ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3 ΜΗΝΕΣ)

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3 ΜΗΝΕΣ)"

Transcript

1 ΠΡΟΣ: 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 6611 Φ /11/5036 Σ.1005 ΚΟΙΝ.: Βόλος, 02 Απρ 18 Συν : Ένα (1) ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Διαγωνισμοί [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου και του Περιβάλλοντος Χώρου της Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών/Προσφύγων στο 3 ο χλμ Βόλου- Λάρισας] ΣΧΕΤ.: α. N.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) β. Ν.4412/16 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» γ. ΥΣ Υπ Αριθμόν «847»/30 Μαρ 18/ΓΕΣ/ΕΓΑ 1. Αφού λάβαμε υπόψη τα (α) και (β) σχετικά και κατόπιν του (γ) όμοιου, σας καλούμε (λόγω του κατεπείγοντος), στα πλαίσια της προσφυγής από την Ταξιαρχία στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, [όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118 του (β) σχετικού, το οποίο είναι σε ισχύ από ], στην αποστολή οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου της Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών/Προσφύγων στο 3 ο χλμ Βόλου-Λάρισας. 2. Κατόπιν τούτου, να ενημερώσετε τα μέλη σας που επιθυμούν να μειοδοτήσουν, για τα παρακάτω: α. Οι οικονομικές προσφορές να υπολογιστούν με τιμή/μήνα, σε ΕΥ- ΡΩ, όπως τον παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΜΗΝΑ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ΜΗΝΑ (ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (3 ΜΗΝΕΣ) Φ.Π.Α. 24%(3 ΜΗΝΕΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3 ΜΗΝΕΣ) ΤΙΜΗ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ Χ.ΧΧΧ,ΧΧ ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ β. Αποστολή των οικονομικών προσφορών στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 Ο ΕΓ (Στρδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ», Εθνικών Αγώνων, Νέα Ιωνία Βόλος), εντός φακέλου με την σχετική ένδειξη (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι 03 13:00 Απρ 18. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 γ. Αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, την 03 15:00 Απρ 18. δ. Ανώτατη αξία σύμβασης (3 μήνες - χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτή καθορίζεται με το (β) σχετικό : ,00 3. Επιπρόσθετα και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας για την ορθή σύνταξη των οικονομικών προσφορών, σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπόδειγμα της σχετικής σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει ο μειοδότης με την Στρατιωτική Υπηρεσία, όπου και αναλύονται οι υποχρεώσεις του συνεργείου καθαριότητας, αλλά και της Υπηρεσίας. 4. Ιδιαίτερα θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσουν λεπτομερώς για τις δυνατότητες που έχουν ως εταιρείες για : α. Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που είναι δυνατόν να προσφέρουν. β. Την αποστολή ενημερωτικού υλικού με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν. 5. Τονίζεται ότι: α. Εκπρόθεσμες προσφορές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. β. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της χαμηλότερης τιμής/μήνα. Η διάρκεια της συμβατικής υποχρέωσης θα είναι τρεις (3) μήνες. γ. Υποβληθείσες προσφορές που θα υπερβαίνουν το ανώτατο ύψος της Σύμβασης (20.000,00 ), θα απορρίπτονται. δ. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες κατόπιν του Ν.3863/2010, άρθρο 68, πρέπει να εξειδικεύουν, με ποινή αποκλεισμού, σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω στοιχεία : (3) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. (1) Τον αριθμό των εργαζομένων. (2) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίες. (4) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. (5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 (6) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. ε. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει στην προσφορά τους να υπολογίσουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των α- ναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 6. Η σύμβαση που θα συναφθεί ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας περιλαμβάνει επιπλέον συμπληρωματικό έργο, σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση, αυτό της καθαριότητας οικίσκων υγιεινής (τουαλετών και ντούζ), οπότε προκύπτει συμπληρωματική υπηρεσία - έργο για τον ανάδοχο, με αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας δαπάνης, το κόστος της οποίας θα περιλαμβάνεται στην συνολική προσφορά που θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους. 7. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, την Δομή Φιλοξενίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον χώρο εργασίας, αλλά και να υπολογίσουν ρεαλιστικότερα την προσφορά τους (τετραγωνικά, υάλινες επιφάνειες, κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, τουαλέτες, ντούζ κτλ) 8. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου. [Συμβάσεις- Διαγωνισμοί-ΣΠΒ (Τηλ επικοινωνίας: )] Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος Διοικητής Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου Επιτελής 4 ου ΕΓ/3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΛΣ/32 ΤΑΞΠΖΝ Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ τηλ: , fax: Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ τηλ: , fax: Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ τηλ: , fax: Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ τηλ: , fax: ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δαβάκη 4,Ν.Ιωνία,Βόλος Αποδέκτες για Πληροφορία Ι ΜΠ/4 Ο ΕΓ 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 ο ΕΓ Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 03 Απρ 18 Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Σύμβασης Τιμή Χρονική Διάρκεια Αυτής Άρθρο 2ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου Άρθρο 3ο : Έλεγχος Εργασιών Παραλαβής Εργασίας Απόρριψη Εργασίας Άρθρο 4ο : Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου Εξαιρέσεις Άρθρο 5ο : Κυρώσεις Άρθρο 6ο : Πληρωμή Δικαιολογητικά-Κρατήσεις Άρθρο 7ο : Εγγυοδοσία-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Άρθρο 8ο : Θέση της Παρούσας Σύμβασης σε Ισχύ Άρθρο 9ο : Διαδικασία επίλυσης διαφορών Άρθρο 10ο : Τελικές Διατάξεις Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης \\ \32ταξπζν\4ο ΕΓ\4ΕΓ_2\Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι - Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\2. Φ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ\ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΠΒ\9.ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ\ΣΥΝΕΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ\2018\1Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ αρχικο.doc

5 Α-2

6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /2018 Για το υπό ανάθεση έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3 ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας». ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ /ΜΗΝΑ Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ΜΗΝΑ (ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (4 ΜΗΝΕΣ) Φ.Π.Α. 24%(4 ΜΗΝΕΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4 ΜΗΝΕΣ) ΤΙΜΗ 1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης : 03 Απρ 18, ημέρα Τρίτη. 2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης : ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ. 3. Συμβαλλόμενοι : α. Ο Τχης (ΠΖ).., Δκτης ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου. β. Ο. ως εκπρόσωπος της εταιρείας «..». 4. Ύστερα από τα παραπάνω ο Τχης (ΠΖ).., με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Υπηρεσία», αναθέτει το εν λόγω έργο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3 ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας στην εταιρεία και αυτή, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «Ανάδοχος», το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Σύμβασης Τιμή Χρονική Διάρκεια Αυτής 1. Η «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3 ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας». 2. Η σύμβαση κατακυρωθείσας δαπάνης ,00, υπογράφεται στα πλαίσια της διάθεσης της εν λόγω πίστωσης και αφορά το διάστημα από 03 Απρ 18 έως 03 Ιουλ 18. [άρθρο 118 του Ν.4412/16] 3. Η χρονική διάρκεια της παρούσης, ορίζεται από 03 Απρ 18 έως 03 Ι- ουλ 18. Ο ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ διατηρεί την δυνατότητα μονομερούς διακοπής της συμβάσεως σε περίπτωση μη χρηματοδοτήσεως της παραπάνω εργασίας από τα προϊστάμενα του κλιμάκια καθώς και την επαναδιαπραγμάτευση της

7 Α-4 τιμής των μηνιαίως παρεχομένων υπηρεσιών σε περίπτωση μειώσεως των σχετικών διατιθεμένων κονδυλίων. 4. Αποκλείεται παντελώς έκτακτη αμοιβή του ανάδοχου, λόγω υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του, με δική του υπαιτιότητα. Ο Ανάδοχος ουδόλως νομιμοποιείται να εγείρει ανάλογη αξίωση. ΑΡΘΡΟ 2 ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι ο- ποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (N.1568/1985, Φ.Ε.Κ. 177/Α/ της ελληνικής νομοθεσίας) κ.λ.π. και κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε τρίτο, έγκαιρα και εμπρόθεσμα. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων του στο ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, καθώς επίσης και κάθε μεταβολή του προσωπικού (διακοπή εργασίας - πρόσληψη νέου προσωπικού). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβλέπει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος του το έργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, καθόλο το ωράριο εργασίας του προσωπικού του. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η Διεύθυνση του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του ανάδοχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλισμένος και υποχρεώνει τον ανάδοχο να προσκομίζει στο ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Επιπροσθέτως, υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί το προσωπικό του καθημερινά (7 φορές την εβδομάδα), επί 4ωρο τις πρωινές ώρες και 4ωρο τις απογευματινές ώρες και σε συνεννόηση με την διεύθυνση του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ και εφόσον έχουν περατωθεί οι εργασίες καθαρισμού και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί, κατ ελάχιστο τέσσερα (4) άτομα. Η μισθοδοσία του προσωπικού, η ασφάλιση του και οποιεσδήποτε αποζημιώσεις αφορούν τον ανάδοχο, η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοια θέματα. (1) Αριθμός των εργαζομένων : (2) Ημέρες και ώρες εργασίες : (3) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι : (4) Υψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης

8 Α-5 φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων : λογισθέντα ποσά : (5) Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπο- (6) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο : 5. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί, μαζί με τις καρτέλες του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του αναδόχου, θα επιδειχθούν στη Διοίκηση του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, προ της υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 6. Περιγραφή χώρων και εργασιών α. Προς εκτέλεση έργο Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στο 3 ο χλμ της Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας, αίθουσες κοιτωνισμού ισογείου,πρώτου ορόφου,υπογείου, διαδρόμων, βοηθητικών χώρων τζαμιών, παράθυρων, και μεγάλης τζαμαρίας σε ύψους 3μετρων, αυλών και περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου Φιλοξενίας, των οικίσκων WC και των ντούζ. β. Προγραμματισμός συχνότητα και τρόπος καθαρισμού Όλοι οι χώροι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 6α θα καθαρίζονται καθημερινά. Με βάση το παρακάτω : Οι διάδρομοι αίθουσες ισογείου πρώτου και υ- πογείου, αυλών και περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του κέντρου φιλοξενίας ως ακολούθως : 1/ Σκούπισμα σφουγγάρισμα. με νερό και απορρυπαντικό αρίστης ποιότητας κατάλληλο για όλη την επιφάνεια του δαπέδου με απολυμαντική δράση. επιφάνειες. 2/ Ξεσκόνισμα οπού απαιτείται. 3/ Ξαράχνιασμα. 4/ Αφαίρεση δαχτυλιών και λεκέδων από τις 5/ Aφαίρεση του περιεχομένου των καλαθιών κάδων, αχρήστων, αλλαγή- τοποθέτηση καινούργιας σακούλας αρίστης ποιότητας και αντοχής και πλύση όταν απαιτείται. 6/ Ξεσκόνισμα κρεβατιών που βρίσκονται στο χώρο πλύσιμο - σιδέρωμα ιματισμού κλινών όταν απαιτείται 7/ Καθαριότητα -Απολύμανση τραπεζιών και καθισμάτων μετά το πρωινό πρόγευμα και το γεύμα. καθώς και τυχών υπολοιματα φαγητού από το δάπεδο. 8/ Πλύσιμο τοίχων όταν απαιτείται

9 Α-6 αυτό είναι απαραίτητο. 11/ Καθαρισμός των χειρολαβών και των πόμολων των πορτών. 9/ Aντικατάσταση υγρού σαπουνιού, όπου 10/ Καθαρισμός των καθρεπτών 12/ Καθαρισμός του περιβάλουν χώρου από οτιδήποτε ξένα αντικείμενα (σκουπίδια,σακούλες φύλλα, χαρτιά, χώματα, περιττώματα ζωών κτλ) του κτιρίου. 13/ Γενική καθαριότητα όλων των χώρων με την εκκένωση 14/ Καθαριότητα των WC και Ντουζ, καθώς και εκκένωση των απορροφητικών βόθρων. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αναλώσιμα εγκεκριμένα υλικά και χημικά μέσα καθαρισμού. Υποχρεούται να παρέχει, στο συνεργείο καθαρισμού, τον κατάλληλο εξοπλισμό (κουβάδες, σφουγγαρίστρες, σκούπες, ξεσκονιστήρια, wettex, σφουγγάρια, κλπ), ειδικά με ξεχωριστούς κουβάδες σφουγγαρίστρες wettex για τις τουαλέτες και να μην χρησιμοποιούνται οι ίδιοι στους λοιπούς χώρους.τυχόν φθορές του εξοπλισμού, θα αντικαθίστανται με μέριμνα του αναδόχου. 8. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Το ελάχιστο προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού καθορίζεται στο άρθρο 2. β. Κατά την διάρκεια της άδειας του προσωπικού τα άτομα που απουσιάζουν θα αντικαθίστανται. Το προσωπικό καθαρισμού που θα χρησιμοποιείται για αντικατάσταση αυτών που απουσιάζουν θα είναι εξειδικευμένο, ενδεδυμένο με κατάλληλη ετοιμασία και θα φέρει ατομική κάρτα αναγνώρισης με τη φωτογραφία και το όνομα του. γ. Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαµονής και εργασίας στη χώρα. δ. Το προσωπικό πρέπει να είναι υγιές και να έχει πιστοποιητικό υγείας. Με την έναρξη της ισχύος της σύμβασης όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας υποχρεούται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου να προσκομίσει στην Υπηρεσία Ακτινογραφία θώρακα, καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υγειονομική εξέταση απαιτηθεί και ζητηθεί από την υπηρεσία. 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει.

10 Α Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από την Υπηρεσία, παρά μόνο από τον ανάδοχο, που θα τυγχάνει ο μοναδικός εργοδότης του ως άνω προσωπικού και θα υπέχει αποκλειστικά όλες τις από τη σύμβαση εργασίας και οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και ευθύνες, αστικές και ποινικές. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε ε- γκαταστάσεις του και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις, που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, του προσωπικού της Δομής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου. 13. Απαγορεύεται ρητά στο προσωπικό του αντισυμβαλλομένου να α- φαιρέσει οποιοδήποτε αντικείμενο που ανήκει στο ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, ακόμη κι αν είναι αποδεδειγμένα άχρηστο, καθώς και να λαμβάνει γνώση στρατιωτικών και μη εγγράφων, που δεν το αφορούν άμεσα. 14. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υ- πηρεσιών του σε περίπτωση απεργιών του προσωπικού του η άλλων φορέων (π.χ. μεταφορικά μέσα). 15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπρόσθετα, υ- ποχρεούται για την άμεση αντικατάσταση του/της υπαλλήλου καθαριότητας, στην περίπτωση που η τελευταία επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά ή ανεπάρκεια στην παροχή υπηρεσιών και κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στο Παράρτημα «Α» αυτής. ΑΡΘΡΟ 3 ο Έλεγχος Εργασιών Παραλαβής Εργασίας Απόρριψη Εργασίας 1. Ο έλεγχος του έργου της καθαριότητας θα διεξάγεται καθημερινά. 2. Το ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ θα τηρεί ημερολόγιο, στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση όλων των τακτικών εργασιών, τυχόν παρατηρήσεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση του έργου και καταγραφής παραπόνων ως προς τη συμπεριφορά του προσωπικού του αναδόχου.

11 Α-8 3. Σε περίπτωση απόρριψης εργασίας, είτε παραλείψεων ή μη τήρησης των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, θα συντάσσεται από το ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ «πρωτόκολλο παράβασης/απόρριψης», προκειμένου να επιβληθούν στον ανάδοχο οι κυρώσεις πρόστιμα που περιγράφονται στο α- ντίστοιχο άρθρο της παρούσας σύμβασης. 4. Η παραλαβή της εργασίας «ποιοτική - ποσοτική» θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα από το ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, με σύνταξη πρωτοκόλλου, που θα υ- πογράφεται και από τα δύο μέρη και στο οποίο θα αναφέρονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και οι τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις πρόστιμα. ΑΡΘΡΟ 4 ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου Εξαιρέσεις 1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, με απόφαση του Διοικητή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, ύστερα από γνωμοδότηση του ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ και ανάλογη εισήγηση της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 ο ΕΓ, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας, αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζημιώσεων φόρων κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύμβασης αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις και του επιβληθεί για πέμπτη φορά το ίδιο πρόστιμο. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, όπως παρακάτω: α. Εκτέλεση του έργου, σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, είτε από επόμενο συμβαλλόμενο, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και με καταλογισμό σε βάρος του κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημίας του δημοσίου ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, τα οποία εισπράττονται, είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις, για είσπραξη δημοσίων εσόδων. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/ Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν : α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το προσωπικό του αναδόχου δεν απασχολήθηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

12 Α-9 4. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί τη συνδρομή λόγω ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 5 ο Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν είναι σύννομος με το Ν.4412/16 και τους όρους της παρούσης (Θεμελιώδεις όρους, π.χ. εκχώρηση εργολαβίας ή σε περίπτωση απόρριψης μέρους ή συνόλου μηνιαίας εργολαβίας), η Υπηρεσία μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. 2. Σε περίπτωση που εντός του υπό πληρωμή μηνός περιλαμβάνονται και ημέρες διακοπής ή και πλημμελούς καθαρισμού εκτός των αναφερομένων ποινικών ρητρών σε βάρος του αναδόχου, θα περικόπτεται από το ποσό πληρωμής, ανάλογο ποσό που θα αναλογεί σε αυτές τις ημέρες συντασσομένου σχετικού «Πρωτοκόλλου απόρριψης». Εκτός των κυρώσεων που αναφέρονται και ισχύουν στο άρθρο της παρούσας, εάν ο Ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ το έργο πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου της σύμβασης θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16, δηλαδή απευθείας ανάθεση του υπολοίπου της εργολαβίας σε άλλο πρόσωπο λόγω επείγουσας και εξαιρετικής ανάγκης, 3. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου, παρατηρηθούν παραλήψεις ή μη τήρηση των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση που θα υπογραφεί, εφαρμόζονται τα εξής : α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν, από τα αρμόδια όργανα του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ. β. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των α- νωτέρω εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, ύστερα από πρόταση του ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ και ανάλογη εισήγηση της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 ο ΕΓ, διάφορες κυρώσεις και ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και τη χρησιμότητα του χώρου, συγκεκριμένα : (1) Μη ικαvoπoιητική καθαριότητα σε κάπoιo τμήμα του κτιρίου και για κάποια συγκεκριμένη εργασία, καθώς και για χρήση μη εγκεκριμένων από το ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, μηχανικού εξοπλισμού. (α) Για πρώτη φορά, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσης, έγγραφη προειδοποίηση προς τον Ανάδοχο. (β) Για δεύτερη φορά, υποβολή προστίμου ποσού που αναλογεί στο 10% του μηνιαίου καταλογιστέου τιμήματος.

13 Α-10 Για τρίτη φορά, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ μπορεί να κηρύ- (γ) ξει τον ανάδοχο έκπτωτο. (2) Πρόστιμο για πρώτη φορά, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της παρούσης, ποσού που αναλογεί στο 20% του μηνιαίου καταλογιστέου τιμήματος, για δεύτερη φορά, ποσού που αναλογεί στο 50% του μηνιαίου καταλογιστέου τιμήματος και για τρίτη φορά, η υπηρεσία 32 ΤΑΞ ΠΖΝ μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, για τους παρακάτω λόγους : (α) Απασχόληση του προσωπικού μη δηλωθέντος στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή χωρίς τις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις. (β) Απουσία ατόμων που είναι δηλωμένα στο πρόγραμμα και δεν αντικαταστάθηκαν. (γ) Τυχόν κρούσματα κλοπής από το απασχολούμενο προσωπικό, ατημέλητη ενδυμασία (βρώμικη, σκισμένη κλπ), εριστική και απρεπής συμπεριφορά προς το προσωπικό που εργάζεται ή προς τους επισκέπτες, κάπνισμα εντός του κτιρίου. (δ) Αργοπορημένη άφιξη ή αναχώρηση πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας ή ενδιάμεση απουσία εργαζομένου. 5. Τα χρηματικά ποσά από τις ποινές αυτές θα παρακρατούνται από το οφειλόμενο στον ανάδοχο τίμημα και μάλιστα κατά την πληρωμή του πρώτου μετά την επιβολή της ποινής λογαριασμού. 6. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων προστίμων, ο ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Διοίκησης της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ. 7. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, μετά από απόφαση του Διοικητή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 8. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 9. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο Διοικητής της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, ύ- στερα από γνωμοδότηση του ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 10. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον ανάδοχο με την αμοιβή του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή.

14 Α-11 ΑΡΘΡΟ 6 ο Πληρωμή Δικαιολογητικά Κρατήσεις 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ),ανά μήνα, μετά τις αντίστοιχες διαθέσεις πιστώσεων από το ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ για τα δεδουλευμένα, και μετά την υποβολή για έλεγχο του φακέλου γενομένης δαπάνης από τον ΛΣ/32ΤΑΞΠΖΝ στο ΣΤ ΕΛΔΑΠ από το ΚΤΣ Λάρισας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του υπόχρεου. σε βάρος των πιστώσεων Π/Υ του ΥΠΕΘΑ 2. Χρόνος εξόφλησης : Eντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 3. Δικαιολογητικά πληρωμής : α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εργασίας, που θα συντάσσει το ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ κατά μήνα. β. Τιμολόγιο του Αναδόχου με την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» στο οποίο θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα κάλυψης εργασιών για το οποίο εκδίδεται, μεχρι της ενταλματοποιήσεως της Διάθεσης Πίστωσης που θα διατίθεται από τη 32 ΤΑΞ ΠΖΝ. γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. δ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. ε. Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής ΑΠΔ του ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό. 4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,1996%, οι οποίες αναλύονται ως εξής : α. Υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού :4% β. Υπέρ Χαρτοσήμου (τέλος χαρτοσήμου): 0,08%, γ. Υπέρ Ο.Γ.Α.: 0,0166% δ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ :0,10% 5. Επίσης επιβαρύνεται: α. Με μεταφορικά και λοιπά έξοδα για την υλοποίηση του προς ανάθεση έργου. κτλ. β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων

15 Α Από τον αναδόχο θα παρακρατηθεί υπέρ Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) ποσοστό 8%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία του έργου, α- φαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγυοδοσία Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ΟΥΔΕΝ ΑΡΘΡΟ 8 ο Θέση της Παρούσας Σύμβασης σε Ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 9 ο Διαδικασία επίλυσης διαφορών 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟ- ΛΟΥ και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση του ΤΟ- ΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, προς την οποία ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση, αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Διοίκηση του ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ, δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση αυτή, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση έργου ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια. 3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 4412/16). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Υπηρεσίας, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας ΑΡΘΡΟ 10 ο Τελικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε ο- ποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ. Μόνη εξαίρεση

16 Α-13 αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά του και έγκριση του Διοικητή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ. 2. Η παρούσα σύμβαση: α. Διέπεται από το Ν.4412/16. β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 ο ΕΓ και τελική έγκριση του Διοικητού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ. γ. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει, εν αμφιβολία, κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. δ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την ανάγνωσή της και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυ- πα αυτά το ένα κρατήθηκε από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4 ο ΕΓ, το δεύτερο από τον ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών. 4. Στην παρούσα συμφωνία επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη τα παρακάτω αναγραφόμενα Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Πρότυπα Αποτελεσματικής Καθαριότητας Κτιρίων «Β» Αναφορά Πραγματοποιήσεως Καθαριοτήτων Κτιρίου ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ «Γ» Πρωτόκολλο Παράβασης / Απόρριψης Εργασίας «Δ» Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Εκτέλεσης Εργασιών ΕΘΕΩΡΗΘΗ -Ο- ΔΝΤΗΣ 4 ου ΕΓ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

17 Α-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Βόλος, 03 Απρ 18 Στοιχεία Έξοδοι κτιρίων και κλιμακοστάσια Τοίχοι, σοβατεπί και οροφή ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Απαιτήσεις Οι είσοδοι, τα μπαλκόνια, οι σκεπαστές είσοδοι, τα αίθρια, οι μαρκίζες, τα εξωτερικά φώτα είναι ελεύθερα από σκόνη, άμμο, ρύπους, φύλλα, ιστούς αράχνης, σκουπίδια, αποτσίγαρα και περιττώματα πουλιών Οι κουπαστές είναι καθαρές και χωρίς λεκέδες Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί τοίχοι και οι οροφές είναι ελεύθερα από σκόνη, άμμο, ρύπους, χώμα και ιστούς αράχνης Οι τοίχοι και οι οροφές είναι ελεύθερες από σημάδια που προκαλούνται από έπιπλα, εξοπλισμό ή από το προσωπικό Οι διακόπτες φωτός είναι χωρίς δαχτυλιές, ρύπους ή άλλα σημάδια Τα φωτιστικά είναι ελεύθερα από σκόνη, ρύπους και ιστούς αράχνης Οι γυαλισμένες επιφάνειες εμφανίζουν μία ομοιόμορφη λαμπρότητα Παράθυρα Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές επιφάνειες των τζαμιών είναι ε- λεύθερες από σκόνη, ρύπους, σημάδια, δαχτυλιές Τα πλαίσια, οι διάδρομοι και οι προεξοχές των παραθύρων είναι καθαρά και χωρίς σκόνη, ρύπους χώμα, δαχτυλιές και ιστούς α- ράχνης Πόρτες Σκληρά πατώματα Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πόρτες και τα κουφώματά τους είναι ελεύθερα από σκόνη, ρύπους, χώμα, δαχτυλιές και ιστούς αράχνης Οι πόρτες και κουφώματά τους είναι ελεύθερα από σημάδια που προκαλούνται από έπιπλα, εξοπλισμός ή από το προσωπικό Οι εξαεριστήρες, οι γρίλιες και άλλες έξοδοι αερισμού διατηρούνται ελεύθερα από σκόνη, ρύπους, χώμα, ιστούς αράχνης και οποιαδήποτε άλλα σημάδια Τα κουφώματα και οι διάδρομοι από τις πόρτες είναι ελεύθερα από άμμο και άλλους ρύπους Οι γυαλισμένες επιφάνειες έχουν μία ομοιόμορφη λαμπρότητα Το πάτωμα είναι ελεύθερο από σκόνη, βρωμιά, απορρίμματα, σημάδια και στίγματα, νερό ή άλλα υγρά Το πάτωμα είναι χωρίς βαφή ή άλλο οικοδομικό υλικό στις άκρες και στις γωνίες Το πάτωμα είναι ελεύθερο από σημάδια ή γρατσουνιές στις παρόδους κυκλοφορίας ή γύρω από τα έπιπλα

18 Α-15 Στοιχεία Μαλακά πατώματα Αεραγωγοί, γρίλιες και εξαερισμοί Απαιτήσεις Δυσπρόσιτα σημεία (άκρες, γωνίες, και οι περιοχές γύρω από τα έπιπλα) είναι ελεύθερα από σκόνη, ρύπους και σημάδια Τα γυαλισμένα πατώματα παρουσιάζουν μια ομοιόμορφη λαμπρότητα Κατάλληλη σήμανση και προφυλάξεις λαμβάνονται για την ασφάλεια των ανθρώπων όταν υπάρχει πρόσφατα καθαρισμένο ή βρεγμένο δάπεδο Το πάτωμα είναι ελεύθερο από σκόνη, βρωμιά, απορρίμματα, σημάδια, νερό ή άλλα υγρά Το πάτωμα είναι ελεύθερο από λεκέδες, σημάδια ή γρατσουνιές στις παρόδους κυκλοφορίας ή γύρω από τα έπιπλα Δυσπρόσιτα σημεία (άκρες, γωνίες, και περιοχές γύρω από τα έπιπλα) είναι ελεύθερα από σκόνη, ρύπους και σημάδια Όλες οι έξοδοι αερισμού διατηρούνται βατές και ελεύθερες από σκόνη, ρύπους, ιστούς αράχνης ή οποιοδήποτε άλλο σημάδι Όλες οι έξοδοι αερισμού διατηρούνται καθαρές και τακτοποιημένες μετά τον καθαρισμό ΕΠΙΠΛΑ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Στοιχεία Ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα Έπιπλα και εξοπλισμός Απαιτήσεις Οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα είναι ελεύθερα από λίπη, σκόνη, ρύπους, εσχάρες, σημάδια, λεκέδες και ιστούς αράχνης Οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα είναι ελεύθερα από σημάδια λόγω χρήσης ή μη χρήσης Βασικές αρχές υγιεινής εφαρμόζονται όταν η συσκευή ή το μηχάνημα χρησιμοποιείται στην προετοιμασία τροφίμων Οι Απορροφητήρες (εσωτερικά και εξωτερικά) και τα φίλτρα εξαερισμού είναι ελεύθερα από λίπη και ρύπους και στην εσωτερική και στην εξωτερική τους επιφάνεια Οι εξαερισμοί των κινητήρων των μηχανημάτων είναι καθαροί και ελεύθεροι από σκόνη και ίνες Οι ψύκτες είναι καθαροί και ελεύθεροι από λεκέδες και άλατα Οι σκληρές επιφάνειες των επίπλων είναι ελεύθερες από στίγματα, σκόνη, ρύπους, δαχτυλιές και πιτσιλιές Οι μαλακές επιφάνειες των επίπλων είναι ελεύθερες από λεκέδες, σκόνη, ή ρύπους Τα πόδια, οι ρόδες και τα στηρίγματα των επίπλων είναι ελεύθερα από υπολείμματα σφουγγαρίστρας, χώμα, σκόνη, ρύπους και ι- στούς αράχνης Τα δυσπρόσιτα σημεία (άκρες, γωνίες, πτυχές, ρωγμές και εσοχές) είναι ελεύθερα από σκόνη, ρύπους, και στίγματα Όλες οι επιφάνειες που βρίσκονται ψηλά είναι ελεύθερες από σκόνη και ιστούς αράχνης Οι κουρτίνες, τα κουρτινόξυλα, οι περσίδες και τα ρολά είναι ελεύθερα από λεκέδες, σκόνη, ιστούς αράχνης, και σημάδια της χρήσης ή της μη χρήσης

19 Α-16 Στοιχεία Απαιτήσεις Ο εξοπλισμός είναι χωρίς ταινίες ή πλαστικά που μπορούν να ε- μποδίσουν τον καθαρισμό (εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι ύπαρξης των ταινιών ή των πλαστικών) Τα έπιπλα δεν αναδύουν άσχημη ή δυσάρεστη μυρωδιά Τα ράφια, οι πάγκοι, τα ντουλάπια, οι ντουλάπες και οι φοριαμοί είναι καθαρά εξωτερικά και εσωτερικά και είναι ελεύθερα από σκόνη, σκουπίδια ή λεκέδες Τα εσωτερικά φυτά είναι ελεύθερα από σκόνη και σκουπίδια Τα δοχεία ή οι κάδοι απορριμμάτων είναι καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά και ελεύθερα από λεκέδες και μηχανικά άθικτα Οι πυροσβεστήρες, οι πυροσβεστικές φωλιές οι συναγερμοί πυρκαγιάς και τα συστήματα πυρανίχνευσης είναι χωρίς σκόνη, ρύπους και ιστούς αράχνης

20 Α-17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ../ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Βόλος, 03 Απρ 18 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ Ημερομηνία διεξαγωγής καθαροτήτων : Αριθμός εργαζομένων προσωπικού : ΑΦΙΞΗ : ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Αίθουσα ύπνου ισογείου 1 2. Αίθουσα ύπνου ισογείου 2 3. Αίθουσα ύπνου ισογείου 3 4. Γραφεία 5. Διάδρομοι- αίθουσα υποδοχής 6. Αίθουσα απασχόλησης υπόγειο 7. Αίθουσα ύπνου 1 ου ορόφου 8. Βοηθητικοί χώροι 9. Αποθήκη ισογείου 10. Περιβάλλον χώρος κτιρίου 11. Κουφώματα 12. πόρτες, χειρολαβές, διακόπτες 13. κλιματιστικά, σώματα 14. Τζάμια παραθύρων ισογείου 15. Τζαμαρία σε ύψους 3μετρων 16. Χώρος παράθεσης γεύματος 17. Τραπέζια φαγητού 18. Παρτέρια φυτών - προαύλιο χώρο 19. Φυλάκιο πύλης ΤΟΣΚΕΠΔ Βόλου 20. Χώρος διαμονής προσωπικού α- σφαλείας 21. Κάδοι απορριμμάτων 22. Τουαλέτες 23. Ντουζιέρες 24. Τοίχοι -Οδιεξάγων τον έλεγχο -Ο- Επικεφαλής του Συνεργείου Καθαρισμού

21 Α-18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Βόλος, 03 Απρ 18 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας) Στο Βόλο, σήμερα. οι υπογράφοντες, α Διοικητής ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ ως Πρόεδρος β) Τμηματάρχης ΤΟΣΚΕΔΠ ΒΟΛΟΥ και γ) Αξκός 4 ου Γραφείου Λ.Σ./32 ΤΑΞ ΠΖΝ ως Μέλη και δ) Εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχοντας υπόψη : α) Την ισχύουσα νομοθεσία. β) Τους όρους της υπ αριθμ 1/2017 σύμβαση του ΒΟΛΟΥ. γ) Τις εντολές της Υπηρεσίας. δ) Τα παραληφθέντα Έντυπα - Δελτία - Πρωτόκολλα Καθαριότητας από τους αρμόδιους φορείς. Μεταβήκαμε στον τόπο παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας (.) και συντάξαμε το παρόν Πρωτόκολλο Παράβασης / Απόρριψης Εργασίας, αφού προβήκαμε στον έλεγχο των εργασιών, σύμφωνα με τα συνημμένα στο παρόν Έντυπα-Δελτία Πρωτόκολλα Καθαριότητας, αφού διαπιστώσαμε ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους όρους της..σύμβασης, συγκεκριμένα: α.. β.. γ.. κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο ύψους..ευρώ που προκύπτει από τους όρους της σύμβασης ως κατωτέρω: Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται : Ο Aνάδοχος Ο Πρόεδρος Η επιτροπή Τα Μέλη α. β.

22 Α-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ / ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ 4 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Βόλος, 03 Απρ 18 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Επιτροπή Ελέγχου Καθαριότητας) Στην Βόλο, σήμερα. οι υπογράφοντες, α) ΔΚΤΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ Βόλου.ως Πρόεδρος β) Τμηματάρχης ΤΟΣΚΕΔΠ.. και γ)αξκός4 ου ΓραφείουΛ.Σ./32ΤΑΞΠΖΝ ως Μέλη και δ) Εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχοντας υπόψη : α) Την ισχύουσα νομοθεσία. β) Τους όρους της υπ αριθμ 1/2017 σύμβαση του ΤΟΣΚΕΔΠ Βόλου. γ) Τις εντολές της Υπηρεσίας. δ) Τα παραληφθέντα Έντυπα - Δελτία Καθαριότητας από τους αρμόδιους φορείς. στ) Το από ΤΟΣΚΕΔΠ Βόλου Πρωτόκολλο Παράβασης/Απόρριψης Εργασίας (όποτε υφίσταται). μεταβήκαμε στον τόπο παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας και συντάξαμε το παρόν Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Εκτέλεσης των Εργασιών, αφού προβήκαμε στον έλεγχο των εργασιών, σύμφωνα με τα συνημμένα στο παρόν Έ- ντυπα-δελτία Καθαριότητας, αφού διαπιστώσαμε ότι όλες οι προβλεπόμενες εργασίες συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της 01/2017 του Βόλου σύμβασης, πλην της.. όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν Πρωτόκολλο Παράβασης/Απόρριψης Εργασίας. Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται: Ο Aνάδοχος Η επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα Μέλη α. β.

23

24

4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 Τηλ. (Εσωτ.) 6611 ΚΟΙΝ : Βόλος, 27 Νοε 15 Συν : Ένα (1)

4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 Τηλ. (Εσωτ.) 6611 ΚΟΙΝ : Βόλος, 27 Νοε 15 Συν : Ένα (1) ΠΡΟΣ: 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ Πίνακα Αποδεκτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 Τηλ. (Εσωτ.) 6611 ΚΟΙΝ : Βόλος, 27 Νοε 15 Συν : Ένα (1) ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Διαγωνισμοί [Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΝΣ ΒΟΛΟΥ/ΜΗΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΝΣ ΒΟΛΟΥ/ΜΗΝΑ ΠΡΟΣ: 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 Πίνακα Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 6611 Φ.600.163/68/14668 Σ.3622 ΚΟΙΝ : Βόλος, 16 Νοε 16 Συν : Ένα (1) ΘΕΜΑ: Συμβάσεις Διαγωνισμοί [Παροχή Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ Αθήνα, 08 Σεπ 17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» «Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 01/14 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 112 ΠΜ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 01/14 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 112 ΠΜ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - 1-14SYMV001991456 2014-04-14 ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 01/14 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 112 ΠΜ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - 2 - Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 01/14 Άρθρο 1ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Καβάλα 24.7.2017 Α.Π.: ΚΙΒ/2017/78 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Καβάλα (Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 1 2015 Για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας μας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταθμός Ελέγχου Aγενούς Πολλαπλασιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Αλεξανδρούπολη 17.11.2016 Α.Π.: ΚΙΒ/2016/130 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολη (Συμβουλευτικό Κέντρο Θράκης)» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Αθήνα, 28-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000181 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 01-06-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000157 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ 105-63 Αθήνα τηλ. 213 214 1800 fax: 213 214 1874 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 04/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 4.712,90 (με ΦΠΑ) Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών προς κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 07-01-2015 Αρ. πρωτ.98 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 2 o χιλ. Τρικάλων - Λαρίσης Στα Τρίκαλα, σήμερα την 07 του μηνός Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙ Ο Ι Κ ΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-12-2016 Αριθ. Πρωτ. 23970

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-9-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 44858 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ: ΔΟΥ Χανίων

ΑΦΜ: ΔΟΥ Χανίων Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εσωτερικές μεταφορές μεταξύ των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2018 Χανιά, 19.04.2018 Αριθ. πρωτ.: 4353 Στοιχεία Υπηρεσίας Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιοχή Περιβολίτσα Ακρωτηρίου Χανίων.

Για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, στην περιοχή Περιβολίτσα Ακρωτηρίου Χανίων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/73/151937/Σ.798 Σύμβαση με Αριθμό./2017 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ(Δ3) Χανιά, 01Ιουν 17 Για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:.. Στην Αθήνα σήμερα την.. η 2014, ημέρα μεταξύ, Α) Της εδρεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 21-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 6322 / 21-07- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2016 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002758146 2015-05-07

15SYMV002758146 2015-05-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 35.128,80 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Δ Η Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ------------------------------------------ Δ Η Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΜΕΛΕΤΗ για την ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.805,00 ΦΠΑ 24% 1.153,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.958,20 Κ.Α. 20-6634.001 CPV 19640000-4 1 ---------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.04 12:46:43 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017 ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Δ3Α) Χανιά, 07 Ιουλ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.1/96/152423/Σ.1006 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ../2017 Για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλ.: 2843.3.41341 Fax: 2843.0.20821 Αντικείμενο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ Τηλ.: 2813409710 E-mail: vikelaia@heraklion.gr Ηράκλειο 10 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 06-03-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 000372 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Στη Φλώρινα σήμερα την 29 η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μοίρες, Οκτώβριος 2018 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την: «Έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της «Μελέτη διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθμός μελέτης: 9/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) ----------------------------------------------------------------------------- Δ/νση: Καραολή - Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου Τηλέφωνο Fax : Ε-mail: Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198 Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς Ημερ. :5-3-2019

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 23.3.2017 Αρ. Πρωτ: 3146 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Τμήμα: Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 14 OΥ ΚΑΙ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκήρυξης με αριθμό: 5586/ Σύμβαση σύμφωνα με το Πδ 118/2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκήρυξης με αριθμό: 5586/ Σύμβαση σύμφωνα με το Πδ 118/2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκήρυξης με αριθμό: 5586/08-10-2009 Σύμβαση σύμφωνα με το Πδ 118/2007 Αρ.Πρωτ.: 546/22-01-2010 Θεσσαλονίκη, 22-01-2010 Σχ.αρ:5586/08.10.2009

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Στην Τρίπολη σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-5- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακ.: 10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23174 ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 39/17 Φ.800/110/Σ.175/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΝ/ΔΕΑ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών χώρων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 17-06-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Τσόχα αρ. 5, Αθήνα Τηλ. 210-8701600 Fax: 210-8701601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Μ. Παπαμιχαήλ Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΩ Στην Κω σήμερα την 14 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΛΑΜΙΑΣ Στη Λαμία σήμερα την 5 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 2018 Σελίδα: 1 από 6 Άρθρο 1ο. : Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ Στην Σητεία σήμερα την 27 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑ«ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ( πρωην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. Α & Β ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. Α & Β ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. Α & Β ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ Στην Πάτρα σήμερα την 18 η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα