Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001"

Transcript

1 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση ελεγκτών 6 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 7 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων 8 Kατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων 9 Ενοποιηµένος ισολογισµός 10 Ισολογισµός 11 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 14 35

2 Πρόσκληση Ετησίας Γενικής Συνέλευσης ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κanika Hotels Limited θα γίνει στο Ξενοδοχείο Kanika Pantheon, στην Λεµεσό, την Τετάρτη, 22 Μαίου 2002 και ώρα 5:00 µ.µ. Ηµερησία διατάξη 1 Εξέταση της Εκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. 2 Εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3 Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 4 Επαναδιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Cyproservus Co Limited Γραµµατέας Λεµεσός, 15 Απριλίου 2002 Σηµείωση: 1 Kάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στην θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Γωνιά 28ης Οκτωβρίου και Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Kanika Enaerios Complex, Appollo House, Λεµεσός, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης. 2 Το µητρώο µεταβίβασης µετοχών θα παραµείνει ανοικτό. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (1)

3 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι ιοικητικό συµβούλιο Θεοδόσης Σ Καραολής Ανδρέας Χ Ηράκλης Καπετάνιος Ρένος Σολοµίδης Ντίνος Κιττής ώρα Ονουφρίου Νεοκλής Νικολαίδης Σπύρος Καραολής Νέαρχος Παπαπέτρου Γραµµατέας εταιρείας Cyproservus Co Limited Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 284 Ακίνητα Φορτούνα 3ος όροφος 3105 Λεµεσός Εγγεγραµµένο γραφείο Γωνία 28ης Οκτωβρίου και Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ Kanika Enaerios Complex Αpollo House Λεµεσός Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers Νοra Court Οδός Αθηνών Λεµεσός Τ Κ Λεµεσός c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (2)

4 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 1 Οι Σύµβουλοι παρουσιάζουν την έκθεσή τους µαζί µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. Κύριες δραστηριότητες 2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η ιδιοκτησία και διαχείριση των ξενοδοχείων Alexander the Great Beach Hotel και Kanika Pantheon Hotel. Την 1 Ιανουαρίου 2002 το Συγκρότηµα ενοικίασε το ξενοδοχείο Olympic Lagoon Resort. Το ξενοδοχείο Αlexander The Great Βeach Hotel είναι στην Πάφο, έχει 202 δωµάτια (404 κλίνες) και είναι κατηγορίας τεσσάρων αστέρων. Το ξενοδοχείο Kanika Pantheon Hotel είναι στη Λεµεσό, έχει 147 δωµάτια (294 κλίνες) και είναι κατηγορίας τριών αστέρων. To ξενοδοχείο Olympic Lagoon Resort είναι στην Αγία Νάπα, έχει 259 δωµάτια, (518 κλίνες) και είναι κατηγορίας τεσσάρων αστέρων. Μερίσµατα 3 Οι Σύµβουλοι εισηγούνται µέρισµα 0,40 σεντ ανά µετοχή για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου στους µετόχους που θα είναι εγγεγραµένοι στο µητρώο της Εταιρείας στις 10 Ιουνίου Το µέρισµα ύψους θα πληρωθεί στις 20 Ιουνίου 2002 αν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 4 Στις 18 Ιουλίου πληρώθηκε µέρισµα ύψους για το έτος. Μετοχικό κεφάλαιο 5 Με βάση τον Τροποποιητικό Νόµο του η Εταιρεία έχει προβεί κατά το έτος σε αγορά ιδίων µετοχών. Αποτελέσµατα 6 Ο ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων για το έτος φαίνεται στη σελίδα 7. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (3)

5 Σύµβουλοι 7 Οι Σύµβουλοι, στις 31 εκεµβρίου παρουσιάζονται στη σελίδα 2. Ολοι οι σύµβουλοι ήταν µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου καθόλη την διάρκεια του έτους. Την 1 Ιανουαρίου 2002 ο κύριος Ντίνος Κιττής παραιτήθηκε από Σύµβουλος της Εταιρείας. 8 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Σπύρος Καραολής, Νεοκλής Νικολαίδης και Ρένος Σολοµίδης παραιτούνται στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εφ όσων είναι εκλέξιµοι προσφέρονται για επανεκλογή. Συµµετοχή συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 9 Στις 31 εκεµβρίου και στις 15 Μαρτίου 2002 το ποσοστό που κατείχε κατά κυριότητα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα του και εταιρείες στις οποίες αυτός κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20 τοις εκατό των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, ήταν: 31 εκεµβρίου 15 Μαρτίου 2002 Πλήρως ικαιώµατα πληρωθείσες αγοράς συνήθεις µετοχών µετοχές % % Πλήρως πληρωθείσες συνήθεις µετοχές % ικαιώµατα αγοράς µετοχών % Θεοδόσης Καραολής (1) 53,34 46,18 53,34 46,18 Ανδρέας X Hράκλης Καπετάνιος 1,62-1,62 - Ρένος Σολοµίδης 0,04 0,04 0,04 0,04 ώρα Ονουφρίου 0,05 0,05 0,05 0,05 Νεοκλής Νικολαίδης 0,05 0,05 0,05 0,05 Σπύρος Καραολής 1,50 1,48 1,50 1,48 Νέαρχος Παπαπέτρου 0,02 0,02 0,02 0,02 Ντίνος Κιττής 0,04 0,04 /Ε /Ε (1) Στο σύνολο του ποσοστού που κατέχει ο κ. Θεοδόσης Καραολής περιλαµβάνεται και το δικαίωµα εκπροσώπησης των µετοχών που κατέχει το Kapetanios Trust. Σηµειώνεται ότι µε βάση τους όρους του Kapetanios Trust, το οποίο κατέχει µετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Εµπιστευµατοδόχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον χρόνο το εµπίστευµα θα κατέχει οποιεσδήποτε µετοχές στην Εταιρεία, να ακολουθεί τις οδηγίες του κ. Θεοδόση Καραολή σε σχέση µε την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών αυτών σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την ιδιοκτησία των µετοχών που θα κατέχονται από τον Εµπιστευµατοδόχο, εκτός από το δικαίωµα ψήφου, θα ασκούνται προς όφελος των µελών της οικογένειας Καπετάνιου. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (4)

6 Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5 τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 10 Στις 15 Μαρτίου 2002, οι µέτοχοι, που κατείχαν κατά κυριότητα πέραν του 5 τοις εκατό του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 15 Μαρτίου 2002 % Τheodosis Karaolis Holdings Limited 39,35 Θεοδόσης Καραολής (1) 7,72 A Kapetanios Holdings Limited 6,34 (1) Στο σύνολο του ποσοστού που κατέχει ο κ. Θεοδόσης Καραολής περιλαµβάνεται και το δικαίωµα εκπροσώπησης των µετοχών που κατέχει το Kapetanios Trust (παράγραφος 9). Ελεγκτές 11 Οι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers, έχουν εκδηλώσει επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί τους Συµβούλους να καθορίσουν την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του διοικητικού συµβουλίου Θεοδόσης Σ. Καραολής Εκτελεστικός Πρόεδρος Λεµεσός 15 Απριλίου 2002 c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (5)

7 Εκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της Κanika Hotels Limited 1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις σελίδες 7 µέχρι 35 και έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες. Αυτές οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. 2 Έχουµε διενεργήσει τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3 Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συµφωνούν µε αυτά, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Kanika Hotels Limited και του Συγκροτήµατος στις 31 εκεµβρίου και του κέρδους του Συγκροτήµατος και της ταµειακής ροής της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants Λεµεσός 15 Απριλίου 2002 c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (6)

8 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Σηµ Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Αλλα εισοδήµατα Εξοδα διοίκησης ( ) ( ) Εξοδα πωλήσεων ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) Κέρδος εργασιών Χρηµατοδοτικά έσοδα καθαρά Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία 7 ( ) ( ) Καθαρό κέρδος == Βασικό κέρδος ανά µετοχή των 0,20 (σεντ) 8 1,81 1,47 Πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή των 0,20 (σεντ) 8 1,81 1,47 Oι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (7)

9 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Mετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό αναδιοργάνωσης Αποθεµατικό δίκαιας αξίας Λογαριασµός κερδοζηµιών Σύνολο Την 1 Ιανουρίου ( ) Μεταφορά αποσβέσεων (1) (63.985) ιορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας (2) Καθαρά κέρδη που δεν αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων Εκδοση δωρεάν µετόχων ( ) ( ) - Εκδοση µετοχών Εξοδα δηµοσιοποίησης - - ( ) ( ) Καθαρό κέρδος Την 31 εκεµβρίου ( ) ========= Την 1 Ιανουαρίου ( ) Μεταφορά αποσβέσεων (1) (64.886) ιορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας (2) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που δεν αναγνωρίστηκαν στον λογαριασµό αποτελεσµάτων (55.935) Μερίσµατα που αφορούν το ( ) ( ) Καθαρό κέρδος Αγορά ιδίων µετοχών - (57.906) (57.906) Εξοδα δηµοσιοποίησης - - (8.900) (8.900) Την 31 εκεµβρίου (57.906) ( ) ========= (1) Η µεταφορά αποσβέσεων αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ των πραγµατικών αποσβέσεων και των αντίστοιχων αποσβέσεων υπολογιζόµενων πάνω στο ιστορικό κόστος των ξενοδοχειακών κτιρίων µείον της ισχύουσας αναβληµένης φορολογίας. (2) Η διορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας αντιπροσωπεύει διορθωτική εγγραφή για την επανεκτίµηση γης βάση του καταναλωτικού δείκτη τιµών. Η διορθωτική εγγραφή για το έτος περιλαµβάνει αναπροσαρµογή για την µείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 28%. (3) Το αποθεµατικό αναδιοργάνωσης προκύπτει από την υιοθέτηση του ΛΠ 22 Συνένωση Επιχειρήσεων, Business Combinations για την ενοποίηση των λογαριασµών της Kanika Alexander the Great Beach Hotel Limited όπως εξηγείται στη σηµείωση 2. (4) Το αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών προκύπτει από την αγορά ιδίων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι µετοχές αυτές δεν έχουν ακυρωθεί και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τις επανεκδόσει σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (8)

10 Κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Mετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό δίκαιας αξίας Λογαριασµός κερδοζηµιών Σύνολο Την 1 Ιανουρίου Επανεκτίµηση επενδύσεων στη θυγατρική εταιρεία ιορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας (1) Καθαρά κέρδη που δεν αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων Εκδοση δωρεάν µετόχων ( ) ( ) - Εκδοση µετοχών Εξοδα δηµοσιοποίησης - - ( ) - - ( ) Καθαρό κέρδος Την 31 εκεµβρίου Την 1 Ιανουαρίου ιορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας (1) Καθαρά κέρδη που δεν αναγνωρίστηκαν στον λογαριασµό αποτελεσµάτων Μερίσµατα που αφορούν το ( ) ( ) Καθαρό κέρδος Αγορά ιδίων µετοχών - (57.906) (57.906) Εξοδα δηµοσιοποίησης - - (8.900) - - (8.900) Την 31 εκεµβρίου (57.906) (1) Η διορθωτική εγγραφή αναβληµένης φορολογίας αντιπροσωπεύει διορθωτική εγγραφή για την επανεκτίµηση γης βάση του καταναλωτικού δείκτη τιµών. Η διορθωτική εγγραφή για το έτος περιλαµβάνει αναπροσαρµογή για την µείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 28%. (2) Το αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών προκύπτει από την αγορά ιδίων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι µετοχές αυτές δεν έχουν ακυρωθεί και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τις επανεκδόσει σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (9)

11 Ενοποιηµένος ισολογισµός στις 31 εκεµβρίου Σηµ Ενεργητικό Μη τρεχούµενο ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Χρεώστες και προπληρωµές Τρεχούµενο ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο Σύνολο ενεργητικού == Συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθέµατα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών (57.906) - Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό αναδιοργάνωσης ( ) ( ) Αποθεµατικό δίκαιης αξίας Λογαριασµός κερδοζηµιών Μη τρέχουσες υποχρεώσεις άνεια Αναβληµένη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις άνεια Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο συµφέροντος µετόχων και υποχρεώσεων == Στις 15 Απριλίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Kanika Hotels Limited ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. Θεοδόσης Καραολής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Νεοκλής Νικολαίδης, Σύµβουλος ώρα Ονουφρίου, Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (10)

12 Ισολογισµός στις 31 εκεµβρίου Σηµ Ενεργητικό Μη τρεχούµενο ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Επενδύσεις Χρεώστες και προπληρωµές Τρεχούµενο ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Μετρητά στη τράπεζα και στο ταµείο Σύνολο ενεργητικού == Συµφέρον µετόχων και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό αγοράς ιδίων µετοχών (57.906) - Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο Αποθεµατικό δίκαιης αξίας Λογαριασµός κερδοζηµιών Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβληµένη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις άνεια Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο συµφέροντος µετόχων και υποχρεώσεων == Στις 15 Απριλίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Kanika Hotels Limited ενέκρινε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. Θεοδόσης Καραολής, Εκτελεστικός Πρόεδρος Νεοκλής Νικολαίδης, Σύµβουλος ώρα Ονουφρίου, Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (11)

13 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Σηµ Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού Χρεωστικούς τόκους Τόκους εισπρακτέους 6 ( ) ( ) ιαγραφές στοιχείων πάγιου ενεργητικού Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: -αποθέµατα (21.597) (48.921) -χρεώστες και προπληρωµές ( ) -πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα ( ) Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε ( ) ( ) Καθαρά µετρητά από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού 10 ( ) (98.739) Καθαρό µέρισµα που πληρώθηκε ( ) - Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (12)

14 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου (συνέχεια) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση µετοχών Αγορά ιδίων µετοχών (57.906) - Εξοδα δηµοσιοποίησης (8.900) ( ) Αποπληρωµές δανείων ( ) ( ) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Καθαρά µετρητά (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Σηµ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 µέχρι 35 αποτελούν µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (13)

15 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 1 Γενικά Χώρα συστάσεως και όνοµα εταιρείας Η Κanika Hotels Limited, ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 12 Ioυλίου 1975 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, υπό την επωνυµία Kanika Constructions Limited. Στις 5 Ιανουαρίου µετονοµάστηκε σε Kanika Hotels Limited. Στις 7 Φεβρουαρίου µετατράπηκε σε ηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ Το εγγεγραµένο γραφείο της είναι στην Γωνιά 28 ης Οκτωβρίου & Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Kanika Enaerios Complex, Αpollon House, Λεµεσός, Κύπρος. Κύριες δραστηριότητες Οι δραστηριότητες των εταιρειών που αποτελούν το Συγκρότηµα είναι: Η ιθύνουσα εταιρεία Kanika Hotels Limited είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Kanika Pantheon και των κεντρικών γραφείων του Συγκροτήµατος και διαχειρίστρια όλων των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος. Από την 1 Ιανουαρίου 2002 η ιθύνουσα εταιρεία ενοικίασε το ξενοδοχείο Olympic Lagoon Resort στην Αγία Νάπα το οποίο και διαχειρίζεται από την ηµεροµηνία αυτή και για περίοδο πέντε ετών. Η εξαρτηµένη εταιρεία Kanika Alexander the Great Beach Hotel Limited είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Alexander the Great Βeach Hotel. 2 Λογιστικές αρχές Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω: Βάση ετοιµασίας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες, έχουν ετοιµαστεί µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα («ΛΠ»), τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφάλαιο 113 και τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. To η Εταιρεία υιοθέτησε το ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Aναγνώριση και Αποτίµηση όπως αναφέρεται στη λογιστική αρχή Επενδύσεις. Μια περίληψη των κυριοτέρων λογιστικών αρχών που χρησιµοποιεί το Συγκρότηµα είναι ως εξής: c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (14)

16 Βάση ενοποίησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας και της εξαρτηµένης της. Η ενοποίηση έγινε βάσει των προνοιών του ΛΠ Αρ.22 Συνένωση επιχειρήσεων, και ακολουθήθηκε η µέθοδος συγχώνευσης (uniting of interests). Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Συγκροτήµατος. Ολα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος, που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. Ξένο συνάλλαγµα Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετάφραση χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Τέτοια υπόλοιπα µεταφράζονται στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν στο τέλος του έτους. Πάγιο ενεργητικό Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κόστους ή σε εκτιµηµένη αξία. Το κόστος των στοιχείων πάγιου ενεργητικού αποτελείται από την τιµή αγοράς τους µαζί µε οποιαδήποτε έξοδα που συνδέονται άµεσα µε την αγορά. Εξοδα συντήρησης και επισκευών διαγράφονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων όπως πραγµατοποιούνται, ενώ έξοδα που αυξάνουν την αξία των στοιχείων πάγιου ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται. Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση πιστώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης στο συµφέρον µετόχων. Μειώσεις που αντισταθµίζουν προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου ενεργητικού στοιχείου χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεµατικού. Ολες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ώστε να διαγράφεται το κόστος ή το ποσό της εκτίµησης του πάγιου ενεργητικού σύµφωνα µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Γίνεται πρόνοια για ετήσια απόσβεση κατά το έτος απόκτησης στοιχείων πάγιου ενεργητικού, ενώ δεν γίνεται πρόνοια για απόσβεση κατά το έτος πώλησης τους. Τα κυριότερα ετήσια ποσοστά που έχουν χρησιµοποιηθεί γι αυτό το σκοπό, είναι: % Κτίρια ξενοδοχείων 1 1,5 Ιδιόκτητα κτίρια 3 Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 Αυτοκίνητα 15 Επιπλα και εξοπλισµός 10 Για τα είδη εστιάσεως και λινοθήκης ακολουθείται η µέθοδος της αναπλήρωσης µε απευθείας χρέωση του λογαριασµού κερδοζηµιών. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (15)

17 Η ιδιόκτητη γη δεν αποσβένεται. Κέρδη και ζηµιές από διάθεση στοιχείων πάγιου ενεργητικού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στα κέρδη από εργασίες. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά της επανεκτίµησης µεταφέρονται στα κέρδη που κρατήθηκαν. Φορολογία Γίνεται πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αµυντική εισφορά πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους µε τα κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβληµένη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της αναβληµένης φορολογίας. Υποχρεώσεις και χρεωστικά υπόλοιπα αναβληµένης φορολογίας συµψηφίζονται όταν οι φορολογίες αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβληµένης φορολογίας που αφορούν φορολογικές ζηµιές σε µεταφορά αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση που είναι πιθανόν στο µέλλον να προκύψουν φορολογητέα κέρδη που θα είναι διαθέσιµα για συµψηφισµό µε αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές. Αποθέµατα Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στο χαµηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Γενικά, το κόστος προσδιορίζεται πάνω στη βάση της πρώτης εισαγωγής, πρώτης εξαγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή που τα αποθέµατα µπορούν να ρευστοποιηθούν στην κανονική πορεία των εργασιών αφού αφαιρεθεί το κόστος ρευστοποίησης. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στην εκτιµηµένη αξία στον ισολογισµό της Εταιρείας. Γίνεται πρόβλεψη έναντι της τιµής κόστους αν κατά τη γνώµη των Συµβούλων, υπάρχει µόνιµη µείωση στην αξία των επενδύσεων, η οποία χρεώνεται πρώτα στο αποθεµατικό δίκαιων αξιών και κατόπιν τυχόν υπόλοιπο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Πλεόνασµα από την εκτίµηση των επενδύσεων σε εξαρτηµένες εταιρείες µεταφέρεται στα αποθεµατικά. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (16)

18 Μισθώσεις εκµετάλλευσης Μισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως µισθώσεις εκµετάλλευσης. Οι πληρωµές που γίνονται για µισθώσεις εκµετάλλευσης χρεώνονται στο λογαριασµό σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. Εµπορικοί χρεώστες Οι εµπορικοί χρεώστες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιµολογίου µείον υπολογισµού που γίνεται για επισφαλείς χρεώστες µε βάση εξέτασης όλων των εκκρεµούντων ποσών στο τέλος του έτους. Οι χρεώστες που δεν µπορούν να εισπραχθούν διαγράφονται όταν εντοπίζονται. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Για σκοπούς της ενοποιηµένης κατάστασης ταµειακής ροής, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό, τα τραπεζικά παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στα δάνεια στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Προτεινόµενα µερίσµατα Τα προτεινόµενα µερίσµατα αναγνωρίζονται στο συµφέρον µετόχων στο έτος που εξαγγέλλονται. άνεια Τα δάνεια καταχωρούνται στο αρχικό ποσό της χορήγησης. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ αυτού του ποσού και του ποσού που θα αποπληρωθεί διαγράφεται στην αναλογία των πληρωτέων δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου του δανείου και περιλαµβάνονται στα χρηµατοδοτικά έξοδα. Προβλέψεις Γίνονται προβλέψεις όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, αν υπάρχει πιθανότητα ότι θα χρειαστεί εκροή οικονοµικών πόρων για εξόφληση της και µπορεί να γίνει βάσιµος υπολογισµός του ύψους της. Οφελήµατα υπαλλήλων Η Εταιρεία και οι υπαλλήλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών. Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από τους υπαλλήλους και την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (17)

19 Εισοδήµατα Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος προέρχεται από ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Οι πωλήσεις από ξενοδοχειακές δραστηριότητες αποτελούνται από τα τιµολογηθέντα ποσά αφού αφαιρεθεί ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και οποιεσδήποτε εκπτώσεις. Τα εισοδήµατα αυτά αναγνωρίζονται κατά την παράδοση των υπηρεσιών στους πελάτες. Τυχόν πωλήσεις που γίνονται µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος αφαιρούνται. Χρηµατοοικονοµικά µέσα (1) Παράγοντες οικονοµικού κινδύνου Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχει. Η πολιτική που εφαρµόζει το Συγκρότηµα στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: (α) Κίνδυνος επιτοκίου Τα έσοδα και ροή µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Το Συγκρότηµα έχει σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού που φέρουν κυµαινόµενο τόκο και δανείζεται σε κυµαινόµενα επιτόκια. Η διεύθυνση του Συγκρότηµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών. c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (18)

20 (δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος (2) ίκαιες αξίες Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η πολιτική του Συγκροτήµατος είναι να µην µπαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγµατικής προστασίας. Οι δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό. 3 Πωλήσεις Πωλήσεις από ξενοδοχειακές δραστηριότητες Καθαρό εισόδηµα από οικοδοµικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες Κέρδος εργασιών Τα πιο κάτω ποσά έχουν περιληφθεί στον προσδιορισµό κέρδους: Αµοιβή εκτελεστικών συµβούλων Αµοιβή ελεγκτών Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού (Σηµ 5) c:\documents and settings\savvasc\desktop\ - consolidated.doc (19)

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα