Permanent Link:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394"

Transcript

1 Citation: Dreher, Heinz Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: The attached document may provide the author's accepted version of a published work. See Citation for details of the published work.

2 Σχηοολ οφ Ινφορmατιον Σψστεmσ Εmποωερινγ Ηυmαν Χογνιτιϖε Αχτιϖιτψ τηρουγη Ηψπερτεξτ Τεχηνολογψ Ηεινζ ς. Dρεηερ Τηισ τηεσισ ισ πρεσεντεδ ασ παρτ οφ τηε ρεθυιρεmεντσ φορ τηε αωαρδ οφ τηε Dεγρεε οφ Dοχτορ οφ Πηιλοσοπηψ οφ τηε Χυρτιν Υνιϖερσιτψ οφ Τεχηνολογψ ϑυνε, 1997

3 2 Χοντεντσ Contents Ταβλε οφ Χοντεντσ ΧΟΝΤΕΝΤΣ... 2 ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΜΕΝΤΣ... 7 ΕΜΠΟWΕΡΙΝΓ ΧΟΓΝΙΤΙςΕ ΑΧΤΙςΙΤΨ ΤΗΡΟΥΓΗ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ... 8 ΑΒΣΤΡΑΧΤ... 9 ΧΗΑΠΤΕΡ 1 ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΑΝD ΤΗΕ ΓΕΝΕΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ ΧΗΑΠΤΕΡ 2 ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΑΝD ΧΟΝΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΧΟΝΤΕΞΤ ΧΗΑΠΤΕΡ 3 ΡΕΣΕΑΡΧΗ DΕΣΙΓΝ ΤΟ ΣΤΥDΨ ΕΜΠΟWΕΡΜΕΝΤ ΟΦ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΑΝD ΧΡΕΑΤΙςΕ WΟΡΚ ΧΗΑΠΤΕΡ 4 ΗΟW DΟ ΡΕΣΕΑΡΧΗΕΡΣ ΧΡΕΑΤΕ ΚΝΟWΛΕDΓΕ? ΧΗΑΠΤΕΡ 5 ΑΣΣΟΧΙΑΤΙςΕ ΤΗΙΝΚΙΝΓ ΑΝD ΤΗΕ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΧΗΑΠΤΕΡ 6 ΕΜΠΟWΕΡΜΕΝΤ ΤΗΡΟΥΓΗ Α ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΧΗΑΠΤΕΡ 7 DΟΕΣ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΕΜΠΟWΕΡ ΡΕΣΕΑΡΧΗΕΡΣ ΙΝ DΟΙΝΓ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΑΝD ΧΡΕΑΤΙςΕ WΟΡΚ? ΧΗΑΠΤΕΡ 8 Α ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΤΗΕ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΦΟΡ ΓΕΝΕΡΑΤΙςΕ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ΧΗΑΠΤΕΡ 9 Α ΣΥΒΣΤΑΝΤΙςΕ ΤΗΕΟΡΨ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ ΧΡΕΑΤΙΟΝ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ ΑΠΠΕΝDΙΞΕΣ ΕΝD

4 3 Χοντεντσ Dεταιλεδ Ταβλε οφ Χοντεντσ ΧΟΝΤΕΝΤΣ... 2 ΤΑΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ... 2 DΕΤΑΙΛΕD ΤΑΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ... 3 ΛΙΣΤ ΟΦ ΦΙΓΥΡΕΣ... 6 ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΜΕΝΤΣ... 7 ΕΜΠΟWΕΡΙΝΓ ΧΟΓΝΙΤΙςΕ ΑΧΤΙςΙΤΨ ΤΗΡΟΥΓΗ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ... 8 ΑΒΣΤΡΑΧΤ... 9 ΧΗΑΠΤΕΡ 1 ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΑΝD ΤΗΕ ΓΕΝΕΡΑΤΙΟΝ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΣΥΠΠΟΡΤ ΦΟΡ ΚΝΟWΛΕDΓΕ WΟΡΚ ΓΕΝΕΡΑΤΙςΕ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ Χογνιτιϖε Λεαρνινγ Τηεορψ Προβλεm Σολϖινγ ανδ Χρεατιϖιτψ ΧΗΑΠΤΕΡ 2 ΗΙΣΤΟΡΙΧΑΛ ΑΝD ΧΟΝΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΧΟΝΤΕΞΤ ΧΟΜΠΥΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ ΥΤΙΛΙΣΑΤΙΟΝ ΜΟDΕΣ Τηε δατα προχεσσινγ ερα Ταχτιχαλ φυνχτιονσ Λιβερατιον ϖια δεσκτοπ χοmπυτινγ Εmποωερmεντ ωιτη ινστρυmεντσ φορ τηε mινδ ΧΟΜΠΥΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ ΥΤΙΛΙΣΑΤΙΟΝ ΙΝ ΤΗΕ ΧΟΝΤΕΞΤ ΟΦ ΟΡΓΑΝΙΣΑΤΙΟΝΑΛ ΧΥΛΤΥΡΕ ΧΗΑΠΤΕΡ 3 ΡΕΣΕΑΡΧΗ DΕΣΙΓΝ ΤΟ ΣΤΥDΨ ΕΜΠΟWΕΡΜΕΝΤ ΟΦ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΑΝD ΧΡΕΑΤΙςΕ WΟΡΚ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΙΜ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΟΒϑΕΧΤΙςΕΣ ΡΕΣΕΑΡΧΗ DΕΣΙΓΝ Ποσιτιϖισm Χονστρυχτιϖισm/Ιντερπρετιϖισm Τηε ινθυιρψ παραδιγm Dατα αναλψσισ Ινστρυmεντατιον Τρυστωορτηινεσσ ΤΗΕ ΦΙΕΛD DΑΤΑ Dατα σουρχεσ Ρεχορδινγ οφ δατα Συχχεσσιϖε πηασεσ οφ δατα χολλεχτιον Χονστρυχτιον οφ τηε ιντερϖιεω σχηεδυλε ΛΟΓΙΣΤΙΧΣ ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΑΛ DΕΦΙΝΙΤΙΟΝΣ Εmποωερmεντ... 84

5 4 Χοντεντσ Παραδιγm Dισχιπλιναρψ mατριξ ΤΗΕ ΗΨΠΟΤΗΕΣΙΣ DΕΒΑΤΕ DΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΧ ΟςΕΡςΙΕW ΟΦ ΤΗΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΧΗΑΠΤΕΡ 4 ΗΟW DΟ ΡΕΣΕΑΡΧΗΕΡΣ ΧΡΕΑΤΕ ΚΝΟWΛΕDΓΕ? ΙΝDΙςΙDΥΑΛ ΡΕΣΕΑΡΧΗΕΡΣ Κ_ΜΑΠΣ Πολιτιχαλ Σχιενχε Κ_Μαπ Στρυχτυραλ Ενγινεερινγ Κ_Μαπ Λαβουρ Εχονοmιχσ Κ_Μαπ Ηιστορψ Κ_Μαπ Ηιστορψ οφ Σχιενχε Κ_Μαπ Χηεmιχαλ Ενγινεερινγ Κ_Μαπ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ ΧΑΤΕΓΟΡΙΕΣ ΟΦ ΧΟΡΕ ΑΝD ΣΥΠΠΟΡΤΙΝΓ ΚΝΟWΛΕDΓΕ DΟΜΑΙΝΣ ΙΣΣΥΕΣ ΙΝ ΚΝΟWΛΕDΓΕ ΧΡΕΑΤΙΟΝ Ισσυε 1: Χοmmυνιχατιον ανδ τερmινολογψ Ισσυε 2: Χροσσινγ τηε βουνδαριεσ βετωεεν δισχιπλινεσ Ισσυε 3: Ιντερχοννεχτεδνεσσ οφ τηε κνοωλεδγε δοmαινσ Ισσυε 4: Σπεχιφιχ τεχηνιθυεσ υσεδ Ισσυε 5: Dοαβιλιτψ οφ τασκσ Ισσυε 6: Χρεατινγ α ριχηλψ χοννεχτεδ ρεποσιτορψ οφ ιδεασ φορ φυτυρε ρεσεαρχη Ισσυε 7: Τηε λοφτινεσσ οφ σχιενχε ανδ τηε ρολε οφ τεχηνιθυεσ Ισσυε 8: Wαψσ οφ ρεαδινγ, ωαψσ οφ αχχεσσινγ κνοωλεδγε ρεποσιτοριεσ Ισσυε 9: Χηανγινγ ϖιεωποιντσ (οϖερ τιmε) χρεατεδ φροm τηε σαmε δατα σουρχεσ (mυλτιπλψ υσεφυλ δατα) ΣΥΠΠΟΡΤΙΝΓ ΓΕΝΕΡΑΤΙςΕ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ΧΗΑΠΤΕΡ 5 ΑΣΣΟΧΙΑΤΙςΕ ΤΗΙΝΚΙΝΓ ΑΝD ΤΗΕ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΕΜΕΡΓΕΝΧΕ ΟΦ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΣΨΣΤΕΜ (ΗΙΜΣ) Ιντερνετ ΝεωσΓρουπσ Μασσαγινγ ϖαστ αmουντσ οφ τεξτυαλ κνοωλεδγε Τηε ΣΠΤ Χασε Στυδψ Dισχοϖερινγ Λινκσ Εmεργινγ Χονχεπτσ Μακινγ α δισχοϖερψ υσινγ τηε νεωλψ αχθυιρεδ κνοωλεδγε DΕΣΙΓΝ ΟΦ ΗΙΜΣ ΗΙΜΣ Φυνχτιοναλιτψ Τψπιχαλ ηψπερτεξτ φυνχτιονσ Υσερ ιντερφαχε ισσυεσ Χονφιγυραβιλιτψ Εϖεν mορε ποσσιβιλιτιεσ ΗΙΜΣ ΑΥΓΜΕΝΤΣ ΤΗΕ ΝΑΚΕD ΗΥΜΑΝ ΙΝΤΕΛΛΕΧΤ ΧΗΑΠΤΕΡ 6 ΕΜΠΟWΕΡΜΕΝΤ ΤΗΡΟΥΓΗ Α ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΕΜΠΟWΕΡΙΝΓ ΤΗΕ ΙΝΤΕΛΛΕΧΤ: ΦΡΟΜ ΚΝΟWΛΕDΓΕ WΟΡΚ ΙΝΗΙΒΙΤΟΡΣ ΤΟ DΟΑΒΙΛΙΤΨ ΑΝD ΕΜΠΟWΕΡΜΕΝΤ Κνοωλεδγε ωορκ ινηιβιτορσ Στρατεγιεσ φορ κνοωλεδγε χρεατιον Μαξιmισινγ κνοωλεδγε ωορκ ποτεντιαλ Dοαβιλιτψ ανδ εmποωερmεντ ΗΙΜΣ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ

6 5 Χοντεντσ ΗΙΜΣ υτιλιτψ ανδ ποσιτιϖε ασπεχτσ ΗΙΜΣ ρεφλεχτιονσ βψ Ρ Αρεασ φορ φυτυρε αττεντιον ΧΗΑΠΤΕΡ 7 DΟΕΣ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΕΜΠΟWΕΡ ΡΕΣΕΑΡΧΗΕΡΣ ΙΝ DΟΙΝΓ ΟΡΙΓΙΝΑΛ ΑΝD ΧΡΕΑΤΙςΕ WΟΡΚ? ΤΗΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΘΥΕΣΤΙΟΝ ΑΝD ΟΒϑΕΧΤΙςΕΣ ΡΕςΙΣΙΤΕD DΟΕΣ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΕΜΠΟWΕΡ ΗΥΜΑΝ ΧΟΓΝΙΤΙςΕ ΑΧΤΙςΙΤΨ? Ρελιαβιλιτψ Ποωερ Σπεεδ DΟΜΑΙΝ ΣΠΕΧΙΦΙΧ DΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡΨ ΜΑΤΡΙΧΕΣ ΧΗΑΠΤΕΡ 8 Α ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΤΗΕ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΦΟΡ ΓΕΝΕΡΑΤΙςΕ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ΤΗΕ ΝΑΤΥΡΕ ΟΦ Α ΠΑΡΑDΙΓΜ WΟΡΚΙΝΓ ΙΝ Α ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΤΗΕ ΗΨΠΕΡΤΕΞΤ ΠΑΡΑDΙΓΜ ΦΡΟΜ ΟΝΤΟΛΟΓΙΧΑΛ, ΕΠΙΣΤΕΜΟΛΟΓΙΧΑΛ, ΑΝD ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΙΧΑΛ ΠΕΡΣΠΕΧΤΙςΕΣ ΤΗΕ ΧΡΕΑΤΙΟΝ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ: ΙΦ WΕ ΧΑΝ Τ ΓΕΤ ΠΑΣΤ ΤΗΕ ΓΑΤΕ ΟΦ WΗΙΜ&ΦΑΝΧΨ WΕ ΗΑςΕ ΝΟ ΧΗΑΝΧΕ ΟΦ ΑΧΧΕΣΣΙΝΓ ΤΗΕ ΕΝΓΙΝΕ ΟΦ ΓΕΝΕΡΑΤΙςΕ ΧΟΝΧΕΠΤΥΑΛΙΣΑΤΙΟΝ ΧΗΑΠΤΕΡ 9 Α ΣΥΒΣΤΑΝΤΙςΕ ΤΗΕΟΡΨ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ ΧΡΕΑΤΙΟΝ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ ΑΠΠΕΝDΙΞΕΣ ΑΠΠΕΝDΙΞ 1 ΠΟΤΕΝΤΙΑΛ ΗΨΠΟΤΗΕΣΕΣ ΛΙΣΤ ΤΟ ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΕ ΤΗΕ ΣΠΕΧΙΦΙΧ ΠΗΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦ ΤΗΙΣ ΣΤΥDΨ Χοmπυτερσ, Τηινκινγ, ανδ Χρεατιϖιτψ Ηψπερτεξτ ΗΙΜΣ ΑΠΠΕΝDΙΞ 2 DΕΡΙςΑΤΙΟΝ ΟΦ Α Κ_ΜΑΠ ΑΠΠΕΝDΙΞ 3 ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΨ ΙΝΤΕΡςΙΕW WΙΤΗ ΦΛ ΑΠΠΕΝDΙΞ 4 Α ΣΑΜΠΛΕ ΦΡΟΜ ΤΗΕ Φ1_DΑΤΑ Ιντερϖιεω ωιτη Ρ4 δοmαιν = ηιστοριαν ΑΠΠΕΝDΙΞ 5 Α ΣΑΜΠΛΕ ΦΡΟΜ ΤΗΕ Φ2_DΑΤΑ Ρ1 Πολιτιχαλ Σχιενχε δοmαιν Ρ1 σ σελφ ρεχορδεδ αυδιο νοτεσ τρανσχριβεδ Ρ1 σ χονχεπτ φιλεσ ΕΝD

7 6 Χοντεντσ Λιστ οφ Φιγυρεσ Φιγυρε 1: Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον ασ α mοδελ οφ τηινκινγ 29 Φιγυρε 2: Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον 31 Φιγυρε 3: Πιαγετ σ πιχτυρε οφ Ιντελλεχτυαλ Φυνχτιονσ 34 Φιγυρε 4: Εϖολϖινγ Χοmπυτινγ Σψστεm Υτιλισατιον Μοδεσ 52 Φιγυρε 5: Τηε οργανισατιον ασ αν οπεν σψστεm 60 Φιγυρε 6: Υσαβιλιτψ Ενγινεερινγ 62 Φιγυρε 7: Αλτερνατιϖε Ινθυιρψ Παραδιγmσ 68 Φιγυρε 8: Dεmονστρατινγ τρυστωορτηινεσσ οφ ινθυιριεσ 73 Φιγυρε 9: Τρυτησ οφ Ρεασον ϖερσυσ Ματτερσ οφ Φαχτ 78 Φιγυρε 10: Συχχεσσιϖε πηασεσ οφ δατα χολλεχτιον 80 Φιγυρε 11: Σεmι στρυχτυρεδ ιντερϖιεω θυεστιονσ υσεδ ιν Φ1_δατα χολλεχτιον 82 Φιγυρε 12: Τηε ρεσεαρχη τιmελινε 83 Φιγυρε 13: Ρεσεαρχη στρατεγψ οϖερϖιεω 87 Φιγυρε 14: Κ_mαπ: Πολιτιχαλ Σχιενχε 91 Φιγυρε 15: Κ_mαπ: Στρυχτυραλ Ενγινεερινγ 93 Φιγυρε 16: Κ_mαπ: Λαβουρ Εχονοmιχσ 96 Φιγυρε 17: Κ_mαπ: Ηιστορψ 98 Φιγυρε 18: Κ_mαπ: Ηιστορψ οφ Σχιενχε 102 Φιγυρε 19: Κ_mαπ: Χηεmιχαλ Ενγινεερινγ 103 Φιγυρε 20: Κνοωλεδγε δοmαιν χοννεχτιον χατεγοριεσ 105 Φιγυρε 21: Νινε ισσυεσ ιν κνοωλεδγε χρεατιον 106 Φιγυρε 22: Ιντερνετ ΝεωσΓρουπσ mονιτορεδ δυρινγ Φιγυρε 23: Εξαmπλε Ιντερνετ ΝεωσΓρουπ ποστινγ 141 Φιγυρε 24: Wεεκλψ δοωνλοαδσ οφ ΣΠΤ ποστινγσ 146 Φιγυρε 25: Ηιγηλιγητεδ τερmσ ιν ΗΙΜΣ 150 Φιγυρε 26: Τηε ΗΙΜΣχονχεπτ ωιτη ναmε ετηιχσ 151 Φιγυρε 27: Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον 162 Φιγυρε 28: Ισσυεσ ιν Εmποωερινγ τηε Ιντελλεχτ 172 Φιγυρε 29: Τηε ΗΙΜΣχονχεπτ χοmπεαρλ 207 Φιγυρε 30: Ισσυεσ ιν τηε ρελιαβλε προδυχτιον οφ κνοωλεδγε 221 Φιγυρε 31: Ισσυεσ ιν τηε προδυχτιον οφ mορε κνοωλεδγε 222 Φιγυρε 32: Ισσυεσ ιν τηε προδυχτιον οφ κνοωλεδγε ωιτη γρεατερ σπεεδ 223 Φιγυρε 33: Ποπυλατινγ τηε Dισχιπλιναρψ Ματριχεσ 225 Φιγυρε 34: Κ_mαπ: Πολιτιχαλ Σχιενχε 226 Φιγυρε 35: Παραδιγm χηαραχτεριστιχσ 228 Φιγυρε 36: Τηε Ηψπερτεξτ Παραδιγm 239 Φιγυρε 37: Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον ασ α mοδελ οφ τηινκινγ 241 Φιγυρε 38: Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον ιν τερmσ οφ ασσιmιλατιον & αχχοmmοδατιον 242 Φιγυρε 39: Α συβσταντιϖε τηεορψ οφ κνοωλεδγε χρεατιον 244

8 7 Αχκνοωλεδγmεντσ Acknowledgments Dυρινγ τηισ προϕεχτ mψ mανψ φριενδσ, χολλεαγυεσ ανδ φαmιλψ γαϖε σο γενερουσλψ οφ τηειρ τιmε, εξπερτισε ανδ ρεασσυρινγ συππορτ. Προφεσσορ Dρ. Αλmα Wηιτελεψ πλαψεδ α κεψ ρολε ιν τηε εντιρε προϕεχτ. Σηε προϖιδεδ χονσταντ ανδ υνφαιλινγ συππορτ ασ συπερϖισορ, τηρουγη αλλ τηε ηιγησ ανδ λοωσ, ανδ ωασ εσπεχιαλλψ ηελπφυλ χαστινγ ιντο ωορδσ σοmε οφ τηε mορε ετηερεαλ ιδεασ εmανατινγ φροm τηισ ρεσεαρχη, νοταβλψ τηε ιδεα οφ Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον. Ασσοχιατε Προφεσσορ Dρ. Πετερ Μαρσηαλλ, ασ ασσοχιατε συπερϖισορ, ωασ ηελπφυλ ιν δελινεατινγ τηε φιελδ δυρινγ τηε εαρλψ σταγεσ οφ τηε ρεσεαρχη. Ροψ Ηοδγσον mαινταινεδ αν ονγοινγ ιντερεστ ιν τηε ρεσεαρχη, ανδ οϖερ σο mανψ ψεαρσ συβmιττεδ ηισ χριτιχαλ ανδ ινϖαλυαβλε ρεϖιεωσ. Ηισ ιδεασ ηαϖε mαδε τηειρ mαρκ τηρουγηουτ τηε ωορκ. Νιχκ Ταψλορ, τηρουγη ηισ χρεατιον ΗψπερΣηελλ, τηε ηψπερτεξτ δεϖελοπmεντ ενϖιρονmεντ υσεδ το βυιλδ ΗΙΜΣ, ηασ χοντριβυτεδ σιγνιφιχαντλψ το mψ χονχεπτυαλισατιον οφ ηψπερτεξτ ανδ ιτσ ποσσιβιλιτιεσ. Τηανκσ το Dρ. Χηρισ Φλοψδ ανδ Dον Φρασερ φορ τηειρ ινσιγητφυλ χοmmεντσ ον νεαρ φιναλ δραφτσ, ανδ Dρ. ϑοην Ηαλλ φορ ηισ εσπεχιαλλψ ηελπφυλ ρεmαρκσ ον τηε φιναλ δραφτ. Μψρα Ρηοδεσ σπεντ mανψ ηουρσ σχρυτινισινγ τηε ωορδσ φροm α τψπογραπηιχαλ στανδποιντ. Ανδ σπεχιαλ τηανκσ γο το αλλ τηε ρεσπονδεντσ ασ τηεψ αρε σο δισπασσιονατελψ ρεφερρεδ το. Wιτηουτ τηειρ γενερουσ ενγαγεmεντ, ιν σοmε χασεσ οϖερ νυmερουσ ψεαρσ, τηε ωορκ ωουλδ οφ χουρσε ηαϖε νοτ βεεν ποσσιβλε. Νατυραλλψ, ιν α προλονγεδ πιεχε οφ ρεσεαρχη συχη ασ τηισ, τηερε αρε ιmπαχτσ ον ονε σ φαmιλψ. Σιγριδ, Λεονιε, Χαρλ, ανδ Ναοmι, ηαδ χονσταντ φαιτη ιν mψ εντερπρισε ανδ ϖαριουσλψ ανδ οϖερ αν εξτενδεδ τιmε ωερε υνφαιλινγ ανδ γενερουσ ιν τηειρ ενχουραγεmεντ ανδ ενλιϖενινγ συππορτ.

9 8 Ιντροδυχτιον Empowering Cognitive Activity through Hypertext Technology Νειτηερ τηε νακεδ ηανδ νορ τηε υνδερστανδινγ λεφτ το ιτσελφ χαν εφφεχτ mυχη. Ιτ ισ βψ ινστρυmεντσ ανδ ηελπσ τηατ τηε ωορκ ισ δονε, ωηιχη αρε ασ mυχη ωαντεδ φορ τηε υνδερστανδινγ ασ φορ τηε ηανδ. Ανδ ασ τηε ινστρυmεντσ φορ τηε ηανδ ειτηερ γιϖε mοτιον ορ γυιδε ιτ, σο τηε ινστρυmεντσ οφ τηε mινδ συππλψ ειτηερ συγγεστιονσ φορ τηε υνδερστανδινγ ορ χαυτιονσ. (Φρανχισ Βαχον, Νοϖυm Οργανυm (1620) Βκ.1.Σεχτ.2)

10 9 Συmmαρψ Abstract Τηισ ρεσεαρχη εξπλορεσ ηοω χοmπυτερσ mαψ βε υσεδ βψ ινδιϖιδυαλ ρεσεαρχηερσ ενγαγεδ ιν χογνιτιϖε αχτιϖιτψ ανδ χρεατινγ οριγιναλ ουτπυτσ, σπεχιφιχαλλψ, ηοω ονε οφ τηε εmεργινγ ινφορmατιον τεχηνολογιεσ, ηψπερτεξτ, ισ αβλε το προϖιδε συγγεστιονσ φορ τηε υνδερστανδινγ το συππορτ ανδ εmποωερ ηυmαν χογνιτιϖε αχτιϖιτψ. Τηε στυδψ ινϖεστιγατεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ α νεω mοδελ ωιτηιν ωηιχη το αππροαχη τηατ παρτ οφ ρεσεαρχη τηατ σεεκσ το mακε χοννεχτιονσ το ωηατ ηασ βεεν δονε πρεϖιουσλψ, ανδ το στιmυλατε νεω τηουγητσ. Ιmαγινε σωιmmινγ ιν α ϖαστ σεα οφ ποτεντιαλλψ υσεφυλ ινφορmατιον. Ηοω χαν ονε ποσσιβλψ βεγιν το mακε σενσε οφ ιτ? Ενγαγε ιν α πηενοmενολογιχαλ εξπεριενχε ιν ωηιχη τηε δατα ισ περmιττεδ το σπεακ το ψου. Ιmmερσε ψουρσελφ, ναϖιγατε αρουνδ ωιτη τηε αβιλιτψ το βαχκτραχκ, σεαρχη, εξπλορε τραιλσ οφ ασσοχιατιϖε τηουγητ, αλλ ωιτη α πρεπαρεδ mινδ. Τηε mινδ ισ πρεπαρεδ, ορ σενσιτισεδ, δυε το τηε πρεϖιουσ ρεσεαρχη ανδ λεαρνινγ τηε χυλτυρε το ωηιχη ονε βελονγσ. Τηε προχεσσ ωιλλ γραδυαλλψ χαυσε αν υνχλυττερινγ οφ τηε σεα οφ ινφορmατιον ρεσυλτινγ εϖεντυαλλψ ιν ωηατ ιν τηισ τηεσισ ισ τερmεδ Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον. Τηε τοολσ ανδ τεχηνιθυεσ υσεδ το δο τηισ (φορ ιτ ισ ιmποσσιβλε το ωορκ υναιδεδ ωιτη λαργε αmουντσ οφ δατα) ωιλλ ηαϖε προϖιδεδ τηε εmποωερmεντ το γενερατε ανδ χρεατε. Τηε τψραννψ οφ λινεαρ ορδερ ηασ βεεν ρεπλαχεδ βψ τηε δψναmιχαλλψ ϖαρψινγ στρυχτυρε οφ σελεχτεδ, σοmετιmεσ ηιεραρχηιχαλ ανδ οτηερτιmεσ ηερτεραρχηιχ ορ νετωορκ ϖιεωσ οφ τηε δατα, φορmινγ ορ εξποσινγ (πριmαριλψ τηρουγη ϕυξταποσιτιον) ινσιγητσ, νεω ιδεασ, ανδ νεω κνοωλεδγε. Τηεσε αρε σοmε χηαραχτεριστιχσ οφ ωορκινγ ιν α ηψπερτεξτ παραδιγm. Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον ισ ιντροδυχεδ το δεσχριβε τηε ιντερmινγλινγ οφ ηυmαν mινδ ανδ χοmπυτερ ηψπερτεξτ, ωηιχη, ιτ ισ αργυεδ, ρεσυλτσ ιν α γρεατερ δεγρεε οφ οριγιναλ ουτπυτ βψ ρεσεαρχηερσ. Α ηψπερτεξτ παραδιγm, τηε δεφινιτιον οφ ωηιχη εmεργεσ ιν τηε τηεσισ, ισ συγγεστεδ ασ βεινγ αν ενϖιρονmεντ φορ Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον. Α τηεορψ (συβσταντιϖε) οφ κνοωλεδγε χρεατιον ισ

11 10 Συmmαρψ οφφερεδ ιν τηε χονχλυδινγ χηαπτερ, ιν τηε λιγητ οφ ωηιχη εξιστινγ φορmαλ τηεοριεσ οφ κνοωλεδγε χρεατιον mαψ βε ρεϖιεωεδ ορ ελαβορατεδ. ΑΙΜΣ Χαν ηψπερτεξτ τεχηνολογψ, υσεδ ιν α δεφιναβλε ωαψ, εmποωερ ηυmανσ ιν δοινγ οριγιναλ ανδ χρεατιϖε ωορκ? Σπεχυλατιον τηατ ηψπερτεξτ συππορτσ, αυγmεντσ, εξπανδσ ανδ εξτενδσ, τηε mινδ σ χαπαβιλιτψ το φορm, φολλοω, mαναγε ανδ mαινταιν ασσοχιατιϖε λινκσ ανδ σοχιετιεσ οφ κνοωλεδγε ορ ινφορmατιον ρεσυλτσ ιν αν ινθυιρψ γρουνδεδ ιν τηισ αυτηορ σ εξπεριενχε οφ χρεατινγ ηψπερτεξτσ φροm εξιστινγ κνοωλεδγε ρεποσιτοριεσ. Τηε ρεσεαρχη σεεκσ το δεϖελοπ αν υνδερστανδινγ οφ σοmε ασπεχτσ οφ τηε χογνιτιϖε αχτιϖιτψ οφ εσταβλισηεδ ρεσεαρχηερσ ασ ρεσπονδεντσ ασ τηεψ γενερατε νεω κνοωλεδγε. Ιτ αιmσ το δισχοϖερ ρεγυλαριτιεσ ανδ ιδεντιφψ ανδ χατεγορισε τηε πηενοmενολογιχαλ ελεmεντσ ανδ τηειρ χοννεχτιονσ ασ εξηιβιτεδ βψ α σmαλλ σαmπλε οφ κνοωλεδγε ωορκερσ 1. Τηε ρεσεαρχη ισ δονε ιν τηε Θυαλιτατιϖε τραδιτιον. ΣΧΟΠΕ Τηισ ρεσεαρχη χολλεχτσ θυαλιτατιϖε δατα φροm α σmαλλ γρουπ οφ αχτιϖε ρεσεαρχηερσ τηρουγη σεmι στρυχτυρεδ ιντερϖιεωινγ ανδ παρτιχιπαντ οβσερϖατιον ιν τωο φιελδ στυδιεσ. Τηε φιρστ στυδψ ψιελδσ δατα (Φ1_δατα) ωηιχη, τογετηερ ωιτη τηισ αυτηορ σ τεντατιϖελψ φορmυλατεδ ιδεασ, ινφορmσ τηε δεσιγν οφ αν εmποωερινγ σοφτωαρε δεϖιχε χαλλεδ Ηψπερτεξτ Ινφορmατιον Μαναγεmεντ Σψστεm (ΗΙΜΣ). Τηε σεχονδ στυδψ (παρτιχιπαντ οβσερϖατιον) προϖιδεσ τηε εϖιδενχε (Φ2_δατα) οφ τηε εφφεχτ οφ ΗΙΜΣ ον τηε ρεσεαρχη αχτιϖιτψ οφ ανοτηερ γρουπ οφ αχτιϖε ρεσεαρχηερσ. 1 Consistent with its use in the Information Systems discipline, the term knowledgeworker refers to individual humans whose main work involves brain function (e.g. managers, professionals) rather than the production of tangible goods.

12 11 Συmmαρψ ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ Τηε δεσιγν οφ αν εmποωερινγ ηψπερτεξτ δεϖιχε ΗΙΜΣ εmεργεσ φροm τηε φιρστ στυδψ. Νινε φαχτορσ ινφλυενχινγ τηε κνοωλεδγε γενερατινγ βεηαϖιουρ οφ τηε ρεσεαρχηερσ ωερε ρεϖεαλεδ: 1. Χοmmυνιχατιον ανδ τερmινολογψ 2. Χροσσινγ τηε βουνδαριεσ βετωεεν δισχιπλινεσ 3. Ιντερχοννεχτεδνεσσ οφ τηε κνοωλεδγε δοmαινσ 4. Σπεχιφιχ τεχηνιθυεσ υσεδ 5. Dοαβιλιτψ οφ τασκσ 6. Χρεατινγ α ριχηλψ χοννεχτεδ ρεποσιτορψ οφ ιδεασ φορ φυτυρε ρεσεαρχη 7. Τηε λοφτινεσσ οφ σχιενχε ανδ τηε ρολε οφ τεχηνιθυεσ 8. Wαψσ οφ ρεαδινγ, ωαψσ οφ αχχεσσινγ κνοωλεδγε ρεποσιτοριεσ 9. Χηανγινγ ϖιεωποιντσ (οϖερ τιmε) χρεατεδ φροm τηε σαmε δατα σουρχεσ (mυλτιπλψ υσεφυλ δατα) Αν εϖαλυατιον οφ ΗΙΜΣ, ασ ιτ ωασ αππλιεδ ιν τηε φιελδ, ρεϖεαλσ ηοω τηε ρεσεαρχηερσ οϖερχαmε λιmιτατιονσ ανδ ωερε εmποωερεδ τηρουγη ιτσ υσε ανδ βενεφιτεδ φροm ωορκινγ ιν α ηψπερτεξτ παραδιγm. Τηε στυδψ οφ τηε αππλιχατιον οφ ΗΙΜΣ γενερατεσ φουρ mαϕορ χοmπονεντσ ιmπαχτινγ τηε ωορκ οφ τηε ρεσεαρχηερσ; ασ τηε ωορκ προχεεδεδ ΗΙΜΣ προϖιδεδ αυγmεντατιον ανδ συππορτ φορ τηε ρεσεαρχηερσ χογνιτιϖε αχτιϖιτιεσ. Εαχη οφ τηε φουρ χοmπονεντσ ισ φυρτηερ ελαβορατεδ βψ α σετ οφ χονστιτυεντ ισσυεσ. 1. Κνοωλεδγε ωορκ ινηιβιτορσ Λιmιτεδ ασπιρατιονσ δυε το ρεσπονδεντσ περχειϖεδ λαχκ οφ ιντελλεχτυαλ ποωερ ορ χαπαχιτψ Dιϖερσιονσ πρεϖεντεδ τηε ωορκ βεινγ δονε Φεαρ οφ mισσινγ σοmετηινγ (χοmπλετενεσσ) Τενδενχψ το δελετε (ρεmοϖε ιτεmσ φροm φοχυσ ορ ϖιεω) Παραδιγm εντραπmεντ δοινγ τηινγσ τηε σαmε ωαψ

13 12 Συmmαρψ 2. Στρατεγιεσ φορ κνοωλεδγε χρεατιον Χρεατινγ αναλογιεσ (αναλογιχαλ τηινκινγ): Ιντερστελλαρ σπαχε ανδ σταρδυστ; Αδδινγ βρυση στοκεσ το α ωορκ οφ αρτ; Τηιχκνεσσ οφ τηε δυστ; Τηε σεα οφ κνοωλεδγε; Παννινγ φορ γολδ; ανδ Τηε σκελετον λψινγ τηερε ϑυξταποσιτιον Wαψσ οφ ρεαδινγ 3. Μαξιmισινγ κνοωλεδγε ωορκ ποτεντιαλ Υνεξπεχτεδ ενχουντερσ ανδ πρεσερϖινγ α λινκ φορ φυτυρε φολλοω υπ Στυmβλινγ αχροσσ δατα ανδ σερενδιπιτουσ δισχοϖεριεσ 4. Dοαβιλιτψ ανδ εmποωερmεντ Ριχη ανδ ϖολυmινουσ δατα σουρχεσ Υνβουνδεδνεσσ οφ κνοωλεδγε Τηε νεεδ φορ εmποωερmεντ Εmποωερmεντ Τηε δισσερτατιον χονχλυδεσ ωιτη α χηαραχτερισατιον οφ α ηψπερτεξτ παραδιγm ασ α ποσσιβλε ενϖιρονmεντ φορ Γενερατιϖε Χονχεπτυαλισατιον, ανδ προποσεσ α συβσταντιϖε τηεορψ 2 οφ κνοωλεδγε χρεατιον, τηε ηψποτηεσεσ οφ ωηιχη σετ αν αγενδα φορ φυρτηερ ρεσεαρχη. 2 The term substantive as used here does have the common meaning of considerable amount or quantity but rather belonging to the real nature, essential part, or essence of a thing. The usage is consistent with that of Grounded Theory discoverers Glaser & Strauss (1967) and other Qualitative Research literature.

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Belisle s Easy Design Tips

Belisle s Easy Design Tips Belisle s Easy Design Tips 1. Begin your layout, whether on a publication page or a web page, by visualizing an invisible nine-space grid. Be Alert Do not ride when tired or after taking medication that

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

Foundations for the Improvising Musician

Foundations for the Improvising Musician Prof. Rupert Foundations for the Improvising Musician Concepts in improvisation for everyone. Ex 1 Rhythm in jazz. The way most horn and string players intuitively interpret consecutive eight notes. &

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham.

Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Fan, MingQi (2002) Studies of The Structure of Cytochrome P450 4A1. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository: http://eprints.nottingham.ac.uk/10400/1/fanphdthesis2002.pdf

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν

Χ = Θ (ΕΧ) ΕΧ, ,,σ ΕΧ, (Ε ΛΧ) (ΧΝΤ) ( Λ Φ/ 2.1. :,Ε2 µαιλ : Χηενγ ι µ ρ. αχ. χν : 2 ( ) 2 2.,,, ( ( ), ) :,!!!!,!!!,, : ; ; : Τ Μ : Α, (ΕΧ) ΕΧ, [ ],,,,!!!!, [ ] ΕΧ, (Ε ΛΧ),, ΕΧ, [, ],,,, (ΧΝΤ) 2.1 Χ ( ), Χ = Θ Ε Ε/( Π ) σ ( ), Ε, Ε,,σ, σ,,, Λ Φ/ χ µ Λ Φ/ χ µ, Λ Φ/ χ µ [ ] µ /γ (ΑΧ),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

saishree consultancy services barshi

saishree consultancy services barshi 641219110 Χιϖιλ Ενγινεερινγ ΣΧ ςϑ ΝΤ2 ΟΒΧ ΣΒΧ/ΟΒΧ ΝΓΗ 58054 (78.18) 37928 (82.00) ΝΓΣΧΗ 94866 (70.90) ΝΓΣΤΗ 108988 (67.63 ΝΓςϑΗ 126362 (62.90 ΝΓΝΤ2Η 66919 (76.36) ΝΓΟΒΧΗ 78104 (74.18) ΝΛΗ 72994 (75.20)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα