Citation: McDermid, Donald The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems."

Transcript

1 Citation: McDermid, Donald The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: The attached document may provide the author's accepted version of a published work. See Citation for details of the published work.

2 Σχηοολ οφ Ινφορmατιον Σψστεmσ Τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Dοναλδ Χηισηολm ΜχDερmιδ Τηισ τηεσισ ωασ πρεσεντεδ ασ παρτ οφ τηε ρεθυιρεmεντσ φορ τηε αωαρδ οφ τηε Dεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ οφ τηε Χυρτιν Υνιϖερσιτψ οφ Τεχηνολογψ ϑυλψ, 1998

3 Αβστραχτ Τηισ τηεσισ χονχερνσ τηε δεϖελοπmεντ οφ α διαγραmmινγ τεχηνιθυε ωηιχη ασσιστσ ιν τηε σπεχιφιχατιον οφ ινφορmατιον σψστεmσ ρεθυιρεmεντσ. Τηε τεχηνιθυε ισ χαλλεδ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm (ΒΡD) αλτηουγη εαρλιερ ϖερσιονσ ωερε γιϖεν διφφερεντ ναmεσ. Τηε τερm δεϖελοπmεντ ιν τηε τιτλε οφ τηισ τηεσισ ισ δεφινεδ ηερε το ινχλυδε βοτη τηε ωορκ ινϖολϖεδ ιν δεσιγνινγ τηε ΒΡD ασ ωελλ ασ τεστινγ ιτσ υσεφυλνεσσ. Σο, τηε σχοπε οφ τηισ ρεσεαρχη χοϖερσ ρεσεαρχη αχτιϖιτψ σταρτινγ φροm τηε οριγιναλ ιδεα φορ τηε διαγραm τηρουγη το τεστινγ ιτσ υσεφυλνεσσ. Αχτιον ρεσεαρχη ωασ τηε ρεσεαρχη mετηοδ υσεδ. Ιν αλλ, τωο mαϕορ αχτιον ρεσεαρχη στυδιεσ ωερε υνδερτακεν. Τηε φιρστ ινϖολϖεδ ωορκινγ ωιτη αν αναλψστ ονλψ. Τηε σεχονδ ινϖολϖεδ ωορκινγ ωιτη αν αναλψστ ανδ υσερσ. ι

4 Dεδιχατιον Τηισ τηεσισ ισ δεδιχατεδ το mψ mοτηερ, Wινιφρεδ, ωηοσε λοϖε, πατιενχε, ωισδοm ανδ σταmινα ηαϖε βεεν α χονσταντ σουρχε οφ ινσπιρατιον το mε. 19 τη ϑυλψ, ιι

5 Αχκνοωλεδγεmεντσ Τηερε αρε α νυmβερ οφ πεοπλε Ι σηουλδ λικε το τηανκ φορ τηειρ συππορτ τηρουγηουτ τηισ προϕεχτ. Φιρστλψ, Ι δ λικε το τηανκ Πετερ Μαρσηαλλ, mψ συπερϖισορ, φορ ηισ ηελπ ανδ φορ ηισ υνσηακεαβλε βελιεφ ιν mε ανδ ιν mψ αβιλιτψ το υνδερτακε τηισ ωορκ. Τρψινγ το δο τηισ ωορκ ον τοπ οφ α φυλλ τιmε αχαδεmιχ λοαδ ωασ α χηαλλενγε το σαψ τηε λεαστ, βυτ ωασ mαδε α λοτ εασιερ βψ Πετερ σ φλεξιβλε ψετ χονστρυχτιϖε αππροαχη. Ι δ αλσο λικε το τηανκ ϑυδψ ΜχΚαψ φορ ηερ ωιλλινγνεσσ ανδ αβιλιτψ το εξπλορε α ωηολε ρανγε οφ ισσυεσ ωιτη mε λιτεραλλψ εϖερψτηινγ φροm παστ παρτιχιπλεσ το επιστεmολογψ! Στιλλ ον τηε αχαδεmιχ σιδε Ι δ λικε το τηανκ Παυλ Σωατmαν, εσπεχιαλλψ φορ α στρονγ ιντελλεχτυαλ ιδεα ηε προϖιδεδ ανδ αλσο ϑοην Γαmmαχκ φορ ηισ τιmελψ αδϖιχε ανδ ηισ υνχαννψ αβιλιτψ το γετ το τηε ηεαρτ οφ α mαττερ. Τηανκσ αλσο γο το mψ χο ρεσεαρχηερσ ωηο, τηουγη υν ναmεδ, αρε ςιπσ ασ φαρ ασ τηισ ρεσεαρχη ισ χονχερνεδ. Λαστ, βυτ νοτ λεαστ, Ι δ λικε το τηανκ mψ ωιφε Μαριον ωηο ονχε αγαιν ηασ ενδυρεδ χονσιδεραβλε σαχριφιχε το αλλοω mε το δο ωηατ Ι ωαντεδ το δο. Τηανκ ψου Μαριον, ψου δεσερϖε ανψ αχχολαδε mορε τηαν Ι δο. ιιι

6 Ταβλε οφ Χοντεντσ Τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm... 1 Dεδιχατιον...ιι Αχκνοωλεδγεmεντσ...ιιι Ταβλε οφ Χοντεντσ...ιϖ Λιστ οφ Φιγυρεσ ανδ Ταβλεσ... ξ Χηαπτερ 1 Ιντροδυχτιον Οϖερϖιεω Σχοπε οφ Ρεσεαρχη Βριεφ Ηιστορψ οφ τηε Dιαγραm Τηε Υσε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Χοηεσιον οφ Τηεσισ Πρεσεντατιον Στψλε Ρεmαινδερ οφ τηεσισ... 7 Χηαπτερ 2 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm (ϖερσιον 3) Οϖερϖιεω Χοντεξτ οφ τηε ΒΡD Wηατ ισ α Βυσινεσσ Ρυλε? Dατα Μοδελσ Προχεσσ Μοδελσ Βεηαϖιουρ Μοδελσ Τηεορετιχαλ Βασεσ οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Φλοωχηαρτσ Φινιτε Στατε Dιαγραmσ ανδ Πετρι νετσ Χονστρυχτινγ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Ιδεντιφψ Χανδιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ (Πολιχψ Ρυλεσ) Ιδεντιφψ Χανδιδατε Βυσινεσσ Εϖεντσ ανδ Σιγναλσ Ιδεντιφψ Χανδιδατε Οβϕεχτσ ιν Προβλεm Σιτυατιον Χονστρυχτ Οβϕεχτ Λιφε Ηιστοριεσ φορ εαχη Οβϕεχτ Ιδεντιφιεδ Χονστρυχτ Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραmσ Χονστρυχτ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ςαλιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Στρυχτυρεδ Wαλκτηρουγη Εξαmινινγ Αβνορmαλ Λιϖεσ Αναλψσινγ Αmενδmεντσ Συmmαρψ Χηαπτερ 3 Ρεσεαρχη Θυεστιον ανδ Σιγνιφιχανχε οφ τηε Ρεσεαρχη Οϖερϖιεω Ρεσεαρχη Θυεστιον Σπεχιφιχ Χονστρυχτσ οφ Στατε, Εϖεντ, Χονδιτιον, Τριγγερ ανδ Μεσσαγε Πολιχψ Ρυλεσ Χοντεξτ οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Dιρεχτ Μοδελλινγ οφ Βυσινεσσ Ρυλεσ Χονστρυχτιον Προχεσσ Νοτατιοναλ Ρεϖιεω Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Μοδελλινγ οφ Στατιχ Ρυλεσ Χλαριφψινγ ΟΛΗσ (Οβϕεχτ Λιφε Ηιστοριεσ) ΥΒΡD (Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm) Στρυχτυρεδ Wαλκτηρουγη Αβνορmαλ Λιφε Αναλψσισ Αmενδmεντ Αναλψσισ Μοδελλινγ ατ τηε Ινστανχε Λεϖελ Σιγνιφιχαντ Μοδιφιχατιονσ Τηισ Ρεσεαρχη δεmονστρατεσ ηοω το Dεσιγν Dιαγραmσ υσινγ Αχτιον Ρεσεαρχη ιϖ

7 3.3.1 Λιmιτατιονσ οφ Πρεϖιουσ Ρεσεαρχη Τηε Χοντριβυτιον οφ Τηισ Ρεσεαρχη Στρυχτυραλ Ασπεχτσ οφ τηε ΒΡD Στρυχτυρεδ Ρεπρεσεντατιον οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Χοmπρεηενσιϖε Dεφινιτιον οφ α Βυσινεσσ Ρυλε Χονστρυχτιον Ασπεχτσ οφ τηε ΒΡD Α Τηιρδ Γενεριχ Αππροαχη το Σψστεmσ Dεϖελοπmεντ Τηε ΒΡD ηασ Φεατυρεσ χονσιδερεδ υσεφυλ ιν ρεσολϖινγ Dιφφιχυλτιεσ ιν ΙΡD Φεατυρεσ οφ τηε ΒΡD ωηιχη αιδ ΙΡD Προβλεmσ ιν ΙΡD Συmmαρψ Χηαπτερ 4 Λιτερατυρε Ρεϖιεω Οϖερϖιεω Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Βοοχη Σηλαερ ανδ Μελλορ Ρυmβαυγη ετ αλ Πετρι νετ Εϖαλυατιον οφ Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Χονδιτιον βασεδ mοδελσ Ηερβστ Τσαλγατιδου ανδ Λουχοπουλοσ Σανδψ ΧΠΜ Εϖαλυατιον οφ Χονδιτιον βασεδ Μοδελσ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Καππελ ανδ Σχηρεφλ Κυνγ ανδ Σολϖβεργ Εϖαλυατιον οφ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ ϑοοστεν Φλψνν ανδ Dαϖαρπαναη ϑαζι Εϖαλυατιον οφ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ Εϖεντ βασεδ Μοδελσ Dαταφλοω διαγραm Μαρτιν ανδ Οδελλ Εϖαλυατιον οφ Εϖεντ βασεδ Μοδελσ Συmmαρψ Χηαπτερ 5 Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ Οϖερϖιεω Χονσιδερ Ρεσεαρχη Παραδιγm ιν Ρελατιον το Ρεσεαρχη Θυεστιον Ιmπλιχατιονσ οφ Ρεσεαρχη Θυεστιον ανδ Ιντερπρετιϖιστιχ Παραδιγm Ρεαλ ωορλδ Χοντεξτ Σοχιαλ ανδ Τεχηνιχαλ Dοmαινσ οφ Ιντερεστ Ιτερατιϖε Λεαρνινγ Εξπλιχιτ Λεαρνινγ Τηε Dεγρεε οφ Ινϖολϖεmεντ οφ Παρτιχιπαντσ Χρεατε Σηορτ λιστ οφ Ρεσεαρχη Αππροαχηεσ Λαβορατορψ Εξπεριmεντ/Στυδψ Φιελδ Εξπεριmεντ/Στυδψ Χασε Στυδψ Αχτιον Ρεσεαρχη Dεσχριπτιϖε/Ιντερπρετιϖε Ρεσεαρχη Σηορτ λιστ Χονφιρmατιον οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Συmmαρψ Χηαπτερ 6 Ρεσεαρχη Dεσιγν Οϖερϖιεω Φραmεωορκ φορ Λεαρνινγ Χηοσεν Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ ϖ

8 6.2.2 Ρελατιονσηιπ οφ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ το Ρεσεαρχη Θυεστιον Λεαρνινγ Χψχλε Χονχεπτυαλισατιον οφ τηε Ρεσεαρχη Τψπεσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Προχεσσ Μοδελσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στρυχτυρε οφ τηε Dεσιγν Φιρστ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χριτιχαλ Ρεϖιεω οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Σεχονδ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Dατα Χολλεχτιον ανδ Αναλψσισ Τεχηνιθυεσ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεω Χοντεντ Αναλψσισ Dοχυmενταρψ Αναλψσισ Φιελδ Νοτεσ Συmmαρψ Χηαπτερ 7 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Οϖερϖιεω Στρυχτυρε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χλιεντ Σψστεm Ινφραστρυχτυρε Τηε Αναλψστ Τηε Ρολε οφ Ρεσεαρχηερ ανδ Σψστεmσ Αναλψστ Τηε Βυσινεσσ Αππλιχατιον Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Ινϖοιχινγ Αππλιχατιον Πρεπαρατιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Εϖεντ Φοχυσ (1Π1) Οβϕεχτ οριεντεδ βασισ (1Π2) Γρουπ Εϖεντ Νοτατιον (1Π3) Dελαψ Αναλψσισ Στεπ (1Π4) Εϖεντ Νοτατιον Ρεφινεmεντ (1Π5) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Φλαω ιν Πρερεθυισιτε Ταβλε Νοτατιον (1Α1) Τηε Γραπηιχαλ Ιmπλιχατιονσ οφ Υνιον ανδ Ιντερσεχτιον (1Α2) Αλτερνατιϖε Ποιντ οφ Εντρψ Προβλεm (1Α3) Φαν Ουτ Dεπενδενχψ (1Α4) Αmενδmεντ το τηε Νοτατιον φορ Χοντινγεντ Dεπενδενχψ (1Α5) Σιmυλτανειτψ Προβλεm (1Α6) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Ινφορmατιον Σψστεmσ Εϖεντσ ϖερσυσ Βυσινεσσ Εϖεντσ (1Ρ1) Νεεδ φορ Ρυλε Χοmπλετενεσσ (1Ρ2) Στατεσ ϖερσυσ Εϖεντσ (1Ρ3) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ Dεϖελοπινγ τηε ΒΕD Χηανγε Νοτατιον (1D1) Χηανγε το Στατε (1D2) Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΕD Χηαπτερ 8 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Πρεπαρατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (2Π1) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (2Α1) Τηε Οϖερκιλλ Προβλεm (2Α2) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Ρεαδαβιλιτψ (2Ρ1) ϖι

9 8.4.2 Τηε Νεεδ φορ Ρυλε Χοmπλετενεσσ (2Ρ2) Μανψνεσσ (2Ρ3) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Εξτενσιονσ το τηε Πρερεθυισιτε Ταβλε (2D1) Χοmπλεξ Οβϕεχτσ (2D2) Τηε Ηαρελ βλοβ (2D3) Εϖαλυατιον οφ Dεχισιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΣDϖ Χηαπτερ 9 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Ρεαδαβιλιτψ (3Α1) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Χοmπλεξιτψ (3Ρ1) Σιmυλτανειτψ (3Ρ2) Ρυλε Χοmπλετενεσσ (3Ρ3) Χονστρυχτιον φροm Χοmπλεξ Οβϕεχτσ (3Ρ4) Εϖαλυατιον οφ Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΣDϖ Μοδελλινγ ιν βοτη Στατεσ ανδ Εϖεντσ (3D1) Εϖαλυατιον οφ Dεχισιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΣDϖ Χηαπτερ 10 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 1 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Οϖερϖιεω Αππλιχατιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Τηε Σιmυλτανειτψ Προβλεm (4Α1) Ρεαδαβιλιτψ ανδ τηε Σιmπλε Εϖεντ (4Α2) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Χοmπλεξιτψ (4Ρ1) Ρυλε Χοmπλετενεσσ (4Ρ2) Ινφορmατιον Σψστεm Εϖεντσ ϖερσυσ Βυσινεσσ Εϖεντσ (4Ρ3) Τηε Μανψνεσσ Προβλεm (4Ρ4) Dιρεχτ ϖερσυσ Ινδιρεχτ Χονστρυχτιον (4Ρ5) Εϖαλυατιον οφ τηε Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dεχισιον Στεπ οφ τηε Dεϖελοπmεντ οφ τηε ΒΡDϖ Σηοω Χονδιτιονσ ανδ Τριγγερσ ον τηε Dιαγραm (4D1) Πρερεθυισιτε Ταβλε (4D2) Ρεφινε Dεφινιτιον οφ Ρυλε (4D3) Dιρεχτ Αππροαχη (4D4) Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΡDϖ Πρεπαρατιον οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Βυσινεσσ Ρυλεσ ϖερσυσ Ινφορmατιον Σψστεmσ Ρυλεσ (5Π1) Τριγγερ Σελεχτιον (5Π2) Ηαρελ βλοβ φορ σιmπλε χονδιτιονσ (5Π3) Συβ Στατεσ ανδ Παραλλελισm (5Π4) Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Γυιδε (5Π5) Εϖαλυατιον οφ Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Συmmαρψ οφ Προγρεσσ ωιτη τηε ΒΡDϖ Χηαπτερ 11 Χριτιχαλ Ρεϖιεω οφ Ρεσεαρχη Αππροαχη Οϖερϖιεω Ρεϖιεω οφ Φραmεωορκ Φ Μαππινγ (Μ) Χοmπλεξιτψ (Χ) Προχεσσ (Π) ϖιι

10 Αβστραχτιον (Α) Νοτατιον (Ν) Συmmαρψ οφ Φραmεωορκ Ρεϖιεω Ρεϖιεω οφ Μετηοδολογψ Μ Dιστινχτιον βετωεεν Μετηοδολογιχαλ ανδ Οντολογιχαλ Ιδεασ Ρεφλεχτιονσ ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Μετηοδολογψ Ρεϖιεω οφ Αρεα οφ Αππλιχατιον Α Συmmαρψ Χηαπτερ 12 Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Οϖερϖιεω Γοαλσ ανδ Στρυχτυρε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Χλιεντ/Σψστεm Ινφραστρυχτυρε Αναλψστ Ψ Υσερ Α Υσερ Β Τηε Βυσινεσσ Αππλιχατιον Πρεπαρατιον οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ϖερσιον Χατεγορισινγ Εϖεντσ, Τριγγερσ ανδ Μεσσαγεσ (6Π1) Φλοωχηαρτ Λοοκ ανδ Φεελ το τηε ΥΒΡD (6Π2) Τηε Αβολιτιον οφ Συβ στατεσ (6Π3) Τηε Ονε το Μανψ Βυσινεσσ Ρυλε (6Π4) Τηε Αβολιτιον οφ τηε Σιmπλε Εϖεντ (6Π5) Ρεφινινγ τηε Ηαρελ Βλοβ (6Π6) Χηανγεσ το τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Γυιδε (6Π7) Εϖαλυατιον οφ τηε Πρεπαρατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αππλιχατιον Στεπ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Υσερ λεδ ΥΒΡD Χονστρυχτιον (6Α1) Φλοωχηαρτ Λοοπσ ιν τηε ΥΒΡDσ (6Α2) Προχεσσινγ Ρυλεσ ιν τηε ΥΒΡDσ (6Α3) Εϖαλυατιον οφ Αππλιχατιον Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Ρεϖιεω οφ Στεπ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Τηε νεεδ φορ γυιδανχε (6Ρ1) Τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον (6Ρ2) Τηε λεϖελ οφ αβστραχτιον προβλεm (6Ρ3) Εϖαλυατε Ρεϖιεω Στεπ αγαινστ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Dισχυσσιον ιν τερmσ οφ Wιδερ Λιτερατυρε Συmmαρψ Χηαπτερ 13 Αναλψσισ οφ Φινδινγσ Οϖερϖιεω Ιντροδυχτιον το ωηατ ηασ βεεν λεαρντ αβουτ Βυσινεσσ Ρυλεσ Α Ρεϖιεω οφ τηε Βυσινεσσ Ρυλε Α Ρεϖιεω οφ τηε Πολιχψ Ρυλε Α Ρεϖιεω οφ τηε Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Τηε Νεεδ το ηαϖε Σεπαρατε Υσερ Dιαγραmσ Τηε Νεεδ φορ α Φλεξιβλε Αππροαχη ωιτη τηε ΥΒΡD Τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε (6D1) Τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον (6D2) Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Νοτατιοναλ Ισσυεσ Ηαρελ βλοβ Συβ στατεσ Χονστρυχτιον Ισσυεσ Χοmπλεξιτψ Τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Τηε Εmεργινγ Ρολε οφ τηε ΕΣΤ Μανψνεσσ Σιmυλτανειτψ Χριτιθυε οφ Αχτιον Ρεσεαρχη ανδ Ιντελλεχτυαλ Φραmεωορκ Αργυmεντσ αγαινστ υσινγ α Φραmεωορκ Αργυmεντσ φορ υσινγ α Φραmεωορκ ϖιιι

11 Σψντηεσισ οφ α Ρεϖισεδ Φραmεωορκ Χονχλυσιονσ φροm τηισ Χριτιθυε Συmmαρψ Χηαπτερ 14 Φυτυρε Ρεσεαρχη Οϖερϖιεω Πρε ΒΡD Ισσυεσ Τηε Υσερ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Παραλλελ στατεσ Σεθυεντιαλιτψ ιν α βυσινεσσ ρυλε Ηαρελ βλοβ Σιmυλτανειτψ Τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε ςαλιδατιον Ποστ ΒΡD Φραmεωορκ οφ Ιδεασ Οντολογιχαλ Ιδεασ Μετηοδολογψ Αρεα οφ Αππλιχατιον Χονχλυσιον 361 Βιβλιογραπηψ 364 Αππενδιχεσ: 1. ςερσιονσ οφ Dιαγραm 2. Τρανσχριπτ οφ 1στ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεω 3. Dοχυmεντατιον οφ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον 4. Dοχυmεντατιον οφ Ινϖοιχινγ Αππλιχατιον 5. Τρανσχριπτσ οφ 2νδ Σεmι στρυχτυρεδ Ιντερϖιεωσ 6. Μινυτεσ οφ Μεετινγσ φροm Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 2 7. Dεσχριπτιον οφ Ορδερ Προχεσσινγ Χασε Στυδψ 8. Πρελιmιναρψ Dατα Αναλψσισ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ 2 ιξ

12 Λιστ οφ Φιγυρεσ ανδ Ταβλεσ Φιγυρε 1.1 Μαπ οφ Στυδιεσ ιν τηισ Ρεσεαρχη το ςερσιονσ οφ τηε Dιαγραm... 9 Φιγυρε 2.1 Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον οφ Βυσινεσσ ρυλεσ Φιγυρε 2.2 Εξαmπλε οφ α Φλοωχηαρτ Φιγυρε 2.3 Φινιτε Στατε Dιαγραm φορ Χυστοmερ Σχεναριο Φιγυρε 2.4 Πετρι νετ φορ Χυστοmερ Σχεναριο...26 Φιγυρε 2.5 Χοmπαρισον βετωεεν Φινιτε Στατε Dιαγραm ανδ Πετρι νετ Ταβλε 2.1 Χανδιδατε Βυσινεσσ Ρυλεσ φορ Σαmπλε Χασε Ταβλε 2.2 Χανδιδατε Λιστ οφ Βυσινεσσ Εϖεντσ ανδ Σιγναλσ Φιγυρε 2.6 ΟΛΗσ φορ Χανδιδατε Οβϕεχτσ Φιγυρε 2.7 Ιλλυστρατιον οφ Ηαρελ Dεπτη Φιγυρε 2.8 Νοτατιοναλ Χονστρυχτσ φορ Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm Φιγυρε 2.9 Αχχεπτ Ορδερ ΥΒΡD Φιγυρε 2.10 Χρεατε Νεω Ορδερ φροm Ουτστανδινγ Ορδερ ΥΒΡD Φιγυρε 2.11 Ινϖοιχε ΥΒΡD Φιγυρε 2.12 Χρεδιτ Νοτε ΥΒΡD Φιγυρε 2.13 Παψmεντ ΥΒΡD Φιγυρε 2.14 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm.42 Ταβλε 2.3 Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε Φιγυρε 3.1 Χογνιτιϖε Μαπ συmmαρισινγ Σιγνιφιχανχε οφ Ρεσεαρχη Ταβλε 3.1 Συmmαρψ οφ Φεατυρεσ οφ ΒΡDϖ Ταβλε 4.1 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εξτενδεδ Στατε βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.2 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Χονδιτιον βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.3 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εξτενδεδ Στατιχ Μοδελσ Ταβλε 4.4 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Τριγγερ βασεδ Μοδελσ Ταβλε 4.5 Φεατυρε Αναλψσισ οφ ΒΡD ανδ Εϖεντ βασεδ mοδελσ Φιγυρε 5.1 Χογνιτιϖε Μαπ ινδιχατινγ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ ανδ Dεσιγν Ταβλε 5.1 Α Ρεϖιεω οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Χηαραχτεριστιχσ φροm τηε Λιτερατυρε Φιγυρε 6.1 Χογνιτιϖε Μαπ ινδιχατινγ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ ανδ Dεσιγν Φιγυρε 6.2 Τηε Οργανισεδ Υσε οφ Ρατιοναλ Τηουγητ, αφτερ Χηεχκλανδ, Φιγυρε 6.3 Μαππινγ οφ Σχριπτσ φροm Ρεαλ Wορλδ το Μαχηινε Wορλδ Φιγυρε 6.4 Φιϖε Σχεναριοσ ιν Οντολογιχαλ Φραmεωορκ, αφτερ Wανδ ανδ Wεβερ (1993) Φιγυρε 6.5 Φλοωχηαρτ οφ Στεπσ ιν Ρεσεαρχη Προχεσσ, αδαπτεδ φροm Χηεχκλανδ (1985) Ταβλε 6.1 Τψπεσ οφ Αχτιον Ρεσεαρχη Μετηοδ Φιγυρε 6.6 Λεωιν σ Χψχλιχ Μοδελ, αδαπτεδ βψ Βυρνσ (1990) Φιγυρε 6.7 Σοχιοτεχηνιχαλ Αχτιον Ρεσεαρχη Χψχλε, αφτερ Συσmαν ανδ Εϖερεδ, Φιγυρε 6.8 Κολβ σ Εξπεριεντιαλ Λεαρνινγ Χψχλε, αφτερ Κολβ ετ αλ. (1979) Ταβλε 6.2 Μαππινγ οφ Προχεσσ Στεπσ ιν Dιφφερεντ Αχτιον Ρεσεαρχη/Λεαρνινγ Μοδελσ Φιγυρε 6.9 Φραmεωορκ Φ, υσινγ ονε οφ Μ1, Μ2, Μ3 ορ Μ4 αππλιεδ το Αππλιχατιον Αρεα Α ιν τηε Φιρστ Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 6.10 Λεαρνινγ Χψχλε ιν Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 6.11 Χηανγεσ ρεσυλτινγ φροm Χριτιχαλ Ρεϖιεω Φιγυρε 6.12 Φεεδβαχκ Πατησ ιν Σεχονδ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 7.1 Μαιν Στεπσ ιν Αχτιον Ρεσεαρχη Προχεσσ Φιγυρε 7.2 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Ταβλε 7.1 Χοδεσ ιν Ρεσεαρχη Προχεσσ Φιγυρε 7.3 Ρεϖισεδ Μαππινγ σηοωινγ Τρανσιτιϖε Μαππινγσ Φιγυρε 7.4 Αττεmπτ ατ Σηοωινγ Αλτερνατιϖε Χονστρυχτιον Ρουτεσ Ταβλε 7.2 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ ΒΕD Φιγυρε 7.5 Φιρστ χυτ Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 7.6 Τωο Ηετερογενεουσ Εϖεντ Σιτυατιονσ Φιγυρε 7.7 Σιτυατιον Β Ρεσολϖεδ Φιγυρε 7.8 Στραιγητφορωαρδ Dεπενδενχψ ανδ Φαν Ουτ Dεπενδενχψ Φιγυρε 7.9 Χοντινγεντ Dεπενδενχψ Φιγυρε 7.10 Φιναλ Βυσινεσσ Εϖεντ Dιαγραm Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 7.11 Σεπαρατιον οφ Βυσινεσσ ανδ Ινφορmατιον Σψστεm Εϖεντσ ξ

13 Ταβλε 7.3 Τηε Βυνγε Wανδ Wεβερ Ρεπρεσεντατιον Μοδελ, αφτερ Wανδ ανδ Wεβερ (1995) Ταβλε 8.1 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ ΒΣDϖ Φιγυρε 8.1 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον 1 Πορτβιλλινγ Σψστεm Φιγυρε 9.1 Φιρστ Αττεmπτ ατ υσινγ τηε Ηαρελ Βλοβ..172 Φιγυρε 9.2 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ωιτη Ηαρελ Dεπτη..174 Ταβλε 9.1 Πρερεθυισιτε ταβλε φορ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 9.3 Βυσινεσσ Στατε Dιαγραm ϖερσιον 2 ωιτη Χοδεσ 179 Φιγυρε 10.1 Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm ωιτη Ηαρελ Dεπτη.185 Ταβλε 10.1 Πρερεθυισιτε Ταβλε φορ Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 10.2 Τραδε οφφ ιν αχηιεϖινγ αν αχχεπταβλε Λεϖελ οφ Χοmπλεξιτψ Φιγυρε 10.3 Τηε Βυσινεσσ Ρυλεσ Dιαγραm 199 Φιγυρε 10.4 Εξτενσιον οφ Μαππινγσ φροm τηε Οντολογιχαλ Wορλδ Φιγυρε 11.1 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ τηε Χριτιχαλ Ρεϖιεω Φιγυρε 11.2 Εξτενσιον οφ Wανδ ανδ Wεβερ σ Μοδελ Ταβλε 11.1 Αλλοχατιον οφ Ισσυεσ ιντο Χατεγοριεσ Ταβλε 11.2 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Μαππινγ (Μ) Ταβλε 11.3 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Χοmπλεξιτψ Ταβλε 11.4 ΜχΧαβε σ Χοmπλεξιτψ Φαχτορ φορ εαχη ςερσιον οφ τηε Dιαγραm Ταβλε 11.5 Ροσσι σ Χοmπλεξιτψ Φαχτορ φορ εαχη ςερσιον οφ τηε Dιαγραm Ταβλε 11.6 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Προχεσσ (Π) Φιγυρε 11.3 Στρυχτυραλ Dεχοmποσιτιον ιν Γλασσον σ Μοδελ Φιγυρε 11.4 Dεϖελοπmεντ Σεθυενχε ιν Γλασσον σ Μοδελ Ταβλε 11.5 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Αβστραχτιον Φιγυρε 11.5 Τωο Dιφφερεντ Βυσινεσσ Ρυλεσ φορ Dελετινγ α Μεσσαγε Φιγυρε 11.6 Εξτενδεδ Μοδελ σηοωινγ Ελαβορατιον Προβλεm Ταβλε 11.7 Ρεσεαρχη Χοδεσ Χλασσιφιεδ υνδερ Νοτατιον Φιγυρε 12.1 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 12.2 Σινγυλαριτψ ωιτηιν αν Οβϕεχτ Φιγυρε 12.3 Μυλτιπλιχιτψ βετωεεν Οβϕεχτσ Φιγυρε 12.4 Βαρ ον Μυλτιπλιχιτψ βετωεεν Οβϕεχτσ Φιγυρε 12.5 ΥΒΡD φροm Χασε Στυδψ Φιγυρε 12.6 Ηαρελ Βλοβ Εθυιϖαλεντ οφ ΥΒΡD Ταβλε 12.1 Γενεριχ Χοmπλεξιτψ Φαχτορσ φορ ΥΒΡD Φιγυρε 12.7 Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Ταβλε 12.2 Χηαραχτεριστιχ Εξχερπτσ συγγεστινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Φιγυρε 12.8 Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Ταβλε 12.3 Χηαραχτεριστιχ Εξχερπτσ συγγεστινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Ταβλε 12.4 Σπεχιφιχ Στατεmεντσ φροm Ιντερϖιεω ιν ωηιχη Οmισσιονσ αρε ιδεντιφιεδ Φιγυρε 12.9 Στατε εϖεντ Νετωορκ φορ Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Ταβλε 12.5 Φεεδβαχκ φροm Ιντερϖιεωσ ον Λεϖελ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Φιγυρε Αλτερνατιϖε ΒΡD φορ τηε Ρεγιστρατιον Συβ σψστεm Φιγυρε Πυρε ΒΡD φορ τηε Ρεγιστρατιον Συβ σψστεm Φιγυρε 13.1 Μοδελ οφ Μαιν Χοmπονεντσ οφ τηε ΒΡD Τεχηνιθυε Φιγυρε 13.2 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ λεαδινγ το Νεεδ φορ Φουρ Χονστρυχτσ ιν τηε ΒΡD Φιγυρε 13.3 Α Βυσινεσσ Ρυλε ιν τηε Φορm οφ α ΥΒΡD Φιγυρε 13.4 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ λεαδινγ το Χονσολιδατιον οφ Πολιχψ Ρυλεσ Φιγυρε 13.5 Συmmαρψ οφ Ηιστορψ οφ Dεχισιον λεαδινγ το α Σεπαρατε Υσερ Dιαγραm Φιγυρε 13.6 Σιmπλε ΥΒΡD φροm Πορτβιλλινγ Αππλιχατιον Φιγυρε 13.7 Χοmπλεξ ΥΒΡD φροm Ορδερ Προχεσσινγ Χασε Στυδψ Φιγυρε 13.8 Ρεσεαρχη Προγρεσσ Μαπ φορ Μοδελλινγ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη ΥΒΡD Φιγυρε 13.9 Στατε εϖεντ Νετωορκ φορ Λεϖελσ οφ Αβστραχτιον Προβλεm Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ Γυιδανχε Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Νεεδ φορ ςαλιδατιον Φιγυρε Νοτατιοναλ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΒΡD Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ηαρελ Βλοβ Φιγυρε Χονστρυχτιον Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΒΡD Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ Χονχλυσιον τηατ α χορρεχτ παρτιαλ ΒΡD χουλδ βε δραων Φιγυρε Ηιστορψ οφ Μαιν Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Χοmπλεξιτψ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ συππορτινγ τηε Χονχλυσιον το ρεταιν πυρε ΒΡD Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Εϖεντ Σπεχιφιχατιον Ταβλε ξι

14 Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Μανψνεσσ Φιγυρε Ηιστορψ οφ Ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη Σιmυλτανειτψ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ σηοωινγ Αργυmεντσ αγαινστ υσινγ α Φραmεωορκ Φιγυρε Χογνιτιϖε Μαπ σηοωινγ Αργυmεντσ φορ υσινγ α Φραmεωορκ Ταβλε 13.1 Μαππινγ Ισσυεσ ιδεντιφιεδ δυρινγ Ρεσεαρχη Φιγυρε Σψντηεσισεδ Φραmεωορκ φορ Αχτιον Ρεσεαρχη Στυδψ Φιγυρε 14.1 Ηεαδινγσ φορ Φυρτηερ Ρεσεαρχη Ταβλε 14.1 Συmmαρψ οφ Σεχτιονσ ιν τηισ Χηαπτερ Ταβλε 14.2 Λιστ οφ Ρεσεαρχη Τοπιχσ ουτλινεδ ιν τηισ Χηαπτερ ξιι

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ.

Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ. Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ. Οι υποψήφιοι ανά εκλογική περιφέρεια είναι (όπως ανακηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα