Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy"

Transcript

1 Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009

2 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων έχει εισαχθεί στην ευρωπαϊκή και την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία με την ψήφιση της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (ΟΠΥ) 2000/60/EK καιτηνενσωμάτωσήτηςστοεθνικόδίκαιομετονόμο 199/200 Η ΟΠΥ αποτελεί μία ολιστική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Η Οδηγία δημιουργεί ένα πλαίσιο για την προστασία όλων των υδάτινων σωμάτων, (επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων) με βασική απαίτηση την επίτευξης καλής ποιότητας υδάτων Η Οδηγία απαιτεί την παρακολούθηση ενός πλήθους ποιοτικών παραμέτρων στα νερά (οργανικών ρύπων, βαρέων μετάλλων), ενώ έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα όρια για τους ρύπους Οι περισσότεροι από αυτούς τους ρύπους ΔΕΝ απομακρύνονται αποτελεσματικά από τις κλασικές μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων

3 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία 91/271(2/2) Η Οδηγία 91/271/ΕΕC προσδιορίζει συγκεκριμένα όρια για την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε υδατικούς αποδέκτες Για απόρριψη σε ευαίσθητες περιοχές η Οδηγία απαιτεί χαμηλές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου (ΤΝ < 10 mg/l και TP < 1 mg/l για Ι.Π. > ), οι οποίες ΔΕΝ μπορούν να επιτευχθούν με το κλασικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Οι πλειοψηφία των ελληνικών υδάτινων σωμάτων έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητες περιοχές

4 Κλασικό Σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων Προ-επεξεργασία Σκοπός: Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, λιπών, ελαίων και άμμου Μέθοδος: Εσχαρισμός, Λιποσυλλογή, Εξάμμωση Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Σκοπός: Απομάκρυνση των στερεών που καθιζάνουν Μέθοδος: Πρωτοβάθμια Καθίζηση Δευτεροβάθμια επεξεργασία Σκοπός: Απομάκρυνση του οργανικού φορτίου των λυμάτων Μέθοδος: Σύστημα ενεργού ιλύος, βιόφιλτρα

5 Κλασσικό Σύστημα Ενεργού Ιλύος Αποτελείται από το βιολογικό αντιδραστήρα όπου λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες και τη δεξαμενή τελικής καθίζησης όπου γίνεται ο διαχωρισμός του επεξεργασμένου υγρού από την ιλύ

6 Αεροφωτογραφία Κλασικού Συστήματος επεξεργασίας Λυμάτων

7 Κλασικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων Επιτυγχάνουν σημαντική μείωση του οργανικού φορτίου και των στερεών των λυμάτων BOD 5 < mg/l TSS < mg/l Όμως δεν απομακρύνουν σε σημαντικά επίπεδα ουσίες όπως: Άζωτο Φώσφορο Παθογόνους μικρο-οργανισμούς Οργανικές δύσκολα βιοδιασπάσιμες χημικές και φαρμακευτικές ενώσεις Βαρέα Μέταλλα Μικρά σωματίδια που δεν καθιζάνουν με τα κλασικά συστήματα καθίζησης

8 Δυνατότητα Απομάκρυνσης Ρύπων από Διάφορες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Λυμάτων Παράμετρος Κλασικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Καθίζησης Κλασικό Σύστημα Ενεργού Ιλύος Βιολογική Απομάκρυνση Θρεπτικών Βιοαντιδραστήρας Μεμβράνης Ενεργός Άνθρακας Τριτοβάθμια Φίλτρα Αντίστροφη Όσμωση BOD/COD 1 2 TSS 2 Άζωτο Φώσφορος 1 1 Αλκαλικότητα 2 Ολικά Κολοβακτηρίδια Διαλυμένα Στερεά Turbidity 1 Ολικός Οργανικός Άνθρακας = Μικρή απομάκρυνση 2 =Μέτρια απομάκρυνση = Σημαντική απομάκρυνση

9 Γιατίπρέπειναυιοθετηθούν προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων; Επίτευξη υψηλού επιπέδου επεξεργασμένου υγρού, ανώτερου σε σύγκριση με αυτό που επιτυγχάνεται με κλασικά συστήματα επεξεργασίας Εξάλειψη των κινδύνων υγείας και ουσιαστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος Αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων με συνεπακόλουθη μείωση του προβλήματος της λειψυδρίας Αναβάθμιση των υδατικών πόρων της χώρας με κοινωνικά, τουριστικά και οικονομικά οφέλη

10 Προχωρημένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Λυμάτων (1/) Απομάκρυνση Θρεπτικών Πρόβλημα: ευτροφισμός σε υδατικούς αποδέκτες, λόγω της ανάπτυξης αλγών με αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας του υδατικού οικοσυστήματος Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση αζώτου: Βιολογική απομάκρυνση με νιτροποίηση-απονιτροποίηση Ιοντοεναλλαγή ΝΗ 4 + Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση φωσφόρου: Βιολογική απομάκρυνση σε σύστημα ενεργού ιλύος Χημική καθίζηση Προσρόφηση

11 Προχωρημένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Λυμάτων (2/) Απομάκρυνση δύσκολα βιοδιασπάσιμων οργανικών ουσιών Πρόβλημα: είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση: Προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα Χημική οξείδωση με όζον, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή οξυγόνο Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και άλλων ανόργανων ουσιών Πρόβλημα: βιοσυσσώρευση, τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση: Αντίστροφη όσμωση Νανοδιύλιση Χημική κατακρήμνιση Προσρόφηση και ιοντοεναλλαγή Ηλεκτροδιάλυση

12 Προχωρημένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Λυμάτων (/) Απομάκρυνση Παθογόνων μ/ο Πρόβλημα: μετάδοση ασθενειών Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση: Χλωρίωση Οζόνωση UV Απομάκρυνση μικρών σωματιδίων που δεν καθιζάνουν με κλασική καθίζηση Πρόβλημα: επιβαρύνουν την τελική εκροή Διαθέσιμες τεχνολογίες για απομάκρυνση: Τριτοβάθμια επεξεργασία (μετά την ενεργό ιλύ) με φίλτρα Τριτοβάθμια επεξεργασία με μεμβράνες υπερδιύλισης Δευτεροβάθμια επεξεργασία με Βιοαντιδραστήρα Μεμβράνης (MBR) αντί του κλασικού συστήματος της ενεργού ιλύος

13 Σύστημα MBR Βασικά Στοιχεία Διεργασίας Βιοκροκίδες Νερό TDS Βακτήρια Ιοί Μεμβράνη Αναρρόφηση Κιν. Ενέργεια

14 Μονάδες Τροφοδότηση Παράδειγμα Εμβυθιζόμενου MBR ZeeWeed Διήθημα Αντίστροφη Πλύση Χημικός Καθαρισμός Αερισμός Αερισμός Μεμβρ. Τελική Εκροή Ανακυκλοφορία SS

15 Επιτυχημένες Εφαρμογές Προχωρημένων Μεθόδων Επεξεργασίας Λυμάτων

16 (1) Ισπανία: Vitoria-Gasteiz Βόρεια Ισπανία Προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στο συμβατικό βιολογικό σταθμό για την απόκτηση καλύτερης ποιότητας επεξεργασμένης εκροής Δευτεροβάθμια Επεξεργασία (εσχαρισμός καθίζηση, νιτροποίησηαπονιτροποίηση) + Τριτοβάθμια Επεξεργασία (κροκίδωση συσσωμάτωση, αμμόφιλτρα, χλωρίωση)

17 εξαμενή Κροκίδωσης Έκπλυση Αμμόφιλτρων Αμμόφιλτρα Νερό μετά από φιλτράρισμα Χλωρίωση Αντλίες ανάμιξης

18 Παράμετρος ph Αγωγιμότητα Θολότητα (NTU) S.S. (mg/l) BOD 5 (mg/l O 2 ) COD (mg/l O 2 ) N-NH (mg/l N) N-NO (mg/l N) PO 4 (mg/l PO 4 ) TC (ufc/100 ml) FC (ufc/100 ml) Δόση NaClO (mg/l Cl 2 ) SDI (Silt Density Index) Χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής Ελάχιστη Τιμή έως 0.4 Μέγιστη Τιμή έως 1 Η εκροή πληροί τα κριτήρια για επαναχρησιμοποίηση Μέταλλα (mg/l) Fe Al Zn Ni Cr Co Cd Cu Pb Mo Mn Τιμή <0.21 <0.2 <0.25 <

19 (2) Ισπανία: : Tenerife Santa Cruz de Tenerife Σχεδιάστηκε για εισερχόμενη ροή: 90,000 m /d Η επεξεργασμένη εκροή του βιολογικού σταθμού διατίθεται για άρδευση καλλιεργειών Λειτουργικό κόστος = 0.46 / m Activated Sludge Εσχαρισμός, Εξάμμωση, Δεξαμενές Αερισμού, Αντιδραστήρες Ενεργού Ιλύος, Απολύμανση, Φίλτρα, Μονάδα Αφαλάτωσης, Ηλεκτροδιάλυση

20 Εσχαρισμός Εξάμμωση εξαμενές Αερισμού εξαμενές Ενεργού Ιλύος

21 Μονάδα Αφαλάτωσης Αμμόφιλτρα Ηλεκτροδιάλυση

22 () Ελλάδα: Χάλκη Εισερχόμενη ροή: 9,000 m /day Προεπεξεργασία, εξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης, εξαμενές Αερισμού, εξαμενές Τελικής Καθίζησης, Επεξεργασία Ιλύος (Χώνευση, Αφυδάτωση), Απολύμανση (UV)

23 Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένης Εκροής Παράμετρος Θερμοκρασία (ºC) ph Redox mv SS (mg/l) COD (mg/l) BOD (mg/l) N-NH 4+ (mg/l) N-NO - (mg/l) N-NO 2- (mg/l) Ολικός P (mg/l) UV (δόση) %T Μέση Τιμή Διάθεση της επεξεργασμένης εκροής (4000 m /day) για άρδευση (280 ha 100,000 με δέντρα και θάμνους) και για βιομηχανική χρήση

24 εφαρμογή απολύμανσης στο βιολογικό σταθμό εκροής για άρδευση μετά από απολύμανση με UV

25 (4) Κύπρος: Βιολογικός Σταθμός Λάρνακας (Περιοχή Μενεού) Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1995 και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση το 2000 Παροχή Σχεδιασμού: 8,500 m /d

26 Αμμόφιλτρα Αντλιοστάσιο για άρδευση Φιλτρόπρεσσα Ξήρανση ιλύος

27 Χαρακτηριστικά Επεξεργασμένης Εκροής Παράμετρος Τιμή Απομάκρυνση (%) Παράμετρος Τιμή Απομάκρυνση (%) ph Cl Total EC/100 ml 5 - B Intes. EC/100 ml 0 - P S.S.(mg/l) Cd < BOD5 (mg/l) Cu COD (mg/l) Ni N-NH (mg/l) Pb N-NO (mg/l) Zn Ολικό N Cr III < Αγωγιμότητα ms/cm.4 - Υπολειμματικό Cl Διάθεση εκροής για άρδευση καλλιεργειών καλαμποκιού, τριφυλλιού (150 ha), κήπων, πάρκων και άλλων χώρων ανάπλασης του δήμου της Λάρνακας (775 ha) Λειτουργικό Κόστος: 0.5 /m

28 (5) Γερμανία Nordkanal Γενικά Το μεγαλύτερο σύστημα MBR στον κόσμο Εξυπηρετεί την πόλη Κάαρστ (Ι.Π ) Τελική εκροή εκβάλλει στο ευπαθές ποτάμι του Nordkanal (κολυμβητικά νερά) Περιορισμένη έκταση (με MBR εξοικονομήθηκαν περίπου 25 στρέμματα δάσους) Συνολικό κόστος 20, Εκατομμύρια Κόστος μεμβρανών 7 Εκατομμύρια

29 ΕΕΛ Nordkanal Κάτοψη

30 ΕΕΛ Nordkanal- Βιολογική Βαθμίδα 4 βιολογικές συστοιχίες, η καθεμιά με: Ζώνη απονιτροποίησης Επαμφοτερίζουσα ζώνη Ζώνη Αερισμού με τις μονάδες των μεμβρανών βυθισμένες μέσα στη ζώνη αυτή Χρόνος παραμονής = 25 ημέρες MLSS = g/l

31 ΕΕΛ Nordkanal Μονάδες Μεμβρανών 2 παράλληλα τρένα σε κάθε βιολογική συστοιχία Συνολικά 192 Μονάδες Μεμβρανών με Α ολικό = m 2 Συνολικό λειτουργικό κόστος = 0,26 /m

32 Ποιότητα Εκροής MBR Nordkanal SS (mg/l) 0 COD (mg/l) BOD (mg/l) < 1 NH 4 -N (mg/l) < 1 TN (mg/l) 5-8 TP (mg/l) 0,7 Πληροί Μικροβιολογικά Κριτήρια Εκροής για νερό κολύμβησης της Οδηγίας 76/160 ΧΩΡΙΣ την ανάγκη απολύμανσης TC < 500 / 100 ml F.C < 100/2000ml Salmonella 0/1000ml Τυπικό Σύστημα Ενεργού Ιλύος με Βιολογική Απομάκρυνση Θρεπτικών SS (mg/l) COD (mg/l) BOD (mg/l) TN (mg/l) 5-15 TP (mg/l) 0,5-2 Ανωτερότητα Ποιότητας Εκροής Συστήματος MBR Με την απόρριψη της επεξεργασμένης εκροής στο ποτάμι του Nordkanal υπήρξε ουσιαστική αναβάθμιση των νερών του ποταμού

33 (6) Ιταλία: Verziano Αποτελείται από παράλληλες γραμμές επεξεργασίας λυμάτων: Δύο συμβατικές γραμμές επεξεργασίας λυμάτων Στην τρίτη γραμμή έγινε αναβάθμιση του βιολογικού σταθμού με προσθήκη Βιοαντιδραστήρα Μεμβράνης (MBR)

34 Χαρακτηριστικά επεξεργασμένης εκροής εξαμενή MBR Τοποθέτηση Κασετών Παράμετρος Εκροή απόmbr mg/l (%) Εκροή από Συμβατικό Σύστημα mg/l (%) SS (mg/l) BOD 5 (mg/l) COD (mg/l) TN (mg/l) TP (mg/l) <2 (99) 4 (95.8) 27 (88.5) 9.2 (7.7) 2.4 (6.1) 25 (7.2) 19 (82.) 66 (77.2) 15.9 (54.5).4 (8.6)

35 MBR στην Ελλάδα Μέχρις στιγμής ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΜΙΑ πλήρους κλίμακας εφαρμογή MBR στη Ελλάδα για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Έχει γίνει πιλοτική εφαρμογή συστήματος MBR το οποίο λειτουργεί για 2.5 χρόνια στη Μεταμόρφωση Αττικής σε συνεργασία του ΕΜΠ με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά SS = 0 BOD 5 < 1 Στην εκροή COD < 25

36 Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος MBR στο ΚΕΛΜ ΚΕΡΕΦΥΤ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

37 Μεμβράνη μετά από ένα χρόνο λειτουργίας Καθαρή Μεμβράν η

38 Ευχαριστώ!

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ : Α 4 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα. Μ.ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 354 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.145116 Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Επεξεργασίας

Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων & Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων EEC / Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων & Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων 1 Η Εταιρία EEC Η EEC Global Operation, LLC. (EEC) είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ Τα όμβρια ύδατα. Ένας σημαντικός παράγων ρύπανσης Ροή επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Δρ Θάλεια Λαζαρίδου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ The Bioolea project is co-funded by the ERDF and by national funds of Greece

Διαβάστε περισσότερα