Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group"

Transcript

1 Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

2 Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks

3 FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple Systems, Complex Behavior

4 Fireflies: mysterious mass synchrony Φιρεβυγ σ αρε βεετλεσ κνοων φορ τηειρ χονσπιχυουσ υσε οφ βιολυµινεσχενχε το αττραχτ µατεσ ορ πρεψ Τηαιλανδ, ωιτη φανταστιχ, ουτ οφ τηισ ωορλδ φιρεφλψ σηοωσ; ενορµουσ χονγ ρεγ ατιονσ οφ φιρεφλιεσ βλινκινγ ον ανδ οφφ ιν υνισον, ιν δισπλαψσ τηατ συπποσεδλψ στρετχηεδ φορ µιλεσ αλονγ τηε ριϖερβανκσ. (Αλσο οχχυρινγ ιν Αφριχα, ανδ σοµε µορε πλαχεσ ) ηττπ://ωωω.ψουτυβε.χοµ/ωατχη?ϖ= α ςψ7 ΝΖΤΓοσ Αχχουντσ ον τηισ πηενοµενον βψ Ωεστερν τραϖελερσ το Σουτη Εαστ Ασια γ ο βαχκ ασ φαρ ασ 300 ψεαρσ. Μψστεριουσ φορµ οφ µασσ σψνχηρονψ. Ιν Πηιλιπ Λαυρεντ ωροτε υπ αν εξπλανατιον ιν Σχιενχε: τηε αππαρεντ πηενοµενον ωασ χαυσεδ βψ τηε τωιστινγ ορ συδδεν λοωερινγ ανδ ραισινγ οφ µψ εψλιδσ τηε ινσεχτσ ηαδ νοτηινγ το δο ωιτη ιτ

5 Early hypothesis Τηε φιρεφλιεσ ηαϖε α χεντραλ χοορδινατορ ορ χονδυχτορ Χρυχιαλ εξπεριµεντ ιν βεδ δισµισσεδ τηισ ηψποτηεσισ: Τηε βιολογ ιστ χουπλε Βυχκ ανδ Βυχκ τοοκ αρβιτραρψ φιρεβυγ σ ιντο τηειρ βεδροοµ ατ νιγ ητ ανδ τηεψ σποντανεουσλψ σψνχηρονιζεδ ωηεν τηεψ ωερε πυτ το τηε χειλινγ, ωιτηουτ εξτερναλ φορχε. Πεσκιν ανδ οτηερσ φουνδ τηατ α σιµπλε υνιϖερσαλ µεχηανισµ χαν βε υσεδ το εξπλαιν δεχεντραλιζεδ σψνχηρονιζατιον; Στρογ ατζ προϖιδεδ α προοφ τηατ α ποπυλατιον χαν σψνχηρονιζε

6 Pacemaker of the Heart Χη. Πεσκιν αλσο προποσεδ α σχηεµατιχ µοδελ φορ ηοω τηε παχεµακερ χελλσ οφ τηε ηεαρτ σψνχηρονιζε τηεµσελϖεσ Παχεµακερ οφ τηε ηεαρτ µοστ ιµπρεσσιϖε οσχιλλατορ εϖερ χρεατεδ α χλυστερ οφ 1 0,0 0 0 χελλσ χαλλεδ σινοατριαλ νοδε γ ενερατεσ ελεχτριχαλ ρηψτηµ τηατ χοµµανδσ τηε ρεστ οφ τηε ηεαρτ το βεατ ηασ το βε δονε ρελιαβλψ, µινυτε αφτερ µινυτε τηρεε βιλλιον βεατσ ιν α λιφετιµε υνλικε µοστ χελλσ ιν ηεαρτ, τηε παχεµακερ χελλσ οσχιλλατε αυτοµατιχαλλψ: ισολατεδ ιν πετρι διση, τηειρ ϖολταγ ε ρισεσ ανδ φαλλσ ινρεγ υλαρ ρηψτηµ Αλλ οφ ωηιχη ραισεσ τηε θυεστιον: Ωηψ δο ωε νεεδ σο µανψ χελλσ, ιφ ονε χαν δο τηε ϕοβ? προβαβλψ βεχαυσε α χεντραλιζεδ χοντρολλερ ισ νοτ ροβυστ δεσιγ ν: α χεντραλ χοντρολλερ χαν µαλφυνχτιον ορ διε ανδ τηισ ωιλλ δεσταβιλιζε εντιρε σψστεµ Charles S. Peskin also site for the book: Modeling and simulation in the life sciences

7 Peskin model (1975) of the heart pacemaker Τηε φυνχτιον φ ισ χαλλεδ πηασε ρεσπονσε χυρϖε (ΠΡΧ) αν ελεχτριχαλ ϖολταγ ε. Φορ φ ι (τ) < φ τη ιτ οβεψσ τηε φολλοωινγ διφφερεντιαλ λαω: φ i (t)=t/t+c δφ ι /δτ = (φ ι (τ+δτ) φ ι (τ)) / δτ = 1 /Τ T (χονσταντλψ ινχρεασινγ ποτεντιαλ) Ωηεν τηισ πηασε αρριϖεσ ατ σοµε τιµε τ το α τηρεσηολδ ϖαλυε φ ι (τ)= φ τη, τηε πηασε ισ ρεσετ το 0 ανδ τηε πηασε οφ τηε νειγ ηβορινγ σιτεσ ισ µοδιφιεδ βψ αν οφφσετ φ(φ κ (τ)): φ ι (τ) = = > 0 φ κ (τ+δτ) = = > φ κ (τ) + φ(φ κ ) φορ αλλ κ: κ ι φ(φ) = (α 1)φ +β, α>1, β>0 Πυλσε χουπλεδ, ωηεν οσχιλλατορσ αρριϖεσ το α ϖαλυε φ τη σψνχηρονουσλψ Ιφ τηε χουπλινγ ισ ποσιτιϖε (εξχιτατορψ) τηε ποπυλατιον τενδσ το σψνχηρονιζε, ι.ε., το αρριϖε το τηε τηρεσηολδ ατ τηε σαµε τιµε t

8 Uniform oscillator, phase portrait Remark: Phase portrait resembles a clock. Can be modeled as the complex function (x(t),y(t)) = exp(i 2 π t/t ), where i denotes the imaginary number i= (-1) and φ= 2 π (t MODULO 1)

9 Phase response diagram Oscillator receives firing signal from other oscillator

10 Coupled oscillator Τωο νοδεσ ωιτη πηασε φυνχτιονσ φ 1 ανδ φ 2 φ 0 ισ τηε σιγ ναλ οφ νοδε 2 ϕυστ αφτερ ιτ ηασ ρεχειϖεδ τηε πυλσε φροµ νοδε 1 ανδ υπδατεδ.

11 Convergence analysis (1) Ασσυµε φ τη = 1, ανδ τωο νοδεσ ωιτη πηασε φυνχτιον φ 1 ανδ φ 2 φ 0 ισ τηε ποσιτιον οφ νοδε 2 αφτερ νοδε 1 ηασ φιρεδ Φιρστ λινεαρ εϖολυτιον: (φ 1, φ 2 )= (0, φ 0 ) το (1 φ 0,0) Νοω νοδε 2 ισ ρεσετ το φ 2 = 0 ανδ νοδε 1 ϕυµπσ το φ 1 = η φ (φ 0 )= α φ 1 + β = α φ 0 + (α+β) Ονλψ ϖαλιδ ιφ νοδε 2 δοεσ ρεαχη φ τη νοτ φορχε νοδε 1 το φιρε ιµµεδιατελψ, ιν ωηιχη χασε βοτη πυλσεσ αρε σψνχηρονιζεδ. Τηισ µεανσ φ 0 ]1 φ λ,1[ ωιτη φ λ := (1 β)/α (φ λ ισ χαλλεδ χηαραχτεριστιχ ηοριζον)

12 Convergence analysis (2) Αφτερ φιρινγ οφ νοδε 2 τηε σψστεµ ισ ιν στατε (φ 1,φ 2 )= (η φ (φ 0 ),0). Τηε νεξτ νοδε το φιρε ισ νοδε 1. Νοω, φ 1 = 0, ανδ φ 1 ισ οβταινεδ βψ η Ρ (φ 0 )= η φ (η φ (φ 0 ))= α(1 η φ (φ 0 ))+β= α 2 φ 0 +(1 α)(α+β) ωηιχη ισ ονλψ ϖαλιδ ιφ τηε ιντιαλ πηασε οφ νοδε 2 ισ ιν ιντερϖαλ ]1 φ λ,1 φ λ (1 1/α)[, (οτηερωισε σψνχηρονιζατιον ηασ αλρεαδψ τακεν πλαχε) Ωε χαν νοω στυδψ τηε ρετυρν µαπ η Ρ (φ 0 ) ωηετηερ ιτ ηασ σταβλε φιξ ποιντσ φ 0 = η Ρ (φ 0 )., σοµετηινγ λικε η Ρ (η Ρ (φ 0 )), ετχ.

13 Convergence analysis (3) Ρετυρν µαπσ: Study dynamics of a recurrent system x i+1 = f(x i ), x i [0,1] (automorphism) Use Verhulst diagram ( cobweb ): x i+1 f(x i ) x i+1 f(x i ) x 3 x 2 x 3

14 Convergence Analysis (4) Τηε ρετυρν µαπ ατ α φιξ ποιντ ξ φιξ ωιτη ξ φιξ = φ(ξ φιξ ) Φιξποιντσ αρε ιντερσεχτιον ποιντσ ωιτη βισεχτριξ Αφτερ α σµαλλ περτυρβατιον οφ ξ φιξ : for stable fixpoint the system bounces back to point; for instable fixpoint it moves away from fixpoint Σλοπε φ (ξφιξ) < 1 = = > σταβλε; Σλοπε φ (ξφιξ) > 1 = = > ινσταβλε x i+1 f(x i ) x i+1 x i+1 f(x i ) f(x i ) x fix2 x fix1 x fix1 +ε x i x fix2 +ε x i

15 Verhulst diagram animation

16 Convergence Analysis (5) Ρετυρν µαπσ οφ η Ρ (φ 0 ) διφφερεντ α ανδ β Τηε τωο φιξποιντσ ατ λεφτ ανδ ριγ ητ βουνδαρψ αρε σταβλε: φ (ξ) = 0 <1 Τηε φιξ ποιντ ιν τηε µιδδλε ισ αλωαψσ ινσταβλε: φ (ξ)= α 2 >1 Ηενχε: Σψστεµ ωιλλ πραχτιχαλλψ αλωαψσ χονϖεργ ε το φ 0 = 1 ορ φ 1 = 1, ωηερε σψνχηρονψ ισ ρεαχηεδ.

17 More than two oscillators Μορε διφφιχυλτ το αναλψζε. Προοφ ιν [1]. Πηασε πορτραιτ υσεφυλ τοολ φορ ϖισυαλιζατιον Φιρστ σµαλλ χλυστερσ σψνχηρονιζε (γ ρεψ ποιντσ). Τηεν χλυστερσ σψνχηρονιζε Phase portrait for N=20 nodes with one node firing; grey nodes will synchronize with the black nodes in next step. [1] R. Mirollo and S. Strogatz, Synchronization of pulse-coupled Biological oscillators, SIAM J. APPL. MATH, vol. 50, no. 6, pp , Dec

18 Convergence and time to synchronicity [1] R. Mirollo and S. Strogatz, Synchronization of pulse-coupled Biological oscillators, SIAM J. APPL. MATH, vol. 50, no. 6, pp , Dec ιτ ωασ σηοων ιν [1 ] τηατ ιφ τηε νετωορκ ισ φυλλψ µεσηεδ ανδ ε> 0 ανδ β> 0, τηε σψστεµ αλωαψσ χονϖεργ εσ αλλ οσχιλλατορσ ωιλλ φιρε ασ ονε ινδεπενδεντλψ οφ ινιτιαλ χονδιτιονσ. τηε τιµε το σψνχηρονψ ισ ινϖερσελψ προπορτιοναλ το τηε προδυχτ βε ιν

19 clear; t=1; TMAX=20000; PHITH=2000; PHI1(1)=1000; PHI2(1)=400; d=1; epsilon=0.1; b =0.8; Experiment in MATLAB alpha = exp(b*epsilon); beta = (exp(b*epsilon)-1) / (exp(b)-1); for (i=1:tmax-1) PHI1(t+1) = PHI1(t) + d; PHI2(t+1) = PHI2(t) + d; if (PHI1(t+1) > PHITH) PHI1(t+1) = 0; PHI2(t+1) = min(alpha*phi2(t) + beta, PHITH ); end if (PHI2(t+1) > PHITH) PHI2(t+1) = 0; PHI1(t+1) = min(alpha*phi1(t) + beta, PHITH ); end t=t+1 end figure(6); plot(phi1, 'blue'); figure(7); plot(phi2, 'red'); Τηε πηασε φυνχτιον σψνχηρονιζεσ χα. ατ τιµε στεπ 1.3, 5 τη ιτερατιον x 10 4 x 10 4

20 Wireless sensor networks εφ.: Α ωιρελεσσ σενσορ νετωορκ (ΩΣΝ) ισ α ωιρελεσσ νετωορκ χονσιστινγ οφ σπατιαλλψ διστριβυτεδ αυτονοµουσ δεϖιχεσ υσινγ σενσορσ το χοοπερατιϖελψ µονιτορ πηψσιχαλ ορ ενϖιρονµενταλ χονδιτιονσ, συχη ασ τεµπερατυρε, σουνδ, ϖιβρατιον, πρεσσυρε, µοτιον ορ πολλυταντσ. Αδ ηοχ νετωορκσ: διστριβυτεδ ρανδοµλψ ανδ χοµµυνιχατε το νειγ ηβορσ; οφτεν αχχυ ενεργ ψ ισ λιµιτεδ. Observer Source: Wikipedia

21

22

23 Application to ad-hoc networks Τηε ΠΧΟ σψνχηρονιζατιον σχηεµε δεσχριβεδ πρεϖιουσλψ χαν βε αππλιεδ το ωιρελεσσ σψστεµσ. Εξχηανγ ε οφ ινφορµατιον ρεθυιρεσ ενεργ ψ ανδ χαν βε δονε ονλψ ιν χερταιν σψνχηρονιζεδ τιµε σλοτσ. Νοδεσ χαν βε ον λοω ενεργ ψ λεϖελ (ηιλβερνατε) φορ τηε ρεµαινινγ τιµε. Τηισ σαϖεσ ενεργ ψ ανδ ινχρεασεσ οπερατιον τιµε ανδ ρανγ ε οφ αυτονοµουσ βαττερψ δριϖεν ωιρελεσσ αδ ηοχ νετωορκσ Σψνχηρονιζατιον µυστ τακε ιντο αχχουντ πραχτιχαλ προβλεµσ, µαινλψ χαυσεδ βψ δελαψσ

24 Firefly synchronizations in wireless networks literature Α. Τψρρελλ, Γ. Αυερ, ανδ Χ. Βεττστεττερ, Φιρεφ λψ σψνχηρονιζατιον ιν αδ ηοχ νετωορκσ, ιν Προχ. ΜιΝΕΜΑ Ωορκσηοπ , Φεβ (βασιχ ιδεασ) Ψ. Ω. Ηονγ ανδ Α. Σχαγ λιονε, Α σχαλαβλε σψνχηρονιζατιον προτοχολ φορ λαργ ε σχαλε σενσορ νετωορκσ ανδ ιτσ αππλιχατιονσ, ΙΕΕΕ ϑουρναλ ον Σελεχτεδ Αρεασ ιν Χοµµυνιχατιονσ, ππ , Μαψ (προοφσ φορ δελαψ τρεατµεντ) Αλεξανδερ Τψρελλ, Φιρεφλψ σψνχηρονιζατιον ιν ωιρελεσσ νετωορκσ, ισσερτατιον, Υνιϖερσιτ τ Κλαγ ενφυρτ, 2009 (χοµπρεηενσιϖε οϖερϖιεω, ρανγ ε οφ αππλιχατιονσ)

25 Propagation delays Ιφ α προπαγ ατιον δελαψ Τ 0 οχχυρσ βετωεεν τωο πυλσε χουπλεδ οσχιλλατορσ, τηε σψστεµ χαν βεχοµε ινσταβλε Τηε πυλσε οφ ονε οσχιλλατορ χουλδ χαυσε τηε οτηερ οσχιλλατορ το τρανσµιτ αφτερ Τ 0, ανδ τηισ τρανσµιττεδ πυλσε χαυσεσ τηε φιρστ οσχιλλατορ το φιρε αγ αιν αφτερ Τ 0, ανδ σο ον. Το αϖοιδ τηισ αϖαλανχηε εφφεχτ α ρεφραχτορψ περιοδ οφ δυρατιον Τ ρεφρ νεεδσ το βε αδδεδ αφτερ τρανσµισσιον. υρινγ τηισ περιοδ, τηε πηασε φυνχτιον οφ α νοδε σταψσ εθυαλ το 0 ανδ ισ νοτ µοδιφιεδ ιφ ρεχειϖινγ α πυλσε Σταβιλιτψ ισ µαινταινεδ ονλψ ιφ εχηοεσ αρε νοτ ρεχειϖεδ, ωηιχη τρανσλατεσ το α χονδιτιον Τ ρεφρ > 2 Τ 0 U. Ernst, K. Pawelzik, and T. Geisel, Synchronization induced by temporal delays in pulse-coupled oscillators, Physical Review Letters, vol. 74, no. 9, pp , Feb

26 Multiple delays Τ 0 : Προπαγ ατιον δελαψ: τιµε το προπαγ ατε φροµ αν εµιττινγ νοδε το α ρεχειϖινγ νοδε. Τηισ τιµε ισ προπορτιοναλ το τηε διστανχε βετωεεν τωο νοδεσ. Τ ξ : Τρανσµιττινγ δελαψ: λενγ τη οφ τηε βυρστ. Ωηιλε τρανσµιττινγ, α νοδε ισ ιν α τρανσµιτ στατε ανδ χαννοτ λιστεν το οτηερ σψνχηρονιζατιον µεσσαγ εσ. Τ δεχ εχοδινγ δελαψ: τιµε ρεθυιρεδ βψ τηε ρεχειϖερ το δεχοδε α σψνχηρονιζατιον µεσσαγ ε. Τ ρεφρ Ρεφραχτορψ δελαψ: τιµε νεχεσσαρψ αφτερ τρανσµιττινγ το µαινταιν σταβιλιτψ. Α νοδε ισ ιν ρεφραχτορψ στατε δυρινγ τηισ περιοδ.

27 Synchronization with multiple delays (1) Το χοµβατ τηε λοσσ οφ αχχυραχψ τηε τρανσµιττερ ισ δελαψεδ ιν ιτσ τρανσµισσιον φορ α χερταιν τιµε Τ ωαιτ εθυαλ το: Τ ωαιτ = Τ (Τ ξ + Τ δεχ ) ωηερε Τ δενοτεσ τηε σψνχηρονιζατιον περιοδ. Τηισ σχηεµε µοδιφιεσ τηε νατυραλ οσχιλλατορψ περιοδ οφ αν οσχιλλατορ, ωηιχη ισ νοω εθυαλ το 2 Τ. Τηε τιµε δυρινγ ωηιχη τηε πηασε φυνχτιον ωιλλ ινχρεµεντ ισ ρεδυχεδ βψ τηε ωαιτινγ, τρανσµιττινγ ανδ ρεφραχτορψ δελαψσ. Ιτ ισ νοω εθυαλ το Τ Ρξ = 2Τ Τ ωαιτ Τ ξ Τ ρεφρ Y.-W. Hong and A. Scaglione (2009)

28 Synchronization with multiple delays Ατ ινσταντ 0, οσχιλλατορ 1 ρεαχηεσ φ τη. Ιτ ωαιτσ υντιλ τ 1 = Τ ωαιτ βεφορε σταρτινγ το τρανσµιτ α σψνχηρονιζατιον βυρστ. Ατ τ 2 = Τ ωαιτ + Τ ξ + Τ δεχ = Τ, οσχιλλατορ 2 ηασ συχχεσσφυλλψ ρεχειϖεδ ανδ δεχοδεδ τηε βυρστ. Ασ τηε τωο οσχιλλατορσ αρε αλρεαδψ σψνχηρονιζεδ, ιτ ωιλλ φολλοω τηε σαµε σχηεµε ασ οσχιλλατορ 1 ανδ ωαιτ υντιλ τ 3 = Τ + Τ ωαιτ βεφορε τρανσµιττινγ. t 2

29 Other types of synchronization and periodicity in nature Χοντρολλεδ βψ χεντραλ σιγ ναλ (παχεµακερ) θυαρτζ χλοχκσ, σεασονσ, µοντηλψ ρηψτηµσ (µοον), δαψ νιγ ητ ρηψτηµσ (συν), σεασοναλ ρηψτηµ, ΧΠΥσ χλοχκ, χλασσιχαλ µυσιχ ορχηεστρα Αντιχιπατιον βασεδ, σενσε οφ ρηψτηµ ιν ηυµανσ ιµπροϖισατιον ιν ϕαζζ ενσεµβλε, σινγ ινγ σοχχερ συππορτερσ Σουρχεσ οφ περιοδιχ σιγ ναλσ ιν νατυρε: Waves = periodic limit cycles in dynamical systems; fix points of f(f(x)), f(f(f(x))) and so on. Intermittence/pseudo-periodicity: Regular peaks in chaotic systems followed by periods of deterministic chaos, often periods are multiples of 3; caused by near tangential return maps of f(f(x)), f(f(x)), f(f(f(x))), and so on.

30 Summary Χουπλεδ Οσχιλλατορσ χαν εξπλαιν σποντανεουσ σψνχηρονιζατιον οφ φιρεφλιεσ Τηε σαµε µοδελ χαν βε υσεδ φορ µοδελινγ ηεαρτβεατ (10000 οσχιλλατορσ), βραιν χελλ σψστεµσ, εαρτηθυακεσ. Χοµπυτερ σχιενχε αππλιχατιον το ωιρελεσσ σενσορ νετωορκ σψνχηρονιζατιον ελαψ σ (νο ινσταντανεουσ τρανσµισσιον) δεµανδ φορ αδαπτατιονσ συχη ασ ρεφραχτορψ τιµεσ

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα