϖαλεντ οφ ΥΒΡD Ταβλε 12.1 Γενεριχ Χοmπλεξιτψ Φαχτορσ φορ ΥΒΡD Φιγυρε 12.7 Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Ταβλε 12.2 Χηαραχτεριστιχ Εξχερπτσ συγγεστινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Φιγυρε 12.8 Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Ταβλε 12.3 Χηαραχτεριστιχ Εξχερπτσ συγγεστινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Ταβλε 12.4 Σπεχιφιχ Στατεmεντσ φροm Ιντερϖιεω ιν ωηιχη Οmισσιονσ αρε ιδεντιφιεδ Φιγυρε 12.9 Στατε εϖεντ Νετωορκ φορ Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Ταβλε 12.5 Φεεδβαχκ φροm Ιντερϖιεωσ ον Λεϖελ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Φιγυρε Αλτερνατιϖε ΒΡD φορ τηε Ρεγιστρατιον Συβ σψστεm Φιγυρε Πυρε ΒΡD φορ τηε Ρεγιστρατιον Συβ σψστεm Φιγυρε 13.1 Μοδελ οφ Μαιν Χοmπονεντσ οφ τηε ΒΡD Τεχηνιθυε Φιγυρε 13.2 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ λεαδινγ το Νεεδ φορ Φουρ Χονστρυχτσ ιν τηε ΒΡD Φιγυρε 13.3 Α Βυσινεσσ Ρυλε ιν τηε Φορm οφ α ΥΒΡD Φιγυρε 13.4 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ λεαδινγ το Χονσολιδατιον οφ Πολιχψ Ρυλεσ Φιγυρε 13.5 Συmmαρψ οφ Ηιστορψ οφ Dεχισιον λεαδινγ το α Σεπαρατε Υσερ Dιαγραm Φιγυρε 13.6 Σιmπλε ΥΒΡD φροm Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 13.7 Χοmπλεξ ΥΒΡD φροm Ορδερ Προχεσσινγ Χασε Στυδψ Φιγυρε 13.8 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Μοδελλινγ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη ΥΒΡD Φιγυρε 13.9 Στατε εϖεντ Νετωορκ φορ Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Φιγυρε Νοτατιοναλ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΒΡD Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ηαρελ Βλοβ Φιγυρε Χονστρυχτιον Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΒΡD Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ Χονχλυσιον τηατ α χορρεχτ παρτιαλ ΒΡD χουλδ βε δραων Φιγυρε Ηιστορψ οφ Μαιν Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Χοmπλεξιτψ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Χονχλυσιον το ρεταιν πυρε ΒΡD Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε ξι

14 Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Μανψνεσσ Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Σιmυλτανειτψ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ σηοωινγ Αργυmεντσ αγαινστ υσινγ α Φραmεωορκ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ σηοωινγ Αργυmεντσ φορ υσινγ α Φραmεωορκ Ταβλε 13.1 Μαππινγ Ισσυεσ ιδεντιφιεδ δυρινγ Ρεσεαρχη Φιγυρε Σψντηεσισεδ Φραmεωορκ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 14.1 Ηεαδινγσ φορ Φυρτηερ Ρεσεαρχη Ταβλε 14.1 Συmmαρψ οφ Σεχτιονσ ιν τηισ Χηαπτερ Ταβλε 14.2 Λιστ οφ Ρεσεαρχη Τοπιχσ ουτλινεδ ιν τηισ Χηαπτερ ξιι

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Varnava-Marouchou, Despina (2008) Teaching and learning in an undergraduate business context: an inquiry into lecturers' conceptions of teaching and their students' conceptions of learning. PhD thesis,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Robert N. Carson Montana State U.

Robert N. Carson Montana State U. Robert N. Carson Montana State U. 1 NPTT PROGRAM OVERVIEW: The Northern Plains Transition to Teaching program is designed to provide a compact, rigorous, and diverse system of preparation to move seasoned

Διαβάστε περισσότερα

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015

Αυγυστ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 A W S O S P Αυγυστ 2015 (Πλεασε χονσυλτ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/ φορ τηε λατεστ ϖερσιον οφ τηισ παπερ) Παγε 1 οφ 75 Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 )

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 ) ! # %& () +,. /! 0 + 1 2 1 3 4.! 5 5 0! 5 5 0 # ( 6 7 8 & (# # 9 % 3 )! : Hugh Davies s Ιντερνατιοναλ Ελεχτρονιχ Μυσιχ Χαταλογ : Α πρελιµιναρψ εξπλορατιον οφ ιτσ χλασσιφιχατιον σψστεµ ανδ συβσεθυεντ ινφλυενχε

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ

ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ Ferguson, John and Collison, David and Power, David and Stevenson, Lorna (2011) Accounting education, socialisation and the ethics of business. Business Ethics: A European Review, 20 (1). pp. 12-29., http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8608.2010.01607.x

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ

Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Μαππινγ οφ Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε Χλουδ Χοντρολ Ματριξ Πυβλισηεδ: Dεχεmβερ 15, 2015 2015 Μιχροσοφτ Χορπορατιον. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Τηισ δοχυmεντ ισ προϖιδεδ ασ ισ. Ινφορmατιον ανδ ϖιεωσ εξπρεσσεδ ιν

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1

Αππενδιξ Α: ΧΣΑ Χονσενσυσ Ασσεσσmεντσ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Αππενδιξ Α: ΧΣΑ σ Ινιτιατιϖε Θυεστιονναιρε ϖ3.0.1 Τηε Χλουd Security Alliance (CSA) is a νοτφορπροφιτ οργανιζατιον ωιτη α mισσιον το προmοτε τηε υσε οφ βεστ πραχτιχεσ φορ προϖιδινγ σεχυριτψ ασσυρανχε ωιτηιν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ.

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ. Department for Transport (Funder) (1997) A community approach to road safety education using practical training methods : the Drumchapel project. [Report], This version is available at http://strathprints.strath.ac.uk/18700/

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2.

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2. ! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00 12 0 0 3!4 5 6 +,+ 2. 7 ! # %& (&&%) +,./ 01231 4)55) &,6. 7,6(,8%) &, /)&& 9%::./. 8 /.:./..; /,? 9,8, Mónica Hernández Alava, John Brazier,

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 42 (6) ISSN

(2007) 42 (6) ISSN Gray, T.G.F. and Wood, J. (2007) Fracture mechanics approach to design analysis of notches, steps and internal cut-outs in planar components. Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 42 (6).

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Camilla Colombo. Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy

Camilla Colombo. Submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Colombo, Camilla and Radice, Gianmarco and Vasile, Massimiliano (1) Optimal trajectory design for interception and deflection of Near Earth Objects. PhD thesis, University of Glasgow., This version is

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ Α. ΒΕΛΛΟ, ϑ. ΤΟΡΡΕΣ, ϑ. ΗΕΡΡΕΡΑ, ϑ. ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ Εχοπετρολ Ινστιτυτο

Διαβάστε περισσότερα

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ Koop, Gary and Potter, Simon M. and Strachan, Rodney W. (2005) Reexamining the consumption-wealth relationship : the role of model uncertainty. Working paper. University of Leicester., This version is

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

(2009) 1 (2) ISSN

(2009) 1 (2) ISSN Slater, Stephanie and Paliwoda, Stanley and Slater, Jim (2009) The global implementation of the 'winner's competitive cycle'. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 1 (2). pp. 144-154. ISSN 1757-4323,

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε Σηορτ δεσχριπτιον ςασσιλεια ςρετακου Παναγιοτισ Ρουσσεασ Χεδεφοπ Πανοραµα σεριεσ; 59 Λυξεµβουργ: Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure Pyrolysis of Fine Coal Particles at High Heating Rate and Pressure Τηεσισ φορ αδµισσιον το τηε δεγρεε οφ οχτορ οφ Πηιλοσοπηψ Σχηοολ οφ Χηεµιχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ινδυστριαλ Χηεµιστρψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Σουτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ϑ.φορερο,ϑ. ΥΘΥΕ,ϑ. ΙΑΖ,Α.ΝΥ ΕΖ,Φ.ΓΥΑΡΙΝ,Φ.ΧΑΡςΑϑΑΛ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια ε µαιλ: ϕφορερο

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Fraser, Iain M and Chalak, Ali and Balcombe, Kelvin (2007) Model Selection in the Bayesian Mixed Logit: Misreporting or

Διαβάστε περισσότερα

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom Robert R. Carkhuff, Ph.D., Bernard G. Berenson, Ph.D. Possibilities Publishing The Freedom Doctrine The Architecture for Global Freedom Robert

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Shibayama, Katsuyuki (8) On the Periodicity of Inventories. Working paper. Department of Economics, University of Kent at

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus.

This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. This is an author produced version of Analysis and Suppression of Zero Sequence Circulating Current in Open Winding PMSM Drives With Common DC Bus. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/89/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Τιτλε Υσερ Μανυαλ Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Ωαρραντψ ανδ Σερϖιχε Τηε ωαρραντψ φορ τηισ εθυιπµεντ χοµπλιεσ ωιτη τηε ρεγυλατιονσ ιν ουρ γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Working Paper Series Department of Economics University of Verona Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Thomas Bassetti, Filippo Pavesi WP Number: 12 August 2016 ISSN: 2036-2919 (paper),

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

License: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives

License: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives Title Type URL Narrating Place: The Sense of Visiting Article Date 2014 Citation Creators http://ualresearchonline.arts.ac.uk/6932/ Albano, Caterina (2014) Narrating Place: The Sense of Visiting. Museum

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Γ. Ε. ΧΟΒΑΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Garcia-Alonso, Maria D C and Levine, Paul (2008) Strategic procurement, openness and market structure. International Journal

Διαβάστε περισσότερα

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States By Ayako Kondo and Justin Svec August 2009 COLLEGE OF THE HOLY CROSS, DEPARTMENT OF ECONOMICS FACULTY RESEARCH SERIES, PAPER NO. 09-11 * Department

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # 2 4 5 6. 7 + + 65 5 8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ:

Διαβάστε περισσότερα

The ENSOGO Analytics Story

The ENSOGO Analytics Story The ENSOGO Analytics Story ENSOGO Analytics grew from a simple question asked by a financial advisor: "Can you evaluate a mutual fund on sustainability issues?" From that question, we realized the need

Διαβάστε περισσότερα

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 8192 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 Αχχεσσ Τιµεσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ ουτπυτσ! Τηρεεστατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 : 10 µα! Στανδβψ χυρρεντ: < 2!Α ατ Τ α

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/66630/ This is the author s version of a work that was submitted to / accepted

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Blower, Philip J. and Jeffery, John C. and MacLean, Elizabeth J. and Pinkrah, Victoria T. and owrey, Frank E. and Teat,

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econstor Make Your Publications Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Lehner, Maria Working Paper Group Lending versus Individual Lending in Microfinance SFB/TR

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

MEADOWS ON THE PARKWAY

MEADOWS ON THE PARKWAY MEADOWS ON THE PARKWAY ΒΟΥΛDΕΡ, ΧΟ SIZE 216,437 σθυαρε φεετ DEMOGRAPHICS 1 mιλε 3 mιλε 5 mιλε Ποπυλατιον 16,123 78,265 126,183 Ηουσεηολδσ 7,092 33,378 53,550 Μεδιαν ΗΗ Ινχοmε ( ) 65,057 56,226 67,574 MAJOR

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995

Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ: 1995 ΠΑΝΑΜΑ ΧΙΤΨ ΜΑΛΛ 2150 Martin Luther King Jr Blvd, Panama City, FL 32405 Bay County HIGHLIGHTS Φορ Λεασε Χουντψ: Βαψ Τψπε: Ρεταιλ Τοταλ ΣΦ: 603,084 Παρκινγ Σπαχεσ: 3,241 Ψεαρ Βυιλτ: 1976 Ψεαρ Ρενοϖατεδ:

Διαβάστε περισσότερα

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA Francesco Brioschi POLITECNICO DI MILANO C k,α -regularity of solutions to quasilinear equations structured on Hörmander s vector fields Bramanti, M.; Fanciullo, M. S. Collezione

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE 570 CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE BISWARANJAN MISHRA, BAIKUNTHANATH MISHRA*, SADDICHHA SAHOO, MANU ARORA, C. R. J. KHESS ABSTRACT Neuroleptic

Διαβάστε περισσότερα