ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης"

Transcript

1 TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005

2 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Νίκος Μαραγκός Ιδιότητες του ήχου Σαν ήχος µπορεί να ορισθεί κάθε µεταβολή πίεσης (στον αέρα, το νερό ή οποιοδήποτε άλλο µέσο) που µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. Ο αριθµός µεταβολών πίεσης ανά δευτερόλεπτο καλείται συχνότητα του ήχου και µετρείται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (cps) ή Hertz (Hz). Εναλλακτικά ο ήχος µπορεί να ορισθεί σαν ένα ερέθισµα που προκαλεί αισθητική απόκριση του εγκεφάλου µε την αίσθηση της ακοής. Ανεπιθύµητα αποτελέσµατα του ήχου Η κάλυψη επιθυµητών ήχων και κυρίως του λόγου Ενόχληση Ακουστική κόπωση Βλάβη της ακοής

3 Θόρυβος Θόρυβος συνήθως είναι ο ήχος που δεν φέρει καµµία πληροφορία και που η έντασή του συνήθως µεταβάλλεται τυχαία στο χρόνο. Η λέξη θόρυβος συνήθως χρησιµοποιείται µε την έννοια του ήχου που είναι ανεπιθύµητος από τον ακροατή. Παρεµβάλλεται µε τους επιθυµητούς ήχους και είναι πιθανόν να είναι επιβλαβής ψυχολογικά. Ο θόρυβος δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο φυσικό χαρακτηριστικό που να του δίνει την δυνατότητα να διαχωρισθεί από τον επιθυµητό ήχο. Κανένα όργανο δεν µπορεί να κάνει διαχωρισµό µεταξύ θορύβου και ήχου. Μόνο η ανθρώπινη αντίδραση. Ηχητικά κύµατα Τα ηχητικά κύµατα είναι µια ειδική µορφή κυµάτων που µπορούν να εµφανιστούν σ ένα µέσο που έχει τις ιδιότητες της µάζας (αδράνεια) και της ελαστικότητας. Επειδή ο αέρας έχει τις δύο αυτές ιδιότητες, µάζα και ελαστικότητα, για τον λόγο αυτό τα ηχητικά κύµατα µπορούν να µεταδοθούν στον αέρα. Συχνότητα Είναι το πόσες φορές ανά δευτερόλεπτο ένα δονούµενο σώµα ολοκληρώνει τον κύκλο κίνησής του. Ο χρόνος που απαιτείται για κάθε κύκλο κίνησης καλείται περίοδος κύµατος και είναι απλά το αντίστροφο της συχνότητας. Μήκος κύµατος Η απόσταση που ένα ηχητικό κύµα διανύει σε µια περίοδο ή κύκλο καλείται µήκος κύµατος του ήχου. Ισχύει: c = λ x f όπου: c: ταχύτητα του ήχου λ: µήκος κύµατος

4 f: συχνότητα σε Hz Ηχητική πίεση Η ηχητική πίεση είναι πολύ µικρές µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης εξ αιτίας της δόνησης µιας ηχητικής πηγής. Μετράται στις ίδιες µονάδες µε την ατµοσφαιρική πίεση. Decibel To Decibel χρησιµοποιείται για να εκφράσει την ηχοστάθµη σχετικά µε µετρήσεις θορύβου. Ο ελαχιστότατος ήχος που µπορεί να γίνει αντιληπτός από ένα άτοµο µε πολύ καλή ακοή, σ ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον χαρακτηρίζει την τιµή 0dB. Τα 140dB είναι το ανώτατο όριο που φθάνει το κατώφλι του πόνου. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην επιλογή µιας πρακτικής κλίµακας για την µέτρηση του ήχου είναι: Το πολύ µεγάλο εύρος ηχητικών πιέσεων που συναντώνται Η µη γραµµική απόκριση του ανθρώπινου αυτιού Τα προβλήµατα αυτά επιλύονται µε την χρήση λογαριθµικής κλίµακας. Εξ ορισµού το Decibel είναι µια αδιάστατη µονάδα που χρησιµοποιείται για να εκφράσει τον λογάριθµο του λόγου της µετρηθείσας ποσότητας προς µια ποσότητα αναφοράς db = 10 log 10 P 1 /P 0 Ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιούµε αυτή την πολύπλοκη κλίµακα είναι απλά ότι το ανθρώπινο αυτί συλλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο εύρος ακουστικής ενέργειας και µια απλή αριθµητική κλίµακα θα ήταν πολύ µεγάλη. Σαν ποσότητα αναφοράς επιλέχθηκε το ελάχιστο όριο ακοής (κατώφλι ακουστότητας) ενός υγιούς ατόµου µε ευαίσθητη ακοή. Αυτό το όριο είναι ίσο µε 0,0002microbars.

5 Σηµειώνουµε ότι αν διπλασιαστεί η ηχητική ενέργεια θα υπάρξει µια σχετική µόνο αύξηση της ηχοστάθµης της τάξης των 6dB. Ένταση Ένταση είναι η ανθρώπινη υποκειµενική απόκριση σε δεδοµένη ηχητική πίεση. Επηρεάζεται κυρίως από την ηχητική πίεση αλλά και από την συχνότητα του παραγόµενου ήχου (Σχεδιάγραµµα 1). Η διαδικασία της ακοής αποτελείται από µια σειρά διαχωρισµένων διαδικασιών που από µόνες τους είναι αρκετά πολύπλοκες και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει απλή σχέση µεταξύ της φυσικής µέτρησης του επιπέδου ηχητικής πίεσης και της ανθρώπινης αντίληψης του ήχου. Ένας καθαρός τόνος µπορεί να γίνει αντιληπτός εντονώτερος από άλλον ακόµη και αν έχουµε την ίδια ηχητική πίεση και στις δύο περιπτώσεις. Το επίπεδο της ηχητικής πίεσης είναι µόνο ένα κοµµάτι του παζλ και µπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίµηση. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι οι προς µέτρηση ποσότητες θα πρέπει να συµπεριλάβουν και την ανθρώπινη αντίδραση. Αντίδραση που µπορεί να καθορισθεί από διάφορους παράγοντες όπως η κατάσταση της υγείας του ατόµου, τα χαρακτηριστικά του ήχου, κτλ. Μια πλήρη περιγραφή του ήχου θα πρέπει να εµπεριέχει, το φάσµα των συχνοτήτων του, το επίπεδο ηχητικής πίεσης και τις µεταβολές τους ως προς το χρόνο. Σχεδιάγραµµα 1:Σχέση έντασης, στάθµης θορύβου και συχνότητας

6 Ισουψείς έντασης Οι καµπύλες αυτές παρουσιάζουν το επίπεδο ηχητικής πίεσης που είναι απαραίτητη για κάθε συχνότητα για να προκύψει η ίδια απόκριση από έναν µέσο ακροατή. Η µη γραµµική απόκριση του ανθρώπινου αυτιού φαίνεται από τις αλλαγές της µορφής των καµπυλών καθώς και το επίπεδο ηχητικής πίεσης αυξάνεται και είναι ιδιαίτερα αισθητή στις χαµηλές συχνότητες. Σταθµιστικά κυκλώµατα Είναι σχετικά εύκολο να κατασκευαστεί ηλεκτρονικό κύκλωµα που η ευαισθησία του να µεταβάλλεται µε την συχνότητα του ήχου κατά τον ίδιο τρόπο µε το ανθρώπινο αυτί. Αυτό έχει ήδη γίνει και το αποτέλεσµα είναι η κατασκευή τριών διαφορετικών σταθµιστικών κυκλωµάτων µε χαρακτηριστικά διεθνών κανονισµών. Τα κυκλώµατα αυτά χαρακτηρίζονται µε Α, Β και C. Tα Α κυκλώµατα σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται καλύτερα σε υψηλές συνότητες, τα Β σε µεσαίες και τα C σε υψηλές. Έτσι σε µία µέτρηση αν η τιµή είναι µεγαλύτερη µε το σταθµιστικό C απ ότι µε το Α, η ηχητική πηγή εκπέµπει θόρυβο χαµηλής συχνότητας. Η µέτρηση πάντως που έχει

7 καθιερωθεί για την εκτίµηση του θορύβου είναι αυτή µε το σταθµιστικό κύκλωµα Α, γιατί είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι περέχει δυνατότητα διαβάθµισης σε βιοµηχανικούς θορύβους ευρέως φάσµατος που πλησιάζει πολύ τα βλαπτικά αποτελέσµατα των στο ανθρώπινο αυτί. Ανάλυση Έκθεσης σε θόρυβο Οι κρίσιµοι παράγοντες στην ανάλυση έκθεσης σε θόρυβο είναι: α)το επίπεδο του Α-σταθµισµένου θορύβου β)το φάσµα συχνότητας του θορύβου γ)διάρκεια και κατανοµή της έκθεσης στο θόρυβο κατά την διάρκεια µιας τυπικής εργάσιµης ηµέρας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε θέση εργασίας, χωρίς µέσα ατοµικής προστασίας, σε επίπεδο θορύβου µεγαλύτερο από 115 dba είναι επιβλαβής και πρέπει να αποφεύγεται. Εκθεση σε επίπεδο θορύβου κάτω από 70 dba µπορούν να θεωρηθούν ασφαλή και δεν προκαλούν µόνιµη απώλεια ακοής. Όσον αφορά το φάσµα συχνοτήτων πιστεύεται ότι ηχητική ενέργεια που έχει κυρίαρχες συχνότητες πάνω από 500Hz, έχει περισσότερες δυνατότητες να να προξενήσει απώλειες ακοής. Ακόµη θόρυβοι που έχουν αιχµηρές κορυφές σε στενό εύρος συχνοτήτων παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνδυνο απ ότι θόρυβοι ίσου ενεργειακού επίπέδου που έχουν συνεχή κατανοµή της ενέργειάς τους σε µεγάλο εύρος συχνοτήτων. Η πιθανότητα να παρουσιασθεί ποσοστό απώλειας της ακοής εξ αιτίας έκθεσης σε θόρυβο είναι ευθέως ανάλογη προς τον συνολικό χρόνο έκθεσης. Επιπρόσθετα πιστεύεται ότι διακοπτόµενη έκθεση είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής απ ότι συνεχόµενη έκθεση, ακόµη και αν το επίπεδο ηχητικής πίεσης στην διακοπτόµενη έκθεση είναι υψηλότερη και γι αυτό κατά την διάρκεια διακοπής της έκθεσης το αυτί καταφέρνει να αναλαµβάνει. Προς το παρόν τα καταστροφικά αποτελέσµατα της έκθεσης σε θόρυβο και της περιεχόµενης ενέργειας του θορύβου δεν µπορούν να συσχετισθούν ευθέως. Έτσι ο

8 διπλασιασµός της περιεχοµένης ενέργειας ενός θορύβου δεν θα επιφέρει διπλασιασµό του ποσοστού απώλειας ακοής. Γενικά πάντως όσο µεγαλύτερο το ενεργειακό περιεχόµενο ενός θορύβου τόσο πιο σύντοµος χρόνος έκθεσης απαιτείται για να επιφέρει το ίδιο ποσοστό απώλειας ακοής. Ένας ακόµη συντελεστής που πρέπει να ληφθεί υπ όψη κατά την ανάλυση της έκθεσης σε θόρυβο είναι και ο τύπος του θορύβου. Για παράδειγµα ο θόρυβος κρούσης µε σφύρα ή µιας έκκεντρης κρουστικής πρέσας είναι διαφορετικός από τον σταθερό θόρυβο (steady state) µιας τουρµπίνας ή ενός ανεµιστήρα. ιαδικασία Εκτίµησης θορύβου Βήµα 1: Μετρήσεις περιοχής Χρησιµοποιώντας ένα ηχόµετρο που έχει τεθεί σε αργή απόκριση και Α-στάθµιση καταγράφουµε τις ανώτατες και τις κατώτατες τιµές στο κέντρο κάθε περιοχής εργασίας (100m2). Αν το µέγιστο επίπεδο θορύβου δεν ξεπερνά τα 84 dba µπορούµε να πούµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι στην συγκεκριµένη περιοχή εργάζονται σε ικανοποιητικό επίπεδο θορύβου. Αν το µέγιστο επίπεδο θθορύβου είναι µεταξύ 84 και 92 dba τότε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Βήµα 2:Μέτρηση Θέσης Εργασίας Για να εκτιµηθεί η έκθεση σε θόρυβο ατόµων που εργάζονται σε περιβάλλον που η µέτρηση στο κέντρο του χώρου εργασίας έδειξε 84 έως 92 dba, πρέπει να γίνει ατοµική µέτρηση. Αν το επίπεδο θορύβου µεταβάλλεται συνεχώς τότε καταγράφουµε το µέγιστο και το ελάχιστο επίπεδο θορύβου. Αν το επίπεδο θορύβου δεν πέφτει κάτω από τα 90 dba η αθροιστική δόση σ αυτή την θέση εργασίας θα είναι µεγαλύτερη από την µονάδα που σηµαίνει ότι έχουµε µη ικανοποιητική έκθεση του εργαζοµένου. Βήµα 3: ιάρκεια Έκθεσης

9 Σε θέσεις εργασίας όπου το σύνηθες επίπεδο θορύβου µεταβάλλεται από µικρότερο των 90 σε µεγαλύτερο των 90 dba πρέπει να γίνει ανάλυση λαµβάνοντας υπ όψη τον χρόνο έκθεσης. Η διαδικασία για τον καθορισµό της ηµερήσιας ηχοέκθεσης ενός εργαζοµένου είναι η εξής: 1)Αναγνώριση του επιπέδου θορύβου σε κάθε περιοχή εργασίας που επισκέπτονται οι εργαζόµενοι 2)Καταγραφή του χρόνου σε λεπτά που ο εργαζόµενος καταναλώνει κάθε εργάσιµη ηµέρα σετις αντίστοιχες περιοχές. 3) ιαίρεση του πραγµατικού χρόνου που αναλίσκεται σε κάθε περιοχή προς τον επιτρεπόµενο χρόνο έκθεσης για το επίπεδο θορύβου της περιοχής. 4)Προσθέτουµε τους λόγους που προκύπτουν και έχουµε την σταθµισµένη ηχοέκθεση. Αν το άθροισµα ξεπερνά την µονάδα τότε η έκθεση είναι πάνω από το επιτρεπόµενο όριο. Πίνακας 1: Επιτρεπτή έκθεση σε θόρυβο ιάρκεια έκθεσης σε ώρες Επίπεδο θορύβου , , , Κατηγορίες έκθεσης Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης σε θόρυβο: -συνεχόµενη έκθεση σε θόρυβο -διακεκοµένη έκθεση σε θόρυβο

10 Συνεχόµενη έκθεση σε θόρυβο Η έκθεση αυτή είναι η έκθεση σε θόρυβο ευρέως φάσµατος µε σταθερό επίπεδο ηχητικής πίεσης, στον οποίον εκτίθεται ο εργαζόµενος 8ώρες την ηµέρα, 40 ώρες την εβδοµάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι περισσότεροι βιοµηχανικοί θόρυβοι. Τα αποδεκτά επίπεδα φαίνονται στον σχετικό πίνακα 1. Όταν ένας εργαζόµενος εκτίθεται σε διαφορετικά επίπεδα θορύβου κατά την διάρκεια της ηµέρας τότε χρησιµοποιείται η σχέση: C 1 /T 1 + C 2 /T 2 +C 3 /T = D Όπου Ci χρόνος έκθεσης και Τi ο επίτρεπόµενος χρόνος έκθεσης για το συγκεκριµένο επίπεδο θορύβου. ΠΧ : Εργαζόµενος εκτίθεται : 3.75 ώρες σε 85 dba 2 ώρες σε 90 dba 2 ώρες σε 95 dba 0.25 ώρες σε 110 dba Η ηµερήσια ηχοέκθεσή του είναι: 3.75/0 + 2/8 + 2/ /0.5 = 1.25>1, άρα ο εργαζόµενος εκτίθεται περισσότερο απ ότι κανονικά πρέπει. ιακεκοµένη έκθεση σε θόρυβο Είναι η έκθεση σε δεδοµένο επίπεδο ηχητικής πίεσης αρκετές φορές κατά την διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας. Τέτοια είναι η έκθεση των επιθεωρητών που αφήνουν το γραφείο τους, επιθεωρούν κάποιο τµήµα της εγκατάστασης και επιστρέφουν πάλι στο γραφείο τους. Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τα κριτήρια γι αυτήν την κατηγορία έκθεσης. Σε περίπτωση θορύβου σταθερού επιπέδου είναι αρκετή η µέτρηση του επιπέδου του θορύβου µε κύκλωµα ισοστάθµισης Α. Σε περίπτωση όµως µη σταθερού θορύβου θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί δοσίµετρο.

11 Πίνακας 2: Επιτρεπτή έκθεση σαν συνάρτηση των αριθµών επαναλήψεων της έκθεσης Πρόγραµµα ελέγχου θορύβου Ο βαθµός απαιτούµενης µείωσης του επιπέδου θορύβου προκύπτει από την σύγκριση των µετρούµενων επιπέδων µε τα αποδεκτά. Το επόµενο στάδιο είναι η λήψη µέτρων ελέγχου όπως ο σχεδιασµός, ο περιορισµός του χρόνου έκθεσης ή η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας ώστε να επιτευχθεί η απαιτούµενη αποδεκτή έκθεση. Κάθε πρόβληµα έκθεσης σε θόρυβο διασπάται σε τρία επί µέρους θέµατα: - την πηγή έκθεσης - την διαδροµή που ακολουθεί η ηχητική ενέργεια -τον δέκτη δηλ. το ανθρώπινο αυτί. Αν κάθε ένα από τα τρία αυτά µέρη του συστήµατος µελετηθεί σε λεπτοµέρεια το συνολικό πρόβληµα θα απλοποιηθεί σηµαντικά (Σχεδιάγραµµα 1). Σχεδιάγραµµα 2: Λήψη Μέτρων

12

13 ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÚÁ Û Î È ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓıËÎÒÓ Î È ÀÁÈÂÈÓ ÙË ÚÁ Û È ı ÓÛË ÓıËÎˆÓ EÚÁÛ O ıfiú Ô ÛÙË Ô ÏÂÈ Û A HNA 2001

14

15 ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÚÁ Û Î È ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï ÛÂˆÓ ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓıËÎÒÓ Î È ÀÁÈÂÈÓ ÙË ÚÁ Û È ı ÓÛË ÓıËÎÒÓ EÚÁ Û O ıfiú Ô ÛÙË Ô ÏÂÈ Û M ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÂÓ Û ÛË ÙÔ " ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ ÁÈ ÙËÓ Aapple Û fiïëûë Î È ÙËÓ Eapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ K Ù ÚÙÈÛË (.A.E.K.)" ÙÔ OAE A HNA 2001

16 È appleâúèûûfiùâúâ appleïëúôêôú  appleâ ı Óı ÙÂ: 1. ÙÔ YappleÔ ÚÁÂ Ô EÚÁ Û Î È KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛÊ Ï ÛˆÓ: ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓıËÎÒÓ Î È YÁÈÂÈÓ ÙË EÚÁ Û. È ı ÓÛË ÓıËÎÒÓ EÚÁ Û ÂÈÚ ÈÒ 40, Aı Ó ÙËÏ: , , , , Fax: , K ÓÙÚÔ YÁÈÂÈÓ Î È AÛÊ ÏÂÈ ÙË EÚÁ Û (K.Y.A.E.) ÂÈÚ ÈÒ 40, Aı Ó ÙËÏ: , , , Fax: , INTERNET: 2. ÙÈ ÚÌfi È appleëúâû  T ÓÈÎ Î È YÁÂÈÔÓÔÌÈÎ EappleÈıÂÒÚËÛË EÚÁ Û ÙÔ ÒÌ ÙÔ EappleÈıÂÒÚËÛË EÚÁ Û Eapple Ó Î ÔÛË ÛÙ appleï ÛÈ ÙË E Úˆapple Î E ÔÌ 2001 È ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ È Ï Ô ÙÔ Û ÓÂÚÁ ÛÙËÎ Ó ÎÈÓ Ï TÚ ÊˆÓ NÙfiÓÙÔÚÔ Iˆ ÓÓË X Ï Ù ÈÒÚÁÔ I A N E M E T A I ø P E A N - A A O P E Y E T A I H ø H H

17 1.1 ÂÓ È Ê ÚÂÈ Ó Û ËÙ Ù Ì ÙÔ Ê ÏÔ Û ; ÎÔ Ù ÌÔ ÛÈÎ ;... Î È fiìˆ Ó ÂÓ appleúôê Ï ıâ Ù applefi ÙÔ ıfiú Ô, ÌappleÔÚÂ Ó ÛÂÙ ٠ÙËÓ applefiï ÛË. 3

18 2.1 È Â Ó È ıfiú Ô ; ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙÔ Ô 2.2 È appleúôî ÏÂ Ô ıfiú Ô ; µï Ë appleòïâè ÎÔ Ó appleóâ ÛÙÈÎ È Ù Ú Î Ú È ÁÁÈ Î appleâappleùèî ÂÓÈÎ Ó ÚÔÏÔÁÈÎ appleó  ÙÔÌÈÎ, ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î È ÂıÓÈÎ ÂappleÈappleÙÒ- ÛÂÈ Ì ˆÛË ÙË ÙÔÌÈÎ appleúôûô Î È ÓÙ - ÏË Ë ÌÂ Î Ó ÓÔ appleúfiîïëûë ÂÚÁ ÙÈÎÔ Ù Ì ÙÔ 2.3 ÚÈÛÌfi ÙÔ ıôú Ô Ÿappleˆ  Ì apple Ú apple Óˆ, ıfiú Ô Â Ó È Î ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙÔ Ô. ÙË º ÛÈÎ Ô Ô ÔÚ - ÂÙ È ˆ Ì È Ô ÌÈÎÚÒÓ, ÏÏ Û ÓÙÔ- ÌˆÓ ÏÏ ÁÒÓ ÛÙËÓ apple ÂÛË ÙÔ Ú appleô Ì appleâúè ÏÏÂÈ Î È appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÓÈ Ó ÛÂÈ ÙÔ ÓıÚÒappleÈÓÔ Ù. Ô Âapple ÛË, ˆ ÂÏ ÛÙÈÎfi Î Ì ÌappleÔÚÂ Ó È ÂÙ È Î È Ì Û applefi ÏÏ ÏÈÎ ( apple.. ÛÙÂÚ ÁÚ ). 3. ÚÔÛapple ıòóù Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÔ Ì ÙÔ ıfiú Ô ı appleú appleâè Ó Ó ËÙ ÛÔ ÌÂ Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ. Àapple Ú Ô Ó ÙÚÂÈ apple Ú ÌÂÙÚÔÈ appleô Ú ÎÙËÚ - Ô Ó ÙÔ ıfiú Ô: Ë Ë ÔÛÙ ıìë Ë Û ÓfiÙËÙ Ë È ÚÎÂÈ ÙÔ 4

19 3.1 È Â Ó È Ë ÔÛÙ ı- ÌË ÛÙ ıìë Ë ËÙÈ- Î apple ÂÛË Lp. Ó È Ó Ê ÛÈÎfi Ì ÁÂıÔ appleô ÂÈ Û ÛË Ì ÙËÓ ÈÛ ÙÔ Ô. ªÔÓ Ì ÙÚËÛ ÙÔ Â Ó È ÙÔ dµ (decibel). O ÂÏ ÈÛÙ ÎÔ ÛÙfi Ô (Î ÙÒÊÏÈÔ ÎÔ - ÛÙfiÙËÙÔ ) Â Ó È 0 dµ. To fiúèô ÙÔ applefióô Â Ó È appleâú appleô 140 dµ. µ È Ì Ì ÙÚËÛË ıôú Ô appleô ÊÔÚ ÙÔ ÂÚÁ ÛÈ Îfi appleâúè ÏÏÔÓ appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Ï Ì- ÓÔÓÙ applefi Ë ÙÔÓ ÓıÚÒappleÈÓÔ apple Ú ÁÔÓÙ. È Ùfi ÏÔÈapplefiÓ, ÛÙ fiúá Ó Ì ÙÚËÛË ıôú - Ô, ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÈÔÚıˆÙÈÎ ÛÙ ıìèûùè- Î Î ÎÏÒÌ Ù appleô Ï Ì ÓÔ Ó applefi Ë ÙËÓ È È- ÈÙÂÚfiÙËÙ ÙÔ ÓıÚÒappleÈÓÔ ÙÈÔ. È ÙÔÓ ÂÚÁ ÛÈ Îfi ıfiú Ô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È apple ÁÎfiÛÌÈ ÙÔ ÛÙ ıìèûùèîfi Î ÎψÌ. appleôùâï ÛÌ Ù Ì ÙÚËÛË ÙË -Ë ÔÛÙ ı- ÌË ËÏ ÙË Ë ÔÛÙ ıìë appleô ÌÂÙÚÈ Ù È Ì Ûˆ ÙÔ ÛÙ ıìèûùèîô Î ÎÏÒÌ ÙÔ, ÂÎÊÚ - ÔÓÙ È Û dµ(a). ÙÔ Û Ì Ï appleâùâ È ÊÔÚ apple Ú Â ÁÌ Ù applefi ÙËÓ Î ıëìâúèó ˆ 5

20 3.2 apple Ú ÌÂÙÚÔ ÙË Û ÓfiÙËÙ Û ÓfiÙËÙ ÙÔ Ô Ú ÎÙËÚ ÂÈ ÙÔ Ô ÙÔ. ÎÊÚ ÂÈ ÙÔÓ ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î ÎÏˆÓ ÌÂÙ ÔÏ ÙË Ë ËÙÈÎ apple ÂÛË ÛÙÔ Â ÙÂ- ÚfiÏÂappleÙÔ. ªÔÓ Ì ÙÚËÛË Â Ó È ÙÔ Ã ÚÙ (Hz). È appleâúèô appleô ÙÔ ÓıÚÒappleÈÓÔ Ù ÌappleÔÚÂ Ó ÎÔ ÛÂÈ Â Ó È Î Ù appleúôû ÁÁÈÛË ÌÂÙ Í 20 Hz Î È Hz. ÌÂÁ Ï ÙÂÚË fiìˆ Â ÈÛıËÛ ÙÔ Â Ó È ÛÙËÓ appleâúèô applefi Hz ˆ Hz. 3.3 apple Ú ÌÂÙÚÔ ÙË È ÚÎÂÈ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË ÂappleÈÎÈÓ ÓfiÙËÙ ÂÓfi ıôú Ò- Ô appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Û ÂÙ È ÛÙËÓ ÎÔ ÛÙÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ appleô Û ÓÔÏÈÎ ÂÙ È Ô ÂÚÁ fiìâ- ÓÔ. Ô appleôûfi ÙË ÎÔ ÛÙÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙË ÛÙ ıìë Î È applefi ÙË È ÚÎÂÈ ÎıÂÛË ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô Î Ù ÙËÓ apple Û fiïëû ÙÔ. 6

21 4. πûô Ó ÌË -Ë ÔÛÙ ıìë (L Aeq,T ) fiûë ıôú Ô ÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË L EP,d. ŸÙ Ó Ù Âapple appleâ ÙÔ ıôú Ô ÏÏ Ô Ó Ù, ÛÂ Û ÛË ÌÂ ÙÔ ÚfiÓÔ, Â Ó È Ê ÓÂÚfi fiùè Ì appleï Î Ù ÁÚ Ê ÙË Ë ÔÛÙ ıìë Û Ó Î ÓÔÓÈÎfi ÔÎÙ ˆÚÔ ı Ì Ô ËÁÔ ÛÂ ÛÂ È ÍÔ Ô ÂappleÂÈ ı appleúô Î appleùâ Ó ÌÂÁ ÏÔ appleï ıô ÙÈÌÒÓ. È ÙÔ ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È Î appleôèâ ÏÏÂ ÓÓÔÈÂ appleô ÈÂ ıâùô Ó Î Ï ÙÂÚ ÙÔ appleúfi- ÏËÌ Ùfi. MÂÙ Í ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÒÓ appleôï Ú ÛÈÌÂ Â Ó È ÔÈ ÂÍ : H ÈÛÔ Ó ÌË -Ë ÔÛÙ ıìë L Aeq,T appleô Â Ó È ÙÔ Ì ÙÚÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ ÎÔ appleâúèâ fiìâóô ÙÔ ıôú Ô ÁÈ ÙË ÚÔÓÈÎ appleâú Ô Ô appleô Á ÓÂ- Ù È Ë Ì ÙÚËÛË. fiûë ÔÚ Ô ÂÈ Û ÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔ - ÛÙÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ appleô ÂÙ È Ô ÂÚÁ fiìâóô Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÂÚÁ Û ÙÔ. Ó fiûë 100 % ÔÚ ÂÙ È Ë ÎıÂÛË ÛÂ ÈÛÔ - Ó ÌË -Ë ÔÛÙ ıìë 90 dµ(a) ÁÈ 8 ÒÚÂ. ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË L EP,d ÂÓfi ÂÚÁ ÔÌ ÓÔ Â Ó È ÓÙ ÛÙÔÈ Ë appleúô ÙË fiûë ıôú Ô appleô ÂÙ È Ô ÂÚÁ fiìâóô Î Ù ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ e ÙÔ 8ÒÚÔ ÂÚÁ - Û appleô ÂÎÙ ıâù È ÛÂ ıfiú Ô. 7

22 5. ÈÛ Ô Û ÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙÔ ıfiú Ô ËÓ 12Ë ª Ô 1986 ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ ÙˆÓ Úˆapple ÎÒÓ ÔÈÓÔÙ ÙˆÓ ÂÍ ˆÛ ÙËÓ appleúòùë Úˆapple Î ËÁ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ appleúôûù Û ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ applefi ÙÔ ÎÈÓ- ÓÔ appleô È ÙÚ Ô Ó ÏfiÁˆ ÙË ÎıÂÛ ÙÔ ÛÙÔ ıfiú Ô Î Ù ÙËÓ ÂÚÁ Û. ËÁ Ù Â Ó È Ë 86/188/ Î È ÂÊ Ú- Ìfi ÂÙ È Û fiïô ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô (ÂÎÙfi ÙˆÓ appleïëúˆì ÙˆÓ ÛÎ ÊÒÓ Î È ÂÚÔÛÎ ÊÒÓ). ÂÓ ÚÌfiÓÈÛË ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙË ÒÚ Ì appleúô ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙË ÂÓ ÏfiÁˆ ËÁ, ÁÈÓ Ì ÙÔ.. 85/ ÚÔÛÙ Û ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ applefi ÙÔ ÎÈÓ- ÓÔ appleô È ÙÚ Ô Ó ÏfiÁˆ ÙË ÎıÂÛ ÙÔ ÛÙÔ ıfiú Ô Î Ù ÙËÓ ÂÚÁ Û, ÛÂ Û Ì- ÌfiÚʈÛË appleúô ÙËÓ Ô ËÁ 86/188/. Ô ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ appleâúèï Ì ÓÂÈ 14 ÚıÚ ÛÙ ÔappleÔ Á ÓÂÙ È Ë appleâúèáú Ê ÙˆÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÂÚÁÔ ÔÛ -ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleúfiïë Ë ÙË ıôú ÔÁÂÓÔ Ú ÎÔ. 5.1 ŸÚÈ ÎıÂÛË Ô.. 85/1991 ÛÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Úˆapple Î ËÁ, appleúô Ï appleâè Î ÚÈ ÙË Ì ˆÛË ÙÔ ıôú Ô ÛÙËÓ appleëá ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ËÌÂÚ - ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô Ó ÌËÓ appleâú ÓÂÈ Ù 90 dµ(a). ª ÚÈ Ó Á ÓÂÈ Ùfi appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ª Û ÙÔÌÈÎ ÚÔÛÙ Û ÙË ÎÔ. 8 ŸÙ Ó Ë Ë Ô ÎıÂÛË ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô Â Ó È ÂÓ Â fiìâóô Ó appleâú ÓÂÈ Ù 85 dµ(a) appleú appleâè Ô ÂÚÁÔ fiùë Ó ı ÙÂÈ ÛÙËÓ È ıâûë ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ ª Û ÙÔÌÈÎ ÚÔÛÙ Û ÙË ÎÔ.

23 5.2 ÔÈ Â Ó È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔ fiùë fiù Ó Ë ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÂÓfi ÂÚÁ fiìâóô Â Ó È appleèı Ófi Ó appleâú  ٠85 dµ(a) 1. ÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÙÔ appleèı ÓÔ ÎÈÓ ÓÔ appleô È ÙÚ ÂÈ Ë ÎÔ ÙÔ. 2. ÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ Ù Ì ÙÚ appleô apple ÚÓÂÈ Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË. 3. ÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÙËÓ appleô Ú ˆÛ ÙÔ Ó Û ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ È Ì ٠appleúôûù Ù ÙÈÎ Î È appleúôïëappleùèî Ì ÙÚ appleô Ï Ì ÓÔÓÙ È ÁÈ ÙË Ì ˆÛË ÙË Ë Ô- ÎıÂÛË. 4. ÙÂÈ ÛÙË È ıâûë ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ ª ÎÔ ( ˆÙ Ûapple Â, ˆÙÔappleÒÌ Ù Î.Ù.Ï.). 5. ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Î È ÂÎapple È Â ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ fi- ÌÂÓÔ ÛÙË Ú ÛË ÙÔÌÈÎÒÓ appleúôûù Ù ÙÈ- ÎÒÓ Ì ÛˆÓ ÙË ÎÔ Î ıò Î È ÁÈ ÙË ÛËÌ Û ÙË apple Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÙË ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ ÙË ÎÔ Ì ÙËÓ Ù ÎÙÈÎ ÎÔ- ÔÌ ÙÚËÛË. 6. OÈ ÂÁ fiìâóôè Ô Ó ÈÎ ˆÌ apple Ú ÎÔ- ÏÔ ıëûë ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÎÔ ÙÔ applefi ÁÈ ÙÚfi Î È Ó Ùfi ÙÔ ÎÚ ÓÂÈ Ó ÁÎ Ô applefi ÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ ÁÈ ÙÚfi. 7.  appleâú appleùˆûë appleô Ó Ó Ô ÌË ÓËÌ appleô ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËı Π٠ÙËÓ ÂÚÁ Û ÂÓ ÂÙ È Ó appleúôî Ï ÛÙÔÓ Ú ÛÙË ËÌÂ- Ú ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÛË ÌÂÁ Ï ÙÂ- ÚË applefi 85 dµ(a), apple Ú ÂÈ Âapple ÚÎ appleïëúô- ÊfiÚËÛË ÁÈ ÙÔÓ appleúôî ÏÔ ÌÂÓÔ ıfiú Ô, ÒÛÙÂ Ô ÂÚÁ fiìâóô Ó ÁÓˆÚ ÂÈ fiùè appleú appleâè Ó appleúôê Ï ÁÂÙ È. 9

24 5.3 ÔÈ Â Ó È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔ fiùë fiù Ó Ë ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÂÓfi ÂÚÁ fiìâóô Â Ó È appleèı Ófi Ó appleâú  ٠90 dµ(a). 1. ÚÔÛ ÈÔÚ ÂÈ Ù ÙÈ ÙË apple Ú ÛË Ì ÙË Ô ıâè ÙÔ Â ÓÈÎÔ ÛÊ ÏÂÈ Î È ÙÔ È ÙÚÔ ÚÁ Û ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË, Î Ù ÚÙ ÂÈ Î È ÂÊ ÚÌfi ÂÈ appleúfiáú ÌÌ Ù ÓÈÎÒÓ Î È / ÔÚÁ ÓˆÙÈÎÒÓ Ì ÙÚˆÓ ÁÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙ appleï ÛÈ ÙÔ ÂÊÈÎÙÔ ÙËÓ Ë Ô ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ fiìâóˆó. 2. ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Âapple ÚÎÒ ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÙÈ appleâú ÛÂÈ Î È Ù Ì ÙÚ appleô ÂÏ - ÊıËÛ Ó. 3. ÔappleÔıÂÙ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Û Ì ÓÛË Î È ÔÚÈÔıÂÙ ÙÈ ÂappleÈ Ú Ì Ó ı ÛÂÈ ÂÚÁ - Û Î È appleâúèôú ÂÈ ÙËÓ appleúôûapple Ï ÛË Û Ù ÛÙÔ Ì ÙÚÔ ÙÔ Ó ÙÔ. 4. πû Ô Ó fiïâ ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô ÓÙÈ- ÛÙÔÈ Ô Ó ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙˆÓ 85dµ(A) ÌfiÓÔÓ appleô ÙÒÚ appleï ÔÓ Ë ÚËÛÈÌÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÙÔÌÈÎÒÓ appleúôûù Ù ÙÈÎÒÓ Ì ÛˆÓ ÙË ÎÔ applefi ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô Î ı ÛÙ - Ù È appleô ÚˆÙÈÎ. 5.4 ÔÈfi Î ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË ÙÔ ıôú - Ô Î È applefiùâ; ÂÚÁÔ fiùë ÂÈ ÙËÓ Â ı ÓË ÙË ÂÎÙ ÌË- ÛË Î È ÙË Ì ÙÚËÛË ÙÔ ıôú Ô ıâ Ì ÙÚËÛË appleú appleâè Ó ÓÙÈappleÚÔÛˆapple ÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÙÔ ÂÚÁ ÔÌ ÓÔ ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË Î È ÙÔ appleúfiáú ÌÌ ÌÂÙÚ - ÛÂˆÓ Û ÓÂÚÁ ÔÓÙ È Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ fiùë Ë À Ô ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ - ÓˆÓ Ó ÂÓ apple Ú Ô Ó Ë È Ô Ï ÛË Á ÓÂÙ È Ì ÙÔ ÈÔ ÙÔ ÂÚÁ fiìâ- ÓÔ. 10 ŸÙ Ó ÁÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÌ ÓÔ ÏfiÁÔ appleèûùâ ÂÙ È fiùè Ë ÂÎÙ ÌËÛË Ë Ì ÙÚËÛË ÂÓ Â Ó È ÛˆÛÙ, ÙfiÙÂ Ó ıâˆúô ÓÙ È.

25 6. Ò ÌÂÙÚ Ì ÙÔ ıfiú Ô È ÌÂÙÚ ÛÂÈ ÛÙ ıìë ıôú Ô Á ÓÔÓÙ È Ì ÂÈ ÈÎ fiúá Ó appleô Ï ÁÔÓÙ È fiìâùú. ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 3 ÙÔ.. 85/ Â Ó È Ó ÁÎ Ô Ó Á ÓÂÙ È Ì ÚÙÔÁÚ ÊËÛË ÙÔ ÂÚÁ ÛÈ ÎÔ ÒÚÔ ÁÈ Ó ÂappleÈÛËÌ ÓıÔ Ó ÔÈ appleúô ÏËÌ ÙÈÎÔ applefi appleô Ë ıôú Ô ÙfiappleÔÈ ÂÚÁ Û. ÙÈ ı ÛÂÈ Ì ÏÈÛÙ fiappleô Ë ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈ- Î Ë Ô ÎıÂÛË Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó appleâú ÓÂÈ Ù 90 dµ(a) appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ Ë Î Ù ÏÏËÏË Û Ì ÓÛË ÒÛÙÂ Ë appleúôûapple Ï ÛË Û Ù Ó applefiîâèù È, ÛÙÔ Ì ÙÚÔ ÙÔ Ó ÙÔ, Û appleâúèô- ÚÈÛÌÔ (ÕÚıÚÔ 4 Ú.2 ). Ì ÙÚËÛË ÙË fiûë ıôú Ô, ÁÈ ÙÔÓ appleô- ÏÔÁÈÛÌfi ÙË ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂ- ÛË ÂÓfi ÂÚÁ fiìâóô, ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ ÌÂ Ó Î Ù ÏÏËÏˆÓ appleúô È ÁÚ ÊÒÓ Ë fiìâùúô Î È Ó ÎÔÈÓfi ÚÔÏfiÈ, ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë È appleô Ô ıfiú Ô Â Ó È Û ÓÂ Î È ÛÙ ıâúfi ÁÈ ÌÂÁ Ï ÚÔÓÈÎ È ÛÙ Ì Ù.  ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÂÈ ÈÎ Î Ù ÛΠÛÌ Ó fiúá Ó ÁÈ ÙË Ì ÙÚËÛË ÙË fiûë ıôú Ô appleô Ï ÁÔÓÙ È Ô ÔÛ ÌÂÙÚ. H fiìâùúô 11

26 7. ªÂ ˆÛË ıôú Ô (ÕÚıÚÔ 5 ) 7.1 ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ ıôú Ô ÛÙËÓ appleëá ÙÔ ŸÙ Ó ÛÙÔÓ ÂÚÁ ÛÈ Îfi ÒÚÔ Ô Ì ËÏ ÛÙ ıìâ ıôú Ô, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë ËÌÂÚ - ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÂÓfi ÂÚÁ fiìâóô Ó ÍÂappleÂÚÓ Ù 90 dµ(a), appleú appleâè Ó Ï Ì - ÓÔÓÙ È Ù ÓÈÎ Ì ÙÚ ÁÈ ÙË Ì ˆÛË ÙÔ ıôú Ô / Î È Ì ÙÚ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÂÚÁ - Û. ŸÙ Ó ÂÓ Â Ó È Ó Ùfi Ó ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ Ë apple Ï È ıôú Ò Ë ÌË Ó Ì ÌÈ Î ÈÓÔ Ú- ÁÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıôú Ò Ë, ı appleú appleâè Ó ÂÓÙÔappleÈÛÙÔ Ó Î È Ó ÏÏ ıô Ó ÂÎÂ Ó Ù ÂÍ ÚÙ - Ì Ù appleô appleúôî ÏÔ Ó ËÏ ÛÙ ıìâ ıôú - Ô. Ù ÎÙÈÎ appleúôïëappleùèî Û ÓÙ ÚËÛË ÌÈ ÌË Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ appleôê Á ıôú Ô ËÏ ÛÙ ıìë. apple ÛË Ì ˆÛË ÙÔ ıôú Ô ÛÙËÓ appleëá ÌappleÔ- ÚÂ Ó ÂappleÈÙ ıâ Ì ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙË ÌË Ó ÛÂ Ì ÂÈ ÈÎ Î Ù ÛΠapplefi Ë Ô - appleôúúôêëùèî - Ë ÔÌÔÓˆÙÈÎ ÏÈÎ. 7.2 ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ ıôú Ô Î Ù ÙË È - ÚÔÌ ÙÔ Ì ÚÈ ÙÔÓ ÂÚÁ fiìâóô Ùfi Á ÓÂÙ È Ì ÙËÓ ÙÔappleÔı ÙËÛË Î Ù ÏÏ - ÏˆÓ appleâù ÛÌ ÙˆÓ applefi Ë Ô appleôúúôêëùèî - Ë ÔÌÔÓˆÙÈÎ ÏÈÎ Î Ù ÙË È ÚÔÌ ÙÔ Ô applefi ÙË ÌË Ó Ì ÚÈ ÙÔÓ ÂÚÁ fiìâóô. 12

27 7.3 M Û ÙÔÌÈÎ ÚÔÛÙ Û ÙË AÎÔ ŸÙ Ó ÂÓ Â Ó È ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ ÓÈÎ ÂÊÈÎÙfi Ó ÏËÊıÔ Ó Ù ÓÈÎ Ì ÙÚ ÁÈ ÙË Ì ˆÛË ÙÔ ıôú Ô Î Ùˆ applefi 90 db(a), ÙfiÙ appleô ÚÂ- Ô Ù È Ô ÂÚÁÔ fiùë Ó ÔÚËÁ ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ fiìâóô (ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ ÙÔ appleô ÚÂÔ ÓÙ È Ó Ù ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Ó), Î Ù Ï- ÏËÏ ÂappleÈÏÂÁÌ Ó ÁÈ ÙÈ Û Óı ΠÙË ÂÚÁ - Û ÙÔ Î È Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ıôú - Ô, M Û AÙÔÌÈÎ ÚÔÛÙ Û Ì Û ÙË ÎÔ, Ù ÔappleÔ Ó Â Ó È appleúôû ÚÌÔÛÌ Ó ÛÙÔÓ Î ıâ ÂÚÁ fiìâóô, ÁÈ ÙÔÓ appleâúèôúèûìfi ÙË ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛ ÙÔ (ÕÚıÚÔ 6). ƒ ƒ Ô Ì ÙÚÔ Ùfi appleú appleâè Ó ıâˆúëıâ ˆ Ì appleúôûˆúèó Ï ÛË ˆ fiùô ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÙË ËÏ Ë Ô ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ Ï ıâ Ì ÙÔ ÂÓ Â ÂÈÁÌ ÓÔ Ù ÓÈÎ ÙÚfiappleÔ. 13

28 7.4 ª ÙÚ ÔÚÁ Óˆ- ÛË ÙË ÂÚÁ Û : ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË appleëá ıôú Ô ÙÔ ÚfiÓÔ ÎıÂÛË ( ÕÚıÚÔ 5 ) appleâúèôúèûìfi ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÌË Ó Ë ÂÓ ÏÏ Á ÙˆÓ appleúôûòappleˆó appleô ÙË ÂÈÚ ÔÓÙ È ÛÙË Ú È ÂÚÁ Û ÌappleÔÚÂ Ó Â Ó È Ì Ï ÛË ÙÔ appleúô Ï Ì ÙÔ ÙË Ë- Ï Ë Ô ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ. 7.5 Ó ÛÌfi ÌÂıfi ˆÓ Ë ÔappleÚÔÛÙ - Û Û Ó ÛÌfi fiïˆó ÙˆÓ appleèô apple Óˆ Ï ÛÂˆÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÈ appleôï ıâùèî appleôùâï ÛÌ Ù. ÌfiÓˆÛË ÔÓ ÛÂˆÓ Ë Ô appleôúúfiêëûë ÂÌapplefi ÈÛË ÙË È ÔÛË ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙË ÌË Ó M.A.. ÂÁÎÏÂÈÛÌfi Î È ÙËÏ ÂÈÚÈÛÌfi 14

29 8. π ª πø π π π : 8.1 ÎÔÔÌÂÙÚÈÎfi ÏÂÁ Ô (ÕÚıÚÔ 7) ŸÙ Ó Ë ËÌÂÚ ÛÈ ÙÔÌÈÎ Ë Ô ÎıÂÛË ÂÓfi ÂÚÁ fiìâóô Â Ó È ÛË appleúô 85 dµ(a) Î È Óˆ Ô ÂÚÁ fiìâóô Ùfi ÈÎ ÈÔ Ù È apple Ú - ÎÔÏÔ ıëûë ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÎÔ ÙÔ applefi ÁÈ ÙÚfi Î È Ó Ùfi ÙÔ ÎÚ ÓÂÈ Ó ÁÎ Ô applefi ÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ ÁÈ ÙÚfi. ÏÂÁ Ô ÙË ÎÔ ÛÙÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ ( ÎÔ- ÔÌ ÙÚËÛË) Á ÓÂÙ È ÌÂ ÂÈ ÈÎ Û ÛÎÂ. Ùfi- Ô ÙË ÎÔÔÌ ÙÚËÛË Â Ó È Ë È ÁÓˆÛË ÔappleÔÈ Û appleôùâ ÌÂ ˆÛË ÙË ÎÔ appleô ÔÊÂ - ÏÂÙ È ÛÙÔ ıfiú Ô. 15

30 8.2 appleèïôá M ÛˆÓ AÙÔÌÈÎ ÚÔÛÙ - Û (MA ) ÙË ÎÔ (ÕÚıÚÔ 6) ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ Ù appleô MA ÎÔ, Á ÓÂÙ È applefi ÙÔ ÁÈ ÙÚfi ÂÚÁ Û Î È ÙÔÓ Ù ÓÈÎfi ÛÊ ÏÂÈ ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ ÂÓ È ÊÂ- ÚfiÌÂÓÔ ÂÚÁ fiìâóô. ÌË ÛˆÛÙ ÂappleÈÏÔÁ ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ Ì ÛˆÓ (ˆÙÔ ÛÌ ÙˆÓ, ˆÙÔappleˆÌ ÙˆÓ, ˆÙÔ - Ûapple ˆÓ) ÌappleÔÚÂ Ó appleúôî Ï ÛÂÈ Û Á ÈÛË fiûôó ÊÔÚ ÛÙË ÛÎÔappleÈÌfiÙËÙ ÙË Ú ÛË ÙÔ. * ªÂÚÈÎÔ ÂÚÁ fiìâóôè Ï Ó fiùè Û Ó ıèû Ó ÙÔ ıfiú Ô Î È ÂÓ ÙÔ ÂÓÔ ÏÂ. ıfiú Ô ÂÓ Û ÓËı ÂÙ È, ÏÏ ÌfiÓÔÓ...ÎÔ Ê ÓÂÈ! * ÕÏÏÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè Ï ÓÂ... ÊfiÚÂÛ ˆÙÔ - Ûapple Â Î È ÂÓ Î ÓÔ Ó Ù appleôù! Ó ÔÈ ÔÚËÁÔ ÌÂÓ ˆÙ Ûapple  ÂÓ Â Ó È ÔÈ Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ ÙÔ Â Ô ÙÔ ıôú Ô appleô apple Ú ÂÈ ÛÙË ı ÛË ÂÚÁ Û, ÂÓ ı appleúôûù Ù ÛÔ Ó ÙËÓ ÎÔ ÙÔ. 9. π ª Ã π: Î ı ÚÈfiÙËÙ ÙˆÓ M ÛˆÓ AÙÔÌÈÎ ÚÔ- ÛÙ Û ÙË ÎÔ, Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙË ÈÎÈ Û À π. 16

31

32 MË ıâˆúâ ÙÔ ıfiú Ô Ó applefiêâ ÎÙÔ Ì ÚÔ ÙË Ô ÏÂÈ ÛÔ. K Ù appleôï ÌËÛ ÙÔÓ! MÂÈÒÓÔÓÙ ÙÔ ıfiú Ô ÌÂÈÒÓÂÈ Ó ÛÔ Úfi Î Ó ÓÔ appleô appleâèïâ ÙËÓ Á ÛÔ. ÚÂ Ì ÚÔ Î È ÂÛ ÛÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ ÙË ÂÚÁ Û ÛÔ. Y OYP EIO EP A IA & KOINøNIKøN A ºA I EøN ENIKH /N H YN HKøN KAI Y IEINH TH EP A IA IEY YN H YN HKøN EP A IA I A N E M E T A I ø P E A N - A A O P E Y E T A I H ø H H

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,01 0,01 ÓÔÏÔ 0,01 0,01 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,40 BA I EIA H - ME MAPH E..E. AP..E.MH 71769620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ENEP HTIKO ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá.

Διαβάστε περισσότερα

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn)

ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) M3 T A X I S E HNIKH HMOKPATIA Y OYP EIO OIKONOMIKøN H ø H ENAP H / METABO H EP A IøN MH ºY IKOY PO ø OY (NOMIKA PO ø A ENø EI PO ø øn) AÚ. ψÛË : HÌ/Ó ÏˆÛË : AÚ. º Î ÏÔ : ENAP H METABO H.O.Y. : YappleËÚÂÛ

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ.

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ. Page 1 EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 2124/09 18:03 2124/09 16-12-11 Kωδ.: 8467 ανάπτυξη EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 26o EXOFYLLO ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï ÙÂ

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Page 2 Page 3 Για ποιά social media μιλάμε; Page 4 Για ποιά social media μιλάμε; Page 5 Επικοινωνώ = χτίζω σχέσεις Page 6 Community

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου Θέματα της ενότητας Α Είδη δευτερευουσών προτάσεων Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις Οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι προτάσεις δηλαδή που εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø 2 E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 3 A Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 1 TO BHMA º π ƒ ø ª ÈÎËÙ ÙË ÎÚ ÛË ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ Â appleâ ÛÌ ÙˆÓ Î ÈÚÒÓ apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô ÂÓ ÛÙ Ì ÙÔ Ó Ó ÂappleÂÓ Ô Ó ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÍ ÈÚÂÙÈÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â , ,32 ÔÈapple Ï , ,00 ÓÔÏÔ , ,32 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , KøN TANTINO ANøNYMO ETAIPEIA AP. M.A.E.48472/80/B/01/12 - AP..E.MH 73315220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015-15Ë ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό»

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό» πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 48 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

ISBN K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ ÊÂ ÙÔÓ ÂÎ fiùë

ISBN K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ ÊÂ ÙÔÓ ÂÎ fiùë K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ ÊÂ ÙÔÓ ÂÎ fiùë ISBN 960-31-679-6 Copyright,.-X.. B ÛÈÏÂ Ô,. TÛ ÎÏ Ë, N. TÛ ÓÙ, EÎ fiûâè Z ÙË, ÂÎ Ì ÚÈÔ 000 Aπαγορε εται η με κάθε τρ πο αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK 3 3 5 6 7 8 8 9 Καλάθι του καταψύκτη Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα) 10 10 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 ÚÔÙ ÛÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ 22 23 23 24 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) ÔÛÔÙÈÎfi Î È appleôèôùèîfi ÏÂÁ Ô Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 η Σεπτεμβρίου 2009. Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2009 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Ανδρέα Ανδρέου Βραβεία Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις Κυρία/ε, Ο θεσμός των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχει ως κύριο σκοπό του την επιβράβευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση

Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση - 131 - ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓÔÈÎÙ Îapple  ÛË ίδαµε αρχικά (στο πρώτο κεφάλαιο) τις πολύ βασικές αρχές της ΑεξΑΕ και Εστη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, τις βασικές θεωρητικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È.

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. Ï ÙˆÓ ÚfiÏÔÁÔ TÈ Â Ó È Ë ŒÎıÂÛË I ÂÒÓ Â Ó È Ï ÁÔ ˆ appleôï ÁÓˆÛÙfi Û fiûô

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ ÊÂ ÙÔÓ ÂÎ fiùë

K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÙÔÓ ÂÎ fiùë 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÙÔÓ ÂÎ fiùë ISBN set 960-431-499-8 ISBN T.2 960-431-501-3 Copyright,.-X.. B ÛÈÏ Ô,. TÛ ÎÏ Ë, N. TÛ ÓÙ, EÎ fiûâè Z ÙË, ÂÎ Ì ÚÈÔ 1998, ÈÔÚıˆÌ

Διαβάστε περισσότερα

Τρία τα κλειδιά σύμπραξης ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ

Τρία τα κλειδιά σύμπραξης ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ À ø π Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 198 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ Αθλητισμός, σελ. 11 Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ƒ À ƒ À - π ƒπ π ªπ ƒπ 02-03-07 05:33 Page 1 Àª π ªπ ƒπ Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÛˆÛÙ Î È Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó appleúôûê ÚÂÈ ıâùèî ÛÙÔÈ Â Û fiïô Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα À ø π Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 139 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣHMEPA Αθλητισμός,

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων A-01-180710_ 17-07-10 20:04 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Γ' ΕΚΔOΣΗ Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.523 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki À ø π Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 158 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δεν μπορεί ένα άτομο να μονοπωλεί

Διαβάστε περισσότερα

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει 19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει προχωρήσει σηµαντικά και ένα απλό "µπάλωµα" ασφάλτου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την ορθή εφαρµογή νοµικών διατάξεων που τροποποιούν το νοµικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων και µελετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 52 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα