ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΠEIPAIAΣ 2013

2 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ C _32_8_2013 ΠEIPAIAΣ 2013

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μέρος I: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Νομική βάση Σκοπός της έρευνας Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας Ορισμοί και έννοιες Εξαιρέσεις της έρευνας Μέρος II: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 1. Τρόπος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Γενικές πληροφορίες επιχείρησης α. Στοιχεία ταυτότητας καταστήματος β. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο γ. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο δ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Πίνακας Πίνακας Πίνακες 3 και Πίνακας Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Μέρος III: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Αντιστοίχιση των στατιστικών κωδικών με τους κωδικούς του ευρωπαϊκού καταλόγου ()

4 ΜΕΡΟΣ Ι: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 1. Γενικά Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο ειδικών στατιστικών ερευνών που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα απόβλητα. Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα έχει καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής, κατά τη διαχείρισή τους. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των στα διάφορα σημεία ροής τους, δηλαδή στην παραγωγή, τη συλλογή, την ανάκτηση και τη διάθεση. Η ύπαρξη αξιόπιστων και έγκαιρων στατιστικών στοιχείων για την παραγωγή, ανάκτηση και διάθεση των είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της Μεγιστοποίησης της Ανάκτησης και της Ασφαλούς Διάθεσης, καθώς και της αρχής της Πρόληψης κατά της Δημιουργίας Αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί ειδική δειγματοληπτική έρευνα, ανά διετία, σε όλους τους κλάδους και υποκλάδους της βιομηχανίας, των ορυχείων λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Νομική βάση Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε εφαρμογή του Κανονισμού 849/2010 που τροποποιεί τον Κανονισμό 2150/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στη Χώρα μας η έρευνα διενεργείται με τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθ /1799/ , βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού (ΕΕΠΑ). Επίσης, η παρούσα έρευνα αφορά και στις επιχειρήσεις εκείνες που επιλέγονται για τον σκοπό αυτό από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Η προκήρυξη της έρευνας, καθώς και οι λεπτομέρειες διενέργειας και επεξεργασίας της καθορίζονται με την αριθ. 8657/Γ3-663/ υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της διετούς Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 2008 και ανά διετία εφεξής». 3. Σκοπός της έρευνας Με την έρευνα επιδιώκεται η συλλογή στοιχείων σχετικά με: την παραγωγή τη διαχείριση (δηλαδή την ανάκτηση και τη διάθεση) των παραγόμενων τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων διαχείρισης, όταν αυτή γίνεται από τους παραγωγούς, μέσα στις εγκαταστάσεις της τοπικής μονάδας, μετά από σχετική άδεια τη διασυνοριακή μεταφορά των. 4. Μέθοδος διενέργειας και πεδίο εφαρμογής της έρευνας Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και διενεργείται σε ολόκληρη τη Xώρα. Η μέθοδος δειγματοληψίας είναι η μονοσταδιακή τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ερευνώμενη μονάδα είναι το κατάστημα (τοπική μονάδα) της επιχείρησης. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα (τοπικές μονάδες), πρέπει να συμπληρωθούν τόσα ερωτηματολόγια, όσα και τα καταστήματα (τοπικές μονάδες) των επιχειρήσεων. 4

5 Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές, κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και, δευτερευόντως, ενημερώνεται ετησίως, από τις διάφορες στατιστικές έρευνες που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ. Οι επιχειρήσεις που ερευνώνται ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Oρυχεία και λατομεία (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 05 09) Μεταποίηση (Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 10 33) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας 35) Η έρευνα διενεργείται διά αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους διαβίβασης: Με αλληλογραφία, xρησιμοποιώντας τον φάκελο επιστροφής που σας έχει ταχυδρομηθεί μαζί με το ερωτηματολόγιο Mε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο (σε αρχείο excel) στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Μετά τη συμπλήρωσή του, το αποστέλλετε, μέσω , στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5. Χρόνος αναφοράς και διενέργειας της έρευνας Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων της έρευνας είναι το ημερολογιακό έτος Η έρευνα θα διενεργηθεί την περίοδο από τον Νοέμβριο 2013 μέχρι τον Μάρτιο Τα ερωτηματο λόγια πρέπει να επιστραφούν στην ΕΛΣΤΑΤ σωστά συμπληρωμένα, ή να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, μέσα σε 20 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής τους από τις επιχειρήσεις. 5

6 6. Ορισμοί και έννοιες σχετικές με την έρευνα εξαιρέσεις της έρευνας 6.1 Ορισμοί και έννοιες Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό 696/93 του Συμβουλίου της ΕΕ για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό: Η επιχείρηση αποτελείται από τον μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά στη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο νομική μονάδα. Η τοπική μονάδα αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση ή ένα τμήμα της (εργαστήριο, εργοστάσιο, κατάστημα, γραφείο, ορυχείο, αποθήκη) που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση. Σ αυτό τον τόπο ή από αυτό τον τόπο ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μίας και της αυτής επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι οι έννοιες του ερωτηματολογίου της έρευνας όπως απόβλητο, χωριστά συλλεγόμενα κλάσματα, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση, εγκατάσταση διάθεσης ή ανάκτησης, επικίνδυνα απόβλητα, μη επικίνδυνα απόβλητα, αποτέφρωση, χώρος υγειονομικής ταφής, δυναμικό των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, ανακύκλωσης, ταφής ή άλλων εργασιών διάθεσης, είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό 2150/2002 και τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες παραπέμπει ο εν λόγω Κανονισμός, κυρίως δε με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 4042/ Οι κατηγορίες είναι σύμφωνες με τη στατιστική ταξινόμηση των, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 849/2010 της Επιτροπής και υπάρχει διαφοροποίηση στην κωδικοποίηση σε σχέση με την κωδικοποίηση του μέχρι πρότινος ισχύοντος Κανονισμού 2150/2002. Στο παράρτημα Ι του παρόντος εγχειριδίου παρατίθεται η αντιστοίχιση των 6ψήφιων κωδικών του Ευρωπαϊκού Κατα λόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) με τους ΝΕΟΥΣ στατιστικούς κωδικούς, βάσει των οποίων διενεργείται η έρευνα. Η αντιστοίχιση αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον τίτλο Ερωτηματολόγια Ερευνών. Ειδικά στην έρευνα περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες : Τα κατάλοιπα παραγωγής που προκύπτουν στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας και συνιστούν από - βλητα σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας 2008/98 ΕΚ. Τα στερεά αστικά απόβλητα των γραφείων και του προσωπικού του εργοστασίου (οικιακά και παρόμοια) των οποίων η αποκομιδή γίνεται μέσω δημοτικού συστήματος ή μέσω τρίτων. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται αστικά λύματα που καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης ή μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες που προκύπτουν από την επεξεργασία των αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της 6

7 μονάδας και μπορούν να δοθούν για τελική διαχείριση, σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών διαχείρισης, και όχι για περαιτέρω επεξεργασία. Σημείωση: Eιδικά για τις λυματολάσπες θα πρέπει να καταχωριστούν οι ποσότητες σε υγρή μορφή, καθώς και η επί ξηρού σύσταση. Τα πάσης φύσεως απόβλητα, όπως απορριπτόμενος εξοπλισμός (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, συσσωρευτές κλπ.), υλικά από διαλογή (μεταλλικές, χάρτινες κλπ. συσκευασίες), απορριπτόμενα ελαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια μηχανών, χώματα και μπάζα και άλλα. Τα ζωικά ή φυτικά υπολείμματα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως εδαφοβελτιωτικά. Στην περίπτωση που τα παραπάνω υπολείμματα διατίθενται δωρεάν για ζωοτροφή, δε συνιστούν απόβλητα. Τα εξορυκτικά απόβλητα, σύμφωνα με την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ, που προορίζονται για εργασίες επίχωσης ή διάθεσης. Τα ζωικά υποπροϊόντα που καλύπτονται από τον Κανονισμό 1069/2009 ΕΚ. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούνται στα προαναφερθέντα, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει ζητήματα σε σχέση με την ερμηνεία του ορισμού για το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο. Από τεχνικής πλευράς η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς, τόσο ως προς την τεχνολογία των διεργασιών παραγωγής, όσο και ως προς τις μεθόδους διαχείρισης των. Για τις ανάγκες εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ωστόσο, είναι απαραίτητη η σαφής διάκριση του τι είναι απόβλητο και τι όχι, παρόλο που στην πράξη αποδεικνύεται δυσχερής. 6.2 Εξαιρέσεις της έρευνας α. Εσωτερική ανακύκλωση Δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση στον τόπο παραγωγής αποβλήτου (εσωτερική ανακύκλωση). Αφορά στις εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλητα και τα επαναχρησιμοποιούν μέσα στην ίδια τη μονάδα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) επανεπεξεργασία παραγόμενου αποβλήτου με την ίδια ή παρόμοια διαδικασία παραγωγής, όπως γίνεται στη βιομηχανία χαρτιού, γυαλιού και χάλυβα ή σε άλλους τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας («παραδοσιακή» ανακύκλωση) β) αναγέννηση διαλυτών, οξέων ή βάσεων, ελαίων κλπ. για να επαναχρησιμοποιηθούν για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό γ) επανάχρηση ασφάλτου, χώματος, χαλικιών κλπ., σε εργασίες οδόστρωσης. Αντίθετα, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην έρευνα οι παρακάτω εργασίες, ακόμη και αν πρόκειται για εσωτερική διαδικασία της μονάδας: κάθε εργασία διάθεσης, όπως η διάθεση σε ιδιόκτητο αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής της μονάδας, οι εργασίες επεξεργασίας που οδηγούν σε ενεργειακή ανάκτηση, οι εργασίες επίχωσης (backfilling). 7

8 Οι εργασίες επίχωσης εξαιρούνται από τον ορισμό της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα γι αυτό τον λόγο, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν σε ξεχωριστή στήλη του ερωτηματολογίου. Ως εργασίες επίχωσης ορίζονται εκείνες οι εργασίες ανάκτησης όπου το απόβλητο χρησιμοποιείται σε περιοχές εκσκαφών (π.χ. υπόγεια ορυχεία) για αποκατάσταση πρανών, για λόγους ασφαλείας ή για άλλους λόγους, όπως διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου, και όπου το απόβλητο υποκαθιστά άλλα υλικά που δεν είναι απόβλητα και χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. β. Άλλες εξαιρέσεις Εξαιρούνται από την έρευνα τα απόβλητα που παράχθηκαν και διαχειρίστηκαν με μία από τις προπαρασκευα - στικές εργασίες (1), όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια: D8 (2) D9 (3) D13 D14 D15 D11 R12 R13 Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που διατίθενται με μια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανάδευση ή ανάμειξη, πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Ανασυσκευασία, πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D1 έως D12 Αποθήκευση, εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D1 έως D14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) Αποτέφρωση στη θάλασσα (η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις) Ανταλλαγή που πρόκειται να υποβληθούν σε μία από τις εργασίες R1 έως R11 Αποθήκευση, εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής ) (1) Οι εργασίες αυτές, αν και περιλαμβάνονται στην Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και στην ΚΥΑ 50910/2727/03, δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 2150/02, βάσει του οποίου διενεργείται η έρευνα. (2), (3) Ειδικότερα, όσον αφορά στις εργασίες D8 και D9 επισημαίνουμε τα εξής: Oι εργασίες αυτές είναι προπαρασκευα στικές και έχουν ως σκοπό την τελική διαχείριση του αποβλήτου αφού πρώτα μειώσουν το βιολογικό ή το χημικό του φορτίο. Το υγρό εκροής που προκύπτει και είτε καταλήγει σε αποδέκτη είτε επαναχρησιμοποιείται π.χ. για πότισμα, δεν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό της έρευνας. Αντίθετα, περιλαμβάνονται οι λυματολάσπες (κωδικοί 3.2, 3.3 και 11) των οποίων οι ποσότητες που δίνονται για τελική διαχείριση πρέπει να υπολογιστούν σε υγρή μορφή και επί ξηρού σύσταση. Οι λυματολάσπες που δίνονται σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) για περαιτέρω επεξεργασία (και όχι για τελική διαχείριση) δεν περιλαμβάνονται ως διαχειριζόμενες, αλλά μόνο ως παραγόμενες. Οι ποσότητες αυτών θα υπολογιστούν ως διαχειριζόμενες του κλάδου 37 της NACE Rev. 2 (επεξεργασία λυμάτων), προς αποφυγή διπλοϋπολογισμού τους. 8

9 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Γενικά Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνει ο αρμόδιος του καταστήματος για περιβαλλοντικά θέματα, ο οποίος υποβάλλει προς το ΥΠΕΚΑ την ετήσια έκθεση παραγωγού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρμόδιος για περιβαλλοντικά θέματα και αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ως προς τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και δημοσιεύονται υπό τη μορφή συγκεντρωτικών στατιστικών πινάκων, για στατιστικούς σκοπούς. Βάσει του Νόμου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των ατομικών στοιχείων μιας επιχείρησης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσίευση ή αποκάλυψή τους σε τρίτους (Ν. 3832/2010). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και η άρνηση παροχής αυτών τιμωρείται με χρηματική ποινή. 1. Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 1.1 Γενικές πληροφορίες επιχείρησης (εξώφυλλο) α. Στοιχεία ταυτότητας έδρας της επιχείρησης Στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας της έδρας της επιχείρησης. Τα στοιχεία ταυτότητας είναι προτυπωμένα στο αριστερό μέρος του τμήματος 1 της πρώτης σελίδας, ενώ στο δεξί μέρος του τμήματος 1 γίνεται η διόρθωσή τους σε περίπτωση που αυτά έχουν αλλάξει. β. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης Στο τμήμα 2 θα δοθεί συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας από την οποία προκύπτουν τα περισσότερα έσοδα της επιχείρησης. γ. Τοπική μονάδα στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Στο τμήμα 3 αναγράφεται ο Α/α της αντίστοιχης τοπικής μονάδας της στήλης 1 του Πίνακα 1 της σελίδας 2 του ερωτηματολογίου. δ. Ετήσιος Μ.Ο. απασχολουμένων στην τοπική μονάδα Στο τμήμα 4 θα μεταφερθεί ο αριθμός της στήλης 6 του Πίνακα 1 της σελίδας 2 του ερωτηματολογίου που αντιστοιχεί στην παραπάνω τοπική μονάδα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση στερείται άλλων τοπικών μονάδων, θα μεταφερθεί ο ετήσιος Μ.Ο. απασχολουμένων στην επιχείρηση. ε. Διεύθυνση τοπικής μονάδας στην οποία αναφέρεται το ερωτηματολόγιο Στο τμήμα 5 αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της τοπικής μονάδας της επιχείρησης. στ. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου Στο τμήμα 6 θα αναγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για τη συμπλήρωση του ερωτημα τολογίου. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης του ερωτηματολογίου, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το κατάστημα για διευκρινίσεις που, τυχόν, θα ζητηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. 1.2 Πίνακας 1 (σελίδα 2) Στοιχεία τοπικών μονάδων της επιχείρησης Στον Πίνακα αυτό, θα αναφερθούν με τη σειρά όλες οι τοπικές μονάδες από τις οποίες απαρτίζεται η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της έδρας. Η κάθε τοπική μονάδα παίρνει ένα Α/α που τη χαρακτηρίζει στο εξής και μεταφέρεται στο τμήμα 3 της σελίδας 1 του ερωτηματολογίου (στήλη 1 του Πίνακα 1). 9

10 Στη στήλη 2 του Πίνακα 1, θα γίνει σύντομη περιγραφή των προϊόντων που παράγει το κατάστημα ή των υπηρεσιών που παρέχει, ώστε να ταξινομηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, στον κατάλληλο 4ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2 (π.χ. παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι κλπ.). Οι στήλες 3 και 5 συμπληρώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η στήλη 4 αναφέρεται στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η τοπική μονάδα. Τέλος, η στήλη 6 αναφέρεται στον μέσο ετήσιο αριθμό απασχολουμένων στην τοπική μονάδα της επιχείρησης. Είναι προφανές ότι το άθροισμα της στήλης αυτής ισούται με το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση. 1.3 Πίνακας 2 (σελίδα 3) Στον Πίνακα 2, θα αναφερθούν οι ποσότητες τρίτων, οι οποίες εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδι - κασία της μονάδας και προέρχονται είτε από εγχώριες πηγές είτε από εισαγωγές από χώρες της ΕΕ ή από τρίτες χώρες. Το κεφάλαιο αυτό αφορά σε μια σειρά βιομηχανικών μονάδων, όπως είναι οι μεταλλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, οι υαλουργίες, οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ξύλου κλπ., οι οποίες χρησιμοποιούν μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως απορρίμματα μετάλλων, χαρτιού, γυαλιού, ξύλου κλπ. για την παραγωγή τελικών προϊόντων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από οικονομική όσο και από οικολογική άποψη. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που εντάσσουν στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους απόβλητα τρίτων (επικίνδυνα ή μη), με χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο αυτών την τσιμεντοβιομηχανία. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν εξαντλούνται στα παραπάνω και εμπλουτίζονται διαρκώς όσο οι τεχνο - λογικές εξελίξεις βελτιώνονται και οι ανάγκες εξοικονόμησης των φυσικών και οικονομικών πόρων γίνονται πιο επιτακτικές. 1.4 Πίνακες 3 και 4 (σελίδες 4-9) Παραγωγή και διαχείριση εντός και εκτός της μονάδας και εξαγωγή Στα ερωτήματα 1, 2 και 3 των Πινάκων 3 και 4 αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες μη επικίνδυνων και επικίνδυνων που παράχθηκαν ή διαχειρίστηκαν, ανά κωδικό αποβλήτου. Στο ερώτημα 4 των Πινάκων 3 και 4, αντίστοιχα, θα καταχωριστούν οι ποσότητες των που προορίζονται για εξαγωγή (διασυνοριακή μεταφορά). ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 αναφέρεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα ενώ ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 στα επικίνδυνα απόβλητα ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Παραγωγή και διαχείριση ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ της μονάδας και εξαγωγή 10

11 Σκέλος 1 Το ερώτημα 1 των Πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην παραγωγή από το ερευνώμενο κατά - στημα κατά το έτος αναφοράς, δηλαδή το Δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες των που παράχθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία προηγούμενων ετών και παρέμειναν προσωρινά αποθηκευμένες μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 3 των Πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση από τρίτο αδειοδοτημένο διαχειριστή (ΕΚΤΟΣ). Η περίπτωση αυτή αφορά στον τελικό προορισμό του αποβλήτου, δηλαδή στον τελικό τρόπο διαχείρισης αυτού. Ενδιάμεσοι προ ορισμοί με σκοπό τη συλλογή, μεταφορά ή αποθή κευση του αποβλήτου δε λαμβάνονται υπόψη, γιατί εμπεριέχουν τον κίνδυνο διπλοεγγραφών των ποσο τήτων αυτού. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περι λαμβάνονται τα απόβλητα που δόθηκαν για δια χείριση εντός του 2012 και έχουν παραχθεί είτε το έτος αναφοράς είτε τα προηγούμενα έτη και πα ρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Διαχείριση (μη) 1.Παραγωγή επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση (μη) επικίνδυνων ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή 2.1 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 2.3 Εργα - σίες επίχω - σης (R2- R11) 2.4 R1 2.5 D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4α Ανακύ - κλωση R2- R11 3.4β Εργα - σίες επίχω - σης (R2- R11) 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Tύποι Eργασιών Διαχείρισης Aποβλήτων Το ερώτημα 2 των Πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στη διαχείριση των παραγόμενων από την ίδια τη μονάδα (ΕΝΤΟΣ), εφόσον έχει αδειοδοτηθεί για εργασίες τέτοιου τύπου, καθώς και στη δυναμικότητα της εγκατάστασης διαχείρισης. Στις διαχειριζόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται τα απόβλητα που διαχειρίστηκε η μονάδα και έχουν παραχθεί το έτος αναφοράς ή τα προηγούμενα έτη και παρέμεναν προσωρινά αποθηκευμένα μέχρι το τέλος του Το ερώτημα 4 των Πινάκων 3 και 4 αναφέρεται στην ποσότητα που μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας (σε χώρες της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες) από αδειοδοτημένη επιχείρηση, για διασυνοριακή μεταφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προσωρινή αποθήκευση απαιτείται άδεια, η οποία για τις εργασίες διάθεσης διαρκεί ένα έτος, ενώ για τις εργασίες ανάκτησης τρία έτη. Σε περίπτωση που το ισοζύγιο των παραγόμενων διαχει ριζόμενων ή εξαγόμενων ποσοτήτων δε συμφωνεί, μπορεί να αναφερθεί στις παρατηρήσεις του ερωτη ματολογίου οτιδήποτε σχετικό με την προσωρινή αποθήκευση που αιτιολογεί την παραπάνω ασυμφωνία. Στον πίνακα Α που ακολουθεί περιγράφονται οι τύποι εργασιών διαχείρισης των για τους οποίους ζητείται στους πίνακες 3 και 4 να συμπληρωθεί η ποσότητα, ανά κωδικό αποβλήτου και ανά ομάδα εργασιών διαχείρισης. 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Τύποι εργασιών διαχείρισης Αποτέφρωση R1 Κύρια χρήση ως καύσιμο ή άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας Αποτέφρωση D10 Αποτέφρωση στο έδαφος Εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση (πλην της ενεργειακής ανάκτησης) α. Ανακύκλωση β. Εργασίες επίχωσης Εργασίες διάθεσης Άλλες εργασίες διάθεσης R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 D1 D5 D12 D2 D3 D4 D6 D7 Ανάκτηση / αναγέννηση διαλυτών Ανακύκλωση / ανάκτηση οργανικών ουσιών που δε χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού μετασχηματισμού) Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών Αναγέννηση οξέων ή βάσεων Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση των ρύπων Ανάκτηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις Χρήση που προκύπτουν από τις εργασίες R1 έως R10 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειο - νομικής ταφής) Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. το - ποθέτηση σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών, ειδικά επικαλυμμένων και στεγανοποιημένων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ.) Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών ή λυματολάσπης στο έδαφος κλπ.) Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση αντλήσιμων σε φρέατα, σε θόλους αλάτων ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ.) Τελμάτωση (π.χ. έγχυση υγρών ή λυματο - λάσπης σε φρέατα, μικρές λίμνες ή λεκάνες κλπ.) Απόρριψη σε υδάτινο περιβάλλον εκτός από θάλασσα / ωκεανό Απόρριψη σε θάλασσα / ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στον θαλάσσιο βυθό ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι εργασίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανά κτηση (R2-R11) χωρίζονται στις υποπεριπτώσεις α (ανα κύκλωση) και β (εργασίες επίχωσης), έτσι ώστε ο Κανονισμός της έρευνας να είναι σε πλήρη συμφωνία με τον νέο ορισμό της ανακύκλωσης της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα. 12

13 Σκέλος 2 Δυναμικότητα ανάλογα με την εργασία διαχείρισης και το είδος της εγκατάστασης 1.Παραγωγή (μη) επικίνδυνων 2. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ΕΝΤΟΣ της μονάδας και δυναμικό τητα της εγκατάστασης διαχείρισης 3. Διαχείριση (μη) επικίνδυνων ΕΚΤΟΣ της μονάδας 4.Εξαγωγή Συνολικά παραγόμενη ποσότητα 2.1 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 2.3 Εργα - σίες επίχω - σης (R2- R11) 2.4 R1 2.5 D R1+D Υγειο - νομική ταφή (D1) 3.2 D1, D5, D D2, D3, D4, D6, D7 3.4 Ανάκτηση R2έωςR11 3.4α 3.4β Ανα - Εργα - κύκλωση επίχω - σίες σης 3.5 R1 3.6 D Σε χώρες της ΕΕ 4.2 Σε τρίτες χώρες Π Δ Π Π Π Π Δυναμι - κότητα Π Π Π Π Π Π Π Π Π kg kg m3 kg kg kg kg tn/ έτος kg kg kg kg kg kg kg kg kg Π= Συνολική ποσότητα Δ= Δυναμικότητα εγκατάστασης διαχείρισης Ο Πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στις μονάδες μέτρησης της δυναμικότητας, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης διαχείρισης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Τρόπος καταγραφής της δυναμικότητας Είδος εγκατάστασης Εργασία Διαχείρισης Δυναμικότητα Μονάδα μέτρησης Εγκατάσταση Αποτέφρωσης R1 και D10 Να αναφερθεί η λειτουργική δυναμικότητα. Σε περίπτωση που η λειτουργική είναι μεγαλύτερη της αδειοδοτημένης να αναφερθεί η αδειοδοτημένη. tn/έτος Εγκατάσταση Αξιοποίησης R2 R11 Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας. Να Χώροι υγειονομικής D1, D5, D12 Ταφής Άλλες εγκαταστάσεις διάθεσης D2, D3, D4, D6, D7 αναφερθεί η λειτουργική εναπομένουσα δυναμικότητα για διάθεση στο μέλλον (στο τέλος του έτους ανα φοράς) όταν δεν ξεπερνά την αδειοδοτημένη. Δεν απαιτείται η αναφορά δυναμικότητας. m3 13

14 1.5. Πίνακας 5 (σελίδα 10) Στον Πίνακα 5 θα καταχωριστούν τα στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα παραγόμενα απόβλητα της μονάδας με σκοπό την τελική τους διαχείριση. Επισημαίνεται ότι ενδιαφέρει ο τελικός διαχειριστής του αποβλήτου. Έτσι, στον πίνακα αυτό δε θα αναγραφούν στοιχεία επιχειρήσεων που είναι αδειοδοτημένες για συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή προεπεξεργασία. Αντίθετα, θα αναγραφούν τα στοιχεία εκείνων των αδειοδοτημένων διαχειριστών που δραστηριοποιούνται στις εργασίες του πίνακα εργασιών διαχείρισης (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). H κάθε επιχείρηση πρέπει να περιγράψει τα σημαντικότερα είδη που καταλήγουν στον τελικό διαχειριστή, π.χ. απορρίμματα χαρτιού, χρησιμοποιημένα έλαια κλπ Παρατηρήσεις κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (σελίδα 11) Στο τμήμα αυτό του ερωτηματολογίου μπορείτε να σημειώσετε οτιδήποτε διευκολύνει, κατά την εκτίμησή σας, την ορθή αξιολόγηση των στοιχείων που μας δηλώσατε, και, κυρίως, οτιδήποτε σχετίζεται με την προσωρινή αποθήκευση των που παρήγαγε η τοπική σας μονάδα. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Αποστολή του ερωτηματολογίου και επικοινωνία Παρακαλούμε, μετά το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, να ελέγξετε την ορθότητα των απαντή - σεων και, στη συνέχεια, να υπογράψετε, να θέσετε τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οικεία θέση και να αποστείλετε το ερωτηματολόγιο, το συντομότερο δυνατό και εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, μόνο με έναν από τους τρόπους διαβίβασης που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Ι του παρόντος εγχειριδίου. Διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους αρμόδιους διεξαγωγής της έρευνας: Κωνσταντίνα Κανταρτζή, στο τηλέφωνο και στο Γεράσιμος Αντζουλάτος, στο τηλέφωνο και στο 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣTATIΣTIKΩN ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ME TOYΣ KΩΔIKOYΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ AΠOBΛHTΩN () 01 Απόβλητα Χημικών Ενώσεων 01.1 Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Oργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Xλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες Μη Αλογονωμένοι Χρησιμοποιημένοι Διαλύτες ΕΠ Διαλύτες 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη Αλκαλικά Απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα περιέχοντα θείο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία και Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν θειούχες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα ΕΠ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ και θειώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροχλωρικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Υδροφθορικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Άλλα οξέα Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή Όξινα Απόβλητα ΕΠ Θειικό οξύ Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα καθαρισμού Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως Όξινα Απόβλητα ΕΠ ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές Όξινα Απόβλητα ΕΠ Οξέα Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του ασβεστίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του αμμωνίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Άλλες βάσεις Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Βασικά υλικά καθαρισμού Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν κυάνιο Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά Αλκαλικά Απόβλητα ΕΠ Αλκαλικά απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα EΠ= επικίνδυνα, MH EΠ= Mη επικίνδυνα. 15

16 01.24 Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν αρσενικό Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Αρσενικό ασβέστιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Άλλα απόβλητα Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Εξαντλημένος ρευστοποιητής Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο Άλλα Αλατούχα απόβλητα ΕΠ Χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο 01.3 Χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων ΕΠ Άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες από τον αφαλατωτή Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξινοαλκυλικές λάσπες Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Οξέα περιέχοντα πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια διασποράς Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Ρητινέλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων) Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Εξαντλημένοι κηροί και λίπη Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα γαλακτώματα Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα υδραυλικά έλαια Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ο- ρυκτά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια ΕΠ Έλαια και λίπη εκτός των αναφερομένων στο Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΜΗ ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός ) 01.4 Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες Χρησιμοποιημένοι Χημικοί Καταλύτες ΕΠ Εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες 16

17 02 Απόβλητα Χημικών Παρασκευασμάτων 02.1 Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΜΗ ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΜΗ ΕΠ Φαρμακευτικές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα και βαφές εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφερομένων στο Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΜΗ ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από χημική επεξεργασία Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Χημικές εκτός των αναφερομένων στο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΜΗ ΕΠ Απορρυπαντικά εκτός των αναφερομένων στο Χημικές Ουσίες Εκτός Προδιαγραφών ΕΠ Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα Απόβλητα Αγροχημικών Προϊόντων ΕΠ Ζιζανιοκτόνα Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Αχρησιμοποίητα Φάρμακα ΕΠ Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες 17

18 02.13 Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες Απόβλητα Χρωμάτων, Βερνικιών, Μελανών και κολλητικών ουσιών ΕΠ Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Ανόργανα συντηρητικά ξύλου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υγρά φρένων Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Οξειδωτικές μη προδιαγραφόμενες άλλως Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Χημικές που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Φωτογραφικά χημικά Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων ΕΠ Απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες 02.2 Αχρησιμοποίητες Εκρηκτικές Ύλες ΕΠ Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Απόβλητα πυροτεχνημάτων Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προιόντων ΕΠ Άλλα απόβλητα εκρηκτικά Άχρηστα Πυρομαχικά ΕΠ Άχρηστα πυρομαχικά 02.3 Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΜΗ ΕΠ Απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στο , ή Απόβλητα Χημικών Μειγμάτων ΕΠ Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες, περιλαμβανομένων μειγμάτων των εργαστηριακών χημικών υλικών Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Μικρές ποσότητες χημικών μειγμάτων ΕΠ Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ή που τις περιέχουν Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ΕΠ Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές 03 Άλλα Χημικά Απόβλητα 03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΜΗ ΕΠ Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Άσφαλτος Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Αιθάλη Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα 18

19 03.11 Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ Μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού) Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ Υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ Υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΜΗ ΕΠ Υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός εκτός των αναφερομένων στο Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΜΗ ΕΠ Διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 03.1 Χημικά Ιζήματα και υπολείμματα ΕΠ Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Όξινες πίσσες Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Άλλες πίσσες Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Όξινες πίσσες Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Άλλες πίσσες Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Καπνιά Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων Πίσσες και Ανθρακούχα απόβλητα ΕΠ Όξινες πίσσες Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Λάσπες υποδοχέα Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Μείγματα από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ε- λαίου/νερού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Βενζίνη Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων) Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Άλλα γαλακτώματα Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων / ύδατος ΕΠ Πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά 19

20 03.13 Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο Απόβλητα Χημικών Αντιδράσεων ΕΠ Υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός ) Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης ΕΠ Εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων 03.2 Βιομηχανικές Λυματολάσπες ΜΗ ΕΠ Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από ψυκτικές στήλες Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από ψυκτικές στήλες Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφερομένων στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων ΜΗ ΕΠ Απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2010 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5362 / 4629 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.3.2004 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 01 Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατομείου, φυσική και χημική επεξεργασία Q5. Ύλες που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες (πχ υπολείμματα εργασιών καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, περιέκτες κλπ). Q6. Μη χρησιμοποιήσιμα στοιχεία (πχ άδειες ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000D0532 01/01/2002 Αριθµός σελίδων: 34 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ P R O D C O M ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ P R O D C O M ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ»

«ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ» Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση συστημάτων και διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. : ΚΑΕ 0899 (90520000-8). 1. Περιγραφή. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στεγάζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας - GCS00 Κήποι Παράρτημα 7 Πρόχειρο Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων GCS00 Κήποι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 από 15 1 Σχέδιο ιαχείρισης 3 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού 3 Στοιχεία Κατασκευής 4 Στοιχεία Λειτουργίας 5 εδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία: Επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ετήσια μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias.

Ταχ. /νση : Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ.Πιλάτης, Ι.Γερογιάννης Τηλέφωνο : 2221-3-53414,410 Fax : 2221036041 : betop@naevias. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 17-7 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 4347/Φ14/500 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 66554/2529 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Μεμονωμένη. μεταφορά: ) B. (i) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Α) Έγγραφο κοινοποίηση για διασυνοριακέ διακινήσει /μεταφορέ αποβλήτων 1. Εξαγωγέα - Κοινοποιών 3. Κοινοποίηση μητρώου αριθ. Όνομα Κοινοποίηση που αφορά A Μεμονωμένη (ii.(i ση μεταφορά ) )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2009. περί των στερεών αποβλήτων. (EE L 114 της 27.4.2006, σ. 2006L0012 EL 25.06.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2006/12/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Απρίλιος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Φεβρουάριος 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάρτιος 2013 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 261 262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 263 2000, για τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni

1. ΣΓΕ 11: Παραγωγή αλάτων Ni από μέταλλο Ni 1. ΣΓΕ 11: Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Παραγωγή αλάτων Ni προς χρήση στην παραγωγή καταλυτών Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην περιγραφή χρήσης ΤΧ: TX 9: Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούλιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022,

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, 8.12.95 Αριθμός 297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) Διάταγμα με βάση τα άρθρα 12 και 21 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009 Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Νομοθεσία για Έλεγχο της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2009 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα