ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. ΚΟΙΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. : ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Πληροφορίες : Καϊτατζή Αθανασία Υπηρεσία Έργων Αποχέτευσης Τηλέφωνο : Ωρωπού 156, Γαλάτσι F.A.X. : (συν. 1 τεύχος ΜΠΕ) ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μεταφορά ιάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Νοµού Αττικής». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από α) το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», β) το Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 2. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των ασών και των ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3208/ (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2971/ (ΦΕΚ 285/Α/ ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 4. To N.3028/ (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 5. Το Ν. 3199/ (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». 6. Το Ν. 3378/ (ΦΕΚ 203/Α/ ) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 7. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης».

2 2 8. Το Ν. 3937/ (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 9. Το Π / (ΦΕΚ 293/Α/ ) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 10. Το Π.. 274/ (ΦΕΚ 195/Α/97) «Χαρακτηρισµός Χηµικών Εγκαταστάσεων, κλπ». 11. Το Π.. από (ΦΕΚ 125/ / ) περί ΖΟΕ Ν.Α. Αττικής Λαυρεωτικής «Καθορισµός χρήσεων γης στην περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)». 12. Το Π.. 55/ (ΦΕΚ 58/Α/ ) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 13. Το Π.. 221/ (ΦΕΚ 174/Α/ ) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και το Π.. 35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 14. Το Π.. από (ΦΕΚ 121/ / ) «Καθορισµός Ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Νοµού Αττικής) - όρια των ορεινών όγκων Μερέντα, Μαυροβούνι, Ολύµπου, Πανείου (Κερατοβουνίου) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ήµων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβιών και των κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγίου Κωνσταντίνου, Σαρωνίδας, Κουβαρά». 15. Το Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 16. Το Π.. 135/ (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής». 17. Το Π.. 189/ (ΦΕΚ 221/Α/ ) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 24/ (ΦΕΚ 56 Α ). 18. Το Π.. 89/ (ΦΕΚ 154/Α/7.9.10) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 19. Το Π.Δ. 63/ (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 20. Την Υγειονοµική ιάταξη Ε1β 221/ (ΦΕΚ 138/Β/ ) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε το υπ αρ. Γ1/17831/ (ΦΕΚ 986 Β), το υπ αρ. Γ4/1305/ (ΦΕΚ 801 Β) και την ΚΥΑ µε α.π. ΥΓ2/ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 2089 Β/ ). 21. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 22. Την ΚΥΑ 80568/4225/ (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυµάτων». 23. Την ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 24. Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ 1289 Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 25. Την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/ Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε την ΚΥΑ 48392/939/ (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02). 26. Την ΚΥΑ Η.Π /2332/ (ΦΕΚ 1022/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.

3 3 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί και ισχύει. 27. Την ΚΥΑ 11014/703/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), κλπ.». 28. Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/B/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 29. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 30. Την Εγκύκλιο µε α.π / του ΥΠΕΧΩ Ε (ορθή επανάληψη ) «ιευκρινήσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002». 31. Την Εγκύκλιο µε α.π / του ΥΠΕΧΩ Ε «Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332/Β/2003)». 32. Την Εγκύκλιο µε α.π. οικ / (Α Α: 4Α3Υ0-4) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) 'Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 33. Την ΚΥΑ / ανανέωσης, τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυττάλειας του Νοµού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραµου), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιµενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραµο και την Ψυττάλεια. 34. Την υπ αρ. οικ / Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του Γενικού /ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των περιοχών Σαρωνικού Κόλπου και της περιοχής Λεγρενών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής». 35. Την υπ αρ / (ΦΕΚ 1132/Β/ ) Aπόφαση των Νοµαρχών Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Πειραιώς και Κορινθίας «Περί διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Σαρωνικό Κόλπο». 36. Τα υποβληθέντα στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ απαραίτητα δικαιολογητικά και τη Μ.Π.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 11014/2003, που υποβλήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 37. Το υπ' αρ. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Νοµ. Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, τη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και τη /νση Περ/κού Σχεδιασµού (Τµήµα ιαχ. Φυσικού Περ/ντος) του ΥΠΕΧΩ Ε, τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, τη /νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη /νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, τη /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη /νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, την /νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας καθώς και τον Οργανισµό Αθήνας. 38. Το υπ αρ. 955/ έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ η µε αριθµό 242/05/04 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής (Πρακτικό 25), σύµφωνα µε την οποία το Νοµαρχιακό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά ως προς τη θέση της εγκατάστασης, τον βαθµό επεξεργασίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και αρνητικά ως προς την

4 4 διαδικασία καθορισµού του αποδέκτη και τρόπο διάθεσης της ιλύος (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 39. Το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε, όπου διατυπώνεται η άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 40. Το υπ αρ. ΑΠ οικ 3381/ έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπου εκφράζεται η θετική γνωµοδότηση για τη χωροθέτηση των έργων µεταφοράς διάθεσης λυµάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Λαυρεωτικής Κερατέας καθώς και Σαρωνικού κόλπου και περιοχής Λεγρενών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής. 41. Το υπ αρ. 3568/ έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπου εκφράζεται η θετική υπό όρους άποψή του για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 42. Το υπ αρ /05/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου διατυπώνονται ο παρατηρήσεις της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 43. Το υπ αρ /7252/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 44. Το υπ αρ /5811/ έγγραφο της /νσης Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 45. Το υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/A1/Φ02/101404/4811/ έγγραφο της /νσης Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται η αξιολόγηση του έργου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 46. Το υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/105465/5293/ έγγραφο της /νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων προς τη /νση Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 47. Το υπ αρ Λ54/33/05/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 48. Το υπ αρ. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε προς την Ε.Υ.Α.Π., για την αποστολή διευκρινιστικών στοιχείων σε ότι αφορά την ΜΠΕ του έργου. 49. Το υπ αρ / έγγραφο της Ε.Υ.Α.Π., για την αποστολή των ζητηθέντων συµπληρωµατικών στοιχείων για το έργο (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 50. Η υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/A1/Φ02/100174/4533/ Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που αφορά την έγκριση της ΜΠΕ για το έργο, µετά από σχετική γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολωογικού Συµβουλίου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 51. Το υπ αρ / έγγραφο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 52. Το υπ αρ / έγγραφο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε., για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μεταφορά ιάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Νοµού Αττικής» και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας αυτού.

5 α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των περιοχών Σαρωνικού Κόλπου θα γίνει στη θέση «Λατοµείο» της περιοχής Παλαιάς Φώκαιας, σε χώρο έκτασης 75 στρεµµάτων περίπου. Η πρόσβαση στο γήπεδο της µονάδας επεξεργασίας γίνεται µέσω υφισταµένης οδού. Εσωτερικά στον χώρο να δηµιουργηθεί δίκτυο δρόµων πλάτους τουλάχιστον 4m. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα των παραλιακών περιοχών του ΝΑ Σαρωνικού, οι οποίες αποτελούν τµήµατα του Καλλικρατικού ήµου Σαρωνικού (Αναβύσσος, Καλύβια Θορικού, Σαρωνίδα και Παλαιά Φώκαια, και ήµου Κρωπίας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την υποδοχή βοθρολυµάτων της ευρύτερης περιοχής. Η προσαγωγή των λυµάτων στην εγκατάσταση θα γίνεται µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών αγωγών - ΚΑΑ (οι οποίοι οδεύουν επί νοµίµως υφισταµένης οδοποιίας), κεντρικών αντλιοστασίων και συλλεκτήρων ως εξής: 1. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α9 ως το αντλιοστάσιο Α8 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1491 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1070 m περίπου 2. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α8 ως το αντλιοστάσιο Α7 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1211 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1020 m περίπου 3. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α7 ως το αντλιοστάσιο Α6 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1471 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 683 m περίπου 4. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α6 ως το αντλιοστάσιο Α5 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 624 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 379 m περίπου 5. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α5 ως το αντλιοστάσιο Α4 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 474 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1693 m περίπου 6. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α4 ως το αντλιοστάσιο Α3 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 515 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 898 m περίπου 7. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α3 ως το αντλιοστάσιο Α2 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 857 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 2031 m περίπου 8. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α2 ως το αντλιοστάσιο Α1 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 256 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1169 m περίπου 9. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α1 ως την ΕΕΛ ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1885 m περίπου 10. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α10 ως την ΕΕΛ ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1643 m περίπου Στο δίκτυο ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται επίσης: Οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι οποίοι συµβάλλουν στους ΚΑΑ, καθώς και τα αντλιοστάσια προσαγωγής ακαθάρτων. 5 Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: Α1 Φάση Α2 Φάση Β Φάση Έτος 2030 Χειµώνας Θέρος Χειµώνας Θέρος Χειµώνας Θέρος Ισοδύναµος πληθυσµός (κατ.)

6 Ηµερήσια παροχή (m 3 /d) Ηµερήσια παροχή βοθρολυµάτων (m 3 /d) BOD 5 (kg/d) Αιωρούµενα στερεά (kg/d) Ολικό Άζωτο (kg/d) Φωσφόρος (kg/d) Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι η µέθοδος της ενεργού ιλύος µε ταυτόχρονη νιτροποίηση απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόρωση. Στη Β φάση των έργων προβλέπεται και χηµική αποφωσφόρωση, καθώς και τριτοβάθµια επεξεργασία µέρους των επεξεργασµένων λυµάτων προς επαναχρησιµοποίησή τους. Συγκεκριµένα η µονάδα επεξεργασίας θα περιλαµβάνει τα εξής: Φρεάτιο άφιξης Μονάδα υποδοχής εξισορρόπησης βοθρολυµάτων Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: Εσχάρωση (2 εσχάρες σε Α φάση και 1 επιπλέον σε Β φάση) Μέτρηση παροχής Εξάµµωση Λιποσυλλογή (δίδυµος αεριζόµενος εξαµµωτής) Κεντρικός αγωγός παράκαµψης ( by pass) Μονάδα πρωτοβάθµιου καθαρισµού µε: 2 δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης (1 στην Α2 φάση & 1 επιπλέον στην Β φάση) Η Α1 φάση των έργων θα λειτουργεί µε παρατεταµένο αερισµό χωρίς την ανάγκη πρωτοβάθµιας καθίζησης. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας µε: 4 δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας (2 στην Α φάση και 2 επιπλέον στη Β φάση), που η καθεµία περιλαµβάνει: - Αναερόβια ζώνη βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου - Ανοξική ζώνη βιολογικής αποµάκρυνσης αζώτου (απονιτρικοποίηση) - Ζώνη αερισµού για πλήρη νιτρικοποίηση - Χηµική αποφωσφόρωση - προσθήκη αλάτων αργιλίου (Β φάση έργων) - 16 δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης (8 στην Α1 φάση & 8 επιπλέον στη Β φάση) Μονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας, µε: - ιύλιση (Β φάση έργων) Μονάδα απολύµανσης µε: Χλωρίωση - Αποχλωρίωση για τα λύµατα που θα διατίθενται στη θάλασσα Υπεριώδη ακτινοβολία για το µέρος των λυµάτων που θα επαναχρησιµοποιούνται για άρδευση (Β φάση έργων), και µερική χλωρίωση Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: Οµογενοποίηση πρωτοβάθµιας και βιολογικής λάσπης Πάχυνση µε µηχανικά µέσα Αναερόβια χώνευση εξαµενές αποθήκευσης Μονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

7 7 Το παραγόµενο βιοαέριο θα χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των χωνευτών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΕΛ Σαρωνικού. Θα εγκατασταθεί µια µηχανή συνολικής ισχύος 200 KW, θα κατασκευαστούν αεριοφυλάκια και δαυλοί καύσης περίσσειας βιοαερίου, ενώ στη Β φάση θα εγκατασταθεί µια ακόµα όµοια µηχανή. Μηχανική αφυδάτωση Η επεξεργασµένη λάσπη από την ΕΕΛ Σαρωνικού (ποσότητα 57 m 3 /d περίπου στη Β φάση) θα µεταφέρεται στη µονάδα ξήρανσης λάσπης στο ΚΕΛ Ψυττάλειας για περαιτέρω επεξεργασία, όπως αναφέρεται και στον όρο δ της ΚΥΑ / για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ή σε άλλη κατάλληλα αδειοδοτηµένη µονάδα για τη διαχείριση της λάσπης. Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του ΝΑ Σαρωνικού Κόλπου, στο βόρειο άκρο του όρµου Τουρκολίµανο, νότια του οικισµού Θυµάρι, µόνο εφόσον εκδοθεί σχετική Απόφαση καθορισµού αποδέκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Γ. Ε1β/221/65 και της ΚΥΑ 5673/400/97. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων αποτελείται από χερσαίο τµήµα µήκους 3950 m περίπου και από υποθαλάσσιο τµήµα µήκους 540 m περίπου, εκ των οποίων τα τελευταία 140 m περίπου είναι ο διαχυτήρας. Το βάθος εκβολής των λυµάτων ανέρχεται σε 32 m περίπου. Τα επεξεργασµένα λύµατα εναλλακτικά α) µπορούν να διατεθούν για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση κατά τη θερινή περίοδο, µετά από σχετική µελέτη άρδευσης ή β) µέρος των λυµάτων µπορεί να διατεθεί για τον εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση, µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος που θα παρεµποδίζει τη διείσδυση και ανάµιξη του θαλασσινού νερού µε το γλυκό νερό του παράκτιου υδροφορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). Τα παραπάνω περιέχονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείµενο και σχέδια), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Για τα αέρια και υγρά απόβλητα καθορίζονται τα εξής: β 1 ) Αέρια απόβλητα Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: i. ΚΥΑ µε α.η.π /1075/Ε103/ (Β 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15 ης εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ii. ΚΥΑ µε α.η.π /2016/ (Β 1334) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iii. ΚΥΑ µε α.η.π. 9238/332/ (Β 405), µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. iv. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/ (Β 125), µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µόλυβδου.

8 8 Για τα αέρια απόβλητα της µονάδας συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π /81, και ειδικότερα τα εξής: Καπνός: 1 βαθµός της κλίµακας Ringelman Επίσης η µονάδα αυτή θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πιο κάτω όρια αέριων εκποµπών, µε αναγωγή σε 3% οξυγόνο: β 2 ) Υγρά απόβλητα Ρύπος mg/nm 3 απαερίων CO 1000 NOx ως ΝΟ SΟx ως SO Σωµατίδια 5 Για τα υγρά απόβλητα τα όρια διάθεσης να τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις, στην Υγειονοµική ιάταξη Ε1β 221/ (ΦΕΚ 138/Β/1965), µε τις τροποποιήσεις αυτής, την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και πάντως όχι µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/ (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). β 2.1 ) Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής από τη δευτεροβάθµια επεξεργασία: Θερµοκρασία < 35 ο C ph = 6-9 BOD 5 25 mg/l COD 125 mg/l Αιωρούµενα στερεά SS 35 mg/l Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l Ολικό άζωτο ΤΝ 10 mg/l Aµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ 4 2 mg/l Ολικός φωσφόρος ΤΡ 4 mg/l και ΤΡ 1 mg/l (χηµική αποφωσφόρωση - Β φάση) Λίπη - Έλαια 0,1 mg/l Επιπλέοντα στερεά = 0 Ολικά κολοβακτηριοειδή < 100/100 ml Το ποσοστό των λαµβανοµένων δειγµάτων που µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997. β 2.2 ) Επιπλέον η ποιότητα εκροής των τριτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων, προκειµένου τα λύµατα αυτά να µπορούν να διατεθούν για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση, ή και πιθανό εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος, να είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Κατά τη διάρκεια κατασκευής της µονάδας ισχύουν οι δεσµεύσεις για τα µηχανήµατα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π / (ΦΕΚ 293/Α/ ). Για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων δεν καθορίζεται από τη σχετική Νοµοθεσία ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου. Στην οδό πρόσβασης της µονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/ ), όρια θορύβου. δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. δ1. Γενικές Ρυθµίσεις

9 1.1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: τον κύριο του έργου, τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του έργου, όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό, έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και τον ανάδοχο του έργου Κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης, ολοκλήρωσης της κατασκευής και παραλαβής του αναφερόµενου στο θέµα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, χωµατουργική διαµόρφωση, κλπ). 1.4 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την ΕΥΠΕ του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς. 1.5 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 1.6 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος των έργων (αγωγοί ακαθάρτων, µονάδα επεξεργασίας, αγωγός διάθεσης) να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (B ΕΠΚΑ, 1 η ΕΒΑ, Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων), τουλάχιστον 20 ηµέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τους. Ένα (1) µήνα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση του αγωγού διάθεσης, να ειδοποιηθεί η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, για τυχόν εκ νέου γνωµοδότηση σε περίπτωση αλλαγής των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του έργου (υποθαλάσσιο τµήµα αγωγού). Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων Συµβουλίων του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισµού του έργου, απαιτείται µετά από σχετικό ερώτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυµεί τη συνέχισή του. 1.7 Για τυχόν επεµβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγουµένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέµβασης από το 9

10 10 αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη ασική Νοµοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης Ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενηµερώσει την οικεία Λιµενική Αρχή, προκειµένου να εφοδιαστεί µε όλες τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις. Κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη λειτουργία αυτών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από: το Ν. 743/77, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α ) την ΚΥΑ 5673/400/97, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει την Υγειονοµική ιάταξη Ε1β/221/65, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει την ισχύουσα Απόφαση Νοµάρχη για τον καθορισµό του αποδέκτη των λυµάτων Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τυχόν εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας χρήση εκρηκτικών υλών, να ληφθούν όλες οι προβλεπόµενες από την Νοµοθεσία άδειες. δ2. Κατασκευή της µονάδας 2.1 Να υπάρχει πλήρες πρόγραµµα κατασκευής του έργου που θα λαµβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριµένα: i. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι µετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και µεταφορά της σκόνης σε µεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα. Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της µονάδας επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών, κλπ.. iii. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή αποκλεισµού της κυκλοφορίας στις κεντρικές οδούς. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα σήµανσης, πληροφόρησης, σηµατοδότησης για την αποφυγή οδικών ατυχηµάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στη σηµατοδότηση των έργων τις νυχτερινές ώρες. iv. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδοµής να χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη διαµόρφωση επιφανειών µέσα στο γήπεδο. Τυχόν απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να εξασφαλιστούν είτε από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. v. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή σε επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεµάτων, κλπ.), καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και εντός

11 11 προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 (πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου). Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας Υπηρεσίας ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων να διατεθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατοµεία, ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Επίσης να εξεταστεί η εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ 1312 Β). Συγκεκριµένα τα τυχόν επιπλέοντα στερεά που θα προέλθουν από τις εργασίες εκσκαφής και πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού καθαρών και του αγωγού παράκαµψης, θα πρέπει να περισυλλέγονται και να διατίθενται σε περιβαλλοντικά αποδεκτούς χερσαίους χώρους. Σε περίπτωση απόρριψης στη θάλασσα βυθοκορηµάτων από τις εκσκαφές πόντισης των υποθαλάσσιων αγωγών, και εφόσον αυτά δεν µπορούν να διατεθούν στη ξηρά, αυτό να γίνει µετά από θετική γνωµοδότηση αρµοδίου κρατικού εργαστηρίου (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ), από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον, και από σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, καθώς και από άδεια της Λιµενικής Αρχής. vi. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο χώρο, ενώ τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/ ), την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/ ), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/ και την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/Β/07). vii. Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής. 2.2 Να µην εγκατασταθούν εργοτάξια στο άµεσο περιβάλλον των ναών: α) της Αγίας Μαρίνας, στην οµώνυµη περιοχή του Κορωπίου (Χ.Θ περίπου), β) του Αγίου ηµητρίου Σαρωνικού (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας 11-11γ), γ) της Παναγίας, δ) του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι (Χ.Θ περίπου), ε) του Αγ.Νικολάου Αναβύσσου εντός της Ζώνης Α απολύτου προστασίας (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/ ), στ) του Αγίου Παντελεήµονος (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας ε) και ζ) του Αγίου Ιωάννη (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας ε). 2.3 Η διάταξη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα (χωροταξική οµαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα µε την λειτουργία τους, µείωση των αποστάσεων ενδιάµεσης µεταφοράς λυµάτων και λάσπης), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιµης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή της στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέµβασης. Κατά το σχεδιασµό των κτισµάτων της µονάδας να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαµενών και χαµηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισµοί λειτουργίας η/µ εξοπλισµού), για να επιτευχθεί η αρµονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί οικοδοµική άδεια σύµφωνα µε την 6453/1373/ Υπουργική Απόφαση. 2.4 εδοµένου ότι τα αντλιοστάσια Α1, Α4 και Α10 χωροθετούνται εντός χώρων αστικού πρασίνου, στους οποίους δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε τις

12 12 διατάξεις του Ν. 998/79 (εκτός αν πρόκειται για πλατείες ή νησίδες), θα πρέπει αυτά να µετατοπιστούν εκτός χώρων αστικού πρασίνου. 2.5 Να προηγηθούν των εργασιών δοκιµαστικές τοµές, στην περιοχή κατασκευής του αντλιοστασίου Α6, στην περιοχή του Μάρκελλου Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο του Αγ. Νικολάου Αναβύσσου, στις Αλυκές Αναβύσσου και στην περιοχή Παλαιάς Φώκαιας Γερακίνας, όπως ορίζει η Β ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού. 2.6 Οι εργασίες κατασκευής του έργου σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας κοντά σε ακτές, να γίνουν κατά το δυνατόν εκτός τουριστικής περιόδου (Ιούνιος Σεπτέµβριος), ώστε να αποφευχθούν τυχόν οχλήσεις σε λουόµενους. 2.7 Οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού (εκσκαφές πυθµένα) να γίνουν την περίοδο διάσπασης του θερµοκλινούς (Οκτώβριος Απρίλιος). 2.8 Στην περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου εντοπιστούν παλαιά απορρίµµατα, αυτά θα πρέπει να µεταφερθούν σε νόµιµα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριµµάτων. δ3. Συλλογή, µεταφορά και είσοδος των λυµάτων και βοθρολυµάτων στην εγκατάσταση 3.1 Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι χωριστικού τύπου. Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασµός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η οµαλή είσοδος των λυµάτων στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων ακαθάρτων της περιοχής µε χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση. Η ταχύτητα των λυµάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιµή αυτοκαθαρισµού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η στροβιλώδης ροή µέσα σε αυτούς. 3.2 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (κατάλληλος σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε την εφαρµογή συστηµάτων αερισµού και απόσµησης ή εξασφάλιση στεγανότητας των καλυµµάτων). Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. Να υπάρχει διαθέσιµο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύµατος από το δίκτυο της ΕΗ. 3.3 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, καθώς και τα µέτρα αντιµετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Ειδικότερα ο φορέας λειτουργίας του έργου πρέπει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή, όσο αυτό είναι εφικτό, υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια ακαθάρτων. Για το λόγο αυτό να υπάρχουν στα αντλιοστάσια ακαθάρτων διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας να λειτουργεί η υπερχείλιση ασφαλείας των αντλιοστασίων κατά προτίµηση σε αγωγούς οµβρίων, αλλά και εφόσον είναι αναγκαίο, σε παρακείµενα ρέµατα ή τη θάλασσα για την αποφυγή καταστάσεων υπερχείλισης και καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόµους, αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο κλπ.

13 13 Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση των /νσεων Περιβάλλοντος, καθώς και Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής. 3.4 Από τα κεντρικά αντλιοστάσια συλλογής των λυµάτων της εξυπηρετούµενης περιοχής (αντλιοστάσια Α1 και Α10), τα λύµατα να οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης. Το φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης. 3.5 Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο επαρκών διαστάσεων, κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης, να κατασκευασθεί ειδικό φρεάτιο εκκένωσης βοθρολυµάτων. Τα βοθρολύµατα θα διοχετεύονται µέσω κλειστής διώρυγας στη µονάδα εσχάρωσης βοθρολυµάτων. - Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυµάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για την αποφυγή δηµιουργίας εστίας εντόµων. - Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται µέσω ταχυσυνδέσµων που συνδέονται απ ευθείας µε τον αγωγό εκκένωσης. - Να γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στην δεξαµενή υποδοχής. - ίπλα στη δεξαµενή να προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των εξαρτηµάτων των βυτιοφόρων. Να γίνεται βαθµιαία διοχέτευση των βοθρολυµάτων στα έργα προεπεξεργασίας της κυρίως µονάδας, ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της εγκατάστασης µε βοθρολύµατα. Η µονάδα προεπεξεργασίας των βοθρολυµάτων θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: α) αυτόµατη λεπτοεσχάρα αυτοκαθαριζόµενη. β) δεξαµενή εξισορρόπησης (εξισορρόπηση παροχής αιχµής), στην οποία θα καταλήγουν και τα στραγγίδια της κυρίως µονάδας. - Σύστηµα έκχυσης αέρα που θα εξασφαλίζει αερόβιες συνθήκες για το φρεσκάρισµα των βοθρολυµάτων και την αποδέσµευση των ενώσεων του θείου πριν οδηγηθούν στην κανονική επεξεργασία. γ) αντλιοστάσιο κατάθλιψης ανάντη της µονάδας εσχάρωσης των λυµάτων. Το αντλιοστάσιο να εξοπλιστεί µε 3 αντλίες (δύο κύριες και µία εφεδρική). Να προβλεφθεί διάταξη εµβολιασµού των βοθρολυµάτων µε ανακυκλοφορούµενη δραστική λάσπη. Η κίνηση των βυτιοφόρων και το χρονοδιάγραµµα µεταφοράς των βοθρολυµάτων να γίνεται µε ευθύνη της Ε.Υ.Α.Π. και µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων. 3.6 Το φρεάτιο άφιξης των λυµάτων: - να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη µέγιστη παροχή εισερχοµένων λυµάτων, - να διαθέτει χονδροεσχάρες, - να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών, και εύκολα επισκέψιµο, - να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού και ανάµιξης των εισερχοµένων λυµάτων. Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισµάτων. δ4. Επεξεργασία λυµάτων και βοθρολυµάτων 4.1. Το στάδιο της εσχάρωσης θα περιλαµβάνει τρεις µηχανικά αυτοκαθαριζόµενες ανοξείδωτες εσχάρες.

14 14 - Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξη µίας εσχάρας, τα λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι άλλης εσχάρας. - Να διασφαλίζονται οι οµαλές συνθήκες υδραυλικής λειτουργίας και να διατηρούνται κατάλληλες ταχύτητες στα κανάλια εσχάρωσης για την αποφυγή επικαθήσεων φερτών. - Σε κάθε κανάλι εσχάρας να υπάρχει ένα θυρόφραγµα έκπλυσης. - Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά µέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. Τυχόν κακοσµίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεµούνται µε χλωροάσβεστο, ή άλλη δόκιµη µέθοδο. 4.2 Στη µονάδα εξάµµωσης (αεριζόµενοι εξαµµωτές) θα πρέπει: Να επιτυγχάνεται επαρκής αποµάκρυνση της άµµου µε διάµετρο µεγαλύτερη των 0,2 mm. Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και αποµάκρυνσης λιπών και ελαίων. Η συλλεγόµενη άµµος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα να επιστρέφουν στη δεξαµενή εξισορρόπησης των βοθρολυµάτων Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκοµιδή των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών, ώστε να µη δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόµων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Οι διατάξεις µεταφοράς των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών να είναι κλειστές. 4.4 Ο µετρητής παροχής να τοποθετηθεί µετά τη µονάδα προεπεξεργασίας ή πριν την απολύµανση των λυµάτων. Πριν από την είσοδο στο µετρητή θα υπάρχει ανεµπόδιστο µήκος ροής σε οµαλό κανάλι. 4.5 Η τροφοδοσία του έργου µετά την εξάµµωση να µπορεί να αποµονωθεί πλήρως µε θυροφράγµατα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαµψη του έργου µέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαµψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση των /νσεων Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, καθώς και Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 4.6 Να τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσµατα γύρω από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης ή κόφτρες µέσα στις δεξαµενές, σε θέσεις που να µειώνουν την επίδραση του ανέµου στην υγρή µάζα. Να γίνεται γρήγορη αποµάκρυνση της λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόµηση και η δηµιουργία δυσοσµιών. 4.7 Στις µη αεριζόµενες δεξαµενές (δεξαµενή επιλογέα, αναερόβιες δεξαµενές, ανοξικές δεξαµενές κτλ), να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το µίγµα λυµάτων βιοµάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών. 4.8 Στις δεξαµενές αερισµού να γίνεται περιορισµός των θορύβων και της εκποµπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισµού µε την χρησιµοποίηση ειδικών σιγαστήρων και πετασµάτων. Το σύστηµα αερισµού να είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο, ώστε να µη δηµιουργούνται περιοχές µε αναερόβιες συνθήκες.

15 15 Οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις αερισµού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάµιξη όλου του περιεχοµένου της δεξαµενής αερισµού, ώστε να µην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαµενής. Η παροχή οξυγόνου στις δεξαµενές αερισµού µπορεί να γίνει είτε µε εµφύσηση ατµοσφαιρικού αέρα ή καθαρού οξυγόνου, είτε µε βραδύστροφους επιφανειακούς αεριστήρες. Σε περίπτωση χρήσης επιφανειακών αεριστήρων να φέρουν ανακλαστήρες διαφράγµατα για την αποφυγή δηµιουργίας αερολυµάτων. Το πρόβληµα των αερολυµάτων µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την χρησιµοποίηση διαχυτήρων (αερισµός φυσαλίδων). Να γίνεται τακτικός καθαρισµός των τοιχωµάτων των δεξαµενών αερισµού για την αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιου στρώµατος. Η παραγόµενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη. Για το λόγο αυτό κατά την οριστική µελέτη του έργου πρέπει να γίνει προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων αερισµού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων αερισµού. 4.9 Προκειµένου να επιτευχθεί συγκέντρωση φωσφόρου 1 mg/l στην έξοδο της µονάδας (Β φάση έργων), θα πρέπει να γίνει πρόσθετη χηµική αποφωσφόρωση Στις δεξαµενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των ξέστρων των υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωµάτων των δεξαµενών. Η λάσπη που καθιζάνει στις χοάνες των πυθµένων των δεξαµενών θα πρέπει να αποµακρύνεται γρήγορα Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων που θα διατίθενται στη θάλασσα να γίνεται µε χλωρίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ιάταξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l. Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωµένων λυµάτων πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη. Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ηµιεπεξεργασµένων λυµάτων. Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δηµιουργηθούν προβλήµατα στον αποδέκτη, είτε άµεσα στις διάφορες µορφές ζωής, είτε έµµεσα µε τον σχηµατισµό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές µέθοδοι απολύµανσης όπως οζονισµός (Ο 3 ), υπεριώδης ακτινοβολία UV, µετά από αναθεώρηση της παρούσης ΚΥΑ. Ειδικότερα και προκειµένου να γίνει η απολύµανση αποκλειστικά µε τη µέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας ή του οζονισµού, θα πρέπει να υποβληθεί µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, ειδική µελέτη στη /νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, στην οποία θα τεκµηριώνεται µε επιστηµονικές µεθόδους τόσο η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, όσο και η ευχέρεια και επάρκεια του προτεινόµενου ελέγχου αυτής, ώστε να εκδοθεί Απόφαση του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την Ε1β/221/65 Υγ. ιάταξη, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά το στάδιο της απολύµανσης να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε βιοµηχανικό νερό Η µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας θα κατασκευαστεί στην τελική φάση για τη βελτίωση µέρους της εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων, προκειµένου αυτά να διατεθούν για άρδευση.

16 16 Η τριτοβάθµια επεξεργασία αφορά την προσθήκη θειικού αργιλίου και τη διύλιση των λυµάτων, προκειµένου να καταλήξουν αυτά στη δεξαµενή καθαρών για επαναχρησιµοποίησή τους. Μετά τη διύλισή τους τα λύµατα να οδηγούνται για απολύµανση αρχικά σε θάλαµο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για µερική χλωρίωση, ώστε να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο 0,3 0,5 mg/l. δ5. ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων 5.1 Σαν αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων ορίζεται η θαλάσσια περιοχή του ΝΑ Σαρωνικού Κόλπου, στο βόρειο άκρο του όρµου Τουρκολίµανο, νότια του οικισµού Θυµάρι, µε την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση καθορισµού αποδέκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Γ. Ε1β/221/65 και της ΚΥΑ 5673/400/97. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων αποτελείται από χερσαίο τµήµα µήκους 3950 m περίπου και από υποθαλάσσιο τµήµα µήκους 540 m περίπου, εκ των οποίων τα τελευταία 140 m περίπου είναι ο διαχυτήρας. Το βάθος εκβολής των λυµάτων ανέρχεται σε 32 m περίπου. 5.2 Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και µέχρι τον αποδέκτη να τοποθετηθεί υπόγεια. Για την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιµοποιηθούν υλικά µε ικανοποιητική αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να διαβρωθούν και µπορούν να τοποθετηθούν εύκολα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να είναι διθάλαµο, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισµός και η συντήρησή του χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. 5.3 Ο φορέας του έργου να µεριµνήσει για τον καλό σχεδιασµό και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος διάχυσης (διαχυτήρα). - Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από κυµατισµούς, ρεύµατα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ. - Να εξασφαλιστεί σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόµια του διαχυτήρα, καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή παροχών σε όλα τα στόµια του διαχυτήρα. - Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισµού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως φερτών. Επιπλέον ο φορέας του έργου θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε: - Να τοποθετήσει πλωτούς σηµαντήρες µε αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το αγκυροβόλιο. - Να γίνει φωτοσήµανση της περιοχής διάθεσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων. - Να ενηµερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειµένου να εκδοθεί αγγελία προς τους ναυτιλλόµενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 5.4 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων, τα οποία οδηγούνται στη θάλασσα, να υπάρχει: i) Φρεάτιο δειγµατοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. ii) Σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σηµείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 100/100 ml. iii) Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών παραµέτρων) να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερήσιου δείγµατος µε τη βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο εξόδου των

17 17 λυµάτων πριν από την απολύµανση. Ο δειγµατολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε τη παροχή και διατήρησής τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης. 5.5 Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα, να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των νερών της περιοχής του διαχυτήρα µε µετρήσεις και αναλύσεις, οι οποίες θα προσκοµίζονται ανά τρίµηνο στη αρµόδια /νση Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, όπως: α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH 4, NO 2, NO 3, PO 4 ) σε διάφορα βάθη µέχρι τον πυθµένα. β) Προσδιορισµός Ο 2, Τ ο C, αιωρούµενων στερεών. γ) Σύσταση ιζήµατος, οργανική ιλύς, βαρέα µέταλλα. δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας.πριν αρχίσει η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στη θάλασσα, πρέπει να γίνει αναγνωριστική οικολογική µελέτη της θαλάσσιας περιοχής, διάρκειας ενός έτους, ώστε να αποκτηθούν στοιχεία βάσης για περαιτέρω παρακολούθηση από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας του έργου. 5.6 Μπορεί να γίνει επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγµένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) και εφόσον τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια και οι περιορισµοί που τίθενται στα Παραρτήµατα του άρθρου 16 αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής του συστήµατος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως µελέτης άρδευσης) ανάλογα µε το συγκεκριµένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριµένη περιοχή. Ειδικότερα η µελέτη άρδευσης, και µε γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών, θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής: i. Το σε συνάρτηση και µε τις αρδευόµενες καλλιέργειες, υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο οργανικού φορτίου και θρεπτικών, καθώς και κρίσιµων ιχνοστοιχείων, προκειµένου να προσδιοριστεί η ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας επιτρεπόµενη φόρτιση µε επεξεργασµένα λύµατα. ii. Τα κριτήρια φόρτισης του εδάφους (υδραυλικά, οργανικά) θα πρέπει να πιστοποιούνται µε κατάλληλης δοκιµές διήθησης του εδάφους, ώστε να τεκµηριώνεται ο βαθµός διαπερατότητας του εδάφους και να διαστασιολογείται κατάλληλα η επιφάνεια ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των επηρεαζόµενων υδάτων. iii. Τον υπολογισµό της συνολικά απαιτούµενης εδαφικής έκτασης, λαµβάνοντας υπόψη τα εδαφολογικά στοιχεία της περιοχής. iv. Τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων και τα προγράµµατα παρακολούθησης αυτών, καθώς και κατά περίπτωση τα απαιτούµενα προγράµµατα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόµενων καλλιεργειών. v. Τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα και όρια για τη συγκεκριµένη εφαρµογή (ενδεχόµενη περίφραξη της αρδευόµενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ.). vi. Τα απαιτούµενα µέτρα ενηµέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους καταναλωτές, που πρέπει να λαµβάνονται µε ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης. vii. Τον προσδιορισµό των τυχόν ελάχιστων απαιτούµενων αποστάσεων της συγκεκριµένης εφαρµογής από υφιστάµενες ή µελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση επαρκούς απόστασης ασφαλείας της αρδευόµενης περιοχής από πηγές, φρεάτια, σωλήνες υδραγωγείων, ακτές

18 18 κολύµβησης, θεµέλια κτιρίων και οριογραµµές, σύµφωνα µε την 2γ του άρθρου 8 της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ιάταξης. 5.7 Για το περιεχόµενο της µελέτης άρδευσης θα γνωµοδοτήσουν η αρµόδια /νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης και οι αρµόδιες /νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονοµίας της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας επαναχρησιµοποίησης. Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του ανακτηµένου νερού (επεξεργασµένα λύµατα) οφείλει πριν την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση να προµηθευτεί µε άδεια επαναχρησιµοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), µε την υποβολή της προαναφερόµενης µελέτης άρδευσης. 5.8 Σε περίπτωση που οι ποσότητες των διατιθέµενων επεξεργασµένων λυµάτων πλεονάζουν των απαιτήσεων των φυτών (επιτρεπόµενη φόρτιση του εδάφους), έστω και για ορισµένη χρονική περίοδο (χειµώνας), µε αποτέλεσµα τα λύµατα να κατεισδύουν προς τον υπόγειο υδροφορέα µέσω διήθησης διαµέσου στρώµατος εδάφους, τότε η επαναχρησιµοποίηση αφορά σε τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, δραστηριότητα η οποία εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). 5.9 Σε περίπτωση που µέρος των επεξεργασµένων λυµάτων πρόκειται να διατεθεί για τον εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση, µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος που θα παρεµποδίζει τη διείσδυση και ανάµιξη του θαλασσινού νερού µε το γλυκό νερό του παράκτιου υδροφορέα, τότε πρόκειται για δραστηριότητα η οποία εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). δ6. Επεξεργασία λάσπης 6.1 Η µονάδα επεξεργασίας της λάσπης θα περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους στάδια: α) εξαµενή οµογενοποίησης Να συγκεντρώνεται η πρωτοβάθµια και η βιολογική λάσπη, προκειµένου να τροφοδοτηθεί η µονάδα πάχυνσης. β) Μηχανική πάχυνση εξαµενές αποθήκευσης γ) Αναερόβια χώνευση εξαµενές αποθήκευσης Το σύστηµα χώνευσης περιλαµβάνει πέραν των χωνευτών και τα εξής: Συµπιεστές βιοαερίου (ανάµιξη λάσπης) Σύστηµα ρύθµισης ph Σύστηµα αποθείωσης βιοαερίου Λέβητες καυστήρες Αεριοφυλάκιο Το παραγόµενο βιοαέριο θα συλλέγεται στο θόλο του χωνευτή και µέσω γαλβανισµένου σωλήνα θα οδηγείται στο αεριοφυλάκιο. Πυρσοί καύσης για την καύση του πλεονάζοντος βιοαερίου. δ) Μηχανική αφυδάτωση 6.2 Η τροφοδότηση των χωνευτών να γίνεται κατά το δυνατόν οµοιόµορφα, χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις. Να ρυθµίζονται κατάλληλα τα συστήµατα ανάδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ανάµειξη χωρίς πρόκληση αφρισµού. Να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία στο εσωτερικό των χωνευτών. Για την θέρµανση των χωνευτών να χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα ανακτώµενη θερµότητα από τις εγκαταστάσεις συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Το παραγόµενο βιοαέριο να µεταφέρεται στα αεριοφυλάκια και να αξιοποιείται στις µονάδες συµπαραγωγής.

19 6.3 Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο κατάλληλων διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου παρόµοιου συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. Η αποθήκευση της λάσπης να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσµούµενο χώρο. Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης, να αερίζεται µε σύστηµα διάχυτου αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών. Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν στη µονάδα επεξεργασίας των βοθρολυµάτων. 6.4 Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασµένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Να µετρώνται στην αφυδατωµένη λάσπη ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 6.5 Η επεξεργασµένη λάσπη από την ΕΕΛ Σαρωνικού (ποσότητα 57 m 3 /d περίπου στη Β φάση) θα µεταφέρεται στη µονάδα ξήρανσης λάσπης στο ΚΕΛ Ψυττάλειας για περαιτέρω επεξεργασία, όπως αναφέρεται και στον όρο δ της ΚΥΑ / για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ή σε άλλη κατάλληλα αδειοδοτηµένη µονάδα για τη διαχείριση της λάσπης. Προκειµένου η επεξεργασµένη λάσπη να µπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91). δ7. Μονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από βιοαέριο 7.1 Οι αγωγοί συλλογής και µεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό στις αναµενόµενες φυσικές (βάρος, θερµοκρασία), χηµικές (στραγγίσµατα, σύσταση βιοαερίου) και βιολογικές (µικροοργανισµοί) συνθήκες. 7.2 Ο χώρος του κτιρίου της µονάδας να έχει διπλό σύστηµα ελέγχου, ώστε σε περίπτωση διαφυγής βιοαερίου θα σταµατάει αυτόµατα τις µηχανές και θα ενεργοποιεί το σύστηµα εξαερισµού, εκτός αν διαθέτει µόνιµο σύστηµα βεβιασµένου εξαερισµού. Ο εξοπλισµός του κτιρίου της µονάδας συµπαραγωγής θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πυρασφάλεια της µονάδας. Να τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα για την προστασία του σταθµού από πυρκαγιά. Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο χώρο των µηχανών, θα πρέπει να ελέγχεται µε όργανα η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα για ασφαλή εργασία. 7.3 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας των µηχανών καύσης και των εξαρτηµάτων τους. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την άµεση συντήρηση και λειτουργία της µονάδας. Η συντήρηση των µηχανών να γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης του κατασκευαστή. 7.4 Να τηρείται πρόγραµµα ελέγχου των διαρροών βιοαερίου, καθώς και πρόγραµµα ελέγχου της καλής κατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 7.5 Στους αγωγούς βιοαερίου και πριν τους καυστήρες να είναι τοποθετηµένοι µετρητές παροχής βιοαερίου, συνοδευόµενοι από καταγραφικά όργανα συνεχούς καταγραφής. 19

20 Το βιοαέριο που για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να καεί στη µονάδα παραγωγής ενέργειας να διοχετεύεται για καύση σε δαυλό υψηλής θερµοκρασίας (τουλάχιστον C). Ο δαυλός να έχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικής καύσης του συνόλου του παραγοµένου βιοαερίου. 7.7 Να προβλεφθούν διατάξεις για την αποµάκρυνση της υγρασίας, του υδρόθειου και των σωµατιδίων που εµπεριέχονται στο βιοαέριο που χρησιµοποιείται για εκµετάλλευση. Η διαχείριση των στερεών ή υγρών αποβλήτων που ενδεχοµένως προκύψουν από την κατακράτηση του υδρόθειου, να πραγµατοποιείται µετά από άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωµένης ιοίκησης. 7.8 Να ορισθεί υπεύθυνος ανά βάρδια, για την καλή λειτουργία των αεριοµηχανών, τον έλεγχο τήρησης των ορίων και τη ρύθµιση της καύσης για τις κατά το δυνατόν µικρότερες εκποµπές ΝΟ χ. Στις αρµοδιότητες του υπευθύνου περιλαµβάνεται και ο έλεγχος/ πρόληψη ενδεχόµενης δυσοσµίας, λόγω µη αποτελεσµατικής κατακράτησης ή καύσης των περιεχοµένων στο βιοαέριο δύσοσµων ουσιών. 7.9 Για τη µείωση της εκποµπής αερίων ρύπων πρέπει να επιτυγχάνονται κατάλληλες, ελεγχόµενες συνθήκες καύσης. Αν όµως κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης διαπιστωθούν προβλήµατα ως προς την εκποµπή αερίων ρύπων θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα Να λειτουργεί µονάδα ελέγχου και καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του βιοαερίου, που θα καταγράφει: περιεκτικότητα σε οξυγόνο περιεκτικότητα σε µεθάνιο παροχή θερµογόνο-δύναµη θερµοκρασία 7.11 Για την παρακολούθηση των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία µέτρηση το µήνα, και τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ηµερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) µηνός από την εκάστοτε ηµεροµηνία µέτρησης, στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ( /νση ΕΑΡΘ) και της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Τα επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε Ετησία Έκθεση, όπως περιγράφεται παρακάτω Οι παράµετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι: σωµατίδια (καπνός), ΝΟ χ, οξυγόνο, CO, CO 2, SΟ χ, VOC, καθώς και η θερµοκρασία και η παροχή των καυσαερίων. Την ηµέρα διεξαγωγής των µετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του εισερχοµένου προς καύση βιοαερίου ως προς CΗ 4, CΟ, CΟ 2, Η 2, Ν 2 και Η 2 S Κατά τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων να εφαρµόζονται πρότυπες µέθοδοι του ΕΛΟΤ, ή ελλείψει αυτών δόκιµες µέθοδοι βιοµηχανικών µετρήσεων. Η δειγµατοληψία/ µέτρηση να πραγµατοποιείται στο ίδιο σηµείο της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόµενες παραµέτρους. Να ορισθεί υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων και την τήρηση των ηµερολογίων. Οι δειγµατοληψίες/µετρήσεις µπορούν να ανατεθούν και σε ιδιώτες ή φορείς (Πανεπιστήµια, ηµόσιους Οργανισµούς, κλπ.), αφού ενηµερωθεί εγκαίρως η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ( /νση ΕΑΡΘ).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα