ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων"

Transcript

1 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης στο περιβάλλον του νερού. Η αύξηση του ενδιαφέροντος αυτού αποδίδεται, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, στην εξέλιξη των μεθόδων και στη σαφέστερη οριοθέτηση των ενδείξεων της υδροθεραπείας. Έτσι υπήρξε μία εξέλιξη από τις απλές συσκευές δινόλουτρων και τις περισσότερο κατασκευαστικά περίπλοκες ατομικές πισίνες, όπως αυτή του τύπου Hubbard Tunk, μέχρι τις εξειδικευμένες μεγάλες θερμαινόμενες πισίνες υδροθεραπείας πολλαπλών επιπέδων. Οι ευρύτερες αυτές περιοχές άσκησης και εκπαίδευσης σε ειδικό περιβάλλον προσφέρουν ουσιαστικά πολλαπλές δυνατότητες για μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων, περισσότερο εξειδικευμένων προγραμμάτων, περιλαμβάνοντας ακόμη και αυτές που απαιτούν σταθερές προωστικές κινήσεις 24,25. Μέχρι σήμερα έχει υποστηριχθεί από πολλούς η χρήση του νερού ως κατάλληλου περιβάλλοντος άσκησης προκειμένου να ανακτηθεί η χαμένη κινητικότητα ή να ενισχυθούν οι αδύναμοι μύες 9,19,20,25,33,37. Έτσι, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα γίνει μια προσπάθεια να περιγραφούν οι τρόποι και οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους η «υδροθεραπεία» με τη γενική της έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση διαφόρων αθλητικών κακώσεων. Φυσικές ιδιότητες του νερού που εκμεταλεύομαστε στην υδροθεραπεία Το νερό κατέχει δύο σημαντικές φυσικές ιδιότητες, την άνωση και το ιξώδες. Οι ιδιότητες αυτές θεωρούνται κλειδιά στο σχεδιασμό των ιδιαίτερα αποτελεσματικών προγραμμάτων ασκήσεων, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων. Η καταλληλότητα του περιβάλλοντος του νερού στην οργάνωση προγραμμάτων άσκησης στηρίζεται στα οφέλη που προσφέρονται και που αποδίδονται στις δύο αυτές φυσικές ιδιότητες. Το όφελος της άνωσης είναι άμεσο: όταν ένα άτομο βυθίζεται στο νερό, προκύπτει μία άμεση ελάττωση της βαρύτητας του σώματός του. Από την άλλη μεριά, το όφελος του ιξώδους του νερού είναι έμμεσο: όταν ένα άτομο κινείται μέσα στο περιβάλλον του νερού, αντιλαμβάνεται ότι προβάλλεται μία ομοιόμορφη αντίσταση. Αυτή γίνεται αντιληπτή σε όλο το βυθισμένο τμήμα του σώματος και η ένταση της αντίστασης αυτής εξαρτάται ουσιαστικά από το βάθος βύθισης. Ο βαθμός (ένταση) της προσπάθειας καθορίζεται από το μέγεθος του σώματος που κινείται (και φυσικά το βάθος βύθισης), όπως το σώμα ή ένα μέλος, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της συγκεκριμένης κίνησης. 339

2 Πίνακας 1. Ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους της κίνησης της περιοχής του ώμου. 1. Ασκήσεις παθητικής διάτασης στο περιβάλλον του νερού 2. Ασκήσεις ενεργητικού εύρους κίνησης Ασκήσεις των άνω άκρων σε όρθια στάση Πρηνής επίπλευση 3. Ασκήσεις για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης του ώμου Ασκήσεις των άνω άκρων σε όρθια στάση Πρηνής επίπλευση Πρότυπα κολύμβησης Προσαγωγή - Απαγωγή Έσω - Έξω στροφή Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή Πρότυπα PNF Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή Προσαγωγή - Απαγωγή Έσω - Έξω στροφή Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή Πρότυπα PNF Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή Μίμηση κινήσεων διαφόρων στυλ κολύμβησης Σε ελεύθερο πρότυπο Σε ύπτιο πρότυπο Εξατομίκευση των προτύπων Δυνάμεις της άνωσης και το αποτέλεσμά τους στη φόρτιση βάρους Η δύναμη της άνωσης του νερού ελαττώνει το αποτελεσματικό βάρος ενός ατόμου σε ευθεία αναλογία με το βάθος βύθισης. Οι μηχανικές της επιπτώσεις είναι κλινικά σημαντικές. Για παράδειγμα, όσο αυξάνεται το βάθος βύθισης τόσο ελαττώνεται η αξονική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης αλλά και των άλλων αρθρώσεων, οι οποίες δέχονται αυξημένη φόρτιση βάρους, όπως τα ισχία, τα γόνατα και οι ποδοκνημικές 14. Με έναν απλό υπολογισμό προκύπτει ότι όταν το άτομο στέκεται όρθιο με την επιφάνεια του νερού να βρίσκεται στο στήθος του, τα φορτία που εξασκούνται στις παραπάνω αρθρώσεις είναι το 40% περίπου του συνολικού σωματικού βάρους. Αντιθέτως, όταν το άτομο στηρίζεται μέσα στην πισίνα σε ένα σκαλί (δηλαδή ουσιαστικά στηρίζεται στο ένα πόδι), οι φορτίσεις αυτές αντιστοιχούν στο 60% του σωματικού βάρους 14. Με τη βύθιση του σώματος σε διαφορετικό βάθος προσφέρεται στο θεραπευτή η δυνατότητα να ελέγχει τις πιεστικές (αξονικές) δυνάμεις που εξασκούνται στις αρθρώσεις που δέχονται συνήθως φόρτιση βάρους. Αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των θεραπευτικών ασκήσεων. Καταγράφοντας με λεπτομέρεια το βάθος στο οποίο είναι επιθυμητό να εκτελεστούν οι θεραπευτικές ασκήσεις και τροποποιώντας σταδιακά το βάθος αυτό, όπως η βάδιση και η άνοδος σκαλοπατιού μέσα στην πισίνα, μπορεί να επηρεαστεί κατά βούληση το αποτέλεσμα της βαρύτητας. Κατά συνέπεια είναι δυνατό να προσφερθεί ουσιαστικά αποτέλεσμα διευκόλυνσης ή ενίσχυσης της επιθυμητής κίνησης 31,41. Όταν η επίπλευση του σώματος είναι πρηνής ή ύπτια ελαττώνεται ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα της βαρύτητας. Μυϊκή ενίσχυση χρησιμοποιώντας το ιξώδες του νερού Αν και για τη μυϊκή ενίσχυση χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στην κλινική πράξη οι παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης, για τον ίδιο σκοπό στην κλινική πράξη προτείνεται η χρήση του νερού (πισίνα υδροθεραπείας). Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται από τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται με τη χρήση της αντίστασης του νερού στη διαδικασία της ενίσχυσης της μυϊκής δύναμης. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι: Η χρήση του νερού για την παροχή (διευκόλυνση) της αντίστασης Η χρήση του νερού ως διαβαθμισμένη αντίσταση Παροχή ομοιόμορφης αντίστασης, δηλαδή οι ασκήσεις μυϊκής ενίσχυσης στο περιβάλλον του νερού δεν περιορίζονται σε κατεύθυνση, αλλά περιορίζονται μόνον 340

3 Πίνακας 2. Ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους της κίνησης της περιοχής του αγκώνα και της κερκιδωλενικής άρθρωσης. 1. Ασκήσεις παθητικής διάτασης στο περιβάλλον του νερού 2. Ασκήσεις ενεργητικού εύρους κίνησης Ασκήσεις των άνω άκρων σε όρθια στάση Πρηνής επίπλευση Έλξη - ώθηση Πρηνισμός - Υπτιασμός Πρότυπα PNF Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή από την κινητικότητα (βαθμός ελευθερίας κίνησης) των αρθρώσεων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Η χρήση του νερού για την παροχή κατάλληλης αντίστασης Το πλεονέκτημα της παροχής της κατάλληλα σταθερής αντίστασης έγκειται στο ότι το περιβάλλον άσκησης ανταγωνίζεται τις δυνάμεις που εφαρμόζονται από τον ασθενή. Επειδή η αντίσταση που προβάλλεται από το νερό είναι ίση και ομοιόμορφα κατανεμημένη σε σχέση με τις δυνάμεις που εξασκούνται από την κίνηση του ασθενούς μέσα σε αυτό, ελαττώνεται δραματικά η πιθανότητα επιδείνωσης της κατάστασης, έτσι που σχεδόν εξαλείφεται η πιθανότητα δημιουργίας νέας κάκωσης. Η χρήση του νερού ως διαβαθμισμένη αντίσταση Ο όρος διαβάθμιση αντίστασης αναφέρεται στην ικανότητα που προσφέρεται από το περιβάλλον του νερού να αλλάζει η αντίσταση σε σχέση με την ένταση και την ταχύτητα της κίνησης που εκτελείται. Σε αντίθεση με τις συνήθεις συσκευές και μηχανήματα άσκησης, με τα οποία προσφέρεται ισοκινητική εκπαίδευση και τα οποία περιορίζουν την άσκηση σε μία προκαθορισμένη ταχύτητα, με τις ασκήσεις που εκτελούνται μέσα στο νερό είναι πιθανό να αλλάζει και η ταχύτητα και το μέγεθος της κίνησης κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης. Επειδή οι περισσότερες κινήσεις του ανθρώπου είναι διαβαθμισμένες στη φύση τους (δηλαδή αλλάζουν ή προσαρμόζονται σε ένταση και ταχύτητα), είναι πολύ πιθανότερο το λειτουργικό κέρδος από μία τέτοια διαδικασία άσκησης να είναι μεγαλύτερο. Το θεραπευτικό αυτό κέρδος αυξάνεται ακόμη περισσότερο εάν η στήριξη του ασθενούς μέσα στην «πισίνα» συνδυάζεται και με ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας. Παροχή ομοιόμορφης αντίστασης Ένας ουσιαστικός περιορισμός των παραδοσιακών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη μυϊκή ενίσχυση είναι ότι ουσιαστικά απομονώνεται η δραστηριότητα της άρθρωσης 31. Πολλές συσκευές άσκησης για τη μυϊκή ενίσχυση είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθοδηγούν την αντίσταση που εφαρμόζεται. Το γεγονός αυτό περιορίζει το χρήστη να εξασκηθεί σε σταθερά επίπεδα κίνησης, αυτά δηλαδή που αντιμετωπίζει ο καθένας στην καθημερινή του πράξη. Αντιθέτως, οι ασκήσεις μυϊκής ενίσχυσης που εκτελούνται στο νερό μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές κινήσεις και δραστηριότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρονται καλύτερες νευρομυϊκές προσαρμογές καταλληλότερες για τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Στην προσπάθεια να καθοριστούν ποσοτικά οι μυϊκές δυνάμεις που εξασκούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης στο νερό, με σκοπό να καταγράφεται με ακρίβεια και αντικειμενικά η πρόοδος στο πρόγραμμα που εκτελείται, σχεδιάστηκαν ειδικοί αισθητήρες οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην πίεση. Αυτοί είναι κατάλληλα κατασκευασμένοι ώστε να λειτουργούν στο περιβάλλον του νερού και προσαρμόζονται σε ειδικές θέσεις φόρτισης που επιλέγονται από το θεραπευτή. Οι αισθητήρες αυτοί μπορεί να θεωρηθούν ουσιαστικά ως αντικειμενικό μέτρο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που εφαρμόζεται ή ως οδηγός για να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις σε αυτό. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Επιπροσθέτως στα σημεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές των φυσικών ιδιοτήτων του νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων. Αυτές είναι: 341

4 Πίνακας 3. Ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους της κίνησης της αυχενικής περιοχής. 1. Ασκήσεις παθητικής διάτασης στο περιβάλλον του νερού 2. Ασκήσεις ενεργητικού εύρους κίνησης Ασκήσεις σε όρθια στάση στηριζόμενος στον πυθμένα Κάθετη αιώρηση σε μεγάλο βάθος νερού Αυχενική Κάμψη - Έκταση Αυχενική περιστροφή Αυχενική πλάγια κάμψη Ασκήσεις έντονης κάμψης-πηγούνι Αυχενική κάμψη 3. Ασκήσεις για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης του αυχένα Ασκήσεις σε όρθια στάση Μια σειρά μονόπλευρων ή αμφίπλευρων ασκήσεων των άνω άκρων με ή χωρίς τη χρήση συσκευών αντίστασης (παρόμοιες ασκήσεις χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ωμικής ζώνης) Πρηνής επίπλευση Πρότυπα PNF Οριζόντια απαγωγή/προσαγωγή Πρότυπα κολύμβησης Μίμηση κινήσεων διαφόρων στυλ κολύμβησης Σε ελεύθερο πρότυπο Σε ύπτιο πρότυπο Εξατομίκευση των προτύπων Η χρήση της άνωσης για την αύξηση του εύρους της κίνησης. Οι συνδυασμένες κινήσεις των άνω και κάτω άκρων. Η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας στο νερό. Η πρώιμη αποκατάσταση της αρθρικής κινητικότητας. Χρήση της άνωσης για την αύξηση του εύρους της κίνησης Υπάρχουν ορισμένες κλινικές καταστάσεις όπως η υπακρωμιακή θυλακίτιδα, η ασβεστοποιός τενοντίτιδα και η μερική ρήξη του μυοτενόντιου πετάλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κλινική οντότητα του συνδρόμου του «παγωμένου ώμου» 26. Οι καταστάσεις αυτές, οι οποίες περιορίζουν την ενεργητική αλλά και την παθητική γληνοβραχιόνιο κίνηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο περιβάλλον του νερού, όπου γίνεται βασικά εκμετάλλευση των δυνάμεων της άνωσης, προάγοντας τόσο την ενεργητική όσο και την παθητική κίνηση της περιοχής 2,15,26,35. Τροποποιώντας το βάθος στήριξης μέσα στην πισίνα, ελέγχεται ικανοποιητικά το μέγεθος της κίνησης του άνω άκρου (ποσοτικά και ποιοτικά). Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές ή σωσίβια για τη σταθεροποίηση ή την επίπλευση του προσβεβλημένου μέλους, με σκοπό να διευκολύνουν τις κινήσεις των κάτω άκρων. Η λογική για την επιλογή μιας παρόμοιας θεραπευτικής διαδικασίας είναι ότι η περιορισμένη κίνηση εκτελείται με μεγαλύτερη άνεση, χωρίς έντονο πόνο και δυσφορία, και μπορεί να ελεγχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό κυρίως ποσοτικά, λύνοντας πολλές φορές το φαύλο κύκλο που συνήθως αναπτύσσεται. Έτσι η εμφάνιση πόνου ή δυσφορίας κατά την εκτέλεση του προγράμματος είναι ένας δείκτης επιβάρυνσης της περιοχής και θα πρέπει να τροποποιείται ή να διακόπτεται το πρόγραμμα, υποδηλώνοντας αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη υπάρχουσας κάκωσης. Από την άλλη μεριά, προσφέρει μία επαρκή πληροφόρηση στον ασθενή σχετικά με την κινητική του ικανότητα. Συνδυασμένες κινήσεις των άνω και κάτω άκρων Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της υδροθεραπείας, το οποίο μάλιστα συχνά παραβλέπεται, είναι το μεγάλο εύρος των ασκήσεων το οποίο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα πλήρες εύρος εναλλασσόμενων ή συμμετρικών κινήσεων των μελών (ταυτόχρονα άνω και κάτω άκρων) και των συνοδών αρθρώσεων. Οι κινήσεις αυτές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το μέλος το οποίο έχει προσβληθεί, προκαλώντας την πλευρά της κάκωσης να ανταγωνιστεί την προσπάθεια και το εύρος κίνησης της άλλης, της μη προσβεβλημένης πλευράς. Τα πρότυπα 342

5 Πίνακας 4. Ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους της κίνησης της οσφυϊκής περιοχής. 1. Ασκήσεις παθητικής διάτασης στο περιβάλλον του νερού 2. Ασκήσεις ενεργητικού εύρους κίνησης Ασκήσεις σε όρθια στάση στηριζόμενος στον πυθμένα Επίπλευση σε πρηνή θέση Κάθετη επίπλευση Διάταση μείζονος γλουτιαίου Διάταση προσαγωγών Διάταση οπίσθιων μηριαίων Διάταση απιοειδούς Διάταση γαστροκνημίου Εκτελούνται επιλεκτικές διατάσεις (όπως γόναταθώρακας) Κατακόρυφος ελκυσμός με εφαρμογή βαρών στις ποδοκνημικές 3. Ασκήσεις για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης της οσφύος Όρθια στάση με υποστήριξη σε τοίχο Μονόπλευρη κάμψη-έκταση ισχίου Μονόπλευρη ενίσχυση ποδιού με απομίμηση λακτίσματος Μονόπλευρη προσαγωγή-απαγωγή Έλξη και ώσεις ενάντια στην υποστήριξη του τοιχώματος Βάδιση στον πυθμένα της πισίνας σε διαφορετικά βάθη νερού Βάδιση προς τα εμπρός ή προς τα οπίσω Κατακόρυφη αιώρηση, όπου η θέση του σώματος Σειρά ασκήσεων των κάτω άκρων παρόμοιες με αυτές διατηρείται με σωσίβιο που εκτελούνται στην όρθια υποστηριζόμενη στάση. Οι ασκήσεις τώρα εκτελούνται και με τα δύο πόδια ταυτόχρονα. Πρότυπα κολύμβησης Μίμηση κινήσεων διαφόρων στυλ κολύμβησης Σε ελεύθερο πρότυπο Σε ύπτιο πρότυπο Εκτέλεση λακτισμάτων προσαρμοσμένων κατάλληλα των προωθητικών κινήσεων κατά την πρόσθια (μετωπιαία) κολύμβηση, για παράδειγμα, απαιτούν κινήσεις των άνω και των κάτω άκρων τέτοιων ώστε να συνδυάζουν συμμετρικά ή εναλλασσόμενα πρότυπα κινήσεων. Βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας στο νερό Στην περίοδο που ακολουθεί την κάκωση, είναι σύνηθες να ελαττώνεται ή ακόμη και να χάνεται η καρδιοαναπνευστική επάρκεια, με άλλα λόγια να ελαττώνεται σημαντικά η φυσική κατάσταση του ατόμου. Επομένως, η πρώιμη εφαρμογή προγραμμάτων ειδικών ασκήσεων θεωρείται ουσιαστική για την επιτυχή επαναφορά στα προ της κάκωσης επίπεδα φυσικής κατάστασης. Το περιβάλλον του νερού επιτρέπει στον αθλητή που υπέστη κάκωση να αρχίσει την άσκηση νωρίτερα, ιδίως εάν αποφεύγεται η πλήρης φόρτισή του. Όταν το άτομο «τρέχει» σε μεγαλύτερο βάθος μέσα στην πισίνα, αυτό μπορεί να συγκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με την άσκηση που εκτελείται στην επιφάνεια του εδάφους 5,30,34,40. Οι τιμές της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO 2 max) για το «τρέξιμο» μέσα στο νερό κυμαίνονται από 83% μέχρι 89% όταν συγκρίνονται με τις τιμές που επιτυγχάνονται με το σύνηθες τρέξιμο στο έδαφος. Αντιστοίχως, οι τιμές του μέγιστου καρδιακού ρυθμού για την υδροθεραπεία κυμαίνεται από το 89% έως το 95% των τιμών που μετρώνται στο έδαφος 4,34,36. Η μίμηση του «τρεξίματος» μέσα στην πισίνα, με το άτομο να υποστηρίζεται παράλληλα με συσκευές που διευκολύνουν την επίπλευση, προσφέρουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι οι γρηγορότερες και καλύτερα συντονισμένες κινήσεις ανάμεσα στα άνω και κάτω άκρα. Οι θεραπευτικές αυτές παρεμβάσεις συντομεύουν την επιστροφή του αθλητή σε άλλο περιβάλλον άσκησης, όπως αυτό στο γυμναστήριο κατά την εκπαίδευση με τα χέρια του θεραπευτή. Πρώιμη αποκατάσταση της αρθρικής κινητικότητας Είναι γενικώς παραδεκτό πλέον ότι η παρατεταμένη ηρεμία ή ο περιορισμός των δραστηριοτήτων μετά από την κάκωση δεν συνιστάται από κανέναν ως μέρος του προγράμματος αποκατάστασης του αθλητή. Άλλωστε, τα θεραπευτικά πλεονεκτήματα της πρώιμης παρέμβασης για την αποκατάσταση της κινητικότητας της προσβεβλημένης άρθρωσης έχουν αποδειχθεί επαρκώς 2,14,18,21,40. Ο 343

6 Πίνακας 5. Ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους της κίνησης της περιοχής του γόνατος. 1. Ασκήσεις παθητικής διάτασης στο περιβάλλον του νερού 2. Ασκήσεις ενεργητικού εύρους κίνησης Ασκήσεις σε όρθια στάση στηριζόμενος στον πυθμένα Διάταση τετρακεφάλου Διάταση οπίσθιων μηριαίων Διάταση γαστροκνημίου 3. Ασκήσεις για την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης του γόνατος Όρθια στάση με υποστήριξη σε τοίχο Μονόπλευρη κάμψη-έκταση γόνατος Μονόπλευρη ενίσχυση ποδιού με απομίμηση λακτίσματος Μονόπλευρη στήριξη για εκπαίδευση ισορροπίας Βάδιση στον πυθμένα της πισίνας σε διαφορετικά Βάδιση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω βάθη νερού Απομίμηση βηματισμού Κατακόρυφη αιώρηση Απομίμηση κινήσεων jogging Κατακόρυφη αιώρηση, όπου η θέση του σώματος Κατακόρυφη απομίμηση κινήσεων διατηρείται με σωσίβιο ποδηλάτου Κατακόρυφη απομίμηση λακτίσματος Κατακόρυφη προσαγωγή/απαγωγή Πρότυπα κολύμβησης Μίμηση κινήσεων διαφόρων στυλ κολύμβησης, από διάφορες θέσει ύπτια ή πρηνή, με έμφαση στα λακτίσματα Σταδιακή αύξηση της αντίστασης με σταδιακή αύξηση του βάθους εκτέλεσης των ασκήσεων ή με τη χρήση συσκευών που προσφέρουν αντίσταση αθλητής που παραμένει σε αδράνεια και περιορισμό της κίνησης μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε μυϊκή ατροφία, αδυναμία των μαλακών στηρικτικών ιστών, περιορισμό της κινητικότητας των αρθρώσεων της προσβεβλημένης περιοχής και πιθανόν αύξηση του πόνου και της τοπικής δυσφορίας 17,24,35,38,39. Παράλληλα με την πρώιμη κινητοποίηση περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά ελλείμματα 16,21. Το νερό προσφέρει ένα φυσικό περιβάλλον χαμηλότερων καταπονήσεων, όπου ελαττώνονται σημαντικά οι αξονικές και οι συμπιεστικές δυνάμεις. Το γεγονός αυτό καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης από νωρίς και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται η πλήρης φόρτιση ή θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της προσβεβλημένης περιοχής 11,17,31. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου εκτιμάται ότι πρέπει να αποφεύγονται οι δραστηριότητες πλήρους φόρτισης του μέλους, αλλά συνιστώνται παράλληλα οι ασκήσεις κλειστής κινητικής αλυσίδας της προσβεβλημένης περιοχής, το περιβάλλον του νερού, με διαβαθμισμένα βάθη άσκησης εκτιμάται ως το ιδανικό 17,31. Άτομα τα οποία βρίσκονται στη φάση ανάρρωσης μετά από κάκωση στην περιοχή της οσφύος, του ισχίου ή του γόνατος μπορεί είναι ιδανικά για πρώιμη έναρξη προγραμμάτων άσκησης στο υδάτινο περιβάλλον. Παρόμοια και μεγαλύτερα ίσως πλεονεκτήματα αποδέχονται οι αθλητές με πολλαπλές κακώσεις, οι οποίοι μπορεί να αρχίσουν από νωρίς προγράμματα ενίσχυσης ή ακόμη και ασκήσεις ιδιοδεκτικού ελέγχου. Σκοπός είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης και λειτουργικών ασκήσεων με το «χέρι του θεραπευτή». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο βασικός στόχος των ασκήσεων στο περιβάλλον του νερού είναι η μυϊκή ενίσχυση και η αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων της προσβεβλημένης περιοχής. Για το σκοπό αυτό έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων ασκήσεων στο νερό. Παράλληλα, όταν σχεδιάζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη το σημείο ή η περιοχή της κάκωσης, η παθοφυσιολογία και ο μηχανισμός πρόκλησής της, το χρονικό στάδιο της εξέλιξής της, η ηλικία και ο σωματότυπος του ασθενούς, καθώς και το επίπεδο ανοχής ή δυσφορίας στο περιβάλλον του νερού. Κύριες θέσεις του σώματος που χρησιμοποιούνται στην υδροθεραπεία Η θέση του σώματος στην πισίνα υδροθεραπείας παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, στην ολοκλήρωση και φυσικά στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος 344

7 ασκήσεων. Η θέση του σώματος ή του μέλους και το βάθος βύθισης είναι παράγοντες που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο φόρτισης του μέλους. Έτσι, ένα τυπικό πρόγραμμα ασκήσεων στο περιβάλλον του νερού αποτελεί ένα συνδυασμό ασκήσεων με το σώμα σε διάφορες θέσεις. Όρθια στάση με στήριξη στον πυθμένα της πισίνας Οι περισσότερες ασκήσεις στην όρθια στάση εκτελούνται σε διάφορα βάθη. Συνήθως η επιφάνεια του νερού βρίσκεται μέχρι το στήθος του αθλητή (ξιφοειδής απόφυση) ή μέχρι το άνω όριο των ώμων (κορακοειδής απόφυση). Οι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι δύο: Το βάθος του νερού στο οποίο εκτελούνται οι ασκήσεις. Αυτό καθορίζει το βαθμό στον οποίο η άνωση θα επηρεάσει το ποσοστό του σωματικού βάρους που θα επιβάλλεται με τη φόρτιση επάνω στις αρθρώσεις και στο εύρος της κίνησης. Η άνωση. Υπάρχει μία θετική δύναμη όταν το μέλος κινείται προς την επιφάνεια του νερού (η οποία ουσιαστικά διευκολύνει την κίνηση) και μία αντίθετη ή αρνητική δύναμη όταν το μέλος μετακινείται μακριά από την επιφάνεια του νερού (η οποία ουσιαστικά προσφέρει αντίσταση στην κίνηση που εκτελείται). Έτσι, όταν επιζητείται η διευκόλυνση της κίνησης για την αύξηση του εύρους κίνησης της περιοχής συνιστάται η κίνηση του μέλους προς την επιφάνεια του νερού. Αντιθέτως, όταν σκοπός της άσκησης είναι η μυϊκή ενίσχυση, θα πρέπει να προβάλλεται η σωστή αντίσταση στην πορεία της κίνησης. Πρότυπα βάδισης και ανόδου σκαλοπατιού Βαδίζοντας μέσα στην πισίνα σε διάφορα βάθη νερού προσφέρεται μία ανεκτίμητη μέθοδος «επανεισαγωγής» του αθλητή στη μηχανική της βάδισης, ενώ παράλληλα μπορεί να ποικίλλουν τα αξονικά φορτία που επιβάλλονται στη σπονδυλική στήλη, στα ισχία και στις αρθρώσεις των κάτω άκρων. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε περιπτώσεις τραυματισμού των περιοχών αυτών, οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι η προσεκτική επαναφόρτιση. Η μηχανική της βάδισης μπορεί να εξομοιωθεί και φυσικά να ενταχθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης χωρίς να προβάλλονται οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται με τις δυνάμεις βαρύτητας και την απώλεια της ισορροπίας, όπως όταν η εκπαίδευση γίνεται στο συνήθη διάδρομο βάδισης. Ένα άλλο επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι η αυξημένη μυϊκή προσπάθεια που απαιτείται για τη μετακίνηση του μέλους ή του κορμού μέσα σε ένα ομοιόμορφο και πυκνότερο μέσο. Οι διαφορές στις φάσεις της βάδισης είναι εμφανείς όταν ο άτομο με διαφορετικό σωματότυπο βαδίζει σε διαφορετικά βάθη. Ελαττωμένο μέγεθος βήματος συνήθως χαρακτηρίζει τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης της βάδισης. Ελάττωση της κάμψης του ισχίου και του γόνατος έχει ως αποτέλεσμα «συρτό βήμα» κατά τη φάση αιώρησης του κύκλου της βάδισης. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστεί υπέρβαση της κάμψης του ισχίου και του γόνατος κατά τη διάρκεια των κύκλων της βάδισης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το μέγεθος των δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους, οι οποίες διατηρούνται όταν το άτομο βυθίζεται σε διαφορετικά βάθη νερού, αντιπροσωπεύει το μέγεθος της επαφής ανάμεσα στο πόδι του αθλητή και στον πυθμένα της πισίνας. Από την άλλη μεριά, το μέγεθος της επαφής θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα της φάσης ώθησης σε κάθε κύκλο της βάδισης. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επαφή του ποδιού με τον πυθμένα της πισίνας εκτιμάται ως απαραίτητη, δεδομένου ότι αποτελεί το βασικό μέσο για την εκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας του αθλητή τουλάχιστον κατά τα αρχικά στάδια. Επίπλευση στην επιφάνεια της πισίνας Οι συσκευές που βοηθούν το άτομο να επιπλέει στην επιφάνεια της πισίνας επιτρέπουν στο σώμα να παραμένει ακίνητο, περιορίζοντας την ανάγκη εφαρμογής προωστικών δυνάμεων για να διατηρήσουν το σώμα στην επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τη βαθμιαία εισαγωγή της κίνησης των άνω και των κάτω άκρων, με σκοπό τόσο την ευκαμψία όσο και την ενίσχυση των υπεύθυνων μυών της κίνησης. Επιπλέοντας κάθετα στο νερό. Για τα περισσότερο άτομα, για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται ειδικό σωσίβιο και φυσικά μεγαλύτερο βάθος νερού. Οι θεραπευτικές ασκήσεις που εκτελούνται από τη θέση αυτή κυμαίνονται από παθητική κατακόρυφη έλξη, εφαρμόζοντας κατάλληλα βάρη στις ποδοκνημικές, μέχρι μία ποικιλία ασκήσεων που εμπλέκουν κινήσεις του ισχίου, του γόνατος και της ποδοκνημικής άρθρωσης. Οι κινήσεις στις αρθρώσεις αυτές σε όλα τα επίπεδα μπορούν να εκτελεστούν με απουσία όλων των δυνάμεων βαρύτητας. Επίσης μπορούν να εκτελεστούν διάφοροι τύποι «τρεξίματος», χωρίς καμία επαφή με τον πυθμένα της πισίνας, με διαφορετικά μήκη και συχνότητα αλλαγής βήματος. Μπορούν επίσης να εκτελεστούν εναλλασσόμενες κινήσεις «λακτίσματος» στο μετωπιαίο επίπεδο. Το πρότυπο αυτό της κίνησης έχει ως σκοπό την ενίσχυση του τετρακεφάλου, αλλά προάγεται επίσης 345

8 και η ενίσχυση των μυών του ισχίου και της κατώτερης οσφυϊκής περιοχής. Επιπλέοντας σε πρηνή ή ύπτια θέση. Η οριζόντια αυτή θέση επίπλευσης με τη βοήθεια ειδικών συσκευών (σωσιβίων ή ακόμη και αναπνευστικών μονάδων) χρησιμοποιείται για να ελαττώσει την τάση που συνήθως εξασκείται στους μαλακούς ιστούς στην περιοχή της κάκωσης, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και της οσφύος. Στην πρηνή θέση (με το πρόσωπο δηλαδή μέσα στην πισίνα φορώντας ειδική μάσκα για την αναπνοή) μπορούν να εκτελεστούν ασκήσεις ενίσχυσης τόσο των ανώτερων όσο και των κατώτερων τμημάτων του σώματος. Μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα ασκήσεων ενίσχυσης για την περιοχή του αυχένα και του ώμου. Όταν στόχος είναι η ενίσχυση της περιοχής της οσφύος, του ισχίου ή των κάτω άκρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά «λακτίσματα». Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν ειδικά διασκευασμένα όλα τα πρότυπα των κινήσεων κολύμβησης από τη θέση αυτή, ανάλογα με την περιοχή στην οποία επικεντρώνεται η θεραπεία. Στην ύπτια θέση, αν και οι κινήσεις των άνω άκρων είναι περισσότερο περιορισμένες σε σχέση με την προηγούμενη θέση, οι κινήσεις για την ενίσχυση των κάτω άκρων είναι παρόμοιες ή και καλύτερες. Το μέγιστο πλεονέκτημα της ύπτιας επίπλευσης είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί το σώμα σε διαφορετικού βαθμού έκταση ή και υπερέκταση. Υπάρχει γενική παραδοχή ανάμεσα στους ειδικούς των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης ότι η θέση που προτιμάται περισσότερο για τα άτομα με πόνο στην περιοχή της οσφύος δισκογενούς προέλευσης είναι αυτή της ελαφράς έκτασης του κορμού 9. Ο βαθμός της έκτασης του κορμού μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί με την κατάλληλη τοποθέτηση του σωσιβίου. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Κάθε ανατομική περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, από μηχανικής και παθοφυσιολογικής πλευράς, καθώς και του είδους της κάκωσης (ανάλογα με το άθλημα), γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των προγραμμάτων αποκατάστασης. Έτσι θα αναφερθούν οι συχνότερες κακώσεις ανά περιοχή και οι προτεινόμενες θεραπευτικές ασκήσεις μέσα στο νερό. Περιοχή του ώμου Η συμπλοκότητα της περιοχής του ώμου, μαζί με τη σημασία που έχει στις περισσότερες αθλητικές προσπάθειες, κάνει την περιοχή αυτή πολύ ευάλωτη στις κακώσεις. Κακώσεις στην άρθρωση αυτή μπορεί να προκληθούν από απλά τραυματικά γεγονότα ή από επαναλαμβανόμενες καταστάσεις υπέρχρησης 1,32. Οι συνηθέστερες τραυματικές κακώσεις είναι τα κατάγματα, οι ρήξεις και τα υπεξαρθρήματα. Από την άλλη μεριά, αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης με μεγαλύτερη της ανεκτής φόρτιση είναι καταστάσεις όπως τα σύνδρομα παγίδευσης του μυοτενόντιου ελύτρου, φλεγμονές του τένοντα και του θυλάκου και αστάθειες της άρθρωσης 6,22. Αθλητικές δραστηριότητες που θεωρούνται υπεύθυνες για την πρόκληση των καταστάσεων αυτών είναι η κολύμβηση, το τένις και οι ρίψεις 28,29. Ενίσχυση των μυών της ωμικής ζώνης μπορεί να εκτελεστεί ικανοποιητικά στο περιβάλλον του νερού, χρησιμοποιώντας διάφορες θέσεις μέσα στην πισίνα υδροθεραπείας (πίνακας 1). Η επιλογή της θέσης του σώματος καθορίζεται από το διαθέσιμο επίπεδο της κίνησης αλλά και από το επιθυμητό της εύρος. Οι ασκήσεις με αντίσταση αποτελούν μία επιλογή η οποία υλοποιείται μετά την οξεία φάση της κατάστασης, το μέγεθος της οποίας μπορεί να καθοριστεί από τη θέση και το βάθος βύθισης, τα χαρακτηριστικά της συσκευής αντίστασης, εάν χρησιμοποιείται κάποια και την ταχύτητα με την οποία εκτελείται η κίνηση. Συσκευές για τις ασκήσεις του ώμου Ειδικά βάρη προσαρμοσμένα στα χέρια του αθλητή ή συσκευές αντίστασης τριών διαστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν συχνότερα για την ενίσχυση των άνω άκρων. Οι συσκευές αυτές έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, βοηθώντας να αυξήσουν την εγκάρσια διατομή του κινούμενου μέλους, γεγονός που καθορίζει με αξιοπιστία το μέγεθος της αντίστασης που μπορεί να εφαρμοστεί. Αγκώνας και κερκιδωλενική άρθρωση Ο συνδυασμός της αδύναμης έξω οστικής διάταξης της περιοχής του αγκώνα με τις πολλαπλές κινητικές καταπονήσεις της συγκεκριμένης περιοχής κάνουν ευάλωτη τη συγκεκριμένη άρθρωση. Κακώσεις στην περιοχή του αγκώνα ως αποτέλεσμα της άμεσης πλήξης μπορεί να προκαλέσουν εκχυμώσεις, αιματώματα, διαστρέμματα, κατάγματα και βλάβη των μαλακών ιστών. Οι κακώσεις υπερκαταπόνησης και υπέρχρησης είναι συχνές στην περιοχή του αγκώνα και συχνά προκαλούνται ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων ρίψεων ή στροφικών κινήσεων 1,32. Ο πίνακας 2 περιγράφει τις καταλληλότερες ασκήσεις για την αύξηση της κινητικότητας, του ROM και της μυϊκής ισχύος. 346

9 Συσκευές για τις ασκήσεις του αγκώνα Και στην περιοχή αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά βάρη προσαρμοσμένα στα χέρια του αθλητή ή συσκευές αντίστασης τριών διαστάσεων. Καρπός και δάκτυλα Οι κακώσεις στην περιοχή αυτή είναι συχνές, ιδίως σε αθλήματα με μεγάλη χρήση των χεριών, όπως μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.ά. Οι συνηθέστερες αιτίες για τις κακώσεις αυτές είναι οι επαναλαμβανόμενες ωστικές ή πιεστικές κινήσεις των χεριών ή οι πτώσεις επάνω στο χέρι που βρίσκεται σε υπερδιάταση. Οι συνιστώμενες ασκήσεις στο περιβάλλον του νερού για την περιοχή του καρπού και των δακτύλων είναι παρόμοιες με αυτές που συνιστούνται για την περιοχή του αγκώνα. Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης Κακώσεις στην περιοχή του αυχένα μπορεί να παρουσιαστούν μετά από άμεσο τραύμα, με άλλοτε άλλο αποτέλεσμα, από κάταγμα της σπονδυλικής στήλης μέχρι διάταση ή θλάση της περιοχής. Οι κακώσεις αυτές συνήθως εμπλέκουν κινήσεις πολύ έντονης κάμψης και έκτασης, περιστροφής ή πλάγιας κάμψης. Οι συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, όπως ποδόσφαιρο, καταδύσεις κ.ά., αποτελούν συνδυασμούς περιστροφής και πλάγιας κάμψης. Επί του παρόντος, οι ασκήσεις μέσα στο νερό που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αυχενικής και της θωρακικής περιοχής είναι εκείνες που εμπλέκουν ταυτόχρονα την ενίσχυση των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης, καθώς και των μυϊκών δομών που ελέγχουν την περιοχή του ώμου. Επιπροσθέτως με τις παραπάνω ασκήσεις που εκτελούνται στα κύρια επίπεδα της κίνησης, ιδανικό είναι να εκτελεστούν ασκήσεις και στο πλάγιο επίπεδο (πίνακας 3). Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του νερού είναι η άποψη της εκτέλεσης πολλών ασκήσεων ενίσχυσης της περιοχής του αυχένα με το άτομο να κολυμπά σε πρηνή επίπλευση. Όταν χρησιμοποιείται μάσκα και αναπνευστήρας για τη διατήρηση της πρηνούς θέσης, μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος τις δυνάμεις της άνωσης για την υποστήριξη του βάρους της κεφαλής. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους μύες που έχουν υποστεί την κάκωση αλλά και τους συνοδούς μαλακούς ιστούς από την ευθύνη τους να συσπαστούν για να υπερνικήσουν ή να αντισταθμίσουν τις δυνάμεις βαρύτητας. Συσκευές για τις ασκήσεις του αυχένα Χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα και συσκευές όπως για την ενίσχυση των άνω άκρων, όπως βάρη και συσκευές αντίσταση τριών διαστάσεων. Πολλές από τις διαθέσιμες συσκευές για την εφαρμογή αντίστασης μπορεί να τροποποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν το μέγεθος της εφαρμοζόμενης αντίστασης. Οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης Όπως και στην περίπτωση της αυχενικής περιοχής, οι κακώσεις στην περιοχής της οσφύος μπορεί να αποδοθούν σε επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις ή απλά τραυματικά γεγονότα. Σημαντικό ρόλο στα γεγονότα αυτά παίζουν και ορισμένες συγγενείς διαταραχές της συγκεκριμένης περιοχής. Βέβαια, όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες επιβάλλουν σοβαρές καταπονήσεις στην περιοχή της οσφύος και κατά συνέπεια μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία παρόμοιων κακώσεων. Όταν αναφερόμαστε στις αθλητικές κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και μάλιστα της περιοχής της οσφύος, ιδιαιτέρως δε αυτών του μεσοσπονδύλιου δίσκου, οι ασκήσεις στο περιβάλλον του νερού θα πρέπει να επικεντρώνονται σε πρωτόκολλα αποτελεσματικής σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης 8,9. Οι τεχνικές σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης μέσα στην πισίνα βοηθούν τον ασθενή να κερδίσει και πάλι το δυναμικό έλεγχο των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα ξεχωριστά της τμήματα, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον επαναλαμβανόμενο τραυματισμό των συγκεκριμένων τμημάτων 9. Οι ασκήσεις σε όρθια στάση και σε διάφορα βάθη νερού προσφέρουν ένα πολύ ικανοποιητικό περιβάλλον για τη ρύθμιση αλλά και τον έλεγχο τόσο των συμπιεστικών όσο και των διατμητικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στη σπονδυλική στήλη 24,25. Η αποτελεσματικότητα των ασκήσεων για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης στην πισίνα (πίνακας 4) στηρίζεται στην άποψη ότι προκειμένου να δημιουργηθεί οποιαδήποτε μυϊκή δύναμη στα άνω ή στα κάτω άκρα, ο αξονικός σκελετός και ιδιαίτερα η σπονδυλική στήλη θα πρέπει να προσφέρει μία σταθερή βάση υποστήριξης. Το υπομόχλιο αυτό, ή η σταθερή βάση, παράγεται από τις ισομετρικές συσπάσεις των κοιλιακών και των ιερονωτιαίων μυών, με την αντίστοιχη τάση που προσφέρεται από τους συνδέσμους και τις αντίστοιχες υποστηρικτικές κατασκευές, όπως η θωρακοοσφυϊκή περιτονία. Συσκευές για τις ασκήσεις της περιοχής της οσφύος Πτερύγια αντίστασης ιδιαίτερα σχεδιασμένα προσφέρουν μία ήπια αύξηση της επιβαλλόμενης αντίστασης με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης, για τη διευ- 347

10 κόλυνση των ασκήσεων στάσης ή βάδισης μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφόρου μεγέθους δίσκοι. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι σωσιβίων που διευκολύνουν τη στάση του ατόμου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των παραπάνω ασκήσεων. Γόνατο Σχετικά με τις καταπονήσεις που υφίστανται τα γόνατα των αθλητών έχουν γραφτεί πολλά 1,32. Επειδή οι δυνάμεις αντίδρασης επάνω στο γόνατο μπορεί να φτάσουν αρκετές φορές το σωματικό βάρος του ασθενούς, οι ασκήσεις στο περιβάλλον του νερού ελαττώνουν τις αρνητικές συνέπειες των συμπιεστικών δυνάμεων και αυτών που αναπτύσσονται λόγω της βαρύτητας, επιτρέποντας έτσι ασφαλή αλλά και αποτελεσματική θεραπεία 35,37. Από διάφορες μελέτες συνιστάται ένας συνδυασμός ασκήσεων ανοικτής και κλειστής αλυσίδας για την ενίσχυση του τετρακεφάλου και των οπίσθιων μηριαίων μυών κατά τη διάρκεια της οξείας και υποξείας μετεγχειρητικής φάσης μετά τη χειρουργική αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου 38. Έγινε μία σύγκριση δύο θεραπευτικών προγραμμάτων 8 εβδομάδων, το ένα με τον παραδοσιακό τρόπο στο γυμναστήριο και το άλλο με ασκήσεις μέσα στο περιβάλλον του νερού. Αν και δε βρέθηκε κάποια σημαντική διαφορά στο παθητικό εύρος της κίνησης ανάμεσα στις δύο ομάδες θεραπείας, όσοι αντιμετωπίστηκαν με προγράμματα υδροθεραπείας εμφάνισαν λιγότερο οίδημα στην άρθρωση του γόνατος, ανέφεραν μεγαλύτερη λειτουργική βελτίωση και κατέγραψαν μεγαλύτερες τιμές στην κλίμακα Lysholm (κλίμακα μέτρησης της λειτουργικής σταθερότητας της άρθρωσης του γόνατος) 35. Στο περιβάλλον του νερού, λειτουργικές δραστηριότητες όπως η βάδιση σε διαφορετικά βάθη νερού, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ποσοστιαία φόρτιση στη συγκεκριμένη άρθρωση, μπορούν να αρχίσουν νωρίτερα σε σχέση με τις ασκήσεις στο γυμναστήριο. Όταν συνιστώνται ασκήσεις ανοικτής κινητικής αλυσίδας, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του νερού ως μέσο προσαρμοζόμενης αντίστασης, περιορίζονται οι κίνδυνοι που συνοδεύονται από τις συνήθεις ασκήσεις λόγω των ανεξέλεγκτων πιθανόν μυϊκών συσπάσεων. Οι ασκήσεις ενίσχυσης που περιγράφονται στον πίνακα 5 συνδυάζονται για την εξομάλυνση του εύρους κίνησης, αξιοποιώντας τις δυνάμεις της άνωσης. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις ασκήσεις του γόνατος Ειδικά σχεδιασμένοι δίσκοι και πτερύγια που μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά και ελεγχόμενα επίπεδα αντίστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ιδίως στα απώτερα στάδια της λειτουργικής αποκατάστασης, με κύριο σκοπό την ενίσχυση των μυών που ελέγχουν την περιοχή του γόνατος. Ισχίο, μηρός και ποδοκνημική Οι ασκήσεις υδροθεραπείας για την αντιμετώπιση των κακώσεων του ισχίου, του μηρού και της ποδοκνημικής άρθρωσης περιλαμβάνουν παρόμοιες ασκήσεις με αυτές που αναφέρθηκαν για την αποκατάσταση των κακώσεων του γόνατος. Η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων κλειστής κινητικής αλυσίδας εξαρτάται από την επάρκεια της έλξης ανάμεσα στο πέλμα και τον πυθμένα της πισίνας. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Προκειμένου ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων για την αποκατάσταση αθλητικής κάκωσης να είναι αποτελεσματικό, εκτιμάται ότι είναι θεμελιώδες να γίνονται διάφορες αντικειμενικές μετρήσεις. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνεται όπως παρακάτω: 1. Γίνεται αρχικά μία εκτίμηση από το θεράποντα. Στην αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται η αντικειμενική εκτίμηση της μυϊκής δύναμης, του εύρους κίνησης, της στάσης του ατόμου, της νευρολογικής του κατάστασης και της λειτουργικότητάς του. 2. Μετά την αρχική αυτή αντικειμενική εκτίμηση, ακολουθεί αξιολόγηση του αθλητή στο περιβάλλον του νερού. Εκτελεί μία προκαθορισμένη σειρά κινήσεων στο νερό, η οποία καταγράφεται από το θεραπευτή (και σε ειδικό και οργανωμένο προς τούτο κέντρο γίνεται καταγραφή με κάμερα κάτω από την επιφάνεια του νερού). Η βιντεοσκόπηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή με τον τρόπο αυτό καταγράφονται και αναλύονται λεπτές αλλαγές στη μηχανική της κίνησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει δραματικά την κατάσταση του ασθενούς. 3. Αλλαγές στη δύναμη μπορεί να καταγράφονται μετρώντας τις εφαρμοζόμενες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένους αισθητήρες ευαίσθητους στην πίεση 27. Η νέα αυτή τεχνολογία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αποκατάστασης, καθώς και τις αναμενόμενες αλλαγές της δύναμης που προκύπτουν μετά από μία χειρουργική επέμβαση ή από μία αδράνεια ως αποτέλεσμα του τραυματισμού. 4. Καταγράφεται επίσης ο αριθμός και η συχνότητα επαναλήψεων των ασκήσεων που εκτελούνται, καθώς και η διάρκεια της προσπάθειας ή κάθε θεραπευτικής συνεδρίας, με σκοπό να γίνεται η κατάλληλη και στα- 348

11 διακή αύξηση τόσο της έντασης όσο και της φόρτισης του προγράμματος ανάλογα με τις απαιτήσεις του θεραπευτή. 5. Ο θεραπευτής βρίσκεται διαρκώς δίπλα και επιβλέπει τον αθλητή τόσο για την ορθότητα της εκτέλεσης του προγράμματος όσο και για τη διαρκή εκτίμησή του, έτσι ώστε να μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια πότε θα αυξηθεί η «φόρτιση» της άσκησης. ΠΟΤΕ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Η ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ; Προκειμένου να επιλεγεί το εάν θα ακολουθηθεί πρόγραμμα ασκήσεων στην πισίνα ή στο γυμναστήριο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες διαστάσεις του προγράμματος αποκατάστασης 9. Υγρή προς ξηρή θεραπεία Η έναρξη ασκήσεων μέσα στην πισίνα και στη συνέχεια στο γυμναστήριο συνιστάται όταν, ενώ ο σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της περιοχής της άρθρωσης, αυτή επηρεάζεται σημαντικά από αξονικές και συμπιεστικές δυνάμεις και καταπονήσεις. Για παράδειγμα, ασκήσεις υδροθεραπείας συνιστώνται σε κάποιον που βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης μετά από μία κάκωση στην περιοχή της οσφύος, του ισχίου ή του γόνατος. Η ενίσχυση των περιοχών αυτών μπορεί να ολοκληρωθεί βαθμιαία και πιο αποτελεσματικά μέσα στο νερό. Ξηρή προς υγρή θεραπεία Η θεραπεία αρχίζει στο γυμναστήριο με προγράμματα που εφαρμόζονται από το θεραπευτή και κατόπιν ο ασθενής μεταφέρεται στην πισίνα υδροθεραπείας. Η άποψη αυτή είναι ενδιαφέρουσα όταν η εφαρμογή ασκήσεων από το θεραπευτή επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς. Όταν πραγματοποιηθούν τα αναμενόμενα «κέρδη» στη μυϊκή δύναμη μπορεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Μόνον υγρή θεραπεία Αποκλειστικά και μόνον υδροθεραπεία εφαρμόζεται σε αθλητές οι οποίοι δείχνουν δυσανεξία και δυσφορία στα προγράμματα ασκήσεων με το χέρι του θεραπευτή ή όταν λόγω προσωπικής επιλογής ο αθλητής προτιμά την υδροθεραπεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το κλειδί της αποτελεσματικής αποκατάστασης ενός αθλητή που υπέστη μία κάκωση ως συνέπεια των αθλητικών του δραστηριοτήτων είναι η επιστροφή στη συγκεκριμένη επιθυμητή λειτουργική δραστηριότητα όσο το δυνατό νωρίτερα. Η υδροθεραπεία προσφέρει ένα κατάλληλο και ομοιόμορφο περιβάλλον για την προαγωγή φυσιολογικών κινητικών προτύπων, τόσο για τη μυϊκή ενίσχυση όσο και για την επανεκπαίδευση της προσβεβλημένης κινητικής δράσης. Το σπουδαιότερο είναι ότι οι παραπάνω θεραπευτικές διαδικασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης από νωρίς, από το άμεσο ακόμη μετεγχειρητικό στάδιο. Οι θεραπευτικές αυτές δραστηριότητες συνήθως ολοκληρώνονται στο νερό, όπου ελαττώνεται σημαντικά ο κίνδυνος περαιτέρω κάκωσης ή επιδείνωσης αυτής που ήδη υπάρχει. Η όλη διαδικασία συχνά συνοδεύεται από ελάττωση του πόνου και της δυσφορίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η υδροθεραπεία αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους σκοπούς της αποκατάστασης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου η εφαρμογή προγραμμάτων στο γυμναστήριο ή με τα χέρια του θεραπευτή προκαλούν δυσφορία ή αντενδείκνυνται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Amheim DD, Prentice WE. Principles of athletic training. St Louis: CV Mosby; Bates A, Hanson N. Aquatic rehabilitation of the shoulder. In: Aquatic exercise therapy. Philadelphia: WB Saunders; p Butts NK, Tucker M, Greening C. Physiologic responses to maximal treadmill and deep water running in men and women. Am J Sports Med 1991; 16: Butts NK, Tucker M, Smith R. Maximal responses to maximal treadmill and deep water running in high school female cross country runners. Res Q Exerc Sport 1991; 62: Cassaday SL, Nielsen SH. Cardiorespiratory responses of healthy subjects to calisthenics performed on land versus in water. Phys Ther 1992; 72: Cavallo RJ, Speer KP. Shoulder instability and impingement in throwing athletes. Med Sci Sports Exer 1998; 30(4): Cavanaugh R, Warren F Day L et al. A role of hydrotherapy in shoulder rehabilitation. Am J Sport Med 1993; 21: Cirullo JA. Aquatic physical therapy approaches for the spine. In: Cirullo JA, editor. Orthopaedic Physical therapy Clinics of North America. Vol. 3. Philadelphia: WB Saunders 1994; p Cole AJ, Eagleston RE, Moschetti M, et al. Spine pain: Aquatic rehabilitation strategies. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 1994; 4: Croce P, Gregg JR. Keeping fit when injured. Clin Sports Med 1991; 10: Genuario SE, Vegso JJ. The use of swimming pool in the rehabilitation and reconditioning of athletic injuries. Contemporary Orthopedics 1990; 20: Gleim GW, Nicholas JA. Metabolic cost and heart rate responses to treadmill walking I water at different depths and temperatures. Am J Sport Med 1989; 17:

12 13. Guillemin F, Constant F, Collin J, et al. Short and long term effects of spa therapy in chronic low back pain. Br J Rheumatol 1994; 33: Harrison GJ, Hilman M, Bulstrode S. Loading of the lower limb when walking partially immersed: Implications for clinical practice. Physiotherapy 1992; 78: Herbert R. Human strength adaptations: Implications for therapy. In: Gisbie J, McConnell J, editors. Key issues in musculoskeletal Physiotherapy. London: Butterworth- Heinemann; p Harbonson GJ, Harbinson JG, Jaweed MM, et al. Exercise therapy in peripheral neuropathies. Arch Phys Med Rehab 1983; 64: Herring SA. Rehabilitation of muscle injuries. Med Sci Sport Exerc 1990; 22: Irrgang JJ, Harner CD. Recent advances in ACL rehabilitation. Clinical factors that influence the program. J Sport Rehabil 1997; 6: Lawson GE. An overview of aquatic rehabilitation therapy. Topics in clinical Chiropractic 1996; 3: LeFort S, Hannah TE. Return to work following anaquafitness and muscle strengthening program for the low back injuries. Arch Phys Med Rehab 1994; 75: Levin S. Early mobilization speed recovery. Physician and sport.medicine 1993; 21: Lyons PM, Orwin JF. Rotator cuff tendinopathy and subacromial impingement syndromes. Med Sci Sports Exerc 1998; 30(4): Moffer H, Richards CL, Malouin F, et al. Early and intensive physiotherapy accelerates recovery post-arthroscopic meniscectomy: Results of a randomized controlled study. Arch Phys Med Rehab 1994; 75: Μπάκας Ε. Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, τόμος 2ος. Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη, Μπάκας Ε: Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, τόμος 3ος. Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη, Noyes FR. Functional properties of knee ligaments and alteration induced by immobilization. Clin Orthop 1977; 123: Parker MG. Biomechanical and histological concepts in the rehabilitation of patients with ACL reconstruction. J Orthop Sports Phys Ther 1994; 20: Rearsall AW, Speer KP. Frozen shoulder syndrome. Diagnostic and treatment strategies in the primary care setting. Med Sci Sport Exerc 1998; 30: Prins J, Havriluk R. Measurement of changes in muscular strength in aquatic rehabilitation. In: XIIth International Congress of Biomechanics, Perth, Australia, Richardson AB. The biomechanics of swimming: the shoulder and the knee. Clin Sport Med 1986; 5(1): Richardson AB, Jobe FW, Collins HR. The shoulder in competitive swimming. Am J Sports Med 1980; 8: Ritchie SE, Hopkins WC. The intensity of exercise in deep water running. Int J Sports Med 1991; 12: Rivera JE. Open versus close kinetic chain rehabilitation of the lower extremity: A functional and biomechanical analysis. J Sport Réhabilitation 1994; 3: Roy S, Irvin R. Sports Medicine. Princeton: NJ Prentice Hall; Snynder Mackler L, Delitto A, Daily SL, et al. Strength of the quadriceps femoris muscle and functional recovery after reconstruction of the ACL. AS prospective randomized clinical trial of electrical stimulation. JBJS Am 1995; 77: Svendenhag J, Seger J. Runningon land and in water. Comparative exercise physiology. Med Sci Sports Exerc 1992; 24: Tovin BJ, Wolf SL, Greenfield BH. Comparison of the effects of exercise in water and on land on the rehabilitation of the patients with intra articular anterior crucate ligament reconstruction. Phys Ther 1994; 74: Town GP, Bradley SS. Maximal metabolic responses of deep and shallow water running in trained runners. Med Sci Sports Exerc 1991; 23: Viidik A. Biomechanical behavior of soft connective tissue. In: Akka N, editor. Progress in biomechanics: Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Progress on biomechanics. Ankara, Turkey, Alphen aan den Rijinm series E, no 32, 1978, p Waddell G. A new clinical model or the treatment of low back pain. Spine 1987; 12: Waddell G. Simple low back pain; Rest or active exercise? Ann Rheum Dis 1993; 52: Wilder RP, Brennan DK, Schotte DE. A standard measure for exercise prescription for aqua running. Am J Sports Med 1993; 21: Woolfenden JT. Aquatic physical therapy approaches for the extremities. In: Cirullo JA, editor. Orthopedic Physical Therapy Clinics of North America: Aquatic Physical Therapy. Philadelphia: WB Saunders 1994; p

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Κεφάλαιο 7 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Κεφάλαιο 7 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Σύνοψη Η άσκηση στο νερό ή αλλιώς υδροθεραπεία είναι η χρήση του νερού σαν θεραπευτικού μέσου. Στην Ελλάδα η χρήση του νερού (θερμού ή ψυχρού) σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Στοιχεία ανατομικής κατασκευής Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Η άρθρωση αυτή βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε φυσικά μέσα. Ένα από αυτά είναι και το υγρό στοιχείο, το νερό. Η εφαρμογή του νερού ως μέσο στη θεραπεία ονομάζεται Υδροθεραπεία. Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα):

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): Τι είναι η θλάση των οπίσθιων μηριαίων; Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): - Δικέφαλο μηριαίο - Ημιημενώδη 1

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Φουσέκης., Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας

Κων/νος Φουσέκης., Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας Υδροθεραπεία Κινησιοθεραπεία Κων/νος Φουσέκης., Καθηγητής Εφ. Χαρακτηριστικά Eξοπλισμός Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 x 12 Εύκολη προσβασιμότητα Βαθιές και μη πλευρές Επίπεδο πυθμένα με σημάδια Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πλήρης Δυνατή κίνηση Ευρος Τροχιάς Μύες,αρθ. Επιφάνειες,θύλακας σύνδεσμοι Παθητικό Εύρος τροχιάς Ενεργητικό Εύρος τροχιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Στεργίου Α.1, Βαρβαρούσης Δ.2, Μάγγου Λ.2, Παπακώστας Π.2, Παπαμιχαήλ Ν.2, Πλούμης Α.2 Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας

Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη. Χρόνης Δρούγιας Τραυματισμοί στο Σκι Επιδημιολογικά Στοιχεία- Πρόληψη Χρόνης Δρούγιας ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Πρώτη δημοσίευση:ekehorn 1889/1901 κατέγραψε 11 κατάγματα μηριαίου από πτώσεις με σκι. Von Saar:1914,παρουσιάζει μια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία

Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 9η Οργανικά Νοσήματα: Αρθρίτιδα, Αναιμία Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Αρθρίτιδα Η αρθρίτιδα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Δρ. Νικόλας Κ. Χριστοδούλου, MD, PhD, SPRM(GR), Life Fellow of the European Board of PRM, Ειδικός στη Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Αθλητιατρική, Καθηγητής Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέματα προς ανάλυση: Συνδεσμολογία οστών Χαρακτηριστικά των αρθρώσεων Αρθρικός Χόνδρος Μηνίσκοι Αρθρικός Θύλακας Αρθρικό Υγρό Τύποι αρθρώσεων Τύποι διαρθρώσεων Ευκαμψία της άρθρωσης Συνδεσμολογία οστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Back School Σχολή Σπονδυλικής Στήλης Back School Αναφέρεται σε ένα επίσημο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και φροντίδας της σπονδυλικής στήλης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΤΣΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ. (ΜΕΡΟΣ 1ο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ): Το ΚΝΣ εξετάζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ AEROBIC FITNESS ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ AEROBIC & FITNESS ΕΝΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AEROBIC Η ένταση για τις αερόβιες προσαρμογές κυμαίνεται από 50%

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πόσοι δρομείς προσπαθούν να ελέγξουν τον ρυθμό της αναπνοής τους όταν τρέχουν; Αν λάβουμε υπόψη ότι τα βιβλία που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 13η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

Eu-hypnos ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΘΛ. ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Eu-hypnos ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΘΛ. ΤΡΑΥΜΑΤΑ Eu-hypnos ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΘΛ. ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ M.S., P.T Πτυχιούχος Πανεπιστημίων Αμερικής (U.S.A.) Master Επιστημών Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική στον Ώμο Παπαθανασίου Γ., Μάκρας Ι., Σιούτης Β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της ΑΘΗΝΑ 2003 Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή (-τριας) ΑΜ.. Εξάμηνο.. Απουσίες.. Α. Θέματα ασφάλειας * Νοσοκομείο /Κλινική /Ίδρυμα. Επάρκεια γνώσεων σχετικά με τον ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 53 KEΦΑΛΑΙΟ E ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Β. ΠΑΓΓΟΣ Δ. ΠΑΓΓΟΥ Μ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι η ωμική ζώνη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Βόλου και Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα Τηλ.: 2610. 464000 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα