business technology news

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "business technology news"

Transcript

1 business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε συγκεκριμένους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγικής Έρευνας. Όπως ανακοινώθηκε, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) προετοιμάζει για το προσεχές διάστημα δυο νέες προκηρύξεις. Η πρώτη δράση, με τον τίλο Συνεργασία 2010: Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, υποστηρίζει τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε ερευνητικά και τεχνολογικά έργα για την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θα χρηματοδοτηθούν έργα σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς που θα καθοριστούν από τη διαβούλευση, τα οποία: α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συμβάλλουν στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε τομείς όπως υγεία, ενεργειακή ή περιβαλλοντική πολιτική, γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί. H δράση απευθύνεται κυρίως σε εγχώριες συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων, κ.ά.) ενώ επιπλέον φορείς μπορούν να εμπλακούν ως τελικοί χρήστες. Επιχορηγούνται δράσεις για: α) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που στοχεύουν στην εξέλιξη της τεχνογνωσίας, β) Πειραματική ανάπτυξη/επίδειξη σχετικά με την εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών που διαθέτουν οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά δεν διατίθενται άμεσα στο εμπόριο, γ) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, δ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ και ερευνητικούς φορείς, ε) Προβολή και δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης για το 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 85 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να φθάνει τα 68,2 εκατ. ευρώ (10 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για έργα σε τομείς υψηλής προτεραιότητας στις υπηρεσίες). Η δημόσια επιχορήγηση ανά έργο δεν θα ξεπερνά το 80% του συνολικού προϋπολογισμού (το ελάχιστο ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής θα ανέρχεται σε 20%). Η δεύτερη δράση, Συστάδες καινοτόμων επιχειρήσεων (clusters), στοχεύει στη δημιουργία clusters επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να φθάνει τα 14 εκατ. ευρώ. Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις (καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), ερευνητικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς που λειτουργούν σε έναν συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή, είναι συνδεδεμένοι σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, προάγουν την καινοτομία και αναπτύσσουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, με την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών. Τα clusters πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρό προσανατολισμό σε εξαγωγές. Θα χρηματοδοτηθούν clusters με προυφιστάμενες λειτουργικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών τους, και όχι αθροίσματα επιχειρήσεων, για δράσεις όπως ανάπτυξη κοινών υποδομών, κατάρτιση, υποστήριξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, κ.λπ. Θα χρηματοδοτηθούν επίσης μικρά έργα επίδειξης ή/ και ανάπτυξης πρωτοτύπων. Η δράση θα καλύψει διάφορους τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων clusters, μερικοί εκ των οποίων έχουν ήδη χαρτογραφηθεί (π.χ. Βιοτεχνολογία, Αγρο-βιο-διατροφή). Έμφαση θα δοθεί στη βιωσιμότητα των clusters και μετά τη λήξη της δημόσιας χρηματοδότησής τους. Πηγή: με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου και Θρησκευμάτων

2 H Εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Υιοθετεί το Πληροφοριακό Σύστημα Entersoft Business Suite Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία του ενιαίου λογισμικού Entersoft Business Suite, στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.. Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τις λειτουργίες της εταιρείας που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση και τη Διαχείριση των Συνδρομών της Εφημερίδας. Βασική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η έκδοση της οικονομικής και επιχειρηματικής εφημερίδας, «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και η διαχείριση του κορυφαίου ειδησεογραφικού site Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις παραγωγής εφημερίδων και ενθέτων, στο Κορωπί Αττικής. Έχει έδρα στην Αθήνα, υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και αντιπροσωπείες σε όλη την Ελλάδα. Με το Entersoft Business Suite, επιτυγχάνεται αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών καθώς και o λεπτομερής καταμερισμός του κόστους. Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) που διαθέτει το Entersoft Business Suite θα παρέχει άμεση και συνδυαστική πληροφόρηση στην εταιρεία. Διπλή βράβευση της Space Hellas από τη Cisco Η Space Hellas επιλέχθηκε από τη Cisco ως Collaboration Partner 2010 και Borderless Network Partner 2010 για την περιοχή της Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου συνεργατών της, που έλαβε χώρα στο San Francisco. Τα βραβεία Partner Summit της Cisco απονέμονται σε συνεργάτες της Cisco που διακρίνονται για το υποδειγματικό τους επιχειρηματικό μοντέλο, σε τρία επίπεδα: ανά χώρα, ανά γεωγραφική περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα βραβεία Collaboration Partner 2010 και Borderless Network Partner 2010 η Space Hellas διακρίθηκε για τις εξαιρετικές επιδόσεις της και το υποδειγματικό επιχειρηματικό της μοντέλο σε επίπεδο προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στην περιοχή της Ελλάδος, της Κύπρου και της Μάλτας. Η μακροχρόνια συνεργασία της Space Hellas με τη Cisco δίνει πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, όπου σε συνδυασμό με τη δική της τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της διασφαλίζουν εγγυημένη ποιότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της. Ανάπτυξη Εφαρμογής Χαρτογραφικής Πληροφόρησης (WEB GIS) για τις Κυκλοφοριακές Συνθήκες στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης από τη DRAXIS Η DRAXIS ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής χαρτογραφικής πλατφόρμας διαδραστικής ενημέρωσης στα πλαίσια του έργου ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο συμμετείχε ως υπεργολάβος. Το Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport System) που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας και προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης συμβάντων. Στην παρούσα φάση το Σύστημα καλύπτει μήκος 12,5 περίπου χιλιομέτρων για κάθε κατεύθυνση της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού (από τον Κόμβο Ευκαρπίας Κ5 έως τη 2 /

3 συμβολή της Περιφερειακής Οδού με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών Κ12) H DRAXIS αξιοποιώντας την τεχνολογική της γνώση στο χώρο των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και συγκεκριμένα την πλατφόρμα γεωγραφικών εφαρμογών WEB-G-Maps, ανέπτυξε διαδικτυακές εφαρμογές διάχυσης της χωρικής πληροφορίας για το web και για κινητές συσκευές. Οι πολίτες / χρήστες μέσω της εφαρμογής που ανέπτυξε η DRAXIS έχουν τη δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ένα διαδραστικό χάρτη, να δουν εικόνες της κυκλοφορίας του δρόμου από κάμερες που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού (σε σχεδόν πραγματικό χρόνο), να ενημερωθούν για την κίνηση στα διάφορα τμήματα της οδού (χάρτης κυκλοφοριακού φόρτου), να διαβάσουν τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων καθώς και να ενημερωθούν για γεγονότα (ατυχήματα, έργα κλπ) που συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και επηρεάζουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι σύνδεσμοι για τις εφαρμογές που ανέπτυξε η DRAXIS για την παρακολούθηση της κίνησης της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης είναι : - Χαρτογραφική WEB έκδοση του συστήματος πληροφοριών για την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης - Έκδοση για φορητές συσκευές Νέος Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών στον Όμιλο Printec ο Γιώργος Κονδύλης Καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Group Director, Finance & Support Services) στον Όμιλο Printec αναλαμβάνει ο Γιώργος Κονδύλης. Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, ο κ. Κονδύλης θα έχει την ευθύνη για θέματα οικονομικής διαχείρισης, ανθρώπινων πόρων και μηχανοργάνωσης, και των δεκαπέντε χωρών δραστηριότητάς του Ομίλου. Ο Γ. Κονδύλης έχει πολυετή επιτυχημένη πορεία στον Τραπεζικό κλάδο αλλά και σε μεγάλες ελληνικές πολυεθνικές εταιρίες. Διετέλεσε τα τελευταία 6 χρόνια διευθυντικό στέλεχος του Ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ, με τομέα ευθύνης την Οικονομική και Επιχειρησιακή Ανάπτυξη των διεθνών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Στο παρελθόν εργάστηκε, επίσης για 6 χρόνια, στην ΑΒΝ AMRO Bank σε Αθήνα και Λονδίνο, σε διάφορες θέσεις με τελευταία αυτή του Διευθυντού Επενδυτικής Τραπεζικής (Corporate Finance Director). Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΜΒΑ από το Manchester Business School. Αναφερόμενος στη συνεργασία του κ. Κονδύλη με την Printec, ο Πρόεδρος του Ομίλου Χάρης Κωνσταντίνου δήλωσε: «Η διοικητική ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών της Printec ενισχύεται περαιτέρω με την τοποθέτηση του κ. Κονδύλη στη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Είμαι βέβαιος ότι η επιτυχημένη του πορεία θα συνεχιστεί συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση της Εταιρικής Στρατηγικής του Ομίλου. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο στην Ομάδα Διοίκησης της Printec, και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις νέες του αρμοδιότητες. 3 /

4 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 Επιχειρηματικές Συναντήσεις στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Η εκδήλωση FIND your ICT PART- NERS face2face απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να προωθήσουν συνεργασίες για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της 7ης πρόσκλησης του προγράμματος ICT (Information and Communication Technologies) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν εταίρους για την δική τους πρόταση ή να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε υπάρχουσες προτάσεις, ενώ δεν αποκλείονται και άλλου είδους επιχειρηματικές ή τεχνολογικές συνεργασίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης (http:// έως τις 17 Σεπτεμβρίου Κάθε συμμετέχων εισάγει το προφίλ του, προσφορές ή αναζητήσεις συνεργασίας και την διαθεσιμότητα του για συναντήσεις. Η συμμετοχή στo forum επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο ΕKT (κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη, τηλ.: , ή κ. Γ. Μαζιώτη, τηλ: , Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο ICT 2010 διοργανώνεται από την ΕΕ στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας και αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός πληροφόρησης και συναντήσεων στον τομέα της ΤΠΕ βιομηχανίας για την Έρευνα & Καινοτομία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τρίτη ημέρας του συνεδρίου που περιστρέφεται γύρω από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και εμπειρίες από ICT Clusters (http:// ec.europa.eu/information_society/ events/cf/ict2010/stream-calendar. cfm?id=4&day=3). Πηγή: με πληροφορίες από ΕΚΤ, Enterprise Europe Network-Hellas Space Hellas: Gold Certified Partner της Websense Η Space Hellas, έχοντας πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει αναγνωρίσει την υπεραξία της Websense και των λύσεών της στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών. H επιτυχημένη συνεργασία με τη Websense είχε σαν αποτέλεσμα η Space Hellas να πιστοποιηθεί ως Websense Gold Certified Partner, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως τις λύσεις της Websense, τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Η Websense κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας, που αφορούν στο Web Security, στο Security και στο Data Security. «Προστατεύει» πάνω από οργανισμούς και πάνω από 40 εκατομμύρια εργαζομένους παγκοσμίως από κακόβουλους κώδικες και απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα υλοποίησης πολιτικών ασφάλειας. Η Websense προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στην κατηγορία τους και επιτρέπει στους οργανισμούς να εργαστούν με τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες μεθόδους ασφάλειας πληροφοριών, διατηρώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Η πιστοποίηση Websense Gold Certified Partner, κατατάσσει τη Space Hellas στους κορυφαίους συνεργάτες της Websense, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα πλαίσιο εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας. Όπως τόνισε ο κ. Elion Guy, Regional Manager της Websense: Στα πλαίσια των αλλαγών που επιχειρούμε στην ελληνική αγορά αλλά και σαν μέρος της αφοσίωσής μας σε αυτήν, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας να έχουμε ένα πιστοποιημένο συνεργάτη όπως η Space Hellas, ο οποίος είναι σε θέση να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να υποστηρίζει τις λύσεις της Websense. 5 /

6 Επιτυχής Ολοκλήρωση Έργου από την Dotsoft για Λογαριασμό της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «Παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου Και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Μέσω Infokiosks Και Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων Για Τους Κάτοικους των Ενοριών, τους Νέους Των Κέντρων Νεότητας Και Τους Επισκέπτες Του Συνεδριακού Κέντρου Της Μητρόπολης Δημητριάδος Και Αλμυρού». Αντικείμενο του έργου ήταν η εγκατάσταση ασυρμάτων σημείων πρόσβασης σε 6 Ιερούς Ναούς της ΙΜΔ καθώς και στην έδρα της στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου (με πρόσθετες γεωγραφικές δυνατότητες) για την προβολή των δραστηριοτήτων της ΙΜΔ καθώς και των Ιερών Ναών, Μονών, Προσκυνημάτων, Παρεκκλησίων και Κειμηλίων της επικράτειας της. Το έργο υλοποιήθηκε από τη σύμπραξη των εταιρειών INFOTRIP A.E και DOTSOFT Α.Ε., οι οποίες κατάφεραν, χάρη και στη μεγάλη εμπειρία σε έργα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων, να ολοκληρώσουν το έργο σε διάστημα μόλις 3 μηνών. Ανακοινώθηκαν οι νέες προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα Νέες προκηρύξεις για όλα τα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ ανακοινώθηκαν στις 20 Ιουλίου, με Σεπτέμβριο 2010 έως τον Μάρτιο του Ο προϋπολογισμός του 7ου ΠΠ για το 2011 ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 12% υψηλότερος σε σύγκριση με το Οι νέες προκηρύξεις καλύπτουν όλα τα προγράμματα: - Υγεία: 3 νέες προκηρύξεις (1 από κοινού με άλλα προγράμματα) με Οκτώβριο 2010 έως τον Φεβρουάριο Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία: 5 νέες προκηρύξεις (3 από κοινού με άλλα προγράμματα) με καταληκτικές ημερομηνίες από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Φεβρουάριο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 7 νέες προκηρύξεις (2 από κοινού με άλλα προγράμματα) με Σεπτέμβριο 2010 έως τον Μάρτιο Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής: 12 νέες προκηρύξεις (6 από κοινού με άλλα προγράμματα) με καταληκτικές ημερομηνίες από τον Νοέμβριο 2010 έως τον Μάρτιο Ενέργεια: 8 προκηρύξεις (4 από κοινού με άλλα προγράμματα) με Νοέμβριο 2010 έως τον Απρίλιο Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική αλλαγή): 8 νέες προκηρύξεις (4 από κοινού με άλλα προγράμματα) με Οκτώβριο 2010 έως τον Ιανουάριο Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική): προκηρύξεις (3 από κοινού με άλλα προγράμματα) με Οκτώβριο 2010 έως τον Φεβρουάριο Κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: 4 νέες προκηρύξεις (1 από κοινού με άλλα προγράμματα) με καταληκτική ημερομηνία τον Φεβρουάριο Διάστημα: 1 νέα προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία τον Νοέμβριο Ασφάλεια: 1 νέα προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο Ιδέες: 3 προκηρύξεις (Starting Grants) με καταληκτικές ημερομηνίες από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο /

7 - Ανθρωποι: 2 νέες προκηρύξεις με καταληκτικές ημερομηνίες τον Δεκέμβριο 2010 και τον Ιανουάριο Ερευνητικές υποδομές: 2 νέες προκηρύξεις με καταληκτική ημερομηνία τον Νοέμβριο Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: 2 νέες προκηρύξεις με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο Περιφέρειες γνώσης: 1 προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο Ερευνητικό δυναμικό: 1 προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο Επιστήμη στην κοινωνία: 2 προκηρύξεις με καταληκτικές ημερομηνίες τον Νοέμβριο 2010 και τον Ιανουάριο Δράσεις διεθνούς συνεργασίας: 3 προκηρύξεις με καταληκτικές ημερομηνίες τον Μάρτιο Πηγή: με πληροφορίες από CORDIS Entersoft A.E.: Διψήφιος Ρυθμός Ανάπτυξης Εσόδων και Κερδών και Ισχυρή Ρευστότητα το Πρώτο Εξάμηνο του 2010 Τα έσοδα, κέρδη και η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου Entersoft παρουσίασαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το α εξάμηνο του 2010, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Οι θυγατρικές του εξωτερικού, κατά το πρώτο εξάμηνο της εμπορικής λειτουργίας τους, συνέβαλαν περίπου στο 4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Entersoft Α.Ε. αποδίδεται κυρίως: στα νέα προϊόντα που ανέπτυξε και παρουσίασε μετά τις επενδύσεις που προβλέπονταν από την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά στην επέκταση της στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αλλά και στην είσοδό της στην αγορά με νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) μέσω της θυγατρικής της Retail Link Α.Ε. Ο Όμιλος και η Εταιρεία ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους έχοντας ΜΗΔΕΝΙΚΟ δανεισμό, παρ όλες τις προαναφερθείσες επενδύσεις κι εξαγορές. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ενέκρινε τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκ. ευρώ, με την Alpha Bank, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσω εξαγορών άλλων εταιρειών. Αυτό δίνει στην Entersoft A.E. τη δυνατότητα επιπλέον επενδύσεων ύψους περίπου 2,5 εκ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την υπάρχουσα ρευστότητά της. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010, τόσο για την Μητρική όσο και για τον Όμιλο έχουν ως εξής: Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,224 εκατ. ευρώ από 3,802 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,12% Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 62 χιλ. ευρώ από 66 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 38,1% Τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 58 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο της τάξης του 27,27% παρά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 200 ύψους 0 χιλ. ευρώ. Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ από 3,574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,1% Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 55 χιλ. ευρώ από 872 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο,51% Τα Κέρδη Μετά Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 622 χιλ. ευρώ μετά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 200 ποσού 88 χιλ. ευρώ. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας ενισχύθηκε στο 5,6 από 4,05 το τέλος του 200. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Entersoft Α.Ε., βραβεύτηκε από τη Microsoft Corporation ως «2010 Microsoft Country Partner of the Year», για την τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της, το επίπεδο ικανοποίησης και διεύρυνσης του πελατολογίου της αλλά και την επιχειρηματική της αριστεία και εμβέλεια. 7 /

8 Τα Παράπονα στο Δήμαρχο! Πριν από λίγες μέρες τέθηκε σε λειτουργία από την INFOΔΗΜ Ε.Ε. η πρωτοποριακή υπηρεσία «Τα Παράπονα στο Δήμαρχο» μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο Δήμο τους, σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαδικτύου συμβάντα βλαβών ή/και τα παράπονά τους σχετικά με προβλήματα που σχετίζονται με το Δήμο τους. Το σύστημα επιτρέπει στον πολίτη να εντοπίσει το σημείο της βλάβης είτε με την εισαγωγή της ακριβής διεύθυνσης (π.χ. 25ης Μαρτίου 21, Θεσσαλονίκη) είτε με την πλοήγησή του στο χάρτη, βρίσκοντας μόνος του το σημείο που τον ενδιαφέρει. Αφού εντοπίσει το σημείο, ο πολίτης πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και μία σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Το σύστημα με την επιλογή του σημείου αναγνωρίζει αυτόματα σε ποιον Δήμο αναφέρεται το πρόβλημα και το αποστέλλει σε κατάλληλη διεύθυνση e- mail, εφόσον ο Δήμος έχει εγγραφεί και χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση ο πολίτης ενημερώνεται ότι ο Δήμος του δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία. Αμέσως μετά την αποστολή του προβλήματος από τον πολίτη ο Δήμος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία του προβλήματος και ταυτόχρονα ενημερώνεται από το σύστημα μέσω της κονσόλας διαχείρισης προβλημάτων. Στο σημείο αυτό ο υπεύθυνος του Δήμου ενημερώνει αυτόματα τον πολίτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έναρξη των διαδικασιών επίλυσής του προβλήματος. Τέλος, μετά την αντιμετώπιση του προβλήματος από τον Δήμο ο υπεύθυνος του συστήματος κλείνει την αναφορά του συγκεκριμένου προβλήματος και το σύστημα ενημερώνει για μία ακόμη φορά τον πολίτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι το πρόβλημα που δήλωσε έχει επιλυθεί. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο κάθε Δήμος να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα προβλήματα των πολιτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διαφάνεια, να μπορεί να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία με τα προβλήματα και την συχνότητα εμφάνισής τους αλλά και οι πολίτες να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον Δήμο, πάντα ενημερωμένοι για τα προβλήματα που τους απασχολούν και την πορεία επίλυσής τους. Το σύστημα καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και λειτουργεί στην ιστοσελίδα Η υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ για οποιονδήποτε Δήμο επιθυμεί να την ενεργοποιήσει! 8 /

9 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης για 4η φορά στη Θεσσαλονίκη από την ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας Για τέταρτη φορά στη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Μακεδονίας της ΕΕΔΕ διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν ένα καινοτόμο, δυναμικό και ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με σκοπό να τους βοηθήσει να αναβαθμίσουν την καριέρα τους και να σταδιοδρομήσουν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στο χώρο της οικονομικής διοίκησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται στα στελέχη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να αναβαθμίσουν την καριέρα τους για να μπορέσουν έτσι να σταδιοδρομήσουν σε υψηλές θέσεις στο χώρο της οικονομικής διοίκησης. Επίσης σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να γνωρίζουν με σαφήνεια οτιδήποτε αφορά στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησής τους καθώς και σε κάθε μάνατζερ αλλά και σε νέους επαγγελματίες από το χώρο της οικονομικής διοίκησης που επιθυμούν βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεών τους, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα προς τους πελάτες τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από 16 μαθήματα που καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των οικονομικών στελεχών. Σε κάθε μάθημα, πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγισή του, επιχειρείται συστηματικά η σύνδεση του με την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα με την αξιοποίηση πρακτικών ασκήσεων, case studies και σύγχρονων αναφορών με σχετικά παραδείγματα. Δίνεται τέτοια έμφαση στην υλοποίηση του θεματολογίου, ούτως ώστε οι απόφοιτοι του Προγράμματος να λειτουργήσουν άμεσα ως αποτελεσματικά και εξελισσόμενα στελέχη οικονομικής διοίκησης και επαγγελματίες. Στο πρόγραμμα διδάσκουν Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος και με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διοίκησης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινά στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2010, διαρκεί ένα χρόνο περίπου και διεξάγεται 2 φορές το μήνα, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας, Λ. Σοφού 3 Θεσσαλονίκη, τηλ και , αρμόδια η κ. Πολυξένη Ηλία. /

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Labs.OpenGov για τον Ανασχεδιασμό των Κρατικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δεκαπέντε προτάσεις ανασχεδιασμού των κρατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν στην ημερίδα «Labs. OpenGov»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011

οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 οι νικητές των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών Βραβείων 2011 το επιχειρηματικό Κέντρο "Barcelona Activa" της Βαρκελώνης, το Κέντρο Μελισσοκομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Düzce της τουρκίας, το Κέντρο των

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η Ελλάδα Καινοτομεί! επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα των Ελλήνων ερευνητών

ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η Ελλάδα Καινοτομεί! επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα των Ελλήνων ερευνητών IOYNIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 TEYXOΣ 84 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ψηφιακή εφαρμογή Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης Δορυφορικές παρατηρήσεις για καύσωνες σε αστικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα