Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 93 Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Δ. ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδομικής Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός Γ. ΠΕΛΕΚΗΣ Α. ΧΑΜΠΕΣΗΣ Χ. Α. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Δ.Ε. Περίληψη Εξετάζεται η σεισμική συμπεριφορά ενός διατηρητέου κτιρίου του Αιγίου από φέρουσα τοιχοποιία, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες κατά το σεισμό του 995. Η σεισμική διέγερση, στην οποία υποβάλλεται το κτίριο, χαρακτηρίζεται ως σεισμός του εγγύς-πεδίου. Πραγματοποιείται προσομοίωση της κατασκευής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, εύρεση των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής και επιβεβαιώνεται η ανεπάρκεια σε αντοχή συγκεκριμένων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, τα οποία αστόχησαν. Εν συνεχεία εξετάζεται η απαίτηση σε πλαστιμότητα, για τη σεισμική διέγερση του εγγύς-πεδίου, σε σύγκριση με την πλαστιμότητα που απαιτεί τεχνητό επιταχυνσιογράφημα συμβατό με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2. Τέλος, προτείνονται κατάλληλες επεμβάσεις και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με τη γνώση των συγγραφέων, η εργασία παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διερεύνηση φέρουσας τοιχοποιίας για σεισμό εγγύς-πεδίου που χαρακτηρίζεται από παλμό.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Η πόλη του Αιγίου έχει υποστεί πολλές φόρες στο πέρασμα της ιστορίας τις καταστρεπτικές συνέπειες ισχυρών σεισμικών δονήσεων. Η πρώτη σεισμική δόνηση που καταγράφεται στην περιοχή σε ιστορικά κείμενα είναι ο σεισμός του 373 π.χ., που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή της αρχαίας πόλης Ελίκης πλησίον του Αιγίου. Ακολούθησαν ισχυροί σεισμοί, με την πλέον πρόσφατη ισχυρή σεισμική δόνηση που προκάλεσε ανθρώπινα θύματα στις 5 Ιουνίου 995. Ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Rchter και είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αιγίου και Ερατεινής. Προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας και της καινούργιας πτέρυγας ξενοδοχείου στην Τέμενη Αιγίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 26 άτομα. Ο σεισμός προκάλεσε καταρρεύσεις και εκτεταμένες Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: βλάβες σε μεγάλο μέρος, τόσο των σύγχρονων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και των παλαιοτέρων κατασκευών από τοιχοποιία []. Το 997 συνέβη ασθενέστερος σεισμός, ο οποίος επιδείνωσε τις ήδη υπάρχουσες βλάβες. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς του αρχοντικού Παναγιωτόπουλου, μιας τριώροφης κατασκευής με ένα επιπλέον υπόγειο έκτασης ίσης με αυτή των άλλων ορόφων, που βρίσκεται σε απόσταση της τάξης των km από το επίκεντρο του σεισμού του 995. Η κάτοψη του είναι ορθογωνική με διαστάσεις 8,68m και 4,65m. Το ύψος των ορόφων είναι 4,5m και το συνολικό ύψος του κτιρίου με τη στέγη φτάνει τα 6,5m από το έδαφος. Η εξωτερική τοιχοποιία παρουσιάζει αρκετά ανοίγματα που στη βόρεια, νότια και ανατολική όψη φθάνουν σε ποσοστό 8% της κάθε όψης, ενώ στη δυτική σε ποσοστό % της όψης. Οι εξωτερικοί φέροντες τοίχοι αποτελούνται από τρίστρωτη κροκαλολιθοδομή από ασβεστόλιθο με συνδετικό υλικό από ασβεστοκονίαμα με πάχος 95cm στο ισόγειο που μειώνεται στα 86cm στο Β όροφο (σχήμα ). Στο ισόγειο, οι τοίχοι είναι εξωτερικά επενδεδυμένοι με ημιλαξευτούς λίθους και στις γωνίες καθ ύψος όλου του κτιρίου παρατηρείται καλή δόμηση με μεγάλου μεγέθους ημιλαξευτούς λίθους. Η τοιχοποιία του ισογείου είναι επιμελημένη με ισότροπη δόμηση. Εμφανής είναι η προσπάθεια να μη δημιουργούνται κατακόρυφοι αρμοί. Στη νότια και βόρεια εξωτερική όψη του κτιρίου δημιουργούνται πεσσοί μικρής διατομής μήκους,8m,m, λόγω της συνεχούς πυκνής παράθεσης τριών ανοιγμάτων σ αυτές τις θέσεις. Στο κτίριο υπάρχουν αρκετές ντουλάπες ενσωματωμένες στους τοίχους, οι οποίες φθάνουν στο ύψος των εσωτερικών ανοιγμάτων. Η ύπαρξη τέτοιων περιοχών με ντουλάπες και τζάκια μειώνει τη δυσκαμψία αυτών των τοίχων και την ικα-

2 94 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 νότητά τους να αναλάβουν τα σεισμικά φορτία. Οι εσωτερικοί φέροντες τοίχοι από τρίστρωτη κροκαλολιθοδομή έχουν πάχος 8cm στο ισόγειο, 75cm στον πρώτο και 68cm στο δεύτερο όροφο, είναι παράλληλοι στις μικρές πλευρές του κτιρίου και συνεχίζουν καθ όλο το ύψος. Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι οπτοπλινθοδομές, υπάρχουν μόνο στον πρώτο και δεύτερο όροφο και έχουν πάχος 8cm. Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων γίνεται με μαρμάρινο κλιμακοστάσιο στη νότια πλευρά του κτιρίου, το οποίο στηρίζεται στις φέρουσες τοιχοποιίες και σε έναν φορέα που αποτελείται από τοξωτές κατασκευές, οριζόντιες δοκούς και πεσσούς από λιθοδομή. Το ισόγειο φέρει δυο σειρές ελκυστήρων περιμετρικά στο ύψος των υπερθύρων και λίγο πιο πάνω από το σημείο γένεσης των καμάρων, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Οι ελκυστήρες αυτοί είναι, είτε χαλύβδινοι, είτε από ξύλινες ράβδους ορθογωνικής διατομής, που φέρουν στα άκρα τους μεταλλικές καρφωτές λάμες για την αγκύρωσή τους στην εξωτερική όψη των εγκάρσιων τοίχων [2]. Θέση στην οποία ενδεχομένως να υπάρχουν ελκυστήρες αποτελεί και η στάθμη έδρασης των πατωμάτων του Β ορόφου. Στη στάθμη έδρασης της στέγης στην τοιχοποιία βρίσκεται στρωτήρας περιμετρικά στην εσωτερική παρειά της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου. Αποτελείται από ξύλινες δοκούς διατομής /5 διαφόρων μηκών, που συνδέονται μεταξύ τους με καρφιά. Ο στρωτήρας δένεται στην τοιχοποιία με μεταλλικά ελάσματα τοποθετημένα ανά,5 2,m περίπου. Η ύπαρξη του στρωτήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μη κατάρρευση της στέγης, σε περίπτωση κατάρρευσης των τοίχων που τη στηρίζουν. Τα πατώματα του Α και του Β ορόφου είναι ξύλινα. Αποτελούνται από παράλληλες ξύλινες δοκούς που φωλιάζουν στην τοιχοποιία, ενώ τα δάπεδα και οι οροφές διαμορφώνονται από σανίδωμα και ξύλινους πήχεις αντίστοιχα, που καρφώνονται στις δοκούς. Η διάταξη των πατωμάτων στον Α και Β όροφο πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο προσανατολισμός των ξύλινων δοκών να είναι διαφορετικός στα αντίστοιχα δωμάτια χώρους των δυο ορόφων. Με αυτή την εναλλαγή στον προσανατολισμό των ξύλινων δοκών στον Α και Β όροφο επιτυγχάνεται η κατανομή των φορτίων των πατωμάτων σε όλους τους τοίχους της κατασκευής (σχήμα 2). Σχήμα :Αντιπροσωπευτική τομής εξωτερικής τοιχοποιίας. Fgure : Representatve secton of external masonry wall. Τα πατώματα του ισογείου είναι εν μέρει ξύλινα και εν μέρει κτιστά μονής καμπυλότητας (καμάρες). Οι καμάρες βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου, εκεί που τα ανοίγματα μεταξύ των τοίχων του υπόγειου είναι σχετικά μικρά και η επιπέδωση των δαπέδων έχει γίνει με τοποθέτηση υλικών πλήρωσης. Εξασφαλίζουν μεγάλη δυσκαμψία στο επίπεδό τους, καθώς και ισχυρή διαφραγματική λειτουργία, είναι όμως σχετικά ασαφής η στάθμη του διαφραγματικού επιπέδου. Η στέγαση του κτιρίου υλοποιείται με μια τετράριχτη ξύλινη στέγη με σανίδωμα και επικάλυψη από βυζαντινά κεραμίδια [2,3]. Φωτογραφία : Πείροι αγκύρωσης περίδεσης ισογείου. Photograph : Horzontal tes at corners Σχήμα 2: Διάταξη των ξύλινων πατωμάτων. Fgure 2: Arrangement of wooden floors.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Το κτίριο έχει υποστεί σημαντικότατες βλάβες από τους σεισμούς του 995 και 997 (φωτ. 2 και 3). Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στις βλάβες που παρατηρούνται σήμερα στο κτίριο έχουν επίσης παίξει, αφενός μεν η προ του σεισμού ανεπαρκής συντήρηση στο σύνολό του (το κτίριο εγκαταλείφθηκε το 982 και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως χώρος γραφείων), αφετέρου δε η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του μετά το σεισμό του 995. Στη νότια όψη του κτιρίου, στον Β όροφο, το νοτιοδυτικό τμήμα της τοιχοποιίας έχει καταρρεύσει από το σεισμό του 995 (φωτογραφία 3), παρασύροντας και μεγάλο τμήμα της στέγης (φωτογραφία 2). Κατάρρευση έχει επίσης συμβεί σε τοίχους του κλιμακοστασίου (στο Β όροφο), λόγω έλλειψης σύνδεσης καθ ύψος και συνύπαρξης πολλών ανοιγμάτων. Επίσης, παρατηρούνται αποκολλήσεις και τοπικές καταρρεύσεις στα σημεία συνάντησης των εγκάρσιων τοίχων, λόγω πιθανής κακής σύνδεσης μεταξύ τους και εμφανίζονται έντονες κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη των ορόφων περί τα μέσα των τοίχων, κυρίως λόγω ανεπαρκούς σύνδεσης των πατωμάτων με την τοιχοποιία. Σε πολλές περιοχές παρατηρήθηκε αποδιοργάνωση της τρίστρωτης λιθοδομής, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο Β όροφο και μικρότερη στο ισόγειο, που χαρακτηρίζεται από επιμελημένη δόμηση. Τέλος, υπήρξε φθορά των ξύλινων στοιχείων της κατασκευής ειδικά στο χώρο της στέγης (όπου παρουσιάστηκε και οξείδωση των μεταλλικών συνδέσμων) λόγω εκτεταμένης έκθεσής τους σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες [2]. Στο σχήμα 3 φαίνονται χαρακτηριστικές βλάβες που έχουν αποτυπωθεί και ερμηνεύεται ποιοτικά η δημιουργία τους [2]: Α) Παραβολικής μορφής ρωγμές πάνω από το άνοιγμα θυρών και παραθύρων λόγω ανεπαρκούς καμπτικής αντοχής. Φωτογραφία 2: Άποψη της νότιας όψης του κτιρίου. Διακρίνεται η περιοχή κατάρρευσης. Photograph 2: South vew of the buldng. Β) Διατμητικές χιαστί ρωγμές που δηλώνουν την εναλλασσόμενης φοράς σεισμική διέγερση. Η κλίση και η μορφή των ρωγμών αυτών εξαρτάται από τα κατακόρυφα θλιπτικά φορτία, που φέρουν οι τοίχοι, τη θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων και το λόγο h/l, όπου h και l είναι το πλάτος και το ύψος του πεσσού, αντίστοιχα [4,5]. Οι διαμπερείς χιαστί διαγώνιες ρωγμές εμφανίζονται κυρίως στις οπτοπλινθοδομές του Β ορόφου, αφού αυτές αποτελούν τις μόνες ενδιάμεσες στηρίξεις των περιμετρικών τοίχων από λιθοδομή και έχουν μειωμένη διατμητική αντοχή, αφού δε φέρουν κατακόρυφα φορτία. Φωτογραφία 3: Ο πεσσός συγκρατήθηκε από τη δοκό. Photograph 3: Internal vew of collapsed regon. Γ) Σχεδόν οριζόντιες ρωγμές στα άκρα των ανοιγμάτων από τη δράση της παράλληλης στον τοίχο αυτό σεισμικής δύναμης. Δ) Η ρωγμή βρίσκεται περίπου στη στάθμη γένεσης της καμάρας του ισογείου. Αυτή η ρωγμή οφείλεται στις οριζόντιες ωθήσεις που δέχεται η τοιχοποιία σε εκείνο το σημείο από την καμάρα, σε συνδυασμό με έντονες διατμητικές τάσεις στην περιοχή αυτή. Ε) Κατακόρυφες ρωγμές στους πεσσούς μεταξύ των ανοιγμάτων οφειλόμενες σε αποκόλληση από εγκάρσιο εσωτερικό τοίχο και κρούση αυτού με τον πεσσό. ΣΤ) Διαγώνια ρωγμή, σε τοιχοποιία μειωμένου πάχους, λόγω κατασκευής καμινάδας τζακιού. Ζ) Ρωγμές κάμψεως υπερθύρων, οφειλόμενες ενδεχομένως στην απουσία στρωτήρα. Η) Κατακόρυφες ρωγμές στην κορυφή των κοινών ακμών διασταυρούμενων τοίχων. Παρατηρείται τάση αποκόλλησης.

4 96 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Για τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής και την τεκμηρίωση των σημαντικότερων βλαβών στα τμήματα της κατασκευής, που παρουσιάζονται στο σχ. 3, υπολογίστηκε η απόκριση της κατασκευής για το σεισμό του Αιγίου της 5ης Ιουνίου 995. Πρόκειται για σεισμική διέγερση «εγγύς-πεδίου», η οποία χαρακτηρίζεται από παλμό μέγιστης επιτάχυνσης.48g, περιόδου,65 sec και ταχύτητας 43 cm/sec (σχήμα 4) κατά τη διαμήκη διεύθυνση και μέγιστης επιτάχυνσης,52g, περιόδου,55 sec και ταχύτητας 42 cm/sec κατά την εγκάρσια διεύθυνση (σχήμα 5) [6]. Η σεισμική φόρτιση θεωρείται ότι δρα ανεξάρτητα στις δύο διευθύνσεις Χ και Υ και ότι συνδυάζεται με τα μόνιμα φορτία και το μέρος των κινητών που υπαγορεύει ο κανονισμός [7]. Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του προσανατολισμού του κτιρίου ως προς τη διεύθυνση της ακτογραμμής, που αποτελεί και τη διεύθυνση του ρήγματος του σεισμού του Αιγίου της 5ης Ιουνίου 995, επιλέχθηκε η εισαγωγή του διαμήκους φάσματος στο πρόγραμμα ως φόρτιση κατά την X διεύθυνση του κτιρίου, ενώ το εγκάρσιο φάσμα εισήχθη ως φόρτιση κατά την Y διεύθυνση. Η επιλογή έγινε με δεδομένο ότι η Χ διεύθυνση του κτιρίου είναι παράλληλη προς την ακτογραμμή. Το κτίριο προσομοιώθηκε με πεπερασμένα στοιχεία [8] και οι υπολογισμοί έγιναν με θεώρηση ελαστικής συμπεριφοράς. Για την προσομοίωση της τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκαν τρίκομβα και τετράκομβα στοιχεία κελύφους, με κοινούς κόμβους στις συνδέσεις της μικρού πάχους (8cm) εσωτερικής τοιχοποιίας με τη μεγάλου πάχους (75-8cm) φέρουσα τοιχοποιία [5,9]. Τα πατώματα προσομοιώθηκαν με γραμμικά στοιχεία με αξονική ατένεια μόνο στη διεύθυνση των ξυλοδοκών. Κατά την επίλυση του προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε δυναμική φασματική ανάλυση, στην οποία λήφθηκε υπόψη επαρκής αριθμός ιδιομορφών, σύμφωνα με τον κανονισμό [7]. Η 8η ιδιομορφή του κτιρίου είναι η πρώτη σημαντική ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Χ με ιδιοπερίοδο Τx=,7 sec, με συντελεστή συμμετοχής (39,65) και ιδιομορφική μάζα (62,82%). Η 9η ιδιομορφή με Τy=,6 sec είναι η πρώτη σημαντική ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Υ με εξίσου μεγάλο συντελεστή συμμετοχής (3,2) με την 8η ιδιομορφή και μεγάλο ποσοστό ιδιομορφικής μάζας (38,46%). Στα σχήματα 6 και 7 παρατηρείται η έντονη εκτός επιπέδου καμπτική παραμόρφωση των οπτοπλινθοδομών σε σχέση με τα δύσκαμπτα μέλη της τοιχοποιίας από λιθοδομή. Οι μετακινήσεις εντός του επιπέδου των τοίχων είναι ασήμαντες για τις ιδιομορφές Tx και Ty. Στη δεύτερη σημαντική ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Υ (Ιδιομορφή ) εμφανίζονται αντίρροπες μεταθέσεις των απέναντι εξωτερικών τοίχων μέσα στο επίπεδό τους, με αποτέλεσμα οι απέναντι γωνίες του προ- Σχήμα 3: Κατανομή βλαβών όπως προέκυψαν από επιτόπια επιθεώρηση. Fgure 3: Damage dstrbuton from vsual nspecton.

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 97 σομοιώματος να συγκλίνουν με εναλλαγή. Οι ιδιομορφές, που εμφανίζουν έντονη στροφική παραμόρφωση του προσομοιώματος περί τον κατακόρυφο άξονα, χαρακτηρίζονται από μικρό συντελεστή συμμετοχής και ιδιομορφική μάζα [2]. Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη διερεύνηση των ιδιομορφών και ιδιοπεριόδων είναι ότι κυρίως η μεταφορική απόκριση διεγέρθηκε από τις συχνότητες, στις οποίες το φάσμα του σεισμού του Αιγίου έδωσε υψηλές τιμές επιτάχυνσης. MPa, η εφελκυστική αντοχή της είναι fwt=.5 MPa και fwt=.75 MPa παράλληλα και κάθετα στους αρμούς αντίστοιχα και η διατμητική αντοχή είναι fwv=.3 MPa. Έχει μέτρο ελαστικότητας Ew=4 GPa και λόγο Posson ν=.25. Αντίστοιχα, η οπτοπλινθοδομή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: θλιπτική αντοχή fwc=2.2 MPa, εφελκυστική αντοχή fwt=.75 MPa και μέτρο ελαστικότητας Ew=2.2 GPa. Η ξυλεία προέρχεται από κωνοφόρα με μέτρο ελαστικότητας Et=2 Gpa και λόγο Posson ν=.3. Τα μεταλλικά ελάσματα των δοκών είναι από δομικό χάλυβα Fe 36, μέτρου ελαστικότητας E=2 Gpa και λόγου Posson ν=.3. Δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε ελαστικό προσομοίωμα, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή κριτηρίων αστοχίας, η αναμόρφωση του προσομοιώματος και η ανακατανομή της έντασης. Συνεπώς, η ανάλυση περιορίζεται στο να: Σχήμα 4: Διαμήκης συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου. Fgure 4: Longtudnal component of Aegon earthquake. Σχήμα 6: 8η Ιδιομορφή, Τ =,7sec Fgure 6: 8th mode shape, T=,7sec Σχήμα 5: Εγκάρσια συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου. Fgure 5: Transverse component of Aegon earthquake. 4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Για την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των τοιχοποιιών, όπως η θλιπτική αντοχή τους, πραγματοποιήθηκε σειρά εργαστηριακών ελέγχων. Διαπιστώθηκε ότι η φέρουσα τοιχοποιία συντίθεται από ασβεστολιθικά λιθοσώματα θλιπτικής αντοχής fbc=54. MPa και ασβεστοκονίαμα θλιπτικής αντοχής fmc=.37 MPa, ενώ η οπτοπλινθοδομή αποτελείται από οπτόπλινθους θλιπτικής αντοχής fbc=5.26 MPa και ασβεστοκονίαμα θλιπτικής αντοχής fmc=.37 MPa. Η θλιπτική αντοχή της λιθοδομής είναι fwc=3.5 Σχήμα 7: 9η Ιδιομορφή, Τ =,6sec Fgure 7: 9th mode shape, T=,6sec ) εντοπίσει τις περιοχές της κατασκευής, στις οποίες έγινε υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής κατά το σεισμό, ) επισημάνει τα μέλη της κατασκευής, στα οποία επήλθε

6 98 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 Σχήμα 8: Αξονομετρική απεικόνιση προσομοιώματος από ΒΔ άποψη. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ισοτασικές περιοχές που αντιστοιχούν σε κύρια τάση από 698KPa έως 826KPa, με γκρι από 826 έως 977 KPa και με καφέ από 977 ΚPa και πάνω, για συνδυασμό φόρτισης G +,3Q + EY +,3EX [2]. Fgure 8: NW vew of fnte element model. Red color depcts the areas wth equal stresses varyng from 698KPa to 826 KPa, gray scale vares from 826 KPa to 977 KPa and brown denotes stresses greater than 977 KPa, for the G +,3Q + EY +,3EX combnaton [2]. αρχικά η αστοχία, όπως επίσης και τις περιοχές, οι οποίες ήταν ευάλωτες για τη δεδομένη σεισμική φόρτιση, η οποία παρουσιάζει παλμό εντός 2.5 sec και 3.2 sec, κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα, από την έναρξη της ισχυρής δόνησης (σχήματα 4, 5), όπως τα σημεία Α-Ε στο σχήμα 8 [2]: Α: ΝΑ Γωνία Β: Εγκάρσια Δοκός Γ: Στέψη Νότιου τοίχου χώρου κλιμακοστασίου Δ: Λωρίδα λιθοδομής πάνω από εντοιχισμένη ντουλάπα (τοιχοποιία με μειωμένη διατομή) Ε: Περιοχή καμινάδας τζακιού (μειωμένη διατομή εγκάρσιων τοίχων) Εκτός από τις περιοχές της κατασκευής που έχουν μειωμένη διατομή, στην περιοχή της στέψης του Β Ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 8, αναπτύσσονται οι μεγαλύτερες κύριες εφελκυστικές τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αυτή είναι από τις πρώτες που αστοχούν στο σεισμό. Η αστοχία εκτός επιπέδου ευνοείται και λόγω της έλλειψης καλής συνεργασίας με τον έναν από τους δύο εγκάρσιους εσωτερικούς τοίχους. Επίσης, μετά την κατάρρευση του πάνω τμήματος του τοίχου του κλιμακοστασίου, αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι ήδη μεγάλες εφελκυστικές τάσεις της παρακείμενης λιθοδομής, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της σε δεύτερη φάση. Από τις τέσσερις γωνίες του κτιρίου, τη μεγαλύτερη τάση παρουσίασαν η ΝΑ και η ΝΔ γωνία. Η ΝΔ γωνία του κτιρίου κατέρρευσε λόγω έλλειψης καλής σύνδεσης μεταξύ των δύο εγκάρσιων εξωτερικών τοίχων σε εκείνο το σημείο. Στην περιοχή της ΝΑ γωνίας υπήρξε αποκόλληση μεταξύ των δύο εγκάρσιων εξωτερικών τοίχων και απόκλιση του ανατολικού τοίχου από την κατακόρυφο. Ο σεισμός του Αιγίου δεν αποτέλεσε κρίσιμη φόρτιση για τη στέγη του κτιρίου. Οι αξονικές εντάσεις των γραμμικών στοιχείων του προσομοιώματος δεν υπερβαίνουν ούτε το /5 της τιμής της αντοχής τους σε θλίψη ή σε εφελκυσμό, στη δυσμενέστερη περίπτωση. Επειδή η κατασκευή υπέστη σεισμική φόρτιση εγγύςπεδίου κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η συμπεριφορά της σε σχέση με σεισμική φόρτιση, όπως καθορίζεται από τον ΕΑΚ 2. Για το σκοπό αυτό και με δεδομένη την κατά κύριο λόγο μεταφορική απόκριση της κατασκευής κατά τους άξονες Χ και Y, η διερεύνηση βασίστηκε σε θεώρηση ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς μονοβάθμιου ταλαντωτή, όπως αναπτύσσεται ακολούθως. Για μονοβάθμιο ελαστοπλαστικό σύστημα μάζας m και ακαμψίας k, η εξίσωση κίνησης δίδεται από τη σχέση []

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 99 u u 2 2 g 2 () όπου μ=u/uy, ρ=r/ry και η=ry/(m?go). Το μ είναι η πλαστιμότητα μετακινήσεων και η η κανονικοποιημένη αντοχή διαρροής. Τα uy και Ry εκφράζουν την παραμόρφωση και την αντοχή διαρροής, αντίστοιχα. Το ϋgo είναι η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση και ω η κυκλική ιδιοσυχνότητα του μονοβάθμιου ταλαντωτή, που εκφράζεται από τη σχέση ω2=k/m. Στο σχήμα παρουσιάζεται το διάγραμμα της απαιτούμενης πλαστιμότητας συναρτήσει της ιδιοπεριόδου, για η=. και η=.8, για τη διαμήκη συνιστώσα της σεισμικής διέγερσης του Αιγίου και για ένα τεχνητό επιταχυνσιογράφημα που προκύπτει από το φάσμα του ΕΑΚ 2 [7] για έδαφος κατηγορίας Γ, ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (α=,24g) και συντελεστή σπουδαιότητας γι=. προσαυξημένο κατά 25% σύμφωνα με την παράγραφο 5..2(3) του αντισεισμικού κανονισμού (σχήμα 9). Χρησιμοποιήθηκε έδαφος κατηγορίας Γ, σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες της περιοχής έδρασης του σεισμογράφου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών [] και από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην εργασία [2]. Στο σχήμα παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα για τις εγκάρσιες συνιστώσες, σχήμα 5 και σχήμα 9. Οι συνεχείς γραμμές αναφέρονται στα επιταχυνσιογραφήματα του σεισμού του Αιγίου και οι διακεκομμένες στο τεχνητό. Σχήμα 9: Τεχνητό επιταχυνσιογράφημα συμβατό με το φάσμα του ΕΑΚ 2. Fgure 9: Artfcal accelerogram compatble wth EAK 2 spectra. Όπως προκύπτει από το σχήμα, για ιδιοπερίοδο Τx=,7 sec απαιτείται πλαστιμότητα μ=2.7 για το σεισμό του Αιγίου και μ=4.35 για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα του ΕΑΚ για τη διαμήκη συνιστώσα θεωρώντας η=. Αντίστοιχα, από το σχήμα, για την εγκάρσια διεύθυνση και Ty=.6 sec προκύπτει μ=2.83 για το σεισμό του Αιγίου και μ=4.4 για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα του ΕΑΚ. Διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα απαιτεί πλαστιμότητες μεγαλύτερες από το σεισμό εγγύς-πεδίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με go τη διερεύνηση των εναλλακτικών μεθόδων επέμβασης, που παρουσιάζονται στην ενότητα 5, υποδεικνύει τη συντηρητική θεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού όσον αφορά στην αντιμετώπιση σεισμού κοντινού πεδίου για την περίπτωση μη πλάστιμων και δύσκαμπτων κατασκευών. 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων επέμβασης στην κατασκευή, πραγματοποιήθηκε σειρά αναλύσεων με τις ακόλουθες εναλλακτικά παραδοχές [2]:. Διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των πατωμάτων Α και Β ορόφου και διάζωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του Β ορόφου. 2. Διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες οροφής του ισογείου, του Α και του Β ορόφου. 3. Ξύλινα περιμετρικά διαζώματα στις στάθμες των πατωμάτων Α και Β ορόφου (ίδιας διατομής με αυτό στη στάθμη των υπερθύρων του ισογείου) και περιμετρικά διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής 3Χ86(cm) στη στέψη του Β ορόφου. Ως ενδεικτικό μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων επεμβάσεων, παρουσιάζεται ο λόγος των τελικών κυρίων τάσεων προς τις αρχικές τάσεις χωρίς επέμβαση για το σεισμικό συνδυασμό φορτίσεων G+.3Q+Ey+.3Ex, στη νότια όψη του κτιρίου, σε επιλεγμένες θέσεις κάθε ορόφου (σχήμα 2). Επί το δυσμενέστερο, για τη σύγκριση της αποδοτικότητας των δομικών επεμβάσεων χρησιμοποιήθηκε η περιβάλλουσα μέγιστων (θετικών) τιμών του συνδυασμού G+ψ2Q+Ey+.3Ex, στην οποία αντιστοιχούν σημαντικές εφελκυστικές τάσεις στην εσωτερική παρειά του συγκεκριμένου τοίχου. Η αντοχή της τοιχοποιίας σε εφελκυσμό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σχετικά μικρή, δηλαδή fwt=.5 MPa και fwt=.75 MPa παράλληλα και κάθετα στους αρμούς αντίστοιχα, σε σύγκριση με τη θλιπτική αντοχή της λιθοδομής που είναι fwc=3.5 MPa. Πράγματι, οι θλιπτικές τάσεις που προκύπτουν δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τα 35 kn/m2. Η μέση τιμή του λόγου για την εσωτερική παρειά του κτιρίου παρουσιάζεται στον πίνακα, όπου στον αύξοντα αριθμό (α/α) =, θεωρείται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου άνευ επεμβάσεως και οι υπόλοιπες τιμές του α/α αντιστοιχούν στις τρεις εναλλακτικές προτάσεις ενίσχυσης. Στον πίνακα παρουσιάζεται, επίσης, η μέση τιμή του λόγου των τελικών ορθών οριζοντίων τάσεων μετά την εφαρμογή της -οστής μεθόδου επέμβασης προς τις αρχικές τιμές πριν την επέμβαση. Διαπιστώνουμε ότι για τις συγκεκριμένες θέσεις για τις οποίες συγκρίνονται οι τάσεις και για το δεδομένο συνδυασμό φορτίσεων, τόσο οι οριζόντιες ορθές τάσεις σ, όσο και οι κύριες τάσεις σ μεταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο κατά την εφαρμογή των διαφόρων τύπων επεμβάσεων σε σχέση με τις τιμές τους στο αρχικό προσομοίωμα.

8 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 Σχήμα : Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας για τη διαμήκη συνιστώσα του σεισμού και για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα. Fgure : Comparson of ductlty demand for the longtudnal component of the Aegon record and the artfcal accelerogram. Περισσότερο αποτελεσματική εμφανίζεται να είναι η 2η επέμβαση, δηλαδή η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας στη στάθμη και των τριών ορόφων, η οποία επιφέρει τη δραστικότερη μείωση των αναπτυσσόμενων τάσεων. Η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας στην οροφή του Ισογείου και Α Ορόφου μόνο και η κατασκευή διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του Β Ορόφου είναι εξίσου αποτελεσματική για τις ακραίες θέσεις Α και Γ, όχι όμως και για τις θέσεις Β, όπου η μείωση των τάσεων είναι μικρότερη. Λιγότερο αποτελεσματική είναι η τρίτη πρόταση, στην οποία θεωρείται παρουσία διαζωμάτων στη στέψη των ορόφων και η οποία δεν συνοδεύεται από διαφραγματική λειτουργία. Στην αναφορά [2] παρουσιάζεται σειρά άλλων λιγότερο αποτελεσματικών συνδυασμών επεμβάσεων, όπως χρήση καλωδίων για προένταση και ρητινενέσεων. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, τους περιορισμούς λόγω του γεγονότος ότι το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρητέο και με τα αποτελέσματα των αναλύσεων προτείνεται σειρά ενισχύσεων, όπως [2,3-6]: * Αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων των πατωμάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο και ενίσχυση της διαφραγματικής τους λειτουργίας. * Περίδεση του κτιρίου σε ορισμένες στάθμες. * Ενίσχυση της απομειωμένης διατομής της τοιχοποιίας στις περιοχές κατασκευής τζακιών. * Ενίσχυση πεσσών μικρής διατομής. * Ανακατασκευή της περιοχής κατάρρευσης και ενίσχυση της τοιχοποιίας στο χώρο του κλιμακοστασίου. * Καθαίρεση και ανακατασκευή των αποκλινόντων από την κατακόρυφο τοίχων. * Ανακατασκευή της γωνίας και ενίσχυση στις συμβολές των εγκάρσιων τοίχων. * Επισκευή και ενίσχυση του φορέα του κλιμακοστασίου. * Αποφόρτιση των οπτοπλινθοδομών και δημιουργία ενδιάμεσης στήριξης των εγκάρσιων σ αυτές τοίχων. * Τοποθέτηση διαζώματος στη στέψη του B ορόφου. * Ανακατασκευή της στέγης με επαναχρησιμοποίηση των παλαιών υγιών μελών της. * Ομογενοποίηση της μάζας της τοιχοποιίας. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχήμα : Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας για την εγκάρσια συνιστώσα του σεισμού και για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα. Fgure : Comparson of ductlty demand for the transverse component of the Aegon record and the artfcal accelerogram. Παρουσιάζεται η μελέτη της απόκρισης ενός διατηρητέου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία σε σεισμό εγγύς-πεδίου. Διαπιστώθηκε ότι η ελαστική ανάλυση της κατασκευής με χρήση πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να εντοπίσει με ικανοποιητική αξιοπιστία τα πιο ευπαθή στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων επέμβασης που εξετάστηκαν, η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας σε όλες τις στάθμες του κτιρίου προέκυψε να είναι η πλέον αποτελεσματική. Η απαιτούμενη πλαστιμότητα από το σεισμό εγγύς-πεδίου υπερκαλύπτεται από το συμβατό, με

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 Σχήμα 2: Τροχιές κυρίων τάσεων στη νότια όψη του κτιρίου για το αρχικό προσομοίωμα και σημεία υπολογισμού τάσεων. Fgure 2: Prncpal stress contours on south vew for the unretroffted model and stress evaluaton postons / (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,36,8,64,85,29,9,24,7,6,64,3,4,33,25,43,43,34,29 2,24,5,6,8,28,4,3,2,5,5,9,4,3,8,2,2,,5 3,5,5,83,82,83,86,98,89,79,78,97,,84,87,69,68,89,92 : αύξων αριθμός που δηλώνει το είδος της επέμβασης (= αρχική κατάσταση του φορέα) σύμφωνα με ενότητα 5 σ: μέγιστη εφελκυστική κύρια τάση σ: ορθή οριζόντια τάση : λόγος τελικής προς αρχική κύρια τάση για την περίπτωση ενίσχυσης : λόγος τελικής προς αρχική ορθή οριζόντια τάση για την περίπτωση ενίσχυσης για τους διαφορε- Πίνακας : Τιμές του λόγου τελικής προς αρχική κύρια τάση και τελικής προς αρχική ορθή οριζόντια τάση τικούς τρόπους επέμβασης για την εσωτερική παρειά του κτιρίου (σχήμα 2). Table : Values of fnal to ntal prncpal stress rato and fnal to ntal horzontal stress rato nterventons, for the nternal sde of the buldng (fg. 2). for the dfferent types of το φάσμα του Ε.Α.Κ. 2, επιταχυνσιογράφημα. Επίσης, διαπιστώνεται ότι για μικρές ιδιοπεριόδους, δηλαδή για δύσκαμπτες κατασκευές, όπως κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία με η, η εξασφάλιση επαρκούς αντοχής αντισταθμίζει την απουσία επαρκούς πλαστιμότητας. Αντίθετα, η μειωμένη αντοχή της κατασκευής, η οποία συνεπάγεται μικρότερες τιμές του η, οδηγεί σε υπερβολικές απαιτήσεις πλαστιμότητας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο Χ.Α. Μανιατάκης ευχαριστεί θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την οικονομική υποστήριξη που του παρέχει με υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

10 2 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Papazachos, B., Papazachou, C., The earthquakes n Greece, Zt Edtons, Thessalonk, Πατσιλίβας, Δ., Πελέκης, Γ., Χάμπεσης, Α., «Αποκατάσταση από κατασκευαστικής άποψης του αρχοντικού Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο», διπλωματική εργασία, Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ιωαννίδης, Π., «Οι στέγες στην οικοδομική σαν μορφολογικά και φέροντα στοιχεία», 7η έκδοση, Αθήνα Τουλιάτος, Π., «Συμπεριφορά στη σεισμική καταπόνηση των ιστορικών παραδοσιακών κατασκευών. Ιστορικές αντισεισμικές κατασκευές στην Ελλάδα», Ο.Α.Σ.Π.-Ε.Μ.Π., Αθήνα, Groc, G., The Conservaton and Structural Restoraton of Archtectural Hertage, Advances n Archtectural Seres, Computatonal Mechancs Computatons, Southampton, UK, Spyrakos, C.C., Manataks, Ch.A., Taflambas J., Crtcal Evaluaton of near feld sesmc records n Greece, Internatonal Conference on Earthquake Resstant Engneerng Structures, ERES 25, Skathos, Greece, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2», Αθήνα, Spyrakos, C.C., Fnte Element Modelng n Engneerng Practce, Algor Publshng Dvson, Pttsburgh, P.A., Karanton, F.V., Fards, M.N., Computed vs Observed Sesmc Response and Damage of Masonry Buldngs, Journal of Structural Engneerng ASCE, 992, Vol. 8, No 7, pp Chopra, A.K., Dynamcs of structure, Prentce Hall, 2.. Geodynamc Insttute, Natonal Observatory of Athens, Strong Moton Database , CD form. 2. Tomazevc, M., Earthquake Resstant Desgn of Masonry Buldngs, Imperal College Press, London Neuman A. 2, Structural Renovaton of Buldngs, McGraw-Hll, N.York, Σπυράκος, Κ., «Ενίσχυση κατασκευών για σεισμικά φορτία», Τ.Ε.Ε., Αθήνα, Καραντώνη, Φ., «Κατασκευές από Τοιχοποιία», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, Vntzleou, E., Tassos, T.P., Three-leaf stone masonry strengthened by njectng cement grout, Journal of Structures Engneerng ASCE, N. York, 995, Vol. 2, No 5, pp Syrmakezs, C., Sophocleous, A., Asters, P. Lolos, A., Earthquake resstant desgn of masonry structural systems, Proceedngs of the Frst Internatonal Conference on Earthquake Resstant Engneerng Structures, ERES 96, 996, Vol. 2, pp Κωνσταντίνος Σπυράκος Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Ζωγράφου 57, τηλ , e-mal: Παναγιώτης Τουλιάτος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογίας Αιχμής, Εργαστήριο Οικοδομικής, Πατησίων 42, Αθήνα 682, τηλ Πατσιλίβας Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός Πελέκης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Χαμπεσής Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανικός Χαρίλαος Α. Μανιατάκης Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Δ.Ε., Υ.Δ. ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Δομοστατικής, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

11 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 3 Extended summary Analyss of masonry buldng for near-source ground moton and recommendatons for retroft C.C. SPYRAKOS P. TOULIATOS A. ΗAMPESIS Assocate Professor N.T.U.A. Cvl Engneerng Department Laboratory for Earthquake Engneerng Professor N.T.U.A. School of Archtecture Archtectural Technology Cvl Engneer D. PATSILIVAS G. PELEKIS CH. A. MANIATAKIS Cvl Engneer Cvl Engneer Cvl Engneer, M.Sc. Abstract The sesmc response of a three-story unrenforced masonry buldng that was heavly damaged durng the Aegon 995 earthquake was nvestgated. The buldng s located a few klometers from the fault and was thus subjected to near-source ground motons. Sesmc analyss of the buldng, usng an elaborate fnte element model wth propertes extracted from materal testng of representatve structural members and exctaton from records obtaned from a nearby staton, revealed the mechansm of partal falure of the top floor as well as the weaknesses of the orgnal buldng desgn and constructon. As far as the authors are aware, ths s the frst study of the sesmc response of a hstorc unrenforced masonry buldng subjected to near-source ground moton. Alternatve retrofts and strengthenng technques are presented that can be mplemented whle mantanng the archtectural and aesthetcal appearance of the hstorc buldng.. INTRODUCTION-BUILDING DESCRIPTION The cty of Aegon has suffered several strong earthquakes through the years. The most recent powerful earthquake whch caused human losses occured on June 5, 995. It was a Mw=6.4 shallow depth earthquake wth an epcentral dstance of about 8 klometers southwest of Aego, whch caused the death of 26 people, as well as massve and, n many cases, rreparable, damage to both modern and older (masonry) buldngs []. In 997 a weaker earthquake caused addtonal damage to already deterorated buldngs. The three story Panagotopoulos manson s located n Submtted: Apt. 27, 25 Accepted: Dec. 4, 26 the cty center of Aego, [Photo ]. It has a basement of smlar dmensons to the other floors. Its plan s rectangular, wth dmensons 8.68m by 4.65m, the heght of the floors s about 4.5m [2]. The external walls are made of sack masonry wth a thckness that reduces wth heght. The walls are threelayered, wth exteror sdes constructed from large boulders (stones) connected wth mortar and smaller stones wth thcker mortar placed between them. In the whole buldng, there are qute a few closets ncorporated n the masonry walls that reach the heght of nteror openngs. The openngs of the external walls are formed n ther upper part from shallow arches made of brcks. About 8% of the external walls are openngs n the northern, southern and eastern vew. In the western vew about % are openngs. In the nteror of the buldng there are two walls made of stone masonry. The external walls are made of three-layered lmestone masonry, of reducng thckness rangng from 95cm on the ground floor to 86cm on the second floor (fg. ). The lght nternal partton walls on the frst and second floor of the buldng are made of brcks wth a thckness of 7cm to 8cm, supported on ether sturdy masonry walls or wooden floor beams. The frst and second story floors are made of tmber planks as shown n fg. 2. The floors of the ground floor are ether tmber or stone masonry domes located at the central part of the buldng where the wall openngs of the basement are relatvely small. The roof s covered by byzantne style tles supported by a tmber truss [3].

12 4 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 2. DESCRIPTION OF DAMAGES The buldng has suffered extensve damage caused by the 995 and 997 earthquakes. An mportant role n the damage was played, on the one hand, by the nsuffcent mantenance pror to the earthquakes, and on the other hand by the falure to take all necessary protectve measures after the 995 earthquake. Photographs 2 and 3 show an extensve collapse of a large part of the external wall on the second floor. The southwestern corner of the buldng on the second floor has also collapsed. A qualtatve nterpretaton of the representatve damages s shown n Fg. 3: A. Crack of parabolc form over a wndow openng caused by nadequate bendng strength. After the collapse of the southern external wall, the rest of the stone masonry carres even hgher compressve loads. B. Shear cracks formng an X caused by the alternatng drecton of sesmc acton. The nclnaton and form of the cracks depends on the vertcal compressve loads carred by the walls, the poston and sze of the openngs [2]. C. Cracks around the openngs developed by the sesmc forces parallel to the wall. D. Crack located at the level of the arch on the ground floor. The crack s caused by ether horzontal thrust actng on the masonry wall, resultng n bendng stresses, or the coexstence of the ntense shear stresses n ths area. E. Vertcal cracks n the panels between wndows, caused by ntense compresson. F. Dagonal crack n a wall wth reduced thckness to form the chmney. 3. ANALYSIS FOR SEISMIC LOADS The buldng walls were modeled and analyzed usng fnte elements [8]. Lnear elastc behavor was assumed, usng three and four node thck shell elements, a process that s usually adopted for the analyss of smlar structural systems. Beam elements were used to model the tmber parts, such as the floors. Tme hstory analyss was carred out for the sesmc records shown n fgs. (4), (5) and (9). It must be emphaszed that, due to the orentaton of the buldng along the drecton of the coastlne (whch s also the drecton of the earthquake fault), the longtudnal record was appled along the X drecton of the buldng, whereas the transverse record was appled along the Y drecton. Ths selecton was based on the fact that the X drecton of the buldng s parallel to the coastlne. The records correspond to horzontal ground acceleraton recorded a few klometers from the manson. The near-source ground motons are characterzed by pulses wth a maxmum acceleraton of.54g, a long perod of about.5sec along the transverse drecton to the fault and velocty of about 52cm/sec [6]. Fgure 6 shows the 8 th mode of the buldng wth T =.7sec whch s the frst most sgnfcant mode along the Χ drecton wth the largest partcpaton factor (-39.65) and modal mass (62.82%). The 9 th mode, shown n fg. 7, s the frst most sgnfcant mode along the Υ drecton wth a partcpaton factor (3.2) and modal mass (38.46%). 4. CORRELATION OF ANALYTICAL RESULTS WITH OBSERVED DAMAGES Masonry structures, such as the Panagotopoulos buldng n Aego, have a small out of plane bendng stffness. The Aego earthquake caused mostly bendng out of level response, and as a result tenson prevaled over the constructon wth detrmental effects. Dynamc analyss, based on materal propertes extracted from laboratory tests, showed that the buldng response was prmarly affected by the translatonal modes along the X and Y axes, and that for the largest part of the buldng sesmc demand surpassed the strength of the masonry. Use of a lnear elastc model does not allow redstrbuton of stresses once a part of the structure has faled. However, use of ths model demonstrates wth remarkable accuracy the buldng parts that were ether the frst to fal or suffered consderable damage. As shown n fgure 8, the area of the starcase at the 2 nd floor level, ndcated by (A), develops the largest tensle stresses, whch mples that ths area was one of the frst to fal durng the earthquake. The collapse of the SW corner of the buldng should be attrbuted to the lack of good connecton between the two transverse external walls, ndcated as pont B n Fg. 8. In the area of the SE corner, ndcated as pont C n Fg. 8, there was a detachment between the two transverse external walls and devaton of the eastern wall from the vertcal [2]. 5. PROPOSED INTERVENTIONS In order to examne the ductlty demand for the Aegon ground motons (fg. 4 and 5), as compared to the demand for an artfcal earthquake wth equal acceleraton about the X and Y axs correspondng to the lnear spectra of EAK 2 for the buldng ste (fg. 9), fgures and were generated based on one-degree-of-freedom elastoplastc system moton expressed by eqn. (). The results demonstrate that the code s conservatve. Evaluaton of the present condton of the structure n conjuncton wth the results of dynamc analyss lead to nterventons such as [2, 2, 4]:. Constructon of a concrete kerb to create an overall box connecton at the top of the masonry walls. Connecton

13 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, I, τεύχ. 3 26, Tech. Chron. Sc. J. TCG, I, No 3 5 of the kerb to the masonry walls wth steel bars and dowels to the tmber roof. 2. Enhance most of the daphragm behavor by strengthenng the connecton of the tmber floor to the masonry walls and replacng the tmber elements where t s necessary to strengthen daphragm functon. A detaled dscusson and presentaton of an extensve repar and strengthenng scheme s presented n [2]. A thorough evaluaton of alternatve schemes and correspondng dynamc analyss of the buldng, such as the constructon of a concrete kerb at the roof level combned wth enhancement of daphragm acton s shown n Table. The locaton A, B, Γ (=,2,3), lsted n Table are ndcated n fgure 2. buldng was studed for near-source sesmc moton. The accuracy of the fnte element method n allocatng the most vulnerable regons was ascertaned. Among the alternatve methods of nterventon, daphragm acton n all the buldng levels appeared to be the most effectve. Parametrc studes for SDOF showed that for stff structures wth η satsfacton of strength demand counterbalance the absence of adequate ductlty. Reversbly smaller values of η, whch denote strength defcency, necesstate excessve ductlty demands. 7. ACKNOWLEDGEMENTS 6. CONCLUSIONS The sesmc response of a hstorc unrenforced masonry The research nvestgaton of Ch.A. Manataks s funded by a doctoral scholarshp from the Alexander S. Onasss Publc Beneft Foundaton. Ths fnancal support s gratefully acknowledged. C.C. Spyrakos Assocate Professor N.T. Unversty of Athens, Cvl Engneerng Dept., Lab. for Earthquake Engneerng, GR 5 7 Zografou - Athens, Hellas ph , e-mal: P. Toulatos Professor N.T. Unversty of Athens, School of Archtecture, Archtectural Technology, Patson 42 str, GR 682, Athens, Hellas, ph D. Patslvas Cvl Engneer G. Peleks Cvl Engneer A. Xampess Cvl Engneer Ch.A. Manataks Cvl Engneer, MSc, Phd Canddate N.T.U.A., Cvl Engneerng Dept., Lab. for Earthquake Engneerng

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου

Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου Επισκευή κι ενίσχυση λιθόκτιστου κτιρίου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η εκτέλεση των επεμβάσεων επισκευής και ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων 1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Δ. ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02 2014 & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/02 & 4/03/1981 Καθηγητής Κ. Σπυράκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2048 Αντισεισμική Συμπεριφορά των Πέτρινων Φάρων Πάφου Κύπρου και Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης Seismic Behavior

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Ι.Ν. ουδούµης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, αναπλ. καθηγητής Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ο.Η. Φοροζίδου ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα