ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018

2 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018

3 3 Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Επίκεντρο της προσπάθειας και του ενδιαφέροντος είναι όλοι οι χρήστες αναγνώστες και οι ανάγκες τους. Στα πλαίσια του αναβαθμισμένου ρόλου της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), η οποία μετονομάστηκε σε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ), περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Ερευνών για τα μέλη του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Η ΜΟΔΙΠΑΒ πραγματοποίησε Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από 05/11/2018 μέχρι 16/11/2018. Ευχαριστώ τον Δρ. Βασίλη Πολυχρονόπουλο για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, την επιμέλεια και τη σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠΑΒ. Δρ Γιώργος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

4 4 Το Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους υπεύθυνους βιβλιοθηκονόμους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελείται από 24 ερωτήσεις. Το Ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε έξι ενότητες : Α. Αρχικά περιλαμβάνει στοιχεία για τη Βιβλιοθήκη. Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι ήταν οι ακόλουθες: Q1. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη σας. Q2. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα της Βιβλιοθήκης σας. Q3. Πόσοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη σας; Q4. Πόσοι από τους υπαλλήλους αυτούς εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης; Q5. Πόσοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), πόσοι υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και πόσοι εργολαβικοί υπάλληλοι απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη σας; Q6. Πόσοι από τους υπαλλήλους αυτούς εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης; Β. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η εβδομαδιαία λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : Q7. Πόσες ώρες λειτουργεί συνολικά η Βιβλιοθήκη σας την εβδομάδα; Γ. Ακολούθως η τρίτη ενότητα αφορά τη Λειτουργία και Χρήση της Βιβλιοθήκης το Σάββατο. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : Q8. Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο; Αν η απάντηση στην ερώτηση 8 είναι καταφατική παρακαλούμε απαντήστε και τις ερωτήσεις 9-13, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 14.

5 5 Q9. Πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο; Q10. Πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο; Q11. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές; Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Q12. Πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο το Σάββατο; Αν η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί δανεισμούς το Σάββατο απαντήστε και στην ερώτηση 13, διαφορετικά προχωρήστε απευθείας στην ερώτηση 14. Q13. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη σας το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές; Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Δ. Στην τέταρτη ενότητα καταγράφεται η Λειτουργία και Χρήση της Βιβλιοθήκης την Κυριακή. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα : Q14. Λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή; Αν η απάντηση στην ερώτηση 14 είναι καταφατική παρακαλούμε απαντήστε και τις ερωτήσεις 15-19, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 20. Q15. Πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή;

6 6 Q16. Πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή; Q17. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές; Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Q18. Πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο την Κυριακή; Αν η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί δανεισμούς την Κυριακή απαντήστε και στην ερώτηση 19, διαφορετικά προχωρήστε απευθείας στην ερώτηση 20. Q19. Ποιο είναι κατά την εκτίμησή σας το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη σας την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές; Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50%. Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%. Ε. Η πέμπτη ενότητα σχετίζεται με τους λόγους λειτουργίας (ή μη λειτουργίας) της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο: Q20. Για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σαββατοκύριακο; Απαντήστε στην ερώτηση μόνο εάν η Βιβλιοθήκη σας λειτουργεί το Σαββατοκύριακο.

7 7 Για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές. Για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές. Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος. Ενίσχυση του ρόλου της Βιβλιοθήκης (αύξηση της επισκεψιμότητας και της χρήσης της) Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος. Άλλο Q21. Για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη σας το Σαββατοκύριακο; Απαντήστε στην ερώτηση μόνο εάν η Βιβλιοθήκη σας δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. Οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο. Η χρήση της Βιβλιοθήκης από τους χρήστες είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο. Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος. Άλλο ΣΤ. Η έκτη ενότητα σχετίζεται με την Πολιτική των Βιβλιοθηκών για το μέλλον: Q22. Υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης; Q23. Σχεδιάζετε την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης; Q24. Σε περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση 23 είναι καταφατική, ποιες προσδοκίες έχετε από την επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;

8 8 Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος. Αύξηση των χρηστών που χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη. Αύξηση των δανεισμών του υλικού της Βιβλιοθήκης. Άλλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 110 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από τα περισσότερα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται τόσο για Κεντρικές Βιβλιοθήκες όσο και Βιβλιοθήκες - Παραρτήματα.

9 9 Q3 και Q4. Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη Βιβλιοθήκη Στις ερωτήσεις Q1 και Q2 οι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου συμπλήρωσαν τα στοιχεία του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης τους. Η ερώτηση Q3 αφορά τον αριθμό μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη. Το 26,36% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι έχουν μόνο 2 υπαλλήλους που ανήκουν στο παραπάνω προσωπικό, το 24,55% μόνο 1, το 17,27% 3 έως 5, το 13,64% από 6 έως 10, ενώ πάνω από 11 τέτοιους υπαλλήλους δήλωσε ότι έχει το 10,91%. Ποσοστό 7,25% των Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι δεν έχει κανέναν μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο. Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 1: Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη Βιβλιοθήκη Κανένας έως 5 6 έως και πάνω Βιβλιοθήκες 7,27% 24,55% 26,36% 17,27% 13,64% 10,91% Το Γράφημα 1 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 1 : Αριθμός μόνιμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων στη Βιβλιοθήκη

10 10 Συνακόλουθα, γίνεται εμφανές ότι το 58,15% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Ακόμη και οι μεγαλύτερες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρουσιάζονται υποστελεχωμένες, καθώς το 30,91% έχει προσωπικό από 3 έως 10 άτομα, τη στιγμή που εξυπηρετούν Ιδρύματα με μεγάλο πληθυσμό. Μόνο το 10,91% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό από 11 άτομα και πάνω. Στην ερώτηση Q4 οι Βιβλιοθήκες ερωτήθηκαν πόσοι από τους μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Η συντριπτική πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών απάντησε ότι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι εξυπηρετούν το κοινό.

11 11 Q5 και Q6. Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη Η ερώτηση Q5 αφορά το πόσοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), πόσοι υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και πόσοι εργολαβικοί υπάλληλοι απασχολούνται συνολικά στη Βιβλιοθήκη. Το 20,91% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι έχουν μόνο 1 υπάλληλο που ανήκει στο παραπάνω προσωπικό, ποσοστό 10% δήλωσαν 2 ή «3 έως 5», το 4,55% από «6 έως 10», ενώ πάνω από 11 τέτοιους υπαλλήλους δήλωσε ότι έχει το 2,73%. Ποσοστό 51,82% των Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι δεν έχει κανέναν υπάλληλο της κατηγορίας αυτής. Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 2: Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη Κανένας έως 5 6 έως και πάνω Βιβλιοθήκες 51,82% 20,91% 10,00% 10,00% 4,55% 2,73% Το Γράφημα 2 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά :

12 12 Γράφημα 2 : Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη Συνακόλουθα, γίνεται εμφανές ότι το 82,73% των Βιβλιοθηκών έχει επικουρικό προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων. Το 10% των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι έχει 3 έως 5 άτομα, μόνο το 4,55% από 6 έως 10 και μόλις το 2,73% περισσότερα από 11. Στην ερώτηση Q6 οι Βιβλιοθήκες ερωτήθηκαν πόσοι από τους παραπάνω υπαλλήλους εξυπηρετούν τους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Η συντριπτική πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών απάντησε ότι όλοι οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπάλληλοι που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικοί υπάλληλοι στη Βιβλιοθήκη εξυπηρετούν το κοινό.

13 13 Q7. Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών Η ερώτηση αφορά στο πόσες ώρες λειτουργεί συνολικά η Βιβλιοθήκη την εβδομάδα. Το 33,64% των Βιβλιοθηκών απάντησαν ότι λειτουργούν από 41 έως 50 ώρες εβδομαδιαίως, το 22,73% από 51 έως 60, το 20,91% από 31 έως 40 ώρες, το 11,82% μέχρι 30 ώρες και το 10,91% από 61 ώρες και πάνω. Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 3: Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών έως και πάνω Βιβλιοθήκες 11,82% 20,91% 33,64% 22,73% 10,91% Το Γράφημα 3 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 3 : Ώρες εβδομαδιαίας λειτουργίας Βιβλιοθηκών Επομένως, παρά τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού, το 67,28% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί από 41 ώρες και πάνω, ενώ το 10,91% των Βιβλιοθηκών ακόμη και πάνω από 61 ώρες. Ακόμη και οι Βιβλιοθήκες με εβδομαδιαία λειτουργία από 40 ώρες και κάτω, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ανοιχτές μόνο τις καθημερινές, ουσιαστικά λειτουργούν τουλάχιστον 6-8 ώρες την ημέρα για την εξυπηρέτηση του κοινού.

14 14 Q8. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο Η ερώτηση αφορά το αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σάββατο. Το 10% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 88,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 1,82% δεν έδωσε απάντηση. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 4 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 10,00% 88,18% 1,82% Το Γράφημα 4 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 4 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σάββατο

15 15 Q9. Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο Η ερώτηση αφορά το πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σάββατο. Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν το Σάββατο, το 72,73% δήλωσε ότι λειτουργεί από 6 έως 10 ώρες, το 18,18% δήλωσε 3 έως 5 ώρες και το 9,09% 1 έως 2 ώρες. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 5 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο 1 έως 2 3 έως 5 6 έως Βιβλιοθήκες 9,09% 18,18% 72,73% 0,00% Το Γράφημα 5 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 5 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης το Σάββατο

16 16 Q10. Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το Σάββατο Η ερώτηση αφορά το πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο. Το 81,82% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν Σάββατο απάντησε ότι στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 18,18% από 3 έως 5 άτομα. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 6 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το Σάββατο 1 έως 2 3 έως 5 6 έως Βιβλιοθήκες 81,82% 18,18% 0,00% 0,00% Σάββατο Το Γράφημα 6 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 6 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται το

17 17 Q11. Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το Σάββατο Η ερώτηση αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές. Το 54,55% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι οι χρήστες το Σάββατο είναι λιγότεροι έως 30%, το 27,27% λιγότεροι πάνω από 50%, ενώ από 9,09%έλαβαν οι απαντήσεις «λιγότεροι 31-50%» και «περισσότεροι έως 30%». Σάββατο Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 7 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το Λιγότεροι Λιγότεροι Λιγότεροι πάνω Περισσότεροι Περισσότεροι Περισσότεροι έως 30% 31-50% από 50% έως 30% 31-50% πάνω από 50% Βιβλιοθήκες 54,55% 9,09% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% Σάββατο Το Γράφημα 7 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 7 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη το

18 18 Q12. Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο Η ερώτηση αφορά το αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο το Σάββατο. Το 81,82% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν το Σάββατο απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 18,18% επέλεξε το «όχι». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 8 : Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο Ναι Όχι Βιβλιοθήκες 81,82% 18,18% Το Γράφημα 8 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 8 : Υπηρεσία δανεισμού το Σάββατο

19 19 Q13. Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές Η ερώτηση Q13 αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές. Το 44,44% δήλωσε ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», το 33,33% ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%», ενώ από 11,11% έλαβαν οι απαντήσεις ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και ότι «οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%». Ο Πίνακας 9 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 9: Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές Βιβλιοθήκες Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 44,44% Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 11,11% Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 33,33% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 11,11% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% Το Γράφημα 9 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 9 : Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές

20 20 Q14. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή Η ερώτηση αφορά το αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Το 2,73% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 89,09% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε απάντηση. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 10 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 2,73% 89,09% 8,18% Το Γράφημα 10 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 10 : Λειτουργία της Βιβλιοθήκης την Κυριακή

21 21 Q15. Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή Η ερώτηση αφορά το πόσες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν την Κυριακή όλες δήλωσαν ότι λειτουργούν από 6 έως 10 ώρες. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 11 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή 1 έως 2 3 έως 5 6 έως Βιβλιοθήκες 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% Το Γράφημα 11 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 11 : Ωράριο της Βιβλιοθήκης την Κυριακή

22 22 Q16. Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την Κυριακή Η ερώτηση αφορά το πόσοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, επικουρικοί και εργολαβικοί) απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε ότι στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 33,33% από 3 έως 5 άτομα. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 12 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την Κυριακή 1 έως 2 3 έως 5 6 έως Βιβλιοθήκες 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% Κυριακή Το Γράφημα 12 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 12 : Υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης που απασχολούνται την

23 23 Q17. Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή Η ερώτηση αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές. Οι απαντήσεις των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μοιράστηκαν εξίσου μεταξύ των επιλογών «καμία απάντηση», οι χρήστες την Κυριακή είναι «λιγότεροι έως 30%» και ότι είναι «λιγότεροι από 31-50%». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 13 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή Βιβλιοθήκες Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 33,33% Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 33,33% Οι χρήστες είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 0,00% Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% Οι χρήστες είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% Καμία απάντηση 33,33% Κυριακή Το Γράφημα 13 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 13 : Ποσοστό χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την

24 24 Q18. Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή Η ερώτηση αφορά το αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο την Κυριακή. Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 33,33% επέλεξε το «όχι». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 14 : Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή Ναι Όχι Βιβλιοθήκες 66,67% 33,33% Το Γράφημα 14 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 14 : Υπηρεσία δανεισμού την Κυριακή

25 25 Q19. Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές Η ερώτηση Q19 αφορά το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές. Ποσοστό 33,33% έλαβαν οι απαντήσεις «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και το «καμία απάντηση». Ο Πίνακας 12 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 15: Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές Βιβλιοθήκες Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30% 33,33% Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50% 33,33% Οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30% 0,00% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό 31-50% 0,00% Οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό πάνω από 50% 0,00% Καμία απάντηση 33,33% Το Γράφημα 15 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 15 : Ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές

26 26 Q20. Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο Η ερώτηση αφορά το για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο. Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που απάντησαν στο ερώτημα, το 12,50% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Σαββατοκύριακο «για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές», το 62,50% «για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές» και το 25% για την «ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 16 : Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο Βιβλιοθήκες Για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές 12,50% Για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές 62,50% Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος 25,00% Ενίσχυση του ρόλου της Βιβλιοθήκης (αύξηση της επισκεψιμότητας και της χρήσης της) 0,00% Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος 0,00% Άλλο 0,00% Το Γράφημα 16 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 16 : Λόγοι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο

27 27 Q21. Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο Η ερώτηση αφορά το για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο. Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που απάντησαν στο ερώτημα το 17,46% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο γιατί «δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της», το 11,11% γιατί «οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές», ενώ από 1,59% έλαβαν οι απαντήσεις «Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο» και «Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος». Στην ερώτηση αυτή το υψηλότερο ποσοστό (68,25%) συγκέντρωσε η επιλογή «Άλλο», όπου μία Βιβλιοθήκη σημείωσε ότι «δεν υπάρχει νομική κάλυψη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας του υπαλληλικού κώδικα», ενώ όλες οι Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σημείωσαν ότι «στο ΑΠΘ λειτουργεί το ΣΚ το φοιτητικό αναγνωστήριο, στις εξεταστικές λειτουργεί 24/7, σε καθημερινή βάση λειτουργεί 8-2 μετά τα μεσάνυχτα και ΣΚ Καλύπτονται οι ανάγκες των φοιτητών σε επίπεδο αναγνωστηρίου». Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 17 : Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο Βιβλιοθήκες Οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές 11,11% Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο. 0,00% Η χρήση της Βιβλιοθήκης από τους χρήστες είναι περιορισμένη 1,59% Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο 17,46% Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος 1,59% Άλλο 68,25%

28 28 Το Γράφημα 17 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 17 : Λόγοι μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης το Σαββατοκύριακο

29 29 Q22. Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης Η ερώτηση αφορά το αν υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης. Το 19,09% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 72,73% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε απάντηση. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 18 : Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 19,09% 72,73% 8,18% Το Γράφημα 18 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 18 : Αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης

30 30 Q23 και Q24. Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης Η ερώτηση αφορά το αν σχεδιάζουν οι Βιβλιοθήκες την επέκταση του ωραρίου τους. Το 7,27% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 78,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 14,55% δεν έδωσε απάντηση. Ο ακόλουθος Πίνακας αποτυπώνει τα δεδομένα : Πίνακας 19 : Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 7,27% 78,18% 14,55% Το Γράφημα 19 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 19 : Σχεδιασμός επέκτασης του ωραρίου της Βιβλιοθήκης Στην ερώτηση 24 για τις προσδοκίες που έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι από την ενδεχόμενη επέκταση της λειτουργίας, οι λίγες Βιβλιοθήκες που έδωσαν απάντηση επέλεξαν την «Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος».

31 31 Συμπεράσματα Η Ηλεκτρονική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το ωράριο στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: Το 58,15% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί με μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό 0, 1 ή 2 ατόμων. Ακόμη και οι μεγαλύτερες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρουσιάζονται υποστελεχωμένες, καθώς το 30,91% έχει προσωπικό από 3 έως 10 άτομα, τη στιγμή που εξυπηρετούν Ιδρύματα με μεγάλο πληθυσμό. Μόνο το 10,91% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό από 11 άτομα και πάνω. Στη συντριπτική πλειοψηφία των Βιβλιοθηκών όλοι ή οι περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι εξυπηρετούν το κοινό. Το 82,73% των Βιβλιοθηκών έχει προσωπικό ορισμένου χρόνου (βιβλιοθηκονόμοι, ειδικοί πληροφορικής), υπαλλήλους που ανήκουν στο επικουρικό προσωπικό (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) και εργολαβικούς υπαλλήλους 0, 1 ή 2 ατόμων. Το 10% των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε ότι έχει 3 έως 5 άτομα, μόνο το 4,55% από 6 έως 10 και μόλις το 2,73% περισσότερα από 11. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτών στη Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό. Το 67,28% των Βιβλιοθηκών λειτουργεί από 41 ώρες και πάνω, ενώ το 10,91% των Βιβλιοθηκών ακόμη και πάνω από 61 ώρες. Ακόμη και οι Βιβλιοθήκες με εβδομαδιαία λειτουργία από 40 ώρες και κάτω, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ανοιχτές μόνο τις καθημερινές, ουσιαστικά λειτουργούν τουλάχιστον 6-8 ώρες την ημέρα για την εξυπηρέτηση του κοινού. Το 10% των Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σάββατο, το 88,18% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 1,82% δεν έδωσε απάντηση. Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν το Σάββατο το 72,73% δήλωσε ότι λειτουργεί από 6 έως 10 ώρες, το 18,18% δήλωσε 3 έως 5 ώρες και το 9,09% 1 έως 2 ώρες.

32 32 Το 81,82% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι το Σάββατο στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 18,18% από 3 έως 5 άτομα. Το 81,82% των Βιβλιοθηκών που λειτουργούν το Σάββατο απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο τη μέρα αυτή, ενώ το 18,18% επέλεξε το «όχι». Το 44,44% δήλωσε ότι το Σάββατο σε σύγκριση με τις καθημερινές «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», το 33,33% ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό πάνω από 50%», ενώ από 11,11% έλαβαν οι απαντήσεις ότι «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και ότι «οι δανεισμοί είναι περισσότεροι σε ποσοστό έως 30%» κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων. Το 2,73% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, το 89,09% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 8,18% δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη την Κυριακή. Από τις Βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι λειτουργούν την Κυριακή όλες δήλωσαν ότι λειτουργούν από 6 έως 10 ώρες. Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε ότι στη Βιβλιοθήκη απασχολούνται 1 έως 2 άτομα και το υπόλοιπο 33,33% από 3 έως 5 άτομα. Οι απαντήσεις των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μοιράστηκαν εξίσου μεταξύ των επιλογών «καμία απάντηση», οι χρήστες είναι «λιγότεροι έως 30%» και ότι είναι «λιγότεροι από 31-50%» αναφορικά με το ποσοστό των χρηστών που επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές. Το 66,67% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν την Κυριακή απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη δανεισμούς ή λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο την Κυριακή, ενώ το 33,33% επέλεξε το «όχι».

33 33 Σχετικά με το ποιο είναι κατά την εκτίμηση των βιβλιοθηκονόμων το ποσοστό δανεισμών στη Βιβλιοθήκη τους την Κυριακή σε σύγκριση με τις καθημερινές, ποσοστό 33,33% έλαβαν οι απαντήσεις «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό έως 30%», «οι δανεισμοί είναι λιγότεροι σε ποσοστό 31-50%» και το «καμία απάντηση». Το 12,50% από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Σαββατοκύριακο «για τους χρήστες που χρειάζονται τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης περισσότερες ώρες από αυτές που παρέχονται τις καθημερινές», το 62,50% «για τους χρήστες που δεν εξυπηρετούνται από το ωράριο της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές» και το 25% για την «ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος» στο ερώτημα για ποιους λόγους λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο. Από τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που απάντησαν στο ερώτημα για ποιους λόγους δεν λειτουργεί η Βιβλιοθήκη το Σαββατοκύριακο, το 17,46% δήλωσε ότι η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο γιατί «δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό για τη λειτουργία της», το 11,11% γιατί «οι χρήστες καλύπτονται από τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης τις καθημερινές», ενώ από 1,59% έλαβαν οι απαντήσεις «Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους χρήστες για επέκταση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και το Σαββατοκύριακο» και «Αποτελεί απόφαση της Ηγεσίας του Ιδρύματος. Το υψηλότερο ποσοστό (68,25%) συγκέντρωσε η επιλογή «Άλλο» λόγω του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των Βιβλιοθηκών που καταγράφηκε στο ερώτημα από τις Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το αν υπάρχουν αιτήματα χρηστών για την επέκταση του ωραρίου της Βιβλιοθήκης, το 19,09% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, το 72,73% επέλεξε το «όχι», ενώ το υπόλοιπο 8,18% δεν έδωσε απάντηση. Το 7,27% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, το 78,18% επέλεξε το «όχι», ενώ το 14,55% δεν έδωσε απάντηση στο αν σχεδιάζουν οι Βιβλιοθήκες την επέκταση του ωραρίου τους.

34 34 Στην ερώτηση για τις προσδοκίες που έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι από την ενδεχόμενη επέκταση της λειτουργίας, οι λίγες Βιβλιοθήκες που έδωσαν απάντηση επέλεξαν την «Ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος».

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής Αθήνα 2018 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της

του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Η

Διαβάστε περισσότερα

στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές

στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Αυτοαξιολόγηση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Η δράση 9.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2018 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2017 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2016 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2007

Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2007 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 7 Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος Δήμητρα Τσάμη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/01/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Επισκέπτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 4 ΑΡΧΙΚΗ... 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 NEA... 6 ΕΚ ΗΛΏΣΕΙΣ... 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 ΒΟΗΘΕΙΑ... 9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ... 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Μέση Τιμή Ελληνικών. Βιβλίων 2006 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007

ΕΡΕΥΝΑ. Μέση Τιμή Ελληνικών. Βιβλίων 2006 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 2 ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2006 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού της για την προμήθεια βιβλίων. Κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/08/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΑ 2013-2015 ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα εποχή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: προβλήματα και προοπτικές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καρδάση Επιβλέπων καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης

Νέα εποχή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: προβλήματα και προοπτικές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καρδάση Επιβλέπων καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης Νέα εποχή για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: προβλήματα και προοπτικές ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρτεμις Καρδάση Επιβλέπων καθηγητής Αλέξανδρος Κουλούρης Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε όλο το φάσμα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2009

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2009 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 29 Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΑΒ, GVERANIS@SEAB.GR ΣΕΑΒ και Ανοιχτό Λογισμικό > 50 Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2018 Εισαγωγή Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση επίσημων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1.1 Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα