ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014

2 2

3 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

4 Το παρόν βοήθημα έγινε με την επιμέλεια των παρακάτω δικαστικών υπαλλήλων: Εβελίνας Στοΐκοβα, Προϊσταμένης Τμήματος, Δήμητρας Αποστόλου και Αθανάσιου Νομικού, υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γραμματειακή υποστήριξη: Αγγελική Κουσκουλή

5 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ ΟΣ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Α ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ....σελ. 5 ΑΠΟΔΟΧΕΣ.. σελ. 8 Μετατάξεις. σελ. 13 Μεταφορά από επιχείρηση σελ. 14 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ....σελ. 15 Αιρετών...σελ. 15 Ιδιωτών (Παραγραφή αξίωσης). σελ. 16 Υπαλλήλων.. σελ. 17 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ....σελ. 18 Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ.....σελ. 18 Γενικά. σελ. 18 Εκδηλώσεις....σελ. 19 Επιμόρφωση..σελ. 20 Παράθεση γευμάτων. σελ. 20 Προβολή δραστηριοτήτων....σελ. 22 Προμήθειες και υπηρεσίες διάφορες....σελ. 24 Πρόσβαση στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών...σελ. 26 Συμμετοχή σε Φεστιβάλ....σελ. 26 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ..σελ. 27 Γενικά. σελ. 27 Ανάθεση.σελ. 30 Δικαιολογητικά..σελ. 34 Εργα Εργασίες (Εργολαβικό όφελος, Γενικά έξοδα) (ε.ο./γ.ε.) σελ. 35 Έργα Εργασίες (Ανάθεση). σελ. 38 Έργα Εργασίες (Αναθεώρηση)..σελ. 38 Έργα Εργασίες (Απολογιστικές). σελ. 39 Έργα Εργασίες (Κατάτμηση)..σελ. 40 Έργα Υπηρεσίες....σελ. 41 Συμπληρωματικές πρόσθετες εργασίες, σελ. 41 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ...σελ. 45 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ..σελ. 47 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ σελ. 47 Ε ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ...σελ. 49 1

6 2 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.. σελ. 51 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.....σελ. 52 Γενικά...σελ. 52 Εργασίες Υπηρεσίες...σελ. 54 Μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων σελ. 56 Χρηματοδότηση Συμμετοχή σε ιδρυτικό κεφάλαιο. σελ. 58 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ.....σελ. 58 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ σελ. 61 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ σελ. 62 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...σελ. 65 Αναδρομικότητα (διοικητικής πράξης σύμβασης)..σελ. 65 Ανάθεση σε τρίτους..σελ. 65 Διαδικασία ανάθεσης - Όργανα...σελ. 77 Δικαιολογητικά.σελ. 78 Κατάτμηση...σελ. 78 Υπηρεσίες εργασίες διάφορες...σελ. 79 Υπηρεσίες εργασίες καθαρισμού..σελ. 81 Υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης.. σελ. 84 Υπηρεσίες προβολής (πολιτιστικής τουριστικής) σελ. 85 Υπηρεσίες φύλαξης..σελ. 86 Μ ΜΕΛΕΤΕΣ...σελ. 88 Ανάθεση Διαδικασία. σελ. 88 Ανάθεση σε τρίτους..σελ. 89 Δικαιολογητικά.σελ. 90 Μελέτες Υπηρεσίες σελ. 91 Κατάτμηση σελ. 92 Συμπληρωματικές συμβάσεις..σελ. 93 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ σελ. 94 Ακινήτων...σελ. 94 Διαδικασία διαγωνισμού...σελ. 95 Μηχανημάτων Οχημάτων.σελ. 96 Ν ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.. σελ. 97 Ο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.σελ. 99 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ..σελ

7 3 Π ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.. σελ. 102 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ...σελ. 103 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.σελ. 105 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. σελ. 107 Γενικά...σελ. 107 Αγορά ακινήτου...σελ. 109 Διαδικασία διαγωνισμού και κατάτμηση σελ. 110 Διακήρυξη.σελ. 115 Διατυπώσεις δημοσιότητας.σελ. 116 Δικαιολογητικά.σελ. 117 Σ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..σελ. 118 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ σελ. 120 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 121 Αποζημιώσεις....σελ. 121 Υ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ....σελ. 121 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ..σελ. 124 Φ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ......σελ. 127 Χ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Κ Α Τ Α Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Κ Α Τ Α Σ Τ Α Λ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ (άρθρου 175 παρ. 3 του ν. 3463/2006 σελ

8 4 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ Π Ρ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ ΓΕΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ...σελ. 132 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.σελ. 135 Διαδικασία ανάθεσης σελ. 135 Διαδικασία διαγωνισμού..σελ. 135 Πλημμέλειες της προκήρυξης...σελ 136 Συμπληρωματικές Συμβάσεις..σελ. 137 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ..σελ. 138 Προμήθεια υγρών καυσίμων σελ. 138 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.σελ. 141 Απευθείας ανάθεση..σελ. 141 Δανειακές συμβάσεις σελ. 141 Μελέτες..σελ. 142 Μεταφορά Μαθητών.....σελ. 143 Μεταφορά απορριμμάτων....σελ. 147 Υπηρεσίες Συντήρησης σελ. 147 Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος.σελ. 148 Προγραμματικές Συμβάσεις.σελ. 149 Συμβάσεις προγράμματος δράσης..σελ

9 5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Πράξη Ι Τμήματος 65/2012 (βλ. επίσης ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ) Πράξη VII Τμήματος 32/2012 Μη νόμιμες οι δαπάνες που αφορούν στην καταβολή αμοιβής για την υλοποίηση δύο προγραμματικών συμβάσεων, που συνήφθησαν μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, διότι οι δύο ανωτέρω προγραμματικές συμβάσεις, συνδέονται άμεσα και συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός ενιαίου έργου, δηλαδή στο σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των απαιτήσεων της διοργάνωσης των Διεθνών Παιδικών Αγώνων. Ο επιμερισμός των προβλεπόμενων σ αυτές δράσεων με τη σύναψη περισσότερων της μίας προγραμματικών συμβάσεων είχε ως συνέπεια τα οικεία σχέδια συμβάσεων να μην υποβληθούν στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980), καθόσον η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη και των δύο προγραμματικών συμβάσεων υπερβαίνει το ποσό του ,00 ευρώ, άνω του οποίου απαιτείται η υποβολή του σχεδίου σύμβασης προς έλεγχο από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 98 του Συντάγματος). Πράξη VII Τμήματος 135/2012 (συγγνωστή πλάνη) Ανακαλείται η 32/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος λόγω συγγνωστής πλάνης. 74/2012 Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά την οικονομική συμμετοχή του Δήμου βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, ΔΕΥΑ και άλλων γειτονικών Δήμων για την υλοποίηση του έργου «καταπολέμηση κουνουπιών στον νομό», διότι η ανωτέρω προγραμματική σύμβαση μη νομίμως συνήφθη, αφού δεν είχε υποβληθεί πριν την υπογραφή της προς έλεγχο ενώπιον του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ εφαρμογή του 5

10 6 άρθρου 278 του ν.3852/2010, καθόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτής υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ που ισχύει ως όριο για την υπαγωγή των οικείων συμβάσεων στον προσυμβατικό έλεγχο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 78/2012 Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά την αμοιβή εταιρείας για την εκτέλεση εργασιών απόθεσης των απορριμμάτων Δήμου στο ΧΥΤΑ, καθόσον τόσο η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την ανάληψη της δαπάνης και την απευθείας ανάθεση των εργασιών απόθεσης των απορριμμάτων, όσο και η υπογραφή της οικείας σύμβασης ενεργήθηκαν σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της εκτέλεσης των εργασιών αυτών (άρθρα 11, 12 και 13 του β.δ. της 17.5/ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», ΦΕΚ Α 114 και άρθρα 21 και 22 Α του ν 3871/2010, ΦΕΚ Α 141/2010). 180/2012 Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά την καταβολή ποσού από Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου σε σωματείο Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο για τη διοργάνωση διεθνούς καλλιτεχνικού διαγωνισμού, καθόσον τόσο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου για την ανάληψη της δαπάνης και την απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης του διαγωνισμού στο Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο, όσο και η υπογραφή της οικείας σύμβασης διενεργήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της ολοκλήρωσης της διοργάνωσης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρα 2, 21 και 23 του ν. 3871/2010, ΦΕΚ Α 141/2010 και π.δ. 113/2010, ΦΕΚ Α 209/2010). 220/2012 Μη νόμιμη η δαπάνη Δήμου για προμήθεια αδρανών υλικών, καθόσον η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και δεν δύναται ως διοικητική σύμβαση, να ανατρέχει στο παρελθόν και να καταλαμβάνει διενεργηθείσα προμήθεια σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της υπογραφής της, ούτε άλλωστε προκύπτει κάποια κατ εξαίρεση δυνατότητα αναδρομικής ισχύος της σύμφωνα με την γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. 6

11 7 226/2012 Μη νόμιμες οι δαπάνες Δήμου για την προμήθεια συνθέσεως λουλουδιών και για την παροχή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης κατά την διάρκεια τελετών πολιτικών γάμων, καθόσον η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης των επίμαχων ποσών έπεται των αποφάσεων αναθέσεως του Δημάρχου, των πρωτοκόλλων παραλαβής, καθώς και των τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των φερομένων δικαιούχων των επίμαχων χρηματικών ποσών (άρθρα 11 και 13 του β.δ. 175/ , ΦΕΚ Α 114, 145 και 197). 230/2012 Νόμιμη η δαπάνη για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Πανεπιστημίου και Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, διότι η ως άνω συναφθείσα προγραμματική σύμβαση, όπως το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και η περίοδος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων της, επαναπροσδιορίστηκαν με απόφαση των εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών, δεν ανατρέχει σε προγενέστερο της υπογραφής της χρόνο (άρθρο100 του ν.3852/2010, ΦΕΚ Α 87/2010). Πράξη VII Τμήματος 3/2012 Μη νόμιμη η δαπάνη που αφορά την πληρωμή ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης στα τοπικά διαμερίσματα Δήμου, καθόσον: α) η απόφαση του Δημάρχου, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη, όπως και η απόφαση του Αντιδημάρχου, με την οποία δεσμεύθηκε η πίστωση, εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς να αποδεικνύεται ότι είχε προηγηθεί της εκτέλεσης της δαπάνης, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για ολόκληρο το ποσό της εγγεγραμμένης πίστωσης, κατά παράβαση των άρθρων 2, 4 και 9 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 209/2010), και β) όπως προκύπτει από την απόδειξη είσπραξης των ΕΛ.ΤΑ., η σχετική απαίτησή τους έναντι του Δήμου έχει ήδη εξοφληθεί και ως εκ τούτου η ίδια απόδειξη δεν συνιστά πλέον δικαιολογητικό της ύπαρξης νόμιμης και εκκαθαρισμένης απαίτησης των ΕΛ.ΤΑ. έναντι του Δήμου. 7

12 8 ΑΠΟΔΟΧΕΣ Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα 18/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε μόνιμη υπάλληλο Δήμου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού η οποία μετατάχθηκε σε άλλο Δήμο, καθόσον είναι νόμιμη η μετάταξη της ανωτέρω, η οποία διενεργήθηκε χωρίς την έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4002/2011 ( ), η αίτηση της ανωτέρω υπαλλήλου ήταν ήδη εκκρεμής. Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα 19/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών μηνός Απριλίου 2012 και αναδρομικών του ν. 4024/2011 σε υπάλληλο του Δήμου Κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής, ο οποίος μετατάχθηκε από άλλο Δήμο, διότι μη νομίμως διενεργήθηκε η επίμαχη μετάταξη, δεδομένου ότι αφενός δεν εκδόθηκε, πριν από την απόφαση του Δημάρχου για τη μετάταξη του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη από το άρθρο 68 παρ.1 του ν. 4002/2011 έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, αφετέρου δε ο ανωτέρω ήταν ο μοναδικός υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 19 Πληροφορικής του Δήμου από τον οποίο μετατάχθηκε, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την έκδοση της πράξης μετάταξης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου αυτού. Συνεπώς, δεν ήταν επιτρεπτή η συγκεκριμένη μετάταξη σε άλλον Ο.Τ.Α (Δήμο) κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν.3584/2007. Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα 47/2012 Μη νόμιμη η καταβολή διαφοράς αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, καθόσον η απόφαση του Δημάρχου με την οποία η ως άνω υπάλληλος διορίσθηκε αναδρομικά στον ίδιο Δήμο από είναι μη νόμιμη, διότι, βάσει του άρθρου 5 του ν.3320/2005, η ανωτέρω μπορούσε να διορισθεί αναδρομικά από την ανωτέρω ημερομηνία μόνο στο Δήμο, όπου είχε αρχικά καταταχθεί βάσει του ανασυνταχθέντος πίνακα διοριστέων του σχετικού διαγωνισμού και όχι στο Δήμο όπου μετατάχθηκε στη συνέχεια μετά τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης με τον αρχικό δήμο. Συνεπώς, είναι μη νόμιμη η επανακατάταξη της υπαλλήλου σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω του ανωτέρω αναδρομικού διορισμού της. 8

13 9 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα 54/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους Δήμου, οι οποίοι προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από έως , καθόσον δεδομένου ότι οι επίμαχες συμβάσεις συνήφθησαν στις , η χρονική τους διάρκεια υπολογίζεται σε 2 μήνες και συνεπώς οι εξ αυτών αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευμένες (άρθρο 172 παρ.3 ΚΚΔΚΥ), δηλαδή μετά το τέλος κάθε μήνα εργασίας και οι αποδοχές των εργαζομένων για το ως άνω χρονικό διάστημα, έπρεπε να καταβληθούν όχι νωρίτερα από τις (άρθρο 15 της 2/37345/0004/ ΚΥΑ). Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα 146/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης καθώς και δώρου Χριστουγέννων σε εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε Δήμο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων, διότι οι υπογραφές των οργάνων της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που επέχουν θέση υπογραφής του προϊσταμένου της λογιστικής υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 23 του λογιστικού των Ο.Τ.Α. είναι ανενεργείς, γεγονός που κωλύει την θεώρηση των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων. Πράξη I Τμήματος 1/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης προσληφθέντων υπαλλήλων Δήμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας 8 μηνών, καθόσον οι ανωτέρω έχουν ήδη υπερβεί, μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004, μη συνυπολογιζομένων των ελεγχόμενων συμβάσεων, τους (24) είκοσι τέσσερις μήνες σε συνολικό χρόνο διαρκείας της απασχόλησης στον ίδιο Δήμο, στο πλαίσιο αντίστοιχων διαδοχικών συμβάσεων, κατά παράβαση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ.164/2044. Περαιτέρω, το γεγονός ότι ο Δήμος συστάθηκε ως νέος Δήμος, βάσει του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, δεν ασκεί νόμιμη επιρροή, διότι το κώλυμα του άρθρου 6 παρ.1 του π.δ.164/2004 ισχύει και για το διάδοχο Δήμο, ο οποίος δεν συνιστά νέο εργοδότη, ώστε να τίθεται ζήτημα υπολογισμού της 24μηνης απασχόλησης από (έναρξη λειτουργίας νέων Δήμων) και εντεύθεν. Όμοια η 55/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος. 9

14 10 Πράξη I Τμήματος 13/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών, αναδρομικών κρατήσεων και 1 ης δόσης κινήτρου σε εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσελήφθησαν σε Δήμο δυνάμει προσωρινών πινάκων κατάταξης, καθόσον νομίμως οι φερόμενοι ως δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται και μετά τη δημοσίευση του πίνακα διοριστέων, δεδομένου ότι με την απόφαση του Δημάρχου περί πρόσληψης αυτών, ορίσθηκε ως καταληκτικό χρονικό σημείο της απασχόλησής τους η δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω διάστημα δεν υπερβαίνει το καθοριζόμενο στο άρθρο 21 παρ.4 του ν. 3584/2007 ανώτατο όριο προσωρινής απασχόλησης των περιλαμβανομένων στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Όμοια η 92/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη I Τμήματος 15/2012 Νόμιμη η καταβολή αμοιβής μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2011 σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΔΕ Βοηθ. Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και ΥΕ Μαγείρων) που απασχολείται σε Παιδικό Σταθμό Δήμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθόσον: α) ενόψει των προβαλλόμενων με το από έγγραφο του Προέδρου του Παιδικού Σταθμού ισχυρισμών, ότι οι φερόμενοι ως δικαιούχοι έχουν λόγω της προϋπηρεσίας τους αποκτήσει εμπειρία και ότι εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου κλπ, δεν περιγράφονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες των φερομένων ως δικαιούχων και συγκεκριμένα οι ώρες απασχόλησης αυτών και ο αριθμός του προσωπικού σε σχέση με τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού, έτσι ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν ο βαθμός δυσκολίας του παρεχόμενου έργου, οι ώρες απασχόλησης, η προϋπηρεσία κλπ. στοιχεία τα οποία συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής και β) ενόψει των ελλείψεων αυτών των στοιχείων και λαμβανομένου επιπλέον ότι στις συμφωνηθείσες αμοιβές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι ασφαλιστικές κρατήσεις που επιβαρύνουν αποκλειστικά τους φερόμενους ως δικαιούχους, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλής κρίση σχετικά με το αν ο καθορισμός της αμοιβής τους υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο. 10

15 11 Πράξη I Τμήματος 21/2012 Μη νόμιμη η καταβολή τακτικών αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε αυτόν από λυθείσα δημοτική επιχείρηση, καθόσον ο ανωτέρω υπάλληλος μη νόμιμα μεταφέρθηκε στον άνω Δήμο και κατατάχθηκε σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ., διότι αυτός δεν ασχολείτο στην ήδη λυθείσα δημοτική επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, όπως ρητά απαιτείται από την παρ.3 του άρθρου 269 Κ.Δ.Κ., αλλά με σύμβαση έργου διαρκείας έξι (6) περίπου μηνών. Πράξη I Τμήματος 33/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε ειδικό συνεργάτη Δημάρχου, διότι ο φερόμενος ως δικαιούχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.3 εδαφ. γ του ν. 3584/2007. Όμοια η 63/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη I Τμήματος 36/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών για το χρονικό διάστημα από έως σε ειδική συνεργάτιδα Δήμου, διότι η σύμβαση με την οποία είχε προσληφθεί, έστω και αν συνήφθη υπό το καθεστώς του ν.1416/1984, δεν μπορούσε να συνεχισθεί μετά τις , οπότε έληξε η αντίστοιχη δημοτική περίοδος. Πράξη I Τμήματος 40/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενους του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος «stage», για το χρονικό διάστημα από έως τις , καθόσον κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε οπωσδήποτε παύσει, η ισχύς της 3037/ προσωρινής διαταγής του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ο Δήμος δεν ήταν πλέον υποχρεωμένος να αποδέχεται τις υπηρεσίες των ανωτέρω, οι συμβάσεις των οποίων (stage) είχαν προ πολλού καταγγελθεί. Όμοια η 43/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη I Τμήματος 67/2012 (συγγνωστή πλάνη) Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2011 σε υπαλλήλους Δήμου με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτόν από λυθείσα δημοτική επιχείρηση, 11

16 12 καθόσον η απόφαση σύστασης των προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στο Δήμο και η απόφαση κατάταξης των εργαζομένων στις συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις δημοσιεύθηκαν στις και αντίστοιχα, δηλαδή δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ως εκ τούτου μη νομίμως ορίζεται τόσο στην πράξη σύστασης των θέσεων όσο και στην πράξη κατάταξης ότι αυτές ισχύουν από (άρθρα του ΚΔΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παρ.5 και 7 αυτού με τις παρ.3 και 4 του άρθρου 25 του ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263, άρθρο 21 παρ.13 του ν.3731/2008 ΦΕΚ Α 263 και 17 παρ.3 του ν. 3812/2009, ΦΕΚ Α 234). Πράξη I Τμήματος 68/2012 (συγγνωστή πλάνη) Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής σε 9 εργάτες ΥΕ καθαριότητας και ενός ΔΕ οδηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, οι οποίοι προσελήφθησαν από Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών-πρόσκαιρων αναγκών, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψη των ανωτέρω δεν συνιστούν κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσχαιρες ανάγκες που προέκυψαν από έκτακτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, αλλά αντίθετα ανάγκες πάγιες του Δήμου (άρθρα 205 και 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α 143). Πράξη I Τμήματος 74/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης χρονικού διαστήματος από 25 έως σε δημοτικούς υπαλλήλους, διότι δεν ήταν νόμιμες οι ανακλήσεις των πράξεων αποδοχής των παραιτήσεών τους και η επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία μετά την αποδοχή των παραιτήσεών τους και συνακόλουθα την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης κατά παράβαση του άρθρου152 του ν.3584/2007. Πράξη Ι Τμήματος 87/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους σε Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο εν λόγω Δήμο από λυθείσες κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, καθόσον εφόσον οι ανωτέρω εργαζόμενοι απασχολούνταν πράγματι στις λυθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά τον χρόνο της λύσης τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι νόμιμη η μεταφορά τους στο Δήμο σε 12

17 13 αντίστοιχες θέσεις κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3584/2007. Όμοια η 157/2012 πράξη του ιδίου Τμήματος. 69/2012 Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την καταβολή αποδοχών μηνός Ιουλίου 2011 από συγχωνευθείσα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση στον διευθυντή της. Η μεταφορά του ως άνω υπαλλήλου, που κατά το χρόνο της συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων υπηρετούσε σε θέση Διευθυντή στην ήδη συγχωνευθείσα κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου, και η τοποθέτησή του σε αντίστοιχη διευθυντική θέση στη νέα επιχείρηση είναι νόμιμες, διότι δεν έγινε πρόσληψη υπαλλήλου σε νέα θέση εργασίας και καθορισμός των αποδοχών του ως νεοπροσλαμβανόμενου, αλλά μεταφορά υπαλλήλου που ήδη απασχολείτο σε συγχωνευθείσα δημοτική επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 3852/ /2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε πρώην εργαζόμενους λόγω συνταξιοδότησης, καθόσον η Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, η οποία, ανεξαρτήτως του νομικού της χαρακτηρισμού ως ν.π.ι.δ. και ως επιχείρησης ειδικού σκοπού (άρθρο 252 παρ. 4 του ν. 3463/2006), παρέχει αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και ελέγχεται από το Δήμο. Η χορηγούμενη δε αποζημίωση συνταξιοδότησης εμπίπτει στην έννοια της αποζημίωσης του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ Α 189/1967) και επομένως υπόκειται στον επιβαλλόμενο με τη διάταξη αυτή περιορισμό ως προς το ύψος της. Όμοια η 239/2012 του ιδίου ως άνω Κλιμακίου. Μετατάξεις Πράξη I Τμήματος 42/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου η οποία μετατάχθηκε στον εν λόγω Δήμο από άλλο Δήμο καθόσον η φερόμενη ως δικαιούχος ήταν μοναδική υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Τοπογράφων-Μηχανικών του Δήμου (από τον οποίον μετατάχθηκε) και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η μετάταξή της σε άλλον Ο.Τ.Α. (Δήμο), κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ.7 άρθρο 74 ν.3584/

18 14 Πράξη I Τμήματος 46/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε προσληφθέντες υπαλλήλους Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κατ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.3584/2007. Και τούτο καθόσον οι επίμαχες προϋπηρεσίες παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων μαθητείας του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του Ο.Α.Ε.Δ. και δεν αναγνωρίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3205/2003 για την μισθολογική εξέλιξη των φερομένων ως δικαιούχων. Μεταφορά από επιχείρηση Πράξη I Τμήματος 6/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε προσληφθείσα εργαζόμενη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από ΝΠΔΔ, η οποία μεταφέρθηκε σε αυτό (ΝΠΔΔ) από συγχωνευθείσα δημοτική κοινωφελή επιχείρηση. Η μεταφορά της άνω φερόμενης ως δικαιούχου, κατ εφαρμογή του άρθρου 109 παρ.4 του ν.3582/2010 από τη Δημοτική Επιχείρηση κοινωφελούς έργου στο ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι νόμιμη, αφού με την ίδια σχέση εργασία απασχολούνταν και στην ως άνω συγχωνευθείσα κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, κατά τον χρόνο της συγχώνευσής της. Εξάλλου η νομιμότητα πρόσληψης και απασχόλησής της στην επιχείρηση αυτή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν ασκεί επιρροή, αφού για τη νομιμότητα της μεταφοράς της αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησής της στην συγχωνευθείσα κοινωφελή επιχείρηση με τέτοιου είδους σχέση. Πράξη I Τμήματος 48/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου, οι οποίοι (εργαζόμενοι) μεταφέρθηκαν σε αυτήν από συγχωνευθείσα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση. Και τούτο διότι η μεταφορά του φερόμενου ως δικαιούχου, κατ εφαρμογή του άρθρου 109 παρ.2 του ν.3582/2010, από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση σε άλλη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είναι νόμιμη αφού με την ίδια σχέση εργασίας απασχολούνταν και στην άνω συγχωνευθείσα κοινωφελή επιχείρηση κατά το χρόνο συγχώνευσής της. 14

19 15 Πράξη I Τμήματος 69/2012 Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτόν από λυθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθόσον νομίμως μεταφέρθηκαν οι ως άνω υπάλληλοι κατ εφαρμογή του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3852/2010, ενόψει των ότι σημαντικοί τομείς των δράσεων των λυθεισών κοινωφελών επιχειρήσεων αναλήφθηκαν από τον εν λόγω Δήμο, στον οποίο, άλλωστε, περιήλθε η περιουσία των προαναφερόμενων επιχειρήσεων. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αιρετών Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα 4/2012 Μη νόμιμη η καταβολή σε Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου, αποζημίωσης ποσών 187,40, 93,70 και 93,70 ευρώ, για τη συμμετοχή του σε τέσσερις συνολικά συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Αύγουστο του έτους 2011, καθόσον για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, λαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 αντιμισθία. Πράξη I Τμήματος 41/2012 Νόμιμη η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ζωής Δήμου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, καθόσον η εν λόγω επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ακριβώς και η οικονομική επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του ν. 3852/2010. Πράξη I Τμήματος 178/2012 Νόμιμη η καταβολή αντιμισθίας και αναδρομικά χρηματικής διαφοράς σε Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ο Δήμος βαρύνεται, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του ν. 3852/2012 και με την ΚΥΑ 19165/ (ΦΕΚ Β 727), με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο άνω αιρετό. 85/

20 16 Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2011 από Δημοτική Επιχείρηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της, διότι: α) αν και η Δημοτική Επιχείρηση συγκαταλέγεται, ως δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν ανήκει στο υπαλληλικό προσωπικό της Επιχείρησης και, συνεπώς, η αποζημίωσή του δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας της περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής, β) εξ ορισμού ο δικαιούχος, ως Πρόεδρος της Επιχείρησης, δεν απασχολείται υπό συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας, ούτως ώστε να υπάγεται στους καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ, η αποζημίωσή του δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά 1% υπέρ του Οργανισμού αυτού και γ) μολονότι πρόκειται για δημοτικό σύμβουλο, η αποζημίωση δεν του καταβάλλεται υπό την ιδιότητά του ως αιρετού του Δήμου, αλλά λόγω της συμμετοχής του σε έτερο όργανο, με συνέπεια να μην τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 4024/ /2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης αυτής, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, διότι η συμμετοχή του συνιστά ενάσκηση των κυρίων καθηκόντων του στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εισήγηση προς το Δ.Σ. θεμάτων της αρμοδιότητάς του (απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Ο ορισμός δε του ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως πλήρους απασχόλησης, με τη συνεπακόλουθη καταβολή μηνιαίων αποδοχών, αποκλείει την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου, η οποία καταβάλλεται στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια αιτία (άρθρα 1 και 3 του ν.1069/1980, ΦΕΚ Α 191/1980). Ιδιωτών (Παραγραφή αξίωσης) 117/2012 Νόμιμη η δαπάνη που αφορούσε την πληρωμή αμοιβής ιδιώτη για την εκτέλεση του έργου κατασκευής τοίχου αντιστήριξης, καθόσον η αξίωσή του για καταβολή της αμοιβής του δεν παραγράφηκε, δεδομένου ότι η πενταετής 16

21 17 παραγραφή, στην οποία υπόκειται η αξίωσή του, κατά το άρθρο 91 παρ. 1 του ν. 2362/1995, άρχισε το τέλος του οικονομικού έτους 2006, εντός του οποίου βεβαιώθηκε η καλή εκτέλεση του έργου, χωρίς να έχει έκτοτε συμπληρωθεί, διότι μεσολάβησαν ενέργειες, οι οποίες εμπόδισαν τη συμπλήρωσή της, όπως η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων το 2010 και το 2011, καθώς και η επίδοση στο Δήμο εξώδικης δήλωσης όχλησης. Υπαλλήλων Πράξη Ι Τμήματος 65/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής αποζημίωσης σε δημοτικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου σε αντίστοιχες δημοτικές ενότητες της εδαφικής περιφέρειας Δήμου, καθόσον η 5856/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ανάθεσης άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου για τις ληξιαρχικές περιφέρειες του Δήμου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις και η τελευταία, ως ατομική διοικητική πράξη, δημοσιευτέα εκ του νόμου, ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της και δεν δύναται να αναπτύξει αναδρομική ισχύ, εφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις αναγνώρισης αναδρομικότητας (άρθρο 1 παρ.1 και 2 του ν.2503/1997 και άρθρο 280 παρ.1 του ν.3852/2010). 121/2012 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης από Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε πρώην εργαζόμενους λόγω συνταξιοδότησης, καθόσον η Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, η οποία, ανεξαρτήτως του νομικού της χαρακτηρισμού ως ν.π.ι.δ. και ως επιχείρησης ειδικού σκοπού (άρθρο 252 παρ. 4 του ν. 3463/2006), παρέχει αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και ελέγχεται από το Δήμο. Η χορηγούμενη δε αποζημίωση συνταξιοδότησης εμπίπτει στην έννοια της αποζημίωσης του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ Α 189/1967) και επομένως υπόκειται στον επιβαλλόμενο με τη διάταξη αυτή περιορισμό ως προς το ύψος της. Όμοια η 239/2012 του ιδίου ως άνω Κλιμακίου. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 17

22 18 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα 1/2012 (συγγνωστή πλάνη) Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών από Δήμο σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου που υπηρετεί σε Δήμο κατόπιν απόσπασης, καθόσον η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.1416/1984, δυνάμει της οποίας πραγματοποιήθηκε η ως άνω απόσπαση, έχει καταργηθεί κατά το μέρος που αφορά σε αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Ο.Τ.Α. από , οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Υ.Κ., το άρθρο 68 του οποίου δεν προβλέπει πλέον τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου από δημόσια υπηρεσία σε Ο.Τ.Α.. Εξάλλου, ο ανωτέρω υπάλληλος δικαιούται μεν των αποδοχών του, αφού για την παράνομη απόσπαση και τη μη παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο δεν έχει ο ίδιος υπαιτιότητα (άρθρο 17 του π.δ. 410/1988), πλην υπόχρεη για την καταβολή αυτών είναι η Υπηρεσία της κύριας (οργανικής) του θέσης και όχι ο Δήμος, στον οποίον παρανόμως αποσπάστηκε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Γενικά 42/2012 Η δαπάνη που αφορά την καταβολή μισθώματος από Δήμο σε ιδιώτη, για την εκμίσθωση εδαφικής έκτασης για κοινόχρηστες δράσεις (λαϊκή αγορά, εκθέσεων κλπ.) είναι λειτουργική, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006), στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει μεταξύ άλλων η δημιουργία, διαχείριση και βελτίωση τεχνικών και άλλων υποδομών για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, οπότε στα πλαίσια της αρμοδιότητας αυτής, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διαθέτει πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών που αφορούν τη δημιουργία, συντήρηση και εξασφάλιση χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και άσκησης λοιπών υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προώθηση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 18

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πράξη VII Τμήματος 247/2007 Εισηγητής: Γ. Βαλληνδράς, Πάρεδρος ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Αγορά ακινήτου από Δήμο. Μη νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 )

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΤΥΠ. ΠΗΓ. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( 037 ) ΠΡΞ Τ4 2003 5 ΠΡΞ Τ4 2003 14 ΠΡΞ Τ4 2003 188 ΠΡΞ Τ5 2003 1 ΠΡΞ Τ1 2005 162 Εισηγητής: Β. Ανδρεοπούλου, Πάρεδρος Δημόσιο τεχνικό έργο. Διάκριση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα