Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης"

Transcript

1 Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο» Συγγραφή: ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Εφαρμογή: ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2015

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας πρωτοβάθμιας: Κώστας Ντίνας & Σωφρόνης Χατζησαββίδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 28

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Από την εικόνα στο κείμενο Εφαρμογή σεναρίου Ελπίδα Τοκμακίδου Δημιουργία σεναρίου Ειρήνη Τζοβλά Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Α Δημοτικού Σχολική μονάδα 1 ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης Χρονολογία Από έως Διδακτική/θεματική ενότητα Δεν αντλεί από τα σχολικά βιβλία. Διαθεματικό Όχι Χρονική διάρκεια Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 8+ διδακτικές ώρες. Χώρος Ι. Φυσικός χώρος Σελίδα 3 από 28

4 Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Ακολουθώντας την υπόδειξη της δημιουργού του σεναρίου η εφαρμογή του επιλέχθηκε να γίνει κατά τη χρονική στιγμή που οι μικροί/-ές μαθητές/-τριες της τάξης εφαρμογής έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό κατάκτησης του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής. Το συγκεκριμένο σκεπτικό αφορά προϋπόθεση που θέτει η δημιουργός του σεναρίου, σχετικά με την εξασφάλισης μιας σχετικής άνεσης στον γραπτό λόγο. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου η συγκεκριμένη χρονική επιλογή εξυπηρετεί τους τεχνικής φύσεως στόχους του σεναρίου, καθώς οι μαθητές θα έχουν το χρονικό περιθώριο να εξοικειωθούν με τη χρήση του κειμενογράφου, αφού το σενάριο προτείνει να γράψουν μικρά κείμενα σε αυτόν. Μια ακόμη προϋπόθεση που τίθεται στον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου αφορά τη διαρκή και αδιάλειπτη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής στις περιπτώσεις που υπάρχει συγκεκριμένη ειδικότητα στο σχολείου ώστε οι μαθητές/- τριες και κατά τις ώρες του μαθήματός του να εξασκούνται σε δεξιότητες που απαιτεί η εφαρμογή του σεναρίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η παραπάνω εξοικείωση, οι μαθητές μπορούν να γράψουν το κείμενο σε χαρτί και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, να σκανάρουν τα κείμενά τους και να δημιουργήσουν το ψηφιακό βιβλίο που προτείνεται. Κατά τη δημιουργό του σεναρίου η εφαρμογή του δεν απαιτεί συγκεκριμένες προαπαιτούμενες γνώσεις, αλλά προσπαθεί να ανιχνεύσει προηγούμενες εμπειρίες και βιώματα των μικρών μαθητών/-τριών, για να εξυπηρετήσει τους στόχους του. Για τη συγκεκριμένη τάξη εφαρμογής οι μαθητές/-τριες έχουν κάποια προηγούμενη μικρή εμπειρία και εξοικείωση μέσα από την υλοποίηση παρόμοιων δραστηριοτήτων στα πλαίσια υλοποίησης προηγούμενου σεναρίου, γεγονός που πιστεύεται ότι θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη εφαρμογή του και επίτευξη των στόχων του. Σελίδα 4 από 28

5 Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή προτείνεται η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού Η/Υ, για να δουλεύουν οι ομάδες, και προβολέας ή διαδραστικός πίνακας. Στο σχολείο -που πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του σεναρίου- διατίθεται τροχήλατο ερμάριο με 10 φορητούς Η/Υ, για αυτό και επιλέχθηκε η αξιοποίησή του για τη μεταφορά τους στη σχολική αίθουσα, όπου και εφαρμόστηκε το μεγαλύτερο μέρος του σεναρίου, αφού η πρόσβαση στο διαδίκτυο μαζί με την ύπαρξη ενός κεντρικού Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα σε αυτήν, εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις τόσο για τη συζήτηση στην ολομέλεια όσο και για την εργασία σε ομάδες. Η εφαρμογή του σεναρίου εκτείνεται σε ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και σε κάποιες ώρες του μαθήματος των Τ.Π.Ε. Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη. Το σενάριο στηρίζεται Ειρήνη Τζοβλά, Από την εικόνα στο κείμενο, Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού, Το σενάριο αντλεί --- Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τη δημιουργό του σεναρίου οι προτάσεις του μπορεί να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε θεματικής ενότητας του β τεύχους του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσα Α Δημοτικού. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να σχολιάσουν την εικόνα μιας διδακτικής ενότητας, την οποία δεν έχουν διδαχτεί ακόμη, στη συνέχεια να γράψουν στον κειμενογράφο ή στο χαρτί (ανάλογα με την εξοικείωση που έχουν) μια δική τους ιστορία με βάση την εικόνα που είδαν, να τη Σελίδα 5 από 28

6 διορθώσουν με τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου (εφόσον χρησιμοποιήσουν τον κειμενογράφο) και ακολούθως να συγκρίνουν στην ολομέλεια, μέσα από κάποιο συννεφόλεξο, τα δύο κείμενα (σχολικό και δικό τους) ως προς την επαναληψιμότητα των λέξεων, για να διαπιστώσουν κατά πόσο η εικόνα δημιούργησε σε αυτούς τους ίδιους συνειρμούς ή/και κατά πόσο απομακρύνθηκαν από το αρχικό κείμενο. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιβλίο με τις διαφορετικές εκδοχές που δημιουργήθηκαν με βάση την ίδια εικόνα καθώς και ένα ψηφιακό κολάζ με το σύνολο της δουλειάς όλων των ομάδων που θα το αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης ή/και την ιστοσελίδα του σχολείου ή/και να εκτυπώσουν την εικόνα και τις ιστορίες τους, να την αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων με στόχο να την παρουσιάσουν σε κάποια άλλα τμήματα του σχολείου ή/και σε κάποια εκδήλωση. Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Το σενάριο αξιοποιεί τη δυναμική της εικόνας, η οποία κατέχει σημαντική θέση μέσα σε ένα κείμενο, καθώς πολλές φορές δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες στους μικρούς μαθητές/-τριες από ότι το ίδιο το κείμενο. Στο πλαίσιο αυτό το σενάριο «εκμεταλλεύεται» την εικόνα μιας διδακτικής ενότητας, για να ανιχνεύσει τις προηγούμενες εμπειρίες και βιώματα των μικρών μαθητών/τριών, να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητά τους και να τους ωθήσει στην παραγωγή γραπτού λόγου με συνοχή, πλοκή και συγκεκριμένο αποδέκτη (Καραντζόλα κ.ά 2007, στο Βιβλίο Δασκάλου Γλώσσα Α Δημοτικού). Η εικόνα, άλλωστε, είναι ένα «κείμενο» προς κατανόηση, που παίζει και αυτό τον ρόλο του, όπως τα άλλα κείμενα (Πλειός 2005). Με αυτή την έννοια η ανάγνωση των εικόνων είναι κι αυτή ανάγνωση και αποτελεί αφορμή για προφορική και γραπτή επεξεργασία. Έτσι, η συμμετοχή σε άμεσες εμπειρίες, όπως η δημιουργία μιας ιστορίας από τους ίδιους τους μαθητές/τριες, επιτρέπει αφενός να προσεγγίσουν Σελίδα 6 από 28

7 αυτοί/ές αισθητικά την πραγματικότητα (Μαρτέν 1984) και αφετέρου να αναπτύξουν τις διανοητικές τους ικανότητες (Messaris 2001). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στο να αποδεσμεύσουν τους μαθητές/τριες από τυπικές μορφές μάθησης, όπως είναι η απλή κατανόηση κειμένων στοιχεία αναγνωριστικού γραμματισμού που η Hasan (1996) ονομάζει «πρώτο επίπεδο γλωσσικού γραμματισμού» και υιοθετούν πρακτικές που εμπλέκουν τους μαθητές σε ανοιχτές διαδικασίες μάθησης με παιγνιώδη τρόπο. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας υποστηρίζει και πιο κριτικές προσεγγίσεις του θέματος, μέσα από τη συγκριτική αντιπαραβολή και «ανάγνωση» του παραγόμενου από τους μαθητές κειμένου με το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου (Τύμπα & Τζοβλά 2014). Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες: να εξωτερικεύσουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους και να τα αποτυπώσουν σε γραπτό κείμενο να αποκτήσουν εμπειρία στην έκθεση των απόψεων τους σε ακροατήριο να γνωρίσουν τη δομή ενός βιβλίου. Γνώσεις για τη γλώσσα Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες: να οδηγηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με συνοχή, πλοκή και συγκεκριμένο αποδέκτη να δημιουργήσουν μια ιστορία μέσα από την ερμηνεία μιας εικόνας να έρθουν σε επαφή με το κειμενικό είδος της ιστορίας να ακολουθήσουν τους βασικούς κανόνες στη συγγραφή ενός κειμένου (χρήση κεφαλαίων, τελείας, έννοια ολοκληρωμένης πρότασης) Σελίδα 7 από 28

8 να δημιουργήσουν πολυτροπικό κείμενο και να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία του λόγου στην εικόνα να μπορούν να εξαγάγουν απλά συμπεράσματα μέσα από τη σύγκριση δύο κειμένων να συσχετίσουν εικονικά στοιχεία με κείμενο μέσα σε συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο να αναπτύξουν κριτική σκέψη, ώστε να διαμορφώσουν εγγράμματες ταυτότητες μέσα από τις οποίες θα μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά την πραγματικότητα. Γραμματισμοί Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες: να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (άνοιγμα-αποσύνδεση, δημιουργία φακέλου-αρχείου, αποθήκευση) να έρθουν σε επαφή με το διαδίκτυο να μπορούν να χρησιμοποιούν τον κειμενογράφο και να εκτελούν απλές εντολές σε αυτόν να γνωρίσουν τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου να χρησιμοποιήσουν απλά λογισμικά για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, για να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους να αποθηκεύσουν εικόνα να αντιγράψουν και να επικολλήσουν να εκτυπώσουν. Διδακτικές πρακτικές Η υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών, όπως της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της εργασίας-παρουσίασης στην ολομέλεια, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σεναρίου. Σελίδα 8 από 28

9 Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Ακολουθώντας τις υποδείξεις της δημιουργού του σεναρίου αφορμή για την εφαρμογή του αποτέλεσε μια εικόνα από μια ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (Β τεύχος από το βιβλίο Γλώσσα Α Δημοτικού), ώστε οι μαθητές να μη γνωρίζουν το περιεχόμενο του κειμένου που σχετίζεται με αυτή. Έχοντας προηγούμενη μικρή εμπειρία από παρόμοιες δραστηριότητες σχολιασμού εικόνων αλλά και καταγραφής κάποιων τίτλων ή και κειμένων σχετικών με ορισμένους πίνακες ζωγραφικής (από προηγούμενη εφαρμογή σεναρίου), οι μαθητές/-τριες της τάξης ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόκληση/πρόσκληση της εκπαιδευτικού να ξεφυλλίσουν το σχολικό τους βιβλίο για την επιλογή μιας εικόνας. Ήδη από προηγούμενη συνάντησή μας συμφωνήθηκε η επιλογή της εικόνας στη σελίδα 58 (από το Βιβλίο του Μαθητή) όπου οι ήρωες του σχολικού βιβλίου μεταφέρονται στο χώρο μιας βιβλιοθήκης. Στη φάση αυτή έγινε μόνο η επιλογή της εικόνας, ενώ ο σχολιασμός του περιεχομένου της αλλά και η παρακίνηση μαθητών/- Σελίδα 9 από 28

10 τριών για τη δημιουργία μιας δικής τους ιστορίας μεταφέρθηκε για την έναρξη εφαρμογής του σεναρίου. Σε αυτούς/-ές αναφέρθηκε ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη τους επιλογή αξιοποιώντας και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, προοπτική τους ενεργοποίησε ιδιαίτερα καθώς φαίνεται ότι τους ευχαριστεί η ενασχόλησή τους με τη χρήση του Η/Υ. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας, καθώς το θέμα της δημιουργίας ιστορίας, της παραγωγής πολυτροπικού κειμένου, της παρουσίασης και της ανάρτησής του εμπεριέχεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο του γλωσσικού μαθήματος όσο και των άλλων μαθημάτων για την Α Δημοτικού. Αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο και τη διαμόρφωση στάσεων και ιδεολογιών. Παράλληλα, αυξάνουν την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και προσφέρουν διέξοδο προς δράσεις που έχουν μαθησιακά αποτελέσματα (Χατζησαββίδης & Αλεξίου 2012). Στο πλαίσιο αυτό οι ΤΠΕ θα αξιοποιηθούν με τη χρήση: α) κειμενογράφου και κάποιων δυνατοτήτων του β) προγράμματος δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου γ) προγράμματος συννεφόλεξου και δ) με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου ή/και το ιστολόγιο της τάξης. Σελίδα 10 από 28

11 Κείμενα Από το σχολικό βιβλίο Γλώσσα Α Δημοτικού Εικόνα και κείμενο από οποιαδήποτε ενότητα του β τεύχους (Κατά την εφαρμογή αξιοποιήθηκε η Ενότητα: «Ο κόσμος των βιβλίων» και συγκεκριμένα η εικόνα από τη σελίδα 58 και την υποενότητα «Στη βιβλιοθήκη»). Εκπαιδευτικά λογισμικά εφαρμογές Πρόγραμμα δημιουργίας συννεφόλεξου (ενδεικτικά Πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου (ενδεικτικά Πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού κολάζ (shapecollage ή και autocollage) Ιστοσελίδες Ψηφιακό Σχολείο: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1η 3η διδακτική ώρα Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου κατά την έναρξη εφαρμογής του η τάξη χωρίζεται σε ομάδες μικτής ικανότητας (με τέσσερα μέλη ή και πέντε μέλη). Κατά τη συγκεκριμένη εφαρμογή διατηρήθηκαν οι ομάδες που έχουν ήδη διαμορφωθεί από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ η παρακίνηση για την απόδοση σε αυτές κάποιου διακριτικού ονόματος έδωσε ορισμένες επιλογές που φαίνεται ότι επηρεάζονται από τη δυναμική του συνόλου της τάξης (για παράδειγμα το όνομα «Οι κεραυνοί» που προτάθηκε από τα μέλη μιας ομάδας έδωσε το έναυσμα για την επιλογή του ονόματος «Οι αστραπές» και «Η καταιγίδα» για δύο άλλες ομάδες ενώ υπήρξε και μια ομάδα που επέλεξε το όνομα «Οι γρήγοροι»). Η διαπραγμάτευση της εικόνας του σχολικού εγχειριδίου έγινε με στόχο την ανάδυση εκ μέρους των μαθητών/-τριών της προσωπικής τους ερμηνείας με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. Για το σκοπό αυτό Σελίδα 11 από 28

12 δημιουργήθηκε μια παρουσίαση (αρχείο Powerpoint) στην πρώτη διαφάνεια της οποίας προβάλλονταν η επιλεγμένη εικόνα του σχολικού βιβλίου. Παράλληλα με την προβολή της με τη βοήθεια του κεντρικού Η/Υ και του ανακλαστικού προβολέα στον πίνακα της τάξης συζήτησαν αρχικά σε επίπεδο ομάδας αφού παρακινήθηκαν να παρατηρήσουν την εικόνα και να δώσουν τις δικές τους εντυπώσεις, ερμηνεύοντάς την και δίνοντας τις δικές τους προεκτάσεις. Με τη βοήθεια της διαφάνειας έγινε εφικτή η επεξεργασία του περιεχομένου της εικόνας στην ολομέλεια της τάξης, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του προφορικού λόγου των μαθητών/τριών, προκειμένου να εισαχθούν συστηματικά στις διαδικασίες ανάγνωσης και γραφής που προσιδιάζουν τις σύγχρονες κοινωνίες (Καραντζόλα κ.ά 2007). Για την περιγραφή της εικόνας επιλέχθηκε επίσης με τη βοήθεια επιπλέον διαφανειών στην ίδια παρουσίαση (αρχείο Powerpoint) να σχολιαστούν κάποιες επιμέρους λεπτομέρειές της. Έτσι, με διαφορετικό χρονισμό παρουσιάζονταν στην ολομέλεια της τάξης επιμέρους εικόνες (ράφια με βιβλία και αφίσες στους τοίχους, κόκκινο χαλί στο πάτωμα, πολύχρωμα μαξιλάρια, παρουσία στο χώρο «γνώριμων» παιδιών που κρατούν από ένα βιβλίο) και τα μέλη των ομάδων καλούνταν να σχολιάσουν τις εικόνες που παρουσιάζονταν, εστιάζοντας κυρίως στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών (οι οποίες αφορούσαν κυρίως στην χωροχρονική απόδοση του σκηνικού και της ιστορίας που δημιούργησαν κατά τη συζήτησή τους στο πλαίσιο της ομάδα τους). Σελίδα 12 από 28

13 Στη συνέχεια διανεμήθηκε στις ομάδες ένα έντυπο φύλλο εργασίας στο οποίο τα μέλη τους κλήθηκαν να καταγράψουν τις δικές τους ιδέες σχετικά με την ερμηνεία της συγκεκριμένης εικόνας. Ακολουθώντας την πρακτική με την οποία εξοικειώθηκαν σε προφορικό επίπεδο επιχείρησαν να αποδώσουν στα κείμενά τους τόσο το χωροχρονικό πλαίσιο μιας ιστορίας («Το Σάββατο ο Άρης, ο Σαμπέρ, ο Ορφέας, η Ιωάννα και η Μαρίνα πήγαν στη βιβλιοθήκη με το αυτοκίνητο» «Μια μέρες ο Ορφέας, η Μαρίνα, ο Άρης, η Ιωάννα και ο Σαμπέρ πήγαν στη βιβλιοθήκη» «Η βιβλιοθήκη είχε βιβλία, κόμικ και μαξιλάρια και ένα κόκκινο ωραίο χαλί» «Σε μια βιβλιοθήκη υπάρχει ένα κόκκινο χαλί και μαξιλάρια και πολλά πολλά βιβλία και αφίσες στους τοίχους»...» «Αλλά ξέχασα να σας πω την ημερομηνία ήταν Παρασκευή Όχι το όνομα Παρασκευή την ειμέρα») στην οποία πρωταγωνιστές ήταν οι ήρωες του σχολικού βιβλίου ενώ σε μερικές περιπτώσεις ενέταξαν και τους εαυτούς τους στη συγκεκριμένη παρέα ( «Κάθισαν στη βιβλιοθήκη ήταν και κάπια άλλα παιδιά. Ο Σ.., ο Γ.. ο Χ και Π.», «Τα παιδιά ο Άρης, η Μαρίνα, η Ιωάννα, ο Σαμπέρ, ο Ορφέας αλλά και ένα ακόμι κορίτσι που την λένε Αγγεληκή και κάθοντε στο χαλί και διαβάζουν βιβλία από τη βιβλιοθήκη η Α.., η Μ..α, η Ε.. και η Μ διαβάζουν βιβλία» «Πήγαμε κι εμείς στη βιβλιοθήκη και διαβάσαμε βιβλία. Τα βιβλία είχαν πολές εικόνες και μας άρεσαν πολύ. Θέλουμε να ξαναπάμε. Μπορεί να συναντήσουμε τα παιδιά από το βιβλίο»). Σελίδα 13 από 28

14 Κατά την καταγραφή των ιστοριών τους η εκπαιδευτικός κινούνταν μεταξύ των ομάδων δίνοντας οδηγίες σχετικά με την περιγραφή εικόνων (υπενθύμιση χρήσης επιθέτων, δομή, χρήση τελείας, κεφαλαίων, ολοκλήρωση νοήματος). Η ορθή ορθογραφία των λέξεων δημιούργησε ιδιαίτερη ανησυχία στα μέλη των ομάδων και έτσι η προοπτική αντιγραφής του συγκεκριμένου κειμένου και στον Η/Υ παρουσιάστηκε ως ευκαιρία εντοπισμού των τυχόν ορθογραφικών λαθών και διόρθωσης του κειμένου τους. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ιστοριών κάθε ομάδας και την ανάγνωσή τους στην ολομέλεια της τάξης. Η συγκεκριμένη περίσταση έδωσε την ευκαιρία για την καλλιέργεια ικανοτήτων παρουσίασης στους εκπροσώπους των ομάδων αλλά και την εξάσκηση των υπολοίπων στην προσεκτική παρακολούθηση μιας εισήγησης, τελικό προϊόν της οποίας ήταν η διατύπωση παρατηρήσεων που προέρχονταν από τη σύγκριση των κειμένων. Σελίδα 14 από 28

15 Επιπλέον διαβάστηκε την ολομέλεια της τάξης το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου το οποίο συνοδεύει η εικόνα που επεξεργαστήκαμε στην τάξη, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία για μια συζήτηση αναφορικά με το τι μπορεί να προσφέρει η εικόνα σε ένα κείμενο. Από τις εισηγήσεις των μαθητών/-τριών καταλήξαμε ότι οι ιστορίες που ετοίμασαν επηρεάστηκαν από την εικόνα που είχαν στη διάθεσή τους ενώ οι υπόλοιπες πληροφορίες που υπήρχαν στο κείμενο (για την ύπαρξη ενός ακόμη προσώπου «της υπεύθυνης της βιβλιοθήκης) δεν ήταν δυνατό να προέλθουν από την εικόνα που είχαν στη διάθεσή τους. Με τον τρόπο αυτό οι μικροί μαθητές/τριες της τάξης αντιλήφθηκαν έστω και διαισθητικά μια ακόμη διάσταση της σχέσης εικόναςκειμένου, η οποία υπογραμμίζεται από τη δημιουργό του σεναρίου («τι προσφέρει το κείμενο σε μια εικόνα»). Μετά το πέρας του διδακτικού δίωρου η ευκαιρία μετακίνησης των παιδιών στην αίθουσα της πληροφορικής για το μάθημα των Τ.Π.Ε αξιοποιήθηκε αφού προηγήθηκε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής για την αντιγραφή του κειμένου και την εξάσκηση των μαθητών/τριών στην πληκτρολόγηση αλλά και την εξοικείωσή τους με το περιβάλλον του επεξεργαστή κειμένου. Στη φάση αυτή τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να καταγράψουν το κείμενο που δημιούργησαν από κοινού ενώ η εκπαιδευτικός κινούμενη μεταξύ των ομάδων παρείχε οδηγίες για την διόρθωση των ορθογραφικών λαθών (με τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου). Είναι χαρακτηριστικό πως η παρουσία της «κόκκινης κυματιστής γραμμής» ενεργοποιούσε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών που στις μεταξύ τους συζητήσεις έκαναν υποθέσεις για την αιτία ύπαρξης της («δε βάλαμε Σελίδα 15 από 28

16 τόνο», «γράφεται με κεφαλαίο») όπως και η απορία τους για τον εντοπισμό λάθους στο όνομα του Σαμπέρ (το οποίο παρακάμφθηκε με την προτροπή επιλογής της «παράβλεψης» και την απλή εξήγηση ότι ο υπολογιστής δεν «γνωρίζει» κάποια ονόματα και πρέπει να του πούμε εμείς ότι δεν είναι λάθος γραμμένα). Η διαπίστωση ότι ορισμένα μέλη των ομάδων δεν έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αφού η οδηγία να παρακολουθούν και να βοηθούν αυτόν που είχε κάθε φορά το ρόλο του γραμματέα δεν είχε για ορισμένους/ες νόημα οδήγησε στην επιλογή να μοιραστούν φωτοτυπίες από τα έντυπα κείμενα των ομάδων και να δημιουργηθούν επιπλέον υποομάδες για την καταγραφή των κειμένων. Η επιλογή αυτή αποδείχτηκε ότι υπήρξε λειτουργική και αποτελεσματική αφού όλοι/-ες είχαν κάποιο συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουν. Παρόλα αυτά ο διαθέσιμος χρόνος δεν ήταν αρκετός για την ολοκλήρωση της καταγραφής του κειμένου, πόσο μάλλον για τις επιπλέον προτάσεις του αρχικού σεναρίου αναφορικά με την πληροφόρηση των μαθητών/-τριών για τις επιλογές μορφοποίησής του αλλά και τη συμπλήρωσή του με τίτλο και εικόνα. Η εργασία της κάθε ομάδας αποθηκεύτηκε με ευθύνη των μελών της ενώ η υλοποίηση των παραπάνω αναβλήθηκε για την επόμενη συνάντησή μας. 4η διδακτική ώρα Η δράση των ομάδων συνεχίστηκε και σε αυτή τη συνάντηση στο χώρο της αίθουσας πληροφορικής όπου τα μέλη τους ανέλαβαν να ολοκληρώσουν την καταγραφή/ Σελίδα 16 από 28

17 «ψηφιακή» αντιγραφή των κειμένων τους σε αρχείο του κειμενογράφου. Παράλληλα με την υπενθύμιση βασικών οδηγιών που ήδη αναφέρθηκαν κυρίως για τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου, όπως και την εναλλαγή των πλήκτρων για τη χρήση κεφαλαίων/πεζών και τη θέση του κόμματος και της τελείας έγινε επίδειξη σε κάθε ομάδα του τρόπου εισαγωγής μιας εικόνας σε πλαίσιο κειμένου (με την αντιγραφή και επικόλληση της εικόνας που επεξεργαστήκαμε, την οποία εντόπισαν τα μέλη των ομάδων στη δεύτερη σελίδα του αρχείου κειμενογράφου που είχαν στη διάθεσή τους). Η συγκεκριμένη εικόνα αντί να αποθηκευτεί από τα μέλη των ομάδων σε ένα φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχικού σεναρίου ενσωματώθηκε στο κείμενο που διαμόρφωναν. Με τον τρόπο αυτό προστέθηκε έστω και υπαινικτικά ένα «σχόλιο» στη συζήτηση που προηγήθηκε γύρω για το τι προσφέρει η εικόνα σε ένα κείμενο και αντίστροφα, τι προσφέρει δηλαδή το κείμενο σε μια εικόνα. Και μάλιστα αυτή τη φορά οι μαθητές/-τριες δεν λειτούργησαν μόνο ως παρατηρητές αλλά ως συνδημιουργοί του μεταφερόμενου νοήματος. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν επίσης στη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου, διαπιστώνοντας έστω και διαισθητικά την συμπληρωματικότητα κειμένου και εικόνας. Τόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα όσο και η ίδια η καταγραφή του κειμένου από τα μέλη των ομάδων υπήρξαν αρκετά χρονοβόρες για αυτό και ο χρόνος που απέμεινε μετά τις δοκιμές των μαθητών/-τριών στην αλλαγή μεγέθους Σελίδα 17 από 28

18 και χρώματος γραμματοσειράς αλλά και την επιλογή ενός τίτλου για το διαμορφωμένο κείμενο αφιερώθηκε για την αποθήκευση των ομαδικών εργασιών και την εκτύπωσή τους, με τη μετακίνηση των μαθητών/τριών σε ένα χώρο όπου υπήρχε διαθέσιμος εκτυπωτής. Εκεί τα μέλη των ομάδων επιχείρησαν την εκτύπωση των κειμένων τους ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που τους δόθηκαν. 5η διδακτική ώρα Η πρόταση της δημιουργού του σεναρίου για δημιουργία δύο εκδοχών συννεφόλεξων, θεωρήθηκε ιδιαίτερα απαιτητική (κυρίως όσον αφορά στο διαθέσιμο χρόνο) αφού η επιλογή πρότυπων τόσο για το κείμενο που έγραψαν οι μαθητές/τριες αλλά και για το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου (που συνόδευε την εικόνα που επεξεργάστηκαν) θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχε υπολογιστεί, για αυτό και κατά την εφαρμογή επιλέχτηκε η παρουσίαση της δεύτερης εργασίας στο σύνολο της τάξης κατά τη φάση της επίδειξης του τρόπου εργασίας στο περιβάλλον του wordle. Συγκεκριμένα με τη βοήθεια του κεντρικού Η/Υ της τάξης και μέσω του ανακλαστικού προβολέα παρουσιάστηκαν σταδιακά οι ενέργειες αντιγραφής του κειμένου του σχολικού εγχειριδίου (από την υποενότητα «Στη βιβλιοθήκη») το οποίο εντοπίστηκε στη σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου και επικολλήθηκε στο περιβάλλον του wordle μέσω της ενεργοποίησης μιας υπερσύνδεσης. Μετά την παρουσίαση της πρώτης εκδοχής του κειμένου με τη μορφή συννεφόλεξου τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να αναλάβουν ενεργό δράση επιλέγοντας διαφορετικές μορφές παρουσίασής του. Μετά από κάποιες δοκιμές καλούνταν να επιλέξουν μια συγκεκριμένη μορφή, την οποία αποθήκευαν ως εικόνα ενώπιον της ολομέλειας της τάξης. Σελίδα 18 από 28

19 Σύμφωνα με τις οδηγίες της δημιουργού του σεναρίου οι μαθητές/τριες στη συνέχεια θα μπορούσαν να κληθούν να συγκρίνουν το κείμενό τους με αυτό του βιβλίου και να διαπιστώσουν μέσα από την επαναληψιμότητα των λέξεων κατά πόσο έχουν πλησιάσει το αρχικό κείμενο ή έχουν απομακρυνθεί από αυτό. Ακολούθως στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, τα μέλη τους θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια. Η σύγκριση των κειμένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρίσεις και αντίστοιχες διαπιστώσεις. Επειδή όμως η συγκεκριμένη πρόταση θεωρήθηκε αρκετά περίπλοκη για τις προσλαμβάνουσες των μικρών μαθητών/-τριών της συγκεκριμένης τάξης, επιλέχθηκε μια κάπως πιο απλουστευμένη μορφή της παραπάνω πρότασης. Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν από το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου και επιλέχθηκαν από κάθε μια ομάδα εκτυπώθηκαν με τη συμβολή των μελών τους σε χρόνο εκτός της διδακτικής διαδικασίας και αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης στην επόμενη διδακτική ώρα, όπου τα μέλη των ομάδων κλήθηκαν να συγκρίνουν αυτές τις μορφές κειμένου με το κείμενο που οι ίδιο/ιες είχαν ετοιμάσει (στην έντυπη εκτυπωμένη μορφή του). 6η διδακτική ώρα Για τη σύγκριση μεταξύ των κειμένων διανεμήθηκε ένας μαρκαδόρος υπογράμμισης σε κάθε ομάδα και τα μέλη της κλήθηκαν να εντοπίσουν λέξεις μέσα στο συννεφόλεξο ίδιες με αυτές που έχουν καταγράψει στο έντυπο κείμενό τους. Το παιχνίδι της αναζήτησης και υπογράμμισης λέξεων ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών ενώ παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν και στη χρήση της «ψηφιακής υπογράμμισης» στο περιβάλλον του κειμενογράφου. Σελίδα 19 από 28

20 Έτσι, μετά τον εντοπισμό και υπογράμμιση λέξεων που καταγράφονταν τόσο στο συννεφόλεξο του κειμένου του σχολικού εγχειριδίου (το οποίο δόθηκε στα μέλη των ομάδων σε εκτυπωμένη μορφή) όσο και στο κείμενο που κάθε μια ομάδα δημιούργησε με τη συνδρομή των μελών της, οι μαθητές/τριες της τάξης κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά κείμενα που αποθήκευσαν σε προηγούμενη δραστηριότητα προκειμένου να γνωρίσουν ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο στο περιβάλλον του κειμενογράφου (αυτό της επισήμανσης). Ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν και μετά από κάποιες δοκιμές κατάφεραν να κάνουν τις σχετικές υπογραμμίσεις ενώ με αυτή τη μορφή αποθήκευσαν τα κείμενα τους (τα οποία έχουν κατατεθεί στο φάκελο των τεκμηρίων). 1 1 Οι εργασίες δύο ομάδων δίνονται με τη μορφή εικόνας (jpg) για να μην «αποκαλυφθούν» τα ονόματα συμμετεχόντων μαθητών/-τριών. Σελίδα 20 από 28

21 7η διδακτική ώρα Αφού λοιπόν οι μαθητές/-τριες της τάξης γνώρισαν τον τρόπο εργασίας στο περιβάλλον του wordle, με την προηγούμενη παρουσίαση της λειτουργίας της στην ολομέλεια της τάξης, στην επόμενη συνάντησή μας στην αίθουσα των Η/Υ και σε ώρα του μαθήματος των Τ.Π.Ε τους δόθηκε η ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Η ενασχόληση των μεμονωμένων μελών της κάθε ομάδας με τις επιλογές και δυνατότητες του εργαλείου συνάντησε σε αυτή τη φάση τις προτάσεις του αρχικού σεναρίου. Στην αίθουσα των Η/Υ οι ομάδες βρήκαν τα αρχεία του κειμενογράφου, από τα οποία αντέγραψαν το κείμενο που είχαν ετοιμάσει σε προηγούμενη δραστηριότητα- το οποίο και μετέφεραν στο περιβάλλον του wordle δοκιμάζοντας διάφορες μορφές παρουσίασής του και καταλήγοντας σε μια από αυτές, την οποία αποθήκευσαν ως εικόνα στο φάκελο της ομάδας τους. Επιστρέφοντας στη σχολική αίθουσα από τους μαθητές/τριες της τάξης σχολιάστηκε το γεγονός ότι κάθε φορά οι εργασίες τους αποθηκεύονταν και συγκεντρώνονταν σε ένα στικάκι. Η παρατήρηση αυτή έδωσε την αφορμή για τη διατύπωση της πρότασης δημιουργίας ενός βιβλίου που θα περιέχει τόσο τις εργασίες/ιστορίες των παιδιών όσο και διάφορες εικόνες. Επειδή οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες δεν έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία από τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου ή κάποιου άλλου έντυπου βιβλίου στο οποίο θα μπορούσαν να Σελίδα 21 από 28

22 συγκεντρωθούν κάποιες από τις εργασίες τους, η πρόταση αυτή φάνηκε να μην έχει νόημα και στη φάση αυτή της εφαρμογής αρκούσε η διατύπωση της θετικής αποδοχής της. Καθώς όμως αναφέρθηκε ότι στο βιβλίο που θα διαμορφωθεί με τη βοήθεια του Η/Υ θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης ζωγραφικών/εικόνων και φωτογραφιών κάποια από τα παιδιά διατύπωσαν τις δικές τους προτάσεις παράλληλα με την πρόταση ένταξης της εικόνας του σχολικού βιβλίου αλλά και των κειμένων των παιδιών (η οποία διατυπώθηκε από την εκπαιδευτικό, ακολουθώντας την οδηγία της δημιουργού του σεναρίου). Έτσι μετά την επίδειξη στην ολομέλεια της τάξης και με τη συμμετοχή μελών των ομάδων του τρόπου αποθήκευσης της εικόνας του σχολικού εγχειριδίου (που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία) οι μαθητές/-τριες παρακινήθηκαν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό κολάζ (με τη χρήση του λογισμικού shapecollage αντί του autocollage που προτείνονταν στον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου) και στο οποίο ενέταξαν τις φωτογραφίες των μελών κάθε ομάδας και την εικόνα του συννεφόλεξου από το ομαδικό τους κείμενο). Μετά από κάποιες δοκιμές για την επιλογή του ενδεδειγμένου προτύπου collage, κάθε μια ομάδα αποθήκευσε την εργασία της, πληροφορούμενη ότι και αυτή θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο ομαδικό ψηφιακό βιβλίο. Επίσης, τα μέλη των ομάδων συμφώνησαν και ετοίμασαν (σε ώρα των Εικαστικών) μια εργασία η οποία και φωτογραφήθηκε για να συμπεριληφθεί στο τελικό προϊόν της εφαρμογής. Σελίδα 22 από 28

23 8η διδακτική ώρα Η πρόταση αξιοποίησης ενός συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργίας ενός ψηφιακού βιβλίου και συγκεκριμένα του issuu (που διατίθεται στο διαδίκτυο μέσω εγγραφής) υπήρξε μια νέα πρόκληση όχι μόνο για τους/τις μαθητές/-τριες της τάξης, αφού χρειάστηκε να αφιερωθεί αρκετός χρόνος για την κατανόηση της λειτουργίας του και από την εκπαιδευτικό της εφαρμογής. Κρίνοντας ότι η ενασχόληση των μαθητών/-τριών με την εισαγωγή των αντίστοιχων αρχείων και την μετατροπή τους σε ψηφιακό βιβλίο μέσω της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος, δεν θα πρόσφερε κάποιες επιπλέον γνώσεις σε αυτούς/-ές αντίθετα θα μπορούσε να μπερδέψει περισσότερο τα παιδιά αποφασίστηκε η εμπλοκή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα να περιοριστεί στην επιλογή του περιεχομένου των αναρτημένων αρχείων με τη δημιουργία ενός αρχείου παρουσίασης (που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου) για κάθε ομάδα. Έτσι στην ολομέλεια της τάξης κάθε ομάδα επέλεξε τις εικόνες που συμπεριλήφθηκαν τελικά στο αρχείο παρουσίασης που είχε το όνομά της, το οποίο εξηγήθηκε ότι θα αποτελέσει το περιεχόμενο του βιβλίου της. Η τελική επεξεργασία για την εμφάνιση των συγκεκριμένων παρουσιάσεων ως περιεχόμενα ενός ψηφιακού βιβλίου έγινε από την εκπαιδευτικό εφαρμογής με τη χρήση του προγράμματος issuu. Σελίδα 23 από 28

24 Στην επόμενη συνάντησή μας τα μέλη των ομάδων είχαν τη δυνατότητα πατώντας τον υπερσύνδεσμο της εργασίας τους να ξεφυλλίσουν το ψηφιακό βιβλίο με το όνομα της ομάδας τους. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήθηκε και ο στόχος που τέθηκε από τη δημιουργό του σεναρίου για την επαφή των μικρών μαθητών/-τριών με τη λογική του υπερσυνδέσμου. Ήδη από την κατάρτιση του περιεχομένου της παρουσίασής τους, οι μαθητές/-τριες της τάξης έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στην προοπτική προβολής όχι μόνο των εργασιών τους αλλά κυρίως το συνταίριασμά τους με προσωπικές τους φωτογραφίες. Σελίδα 24 από 28

25 Περιεχόμενα ψηφιακού βιβλίου της ομάδας «Οι κεραυνοί» Παράλληλα κάποιες από τις εργασίες των μαθητών/τριών εκτυπώθηκαν επίσης και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/-Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φύλλα εργασίας δεν παρατίθενται, επειδή οι μαθητές έχουν μικρή εξοικείωση με το μέσο και γι αυτό τα φύλλα εργασίας πρέπει να περιέχουν αναλυτικές οδηγίες για το κάθε βήμα της δραστηριότητας, γεγονός που θα ήταν αποθαρρυντικό για τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να δίνονται προφορικά οι οδηγίες στους μαθητές και αυτοί να συνεπικουρούνται από τον εκπαιδευτικό. Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Όλο το σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μικρή συνδρομή των ΤΠΕ, αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός ή αν η εξοικείωση των μαθητών με τους Η/Υ είναι πολύ μικρή. Έτσι, οι εργασίες των μαθητών μπορούν να γίνουν στο χαρτί και στη συνέχεια να σκαναριστούν, να εκτυπωθούν και να δημιουργηθεί έντυπο βιβλίο ή ακόμη να δεθεί το βιβλίο με τις χειρόγραφες ιστορίες των μαθητών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί και το κολάζ και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. Σελίδα 25 από 28

26 Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Η εφαρμογή του σεναρίου δεν δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες στους/στις μαθητές/-τριες ενώ η φύση των δραστηριοτήτων ήταν κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα για την οποία σχεδιάστηκε, αφού βοήθησε στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους σε κάθε φάση, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Η επιλογή των δραστηριοτήτων και των λογισμικών δημιούργησε τις συνθήκες για τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε δράσεις οι οποίες αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες και πρακτικές γραμματισμού, στοιχεία που συνηγορούν στον χαρακτηρισμό του σεναρίου ως ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου. Η διαρκής παρακολούθηση και η επίλυση προβλημάτων στο πεδίο της χρήσης των ΤΠΕ αλλά και της λειτουργίας των ομάδων αποτέλεσε μια συνθήκη που είχε προβλεφτεί κατά το σχεδιασμό του σεναρίου, η οποία εξακολούθησε να είναι βασική φροντίδα σε κάθε φάση της εφαρμογής. Ένα θέμα που θα πρέπει να σχολιαστεί είναι ο διαθέσιμος χρόνος που έχει υπολογιστεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου. Όπως φάνηκε από την εφαρμογή, υπήρξε αρκετός χρόνος για την προετοιμασία των ομάδων πριν από την διεξαγωγή διαφόρων φάσεων του σεναρίου (για την εκτύπωση σχετικών αρχείων ή και τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων) που δεν υπολογίστηκε στο χρόνο εφαρμογής. Επίσης η ολοκλήρωση ορισμένων δραστηριοτήτων (όπως η εξάσκηση των μαθητών/- τριών στη χρήση του worlde αλλά και η πληκτρολόγηση των κειμένων) έγιναν σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που υπολογίστηκε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου (καλύπτοντας ώρες του μαθήματος των Τ.Π.Ε.). Τα παραπάνω συνηγορούν στη διαπίστωση ότι ο ορισμός του διαθέσιμου χρόνου κατά τον αρχικό σενάριο, μόνο ως ενδεικτικός μπορεί να χαρακτηριστεί, επισήμανση βέβαια που έχει καταγραφεί ήδη από τη δημιουργό του σεναρίου. Ακολουθώντας τις προτάσεις της, το σενάριο τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες Σελίδα 26 από 28

27 της τάξης ενώ αντικαταστάθηκε προτεινόμενο λογισμικό από κάποιο άλλο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (με τη χρήση του λογισμικού shapecollage αντί του autocollage). Σύμφωνα άλλωστε με τον αρχικό σχεδιασμό μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν δραστηριότητες, καθώς θεωρείται πιο σημαντικό οι απαιτήσεις του/της εκπαιδευτικού εφαρμογής του σεναρίου να είναι ανάλογες των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών. Για αυτό άλλωστε η χρήση του προγράμματος δημιουργίας ψηφιακού βιβλίου αν και αποτέλεσε μέρος της εφαρμογής δεν αποτιμάται ως αναγκαίο και απαραίτητο συστατικό στοιχείο στην υλοποίηση του σεναρίου. Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Hasan, R Literacy, everyday talk and society. Στο Literacy in society, επιμ. R. Hasan & G. Williams, Νέα Υόρκη: Addison Wesley Limited. Καραντζόλα, Ε., Κ. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη & Θ. Τσιαγκάνη Γλώσσα Α Δημοτικού: Γράμματα Λέξεις Ιστορίες. Αθήνα: ΟΕΔΒ-Ελληνικά Γράμματα (Βιβλίο για τον δάσκαλο). Μαρτέν, Μ Η γλώσσα του κινηματογράφου. Αθήνα: Κάλβος. Messaris, P. 2001, New Literacies in Action: Visual education. Reading Online 4 (7). Διαθέσιμο στο: n/messaris Πλειός, Γ Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση. Ο ρόλος της εικονικής ιδεολογίας. Αθήνα: Πολύτροπον. Τύμπα, Ε. & Ε. Τζοβλά Εκπαιδευτικά σενάρια και διδακτικές ταυτότητες. Σελίδα 27 από 28

28 Προτάσεις και προβληματισμοί με αφορμή την εμπειρία συγγραφής και εφαρμογής ενός σεναρίου για το γλωσσικό μάθημα. 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Νάουσα 4-6 Απριλίου Χατζησσαβίδης, Σ. & Μ. Αλεξίου Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Σελίδα 28 από 28

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Από την εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα A Δημοτικού Τίτλος: «Το χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Η παράσταση αρχίζει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει» ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Όλοι διαφορετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ»

Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού Τίτλος: «Αλληλογραφώ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ρώτα το νερό τι τρέχει» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ημερολόγια»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ημερολόγια» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ημερολόγια» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Στο δρόμο για το σχολείο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Στο δρόμο για το σχολείο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Στο δρόμο για το σχολείο» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Φέρε μου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες»

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος:

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Το βιβλίο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα»

Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα» ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Γάτος από σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Wiki λεξικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας και δημιουργώντας με άξονα τη γλωσσομάθεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας και δημιουργώντας με άξονα τη γλωσσομάθεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Τίτλος: «Μιλώντας, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Ηλεκτρονικό Σχολείο»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Η βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Ο φίλος μας

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Εμένα με νοιάζει»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Μπλε όνειρα»

Διαβάστε περισσότερα

Λαθεύοντας ιστορίες. Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project. Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ

Λαθεύοντας ιστορίες. Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project. Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Λαθεύοντας ιστορίες Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project Δημιουργός: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα A Γυμνασίου Τίτλος: «Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi

Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi Τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας σε δίκτυο υπολογιστών παρουσίαση σε Prezi Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Νίκος Κασμερίδης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ασφαλής χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Καλοκαιρινές

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης»

«Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» «Μαθαίνω σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνομαι αύριο ενεργός πολίτης» Τάξη : Α Τμήμα : Α 1 Σχολική Μονάδα : 1 ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Πατέλη Ολυμπία Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Παγκόσμιες Ημέρες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα