ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος Φυσικό περιβάλλον Κλιματολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Θερμοκρασία Ύψος βροχής και σχετική υγρασία Επικρατούσες εντάσεις και διευθύνσεις των ανέμων Χλωρίδα Πανίδα Έδαφος Γεωλογικά στοιχεία Γενικά Λιθολογία Στρωματογραφία Υδρολογικά Υδρογραφικά στοιχεία Γενικά Επιφανειακά και υπόγεια νερά Ατμόσφαιρα Σεισμικότητα της περιοχής Ανθρωπογενές περιβάλλον Υφιστάμενοι οικισμοί Πληθυσμός Απασχόληση Ιδιοκτησία γης Θεσμικές / Νομοθετικές ρυθμίσεις Παραγωγικοί τομείς Υφιστάμενη υποδομή περιοχής 18 5 Περιγραφή των υφιστάμενων δραστηριότητων Γενικά στοιχεία αναλυτικη περιγραφη των δραστηριοτητων Παραγωγική Διαδικασία της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε Βοηθητικές εγκαταστάσεις Κύκλωμα νερών ψύξης Πρώτες / Βοηθητικές ύλες Προϊόντα Πρώτες / βοηθητικές ύλες Προϊόντα Χρήση νερού, ενέργειας Κατανάλωση νερού Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Περιβαλλοντικές πιέσεις από την λειτουργία της εγκατάστασης Γενικά 27 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1

2 5.4.2 Αέριες εκπομπές Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Θόρυβος 30 6 Μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γενικά Αέριες εκπομπές Α.1 Αέριες εκπομπές στις μονάδες έλασης Α.2 Εκπομπές από τη χρήση διαλυτών Υγρά απόβλητα Υ.1 Υγρά απόβλητα υδατικής φύσης Υ.2 - Γαλακτώματα 34 Τα γαλακτώματα παράγονται από την μονάδα ρεκτιφιέ της εταιρίας. Τα γαλακτώματα συλλέγονται σε πλαστικές δεξαμενές και παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης αποβλήτων προς αξιοποίηση. Η ποσότητά τους αναμένεται να είναι περίπου 5 tn/y Υ.5 Απόβλητα λιπαντικά έλαια Υ.8 Λύματα προσωπικού Στερεά απόβλητα Σ.1 Χώματα φίλτρων λιπαντικών έλασης Σ.2 Απορρίμματα συσκευασίας Σ.3 Αστικά απορρίμματα Σ.4 Χρησιμοποιημένες μπαταρίες οχημάτων Σ.5 Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων Σ.6 Scrap Αλουμινίου Σ.7 Απόβλητα Ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σ.8 Χρησιμοποιημένοι Λαμπτήρες 37 7 ΠροτεινόμενΕΣ επεκτασεισ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙς ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εισαγωγή Σκοπιμότητα των προτεινόμενων τροποποίησεων Τεχνική Περιγραφή ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού Κτιριακή επέκταση 43 Χρήση κτιρίων: 45 Κτίρια βιομηχανοστασίου με υποσταθμό και ηλεκτροστάσιο Μ4, Λ5 45 Κτίρια βιομηχανοστασίου Λ4, Μ3 46 Ειδική αποθήκη Μ5 46 Προσωρινή αποθήκη Μ6 46 Κτίριο Γραφείων Π 46 Ανύψωση αίθουσας Ν2 Προσθήκη υποστέγου Ν2 46 Αντλιοστάσιο Η2 46 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2

3 Κλιματιστική μονάδα Ρ1 46 Μεταλλικό ικρίωμα Ρ2 47 Μεταλλικό πλαίσιο Ρ3 47 ISOBOX P4, P3, P5 47 Κτιριοδομική σύσταση των μεταλλικών κτιρίων: 47 Κτιριοδομική σύσταση του κτιρίου γραφείων Π: Καταναλώσεις πρώτων / βοηθητικών υλών & Παραγωγή τελικών ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Χρήση νερού, ενέργειας και καυσίμων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ από τις ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αέριες εκπομπές Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Θόρυβος 51 8 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ. μετρα αντιμετωπισησ τουσ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ατμόσφαιρα Νερά και υδάτινοι πόροι Έδαφος, μορφολογία του εδάφους και τοπίο Χλωρίδα και πανίδα Θόρυβος 53 9 Συμπεράσματα 54 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 55 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3

4 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επωνυμία Επιχείρησης: ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Είδος έργου ή δραστηριότητας: ΣΤΑΚΟΔ (Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων έλασης αλουμινίου) Έκταση βιομηχανικού γηπέδου: ,41 m ,21 m 2 Συνολική εγκατεστημένη ισχύς: Εγκατεστημένη Μηχανολογική: 8996,60 ΗΡ Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Θερμική: 2700 kw Προς εγκατάσταση Μηχανολογική: 9142 ΗΡ Προς εγκατάσταση θερμική ισχύς 2160 kw Θέση εγκατάστασης: Μαδαρό, Αγ. Θωμάς Οινόφυτα Βοιωτίας Διεύθυνση έδρας: 57 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου Μάνδρα Αττικής Υπεύθυνος για τη σύνταξη της μελέτης: Υπεύθυνος Εγκατάστασης: Μ. Φύτρος Κ. Γεράγγελος τηλ: , fax: Κ. Κόντος Γενικός Δντής τηλ: , fax: Φορέας υλοποίησης: ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4

5 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την εγκατάσταση παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου foil (αλουμινόχαρτα, αλουμινόφυλλα, χάρτης καλωδίων, χαρτί περιτυλίξεως σοκολάτας, τσιγαρόχαρτα και λοιπά προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας) της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.. Η εξεταζόμενη εγκατάσταση της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. στα Οινόφυτα Βοιωτίας προέκυψε από την εισφορά του κλάδου foil της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Σκοπός της μελέτης είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, η οποία προήλθε από την εκχώρηση του κλάδου foil από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ / με το οποίο ζητείται κατάθεση φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των προγραμματιζόμενων επεκτάσεων της εν λόγο εγκατάστασης. Η μελέτη έχει υλοποιηθεί με βάση τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με βάση: Το νόμο 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, ) Την ΚΥΑ Αριθ. Η.Π.15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ) Την ΚΥΑ Αριθ.Η.Π.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ) Την εγκύκλιο οικ / «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π /703/ (ΦΕΚ 332Β/2003) Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης είναι η εξής: Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται η γεωγραφική θέση, η έκταση και η διοικητική υπαγωγή της εγκατάστασης Στο κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στη γεωλογία, τη μετεωρολογία και την υδρολογία της περιοχής Στο κεφάλαιο 5 γίνεται περιγραφή του χώρου της βιομηχανίας και συγκεκριμένα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.,ενώ γίνεται και αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην περιγραφή των παραγωγικών διεργασιών, στις καταναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, στην παραγωγή προϊόντων και στις περιβαλλοντικές πιέσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις εξετάζονται σε σχέση με την εκπομπή αερίων ρύπων, την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και τις ηχητικές οχλήσεις Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση με στόχο την αποφυγή των περιβαλλοντικών πιέσεων ή/και την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των παραγόμενων αποβλήτων ή/και την επεξεργασία τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιέσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5

6 Στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται οι τροποποιήσεις τις οποίες η εγκατάσταση σχεδιάζει να υλοποιήσει στο άμεσο μέλλον. Στο κεφάλαιο 8 αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης Στο κεφάλαιο 9 δίνονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης Τέλος, στα Παραρτήματα της μελέτης δίνονται κατατοπιστικοί χάρτες και διαγράμματα καθώς και όλες οι επίσημες αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διαθέτει η εγκατάσταση. Στο Παράρτημα Ι δίνονται ο χάρτης ευρύτερης περιοχής (υποβάθρου χάρτου ΓΥΣ 1:50.000) και ο χάρτης άμεσης περιοχής (υποβάθρου χάρτου ΓΥΣ 1:5.000) της υπό εξέταση εγκατάστασης. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6

7 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ Η υπό εξέταση εγκατάσταση βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 40179,41 m 2, ενώ τα υπάρχοντα σε αυτό κτίρια καλύπτουν επιφάνεια 13269,21 m 2. Το οικόπεδο βρίσκεται στο ύψος του 57 ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο πριν τον οικισμό των Οινοφύτων στη θέση Μαδαρό (Αγ. Θωμάς). Η βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου εφάπτεται με το οικόπεδο της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Η θέση αυτή βρίσκεται εντός της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων με μέσο βαθμό όχλησης. Βόρεια και δυτικά, η εγκατάσταση συνορεύει απ' ευθείας με την εγκατάσταση της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (Νότιο Οικόπεδο) καθ' όλο το μήκος του οικοπέδου και αγροτικό δρόμο. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. εφάπτεται με την Εθνική οδό. Νοτιοδυτικά υπάρχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια αγροτικός δρόμος και βιομηχανικές μονάδες όπως η ALUMAN Α.Ε., η ΕΤΕΜ Α.Ε., ο ΜΑΪΛΛΗΣ, οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ κ.λ.π. Νότια και ανατολικά το εργοστάσιο συνορεύει με την ΑΡΜΟΣ Α.Ε. και την ΗΒΗ-PepsiCo, A.E. Η υπό μελέτη περιοχή ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Οινοφύτων και υπάγεται διοικητικά στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας. Οι πλησιέστεροι οικισμοί προς την εγκατάσταση είναι αυτοί των Οινοφύτων και της Οινόης. Και οι δύο οικισμοί βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων από την υπό εξέταση μονάδα. Η ενότητα με κέντρο το Σχηματάρι περιλαμβάνει επίσης τους οικισμούς Δήλεσι, Τανάγρα, Ασωπία, Κλειδί και Άγ. Θωμάς. Στην Εικόνα 3-1 παρουσιάζεται απόσπασμα αεροφωτογραφίας, όπου εμφανίζονται οι βασικοί οδικοί άξονες, οι οικισμοί και τμήμα των σημαντικότερων υποδομών της ευρύτερης περιοχής (αεροδρόμιο Τανάγρας, σιδηροδρομική γραμμή και σταθμός Οινόης, Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Στο νότιο τμήμα της αεροφωτογραφίας διακρίνεται ο ποταμός Ασωπός ο οποίος διαρρέει την περιοχή και εκβάλλει στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, στην περιοχή του οικισμού Χαλκούτσι. Η Εικόνα 3-2 παρουσιάζει κάτοψη της εγκατάστασης, όπου διακρίνονται και οι συνορεύουσες ιδιοκτησίες. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7

8 Εικόνα 3-1. Δορυφορική φωτογραφία της εγκατάστασης. Διακρίνεται η ευρύτερη περιοχή του οικισμού των Οινοφύτων, η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας και τμήματα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου της περιοχής. Δυτικά-βορειοδυτικά της εγκατάστασης βρίσκεται το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται βόρεια από την εγκατάσταση, ακολουθώντας πορεία παράλληλη με τμήμα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Νότια διακρίνεται ο ποταμός Ασωπός. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8

9 Εικόνα 3-2. Κάτοψη της εγκατάστασης, όπου εμφανίζονται και οι συνορεύουσες ιδιοκτησίες. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 9

10 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κλιματολογικά και μετεωρολογικά στοιχεία Γενικά κλιματολογικά στοιχεία Στη νότια πλευρά του νομού Βοιωτίας, προς τον Κορινθιακό κόλπο, το κλίμα είναι μεσογειακό με ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Προχωρώντας προς το εσωτερικό, προς την περιοχή της εξεταζόμενης εγκατάστασης, ο χειμώνας γίνεται δριμύτερος και το καλοκαίρι θερμότερο. Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθενται αναλυτικά τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, τα οποία προκύπτουν από μετρήσεις στον σταθμό Τανάγρας της ΕΜΥ, κατά το διάστημα Ο σταθμός της Τανάγρας βρίσκεται σε υψόμετρο m, σε γεωγραφικό μήκος Ν και πλάτος Ε Θερμοκρασία Στον Πίνακα 4 1 παρουσιάζονται τα θερμοκρασιακά δεδομένα της περιοχής. Η θερμή περίοδος διαρκεί από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο, οπότε η θερμοκρασία ξεπερνά τους 18 C, ενώ η ψυχρή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. ΜΗΝΑΣ Πίνακας 4-1. Θερμοκρασιακά δεδομένα του σταθμού Τανάγρας ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( ο C) ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ ΜΕΓ. ΜΕΣΗ ΕΛΑΧ. ΑΠΟΛ. ΜΕΓ ΑΠΟΛ. ΕΛΑΧ. ΙΑΝ. 7,5 11,8 3,3 23,4-10,4 ΦΕΒ. 8,2 12,6 3,4 26,0-16,6 ΜΑΡΤ. 10,2 14,8 4,6 26,6-6,4 ΑΠΡ. 14,4 19,3 7,2 32,8-1,4 ΜΑΪ. 20,0 25,0 11,3 38,2 1,1 ΙΟΥΝ. 25,2 30,0 15,7 42,4 7,0 ΙΟΥΛ. 27,3 31,9 18,2 46,0 11,0 ΑΥΓ. 26,6 31,6 18,2 43,7 10,5 ΣΕΠΤ. 22,4 27,9 15,0 39,0 5,8 ΟΚΤ. 17,2 22,3 11,5 37,2 0,0 ΝΟΕΜ. 12,8 17,5 7,9 29,4-3,0 ΔΕΚ 9,4 13,6 5,1 24,0-6,0 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 10

11 35 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Θερμοκρασία ( C) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέση T Μέση μέγιστη Τ Μέση ελάχιστ η Τ Εικόνα 4-1. Μηνιαία διακύμανση της θερμοκρασίας στην περιοχή της Τανάγρας Ύψος βροχής και σχετική υγρασία Στον Πίνακα 4 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία των συνολικών κατακρημνισμάτων και της σχετικής υγρασίας. Το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων είναι 451,4 mm, αρκετά χαμηλό για τα ελληνικά δεδομένα. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος με 7,2 mm ενώ ο μήνας με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις είναι ο Δεκέμβριος με 77,2 mm. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία ανέρχεται σε 64,5%, με ξηρότερο μήνα τον Ιούλιο (47,3%) και πιο υγρό το Δεκέμβριο (77,6%). Πίνακας 4-2. Ύψη κατακρημνισμάτων και σχετική υγρασία στον σταθμό της Τανάγρας ΜΗΝΑΣ ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ Μέσο μηνιαίο ύψος (mm) Μέγιστο ύψος 24ώρου (mm) ΙΑΝ. 77,1 68,2 169,3 ΦΕΒ. 74,3 49,8 54,2 ΜΑΡΤ. 72,5 48,5 42,0 ΑΠΡ. 66,1 27,4 47,3 ΜΑΪ. 58,6 22,8 56,0 ΙΟΥΝ. 49,0 11,6 58,0 ΙΟΥΛ. 47,3 7,2 32,0 ΑΥΓ. 49,5 10,0 55,5 ΣΕΠΤ. 58,1 19,1 51,5 ΟΚΤ. 68,6 50,2 88,0 ΝΟΕΜ. 75,6 59,4 52,2 ΔΕΚ 77,6 77,2 77,0 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 11

12 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Συχνότητα βροχοπτώσεων (ημέρες) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μέγιστο ύψος (mm) Συχνότητα Ύψος βροχόπτωσης Εικόνα 4-2. Συχνότητα και ένταση βροχοπτώσεων στην περιοχή της Τανάγρας Οι βροχοπτώσεις είναι σχετικά έντονες τη χειμερινή περίοδο, αλλά παρατηρούνται 2-4 ημέρες βροχής σταθερά καθόλη τη διάρκεια του έτους (Εικόνα 4-2). Από τα δεδομένα εμφάνισης καιρικών φαινομένων στην περιοχή, προκύπτει ότι φαινόμενα όπως καταιγίδες και ομίχλη εμφανίζονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ τη χειμερινή περίοδο σημειώνονται περιορισμένης διάρκειας χιονοπτώσεις (Πίνακας 4-3). Πίνακας 4-3. Συχνότητα εμφάνισης καιρικών φαινομένων στον σταθμό Τανάγρας ΜΗΝΑΣ Κατακρημνίσματα Βροχή Χιόνι Καταιγίδα Χαλάζι Ομίχλη Δρόσος Πάχνη ΙΑΝ. 14,2 12,4 2,1 0,8 0,0 1,7 1,0 2,0 ΦΕΒ. 12,4 11,2 1,8 1,1 0,0 1,3 1,1 1,6 ΜΑΡΤ. 12,0 11,4 0,9 1,2 0,0 1,8 1,5 1,0 ΑΠΡ. 9,6 9,2 0,0 1,3 0,0 0,8 1,4 0,1 ΜΑΪ. 7,2 6,9 0,0 2,3 0,0 0,3 0,6 0,0 ΙΟΥΝ. 4,2 4,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 ΙΟΥΛ. 2,3 2,2 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,0 ΑΥΓ. 2,2 2,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ΣΕΠΤ. 4,0 4,0 0,0 1,6 0,0 0,4 0,0 0,0 ΟΚΤ. 8,9 8,6 0,0 1,9 0,0 0,6 0,6 0,1 ΝΟΕΜ. 11,0 10,5 0,0 1,7 0,0 2,0 1,6 0,5 ΔΕΚ 13,7 12,8 0,8 1,6 0,0 1,8 0,9 1,3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 12

13 Επικρατούσες εντάσεις και διευθύνσεις των ανέμων Ο Πίνακας 4 4 εμφανίζει τη συχνότητα εμφάνισης ισχυρών ανέμων στην περιοχή της Τανάγρας.. Γενικό χαρακτηριστικό των ανεμολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής είναι η κυριαρχία των βορείων και βορειοδυτικών ανέμων. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η ένταση των ανέμων είναι γενικά ασθενής, με ανέμους εντάσεως άνω των 6 Beaufort να φυσούν σπάνια στην περιοχή. Πίνακας 4-4. Συχνότητα εμφάνισης ισχυρών ανέμων στο σταθμό της Τανάγρας ΜΗΝΑΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ > 6Β 1,4 1,5 1,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 1,4 > 8Β 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Χλωρίδα Πανίδα Η περιοχή γύρω από την εγκατάσταση περιλαμβάνει βιομηχανίες, αλλά όπως προκύπτει και από τις σχετικές αεροφωτογραφίες (Εικόνα 3-1), μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής καλλιεργείται, όπως και σημαντικό μέρος των εκτάσεων του νομού Βοιωτίας. Με βάση την Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (στοιχεία έτους 2000), μεγάλο μέρος των εκτάσεων του νομού χρησιμοποιείται ως καλλιεργήσιμη γη (περίπου το 30% της συνολικής έκτασης του νομού). Ωστόσο στους Δήμους γύρω από την εγκατάσταση το ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης ανέρχεται στο 60% περίπου της συνολικής έκτασης. Ο Πίνακας 4-5 παρουσιάζει τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη στους παρακείμενους της εγκατάστασης Δήμους και τους κυρίαρχους τύπους καλλιεργειών. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο του Νομού Βοιωτίας. Στην περιοχή γύρω από την εγκατάσταση κυριαρχούν οι μονοετείς καλλιέργειες (72,5% της γεωργικής γης) ενώ μικρό ποσοστό της γεωργικής γης αποτελούν οι δεντροκαλλιέργειες (~17%) και τα αμπέλια (~10%). Πίνακας 4-5. Γεωργική γη και κατανομή καλλιεργειών στους παρακείμενους Δήμους Έκταση Δ.Δ. Χρησιμοποιούμενη Τύπος καλλιέργειας γεωργική έκταση Ετήσιες Δενδρώδεις Αμπέλια Λοιπές ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ,7% 72,7% 26,5% 0,8% 0,1% Δ.Δ. Οινοφύτων ,4% 63,5% 36,2% 0,3% 0,0% Δ.Δ. Αγίου Θωμά ,5% 73,9% 25,6% 0,4% 0,1% Δ.Δ. Κλειδιού ,3% 77,2% 20,8% 2,0% 0,0% ΔΗΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ,4% 79,7% 17,9% 1,9% 0,5% Δ.Δ. Σχηματαρίου ,4% 79,7% 17,9% 1,9% 0,5% ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ,6% 70,8% 11,8% 17,0% 0,4% Δ.Δ. Άρματος ,1% 71,5% 10,5 17,6% 0,5% Δ.Δ. Ασωπίας ,2% 57,5% 15,5% 26,5% 0,5% Δ.Δ. Καλλιθέας ,5% 90,5% 2,1% 6,9% 0,5% Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 13

14 Δ.Δ. Τανάγρας ,6% 72,% 19,6% 8,3% 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ,7% 72,5% 16,9 10,3% 0,3% ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ,4% 74,9% 19,2 3,2% 2,6% Έδαφος Γεωλογικά στοιχεία Γενικά Το γεωλογικό υπόβαθρο του νομού Βοιωτίας αποτελείται κυρίως από πετρώματα της Πελαγωνικής και Υποπελαγωνικής γεωτεκτονικής ζώνης. Επίσης στον νομό συναντώνται και σχηματισμοί Φλύσχης του Παρνασσού Παλαιοκαινικής ηωκαινικής ηλικίας Λιθολογία Στρωματογραφία Η στρωματογραφική διαδοχή των πετρωμάτων κατά ζώνη από τα νεώτερα στρώματα μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Τεταρτογενές: Τα Τεταρτογενή στρώματα αποτελούνται από Αλλούβιο και Διλλούβιο. Οι αλλουβιακές προσχώσεις αποτελούνται από αργίλους και πηλούς με εναλλαγές λεπτών στρωμάτων άμμων και κροκάλων. Παλαιογενές: Τα Παλαιογενή στρώματα αποτελούνται από Φλύσχη, δηλαδή σύστημα πετρωμάτων που περιλαμβάνουν κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, και ερυθροβυσινόχρωμους ασβεστιτικούς-αργιλικούς σχιστόλιθους. Παλαιόκαινο Ηώκαινο: Σε αυτή την κατηγορία των στρωμάτων περιλαμβάνεται Φλύσχης αδιαίρετος ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον φλύσχη της ζώνης Παρνασσού. Λιάσιο Δαγγέριο: Το υφιστάμενο στρώμα παρουσιάζει Σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλαση και συνίσταται από αργιλομαργαϊκές αποθέσεις, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, με κερατόλιθους, ασβεστολιθικούς φακούς ή ενστρώσεις και σερπεντινιωμένους οφιόλιθους Υδρολογικά Υδρογραφικά στοιχεία Γενικά Ο Νομός Βοιωτίας αποτελεί μια πεδινή και πολύ εύφορη περιοχή με σημαντικές ποσότητες επιφανειακών και υπόγειων νερών. Η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας αποτέλεσε την αιτία για τη δημιουργία μιας από τις πιο μεγάλες και εύφορες πεδιάδες της Νότιας Ελλάδας Επιφανειακά και υπόγεια νερά Η ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης διαρρέεται από τον ποταμό Ασωπό, ο οποίος περνά νότια αυτής σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων, και εκβάλλει στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, στην περιοχή του οικισμού Χαλκούτσι. Οι πηγές του ποταμού εντοπίζονται δυτικά, στο όρος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 14

15 Κιθαιρώνα. Σημαντική είναι και η παρουσία του Βοιωτικού Κηφισού, ο οποίος εκβάλλει στη λίμνη Υλίκη και ο Λιβαδόστρας που χύνεται στον Κορινθιακό κόλπο. Η Υλίκη εντάχθηκε από το 1956 στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας για να καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης, λόγω του αλματώδους ρυθμού ανάπτυξης και της αύξησης του πληθυσμού στην περιοχή εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Από όλους τους ταμιευτήρες νερού της ΕΥΔΑΠ μόνο αυτός της Υλίκης είναι φυσικός και χρησιμοποιείται σήμερα ως βοηθητικός υδατικός πόρος. Λόγω της χαμηλής υψομετρικής θέσης της Υλίκης, η υδροληψία γίνεται μέσω αντλητικών συγκροτημάτων. Τα αντλιοστάσια καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γι αυτό η υδροληψία και η μεταφορά νερού από την Υλίκη παρουσιάζει υψηλό λειτουργικό κόστος. Βορειοανατολικά της Υλίκής βρίσκεται η Παραλίμνη, η οποία συνδέεται με την Υλίκη μέσω καναλιών και μετέχει και αυτή στο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Ατμόσφαιρα Όπως αναφέρθηκε, η περιοχή παρουσιάζει σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα και γειτνιάζει με Εθνικό Οδό με σημαντική κυκλοφορία. Επομένως η ποιότητα της ατμόσφαιρας επηρεάζεται σαφώς από τις παραμέτρους αυτές Σεισμικότητα της περιοχής Σύμφωνα με τον χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας του νέου ΕΑΚ (Εικόνα 4-1), που ακολουθεί, η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 15

16 Εικόνα 4-1. Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας 4.2 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υφιστάμενοι οικισμοί Η περιοχή της υπό εξέταση δραστηριότητας βρίσκεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας, εντός της διοικητικής περιοχής του Ν. Βοιωτίας, και πιο συγκεκριμένα, εντός των ορίων του Δήμου Οινοφύτων. Η περιοχή της εγκατάστασης ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινοφύτων. Το κέντρο του ομώνυμου οικισμού βρίσκεται περίπου 1000 μέτρα νοτιοανατολικά της εγκατάστασης. Σε μικρή απόσταση από την εγκατάσταση βρίσκεται ο οικισμός της Οινόης, ενώ σε σχετικά μεγαλύτερη βρίσκονται διασκορπισμένοι οι οικισμοί Σχηματαρίου και Τανάγρας Πληθυσμός Απασχόληση Ο πληθυσμός και η απασχόλησή του για τους παρακείμενους οικισμούς, καθώς και για το σύνολο του Δήμου Οινοφύτων, στον οποίο υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση εγκατάστασης, και τους όμορους Δήμους φαίνεται στον Πίνακα 4-7. Τα στοιχεία προέρχονται από την Απογραφή Πληθυσμού του 2001 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 16

17 Πίνακας 4-6. Πληθυσμός των όμορων της εγκατάστασης Δήμων και απασχόληση στους παρακείμενους οικισμούς Οικ. Ενεργός Πληθυσμός Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενή ς Τομέας Τριτογενής Τομέας Δε δήλωσαν κλάδο Άνεργοι Οικονομικά μη ενεργοί Συνολικός Πληθυσμός Δ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ,34% 38,60% 27,89% 14,53% 7,64% Δ.Δ. Οινοφύτων ,13% 39,36% 29,94% 17,60% 7,96% Δ.Δ. Αγίου Θωμά ,07% 35,16% 20,74% 4,12% 5,91% Δ.Δ. Κλειδιού ,17% 39,58% 20,14% 1,39% 9,72% Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ,99% 33,87% 28,73% 13,48% 7,93% Δ.Δ Σχηματαρίου ,99% 33,87% 28,73% 13,48% 7,93% Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ,76% 17,33% 20,38% 4,24% 5,29% Δ.Δ. Άρματος ,65% 16,14% 14,87% 5,22% 4,11% Δ.Δ. Ασωπίας ,75% 18,81% 22,54% 1,19% 2,71% Δ.Δ. Καλλιθέας ,22% 8,80% 19,07% 0,73% 3,18% Δ.Δ. Τανάγρας ,67% 23,31% 25,27% 8,90% 10,85% ΣΥΝΟΛΟ ,49% 32,03% 26,47% 11,80% 7,21% Το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία-μεταποίησης) είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το συγκριτικά χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, μόλις 7,2% έναντι 11,1% βάσει των στοιχείων της απογραφής του Ιδιοκτησία γης Θεσμικές / Νομοθετικές ρυθμίσεις Η ανάπτυξη του βιομηχανικού/ βιοτεχνικού χαρακτήρα στο νομό Βοιωτίας είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά τη δεκαετία του 70. Η Βοιωτία κατατάσσεται στη Β βιομηχανική ζώνη κινήτρων (Ν. Δ/γμα 1377/73) και βρισκόμενη κοντά στην Αθήνα αποτέλεσε πόλο έλξης για τις νεοϊδρυόμενες βιομηχανίες, οι οποίες εκτός από οικονομικά κίνητρα είχαν τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όπως νερό, εργατικό δυναμικό ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο, συγκοινωνίες κλπ, με αποτέλεσμα τη σύντομη ανάπτυξη περιοχών όπου κυριαρχεί το βιομηχανικό στοιχείο. Ιδιαίτερα στην ενότητα οικισμών με κέντρο το Σχηματάρι, όπου ανήκουν και τα Οινόφυτα, είναι αισθητή η έντονη και απρογραμμάτιστη βιομηχανική ανάπτυξη, που είχε ως επακόλουθα την πληθυσμιακή έκρηξη, την άναρχη οικιστική ανάπτυξη, την υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή, κλπ. Η πολεοδομική απόφαση του 1988 για τον καθορισμό ΖΟΕ στην περιοχή του Σχηματαρίου και των Οινοφύτων (ΦΕΚ 686/Δ/ ) άφησε ανεπηρέαστο το καθεστώς των ήδη νόμιμα υφιστάμενων στην περιοχή εγκαταστάσεων, των οποίων η χρήση δεν προβλέπεται από την εν λόγω απόφαση. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 17

18 4.2.4 Παραγωγικοί τομείς Όπως προκύπτει από τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (Πίνακας 4-6), η ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων και Σχηματαρίου έχει έντονη τόσο γεωργική όσο και βιομηχανική ανάπτυξη. Η επέκταση της βιομηχανίας στο νομό Βοιωτίας, η επέκταση των οικισμών αλλά και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των γεωργικών βιομηχανιών και των πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων κατέλαβαν σημαντικό ποσοστό γεωργικών εκτάσεων. Με την επέκταση της βιομηχανίας και την ίδρυση κτηνοτροφικών και γεωργικών εγκαταστάσεων καθώς και με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων δημιουργήθηκε πρόβλημα ρύπανσης και υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι γεωργικές βιομηχανίες του Νομού είναι εγκατεστημένες στις επαρχίες Λιβαδειάς (Αλίαρτος, Ορχομενός, Λιβαδειά) και των Θηβών (Θήβα, Σχηματάρι, Οινόφυτα). Οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται κοντά στα όρια του Ν. Βοιωτίας και του Ν. Αττικής, ενώ σημαντικός αριθμός μονάδων είναι εγκατεστημένες κατά μήκος του οδικού άξονα Αθηνών Λαμίας, όπως και στους κόμβους των σιδηροδρομικών σταθμών Θηβών και Λιβαδειάς και στις περιοχές Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Θηβών, Αντίκυρας, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζεται τόσο στην πρόσβαση όσο και στη μεταφορά των εμπορεύσιμων αγαθών Υφιστάμενη υποδομή περιοχής Η ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου, λόγω της γειτνίασης με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και την ύπαρξη της σιδηροδρομικής γραμμής, παρουσιάζει ευκολία στην πρόσβαση με αποτέλεσμα να υπήρξε και η πρώτη περιοχή του νομού που γνώρισε αυτού του είδους τη βιομηχανική ανάπτυξη. Εκτός από τον κλειστό αυτοκινητόδρομο, παράλληλα και κατά μήκος και των δύο ρευμάτων κίνησης του, υπάρχει βοηθητικός δρόμος διπλής φοράς, ο οποίος εξυπηρετεί την πρόσβαση στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, χωρίς να διακόπτεται η ροή των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Το δίκτυο των επαρχιακών οδών είναι σε καλή κατάσταση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αρκετά καταπονημένο λόγω της πυκνής κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Επίσης σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου κυκλοφορούν αγροτικά μηχανήματα, τα οποία λόγω του φάρδους τους δυσχεραίνουν την κίνηση των υπόλοιπων οχημάτων. Η σιδηροδρομική γραμμή μέχρι τον σταθμό της Οινόης είναι διπλή και έχει ήδη ηλεκτροδοτηθεί, στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου του προαστικού σιδηρόδρομου μέχρι τη Χαλκίδα και τη Θήβα. Στο σταθμό της Οινόης βρίσκεται και η σχετική διακλάδωση της γραμμής από Αθήνα προς Λαμία και Χαλκίδα. Στην Τανάγρα υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος και αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί και την εκεί εγκαταστημένη Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Μικρές μονάδες υγείας λειτουργούν στα Οινόφυτα, τον Άγιο Θωμά και την Ασωπία. Σε μικρή απόσταση όμως από την περιοχή βρίσκεται η Χαλκίδα στην οποία λειτουργεί Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, ενώ αντίστοιχες μονάδες υπάρχουν στη Θήβα και τη Λειβαδιά. Ωστόσο, λόγω της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 18

19 εγγύτητας με την Αθήνα, οι μονάδες υγείας υστερούν σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να μεταφέρονται στα Νοσοκομεία της Αττικής. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 19

20 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην υπό μελέτη βιομηχανική εγκατάσταση περιλαμβάνουν την ψυχρή έλαση foil, την ανόπτηση, την κοπή ρολών αλουμινίου και την συσκευασία. Ειδικότερα: 1. Το τμήμα ψυχρής έλασης foil. Το τμήμα ψυχρής έλασης foil περιλαμβάνει 1 ψυχρό έλαστρο. Στην είσοδο του τμήματος ψυχρής έλασης εισέρχονται ρόλοι αλουμινίου έως 0,7mm. Έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία και υποβιβασμό του πάχους του φύλλου αλουμινίου παράγονται ρόλοι που οδηγούνται είτε στο τμήμα ανόπτησης, είτε στις κοπτικές μηχανές 2. Το τμήμα ανόπτησης. Το τμήμα ανόπτησης περιλαμβάνει 5 φούρνους ανόπτησης που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Στην είσοδο του τμήματος ανόπησης εισέρχονται ρόλοι από ψυχρή έλαση foil. Έπειτα από την κατάλληλη θερμική επεξεργασία οι ρόλοι οδηγούνται είτε στις τελικές κοπτικές μηχανές foil είτε για συσκευασία 3. Το τμήμα τελικών κοπτικών μηχανών foil. Το τμήμα περιλαμβάνει 3 κοπτικές μηχανές. Στην είσοδο του τμήματος τελικών κοπτικών μηχανών εισέρχονται ρόλοι είτε από τη ψυχρή έλαση είτε από το τμήμα ανόπτησης όπου κόβονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών 4. Το τμήμα συσκευασίας foil. Στο τμήμα συσκευασίας εισέρχονται ρόλοι ή ρολάκια και συσκευάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών 5. Τέλος στην εγκατάσταση λειτουργεί ως βοηθητική μονάδα για τις ανάγκες της παραγωγής κύκλωμα νερών ψύξης Στην Ενότητα που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι παραγωγικές διεργασίες. Στα παραρτήματα δίνονται οι κατόψεις μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. Σε κάθε κάτοψη αναφέρονται αναλυτικά ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η εγκατεστημένη κινητήρια και θερμική ισχύς αυτού. 5.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παραγωγική Διαδικασία της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Η εξεταζόμενη εγκατάσταση της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. περιλαμβάνει ένα έλαστρο foil (Achenbach), τρεις κοπτικές μηχανές, πέντε φούρνους ανόπτησης, δύο πύργους ψύξης, μηχανή ντουπλαρίσματος ταινιών, αντλιοστάσιο, γερανογέφυρες, φορτωτή φούρνων ανόπτησης και άλλα βοηθητικά μηχανήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα σχέδια του παραρτήματος Ι. Οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε περιλαμβάνουν την έλαση ρολών αλουμινίου για επιπλέον μείωση του πάχους τους. Η βασική πρώτη ύλη της εταιρίας είναι ρόλοι αλουμινίου που προέρχονται από εργοστάσια έλασης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 20

21 αλουμινίου (π.χ. ΕΛΒΑΛ Α.Ε.). Οι αρχικοί ρόλοι παραλαμβάνονται σε πάχος έως 0,7 mm και υποβιβάζονται στο τμήμα ψυχρής έλασης σε τελικό πάχος από 0,25 έως 0,006 mm. Τα προϊόντα foil αλουμινίου ανάλογα με την χρήση τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : Foil Συσκευασιών (Converter, Food Containers) Foil Τεχνικών Χρήσεων ( Finstock, Flexible tubes, Foil Domestic ) Foil Οικιακής Χρήσεως ( Ηousehold ) Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κυριότερες κατηγορίες του Foil Αλουμινίου, το εύρος του πάχους τους, τα κράματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους και οι χρήσεις τους. Φυσικά όλα τα παρακάτω είναι ενδεικτικά αφού ο εκάστοτε πελάτης έχει τον τελευταίο λόγο. ΤΥΠΟΣ FOIL ΚΡΑΜΑ ΠΑΧΟΣ ( μm ) ΧΡΗΣΗ Household 8150, 8079, 1050, Οικιακή χρήση Ανθοπωλεία Κομμωτήρια Converter Τhin 8079, ,9 Συσκευασία Τσιγάρων Converter Thin ,9 Converter Thin ,9 Converter Thick Foil Thick / Domestic , 1200, , Finstock 8150, Εύκαμπτες Συσκευασίες (Καφέδες, Χαρτοσακούλες ) Σοκολάτα, Γλυκών Συσκευασίες Συσκευασίες μελιού, γιαουρτιού, μαρμελάδας, Βlister (Θραυόμενες Φαρμάκων ) Θερμομονώσεις Υγρομονώσεις Μανδύες Πτερύγια Θερμότητας Flexible Tubes 8150, Aεραγωγοί Food Containers 8150, Φορμάκια Τροφίμων συσκευασίες Εναλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 21

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα