AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï ôçë.: το συγκοινωνιακό δίκτυο του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το συγκοινωνιακό δίκτυο του"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï ôçë.: Μόλις τέσσερις ηµέρες στη διάθεση των δήµων Για την κατάθεση των Ολοκληρωµένων Πλαισίων ράσης Σåë. 2 Οι Γιατροί του Κόσµου βρήκαν... µια Φιλική Φωλιά στην Ελευσίνα εκάδες παιδιά εξετάσθηκαν και εµβολιάσθηκαν δωρεάν Σåë. 6 Σαρωτικοί έλεγχοι στα τρόφιµα που µοιράζονται στα σχολεία, µε εντολή του υπουργού Αθ. Τσαυτάρη HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Η λειτουργία ξενώνων για κακοποιηµένες γυναίκες Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αχαρνών Óåë. 3 Αναπτύσσει ταχύτητες το συγκοινωνιακό δίκτυο του δήµου Αχαρνών Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για την αξία της µεσογειακής διατροφής σε σχολεία του Θριασίου Πεδίου Κοντά στην υπογραφή σύµβασης µε την Τέρνα Ενεργειακή η ΕΡΓΟΣΕ για το έργο ανάταξης ηλεκτροκίνησης Αχαρνές - Τιθορέα Σε περίπου 1 χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών Η Περιφέρεια Αττικής χρηµατοδοτεί το έργο από δικούς της πόρους Μέσα στην εβδοµάδα αρχίζει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Περίπου 5,5 εκατ. φορολογούµενοι αναµένεται να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά έως την 30η Ιουνίου ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΡΙ 51 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Φιέστα µε Πανιώνιο, ο Αχαρνα κός Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΘΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Σåë. 6 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σåë. 7 Σåë. 8 Óåë.3-6 Óåë

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 21 Μα ου 2013 Áôôéêή: Τρίτη Καιρός: Ζέστη και ηλιοφάνεια Άνεµοι: υτικοί 4-5 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 20 έως 32 βαθµούς ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Μόλις 4 ηµέρες στη διάθεση των δήµων Για την κατάθεση των Ολοκληρωµένων Πλαισίων ράσης ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 21 Μαίου 2013 Ελευσίνα Πέππα Ιωάννα Ηρ. Πολυτέχνειου 63 Τηλέφωνο: Αχαρνές Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α. Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Ρουµπετίτσιου Μαρία Ι. Αριστοτέλους , Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Αντωνάρας ηµήτριος Συγγρού & Τζαβέλλα 25 Α Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια Ελ. Παπαευσταθίου Μπουµπουλίνας 62 Τηλέφωνο : Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Εργ. Κατοικίες Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Την άµεση κινητοποίηση των δηµοτικών αρχών προκειµένου να κατατεθούν µέχρι 24 Μα ου 2013 τα Ολοκληρωµένα Πλαίσια ράσης (ΟΠ ), έχει ζητήσεις µε εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως υπογραµµίζεται στο σχετικό έγγραφο, ήδη οι δηµοτικές αρχές θα έπρεπε να έχουν ενηµερώσει για το στάδιο που βρίσκεται η κατάρτιση των σχεδίων ενώ έχουν στη διάθεσή τους µόλις 4 ηµέρες για να τα καταθέσουν στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών οι δήµοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης (Ο.Π..)» και να το αποστείλουν προς έλεγχο στην αρµόδια αρχή (Αποκεν Σήµερα το πρωί συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Αχαρνών έχοντας συνολικά 34 θέµατα προς συζήτηση. Πιο συγκεκριµένα, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι : 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ,00 που αφορά σε δαπάνες του Προγράµ- µατος Ανάπτυξη οµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- Ανάπτυξη και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Β Κύκλος στον Άξονα προτεραιότητας 08. Εισηγητής: ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2. Απόδοση λογαριασµού ποσού ,66 για τακτοποίηση των µε αριθµ. 115Β έως και 127Β/2013 Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, έτους 2013, τα οποία αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα A διµήνου «Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού ,18 συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α. στην εταιρεία «Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» για Leasing µεταφορικών µέσων σύµβαση ΣΧΜ-0072/10/001 (31ο µίσθωµα από έως ) σε βάρος του Κ.Α προ πολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες 4. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης ποσού ,26 για την πληρωµή µέρους του 3ου λογαριασµού και του 4ου λογαριασµού του έργου: «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου µε α- µφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακοµακεδόνων» Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα ιαχείρισης-συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισµού 5 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ-3151 (µηχανή- τρωµένη ιοίκηση). Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2013, θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί σε διάστηµα 20 ηµερών από το χρόνο έγκρισης του Προ πολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος ράσης ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν ήδη εγκριθεί, από το χρόνο έναρξης ισχύος της ΚΥΑ (δηλαδή µέχρι ). Στην εγκύκλιο υπογραµµίζεται πως µε δεδο- µένο ότι «έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την οριζόµενη στην ανωτέρω ΚΥΑ προθεσµία» παρακαλούνται οι δήµοι να ενηµερώσουν µέχρι τη ευτέρα , σχετικά µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε ως προς την υλοποίηση των προβλεπόµενων υποχρεώσεων τους που αφορούν στην κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του ΟΠ. Η λειτουργία ξενώνων για κακοποιηµένες γυναίκες Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αχαρνών µατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 3.690,00 συµπεριλαµβανοµένου 6 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. ME (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 916,35 συµπεριλαµβανοµένου 7 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. ME (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 916,35 συµπεριλαµβανοµένου 8 Ανάθεση επισκευής του s/n (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 9 Ανάθεση επισκευής του ME (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανο- µένου 10 Ανάθεση επισκευής του KHH-2197 (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 11 Ανάθεση επισκευής του KHH-2267 (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 12 Ανάθεση επισκευής του s/n (µηχανήµατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

3 Τρίτη 21 Μα ου 2013 Πολύ σύντοµα αναµένεται η υπογραφή της σύµβασης µε την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για το έργο ανάταξης της ηλεκτροκίνησης Αχαρνές - Τιθορέα, προ πολογισµού 21,815 εκατ. ευρώ. Το έργο δηµοπρατήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο, αλλά η υπογραφή της σύµβασης δεν έχει προχωρήσει παρότι έχει επικυρωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συµβατική περίοδος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 16 µήνες. Με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτροκίνησης, σύµφωνα µε τον ΟΣΕ, θα επιτευχθεί δραστική µείωση του κόστους κίνησης των συρµών, ενώ θα βελτιωθεί και η ποιότητα του παρεχόµενου έργου αφού οι ταχύτητες θα αυξηθούν σηµαντικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι µελέτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιµούν ότι το ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Αναπτύσσει ταχύτητες το συγκοινωνιακό δίκτυο του δήµου Αχαρνών Κοντά στην υπογραφή σύµβασης µε την Τέρνα Ενεργειακή η ΕΡΓΟΣΕ για το έργο ανάταξης ηλεκτροκίνησης Αχαρνές - Τιθορέα κόστος µετακίνησης ανά επιβατοχιλιόµετρο (σιδηροδροµική µεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χλµ) µε ηλεκτροκίνηση ισούται µε το 1/10 του αντίστοιχου κόστους µε ντιζελοκίνηση. Στο έργο της ανάταξης της ηλεκτροκίνησης περιλαµβάνεται: Ο έλεγχος και η επικαιροποίηση της µελέτης, η προ- µήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, ρύθµιση, δοκιµή και η εν λειτουργία παράδοση όλου του εξοπλισµού που έχει αφαιρεθεί ή έχει φθαρεί λόγω δολιοφθορών και βλαβών. 1. Ο λειτουργικός συνδυασµός-προσαρµογή του νέου εξοπλισµού µε τον υφιστάµενο. 2. Η ρύθµιση και δοκιµή του ενιαίου συνόλου του συστήµατος της ηλεκτροκίνησης - τηλεδιοίκησης. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για την αξία της µεσογειακής διατροφής σε σχολεία του Θριασίου Πεδίου ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις που διοργάνωσε τον Απρίλιο η ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτ. Αττικής δια της υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Χριστίνα Παπαπανούση, σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαιτολόγων ιατροφολόγων σε µαθητές, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για τη Μεσογειακή διατροφή και τη διατροφική αξία του πρωινού. Οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις υλοποιήθηκαν σε σχολεία του Θριασίου Πεδίου που υλοποιούν την παρούσα σχολική χρονιά προγράµµατα Αγωγής Υγείας και συγκεκριµένα στα: 1ο ΓΕΛ Μεγάρων, 3ο Γ/σιο Μεγάρων, Γ/σιο Ν. Περάµου, Γ/σιο Μαγούλας, 4ο Γ/σιο Ασπροπύργου ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ευτέρα ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ: ΣΤΙΣ 1.135,83 ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕ -1,45% ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 21 Μα ου 2013 Η συνέχεια από σελ Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. KHO-6077 (µηχανή- µατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 14 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. KHH-2293 (µηχανή- µατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 15 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. KHH-2277 (µηχανή- µατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου 16 Ανάθεση επισκευής του µε αρ. κυκλ. KHH-2198 (µηχανή- µατος, πρέσας, κλπ.) του ήµου µας & ψήφιση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού συµπεριλαµβανοµένου Εισηγητής: Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 17 Εγκριση της υπ αριθµ. 611/2013 Απόφασης ηµάρχου που αφορά τον διορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσι- µο της 17/5/2013 ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αίτηση της Χρυσάνθης Καραγιάννη του Γεωργίου κλπ (συν 2) κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 18 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αίτηση του Κυριάκου Κεχαγιόγλου του Αθανασίου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 19 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αίτηση του Ιωάννη Κώτσαινα του Μελετίου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 20 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση του Γεωργίου Σιδέρη του Ιωάννη κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 21 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση της Σεβήρας συζ. Βασιλείου Τσαρσιταλίδη το γένος Ιωάννη Χουρίδη κλπ κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων. 22 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση της Ιωάννας συζ. Ιωάννη Σωτηρίου το γένος Κωνσταντίνου Γκίκα κατά του ήµου Αχαρνών κλπ για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 23 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της ή σε περίπτωση αναβολής σε κάθε νέα δικάσιµο που πρόκειται να συζητηθεί η αίτηση της Λαµπρινής Αλέρτα του Γεωργίου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου.(επανάληψη συζήτησης). 24 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Ανώνυµος Εµπορική, Βιοµηχανική και Μεταφορική Εταιρία», και τον διακριτικό τίτλο «Α ΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» κατά του ήµου Αχαρνών λόγω ανεξόφλητων οφειλών. 25 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση της Αικατερίνης χήρας Ζαχαρία Χατζηδάκη, το γένος Νικολάου και Φανής Ρούσσου κλπ (σύνολο 7) κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων. 26 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση του Σπυρίδωνος Ράπτη του Κωνσταντίνου κλπ κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 27 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση του Σπυρίδωνα ιαµαντόπουλου του Γεωργίου κλπ κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 28 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση της Αικατερίνης Κλίνη του Κλέαρχου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχων και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 29 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση της Μαρίας Σουφλή του Ηλία κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 30 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση του Ηλία Γκίκα του Γεωργίου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος. 31 ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιµο της να συζητηθεί η αίτηση του ηµητρίου Λιοτύρη, του Ευαγγέλου κατά του ήµου Αχαρνών για αναγνώριση δικαιούχου και καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος και επικει- µένων. κ.α. Η Θεατρική Οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου ανεβάζει την κωµωδία ''Κούκου''. Η θεατρική οµάδα του Πνευµατικού Κέντρου Ζεφυρίου του ήµου Φυλής παρουσιάζει την κωµική παράσταση του Ζωρζ Φεντώ "Κούκου" (Το Κορόιδο), σε σκηνοθεσία της Στέλλας Νικολοθανάση. Η πρεµιέρα έγινε το Σάββατο 18/5 ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόµη παραστάσεις στις 27/5 και 01/06 στις 20:15 µ.µ. στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη! ύο διαλέξεις αποµένουν για να πέσει η αυλαία του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Ασπροπύργου ύο διαλέξεις αποµένουν για να πέσει η αυλαία του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Ασπροπύργου για την περίοδο Συγκεκριµένα, θα πραγµατοποιηθούν άλλες δύο οµιλίες τις εξής ηµεροµηνίες - ευτέρα, 27 Μα ου 2013, ώρα 20:00, η Κα Ερατώ Χατζησάββα, Ζωγράφος, Επίκουρη Καθηγήτρια της Ανώτερης Σχολής Καλών Τεχνών, µε θέµα: «Άρωµα Ελλάδας! Γνωριµία, µε τα σηµαντικότερα έργα των ζωγράφων, στο προπύργιο της Ρωµιοσύνης στην ανατολική Μεσόγειο». - ευτέρα, 10 Ιουνίου 2013, ώρα 20:00: Τελετή Λήξης της περιόδου (* Στους τακτικούς ακροατές - µαθητές του θεσµού, απονέµονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Πληροφορίες Εγγραφές, από τη συντονίστρια του «Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», Κα Μίνα Φούφα Κορώνη, στη ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου, ή στο τηλέφωνο: ). ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ To 1 ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και οι τάξεις Γ 1 και Ε 1 σας προσκαλούν στη ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 24/5/2013 και ώρα 12:45µµ στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου. θα µας τιµήσει µε την παρουσία της η Βραβευµένη από την Ένωση Λογοτεχνών συγγραφέας - παιδαγωγός, Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου. Σας περιµένουµε όλους. Με τιµή, Τα παιδιά και οι ασκάλες των τµηµάτων Κώνστα Σοφία Κούραση Μαρία

5 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Ορθοπεταλιές σε Ελευσίνα και Μαγούλα Το παρόν στην Κυριακάτικη ποδηλατοβόλτα έδωσαν µικροί και µεγάλοι φίλοι Πληθαίνουν οι συµµετοχές στις ποδηλατοβόλτες που διοργανώνει σχεδόν κάθε µήνα ο ήµος Ελευσίνας. Την προηγούµενη Κυριακή δεκάδες ποδηλάτες όλων των ηλικιών έδωσαν ραντεβού στην πλατεία Ηρώων για µια νέα διαδροµή στις συνοικίες της πόλης. Η επόµενη συνάντηση για ορθοπεταλιές έχει προγραµµατισθεί για την Κυριακή 26 Μα ου στην Μαγούλα. Ωστόσο, ένα έκτακτο ραντεβού κλείστηκε ανάµεσα στους ποδηλάτες που βρέθηκαν στην πλατεία Ηρώων την Κυριακή 19/5 για µια νυκτερινή βόλτα που θα πραγµατοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευή 24 Μα ου στις 10:00 µ.µ. από την Ελευσίνα στη Μαγούλα µε επιστροφή. Οφείλουµε να κρατήσουµε ζωντανή τη µνήµη των θυµάτων της Γενοκτονίας του Πόντου Ανέφερε ο δήµαρχος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου στην οµιλία του κατά τις τιµητικές εκδηλώσεις της 19ης Μα ου Με τον σεβασµό που αρµόζει σε όσους Έλληνες του Πόντου έχασαν τη ζωή τους στην εγκληµατική εξόντωση που διατάχθηκε από τον Κεµάλ στη Σαµψούντα, πραγµατοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις µνήµης στον δήµο Ασπροπύργο. Ο δήµαρχος της πόλης, Νικόλαος Μελετίου, απευθυνόµενος σε όσους παρευρέθηκαν να τιµήσουν τη µνήµη των θυµάτων, ανέφερε -µεταξύ άλλων-τα εξής: Σαν σήµερα, στις 19 Μα ου του 1919, άρχισε η δεύτερη φάση, η πιο εγκληµατική, της εξόντωσης του Ελληνισµού του Πόντου, µε την απόβαση του Κεµάλ στη Σαµψούντα. Σήµερα, λοιπόν, η παρουσία µας, σε τούτη της εκδήλωση, η διοργάνωσή της, οι πρωτοβουλίες του ήµου µας, σ αυτήν την κατεύθυνση, κι όλες οι δράσεις του, σε συνεργασία µε τους φορείς του Ποντιακού Ελληνισµού, ένα µήνυµα εκπέµπουν: Η γενοκτονία συνιστά έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, και δε θα πάψουµε να παλεύουµε, για την καθολική καταδίκη της! Η τραγωδία των Ρωµιών του Πόντου, όπως και αυτών της Θράκης και της Ιωνίας, της Μικρασίας γενικώς, απαιτεί διεθνή αναγνώριση! ίπλα ση Γενοκτονία των Αρµένιων, πλάι στο ολοκαύτωµα των Εβραίων. Γιατί, αυτό απαιτεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. του Αυτό υπαγορεύει η σύµβαση της Ρώµης, για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά, γενικώς! Είµαστε, εδώ σήµερα, για να βροντοφωνάξουµε, όλοι µαζί, ότι δεν ξεχάσαµε τα εγκλήµατα των Νεότουρκων, του Μουσταφά Κεµάλ, του Τοπάλ Οσµάν, και των χιλιάδων δολοφόνων του Ελληνισµού! εν ξεχνάµε πως, το σχέδιο, που συνοψίστηκε στο τρίπτυχο, «ένα κράτος µια θρησκεία, ένας λαός», εκπονήθηκε και εκτελέστηκε, µε συµβουλάτορες Γερµανούς αξιωµατικούς! Θα θυµόµαστε, πάντα ότι, αυτή η συµµορία των δολοφόνων, δεν ευθύνεται µόνο για τον βίαιο ξεριζωµό των Ελλήνων, από µια πανάρχαια, ελληνική κοιτίδα. ιέπραξε και πλήθος άλλων ειδεχθών εγκληµάτων, όπως ήταν οι φρικιαστικές δολοφονίες, από τους άτακτους τσέτες, όπως ήταν οι θάνατοι από ασιτία και εξάντληση, στα τάγµατα εργασίας, όπως ονόµαζαν τα καταναγκαστικά έργα! Όπως ήταν οι βιασµοί γυναικών, ακόµα και εγκύων, η κακοποίηση ανήλικων παιδιών. Φίλες και Φίλοι Ασπροπυργιώτες, Αδέρφια, Έλληνες του Πόντου, Είµαστε σήµερα εδώ, για να διακηρύξουµε πως, δε συµβιβαζόµαστε µε τις µισές αλήθειες, τις µισές προθέσεις, και τα µισόλογα. Εκτός απ τους Γερµανούς Συµβούλους του Κεµάλ, ευθύνη έχουν και οι Σοβιετικοί, που στήριξαν πολιτικά, οικονοµικά και στρατιωτικά, τον αιµατοβαµµένο Γενοκτόνο! Ευθύνες έχουν κι οι πολύ γνωστοί φίλοι µας, Άγγλοι, Γάλλοι και Αµερικάνοι, που, αρχικά ήταν σύµµαχοι της Ελλάδας, και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν! Ευθύνες όµως, µεγαλύτερες κι από αυτούς, έχουν όσοι εργάστηκαν για να ξεχάσουµε οι Έλληνες, το έγκληµα της Γενοκτονίας! Κι αυτοί δεν περιορίζονται µόνο στους πολιτικούς και στην παρηκµασµένη πνευµατική ηγεσία του Τόπου µας! Θέλω, από αυτό εδώ το βήµα, να ξαναπώ, µε όλη τη δύναµη της ψυχής και της φωνής µου, αυτή η ηµοτική Αρχή, αυτή η πόλη, αυτός ο Λαός, δε θα ξεχάσει ποτέ, ότι οι απόγονοι των εγκληµατιών, κάθε χρόνο, στις 19 Μα ου γιορτάζουν το έγκληµα τους! εν απολογούνται! εν επαναλαµβάνουν της συγνώµη τους προς τη διεθνή κοινή γνώµη! Έχουµε χρέος να διακηρύττουµε µια αλήθεια που πρέπει να φτάσει στα πέρατα της οικουµένης: Όλα τα κράτη έχουν Ιστορία, η Τουρκία έχει ποινικό µητρώο! Είναι µια χώρα που δε σεβάστηκε και δε σέβεται κανένα πολιτισµό! Μια χώρα που λειτουργεί ως «ξενιστής»! Μια χώρα που λειτούργει ως παράσιτο. Μια χώρα που προσκολλάται σε χώρες και λαούς θύµατα, στους οποίους εφαρµόζει το δόγµα του ισλαµοφασιµού! Γι αυτό, στο εσωτερικό της Πατρίδας µας, έχουµε ένα απαράγραπτο χρέος, και σας καλώ, να το ξεπληρώσουµε, έναντι της Ιστορίας και των θυµάτων της Γενοκτονίας! Να υπενθυµίζουµε, τη στάση της Τουρκίας, σ όλους εκείνους, που τολµούν, και µας λένε πως δεν µας χωρίζει τίποτε µε τη γειτονική χώρα, και γι αυτό πρέπει να στηρίζουµε της ευρωπα κή προοπτική της. Να εξακολουθήσουµε να προβάλλουµε τις αλήθειες, που εµείς γνωρίζουµε, και εκείνοι αποκρύπτουν! Τιµή, ζωντανή Μνήµη, στα θύµατα της Γενοκτονίας! Ανυποχώρητος αγώνας, για τη διεθνή καταδίκη του εγκλήµατος κατά της Ανθρωπότητας, κι εγρήγορση για να µην επαναληφθούν τέτοια εγκλή- µατα, σε οποιοδήποτε σηµείο της Οικουµένης! Σας ευχαριστώ!»

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 21 Μα ου 2013 ΕΓΚΑΡ ΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Με αφορµή την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων εύχο- µαι ολόψυχα σε όλους τους µαθητές και στις µαθήτριες ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Ήρθε η ώρα να δώσετε και την τελευταία µάχη των θρανίων και ταυτόχρονα την πρώτη της ζωής σας, αυτή των Πανελλήνιων Εξετάσεων, το πιο σηµαντικό στάδιο στη ζωή κάθε µαθήτρια και µαθητή που αποτελεί ένα εισιτήριο στον αγώνα της εξέλιξης σας, όχι όµως και το µοναδικό. Με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, χωρίς άγχος και µε ψυχραιµία να κάνετε την προσπάθειά σας έχοντας πάντα στο µυαλό σας ότι η επιτυχία στις συγκεκριµένες εξετάσεις δεν αποτελεί µονόδροµο. Είναι µια δοκιµασία σε σχέση µε αυτές που θα σας επιφυλάσσει η ζωή και µελλοντικά θα βρεθούν πολλές ευκαιρίες να πετύχετε στους στόχους σας. Οι προσπάθειες των γονιών σας και των εκπαιδευτικών σας που ακούραστα και ακατάπαυτα σας στηρίζουν και σας ενθαρρύνουν, δεν περιορίζονται στην διεξαγωγή των εξετάσεων, ούτε στους κόπους και τις προσπάθειες των τελευταίων ετών, είναι αυτές που δίνουν αξία στη διαδροµή αυτή και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το µέλλον. Για την επιτυχία σας, απαιτείται προσπάθεια, υποµονή επιµονή, πίστη και προσήλωση στα ιδανικά της ζωής. Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο, δε σταµατά ποτέ. Καλή δύναµη λοιπόν και κουράγιο για την επίτευξη των στόχων σας και για µια ζωή όπως ο καθένας σας την έχει ονειρευτεί. Σας αξίζουν από τώρα συγχαρητήρια ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Οι σκέψη όλων µας θα είναι µαζί σας! Καλή σταδιοδροµία! Κατερίνα Πιπιλή Γραµµατέας Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Η συνέχεια από σελ. 3 Την παράκαµψη της σιδηροδροµικής γραµµής στις Αχαρνές σχεδιάζει η ΕΡΓΟΣΕ Την έξοδο της σιδηροδροµικής γραµµής από την πόλη των Αχαρνών και την µετατροπή της σηµερινής γραµµής σε λεωφόρο που θα συνδέεται µε τη λεωφόρο Καραµανλή σχεδιάζει η ΕΡΓΟΣΕ. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα έργα του ΟΣΕ προχώρησε στην προκήρυξη µελετών για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµ- µής, που θα συνδέει το Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) µε την κύρια γραµµή του ΟΣΕ προς Βόρεια Ελλάδα, παρακάµπτοντας τον δήµο Αχαρνών. Η µελέτη είναι προ πολογισµού 735 χιλιάδων ευρώ και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους ως 30 Μα ου του Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 13 ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού µε τον ανάδοχο. Πρόκειται για έργο που ουσιαστικά «συµπληρώνει» τον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου της Αττικής και µάλιστα µε σηµαντικά τεχνικά έργα. Στόχος είναι το έργο να δηµοπρατηθεί µέσω του νέου ΕΣΠΑ Θα πραγµατοποιηθούν τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές, ηλεκτροµηχανολογικές και γεωτεχνικές µελέτες. Το τµήµα αυτό θα διαθέτει και µία σήραγγα 750 µέτρων στα όρια του δήµου Αχαρνών (σήραγγα Αχαρνών), ενώ οι γραµµές που υπάρχουν σήµερα είναι πιθανόν να µετατραπούν σε µία νέα οδική λεωφόρο, ανακουφίζοντας και το κυκλοφοριακό πρόβληµα στην περιοχή. Οι Γιατροί του Κόσµου βρήκαν... µια Φιλική Φωλιά στην Ελευσίνα εκάδες παιδιά εξετάσθηκαν και εµβολιάσθηκαν δωρεάν Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μα ου η Κινητή Παιδοοδοντιατρική Μονάδα "Λητώ" των Γιατρών του Κόσµου στάθµευσε στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας (Φιλική Φωλιά). Οι Γιατροί της Μονάδας εξέτασαν δεκάδες παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο Αγάπης καθώς και άλλα παιδιά της πόλης µε ιδιαίτερα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Έγινε επίσης έλεγχος για τον εµβολιασµό των παιδιών και έγιναν εµβόλια σε όσα υπολείπονταν από τα απαραίτητα. Παρών τις δύο µέρες αυτές ήταν και ο Γενικός Γραµµατέας των Γιατρών του Κόσµου Νικήτας Κανάκης. Ο ήµος Ελευσίνας συγχαίρει και ευχαριστεί για αυτή την τόσο σηµαντική προσφορά στα παιδιά «Εντολή για έκτακτους ποιοτικούς ελέγχους στα τρόφιµα που διατίθενται στα σχολεία έχει δώσει υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), ενώ στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν προ όντα µε ποιοτικές αλλοιώσεις, ακατάλληλα για κατανάλωση, αυτά αντικαταστάθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία». Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Τσαυτάρη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή µετά από αναφορά-καταγγελία για διανοµή σάπιων φρούτων, ακατάλληλων προς κατανάλωση σε σχολεία του Ηρακλείου. Όπως ενηµερώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του φορέα που γίνεται η τυποποίηση, η συσκευασία και η αποθήκευση των προ όντων και οι έλεγχοι υλοποιούνται από τους ποιοτικούς ελεγκτές του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Κάθε παρτίδα συνοδεύεται µε δελτίο ανάλυσης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προ όντων. Για την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής του προγράµµατος έχει οριστεί, επίσης, επιτροπή αποτελούµενη από υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ), η οποία διενεργεί επιτόπιους ελέγχους. «Επειδή η διανοµή ασφαλών προ όντων στους µαθητές των δηµοτικών σχολείων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτηµα, το ΥΠΑΑΤ αντέδρασε άµεσα όταν, κατά τις πρώτες διανοµές, αναφέρθηκε ότι σε ορισµένα σχολεία παρουσιάστηκαν προβλήµατα», αναφέρει ο κ. Τσαυτάρης και ενηµερώνει ότι δόθηκε εντολή για τη διενέργεια έκτακτων επιπρόσθετων ποιοτικών ελέγχων κατά το στάδιο της παραλαβής των προ όντων από τα σχολεία και πριν τη διάθεση αυτών στους της πόλης τόσο τον κ. Νικήτα Κανάκη και µέσω αυτού τους Γιατρούς του Κόσµου όσο και τον Πρόεδρο του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας Μπάµπη Πυρουνάκη για την πρωτοβουλία του. Σαρωτικούς ελέγχους στα τρόφιµα που µοιράζονται στα σχολεία, διέταξε ο υπουργός Αθ. Τσαυτάρης µαθητές των σχολείων, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τηρούνται οι ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές προδιαγραφές. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τους αρµόδιους ελεγκτές των διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, σε συνεννόηση µε τις διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Την αναφορά είχε καταθέσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότης Μαριάς, καταγγέλλοντας ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν σηµειωθεί πολλά κρούσµατα ακατάλληλων φρούτων σε δηµοτικά σχολεία του Ηρακλείου. Στον βουλευτής έχει απαντήσει εγγράφως και ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ενηµερώνοντας ότι τον Μάρτιο εκδόθηκε έγγραφο από τη διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε το οποίο τα προ όντα κατά την παράδοση πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να αρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άµεσα µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας. Ο κ. Παπαθεοδώρου διαβεβαιώνει επίσης ότι η Περιφερειακή ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης διενεργεί συνεχείς ελέγχους σε σχολεία και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα εντέλλεται την αντικατάστασή τους.

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 26χρονου για τη δολοφονία 39χρονης στο Πόρτο Γερµενό - Το σώµα του

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παράδοση νέων αιθουσών σε Θρακοµακεδόνες και Ολυµπιακό Χωριό «Οµάδα κρούσης»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Αποκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2023 Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Χρυσές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρατείνεται έως τις 30/9 η αγωνία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë.

Διαβάστε περισσότερα

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης του ΥΠΕΚΑεντάχθηκε το 7ο ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1989 Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» Αναπτύχθηκε σε ηµερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο άλµα της ανεργίας τον Μάρτιο Ανησυχητικά υψηλό το ποσοστό ανεργίας στους νέους

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2331 Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής. Η κινητή Παιδο-οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΕΣΠΑ και έργα στους ήµους στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Σåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2371 ευτέρα 2 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρέµβαση του δηµάρχου Ελευσίνας για τους εργαζόµενους των σούπερ µάρκετ Extra

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Την

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2477 Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 81 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» «Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΩΝ ΚΑΠ Στους δήμους 101,5 εκατ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2435 Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2742 Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εφ' όλης της ύλης συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Αποθήκη - συσκευαστήριο ναρκωτικών Σελ: 3 Σελ: 5 εντοπίσθηκε στον Ασπρόπυργο «Λαβράκι» μετά από έρευνα του Λιμενικού Σώματος με δύο συλλήψεις Μειωμένος κατά 20% ο αριθμός συμβασιούχων στους δήμους το 2014

Διαβάστε περισσότερα