ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. ΚΟΙΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. : ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Πληροφορίες : Καϊτατζή Αθανασία Υπηρεσία Έργων Αποχέτευσης Τηλέφωνο : Ωρωπού 156, Γαλάτσι F.A.X. : (συν. 1 τεύχος ΜΠΕ) ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Μεταφορά ιάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Νοµού Αττικής». Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από α) το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», β) το Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 2. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/ ) «Περί προστασίας των ασών και των ασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/92) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3208/ (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2971/ (ΦΕΚ 285/Α/ ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». 4. To N.3028/ (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 5. Το Ν. 3199/ (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». 6. Το Ν. 3378/ (ΦΕΚ 203/Α/ ) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)». 7. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης».

2 2 8. Το Ν. 3937/ (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 9. Το Π / (ΦΕΚ 293/Α/ ) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει». 10. Το Π.. 274/ (ΦΕΚ 195/Α/97) «Χαρακτηρισµός Χηµικών Εγκαταστάσεων, κλπ». 11. Το Π.. από (ΦΕΚ 125/ / ) περί ΖΟΕ Ν.Α. Αττικής Λαυρεωτικής «Καθορισµός χρήσεων γης στην περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)». 12. Το Π.. 55/ (ΦΕΚ 58/Α/ ) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 13. Το Π.. 221/ (ΦΕΚ 174/Α/ ) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο ΥΠΕΧΩ Ε», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/ (ΦΕΚ 192/Α/ ) και το Π.. 35/ (ΦΕΚ 51/Α/ ). 14. Το Π.. από (ΦΕΚ 121/ / ) «Καθορισµός Ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Νοµού Αττικής) - όρια των ορεινών όγκων Μερέντα, Μαυροβούνι, Ολύµπου, Πανείου (Κερατοβουνίου) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ήµων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβιών και των κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγίου Κωνσταντίνου, Σαρωνίδας, Κουβαρά». 15. Το Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 16. Το Π.. 135/ (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής». 17. Το Π.. 189/ (ΦΕΚ 221/Α/ ) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 24/ (ΦΕΚ 56 Α ). 18. Το Π.. 89/ (ΦΕΚ 154/Α/7.9.10) «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 19. Το Π.Δ. 63/ (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 20. Την Υγειονοµική ιάταξη Ε1β 221/ (ΦΕΚ 138/Β/ ) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε το υπ αρ. Γ1/17831/ (ΦΕΚ 986 Β), το υπ αρ. Γ4/1305/ (ΦΕΚ 801 Β) και την ΚΥΑ µε α.π. ΥΓ2/ΓΠ οικ / (ΦΕΚ 2089 Β/ ). 21. Την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986». 22. Την ΚΥΑ 80568/4225/ (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91) «Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυµάτων». 23. Την ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων». 24. Την ΚΥΑ 33318/3028/ (ΦΕΚ 1289 Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 25. Την ΚΥΑ 19661/1982/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) «Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/ Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί µε την ΚΥΑ 48392/939/ (ΦΕΚ 405/Β/3.4.02). 26. Την ΚΥΑ Η.Π /2332/ (ΦΕΚ 1022/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.

3 3 3010/2002 Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)», όπως αυτή έχει συµπληρωθεί και ισχύει. 27. Την ΚΥΑ 11014/703/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), κλπ.». 28. Την ΚΥΑ Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/B/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 29. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 30. Την Εγκύκλιο µε α.π / του ΥΠΕΧΩ Ε (ορθή επανάληψη ) «ιευκρινήσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002». 31. Την Εγκύκλιο µε α.π / του ΥΠΕΧΩ Ε «Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /7033/ (ΦΕΚ 332/Β/2003)». 32. Την Εγκύκλιο µε α.π. οικ / (Α Α: 4Α3Υ0-4) «ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) 'Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 33. Την ΚΥΑ / ανανέωσης, τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων της Ψυττάλειας του Νοµού Αττικής (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Ακροκέραµου), το δίκτυο ακαθάρτων του Λεκανοπεδίου Αττικής και τις λιµενικές εγκαταστάσεις στον Ακροκέραµο και την Ψυττάλεια. 34. Την υπ αρ. οικ / Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης του Γενικού /ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των περιοχών Σαρωνικού Κόλπου και της περιοχής Λεγρενών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής». 35. Την υπ αρ / (ΦΕΚ 1132/Β/ ) Aπόφαση των Νοµαρχών Ανατολικής Αττικής, υτικής Αττικής, Πειραιώς και Κορινθίας «Περί διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Σαρωνικό Κόλπο». 36. Τα υποβληθέντα στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ απαραίτητα δικαιολογητικά και τη Μ.Π.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 11014/2003, που υποβλήθηκε µε το υπ αρ / έγγραφο της Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 37. Το υπ' αρ. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Νοµ. Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, τη /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και τη /νση Περ/κού Σχεδιασµού (Τµήµα ιαχ. Φυσικού Περ/ντος) του ΥΠΕΧΩ Ε, τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, τη /νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη /νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, τη /νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη /νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, την /νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας καθώς και τον Οργανισµό Αθήνας. 38. Το υπ αρ. 955/ έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ η µε αριθµό 242/05/04 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ανατολικής Αττικής (Πρακτικό 25), σύµφωνα µε την οποία το Νοµαρχιακό Συµβούλιο γνωµοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά ως προς τη θέση της εγκατάστασης, τον βαθµό επεξεργασίας και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και αρνητικά ως προς την

4 4 διαδικασία καθορισµού του αποδέκτη και τρόπο διάθεσης της ιλύος (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 39. Το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε, όπου διατυπώνεται η άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 40. Το υπ αρ. ΑΠ οικ 3381/ έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπου εκφράζεται η θετική γνωµοδότηση για τη χωροθέτηση των έργων µεταφοράς διάθεσης λυµάτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Λαυρεωτικής Κερατέας καθώς και Σαρωνικού κόλπου και περιοχής Λεγρενών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής. 41. Το υπ αρ. 3568/ έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπου εκφράζεται η θετική υπό όρους άποψή του για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 42. Το υπ αρ /05/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου διατυπώνονται ο παρατηρήσεις της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 43. Το υπ αρ /7252/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 44. Το υπ αρ /5811/ έγγραφο της /νσης Αισθητικών ασών, ρυµών και Θήρας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 45. Το υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/A1/Φ02/101404/4811/ έγγραφο της /νσης Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται η αξιολόγηση του έργου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής γνωµοδότησης (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 46. Το υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/105465/5293/ έγγραφο της /νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων προς τη /νση Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισµού, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 47. Το υπ αρ Λ54/33/05/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψή της για τη ΜΠΕ του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 48. Το υπ αρ. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ Ε προς την Ε.Υ.Α.Π., για την αποστολή διευκρινιστικών στοιχείων σε ότι αφορά την ΜΠΕ του έργου. 49. Το υπ αρ / έγγραφο της Ε.Υ.Α.Π., για την αποστολή των ζητηθέντων συµπληρωµατικών στοιχείων για το έργο (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 50. Η υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/A1/Φ02/100174/4533/ Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που αφορά την έγκριση της ΜΠΕ για το έργο, µετά από σχετική γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολωογικού Συµβουλίου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 51. Το υπ αρ / έγγραφο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. (Α.Π / της ΕΥΠΕ). 52. Το υπ αρ / έγγραφο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε., για την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων του έργου (Α.Π / της ΕΥΠΕ). Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μεταφορά ιάθεση λυµάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Νοµού Αττικής» και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας αυτού.

5 α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των περιοχών Σαρωνικού Κόλπου θα γίνει στη θέση «Λατοµείο» της περιοχής Παλαιάς Φώκαιας, σε χώρο έκτασης 75 στρεµµάτων περίπου. Η πρόσβαση στο γήπεδο της µονάδας επεξεργασίας γίνεται µέσω υφισταµένης οδού. Εσωτερικά στον χώρο να δηµιουργηθεί δίκτυο δρόµων πλάτους τουλάχιστον 4m. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα των παραλιακών περιοχών του ΝΑ Σαρωνικού, οι οποίες αποτελούν τµήµατα του Καλλικρατικού ήµου Σαρωνικού (Αναβύσσος, Καλύβια Θορικού, Σαρωνίδα και Παλαιά Φώκαια, και ήµου Κρωπίας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την υποδοχή βοθρολυµάτων της ευρύτερης περιοχής. Η προσαγωγή των λυµάτων στην εγκατάσταση θα γίνεται µέσω δικτύου κεντρικών αποχετευτικών αγωγών - ΚΑΑ (οι οποίοι οδεύουν επί νοµίµως υφισταµένης οδοποιίας), κεντρικών αντλιοστασίων και συλλεκτήρων ως εξής: 1. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α9 ως το αντλιοστάσιο Α8 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1491 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1070 m περίπου 2. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α8 ως το αντλιοστάσιο Α7 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1211 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1020 m περίπου 3. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α7 ως το αντλιοστάσιο Α6 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1471 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 683 m περίπου 4. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α6 ως το αντλιοστάσιο Α5 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 624 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 379 m περίπου 5. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α5 ως το αντλιοστάσιο Α4 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 474 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1693 m περίπου 6. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α4 ως το αντλιοστάσιο Α3 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 515 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 898 m περίπου 7. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α3 ως το αντλιοστάσιο Α2 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 857 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 2031 m περίπου 8. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α2 ως το αντλιοστάσιο Α1 α τµήµα: ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 256 m περίπου β τµήµα: Αγωγός ελεύθερης ροής µήκους 1169 m περίπου 9. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α1 ως την ΕΕΛ ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1885 m περίπου 10. Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο Α10 ως την ΕΕΛ ίδυµος καταθλιπτικός αγωγός µήκους 1643 m περίπου Στο δίκτυο ακαθάρτων συµπεριλαµβάνονται επίσης: Οι συλλεκτήριοι αγωγοί, οι οποίοι συµβάλλουν στους ΚΑΑ, καθώς και τα αντλιοστάσια προσαγωγής ακαθάρτων. 5 Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης έγινε µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: Α1 Φάση Α2 Φάση Β Φάση Έτος 2030 Χειµώνας Θέρος Χειµώνας Θέρος Χειµώνας Θέρος Ισοδύναµος πληθυσµός (κατ.)

6 Ηµερήσια παροχή (m 3 /d) Ηµερήσια παροχή βοθρολυµάτων (m 3 /d) BOD 5 (kg/d) Αιωρούµενα στερεά (kg/d) Ολικό Άζωτο (kg/d) Φωσφόρος (kg/d) Η επιλεγείσα µέθοδος επεξεργασίας είναι η µέθοδος της ενεργού ιλύος µε ταυτόχρονη νιτροποίηση απονιτροποίηση και βιολογική αποφωσφόρωση. Στη Β φάση των έργων προβλέπεται και χηµική αποφωσφόρωση, καθώς και τριτοβάθµια επεξεργασία µέρους των επεξεργασµένων λυµάτων προς επαναχρησιµοποίησή τους. Συγκεκριµένα η µονάδα επεξεργασίας θα περιλαµβάνει τα εξής: Φρεάτιο άφιξης Μονάδα υποδοχής εξισορρόπησης βοθρολυµάτων Μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας µε: Εσχάρωση (2 εσχάρες σε Α φάση και 1 επιπλέον σε Β φάση) Μέτρηση παροχής Εξάµµωση Λιποσυλλογή (δίδυµος αεριζόµενος εξαµµωτής) Κεντρικός αγωγός παράκαµψης ( by pass) Μονάδα πρωτοβάθµιου καθαρισµού µε: 2 δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης (1 στην Α2 φάση & 1 επιπλέον στην Β φάση) Η Α1 φάση των έργων θα λειτουργεί µε παρατεταµένο αερισµό χωρίς την ανάγκη πρωτοβάθµιας καθίζησης. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας µε: 4 δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας (2 στην Α φάση και 2 επιπλέον στη Β φάση), που η καθεµία περιλαµβάνει: - Αναερόβια ζώνη βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου - Ανοξική ζώνη βιολογικής αποµάκρυνσης αζώτου (απονιτρικοποίηση) - Ζώνη αερισµού για πλήρη νιτρικοποίηση - Χηµική αποφωσφόρωση - προσθήκη αλάτων αργιλίου (Β φάση έργων) - 16 δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης (8 στην Α1 φάση & 8 επιπλέον στη Β φάση) Μονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας, µε: - ιύλιση (Β φάση έργων) Μονάδα απολύµανσης µε: Χλωρίωση - Αποχλωρίωση για τα λύµατα που θα διατίθενται στη θάλασσα Υπεριώδη ακτινοβολία για το µέρος των λυµάτων που θα επαναχρησιµοποιούνται για άρδευση (Β φάση έργων), και µερική χλωρίωση Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης µε: Οµογενοποίηση πρωτοβάθµιας και βιολογικής λάσπης Πάχυνση µε µηχανικά µέσα Αναερόβια χώνευση εξαµενές αποθήκευσης Μονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

7 7 Το παραγόµενο βιοαέριο θα χρησιµοποιείται για τη θέρµανση των χωνευτών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΕΛ Σαρωνικού. Θα εγκατασταθεί µια µηχανή συνολικής ισχύος 200 KW, θα κατασκευαστούν αεριοφυλάκια και δαυλοί καύσης περίσσειας βιοαερίου, ενώ στη Β φάση θα εγκατασταθεί µια ακόµα όµοια µηχανή. Μηχανική αφυδάτωση Η επεξεργασµένη λάσπη από την ΕΕΛ Σαρωνικού (ποσότητα 57 m 3 /d περίπου στη Β φάση) θα µεταφέρεται στη µονάδα ξήρανσης λάσπης στο ΚΕΛ Ψυττάλειας για περαιτέρω επεξεργασία, όπως αναφέρεται και στον όρο δ της ΚΥΑ / για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ή σε άλλη κατάλληλα αδειοδοτηµένη µονάδα για τη διαχείριση της λάσπης. Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή του ΝΑ Σαρωνικού Κόλπου, στο βόρειο άκρο του όρµου Τουρκολίµανο, νότια του οικισµού Θυµάρι, µόνο εφόσον εκδοθεί σχετική Απόφαση καθορισµού αποδέκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Γ. Ε1β/221/65 και της ΚΥΑ 5673/400/97. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων αποτελείται από χερσαίο τµήµα µήκους 3950 m περίπου και από υποθαλάσσιο τµήµα µήκους 540 m περίπου, εκ των οποίων τα τελευταία 140 m περίπου είναι ο διαχυτήρας. Το βάθος εκβολής των λυµάτων ανέρχεται σε 32 m περίπου. Τα επεξεργασµένα λύµατα εναλλακτικά α) µπορούν να διατεθούν για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση κατά τη θερινή περίοδο, µετά από σχετική µελέτη άρδευσης ή β) µέρος των λυµάτων µπορεί να διατεθεί για τον εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση, µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος που θα παρεµποδίζει τη διείσδυση και ανάµιξη του θαλασσινού νερού µε το γλυκό νερό του παράκτιου υδροφορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). Τα παραπάνω περιέχονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείµενο και σχέδια), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της, µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται σε αυτή. β) Ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Για τα αέρια και υγρά απόβλητα καθορίζονται τα εξής: β 1 ) Αέρια απόβλητα Οι οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: i. ΚΥΑ µε α.η.π /1075/Ε103/ (Β 920), µε την οποία καθορίζονται τιµές στόχοι και όρια εκτίµησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδµίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 15 ης εκεµβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ii. ΚΥΑ µε α.η.π /2016/ (Β 1334) µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα» του Συµβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iii. ΚΥΑ µε α.η.π. 9238/332/ (Β 405), µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα. iv. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 34/ (Β 125), µε την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µόλυβδου.

8 8 Για τα αέρια απόβλητα της µονάδας συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π /81, και ειδικότερα τα εξής: Καπνός: 1 βαθµός της κλίµακας Ringelman Επίσης η µονάδα αυτή θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πιο κάτω όρια αέριων εκποµπών, µε αναγωγή σε 3% οξυγόνο: β 2 ) Υγρά απόβλητα Ρύπος mg/nm 3 απαερίων CO 1000 NOx ως ΝΟ SΟx ως SO Σωµατίδια 5 Για τα υγρά απόβλητα τα όρια διάθεσης να τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις, στην Υγειονοµική ιάταξη Ε1β 221/ (ΦΕΚ 138/Β/1965), µε τις τροποποιήσεις αυτής, την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011) και πάντως όχι µεγαλύτερα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/ (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). β 2.1 ) Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής από τη δευτεροβάθµια επεξεργασία: Θερµοκρασία < 35 ο C ph = 6-9 BOD 5 25 mg/l COD 125 mg/l Αιωρούµενα στερεά SS 35 mg/l Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l Ολικό άζωτο ΤΝ 10 mg/l Aµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ 4 2 mg/l Ολικός φωσφόρος ΤΡ 4 mg/l και ΤΡ 1 mg/l (χηµική αποφωσφόρωση - Β φάση) Λίπη - Έλαια 0,1 mg/l Επιπλέοντα στερεά = 0 Ολικά κολοβακτηριοειδή < 100/100 ml Το ποσοστό των λαµβανοµένων δειγµάτων που µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 5673/400/1997. β 2.2 ) Επιπλέον η ποιότητα εκροής των τριτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων, προκειµένου τα λύµατα αυτά να µπορούν να διατεθούν για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση, ή και πιθανό εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος, να είναι σύµφωνη µε την ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Κατά τη διάρκεια κατασκευής της µονάδας ισχύουν οι δεσµεύσεις για τα µηχανήµατα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ 286/Β/2.3.07). Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π / (ΦΕΚ 293/Α/ ). Για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων δεν καθορίζεται από τη σχετική Νοµοθεσία ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου. Στην οδό πρόσβασης της µονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την Υπουργική Απόφαση 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β/ ), όρια θορύβου. δ) Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. δ1. Γενικές Ρυθµίσεις

9 1.1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν: τον κύριο του έργου, τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία του έργου, όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό, έγκριση, δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, και τον ανάδοχο του έργου Κατά τις διαδικασίες δηµοπράτησης, επίβλεψης, ολοκλήρωσης της κατασκευής και παραλαβής του αναφερόµενου στο θέµα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, χωµατουργική διαµόρφωση, κλπ). 1.4 Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την ΕΥΠΕ του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς. 1.5 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 1.6 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τµήµατος των έργων (αγωγοί ακαθάρτων, µονάδα επεξεργασίας, αγωγός διάθεσης) να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (B ΕΠΚΑ, 1 η ΕΒΑ, Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων), τουλάχιστον 20 ηµέρες νωρίτερα. Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρµοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύµφωνα µε τις υποδείξεις τους. Ένα (1) µήνα πριν την έναρξη των εργασιών για την τοποθέτηση του αγωγού διάθεσης, να ειδοποιηθεί η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, για τυχόν εκ νέου γνωµοδότηση σε περίπτωση αλλαγής των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του έργου (υποθαλάσσιο τµήµα αγωγού). Σε περίπτωση εντοπισµού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. Από τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων Συµβουλίων του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών, για τις απαιτούµενες ανασκαπτικές εργασίες, καθώς και για το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των ευρηµάτων, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Όταν η δαπάνη αυτή υπερβεί το 10% του προϋπολογισµού του έργου, απαιτείται µετά από σχετικό ερώτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού, έγγραφη δήλωση του φορέα του έργου ότι επιθυµεί τη συνέχισή του. 1.7 Για τυχόν επεµβάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγουµένως να έχει χορηγηθεί η σχετική απόφαση έγκρισης επέµβασης από το 9

10 10 αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη ασική Νοµοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα συνοδά έργα. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης Ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενηµερώσει την οικεία Λιµενική Αρχή, προκειµένου να εφοδιαστεί µε όλες τις απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις. Κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη λειτουργία αυτών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από: το Ν. 743/77, όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α ) την ΚΥΑ 5673/400/97, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει την Υγειονοµική ιάταξη Ε1β/221/65, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει την ισχύουσα Απόφαση Νοµάρχη για τον καθορισµό του αποδέκτη των λυµάτων Σε περίπτωση που απαιτηθεί για τυχόν εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας χρήση εκρηκτικών υλών, να ληφθούν όλες οι προβλεπόµενες από την Νοµοθεσία άδειες. δ2. Κατασκευή της µονάδας 2.1 Να υπάρχει πλήρες πρόγραµµα κατασκευής του έργου που θα λαµβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Συγκεκριµένα: i. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης σκόνης κατά τη διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι µετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά και µεταφορά της σκόνης σε µεγάλη απόσταση. Να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωµάτων και τα µέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης. Τα αδρανή υλικά και τα προϊόντα εκσκαφής να µεταφέρονται µε σκεπασµένα φορτηγά οχήµατα. Να γίνουν µόνο οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. ii. Να γίνει πρόβλεψη για την αποκατάσταση του τοπίου του χώρου των εκσκαφών της µονάδας επεξεργασίας και των συνοδών έργων αυτής, για τις αποθέσεις των υλικών, κλπ.. iii. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή αποκλεισµού της κυκλοφορίας στις κεντρικές οδούς. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα σήµανσης, πληροφόρησης, σηµατοδότησης για την αποφυγή οδικών ατυχηµάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στη σηµατοδότηση των έργων τις νυχτερινές ώρες. iv. Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων υποδοµής να χρησιµοποιηθούν για την επανεπίχωση αυτών, καθώς και για τη διαµόρφωση επιφανειών µέσα στο γήπεδο. Τυχόν απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, πέραν των ανωτέρω, να εξασφαλιστούν είτε από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και µε την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. v. Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας υλικών εκσκαφής στη θάλασσα ή σε επιφανειακούς αποδέκτες της περιοχής (κοίτες ρεµάτων, κλπ.), καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και εντός

11 11 προστατευόµενης περιοχής Natura 2000 (πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου). Η διάθεσή τους εντός δασικών περιοχών επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης, κατόπιν εγκρίσεως της αρµόδιας Υπηρεσίας ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών από την κατασκευή των έργων να διατεθούν σε κατάλληλους χώρους (π.χ. ανενεργά λατοµεία, ΧΥΤΑ), ύστερα από άδεια της Περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Επίσης να εξεταστεί η εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/10 (ΦΕΚ 1312 Β). Συγκεκριµένα τα τυχόν επιπλέοντα στερεά που θα προέλθουν από τις εργασίες εκσκαφής και πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού καθαρών και του αγωγού παράκαµψης, θα πρέπει να περισυλλέγονται και να διατίθενται σε περιβαλλοντικά αποδεκτούς χερσαίους χώρους. Σε περίπτωση απόρριψης στη θάλασσα βυθοκορηµάτων από τις εκσκαφές πόντισης των υποθαλάσσιων αγωγών, και εφόσον αυτά δεν µπορούν να διατεθούν στη ξηρά, αυτό να γίνει µετά από θετική γνωµοδότηση αρµοδίου κρατικού εργαστηρίου (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ), από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον, και από σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, καθώς και από άδεια της Λιµενικής Αρχής. vi. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους λάδια, καύσιµα, κλπ, καθώς και η απόρριψη των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων στο έδαφος. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασµένο χώρο, ενώ τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια ή οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α/ ), την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/ ), την ΚΥΑ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/ και την ΚΥΑ 8668/ (ΦΕΚ 287/Β/07). vii. Να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας του προσωπικού κατασκευής. 2.2 Να µην εγκατασταθούν εργοτάξια στο άµεσο περιβάλλον των ναών: α) της Αγίας Μαρίνας, στην οµώνυµη περιοχή του Κορωπίου (Χ.Θ περίπου), β) του Αγίου ηµητρίου Σαρωνικού (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας 11-11γ), γ) της Παναγίας, δ) του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι (Χ.Θ περίπου), ε) του Αγ.Νικολάου Αναβύσσου εντός της Ζώνης Α απολύτου προστασίας (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/ ), στ) του Αγίου Παντελεήµονος (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας ε) και ζ) του Αγίου Ιωάννη (πλησίον του ναού διέρχεται ο συλλεκτήρας ε). 2.3 Η διάταξη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα (χωροταξική οµαδοποίηση των εγκαταστάσεων ανάλογα µε την λειτουργία τους, µείωση των αποστάσεων ενδιάµεσης µεταφοράς λυµάτων και λάσπης), την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαθέσιµης έκτασης και την καλύτερη δυνατή προσαρµογή της στην τοπογραφία της περιοχής, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις του ανάγλυφου της περιοχής επέµβασης. Κατά το σχεδιασµό των κτισµάτων της µονάδας να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική και η αισθητική εικόνα της περιοχής (κατασκευή υπόγειων δεξαµενών και χαµηλών κτιρίων, όσο βέβαια επιτρέπουν οι κανονισµοί λειτουργίας η/µ εξοπλισµού), για να επιτευχθεί η αρµονική ένταξη της εγκατάστασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δοµηµένου και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο, όπως γραφεία κλπ, να εκδοθεί οικοδοµική άδεια σύµφωνα µε την 6453/1373/ Υπουργική Απόφαση. 2.4 εδοµένου ότι τα αντλιοστάσια Α1, Α4 και Α10 χωροθετούνται εντός χώρων αστικού πρασίνου, στους οποίους δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε τις

12 12 διατάξεις του Ν. 998/79 (εκτός αν πρόκειται για πλατείες ή νησίδες), θα πρέπει αυτά να µετατοπιστούν εκτός χώρων αστικού πρασίνου. 2.5 Να προηγηθούν των εργασιών δοκιµαστικές τοµές, στην περιοχή κατασκευής του αντλιοστασίου Α6, στην περιοχή του Μάρκελλου Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο του Αγ. Νικολάου Αναβύσσου, στις Αλυκές Αναβύσσου και στην περιοχή Παλαιάς Φώκαιας Γερακίνας, όπως ορίζει η Β ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού. 2.6 Οι εργασίες κατασκευής του έργου σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας κοντά σε ακτές, να γίνουν κατά το δυνατόν εκτός τουριστικής περιόδου (Ιούνιος Σεπτέµβριος), ώστε να αποφευχθούν τυχόν οχλήσεις σε λουόµενους. 2.7 Οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού (εκσκαφές πυθµένα) να γίνουν την περίοδο διάσπασης του θερµοκλινούς (Οκτώβριος Απρίλιος). 2.8 Στην περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου εντοπιστούν παλαιά απορρίµµατα, αυτά θα πρέπει να µεταφερθούν σε νόµιµα λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριµµάτων. δ3. Συλλογή, µεταφορά και είσοδος των λυµάτων και βοθρολυµάτων στην εγκατάσταση 3.1 Το αποχετευτικό δίκτυο της εξυπηρετούµενης από την εγκατάσταση περιοχής να είναι χωριστικού τύπου. Να προβλεφθεί ο άρτιος τεχνικός σχεδιασµός του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η οµαλή είσοδος των λυµάτων στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών και των αντλιοστασίων ακαθάρτων της περιοχής µε χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση. Η ταχύτητα των λυµάτων στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς (ΚΑΑ) δεν θα πρέπει να προσεγγίζει την ελάχιστη τιµή αυτοκαθαρισµού του αγωγού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η στροβιλώδης ροή µέσα σε αυτούς. 3.2 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων να γίνονται οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (κατάλληλος σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε την εφαρµογή συστηµάτων αερισµού και απόσµησης ή εξασφάλιση στεγανότητας των καλυµµάτων). Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο εισόδου του, ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα. Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. Να υπάρχει διαθέσιµο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ανάλογης ισχύος, ώστε να καλύπτεται η οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου σε περιπτώσεις διακοπών παροχής ρεύµατος από το δίκτυο της ΕΗ. 3.3 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, καθώς και τα µέτρα αντιµετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία οχλήσεων στους περιοίκους και το περιβάλλον. Ειδικότερα ο φορέας λειτουργίας του έργου πρέπει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή, όσο αυτό είναι εφικτό, υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια ακαθάρτων. Για το λόγο αυτό να υπάρχουν στα αντλιοστάσια ακαθάρτων διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας να λειτουργεί η υπερχείλιση ασφαλείας των αντλιοστασίων κατά προτίµηση σε αγωγούς οµβρίων, αλλά και εφόσον είναι αναγκαίο, σε παρακείµενα ρέµατα ή τη θάλασσα για την αποφυγή καταστάσεων υπερχείλισης και καταστροφών σε οικίες, δίκτυα, δρόµους, αποφυγή ζηµιών στο δίκτυο κλπ.

13 13 Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση των /νσεων Περιβάλλοντος, καθώς και Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής. 3.4 Από τα κεντρικά αντλιοστάσια συλλογής των λυµάτων της εξυπηρετούµενης περιοχής (αντλιοστάσια Α1 και Α10), τα λύµατα να οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό στα έργα εισόδου (φρεάτιο άφιξης) της εγκατάστασης. Το φρεάτιο άφιξης να διαθέτει και πιεζοθραυστική διάταξη. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σταθερότητα της παροχής άντλησης. 3.5 Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο επαρκών διαστάσεων, κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης, να κατασκευασθεί ειδικό φρεάτιο εκκένωσης βοθρολυµάτων. Τα βοθρολύµατα θα διοχετεύονται µέσω κλειστής διώρυγας στη µονάδα εσχάρωσης βοθρολυµάτων. - Ο χώρος υποδοχής των βοθρολυµάτων να διατηρείται ιδιαίτερα καθαρός για την αποφυγή δηµιουργίας εστίας εντόµων. - Η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται µέσω ταχυσυνδέσµων που συνδέονται απ ευθείας µε τον αγωγό εκκένωσης. - Να γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στην δεξαµενή υποδοχής. - ίπλα στη δεξαµενή να προβλέπεται παροχή νερού για την έκπλυση των εξαρτηµάτων των βυτιοφόρων. Να γίνεται βαθµιαία διοχέτευση των βοθρολυµάτων στα έργα προεπεξεργασίας της κυρίως µονάδας, ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία της ενεργού ιλύος. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της εγκατάστασης µε βοθρολύµατα. Η µονάδα προεπεξεργασίας των βοθρολυµάτων θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: α) αυτόµατη λεπτοεσχάρα αυτοκαθαριζόµενη. β) δεξαµενή εξισορρόπησης (εξισορρόπηση παροχής αιχµής), στην οποία θα καταλήγουν και τα στραγγίδια της κυρίως µονάδας. - Σύστηµα έκχυσης αέρα που θα εξασφαλίζει αερόβιες συνθήκες για το φρεσκάρισµα των βοθρολυµάτων και την αποδέσµευση των ενώσεων του θείου πριν οδηγηθούν στην κανονική επεξεργασία. γ) αντλιοστάσιο κατάθλιψης ανάντη της µονάδας εσχάρωσης των λυµάτων. Το αντλιοστάσιο να εξοπλιστεί µε 3 αντλίες (δύο κύριες και µία εφεδρική). Να προβλεφθεί διάταξη εµβολιασµού των βοθρολυµάτων µε ανακυκλοφορούµενη δραστική λάσπη. Η κίνηση των βυτιοφόρων και το χρονοδιάγραµµα µεταφοράς των βοθρολυµάτων να γίνεται µε ευθύνη της Ε.Υ.Α.Π. και µε σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η όχληση των κατοίκων. 3.6 Το φρεάτιο άφιξης των λυµάτων: - να είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να δέχεται τη µέγιστη παροχή εισερχοµένων λυµάτων, - να διαθέτει χονδροεσχάρες, - να είναι κλειστό, στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών, και εύκολα επισκέψιµο, - να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού και ανάµιξης των εισερχοµένων λυµάτων. Να προβλεφθεί χώρος συγκέντρωσης των εσχαρισµάτων. δ4. Επεξεργασία λυµάτων και βοθρολυµάτων 4.1. Το στάδιο της εσχάρωσης θα περιλαµβάνει τρεις µηχανικά αυτοκαθαριζόµενες ανοξείδωτες εσχάρες.

14 14 - Η διάταξη των καναλιών να είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξη µίας εσχάρας, τα λύµατα να υπερχειλίζουν προς το κανάλι άλλης εσχάρας. - Να διασφαλίζονται οι οµαλές συνθήκες υδραυλικής λειτουργίας και να διατηρούνται κατάλληλες ταχύτητες στα κανάλια εσχάρωσης για την αποφυγή επικαθήσεων φερτών. - Σε κάθε κανάλι εσχάρας να υπάρχει ένα θυρόφραγµα έκπλυσης. - Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα να συµπιέζονται µηχανικά, να συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης και να αποθηκεύονται προσωρινά µέσα στο κτίριο της εσχάρωσης. Τυχόν κακοσµίες κατά την αποθήκευση, να καταπολεµούνται µε χλωροάσβεστο, ή άλλη δόκιµη µέθοδο. 4.2 Στη µονάδα εξάµµωσης (αεριζόµενοι εξαµµωτές) θα πρέπει: Να επιτυγχάνεται επαρκής αποµάκρυνση της άµµου µε διάµετρο µεγαλύτερη των 0,2 mm. Να προβλεφθεί διάταξη συλλογής και αποµάκρυνσης λιπών και ελαίων. Η συλλεγόµενη άµµος να οδηγείται σε στραγγιστήριο. Τα συλλεγόµενα στραγγίσµατα να επιστρέφουν στη δεξαµενή εξισορρόπησης των βοθρολυµάτων Να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκοµιδή των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών, ώστε να µη δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόµων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Οι διατάξεις µεταφοράς των εσχαρισµάτων, της άµµου και των λιπών να είναι κλειστές. 4.4 Ο µετρητής παροχής να τοποθετηθεί µετά τη µονάδα προεπεξεργασίας ή πριν την απολύµανση των λυµάτων. Πριν από την είσοδο στο µετρητή θα υπάρχει ανεµπόδιστο µήκος ροής σε οµαλό κανάλι. 4.5 Η τροφοδοσία του έργου µετά την εξάµµωση να µπορεί να αποµονωθεί πλήρως µε θυροφράγµατα, ώστε να είναι δυνατή η γενική παράκαµψη του έργου µέσω αγωγού απευθείας στο φρεάτιο εξόδου. Αυτός θα είναι και ο κεντρικός αγωγός παράκαµψης (by pass) της εγκατάστασης. Να περιορισθεί η χρήση του by-pass στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτοµερής ενηµέρωση των /νσεων Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, καθώς και Υγείας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. 4.6 Να τοποθετηθούν προστατευτικά πετάσµατα γύρω από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης ή κόφτρες µέσα στις δεξαµενές, σε θέσεις που να µειώνουν την επίδραση του ανέµου στην υγρή µάζα. Να γίνεται γρήγορη αποµάκρυνση της λάσπης και των επιπλεόντων αφρών από τις δεξαµενές πρωτοβάθµιας καθίζησης για να αποφευχθεί η αναερόβια αποδόµηση και η δηµιουργία δυσοσµιών. 4.7 Στις µη αεριζόµενες δεξαµενές (δεξαµενή επιλογέα, αναερόβιες δεξαµενές, ανοξικές δεξαµενές κτλ), να υπάρχει διάταξη ικανής ανάµιξης στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να διατηρείται το µίγµα λυµάτων βιοµάζας σε αιώρηση χωρίς να αερίζονται τα λύµατα και να µη δηµιουργούνται αδρανείς περιοχές µε προβλήµατα οσµών. 4.8 Στις δεξαµενές αερισµού να γίνεται περιορισµός των θορύβων και της εκποµπής σταγονιδίων από τις διατάξεις αερισµού µε την χρησιµοποίηση ειδικών σιγαστήρων και πετασµάτων. Το σύστηµα αερισµού να είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο, ώστε να µη δηµιουργούνται περιοχές µε αναερόβιες συνθήκες.

15 15 Οι χρησιµοποιούµενες διατάξεις αερισµού θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή ανάµιξη όλου του περιεχοµένου της δεξαµενής αερισµού, ώστε να µην παρατηρούνται καθιζήσεις ενεργού ιλύος στις γωνίες της δεξαµενής. Η παροχή οξυγόνου στις δεξαµενές αερισµού µπορεί να γίνει είτε µε εµφύσηση ατµοσφαιρικού αέρα ή καθαρού οξυγόνου, είτε µε βραδύστροφους επιφανειακούς αεριστήρες. Σε περίπτωση χρήσης επιφανειακών αεριστήρων να φέρουν ανακλαστήρες διαφράγµατα για την αποφυγή δηµιουργίας αερολυµάτων. Το πρόβληµα των αερολυµάτων µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την χρησιµοποίηση διαχυτήρων (αερισµός φυσαλίδων). Να γίνεται τακτικός καθαρισµός των τοιχωµάτων των δεξαµενών αερισµού για την αποφυγή δηµιουργίας αναερόβιου στρώµατος. Η παραγόµενη λάσπη πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη. Για το λόγο αυτό κατά την οριστική µελέτη του έργου πρέπει να γίνει προσεκτική διαστασιολόγηση των όγκων αερισµού και σταθεροποίησης καθώς και των διατάξεων αερισµού. 4.9 Προκειµένου να επιτευχθεί συγκέντρωση φωσφόρου 1 mg/l στην έξοδο της µονάδας (Β φάση έργων), θα πρέπει να γίνει πρόσθετη χηµική αποφωσφόρωση Στις δεξαµενές καθίζησης να γίνεται τακτικός καθαρισµός των ξέστρων των υπερχειλιστών καθώς και των τοιχωµάτων των δεξαµενών. Η λάσπη που καθιζάνει στις χοάνες των πυθµένων των δεξαµενών θα πρέπει να αποµακρύνεται γρήγορα Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων που θα διατίθενται στη θάλασσα να γίνεται µε χλωρίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ιάταξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απολύµανση των επεξεργασµένων λυµάτων να γίνεται µε υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl), έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο 0,3-0,5 mg/l. Να ακολουθεί η αποχλωρίωση των χλωριωµένων λυµάτων πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη. Αποκλείεται η χλωρίωση των ανεπεξέργαστων ή ηµιεπεξεργασµένων λυµάτων. Εφόσον από τη χρήση χλωρίου δηµιουργηθούν προβλήµατα στον αποδέκτη, είτε άµεσα στις διάφορες µορφές ζωής, είτε έµµεσα µε τον σχηµατισµό οργανοχλωριούχων ενώσεων, να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές µέθοδοι απολύµανσης όπως οζονισµός (Ο 3 ), υπεριώδης ακτινοβολία UV, µετά από αναθεώρηση της παρούσης ΚΥΑ. Ειδικότερα και προκειµένου να γίνει η απολύµανση αποκλειστικά µε τη µέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας ή του οζονισµού, θα πρέπει να υποβληθεί µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, ειδική µελέτη στη /νση Υγειονοµικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, στην οποία θα τεκµηριώνεται µε επιστηµονικές µεθόδους τόσο η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, όσο και η ευχέρεια και επάρκεια του προτεινόµενου ελέγχου αυτής, ώστε να εκδοθεί Απόφαση του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε την Ε1β/221/65 Υγ. ιάταξη, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά το στάδιο της απολύµανσης να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών της εγκατάστασης σε βιοµηχανικό νερό Η µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας θα κατασκευαστεί στην τελική φάση για τη βελτίωση µέρους της εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων, προκειµένου αυτά να διατεθούν για άρδευση.

16 16 Η τριτοβάθµια επεξεργασία αφορά την προσθήκη θειικού αργιλίου και τη διύλιση των λυµάτων, προκειµένου να καταλήξουν αυτά στη δεξαµενή καθαρών για επαναχρησιµοποίησή τους. Μετά τη διύλισή τους τα λύµατα να οδηγούνται για απολύµανση αρχικά σε θάλαµο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για µερική χλωρίωση, ώστε να ανιχνεύεται υπολειµµατικό χλώριο 0,3 0,5 mg/l. δ5. ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων 5.1 Σαν αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων ορίζεται η θαλάσσια περιοχή του ΝΑ Σαρωνικού Κόλπου, στο βόρειο άκρο του όρµου Τουρκολίµανο, νότια του οικισµού Θυµάρι, µε την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση καθορισµού αποδέκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Γ. Ε1β/221/65 και της ΚΥΑ 5673/400/97. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων αποτελείται από χερσαίο τµήµα µήκους 3950 m περίπου και από υποθαλάσσιο τµήµα µήκους 540 m περίπου, εκ των οποίων τα τελευταία 140 m περίπου είναι ο διαχυτήρας. Το βάθος εκβολής των λυµάτων ανέρχεται σε 32 m περίπου. 5.2 Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και µέχρι τον αποδέκτη να τοποθετηθεί υπόγεια. Για την κατασκευή του αγωγού διάθεσης να χρησιµοποιηθούν υλικά µε ικανοποιητική αντοχή και ελαστικότητα, τα οποία δεν κινδυνεύουν να διαβρωθούν και µπορούν να τοποθετηθούν εύκολα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού να είναι διθάλαµο, ώστε να είναι εφικτός ο καθαρισµός και η συντήρησή του χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. 5.3 Ο φορέας του έργου να µεριµνήσει για τον καλό σχεδιασµό και συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού και του συστήµατος διάχυσης (διαχυτήρα). - Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού από κυµατισµούς, ρεύµατα, αγκυροβολήσεις σκαφών, εισόδου θαλασσινού νερού, αέρα κλπ. - Να εξασφαλιστεί σταθερό βάθος εκροής από όλα τα στόµια του διαχυτήρα, καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή παροχών σε όλα τα στόµια του διαχυτήρα. - Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισµού του υποβρυχίου αγωγού σε περίπτωση εναποθέσεως φερτών. Επιπλέον ο φορέας του έργου θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε: - Να τοποθετήσει πλωτούς σηµαντήρες µε αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά, ότι απαγορεύεται το αγκυροβόλιο. - Να γίνει φωτοσήµανση της περιοχής διάθεσης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων. - Να ενηµερωθεί η Υδρογραφική Υπηρεσία, προκειµένου να εκδοθεί αγγελία προς τους ναυτιλλόµενους και να διορθωθούν οι ναυτικοί χάρτες, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 5.4 Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασµένων λυµάτων, τα οποία οδηγούνται στη θάλασσα, να υπάρχει: i) Φρεάτιο δειγµατοληψίας πριν από την είσοδό τους στον υποθαλάσσιο αγωγό. ii) Σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σηµείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 100/100 ml. iii) Έλεγχος της ποιότητας των νερών στις γειτονικές ακτές, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε τα όρια εκροής (πλην των µικροβιολογικών παραµέτρων) να γίνεται µε λήψη σύνθετου ηµερήσιου δείγµατος µε τη βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη εγκατεστηµένου σε κατάλληλο σηµείο εξόδου των

17 17 λυµάτων πριν από την απολύµανση. Ο δειγµατολήπτης θα έχει τη δυνατότητα λήψης δειγµάτων σε αναλογία µε τη παροχή και διατήρησής τους σε χαµηλή θερµοκρασία µέσω ψύξης. 5.5 Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα, να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των νερών της περιοχής του διαχυτήρα µε µετρήσεις και αναλύσεις, οι οποίες θα προσκοµίζονται ανά τρίµηνο στη αρµόδια /νση Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, όπως: α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH 4, NO 2, NO 3, PO 4 ) σε διάφορα βάθη µέχρι τον πυθµένα. β) Προσδιορισµός Ο 2, Τ ο C, αιωρούµενων στερεών. γ) Σύσταση ιζήµατος, οργανική ιλύς, βαρέα µέταλλα. δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας.πριν αρχίσει η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στη θάλασσα, πρέπει να γίνει αναγνωριστική οικολογική µελέτη της θαλάσσιας περιοχής, διάρκειας ενός έτους, ώστε να αποκτηθούν στοιχεία βάσης για περαιτέρω παρακολούθηση από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας του έργου. 5.6 Μπορεί να γίνει επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για περιορισµένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγµένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) και εφόσον τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια και οι περιορισµοί που τίθενται στα Παραρτήµατα του άρθρου 16 αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση µελέτης σχεδιασµού και εφαρµογής του συστήµατος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως µελέτης άρδευσης) ανάλογα µε το συγκεκριµένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριµένη περιοχή. Ειδικότερα η µελέτη άρδευσης, και µε γνώµονα την προστασία της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών, θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής: i. Το σε συνάρτηση και µε τις αρδευόµενες καλλιέργειες, υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο οργανικού φορτίου και θρεπτικών, καθώς και κρίσιµων ιχνοστοιχείων, προκειµένου να προσδιοριστεί η ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας επιτρεπόµενη φόρτιση µε επεξεργασµένα λύµατα. ii. Τα κριτήρια φόρτισης του εδάφους (υδραυλικά, οργανικά) θα πρέπει να πιστοποιούνται µε κατάλληλης δοκιµές διήθησης του εδάφους, ώστε να τεκµηριώνεται ο βαθµός διαπερατότητας του εδάφους και να διαστασιολογείται κατάλληλα η επιφάνεια ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των επηρεαζόµενων υδάτων. iii. Τον υπολογισµό της συνολικά απαιτούµενης εδαφικής έκτασης, λαµβάνοντας υπόψη τα εδαφολογικά στοιχεία της περιοχής. iv. Τα απαιτούµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων και τα προγράµµατα παρακολούθησης αυτών, καθώς και κατά περίπτωση τα απαιτούµενα προγράµµατα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόµενων καλλιεργειών. v. Τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα µέτρα και όρια για τη συγκεκριµένη εφαρµογή (ενδεχόµενη περίφραξη της αρδευόµενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ.). vi. Τα απαιτούµενα µέτρα ενηµέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους καταναλωτές, που πρέπει να λαµβάνονται µε ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης. vii. Τον προσδιορισµό των τυχόν ελάχιστων απαιτούµενων αποστάσεων της συγκεκριµένης εφαρµογής από υφιστάµενες ή µελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση επαρκούς απόστασης ασφαλείας της αρδευόµενης περιοχής από πηγές, φρεάτια, σωλήνες υδραγωγείων, ακτές

18 18 κολύµβησης, θεµέλια κτιρίων και οριογραµµές, σύµφωνα µε την 2γ του άρθρου 8 της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ιάταξης. 5.7 Για το περιεχόµενο της µελέτης άρδευσης θα γνωµοδοτήσουν η αρµόδια /νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης και οι αρµόδιες /νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονοµίας της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας επαναχρησιµοποίησης. Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του ανακτηµένου νερού (επεξεργασµένα λύµατα) οφείλει πριν την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση να προµηθευτεί µε άδεια επαναχρησιµοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), µε την υποβολή της προαναφερόµενης µελέτης άρδευσης. 5.8 Σε περίπτωση που οι ποσότητες των διατιθέµενων επεξεργασµένων λυµάτων πλεονάζουν των απαιτήσεων των φυτών (επιτρεπόµενη φόρτιση του εδάφους), έστω και για ορισµένη χρονική περίοδο (χειµώνας), µε αποτέλεσµα τα λύµατα να κατεισδύουν προς τον υπόγειο υδροφορέα µέσω διήθησης διαµέσου στρώµατος εδάφους, τότε η επαναχρησιµοποίηση αφορά σε τροφοδότηση ή εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, δραστηριότητα η οποία εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). 5.9 Σε περίπτωση που µέρος των επεξεργασµένων λυµάτων πρόκειται να διατεθεί για τον εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος δε χρησιµοποιείται για ύδρευση, µε στόχο τη δηµιουργία υδραυλικού φράγµατος που θα παρεµποδίζει τη διείσδυση και ανάµιξη του θαλασσινού νερού µε το γλυκό νερό του παράκτιου υδροφορέα, τότε πρόκειται για δραστηριότητα η οποία εµπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011). δ6. Επεξεργασία λάσπης 6.1 Η µονάδα επεξεργασίας της λάσπης θα περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους στάδια: α) εξαµενή οµογενοποίησης Να συγκεντρώνεται η πρωτοβάθµια και η βιολογική λάσπη, προκειµένου να τροφοδοτηθεί η µονάδα πάχυνσης. β) Μηχανική πάχυνση εξαµενές αποθήκευσης γ) Αναερόβια χώνευση εξαµενές αποθήκευσης Το σύστηµα χώνευσης περιλαµβάνει πέραν των χωνευτών και τα εξής: Συµπιεστές βιοαερίου (ανάµιξη λάσπης) Σύστηµα ρύθµισης ph Σύστηµα αποθείωσης βιοαερίου Λέβητες καυστήρες Αεριοφυλάκιο Το παραγόµενο βιοαέριο θα συλλέγεται στο θόλο του χωνευτή και µέσω γαλβανισµένου σωλήνα θα οδηγείται στο αεριοφυλάκιο. Πυρσοί καύσης για την καύση του πλεονάζοντος βιοαερίου. δ) Μηχανική αφυδάτωση 6.2 Η τροφοδότηση των χωνευτών να γίνεται κατά το δυνατόν οµοιόµορφα, χωρίς µεγάλες διακυµάνσεις. Να ρυθµίζονται κατάλληλα τα συστήµατα ανάδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ανάµειξη χωρίς πρόκληση αφρισµού. Να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία στο εσωτερικό των χωνευτών. Για την θέρµανση των χωνευτών να χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα ανακτώµενη θερµότητα από τις εγκαταστάσεις συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Το παραγόµενο βιοαέριο να µεταφέρεται στα αεριοφυλάκια και να αξιοποιείται στις µονάδες συµπαραγωγής.

19 6.3 Το συγκρότηµα επεξεργασίας της λάσπης να είναι εγκατεστηµένο σε κτίριο κατάλληλων διαστάσεων, µε πρόβλεψη για τη µελλοντική εγκατάσταση και άλλου παρόµοιου συγκροτήµατος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επιδιόρθωσης. Η αποθήκευση της λάσπης να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσµούµενο χώρο. Εάν χρησιµοποιηθεί δεξαµενή αποθήκευσης, να αερίζεται µε σύστηµα διάχυτου αερισµού για την ανάµιξη της λάσπης και αποφυγή οσµών. Τα υγρά υπερχειλίσµατα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της λάσπης να επιστρέφουν στη µονάδα επεξεργασίας των βοθρολυµάτων. 6.4 Η επεξεργασία της λάσπης να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η επεξεργασµένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιηµένη, προκειµένου να διατεθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Να µετρώνται στην αφυδατωµένη λάσπη ανά εξάµηνο οι συγκεντρώσεις των µετάλλων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 80568/4225/91 (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ). 6.5 Η επεξεργασµένη λάσπη από την ΕΕΛ Σαρωνικού (ποσότητα 57 m 3 /d περίπου στη Β φάση) θα µεταφέρεται στη µονάδα ξήρανσης λάσπης στο ΚΕΛ Ψυττάλειας για περαιτέρω επεξεργασία, όπως αναφέρεται και στον όρο δ της ΚΥΑ / για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ή σε άλλη κατάλληλα αδειοδοτηµένη µονάδα για τη διαχείριση της λάσπης. Προκειµένου η επεξεργασµένη λάσπη να µπορεί να διατεθεί και στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.91). δ7. Μονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από βιοαέριο 7.1 Οι αγωγοί συλλογής και µεταφοράς βιοαερίου να είναι από υλικό ανθεκτικό στις αναµενόµενες φυσικές (βάρος, θερµοκρασία), χηµικές (στραγγίσµατα, σύσταση βιοαερίου) και βιολογικές (µικροοργανισµοί) συνθήκες. 7.2 Ο χώρος του κτιρίου της µονάδας να έχει διπλό σύστηµα ελέγχου, ώστε σε περίπτωση διαφυγής βιοαερίου θα σταµατάει αυτόµατα τις µηχανές και θα ενεργοποιεί το σύστηµα εξαερισµού, εκτός αν διαθέτει µόνιµο σύστηµα βεβιασµένου εξαερισµού. Ο εξοπλισµός του κτιρίου της µονάδας συµπαραγωγής θα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πυρασφάλεια της µονάδας. Να τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία µέτρα για την προστασία του σταθµού από πυρκαγιά. Πριν από οποιαδήποτε εργασία στο χώρο των µηχανών, θα πρέπει να ελέγχεται µε όργανα η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα για ασφαλή εργασία. 7.3 Να γίνεται περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και της λειτουργίας των µηχανών καύσης και των εξαρτηµάτων τους. Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την άµεση συντήρηση και λειτουργία της µονάδας. Η συντήρηση των µηχανών να γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης του κατασκευαστή. 7.4 Να τηρείται πρόγραµµα ελέγχου των διαρροών βιοαερίου, καθώς και πρόγραµµα ελέγχου της καλής κατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 7.5 Στους αγωγούς βιοαερίου και πριν τους καυστήρες να είναι τοποθετηµένοι µετρητές παροχής βιοαερίου, συνοδευόµενοι από καταγραφικά όργανα συνεχούς καταγραφής. 19

20 Το βιοαέριο που για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να καεί στη µονάδα παραγωγής ενέργειας να διοχετεύεται για καύση σε δαυλό υψηλής θερµοκρασίας (τουλάχιστον C). Ο δαυλός να έχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικής καύσης του συνόλου του παραγοµένου βιοαερίου. 7.7 Να προβλεφθούν διατάξεις για την αποµάκρυνση της υγρασίας, του υδρόθειου και των σωµατιδίων που εµπεριέχονται στο βιοαέριο που χρησιµοποιείται για εκµετάλλευση. Η διαχείριση των στερεών ή υγρών αποβλήτων που ενδεχοµένως προκύψουν από την κατακράτηση του υδρόθειου, να πραγµατοποιείται µετά από άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωµένης ιοίκησης. 7.8 Να ορισθεί υπεύθυνος ανά βάρδια, για την καλή λειτουργία των αεριοµηχανών, τον έλεγχο τήρησης των ορίων και τη ρύθµιση της καύσης για τις κατά το δυνατόν µικρότερες εκποµπές ΝΟ χ. Στις αρµοδιότητες του υπευθύνου περιλαµβάνεται και ο έλεγχος/ πρόληψη ενδεχόµενης δυσοσµίας, λόγω µη αποτελεσµατικής κατακράτησης ή καύσης των περιεχοµένων στο βιοαέριο δύσοσµων ουσιών. 7.9 Για τη µείωση της εκποµπής αερίων ρύπων πρέπει να επιτυγχάνονται κατάλληλες, ελεγχόµενες συνθήκες καύσης. Αν όµως κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης διαπιστωθούν προβλήµατα ως προς την εκποµπή αερίων ρύπων θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα Να λειτουργεί µονάδα ελέγχου και καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του βιοαερίου, που θα καταγράφει: περιεκτικότητα σε οξυγόνο περιεκτικότητα σε µεθάνιο παροχή θερµογόνο-δύναµη θερµοκρασία 7.11 Για την παρακολούθηση των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία µέτρηση το µήνα, και τα αποτελέσµατα που θα προκύπτουν να καταχωρούνται σε σχετικό ηµερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατα αυτά να κοινοποιούνται επίσης, εντός ενός (1) µηνός από την εκάστοτε ηµεροµηνία µέτρησης, στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ( /νση ΕΑΡΘ) και της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Τα επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε Ετησία Έκθεση, όπως περιγράφεται παρακάτω Οι παράµετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι: σωµατίδια (καπνός), ΝΟ χ, οξυγόνο, CO, CO 2, SΟ χ, VOC, καθώς και η θερµοκρασία και η παροχή των καυσαερίων. Την ηµέρα διεξαγωγής των µετρήσεων απαιτείται και ανάλυση του εισερχοµένου προς καύση βιοαερίου ως προς CΗ 4, CΟ, CΟ 2, Η 2, Ν 2 και Η 2 S Κατά τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων να εφαρµόζονται πρότυπες µέθοδοι του ΕΛΟΤ, ή ελλείψει αυτών δόκιµες µέθοδοι βιοµηχανικών µετρήσεων. Η δειγµατοληψία/ µέτρηση να πραγµατοποιείται στο ίδιο σηµείο της καπνοδόχου για όλες τις ελεγχόµενες παραµέτρους. Να ορισθεί υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των δειγµατοληψιών και µετρήσεων και την τήρηση των ηµερολογίων. Οι δειγµατοληψίες/µετρήσεις µπορούν να ανατεθούν και σε ιδιώτες ή φορείς (Πανεπιστήµια, ηµόσιους Οργανισµούς, κλπ.), αφού ενηµερωθεί εγκαίρως η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ( /νση ΕΑΡΘ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική.

Στην παρούσα εργασία αρχικά εξετάστηκαν οι τρεις υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Κερατέας, Λαυρίου, Μαρκόπουλου) στην Αν. Αττική. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων παράγονται µεγάλες ποσότητες ιλύος. Η ιλύς αυτή, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά αλλά και οργανική ύλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι σηµαντικές ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / )

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169270 ΕΥΠΕ (σχετ. α.π.195261/13.1.2012) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ»

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ» Υπαγωγή στην οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της ΕΥΑΘ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) έχει τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 3 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 1.0.0. 3.0.0. 3.1.0. 3.2.0. 3.3.0. 3.4.0. 3.5.0. 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 3 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σχάρες Ένδειξη υσοσµία, έντοµα Πολλά κατακάθια στο κανάλι Συχνό βούλωµα Πιθανή αιτία Συσσώρευση ρακών, µπάζων,, λιπών Χαµηλή ταχύτητα ροής Υπερβολική ποσότητα στερεών,ρακών Λύση Συχνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα