Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ"

Transcript

1 Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

2 Α.6.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α Οι οικονομικές δραστηριότητες Οι παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης καταγράφηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο Α.2.2 «Οικονομικές Δραστηριότητες Απασχόληση - Ανεργία», συνοψίζονται δε στα ακόλουθα: ΓΕΩΡΓΙΑ Οι πεδινές ή ημιπεδινές αγροτικές εκτάσεις καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της εδαφικής έκτασης της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, ανερχόμενο σε 30,86%, με βάση την αποτύπωση των επιφανειακών χρήσεων γής που έγινε απο την ομάδα μελέτης Ομως στις εκτάσεις αυτές έχουν εισβάλει σταδιακά και ανεξέλεγκτα, εδώ και αρκετές δεκαετίες, πολυάριθμες διάσπαρτες και ασύμβατες προς τη γεωργία σημειακές χρήσεις (λόγω έλλειψης θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού) και ειδικότερα: Πολυάριθμες βιοτεχνίες χαμηλής και μέσης όχλησης, οι οποίες σήμερα έχουν κλείσει σε σημαντικότατο ποσοστό (έχει μείνει σε λειτουργία ποσοστό περίπου 40%). Πολυάριθμες χοιροτροφικές ή πτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης κλίμακας και πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες απο το έτος 2000 και μετά άρχισαν είτε να μετεγκαθίστανται σε γειτονικές περιοχές, είτε να κλείνουν, με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργούν μόνον 6 πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες σχετικά μικρής κλίμακας. Ως ενθαρρυντικό στοιχείο για το μέλλον της γεωργίας στην περιοχή της Νέας Αρτάκης, καταγράφεται η εμφανής τάση αύξησης των χρησιμοποιούμενων εκτάσεων γεωργικής γής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο απο το 1991 έως το Τα παρατηρούμενα ανησυχητικά φαινόμενα νιτρορρύπανσης γεωργικής προέλευσης θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με μέτρα αντιρρύπανσης, καθώς και με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Η κτηνοτροφία έχει υποστεί σημαντικότατη συρρίκνωση στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης. Μετά απο δεκαετίες σημαντικότατης δραστηριότητας στην εντατική χοιροτροφία και πτηνοτροφία μονάδων μεγάλου μεγέθους, καθετοποιημένων και πανελλαδικής εμβέλειας, οι λειτουργούσες σήμερα μονάδες στην περιοχή μελέτης είναι συνολικά έξι, σχετικά μικρής κλίμακας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη πτηνοτροφικών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, ή και εκτατικής εκτροφής. Και σε αυτόν τον τομέα είναι σκόπιμη η προώθηση των βιολογικών εκτροφών. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ο τομέας της μεταποίησης είναι σημαντικός για την περιοχή. Και σε αυτό τον τομέα υπήρξε κατά το παρελθόν μία υπερβολική, αλλά παράλληλα και άναρχη χωρική ανάπτυξη (εκτεταμένη διάσπαρτη εγκατάσταση τέτοιων μονάδων στις πεδινές γεωργικές εκτάσεις της περιοχής), λόγω της έλλειψης θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού. Απο τις εν λόγω μονάδες (χαμηλής και μέσης όχλησης) έχει παραμείνει σε λειτουργία ένα ποσοστό περίπου 40%. Παρόλα αυτά, η περιοχή διαθέτει ακόμη και σήμερα σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα. Επομένως, για τις παραμένουσες σε λειτουργία μονάδες θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την κατά το δυνατόν συγκέντρωσή τους σε διακεκριμένες ζώνες βιοτεχνίας, ή και σε οργανωμένο υποδοχέα, προκειμένου να γίνεται η βέλτιστη διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Κατά την τελευταία εικοσαετία στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα βαίνει σταθερά αυξανόμενο, εις βάρος του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται σήμερα (2013) στα επίπεδα του 55%. Ο κλάδος του παραθαλάσσιου τουρισμού αναπτύσσεται σημαντικά στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των διατιθέμενων προς ενοικίαση κατοικιών, μή καταγεγραμμένων Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Εύβοιας, καθώς και μή καταγεγραμμένων στην απογραφή της απασχόλησης απο την ΕΣΥΕ. Επίσης υπάρχει σημαντικός αριθμός παραθεριστικών κατοικιών (περίπου 500 σήμερα). Σημειώνεται ότι πρό της οικονομικής κρίσης υπήρχε ενδιαφέρον για την ανέγερση β κατοικίας σε περιοχές κυρίως εντός σχεδίου. Α Το ανθρώπινο δυναμικό Στην περιοχή μελέτης διαπιστώνονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό: Παρατηρείται συνεχής και σημαντική αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στην διάρκεια της 60ετίας Μάλιστα ο παρατηρούμενος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού πληθυσμού της Νέας Αρτάκης (+1,88%) στη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι σαφώς υψηλότερος του αντίστοιχου του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων (+1,36%). Παρατηρείται ευνοϊκότατη δημογραφική κατάσταση, γεγονός που υποδηλώνει δυναμισμό στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής (χαμηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης και υψηλός δείκτης νεανικότητας). Η ακαθάριστη πληθυσµιακή πυκνότητα (πληθυσµός / έκταση) στο σύνολο της.ε. Νέας Αρτάκης ήταν 412,3 κατ./τ.χμ. (ή 4,12 κατ./ha) το Αποτελεί την δεύτερη πλέον πυκνοκατοικημένη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Χαλκιδέων (μετά την Δ.Ε. Χαλκιδέων η οποία έχει πυκνότητα 1.919,39 κατ./ τ.χμ.). Απο τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το έτος 2001 συνάγεται ότι η ελκυστικότητα της Π.Ε. Νέας Αρτάκης, σε ότι αφορά την εγκατάσταση αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών ήταν αρκετά υψηλότερη απο αυτή του συνόλου της Π.Ε. Εύβοιας. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τον δυναμισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, δηλαδή της μεταποίησης και του πρωτογενή τομέα. Το μορφωτικό επίπεδο του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης είναι σαφώς υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο της Π.Ε. Εύβοιας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η αναλογία του θεωρητικού (μέγιστου) εποχιακού πληθυσμού της θερινής περιόδου προς τον πραγματικό πληθυσμό της περιοχής ανέρχεται σε περίπου 1 : 2,3, γεγονός που δεν συνεπάγεται σοβαρές πιέσεις στα δίκτυα υποδομής. Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 117

3 Α μελέτης Σενάρια τάσεων Προγραμματικό μέγεθος περιοχής Δεν υπάρχει η ανάγκη διατύπωσης εναλλακτικών σεναρίων τάσεων διότι απο την προηγηθείσα ανάλυση της παρούσας μελέτης, οι τάσεις σε ότι αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες και την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, όπως φαίνεται απο τα παρατεθέντα στοιχεία, είναι ήδη απο ετών δρομολογημένες, δεδομένες και σαφείς, συνοψίζονται δε στα ακόλουθα: Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής της Νέας Αρτάκης είναι ότι λειτουργεί πλέον ως η φυσική οικιστική προέκταση προς Βορρά του δυναμικού αστικού κέντρου της Χαλκίδας. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε εντατική διαδικασία αστικοποίησης - προαστειοποίησης και ραγδαίας μεταβολής του αναπτυξιακού χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν. Παρατηρείται συνεχής και σημαντική αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στην διάρκεια της 60ετίας Μάλιστα ο παρατηρούμενος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού πληθυσμού της Νέας Αρτάκης (+1,88%) στη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι σαφώς υψηλότερος του αντίστοιχου του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων (+1,36%). Παρατηρείται ευνοϊκότατη δημογραφική κατάσταση, γεγονός που υποδηλώνει δυναμισμό στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής (χαμηλοί δείκτες γήρανσης και εξάρτησης και υψηλός δείκτης νεανικότητας). Η σημαντικότερη απαίτηση στην οποία θα πρέπει να προσαρμοσθούν τα προγραμματικά μεγέθη της περιοχής μελέτης για την επόμενη 15ετία (μόνιμος, παραθεριστικός και τουριστικός πληθυσμός), είναι η μή υπέρβαση σε περίοδο αιχμής της φέρουσας ικανότητας των ακτών και της επάρκειας του νερού ύδρευσης. Τα θέματα αυτά έχουν εξετασθεί στην παρ. Α «Γενικές προοπτικές του ΟΤΑ - Βασικά προγραμματικά μεγέθη». Α Βασικά στοιχεία σεναρίου ρύθμισης της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης Για την διατύπωση του σεναρίου ρύθμισης της Δ.Ε. θα πρέπει: Να συνεκτιμηθούν οι προβλέψεις - κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού, οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, ή μελέτες ή προτάσεις για την περιοχή μελέτης, καθώς και η σημερινή κατάσταση του Δήμου. Να αξιολογηθούν οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής σε όλους τους τομείς. Να χαραχθούν οι βασικές αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις για την υπο μελέτη περιοχή. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι κατευθύνσεις του Νόμου 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 124). Οι κατευθύνσεις του Σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Απόφαση αριθμ. 6876/4871 ΦΕΚ 128 Α/ ) Οι προβλέψεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Aνάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΥΑ ΦΕΚ Β 1469/ ) Η θέση της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης στο ευρύτερο χωροταξικό της πλαίσιο, καθώς και η αξιολόγηση της υφιστάμενης πληθυσμιακής και οικονομικής κατάστασής της μετά απο την λεπτομερή ανάλυση που έγινε απο την παρούσα μελέτη. Κατόπιν των παραπάνω προτείνονται τα ακόλουθα προγραμματικά μεγέθη πληθυσμού για το έτος 2028: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ 15ΕΤΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΙΧΜΗ άτομα άτομα άτομα ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 1. Η διαθεσιμότητα σημαντικών εκτάσεων πεδινής αρδευόμενης γεωργικής γής. 2. Η διαθεσιμότητα εκτάσεων κατάλληλων για την ανάπτυξη μονάδων πτηνοτροφίας ή κτηνοτροφίας μικρής κλίμακας. 3. Η υπάρχουσα σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα μονάδων χαμηλής ή μέσης όχλησης. Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 118

4 Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 119

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησης απο τον τριτογενή τομέα Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στη γεωργία και στην μεταποίηση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Προστασία της γεωργικής γής απο την περαιτέρω εισβολή ασύμβατων χρήσεων 2. Προώθηση νέων προτύπων για βιολογική γεωργική, αλλά και κτηνοτροφική παραγωγή Θα πρέπει με πρωτοβουλίες ενημέρωσης των κατοίκων απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υιοθετηθούν βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές, καθώς και εναλλακτικές καλλιέργειες αρωματικών και άλλων φυτών. Η παραγωγή προϊόντων αυτού του είδους επιβάλλεται, εφόσον είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής απο την ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι κεντρικοί άξονες των βασικών αναπτυξιακών και χωροταξικών κατευθύνσεων για την περιοχή διατυπώνονται επιγραμματικά ως ακολούθως: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΣ 1. Προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 2. Διαφύλαξη της πολύτιμης γεωργικής γής Προώθηση βιολογικών καλλιεργειών ή εκτροφών 3. Χωρική οργάνωση της υφιστάμενης μεταποιητικής δραστηριότητας Επιδίωξη συγκέντρωσης σε οργανωμένο υποδοχέα 4. Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης κατοικιών και διοχέτευσή της σε αναγκαίες επεκτάσεις οικισμών 5. Προβλέψεις για την αξιοποίηση του εγκαταλελειμένου κτιριακού αποθέματος στον εξωαστικό χώρο, με την δυνατότητα αλλαγής χρήσεων 3. Χωρική οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Η προστασία της πολύτιμης γεωργικής γής απο την διάχυση άλλων χρήσεων 2. Ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης - Αρχή της «συμπαγούς» πόλης 3. Ο εξορθολογισμός της χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων - Επιδιώκεται η συγκέντρωση σε οργανωμένους υποδοχείς σε κατάλληλες θέσεις 4. Δεν εισάγονται περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 120

6 Α6.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΓΠΣ Σημειώνεται ότι οι προτάσεις για την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 αφορούν: Τις περιοχές οικιστικής οργάνωσης. Τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων προς πολεοδόμηση. Τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.). Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης, δηλαδή τις περιοχές για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης, με στόχο την διαφύλαξη τους και την βιώσιμη ανάπτυξή τους (Π.Ε.Π.Δ.). Προφανώς οι δασικές εκτάσεις (δασοσκεπείς ή μερικώς δασοσκεπείς, θαμνοσκεπείς ή μερικώς θαμνοσκεπείς, χορτολιβαδικές και άγονες εκτάσεις) προστατεύονται απο την δασική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις παρ. 1 και 2 του Αρθρου 7 του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα ακόλουθα: Αρθρο 7 Ν. 3325/2005 Αλλαγή χρήσης γης «1. Εάν επέρχεται, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις, μεταβολή της χρήσης γης, οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται. Εάν επιβάλλεται, από τις κείμενες διατάξεις, η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης.» 2. Η επέκταση δραστηριότητας που ιδρύθηκε νόμιμα και λειτουργεί πριν από την έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση γης της περιοχής και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 6.» Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 121

7 Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Π.Ε.Π. Στην παρ. Α προτείνονται οι ακόλουθες Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.): ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π.Ε.Π. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο υγροβιότοπος «Κολοβρέχτης», για την προστασία του οποίου θεσμοθετήθηκε η ΖΟΕ Κολοβρέχτη (ΦΕΚ 642 Δ 1989), στην οποία προφανώς διατηρούνται όλες οι προβλέψεις της Ζ.Ο.Ε. Προτείνεται η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τον Υγροβιότοπο «Κολοβρέχτη», κατά την παρ. 1 του Αρθρου 21 του Ν. 1650/86, στην οποία θα διερευνηθεί και θα αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση του οικοσυστήματος του υγροβιότοπου, θα εντοπισθούν οι πιθανές απειλές και οι υφιστάμενες πηγές ρύπανσης, θα προταθούν δε μέτρα προστασίας διαχείρισης, αλλά και ανασύστασης - αποκατάστασής του. Οι προτάσεις των Ε.Π.Μ. θεσμοθετούνται μέσω της έκδοσης Π.Δ. (εν προκειμένω αντικατάστασης του ισχύοντος Π.Δ.), για τους παρακάτω λόγους: 1. Σύμφωνα με το πρόσφατα εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07) (391/ απόφαση - ΦΕΚ 1004/Β /13), προτείνεται το ακόλουθο μέτρο: «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ RBD07_SM07_105 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ: Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων ΠΕΠ 1 : Ζώνες Προστασίας της Φύσης ΠΕΠ 2 : Ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων ΠΕΠ 1.Α ΠΕΠ 1.Β Οι υγροβιότοποι, γενικότερα και ανεξάρτητα από τον τύπο ή μέγεθος τους, συνιστούν μία κατηγορία βιοτόπων στην οποία δίνεται κατά κανόνα ιδιαίτερη σημασία και προσοχή, εξαιτίας των αρκετών, ποικίλων και σημαντικών ιδιοτήτων τους (υψηλή βιοποικιλότητα, παραγωγικότητα, σπανιότητα, επιστημονικό ενδιαφέρον -εκπαιδευτική αξία, «αποθήκευση» ύδατος κλπ). Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζονται αξιόλογοι υγροβιότοποι, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και οι οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Οι περιοχές αυτές είναι το έλος Ψαχνών ή Κολοβρέχτης (Εύβοια), Λιμνοθάλασσα Αταλάντης, Βρωμολίμνη (Καμμένα Βούρλα) και Λίμνη Αγίου Γεωργίου (Σκιάθος). Στόχος του μέτρου αποτελεί η ανάδειξη των περιοχών αυτών μέσω της οριοθέτησης τους και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών διαχείρισης των υγροβιότοπων. Εφαρμόζεται σε: GR0718C0005N, GR0719C0006N, GR0719C0008N, GR0735C0001N, GR , GR Επίσης επισημαίνεται ότι στην παρ. 1 του Αρθρου 21 του Ν. 1650/86 αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου». 3. Τέλος επισημαίνεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο σοβαρής υποβάθμισης του εν λόγω υγροβιοτόπου απο την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων ή λυμάτων διαφόρων βιοτεχνικών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή, καθόσον μάλιστα αυτός έχει ορισθεί προσωρινά ως αποδέκτης «επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων των επιχειρήσεων» με την 6731/ απόφαση του Νομάρχη Εύβοιας (ΦΕΚ 373 Δ 2010), (βλ. παρ. Α «Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων» της παρούσας). Το Καταφύγιο Αγριας Ζωής στην περιοχή Γιαμίνα (ΦΕΚ 1099 Β 1998) Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 5 του Ν.3937/2011, παράγραφος 4.3 «Καταφύγια Αγριας Ζωής (Wildlife refuges)». Θα οριοθετηθούν και θα εξειδικευτούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 122

8 Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Π.Ε.Π.Δ. ΠΕΠΔ 1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Α Πρόκειται για σημαντικές γεωργικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: Γεωργία, Μελισσοκομία Αγροτικές αποθήκες ισόγειες, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., επιτρεπόμενου ύψους 3,5 μ. Σε εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας (βεβαιούμενες απο την Δ/νση Αγροτ. Ανάπτυξης) επιτρέπεται η κατ εξαίρεση η κατασκευή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής κατά τους ορισμούς του Αρθρου 2 παρ. 3 του Νόμου 2160/93 και ειδικότερα αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (πρότυπα επισκέψιμα αγροκτήματα, με ή χωρίς πρόβλεψη διαμονής των επισκεπτών). Για τις αγροτουριστικές εγκαταστάσεις χωρίς πρόβλεψη διαμονής επισκεπτών να ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης: Μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ., μέγιστο ύψος 3,5 μ. συν 1,5 μ. για την κατασκευή στέγης. Για τις αγροτουριστικές εγκαταστάσεις με πρόβλεψη διαμονής επισκεπτών να ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης: Μέγιστη επιφάνεια 200 τ.μ., μέγιστο ύψος 3,5 μ. συν 1,5 μ. για την κατασκευή στέγης. Υδατοδεξαμενές Θερμοκήπια Αντλητικές εγκαταστάσεις ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Οι νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες μέσης όχλησης, υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν εντός 12 ετών στις προτεινόμενες περιοχές με τον χαρακτηρισμό ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 7 του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Οι νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, οι πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές μονάδες και οι λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να λειτουργούν με δικαίωμα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους αποκλειστικά εντός του γηπέδου που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ΓΠΣ. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης νομίμως υφισταμένων, εγκαταλελειμένων αλλά μή ερειπωμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, στις ακόλουθες χρήσεις: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης - συσκευασίας αγροτικών προϊόντων Εγκαταστάσεις αποθηκών και χονδρεμπορίου Αγροτοβιομηχανικές μονάδες χαμηλής όχλησης, που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, καθοριζόμενες στο Π.Δ.227/1987 (ΦΕΚ 100 Α ), πλην σφαγείων ή πτηνοσφαγείων, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες ελάχιστες αποστάσεις της κτιριακής εγκατάστασης απο τα όρια του σχεδίου πόλης. ΠΕΠΔ 2: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ Β Πρόκειται για περιοχή εφαπτόμενη της Εθνικής Οδού 77, όπου έχουν εγκατασταθεί παρόδιες χρήσεις, η οποία επίσης διαθέτει σημαντικές γεωργικές εκτάσεις. Ισχύουν τα προβλεπόμενα για την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ Α, με τις επιπλέον ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις: Παρόδιες χρήσεις αποκλειστικά επι της Ε.Ο. 77: Εμπορικά καταστήματα, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων. Μάντρες οικοδομικών υλικών. ΠΕΠΔ 3: ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις κυρίως στο βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, όπου υφίστανται και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και έκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής επιχείρησης στο νότιο τμήμα. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: Γεωργία, μονάδες εσταβλισμένης ή μη κτηνοτροφίας, πτηνοτροφικές μονάδες, μελισσοκομία. Αγροτικές αποθήκες ισόγειες, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., επιτρεπόμενου ύψους 3,5 μ. Αγροτοβιομηχανικές μονάδες χαμηλής όχλησης, που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, καθοριζόμενες στο Π.Δ.227/1987 (ΦΕΚ 100 Α ) πλην σφαγείων ή πτηνοσφαγείων. Σε εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας, ή εκτροφής (βεβαιούμενες απο την Δ/νση Αγροτ. Ανάπτυξης) επιτρέπεται η κατ εξαίρεση η κατασκευή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής κατά τους ορισμούς του Αρθρου 2 παρ. 3 του Νόμου 2160/93 και ειδικότερα αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (πρότυπα επισκέψιμα αγροκτήματα, με ή χωρίς πρόβλεψη διαμονής των επισκεπτών). Για τις αγροτουριστικές εγκαταστάσεις χωρίς πρόβλεψη διαμονής επισκεπτών να ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης: Μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ., μέγιστο ύψος 3,5 μ. συν 1,5 μ. για την κατασκευή στέγης. Για τις αγροτουριστικές εγκαταστάσεις με πρόβλεψη διαμονής επισκεπτών να ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης: Μέγιστη επιφάνεια 200 τ.μ., μέγιστο ύψος 3,5 μ. συν 1,5 μ. για την κατασκευή στέγης. Υδατοδεξαμενές Θερμοκήπια Αντλητικές εγκαταστάσεις ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Οι νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες μέσης όχλησης, υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν εντός 12 ετών στις προτεινόμενες περιοχές με τον χαρακτηρισμό ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 7 του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Οι νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης, και οι λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να λειτουργούν με δικαίωμα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους αποκλειστικά εντός του γηπέδου που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ΓΠΣ. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης νομίμως υφισταμένων, εγκαταλελειμένων αλλά μή ερειπωμένων, κτιριακών εγκαταστάσεων, στις ακόλουθες χρήσεις: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης- συσκευασίας αγροτικών προϊόντων Εγκαταστάσεις αποθηκών και χονδρεμπορίου Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 123

9 ΠΕΠΔ 4: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες έχει εγκατασταθεί σημαντικός αριθμός βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής και μέσης όχλησης. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: Γεωργία, μελισσοκομία Βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής ή μέσης όχλησης Εγκαταστάσεις αποθηκών και χονδρεμπορίου Κτίρια κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ΠΕΠΔ 6: ΖΩΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πρόκειται για παράκτια περιοχή, όπου υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα υδατοκαλλιέργειας απο το έτος Επίσης στην ίδια περιοχή υπάρχουν και εκτάσεις γεωργικής γής. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Υδατοκαλλιέργεια Γεωργία, Μελισσοκομία Αγροτικές αποθήκες ισόγειες, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., επιτρεπόμενου ύψους 3,5 μ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Οι περιοχές που προτείνονται με τον χαρακτηρισμό ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, αποτελούν το χώρο μετεγκατάστασης υποδοχής των νομίμως υφισταμένων στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης βιομηχανιών ή βιοτεχνιών μέσης όχλησης. Επίσης, εντός των εκτάσεων με τον χαρακτηρισμό ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ, είναι δυνατή η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) του Αρθρου 41 του N. 3982/2011, εμβαδού απο 50 έως 300 στρέμματα, που μπορεί να περιλαμβάνει βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης. ΠΕΠΔ 5: ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Διαθέτουν όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε μελλοντικά να αποτελέσουν επεκτάσεις των οικιστικών περιοχών Νέας Αρτάκης Βατώντα, με κύριο στόχο την ενοποίηση των δύο οικιστικών περιοχών, αλλά και την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών με υφιστάμενη δόμηση κατοικιών. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να προστατευθούν απο ασύμβατες χρήσεις. Προτείνεται κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης 8 στρέμματα. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: Κατοικίες Τουριστικά καταλύματα Κτίρια εκπαίδευσης Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά επιτρεπόμενη χρήση οι διατάξεις των Π.Δ. από (Δ 538) και (Δ 270), όπως ισχύουν. Στις εκτάσεις του παρακάτω Χάρτη Προκαταρκτικής Πρότασης, που χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία (δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές κλπ), είναι ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται και μή δασικές εκτάσεις κατά την κρίση του αρμόδιου Δασαρχείου. Οι χρήσεις γής των μή δασικών εκτάσεων θα είναι οι οριζόμενες για τις ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Α. Ο χωρικός καθορισμός των παραπάνω προτεινόμενων ΠΕΠΔ φαίνεται στο Χάρτη που ακολουθεί. Στον εν λόγω Χάρτη έχουν περιληφθεί για λόγους τεκμηρίωσης της πρότασης και οι υφιστάμενες σημειακές χρήσεις, καθώς και οι γεωργικές εκτάσεις που επιδοτήθηκαν απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2011 (έγγραφο αρ. πρωτ / ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο απο CD με ψηφιακά δεδομένα, κατόπιν αίτησής μας). ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν: ελάχιστο εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα κατά την δημοσίευση της Απόφασης θεσμοθέτησης του ΓΠΣ, τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του από Π.Δ/τος (Δ' 270). Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 124

10 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΠΔ (Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης) Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 125

11 Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Γ2. ΜΕΛΕΤΕΣ Ή ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ Η κατασκευή της οδού παράκαμψης Χαλκίδας - Νέας Αρτάκης Γ1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας και προτεραιότητας για την περιοχή μελέτης. Είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η διέλευση της εθνικής οδού μέσα από τη Νέα Αρτάκη, καθώς και η σύνδεσή της με τον επαρχιακό δρόμο εντός του αστικού ιστού. Το εν λόγω έργο είναι σημαντικότατο, όχι μόνον για την περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης, αλλά και για ολόκληρη τη Βόρεια Εύβοια. Μέχρι την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει σε κυκλοφοριακή μελέτη έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διοχέτευσης της κίνησης των οχημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες και τα Σαββατοκύριακα. ΔΡΑΣΗ Μελέτη αντιπυρικής προστασίας του Δημοτικού Δάσους Νέας Αρτάκης Αμεση κατασκευή έργων Υδρογεωλογική και υδραυλική διερεύνηση της βέλτιστης λύσης ποιοτικής και ποσοτικής υδροδότησης της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης Μελέτη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Νέας Αρτάκης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Είναι απόλυτα αναγκαία και επείγουσα η σύνταξη της εν λόγω μελέτης, καθώς και η άμεση κατασκευή των απαραίτητων έργων αντιπυρικής προστασίας. Οι παλαιές γεωτρήσεις που ποσοτικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων, επηρεάζονται από την θαλάσσια διείσδυση στον υδροφορέα τους, αλλά και από την νιτρορρύπανση που προκαλείται από την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής. Αντίθετα οι νέες γεωτρήσεις διαθέτουν καλής ποιότητας νερό αλλά δεν επαρκούν ποσοτικά. Στην παρούσα φάση η ποιοτική κάλυψη των αναγκών είναι οριακή. Επομένως απαιτείται η άμεση και ριζική αντιμετώπιση της ποσοτικής και ποιοτικής υδροδότησης της περιοχής Νέας Αρτάκης με την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η πρόταση της βέλτιστης λύσης μεταξύ των παρακάτω εναλλακτικών λύσεων: Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στο γειτονικό Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων, σε περιοχές με μεγάλη υδροφορία στις υπώρειες του όρους Δίρφης ή σε άλλες περιοχές (π.χ. Πούρνος). Επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση των παλαιών γεωτρήσεων της Νέας Αρτάκης. Η ΕΕΛ Νέας Αρτάκης στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παράλληλα δε διαθέτει τα επεξεργασμένα λύματά της στον υγροβιότοπο Κολοβρεχτη, καθ υπέρβαση της προθεσμίας της Απόφασης 6731/ του Νομάρχη Εύβοιας. Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ Νέας Αρτάκης με υπεδάφια είτε επιφανειακή διάθεση, κατά τις προβλέψεις της ΚΥΑ / «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 354 Β /2011), σε συνδυασμό με τη δημιουργία υδραυλικού φράγματος, που θα εμποδίζει την διείσδυση του θαλασσινού νερού στους υπόγειους υδροφορείς. Ταυτόχρονα με την εν λόγω μελέτη, θα πρέπει να εκπονηθεί ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΕΕΛ Νέας Αρτάκης. Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 126

12 Γ3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (βλ. αναλυτικά τις παρεμβάσεις στην παρ. Α Οδικό δίκτυο Λιμενικές υποδομές Συγκοινωνιακό δίκτυο) ΔΡΑΣΗ Διορθωτικές παρεμβάσεις στο Κύριο Δημοτικό δίκτυο Βελτίωση εσωτερικού δικτύου οικισμών Συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Το Δημοτικό Δίκτυο παρουσιάζει ελλείψεις σε χαράξεις, σχετικώς μικρότερα πλάτη διατομών, και η κατάσταση του οδοστρώµατος στο µεγαλύτερο µήκος του δικτύου είναι κακής ποιότητας µε ελλειπή διαγράµµιση και σήµανση, καθώς και με προβληματικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τις κλίσεις και τις παράπλευρες τάφρους απορροής ομβρίων. Οι χωματόδρομοι καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό στις επεκτάσεις της πόλης της Νέας Αρτάκης, όπου υπάρχουν και αρκετοί αδιάνοικτοι δρόμοι. Υπάρχει η ανάγκη συνεχούς συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου (κοιτοστρώσεις σε θέσεις τομής δρόμου ρεμάτων, σκυροστρώσεις, κατασκευή οχετών, διαπλατύνσεις, καθαρισμοί, διανοίξεις τάφρων κλπ.). ΔΡΑΣΗ Μελέτη αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης της συνοικίας Βατώντας, καθώς και συμπλήρωσης αυτού Κατασκευή του έργου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού υδραγωγείου Ν. Αρτάκης για την σύνδεσή του με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ν. Αρτάκης» Μελέτη συμπλήρωσης του δικτύου ύδρευσης στη συνοικία Φανερωμένη και στις Πολεοδομικές Ενότητες ΑΡΤΑΚΗ Ι και ΑΡΤΑΚΗ ΙΙ. Γ4. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Αφορά την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης απο σωλήνες αμιάντου στη συνοικία Βατώντας μήκους 1,45 KM, καθώς και την κατασκευή δικτύου σε τμήματα του οικισμού, όπου σήμερα δεν υπάρχει. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και με διαφορετική χάραξη. Ομως η ΔΕΥΑ Χαλκίδας δεν έχει μέχρι σήμερα εντάξει την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου σε κάποιο πρόγραμμα. Η μελέτη έχει αδειοδότηση από την Δ/νση Περιβάλλοντος, την 23n ΕΒΑ και την ΙΑ ΕΠΚΑ. Το έργο θα λύσει τα προβλήματα παλαιότητας και διαρροών τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. Προϋπολογισμός σε τιμές Απαιτείται η συμπλήρωση του δικτύου ύδρευσης στις συνοικίες Φανερωμένη και ΑΡΤΑΚΗ ΙΙ. Απαιτείται η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις περιοχές των επεκτάσεων ΑΡΤΑΚΗ ΙΙΑ (μήκους 2,3 KM) και ΑΡΤΑΚΗ Ι (αγνώστου μήκους). Μελέτη αποχετευτικού δικτύου για τη συνοικία Βατώντας και για τις Πολεοδομικές Ενότητες ΑΡΤΑΚΗ Ι και ΑΡΤΑΚΗ ΙΙ. Επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής Αρτάκη Ι νέου σχεδίου πόλεως» - Κατασκευή του έργου Επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής ΙΙ νέου σχεδίου πόλεως Τμήμα Β Αγωγοί 97 & 114 Περιοχή ανατολικά Ε.Ο.» - Κατασκευή του έργου Οι περιοχές αυτές δέν συνδέονται σήμερα με την ΕΕΛ Νέας Αρτάκης. Η μελέτη, προϋπολογισμού σε τιμές 2007, δεν έχει υλοποιηθεί, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Η μελέτη, προϋπολογισμού σε τιμές 2007, δεν έχει υλοποιηθεί, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Α6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 127

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα