Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Επτανήσου 35, Ερμούπολη , ΣΥΡΟΣ Πληροφορίες: Μ. Πανά Τηλ.: (22813) 60263, Fax: (22810) apdaigaiou.gov.gr ΜΗ ΕΓΚΡ_ΠΟ_ΤΟΥΡ_ΜΑΡΜΑΡΙ_ΛΑΓΚΑΔΙΑ_ΘΗΡΑ_12 Πειραιάς, Αρ. πρωτ.: οικ /8573 Σχετ.: 65189/12872/13. ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (μη έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) μετά από συνένωση όμορων γηπέδων, συνολικής δυναμικότητας 237 κλινών σε ενιαίο γήπεδο έκτασης ,73τμ που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδια - Μεγαλοχωρίου» Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας νήσου Θήρας Ν. Κυκλάδων ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως ισχύει με τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/ ). 2. Την ΚΥΑ 1661/ (ΦΕΚ 786/Β/1994) των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Τουρισμού η οποία αναφέρεται στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /5387/90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678/Β/ ), όπως ισχύει. 3. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», όπως ισχύει. 4. Το με αριθ. 43 ΠΔ (ΦΕΚ 43/Α/02) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως ισχύει. 5. Την με αριθμ.24208/ (ΦΕΚ 1138/Β/ ) Απόφαση Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού κ.λ.π. για τον τουρισμό, όπως ισχύει. 6. Το Ν.4002/11 (ΦΕΚ 180/Α/11) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα 1

2 αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού. 7. Το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Β/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 9. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) «Περί προστασίας των δασών και εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως ισχύει. 10. Τις διατάξεις του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει. 11. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. 12. Την αριθμ. 1958/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», όπως ισχύει. 13. Το Ν. 4042/ (ΦΕΚ 24/Α/12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει. 14. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την ισχύ της ΚΥΑ αριθ / (ΦΕΚ 2220/Β/ Την αρ. πρωτ. οικ / εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚ Β 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 16. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 17. Την με αρ. πρωτ. οικ.17439/2596/φ.2.4 (ΠΕΣΠΑ)/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΑ «Επικαιροποίηση Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2.α του άρθρου 13 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4064/2012». 18. Την με αρ. πρωτ. οικ /1464/ ΚΥΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος κλασσικού τύπου, 4 αστέρων, δυναμικότητας 240 κλινών, στη θέση «Λαγκάδα Μεγαλοχωρίου» Ακρωτηρίου, νήσου Θήρας, του Νομού Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» καθώς και των συνοδών έργων αυτού». 19. Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ /1464/ Κ.Υ.Α. απόφασης «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού συγκροτήματος κλασσικού τύπου, 4 αστέρων, δυναμικότητας 240 κλινών, στη θέση «Λαγκάδα Μεγαλοχωρίου» Ακρωτηρίου, νήσου Θήρας, του Νομού Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» καθώς και των συνοδών έργων αυτού». 20. Την υποβληθείσα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου φακέλου Μ.Π.Ε. με αρ. πρωτ. Α.Δ.Α /4525/ , με αίτηση από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΕ» και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά (μελέτη Μ.Π.Ε. κ.λπ.). 21. Το με αρ. πρωτ /4525/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. σχετικά με την τακτοποίηση του φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11. 2

3 22. Την με αρ. πρωτ. ΑΔΑ 29979/6291/ αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΕ» υποβολής τακτοποιημένου φάκελου ΜΠΕ σε ένα αντίτυπο. 23. Το με αρ. πρωτ /6291/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α.σχετικά με την υποβολή των υπολοίπων αντιτύπων της ΜΠΕ. 24. Την με αρ. πρωτ. ΑΔΑ 32830/6942/ αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΕ» υποβολής των υπολοίπων αντιτύπων φάκελου ΜΠΕ. 25. α. Την με αρ. πρωτ. 9896/ έγκριση μελέτης βιολογικού καθαρισμού και διάθεσης λυμάτων της ΤΕΑΒ ΑΕ από το Τμήμα Υγείας Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων και τα αναφερόμενα σε αυτή. β. Την με αριθ. 173/ άδεια οικοδομής για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 5* από την «ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.». γ. Το με αρ. πρωτ. 6398/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων ΑΔΑ και τα αναφερόμενα σε αυτό, με το οποίο κατέστη τελεσίδικος η με αρ. πρωτ. 999/10 πράξη χαρακτηρισμού. δ. Την με αρ. πρωτ. 423/ βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας σχετικά με την οδική πρόσβαση στην τουριστική μονάδα. ε. Το με αρ. πρωτ. 450/2012/ (ορθή επανάληψη ) έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Κυκλάδων Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ΕΟΤ με θέμα: «Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου λόγω επέκτασης του συνολικού εμβαδού ,73τμ που προκύπτει από τη συνένωση πέντε οικοπέδων τμημάτων (τμήμα Ι : ,00τ.μ., τμήμα ΙΙ : 6929,79 τ.μ., τμήμα ΙΙΙ: 2975,21 τμ, τμήμα ΙV : 4.411,17τμ και τμήμα V : 4933,56 τμ) στη θέση Λαγκάδια Μεγαλοχωρίου Ακρωτηρίου Νήσου Θήρας Νομού Κυκλάδων, για την ανέγερση Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΤ (ΦΕΚ 43/Α/2002 και την τροποποίηση ΦΕΚ 1441/Β/2007) και την επέκταση της δυναμικότητας του από 168 σε 237 κλίνες, ιδιοκτησίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.». στ. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/122325/5141/ Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την «Έγκριση τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης νέας ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 5*, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας MARMARI Α.Ε., στη θέση «Λαγκάδια» του οικισμού Μεγαλοχωρίου, νήσου Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». ζ. Το με αρ. πρωτ. Υ.Δ.930/ έγγραφο - βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Θήρας και τα αναφερόμενα σε αυτήν. η. Την από θεώρηση όρων δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Θήρας επί τοπογραφικού διαγράμματος. θ. Το με αρ. πρωτ. 1165/ Δελτίο Δειγματοληψίας Πόσιμου Νερού για μικροβιολογική ανάλυση του Επαρχείου Θήρας Ν.Α. Κυκλάδων. ι. Την με αρ. πρωτ. 932/ Ειδική Βεβαίωση του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή & Τεχνικού Ελέγχου Δ/νης Εμπορίου Ν.Α. Κυκλάδων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών τροφίμων. 26. Το με αρ. πρωτ /6942/ έγγραφο της Δ/νσης Πε.Χω.Σχε. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. στις παρακάτω υπηρεσίες: α. προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, β. προς την ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ., γ. προς την 2 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ., δ. προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ., ε. προς την Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμούς του ΕΟΤ, στ. προς την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, ζ. προς τη Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων ΑΔΑ, η. προς το Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) ΠΝΑ, θ. προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΝΑ. 3

4 27. Την με αρ. πρωτ /2596/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 34215/7314/ ) γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Νομού Κυκλάδων ΑΔΑ και τα αναφερόμενα σε αυτήν. 28. Το με αρ. πρωτ /7461/ έγγραφό μας προς την Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ με θέμα ««Γνωμοδότησή σας αριθμ. 1964/ επί ΜΠΕ» - Παράκληση ορθής επανάληψης ως προς αποδέκτη εγγράφου σας.». 29. Την με αρ. πρωτ. 1964/ (ορθή επανάληψη ) (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 35246/7519/ ) γνωμοδότηση της Δ/νσης Τουρισμού Κυκλάδων Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ΕΟΤ και τα αναφερόμενα σε αυτήν. 30. Το με αρ. πρωτ /6135/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 36542/7805/ ) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/νσης Πε.Χω.Σχε. ΠΝΑ διατύπωσης άποψης για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτό. 31. Το με αρ. πρωτ /7116/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 37492/7941/ ) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΝΑ διαβίβασης αποσπάσματος του από φύλλου της εφημερίδας «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» Σύρου στο οποίο δημοσιεύτηκε η ΜΠΕ του έργου του θέματος. 32. Το με αρ. πρωτ. 3667/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 37724/8000/ ) έγγραφο του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θήρα Π.Ν.Α. σχετικά με την ΜΠΕ του έργου του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτό. 33. Το με αρ. πρωτ. οικ.39425/8337/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το έργο του θέματος. 34. Το με αρ. πρωτ. 4665/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 40642/8638/ ) έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπ.Παιδ. & Θρ. Πο. & Αθλ. και τα αναφερόμενα σε αυτό. 35. Την με αρ. πρωτ /9960/ αίτηση της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΕ» υποβολής της ζητηθείσας από την Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου μελέτης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την συμπλήρωση των εναπομεινασών στην Υπηρεσία μας φακέλων ΜΠΕ. 36. Το με αρ. πρωτ. οικ.47131/10020/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς την ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ. για ενημέρωση σχετικά με ενέργειές της, με αφορμή τηλεφωνική επικοινωνία. 37. Το με αρ. πρωτ. 542/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 47118/10014/ ) έγγραφο του Δήμου Θήρας με το οποίο διαβιβάζεται η αριθμ. 310/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας επί του έργου του θέματος στην οποία αναφέρεται: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2. Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά το έργο : «Κατασκευή και λειτουργία. με διακριτικό τίτλο ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.». Η περιοχή αυτή αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί σχηματισμούς γεωλογικούς που δεν υπάρχουν σε άλλο σημείο του πλανήτη.». 38. Την με αρ. πρωτ. 3614/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 48295/10329/ ) γνωμοδότηση της 2 ης ΕΒΑ του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ. για το έργο του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτήν. 39. α) Την αριθμ. 125/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης προς την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας που αφορά σε γνωμοδότηση για έγκριση ΜΠΕ, αρμοδιότητα μετά τον Ν.3852/10 που προηγούμενα είχε η αρμόδια επιτροπή του Ν.Σ. Κυκλάδων. β) Το με αρ. πρωτ /8833/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 48476/10382/ ) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκαν: α. η υπ' αριθ. 40/2012 απόφαση της από Συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, 4

5 Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία κατά της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο «Κατασκευή και λειτουργία.»», β. Το με αρ. πρωτ /6180/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατύπωσης άποψης για το έργο του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτό. 40. Την με αρ. πρωτ /9645/ έγγραφο αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ σε ότι αφορά την επιλεγείσα πρόταση ύδρευσης της Μονάδας. 41. Το με αρ. πρωτ. οικ.49675/10647/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία και μελετητή για διατύπωση τυχόν απόψεων τους επί των παραπάνω (32) και (40) εγγράφων - γνωμοδοτήσεων για το έργο του θέματος. 42. Την με αρ. πρωτ /11144/ αίτηση της Ελένης Παραμάνη, μελετήτριας, με θέμα «γνωστοποίηση προσκόμισης στοιχείων». 43. Την με αρ. πρωτ /11221/ αίτηση της Ελένης Παραμάνη, μελετήτριας, υποβολής στοιχείων σε συνέχεια της παραπάνω 42 σχετικής αίτησή της. 44. Το με αρ. πρωτ / (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 51513/11054/ ) έγγραφο της ΚΑ ΕΠΚΑ του Υπ.Π.Θρ.Πο.Αθλ. για ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με ενέργειές της. 45. Τη με αρ. πρωτ. οικ.56595/7008/φ.2.4/ Ο.Ε., πρόσκληση μελών της Γενικής Γραμματέα ΑΔΑ σε έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ στις προς εξέταση θεμάτων μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 7 ο για το οποίο η Υπηρεσία είχε ενημερώσει προηγούμενα λόγω της έκτακτης Συνεδρίασης. 46. Το με αρ. πρωτ. οικ.57253/12199/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. διαβίβαση εισήγησης για εισαγωγή του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) ΑΔΑ. 47. Το με αρ. πρωτ. οικ.57292/12208/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. διαβίβαση του φακέλου του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 48. Το με αρ. πρωτ. οικ.57727/12344/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων σχετικά με την έγκριση ΜΠΕ για το έργο του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτό σε σχέση με τον σχεδιασμό υδροδότησης της τουριστικής μονάδας. 49. Το με αρ. πρωτ. οικ.60026/7434/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 60039/12978/ ) έγγραφο του Γεν. Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα πρακτικού 1/ Θέμα 7 ο Περιφερειακού Συμβούλιου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της ΑΔΑ που αφορά το έργο του θέματος και στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «.. γνωμοδότησε ομόφωνα για την αναβολή του θέματος προκειμένου να προσκομισθούν αρμοδίως στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία θα αποδίδουν λεπτομερέστερη και σαφέστερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου του γηπέδου και των προτεινόμενων επεμβάσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ακριβή αποτύπωση των ορίων του γηπέδου και των ιδιαίτερων γεωμορφολογικων σχηματισμών και βραχικών εξάρσεων ως εξής: 1. Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου, με ενδείξεις των φυσικών σχηματισμών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, 2. Γενική διάταξη του έργου και των παρεμβάσεων επί του γηπέδου με πλήρη εικονική διάταξη, 3. Λεπτομερής φωτογραφική αποτύπωση του γηπέδου από θέσεις φωτοληψίας που θα περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης και των ως άνω γεωμορφολογικών σχηματισμών και βραχικών εξάρσεων η οποία θα συνοδεύεται από Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα με τις θέσεις φωτογράφησης αριθμημένες, 4. επειδή διαπιστώνονται παρεμβάσεις αλλοίωσης γεωμορφολογικών σχηματισμών απαιτείται γνωμοδότηση από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τυχών άλλο αρμόδιο φορέα διαχείρισης της ευαίσθητης αυτής περιοχής. 5

6 5. Τεκμηρίωση του τρόπου υδροδότησης με εναλλακτικές λύσεις, δεδομένου ότι η προτεινόμενη λύση θα είναι περιβαλλοντικά υπέρμετρα επιβαρυντική και ως εκ τούτου μη αποδεκτή. (αύξηση κυκλοφορίας, κυκλοφοριακοί ρύποι, επιβάρυνση λιμένος, κ.λ.π.)» 50. Το με αρ. πρωτ. οικ.60467/13107/ έγγραφό της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία και στην μελετήτρια σχετικά με προσκόμιση επιπλέον στοιχείων μετά την σχετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ. 51. Το με αρ. πρωτ. οικ.60501/13129/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών διαβίβασης φακέλου ΜΠΕ του έργου του θέματος για γνωμοδότηση διατύπωση άποψης μετά την σχετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ 52. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/100249/26767/5685/4825/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 60749/13200/ ) έγγραφο - γνωμοδότηση του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας για το έργο του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτό. 53. Το με αρ. πρωτ. οικ.13282/3625/ έγγραφο Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, την ενδιαφερόμενη εταιρεία και την μελετήτρια σχετικά με υπενθύμιση ζητηθέντων στοιχείων. 54. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 17006/4536/ ) αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου πέντε αστέρων δυναμικότητας 237 κλινών στην θέση Λαγκαδά Μεγαλοχωρίου, στο Ακρωτήρι Ν. Θήρας, Ν. Κυκλάδων Σαντορίνης, ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» 55. Τη με αρ. πρωτ. 24/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 17601/4618/ ) γνωμοδότηση διατύπωση άποψης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση Λαγκάδια Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας» και ειδικότερα στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» παραγρ. α, β και γ. 56. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 17676/4627/ ) αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας σε συνέχεια της από αίτησης (σχετ. 54). 57. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 18152/4744/ ) αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου πέντε αστέρων δυναμικότητας 237 κλινών στην θέση Λαγκαδά Μεγαλοχωρίου, στο Ακρωτήρι Ν. Θήρας, Ν. Κυκλάδων Σαντορίνης, ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» 58. Το με αρ. πρωτ. οικ.18350/4798/ (ορθή επανάληψη ) έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. διαβίβασης των υποβληθέντων στοιχείων από την ενδιαφερόμενη εταιρεία και τη γνωμοδότηση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που ζητήθηκαν από το ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ. 59. Τη με αρ. πρωτ. οικ.19693/2878/φ.πεσπα/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 19925/5153/ ) πρόσκληση μελών της Γενικής Γραμματέα ΑΔΑ σε συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ στις προς εξέταση θεμάτων μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 3 ο 60. Το με αρ. πρωτ. οικ.20216/5205/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. με θέμα «Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την εξέλιξη διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης». 61. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 20288/5207/ ) αίτηση κ. Ανδρέα Διγενή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε συνέχεια εγγράφου της ΑΔΑ με αρ. πρωτ.:οικ.18350/4798/ » 62. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 21472/5482/ ) αίτηση κ. Ανδρέα Διγενή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου πέντε αστέρων δυναμικότητας 237 κλινών στην θέση Λαγκαδά Μεγαλοχωρίου, στο Ακρωτήρι Ν. Θήρας, Ν. Κυκλάδων Σαντορίνης, ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» 6

7 63. Το με αρ. πρωτ. οικ.23468/5956/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ του έργου του θέματος και τα αναφερόμενα σε αυτήν για τον επανασχεδιασμό της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της μονάδας. 64. Το με αρ. πρωτ /2877/Φ.ΠΕΣΠΑ2/ (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 24376/6177/ ) έγγραφο του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 2/ Θέμα 3 ο Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ της ΑΔΑ που αφορά το έργο του θέματος και στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Γνωμοδοτεί ομόφωνα, αναβάλει τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσαρμοστεί συμπληρωθεί και να αξιολογηθεί η μελέτη με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, κατεύθυνσης και όρους: 1. Να συνταχθεί συμπληρωματικά Ειδική μελέτη για την ανάδειξη και προστασία των γεωλογικών σχηματισμών του γηπέδου και να προσαρμοστεί (στον περιβάλλοντα χώρο) η μελέτη επέμβασης στο πνεύμα της Επιστημονικής Έκθεσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αρ. πρωτ. 24/ έγγραφο, αντίγραφο του οποίου πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, 2. Να καταγραφούν φωτογραφικά από όλες τις πλευρές και να απεικονισθούν επί συγκεκριμένου τοπογραφικού όλοι οι ενδιαφέροντες φυσικοί γεωλογικοί σχηματισμοί, για τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν μέριμνα, ώστε με τη μελέτη ανάδειξης / προστασίας να προστατευθούν και να αναδειχθούν στους ακάλυπτους χώρους της Μονάδας, σύμφωνα και με την παραπάνω έκθεση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποκλειομένης οποιασδήποτε τυχόν μεγάλου εύρους επίχωσης για έργα υποδομής ή για λόγους φύτευσης, που συνιστά ουσιαστικά καταστροφή και εξαφάνιση των σχηματισμών αυτών, 3. Να υποβληθούν σε εύλογη κλίμακα τουλάχιστον δύο (2) μηκοτομές του γηπέδου κάθετες προς την ακτογραμμή και τέσσερις (4) παράλληλες προς αυτή, στις οποίες θα αποτυπώνονται σε συνδυασμό με το επικαιροποιημένο Master Plan, το φυσικό και τελικό διαμορφωμένο έδαφος, τηρουμένων των παραπάνω όρων, 4. Να υποβληθεί μελέτη αφαλάτωσης για την υδροδότηση της μονάδας., 5. Ο φάκελος της ΜΠΕ με τα συμπληρωματικά προσαρτήματα ως παραπάνω, τα υποβληθέντα μέχρι σήμερα νεώτερα στοιχεία καθώς επίσης και την Ειδική μελέτη όπως θα επικαιροποιήσει συμπληρωματικά τη ΜΠΕ σύμφωνα με τα παραπάνω, θα τεθούν υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Α., η οποία αφού αξιολογήσει όλα τα στοιχεία ιδιαίτερα ως προς το αν πληρούνται οι πιο πάνω όροι και προϋποθέσεις υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. και διενεργήσει αυτοψία για τη διασταύρωση των δεδομένων εφόσον απαιτηθεί, θα υποβάλλει προς το ΠΕΣΠΑ νεώτερη εισήγηση. Σε ότι αφορά τη Μελέτη Αφαλάτωσης, θα πρέπει να προηγηθεί γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Α.Δ.Α. προς την ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., ώστε να ληφθεί υπόψη στη σχετική εισήγηση.» 65. Το με αρ. πρωτ. οικ.24757/6246/ έγγραφο Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία και την μελετήτρια σχετικά με την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων μετά την σχετική γνωμοδότηση της Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ. 66. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 37471/8824/ ) αίτηση του Ανδρέα Διγενή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε συνέχεια του εγγράφου της ΑΔΑ με αρ. πρωτ.:οικ.24757/6246/ » μεταξύ των οποίων και Ειδική Μελέτη για την καταγρφή, ανάδειξη και προστασία των γεωλογικών σχηματισμών σε ακίνητο στη θέση Λαγκάδια Μεγαλοχωρίου κ.λ.π. 67. Το με αρ. πρωτ. οικ.38324/9014/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη Γνωμοδότηση για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος σχετικά με επισημάνσεις για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας. 68. Το με αρ. πρωτ /8824/ έγγραφο Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία, την μελετήτρια και τον κ. Ανδρέα Διγενή, αρχιτέκτονα μηχανικό, σχετικά με την πληρότητα των προσκομισθέντων στοιχείων που 7

8 ζητήθηκαν μετά την σχετική γνωμοδότηση της Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ. 69. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 49645/10588/ ) αίτηση του κ. Ανδρέα Διγενή, αρχιτέκτονα μηχανικό, με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε συνέχεια του εγγράφου της ΑΔΑ με αρ. πρωτ /8824/ ». 70. Την με αρ. πρωτ /10301/ γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου για το έργο του θέματος στην οποία ειδικότερα αναφέρεται:: «Εισηγούμαστε θετικά με την προϋπόθεση ότι: α. Η χωροθέτηση των προβλεπόμενων έργων εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης και διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αποβλήτων (για άρδευση των φυτεύσεων, εμπλουτισμό μέσω γεωτρήσεων), δεν θα έρχονται σε αντίθεση με την υποχρέωση προστασίας των υφιστάμενων γεωλογικών σχηματισμών στο γήπεδο του έργου (σύμφωνα με τους όρους που θα τεθούν από την αρμόδια Υπηρεσία). β. Για την προβλεπόμενη επαναχρησιμοποίηση μέσω γεωτρήσεων προς εμπλουτισμό, να υποβληθεό πλήρης υδρογεωλογική μελέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 145/116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καθώς αυτή που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας δεν πληρεί τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. γ. Από την επαναχρησιμοποίηση για πότισμα των χώρων πρασίνου να εξαιρείται ο χλοοτάπητας, καθώς το πότισμα με καταιονισμό απαγορεύεται σε όλες τις εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ...» 71. Τη με αρ. πρωτ. οικ.50751/6637/φ.πεσπα/ πρόσκληση της Γενικής Γραμματέα Α.Δ.Α. των μελών του ΠΕΣΠΑ χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 9 ο. 72. Την από (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 53509/11055/ ) αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με θέμα «Αίτηση παράστασης των εκπροσώπων της εταιρείας και των μελετητών στο ΠΕΣΠΑ κατά την του θέματος που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου πέντε αστέρων δυναμικότητα 237 κλινών στην θέση Λαγκαδά Μεγαλοχωρίου, στο Ακρωτήρι Ν. Θήρας, Ν. Κυκλάδων Σαντορίνης, ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» 73. Το με αρ. πρωτ. οικ.53582/11061/ έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. διαβίβασης εισήγησης για την επανεξέταση του έργου του θέματος στο ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ στην επόμενη Συνεδρίαση. 74. Το απόσπασμα του πρακτικού 4/ ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ της από Συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ στον Πειραιά, μεταξύ των οποίων και η σχετική γνωμοδότηση για το 9 ο θέμα (του θέματος παρούσας) σύμφωνα με την οποία το ΠΕΣΠΑ: «γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εκφέρει αρνητική γνώμη για την έγκριση Π.Ο. και την δι αυτών έγκριση της ΜΠΕ ως έχει υποβληθεί και συμπληρωθεί επειδή θεωρεί, ότι δεν συνάδει με τις προβλεπόμενες επί μέρους μελέτες, σε ότι αφορά την ένταξη του συγκροτήματος στο τοπίο, τις προβλεπόμενες μεγάλου εύρους επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο του γηπέδου, και στην ιδιαιτερότητα του τοπίου της ευρύτερης περιοχή του ακινήτου καθόσον: Α) Δεν τεκμηριώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα μεγάλου εύρους επεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο, (εκσκαφές έως και 15.00μ. και επιχώσεις έως και 7.00μ.) και όπως αυτές μπορούν να παρακάμψουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΓΟΚ/85, ΝΟΚ/2012, ΖΟΕ Θήρας). Ιδιαίτερα θα έπρεπε να αιτιολογηθεί η δυνατότητα μη εφαρμογής των ειδικών διατάξεων τόσο του από Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. Θήρας (αρθρ.2 παραγρ. Γ.3.α. τρίτο εδάφιο) που αναφέρεται στον τρόπο μέτρησης του μέγιστου ύψους (και του έβδομου εδαφίου)που αναφέρεται στην απαγόρευση επιχωματώσεων ή εκσκαφών στους ακάλυπτους χώρους, όσο και την από Π.Δ. «τροποποίηση Ζ.Ο.Ε.» παραγρ. Ε.9 και Ε.27. 8

9 Συνεπώς θα έπρεπε να τεκμηριωθούν στη ΜΠΕ τα μέγιστα επιτρεπόμενα δυνατά ύψη (εκσκαφών και επιχώσεων), με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Β) Δεδομένων των μεγάλων επεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο και στους φυσικούς σχηματισμούς, δεν δικαιολογούνται ούτε τεκμηριώνονται οι παραδοχές που αναγράφονται στη ΜΠΕ, ότι το υπό αδειοδότηση συγκρότημα, δεν αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του γηπέδου, αναδεικνύει τη μοναδικότητα των φυσικών σχηματισμών και εντάσσεται στο υφιστάμενο φυσικό ανάγλυφο. (Συμπληρωματικό κείμενο μελετητή, Έκθεση Περιγραφής Έργου ( ), παραγρ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, Σελίδα 29 Αρχικής ΜΠΕ, παράγραφος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ της από ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ) Γ) Διαπιστώνεται μερική αλλοίωση των σχηματισμών στις θέσεις των SPA και καθολική στη θέση της Κεντρικής πισίνας, που το ΠΕΣΠΑ στην προηγούμενη συνεδρίασή του έκρινε ότι θα πρέπει να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Δ) Δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία και τεκμηρίωση για τους φυσικούς σχηματισμούς που δεν κρίνεται ενδιαφέροντες και ο οποίοι αποξηλώνονται καθόσον βρίσκονται μέσα στο χώρο επεμβάσεων. Ε) Δεν υπάρχει τεκμηρίωση για το γεγονός ότι η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ζητήθηκε, μετά από την έκδοση της αναθεώρησης και με βάση ποιες διατάξεις, μπορεί αυτό να θεωρηθεί σύννομο, δεδομένου ότι η αναθεώρηση αυξάνει ουσιαστικά το αντικείμενο (επιφάνεια γηπέδου, δυναμικότητα, επεμβάσεις, κ.λ.π.). ΣΤ) Δεν έχει υποβληθεί μελέτη ισοζυγίου εκσκαφών επιχώσεων και τυχόν προτάσεις για τον τρόπο διαχείρισής τους καθώς από τις μελέτες των μηκοτομών προκύπτει σοβαρός όγκος πλεονασμάτων εκσκαφών, ο οποίος θα πρέπει να διατεθεί σε νομίμως υφιστάμενους χώρους. Ζ) Δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία ανάθεσης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της ειδικής μελέτης καταγραφής ανάδειξης και προστασίας των γεωλογικών σχηματισμών. Η) Η Φύτευση δωμάτων και του περιβάλλοντα χώρου δεν συνάδει με την μορφολογία και την φυσιογνωμία του δομημένου και ειδικά του φυσικού περιβάλλοντος της Σαντορίνης, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή του γηπέδου. Τέλος το Συμβούλιο κρίνει, ότι είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία επικαιροποιημένης ΜΠΕ, με τα απαραίτητα συνοδευτικά σχέδια και στοιχεία τεκμηρίωσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω, και ειδικότερα τα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η παρατηρήσεις - επισημάνσεις απαιτήσεις. Το μέλος του Συμβουλίου κ. Ελ. Καστρίσιος διαφωνεί ως προς το τελευταίο Σημείου της Απόφασης, περί της δυνατότητας της εκ νέου Υποβολής Επικαιροποιημένης ΜΠΕ, για όλους τους παραπάνω λόγους, που αναλυτικά αναφέρθηκαν, στο σκεπτικό και στα Σημεία από Α έως και Η της παρούσας Απόφασης, καθώς και για τους λόγους που επικαλείται και καταχωρίστηκαν στο παρόν Πρακτικό, ο Δήμαρχος Θήρας (όπως ότι η Σαντορίνη έχει κορεστεί οικοδομικά, η περιοχή μελέτης είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και χρήζει απόλυτης προστασίας, ότι η εν λόγω περιοχή είναι η τελευταία αδόμητη περιοχή του νησιού, θέματα για τα οποία έχουν ληφθεί και ομόφωνες Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων & Φορέων της Τοπικής Κοινωνίας κ.λ.π.).) 75. Το από ΠΔ (ΦΕΚ 139/Δ/ ) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (Ν. Κυκλάδων).», όπως ισχύει μετά το από Π.Δ. (ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του από π.δ/τος «Καθορισμός ζώνης, οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου,Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων)» (Δ 139)». 76. Την με αριθ /11376/B0010/ (ΦΕΚ 91/Δ/01)) Υ.Α. «Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού παραλίας στις θέσεις «Αρχαία Θήρα» και από «ΛΙΜΑΝΙ ΒΛΥΧΑΔΑΣ» έως «ΟΡΜΟΣ ΜΠΑΛΟΣ» νήσου Θήρας». 77. το γεγονός ότι μετά την τελευταία γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ (σχετ. 74) δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του στο θέμα έργου και της 9

10 υποβληθείσας για αυτό ΜΠΕ (κείμενα - σχέδια) ως διαμορφώθηκε με όλες τις συμπληρώσεις, συνοδά στοιχεία, μελέτες, χάρτες κ.λ.π., καθότι γνωμοδότησε το Συμβούλιο αρνητικά για αυτήν. 78. Την αριθμ. οικ.45076/5738/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέα ΑΔΑ (ΦΕΚ 3181/Β/ ) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα». 79. Το γεγονός ότι με βάση την αριθμ. οικ.45076/5738/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Α. για Παροχή Εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/ ), η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στην Γενική Γραμματέα Α.Δ.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α: Τη μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και της συνοδού ΜΠΕ για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) μετά από συνένωση όμορων γηπέδων, συνολικής δυναμικότητας 237 κλινών σε ενιαίο γήπεδο έκτασης ,73τμ που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδια - Μεγαλοχωρίου» Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας νήσου Θήρας Ν. Κυκλάδων ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στο απόσπασμα πρακτικού 4/ θέμα 9 ο της από Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ για τους οποίους αυτό γνωμοδότησε αρνητικά και έκφερε αρνητική γνώμη για την έγκριση της ΜΠΕ ως έχει υποβληθεί και συμπληρωθεί επειδή: Η ΜΠΕ ως έχει υποβληθεί και συμπληρωθεί δεν συνάδει με τις προβλεπόμενες επί μέρους μελέτες, σε ότι αφορά την ένταξη του συγκροτήματος στο τοπίο, τις προβλεπόμενες μεγάλου εύρους επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο του γηπέδου, και στην ιδιαιτερότητα του τοπίου της ευρύτερης περιοχή του ακινήτου καθόσον: Α) Δεν τεκμηριώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα μεγάλου εύρους επεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο, (εκσκαφές έως και 15.00μ. και επιχώσεις έως και 7.00μ.) και όπως αυτές μπορούν να παρακάμψουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΓΟΚ/85, ΝΟΚ/2012, ΖΟΕ Θήρας). Ιδιαίτερα θα έπρεπε να αιτιολογηθεί η δυνατότητα μη εφαρμογής των ειδικών διατάξεων τόσο του από Π.Δ. Ζ.Ο.Ε. Θήρας (αρθρ.2 παραγρ. Γ.3.α. τρίτο εδάφιο) που αναφέρεται στον τρόπο μέτρησης του μέγιστου ύψους (και του έβδομου εδαφίου) που αναφέρεται στην απαγόρευση επιχωματώσεων ή εκσκαφών στους ακάλυπτους χώρους, όσο και την από Π.Δ. «τροποποίηση Ζ.Ο.Ε.» παραγρ. Ε.9 και Ε.27. Συνεπώς θα έπρεπε να τεκμηριωθούν στη ΜΠΕ τα μέγιστα επιτρεπόμενα δυνατά ύψη (εκσκαφών και επιχώσεων), με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Β) Δεδομένων των μεγάλων επεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο και στους φυσικούς σχηματισμούς, δεν δικαιολογούνται ούτε τεκμηριώνονται οι παραδοχές που αναγράφονται στη ΜΠΕ, ότι το υπό αδειοδότηση συγκρότημα, δεν αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του γηπέδου, αναδεικνύει τη μοναδικότητα των φυσικών σχηματισμών και εντάσσεται στο υφιστάμενο φυσικό ανάγλυφο. (Συμπληρωματικό κείμενο μελετητή, Έκθεση Περιγραφής Έργου ( ), παραγρ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, Σελίδα 29 Αρχικής ΜΠΕ, παράγραφος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ της από ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ) Γ) Διαπιστώνεται μερική αλλοίωση των σχηματισμών στις θέσεις των SPA και καθολική στη θέση της Κεντρικής πισίνας, που το ΠΕΣΠΑ στην από προηγούμενη συνεδρίασή του έκρινε ότι θα πρέπει να προστατευθούν και να αναδειχθούν. Δ) Δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία και τεκμηρίωση για τους φυσικούς σχηματισμούς που δεν κρίνεται ενδιαφέροντες και ο οποίοι αποξηλώνονται καθόσον βρίσκονται μέσα στο χώρο επεμβάσεων. Ε) Δεν υπάρχει τεκμηρίωση για το γεγονός ότι η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ζητήθηκε, μετά από την έκδοση της αναθεώρησης (οικοδομικής άδειας) και με βάση ποιες διατάξεις, μπορεί αυτό να θεωρηθεί σύννομο, δεδομένου ότι η αναθεώρηση αυξάνει ουσιαστικά το 10

11 αντικείμενο (επιφάνεια γηπέδου, δυναμικότητα, επεμβάσεις, κ.λ.π.). ΣΤ) Δεν έχει υποβληθεί μελέτη ισοζυγίου εκσκαφών επιχώσεων και τυχόν προτάσεις για τον τρόπο διαχείρισής τους καθώς από τις μελέτες των μηκοτομών προκύπτει σοβαρός όγκος πλεονασμάτων εκσκαφών, ο οποίος θα πρέπει να διατεθεί σε νομίμως υφιστάμενους χώρους. Ζ) Δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία ανάθεσης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της ειδικής μελέτης καταγραφής ανάδειξης και προστασίας των γεωλογικών σχηματισμών. Η) Η Φύτευση δωμάτων και του περιβάλλοντα χώρου δεν συνάδει με την μορφολογία και την φυσιογνωμία του δομημένου και ειδικά του φυσικού περιβάλλοντος της Σαντορίνης, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή του γηπέδου» Το έργο για το οποίο με την παρούσα δεν εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ξενοδοχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) μετά από συνένωση όμορων γηπέδων, συνολικής δυναμικότητας 237 κλινών σε ενιαίο γήπεδο έκτασης ,73τμ που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδια - Μεγαλοχωρίου» Ακρωτηρίου Δήμου Θήρας νήσου Θήρας Ν. Κυκλάδων ιδιοκτησία της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» όπως περιγράφεται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. (μελέτη - κείμενο, σχέδια) και στα μετέπειτα συμπληρωματικά στοιχεία. Συντεταγμένες ενδεικτικών περιμετρικών σημείων της έκτασης της προτεινόμενης τουριστικής μονάδας αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87 Α/Α Χ Ψ

12 Η τουριστική μονάδα προτείνετο να περιλαμβάνει: Κεντρικό ξενοδοχειακό συγκρότημα με όλες τις κοινόχρηστες λειτουργίες, εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή με pool bar, Μονώροφα και διώροφα κτιριακά συγκροτήματα με μικρές κολυμβητικές δεξαμενές, Κτίριο spa, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Εσωτερική οδοποιΐα για μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα, δίκτυο πεζόδρομων, Παιδική χαρά, κ.λ.π. Μονάδα βιολογικού καθαρισμού, Χώρο στάθμευσης οχημάτων 50 θέσεων, Β: Είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία επικαιροποιημένης ΜΠΕ, με τα απαραίτητα συνοδευτικά σχέδια και στοιχεία τεκμηρίωσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στην γνωμοδότηση (σχετ. 74) του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ και παραπάνω, ειδικότερα τα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιο του Υπουργού ΠΕΚΑ εντός των προθεσμιών που ο νόμος ορίζει. Συνημμένα: Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε. Εσωτ. Διανομή 1. Γεν. Γραμματέας 2. Γεν. Διευθυντής 3. Αρχείο 4. Φ. Υπόθεσης 5. Φ.Πε.Θε. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (για ενημέρωση) Πατησίων 147, , ΑΘΗΝΑ 2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ν. Αιγαίου (για ενημέρωση) Δ/νση Τουρισμού Κυκλάδων Φολεγάνδρου 4, , ΕΝΤΑΥΘΑ 3. Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου , ΕΝΤΑΥΘΑ (για δημοσίευση) 4. Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. (για ενημέρωση) , ΕΝΤΑΥΘΑ 5. Δ/νση Δασών Νομού Κυκλάδων Α.Δ.Α. (για ενημέρωση) , ΕΝΤΑΥΘΑ 6. Τμήμα Περιβάλλοντος (για ενημέρωση) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/τισμού Περ/ντος και Υποδομών Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα, , ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 7. Δ/νση Δημόσιας Υγείας (για ενημέρωση) Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ν.Α , ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 8. ΚΑ Ε.Π.Κ.Α. του Υπ.Πο.A. (για ενημέρωση) Επαμεινώνδα 10, , ΑΘΗΝΑ 9. 2 η Ε.Β.Α. του Υπ.Πο.A. (για ενημέρωση) Κλεψύδρας , ΑΘΗΝΑ 10. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπ.Πο.A. (για ενημέρωση) Κλεψύδρας 1, , ΑΘΗΝΑ 11. «ΜΑΡΜΑΡΙ Α.Ε.» (με φάκελο) Εκπρόσωπο κ ο Απόστολο Ηλιού Αλ. Παπαναστασίου 28Α, , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 12. κ α Ελένη Παραμάνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό Χαρίτων 2, , ΕΝΤΑΥΘΑ 13. κ o Ανδρέα Διγενή Αρχιτέκτονα Μηχανικό Διοσκουρίδου 8, , ΑΘΗΝΑ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-Δ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΓ-Δ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 6. 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/62380/1914 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖ/ΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 31/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΟΣ - Τ. Κ. 841-00 Πληροφορίες: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ ΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23-4-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/38208/580 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Γ Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Γ Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23 Αρ.πρωτ.Αναφοράς:12914/10.08.2005 και 16404/14.10.2005 Eιδική Επιστήμονας: Ε.Μαυρομάτη Τηλ:210 7289820 Αρ.Πρ.Επιστ.:12914.2.3 και 16402.2.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2005 Προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 16-4 -2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Φ.73521 /9339 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ A & ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 19119

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 18-07-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1291 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/17-07-2012 ΘΕΜΑ 33 ο : «Εισήγηση επί της

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ανε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/60834/1197 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16/5/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ1(δ)/ Γ.Π.οικ.34572 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 598/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 598/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /5-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 598/2013 ΘΕΜΑ: 57 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155)

Εφαρμογή των διατάξεων της τροποποίησης του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό ΚΥΑ 67659/09.12.2013 (Β 3155) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105

Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12-12-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/121191/2105 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59294/1140

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ. παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59294/1140 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59294/1140 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη : (210) 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα